A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI JÚLIUS 1-TŐL ÉS A ÉVI VÁLTOZÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK"

Átírás

1 A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI JÚLIUS 1-TŐL ÉS A ÉVI VÁLTOZÁSOK Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1025 Budapest, Palánta u. 3/c. Telefon+Fax: , web:www.correct.hu december 8. 1

2 Bevezetés Az Európai Unió Tanácsa nemrégiben elfogadta az Áfa-Irányelv végrehajtási intézkedéseit tartalmazó 282/2011/EU-rendeletet (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet legtöbb rendelkezése július 1- jén lépett hatályba. A Rendelet előírásai Magyarországon kötelezően és közvetlenül alkalmazandók külön parlamenti jóváhagyás nélkül december 8. 2

3 Bevezetés Amennyiben a Rendelet valamely rendelkezése ellentétes lenne az áfa törvény valamely szabályával, akkor a Rendelet szabályait kell elsődlegesnek tekinteni, mivel az nemzetközi jogi jogforrás december 8. 3

4 Értékesítési ügyletfajták Értékesítési ügyletfajták Termékértékesítés Szolgáltatásnyújtás Belföldi Közösségen belüli 3. országbeli export/import december 8. 4

5 Az ügyletek teljesítési helye Szolgáltatás teljesítési helye Belföld Nem belföld Mo.-on Áfa köteles Mo.-on Áfa mentes Szolgáltató kötelezett Megrendelő kötelezett Fordított adózás december 8. 5

6 Az ügyletek teljesítési helye Fő szabály, ha a szolgáltatás teljesítési helye nem belföld (Mo.-i adóalany szempontjából) A megrendelő adóalany fordított adózás feltéve, hogy az értékesítő/nyújtó nem regisztrált adóalany a teljesítési hely szerinti országban az értékesítést nem az ottani telephely végzi A megrendelő nem adóalany Fő szabály a szolgáltatást nyújtó székhelye v. telephelye a teljesítés helye szerinti országban áfa köteles a szolgáltató adóalanyként bejelentkezik december 8. 6

7 Mit kell tudni a szolgáltatásnyújtás Fő szabály helyéről 2010-től? Adott országok adóalanyai B2B (Business) más országbeli illetőségű megrendelőnek a teljesítés a megrendelő illetékessége szerinti ország. Adott ország adóalanya nyújt szolgáltatást más országbeli nem adóalanynak- a szolgáltatást nyújtó székhelye vagy telephelye B2C december 8. 7

8 Mit kell tudni a szolgáltatásnyújtás helyéről 2010-től B2B speciális szabály 2011-től Ingatlanhoz kapcsolódó Éttermi vendéglátás Személyszállítás Kulturális rendezvényi belépés Közlekedési eszköz rövid távú bérbeadása Teljesítési hely = fizikai teljesítés helye december 8. 8

9 Változás re A kulturális, beleértve oktatási tudományos sport művészeti szórakoztató és más hasonló szolgáltatások teljesítési helye Fő szabály alá került, azaz B2B teljesítési hely a megrendelő székhelye Kivéve: rendezvényre történő belépést biztosító szolgáltatások (jegy, bérlet) teljesítési hely = rendezvény helyszíne december 8. 9

10 Változás re B2B fordított adónélküli számlázás (Főszabály) feltételei Rendelet szerint a szolgáltatás nyújtójának dokumentálnia kell: megrendelő adóalanyiságát megrendelő adóalanyi minőségben veszi igénybe a szolgáltatást a megrendelő nem a belföldi letelepedettségben (ha van) veszi igénybe a szolgáltatást (telephely) székhelyre, vagy telephelyre számlázunk december 8. 10

11 A belföldi szolgáltatásnyújtó gondolatmenete B2B főszabály esetén Adóalanyi minőségben rendelte meg a szolgáltatást? igen Igénybevevő adóalany-e? igen nem nem B2C szabályokat kell alkalmazni Áfát kell felszámítani nem igen igen nem igen nem december 8. 11

12 A belföldi szolgáltatás igénybevevő gondolatmenete B2B főszabály esetén nem igen igen nem igen nem december 8. 12

13 Részletes elemzés A Rendelet 25. cikke elvi jelleggel kimondja, miszerint kizárólag az adóztatandó tényállás teljesítésének időpontjában fennálló körülményeket kell figyelembe venni a szolgáltatás teljesítési helyének megállapításánál december 8. 13

14 A szolgáltatást igénybe vevő adóalany-e? Az alanyi mentes és a kizárólag tárgyi mentes tevékenységet folytató adóalanynak is kötelező közösségi adószámot kérnie a más tagállami partnerrel folytatott szolgáltatásnyújtás és igénybevétel után ugyanis adóalany lévén felé is hozzáadottérték-adó nélkül számláz a külföldi szolgáltatásnyújtó, amelyet importszolgáltatásként be kell vallania, illetve az általa adóalany felé teljesített szolgáltatások után áfa hatályán kívüli számla kiállítására jogosult. + EVA ADÓALANY december 8. 14

15 A szolgáltatást igénybe vevő adóalany-e? Az adószám érvényességét ezért erősen ajánlott a szolgáltatásnyújtónak a számla kibocsátása előtt az interneten, a VIES rendszerben ellenőrizni, hiszen annak a teljesítés időpontjában érvényesnek kell lennie december 8. 15

16 A szolgáltatást igénybe vevő adóalany-e? Milyen időközönként ellenőrizzük partnerünk adószámának érvényességét? Erre vonatkozóan nem tartalmaz előírást a Rendelet, annak szempontjából csak a végeredmény a lényeg: minden áfa nélküli számlánk érvényes közösségi adószámú adóalany felé legyen kiállítva. Célszerű szerződésben kikötni az adószám változással összefüggő partneri kötelezettséget és annak elmaradása esetén a kártérítési felelősséget december 8. 16

17 A szolgáltatást igénybe vevő adóalany-e? Az is lényeges, hogy a megrendelő ezt a más tagállami közösségi adószámot közölje (például a szolgáltatásnyújtó által bekért nyilatkozatban), a szerződésben és a számlán is ez az adószám szerepeljen, amivel tulajdonképpen azt erősíti meg, hogy ahhoz a más tagállambeli adóalanyiságához kapcsolódik az igénybe vett szolgáltatás december 8. 17

18 A szolgáltatást igénybe vevő adóalany-e? Az Áfa tv a hatálya alá tartozó szolgáltatásoknál csak EU-s közösségi megrendelő esetén vonatkoznak eltérő szabályok a nem adóalany felé teljesített ügyletekre. A teljesítési hely itt az igénybevevő illetősége szerint: Pl.: - szellemi alkotásokhoz fűződő jogok átengedése - reklám - tanácsadás, ügyvédi, számviteli, adóügyi, számtechn-i, fordítói, tolmácsolási és ehhez hasonló szolgáltatások - adatfeldolgozás - pénzügyi szolgáltatások - munkaerő kölcsönzés - termék bérbeadása december 8. 18

19 A szolgáltatást igénybe vevő adóalany-e? Ha harmadik országbeli rendeli meg a szóban forgó szolgáltatásokat, akkor nincsen különbség a megrendelő adóalanyi vagy magánszemélyi mivolta között. Mindkét esetben a megrendelő gazdasági letelepedettsége határozza meg a teljesítés helyét, azaz belföldi szolgáltatásnyújtó áfa nélküli számlát állíthat ki az itt felsorolt szolgáltatásokról a harmadik országbeli igénybe vevő részére annak adóalanyiságától függetlenül december 8. 19

20 Áfa Tv. 46 -a szerinti szolgáltatás Adóalany fordított áfa Nem adóalany egyenes adós Adóalany Nem adóalany Fordított adós december 8. 20

21 Az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye Az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye a vállalkozás központi ügyvezetésének helye. A társasági szerződés, cégnyilvántartás nem biztosan eligazító Ennek meghatározása során a következő tényezőket kell figyelembe venni: hol hozzák meg a vállalkozás irányítására vonatkozó alapvető döntéseket, (prioritást élvez), hol van a vállalkozás létesítő okirat szerinti székhelye, hol van a vállalkozás ügyvezetése üléseinek helye? december 8. 21

22 Az állandó telephely fogalma a Rendelet szerint Az új főszabály szerint, ha a megrendelő teljesítés igénybevételével legközvetlenebbül érintett telephelye külföldön van, a szolgáltatás áfa hatályán kívüli, az ügyletről áfát nem tartalmazó számlát kell kibocsátani. (Pl. Magyar alvállalkozó nyújt szolgáltatást a Fővállalkozó szlovákiai telephelyének.) december 8. 22

23 Az állandó telephely fogalma a Rendelet szerint Mit jelent a telephely? Mi a különbség a külföldi jogi személy belföldi adószáma, belföldi telephelye és belföldi leányvállalata között? Milyen viszonyban áll a külföldi jogi személy belföldi telephelye magával a külföldi jogi személlyel? A külföldi szolgáltatás megrendelőjének mikor nincs belföldön a szolgáltatással legközvetlenebbül érintett telephelye avagy mikor számlázhatunk áfa nélkül? december 8. 23

24 Az állandó telephely fogalma a Rendelet szerint Az áfatörvény szerint az állandó telephely: a székhelyen kívül a gazdasági tevékenység helyhez kötött folytatására huzamosabb időtartamra létesített vagy arra szánt földrajzilag körülhatárolt hely, amelyen a gazdasági tevékenység önálló folytatásához szükséges egyéb feltételek is ténylegesen rendelkezésre állnak december 8. 24

25 Az állandó telephely fogalma a Rendelet szerint Az áfatörvény szerinti telephely meghatározásából következik, hogy a telephely meglétéhez tulajdonképpen három feltételnek együttesen kell megvalósulnia: Tartósság: 3-12 hónap felett Egyéb feltételei: személyzet + eszközök december 8. 25

26 B2B Mikor kell bejelentkezni a belföldi adóalanynak másik országban? Főszabály áfa fordított adós számlázás kivéve, ha a tevékenység tartós és ott telephelyet alapít Speciális szabály (pl. kapcsolódó szolg., fel és leszerelés tárgyát képező termék értékesítés) nem Mo.-on a teljesítési hely, a tevékenység tartós, tehát telephelyet alapít a teljesítési helye szerinti áfa alkalmazandó Pl.: ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás (építés) december 8. 26

27 B2B Mikor kell bejelentkezni a belföldi adóalanynak másik országban? Speciális szabály B2C nem Mo. a teljesítési hely, a végzett tevékenység nem tartós, telephelyet nem alapít fordított adózás nem Mo. a teljesítési hely függetlenül a tevékenység tartósságától, telephelytől a teljesítés helye szerinti áfa alkalmazandó, bejelentés kötelező december 8. 27

28 Az elektronikusan nyújtott szolgáltatások Elektronikus szolg. teljesítési helye Adóalany eltérő országban Fordított adózású Nem adóalany EU-s országbeli igénybevevő lakóhelye szerinti 3. országbeli szolgáltatást nyújtó székhelye december 8. 28

29 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása (2012) Nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot a jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet által ellátott közhatalmi tevékenység. Közhatalmi tevékenység különösen a hatósági ellenőrzési és pénzügyi ellenőrzési, a törvényességi felügyeleti és ellenőrzési, az államháztartási, európai uniós és egyéb nemzetközi támogatás elosztásáról való döntési tevékenység december 8. 29

30 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény módosítása Az Áfa tv. 17. (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: Jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni e törvény alkalmazásában költségvetési szerv államháztartásról szóló törvény szerinti átalakítását, vagy irányító (felügyeleti) szervének megváltozását december 8. 30

31 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény módosítása Az Áfa tv a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: EU-n belüli szolgáltatásimport igénybevételéhez fizetett előleg esetében is, amelynél az adófizetésre a 140. a) pontja alapján az igénybevevő kötelezett bevallási, összesítő nyilatkozattételi kötelem keletkezik a megrendelőnél. Ebben az esetben az előleget nem lehet úgy tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza. Figyelem, ha a teljesítés helyét nem a 37 (1) (főszabály), hanem a 37 (2), azaz a szolgáltatásnyújtó székhelye határozza meg, ez nem vonatkozik. (Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások) december 8. 31

32 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény módosítása Az Áfa tv. 77. (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében az adó alapja a jogosultnak visszatérített vagy visszatérítendő ellenértékkel utólag csökken, ha a teljesítést követően) válik nyilvánvalóvá, hogy tévesen, a szerződő felek által megállapodottnál magasabb ellenértéket számláztak ki. (Figyelem ez nem a hibás adóalap esete) december 8. 32

33 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény módosítása Az Áfa tv. 77. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Az adó alapja utólag csökken abban az esetben is, ha teljesítés hiánya miatt az előleget részben vagy egészben visszafizetik. A bevallása tehát a helyesbítő bizonylat kiadása időszakában esedékes, azaz nincs önrevízió december 8. 33

34 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény módosítása Az Áfa tv. 82. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az adó mértéke az adó alapjának 27 százaléka december 8. 34

35 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény módosítása Az Áfa tv. 83. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Ha a juttatott vagyoni előny pénzben kifejezett összegét úgy kell tekinteni, mint amely fizetendő adót is tartalmaz, annak megállapításához a 82. (1) bekezdésében említett adómérték esetében 21,26 százalékot, kell alkalmazni december 8. 35

36 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény módosítása Az Áfa tv b) pontja az alábbiak szerint módosul: Abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany ilyen minőségében a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet termék beszerzéséhez ideértve a termék Közösségen belüli beszerzését is, szolgáltatás igénybevételéhez ideértve az előleget is, ha az adót a 140. a) pontja szerint a szolgáltatás igénybevevője fizeti kapcsolódóan fizetendő adóként megállapított; december 8. 36

37 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény módosítása A saláta tv 132. alapján hatályát veszti az Áfa tv (2) bekezdés a) pontja, amely tiltotta az szgk. bérlet áfájának levonhatóságát a bérbevevőnél. Figyelem az szgk. Üzembentartásához teljesített vásárlások, szolgáltatások levonási tilalma (124 (2)/ b pont) továbbra is fennmaradt, továbbá az adóköteles tevékenységhez való igénybevétel a tv általános elve szerint változatlanul követelmény. (Magánhasználat adózás, bizonylatolás, útnyilvántartás hiánya adókockázat lehet ) december 8. 37

38 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény módosítása Az Áfa tv (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Ha az adott bevallási időszak megállapított különbözetének előjele negatív- azaz a visszaigényelhető adó a fizetendőt meghaladja- a különbözetet a belföldön nyilvántartásba vett adóalany elévülési időre figyelemmel a soron következő adómegállapítási időszakban veheti figyelembe úgy, mint az akkori adómegállapítási időszakban a megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentő tételt december 8. 38

39 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény módosítása Az Áfa tv (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: a) ingó esetében 1/5 részére, b) ingatlan esetében pedig 1/20 részére vonatkozóan utólagos kiigazítást minden adóév utolsó bevallási időszakában kell elvégezni. ( Korábbi állásfoglalásnak megfelelő pontosítás.) december 8. 39

40 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény módosítása Az Áfa tv (6) bekezdése helyébe a következővel egészül ki az e bekezdés (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben az adóhatóság tájékoztatási kötelezettségének a honlapján történő közzététellel tesz eleget. (2 évnél régebben használatba vett felépítményes ingatlan értékesítése, illetve bérbeadás esetén az adókötelessé tétel választás tényéről) december 8. 40

41 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény módosítása Az Áfa tv (2) bekezdés c) és d pontja kimondja, hogy a belföldi adóalany köteles számla kibocsátásáról gondoskodni ha belföldön kívül, a Közösség területén, vagy harmadik országban teljesít termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, feltéve, hogy az adott ügylet teljesítésével legközvetlenebbül érintett gazdasági célú letelepedési helye belföldön van, és az adófizetésre kötelezett személy a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője; (Fordított adózás) december 8. 41

42 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény módosítása Az Áfa tv (3) bekezdése (elektronikus számlázás) alkalmazásának feltétele, a számlabefogadó előzetes beleegyezése, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik december 8. 42

43 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény módosítása Az Áfa tv 275 -ában rendezik az adómérték változással összefüggő átmeneti szabályokat a következők szerint: A fizetendő adó mértékét az ügylet teljesítésének időpontja szerint kell meghatározni (Főszabály) A december 31-et követő teljesítési időpontú szolgáltatásoknál Időszakos elszámolású ügyletek, 58 ( PL bérleti, könyvelési könyvvizsgálói szolgáltatás), ha az elszámolási időszak ig lezárul a jelenleg érvényes 25 %-os kulcsot kell alkalmazni december 8. 43

44 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény módosítása Az Áfa tv 275 -ában rendezik az adómérték változással összefüggő átmeneti szabályokat a következők szerint: - Áthúzódó ügyleteknél az adóalapot naptári nap arányosan kell az eltérő kulcsokra vonatkozóan megállapítani ben fizetett előleg esetén, ha a teljesítési időpont 2012-re esik, úgy az előlegnek megfelelő összeg a régi adókulccsal, az a feletti összeg az új adókulccsal adózik. Figyelem a vevő, megrendelő, csak akkor köteles az emelt áfa összegnek megfelelő ellenértéket megfizetni, ha a megállapodás így szól december 8. 44

45 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény módosítása Az Áfa tv 275 (5), (6) szerint az általános forgalmiadó-mértékváltozás miatt a gépi nyugta- és/vagy számlaadásra szolgáló pénztárgépet és taxamétert legkésőbb február 29. napjáig az arra jogosított szervizzel át kell állíttatni és az átállításig az érintett adózó nyugta-, illetőleg számla kibocsátási kötelezettségének kézi kibocsátású nyugtával, számlával tesz eleget december 8. 45

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás? 29. Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendı áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai

Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai Adóvilág 2013. december XVII. Évfolyam 13-14. szám Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2014. évben bekövetkező

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Az ÁFA törvény változásai 2015. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK

ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK MELLÉKLETEK 1 ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómértéke, a szálláshelyszolgáltatással együtt nyújtott szolgáltatások kezelése az áfarendszerben (A

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor osztályvezető 1 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Bevezető rendelkezés

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1 / 110 2013.08.07. 12:30 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2013.08.01 2013.08.31 32 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre, Szila László, Vidáné Papp

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. április X. évfolyam 4. szám. Kereskedelmi képviselet. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. április X. évfolyam 4. szám. Kereskedelmi képviselet. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART E-AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. április X. évfolyam 4. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Tartalom Kereskedelmi képviselet Írta: Bonácz Zsolt

Részletesebben