adottságai 1.Kialakítható 200 hektár terület 2. A területet egybefüggıen ki lehet alakítani. 3. A terület sík. 4. A terület alkalmas ipari célokra.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "adottságai 1.Kialakítható 200 hektár terület 2. A területet egybefüggıen ki lehet alakítani. 3. A terület sík. 4. A terület alkalmas ipari célokra."

Átírás

1 20. sz. melléklet I. A Beruházó által megvizsgált területek és értékelésük A területek kiértékelése során a jelenleg is teljesülı konkrét követelményeket zöld pipával, a jelenleg nem teljesülı, de reális idın belül és reális ráfordítások mellett teljesíthetı követelményeket kék kérdıjellel, a nem, vagy csak irreális idın belül vagy irreális ráfordítás mellett teljesíthetı követelményeket (amelyek egyben a projekt megvalósítását is ellehetetlenítik) piros x-szel jelöltük. Üresen maradnak azok a mezık, ahol nem áll rendelkezésre elégséges információ. 1) Bábolna Terület Méret 1.Kialakítható 200 hektár terület 2. A területet egybefüggıen ki lehet alakítani. 3. A terület sík. 4. A terület alkalmas ipari célokra. 5. egy kézben, egy magánvállalkozás tulajdonában áll. Földrajzi elhelyezkedés 6. A terület nyugati irányból lakott területtel érintkezik. Az infrastruktúra kiépítési iránya azt tenné logikussá, hogy a gyárépület nyugati fekvéső legyen. 7. A terület a meglévı ipari park közelében fekszik, de az ipari parkban jelenleg kisebb élelmiszer- és textilipari cégek vannak jelen, autóipar nincs jelen. Potenciális veszélyek 8. A területen a felsorolt potenciális veszélyek minimálisak. A Duna, mint legközelebbi folyam 40 km-re található. Logisztikai 9. 5,6 km távolságra helyezkedik el az autópályától. 10. A terület jelenleg nem rendelkezik iparvágánnyal, de a jelenlegi ipari parkban, kiépíthetı távolságon belül van iparvágány. 11. A Gyır-Pér reptér 34 km távolságra helyezkedik el.

2 Munkaerı-forrás Határidı 12. Bábolna nem rendelkezik szakirányú középiskolával, szakképzésben a gyıri iskolákra kell támaszkodnia. Bábolna- Gyır távolsága 41 km. 13. Az 50 km-es régióban jelen vannak az autóipari, köszönhetıen Gyır közelségének. 14. Bábolnán nincs felsıfokú oktatási intézmény. A legközelebbi mőszaki felsıoktatási intézmény Gyırben (41 km) található. 15. Az 50 km-es régióban, Gyır közelségének köszönhetıen van autóipari K+F. 16. megfelelı: mintegy ezres az a bázis, amibıl a potenciális munkaerıt meríteni lehet. 17. A terület közvetlenül a település szélén fekszik, a munkaerı-szállítás megoldható, kapacitásnövelés szükséges. 18. A kiajánlott terület jelenleg külterületi szántó besorolású, mely átminısítés elıtt áll. Az átminısítés, valamint adás-vétel lebonyolítása nem lehetséges 2010 végéig. 2) Dunaújváros Terület Méret 1-2. Nem áll rendelkezésre megfelelı nagyságú egybefüggı terület. A vizsgált területet közúti és vasút szabdalja kisebb részekre. 3. A területet jellemzı szinteltérés jelentısen meghaladja a 10 métert. 4. A terület szerkezetileg alkalmas ipari célokra. 5. A terület jelenleg még kistulajdonosok kezében van.

3 Munkaerı-forrás Földrajzi elhelyezkedés 6. A terület lakott területtıl távol, azonban a dunaújvárosi acélmő közelében fekszik, melynek jelentıs a káros anyag kibocsátása. 7. A terület ipari övezetben fekszik, de nem autóipari, hanem nehézipari környezetben, ami a beruházás szempontjából nem releváns. Potenciális veszélyek 8. A terület mintegy 5 km-re fekszik a Dunától, nincs árvízveszély Logisztikai 9. A terület 7 km távolságra helyezkedik el az M6-os autópályától. 10. A terület legkeletibb pontja elvileg csatlakoztatható iparvágányra 11. A területhez legközelebb esı repülıtér a budapesti nemzetközi reptér, 97 km-re 12. Dunaújvárosban található mőszaki középiskolák képzési szerkezete a kohászathoz / nehéziparhoz kapcsolódik, gépiparhoz kapcsolódó oktatás összesen 1 intézményben folyik, a végzısök száma nem éri el az 50-et. 13. A közvetlen régióban az autóiparnak nincsenek jelentıs hagyományai. 14. Dunaújvárosban nincs szakirányú mőszaki felsıoktatási intézmény. 15. A közvetlen régióban nincs még példa. 16. A közvetlen régió egyik legnagyobb foglalkoztatója a Hankook, mely már így is nagymértékben felszívja a helyi munkaerıt. A dunaújvárosi Pentele-híd átadásával immár Kecskemét is 100 km-en belül közúton elérhetı, így várhatóan az induló Daimler beruházás is fog munkaerıt elszívni a térségbıl. Ezt a kettıs elszívó hatást, a térség munkaerı-kibocsátó nem tudja fedezni. 17. A munkaerı-szállítás a közelben lévı más ipari létesítmények kapcsán már megoldott, és fejleszthetı.

4 Határidı 18.Miután a terület és a munkaerıbázis oly mértékben alul maradt a kívánalmaknak, pontos határidı-kalkuláció nem készült. 3) Dunaújváros Rácalmás Terület Méret 1.Kialakítható 200 hektáros terület 2. A terület egybefüggı. Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 3. A területen tapasztalható szintkülönbségek meghaladják a 10 métert. 4. A terület talajszerkezete megfelelı 5. A terület jelenleg sok helyrajzi számon fut, a tulajdonosok száma meghaladja a 250-et. 6. A terület északi csücske lakott terület közelében található, de az építkezés során a közmőkialakítás a terület déli építkezést teszi logikussá, így ipari tevékenység kb. 2 km-re lenne a lakóövezettıl 7. A területet délrıl a meglévı Hankook gyár határolja, az ipari park 1,5 km-re található. A Hankook gyártól eltekintve azonban a város profilja inkább nehézipari. 8. A területet nem fenyegeti természeti katasztrófa, a Duna mintegy 2 km-re található. 9. A terület 5 km távolságra helyezkedik el az M6-os autópályától. 10. A terület nem rendelkezik iparvágánnyal, és csak jelentıs ráfordítással lenne kiépíthetı. 11. A területhez legközelebb esı repülıtér a budapesti nemzetközi reptér, 95 km-re

5 Munkaerı-forrás Határidı 12. Dunaújvárosban található mőszaki középiskolák képzési szerkezete a kohászathoz / nehéziparhoz kapcsolódik, gépiparhoz kapcsolódó oktatás összesen 1 intézményben folyik, a végzısök száma nem éri el az 50-et. 13. A közvetlen régióban az autóiparnak nincsenek jelentıs hagyományai. 14. Dunaújvárosban nincs szakirányú mőszaki felsıoktatási intézmény. 15. A közvetlen régióban nincs még példa. 16. A közvetlen régió egyik legnagyobb foglalkoztatója a Hankook, mely már így is nagymértékben felszívja a helyi munkaerıt. A dunaújvárosi Pentele-híd átadásával immár Kecskemét is 100 km-en belül közúton elérhetı, így várhatóan az induló Daimler beruházás is munkaerıt fog a térségbıl elszívni. Ezt a kettıs elszívó hatást, a térség munkaerıkibocsátó nem tudja fedezni. 17. A vizsgált helyszínen van már megfelelı gyakorlat, mely könnyen továbbfejleszthetı. 18.A terület jelenleg mezıgazdasági besorolású, több mint 250 tulajdonos kezében van. Feszített tempó mellett is legkevesebb 1,5 év után állna rendelkezésre. 4) Gyır 1. - Ipari Park Terület Méret 1.A 188 hektáros ipari park 95%-a már beépített. Az önkormányzat vizsgálja a bıvítés lehetıségét, de a bıvítés lehetséges maximuma mindösszesen 150 hektár. 2. Mivel nincs megfelelı nagyságú terület, nem értelmezhetı

6 Munkaerı-forrás Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 3-4. A geológia egyelıre nem ismertek, hiszen a konkrét fejlesztési terület nem lett meghatározva. 5. Vélelmezhetı, hogy az Ipari Park bıvítését egy szervezet végzi el, és ezt követıen a területek egy kézben lesznek. 6. A bıvítésre kijelölt terület közelében nincs lakott terület 7. A bıvítésre kijelölt terület ipari övezetben, potenciális beszállítók közelében fekszik. 8. A bıvítésre kijelölt területet potenciális veszély nem fenyegeti. 9. A bıvítésre kijelölt terület 5 km távolságra fekszik az M1-es autópályától. 10. A bıvítésre kijelölt terület közvetlenül vasúti vágány mentén fekszik, a Gyırszentiváni vasútállomáshoz esı legközelebb pontja 55 méterre van. 11. A kijelölt terület 18 km-re fekszik a péri reptértıl. 12. A gyıri Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégiumnak és a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégiumnak köszönhetıen rendelkezésre áll a megfelelı szakképzett munkaerı. A végzısök száma évente meghaladja a 200-at. 13. A régióban jelentıs hagyománya van az autóiparnak, köszönhetıen pl. az Audi, ill. a Rába jelenlétének. 14. Gyırben a Széchenyi Egyetemen 2500 releváns szakirányú mérnököt képeznek, melyek a Befektetı számára ideális munkaerı-forrást jelentenek. 15. Gyırben nagy hagyománya van az autóipari K+F-nek, köszönhetıen például az Audinak ill. a felkészült Egyetemnek. 16. vizsgált régió egyike Magyarország

7 Határidı legdinamikusabban növekvı régióinak, melynek a munkaerıvonzó képessége kiváló. A város lakossága 104 ezer fı, az 50 km-es régiónak közel 600 ezer fı. 17. Az Ipari Parkban már kiépült a munkaerıszállítás rendszere, mely könnyen továbbfejleszthetı. 18.Mivel a területnek számos tulajdonosa van, a bıvítés várhatóan két ütemben több mint 2 évet igényel. 5) Hajdúsámson Terület Méret Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek 1.Az ipari parkban jelenleg a legnagyobb egybefüggı terület 50 hektár, de a Park további 230 hektárral még bıvíthetı. 2. A terület a bıvítést követıen egybefüggıen kialakítható A bıvítésre kijelölt terület egyelıre nem került részletesebb geológiai elemzésre. 5. A bıvítésre kijelölt terület egyelıre több száz tulajdonos kezében van. 6. A terület nem fekszik lakott terület közelében. 7. A bıvítésre kijelölt terület a jelenlegi Ipari Park szomszédságában található, ipari környezetben. Az Ipari Parkban lévı cégek azonban nem kapcsolódnak az autóiparhoz (pl. élelmiszeripar, építıanyag-ipar stb.) 8.A területet nem fenyegeti semmilyen természeti katasztrófa, árterülettıl nagyon messze fekszik. Logisztikai 9. A terület mintegy 20 km-re fekszik az M35-ös autópályától, az autópálya eléréséhez azonban Debrecenen, Magyarország második legnagyobb településén

8 Munkaerı-forrás kell áthaladni. Emellett egyértelmő hátrányt jelent, hogy a település Magyarország nyugati határától több mint 400 km-re fekszik, mely a közúti fuvarozásban jelentıs széndioxid kibocsátási többletet jelentene egy nyugatmagyarországi helyszínnel szemben. 10. A terület iparvágány és pályaudvar közelében található. 11.A legközelebbi reptér 15 km-re Debrecenben található. 12. Hajdúsámson nem rendelkezik mőszaki szakképzı intézménnyel, a munkaerı igényeket elsısorban Debrecennek (15 km) kell kielégítenie. A régióban a mőszaki képzésben végzık száma éves szinten kb. 300, ezek azonban többségében a Befektetı számára nem releváns mőszaki területeken végeznek (pl. informatika, környezetvédelmi mérnök stb.). Debrecen egyik kiemelt foglalkoztatója az amerikai National Instruments, melynek tevékenységéhez igazodva az informatikus -képzés jelentıs hangsúlyt kap. 13. A vizsgált régióban elsısorban a következı iparágak vannak jelen: gyógyszeripar, könnyőipar, elektronika, háztartási gép-gyártás. Az autóiparnak nincsenek nagy hagyományai, bár egy-két autóipari beszállító már jelen van Debrecenben (pl. Bumet, M.E. Kft) 14. A legközelebbi felsıoktatási intézmény Debrecenben található (15 km). A Debreceni Egyetemen van mőszaki képzés, mintegy éves szinten 400 végzıssel, de ezek a mőszaki képzések nem, vagy csak közvetetten illeszkednek a Befektetı által igényelt szakirányokhoz. Kifejezetten gépipari / autóipari képzés nincs, a

9 Határidı leginkább kapcsolódó automatizálási képzésen a végzısök száma kb. 90 fı / év. 15. Mivel a régióban nincs jelentıs hagyománya az autóiparnak, nincs még pozitív példa az autóipari K+F-re. 16. Debrecen Magyarország második legnagyobb városa, az 50 km-es régió lakossága kb fı. A munkanélküliség az 50 km-es régióban igen jelentıs ( 16%), azonban megfelelı szakképzettségő munkaerı igen mérsékelt számban érhetı el. 17. A hajdúsámsoni Ipari Parkban jelenleg kb fı dolgozik, a Projekt megvalósulásával a munkaerıs-szállítási igények kiugróan megnınének, melyeket a jelenlegi infrastruktúrával nem lehet megoldani. A munkások szállítása a mai állapothoz képest komoly fejlesztést igényelne, de reális megoldható. 18.A bıvítésre kijelölt terület jelenleg több száz tulajdonos kezében, és mezıgazdasági besorolású. Optimista forgatókönyv szerint 1,5 év alatt állna rendelkezésre. 6) Kecskemét Terület Munkaerı-forrás Méret Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai Az idıközben bejelentett kecskeméti Daimler (Mercedes) beruházás kizárja annak lehetıségét, hogy még egy hasonló nagyságrendő beruházás megvalósuljon a városban. A Daimler beruházás következtében a korábban kiajánlott terület már nem áll rendelkezésre. 12. A Kecskeméten megvalósuló Daimler beruházás nem teszi lehetıvé meg egy hasonló

10 Határidı mérető projekt megvalósítását. 14. A Kecskeméten megvalósuló Daimler beruházás nem teszi lehetıvé meg egy hasonló mérető projekt megvalósítását. 15. A fentiek miatt nem volt releváns ennek megvizsgálása. 16. A Kecskeméten megvalósuló Daimler beruházás nem teszi lehetıvé meg egy hasonló mérető projekt megvalósítását. 17. A fentiek miatt nem volt releváns ennek megvizsgálása. 18.A fentiek miatt nem volt releváns ennek megvizsgálása. 7) Székesfehérvár Székesfehérvárról összesen 5 különbözı földterület került kiajánlásra, ezek közül 4-et a területek nem miatt a Befektetı elsı körben kizárt, és az alábbiakban ismertetett Alba Airport területet vizsgálta meg részletesen. A kizárt területek a következı okok miatt nem feleltek meg: Terület megnevezése Kizárás oka Aranybulla A terület nagysága 200 hektár,de a tulajdonosainak száma meghaladja a 20-t. Közülük sok a magánszemély, akik a terület mintegy 30%-t birtokolják. A területen iparvágány és közmő nem áll rendelkezésre. A sok tulajdonosi szerkezet túlságosan nagy kockázatot jelentene az idıbeli megvalósíthatóság szempontjából. Alsóváros A terület jelenleg 120 hektár, de további 300-zal potenciálisan bıvíthetı. A terület nagy része mezıgazdasági mővelés alatt áll. A kizáró tényezık között szerepel, hogy a területen magas a talajvíz, illetve egy csapadékvizet elvezetı csatorna szeli ketté. Ugyancsak problémát jelentett, hogy a terület közelében egy erımő található. Seuso A területek Székesfehérvár közelében Szabadbattyán határában találhatóak. A területek igen elszigetelten, közvetlen útcsatlakozás nélkül mezıgazdasági övezetben lettek kijelölve. Közmő, iparvágány nem áll rendelkezésre. A területek ipari használatra való elıkészítése nagyon korai fázisban állnak, így gyakorlatilag kiszámíthatatlan lenne a megvalósíthatósági menetrend. A tulajdonosok száma meghaladja az 50-et. Technopolis Bár a terület nagyságában megfelelt volna a projektnek (400 hektár), a tulajdonosok száma meghaladja az 50-t. A terület jelenleg mezıgazdasági mővelés alatt áll. A kizáró ok azonban elsısorban a belvíz volt, mely a Befektetı látogatásakor szembetőnı volt, így a területet szemrevételezés után kizárták.

11 Alba Airport terület Terület Méret 1. A terület hektár formájában rendelkezésre áll. 2. A területet egybefüggıen ki lehet alakítani. Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 3. A terület sík. 4. A talajszerkezet homogén, löszös - homokos jellegő, alkalmas ipari tevékenység folytatására. 5. A terület jelentıs része (160 hektár) egy tulajdonos, egy olasz üzletember, birtokában áll. A tulajdonos szándéknyilatkozatot adott a terület értékesítésére. A maradék 40 hektár jelenleg sok tulajdonos birtokában áll, mezıgazdasági mővelés alatt. 6. A terület lakott területtıl távol fekszik. 7. A terület mezıgazdasági környezetben fekszik, kb. 5 km-es körzetben semmilyen létesítmény nem található. Amellett, hogy maga a miliı sem a legkedvezıbb, a problémát leginkább az okozza, hogy a közmőveket nagyon messzirıl kellene a területre vezetni, mely költség és idıigényes. (pl. a vizet 8,6 km-rıl, az áram fejlesztés átfutása 2 év lenne, és elızetes becslés szerint 2 milliárd forinttal drágítaná a beruházást.) 8. A területen nincs belvíz, és az egyéb természeti kockázat alacsony. 9. A terület 5 km-re fekszik az M7-es autópályától. 10. A terület nem rendelkezik iparvágánnyal, de potenciálisan kiépíthetı, mert egy alsóbbrendő vasúti vágány kb. 2 kilométeres távolságban fut.

12 Munkaerı-forrás 11. Székesfehérváron tervezés alatt áll az Alba Airport, melynek az átadási idıpontja egyelıre ismeretlen. Amíg az el nem készül, a legközelebbi repülıtér Budapesten található, 82 km-re. 12. Székesfehérvár egyike Magyarország legfejlettebb ipari városainak, ahol nagy hagyománya van az ipari szakképzésnek. A város mőszaki szakképzı intézményeiben mintegy diák végez egy évben. Az oktatás színvonalas és nagyrészt releváns a Beruházó számára. A városban azonban már számos más nagyberuházó is jelen van, akiknek ugyancsak nagyok az igényeik (pl. Philips, Denso, Alcoa, Videoton stb.) A jelenlegi oktatási struktúra mellett a Beruházó igényeit a város nem tudja biztosítani. Különösen kockázatosnak tekinthetı emellett, hogy a kecskeméti Daimler beruházás ugyancsak elszívó hatású lehet. 13. Székesfehérváron a jelenlévı nagyszámú autóipari beszállítók miatt (pl. Denso, Alcoa) hagyománya van az autóiparnak. 14. Székesfehérváron nincsen jelenleg mőszaki felsıoktatási intézmény, a mérnököket Budapesten (60 km) vagy Veszprémben képezik (60km). A veszprémi mőszaki képzés kevésbé illeszkedik a Beruházó igényeihez. A budapesti mérnökök rekrutálásánál viszont a kecskeméti Mercedes gyárral kellene versenybe szállni. 15. Mőszaki felsıoktatási intézmény hiányában nincs komoly példa helyi autóipari K+F-re, kisebb termékfejlesztések jellemzıek a helyi beszállító cégekre. 16. Székesfehérvár lakossága 140 ezer fı, a regisztrált munkanélküliek

13 Határidı száma fı körül van. A régió munkaerıkibocsátási képessége jelentıs, azonban Budapest már jelenleg is nagy elszívó erıt képvisel, emellett az épülı Mercedes gyár közelsége is nagy kockázatot jelent. 17. en egyelıre nem megoldott a munkaerı szállítása, de Székesfehérvárnak jelentıs ipari hagyományai vannak, és több ipari parkban mőködik munkaerıszállítás. A kérdés így nagy valószínőséggel megoldható. 18.A határidı betartását elsı sorban a kiépítetlen infrastruktúra nehezíti. Az áram kiépítése 2 évet is igénybe vehet, a Beruházó ezt túl kockázatosnak találta. 8) Szikszó Terület Méret Földrajzi elhelyezkedés 1.Szikszó határában egy 180 és egy 170 hektáros terület áll rendelkezésre, melyeket a 3-as fıút választ el egymástól. 2. A két terület egyenként egybefüggı, de nem egyesíthetı. 3. A területek sík fekvésőek. 4. A területek talajszerkezete nem került részletes kivizsgálásra. 5. A területek tulajdonosi szerkezete összetett, sok a magántulajdonos. (Nemzeti Földalap 14 hektár, Szikszó Önkormányzat 113 hektár, magántulajdonosok 222 hektár) 6. A területek északi irányból lakóházakkal érintkeznek. Mivel az infrastruktúra kiépítési iránya a település felöl logikus, a gyár lakóépületek közelében állna. 7. A terület nem ipari

14 Munkaerı-forrás Potenciális veszélyek Logisztikai környezetben fekszik. Északról közvetlenül lakott terület, délrıl mezıgazdasági területek határolják. Szikszó település Magyarország nyugati határától több mint 400 km-re fekszik, mely a közúti fuvarozásban jelentıs széndioxid kibocsátási többletet jelentene egy nyugat-magyarországi helyszínnel szemben. 8. A területet nem, azonban a területet az M30 autópályával összekötı utat potenciálisan árvíz fenyegeti. (2010. júniusában ez megtörtént). Ezzel praktikusan a földterület el van vágva az autópályától. 9. A terület 11 km-re fekszik az M30 autópályától. 10. A keleti terület közvetlenül határos a Miskolc-Kosice vasútvonallal, de nincs iparvágány kapcsolata. Esetlegesen kiépíthetı, de a pályaudvar mintegy 4 km távolságban fekszik. 11. A területhez legközelebb esı, autópályán megközelíthetı nemzetközi reptér Budapesten van, 211 kmre. 12. Szikszón nincs mőszaki szakképzés, a szakképzett munkaerı legnagyobb forrása a 15 km-re fekvı Miskolc lenne. Miskolc Magyarország harmadik legnagyobb városa, ahol kb diák tanul mőszaki szakképzésben, a gépészmérnöki karon a végzısök száma meghaladja a 150-et. 13. A régióban van már hagyománya az autóiparnak, köszönhetıen pl. a német Bosch jelenlétének. 14. Miskolcon található Magyarország 2. legnagyobb mőszaki egyeteme. A városnak kifejezett erıssége a gépészmérnök-képzés,

15 Határidı mely a részben az autóiparra koncentrál. 15. A városban köszönhetıen az erıs egyetemnek és az autóipari beszállító cégeknek van hagyománya az autóipari K+F-nek. 16. A vizsgált régió lakossága közel 800 ezer fı, a munkanélküliek száma eléri a 90 ezret. A régióban nincs másik olyan cég jelen, melynek extrém munkaerı követelményei lennének. 17. Szikszót helyközi buszjárat és vasút köti össze Miskolccal, mely természetesen kapacitásnövelésre szorulna, de a munkaerıszállítás megoldható. 18.A terület rendelkezésre állását nehezíti a sok tulajdonosi szerkezet, és a közmővek kiépítettlensége. Feszített tempóban esetlegesen elıkészíthetı lenne. 9) Szolnok Terület Méret hektár 2. egybefüggı terület 3. A terület sík. 4. A terület talajszerkezete nem került részletes kivizsgálásra. 5. A tulajdonos 100%- ban a Nemzeti Földalap. Földrajzi elhelyezkedés 6. A terület nem érintkezik lakott területtel. 7. A bıvítésre kijelölt terület a meglévı ipari park közelében fekszik. Potenciális veszélyek 8. A terület ártértıl messze fekszik. Logisztikai 9. A területtıl mintegy 60 km-re Kecskemétnél lehet az M5-ös autópályára csatlakozni. 10. Iparvágány elérhetı 11. A legközelebbi repülıtér Budapesten található (80km)

16 Munkaerı-forrás Határidı 13. Szolnok szakképzı rendszere nem igazodik az autóiparhoz, elsısorban könnyőipari, kereskedelmi és gazdasági területeken erıs. A mőszaki szakképzésben tanulókat a kecskeméti Daimler beruházás fel fogja szívni. 14. Szolnokon nincs megfelelı mőszaki felsıoktatási intézmény, a munkaerıt Budapestrıl (108 km) vagy Kecskemétrıl (60 km) lehetne biztosítani, de a Kecskeméten megvalósuló Daimler beruházás nem teszi lehetıvé meg egy hasonló mérető projekt megvalósítását. 15. Az autóipar hiányában nincsenek megfelelı autóipari K+F. 16.Szolnok lakossága 120 ezer fı, a régió munkaerejét a kevesebb mint 50 km-re létrejövı Mercedes gyár fel fogja szívni. 17.A jelenlegi Ipari Parkban megoldott a munkaerı-szállítás, csak kapacitás növelésre lenne szükség. 18.A terület a Nemzeti Földalap tulajdonában, így az állam elkötelezettsége esetén relatíve gyorsan eladható. 10) Tatabánya (Tatabánya Környe) Tatabányán eredetileg két helyszín lett kiajánlva, mint potenciálisan szóba jöhetı telephely. A Tatabánya-Környe néven futó helyszín bár méreteiben megfelelt volna a Befektetı igényeinek, a több mint 200 kistulajdonos és messzebbi fekvése miatt végül nem került részletes kiértékelésre. Terület Méret 1.A terület 206 hektár és 2. egybefüggı 3. A terület rendkívül tagolt, a 30 méteres szinteltérés nem teszi lehetıvé a megvalósítást.

17 Munkaerı-forrás Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 4. A terület talajszerkezete a rendelkezésre álló információk alapján alkalmas ipari tevékenységre, azonban olyan nagyságrendő talajrendezési munkákra lenne szükség a terület alkalmassá tételére, hogy ez nem ismert módon befolyásolhatja a talaj stabilitását. 5. A területnek nagyon sok tulajdonosa van (több, mint 100), ezekkel azonban az önkormányzat már elızetesen felvette a kapcsolatot és opciós szerzıdéseket kötött. A területek felvásárlása elvileg megoldható lenne, de mindenképpen kell egy jelentısebb kockázattal számolni. 6. A terület nagyrészt lakott területtıl távol fekszik, azonban beleékelıdik egy kb. 50 fıs lakosságú tanya. A projekt megvalósulásával a tanya lakosait ki kellene telepíteni, ellenkezı esetben a kiegyenlítı földmunkákat követıen a tanya völgybe kerülne. 7. A terület kapcsolódik a tatabányai ipari parkhoz, mely Magyarország egyik legfejlettebb ipari parkja. 8. Potenciális veszély nem ismert. 9. A terület gyakorlatilag közvetlenül csatlakozik az M1-es autópályához. 10. A területnek nincs közvetlen iparvágány kapcsolata. 11. A terülthez legközelebb esı repülıtér a péri (60 km), illetve a budapesti reptér. (90 km) 12. Tatabánya mőszaki szakképzı rendszere fejlett, mintegy 1000 végzıst termelnek ki évente. Szerkezetileg azonban nem alkalmazkodik az autóiparhoz. 13. Tatabányán számos autóipari beszállító cég jelen van (pl. Bridgestone, Asahi Glass) 14. Tatabányának nincs mőszaki felsıoktatási intézménye, a

18 Határidı legközelebbi ilyen intézmények Budapesten (60 km) vagy Gyırben (70 km) találhatóak. 15. Helyi felsıoktatási egyetem hiányában a K+F tevékenység csak szórványos. 16. Tatabánya lakossága 70 ezer fı, a megyében álláskeresık száma is kb. ugyanennyi, azonban ennek egy részét a helyi nagyvállalatok felszívják. Nehézségek elsısorban a szakképzett munkaerıforrás elérése kapcsán lennének várhatóak. 17.A terület a meglévı ipari park meghosszabbítása, ahol jelenleg is jól szervezett munkaerı-szállítás folyik. Kapacitásnövelésre lenne szükség. 18.A sok tulajdonosi szerkezet, valamint a területet jellemzı rendkívül nagy szinteltérések jelentısen meghosszabbíthatják a határidıket, és feleslegesen nagy költségekkel járhatnak. 11) Zalaegerszeg Terület Méret hektár Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek 2. egybefüggı, de nem szabályos alakú terület, 200 hektár azonban megfelelıen kialakítható 3. a területbıl 200 hektár sík 4. az ismert talajmechanikai mutatók megfelelıek 5. A tulajdonosok az önkormányzat és az ipari park, könnyen megoldható az adás-vétel 6. Nincs közelben lakott terület 7. A terület egy újonnan létrehozandó ipari övezetben fekszik, egyelıre nincs ipari jelenlét 8. Nem ismertek

19 Munkaerı-forrás Határidı Logisztikai 9. A terület 50 km-re fekszik a legközelebbi autópálya csatlakozáshoz (Nagykanizsán az M7- eshez) 10. Iparvágány nincs, de kiépítés alatt áll 11. A legközelebbi nemzetközi reptér Sármelléken 40 km-re található, de ez csak idıszakosan mőködik, ezen kívül a budapesti reptér 240 km-re van. A sármelléki reptér esetlegesen fejleszthetı. 12. Zalaegerszegen a mőszaki szakképzésben kb. 500-an végeznek évente, azonban nem az autóipar számára releváns irányokon. A képzés nagy részét pl. informatikus és építıtechnikusi képzés teszi ki. 13. Zalaegerszegen elsısorban a könnyőiparnak és elektronikának vannak hagyományai (köszönhetıen pl. a Flextronics jelenlétének), autóipari beszállítók csak szórványosan vannak jelen. 14. Nincs jelen mőszaki felsıoktatási intézmény 15. Cégek és felsıfokú mőszaki intézmény hiányában nincs. 16. Az 50 km-es régióban a munkanélküliség kb. 11%, az összes álláskeresık száma kb. 45 ezer fı. 17.A város közelsége miatt viszonylag könnyen kiépíthetı,a jelenlegi kapacitások bıvíthetıek. 18.Mivel a tulajdonosi szerkezet egyszerő, vélhetıen tartható a menetrend, bár a terület átminısítés elıtt áll.

20 12) Zsámbék Terület Munkaerı-forrás Határidı Méret Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 1.Összesen 100 hektár terület állna rendelkezésre. 2. az 1-es pont miatt nem értelmezhetı Pontosan nem ismertek. 5. A területek több mint 50 magánszemély kezében vannak. 7. A terület mezıgazdasági környezetben fekszik. 8. Nem valószínősíthetıek. 9. A terület közvetlenül az M1-es autópálya mellett fekszik. 10. A terület mezıgazdasági környezetben fekszik, semmilyen számba vehetı ipari tevékenység nincs a közelben. 11. A legközelebb esı repülıtér Budapesten van, kb. 35 km-re Zsámbék 1500 fıs kistelepülés Budapesttıl 30 km-re Nyugatra. A település önmagában semmilyen tekintetben nem tudja biztosítani a Befektetı munkaerı igényeit, abban teljes egészében Budapestre szorulna, mely azonban munkaerı költségben megdrágíthatná a projektet. 17.Mivel nincs jelen ipari tevékenység, ezért a munkaerı-szállítás se megoldott még. 18.A megvalósítás idıtartama teljesen ismeretlen és kiszámíthatatlan. /

21 13. A Gyır 2. Keleti gazdasági-ipari terület Terület Méret 1. meghaladja a 200 hektárt 2. a terület egybefüggı Munkaerı-forrás Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 3. Sík terület 4. a terület alkalmas ipari létesítmény építésére és üzemeltetésére 5.Az adás-vétel során a Magyar Állammal kell tárgyalni, mely megfelelı elkötelezettség okán rugalmasan kezeli a projektet. 6. A terület nincs lakott terület közelében. 7. A terület közvetlenül a gyırszentiváni ipari park közelében fekszik. 8. Nem ismertek és nem valószínősíthetıek. 9. A terület 7 km-re fekszik az M1-es autópálya csatlakozásához, mellyel kiváló minıségő közút köti össze A területen meglévı iparvágány kapcsolat van. 11. A gyır-péri reptér 16 km-re van. 12. A gyıri Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégiumnak és a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégiumnak köszönhetıen rendelkezésre áll a megfelelı szakképzett munkaerı. A végzısök száma évente meghaladja a 200-at. 13. A régióban jelentıs hagyománya van az autóiparnak, köszönhetıen pl. az Audi, ill. a Rába jelenlétének. 14. Gyırben a Széchenyi Egyetemen 2500 releváns szakirányú mérnököt képeznek, melyek a Befektetı számára ideális munkaerı-forrást jelentenek. 15. Gyırben nagy hagyománya van az autóipari K+F-nek, köszönhetıen például az Audinak ill. a felkészült

22 Határidı Egyetemnek. 16. A vizsgált régió egyike Magyarország legdinamikusabban növekvı régióinak, melynek a munkaerıvonzó képessége kiváló. A város lakossága 104 ezer fı, az 50 km-es régiónak közel 600 ezer fı. 17.A vizsgált helyszín a meglévı ipari park tıszomszédságában található, ahol fejlett munkaerı-szállítás folyik most is, amely a projekt megvalósítása esetén kapacitás bıvítésre szorulna. 18.A Magyar Állam megfelelı szintő elkötelezettsége esetén (és a brüsszeli Bizottság jóváhagyása esetén) a terület idıben rendelkezésre tud állni.

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Pécs, 2001 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan

Részletesebben

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Készítette: Falucskai Anikó Jancsurák Gergı Páll Liliána Tartalom A térség általános jellemzése...3 Az Edelényi kistérség rövid jellemzése...4 A kistérség

Részletesebben

Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia

Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia 1. kötet 2008. 04. 09. Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Urbanrenewal & Development of Józsefváros Plc. H-1083 Budapest,

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A VÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ REPÜLŐTEREK VASÚTI KAPCSOLATÁNAK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETŐ

A VÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ REPÜLŐTEREK VASÚTI KAPCSOLATÁNAK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETŐ Szászi Gábor mk. alezredes A VÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ REPÜLŐTEREK VASÚTI KAPCSOLATÁNAK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETŐ A közlekedési rendszerrel szemben támasztott katonai-védelmi követelmények

Részletesebben

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban:

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: a jelenlegi helyzet tanulságai és a lehetıségek kihasználásának eszközei

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta több mint hétezer fı), így az ország 3. legnépesebb települése

Részletesebben

II. Innovációs sikertörténetek

II. Innovációs sikertörténetek Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu II. Innovációs

Részletesebben

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Enying Város Fenntarthatósági programja 2009-2014 "Csakis az jelentheti mindannyiunk számára a végsı megoldást, ha felismerjük,

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához I. BEVEZETÉS Hajdúnánás város jelenlegi hatályos Településrendezési Terve 2004-ben került elfogadásra. A Képviselı

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek A magyar gazdaság térszerkezeti változásai Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV ELMETAL D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07.

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV ELMETAL D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07. Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV ELMETAL D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07. The project is co-financed by the European Union through the Hungary-Serbia

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV. MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest KÉZIKÖNYV MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding

Részletesebben

SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study

SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study 2011 SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study Közép-Dunántúl Central Transdanubia A tapolcai volt honvédségi ingatlan együttes fenntartható fejlesztési

Részletesebben

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése 11 A kiindulópont: gazdaságirányítási válság Magyarországon mindenekelıtt gazdaságirányítási válság van. A gazdaság súlyos zavarai, gyenge teljesítménye, a fejlett világtól való folyamatos és gyorsuló

Részletesebben

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése 2008. augusztus Korzó-Szeged Kft. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal 2. Vezetıi összefoglaló 5.oldal 3. Alkalmazott módszertan

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21)

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Budapest 2012. április Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN VIG Zoltán Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mőszaki Pedagógia Tnaszék

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben