Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013"

Átírás

1 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013

2 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított adózás, pénztárgépek on-line bekötése Munkahelyvédelmi akcióterv pénzforgalmi áfa, alanyi adómentesség EÜ forrásteremtés Egyéb: Egyszerűsítés Könnyítés az adóterhelésben Pontosítás és egyéb módosítás az adóbeszedés hatékonyságának növelése és az egységes jogértelmezés érdekében Eltérő törvényekben, eltérő hatálybalépéssel

3 JOGHARMONIZÁCIÓ Közlekedési eszköz hosszú távú, nem adóalany részére történő bérbeadásának teljesítési helye Saját áru mozgatás szakértői értékelés céljából Átmeneti szabályok Horvátország EU csatlakozásával összefüggésben

4 JOGHARMONIZÁCIÓ SZÁMLÁZÁS Melyik tagállam szabályait kell alkalmazni? Főszabály: teljesítés helye szerinti tagállam Kivétel: a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának székhelye vagy állandó telephelye Ha teljesítés helye szerinti tagállamban nem telepedett le és az adó fizetésére a vevő a kötelezett Kivétel kivétele: önszámlázás Közösségen kívül teljesített termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások Számla megőrzésére nem vonatkozik!

5 PÉLDA 1. Adómentes Közösségen belüli termékértékesítés A-ból B-be 2. Export A-ból harmadik országba 3. Háromszögügylet B szereplőjének belföldön teljesített termékértékesítése 4. Határon átnyúló, főszabály szerinti B2B szolgáltatás A tagállamból B tagállambeli megrendelőnek, aki az adó fizetésre kötelezett önszámlázás esetében is 5. Határon átnyúló, főszabály szerinti B2B szolgáltatás EU-n kívüli megrendelőnek

6 JOGHARMONIZÁCIÓ SZÁMLÁZÁS Papíralapú és e-számla egységes kezelése: Papíralapú számlával kapcsolatban nem nőnek a terhek E-számlázás elterjedésének elősegítése a választás szabadságának megteremtésével E-számla fogalma: kötelező adatokat tartalmazza és elektronikus formában bocsátották ki és fogadtak be Forma különbségének jelentősége: vevő beleegyezésének szükségessége, számla megőrzése

7 JOGHARMONIZÁCIÓ SZÁMLÁZÁS Számlák 3-as követelménye, de nincs technológiai előírás: Eredet hitelessége Adattartalom sértetlensége Olvashatóság Elérhető: bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárással, amely megbízható ellenőrzési kapcsolatot biztosít a számla és az ügylet között E-számlánál törvény biztosítja a megfelelést (olvashatóság kivételével): Minősített elektronikus aláírás EDI alkalmazása esetén.

8 JOGHARMONIZÁCIÓ SZÁMLÁZÁS Számlák megőrzése: Papíralapú számla elektronikusan is megőrizhető E-számla Elektronikusan őrizhető meg E-számlák esetében formátum változtatható Elektronikus megőrzés esetén kötelező azoknak az adatoknak is a megőrzése, amelyek a követelményeknek való megfelelést biztosítják

9 Kapcsolódó rendeletmódosítás Az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29) PM rendelet: Adóhatósági ellenőrzés során elektronikus számlát a megadott módon és formátumban kell bemutatni

10 JOGHARMONIZÁCIÓ SZÁMLÁZÁS Közösségi ügyletek egységes kezelése érdekében: Közösségen belüli termékértékesítéshez kapott előleg nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget, nem kell számlát kiállítani Közösségen belüli ügyletek esetében a számlát legkésőbb a teljesítést követő hónap 15-ig ki kell állítani Közösségen belüli ügyletek esetében nem lehet gyűjtőszámlát kibocsátani 1 hónapot meghaladó időszakról 1 hónapot meghaladó, folyamatosan teljesített Közösségen belüli termékértékesítés naptári hónap végén részteljesítésnek minősül

11 JOGHARMONIZÁCIÓ SZÁMLÁZÁS Egyéb Számlán feltüntetendő hivatkozások egységesítése Egyszerűsített számla kibocsátásának lehetősége 100 euróig Európai Központi Bank árfolyamának alkalmazhatósága

12 BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS Art-ben szabályozva, áfa bevallás része Jelentéstételi kötelezettség összeghatárhoz kötött Számla szintű és összevont jelentés Először arról az adómegállapítási időszakról, amelynek kezdete január 1. vagy azt követi

13 BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS Számlaszintű jelentés: Abban a bevallásban, amelyben Az eladó az adót megállapítja Vevő adólevonási jogot gyakorol Adattartalom: partner adószámának első 8 számjegye, adóalap, áthárított adó, számla sorszáma, teljesítési időpont (vagy: számla kibocsátásának kelte)

14 BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS Összevont jelentés: 2 millió Ft-os értékhatár nem az áthárított áfára, hanem a levonási jog gyakorlására vonatkozik Nyilatkozattételi kötelezettsége csak a vevőnek van Adattartalom: eladó adószámának első 8 számjegye, áthárított adó

15 BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS Külön szabályok: Számla módosítása, érvénytelenítése esetén EVA alanyra Pénzforgalmi elszámolású számlákra Lekérdezhetőségi lehetőség: július 1-től Kapcsolódó szabály az Áfa tv-ben: számlán belföldi adóalany vevő adószámának első 8 számjegyét fel kell tüntetni

16 FORDÍTOTT ÁFA Termékek: Gabona, olajos magvak: július 1-től Házi sertés (egész és fél), meghatározott, takarmányként szolgáló termékek: április 1-től Alkalmazás: Érintett adóalanyok, kompenzációs feláras termelők speciális helyzete Időbeli: teljesítési időpont hatályba lépést követi, átmeneti szabályokkal (előlegre, adófizetési kötelezettség keletkezésére tekintettel) Számlán vevő adószámát és fordított adózás kifejezést fel kell tüntetni Kapcsolódó adatszolgáltatás (Art.)

17 ON-LINE PÉNZTÁRGÉP FELÜGYELET január 1-től: Adatszolgáltatás előírása On-line felügyelet feltételének megteremtése Részletszabályokat miniszteri rendelet állapítja meg

18 PÉNZFORGALMI ÁFA Feltételeket teljesítő adóalany részére, legfeljebb 125 millió Ft értékű összes ügylet esetén Lényege: Fizetendő adó megállapítása a pénzügyi rendezéshez igazodik, egyidejűleg vevőjének áfa levonási joga is ehhez igazodik Beszerzéseinek áfáját is pénzforgalmi szemléletben kezeli Választáson alapul január 1-től kezdődő adómegállapítási időszakra lehet bejelenteni, alkalmazni

19 Pénzforgalmi áfa Pénzforgalmi elszámolás kifejezést fel kell tüntetni a számlán (a számla befogadója ezáltal szerez tudomást arról, hogy a levonási joga mely időponttal nyílik meg). Ha nem szerepel a számlán, pénzforgalmi elszámolás adott számla tekintetében nem alkalmazható.

20 Pénzforgalmi áfa Egyéb szabályok: Számla módosítása, érvénytelenítése, ha pénzmozgással jár Speciális esetekre, amikor a pénzforgalmi elszámolású számlákra tekintettel a fizetendő áfát mégis meg kell állapítani Pénzforgalmi áfa elszámolás megszűnésére Választásra vonatkozóan (részben Art-ben) Állami adóhatóság honlapján való közzététel (Art.)

21 ALANYI ADÓMENTESSÉG Felső értékhatár január 1-től: forintnak megfelelő pénzösszeg Átmeneti szabályok a választásra

22 EGYSZERŰSÍTÉS Nem keletkezik adófizetési kötelezettség: Üzletág-átruházás Cél az egyszerűsítés, likviditási helyzet javítása Átvevő szerzett vagyon tekintetében jogutód Garanciális szabályokkal Köztestületek átalakulása

23 EGYSZERŰSÍTÉS Fordított adózásos ügylet esetén, ha levonható adó változik, korrekciót ugyanabban az adómegállapítási időszakban kell elvégezni, mint a fizetendő adó változását bevallani 42-es eljárásban nem kell igazolni az összesítő nyilatkozat, az adóbevallás benyújtását Különbözet szerinti adózás helyett általános szabályok alkalmazásának meghosszabbodása ellenkező bejelentés hiányában

24 EGYSZERŰSÍTÉS Külföldi utas és adóalany adó-visszaigénylése esetén 4 nyelv használható Külföldön letelepedett adóalanyok által benyújtható kérelmek ugyanarra az időszakra lehet több, de naptári évben legfeljebb 5

25 KÖNNYÍTÉS AZ ADÓTERHELÉSBEN Adólevonás: Személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő áfára vonatkozó levonási tilalom 50%-ra csökken Adómérték július 20-tól: szabadtéri rendezvények áfája 18%-ra csökkent január 1-től: meghatározott, 98%-os és 90%-os TB támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközök áfája 5%-ra csökken

26 PONTOSÍTÁS Adóköteles a gyermek- és ifjúságvédelem keretében, közszolgáltató által, külön ellenérték fejében nyújtott étkeztetés Akkor adóköteles főszabály szerint az ingatlan-bérbeadás, ha tartalmában kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás Adólevonásra jogosító ügyletek meghatározása

27 Egyéb módosítások Fordított adózás alkalmazása dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányuló termék értékesítése esetében Import áfa önadózás keretében történő / kivetéses megállapítása Egyszerűsített adóraktározási eljárásban okiratbemutatási kötelezettségének pótlólag is eleget lehet tenni

28 Köszönöm a figyelmet! 28

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA ÁFA ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA 2012. december 13. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ÁFA. XIII/A. FEJEZET alapján EGYÉB VÁLTOZÁSOK 2012 Bilance Kft. 2012 Moore Stephens Wagner Kft. www.bilance.hu www.moorestephens.co.hu

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ NYUGTAADÁS KÉZI GÉPI-ONLINE BORRAVALÓ FELSZOLGÁLÁSI DÍJ (SZERVIZDÍJ) NYUGTAADÁS GÉPI-ONLINE SZÁMLÁZÁS KÖTELEZETTI KÖR KISKER.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor osztályvezető 1 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások

Részletesebben

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen Adóváltozások 2013 A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen 1 Tartalomjegyzék Személyi jövedelemadó... 4 SZUPERBRUTTÓSÍTÁS KIVEZETÉSE... 4 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK... 4 EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK...

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől)

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az általános forgalmi adóról szóló új törvény elfogadásának napja: 2007. november 12. Az újrakodifikáció indokai: - a korábbi szabályozás hatékonysága

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1025 Budapest, Palánta u. 3/c. Telefon+Fax: 209-9373, 466-8409 e-mail:

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai 2015.

Az ÁFA törvény változásai 2015. Az ÁFA törvény változásai 2015. Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye - Nem adóalany igénybevevő esetében a nyújtó

Részletesebben