Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata /08/2. pályázat. Alapadatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata /08/2. pályázat. Alapadatok"

Átírás

1 1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - TÁMOP /08/2. pályázat Alapadatok Pályázó neve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázó adószáma Székhely 7621 Pécs, Széchenyi tér 1 Postacím 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Feladatellátási helyek száma 8 Igényelhetı maximális támogatás Ft Igényelt támogatás Ft Kiegészítı adatok A pályázó székhelye szerepel a pályázati útmutató XII. számú melléklet településlistáján A megvalósítás helye a Közép-Magyarországi Régióban van Projektmenedzsment költségek Projekt menedzser + járulékai 17 hónap alatt megvalósuló pályázat 1 fı, heti 20 órában: havi Projekt asszisztens + járulékai Projekt asszisztens díjazása dologi költségként 17 hónap alatt megvalósuló pályázat 1 fı, heti 40 órában, havi Pénzügyi munkatárs + járulékai Pénzügyi munkatárs díjazása dologi költségként 17 hónap alatt megvalósuló pályázat 1 fı, heti 40 órában, havi Egyéb projektmenedzsment személyzet + járulékok Egyéb projektmenedzsment személyzet díjazása dologi költségként Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Egyéb szolgáltatások Könyvvizsgálat Közbeszerzéssel kapcsolatos költségek Nyilvánosság biztosítása Általános költségek Bankszámlanyitás költsége Postai és telekommunikációs költségek Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség Tartalék Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft

2 2 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ ( / 002) Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ Intézmény hivatalos neve Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ OM azonosítója KIR-ben szereplı 3 jegyő technikai kód 002 Feladatellátási hely neve ANK 1. sz. Általános Iskola Feladatellátási hely címe 7632 Pécs, Apáczai körtér 1. Feladatellátási hely helyrajzi száma 23912/193 Intézmény típusa Telephely A feladatellátási hely a Közép-Magyarországi Régióban van Intézmény típusa többcélú intézményen belüli általános iskolai intézményegység Tanulócsoportok száma 35 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002) - Keretek Feladatellátási helyre igényelhetı támogatás-korlátok Felhasznált keret Fenntartó menedzsmentköltségének a feladatellátási helyre lebontott része Teljes támogatási igény Kompetencia alapú oktatási programokhoz szükséges taneszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret Egyéb taneszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret Egyéb szolgáltatások igénybevételére rendelkezésre álló keret Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggı általános költségek fedezésére rendelkezésre álló keret Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret A pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos helyettesítések megoldására rendelkezésre álló keret Új tanulásszervezési eljárások alkalmazásával kapcsolatos általános módszertani továbbképzésre küldött pedagógusok száma Egyéb általános módszertani továbbképzésre küldött pedagógusok száma Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzésre küldött pedagógusok száma A pedagógusok fejlesztési és innovációs tevékenységének támogatására felhasznált órák Intézményi önálló innovációjához tartozó többletórák Helyi tanterv és pedagógiai program módosításához tartozó többletórák Szakmai vezetıt tervezett Az implementációs folyamat támogatása érdekében igénybe vett tanácsadói órák száma Igényelt notebookok száma Ft Ft Ft Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft 16 / 16 fı 16 / 16 fı 16 fı 160 / 160 óra 120 / 120 óra 120 / 120 óra igen 354 / 210 óra 16 / 18 db

3 3 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002) - Kiegészítı adatok Rendszeres adatszolgáltatás körében bekért adatok A feladatellátási helyen nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 844 A projektben résztvevı nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 134 A feladatellátási helyen a (tanuló) csoportok száma 35 A projektbe bevont (tanuló) csoportok száma 6 A feladatellátási hely összes pedagógusainak száma 68 A projektbe bevont pedagógusok száma 16 A projektbe bevont vezetık száma 2 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott hátrányos helyzető gyerekek/tanulók száma 194 A projektben résztvevı hátrányos helyzető gyerekek/tanulók száma 42 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott SNI tanulók száma 10 A projektbe bevont SNI tanulók száma 1 A feladatellátási helyen szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 17 A feladatellátási helyen a projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 3 A feladatellátási helyen szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 23 A feladatellátási helyen a projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 6 A projektben résztvevı szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok összes óraszáma 2628 A projektben résztvevı szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok összes óraszáma 2772 A feladatellátási helyen a szakrendszerő oktatás kötelezı tanórai foglalkozásaihoz rendelkezésre álló éves intézményi idıkeret Pályázat benyújtásakor történı egyszeri adatszolgáltatás A feladatellátási helyen a 2004-ben kiírt regionális operatív programok keretén belül infrastruktúra fejlesztés valósult meg A feladatellátási helyen a 2007-ben kiírt regionális operatív programok keretén belül infrastruktúra fejlesztés valósul meg Amennyiben HEFOP 2.1 vagy 3.1 intézkedés keretében az adott feladatellátási helyen fejlesztési projekt valósult meg, kérjük, adja meg a HEFOP támogatási szerzıdés azonosító számát A tantestület már kapott IPR képzést és a tantestület személyi összetétele változott 20%-nál nagyobb mértékben A telephelyként mőködı feladatellátási hely 3000 fı alatti településen mőködik A fenntartó közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terve az adott feladatellátási helyen esélyegyenlıség javítására vonatkozó fejlesztési beavatkozást ír elı 37080

4 4 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002) - Indikátorok Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya (a kötelezı tanórai foglalkozások teljes intézményi idıkeretének képest) Szakrendszerő oktatás esetén tantárgyi bontás nélküli mőveltségterületi oktatásban részesülı tanulócsoportok aránya/száma (A projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok számához képest) A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított, moduláris programok száma A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahetek száma A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projektek száma IKT-val segített tanórák aránya (a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett összes tanóráihoz képest) Kiinduló érték: 39 fı Célérték: 53 fı Kiinduló érték: 80 db Célérték: 114 db Kiinduló érték: 0 fı Célérték: 52 fı Kiinduló érték: 0 fı Célérték: 52 fı Kiinduló érték: 0 % 2009/2010-es tanév kezdete: 5 % 2010/2011-es tanév kezdete: 10 % 2011/2012-es tanév kezdete: 15 % Kiinduló érték: 75/25 db Célérték: 50/50 db Kiinduló érték: 0 db Célérték: 1 db Kiinduló érték: 0 db Célérték: 1 db Kiinduló érték: 0 db Célérték: 1 db Kiinduló érték: 0 % Célérték: 25 %

5 5 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002): A hátrányos helyzető és SNI tanulók esélyegyenlıségének javítása A program fenntarthatóságának és magas szintő minıségének biztosítása, a pedagógiai program, mint stratégiai alapdokumentum fejlesztésével, szakmai vezetı folyamatos aktív irányító munkájával A sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítı képzés 2 fı Ft Ft A program fenntarthatóságának és magas szintő minıségének biztosítása, a pedagógiai program, mint stratégiai alapdokumentum fejlesztésével, szakmai vezetı folyamatos aktív irányító munkájával Az IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés 10 fı Ft Ft A "Hatékony együttnevelés az iskolában" továbbképzési programhoz kapcsoldó módszertani képzések célja, hogy a pedagógusok saját élményő, a hátrányos helyzető és roma tanulók együttnevelésével kapcsolatos gyakorlatok segítségével készüljenek fel az integrált nevelésre IPR módszertani mentor-tanácsadó 60 szakértıi óra Ft Ft A mentori szolgáltatás célja, hogy az IPR-képzésen tanultak a feladatellátási hely oktatásszervezési eljárásaiban, tanórai folyamataiban, értékelési rendszerében fenntartható módon honosodjanak meg.

6 6 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002): A kompetencia alapú oktatás implementációja Szövegértés 2 tanulócsoportban, 52 fı, 1 pedagógus Matematika A modul,2 tanulócsoportban, 40 fı, 1 pedagógus Szociális, életviteli és környezeti kompetencia, 5 tanulócsoportban, 40 fı, 3 pedagógus Életpálya építés, 1 tanulócsoportban 15 fı, 1 pedagógus Matematika B modul,2 tanulócsoportban, 40 fı, 1 pedagógus Idegen nyelv, 6 tanulócsoportban, 80 fı, 3 pedagógus A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök 1 db Ft Ft Olyan, akár intézményi szinten is használható tanulást támogató, kiegészítı eszközök beszerzése lehetséges, amely szükséges az újszerő tanulásszervezési eljárások bevezetéséhez, alkalmazásához - tantárgytömbösített oktatás, projektmódszer, mőveltségterületi oktatás, stb. (modulok, digitális tananyagok, győjtemények - pl. térképtár, szótár, filmtár - feladatbankok, értékelési eszközök, pedagógusok számára szakkönyvek, stb.) A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés A pályázat szakmai tervében szereplı kompetenciaterületeken oktatási programok, programcsomagok bevezetését, adaptációját vállaló pedagógusok számára szervezett moduláris képzési programok, amelyek a kompetenciaterületek sajátosságaihoz, illetve a pályázatban megjelölt életkori szakaszokhoz illeszkedve segítséget nyújtanak az oktatási programok alkalmazásához. Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások alkalmazása A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok megismerjék és elsajátítsák a kompetencia alapú oktatás követelményeinek megfelelı új tanulásszervezési módszerek alkalmazását (projektoktatás a tanórán, mőveltségterület oktatása tantárgyi bontás nélkül, tantárgytömbösített oktatás.) 16 fı Ft Ft 16 fı Ft Ft Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: választás alapján 16 fı Ft Ft A képzések célja, hogy a tanultak a pedagógusok oktatásszervezési eljárásaiban, tanóravezetésében, értékelési módszereiben, kommunikációjában fenntartható módon honosodjanak meg. Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés IKT alapú eszközök alkalmazása az SDT és az interaktív táblák használatával a tanórákon, illetve a tanórai felkészülésben, az IKT alapú eszközök használatának pedagógiai módszertana Ft Ft IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó 60 szakértıi óra Ft Ft IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó IKT mentor-szaktanácsadó 60 szakértıi óra Ft Ft Valamennyi, oktatási program bevezetését, adaptációját végzı pedagógus számára nyújtott tanácsadói tevékenység. A mentorálási feladat része a kereszttantervi együttmőködések támogatása. Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat) Vezetıi, fenntartói támogatást nyújt az integráció, inklúzió pedagógiájának és a kompetenciafejlesztı programoknak a szervezeti folyamatba, szervezeti kultúrába és az alapdokumentumokba történı beépítéséhez. 10 szakértıi óra Ft Ft Kompetencia alapú tankönyvek és programcsomagok 1 db Ft Ft A kompetencia alapú oktatásra való áttérés keretében a megtervezett fejlesztési tevékenységek eredményes ellátásához szükséges taneszközök beszerzése lehetséges. - tanulói taneszközök, segédletek, - tanári módszertani kézikönyvek, segédletek, - egyéb eszközi elemek (demonstrációs segédletek) és licencek, - értékelési eszközök Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 224 szakértıi óra Ft Ft Az oktatási programok adaptációt végzı pedagógusok számára, a kompetenciaterületekhez, illetve megjelölt életkori szakaszokhoz illeszkedı tanácsadói tevékenység. Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített okta A továbbképzés célja, hogy az új módszerek megismerésével a vezetık felkészüljenek a kompetencia alapú oktatás alkalmazásából adódó oktatásszervezési feladatokra, ismerjék azokat a feltételeket, amelyek intézményi szinten szükségesek a korszerő módszerek beépítéséhez az intézmény/feladatellátási hely pedagógiai gyakorlatába. 2 fı Ft Ft Menedzsment-képzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment 2 fı Ft Ft

7 Célja a változások kezelése, az innovációs tevékenységek összehangolása, beépítése a pedagógiai folyamatba, projektmenedzsment készségek és ismeretek elsajátítása; felkészülés a vezetıi szerepek változására. Intézményi cél a fejlesztések fenntarthatóságának biztosítása. 7

8 8 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002): Elıkészítési költség A komplex helyzetelemzés és szakmai feladatterv elkészítése a szakértı által, az intézményi dokumentáció, adatlapok és helyszíni konzultáció alapján Komplex intézményi szaktanácsadó 45 szakértıi óra Ft Ft Helyzetelemzés készítéséhez támogatás: a) a feladatellátási hely szervezete, kompetenciafejlesztési, pedagógiai gyakorlatának vizsgálata, javaslat a bevezetendı oktatási programok típusára és a kapcsolódó módszertani képzésekre. Tanácsadás az oktatási programok összetételére, alkalmazási területére, a pedagógus továbbképzés elemeinek összeállítására. b) Annak feltárása, hogy a pályázatba bevont feladatellátási helyen milyen oktatásszervezési formában és pedagógiai tartalommal valósulnak meg az egyenlı hozzáférést célzó eljárások, illetve biztosítható-e és milyen garanciákkal az innováció fenntarthatósága. (a helyzetelemzés intézményi szinten, összevontan is megvalósítható, de a feladatellátási helyre specifikus megállapításokat kell, hogy tartalmazzon.) 2. A pályázati terv szakmai tartalmána

9 9 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002): Innováció: átfogó intézményfejlesztés A program fenntarthatóságának és magas szintő minıségének biztosítása, a pedagógiai program, mint stratégiai alapdokumentum fejlesztésével, szakmai vezetı folyamatos aktív irányító munkájával A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra Ft Ft + járulékok (29%) 40 óra Ft Ft Az intézmény pedagógusa, pedagógus csoportja által, egy-egy konkrét módszer, eszköz, eljárás kifejlesztésével járó többletmunka támogatása. Ilyen lehet például egy projekt kidolgozása, vagy tantárgytömbösített oktatás helyi tanterve és eljárásrendje, vagy tantárgyi integráció kidolgozása adott mőveltségterületen, továbbá mőveltségterületek között. A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra Ft Ft + járulékok (29%) 40 óra Ft Ft Az intézmény pedagógusa, pedagógus csoportja által, egy-egy konkrét módszer, eszköz, eljárás kifejlesztésével járó többletmunka támogatása. Ilyen lehet például egy projekt kidolgozása, vagy tantárgytömbösített oktatás helyi tanterve és eljárásrendje, vagy tantárgyi integráció kidolgozása adott mőveltségterületen, továbbá mőveltségterületek között. A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra Ft Ft + járulékok (29%) 40 óra Ft Ft Az intézmény pedagógusa, pedagógus csoportja által, egy-egy konkrét módszer, eszköz, eljárás kifejlesztésével járó többletmunka támogatása. Ilyen lehet például egy projekt kidolgozása, vagy tantárgytömbösített oktatás helyi tanterve és eljárásrendje, vagy tantárgyi integráció kidolgozása adott mőveltségterületen, továbbá mőveltségterületek között. A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra Ft Ft + járulékok (29%) 40 óra Ft Ft Az intézmény pedagógusa, pedagógus csoportja által, egy-egy konkrét módszer, eszköz, eljárás kifejlesztésével járó többletmunka támogatása. Ilyen lehet például egy projekt kidolgozása, vagy tantárgytömbösített oktatás helyi tanterve és eljárásrendje, vagy tantárgyi integráció kidolgozása adott mőveltségterületen, továbbá mőveltségterületek között. A pedagógusok továbbképzésével összefüggı helyettesítési díj 250 óra Ft Ft + járulékok (29%) 250 óra 638 Ft Ft A pedagógusok továbbképzésével összefüggı helyettesítési díj A pedagógusok továbbképzésével összefüggı utazási költség 60 utazás Ft Ft A pedagógusok továbbképzésével összefüggı utazási költség Helyi tanterv, pedagógiai program, kollégiumi nevelési program módosítása 120 óra Ft Ft + járulékok (29%) 120 óra Ft Ft A helyi tanterv és pedagógiai program módosítása kötelezı. A pályázatban ezen tevékenység keretén belül lehetıség van azon pedagógusok többletmunkájának honorálására, akik a feladat ellátásában közremőködnek (költségvetési specifikációban meghatározottak szerint). A pedagógusok többletmunkája jelen feladat keretében kizárólag célfeladat kitőzésével, fejlesztési célú kereset-kiegészítéssel, vagy személyi jellegő megbízási szerzıdés alapján tervezhetı. (Amennyiben a tevékenység ellátáshoz külsı vásárolt szolgáltatást kíván igénybe venni, úgy kérjük, azt az egyéb tanácsadói szolgáltatás címszó alatt tervezze. Külsı tanácsadói szolgáltatás igénybe vételére kizárólag a költségvetési specifikációban meghatározottak szerint kerülhet sor). Szakmai vezetı díjazása személyi költségként 17 hónap Ft Ft + járulékok (29%) 17 hónap Ft Ft Szakmai vezetı díjazása személyi költségként Tantestületi felkészítı nap a projekt indításakor 1 nap Ft Ft A pályázati innováció céljait és eszközrendszerét, a projekt szakmai tevékenységeit áttekintı, tudatosító szakmai nap a pedagógustestület egésze és az iskolahasználók képviselıi számára.

10 10 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002): Innováció: jó gyakorlatok átvétele: minta intézményekbıl jó gyakorlat átvétele Az intézmény megújulását, tanulói motivációt és fejlesztési hatékonyságot segítı módszertanok gyakorlati megvalósíthatóságának megismerése. Célja a magas HHH arányú tanulóközösség integrált fejlesztésének bevezetése, kompetencia mérés eredményeinek javítása A küldı intézmény pedagógusainak helyettesítésével kapcsolatban felmerülı költségek 10 óra Ft Ft + járulékok (29%) 10 óra 638 Ft Ft A küldı intézmény pedagógusainak helyettesítésével kapcsolatban felmerülı költségek Felmerülı felhasználási jogok megvásárlása 1 db Ft Ft Felmerülı felhasználási jogok megvásárlása Hospitálás 10 óra Ft Ft A fogadóintézmény/referenciahely pedagógusának bemutató órára, foglalkozásra, tanácsadásra számított óradíja (vásárolt szolgáltatás) Kiküldetés költsége 1 utazás Ft Ft Kiküldetés keretében napidíj, szállás és utazási költség

11 11 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002): Innováció: saját fejlesztések: saját fejlesztések A módszertani kultúra fejlesztése, optimális humánerıforrás és infrastruktúra kialakítása. Az intézmény önálló innovációjához tartozó többletmunka 120 óra Ft Ft + járulékok (29%) 120 óra Ft Ft Az intézmény önálló innovációjához tartozó többletmunka

12 12 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002): Szakmai tevékenységeken kívüli egyéb költségek A megvalósítók munkáját segítı infrastruktúra és eszközök biztosítása. A nyilvánosság biztosításához szükséges tevékenységek Általános költség - Megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (pl. irodaszer) 1 db Ft Ft Általános költség - Megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (pl. irodaszer) Egyéb szolgáltatások - Nyilvánosság biztosításának költségei 1 db Ft Ft Nyilvánosság biztosításának költségei Hordozható számítógép 16 db Ft Ft Hordozható számítógép Nyomtató 1 db Ft Ft Nyomtató Alulírott, (név), a Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ, mint a tartalmi fejlesztésben érintett intézmény hivatalos képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a TAMOP A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati kiírás keretében a szakmai feladattervben az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Intézményvezetı aláírása

13 13 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ ( / 003) Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ Intézmény hivatalos neve Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ OM azonosítója KIR-ben szereplı 3 jegyő technikai kód 003 Feladatellátási hely neve ANK 2. sz. Általános Iskola Feladatellátási hely címe 7632 Pécs, Apáczai körtér 1. Feladatellátási hely helyrajzi száma 2 Intézmény típusa Székhely A feladatellátási hely a Közép-Magyarországi Régióban van Intézmény típusa többcélú intézményen belüli általános iskolai intézményegység Tanulócsoportok száma 17 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003) - Keretek Feladatellátási helyre igényelhetı támogatás-korlátok Felhasznált keret Fenntartó menedzsmentköltségének a feladatellátási helyre lebontott része Teljes támogatási igény Kompetencia alapú oktatási programokhoz szükséges taneszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret Egyéb taneszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret Egyéb szolgáltatások igénybevételére rendelkezésre álló keret Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggı általános költségek fedezésére rendelkezésre álló keret Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret A pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos helyettesítések megoldására rendelkezésre álló keret Új tanulásszervezési eljárások alkalmazásával kapcsolatos általános módszertani továbbképzésre küldött pedagógusok száma Egyéb általános módszertani továbbképzésre küldött pedagógusok száma Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzésre küldött pedagógusok száma A pedagógusok fejlesztési és innovációs tevékenységének támogatására felhasznált órák Intézményi önálló innovációjához tartozó többletórák Helyi tanterv és pedagógiai program módosításához tartozó többletórák Szakmai vezetıt tervezett Az implementációs folyamat támogatása érdekében igénybe vett tanácsadói órák száma Igényelt notebookok száma Ft Ft Ft Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft 8 / 8 fı 8 / 8 fı 8 fı 160 / 160 óra 120 / 120 óra 120 / 120 óra igen 292 / 210 óra 11 / 11 db

14 14 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003) - Kiegészítı adatok Rendszeres adatszolgáltatás körében bekért adatok A feladatellátási helyen nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 420 A projektben résztvevı nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 250 A feladatellátási helyen a (tanuló) csoportok száma 17 A projektbe bevont (tanuló) csoportok száma 8 A feladatellátási hely összes pedagógusainak száma 38 A projektbe bevont pedagógusok száma 8 A projektbe bevont vezetık száma 3 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott hátrányos helyzető gyerekek/tanulók száma 164 A projektben résztvevı hátrányos helyzető gyerekek/tanulók száma 95 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott SNI tanulók száma 19 A projektbe bevont SNI tanulók száma 12 A feladatellátási helyen szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 10 A feladatellátási helyen a projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 5 A feladatellátási helyen szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 7 A feladatellátási helyen a projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 5 A projektben résztvevı szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok összes óraszáma 4500 A projektben résztvevı szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok összes óraszáma 3960 A feladatellátási helyen a szakrendszerő oktatás kötelezı tanórai foglalkozásaihoz rendelkezésre álló éves intézményi idıkeret Pályázat benyújtásakor történı egyszeri adatszolgáltatás A feladatellátási helyen a 2004-ben kiírt regionális operatív programok keretén belül infrastruktúra fejlesztés valósult meg A feladatellátási helyen a 2007-ben kiírt regionális operatív programok keretén belül infrastruktúra fejlesztés valósul meg Amennyiben HEFOP 2.1 vagy 3.1 intézkedés keretében az adott feladatellátási helyen fejlesztési projekt valósult meg, kérjük, adja meg a HEFOP támogatási szerzıdés azonosító számát A tantestület már kapott IPR képzést és a tantestület személyi összetétele változott 20%-nál nagyobb mértékben A telephelyként mőködı feladatellátási hely 3000 fı alatti településen mőködik A fenntartó közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terve az adott feladatellátási helyen esélyegyenlıség javítására vonatkozó fejlesztési beavatkozást ír elı 13464

15 15 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003) - Indikátorok Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya (a kötelezı tanórai foglalkozások teljes intézményi idıkeretének képest) Szakrendszerő oktatás esetén tantárgyi bontás nélküli mőveltségterületi oktatásban részesülı tanulócsoportok aránya/száma (A projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok számához képest) A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított, moduláris programok száma A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahetek száma A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projektek száma IKT-val segített tanórák aránya (a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett összes tanóráihoz képest) Kiinduló érték: 22 fı Célérték: 33 fı Kiinduló érték: 46 db Célérték: 95 db Kiinduló érték: 0 fı Célérték: 4 fı Kiinduló érték: 0 fı Célérték: 4 fı Kiinduló érték: 0 % 2009/2010-es tanév kezdete: 5 % 2010/2011-es tanév kezdete: 10 % 2011/2012-es tanév kezdete: 15 % Kiinduló érték: 0 db Célérték: 2 db Kiinduló érték: 0 db Célérték: 2 db Kiinduló érték: 0 db Célérték: 4 db Kiinduló érték: 2 db Célérték: 5 db Kiinduló érték: 5 % Célérték: 25 %

16 16 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003): A hátrányos helyzető és SNI tanulók esélyegyenlıségének javítása A sajátos nevelési igényő tanulók együttnevelésében részt vevı padagógusok megismerjék a pedagógia elméletét és gyakorlatát, a késıbbi alkalmazhatóság érdekében A sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítı képzés 2 fı Ft Ft A sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítı képzés Az IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés 10 fı Ft Ft A "Hatékony együttnevelés az iskolában" továbbképzési programhoz kapcsoldó módszertani képzések célja, hogy a pedagógusok saját élményő, a hátrányos helyzető és roma tanulók együttnevelésével kapcsolatos gyakorlatok segítségével készüljenek fel az integrált nevelésre IPR módszertani mentor-tanácsadó 60 szakértıi óra Ft Ft IPR módszertani mentor-tanácsadó

17 17 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003): A kompetencia alapú oktatás implementációja A pályázat szakmai tervében szereplı kompetenciaterületeken oktatási programok, programcsomagok bevezetését, adaptációját vállaló pedagógusok számára szervezett moduláris képzési programok, amelyek a kompetenciaterületek sajátosságaihoz A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök 1 db Ft Ft A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások alkalmazása Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások alkalmazása 8 fı Ft Ft 8 fı Ft Ft Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: választás alapján 8 fı Ft Ft Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: választás alapján Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés Ft Ft IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó 60 szakértıi óra Ft Ft IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó IKT mentor-szaktanácsadó 60 szakértıi óra Ft Ft IKT mentor-szaktanácsadó Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat) Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat) 60 szakértıi óra Ft Ft Kompetencia alapú tankönyvek és programcsomagok 1 db Ft Ft Kompetencia alapú tankönyvek és programcsomagok Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 112 szakértıi óra Ft Ft Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített okta Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített okta 3 fı Ft Ft Menedzsment-képzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment 3 fı Ft Ft Menedzsment-képzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment

18 18 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003): Elıkészítési költség A feladatellátási hely szervezetének, jelenlegi pedagógiai rendszerének komplex helyzetelemzése, ehhez képest a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez kapcsolódó továbbképzések és módszertani, valamint egyéb képzések kiválasztásának javaslatai Komplex intézményi szaktanácsadó 45 szakértıi óra Ft Ft a feladatellátási hely szervezete, kompetencia-fejlesztési, pedagógiai gyakorlatának vizsgálata, javaslat a bevezetendı oktatási programok típusára és a kapcsolódó módszertani képzésekre. Tanácsadás az oktatási programok összetételére, alkalmazási területére, a pedagógus továbbképzés elemeinek összeállítás

19 19 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003): Innováció: átfogó intézményfejlesztés A program fenntarthatóságának és magas szintő minıségének biztosítása, a pedagógiai program, mint stratégiai alapdokumentum fejlesztésével, szakmai vezetı folyamatos aktív irányító munkájával A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra Ft Ft + járulékok (29%) 40 óra Ft Ft A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra Ft Ft + járulékok (29%) 40 óra Ft Ft A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra Ft Ft + járulékok (29%) 40 óra Ft Ft A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra Ft Ft + járulékok (29%) 40 óra Ft Ft A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása A pedagógusok továbbképzésével összefüggı helyettesítési díj 200 óra Ft Ft + járulékok (29%) 200 óra 638 Ft Ft Helyettesítés A pedagógusok továbbképzésével összefüggı utazási költség 40 utazás Ft Ft A pedagógusok továbbképzésével összefüggı utazási költség Helyi tanterv, pedagógiai program, kollégiumi nevelési program módosítása 120 óra Ft Ft + járulékok (29%) 120 óra Ft Ft Helyi tanterv, pedagógiai program, kollégiumi nevelési program módosítása Szakmai vezetı díjazása személyi költségként 17 hónap Ft Ft + járulékok (29%) 17 hónap Ft Ft Szakmai vezetı díjazása személyi költségként Tantestületi felkészítı nap a projekt indításakor 1 nap Ft Ft Tantestületi felkészítı nap a projekt indításakor

20 20 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003): Innováció: jó gyakorlatok átvétele: jó gyakorlat átvétele Egy referencia iskolában a régóta mőködı kompetencia alapú oktatás tanulmányozása és átvétele A küldı intézmény pedagógusainak helyettesítésével kapcsolatban felmerülı költségek 10 óra Ft Ft + járulékok (29%) 10 óra 638 Ft Ft A küldı intézmény pedagógusainak helyettesítésével kapcsolatban felmerülı költségek Felmerülı felhasználási jogok megvásárlása 1 db Ft Ft Hospitálás 10 óra Ft Ft Hospitálás Kiküldetés költsége 2 utazás Ft Ft A küldı intézmény pedagógusainak helyettesítésével kapcsolatban felmerülı költségek

21 21 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003): Innováció: saját fejlesztések: saját fejlesztés A módszertani kultúra fejlesztése, optimális humánerıforrás és infrastruktúra kialakítása. Az intézmény önálló innovációjához tartozó többletmunka 120 óra Ft Ft + járulékok (29%) 120 óra Ft Ft Az intézmény önálló innovációjához tartozó többletmunka

22 22 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003): Szakmai tevékenységeken kívüli egyéb költségek A megvalósítók munkáját segítı infrastruktúra és eszközök biztosítása. A nyilvánosság biztosításához szükséges tevékenységek Általános költség - Megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (pl. irodaszer) 1 db Ft Ft Megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség Egyéb szolgáltatások - Nyilvánosság biztosításának költségei 1 db Ft Ft Nyilvánosság biztosításának költségei Hordozható számítógép 11 db Ft Ft Hordozható számítógép Kisértékő tárgyi eszközök 1 db Ft Ft Kisértékő tárgyi eszközök Nyomtató 1 db Ft Ft Nyomtató Alulírott, (név), a Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ, mint a tartalmi fejlesztésben érintett intézmény hivatalos képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a TAMOP A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati kiírás keretében a szakmai feladattervben az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Intézményvezetı aláírása

23 23 Hajnóczy Kollégium ( / 001) Hajnóczy Kollégium Intézmény hivatalos neve Hajnóczy Kollégium OM azonosítója KIR-ben szereplı 3 jegyő technikai kód 001 Feladatellátási hely neve Hajnóczy kollégium Türr Intézményegysége Feladatellátási hely címe 7633 Pécs, Türr I.u.2. Feladatellátási hely helyrajzi száma 4312/1 Intézmény típusa Székhely A feladatellátási hely a Közép-Magyarországi Régióban van Intézmény típusa diákotthon és kollégium Tanulócsoportok száma 8 Hajnóczy Kollégium (139888/001) - Keretek Feladatellátási helyre igényelhetı támogatás-korlátok Felhasznált keret Fenntartó menedzsmentköltségének a feladatellátási helyre lebontott része Teljes támogatási igény Kompetencia alapú oktatási programokhoz szükséges taneszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret Egyéb taneszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret Egyéb szolgáltatások igénybevételére rendelkezésre álló keret Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggı általános költségek fedezésére rendelkezésre álló keret Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret A pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos helyettesítések megoldására rendelkezésre álló keret Új tanulásszervezési eljárások alkalmazásával kapcsolatos általános módszertani továbbképzésre küldött pedagógusok száma Egyéb általános módszertani továbbképzésre küldött pedagógusok száma Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzésre küldött pedagógusok száma A pedagógusok fejlesztési és innovációs tevékenységének támogatására felhasznált órák Intézményi önálló innovációjához tartozó többletórák Helyi tanterv és pedagógiai program módosításához tartozó többletórák Szakmai vezetıt tervezett Az implementációs folyamat támogatása érdekében igénybe vett tanácsadói órák száma Igényelt notebookok száma Ft Ft Ft Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft 3 / 3 fı 3 / 3 fı 3 fı 80 / 120 óra 60 / 60 óra 60 / 60 óra igen 140 / 140 óra 4 / 4 db

24 24 Hajnóczy Kollégium (139888/001) - Kiegészítı adatok Rendszeres adatszolgáltatás körében bekért adatok A feladatellátási helyen nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 211 A projektben résztvevı nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 80 A feladatellátási helyen a (tanuló) csoportok száma 8 A projektbe bevont (tanuló) csoportok száma 3 A feladatellátási hely összes pedagógusainak száma 9 A projektbe bevont pedagógusok száma 3 A projektbe bevont vezetık száma 1 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott hátrányos helyzető gyerekek/tanulók száma 34 A projektben résztvevı hátrányos helyzető gyerekek/tanulók száma 12 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott SNI tanulók száma 0 A projektbe bevont SNI tanulók száma 0 A feladatellátási helyen szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 0 A feladatellátási helyen a projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 0 A feladatellátási helyen szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 0 A feladatellátási helyen a projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 0 A projektben résztvevı szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok összes óraszáma 0 A projektben résztvevı szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok összes óraszáma 0 A feladatellátási helyen a szakrendszerő oktatás kötelezı tanórai foglalkozásaihoz rendelkezésre álló éves intézményi idıkeret Pályázat benyújtásakor történı egyszeri adatszolgáltatás A feladatellátási helyen a 2004-ben kiírt regionális operatív programok keretén belül infrastruktúra fejlesztés valósult meg A feladatellátási helyen a 2007-ben kiírt regionális operatív programok keretén belül infrastruktúra fejlesztés valósul meg Amennyiben HEFOP 2.1 vagy 3.1 intézkedés keretében az adott feladatellátási helyen fejlesztési projekt valósult meg, kérjük, adja meg a HEFOP támogatási szerzıdés azonosító számát A tantestület már kapott IPR képzést és a tantestület személyi összetétele változott 20%-nál nagyobb mértékben A telephelyként mőködı feladatellátási hely 3000 fı alatti településen mőködik A fenntartó közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terve az adott feladatellátási helyen esélyegyenlıség javítására vonatkozó fejlesztési beavatkozást ír elı 6912

25 25 Hajnóczy Kollégium (139888/001) - Indikátorok Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma Kollégiumban a Szociális, életviteli és környezeti, valamint Életpályaépítési kompetenciaterületi programok szerint foglalkoztatott tanulók, diákok száma Kiinduló érték: 5 fı Célérték: 9 fı Kiinduló érték: 22 db Célérték: 37 db Kiinduló érték: 0 fı Célérték: 80 fı

26 26 Hajnóczy Kollégium (139888/001): A hátrányos helyzető és SNI tanulók esélyegyenlıségének javítása A hátrányos helyzető vagy sajátos nevelési igényő gyermekek neveléséhez az együttnevelésében részt vevı pedagógusok megismerjék a befogadó pedagógiai elméletét és gyakorlatát. A sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítı képzés 2 fı Ft Ft A sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítı képzés

27 27 Hajnóczy Kollégium (139888/001): A kompetencia alapú oktatás implementációja Szociális, életviteli és környezeti kompetencia, életpálya építés 3 csoportban 80 kollégista 3 pedagógus részvételével A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök 1 db Ft Ft A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások alkalmazása Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások alkalmazása 3 fı Ft Ft 3 fı Ft Ft Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: választás alapján 3 fı Ft Ft Általános pedagógiai módszertani továbbképzés életpálya Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés Ft Ft IKT mentor-szaktanácsadó 70 szakértıi óra Ft Ft IKT mentor-szaktanácsadó Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat) Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat) 10 szakértıi óra Ft Ft Kompetencia alapú tankönyvek és programcsomagok 1 db Ft Ft Kompetencia alapú tankönyvek és programcsomagok Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 60 szakértıi óra Ft Ft Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített okta Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített okta 1 fı Ft Ft Menedzsment-képzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment 1 fı Ft Ft Menedzsment-képzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment

28 28 Hajnóczy Kollégium (139888/001): Elıkészítési költség A komplex helyzetelemzés és szakmai feladatterv elkészítése a szakértı által, az intézményi dokumentáció, adatlapok és helyszíni konzultáció alapján Komplex intézményi szaktanácsadó 30 szakértıi óra Ft Ft Komplex intézményi szaktanácsadó

29 29 Hajnóczy Kollégium (139888/001): Innováció: átfogó intézményfejlesztés A program fenntarthatóságának és magas szintő minıségének biztosítása, a pedagógiai program, mint stratégiai alapdokumentum fejlesztésével, szakmai vezetı folyamatos aktív irányító munkájával A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra Ft Ft + járulékok (29%) 40 óra Ft Ft A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása 40 óra Ft Ft + járulékok (29%) 40 óra Ft Ft A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása A pedagógusok továbbképzésével összefüggı helyettesítési díj 100 óra Ft Ft + járulékok (29%) 100 óra 638 Ft Ft A pedagógusok továbbképzésével összefüggı helyettesítési díj A pedagógusok továbbképzésével összefüggı utazási költség 20 utazás Ft Ft A pedagógusok továbbképzésével összefüggı utazási költség Helyi tanterv, pedagógiai program, kollégiumi nevelési program módosítása 60 óra Ft Ft + járulékok (29%) 60 óra Ft Ft Helyi tanterv, pedagógiai program, kollégiumi nevelési program módosítása Szakmai vezetı díjazása személyi költségként 17 hónap Ft Ft + járulékok (29%) 17 hónap Ft Ft Szakmai vezetı díjazása személyi költségként Tantestületi felkészítı nap a projekt indításakor 1 nap Ft Ft Tantestületi felkészítı nap a projekt indításakor

30 30 Hajnóczy Kollégium (139888/001): Innováció: jó gyakorlatok átvétele: jó gyakorlat hálózati tanulás Az intézmény megújulását, tanulói motivációt és fejlesztési hatékonyságot segítı módszertanok gyakorlati megvalósíthatóságának megismerése. Hálózati tanulás bevezetése A küldı intézmény pedagógusainak helyettesítésével kapcsolatban felmerülı költségek 10 óra Ft Ft + járulékok (29%) 10 óra 638 Ft Ft Hely Felmerülı felhasználási jogok megvásárlása 1 db Ft Ft Felmerülı felhasználási jogok megvásárlása Hospitálás 10 óra Ft Ft H Kiküldetés költsége 1 utazás Ft Ft Kiküldetés költsége

31 31 Hajnóczy Kollégium (139888/001): Innováció: saját fejlesztések: saját innováció 3 db életpálya építéssel egészséges életmóddal környezettudatos magatartás kialakításával kapcsolatos saját project kidolgozása és kipróbálása Az intézmény önálló innovációjához tartozó többletmunka 60 óra Ft Ft + járulékok (29%) 60 óra Ft Ft Az intézmény önálló innovációjához tartozó többletmunka

32 32 Hajnóczy Kollégium (139888/001): Szakmai tevékenységeken kívüli egyéb költségek A megvalósítók munkáját segítı infrastruktúra és eszközök biztosítása. A nyilvánosság biztosításához szükséges tevékenységek Általános költség - Megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (pl. irodaszer) 1 db Ft Ft Megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség Egyéb szolgáltatások - Nyilvánosság biztosításának költségei 1 db Ft Ft Nyilvánosság biztosításának költségei Hordozható számítógép 4 db Ft Ft Lap-top Kisértékő tárgyi eszközök 1 db Ft Ft Kisértékő tárgyi eszközök Nyomtató 1 db Ft Ft Ny Alulírott, (név), a Hajnóczy Kollégium, mint a tartalmi fejlesztésben érintett intézmény hivatalos képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a TAMOP A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati kiírás keretében a szakmai feladattervben az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Intézményvezetı aláírása

33 33 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola ( / 001) Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Intézmény hivatalos neve Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola OM azonosítója KIR-ben szereplı 3 jegyő technikai kód 001 Feladatellátási hely neve Mecsekaljai Iskola székhely általános iskolája Feladatellátási hely címe 7633 Pécs, Bánki Donát u.2. Feladatellátási hely helyrajzi száma 3156 Intézmény típusa Székhely A feladatellátási hely a Közép-Magyarországi Régióban van Intézmény típusa többcélú intézményen belüli általános iskolai intézményegység Tanulócsoportok száma 20 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola (027246/001) - Keretek Feladatellátási helyre igényelhetı támogatás-korlátok Felhasznált keret Fenntartó menedzsmentköltségének a feladatellátási helyre lebontott része Teljes támogatási igény Kompetencia alapú oktatási programokhoz szükséges taneszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret Egyéb taneszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret Egyéb szolgáltatások igénybevételére rendelkezésre álló keret Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggı általános költségek fedezésére rendelkezésre álló keret Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret A pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos helyettesítések megoldására rendelkezésre álló keret Új tanulásszervezési eljárások alkalmazásával kapcsolatos általános módszertani továbbképzésre küldött pedagógusok száma Egyéb általános módszertani továbbképzésre küldött pedagógusok száma Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzésre küldött pedagógusok száma A pedagógusok fejlesztési és innovációs tevékenységének támogatására felhasznált órák Intézményi önálló innovációjához tartozó többletórák Helyi tanterv és pedagógiai program módosításához tartozó többletórák Szakmai vezetıt tervezett Az implementációs folyamat támogatása érdekében igénybe vett tanácsadói órák száma Igényelt notebookok száma Ft Ft Ft Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft 10 / 10 fı 10 / 10 fı 10 fı 160 / 160 óra 120 / 120 óra 60 / 120 óra igen 320 / 210 óra 11 / 12 db

34 34 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola (027246/001) - Kiegészítı adatok Rendszeres adatszolgáltatás körében bekért adatok A feladatellátási helyen nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 464 A projektben résztvevı nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 225 A feladatellátási helyen a (tanuló) csoportok száma 20 A projektbe bevont (tanuló) csoportok száma 10 A feladatellátási hely összes pedagógusainak száma 42 A projektbe bevont pedagógusok száma 10 A projektbe bevont vezetık száma 2 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott hátrányos helyzető gyerekek/tanulók száma 133 A projektben résztvevı hátrányos helyzető gyerekek/tanulók száma 117 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott SNI tanulók száma 14 A projektbe bevont SNI tanulók száma 14 A feladatellátási helyen szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 7 A feladatellátási helyen a projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 6 A feladatellátási helyen szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 10 A feladatellátási helyen a projektbe bevont szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok száma 8 A projektben résztvevı szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok összes óraszáma 196 A projektben résztvevı szakrendszerő oktatásban részesülı tanulócsoportok összes óraszáma 188 A feladatellátási helyen a szakrendszerő oktatás kötelezı tanórai foglalkozásaihoz rendelkezésre álló éves intézményi idıkeret Pályázat benyújtásakor történı egyszeri adatszolgáltatás A feladatellátási helyen a 2004-ben kiírt regionális operatív programok keretén belül infrastruktúra fejlesztés valósult meg A feladatellátási helyen a 2007-ben kiírt regionális operatív programok keretén belül infrastruktúra fejlesztés valósul meg Amennyiben HEFOP 2.1 vagy 3.1 intézkedés keretében az adott feladatellátási helyen fejlesztési projekt valósult meg, kérjük, adja meg a HEFOP támogatási szerzıdés azonosító számát A tantestület már kapott IPR képzést és a tantestület személyi összetétele változott 20%-nál nagyobb mértékben A telephelyként mőködı feladatellátási hely 3000 fı alatti településen mőködik A fenntartó közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terve az adott feladatellátási helyen esélyegyenlıség javítására vonatkozó fejlesztési beavatkozást ír elı 380

A projekt számszerősíthetı eredményei

A projekt számszerősíthetı eredményei 1 A projekt számszerősíthetı eredményei TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15478706-2-02 Közép-Magyarországi régió nem 2 Apáczai Csere János

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

"SZOLGÁLTATÓI KOSÁR" - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP 3.1.4 - A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE

SZOLGÁLTATÓI KOSÁR - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP 3.1.4 - A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE "SZOLGÁLTATÓI KOSÁR" - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP 314 - A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE "Szolgáltatói kosár" - Iskola és kollégium TÁMOP 314 - a pályázati szakmai tevékenységek tervezési

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

"SZOLGÁLTATÓI KOSÁR" - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE

SZOLGÁLTATÓI KOSÁR - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE "SZOLGÁLTATÓI KOSÁR" - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP 314 - A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE "Szolgáltatói kosár" - Iskola és kollégium TÁMOP 314 - a pályázati szakmai tevékenységek tervezési

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben C S E L E K V É S I T E R V A célhoz rendelt feladatok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Projektmenedzser: Varga András Projektasszisztens:

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Szerzıdéskötéshez szükséges adatok

Szerzıdéskötéshez szükséges adatok 1 Szerzıdéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15478706-2-02 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézmények c., pályázat

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív v Program

Társadalmi Megújulás Operatív v Program Társadalmi Megújulás Operatív v Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézm zményekben TÁMOP-3.1.4/08 pályp lyázat Novákné Lapostyán Zsuzsanna A pályázat célja: A sikeres munkaerı-piaci

Részletesebben

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. Tel/fax: (62) 245-877 tarjani@vargatamas.hodtav.hu Tevékenység Megvalósítás ideje Ü t e

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2010. szeptember 16-i ülésére

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2010. szeptember 16-i ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 18. napirendi pont POLGÁRMESTERE 8440, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 23-12/2010. Tárgy: Tájékoztató A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0257 számú Kompetencia

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

IV. számú melléklet A TÁMOP-3.1.4-09/1. pályázati kiírásra vonatkozó költségvetési specifikáció

IV. számú melléklet A TÁMOP-3.1.4-09/1. pályázati kiírásra vonatkozó költségvetési specifikáció IV. számú melléklet A TÁMOP-3.1.4-09/1. pályázati kiírásra vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP-3.1.4-09/1. pályázat

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1. Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

TÁMOP-3.1.4-08/1. Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról TÁMOP-3.1.4-08/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Pályázati

Részletesebben

Félévi értékelés TÁMOP 3.1.4. pályázat

Félévi értékelés TÁMOP 3.1.4. pályázat Félévi értékelés TÁMOP 3.1.4. pályázat 2009. AUGUSZTUS Augusztus 17-18-19 Projektmenedzsment képzés Augusztus 17-18-19 Szövegértés-szövegalkotás módszertani képzés Augusztus 24-25-26 Matematika módszertani

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6 A Képes Géza Általános Iskola képzései: a képzés neve Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: Projektoktatás a tanórán, műveltségterület bontása tantárgyi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VENCZLI MIKLÓSNÉ SZAKMAI VEZETİ A Közép Répcementi Intézményfenntartó Társulás 2009 januárjában pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.4/08/2.

Részletesebben

Az Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskola TÁMOP pályázat projektzáró beszámolója június 23.

Az Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskola TÁMOP pályázat projektzáró beszámolója június 23. Az Általános Iskola TÁMOP 3. 1. 4 pályázat projektzáró beszámolója 2010. június 23. A 2009. augusztus 25-én megtartott projektindító nappal, majd azt követően szülői fórumok megtartásával, a helyi média

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2009/2010. tanév Készítette : igazgató Készült: Kondoros,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

A SZENTISTVÁNI ÁMK A TÁMOP PÁLYÁZATI PROJEKT SIKERES MEGVALÓSÍTÓJA

A SZENTISTVÁNI ÁMK A TÁMOP PÁLYÁZATI PROJEKT SIKERES MEGVALÓSÍTÓJA A SZENTISTVÁNI ÁMK A TÁMOP 3.1.4. PÁLYÁZATI PROJEKT SIKERES MEGVALÓSÍTÓJA A 2009-2010-es tanévben intézményünkben a TÁMOP 3.1.4 pályázati projekt megvalósítása, a kompetencia alapú nevelés és oktatás eredményes

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Munkaterv a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósításához (idő és feladatterv) Intézmény neve 2009-2010.

Munkaterv a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósításához (idő és feladatterv) Intézmény neve 2009-2010. Munkaterv a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósításához (idő és feladatterv) Intézmény neve 2009-2010. 1 , Az intézményi fejlesztés kulcselemeinek bemutatása Folyamatok: Kompetencia alapú oktatás, újszerű tanulásszervezés

Részletesebben

PROJEKTINDÍTÓ NAP 2009. augusztus 24.

PROJEKTINDÍTÓ NAP 2009. augusztus 24. PROJEKTINDÍTÓ NAP 2009. augusztus 24. TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 1.Komplex intézményi fejlesztések Pályázatunk befogadása 2009.

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0067 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE 1 FELADATOK HATÁRIDŐ FELELŐS A TÁMOP 3.1.4. szerződés aláírása 2009.július

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0095

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0095 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0095 "TÖKÉLETESÜLNI ÉS TÖKÉLETESÍTENI" Projekt Feladatterv 2009 2009 II. 2010 I. 2010 II. Általános szakmai feladatok aug. szept. okt. nov. dec. jan. feb. márc. ápr. máj. jún. júl.

Részletesebben

Digitális kompetencia fejlesztés

Digitális kompetencia fejlesztés Digitális kompetencia fejlesztés Könczöl Tamás elearning Igazgatóság Közoktatási Igazgatóság igazgató mb. igazgató Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1 Digitális kompetencia fejlesztés - előzmények

Részletesebben

A projekt bemutatása. Új Széchenyi terv. Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP /

A projekt bemutatása. Új Széchenyi terv. Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP / Pályázat címe: A projekt bemutatása Új Széchenyi terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0017 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások

Részletesebben

A projekt rövid áttekintése. 1. Előzmények

A projekt rövid áttekintése. 1. Előzmények A projekt rövid áttekintése 1. Előzmények Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban elkészítette a közoktatási intézményeire vonatkozó esélyegyenlőségi helyzetelemzésen alapuló Esélyegyenlőségi Tervét.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31. 1. Előkészületek 2009. június-július Pályázati

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása 08.26-28. Képzési terület: természetismeret tárgyú továbbképzés Téma: Környezettudatos életmódra nevelés Képzési terület:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hukozbeszerzesek-tanacsa.hu~

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT 10. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Szeged 2010

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP /

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP / BESZÁMOLÓ A PÁLYÁZAT CÉLJA A gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkavállalók neveléséhez való hozzájárulás. A társadalmi, gazdasági és technológiai változásokra való

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Szent László Általános Iskola Csanytelek

Szent László Általános Iskola Csanytelek Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása postai cím: 6640 Csongrád Kossuth tér 7. telefon: +36 (63) 57-946 web: www.csongradikisterseg.hu TÁMOP-3..4/08/2 2008-036 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2010.08.31 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható bee: A jelentés

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

SZENTANNAI KÖZÉPISKOLA ÁLTAL VEZETETT KONZORCIUM SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE

SZENTANNAI KÖZÉPISKOLA ÁLTAL VEZETETT KONZORCIUM SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT SZENTANNAI SÁMUEL KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZENTANNAI KÖZÉPISKOLA ÁLTAL VEZETETT KONZORCIUM SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE

Részletesebben

HÁLÓZATI TANULÁS - ahogy a hálózatszervező látja

HÁLÓZATI TANULÁS - ahogy a hálózatszervező látja HÁLÓZATI TANULÁS - ahogy a hálózatszervező látja Pécs 2011.03.17. HÁLÓZATOK Olyan rendszerek: Amelyekben a tagok (elemek) különböző módon kapcsolatban állnak egymással Bizonyos tulajdonságaikban, céljaikban,

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

A Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben

A Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben A Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben TÁMOP-3..4/8/-9- Projektindító konferencia 9. 8. 3. A projekt az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg Készítette:

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: 2010 / 82

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: 2010 / 82 Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2010 / 82 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2. A projektek

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben Tinta Tanácsadó Kft. zó dolgozat leadása a továbbképzést követı 2 héten

Részletesebben