EKAER rendszer március 1-től. Pétfürdő, március 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4."

Átírás

1

2 EKAER rendszer március 1-től Pétfürdő, március 4.

3 Előadó: Vadász Iván alelnök

4 Az előadás képei letölthetőek: Előadások

5

6

7 Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer március évi XCII. törvény az adózás rendjéről 22/E. EKAER alapjai 88. (6) (6b) nyilatkozat fuvarozott termékről 172. (19a) bírságolás 175. (32) felhatalmazás NGM rendeletre átmeneti rendelkezések

8 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról Információk:

9

10 Nemzeti Jogszabálytárban nincs találat án 14 órakor

11 2. (3) bek. kimondja: a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény A jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a jogszabály alkalmazására való felkészülésre.

12 2015. március 11-től hatályos NGM r kockázati biztosíték

13 útszakasz mentesítés április 1-től hatályos egyszerűsített adat bejelentés ha a belföldi termékértékesítésnél a nem kockázatos terméket a címzett fuvarozza vagy fuvaroztatja, akkor a bejelentési kötelezettség a címzettet terheli megrendelés meghiúsulása esetén indokolni kell a bejelentés érvénytelenítését

14 2015. június 1-től hatályos több fel- és kirakodási cím egy EKAER szám alatt

15

16 Jelenteni kell: 1. EU-ba irányuló termékértékesítést és egyéb célú kivitelt 2. EU-ból történő termékbeszerzést és egyéb célú behozatalt 3. belföldi termékértékesítést ha ahhoz útdíj köteles járművel végzett közúti fuvarozás kapcsolódik

17 Külön jelenteni kell a kockázatos termékek közúti fuvarozását akkor is, ha az nem útdíj köteles járművel történik, de 4. kockázatos termékek tömege a 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 1 millió forintot meghaladja

18 Termékértékesítés és termékbeszerzés fogalma Áfa törvény rendelkezése szerint

19 Termék egyéb célú behozatala és kivitele: - EU-s tagállamok közötti termékmozgás, - nem jár együtt a tulajdonjog átruházásával

20 Példák a egyéb célú behozatalra és kivitelre: - ÁFA rendszerében a saját termék határon át történő mozgatása pl. vevői készlet - bérleti szerződés - bérmunka, javítás - visszáru, meghiúsult ügylet, - átraktározás

21 A belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés külföldről történő beszerzést, vagy belföldi előállítást követő első ÁFA köteles értékesítés Következtetés: belföldön vásárolt termék belföldi továbbértékesítésére nem kell EKAER, vagyis a belföldi kereskedelmet nem kell jelenteni

22 Második belföldi értékesítés GYÁRTÓÜZEM Gyártelep KERESKEDŐ RAKTÁRA eladás

23

24 EKAER bejelentés nem szükséges, ha útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege az 500 kg-ot és azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg. tömeg és érték együttesen nem több

25 Útszakasz-mentesítés április 1-től a) kérelemre b) belföldi közúti szakaszon c) a napi bejelentési kötelezettség aránytalan terhet jelent d) 6. (2) bek. meghatározott adózó

26 Útszakasz-mentesítés április 1-től jogosult kérelmezni 6. (2) bek. szerinti adózó a) a bejelentés évét megelőző második adóévben aa) az általa összeállított egyedi beszámolóban vagy ab) azon számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóban, amibe bevonták, kimutatott éves nettó árbevétel az 50 milliárd forintot, saját termelésű készlet értékesítéséből származó nettó árbevétel a 40 milliárd forintot elérte és b) szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisban, valamint c) nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt

27

28 EKAER rendszer folyamata 1. Regisztráció 2. Konkrét közúti fuvarozás bejelentése 3. EKAER szám átadása fuvarozónak vagy szervezőnek 4. a bejelentés kiegészítése 5. a bejelentés módosítása 6. megérkezés bejelentése (lezárás)

29 EKAER bejelentés típusai részletes nyilvántartás 7. b) m) egyszerűsített bejelentés 7. b), d), és j) Csak nem kockázatos termékek esetében

30 EKAER nyilvántartás a) EKAERszám, b) feladó adatai (név, adóazonosító szám), c) felrakodás címe pl. GPS, d) címzett adatai (név, adóazonosító szám), e) kirakodás (átvétel) címe,

31 Intermodális szállítás útszakasz1 útszakasz2 felrakodás helye kirakodás helye

32 EKAER nyilvántartás f) kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása a kirakodási címen található ingatlant használó vállalkozás adatai, ha nem azonos a címzettel,

33 EKAER nyilvántartás f) kockázatos termék belföldre irányuló fuvarozása esetében a kirakodási címen található ingatlant használó vállalkozás adatai ha az nem azonos a címzettel

34 EKAER nyilvántartás g) az EKAER számhoz tartozó termék(ek): ga) általános megnevezése, gb) hatályos vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig), gc) az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban, gd) veszélyes áru azonosító szám (UN szám), ge) a termék adózónál használt cikkszáma (ha így dönt) 10 %-os eltérés lehetséges

35 EKAER nyilvántartás h) a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet ha) termékértékesítés, hb) termékbeszerzés, hc) bérmunka, hd) egyéb cél,

36 EKAER nyilvántartás i) a kockázatos termék értéke ha a fuvarozás indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés, termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték, i) egyéb célú közúti fuvarozásnál a termék értéke az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, vagy adó nélküli előállítási érték.

37 nem kell a termék értékét jelenteni, ha a termék nem kockázatos és a fuvarozás indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés

38 EKAER nyilvántartás j) forgalmi rendszám(ok) legalább a belföldi szakaszra jutó k) behozatalnál és belföldi fuvarozásnál a gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontja, több kirakodási címnél az utolsóhoz érkezés l) kivitelnél a gépjárműre történő felrakodás megkezdésének időpontja több felrakodási címnél az elsőtől

39 EKAER nyilvántartás m) kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése

40 EKAER bejelentés típusai részletes nyilvántartás 7. b) m) egyszerűsített bejelentés 7. b), d), és j) Csak nem kockázatos termékek esetében

41 Egyszerűsített EKAER bejelentés adattartalma b) feladó adatai (név, adóazonosító szám), d) címzett adatai (név, adóazonosító szám), j) forgalmi rendszám(ok) legalább a belföldi szakaszra jutó

42 Nem kockázatos termékek esetében jogosult egyszerűsített bejelentést tenni az adózó, ha a) a bejelentés évét megelőző második adóévben aa) az általa összeállított egyedi beszámolóban vagy ab) azon számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóban, amibe bevonták, kimutatott éves nettó árbevétel az 50 milliárd forintot, saját termelésű készlet értékesítéséből származó nettó árbevétel a 40 milliárd forintot elérte és b) szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisban, valamint c) nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt

43 FONTOS! ha az eladó kockázatos terméket értékesít akkor az eladó részletes EKAER bejelentést köteles tenni

44

45 EKAER bejelentést köteles tenni EU belföld Belföld belföld Belföld EU

46 Másik tagállam termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal Magyar adóalany 1. címzett EKAER bejelentést tesz legkésőbb a belföldi szakasz megkezdéséig 2. címzett bejelenti rendszámot legkésőbb a belföldi szakasz megkezdéséig 3. címzett bejelenti a gépjármű érkezését legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő 3. munkanapon

47 Másik tagállam közösségen belüli termékértékesítés, vagy egyéb célú kivitel Magyar adóalany 1. feladó EKAER bejelentést tesz legkésőbb termék fuvarozás megkezdéséig 2. feladó bejelenti a rendszámot legkésőbb a termék fuvarozás megkezdéséig 3. feladó bejelenti a fuvarozás megkezdését legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig, de az EKAER szám érvényességi idején belül

48 Magyar adóalany vevő termékértékesítés Magyar adóalany eladó EKAER bejelentést tesz (1) általában a feladó, de láncügyletnél az a feladó, aki a terméket fuvaroztatja, (2) a címzett, ha a nem kockázatos terméket ő fuvaroztatja (3) láncügyletnél a címzett, ha a terméket ő fuvaroztatja

49 Magyar adóalany vevő termékértékesítés Magyar adóalany eladó 1. EKAER bejelentés legkésőbb termék fuvarozás megkezdéséig 2. rendszám bejelentés legkésőbb a termék fuvarozás megkezdéséig 3. gépjármű érkezés bejelentés legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő 3. munkanapon, de az EKAER szám érvényességi idején belül

50

51 Adatmódosítás

52 Adatmódosítás termék megnevezése, vámtarifa szám Határidő: a termék fuvarozásának megkezdéséig

53 Adatmódosítás termék megnevezése, vámtarifa szám Határidő: a termék fuvarozásának megkezdéséig tételekhez tartozó bruttó tömeg érték rendszám Határidő: a kirakodási (átvételi) helyre érkezés bejelentéséig

54 Adatmódosítás termék megnevezése, vámtarifa szám Határidő: a termék fuvarozásának megkezdéséig tételekhez tartozó bruttó tömeg érték rendszám Határidő: a kirakodási (átvételi) helyre érkezés bejelentéséig Felelős: a bejelentésre kötelezett

55

56 Láncügylet belföldi termékértékesítésnél A Termékértékesítéértékesítéértékesítés Termék- Termék- B C Fuvarozás D eladás többször, feladás-fuvarozás csak egyszer Áfa törvény 27.

57 Láncügylet belföldi termékértékesítésnél Magyar eladó számla Magyar vevő szállítás számla Vevőnek a vevője

58 A terméket a vevő vevőjének vevőjéhez szállítják Magyar gyártó (A) számla Magyar kereskedő1 (B) számla Magyar kereskedő2 (C) számla Fuvarozás Magyar vevő (D)

59 A terméket a vevő vevőjének vevőjéhez szállítják Magyar gyártó (A) számla Magyar kereskedő1 (B) számla Magyar kereskedő2 (C) számla Fuvarozást (A) intézi Magyar vevő (D)

60 A terméket a vevő vevőjének vevőjéhez szállítják Magyar gyártó (A) számla Magyar kereskedő1 (B) számla Magyar kereskedő2 (C) számla Fuvarozást B intézi Magyar vevő (D)

61 Áfa törvény szerinti háromszög-ügylet AT kereskedőnek kell biztosítania a bejelentéshez szükséges adatokat a HU vevő (címzett) számára DE eladó számla AT kereskedő számla szállítás HU vevő

62 2015. június 1-től

63 FELADÓ egy EKAER szám CÍMZETT felrakodási cím1 felrakodási cím2 felrakodási cím3 kirakodási cím1 kirakodási cím2

64 Fuvarozás iránya Melyik kirakodási címet kell jelenteni? Melyik felrakodási címet kell jelenteni? EU belföld valamennyit kizárólag a sorban utolsót belföld belföld valamennyit valamennyit belföld EU kizárólag a sorban elsőt valamennyit

65 FELADÓ egy EKAER szám CÍMZETT felrakodási cím1 kirakodási cím1 kirakodási cím2

66 FELADÓ egy EKAER szám CÍMZETT felrakodási cím1 felrakodási cím2 kirakodási cím1 felrakodási cím3

67 RAKTÁR1

68 RAKTÁR2 RAKTÁR1

69 VEVŐ1 RAKTÁR2 RAKTÁR1

70 VEVŐ1 RAKTÁR2 VEVŐ2 RAKTÁR1

71 VEVŐ1 RAKTÁR2 VEVŐ2 VEVŐ3 RAKTÁR1

72

73 Vállalkozási szerződés pl. egy gyártóüzem kulcsrakész kivitelezése

74 Telephelyre megérkezik a vagon, kirakodás tehergépkocsival Telephely RAKTÁR

75 Belföldi termékértékesítés raktározás vevő továbbértékesít 1. nem kockázatos termék esetén a címzett köteles EKAER bejelentés tenni a tényleges kiszállításkor 2. láncügyletnél a fuvaroztató a címzett köteles EKAER bejelentés tenni a tényleges kiszállításkor

76 Kérem tegyék fel kérdéseiket

77 Az előadás képei letölthetőek: Előadások

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások EKAER rendszer bevezetése Budapest, 2014. december 19. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások EKAER együttműködés

Részletesebben

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály 2015. március 1-től új szabályozási forma. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza:

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Siklós Márta 2015. március 31. Budapest http://systemmedia.hu A rendezvény szakmai anyagát le tudja tölteni INGYENESEN honlapunkon!

Részletesebben

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.03.02. 2015. január 1-jén elindult az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA Jogszabályi háttér Art. 22/E., 11. sz. melléklet 5/2015 (II.27) NGM rendelet EKAER

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben

EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Vonatkozó jogszabályok Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 11. számú melléklet 50/2014.

Részletesebben

termékértékesítést kockázatos termékkel végzi (ez vonatkozik a nem útdíjköteles jármővekkel végzett fuvarozásra is.

termékértékesítést kockázatos termékkel végzi (ez vonatkozik a nem útdíjköteles jármővekkel végzett fuvarozásra is. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszerrıl (EKAER) Útdíjköteles gépjármővel közúti árufuvarozással járó tevékenységet kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer

Részletesebben

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 22/E. 2 (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19.

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19. Főbb EKAER tudnivalók 2014. december 19. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel 1. EKAER szabályok 2 EKAER szabályok Érintett tranzakciók (főszabály): EU

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései

Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései 22/E. (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

Január 1-jétől indul az EKAER rendszer!?

Január 1-jétől indul az EKAER rendszer!? H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Január 1-jétől indul az EKAER rendszer!? Tisztelt

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER MAI HELYZET? ÁFA? 34 ELLENŐRZÉSI PONT, ELLENŐRZÉS NÉLKÜL MIT LÁTTUNK/HALLOTTUNK?: DRASZTIKUS FORGALOMCSÖKKENÉS,VISSZAFORDULÓ TEHERGÉPKOCSIK, KONTÉNERES

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER 2015. Dr. Orbán Ildikó

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER 2015. Dr. Orbán Ildikó Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER 2015 Dr. Orbán Ildikó Változások az áfa csalások visszaszorítására 2015-ben Trade Controll bevezetése - elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző

Részletesebben

2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK SULCZ NÁNDORNÉ NAV NÓGRÁD MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA 2015. FEBRUÁR 12. AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL (ART) SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY 2015. ÉVI VÁLTOZÁSAI Alapelvek Az adóhatóság az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai. Art. 2015.

Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai. Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Alapelvi változások: Eltérő minősítés tilalma visszakerül a törvénybe (már

Részletesebben

Adóváltozások 2015. 2015. január 29.

Adóváltozások 2015. 2015. január 29. Adóváltozások 2015 2015. január 29. Áttekintés I. A CMS German Desk Közép- és Kelet-Európában II. Személyi jövedelemadó III. Társasági adó IV. Általános forgalmi adó V. Elektronikus Közúti Áruforgalmi

Részletesebben

Tartalom 1 ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási

Tartalom 1 ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 4. szám április Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli,

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adóváltozások 2015 Budapest, 2015. január 6. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások GDP arányos adóterhelés

Részletesebben

Adóváltozások 2015. Budapest, 2014. december 16.

Adóváltozások 2015. Budapest, 2014. december 16. Adóváltozások 2015 Budapest, 2014. december 16. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adómentes juttatások Sporteseményre szóló belépő Kulturális szolgáltatás

Részletesebben