adottságai 1.Kialakítható 200 hektár terület 2. A területet egybefüggıen ki lehet alakítani. 3. A terület sík. 4. A terület alkalmas ipari célokra.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "adottságai 1.Kialakítható 200 hektár terület 2. A területet egybefüggıen ki lehet alakítani. 3. A terület sík. 4. A terület alkalmas ipari célokra."

Átírás

1 20. sz. melléklet I. A Beruházó által megvizsgált területek és értékelésük A területek kiértékelése során a jelenleg is teljesülı konkrét követelményeket zöld pipával, a jelenleg nem teljesülı, de reális idın belül és reális ráfordítások mellett teljesíthetı követelményeket kék kérdıjellel, a nem, vagy csak irreális idın belül vagy irreális ráfordítás mellett teljesíthetı követelményeket (amelyek egyben a projekt megvalósítását is ellehetetlenítik) piros x-szel jelöltük. Üresen maradnak azok a mezık, ahol nem áll rendelkezésre elégséges információ. 1) Bábolna Terület Méret 1.Kialakítható 200 hektár terület 2. A területet egybefüggıen ki lehet alakítani. 3. A terület sík. 4. A terület alkalmas ipari célokra. 5. egy kézben, egy magánvállalkozás tulajdonában áll. Földrajzi elhelyezkedés 6. A terület nyugati irányból lakott területtel érintkezik. Az infrastruktúra kiépítési iránya azt tenné logikussá, hogy a gyárépület nyugati fekvéső legyen. 7. A terület a meglévı ipari park közelében fekszik, de az ipari parkban jelenleg kisebb élelmiszer- és textilipari cégek vannak jelen, autóipar nincs jelen. Potenciális veszélyek 8. A területen a felsorolt potenciális veszélyek minimálisak. A Duna, mint legközelebbi folyam 40 km-re található. Logisztikai 9. 5,6 km távolságra helyezkedik el az autópályától. 10. A terület jelenleg nem rendelkezik iparvágánnyal, de a jelenlegi ipari parkban, kiépíthetı távolságon belül van iparvágány. 11. A Gyır-Pér reptér 34 km távolságra helyezkedik el.

2 Munkaerı-forrás Határidı 12. Bábolna nem rendelkezik szakirányú középiskolával, szakképzésben a gyıri iskolákra kell támaszkodnia. Bábolna- Gyır távolsága 41 km. 13. Az 50 km-es régióban jelen vannak az autóipari, köszönhetıen Gyır közelségének. 14. Bábolnán nincs felsıfokú oktatási intézmény. A legközelebbi mőszaki felsıoktatási intézmény Gyırben (41 km) található. 15. Az 50 km-es régióban, Gyır közelségének köszönhetıen van autóipari K+F. 16. megfelelı: mintegy ezres az a bázis, amibıl a potenciális munkaerıt meríteni lehet. 17. A terület közvetlenül a település szélén fekszik, a munkaerı-szállítás megoldható, kapacitásnövelés szükséges. 18. A kiajánlott terület jelenleg külterületi szántó besorolású, mely átminısítés elıtt áll. Az átminısítés, valamint adás-vétel lebonyolítása nem lehetséges 2010 végéig. 2) Dunaújváros Terület Méret 1-2. Nem áll rendelkezésre megfelelı nagyságú egybefüggı terület. A vizsgált területet közúti és vasút szabdalja kisebb részekre. 3. A területet jellemzı szinteltérés jelentısen meghaladja a 10 métert. 4. A terület szerkezetileg alkalmas ipari célokra. 5. A terület jelenleg még kistulajdonosok kezében van.

3 Munkaerı-forrás Földrajzi elhelyezkedés 6. A terület lakott területtıl távol, azonban a dunaújvárosi acélmő közelében fekszik, melynek jelentıs a káros anyag kibocsátása. 7. A terület ipari övezetben fekszik, de nem autóipari, hanem nehézipari környezetben, ami a beruházás szempontjából nem releváns. Potenciális veszélyek 8. A terület mintegy 5 km-re fekszik a Dunától, nincs árvízveszély Logisztikai 9. A terület 7 km távolságra helyezkedik el az M6-os autópályától. 10. A terület legkeletibb pontja elvileg csatlakoztatható iparvágányra 11. A területhez legközelebb esı repülıtér a budapesti nemzetközi reptér, 97 km-re 12. Dunaújvárosban található mőszaki középiskolák képzési szerkezete a kohászathoz / nehéziparhoz kapcsolódik, gépiparhoz kapcsolódó oktatás összesen 1 intézményben folyik, a végzısök száma nem éri el az 50-et. 13. A közvetlen régióban az autóiparnak nincsenek jelentıs hagyományai. 14. Dunaújvárosban nincs szakirányú mőszaki felsıoktatási intézmény. 15. A közvetlen régióban nincs még példa. 16. A közvetlen régió egyik legnagyobb foglalkoztatója a Hankook, mely már így is nagymértékben felszívja a helyi munkaerıt. A dunaújvárosi Pentele-híd átadásával immár Kecskemét is 100 km-en belül közúton elérhetı, így várhatóan az induló Daimler beruházás is fog munkaerıt elszívni a térségbıl. Ezt a kettıs elszívó hatást, a térség munkaerı-kibocsátó nem tudja fedezni. 17. A munkaerı-szállítás a közelben lévı más ipari létesítmények kapcsán már megoldott, és fejleszthetı.

4 Határidı 18.Miután a terület és a munkaerıbázis oly mértékben alul maradt a kívánalmaknak, pontos határidı-kalkuláció nem készült. 3) Dunaújváros Rácalmás Terület Méret 1.Kialakítható 200 hektáros terület 2. A terület egybefüggı. Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 3. A területen tapasztalható szintkülönbségek meghaladják a 10 métert. 4. A terület talajszerkezete megfelelı 5. A terület jelenleg sok helyrajzi számon fut, a tulajdonosok száma meghaladja a 250-et. 6. A terület északi csücske lakott terület közelében található, de az építkezés során a közmőkialakítás a terület déli építkezést teszi logikussá, így ipari tevékenység kb. 2 km-re lenne a lakóövezettıl 7. A területet délrıl a meglévı Hankook gyár határolja, az ipari park 1,5 km-re található. A Hankook gyártól eltekintve azonban a város profilja inkább nehézipari. 8. A területet nem fenyegeti természeti katasztrófa, a Duna mintegy 2 km-re található. 9. A terület 5 km távolságra helyezkedik el az M6-os autópályától. 10. A terület nem rendelkezik iparvágánnyal, és csak jelentıs ráfordítással lenne kiépíthetı. 11. A területhez legközelebb esı repülıtér a budapesti nemzetközi reptér, 95 km-re

5 Munkaerı-forrás Határidı 12. Dunaújvárosban található mőszaki középiskolák képzési szerkezete a kohászathoz / nehéziparhoz kapcsolódik, gépiparhoz kapcsolódó oktatás összesen 1 intézményben folyik, a végzısök száma nem éri el az 50-et. 13. A közvetlen régióban az autóiparnak nincsenek jelentıs hagyományai. 14. Dunaújvárosban nincs szakirányú mőszaki felsıoktatási intézmény. 15. A közvetlen régióban nincs még példa. 16. A közvetlen régió egyik legnagyobb foglalkoztatója a Hankook, mely már így is nagymértékben felszívja a helyi munkaerıt. A dunaújvárosi Pentele-híd átadásával immár Kecskemét is 100 km-en belül közúton elérhetı, így várhatóan az induló Daimler beruházás is munkaerıt fog a térségbıl elszívni. Ezt a kettıs elszívó hatást, a térség munkaerıkibocsátó nem tudja fedezni. 17. A vizsgált helyszínen van már megfelelı gyakorlat, mely könnyen továbbfejleszthetı. 18.A terület jelenleg mezıgazdasági besorolású, több mint 250 tulajdonos kezében van. Feszített tempó mellett is legkevesebb 1,5 év után állna rendelkezésre. 4) Gyır 1. - Ipari Park Terület Méret 1.A 188 hektáros ipari park 95%-a már beépített. Az önkormányzat vizsgálja a bıvítés lehetıségét, de a bıvítés lehetséges maximuma mindösszesen 150 hektár. 2. Mivel nincs megfelelı nagyságú terület, nem értelmezhetı

6 Munkaerı-forrás Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 3-4. A geológia egyelıre nem ismertek, hiszen a konkrét fejlesztési terület nem lett meghatározva. 5. Vélelmezhetı, hogy az Ipari Park bıvítését egy szervezet végzi el, és ezt követıen a területek egy kézben lesznek. 6. A bıvítésre kijelölt terület közelében nincs lakott terület 7. A bıvítésre kijelölt terület ipari övezetben, potenciális beszállítók közelében fekszik. 8. A bıvítésre kijelölt területet potenciális veszély nem fenyegeti. 9. A bıvítésre kijelölt terület 5 km távolságra fekszik az M1-es autópályától. 10. A bıvítésre kijelölt terület közvetlenül vasúti vágány mentén fekszik, a Gyırszentiváni vasútállomáshoz esı legközelebb pontja 55 méterre van. 11. A kijelölt terület 18 km-re fekszik a péri reptértıl. 12. A gyıri Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégiumnak és a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégiumnak köszönhetıen rendelkezésre áll a megfelelı szakképzett munkaerı. A végzısök száma évente meghaladja a 200-at. 13. A régióban jelentıs hagyománya van az autóiparnak, köszönhetıen pl. az Audi, ill. a Rába jelenlétének. 14. Gyırben a Széchenyi Egyetemen 2500 releváns szakirányú mérnököt képeznek, melyek a Befektetı számára ideális munkaerı-forrást jelentenek. 15. Gyırben nagy hagyománya van az autóipari K+F-nek, köszönhetıen például az Audinak ill. a felkészült Egyetemnek. 16. vizsgált régió egyike Magyarország

7 Határidı legdinamikusabban növekvı régióinak, melynek a munkaerıvonzó képessége kiváló. A város lakossága 104 ezer fı, az 50 km-es régiónak közel 600 ezer fı. 17. Az Ipari Parkban már kiépült a munkaerıszállítás rendszere, mely könnyen továbbfejleszthetı. 18.Mivel a területnek számos tulajdonosa van, a bıvítés várhatóan két ütemben több mint 2 évet igényel. 5) Hajdúsámson Terület Méret Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek 1.Az ipari parkban jelenleg a legnagyobb egybefüggı terület 50 hektár, de a Park további 230 hektárral még bıvíthetı. 2. A terület a bıvítést követıen egybefüggıen kialakítható A bıvítésre kijelölt terület egyelıre nem került részletesebb geológiai elemzésre. 5. A bıvítésre kijelölt terület egyelıre több száz tulajdonos kezében van. 6. A terület nem fekszik lakott terület közelében. 7. A bıvítésre kijelölt terület a jelenlegi Ipari Park szomszédságában található, ipari környezetben. Az Ipari Parkban lévı cégek azonban nem kapcsolódnak az autóiparhoz (pl. élelmiszeripar, építıanyag-ipar stb.) 8.A területet nem fenyegeti semmilyen természeti katasztrófa, árterülettıl nagyon messze fekszik. Logisztikai 9. A terület mintegy 20 km-re fekszik az M35-ös autópályától, az autópálya eléréséhez azonban Debrecenen, Magyarország második legnagyobb településén

8 Munkaerı-forrás kell áthaladni. Emellett egyértelmő hátrányt jelent, hogy a település Magyarország nyugati határától több mint 400 km-re fekszik, mely a közúti fuvarozásban jelentıs széndioxid kibocsátási többletet jelentene egy nyugatmagyarországi helyszínnel szemben. 10. A terület iparvágány és pályaudvar közelében található. 11.A legközelebbi reptér 15 km-re Debrecenben található. 12. Hajdúsámson nem rendelkezik mőszaki szakképzı intézménnyel, a munkaerı igényeket elsısorban Debrecennek (15 km) kell kielégítenie. A régióban a mőszaki képzésben végzık száma éves szinten kb. 300, ezek azonban többségében a Befektetı számára nem releváns mőszaki területeken végeznek (pl. informatika, környezetvédelmi mérnök stb.). Debrecen egyik kiemelt foglalkoztatója az amerikai National Instruments, melynek tevékenységéhez igazodva az informatikus -képzés jelentıs hangsúlyt kap. 13. A vizsgált régióban elsısorban a következı iparágak vannak jelen: gyógyszeripar, könnyőipar, elektronika, háztartási gép-gyártás. Az autóiparnak nincsenek nagy hagyományai, bár egy-két autóipari beszállító már jelen van Debrecenben (pl. Bumet, M.E. Kft) 14. A legközelebbi felsıoktatási intézmény Debrecenben található (15 km). A Debreceni Egyetemen van mőszaki képzés, mintegy éves szinten 400 végzıssel, de ezek a mőszaki képzések nem, vagy csak közvetetten illeszkednek a Befektetı által igényelt szakirányokhoz. Kifejezetten gépipari / autóipari képzés nincs, a

9 Határidı leginkább kapcsolódó automatizálási képzésen a végzısök száma kb. 90 fı / év. 15. Mivel a régióban nincs jelentıs hagyománya az autóiparnak, nincs még pozitív példa az autóipari K+F-re. 16. Debrecen Magyarország második legnagyobb városa, az 50 km-es régió lakossága kb fı. A munkanélküliség az 50 km-es régióban igen jelentıs ( 16%), azonban megfelelı szakképzettségő munkaerı igen mérsékelt számban érhetı el. 17. A hajdúsámsoni Ipari Parkban jelenleg kb fı dolgozik, a Projekt megvalósulásával a munkaerıs-szállítási igények kiugróan megnınének, melyeket a jelenlegi infrastruktúrával nem lehet megoldani. A munkások szállítása a mai állapothoz képest komoly fejlesztést igényelne, de reális megoldható. 18.A bıvítésre kijelölt terület jelenleg több száz tulajdonos kezében, és mezıgazdasági besorolású. Optimista forgatókönyv szerint 1,5 év alatt állna rendelkezésre. 6) Kecskemét Terület Munkaerı-forrás Méret Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai Az idıközben bejelentett kecskeméti Daimler (Mercedes) beruházás kizárja annak lehetıségét, hogy még egy hasonló nagyságrendő beruházás megvalósuljon a városban. A Daimler beruházás következtében a korábban kiajánlott terület már nem áll rendelkezésre. 12. A Kecskeméten megvalósuló Daimler beruházás nem teszi lehetıvé meg egy hasonló

10 Határidı mérető projekt megvalósítását. 14. A Kecskeméten megvalósuló Daimler beruházás nem teszi lehetıvé meg egy hasonló mérető projekt megvalósítását. 15. A fentiek miatt nem volt releváns ennek megvizsgálása. 16. A Kecskeméten megvalósuló Daimler beruházás nem teszi lehetıvé meg egy hasonló mérető projekt megvalósítását. 17. A fentiek miatt nem volt releváns ennek megvizsgálása. 18.A fentiek miatt nem volt releváns ennek megvizsgálása. 7) Székesfehérvár Székesfehérvárról összesen 5 különbözı földterület került kiajánlásra, ezek közül 4-et a területek nem miatt a Befektetı elsı körben kizárt, és az alábbiakban ismertetett Alba Airport területet vizsgálta meg részletesen. A kizárt területek a következı okok miatt nem feleltek meg: Terület megnevezése Kizárás oka Aranybulla A terület nagysága 200 hektár,de a tulajdonosainak száma meghaladja a 20-t. Közülük sok a magánszemély, akik a terület mintegy 30%-t birtokolják. A területen iparvágány és közmő nem áll rendelkezésre. A sok tulajdonosi szerkezet túlságosan nagy kockázatot jelentene az idıbeli megvalósíthatóság szempontjából. Alsóváros A terület jelenleg 120 hektár, de további 300-zal potenciálisan bıvíthetı. A terület nagy része mezıgazdasági mővelés alatt áll. A kizáró tényezık között szerepel, hogy a területen magas a talajvíz, illetve egy csapadékvizet elvezetı csatorna szeli ketté. Ugyancsak problémát jelentett, hogy a terület közelében egy erımő található. Seuso A területek Székesfehérvár közelében Szabadbattyán határában találhatóak. A területek igen elszigetelten, közvetlen útcsatlakozás nélkül mezıgazdasági övezetben lettek kijelölve. Közmő, iparvágány nem áll rendelkezésre. A területek ipari használatra való elıkészítése nagyon korai fázisban állnak, így gyakorlatilag kiszámíthatatlan lenne a megvalósíthatósági menetrend. A tulajdonosok száma meghaladja az 50-et. Technopolis Bár a terület nagyságában megfelelt volna a projektnek (400 hektár), a tulajdonosok száma meghaladja az 50-t. A terület jelenleg mezıgazdasági mővelés alatt áll. A kizáró ok azonban elsısorban a belvíz volt, mely a Befektetı látogatásakor szembetőnı volt, így a területet szemrevételezés után kizárták.

11 Alba Airport terület Terület Méret 1. A terület hektár formájában rendelkezésre áll. 2. A területet egybefüggıen ki lehet alakítani. Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 3. A terület sík. 4. A talajszerkezet homogén, löszös - homokos jellegő, alkalmas ipari tevékenység folytatására. 5. A terület jelentıs része (160 hektár) egy tulajdonos, egy olasz üzletember, birtokában áll. A tulajdonos szándéknyilatkozatot adott a terület értékesítésére. A maradék 40 hektár jelenleg sok tulajdonos birtokában áll, mezıgazdasági mővelés alatt. 6. A terület lakott területtıl távol fekszik. 7. A terület mezıgazdasági környezetben fekszik, kb. 5 km-es körzetben semmilyen létesítmény nem található. Amellett, hogy maga a miliı sem a legkedvezıbb, a problémát leginkább az okozza, hogy a közmőveket nagyon messzirıl kellene a területre vezetni, mely költség és idıigényes. (pl. a vizet 8,6 km-rıl, az áram fejlesztés átfutása 2 év lenne, és elızetes becslés szerint 2 milliárd forinttal drágítaná a beruházást.) 8. A területen nincs belvíz, és az egyéb természeti kockázat alacsony. 9. A terület 5 km-re fekszik az M7-es autópályától. 10. A terület nem rendelkezik iparvágánnyal, de potenciálisan kiépíthetı, mert egy alsóbbrendő vasúti vágány kb. 2 kilométeres távolságban fut.

12 Munkaerı-forrás 11. Székesfehérváron tervezés alatt áll az Alba Airport, melynek az átadási idıpontja egyelıre ismeretlen. Amíg az el nem készül, a legközelebbi repülıtér Budapesten található, 82 km-re. 12. Székesfehérvár egyike Magyarország legfejlettebb ipari városainak, ahol nagy hagyománya van az ipari szakképzésnek. A város mőszaki szakképzı intézményeiben mintegy diák végez egy évben. Az oktatás színvonalas és nagyrészt releváns a Beruházó számára. A városban azonban már számos más nagyberuházó is jelen van, akiknek ugyancsak nagyok az igényeik (pl. Philips, Denso, Alcoa, Videoton stb.) A jelenlegi oktatási struktúra mellett a Beruházó igényeit a város nem tudja biztosítani. Különösen kockázatosnak tekinthetı emellett, hogy a kecskeméti Daimler beruházás ugyancsak elszívó hatású lehet. 13. Székesfehérváron a jelenlévı nagyszámú autóipari beszállítók miatt (pl. Denso, Alcoa) hagyománya van az autóiparnak. 14. Székesfehérváron nincsen jelenleg mőszaki felsıoktatási intézmény, a mérnököket Budapesten (60 km) vagy Veszprémben képezik (60km). A veszprémi mőszaki képzés kevésbé illeszkedik a Beruházó igényeihez. A budapesti mérnökök rekrutálásánál viszont a kecskeméti Mercedes gyárral kellene versenybe szállni. 15. Mőszaki felsıoktatási intézmény hiányában nincs komoly példa helyi autóipari K+F-re, kisebb termékfejlesztések jellemzıek a helyi beszállító cégekre. 16. Székesfehérvár lakossága 140 ezer fı, a regisztrált munkanélküliek

13 Határidı száma fı körül van. A régió munkaerıkibocsátási képessége jelentıs, azonban Budapest már jelenleg is nagy elszívó erıt képvisel, emellett az épülı Mercedes gyár közelsége is nagy kockázatot jelent. 17. en egyelıre nem megoldott a munkaerı szállítása, de Székesfehérvárnak jelentıs ipari hagyományai vannak, és több ipari parkban mőködik munkaerıszállítás. A kérdés így nagy valószínőséggel megoldható. 18.A határidı betartását elsı sorban a kiépítetlen infrastruktúra nehezíti. Az áram kiépítése 2 évet is igénybe vehet, a Beruházó ezt túl kockázatosnak találta. 8) Szikszó Terület Méret Földrajzi elhelyezkedés 1.Szikszó határában egy 180 és egy 170 hektáros terület áll rendelkezésre, melyeket a 3-as fıút választ el egymástól. 2. A két terület egyenként egybefüggı, de nem egyesíthetı. 3. A területek sík fekvésőek. 4. A területek talajszerkezete nem került részletes kivizsgálásra. 5. A területek tulajdonosi szerkezete összetett, sok a magántulajdonos. (Nemzeti Földalap 14 hektár, Szikszó Önkormányzat 113 hektár, magántulajdonosok 222 hektár) 6. A területek északi irányból lakóházakkal érintkeznek. Mivel az infrastruktúra kiépítési iránya a település felöl logikus, a gyár lakóépületek közelében állna. 7. A terület nem ipari

14 Munkaerı-forrás Potenciális veszélyek Logisztikai környezetben fekszik. Északról közvetlenül lakott terület, délrıl mezıgazdasági területek határolják. Szikszó település Magyarország nyugati határától több mint 400 km-re fekszik, mely a közúti fuvarozásban jelentıs széndioxid kibocsátási többletet jelentene egy nyugat-magyarországi helyszínnel szemben. 8. A területet nem, azonban a területet az M30 autópályával összekötı utat potenciálisan árvíz fenyegeti. (2010. júniusában ez megtörtént). Ezzel praktikusan a földterület el van vágva az autópályától. 9. A terület 11 km-re fekszik az M30 autópályától. 10. A keleti terület közvetlenül határos a Miskolc-Kosice vasútvonallal, de nincs iparvágány kapcsolata. Esetlegesen kiépíthetı, de a pályaudvar mintegy 4 km távolságban fekszik. 11. A területhez legközelebb esı, autópályán megközelíthetı nemzetközi reptér Budapesten van, 211 kmre. 12. Szikszón nincs mőszaki szakképzés, a szakképzett munkaerı legnagyobb forrása a 15 km-re fekvı Miskolc lenne. Miskolc Magyarország harmadik legnagyobb városa, ahol kb diák tanul mőszaki szakképzésben, a gépészmérnöki karon a végzısök száma meghaladja a 150-et. 13. A régióban van már hagyománya az autóiparnak, köszönhetıen pl. a német Bosch jelenlétének. 14. Miskolcon található Magyarország 2. legnagyobb mőszaki egyeteme. A városnak kifejezett erıssége a gépészmérnök-képzés,

15 Határidı mely a részben az autóiparra koncentrál. 15. A városban köszönhetıen az erıs egyetemnek és az autóipari beszállító cégeknek van hagyománya az autóipari K+F-nek. 16. A vizsgált régió lakossága közel 800 ezer fı, a munkanélküliek száma eléri a 90 ezret. A régióban nincs másik olyan cég jelen, melynek extrém munkaerı követelményei lennének. 17. Szikszót helyközi buszjárat és vasút köti össze Miskolccal, mely természetesen kapacitásnövelésre szorulna, de a munkaerıszállítás megoldható. 18.A terület rendelkezésre állását nehezíti a sok tulajdonosi szerkezet, és a közmővek kiépítettlensége. Feszített tempóban esetlegesen elıkészíthetı lenne. 9) Szolnok Terület Méret hektár 2. egybefüggı terület 3. A terület sík. 4. A terület talajszerkezete nem került részletes kivizsgálásra. 5. A tulajdonos 100%- ban a Nemzeti Földalap. Földrajzi elhelyezkedés 6. A terület nem érintkezik lakott területtel. 7. A bıvítésre kijelölt terület a meglévı ipari park közelében fekszik. Potenciális veszélyek 8. A terület ártértıl messze fekszik. Logisztikai 9. A területtıl mintegy 60 km-re Kecskemétnél lehet az M5-ös autópályára csatlakozni. 10. Iparvágány elérhetı 11. A legközelebbi repülıtér Budapesten található (80km)

16 Munkaerı-forrás Határidı 13. Szolnok szakképzı rendszere nem igazodik az autóiparhoz, elsısorban könnyőipari, kereskedelmi és gazdasági területeken erıs. A mőszaki szakképzésben tanulókat a kecskeméti Daimler beruházás fel fogja szívni. 14. Szolnokon nincs megfelelı mőszaki felsıoktatási intézmény, a munkaerıt Budapestrıl (108 km) vagy Kecskemétrıl (60 km) lehetne biztosítani, de a Kecskeméten megvalósuló Daimler beruházás nem teszi lehetıvé meg egy hasonló mérető projekt megvalósítását. 15. Az autóipar hiányában nincsenek megfelelı autóipari K+F. 16.Szolnok lakossága 120 ezer fı, a régió munkaerejét a kevesebb mint 50 km-re létrejövı Mercedes gyár fel fogja szívni. 17.A jelenlegi Ipari Parkban megoldott a munkaerı-szállítás, csak kapacitás növelésre lenne szükség. 18.A terület a Nemzeti Földalap tulajdonában, így az állam elkötelezettsége esetén relatíve gyorsan eladható. 10) Tatabánya (Tatabánya Környe) Tatabányán eredetileg két helyszín lett kiajánlva, mint potenciálisan szóba jöhetı telephely. A Tatabánya-Környe néven futó helyszín bár méreteiben megfelelt volna a Befektetı igényeinek, a több mint 200 kistulajdonos és messzebbi fekvése miatt végül nem került részletes kiértékelésre. Terület Méret 1.A terület 206 hektár és 2. egybefüggı 3. A terület rendkívül tagolt, a 30 méteres szinteltérés nem teszi lehetıvé a megvalósítást.

17 Munkaerı-forrás Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 4. A terület talajszerkezete a rendelkezésre álló információk alapján alkalmas ipari tevékenységre, azonban olyan nagyságrendő talajrendezési munkákra lenne szükség a terület alkalmassá tételére, hogy ez nem ismert módon befolyásolhatja a talaj stabilitását. 5. A területnek nagyon sok tulajdonosa van (több, mint 100), ezekkel azonban az önkormányzat már elızetesen felvette a kapcsolatot és opciós szerzıdéseket kötött. A területek felvásárlása elvileg megoldható lenne, de mindenképpen kell egy jelentısebb kockázattal számolni. 6. A terület nagyrészt lakott területtıl távol fekszik, azonban beleékelıdik egy kb. 50 fıs lakosságú tanya. A projekt megvalósulásával a tanya lakosait ki kellene telepíteni, ellenkezı esetben a kiegyenlítı földmunkákat követıen a tanya völgybe kerülne. 7. A terület kapcsolódik a tatabányai ipari parkhoz, mely Magyarország egyik legfejlettebb ipari parkja. 8. Potenciális veszély nem ismert. 9. A terület gyakorlatilag közvetlenül csatlakozik az M1-es autópályához. 10. A területnek nincs közvetlen iparvágány kapcsolata. 11. A terülthez legközelebb esı repülıtér a péri (60 km), illetve a budapesti reptér. (90 km) 12. Tatabánya mőszaki szakképzı rendszere fejlett, mintegy 1000 végzıst termelnek ki évente. Szerkezetileg azonban nem alkalmazkodik az autóiparhoz. 13. Tatabányán számos autóipari beszállító cég jelen van (pl. Bridgestone, Asahi Glass) 14. Tatabányának nincs mőszaki felsıoktatási intézménye, a

18 Határidı legközelebbi ilyen intézmények Budapesten (60 km) vagy Gyırben (70 km) találhatóak. 15. Helyi felsıoktatási egyetem hiányában a K+F tevékenység csak szórványos. 16. Tatabánya lakossága 70 ezer fı, a megyében álláskeresık száma is kb. ugyanennyi, azonban ennek egy részét a helyi nagyvállalatok felszívják. Nehézségek elsısorban a szakképzett munkaerıforrás elérése kapcsán lennének várhatóak. 17.A terület a meglévı ipari park meghosszabbítása, ahol jelenleg is jól szervezett munkaerı-szállítás folyik. Kapacitásnövelésre lenne szükség. 18.A sok tulajdonosi szerkezet, valamint a területet jellemzı rendkívül nagy szinteltérések jelentısen meghosszabbíthatják a határidıket, és feleslegesen nagy költségekkel járhatnak. 11) Zalaegerszeg Terület Méret hektár Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek 2. egybefüggı, de nem szabályos alakú terület, 200 hektár azonban megfelelıen kialakítható 3. a területbıl 200 hektár sík 4. az ismert talajmechanikai mutatók megfelelıek 5. A tulajdonosok az önkormányzat és az ipari park, könnyen megoldható az adás-vétel 6. Nincs közelben lakott terület 7. A terület egy újonnan létrehozandó ipari övezetben fekszik, egyelıre nincs ipari jelenlét 8. Nem ismertek

19 Munkaerı-forrás Határidı Logisztikai 9. A terület 50 km-re fekszik a legközelebbi autópálya csatlakozáshoz (Nagykanizsán az M7- eshez) 10. Iparvágány nincs, de kiépítés alatt áll 11. A legközelebbi nemzetközi reptér Sármelléken 40 km-re található, de ez csak idıszakosan mőködik, ezen kívül a budapesti reptér 240 km-re van. A sármelléki reptér esetlegesen fejleszthetı. 12. Zalaegerszegen a mőszaki szakképzésben kb. 500-an végeznek évente, azonban nem az autóipar számára releváns irányokon. A képzés nagy részét pl. informatikus és építıtechnikusi képzés teszi ki. 13. Zalaegerszegen elsısorban a könnyőiparnak és elektronikának vannak hagyományai (köszönhetıen pl. a Flextronics jelenlétének), autóipari beszállítók csak szórványosan vannak jelen. 14. Nincs jelen mőszaki felsıoktatási intézmény 15. Cégek és felsıfokú mőszaki intézmény hiányában nincs. 16. Az 50 km-es régióban a munkanélküliség kb. 11%, az összes álláskeresık száma kb. 45 ezer fı. 17.A város közelsége miatt viszonylag könnyen kiépíthetı,a jelenlegi kapacitások bıvíthetıek. 18.Mivel a tulajdonosi szerkezet egyszerő, vélhetıen tartható a menetrend, bár a terület átminısítés elıtt áll.

20 12) Zsámbék Terület Munkaerı-forrás Határidı Méret Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 1.Összesen 100 hektár terület állna rendelkezésre. 2. az 1-es pont miatt nem értelmezhetı Pontosan nem ismertek. 5. A területek több mint 50 magánszemély kezében vannak. 7. A terület mezıgazdasági környezetben fekszik. 8. Nem valószínősíthetıek. 9. A terület közvetlenül az M1-es autópálya mellett fekszik. 10. A terület mezıgazdasági környezetben fekszik, semmilyen számba vehetı ipari tevékenység nincs a közelben. 11. A legközelebb esı repülıtér Budapesten van, kb. 35 km-re Zsámbék 1500 fıs kistelepülés Budapesttıl 30 km-re Nyugatra. A település önmagában semmilyen tekintetben nem tudja biztosítani a Befektetı munkaerı igényeit, abban teljes egészében Budapestre szorulna, mely azonban munkaerı költségben megdrágíthatná a projektet. 17.Mivel nincs jelen ipari tevékenység, ezért a munkaerı-szállítás se megoldott még. 18.A megvalósítás idıtartama teljesen ismeretlen és kiszámíthatatlan. /

21 13. A Gyır 2. Keleti gazdasági-ipari terület Terület Méret 1. meghaladja a 200 hektárt 2. a terület egybefüggı Munkaerı-forrás Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 3. Sík terület 4. a terület alkalmas ipari létesítmény építésére és üzemeltetésére 5.Az adás-vétel során a Magyar Állammal kell tárgyalni, mely megfelelı elkötelezettség okán rugalmasan kezeli a projektet. 6. A terület nincs lakott terület közelében. 7. A terület közvetlenül a gyırszentiváni ipari park közelében fekszik. 8. Nem ismertek és nem valószínősíthetıek. 9. A terület 7 km-re fekszik az M1-es autópálya csatlakozásához, mellyel kiváló minıségő közút köti össze A területen meglévı iparvágány kapcsolat van. 11. A gyır-péri reptér 16 km-re van. 12. A gyıri Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégiumnak és a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégiumnak köszönhetıen rendelkezésre áll a megfelelı szakképzett munkaerı. A végzısök száma évente meghaladja a 200-at. 13. A régióban jelentıs hagyománya van az autóiparnak, köszönhetıen pl. az Audi, ill. a Rába jelenlétének. 14. Gyırben a Széchenyi Egyetemen 2500 releváns szakirányú mérnököt képeznek, melyek a Befektetı számára ideális munkaerı-forrást jelentenek. 15. Gyırben nagy hagyománya van az autóipari K+F-nek, köszönhetıen például az Audinak ill. a felkészült

22 Határidı Egyetemnek. 16. A vizsgált régió egyike Magyarország legdinamikusabban növekvı régióinak, melynek a munkaerıvonzó képessége kiváló. A város lakossága 104 ezer fı, az 50 km-es régiónak közel 600 ezer fı. 17.A vizsgált helyszín a meglévı ipari park tıszomszédságában található, ahol fejlett munkaerı-szállítás folyik most is, amely a projekt megvalósítása esetén kapacitás bıvítésre szorulna. 18.A Magyar Állam megfelelı szintő elkötelezettsége esetén (és a brüsszeli Bizottság jóváhagyása esetén) a terület idıben rendelkezésre tud állni.

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában

A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában Egyházy Zoltán szaktanácsadó, KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI INTEGRÁLT KÖZREMŐKÖDİ

Részletesebben

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ A MAGYARORSZÁGI FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSÉBEN Dr. Magyar Bálint A PPP elınyei a felsıoktatásban 1. Forrásszegény gazdasági környezetben

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük városunkban!

Szeretettel köszöntjük városunkban! Szeretettel köszöntjük városunkban! Európa szívében vagyunk Három ország vonzáskörzetében (melyek 1,5 órán belül elérhetőek) Az M3-as autópálya révén az európai autópálya hálózat része InterCity vonatok

Részletesebben

Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében. Dr. Palkovics László

Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében. Dr. Palkovics László Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében Dr. Palkovics László Az EJMSz küldetése A mérnökszakma társadalmi presztízsének emelése a középfokú

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Barnamezıs területek revitalizációja a ROP-okban

Barnamezıs területek revitalizációja a ROP-okban Barnamezıs területek revitalizációja a ROP-okban Mi minısül barnamezıs területnek a ROP-okban? Egybefüggı építési telek vagy telkek, amelyek: építményeinek és beépített területeinek legalább 50%- a a pályázat

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 014 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiumába felvételt nyert tanulók a magas szintő általános

Részletesebben

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Havonta készített hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkrıl, valamint olyan mőszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklıdésre

Részletesebben

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T 2 0 1 0. J A N U Á R 26. A K T U Á L I N G A T L A N P A R K K I A D Ó R A K T Á R I G É N Y S Z E R I N T E L H E L Y E Z K

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7. Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.0 A pályázat célja a közepes és nagy teljesítményő geotermikus

Részletesebben

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN 1. Ukrajna általános bemutatása 1.1. Rövid történelmi áttekintés (1991-tıl) Szovjet elızmények. Függetlenség elnyerése

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 013 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Perintparti Alapítvány Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Perintparti Alapítvány Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Perintparti Alapítvány Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ VÉGZŐS KÖZÉPISKOLÁSOK FELSŐOKTATÁSI TOVÁBBTANULÁSSAL KAPCSOLATOS MOTIVÁCIÓI, DÖNTÉSEI ÉS AZ AZOKAT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK, VALAMINT

Részletesebben

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK, KISMÉRTÉKBEN NÖVEKVİ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója

Részletesebben

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Manfred Schulz 2014. május 27. Kezdetben pusztán egy vízió volt 2 A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának bemutatása és mára, íme

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ. Közös Alap I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN

ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ. Közös Alap I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ Közös Alap Az értékelési kritériumrendszer két részbıl áll. I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN A minısítés elsıdleges inputja az

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

Rába Jármőipari Holding Nyrt. (9027 Gyır, Martin út 1.) értékesítendı ingatlanjai

Rába Jármőipari Holding Nyrt. (9027 Gyır, Martin út 1.) értékesítendı ingatlanjai Rába Jármőipari Holding Nyrt. (9027 Gyır, Martin út 1.) értékesítendı ingatlanjai Érdeklıdni lehet: SZABÓ JÓZSEF Stratégiai beszerzési, eszközgazdálkodási és vagyongazdálkodási igazgató Tel.: 06-96-624-515

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés Molnár Nikolett PhD-hallgató molnikolett@gmail.com Szakirodalmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Hajdúnánás településrendezési eszközeinek 2013-2014. évi módosításának kiegészítése tárgyában

ELİTERJESZTÉS Hajdúnánás településrendezési eszközeinek 2013-2014. évi módosításának kiegészítése tárgyában Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 18985-15/2013. 13. Elıkészítık: Boruzs Bernát/Marosán Andrea megbízott fıépítészek, Kissné Barta Piroska Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11. Pályázat célja: Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése elnevezéső konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

Kiskunfélegyházán, a város szívében csodálatos környezetben eladó egy háromszintes, 16 szobás panzió. A panzióhoz egy 120 nm-es családi ház, egy

Kiskunfélegyházán, a város szívében csodálatos környezetben eladó egy háromszintes, 16 szobás panzió. A panzióhoz egy 120 nm-es családi ház, egy Kiskunfélegyházán, a város szívében csodálatos környezetben eladó egy háromszintes, 16 szobás panzió. A panzióhoz egy 120 nm-es családi ház, egy hatalmas parkoló, rendezett udvar és terasz is tartozik.

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

Magyar Államkincstár 2008. évi közbeszerzési terve 1

Magyar Államkincstár 2008. évi közbeszerzési terve 1 Magyar Államkincstár 2008. évi közbeszerzési terve 1 Idıbeli ütemezés A közbeszerzés tárgya és mennyisége 2 A becsült nettó érték (eft) Javasolt eljárásrend Az eljárást kezdeményezı szervezeti egység az

Részletesebben

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ II. INGATLANOK FORGALOMKÉPESSÉGE forgalomképtelen törvény alapján, forgalomképtelen helyi döntés alapján, korlátozottan forgalomképes az 1990. évi LXV. tv. alapján,

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA ELNÖKE VI. 1815/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 19-én 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Havonta készített hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkrıl, valamint olyan mőszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklıdésre

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-85/2008/16. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Airport Hotel Szállodai Szolgáltató és Ingatlanfejlesztı Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen

Részletesebben

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Készült a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésére 2008. január 10. (Németh Pál) Tartalom: 1. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Sebık András az MKB Bank ügyvezetı igazgatója

Sebık András az MKB Bank ügyvezetı igazgatója MKB Bank elkötelezte magát az operatív CRM és front-end rendszer kialakítása mellett, így a Microsoft Dynamics CRM bevezetése a felsıvezetés körében is kiemelt figyelmet kapott. Sebık András az MKB Bank

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı A MUNKAERİPIAC MŐKÖDÉSE KÍNÁLAT KERESLET (oktatás) MUNKAERİPIAC (gazdaság) (közvetítı

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26.

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26. DÉZSI ZSOLT A virtuális tanulási környezet alkalmazása a pénzügyırök képzésében a tapasztalatok bemutatása az Adobe Captivate multimédiás eszköz használatával Vám- és Pénzügyıri Iskola dezsi.zsolt@mail.vpop.hu

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként.

Részletesebben

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza geopolitikai helyzete Három országhatár vonzásában 100 km-en belül

Részletesebben

A szoftver, mint szolgáltatás. Software as a Service - SaaS

A szoftver, mint szolgáltatás. Software as a Service - SaaS Schwarczenberger Istvánné dr.: A szoftver, mint szolgáltatás Software as a Service - SaaS Budapest, 2010. C:\Documents and Settings\smaria.BMSINFORMATIKA\Dokumentumok\projektek\CM portál\tartalmak\saas.doc

Részletesebben

2010. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETİSÉGEK

2010. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETİSÉGEK BÁNYA-, ENERGIA- ÉS IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 2010. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETİSÉGEK IGAL Hegyi u.1. Önellátó üdülési lehetıség júniustól-szeptemberig Az üdülı a gyógyfürdı

Részletesebben

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Közlekedési infrastruktúra Szállítás mint turisztikai szolgáltatás Elérhetıség kérdése A turisztikai fogyasztás összetevıje (25 25-50% 50% a termékek árából) A fogyasztás egyetlen nélkülözhetetlen eleme

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Új utakon Alapon. Honnan indultunk

Új utakon Alapon. Honnan indultunk Új utakon Alapon Start mintaprogram Honnan indultunk Bevezetés Alap község Fejér megye déli részén elhelyezkedı hátrányos helyzető, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település

Részletesebben

Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010

Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010 Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010 a kulturális turizmus tükrében Szalay Tamás Kulturális igazgató Az Európa Kulturális Fővárosa célkitűzései Kulturális alapú városfejlesztés Kulturális léptékváltás

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió légszennyezettségi zónáinak környezetvédelmi szempontú gazdasági jellemzése

A Közép-dunántúli Régió légszennyezettségi zónáinak környezetvédelmi szempontú gazdasági jellemzése Ballabás Gábor 1 A Közép-dunántúli Régió légszennyezettségi zónáinak környezetvédelmi szempontú gazdasági jellemzése 1. Bevezetés A Közép-dunántúli Régió, Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye tervezési

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az ipari parkról, valamint az ózdi régióról a honlapunkon (www.ozdipark.hu), valamint a magyarországi ipari

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI Pál László általános vezérigazgatóhelyettes 1 Vasúti folyosók 2 Korridorok jelentősége 3 TERVEZETT 2014 2020. közötti üzemeltetői prioritások Kiinduló állapot 2014-ben

Részletesebben

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Szakkiadó Verlag Dashöfer 1147 Budapest Jávorka Ádám u. 56. A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Copyright Verlag Dashöfer Kezdeti lépések a társasági szerzıdésig A korlátolt felelısségő társaság

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Légi- és vízi közlekedés, logisztika. Az infrastruktúra területfejlesztı hatása

Infrastruktúra tárgy Légi- és vízi közlekedés, logisztika. Az infrastruktúra területfejlesztı hatása Infrastruktúra tárgy Légi- és vízi közlekedés, logisztika. Az infrastruktúra területfejlesztı hatása Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 4. Légi közlekedés Légtérirányítás

Részletesebben

Befektetési lehetőségek Investment schemes

Befektetési lehetőségek Investment schemes letenye és vidéke LETENYE AND ITS REGION Befektetési lehetőségek Investment schemes Letenye Helyrajzi szám 1793 Terület nagyság 10278 m 2 Épület nagyság 2830 m 2 Víz, gáz, villany, telefon Felhasználhatóság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Az Európai Unió támogatja a magyarországi kis- és középvállalatokat is, erre nagyszerű példa a most kezdődő budaörsi telephelyfejlesztés.

Az Európai Unió támogatja a magyarországi kis- és középvállalatokat is, erre nagyszerű példa a most kezdődő budaörsi telephelyfejlesztés. Sajtóközlemény Budaörs, 2010. október 1. Telephelyfejlesztés megvalósítása a Műszer Automatika Kft. versenyképessége növelésének érdekében Az Európai Unió támogatja a magyarországi kis- és középvállalatokat

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 100 62 59 65 62 197 225 290 ERFA 54% ESZA 13% KA 33% 0 2000 2001 2002 2003

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Fı közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv DEBRECEN

Fı közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv DEBRECEN Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Jármőtechnikai, Környezetvédelmi és Energetikai Tagozat 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fı közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési

Részletesebben

III. Kollégiumi felvételi pontszám kiszámítása. 1 fıre esı jövedelem

III. Kollégiumi felvételi pontszám kiszámítása. 1 fıre esı jövedelem KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT I. Felvételi pályázat 1.) Kollégiumi elhelyezésre mindenki pályázhat, aki felvételt nyert a felsıoktatási intézménybe illetve felsıoktatási pótfelvételi esetén felvételi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Környezetvédelmi hatósági tevékenység

Környezetvédelmi hatósági tevékenység Környezetvédelmi hatósági tevékenység A cikk bemutatja a környezethasználat feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások fı szabályait. A rendelkezések elsısorban a környezet

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai

A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai Csanádi András gazdasági igazgató Óbudai Egyetem 2011. október 5. 2 Társadalmi és gazdasági hatások Társadalmi és gazdasági

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

Modal split. Grafikon: Eurostat

Modal split. Grafikon: Eurostat A Közösségi és kerékpáros közlekedés gyakorlati lehetőségei - összefüggései, a hulladékhasznosítás intézményi lehetőségei Európai Hulladékcsökkentési Hét Tatabánya, 2014. november 28. Közösségi közlekedés

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKATÁRSAINAK KOMPETENCIAFEJLESZTÉSE ÁROP 2.2.23 Készítette: Szántó Krisztina, Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben