Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról"

Átírás

1 Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs vonzáskörzetének nagysága óriási forgalmi terhelést ró a város és közvetlen környezetének fıúthálózatára. A történelem során kialakult városszerkezet miatt pedig ez a hálózat sugárirányban épült ki elsısorban, a győrő irányú kapcsolatok részben, vagy egészben hiányoznak. Az M0 - mint új útgyőrő - létesítésével lehetıség nyílik a közúti forgalom koncentrációjának feloldására, a város belsı területeirıl a nemkívánatos forgalom kiszorítására. Az M0 ugyanis a következı funkciók betöltésére alkalmas: - levezeti a nemzetközi és az országon belüli átmenı forgalmat - győjti és elosztja a győrőn kívülrıl a fıvárosba irányuló forgalmakat - elısegíti a győrő által érintett kerületek és városkörnyéki települések egymás közötti kapcsolatát - összekapcsolja a Budapestrıl kiinduló gyorsforgalmi utakat Hol tart az M0 megvalósítása? Az M0 útgyőrő keleti szektorának egy szakaszát - M5 autópálya és az új 4. sz. fıút között novemberében átadták a forgalomnak. A keleti szektor további szakaszai az M3 autópályáig elkészültek, a napokban indult meg rajta a forgalom. Az M31 az M0-t az M3-mal Gödöllı térségében összekötı autópálya jelenleg megvalósítás alatt van. Az északi szektor 2. sz. fıúttól (Váci út) a 11. sz. fıútig (Szentendrei út) tartó szakaszának átadása a napokban megtörténik. A déli szektorban a második pálya építése a jövı évben megkezdıdik. A 11. sz sz. fıút közötti szakaszra 2007 évben 3 változatra tanulmányterv és elızetes környezeti vizsgálati dokumentáció készült. Ez utóbbit az építtetı benyújtotta az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıségre, amely az érintett szakhatóságok, önkormányzatok véleményének figyelembe vételével a 3.sz. változatot, illetve Békásmegyer és Budakalász térségében a 3.1. és Pilisborosjenın a 6.1. betétváltozatokat javasolta továbbtervezésre, illetve hatásvizsgálati eljárás lefolytatására. Hány változatot vizsgáltak a hatástanulmányban?

2 Az elızetes vizsgálati dokumentációra adott határozatban elıírt, a 3.sz. változattal közel azonos A változatot, valamint az A1 jelő változatot, ami megfelel a korábbi, elızetes vizsgálati dokumentációban szereplı részekbıl összefőzött változatnak.

3

4 Hol haladnak a kijelölt változatok? Az A és A1 változat egyaránt a 11.sz. fıúttól indul budakalászi területeket keresztezve, majd Budapest északi részén, Békásmegyer Ezüst-hegyi területe alatt már alagútban haladnak; itt elsısorban gyümölcsösök és zártkertek vannak. Az A változat a budakalászi barlangokat déli irányból kerüli meg, így jobban megközelíti Békásmegyer Ófalu lakott területét. Az A1 változat a barlangoktól északra, Budakalász zártkerti területe alatt haladva éri el az ürömi határt. A j. Budakalász - Üröm összekötı útnál lévı ún. ürömi csomópontig mindkét nyomvonal alagútban halad. Ezután újabb alagút következik (mind az A, mind az A1 nyomvonalon), amely mindkét változat esetében keresztezi a Kı-hegyet, majd Üröm és Pilisborosjenı beépített területe között halad a 10.sz. fıút felé. A fıutat az A változat Pilisborosjenı Külsı Bécsi úti lakóterülete mellett, míg az A1 változat a hulladéklerakó területébe jobban belemetszve éri el. Az M0 forgalmi kapcsolatát biztosító csomópont az új 10. sz. fıúton fog megépülni. Miért van szükség az ürömi csomópontra? Az ürömi csomópont megépülése esetén Budakalász déli és Üröm északi, valamint Pilisborosjenı közvetlen kapcsolatot kapnak, ami az útgyőrőn nagyobb forgalmat eredményez. Csomópont nélkül ezek a településrészek, illetve települések csak kerülıutak segítségével jutnak fel az M0-ra, ami a település-központok forgalmát fogja növelni. Milyen lesz az érintett térség közlekedése és környezeti helyzete, ha nem épül meg a pálya? Az M0 jelen szakasza nélkül továbbra is elsısorban a Bécsi út - Szentendrei út vonalát használhatják azok a jármővek, melyek az M0 meglévı északi és keleti szektorát akarják elérni az agglomeráció észak-nyugati irányából. Távlatban, a gépjármő ellátottság növekedésének köszönhetıen további forgalomnövekedés várható, de az Árpád-híd és a fent felsorolt utak további forgalmi terhelést már nem bírnak el.

5 Az M0 a forgalmi viszonyokat átrendezi, lakott területen kívül oldja meg a forgalom győrő irányú elosztását a sz. fıutak közötti kapcsolat megteremtésével. A légszennyezés távlatban (2023) Budapest belsı területein és az agglomeráció településein egyaránt az M0 nélkül is - a forgalom fejlıdése és a nagyobb gépjármő ellátottság ellenére - a gépjármővek csökkenı kibocsátásának köszönhetıen a jelenlegihez képest várhatóan csökkenni fog. Hol fog jelentkezni az autóút kedvezı hatása? A távlati megépülés nélküli állapothoz viszonyítva a 11. sz. fıúton (Szentendrei út) már Szentendrétıl délre és Budapesten belül is csökkenni fog a forgalom. Az M0-nak kedvezı hatása lesz a Bécsi út (10. sz. fıút) M0-n belüli szakaszára, valamint a budakalászi elkerülı útra is. Hatása a fıutakon és az alsóbbrendő úthálózaton az Árpád-hídig lesz érezhetı, beleértve a híd forgalmát is. A forgalom csökkenésével együtt ezeken a területeken a megépítés nélküli állapothoz képest a zaj és légszennyezés is csökkenni fog. Milyen környezeti hatása lesz az autóútnak? Tekintettel arra, hogy a tervezett változatok nagyrészt alagútban haladnak, a lakott területekre gyakorolt hatásuk csak a felszínen elhelyezkedı csomópontok környezetében mutatható ki. A 11. sz. fıút feletti átvezetésnél Budakalász védelmére zajárnyékoló fal épül. Az ürömi csomópont pedig mély (8-10 m körül) bevágásban épül, ami biztosítja a zaj elleni védelmet. Az alagutas szakaszokon szintén nem kell zaj ellen védekezni. A 10.sz. fıút csomópontjánál az A változat esetén zajárnyékoló fal építése szükséges. Légszennyezés az alagutas szakaszoknál a pálya mellett nem érzékelhetı. Az ürömi csomópont közelében lévı be- és kijárat kedvezıtlen hatásának csökkentésére a lakott területtıl távolabb 2 db kb. 20 m magas szellızıkürtı épül. A 10. sz. fıút elıtti szakaszon szintén az alagút kiszellızését biztosítja a hulladéklerakó felett épülı 25 m magas kürtı. Így a légszennyezés a csomópontok környezetében lévı lakott területeken minden szélirány esetében határérték alatt tartható. A változat A1 változat Zajtérkép az ürömi csomópont környezetében. (A lakóövezet védelmére külön intézkedés nem szükséges.)

6 A változat A1 változat Légszennyezettségi térkép az ürömi csomópont környezetében, északnyugati szél esetén (Védelmi intézkedésre nincsen szükség, mert a lakóterületen a terhelés a határérték 60%-a alatt marad.) Mennyivel fog nıni az érintett településeken a légszennyezés? Az érintett településeken védelmi intézkedések nélkül, - beleértve a Szentendrei út, az új és régi 10. sz. fıutak, valamint a települések belsı útjainak hatását is ban a gépjármővek kibocsátásának csökkenése miatt nem fog nıni a légszennyezés, sıt a jelenlegihez képest kb. 10% körüli csökkenés várható. Nagyobb, határérték közeli terhelés a csomópontok, illetve az alagút nyílások környezetében várható, de lakott területen ez sem fogja meghaladni a határértéket. Mit lehet tenni a légszennyezı hatások csökkentésére? A 11. sz. fıút környezetében már az északi szektor elızı szakaszának - Megyeri-híd - építésekor jelentıs területő erdı telepítésére kerül sor, amely az üdülıterületet védi. Az ürömi úti és a 10. sz. fıúti csomópontok környezetében a felszínen vezetett szakaszok mellett - bár a terhelés határérték alatti - erdısáv telepítésével további csökkenést lehet elérni.

Az érvényes Szerkezeti Terv közlekedési lapja

Az érvényes Szerkezeti Terv közlekedési lapja ELZMÉNYEK Az érvényes szerkezeti terv egyes fontos elemeivel kapcsolatosan a terv jóváhagyása óta eltelt idben olyan konkrét és koncepcionális változások következtek be, ami indokolttá tette azok felülvizsgálatát.

Részletesebben

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek A magyar gazdaság térszerkezeti változásai Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

AZ ÚJ 10 SZ. FŐÚT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

AZ ÚJ 10 SZ. FŐÚT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI AZ ÚJ 10 SZ. FŐÚT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI DUMA VIKTOR MŰSZAKI IGAZGATÓHELYETTES 2005. MÁRCIUS A 10. sz. főút forgalmi adatai Forgalomnagyság a 10 sz. fő út 14+529-21+202 kmsz közötti

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

Részletes háttér-információ a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. Korm. rendelet végrehajtásához Budapest, 2007.

Részletes háttér-információ a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. Korm. rendelet végrehajtásához Budapest, 2007. Részletes háttér-információ a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. Korm. rendelet végrehajtásához Budapest, 2007. február Összeállította: Berndt Mihály 1 1.) Bevezetés A környezeti

Részletesebben

LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V.

LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V. LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V. számára ** Jogilag nem kötelezı érvényő angol nyelvő fordítás.

Részletesebben

M A N A G I N G U R B A N E U R O P E, M U E - 2 5

M A N A G I N G U R B A N E U R O P E, M U E - 2 5 ALAPVONAL FELMÉRÉS (Baseline Review) Vezetıi összefoglaló (Az Integrált Környezetirányítási Rendszer Stratégiai Programjának ) elkészítéséhez. 1. Bevezetés Balatonfüred 13.300 fı állandó lakosú település,

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója, megvalósíthatósági tanulmány c. előkészítési projekthez

ÖSSZEFOGLALÓ. A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója, megvalósíthatósági tanulmány c. előkészítési projekthez ÖSSZEFOGLALÓ A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója, megvalósíthatósági tanulmány c. előkészítési projekthez 1. Miért van szükség a projektre? A fővárosi villamoshálózaton

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

AZ 1-ES, 3-AS VILLAMOS MEGHOSSZABBÍTÁSA I. ÜTEMÉNEK

AZ 1-ES, 3-AS VILLAMOS MEGHOSSZABBÍTÁSA I. ÜTEMÉNEK T SZ.: 3250 AZ 1-ES, 3-AS VILLAMOS MEGHOSSZABBÍTÁSA I. ÜTEMÉNEK (A BUDAPESTI KÖRGYRS KÖZÚTI VASÚTVONALAK FEJLESZTÉSE) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS MSZAKI TERVEZÉSI FELADATOK ELVÉGZÉSE, A KOHÉZIÓS ALAP

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény - 14.

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október JELENTÉS a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről 1118 2011. október Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Az Állam és az Állami Vagyon

Részletesebben

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány)

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány) A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata (tanulmány) Budapest, 2010. november A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Normafa történelmi sportterület rehabilitációja 6. melléklet Fejlesztési tervek összefüggései 1 6. MELLÉKLET A fejlesztés és rendezés összefüggései a területi és a települési tervekben, építési szabályok

Részletesebben

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA NAGYCENK NAGYKÖZSÉG - 4 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 1 Törölve 2 A község északkeleti belterületi és egyben Hidegség igazgatási határa

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben