2015. Az ÁFA törvény változásai évi LXXIV. tv nov. 26. MK szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám"

Átírás

1 Az ÁFA törvény változásai évi LXXIV. tv nov. 26. MK szám Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye - Nem adóalany igénybevevő esetében a nyújtó gazdasági célú letelepedésének helye - Különös szabályok ig január 1-jétől új szabály: 45/A. nem adóalany részére távolról nyújtható szolgáltatások teljesítési helye 2 Nem adóalany részére távolról nyújtható szolgáltatások teljesítési helye Teljesítés helye távolról nyújtott szolgáltatásoknál: ahol ezen tevékenységével összefüggésben az igénybevevő letelepedett 45/A. Az e körbe tartozó szolgáltatások: Telekommunikációs szolgáltatások Rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások Átmeneti szabályok: a szolgáltatásra évben fizetett előleg esetén [288. (3) bek.] Egyszerűsítés az ilyen szolgáltatásnyújtók adózásához: MOSS (Áfa törvény XIX. fejezet) 3 Szűkített (mini) egyablakos rendszer (MOSS) Egyszerűsítést jelent a rendszer: ha a nyújtó a teljesítés helyén nem telepedett le, egy olyan tagállamban nyújthassa be bevallását, ahol azonosítóval rendelkezik (így nem kell a fogyasztás helye szerinti összes államban bejelentkeznie) Hogyan lehet (elektronikus úton) bejelentkezni a rendszerbe Mely tagállamba lehet bejelentkezni a közösségi tagállamban letelepedett adózóknak a székhely tagállamában nem közösségi tagállami letelepedettségű adóalanyoknak bármelyik tagállamban (de csak egyikben) Ki jelentkezhet be Magyarországon az a nem közösségi tagállami adóalany, aki másik tagállamban még nem jelentkezett be ebbe a rendszerbe, az a belföldön letelepedett magyar adóalany, aki más közösségi tagállamban távolról nyújtható szolgáltatást teljesít 4 Szűkített (mini) egyablakos rendszer (MOSS) A távolról nyújtható szolgáltatás után fizetendő adóról egyetlen, egyszerűsített HÉA bevall. elektr.úton benyújtása, euro pénznemben Egyéb tevékenységére vonatkozó áfát a 65 bevallásban vallja Az adó megfizetésének teljesítése: az azonosítót kiadó tagállam bankszámlájára, hivatkozva az egyszerűsített HÉA bevallás hivatkozási számára (az adóhatóság küldi meg a benyújtott bevallás benyújtását követően) Áfa levonási, visszaigénylési jog az Áfa törvény XVIII. fejezete szerinti visszatéríttetés útján érvényesíthető (ELEKAFA) Számlázás tekintetében a fogyasztás helye szerinti tagállam előírásait kell alkalmazni és azon tagállamban érvényes áfa kulcsot kell alkalmazni A szolgáltatást nyújtó adóalany jogosult lehet adómérsékléssel élni, ha a fogyasztója nem fizeti a díjat, ha a fogyasztás helye szerinti tagállam ilyet enged 5 Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja 58. és 58/A. Fokozatos bevezetés: július 1-jétől könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatásnyújtás esetében, január 1-jétől valamennyi 58. szerinti ügylet esetében Teljesítési időpont: az elszámolással, fizetéssel érintett időszak utolsó napja, de számla, nyugta kibocsátásának időpontja, ha a bizonylat kibocsátása és a fizetés esedékessége az időszak vége előtt van, a fizetés esedékessége, de legkésőbb az időszak végétől számított 30. nap, ha a fizetés esedékessége az elszámolási időszak vége utánra esik Átmeneti szabályok: az új szab. akkor alkalmazandó, ha mind az elsz. időszak, mind a fizetés esedékessége jún. 30./dec 31. napját követi ( ) 6

2 58/A. Könyvviteli, könyvvizsg. adótanácsad. szolgált. esetén az új teljesítési időpont szabály alkalmazási hatálya (296. ): A módosított 58/A. -t azokban az esetekben kell először alkalmazni, amikor az elszámolással, vagy fizetéssel érintett időszak is június 30-át követően kezdődik, és a fizetés esedékessége is június 30-át 58. (1)-(1a) bek. Az új teljesítési időpont szabály alkalmazási hatálya minden típusú időszakos elszámolású ügylet esetén (297. ): A módosított 58. új (1)-(1a) bek.-ét azokban az esetekben kell először alkalmazni, amikor az elszámolással, vagy fizetéssel érintett időszak is december 31-ét követően kezdődik, és a fizetés esedékessége is december követi ét követi. 8 Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja 58. és 58/A. Fokozatos bevezetés: július 1-jétől könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatásnyújtás esetében, január 1-jétől valamennyi 58. szerinti ügylet esetében Teljesítési időpont: az elszámolással, fizetéssel érintett időszak utolsó napja, de számla, nyugta kibocsátásának időpontja, ha a bizonylat kibocsátása és a fizetés esedékessége az időszak vége előtt van (együttes feltétel), a fizetés esedékessége, de legkésőbb az időszak végétől számított 30. nap, ha a fiz. esedékessége az elszámolási időszak vége utánra esik Átmeneti szabályok: az új szab. akkor alkalmazandó, ha mind az elsz. időszak, mind a fizetés esedékessége jún. 30./dec 31. napját követi ( ) 9 58/A. Példa : Könyvviteli szolgáltatás esetén a szerződés szerint az ellenértéket havi időszakokra állapítják meg, a számlát nem bocsátják ki az időszak vége előtt. (átmeneti rendelkezések alkalmazása) Időszak május hónapra vonatkozó díj, fizetés esedékessége június 10. Teljesítés időpontja, adófizetési kötelezettség keletkezése: a fizetés esedékessége: június 10. (régi szabály, egyik feltétel sem teljesül) június hónapra vonatkozó díj, a fizetés esedékes július 10. Teljesítés időpontja: a fizetés esedékessége: július 10. (régi szabály, mert csak az egyik feltétel teljesül, az időszak nem június 30-át követi) július hónapra eső díj, de a fizetés esedékessége június 30. Teljesítés időpontja: a fizetés esedékessége: június 30. (régi szabály, mert nem teljesül mindkét feltétel, a fizetés esedékessége nem június 30-át követő időpontra esik) július hónapra eső díj, fizetés esedékessége július 31. Teljesítés időpontja: az érintett időszak utolsó napja, július 31. (időszak kezdete és a fizetés esedékesség is június 30-át követi > új szabály) 10 58/A. (2) bek. a) pont Példa.: július 1-jétől Adótanácsadási szolgáltatás esetén a szerződés szerint, az ellenértéket havi időszakokra állapítják meg, a számla kibocsátása tárgyhónapot megelőző hó 5. napja, a fizetés esedékessége a tárgyhónapot megelőző hó 10. napja. Eddig: Teljesítés időpontja a fizetés esedékességének időpontjában volt, azaz augusztusi díj esetében júl. 10-i fizetési esedékesség esetén, július 10. Új szabály szerint: június 30-át követően kezdődő elszámolási időszak (júl. hó) és fizetési esedékesség esetén, ha az ügyletről szóló számla kibocsátása és a fizetés esedékessége is megelőzi az időszak végét, akkor a teljesítés időpontja a számla kibocsátásának a napja lesz. Pl augusztusi díjról a számla 2015.július 5-én kibocsátásra kerül, a fizetés esedékessége:július 10. A teljesítés időpontja: július 5. lesz! 11 58/A. (2) bek. b) pont Példa.: július 1-jétől Adótanácsadási szolgáltatás esetében a szerződés szerint havonta, a tárgyhónapot követően számolnak el és az elszámolást követően ekkor állítják ki a számlát. Az elszámolt teljesítések után a fizetés esedékessége az elszámolást követő hó 15-én esedékes (júliusról->augusztus 15.) június 30-ig: a teljesítés időpontja, fiz. esed.: aug. 15. Új szabály szerint: a június 30-át követően kezdődő elszámolási időszak után a teljesítés időpontja ez esetben is a fizetés esedékessége lesz (augusztus 15.), feltéve, hogy ez nem későbbi, mint az elszámolt hónap utolsó napját követő 30. nap. Időszak: július, számla kibocs.: aug. 5., fizetés esed: auguszt. 15. Teljesítés időpontja: augusztus 15. (De, ha a júliusi időszak fizetési esedékessége szeptember lenne, a teljesítés időpontja akkor augusztus 30. lenne.)

3 Példa : 58. (1)-(1a) bek évre ingatlan bérbeadásra a szerződés szerint az ellenértéket negyedéves fizetési időszakokra állapítják meg. Attól függően, hogy mikor állítják ki a számlát, és mikor van fizetési kötelezettség, úgy alakul a teljesítés időpontja a főszabály illetve az 58. (1a) bekezdés esetei alapján. Számlakib. Fizetés esed. Telj. eddig Telj. ezután I. n.év. bérleti díj márc. 25. márc.31. márc. 31. márc.31. (1) I. n.év. bérleti díj dec. 30. jan. 5. jan. 5. jan. 5. régi szab. I. n.év. bérleti díj jan. 30. febr. 5. febr. 5. jan. 30. (1a)a) I. n.év. bérleti díj jan. 10. ápr. 5. ápr. 5. ápr. 5. (1a)b) I. n.év. bérleti díj jan. 10. máj. 5. máj. 5. ápr.30. (1a)b) II. n.év. bérleti díj márc. 28. ápr. 5. ápr. 5. márc. 28. (1a)a) Az új szabályok szerint, amennyiben az elszámolási időszak vége (márc.31.) előtt számla kibocsátása mellett fizetési esedékesség keletkezik, akkor a számla kibocsátásának az időpontja lesz a teljesítés időpontja, azaz az így beszedett összeg nem minősül előlegnek, hanem az (1a) bek. a) pontja szerinti teljesítés lesz. (Az első esetben, amennyiben márc.31. előtt számla kibocsátása nélkül ellenértékbe beszámító 13 pénzösszeget fizetnek, akkor az előlegnek minősül!) Előleg után keletkező ÁFA fizetési kötelezettség 59. Előleg és előrefizetés különbözősége Teljesítést megelőzően, az ellenértékbe beszámítandó vagyoni előny (előleg) megítélése egyenes, illetve fordított adózás esetében Csereügyletek keretében a teljesítést megelőzően juttatott ellenértékbe beszámító vagyoni előny juttatása esetében a teljesítés időpontja a vagyoni előny megszerzésének időpontja Előleg értelmezése az időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozó új szabályokkal összefüggésben 14 Előleg 59. Nemcsak a pénz, vagy készpénz-helyettesítő eszköz formájában lehet előleget nyújtani Teljesítést megelőzően, az ellenértékbe beszámítandó minden vagyoni előny juttatása előlegnek minősül Teljesítést megelőzően juttatott ellenértékbe beszámító vagyoni előny juttatása esetében a teljesítés időpontja annak megszerzésének időpontja Előleg értelmezése az 58. új szabályai alkalmazásában: (1) bek. főszabálya esetén akkor lehetséges, ha számla kibocsátása (telj.időp.) nélkül, az időszak utolsó napját megelőzően, szerződés alapján fizetési kötelezettség keletkezik, amit ki is fizetnek (2) bek. ill. (1a) bek. a) pontja esetében akkor lehetséges, ha a számla kibocsátását megelőzően ellenértékbe beszámító 15 összeget fizetnek Előleg 59. Példa : év Időszakos elszámolású termékértékesítési szerződés esetén a szerződés szerint az ellenértékkel havonta számolnak el, a számla kibocsátása a tárgyhó 25-én, a fizetés a szerződés szerint a tárgyhónap utolsó napján esedékes. A számla kibocsátását megelőzően a hónap 15. napján időarányosan meghatározott összegre, fizetési kötelezettsége van a vevőnek. Számlakib. 1.Fiz. 2. Fiz. Telj. Telj. ezután esed. esed. eddig Február hó febr.25. febr. 15. febr. 28. febr előleg miatt: ^ és febr.15. I febr ügylet miatt: előleg febr.28. Az 58. új főszabálya alapján, amennyiben az elszámolási időszak vége előtt számla kibocsátása nélkül az ellenértékbe beszámító összeget fizetnek, akkor az így kifizetett összeg, mint a teljesítést megelőzően fizetett összeg: Előleg lesz->megfizetéskor adóalany részére előlegszámla, amely miatt az áfában ez már teljesítés lesz-> 58. (1a) bek. a) pont! 16 Portfólió kezelés áfa megítélése 86. EU Bíróság ítélete nyomán meg kellett változtatni a portfólió kezelés áfa-beli megítélését A portfólió kezelésre főszabályként nem vonatkozik január 1- jétől az adómentesség Ezen időponttól csak a befektetési és kockázati tőkealap kezelés, a biztosítástechnikai tartalékok fedezetét képező eszközök portfólió kezelése, magánnyugdíjpénztár, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény részére végzett portfólió kezelés lesz adómentes (kollektív pénzek befektetése kezelésének adómentesítése) Amennyiben a portfólió kezelést időszakos elszámolású ügyletként nyújtják, akkor azon időszakokra vonatkozóan kell az adókötelezettséget először alkalmazni, amelyek december 31-ét követően kezdődnek ÁFA raktárból történő közösségi adómentes értékesítés A belföldön nem letelepedett adóalanynak nem kell bejelentkeznie, ha a belföldi tevékenysége kizárólag az áfa raktárból történő közösségi adómentes termékértékesítés végrehajtására irányul Art. 20/ /B. (4) Feltétel.: az adófizetésre kötelezett belföldön nyilvántartásba nem vett adóalany, az adóraktár üzemeltetője pedig közösségi adószámmal rendelkező adóalany legyen az adófizetésre kötelezett belföldi tevékenysége kizárólag a fenti tevékenységre irányuljon helyette azon adóraktár üzemeltetője, amely raktárból ezen értékesítés előtt az árut kiraktározták, meghatalmazás alapján eljárhat az adómentesség érdekében (89/A. ), Fenti meghatalmazott általi teljesítés esetén az áfa raktárból közösségi adómentes értékesítést végrehajtó adóalany és a meghatalmazott adóraktár üzemeltetője egyetemlegesen felel az ügyletet terhelő adó megfizetéséért 146. (3) bek. 18

4 Adólevonási korlát alóli mentesülés Megerősítésre került, hogy a 125. (2) bek. d) pontja alapján a lakóingatlant terhelő áfa levonható, ha azt bérbeadás útján, adókötelesen hasznosítják úgy, hogy az egyébként adómentes lakóingatlan bérbeadási tevékenységre adókötelezettséget választottak, vagy kötelezően adóköteles körbe tartozott az ingatlan 125. (2) bek. j) pontja alapján levonhatóvá válik a motorbenzin beszerzését terhelő áfa, amennyiben azt közvetlenül úgy használják fel, hogy az anyagjellegű ráfordításként egy másik termékértékesítés adóalapjába épül be (úgy használják fel az üzemanyagot, hogy abból másik termék lesz) A 125. (2) bek. j) pontnak a 291. szerinti átmeneti rendelkezése alapján a levonási jogot már január 1-jét megelőzően keletkező adólevonási jog esetén is alkalmazni lehet (tulajdonképpen a kihirdetést követően, de visszamenőleg is jogszerűvé válik az ilyen jogcímen érvényesített adólevonás) 19 Lakóingatlan értékesítésére vonatkozó adókötelezettség választás alóli kijelentkezés Az adóalany az átmeneti rendelkezések a alapján a ingatlan értékesítési tevékenységének adókötelezettség választására irányuló korábbi nyilatkozatát a kihirdetést követő naptól február 28-ig bezárólag megváltoztathatja annak érdekében, hogy abból a lakóingatlan értékesítési tevékenységét január 1-jétől ismét adómentessé tegye A bejelentés már ezen tv. kihirdetését követően és febr. 28-ig megtehető, de az adómentesség csak január 1-jétől alkalmazandó: Belföldi fordított adózás 142. (1) bek. c) pontja alapján fordított adózás alá tartozik január 1-jétől munkaerő kölcsönzési szolgáltatás (akkor is, ha az nem építési hatósági engedélyhez, illetve építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött) iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele A fordított adózást ezekben az esetekben akkor kell alkalmazni, ha az ügylet teljesítési időpontja jan. 1-jére, vagy azt követő időpontra esik 294. (1) bek. De ha a fordított adózás miatti adót a 60. alapján már ezen időpontot megelőzően meg kellene állítani, akkor mégsem kell az ilyen ügyletre alkalmazni a fordított adózást 294. (2) bek. Az ilyen ügyletre fizetett előleg adózásának szabályai csak a hátralékos összeg tekintetében kell a fordított adózást alkalmazni, ha január 1-jét megelőzően az ügyletre már fizettek előleget 294. (3) bek. 21 Fordított adózást érintő évközi törvénymódosítás Fordítottan adóznak január 1-jétől az áfatörvény 6/B. mellékletében felsorolt termékek (vasak, csövek), amennyiben azok nem tartoznak az Áfa tv. Különös szabályai alá [142. (1) bek. j) pont és 6/B. sz. melléklet] A fordított adózást ezekben az esetekben akkor kell először alkalmazni, ha az ügylet teljesítési időpontja jan. 1-jére, vagy azt követő időpontra esik 289. (1) bek. De, ha a fordított adózás miatti adót a 60. alapján már ezen időpontot megelőzően meg kellene állítani, akkor mégsem kell az ilyen ügyletre alkalmazni a fordított adózást 289. (2) bek. Ilyen ügyletre fizetett előleg estén: csak a hátralékos összeg tekintetében kell a fordított adózást alkalmazni, ha január 1-jét megelőzően az ügyletre már fizettek előleget 289. (3) bek. 22 5% adókulccsal értékesíthető termékek körének kiterjesztése További húsfélékre terjesztették ki az 5%-os adómértéket: A köztes terméknek minősülő nagy testű állatok, a szarvasmarha, juh és a kecske - élő állatként, egyben, félben, - frissen, vagy hűtve vtsz. besorolás szerint Áfa törvény [82. (2) bek. és 3. sz. melléklet pontok] Az 5% adómértéket azokban az esetekben kell először alkalmazni, ha az adófizetési kötelezettség jan. 1-jére, vagy azt követő időpontra esik 295. Ilyen ügyletre fizetett előleg esetén: csak a hátralékos összeg tekintetében lehet az 5%-os kulcsot alkalmazni, ha január 1-jét megelőzően az ügyletre már fizettek előleget Bizonylatolás Belföldi összesítő nyilatkozatban tételesen jelentendő számlákkal összefüggő értékhatár 1 MFt-ra történő leszállítása [Art. 31/B. (1)-(5) bek.] Az ilyen számlákon a vevő adószáma kötelező elem lesz [169. (1) bek. dc) pont] Az adózó azonban választása szerint az 1 MFt-os értékhatár figyelembe vétele nélkül is eleget tehet kötelezettségének Art. 31/B. (10) bek. Átmeneti rendelkezés alapján az 1 M Ft áfa tartalmat elérő számla akkor is megfelel az adólevonás tárgyi feltételeként, ha nincs rajta a vevő adószáma és a számlát évben állították ki, de a teljesítés időpontja január 1-jére, vagy azt követő időpontra esik 293. Amennyiben a kezelőszemélyzet nélküli automatából történő termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, mégis kötelező a számla kibocsátása, akkor készpénz, készpénz-helyettesítő eszközzel fizetés 23 esetén a számlát a 15 napos ésszerű időn belül kell kibocsátani (2) bek b) pont

5 Bizonylatolás Pénztárgép használati kötelezettség egyes tevékenységek esetén (a kör bővülése várható) Pénztárgépes nyugta, és számítógéppel előállított nyugta különbözősége Élelmiszer értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automaták bejelentési kötelezettsége az Art. 22/D. alapján (30 e.ft igazg. szolg-i díjfizetési köt.) Amennyiben a kezelőszemélyzet nélküli automatából történő termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében mégis kötelező a számla kibocsátása, akkor kp. fizetés esetén a számlát a 15 napos ésszerű időn belül kell kibocsátani 163. (2) bek. b) pont Élelmiszer értékesítését végző kezelőszemélyzet nélküli automaták élelmiszer értékesítését végző kezelőszemélyzet nélküli automata berendezések bejelentési kötelezettsége az Art. 22/D. alapján elektronikus úton kell bejelenteni 30 e.ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség első alkalommal január 1- március 31. között ezt követően az értékesítés megkezdésekor legkésőbb az értékesítést megelőző napon az értékesítés megszüntetése esetén legkésőbb az azt megelőző napon külön rendelet fogja szabályozni az automata berendezés adókötelezettségével és a bejelentk. eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszed., kezel., nyilvtart kapcsolatos eljárási szabályokat Art (4a) bek. Számlázás számla és nyugta adóigazgatási azonosítása, a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet rendelkezései adóigazgatási azonosításra való alkalmasság nyomtatványokkal szembeni követelmények számlázó programmal szembeni követelmények a használt, illetve a használatból kivont program bejelentésének kötelezettsége a számlázó programot fejlesztő, forgalmazó nyilvántartási kötelezettsége a számlarendeletben foglaltak megsértésének jogkövetkezménye: Mulasztási bírság: Art (2) bek.1 MFt: számlaadási köt. megsértése, fiktív számla kibocsátása Art (1) bek. e) pont 200/500 eft: bizonylatok kiáll. elmulasztása, bizonylatok nyilvántartások nem, vagy nem előírásszerű vezetése Art (1) bek. h) pont 200/500 eft: jogszabályi feltételek megsértésével nyomtatvány, számlázó programok előállítása, forgalomba hozatala Art (15) bek.50/100 e.ft: áfa tv.felhatalm. alapuló más jogszab. meghat. kötel. megszegéséért Art (20a) bek.1 MFt: iratmegőrzési kötel. nem tesz eleget Egyéb változások adómentes lesz a szerencsejáték szervezésére vonatkozó tevékenység gyakorlása jogának állam által koncessziós szerződéssel történő átengedése 86. (1) bek. i) pont egyes kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokat szolgáló termék vagy szolgáltatást központi költségvetési szerv részére történő értékesítése, állam vagy költségvetési szerv részére történő térítésmentes átadása is adómentes lesz 86. (1) bek. m) pont elenyészik az adólevonási jog abban az esetben is, ha az adóalany adószámát annak felfüggesztése nélkül törlik 137. (3) bek Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer január 1-jétől Termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos, az adóhatósághoz elektronikus felületen történő bejelentési kötelezettség Art. 22/E. kereskedelmi mennyiségű termék eredetének igazolása és fuvaroztathatósága Art. 88. (6)-(6b) bek. Art. 11. sz. melléklete: EKAER bejelentésre kötelezettek és a bejelentendő adatok körének szabályozása EU címről belföldi címre történő közúti árufuvarozással járó termékbesz. v. egyéb behozatal bejelentése belföldi címről EU címre történő közúti árufuvarozással járó termékért. v. egyéb kivitel bejelentése belföldi címről belföldi címre történő közúti árufuv. járó nem végfelhaszn.részére tört. első belf. adóköt. ért. bejelentése mindezeket kockázatos termékre végzi -> biztosítékadás EKAER-hez kapcsolódó bejelentés szabályai kockázatos termék esetén és a kockázati biztosítékra vonatkozó szabályok Egyéb, bevallással kapcsolatos változás Változik az éves áfa bevallási gyakoriságot alkalmazhatók körének meghatározása [Art. 1. sz. mell. I/B/3/ac) alpont]: Akinek a tárgyévet megelőző 2. évben elszámolandó adójának éves szinten összesített - vagy annak időarányosított összege, előjelétől függetlenül nem érte el a 250 eft-ot és x< I250I eft Áfa törvény szerinti termékértékesítésének és szolgáltatás nyújtásának áfa nélküli éves szinten összesített összege nem haladja meg az 50 MFt-ot, és y< 50 MFt nem rendelkezik közösségi adószámmal -Jogelőd nélkül létrejövő adóalany az első két évben havi bevallásra lesz kötelezett [Art. 1. sz. mell. I/B/3/an) alpont] -Átalakulással érintett áfa alanyok bevallási kötelezettségének gyakorisága pontosításra került [Art. 1. sz. mell. I/B/3/b) alpont] 29 30

6 Egyéb, összesítő nyilatkozattal kapcsolatos változás Változik a negyedéves gyakoriságú összesítő nyilatkozatról, havi gyakoriságúra való kötelező áttérés szabálya [Art. 8. sz. mell. I/C) alpont]: az Áfa törvény 89. (1) és (4) bek. meghatározott adómentes közösségi termékértékesítésének és a 91. (2) bekezdése szerinti háromszögügylet közbenső szereplőjének Közösségen belüli adómentes termékértékesítésének vagy Az Áfa törvény 19 és ok szerinti (az összes) Közösségen belüli termékbeszerzésnek tárgynegyedévre vonatkozó áfa nélkül számított összes ellenértéke meghaladja az 50 ezer eurónak megfelelő pénzösszeget x> 50 ezer - Áttérés és soron kívüli bevallás szabálya Köszönöm a figyelmet! 31 32