adottságai 1.Kialakítható 200 hektár terület 2. A területet egybefüggıen ki lehet alakítani. 3. A terület sík. 4. A terület alkalmas ipari célokra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "adottságai 1.Kialakítható 200 hektár terület 2. A területet egybefüggıen ki lehet alakítani. 3. A terület sík. 4. A terület alkalmas ipari célokra."

Átírás

1 20. sz. melléklet I. A Beruházó által megvizsgált területek és értékelésük A területek kiértékelése során a jelenleg is teljesülı konkrét követelményeket zöld pipával, a jelenleg nem teljesülı, de reális idın belül és reális ráfordítások mellett teljesíthetı követelményeket kék kérdıjellel, a nem, vagy csak irreális idın belül vagy irreális ráfordítás mellett teljesíthetı követelményeket (amelyek egyben a projekt megvalósítását is ellehetetlenítik) piros x-szel jelöltük. Üresen maradnak azok a mezık, ahol nem áll rendelkezésre elégséges információ. 1) Bábolna Terület Méret 1.Kialakítható 200 hektár terület 2. A területet egybefüggıen ki lehet alakítani. 3. A terület sík. 4. A terület alkalmas ipari célokra. 5. egy kézben, egy magánvállalkozás tulajdonában áll. Földrajzi elhelyezkedés 6. A terület nyugati irányból lakott területtel érintkezik. Az infrastruktúra kiépítési iránya azt tenné logikussá, hogy a gyárépület nyugati fekvéső legyen. 7. A terület a meglévı ipari park közelében fekszik, de az ipari parkban jelenleg kisebb élelmiszer- és textilipari cégek vannak jelen, autóipar nincs jelen. Potenciális veszélyek 8. A területen a felsorolt potenciális veszélyek minimálisak. A Duna, mint legközelebbi folyam 40 km-re található. Logisztikai 9. 5,6 km távolságra helyezkedik el az autópályától. 10. A terület jelenleg nem rendelkezik iparvágánnyal, de a jelenlegi ipari parkban, kiépíthetı távolságon belül van iparvágány. 11. A Gyır-Pér reptér 34 km távolságra helyezkedik el.

2 Munkaerı-forrás Határidı 12. Bábolna nem rendelkezik szakirányú középiskolával, szakképzésben a gyıri iskolákra kell támaszkodnia. Bábolna- Gyır távolsága 41 km. 13. Az 50 km-es régióban jelen vannak az autóipari, köszönhetıen Gyır közelségének. 14. Bábolnán nincs felsıfokú oktatási intézmény. A legközelebbi mőszaki felsıoktatási intézmény Gyırben (41 km) található. 15. Az 50 km-es régióban, Gyır közelségének köszönhetıen van autóipari K+F. 16. megfelelı: mintegy ezres az a bázis, amibıl a potenciális munkaerıt meríteni lehet. 17. A terület közvetlenül a település szélén fekszik, a munkaerı-szállítás megoldható, kapacitásnövelés szükséges. 18. A kiajánlott terület jelenleg külterületi szántó besorolású, mely átminısítés elıtt áll. Az átminısítés, valamint adás-vétel lebonyolítása nem lehetséges 2010 végéig. 2) Dunaújváros Terület Méret 1-2. Nem áll rendelkezésre megfelelı nagyságú egybefüggı terület. A vizsgált területet közúti és vasút szabdalja kisebb részekre. 3. A területet jellemzı szinteltérés jelentısen meghaladja a 10 métert. 4. A terület szerkezetileg alkalmas ipari célokra. 5. A terület jelenleg még kistulajdonosok kezében van.

3 Munkaerı-forrás Földrajzi elhelyezkedés 6. A terület lakott területtıl távol, azonban a dunaújvárosi acélmő közelében fekszik, melynek jelentıs a káros anyag kibocsátása. 7. A terület ipari övezetben fekszik, de nem autóipari, hanem nehézipari környezetben, ami a beruházás szempontjából nem releváns. Potenciális veszélyek 8. A terület mintegy 5 km-re fekszik a Dunától, nincs árvízveszély Logisztikai 9. A terület 7 km távolságra helyezkedik el az M6-os autópályától. 10. A terület legkeletibb pontja elvileg csatlakoztatható iparvágányra 11. A területhez legközelebb esı repülıtér a budapesti nemzetközi reptér, 97 km-re 12. Dunaújvárosban található mőszaki középiskolák képzési szerkezete a kohászathoz / nehéziparhoz kapcsolódik, gépiparhoz kapcsolódó oktatás összesen 1 intézményben folyik, a végzısök száma nem éri el az 50-et. 13. A közvetlen régióban az autóiparnak nincsenek jelentıs hagyományai. 14. Dunaújvárosban nincs szakirányú mőszaki felsıoktatási intézmény. 15. A közvetlen régióban nincs még példa. 16. A közvetlen régió egyik legnagyobb foglalkoztatója a Hankook, mely már így is nagymértékben felszívja a helyi munkaerıt. A dunaújvárosi Pentele-híd átadásával immár Kecskemét is 100 km-en belül közúton elérhetı, így várhatóan az induló Daimler beruházás is fog munkaerıt elszívni a térségbıl. Ezt a kettıs elszívó hatást, a térség munkaerı-kibocsátó nem tudja fedezni. 17. A munkaerı-szállítás a közelben lévı más ipari létesítmények kapcsán már megoldott, és fejleszthetı.

4 Határidı 18.Miután a terület és a munkaerıbázis oly mértékben alul maradt a kívánalmaknak, pontos határidı-kalkuláció nem készült. 3) Dunaújváros Rácalmás Terület Méret 1.Kialakítható 200 hektáros terület 2. A terület egybefüggı. Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 3. A területen tapasztalható szintkülönbségek meghaladják a 10 métert. 4. A terület talajszerkezete megfelelı 5. A terület jelenleg sok helyrajzi számon fut, a tulajdonosok száma meghaladja a 250-et. 6. A terület északi csücske lakott terület közelében található, de az építkezés során a közmőkialakítás a terület déli építkezést teszi logikussá, így ipari tevékenység kb. 2 km-re lenne a lakóövezettıl 7. A területet délrıl a meglévı Hankook gyár határolja, az ipari park 1,5 km-re található. A Hankook gyártól eltekintve azonban a város profilja inkább nehézipari. 8. A területet nem fenyegeti természeti katasztrófa, a Duna mintegy 2 km-re található. 9. A terület 5 km távolságra helyezkedik el az M6-os autópályától. 10. A terület nem rendelkezik iparvágánnyal, és csak jelentıs ráfordítással lenne kiépíthetı. 11. A területhez legközelebb esı repülıtér a budapesti nemzetközi reptér, 95 km-re

5 Munkaerı-forrás Határidı 12. Dunaújvárosban található mőszaki középiskolák képzési szerkezete a kohászathoz / nehéziparhoz kapcsolódik, gépiparhoz kapcsolódó oktatás összesen 1 intézményben folyik, a végzısök száma nem éri el az 50-et. 13. A közvetlen régióban az autóiparnak nincsenek jelentıs hagyományai. 14. Dunaújvárosban nincs szakirányú mőszaki felsıoktatási intézmény. 15. A közvetlen régióban nincs még példa. 16. A közvetlen régió egyik legnagyobb foglalkoztatója a Hankook, mely már így is nagymértékben felszívja a helyi munkaerıt. A dunaújvárosi Pentele-híd átadásával immár Kecskemét is 100 km-en belül közúton elérhetı, így várhatóan az induló Daimler beruházás is munkaerıt fog a térségbıl elszívni. Ezt a kettıs elszívó hatást, a térség munkaerıkibocsátó nem tudja fedezni. 17. A vizsgált helyszínen van már megfelelı gyakorlat, mely könnyen továbbfejleszthetı. 18.A terület jelenleg mezıgazdasági besorolású, több mint 250 tulajdonos kezében van. Feszített tempó mellett is legkevesebb 1,5 év után állna rendelkezésre. 4) Gyır 1. - Ipari Park Terület Méret 1.A 188 hektáros ipari park 95%-a már beépített. Az önkormányzat vizsgálja a bıvítés lehetıségét, de a bıvítés lehetséges maximuma mindösszesen 150 hektár. 2. Mivel nincs megfelelı nagyságú terület, nem értelmezhetı

6 Munkaerı-forrás Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 3-4. A geológia egyelıre nem ismertek, hiszen a konkrét fejlesztési terület nem lett meghatározva. 5. Vélelmezhetı, hogy az Ipari Park bıvítését egy szervezet végzi el, és ezt követıen a területek egy kézben lesznek. 6. A bıvítésre kijelölt terület közelében nincs lakott terület 7. A bıvítésre kijelölt terület ipari övezetben, potenciális beszállítók közelében fekszik. 8. A bıvítésre kijelölt területet potenciális veszély nem fenyegeti. 9. A bıvítésre kijelölt terület 5 km távolságra fekszik az M1-es autópályától. 10. A bıvítésre kijelölt terület közvetlenül vasúti vágány mentén fekszik, a Gyırszentiváni vasútállomáshoz esı legközelebb pontja 55 méterre van. 11. A kijelölt terület 18 km-re fekszik a péri reptértıl. 12. A gyıri Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégiumnak és a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégiumnak köszönhetıen rendelkezésre áll a megfelelı szakképzett munkaerı. A végzısök száma évente meghaladja a 200-at. 13. A régióban jelentıs hagyománya van az autóiparnak, köszönhetıen pl. az Audi, ill. a Rába jelenlétének. 14. Gyırben a Széchenyi Egyetemen 2500 releváns szakirányú mérnököt képeznek, melyek a Befektetı számára ideális munkaerı-forrást jelentenek. 15. Gyırben nagy hagyománya van az autóipari K+F-nek, köszönhetıen például az Audinak ill. a felkészült Egyetemnek. 16. vizsgált régió egyike Magyarország

7 Határidı legdinamikusabban növekvı régióinak, melynek a munkaerıvonzó képessége kiváló. A város lakossága 104 ezer fı, az 50 km-es régiónak közel 600 ezer fı. 17. Az Ipari Parkban már kiépült a munkaerıszállítás rendszere, mely könnyen továbbfejleszthetı. 18.Mivel a területnek számos tulajdonosa van, a bıvítés várhatóan két ütemben több mint 2 évet igényel. 5) Hajdúsámson Terület Méret Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek 1.Az ipari parkban jelenleg a legnagyobb egybefüggı terület 50 hektár, de a Park további 230 hektárral még bıvíthetı. 2. A terület a bıvítést követıen egybefüggıen kialakítható A bıvítésre kijelölt terület egyelıre nem került részletesebb geológiai elemzésre. 5. A bıvítésre kijelölt terület egyelıre több száz tulajdonos kezében van. 6. A terület nem fekszik lakott terület közelében. 7. A bıvítésre kijelölt terület a jelenlegi Ipari Park szomszédságában található, ipari környezetben. Az Ipari Parkban lévı cégek azonban nem kapcsolódnak az autóiparhoz (pl. élelmiszeripar, építıanyag-ipar stb.) 8.A területet nem fenyegeti semmilyen természeti katasztrófa, árterülettıl nagyon messze fekszik. Logisztikai 9. A terület mintegy 20 km-re fekszik az M35-ös autópályától, az autópálya eléréséhez azonban Debrecenen, Magyarország második legnagyobb településén

8 Munkaerı-forrás kell áthaladni. Emellett egyértelmő hátrányt jelent, hogy a település Magyarország nyugati határától több mint 400 km-re fekszik, mely a közúti fuvarozásban jelentıs széndioxid kibocsátási többletet jelentene egy nyugatmagyarországi helyszínnel szemben. 10. A terület iparvágány és pályaudvar közelében található. 11.A legközelebbi reptér 15 km-re Debrecenben található. 12. Hajdúsámson nem rendelkezik mőszaki szakképzı intézménnyel, a munkaerı igényeket elsısorban Debrecennek (15 km) kell kielégítenie. A régióban a mőszaki képzésben végzık száma éves szinten kb. 300, ezek azonban többségében a Befektetı számára nem releváns mőszaki területeken végeznek (pl. informatika, környezetvédelmi mérnök stb.). Debrecen egyik kiemelt foglalkoztatója az amerikai National Instruments, melynek tevékenységéhez igazodva az informatikus -képzés jelentıs hangsúlyt kap. 13. A vizsgált régióban elsısorban a következı iparágak vannak jelen: gyógyszeripar, könnyőipar, elektronika, háztartási gép-gyártás. Az autóiparnak nincsenek nagy hagyományai, bár egy-két autóipari beszállító már jelen van Debrecenben (pl. Bumet, M.E. Kft) 14. A legközelebbi felsıoktatási intézmény Debrecenben található (15 km). A Debreceni Egyetemen van mőszaki képzés, mintegy éves szinten 400 végzıssel, de ezek a mőszaki képzések nem, vagy csak közvetetten illeszkednek a Befektetı által igényelt szakirányokhoz. Kifejezetten gépipari / autóipari képzés nincs, a

9 Határidı leginkább kapcsolódó automatizálási képzésen a végzısök száma kb. 90 fı / év. 15. Mivel a régióban nincs jelentıs hagyománya az autóiparnak, nincs még pozitív példa az autóipari K+F-re. 16. Debrecen Magyarország második legnagyobb városa, az 50 km-es régió lakossága kb fı. A munkanélküliség az 50 km-es régióban igen jelentıs ( 16%), azonban megfelelı szakképzettségő munkaerı igen mérsékelt számban érhetı el. 17. A hajdúsámsoni Ipari Parkban jelenleg kb fı dolgozik, a Projekt megvalósulásával a munkaerıs-szállítási igények kiugróan megnınének, melyeket a jelenlegi infrastruktúrával nem lehet megoldani. A munkások szállítása a mai állapothoz képest komoly fejlesztést igényelne, de reális megoldható. 18.A bıvítésre kijelölt terület jelenleg több száz tulajdonos kezében, és mezıgazdasági besorolású. Optimista forgatókönyv szerint 1,5 év alatt állna rendelkezésre. 6) Kecskemét Terület Munkaerı-forrás Méret Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai Az idıközben bejelentett kecskeméti Daimler (Mercedes) beruházás kizárja annak lehetıségét, hogy még egy hasonló nagyságrendő beruházás megvalósuljon a városban. A Daimler beruházás következtében a korábban kiajánlott terület már nem áll rendelkezésre. 12. A Kecskeméten megvalósuló Daimler beruházás nem teszi lehetıvé meg egy hasonló

10 Határidı mérető projekt megvalósítását. 14. A Kecskeméten megvalósuló Daimler beruházás nem teszi lehetıvé meg egy hasonló mérető projekt megvalósítását. 15. A fentiek miatt nem volt releváns ennek megvizsgálása. 16. A Kecskeméten megvalósuló Daimler beruházás nem teszi lehetıvé meg egy hasonló mérető projekt megvalósítását. 17. A fentiek miatt nem volt releváns ennek megvizsgálása. 18.A fentiek miatt nem volt releváns ennek megvizsgálása. 7) Székesfehérvár Székesfehérvárról összesen 5 különbözı földterület került kiajánlásra, ezek közül 4-et a területek nem miatt a Befektetı elsı körben kizárt, és az alábbiakban ismertetett Alba Airport területet vizsgálta meg részletesen. A kizárt területek a következı okok miatt nem feleltek meg: Terület megnevezése Kizárás oka Aranybulla A terület nagysága 200 hektár,de a tulajdonosainak száma meghaladja a 20-t. Közülük sok a magánszemély, akik a terület mintegy 30%-t birtokolják. A területen iparvágány és közmő nem áll rendelkezésre. A sok tulajdonosi szerkezet túlságosan nagy kockázatot jelentene az idıbeli megvalósíthatóság szempontjából. Alsóváros A terület jelenleg 120 hektár, de további 300-zal potenciálisan bıvíthetı. A terület nagy része mezıgazdasági mővelés alatt áll. A kizáró tényezık között szerepel, hogy a területen magas a talajvíz, illetve egy csapadékvizet elvezetı csatorna szeli ketté. Ugyancsak problémát jelentett, hogy a terület közelében egy erımő található. Seuso A területek Székesfehérvár közelében Szabadbattyán határában találhatóak. A területek igen elszigetelten, közvetlen útcsatlakozás nélkül mezıgazdasági övezetben lettek kijelölve. Közmő, iparvágány nem áll rendelkezésre. A területek ipari használatra való elıkészítése nagyon korai fázisban állnak, így gyakorlatilag kiszámíthatatlan lenne a megvalósíthatósági menetrend. A tulajdonosok száma meghaladja az 50-et. Technopolis Bár a terület nagyságában megfelelt volna a projektnek (400 hektár), a tulajdonosok száma meghaladja az 50-t. A terület jelenleg mezıgazdasági mővelés alatt áll. A kizáró ok azonban elsısorban a belvíz volt, mely a Befektetı látogatásakor szembetőnı volt, így a területet szemrevételezés után kizárták.

11 Alba Airport terület Terület Méret 1. A terület hektár formájában rendelkezésre áll. 2. A területet egybefüggıen ki lehet alakítani. Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 3. A terület sík. 4. A talajszerkezet homogén, löszös - homokos jellegő, alkalmas ipari tevékenység folytatására. 5. A terület jelentıs része (160 hektár) egy tulajdonos, egy olasz üzletember, birtokában áll. A tulajdonos szándéknyilatkozatot adott a terület értékesítésére. A maradék 40 hektár jelenleg sok tulajdonos birtokában áll, mezıgazdasági mővelés alatt. 6. A terület lakott területtıl távol fekszik. 7. A terület mezıgazdasági környezetben fekszik, kb. 5 km-es körzetben semmilyen létesítmény nem található. Amellett, hogy maga a miliı sem a legkedvezıbb, a problémát leginkább az okozza, hogy a közmőveket nagyon messzirıl kellene a területre vezetni, mely költség és idıigényes. (pl. a vizet 8,6 km-rıl, az áram fejlesztés átfutása 2 év lenne, és elızetes becslés szerint 2 milliárd forinttal drágítaná a beruházást.) 8. A területen nincs belvíz, és az egyéb természeti kockázat alacsony. 9. A terület 5 km-re fekszik az M7-es autópályától. 10. A terület nem rendelkezik iparvágánnyal, de potenciálisan kiépíthetı, mert egy alsóbbrendő vasúti vágány kb. 2 kilométeres távolságban fut.

12 Munkaerı-forrás 11. Székesfehérváron tervezés alatt áll az Alba Airport, melynek az átadási idıpontja egyelıre ismeretlen. Amíg az el nem készül, a legközelebbi repülıtér Budapesten található, 82 km-re. 12. Székesfehérvár egyike Magyarország legfejlettebb ipari városainak, ahol nagy hagyománya van az ipari szakképzésnek. A város mőszaki szakképzı intézményeiben mintegy diák végez egy évben. Az oktatás színvonalas és nagyrészt releváns a Beruházó számára. A városban azonban már számos más nagyberuházó is jelen van, akiknek ugyancsak nagyok az igényeik (pl. Philips, Denso, Alcoa, Videoton stb.) A jelenlegi oktatási struktúra mellett a Beruházó igényeit a város nem tudja biztosítani. Különösen kockázatosnak tekinthetı emellett, hogy a kecskeméti Daimler beruházás ugyancsak elszívó hatású lehet. 13. Székesfehérváron a jelenlévı nagyszámú autóipari beszállítók miatt (pl. Denso, Alcoa) hagyománya van az autóiparnak. 14. Székesfehérváron nincsen jelenleg mőszaki felsıoktatási intézmény, a mérnököket Budapesten (60 km) vagy Veszprémben képezik (60km). A veszprémi mőszaki képzés kevésbé illeszkedik a Beruházó igényeihez. A budapesti mérnökök rekrutálásánál viszont a kecskeméti Mercedes gyárral kellene versenybe szállni. 15. Mőszaki felsıoktatási intézmény hiányában nincs komoly példa helyi autóipari K+F-re, kisebb termékfejlesztések jellemzıek a helyi beszállító cégekre. 16. Székesfehérvár lakossága 140 ezer fı, a regisztrált munkanélküliek

13 Határidı száma fı körül van. A régió munkaerıkibocsátási képessége jelentıs, azonban Budapest már jelenleg is nagy elszívó erıt képvisel, emellett az épülı Mercedes gyár közelsége is nagy kockázatot jelent. 17. en egyelıre nem megoldott a munkaerı szállítása, de Székesfehérvárnak jelentıs ipari hagyományai vannak, és több ipari parkban mőködik munkaerıszállítás. A kérdés így nagy valószínőséggel megoldható. 18.A határidı betartását elsı sorban a kiépítetlen infrastruktúra nehezíti. Az áram kiépítése 2 évet is igénybe vehet, a Beruházó ezt túl kockázatosnak találta. 8) Szikszó Terület Méret Földrajzi elhelyezkedés 1.Szikszó határában egy 180 és egy 170 hektáros terület áll rendelkezésre, melyeket a 3-as fıút választ el egymástól. 2. A két terület egyenként egybefüggı, de nem egyesíthetı. 3. A területek sík fekvésőek. 4. A területek talajszerkezete nem került részletes kivizsgálásra. 5. A területek tulajdonosi szerkezete összetett, sok a magántulajdonos. (Nemzeti Földalap 14 hektár, Szikszó Önkormányzat 113 hektár, magántulajdonosok 222 hektár) 6. A területek északi irányból lakóházakkal érintkeznek. Mivel az infrastruktúra kiépítési iránya a település felöl logikus, a gyár lakóépületek közelében állna. 7. A terület nem ipari

14 Munkaerı-forrás Potenciális veszélyek Logisztikai környezetben fekszik. Északról közvetlenül lakott terület, délrıl mezıgazdasági területek határolják. Szikszó település Magyarország nyugati határától több mint 400 km-re fekszik, mely a közúti fuvarozásban jelentıs széndioxid kibocsátási többletet jelentene egy nyugat-magyarországi helyszínnel szemben. 8. A területet nem, azonban a területet az M30 autópályával összekötı utat potenciálisan árvíz fenyegeti. (2010. júniusában ez megtörtént). Ezzel praktikusan a földterület el van vágva az autópályától. 9. A terület 11 km-re fekszik az M30 autópályától. 10. A keleti terület közvetlenül határos a Miskolc-Kosice vasútvonallal, de nincs iparvágány kapcsolata. Esetlegesen kiépíthetı, de a pályaudvar mintegy 4 km távolságban fekszik. 11. A területhez legközelebb esı, autópályán megközelíthetı nemzetközi reptér Budapesten van, 211 kmre. 12. Szikszón nincs mőszaki szakképzés, a szakképzett munkaerı legnagyobb forrása a 15 km-re fekvı Miskolc lenne. Miskolc Magyarország harmadik legnagyobb városa, ahol kb diák tanul mőszaki szakképzésben, a gépészmérnöki karon a végzısök száma meghaladja a 150-et. 13. A régióban van már hagyománya az autóiparnak, köszönhetıen pl. a német Bosch jelenlétének. 14. Miskolcon található Magyarország 2. legnagyobb mőszaki egyeteme. A városnak kifejezett erıssége a gépészmérnök-képzés,

15 Határidı mely a részben az autóiparra koncentrál. 15. A városban köszönhetıen az erıs egyetemnek és az autóipari beszállító cégeknek van hagyománya az autóipari K+F-nek. 16. A vizsgált régió lakossága közel 800 ezer fı, a munkanélküliek száma eléri a 90 ezret. A régióban nincs másik olyan cég jelen, melynek extrém munkaerı követelményei lennének. 17. Szikszót helyközi buszjárat és vasút köti össze Miskolccal, mely természetesen kapacitásnövelésre szorulna, de a munkaerıszállítás megoldható. 18.A terület rendelkezésre állását nehezíti a sok tulajdonosi szerkezet, és a közmővek kiépítettlensége. Feszített tempóban esetlegesen elıkészíthetı lenne. 9) Szolnok Terület Méret hektár 2. egybefüggı terület 3. A terület sík. 4. A terület talajszerkezete nem került részletes kivizsgálásra. 5. A tulajdonos 100%- ban a Nemzeti Földalap. Földrajzi elhelyezkedés 6. A terület nem érintkezik lakott területtel. 7. A bıvítésre kijelölt terület a meglévı ipari park közelében fekszik. Potenciális veszélyek 8. A terület ártértıl messze fekszik. Logisztikai 9. A területtıl mintegy 60 km-re Kecskemétnél lehet az M5-ös autópályára csatlakozni. 10. Iparvágány elérhetı 11. A legközelebbi repülıtér Budapesten található (80km)

16 Munkaerı-forrás Határidı 13. Szolnok szakképzı rendszere nem igazodik az autóiparhoz, elsısorban könnyőipari, kereskedelmi és gazdasági területeken erıs. A mőszaki szakképzésben tanulókat a kecskeméti Daimler beruházás fel fogja szívni. 14. Szolnokon nincs megfelelı mőszaki felsıoktatási intézmény, a munkaerıt Budapestrıl (108 km) vagy Kecskemétrıl (60 km) lehetne biztosítani, de a Kecskeméten megvalósuló Daimler beruházás nem teszi lehetıvé meg egy hasonló mérető projekt megvalósítását. 15. Az autóipar hiányában nincsenek megfelelı autóipari K+F. 16.Szolnok lakossága 120 ezer fı, a régió munkaerejét a kevesebb mint 50 km-re létrejövı Mercedes gyár fel fogja szívni. 17.A jelenlegi Ipari Parkban megoldott a munkaerı-szállítás, csak kapacitás növelésre lenne szükség. 18.A terület a Nemzeti Földalap tulajdonában, így az állam elkötelezettsége esetén relatíve gyorsan eladható. 10) Tatabánya (Tatabánya Környe) Tatabányán eredetileg két helyszín lett kiajánlva, mint potenciálisan szóba jöhetı telephely. A Tatabánya-Környe néven futó helyszín bár méreteiben megfelelt volna a Befektetı igényeinek, a több mint 200 kistulajdonos és messzebbi fekvése miatt végül nem került részletes kiértékelésre. Terület Méret 1.A terület 206 hektár és 2. egybefüggı 3. A terület rendkívül tagolt, a 30 méteres szinteltérés nem teszi lehetıvé a megvalósítást.

17 Munkaerı-forrás Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 4. A terület talajszerkezete a rendelkezésre álló információk alapján alkalmas ipari tevékenységre, azonban olyan nagyságrendő talajrendezési munkákra lenne szükség a terület alkalmassá tételére, hogy ez nem ismert módon befolyásolhatja a talaj stabilitását. 5. A területnek nagyon sok tulajdonosa van (több, mint 100), ezekkel azonban az önkormányzat már elızetesen felvette a kapcsolatot és opciós szerzıdéseket kötött. A területek felvásárlása elvileg megoldható lenne, de mindenképpen kell egy jelentısebb kockázattal számolni. 6. A terület nagyrészt lakott területtıl távol fekszik, azonban beleékelıdik egy kb. 50 fıs lakosságú tanya. A projekt megvalósulásával a tanya lakosait ki kellene telepíteni, ellenkezı esetben a kiegyenlítı földmunkákat követıen a tanya völgybe kerülne. 7. A terület kapcsolódik a tatabányai ipari parkhoz, mely Magyarország egyik legfejlettebb ipari parkja. 8. Potenciális veszély nem ismert. 9. A terület gyakorlatilag közvetlenül csatlakozik az M1-es autópályához. 10. A területnek nincs közvetlen iparvágány kapcsolata. 11. A terülthez legközelebb esı repülıtér a péri (60 km), illetve a budapesti reptér. (90 km) 12. Tatabánya mőszaki szakképzı rendszere fejlett, mintegy 1000 végzıst termelnek ki évente. Szerkezetileg azonban nem alkalmazkodik az autóiparhoz. 13. Tatabányán számos autóipari beszállító cég jelen van (pl. Bridgestone, Asahi Glass) 14. Tatabányának nincs mőszaki felsıoktatási intézménye, a

18 Határidı legközelebbi ilyen intézmények Budapesten (60 km) vagy Gyırben (70 km) találhatóak. 15. Helyi felsıoktatási egyetem hiányában a K+F tevékenység csak szórványos. 16. Tatabánya lakossága 70 ezer fı, a megyében álláskeresık száma is kb. ugyanennyi, azonban ennek egy részét a helyi nagyvállalatok felszívják. Nehézségek elsısorban a szakképzett munkaerıforrás elérése kapcsán lennének várhatóak. 17.A terület a meglévı ipari park meghosszabbítása, ahol jelenleg is jól szervezett munkaerı-szállítás folyik. Kapacitásnövelésre lenne szükség. 18.A sok tulajdonosi szerkezet, valamint a területet jellemzı rendkívül nagy szinteltérések jelentısen meghosszabbíthatják a határidıket, és feleslegesen nagy költségekkel járhatnak. 11) Zalaegerszeg Terület Méret hektár Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek 2. egybefüggı, de nem szabályos alakú terület, 200 hektár azonban megfelelıen kialakítható 3. a területbıl 200 hektár sík 4. az ismert talajmechanikai mutatók megfelelıek 5. A tulajdonosok az önkormányzat és az ipari park, könnyen megoldható az adás-vétel 6. Nincs közelben lakott terület 7. A terület egy újonnan létrehozandó ipari övezetben fekszik, egyelıre nincs ipari jelenlét 8. Nem ismertek

19 Munkaerı-forrás Határidı Logisztikai 9. A terület 50 km-re fekszik a legközelebbi autópálya csatlakozáshoz (Nagykanizsán az M7- eshez) 10. Iparvágány nincs, de kiépítés alatt áll 11. A legközelebbi nemzetközi reptér Sármelléken 40 km-re található, de ez csak idıszakosan mőködik, ezen kívül a budapesti reptér 240 km-re van. A sármelléki reptér esetlegesen fejleszthetı. 12. Zalaegerszegen a mőszaki szakképzésben kb. 500-an végeznek évente, azonban nem az autóipar számára releváns irányokon. A képzés nagy részét pl. informatikus és építıtechnikusi képzés teszi ki. 13. Zalaegerszegen elsısorban a könnyőiparnak és elektronikának vannak hagyományai (köszönhetıen pl. a Flextronics jelenlétének), autóipari beszállítók csak szórványosan vannak jelen. 14. Nincs jelen mőszaki felsıoktatási intézmény 15. Cégek és felsıfokú mőszaki intézmény hiányában nincs. 16. Az 50 km-es régióban a munkanélküliség kb. 11%, az összes álláskeresık száma kb. 45 ezer fı. 17.A város közelsége miatt viszonylag könnyen kiépíthetı,a jelenlegi kapacitások bıvíthetıek. 18.Mivel a tulajdonosi szerkezet egyszerő, vélhetıen tartható a menetrend, bár a terület átminısítés elıtt áll.

20 12) Zsámbék Terület Munkaerı-forrás Határidı Méret Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 1.Összesen 100 hektár terület állna rendelkezésre. 2. az 1-es pont miatt nem értelmezhetı Pontosan nem ismertek. 5. A területek több mint 50 magánszemély kezében vannak. 7. A terület mezıgazdasági környezetben fekszik. 8. Nem valószínősíthetıek. 9. A terület közvetlenül az M1-es autópálya mellett fekszik. 10. A terület mezıgazdasági környezetben fekszik, semmilyen számba vehetı ipari tevékenység nincs a közelben. 11. A legközelebb esı repülıtér Budapesten van, kb. 35 km-re Zsámbék 1500 fıs kistelepülés Budapesttıl 30 km-re Nyugatra. A település önmagában semmilyen tekintetben nem tudja biztosítani a Befektetı munkaerı igényeit, abban teljes egészében Budapestre szorulna, mely azonban munkaerı költségben megdrágíthatná a projektet. 17.Mivel nincs jelen ipari tevékenység, ezért a munkaerı-szállítás se megoldott még. 18.A megvalósítás idıtartama teljesen ismeretlen és kiszámíthatatlan. /

21 13. A Gyır 2. Keleti gazdasági-ipari terület Terület Méret 1. meghaladja a 200 hektárt 2. a terület egybefüggı Munkaerı-forrás Földrajzi elhelyezkedés Potenciális veszélyek Logisztikai 3. Sík terület 4. a terület alkalmas ipari létesítmény építésére és üzemeltetésére 5.Az adás-vétel során a Magyar Állammal kell tárgyalni, mely megfelelı elkötelezettség okán rugalmasan kezeli a projektet. 6. A terület nincs lakott terület közelében. 7. A terület közvetlenül a gyırszentiváni ipari park közelében fekszik. 8. Nem ismertek és nem valószínősíthetıek. 9. A terület 7 km-re fekszik az M1-es autópálya csatlakozásához, mellyel kiváló minıségő közút köti össze A területen meglévı iparvágány kapcsolat van. 11. A gyır-péri reptér 16 km-re van. 12. A gyıri Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégiumnak és a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégiumnak köszönhetıen rendelkezésre áll a megfelelı szakképzett munkaerı. A végzısök száma évente meghaladja a 200-at. 13. A régióban jelentıs hagyománya van az autóiparnak, köszönhetıen pl. az Audi, ill. a Rába jelenlétének. 14. Gyırben a Széchenyi Egyetemen 2500 releváns szakirányú mérnököt képeznek, melyek a Befektetı számára ideális munkaerı-forrást jelentenek. 15. Gyırben nagy hagyománya van az autóipari K+F-nek, köszönhetıen például az Audinak ill. a felkészült

22 Határidı Egyetemnek. 16. A vizsgált régió egyike Magyarország legdinamikusabban növekvı régióinak, melynek a munkaerıvonzó képessége kiváló. A város lakossága 104 ezer fı, az 50 km-es régiónak közel 600 ezer fı. 17.A vizsgált helyszín a meglévı ipari park tıszomszédságában található, ahol fejlett munkaerı-szállítás folyik most is, amely a projekt megvalósítása esetén kapacitás bıvítésre szorulna. 18.A Magyar Állam megfelelı szintő elkötelezettsége esetén (és a brüsszeli Bizottság jóváhagyása esetén) a terület idıben rendelkezésre tud állni.

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Ingatlaneladási ajánlat

Ingatlaneladási ajánlat Ingatlaneladási ajánlat Kiskunfélegyháza Ipari Park DIVINUS INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 1. Gazdasági környezet A Bács-Kiskun megyei középváros a Duna-Tisza közén található. Jelentős közlekedési csomópont:

Részletesebben

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat üdvözöljük! Európa szívében Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat része Fejlett vasúti hálózat E75 GYŐR E71 BUDAPEST M1 M7 M6 E75 M5 E71 SK M3 MISKOLC

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 Fleischer Tamás 1. BEVEZETÉS A hetvenes évek derekán az addigi "tanyakérdést" követıen átterelıdött a figyelem a kistelepülésekre: mondhatnánk - már ami a közleményeket

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után Dr. Kovács Zoltán 1 A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után A címben jelzett városi táj alatt a városok belsı terének természeti, épített (mőszaki), gazdasági és társadalmi elemekbıl

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta)

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) 2008 Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája A tanulmány kidolgozásában

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A

E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 89/2013 E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom megyei Közgyőlés 2013. február 28-ai ülésére Tárgy: Partnerségi megállapodás a Gyır-Gönyő országos

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4080 HAJDÚNÁNÁS MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 010 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak-Magyarország Lakosság száma Kb. 17.291 Autópálya csatlakozás M3 (5

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Gázláng utca, 3926 hrsz. 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 012 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 1. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS HELYE A MINKET KÖRÜLVEVİ VILÁGBAN AZ EMBEREK KOMFORTOS ÉLETKÖRÜLMÉNYÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 1. AZ ÉPÍTETT MŐVI KÖRNYEZET IGÉNYES KIALAKÍTÁSA LAKÁS

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában

A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában Egyházy Zoltán szaktanácsadó, KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI INTEGRÁLT KÖZREMŐKÖDİ

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nyúl község világörökségi érték közvetlen szomszédságában, nagyon szép természeti környezetben, a Sokoró-dombság lankáin fekszik. Itt található a Sokoró-dombság

Részletesebben

Európa Ingatlanbefektetési Alap ingatlanportfoliójának bemutatása

Európa Ingatlanbefektetési Alap ingatlanportfoliójának bemutatása Európa Ingatlanbefektetési Alap ingatlanportfoliójának bemutatása - 2009.03.06 - Az alábbi összeállítás célja, hogy az Európa Ingatlanbefektetési Alap (a továbbiakban Alap) ingatlanvagyonának jelenlegi

Részletesebben

KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA. Belterület HRSZ: 3447/2/A/1

KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA. Belterület HRSZ: 3447/2/A/1 INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELÉS KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA Belterület HRSZ: 3447/2/A/1 Készítette:.. Az értékelés kelte: 2009. november 02. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÉRTÉKTANUSÍTVÁNY...

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e Tárgy: Elıterjesztı: Elıadó: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük városunkban!

Szeretettel köszöntjük városunkban! Szeretettel köszöntjük városunkban! Európa szívében vagyunk Három ország vonzáskörzetében (melyek 1,5 órán belül elérhetőek) Az M3-as autópálya révén az európai autópálya hálózat része InterCity vonatok

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3.

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. Fehérvári Anikó A magyarországi szakképzés a legfrissebb kutatási adatok tükrében MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. A téma Foglalkoztathatóság Intézményrendszer Forrás: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS

A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS MTA Gyerekprogram Iroda Delphoi Consulting A nevelıszülıi rendszer kutatása pilot kutatás Tartalom Rövid összefoglaló... 3 Háttér... 4 A nevelıszülıi rendszer

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012.

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. -2012. április - Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTE:... 4 A FELÜLVIZSGÁLAT JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Havonta készített hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkrıl, valamint olyan mőszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklıdésre

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/085-021/2010. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Ujfalussy Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén) által képviselt Hungaropharma

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Havonta készített hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkrıl, valamint olyan mőszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklıdésre

Részletesebben

VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 17. évfolyam 1. szám 2010.augusztus VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség belsı információs kiadványa A Vííz Kerrettiirrányellv 2009..

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola A távoktatás mint innováció magyarországi elterjedése a hálózat alakulásának földrajzi jellemzıi Ph.D. értekezés tézisei Pósfayné

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: A Bábolna Zrt. privatizációja

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

A JRET-Tudásközpont hatása az innovatív oktatási környezet fejlesztésére

A JRET-Tudásközpont hatása az innovatív oktatási környezet fejlesztésére Egyetem a társadalmi, gazdasági igények szolgálatában Széchenyi István Egyetem SZE-Gyır: Tudomány, alkalmazás, innováció A JRET-Tudásközpont hatása az innovatív oktatási környezet fejlesztésére Szilasi

Részletesebben

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázati felhívása Az erdık közjóléti célú védelmét és bıvítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegő (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008.

Részletesebben

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ A MAGYARORSZÁGI FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSÉBEN Dr. Magyar Bálint A PPP elınyei a felsıoktatásban 1. Forrásszegény gazdasági környezetben

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u.4-6. Telefon: 06 22/512-620; Telefax: 06 22/512-622 E-mail: du-plan@du-plan.hu Statikai szakvélemény Balatonföldvár, Kemping utca végén lévı lépcsısor

Részletesebben

8. Hazánk éghajlatának fıbb jellemzıi

8. Hazánk éghajlatának fıbb jellemzıi 8. Hazánk éghajlatának fıbb jellemzıi Hazánk éghajlatának tanulmányozása elıtt elemeznünk kell, hogy az éghajlatalakító tényezık hogyan érvényesülnek az ország adott földrajzi viszonyai között. 8.1 Hazánk

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Debreceni út, Hrsz.: 3339 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 011 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

ALTERNATÍVÁJA-E MA A NÖVÉNYI BIOMASSZA A SZÉNNEK A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉBEN?

ALTERNATÍVÁJA-E MA A NÖVÉNYI BIOMASSZA A SZÉNNEK A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉBEN? ALTERNATÍVÁJA-E MA A NÖVÉNYI BIOMASSZA A SZÉNNEK A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉBEN? Molnár József Dr. egyetemi docens Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Intézet e-mail: bgtmj@uni-miskolc.hu A magyarországi,

Részletesebben

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET Közleményei 169 B Témavezetı: Hardi Tamás PhD tudományos munkatárs Készült: a Gyıri Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 1/277 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés idıpontja: : Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Sorköz:

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE ÚJ HIDAK ÉS VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZENT IMRE TÉR FEJLESZTÉSE SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE CSEPEL MŰVEK ÁTÉPÍTÉSE ZÖLDTERÜLETEK,

Részletesebben

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 1 S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T 2 0 1 0. J A N U Á R 26. A K T U Á L I N G A T L A N P A R K K I A D Ó R A K T Á R I G É N Y S Z E R I N T E L H E L Y E Z K

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 014 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS a Szekszárd, 4296/4 helyrajzi számú ingatlanról

INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS a Szekszárd, 4296/4 helyrajzi számú ingatlanról INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS a Szekszárd, 4296/4 helyrajzi számú ingatlanról Szekszárd, 2008. július 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1. Megbízás tárgya 1.2. Kiindulási adatok, információk 1.3. Értékbecslési módszer

Részletesebben

2. számú melléklet. Tartalomjegyzék

2. számú melléklet. Tartalomjegyzék 2. számú melléklet Tartalomjegyzék Ipari és gazdasági ingatlanok: - Tatabánya, Búzavirág úr hrsz 7860/1. - Tatabánya, VII-es telep hrsz 1915-1955. - Tatabánya, VII es telep hrsz 1806 /1. - Tatabánya, VII

Részletesebben

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ConseilUE PUBLIC Brüsszel, D006234/02 Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ( ) aco 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokés alágazatoklistájánaka2003/87/ekeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvszerinti

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben