Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)"

Átírás

1 1 Korlátozott terjesztésű JAVÍTÓ KULCS vizsgázó neve Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése) Közvetett adókkal kapcsolatos feladatok (vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése) Kidolgozási idő: 180 perc,,a változat Kérdés típusok pontszámai I. II. III/a. III/b. IV. V. Összesen Elérhető pontszám Elért pontszám Megfelelt -hez szükséges minimális teljesítmény % 60 Minősítés az elért pontszám alapján %-ban * * értékelés %-ban; ** megfelelt, nem felelt meg ** EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. Javító tanár neve:... Aláírása : hó..nap Vizsgaelnök (esetleges) észrevételei, módosító javaslatai és ezek indoklásai: Vizsgaelnök megbízó levelének száma:... Szóbeli vizsga dátuma: hó nap.. Vizsgaelnök neve... aláírása Korlátozott terjesztésű

2 2 ADÓTANÁCSADÓ ÍRÁSBELI Közvetett adókkal kapcsolatos feladatok A feladatokat a január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján oldja meg! Megoldási, értékelési útmutató A -ok konkrét megnevezése a megoldó kulcsban csak a javítók munkáját segíti, a pontszám kialakításában nem bír jelentőséggel. I. Állapítsa meg, hogy az alábbi állítások igazak-e vagy sem! Válaszát indokolja (indokolás nélkül pont nem adható.)! 1. A közvetített szolgáltatás esetében a szolgáltatás továbbnyújtója az eredeti szolgáltató nevében jár el. A közvetített szolgáltatásban a továbbnyújtó saját nevében jár el. (Áfa tv 15. ) 2. Flotta-üzemeltető tulajdonában lévő, bérbeadott személygépkocsi esetében a regisztrációs adó alanya az, aki a járművet használja. A regisztrációs adó alanya az, akinek a nevére a járművet forgalomba helyezik. A bérlő, üzemben tartó, illetve pénzügyi képviselő meghatalmazottként, a tulajdonos nevében járhat el az adókötelezettség teljesítésében. (rega tv. 4. (6) bek.). 3. Az áru vámértékébe beletartozik mindaz a szállítási, rakodási, biztosítási költség, amely a Közösség vámterületére belépést követően merül fel. Az áru vámértékébe csak azok a járulékos költségek tartoznak bele, amelyek a Közösség vámterületére belépésig merülnek fel. Nem számíthatók be a vámértékbe a Közösség vámterületére való belépéstől felmerülő szállítási, rakodási, biztosítási, vagy pl. egy gép, berendezés telepítésére szolgáló költségek. (Közösségi Vámkódex 33. cikk)

3 3 4. Az Egyesült Királysághoz tartozó Csatorna-szigetek a Közösség vámterületéhez tartoznak, ezért ott a közös hozzáadott-érték adózás szabályait is alkalmaznia kell. A Csatorna-szigetek valóban az EU vámterületének részét képezik, de a közös hozzáadottérték adózás szabályai nem vonatkoznak rájuk (Áfa tv. 1. sz. melléklet 2/a) pont). 5. A vevői készlet másik tagállamba történő kiszállítása az Áfa tv. alkalmazásában nem minősül termékértékesítésnek. A vevői készlet céljára történő kiszállítás valóban nem termékértékesítés, mindig csak annak a mennyiségnek az erejéig válik azzá, amennyit a vevő lehív belőle. (Áfa tv. 12. (2) bek. i) pont) 6. A pénzforgalmi adózás szabályai ezt az adózási módot alkalmazó adóalanynál a fordított adózás alá tartozó belföldi ügyletekben is alkalmazandók. Nem vonatkoznak a pénzforgalmi adózás szabályai a fordított adózás alá tartozó ügyletekre, hiszen ott nincs szó az adóalany által teljesített ügyletről, és rá áthárított előzetesen felszámított áfa-ról sem. (Áfa tv. 196/B. (2) bek. a) pont). 7. Alanyi adómentes adóalanytól továbbértékesítési céllal megvásárolt termék értékesítése esetén az árrés-adózás szabályai szerint kell az adófizetési kötelezettséget teljesíteni. Adófizetésre nem kötelezett személytől, szervezettől (az alanyi mentes státusú pedig ilyen) továbbértékesítési céllal felvásárolt termék értékesítése árrés-adózás szerint történik. (Áfa tv )

4 4 8. Aki szárított, fermentált dohányt hoz be Magyarországra, vagy birtokol, tárol belföldön, annak előzetes regisztráción kell átesnie. A Jöt. vonatkozó előírása értelmében szárított, fermentált dohány január 1-jétől csak a vámhatóság által nyilvántartásba vett személyek birtokolhatnak (Jöt. 110/A. ) 9. A törvényben meghatározott befektetési arany belföldi értékesítése után áfa-t fizetni nem kell. A befektetési arany belföldi értékesítése, Közösségen belüli beszerzése és importja is adómentes. (Áfa tv ). 10. Az utazásszervezőnek az utastól beszedett előleg teljes összege után áfa-t kell fizetni. A vázolt ügyben áfa-fizetési kötelezettség csak a kalkulált árrés arányában keletkezik. (Áfa tv (2) bek.). Összesen 10 pont

5 5 II. Az alábbi feladatokban jelölje meg a helyes választ! lehetséges.) (Egy helyes válasz 1. Az Európai Unió hozzáadott-érték adózásra vonatkozó direktívájának előírása értelmében a nemzetközi személyszállítás adómértéke Magyarországon a) 18% b) 5% c) adómentes (2006/112/EK irányelv 386. cikk) 2. A dohánygyártmány adójegyén feltüntetett kiskereskedelmi ártól az értékesítés során a) eltérni akkor lehet, ha a különbözetre jutó adót utólag megfizetik, b) eltérni akkor lehet, ha erre a vámhatóság külön engedélyt adott, c) eltérni nem lehet (Jöt ) 3. Regisztrációs adót a) személygépkocsi, (rega tv. 1. ) b) utánfutó, c) tehergépjármű első ízben történő forgalomba helyezése után kell fizetni. 4. Pénzforgalmi adózást alkalmazó adóalanytól befogadott számlával az egyébként nem pénzforgalmi adózás alá tartozó számlabefogadó a) a számlában teljesítési időpontként megjelölt napot magába foglaló bevallásban, b) a számla kézhezvétele napját magában foglaló bevallásban, c) az ellenérték megfizetése napját magában foglaló bevallásban (Áfa tv (1) bek.) gyakorolhat adólevonási jogot. 5. A Közösségi Vámkódex vonatkozó előírása értelmében az aktív feldolgozás során a) a közösségi árut a Közösség vámterületén kívül, b) a nem közösségi árut a Közösség vámterületén, (Közösségi Vámkódex 114. cikk) c) a közösségi árut másik tagállamban egy vagy több feldolgozási műveletnek vetik alá.

6 6 6. Másik tagállamban letelepedett adóalany a magyarországi kivételes beszerzői körbe tartozók felé a) 100 ezer, b) 35 ezer, (Áfa tv. 30. (2) bek.) c) 10 ezer -nak megfelelő éves szinten számítandó pénzösszeg erejéig értékesíthet terméket a saját országában érvényes adómérték felszámításával. 7. Ha magyarországi különleges jogállású mezőgazdasági termelőtől Szlovákiában letelepedett felvásárló vesz át 10 tonna újburgonyát a) a saját országában érvényes kompenzációs felárat fizeti, b) a belföldön érvényes 7% mértékű kompenzációs felárat fizeti, c) a belföldön érvényes 12% mértékű kompenzációs felárat fizeti (Áfa tv (2) bek. a) pont, 7. melléklet I/A rész)) 8. A belföldi, általános áfa-adózás alá tartozó adóalanyok között történő kukorica értékesítés után az áfa-t a) az eladó fizeti 5%-os adómérték alkalmazásával, b) az eladó fizeti 27%-os adómérték alkalmazásával, c) a vevő fizeti 27%-os adómérték alkalmazásával (fordított adózás) (Áfa tv i) pont; 6/A melléklet) 9. Adólevonásra nem jogosító tevékenységet is szolgáló, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetében a) 60 hónap, b) 240 hónap, (Áfa tv (5) bek. a) pont) c) nulla hónap megfigyelési időszakot ír elő a törvény, mely időszakon belül az arányok változása miatt korrekció válhat szükségessé. 10. Más gazdasági társaságba nem pénzbeni betétként, hozzájárulásként juttatott termék (apport) átadása az Áfa tv. alkalmazásában a) adóköteles, b) adómentes, c) nem áll be a termékértékesítéshez fűződő joghatás, ha a törvényben előírt feltételek teljesülnek. (Áfa tv. 17. (1) bek.) Összesen 5 pont

7 7 III/A.) Fogalmak, szöveges kifejtések! 1. Mely eseményekhez rendel az Áfa tv. adóbiztosíték nyújtási kötelezettséget? (csak felsorolás szükséges, esetenként ) Az Áfa tv. előírásának megfelelően adóbiztosítékot kell nyújtani: olyan adómentes termékimport esetén, amelynél előre ismert, hogy a vámjogi szabadforgalomba helyezés belföldön történik meg, a rendeltetési hely viszont az Európai Közösség másik tagállama, (Áfa tv. 95. (1) bek. c) pont) adóraktárból történő kiraktározás esetén (Áfa tv. 4. sz. melléklet 19. pont) 2 pont 2. Húzza alá a vámfelügyelet melletti feldolgozással kapcsolatos állítások közül azt, ami a Közösségi Vámkódex előírásának megfelel! (Minden helyes jelölés. Természetesen az is helyes jelölés, amikor a nem releváns tényezőt nem húzták alá. Az összes állítás aláhúzása vagy az összes állítás jelölés nélkül hagyása esetén a feladatra részpontszám nem adható! (8 állítás* = 4 pont) ) a vámfelügyelet melletti feldolgozás során már szabadforgalomba helyezett árut használnak fel valamely más termék feldolgozásához, a vámfelügyelet melletti feldolgozás során nem közösségi árut használnak fel egy termék feldolgozásához anélkül, hogy ezen nem közösségi árukra behozatali vámok vagy kereskedelempolitikai intézkedések vonatkoznának, a feldolgozott terméket a saját jellemzői szerinti vámtétel figyelembe vételével hozzák szabadforgalomba, a vámfelügyelet melletti feldolgozáshoz szükséges engedély az Európai Unióban letelepedett személy, szervezet részére adható ki, a vámfelügyelet melletti feldolgozáshoz szükséges engedély harmadik országbeli személy részére is kiadható, az engedélyben kikötik, hogy a feldolgozott áru eredeti állapotát visszaállítani a feldolgozást követően már ne lehessen, ha a beépítésre szánt import terméket mégsem használták fel a feldolgozás során, a vámtartozást nem kell megfizetni, az engedély kiadására akkor van mód, ha a feldolgozási tevékenység nincs káros hatással hasonló áruk közösségi termelőinek alapvető érdekeire. a vámfelügyelet melletti feldolgozás során már szabadforgalomba helyezett árut használnak fel valamely más termék feldolgozásához, a vámfelügyelet melletti feldolgozás során nem közösségi árut használnak fel egy termék feldolgozásához anélkül, hogy ezen nem közösségi árukra behozatali vámok vagy kereskedelempolitikai intézkedések vonatkoznának, (Közösségi Vámkódex 130. cikk)

8 8 a feldolgozott terméket a saját jellemzői szerinti vámtétel figyelembe vételével hozzák szabadforgalomba, (Közösségi Vámkódex 130. cikk) a vámfelügyelet melletti feldolgozáshoz szükséges engedély az Európai Unióban letelepedett személy, szervezet részére adható ki, (Közösségi Vámkódex 133. cikk a) pont) a vámfelügyelet melletti feldolgozáshoz szükséges engedély harmadik országbeli személy részére is kiadható, az engedélyben kikötik, hogy a feldolgozott áru eredeti állapotát visszaállítani a feldolgozást követően már ne lehessen, (Közösségi Vámkódex 133. cikk c) pont) ha a beépítésre szánt import terméket mégsem használták fel a feldolgozás során, a vámtartozást nem kell megfizetni, az engedély kiadására akkor van mód, ha a feldolgozási tevékenység nincs káros hatással hasonló áruk közösségi termelőinek alapvető érdekeire. (Közösségi Vámkódex 133. cikk e) pont) 4 pont 3. Húzza alá az adójeggyel kapcsolatos állítások közül azokat, melyek a jövedéki adóról szóló törvény előírásai alapján helytállóak! (Minden helyes jelölés. Természetesen az is helyes jelölés, amikor a nem releváns tényezőt nem húzták alá. Az összes állítás aláhúzása vagy az összes állítás jelölés nélkül hagyása esetén a feladatra részpontszám nem adható! (8 állítás* = 4 pont) ) dohánytermék szabadforgalomba hozatala csak a dohánytermékre felhelyezett zárjeggyel együtt történhet, dohánytermék szabadforgalomba hozatala csak a termékre történő adójegy felhelyezése mellett történhet, az adójegy azt igazolja, hogy a dohánytermékre vonatkozó adóterheket lerótták, az adójegy ára egyenlő annak előállítási költségével, az adójegy átvételekor meg kell fizetni azt a jövedéki adó + forgalmi adó összeget, ami a konkrét dohánygyártmány szabadforgalomba bocsátásakor érvényben van, a lopás következtében eltűnt adójegy az elszámolásban csökkentő tényezőként vehető figyelembe, 1000 Ft-ot kell fizetni azért az adójegyért, amit a vámhatóságtól átvettek, de nem tudnak elszámolni vele, az adójegyen feltüntetett kiskereskedelmi ártól az értékesítés során eltérni nem lehet. dohánytermék szabadforgalomba hozatala csak a dohánytermékre felhelyezett zárjeggyel együtt történhet, dohánytermék szabadforgalomba hozatala csak a termékre történő adójegy felhelyezése mellett történhet, az adójegy azt igazolja, hogy a dohánytermékre vonatkozó adóterheket lerótták, az adójegy ára egyenlő annak előállítási költségével, az adójegy átvételekor meg kell fizetni azt a jövedéki adó + forgalmi adó összeget, ami a konkrét dohánygyártmány szabadforgalomba bocsátásakor érvényben van,

9 9 a lopás következtében eltűnt adójegy az elszámolásban csökkentő tényezőként vehető figyelembe, 1000 Ft-ot kell fizetni azért az adójegyért, amit a vámhatóságtól átvettek, de nem tudnak elszámolni vele, az adójegyen feltüntetett kiskereskedelmi ártól az értékesítés során eltérni nem lehet. Jöt ai 4 pont 4. Ismertesse a nemzetközi teherközlekedéssel összefüggő áfa-szabályok lényegét! (teljesítés helye Közösségen belüli teherközlekedésnél adóalany megrendelő részére, nem adóalany megrendelő részére. Termékexportot kísérő fuvar adóügyi megítélése, adómértéke, importált termékhez kapcsolódó fuvarozási szolgáltatás adóügyi megítélése, adómértéke. Termék vámszabadterületre, vámraktárba történő szállításához, valamint a közösségi áru adóraktározásához kapcsolódó teherközlekedés adóügyi megítélése.) Adóalany megrendelő részére nyújtott teherközlekedés esetében akár tagállami, akár harmadik országbeli adóalany a megrendelő a teljesítési hely az, ahol a megrendelő adóalany letelepedett. A magyar fuvarozó külföldi adóalany felé teljesített teherfuvarozói szolgáltatását így a magyar áfa hatályán kívül számlázza. Pl. belföldi fuvarozó BudapestKópháza közötti teherfuvart teljesít osztrák adóalany megrendelésére, úgy a teljesítés helye Ausztria, pedig két belföldi pont közötti fuvarozásról van szó (Áfa tv. 37. (1) bek.). (2p) Nem adóalany részére történő teherfuvarozás esetében, ha az a Közösség más tagállamába irányul, a fuvarozás teljesítési helye az, ahonnan a fuvar indul. Pl. külszolgálatra Brüsszelbe költöző család ingóságainak elfuvarozása Budapestről belföldi teljesítési helyet eredményez, 27%-os áfa felszámításával (Áfa tv. 41. (2) bek.). Ha nem adóalany megrendelő felé Közösségen kívüli célállomásra teljesítik a fuvart, úgy teljesítési helynek a megtett útvonal minősül (Áfa tv. 41. (1) bek.) Ilyenkor megbontás alapján a belföldi útszakaszra eső ellenérték adóköteles, a külföldi útszakaszra eső ellenértéket pedig áfa-hatályán kívül kell számlázni. (2p) Termékexportot kísérő fuvar esetében a teherfuvarozási szolgáltatás adómentes (Áfa tv (1) bek. b) pont). Termékimporthoz kapcsolódó fuvarozási szolgáltatás akkor adómentes, ha annak ellenértéke igazoltan beleépül a termékimport adóalapjába, és járulékos költségként adózik (Áfa tv. 93. (2) bekezdése). (2p) Vámszabadterületi, vámraktári műveletekhez, árutovábbítási eljárásokhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásnyújtások ideértve a fuvarozást is adómentesek (Áfa tv (3) bek.; 112. (2) bek). Mentes az adó alól továbbá az adóraktározás alá vont közösségi áruhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás ideértve a fuvarozást is nyújtása (Áfa tv ). (2p) 8 pont

10 10 A) összesen 18 pont III/B.) Válaszolja meg a következő kérdéseket! 1. Ismertesse a dohánygyártmány adóraktár engedélyezésével, működtetésével kapcsolatos jövedéki törvénybeli előírások lényegét! (Milyen tevékenységekre adható dohánygyártmány adóraktári engedély, adóraktárra vonatkozó általános műszaki követelmény, jövedéki biztosíték mértéke,) Az adóraktár fizikailag (pl. fallal, kerítéssel, mérési ponttal) elkülönített technológiai egységet képező üzem, raktár, ahol olyan jövedéki termék előállítása, tárolása folyik, mely után az adót még nem fizették meg. (Jöt pont) (1p) Dohánytároló adóraktári engedély akkor adható ki, ha a raktár területe legalább 100 m2. Dohánygyártmány gyártására alkalmas gépet, eszközt kizárólag adóraktári engedéllyel rendelkező dohányüzem, dohánygyár birtokolhat. (2p) Adóraktári engedély fogyasztási dohány, szivar előállítását végző gyártóüzemre, annak üzemi raktárára, továbbá dohánytermék önálló (gyártás nélküli) raktározását, tárolását végző raktárra adható. Adóraktári engedély adózatlan terméket tároló tranzit adóraktárra és utasellátó adóraktárra is adható. (1p) A jövedéki biztosíték dohányüzem, dohánytároló adóraktáronként legalább 5 millió forint, dohánygyár és üzemi dohánygyártmány raktár esetén legalább 50 millió forint. Több adóraktárral rendelkező engedélyes esetén legfeljebb 200 millió forint. (2p) 6 pont 2. A regisztrációs adó tárgyi hatálya alá tartozó járművek forgalomba helyezése kapcsán milyen változás következett be évtől az adó megfizetésének igazolása tekintetében? január 1-jétől a vámhatóság a regisztrációs adó megfizetéséről adóigazolást már nem állít ki. A rega. tv a a hivatkozott időponttól hatályát vesztette. A járművet forgalomba helyező okmányiroda a gépjármű alvázszámát, motorszámát, és az adót kivető határozat számát ellenőrzi a vámhatóság információs rendszerében. Ezeket az adatokat a regisztrációs adót kivető papír alapú vagy elektronikus határozat tartalmazza. 2 pont 3. Az Európai Unió hozzáadott-érték adózásra vonatkozó direktívája milyen kötelezően alkalmazandó szabályt ír elő a tagállamoknak az utazási iroda által megrendelt, az utas felé egészben vagy részben harmadik országban teljesített szolgáltatások vonatkozásában? A 2006/112/EK Irányelv 309. cikkének előírása értelmében azokat a szolgáltatásokat, amelyekre az utazási iroda más adóalanyoknak ad megbízást, és a megbízott adóalanyok ezeket a szolgáltatásokat az utas részére Közösségen kívüli országban teljesítik, úgy

11 11 adómentesnek minősülő közvetítői tevékenység okán ezen szolgáltatások után nem kell árrésadót fizetni. Ha az említett szolgáltatások csak részben teljesülnek harmadik országban, úgy az adómentesség is csak arányosan érvényesíthető. 3 pont 4. Az Európai Unió hozzáadott-érték adózásra vonatkozó direktívájának előírása főszabály szerint mit tekint a termékimport teljesítési helyének? Mi a teljesítési hely akkor, ha a Közösségbe belépés helyén a termék nem lesz vámjogi szabadforgalomba helyezve? A 2006/112/EK irányelv 60. cikke szerint a termékimport teljesítési helye azon tagállam területén van, amely tagállam területén a termék a Közösségbe történő belépéskor található. Amennyiben a belépés helyén a termék nem lesz szabadforgalomba helyezve, mert pl. ideiglenes behozatal vagy külső közösségi árutovábbítási eljárás alatt áll, akkor a termékimport teljesítési helye az a tagállam, ahol a termék ezen eljárások hatálya alól kikerül. (Irányelv 61. cikk) 3 pont 5. Milyen kötelező előírást fogalmaz meg az éttermi szolgáltatásokra nézve a közvetlenül hatályos 282/2011/EU végrehajtási rendelet (vhr.) a tagállamok felé? A tagállamok eltérő gyakorlatának felszámolása érdekében a vhr. egyértelművé teszi, hogy éttermi szolgáltatásnak ideértve a cukrászati termék felszolgálását is csak a szolgáltatásnyújtó létesítményében nyújtott szolgáltatás minősül. Nem tekinthető éttermi szolgáltatásnak a kész- vagy félkész ételek kiszállítással történő értékesítése, illetőleg az az eset sem, amikor a vevő maga viszi el az ételt a vendéglátó helyről. (vhr. 6.. cikk) 2 pont B) összesen 16 pont IV. Adjon tanácsot! 1. Alanyi adómentes ügyfele tudja, hogy választott státusa ellenére bizonyos ügyletekben áfa-fizetésre kötelezett. Tanácstalan azonban ezen ügyletek megítélésében. Írja be a táblázatban felsorolt ügyletekhez a megfelelő áfa-szabályokat az illusztrált módon és rövidséggel! Nem fogadható el a csupán igen vagy nem válasz! A vizsgázónak a jogszabályi hivatkozásokat feltüntetni nem kell! (Minden helyes válasz. 10 esemény* = 10 pont)

12 12 Az alanyi adómentes státusú adóalany ügyletére vonatkozó információ Pl. 2 éven belül használatba vett felépítményes ingatlan értékesítése 1. Kisgépjavítás szlovák adóalany részére, aki nincs letelepedve Magyarországon. 2. Alkatrész értékesítés kiszállítással szlovák adóalany megrendelő részére, aki nincs letelepedve Magyarországon 3. Térítésmentesen ad át egy olyan berendezést, amit 2011-ben, még általános áfa-adózói időszakában levonási jog érvényesítésével szerzett be. 4. Szerszámokat rendelt meg Ausztriából. A szállító osztrák adóalany felé nem közölt közösségi adószámot, a jelen beszerzéssel együttes közösségi beszerzései a nak megfelelő forintösszeget nem érik el. 5. Szerszámokat rendelt meg Ausztriából. A szállító osztrák adóalany felé közölte azt a közösségi adószámot, amit külföldre nyújtott szolgáltatásai miatt ki kellett váltania. Alkalmazhatók-e az alanyi mentesség szabályai az ügyletben vagy nem? Az adóalany nem járhat el alanyi mentes minőségében. Az ügylet után 27%-os adófizetési kötelezettség terheli, a konkrét értékesítéssel kapcsolatos előzetesen felszámított adó levonható. Nem járhat el alanyi mentes minőségében olyan szolgáltatásnyújtás esetén, melynek teljesítési helye külföld. (Áfa tv (1) bek. d) pont) A jelzett szolgáltatás teljesítési helye a megrendelő adóalany székhelye, telephelye (Áfa tv. 37. (1) bek.), vagyis Szlovákia. Alanyi mentes minőségben értékesít, adómentes számlát bocsát ki. A másik tagállambeli adóalanynak nem kell közösségi beszerzés után adóznia. (Áfa tv. 90. (1) bek. a) pont) Nem járhat el alanyi mentes minőségében, ha vállalkozásából kivon, térítésmentesen ad át olyan terméket, melynek beszerzéséhez áfa-levonási jog kapcsolódott. (Áfa tv (1) bek. b) pont) A termékre vonatkozó adókulccsal, a termék állapotának megfelelő piaci érték alapulvételével adófizetésre kötelezett, a korábban levont adót nem kell visszakorrigálni. Alanyi mentes státusánál fogva a kivételes beszerzői körbe tartozik, viseli az eladó ország hozzáadott érték adóját. (Áfa tv. 20. (2) bek.) Közösségi beszerzése után belföldön áfa-t fizetnie nem kell. Nem járhat el alanyi mentes minőségében, ha közösségi adószámát (akár véletlenül is) megadta. (Áfa tv (1) bek. e) pont visszautalással a 20. (7) bek.-re) Közösségen belüli termékbeszerzése után belföldön kell áfa-t fizetnie, melynek levonására nem jogosult.

13 éven túl használatba vett felépítményes ingatlan értékesítése 7. Szerszámok, alkatrészek értékesítése belföldön. (Nem lépte túl az összeghatárt.) 8. Ingyenesen nyújt egy karbantartási szolgáltatást olyan gép használatával, mely gépet még általános áfa-adózói időszakában adólevonási jog gyakorlásával szerzett be. 9. Számlahelyesbítést kap 2 évvel ezelőtti általános áfa-adózói időszakába tartozó ügyletről. eredeti adóalap, adó: eft módosított adóalap, adó:1.100 eft km-t futott kisteher autóját értékesíti lengyel adóalany részére. Nem járhat el alanyi mentes minőségében, de mégis adómentesen értékesít. Ő ugyanis ingatlanértékesítései tekintetében nem választhat adókötelezettséget, tehát az Áfa tv. 86. (1) bek. j) pont alapján értékesít adómentesen. Ez az értékesítés nem számít bele a 6 milliós összeghatárba (Áfa tv (3) bek. aa) pont) Alanyi adómentes státusában eljárva adómentesen értékesít. (Áfa tv (2) bek.) Nem járhat el alanyi mentes minőségében, ha úgy nyújt ingyenes szolgáltatást, hogy ahhoz adólevonási joggal beszerzett eszközt is használ. (Áfa tv (1) bek. c) pont a 14. -ra visszautalással) Mivel a módosítás következtében növekszik, a korábban (általános adózói időszakban) levont adó összege, jogosult nem alanyi mentes minőségében eljárni. A törvény rábízza a most már alanyi mentes státusú adózóra, hogy megéri-e neki az ezzel járó adminisztráció. (Áfa tv ) Nem járhat el alanyi mentes minőségében új (6000 km alatti futásteljesítményű) közlekedési eszköz közösségen belüli értékesítésénél. (Áfa tv visszautalása a 188. (3) bek. b) pontra) 10 pont 2. Ügyfele jutalék fejében más nevében, más javára közvetítőként jár el Németországból Magyarországra irányuló gépalkatrész eladások ügyében. Megrendelői Németországban letelepedett adóalanyok, így a jutalékot feléjük kell számláznia. Abban vár megerősítést, hogy helyesen gondolja-e, hogy a jutalék számlát belföldi áfa-val terhelten kell kiállítania? Ezt az elgondolást arra alapozza, hogy mivel a termékre Magyarországon keres vevőket, a közvetített ügylet Magyarországon teljesül. Tájékoztassa ügyfelét az Áfa tv. vonatkozó előírásairól! A más nevében és javára végzett közvetítői tevékenységnél adóalany megrendelő esetében a teljesítési hely a főszabály szerint alakul (Áfa tv. 37. (1) bek.), vagyis a megrendelő székhelye, telephelye minősül a teljesítés helyének. Jelen esetben ez Németország, tehát a jutalékról kibocsátandó számlát áfa hatályán kívül megjegyzéssel kell kiállítania, és összesítő nyilatkozattételi kötelezettsége is keletkezik. (1p) A szolgáltatás akkor minősülne Magyarországon teljesítettnek, ha azt nem adóalany felé nyújtaná. Ekkor ugyanis az Áfa tv.

14 ának előírása érvényesülne, ez esetben valóban az lenne a teljesítés helye, ahol a közvetített ügylet teljesül. (1p) A szóban forgó esetben azonban adóalany a megrendelő, így a teljesítési hely meghatározásánál a főszabály az irányadó. 2 pont 3. Húzza alá a számla adattartalmára, a számlázásra vonatkozó adózási szabályokkal kapcsolatos állítások közül azokat, melyek az Áfa tv. alapján helytállóak! (Minden helyes jelölés. Természetesen az is helyes jelölés, amikor a nem releváns tényezőt nem húzták alá. 10 esemény* = 5 pont) ) Az összes állítás aláhúzása vagy az összes állítás jelölés nélkül hagyása esetén a feladatra részpontszám nem adható! ha adóalany a vevő, úgy a felé kibocsátott számlában a vevő adószámát mindig fel kell tüntetni, a vevő adószámát a számlában akkor kell feltüntetni, ha a vevő az adófizetésre kötelezett, illetve, ha a felé teljesített ügyletben áthárított áfa eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot, a számlát meghatalmazás alapján a vevő is előállíthatja, az előző pont szerinti meghatalmazott az eredeti kötelezettel egyetemlegesen felelős a számlában feltüntetett, áthárított áfa megfizetéséért, a számlát a teljesítést követő 15 napon belül ki kell bocsátani, ha az adót is tartalmaz, és az ellenértéket nem készpénzzel, készpénz helyettesítő fizetési eszközzel térítették meg, havi bevalló által kibocsátott gyűjtőszámla esetében a számla kibocsátás 15 napos határidejét a naptári hónap utolsó napjától kell számítani, az EU vonatkozó irányelvének előírása alapján a számla aláírása kötelező, az ellenérték fejében, magán praxisban nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról az orvos, természetgyógyász számlát köteles kiállítani, 100 -nak megfelelő pénzösszeget meg nem haladó bruttó ellenértékű ügyletben egyszerűsített számla is kibocsátható, belföldi ügyletben számla csak magyar nyelven bocsátható ki. ha adóalany a vevő, úgy a felé kibocsátott számlában a vevő adószámát mindig fel kell tüntetni, a vevő adószámát a számlában akkor kell feltüntetni, ha a vevő az adófizetésre kötelezett, illetve, ha a felé teljesített ügyletben áthárított áfa eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot, (Áfa tv d) pont) a számlát meghatalmazás alapján a vevő is előállíthatja, (Áfa tv (1) bek.) az előző pont szerinti meghatalmazott az eredeti kötelezettel egyetemlegesen felelős a számlában feltüntetett, áthárított áfa megfizetéséért, a számlát a teljesítést követő 15 napon belül ki kell bocsátani, ha az adót is tartalmaz, és az ellenértéket nem készpénzzel, készpénz helyettesítő fizetési eszközzel térítették meg, (Áfa tv (2) bek. c) pont) havi bevalló által kibocsátott gyűjtőszámla esetében a számla kibocsátás 15 napos határidejét a naptári hónap utolsó napjától kell számítani, (Áfa tv (4) bek.) az EU vonatkozó irányelvének előírása alapján a számla aláírása kötelező,

15 15 az ellenérték fejében, magán praxisban nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról az orvos, természetgyógyász számlát köteles kiállítani, 100 -nak megfelelő pénzösszeget meg nem haladó bruttó ellenértékű ügyletben egyszerűsített számla is kibocsátható, (Áfa tv (1) bek. d) pont) belföldi ügyletben számla csak magyar nyelven bocsátható ki. 5 pont Összesen 17 pont V. Számítási feladatok 1. Belföldi adóalanyok közötti ügyletben egy Budapesti irodaház takarításáról havi nettó 4000 ellenértékben állapodtak meg a felek. A megállapodás szerint a számlakiállítás minden hónap 25-én történik, a fizetési határidő pedig az adott hónap utolsó napja. Május hónapban mennyi fizetendő adó keletkezik az ügyletben, ha a május 25. napi árfolyam 295 Ft/, a május 31. napi árfolyam 302 Ft/? A devizás ügyletek forintosításához mind a számlakibocsátó, mind pedig a számlabefogadó ugyanazon belföldi pénzintézet deviza eladási árfolyamát alkalmazza. Számítását szövegesen is indokolja! Fejtse ki általánosságban is a devizában kifejezett ellenérték alkalmazásával kibocsátott számlával kapcsolatos áfa törvénybeli követelményeket! Az Áfa tv ának előírása értelmében, amennyiben egy ügylet ellenértékét külföldi fizetőeszközben fejezik ki (ami belföldi felek között is jogszerű), úgy az áthárított áfa összegét kötelező forintban is feltüntetni a számlában. A forintra történő átszámításhoz az adóalany bármely pénzváltási engedéllyel rendelkező belföldi pénzintézet deviza eladási árfolyamát (főszabály), vagy az Art. szabályai szerint bejelentve az MNB vagy EKB közzétett árfolyamát is alkalmazhatja. (1p) Ahhoz, hogy az átszámítást konkrétan mely nap árfolyamán kell elvégezni, az Áfa tv a ad instrukciókat: alapesetben az ügylet teljesítése időpontjában érvényes árfolyam, közösségi beszerzés, előleg ellenértékének forintosítása, illetve amikor a vevő, igénybevevő az adófizetésre kötelezett (Áfa tv. 60. ) a fizetendő adó megállapítása napján érvényes árfolyam, határozott idejű elszámolás (Áfa tv. 58. ) szerinti ügyletekben a számla kibocsátása napján érvényes árfolyam alkalmazásával kell a forintra történő átszámítást elvégezni. (2p) Jelen esetben határozott idejű elszámolásról van szó, tehát a számla kibocsátása napján érvényes deviza eladási árfolyamon kell az ügyletet forintosítani. A felvezető szöveg szerint az árfolyam tekintetében a felek a főszabályt alkalmazzák, nem jelentettek be igényt az MNB, EKB árfolyam alkalmazására. Az épület takarítás egyenes adózás alá tartozik, tehát a szolgáltatásnyújtó lesz az adófizetésre kötelezett. (1p)

16 *295 Ft/ *0,27= Ft fizetendő adó (2p) A számlabefogadónak pont ugyanennyi levonható adója lesz, éppen ezért kell a számlán az áthárított áfa összegét forintban kötelezően feltüntetni. 6 pont 2. Egy mezőgazdasági termékek értékesítésével és felvásárlásával foglalkozó belföldi kft május hónapban felmerült gazdasági eseményei közül az alábbiakat emeltük ki. Értékelje számszakilag és szövegesen az eseményeket! 1) Eper felvásárlása különleges jogállású mezőgazdasági termelőtől belföldön. 200 kg*900 Ft/kg + kompenzációs felár. A termelő felé felvásárlási jegyet állított ki, a kompenzációs felárral növelt ellenértéket május 8-án kifizette. 2) Újburgonya felvásárlása különleges jogállású mezőgazdasági termelőtől belföldön. 500 kg*200 Ft/kg + kompenzációs felár. A termelő felé a felvásárlási jegyet kiállították, de a kft. május 14-én csak a kompenzációs felárat fizette ki a termelő részére. 3) Takarmánykukorica értékesítése belföldön 20 t*45 eft/tonna általános szabályok szerint adózó belföldi áfa-alany részére. 4) Mezőgazdasági földterület (szántó) értékesítése nettó eft ellenértékért alanyi adómentes státusban lévő adóalany részére. Az adóalany ingatlan értékesítéseire az adókötelezettséget választotta. Fizetendő (eft) Levonható (eft) 3) A kukorica értékesítése fordított adózás alá tartozik. A kft. nettó módon számláz, a fizetendő áfa-t a vevő számítja fel, vallja be. (2p) 4) A beépítetlen földterület (nem építési telek!) értékesítése ugyan fordított adózás alá esne, de mivel a vevő alanyi mentes státusú, nem adózhat az ügylet fordítottan. Mivel az eladó adókötelezettséget választott, és előbb elmondottak miatt egyenes adózás érvényesül, az eladó számítja fel, hárítja át az áfa-t eft*0,27= eft (2p) 1) Mivel a teljes ellenérték+kompenzációs felár kifizetésre került, a komp.felár összege a levonható adók közt szerepeltethető. 200*900*0,12 ~ 22 eft a kompenzációs felár növény esetében 12% mértékű (2p) 2) a termelő felé nem lett kiegyenlítve ellenérték, pusztán a kompenzációs felár kifizetése nem jogosít levonásra. (2p) 8 pont

17 17 3. Egy közösségi adószámmal is rendelkező építőipari kivitelező tevékenységet folytató belföldi kft-nél májusban a következő események történtek, áfa nélküli ellenértéken: Gazdasági esemény nettó ellenérték eft/ 1. Kőművesmunkák végzése alvállalkozóként építési engedélyköteles beruházáson adóalany megrendelő részére Anyagbeszerzés az előző pont szerinti munkákhoz Építőipari állványzat kölcsönzése Ausztriából 3 hónapra, bérleti díj 760 /hó. Az osztrák adóalany havonta számláz, számlájában teljesítési időpontként a hónap utolsó napját jelöli meg. A május havi teljesítésről a számla június 10-én megérkezett. 760 /hó 4. Építőipari felvonógép beszerzése Németországból. A berendezés május 20-án megérkezett, számla azonban a bevallás benyújtásáig nem érkezett. 5. Burkolási munkák elvégzése építési engedélyköteles építkezésen 120 magánszemély megrendelő felé 6. A cég saját vállalkozásban építi meg telephelye kerítését. Aktiválás május 10-én, előállítási költség nettó 400 eft Adótanácsadási szolgáltatás igénybevétele pénzforgalmi elszámolást alkalmazó belföldi irodától. A számlán a pénzforgalmi elszámolás információ jogszerűen fel lett tüntetve. A teljesítés időpontja május 28., a számla ellenértékét a kft. június 5-én utalta át. 8. A kft. május 10-én egyenlítette ki azt a február 5-i teljesítésű számlát, melyet pénzforgalmi adózótól fogadott be egyik kisgép javítása kapcsán. A számlán a pénzforgalmi elszámolás információ jogszerűen fel lett tüntetve. 9. Befogadott közüzemi számlák gáz fizetési határidő máj. 10 vízdíj fiz. hat. máj. 12 elektr. energia fiz. hat. jún.. 7. távközlés fiz. hat. máj Ácsmunkák végzése ausztriai ingatlanon magánszemély megrendelő részére 1 =300 Ft Adjon rövid szöveges értékelést az eseményekről és határozza meg a társaságnál az egyes gazdasági eseményekhez tartozó, a május hónapról benyújtandó bevallásban feltüntetendő fizetendő, ill. levonható adót! A fizetendő és levonható adó összegzését a hallgatónak nem kell elvégeznie, mivel azért külön pontszám nem jár! (eseményenként 2 pont, 10 esemény *2 = 20 pont) Amelyik adatnál nincs jelölés, ott az ellenérték ezer forintban értendő! A szorzatokat eft-ra kerekítse!

18 18 Fizetendő adó: eft 1. Az Áfa tv b) pontja szerinti fordított adózás alá tartozó ügylet, az áfa-t a vevő fizeti fordított adó 3. A teljesítési hely az Áfa tv. 37. (1) bek. főszabálya szerint Mo. és az adófizetésre kötelezett is a magyar adóalany megrendelő. 760 *300*0,27= Az adófizetési kötelezettség teljesítése a következő hónap 15. napját következő magában foglaló bevallásig elhalasztható (Áfa tv. 63. ) bevallás 5. Magánszemély megrendelő felé 27% áfa felszámításával számláz. 120*0,27= A saját rezsis beruházás áfa-köteles az aktiválás napját magában foglaló bevallásban. Ez május, vagyis a jelen bevallás. 400 eft*0,27= A teljesítési hely az ingatlan fekvése szerint Ausztria. Magánszemély áfa-hat. kívül megrendelő okán adószámot kell kiváltani Ausztriában. Levonható adó: eft 2. A fordított adózás csak egy adózási technika, egyébként adólevonásra jogosító tevékenység, a beszerzés áfa-ja levonható 800*0,27= A számla megérkezett, az áfa levonható (a levonási jog az Áfa tv (1) bek. bb) pont alapján számla hiányában egyéb okirat birtokában is gyakorolható lenne) a fizetendő adó halasztásával együtt a levonható adó is halasztva köv. bevall. 6. a saját vállalkozásban végzett beruházás után fizetendő adóként beállított áfa le is vonható (Áfa tv e) pont) Az ellenérték kiegyenlítésének hiányában júniusban vonható le az áfa következő (Áfa tv visszautalása a 196/B. -ra) bevallás 8. Az ellenérték kiegyenlítése napját magába foglaló bevallásban, most májusban vonható le az áfa 28*0,27= 8 9. Gáz+víz esedékesség szerint ebben a bevallásban levonható, az elektromos energia a következő bevallásba tartozik (62+184)*0,27= távközlési igénybevett szolgáltatás áfa-ja 70%-ban levonható 264*0,27*0,7= pont Összesen 34 pont Összpontszám 100 pont

19 19 Felhasznált szakirodalom Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény az azt módosító törvényekkel egységes szerkezetben a közös hozzáadott-érték rendszerről szóló 2006/112/EK. Irányelv 282/2011/EU végrehajtási rendelet a közös hozzáadott-érték adó rendszerről szóló 2006/112/EK. Irányelv intézkedéseinek megállapításáról A jövedéki adóról szóló évi CXXVII. törvény az azt módosító törvényekkel egységes szerkezetben. A regisztrációs adóról szóló évi CX. törvény az azt módosító törvényekkel egységes szerkezetben. 2913/92/EGK tanácsi rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról, és annak végrehajtására kiadott 2454/93/EGK rendelet a hatályos adójogszabályok, APEH-iránymutatások Dr. Herich György: Adó Teszt és példatár (Penta Unió 2014.) Dr. Herich György: Adótan I. (Penta Unió 2014.) Dr. Herich György (szerk.): Adó Magyarázatok (Penta Unió 2014.)

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

Belföldi összesítő jelentés

Belföldi összesítő jelentés Áfa Számlázás 2013. Belföldi összesítő jelentés 1. Tételes összesítő jelentés a) Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. március 22. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. február 8. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. I. Állapítsa meg, hogy az alábbi állítások igazak-e vagy sem! Válaszát indokolja (indokolás nélkül pont nem adható.)!

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. I. Állapítsa meg, hogy az alábbi állítások igazak-e vagy sem! Válaszát indokolja (indokolás nélkül pont nem adható.)! Javítási-értékelési útmutató A -ok konkrét megnevezése a megoldó kulcsban csak a javítók munkáját segíti, a pontszám kialakításában nem bír jelentőséggel. I. Állapítsa meg, hogy az alábbi állítások igazak-e

Részletesebben

ÁFA. A fizetett előleg az "ellenérték megtérítésének" minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak?

ÁFA. A fizetett előleg az ellenérték megtérítésének minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak? ÁFA 1. Egy külföldi (Szerbia) vállalkozásnak van magyar fióktelepe, áfás adószámmal. Ugyanennek a társaságnak a tulajdonában van egy építési telek Magyarországon, amit értékesíteni kíván. A telek az osztrák

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Általános forgalmi adó 2016.02.24. Fogalma Az általános forgalmi adó olyan többfázisú nettó

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Ideiglenesen más tagállamba történő kivitel 12. Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás, ha a

Részletesebben

Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása

Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása VEZINFÓ Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása Budapest, 2012. október 9. Előadó: Dr Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Adótanácsadók Egyesülete Szakmai Bizottság tagja Az előadás képei letölthetőek:

Részletesebben

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA ÁFA ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA 2012. december 13. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ÁFA. XIII/A. FEJEZET alapján EGYÉB VÁLTOZÁSOK 2012 Bilance Kft. 2012 Moore Stephens Wagner Kft. www.bilance.hu www.moorestephens.co.hu

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

Belföldi áfa összesítő jelentés

Belföldi áfa összesítő jelentés Belföldi áfa összesítő jelentés Készítette: Balogh Szabolcs NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatása Kiutalás Előtti Ellenőrzési osztály 2. A belföldi áfa összesítő jelentésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 3. modul: számlázás és egyéb gyakori kérdések Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Az alanyi adómentesség értékhatára

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től ÁFA kulcs változás 2012. január 1-től 2011. évi CLVI. törvény 112-133. Tartalom: 1. Főszabály 2. Külön szabály az 58. esetében 3. Előleg részteljesítés végszámla készítette: Vadász Iván Budapest, 2012.

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta azonosító 23906419 VPID zó neve M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság NAV iktatószám 3093045957 KR érkeztetési szám 518124715201610201021347245

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Áfa törvény változásai 2015

Áfa törvény változásai 2015 Áfa törvény változásai 2015 Nyári Zsolt szenior adómenedzser Adó- és jogi szolgáltatások Mazars Kft. 1 Titre de la présentation Időszaki elszámolású ügyletek 2014. július 1-től lett volna: - teljesítési

Részletesebben

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA 2013. július 1. 1 Általános Forgalmi Adó Forgalom Eladás ( fizetendő ) Beszerzés (levonható ) 2 Ingatlan fogalmak Új Építési telek Régi Beépítetlen telek 3 Bary-

Részletesebben

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Áfa 2011. Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás

Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás Általános forgalmi adó Dr. Pál Tibor 2012.09.20. Fogalma

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó 2010. szeptember 29. Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóév Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1025 Budapest, Palánta u. 3/c. Telefon+Fax: 209-9373, 466-8409 e-mail:

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

2011-es ÁFA változások

2011-es ÁFA változások 2011-es ÁFA változások Kulturális, sportszolgáltatások teljesítési helye Idén nincs különbség az adóalanyoknak és a nem adóalanyoknak nyújtott kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási

Részletesebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 28/3-29/2016. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2016. február 02. 9:45 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/3-373/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. november 24. 9:45 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete VEZINFO 2011. február 8. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások HU GB HUadóalany1

Részletesebben

Ingóság, felesleg értékesítése

Ingóság, felesleg értékesítése Horváth János. Ingóság, felesleg értékesítése Nem minősül a kereskedelmi törvény szerint kereskedelmi tevékenységnek, ha a terméket nem üzletszerű gazdasági tevékenységként értékesíti valaki. Üzletszerű

Részletesebben

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás A 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) A Jöt.-ben meghatározott tevékenység ( jövedéki termék előállítása, felhasználása, kereskedelme, tárolása, raktározása,

Részletesebben

EKAER kérdések és válaszok

EKAER kérdések és válaszok EKAER kérdések és válaszok Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 2015. március 11. Kérdés: Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden

Részletesebben

ÁFA (Horányi Márton)

ÁFA (Horányi Márton) ÁFA - 2012 (Horányi Márton) 2011 évközi változások Törvényi szöveg változása (186 ). EU Bírósági döntés miatt a pénzügyileg nem rendezett tételek visszaigényelhet ségének TÖRLÉSE Értelmezés egyértelm sítése

Részletesebben

Nemzetközi szolgáltatások számlázása. Budapest, 2015. április 15.

Nemzetközi szolgáltatások számlázása. Budapest, 2015. április 15. Nemzetközi szolgáltatások számlázása Budapest, 2015. április 15. Előadó: Dr Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Adótanácsadók Egyesülete Szakmai Bizottság tagja külföldi adóalany vevő belföldi adóalany

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó 1. Kérdés: Miben különbözik a Romániába irányuló termékértékesítés, illetve a Romániából induló termékbeszerzés a termékexporttól és a termékimporttól? 1. Válasz: A vámteher alóli

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai Előadó: RABB Andrea, okl.nki.áfa, adóellenőrzési adószakértő, Moklasz nemzetközi alelnök 1 Folyamatos változások a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

Nemzetközi számlázás. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó

Nemzetközi számlázás. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Nemzetközi számlázás Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Közösségen belüli (adómentes) termékértékesítés HU GB HUadóalany1 DEadóalany2 Közösségen belüli termékértékesítés Közösségen belüli termékbeszerzés

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] ADÓTÖRVÉNYEK 2015. ÁFA 2015. január 21. Előadó: 10 40-12 10 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

51 344 01 Pénzügyi- Számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. B) Könyvvezetés és beszámolókészítés

51 344 01 Pénzügyi- Számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. B) Könyvvezetés és beszámolókészítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/3-304/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. október 08. 11:45 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Különbözet szerinti adózás az ÁFA rendszerében

Különbözet szerinti adózás az ÁFA rendszerében Különbözet szerinti adózás az ÁFA rendszerében Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. szeptember 26. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról XVI. Fejezet HASZNÁLT INGÓSÁGOKRA, MŰALKOTÁSOKRA,

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Őstermelés A 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a Saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására

Részletesebben

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat.

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat. Szóbeli tételsor 1. tétel a) A pénzügyi jog rendszere és szervezeti-működési keretei. A pénzügyi ellenőrzés szervezeti háttere, működése, jelentősége. A hatósági ellenőrzés és az adóellenőrzés különbözősége

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben