1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként?"

Átírás

1 1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként? Nincs ilyen korlátozás. 2. A vonatkozó rendelkezések szerint az EKAER szám megállapítása érdekében szükséges bejelentést az adózó ügyfélkapu regisztrációval rendelkező meghatalmazottja teheti meg, aki az EKAER honlapján regisztrált. Ez kérdésessé teszi, hogy a logisztikai szolgáltató képviselője eljárhat-e a feladó nevében. A bejelentésre kötelezett és a bejelentésre jogosult adózó, törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja az ügyfélkapun történő felhasználónév és jelszó igénylését követően az EKAER elektronikus felületen jelenti be az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II.27.) NGM rendeletben meghatározott adatokat. A bejelentést az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja helyett teljesítheti az a személy is, akinek részére az adózó, az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja az Art. szabályai szerint az EKAER elektronikus felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt. Az adózó megjelölhet olyan személyeket is, akik az adott EKAER számhoz kapcsolódóan kizárólag az EKAER számhoz tartozó termék(ek) általános (kereskedelmi) megnevezés, vámtarifaszám, további vámtarifaszámmal azonosított tételsor feltüntetése, az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg, kockázatos termék esetében az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték/adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában az adó nélküli előállítási érték, továbbá a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszám adatainak együttes vagy külön-külön történő módosítására jogosultak, illetve kizárólag a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát jelenthetik be vagy módosíthatják. Fontos, hogy az EKAER elektronikus felületen történő bejelentéshez szükséges felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által teljesített valamennyi bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül. Az adózó nevében eljáró személyek addig az időpontig teljesíthetnek bejelentést, amíg az adózó, vagy annak törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja az EKAER elektronikus felületén vissza nem vonja az erre vonatkozó jogosultságukat. Fontos kiemelni, hogy a bejelentésre az adózó által az EKAER felületen feljogosított személyek nem kizárólag az Art. 7. -a szerinti képviselők lehetnek, hanem bármely természetes személy. Bejelentésre kötelezett személyek 1. A fuvar megkezdése előtt kinek és mikor kell bejelenteni a szállítást? Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldön található átvételi címre történő közúti fuvarozás esetén: Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre történő, közúti fuvarozással járó Közösségen belüli termékbeszerzési vagy egyéb célú behozatal esetén az adatok bejelentésére az állami adó- és vámhatósághoz a címzett kötelezett. Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre történő, közúti fuvarozással járó Közösségen belüli termékbeszerzési vagy egyéb célú közúti behozatal esetén az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II.27.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. (1) bekezdés b)-k) és m) pontjaiban

2 meghatározott adatok bejelentése szükséges. Az EKAER szám megállapítása érdekében a Rendelet 7. (1) bekezdés b)-i) és m) pontjaiban meghatározott adatok bejelentése szükséges. Az EKAER elektronikus felületén kell bejelenteni a) a Rendelet 7. (1) bekezdés b)-i) és m) pontjaiban meghatározott adatokat legkésőbb a termék belföldi útszakaszon történő fuvarozásának megkezdéséig, b) a Rendelet 7. (1) bekezdés j) pontja szerinti adatot az EKAER szám igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb a termék belföldi útszakaszon történő fuvarozásának megkezdéséig, c) a Rendelet 7. (1) bekezdés k) pontja szerinti adatot a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő harmadik munkanapon, de az EKAER szám érvényességi idején belül. Belföldi feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre történő közúti fuvarozás esetén Belföldi feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre, értékesítés céljából vagy értékesítéstől eltérő egyéb célból történő közúti fuvarozás esetén az adatok bejelentésére az állami adó- és vámhatósághoz a feladó kötelezett. Belföldi feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre értékesítés céljából vagy értékesítéstől eltérő egyéb célból történő közúti fuvarozás esetén a Rendelet 7. (1) bekezdés b)-e) és g)-j), l) és m) pontjában meghatározott adatok bejelentése szükséges. Az EKAER szám megállapítása érdekében az NGM rendelet 7. (1) bekezdés b)-e) és g)-i) és m) pontjaiban meghatározott adatok bejelentése szükséges. Az EKAER elektronikus felületén kell bejelenteni a) a Rendelet 7. (1) bekezdés b)-e) és g)-i) és m) pontjaiban meghatározott adatokat legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig, b) a Rendelet 7. (1) bekezdés j) pontja szerinti adatot az EKAER szám igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig, c) a Rendelet 7. (1) bekezdés l) pontja szerinti adatot a termék fuvarozásának megkezdésekor, de az EKAER szám érvényességi idején belül. Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozás esetén Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termékértékesítés esetén a Rendelet 7. (1) bekezdés b)-g), i-k) és m) pontjában meghatározott adatokat a feladó köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatósághoz. A 3. (3) bekezdése szerinti esetben azt a feladót terheli a bejelentési kötelezettség, aki (amely) a terméket elfuvarozza vagy elfuvaroztatja. Ha a nem kockázatos terméket a címzett fuvarozza vagy fuvaroztatja, a bejelentési kötelezettség a címzettet terheli. A Rendelet 3. (3) bekezdése szerinti esetben azt a címzettet terheli a bejelentési kötelezettség, aki (amely) a terméket elfuvarozza vagy elfuvaroztatja. (Ezen rendelkezés csak április 1-től hatályos.) Az EKAER szám megállapítása érdekében a Rendelet 7. (1) bekezdés b)-g), i) és m) pontjaiban meghatározott adatok bejelentése szükséges. Az EKAER elektronikus felületén kell bejelenteni a) a Rendelet 7. (1) bekezdés b)-g), i) és m) pontjaiban meghatározott adatokat legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig, b) a Rendelet 7. (1) bekezdés j) pontja szerinti adatot az EKAER szám igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig,

3 c) a Rendelet 7. (1) bekezdés k) pontja szerinti adatot a szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő harmadik munkanapon, de az EKAER szám érvényességi idején belül. 2. Német cég megbízásából Magyarországra szállítjuk az árut. Kinek és mikor kell jelenteni? Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre történő, közúti fuvarozással járó Közösségen belüli termékbeszerzési vagy egyéb célú behozatal esetén az adatok bejelentésére az állami adó- és vámhatósághoz a címzett kötelezett. Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre történő, közúti fuvarozással járó Közösségen belüli termékbeszerzési vagy egyéb célú közúti behozatal esetén az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II.27.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. (1) bekezdés b)-k) és m) pontjaiban meghatározott adatok bejelentése szükséges. Az EKAER szám megállapítása érdekében a Rendelet 7. (1) bekezdés b)-i) és m) pontjaiban meghatározott adatok bejelentése szükséges. Az EKAER elektronikus felületén kell bejelenteni a) a Rendelet 7. (1) bekezdés b)-i) és m) pontjaiban meghatározott adatokat legkésőbb a termék belföldi útszakaszon történő fuvarozásának megkezdéséig, b) a Rendelet 7. (1) bekezdés j) pontja szerinti adatot az EKAER szám igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb a termék belföldi útszakaszon történő fuvarozásának megkezdéséig, c) a Rendelet 7. (1) bekezdés k) pontja szerinti adatot a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő harmadik munkanapon, de az EKAER szám érvényességi idején belül. 3. Nagy értékű beruházások esetén jellemzően több hónapos megvalósulással egy terméket értékesítenek a Közösség egyik tagállamából egy magyarországi címre. Ugyanakkor az értékesítéssel együtt jár a termék üzembe helyezése, Áfa tv. szerinti fel és összeszerelése. Ennek során az értékesítő illetve az ő megbízásából az alvállalkozója - számos olyan kiegészítő anyagot, árut szállít az üzembe helyezés területére, amelyik az eredeti ügylettől el nem választható, csak úgy jön létre az Áfa tv. szerinti termékértékesítés. A terméket beszerző adóalany számára ez egyetlen termékbeszerzés lesz, ugyanakkor a vele járó kiegészítő szállítások számára egyesével jelenleg azonosíthatatlanok, azok a beszállító felelősségi körébe tartoznak. Értelemszerűen a fuvarozás során ezek a termékek az értékesítő fél, a beszállító illetve alvállalkozójának - tulajdonában vannak még. Ki lesz a kötelezett a kiegészítő szállítások EKAER bejelentésére? Amennyiben az értékesítő belföldön folytatott tevékenysége miatt nem köteles adóalanyként bejelentkezni, az általa másik tagállamból történő, a fel és összeszereléshez szükséges anyagok behozatala nem keletkeztet EKAER bejelentési kötelezettséget. Amennyiben az értékesítő adóalany Magyarországon bejelentkezett adóalany, a fel és összeszereléshez szállított anyagok másik tagállamból történő behozatala, mint az Unió másik tagállamából történő egyéb célú behozatal miatt EKAER számot kell kérni. Ebben az esetben a Rendelet a b) pontja alapján a terméket a kirakodási (átvételi) helyen átvevő személy, szervezet lesz a bejelentésre kötelezett. 4. Az EU másik tagállamából történő termékbeszerzés esetében, amennyiben az olyan paritás alkalmazásával történik, ahol a termék tulajdonjoga csak az árunak a vevő telephelyére érkezésekor száll át (pl. DAP), abban az esetben ki lesz a kötelezett a szállítások EKAER rendszerbe történő bejelentésére? A beszállító, aki a termék tulajdonjogával rendelkezik a

4 fuvarozás során, vagy esetleg a terméket beszerző adóalany, aki a szállításkor, fuvarozáskor még nem rendelkezik a termék tulajdonjogával? A Rendelet 3. (2) bekezdése alapján a közúti fuvarozással járó tevékenységnek minősülést nem befolyásolja, hogy a közúti fuvarozást a terméket értékesítő, a terméket beszerző, az egyéb célú behozatalt, egyéb célú kivitelt megvalósító személy, szervezet vagy bármelyikük megbízásából más végzi. Így a kérdés szerinti esetben az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre irányuló termékbeszerzési célú közúti fuvarozás megvalósulása miatt a címzett lesz a bejelentésre kötelezett. 5. Belföldi forgalomban a szállítmány megérkezését a címzett köteles lejelenteni, ami sok esetben életszerűtlen, (kis címzettek, vagy az igénylés esetében kis feladók tenyésztők, tejes gazdák), és ennek elmaradásáért az EKAER számot igénylőt büntetik. Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termékértékesítés esetén a Rendelet 7. (1) bekezdés b)-g), i-k) és m) pontjában meghatározott adatokat a feladó köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatósághoz. Ha belföldön a nem kockázatos terméket a címzett fuvarozza vagy fuvaroztatja, a bejelentési kötelezettség a címzettet terheli. (Ezen rendelkezés csak április 1-től hatályos.) Belföldi viszonylatban a gépjármű kirakodási helyre történő megérkezését (Rendelet 7. (1) bekezdés k) pontja szerinti adatot) a feladó, vagyis az értékesítést megvalósító áfa-alany jelenti be a kirakodási címre érkezést követő harmadik munkanapon, de az EKAER szám érvényességi idején belül. Fontos, hogy nem kell EKAER számot kérni a mezőgazdasági termelők olyan értékesítéséhez kapcsolódó fuvarozás esetén, amellyel összefüggésben a termelőt kompenzációs felár illeti meg. Továbbá első általános forgalmi adóköteles értékesítés hiányában nem kell EKAER számot kérni az alanyi mentes adózó fuvarozással járó belföldi értékesítése esetén sem. Ha a terméket a termelő külön jogszabály szerint elismert termelői csoporton, termelői szervezeten keresztül értékesíti, vagy a terméket a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet részére értékesíti, a Rendelet 3. (1) bekezdés c) pontját a termelői csoport, termelői szervezet, vagy a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet által történő termékértékesítésre kell alkalmazni. 6. Belföldi alapanyag fuvar (pl. tejfelvásárlás) esetében kinek kell megigényelni az EKAER számokat (a járatterveket a feldolgozó vállalat adja ki)? Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termékértékesítés esetén a Rendelet 7. (1) bekezdés b)-g), i-k) és m) pontjában meghatározott adatokat a feladó köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatósághoz. A 3. (3) bekezdése szerinti esetben azt a feladót terheli a bejelentési kötelezettség, aki (amely) a terméket elfuvarozza vagy elfuvaroztatja. Ha a nem kockázatos terméket a címzett fuvarozza vagy fuvaroztatja, a bejelentési kötelezettség a címzettet terheli. A Rendelet 3. (3) bekezdése szerinti esetben azt a címzettet terheli a bejelentési kötelezettség, aki (amely) a terméket elfuvarozza vagy elfuvaroztatja. (Ezen rendelkezés csak április 1-től hatályos.) Az EKAER szám megállapítása érdekében a Rendelet 7. (1) bekezdés b)-g), i) és m) pontjaiban meghatározott adatok bejelentése szükséges. Az EKAER elektronikus felületén kell bejelenteni a) a Rendelet 7. (1) bekezdés b)-g), i) és m) pontjaiban meghatározott adatokat legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig,

5 b) a Rendelet 7. (1) bekezdés j) pontja szerinti adatot az EKAER szám igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig, c) a Rendelet 7. (1) bekezdés k) pontja szerinti adatot a szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő harmadik munkanapon, de az EKAER szám érvényességi idején belül. Fontos, hogy nem kell EKAER számot kérni a mezőgazdasági termelők olyan értékesítéséhez kapcsolódó fuvarozás esetén, amellyel összefüggésben a termelőt kompenzációs felár illeti meg. Továbbá első általános forgalmi adóköteles értékesítés hiányában nem kell EKAER számot kérni az alanyi mentes adózó fuvarozással járó belföldi értékesítése esetén sem. Ha a terméket a termelő külön jogszabály szerint elismert termelői csoporton, termelői szervezeten keresztül értékesíti, vagy a terméket a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet részére értékesíti, a Rendelet 3. (1) bekezdés c) pontját a termelői csoport, termelői szervezet, vagy a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet által történő termékértékesítésre kell alkalmazni. 7. Milyen joga/kötelessége van a teherautó vezetőjének az áru átvételekor? (Mivel nem feltétlenül tudja, hogy amit visz az EKAER köteles-e, elindulhat regisztráció nélkül, majd zárolhatják az úton?) Mint fuvarozót, milyen kötelezettség terhel azzal kapcsolatban, ha belföldi feladó-belföldi lerakó viszonylatban kapunk megbízást? Vizsgálnunk kell-e, hogy ez az első belföldi értékesítés, amit továbbítunk? Mivel az általános forgalmi adó alanyának tulajdonában lévő kereskedelmi mennyiségű termék csak a termék eredetét hitelt érdemlő módon igazoló dokumentum (különösen fuvarlevél vagy számla) birtokában fuvarozható, az állami adó- és vámhatóság nyilatkozattételre kötelezheti a kereskedelmi mennyiségű termék fuvarozását végző személyt arról, hogy mely általános forgalmi adóalany javára végzi a fuvarozási tevékenységet, továbbá ellenőrizheti a termék eredetét, és az általános forgalmiadó-alany tulajdonjogát hitelt érdemlő módon igazoló dokumentumok (különösen fuvarlevél vagy számla) meglétét. Az állami adó- és vámhatóság a termék fuvarozását végző személy nyilatkozata alapján a termék fuvarozásában érintett címzettet, feladót és fuvarozót nyilatkozattételre kötelezheti: a) a fuvarozott termék megnevezéséről, mennyiségéről, b) a szállítóeszköz megnevezéséről, forgalmi rendszámáról, c) a termék átvételéről, kirakodásának címéről, d) az EKAER számról, e) amennyiben a kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany székhelye, telephelye, fióktelepe, úgy az ingatlan használatának jogcíméről. Az EKAER számot a bejelentésre kötelezett a termék (belföldi útszakaszon történő) fuvarozásának megkezdése előtt a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátja. A termék fuvarozását végző személyt tehát a fentiek alapján nyilatkozattételi kötelezettség terheli. Ezen túl a fuvarozót egyéb kötelezettség nem terheli, így az első általános forgalmi adóköteles értékesítés tényét sem kell ellenőriznie. 8. Van-e teendője a fogadó félnek (vevőnek, átvevőnek)? A Rendelet pontja értelmében címzett: a) a terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya, b) a terméknek az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló beszerzésétől eltérő egyéb célból történő behozatala eseten a terméket a kirakodási (átvételi) helyen átvevő személy, szervezet, kivéve a végfelhasználót,

6 c) belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termékértékesítés esetén a termék beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya, d) a terméknek az Európai Unió más tagállamába irányuló értékesítése esetén a terméket beszerző személy, szervezet, értékesítéstől eltérő egyéb célból történő kivitel esetén a terméket átvevő személy, szervezet, e) kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása eseten a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó adózó, amennyiben ezen adózó nem azonos az a) d) pontokban meghatározott személlyel, szervezettel. 9. Egy nagyberuházás esetén ki a végfelhasználó? A fővállalkozó, aki épít, vagy a beruházó, aki a beruházás eredményét használni fogja? A Rendelet értelmében végfelhasználó a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárló természetes személy. Vagyis egy beruházásban közreműködő vállalkozás esetében nem valósulhatnak meg a végfelhasználóval szemben támasztott követelmények. Bejelentésre kötelezett tevékenységek (fuvarozások, speciális ügyletek) 1. Mit jelent pontosan az első adóköteles termékértékesítés? A belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítés alatt az olyan termékek értékesítése értendő, amelyeket az adózó a Közösség más tagállamából, harmadik országból történő beszerzést, vagy belföldi előállítást, létrehozást követően először értékesített fuvarozással egybekötötten belföldi rendeltetési helyre úgy, hogy az értékesítés általános forgalmi adóköteles. Első általános forgalmi adóköteles értékesítésnek tekintendő a bérmunkával létrehozott termék belföldre, nem közvetlen végfelhasználó felé történő értékesítése. Tekintettel arra, hogy a feltételek között szerepel az is, hogy az értékesítés általános forgalmi adóköteles legyen, nem kell EKAER számot kérni a mezőgazdasági termelők olyan értékesítéséhez kapcsolódó fuvarozás esetén, amellyel összefüggésben a termelőt kompenzációs felár illeti meg. Továbbá első általános forgalmi adóköteles értékesítés hiányában nem kell EKAER számot kérni az alanyi adómentes adózó fuvarozással járó belföldi értékesítése esetén sem. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II.27.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) végfelhasználónak tekinti azt a természetes személyt, aki a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárolja meg. A Rendelet 3. (2) bekezdése alapján a közúti fuvarozással járó tevékenységnek minősülést nem befolyásolja, hogy a közúti fuvarozást a terméket értékesítő, a terméket beszerző, az egyéb célú behozatalt, egyéb célú kivitelt megvalósító személy, szervezet vagy bármelyikük megbízásából más végzi. Ha a terméket a termelő külön jogszabály szerint elismert termelői csoporton, termelői szervezeten keresztül értékesíti, vagy a terméket a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet részére értékesíti, a Rendelet 3. (1) bekezdés c) pontját a termelői csoport, termelői szervezet, vagy a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet által történő termékértékesítésre kell alkalmazni. 2. Az olyan termékértékesítés, egyéb célú kivitel esetében, ahol Áfa-raktáron keresztül történik az értékesítés, azaz vámhatárt lép (vámolásra kerül) a tétel, kell-e EKAER a magyar felrakó hely és a magyar vámraktár között?

7 Termékértékesítés, egyéb célú kivitel esetében a vámraktárból történő értékesítésnél is igaz, hogy csak a Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés esetén kell EKAER számot kérni, amennyiben a vámraktárból a terméket az Európai Unión kívüli országba értékesítik, azt nem terheli bejelentési kötelezettség, így a felrakodás címe és a vámraktár közötti útszakaszra sem szükséges EKAER szám igénylése. 3. Az EU más tagállamába irányuló fuvarozás esetén nincs tisztázva az áru címzetthez érkezése után az EKAER visszaigazolásának módja. Belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel esetén az áru megérkezésekor bejelentési kötelezettség nem áll fenn. 4. Saját áru kiszállításakor is fennáll a bejelentési kötelezettség? Az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal, illetve Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel, továbbá belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítés esetén áll fenn a bejelentési kötelezettség. A saját áru kiszállítása főszabály szerint mind belföld-másik tagállam, mind pedig másik tagállam-belföld viszonylatban Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítésnek, illetve termékbeszerzésnek minősül (saját vagyon áthelyezésként az áfa-ban termékértékesítésként kezelendő), így EKAER számot kell igényelni. (A saját vagyon áthelyezés esetén a címzett és a feladó ugyanaz a személy.) 5. Telephelyeink között történhet-e EKAER nélküli átszállítás (alapanyag, áru, stb.)? Csak akkor áll fenn bejelentési kötelezettség, ha a belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítés történik. Így, ha az adóalany belföldi telephelyei között fuvarozza/fuvaroztatja a saját termékét, nem kell EKAER számot igényelni. 6. Van-e bejelentési kötelezettsége a termékbeszerzőnek, ha magát a fuvareszközt szerzi be, amely saját lábon érkezik a vevő telephelyére? Ebben az esetben nem áll fenn bejelentési kötelezettség. 7. A magyarországi vevői készlet esetén a korábban már Magyarország területére behozott termékből kerül kitárolásra és magyarországi címekre történő elszállításra termék. Helyes-e az a következtetés, hogy ezek a kitárolások az Áfa tv. szerinti közösségen belüli termékbeszerzésnek minősülnek, így ezek nem első belföldi adóköteles termékértékesítések lesznek, illetve ilyenkor már fuvarozás sem kapcsolódik az ügylethez, így nem szükséges EKAER számot igényelni utána. Az áfa-törvény alapján a vevői készlet belföldön a termék leendő beszerzőjének saját raktárába vagy általa bérelt raktárba készletezésre fizikailag betárolt olyan terméket jelenti, amely a tárolás tartama alatt a termék leendő értékesítőjének tulajdonosi rendelkezése alatt áll, anélkül, hogy ez idő alatt a termék használatára, egyéb módon történő hasznosítására - ide nem értve a kipróbálást és a próbagyártást - bárki jogosult lenne, továbbá a termékértékesítés teljesítésével egyúttal, amelyet a termék leendő beszerzője kezdeményez, a termék fizikai kitárolása is megtörténik. A vevői készletbe történő szállítás függetlenül attól, hogy csak a lehívással valósul meg a termékértékesítés Közösségen belüli termékbeszerzésnek minősül, melyhez EKAER szám szükséges. Ugyanakkor a beszerző köteles bejelenteni azt is, ha a vevői készletből lehívott terméket belföldön úgy értékesíti, hogy az fuvarozással jár.

8 8. Abban az esetben, ha egy Magyarországról induló, az Európai Unióba tartó szállítás kombinált módon közúton és vasúton történik (és a közúti szakasz minimális), az ilyen kombinált szállítással végrehajtott Közösségen belüli értékesítéshez szükséges EKAER számot igényelni? Igen, a közúti szakasz tekintetében szükséges az EKAER szám igénylése. 9. Belföldi bérmunka esetében a gyártáshoz szükséges alapanyagok és a keletkező termékek mozgatásához kell-e EKAER számot kérni, mivel az áru tulajdonosa nem változik, de a termék fajtája igen (pl. nyers termékből feldolgozott termék)? Belföldi viszonylatban csak a nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértésesítés esetén szükséges EKAER számmal rendelkezni, saját alapanyag, termék mozgatásához nem. 10. Mit jelent a felrakodási cím? (A felrakodási cím eltérhet az eladó címétől.) A Rendelet pontja értelmében a felrakodás címe: a) a termékegység közúti fuvarozásához használt gépjárműre történő felrakodás helyének pontos címe (ország/irányítószám, település neve, közterület neve és jellege, házszám, ennek hiányában helyrajzi szám, vagy globális helymeghatározó rendszer (GPS) koordináta), b) az Európai Unió más tagállamában történő felrakodás esetén a feladó által rendelkezésre bocsátott címadat, c) az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló kombinált (intermodális) fuvarozás esetén, a közúti fuvarozást végző gépjárműre történő felrakodás helyének címe. 11. Mit jelent az áru általános megnevezése? A termék általános (kereskedelmi) megnevezése a termék hétköznapi forgalomban használt megnevezése, illetve a csomagoláson megjelölt megnevezés, azonban ezen megnevezésnek összhangban kell állnia a bejelentendő adatoknál feltüntetett vámtarifaszámmal. 12. Mit jelent az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó tömeg kg-ban? A bruttó tömeg a termék és a tára (a termék-csomagolás) tömege együttesen. Az EKAER felületen sem szükséges a terméket és a göngyöleget külön soron megjeleníteni. A göngyöleg tömegét vagy termékenységenként arányosítani kell, vagy az egyik termékegységhez kell hozzászámítani. 13. Mit jelent a termékértékesítés? Termékértékesítés alatt az Áfa tv. szerinti termékértékesítés értendő. 14. A szabadpiaci értékesítésnél megmaradt áru (nem minőségi kifogás miatt visszautasított) esetén mi a teendő a nagybani piacon a visszaszállítás előtt? Amennyiben a nagybani piacon el nem adott árut kell visszaszállítania a kereskedőnek Magyarországon belül, úgy az nem bejelentés köteles. Belföldi viszonylatban kizárólag a belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítés bejelentés köteles.

9 15. Mi a teendő akkor, ha egy szállítással több konkrét vevő kiszolgálása történik, és különkülön egyik tétel sem éri el a Rendelet szerinti tömeg és értékhatár minimumot. Van-e ebben az esetben bejelentési kötelezettség? Az EKAER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során. Egy termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát, valamint több terméktételt tartalmazhat. Nem tartozik az EKAER hatálya alá: - Ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, - Ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege az 500 kg-ot és azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg. Ha tehát az egyes címzettek részére küldendő termékek tömeg és értékhatára nem haladja meg jogszabályban előírt mértéket, úgy a szállításhoz nem szükséges EKAER számot igényelni. 16. Külföldi megrendelő részére gyártunk különböző típusú ipari kemencéket, melyekhez a megrendelő térítésmentesen biztosít bizonyos alkatrészeket, anyagokat, melyeket rendszertelen időközönként részünkre ideszállít. Ezek az alkatrészek, anyagok beépítésre kerülnek a késztermékbe. Ez termékbeszerzésnek minősül-e, illetve beletartozhat az egyéb célú behozatalba? Ebben az esetben az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló, termékbeszerzéstől eltérő egyéb célú behozatal valósul meg, amellyel járó közúti fuvarozás, - amennyiben az útdíjköteles járművel történik, - bejelentés köteles. 17. Cégünk nem fuvaroz, de saját útdíj köteles tehergépjárművel szállítunk acélszerkezeteket (melyek részegységek) a beépítés helyére, ill. esetenként saját telephelyünkre szállítunk be szerkezeteket, hogy megjavítsuk, majd visszaszállítjuk és beépítjük őket. Ez termékértékesítésnek, illetve a rendelet szerint fuvarozásnak számít? Bejelentési kötelezettség terheli a belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítést teljesítő adózót, amennyiben ezt a tevékenységet útdíjköteles gépjárművel (azaz 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművel) közúti fuvarozás keretében végzi. Belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítés alatt az olyan termékek értékesítése értendő, amelyeket az adózó a Közösség más tagállamából, harmadik országból történő beszerzést, vagy belföldi saját előállítást, létrehozást követően először értékesíti fuvarozással egybekötötten belföldi rendeltetési helyre úgy, hogy az értékesítés általános forgalmi adó-köteles. Belföld-belföld viszonylatban saját termék értékesítés nélküli fuvarozása (például egyik telephelyről a másik telephelyre történő szállítás) nem eredményez bejelentési kötelezettséget, azaz ilyen esetben nem kell EKAER számot kérni. Belföld-belföld viszonylatban, ha a társaság a megrendelő tulajdonában álló szerkezeteket a telephelyére szállítja javítás céljából, majd egy belföldi címre visszaszállítja és beépíti, az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) rendszerében szolgáltatásnyújtásnak minősül, és ebből következően nem keletkeztet bejelentési kötelezettséget. Ha ugyanerre a folyamatra Európai Unió Magyarország, illetve Magyarország Európai Unió viszonylatban kerül sor, úgy egyéb célú behozatalról, illetve egyéb célú kivitelről beszélünk, és

10 az EKAER szám megállapítása érdekében az állami adó- és vámhatósághoz az bejelentést kell tenni. Abban az esetben, ha a társaság az acélszerkezeteket a beépítés helyszínére szállítja, ott beépíti, és az ügylet belföldi forgalomban nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítésnek minősül, úgy fennáll a bejelentési kötelezettség. Ha az acélszerkezeteket a társaság értékesíti, és azok beépítésére az Európai Unió valamely tagállamában kerül sor, úgy szintén keletkezik a bejelentési kötelezettség. 18. Egy címzett részére, de annak egymást követően több telephelyére történő szállítás esetén hány EKAER számot kell igényelni? Az EKAER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során. Egy termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát, valamint több terméktételt tartalmazhat. Amennyiben egy címzett részére, de annak több telephelyére történik a szállítás akkor, az EKAER számot telephelyenként kell igényelni. Kiemelendő ugyanakkor a Rendelet 15. (4) bekezdése, amely szerint, egy EKAER számot kell megállapítani akkor is, ha egy gépjárművel a) egy feladó több felrakodási címéről, b) egy címzett több kirakodási (átvételi) címére, történik a közúti fuvarozás. Ez a rendelkezés azonban csak június 1-től lép hatályba. 19. Cégünk papírhengert szállít Németországba bérmunka céljából. Fennáll-e ebben az esetben bejelentési kötelezettség, illetve mi a teendő, ha az áru pontos értékéről nincs tudomásunk? Belföldi feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre bérmunka céljából történő kiszállítást egyéb célú közúti fuvarozásnak kell tekinteni, így a szállítást bejelentési kötelezettség terheli. Az áru értékét csak kockázatos termékek esetében kell bejelenteni. A kérdésben szereplő papírhenger nem tartozik a kockázatos termékek közé, így annak értékét nem kell bejelenteni. Megjegyzendő továbbá, hogy a fenti esetben annak eldöntéséhez, hogy a termék értéke a mentességi értékhatárt meghaladja-e vagy sem - azaz a bejelentési kötelezettség fennáll-e vagy sem - közelítő értéket kell alapul venni. 20. Ha a kereskedő kompenzációs felárra jogosulttól vásárol, és az árut azonnal értékesíti (akár belföldre, akár valamely EU tagállamba) és az áru továbbítását saját szervezésű szállítással bonyolítja, szüksége van-e bejelentésre? A kompenzációs felárra jogosult személytől történő beszerzés nem minősül első belföldi általános forgalmi adóköteles termékértékesítésnek. Az ilyen személytől beszerzett termék első értékesítése azonban már bejelentés-köteles lesz. A kérdésben vázolt esetben tehát a kereskedőnek értékesítései vonatkozásában amennyiben azokat útdíjköteles (3,5 tonnánál nehezebb) gépjárművel végzi kell EKAER számot igényelnie. Ugyancsak EKAER szám köteles a 3,5 tonna alatti gépjárművel szállított kockázatos termék, ha az a Rendeletben meghatározott tömeg-,vagy értékhatárt meghaladja 21. EKAER bejelentés alá tartozik-e az az eset, ha a feladó szerződik a szállítmányozó céggel arra, hogy az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére légi úton küldje el az áruját, de azt technikai okok (pl: terjedelmileg nem fér el repülőgépen) miatt nem repülővel szállítják, hanem ún. légi kamiont indítanak. (A kamion útdíjköteles, légi manifesttel, légi

11 járatszámmal közlekedik, azonban nem közúti fuvarozási eljárásban, ugyanis a szállítmány légi küldeményként halad.) Amennyiben a szállítmányt légi manifest kíséri, azt légi úton történő szállítmányozásnak kell tekinteni, így a szállítást bejelentési kötelezettség nem terheli. A fentiek szerint kell eljárni abban az esetben is, ha a repülőgép az időjárási körülmények vagy műszaki okok miatt nem a rendeltetési repülőtéren (pl. Budapest helyett Bécsben) száll le, és az árut légi manifest (légi fuvarlevél kíséretében) útdíj köteles gépjárművel szállítják tovább a rendeltetési repülőtérre. 22. Saját tulajdonú állványzat németországi cég általi, munkavégzés céljából Magyarországra történő behozatala, majd a munkák befejezésével annak visszaszállítása EKAER bejelentés-köteles-e? A fenti eset nem esik EKAER bejelentési kötelezettség alá, mivel az állványzatot a belföldön nem regisztrált német gazdálkodó saját munkavégzése érdekében, annak időtartamára hozza be az országba. Így a konkrét eset sem a munkát megrendelő adóalanynál, sem a külföldi adóalanynál nem keletkeztet bejelentési kötelezettséget. 23. A Rendelet szerint nem tartozik az EKAER hatálya alá az alábbi termékekkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, szárított dohány, ellenőrzött ásványolajtermék, bioetanol, biodízel, E85. Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha alkoholtermékek mellett például üdítőitalokat is szállítunk? Ebben az esetben is fennáll a mentesség? Amennyiben a fenti termékekkel együtt más termék szállítására is sor kerül, a szállítás a mentesség alá nem eső termék tekintetében már bejelentési kötelezettség alá esik. 24. Keletkezik-e EKAER bejelentési kötelezettsége olyan külföldi adóalanynak, aki Magyarországon áfa regisztrált, a harmadik országból közúton fuvarozott terméket Magyarországon vámkezelteti és innen az Európai Unió más tagállamába továbbszállítja értékesíti célból? Belföldi áfa regisztrációval rendelkező ügyfelének útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés címén feladói minőségben bejelentési kötelezettsége keletkezik, tekintettel arra, hogy a harmadik országból érkező termékek közösségi tagállamba irányuló értékesítésére a magyarországi vámkezelést, illetve a belföldön megvalósuló, vámjogi értelemben vett szabad forgalomba helyezést (akár a 4200-as, akár a 4000-es eljárást) követően kerül sor, vagyis az ügyfél a termékeket a közösség más tagállamba irányuló értékesítés keretében fuvarozza Magyarországról másik tagállamba. Az ügyfélnek, mint feladónak a bejelentési kötelezettség teljesítése során a felrakodás címeként annak a helynek a címét kell megadnia, ahol az általa értékesíteni kívánt termék vámkezelése, illetve vámjogi értelemben vett szabad forgalomba helyezése megvalósult. 25. Keletkezik-e EKAER bejelentési kötelezettség, ha belföldön nem áfa regisztrált német cég Magyarországra fel-, összeszerelési célból alkatrészt szállít, vagy saját munkaeszközt szintén munkavégzés céljából szállít, és az átvevő az összeszerelés helyszínén a német cég alkalmazottja? Magyar cég által a fenti célból az Európai Unió más tagállamába történő szállítás bejelentés köteles-e? Az első esetben, mikor belföldön nem regisztrált adózó fuvaroz/fuvaroztat Magyarországra fel-, összeszerelési célból alkatrészt vagy saját munkaeszközt és a német cég belföldön folytatott tevékenysége miatt nem köteles adóalanyként bejelentkezni, az általa másik tagállamból történő, a fel és összeszereléshez szükséges anyagok behozatala nem keletkeztet EKAER bejelentési kötelezettséget. A második esetben, amennyiben magyar cég fuvaroz/fuvaroztat az Európai Unió más tagállamába fel-, összeszerelési célból alkatrészt vagy saját munkaeszközt, az a Magyarország

12 területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló egyéb célú kivitelnek minősül, a bejelentés megtételére a magyarországi adóalany, mint feladó köteles. 26. Keletkezik-e EKAER bejelentési kötelezettség, ha harmadik országból származó áru úgy halad át Magyarország területén, hogy még nem került szabad forgalomba bocsátásra? Tekintettel arra, hogy az áru nem került szabad forgalomba bocsátásra, az harmadik országból származó árunak minősül, mely tranzitként halad át az országon, ezért nem keletkezik EKAER bejelentési kötelezettség. Megjegyzendő továbbá, hogy nem tartozik az EKAER hatálya alá a Vámkódex szerinti vámfelügyelet alatt álló termékekkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység. 27. Keletkezik-e EKAER bejelentési kötelezettség, ha jövedéki termék göngyöleggel történő szállítása után a göngyöleget visszaszállítják? A göngyöleg szállítása kizárólag EU-Magyarország és Magyarország-EU viszonylatban bejelentés köteles, mint egyéb célú behozatal, vagy kivitel. 28. Keletkezik-e EKAER bejelentési kötelezettség, ha a gépjármű jövedéki terméket szállít, azonban a jövedéki termékekhez tartozó göngyöleg (palack, rekesz, raklap) is a szállítmány részét képezi és azok értéke számlázásra kerül? A Rendelet szerint nem tartozik az EKAER hatálya alá az alábbi termékekkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, szárított dohány, ellenőrzött ásványolajtermék, bioetanol, biodízel, E85. Amennyiben a jövedéki termékkel együtt az annak tárolására szolgáló göngyöleg is az ügylet tárgya, önmagában ez a tény nem keletkeztet bejelentési kötelezettséget, tekintettel arra, hogy a palackot, rekeszt, raklapot a jövedéki termékek nélkül nem fuvaroztatná az adózó. 29. Kinek kell a hulladékszállítást és mikor bejelentenie, illetve kell-e bejelenteni a hulladékszállítást,ha a. ellenértéket nem fizet érte az átvevő, aki az elszállítást és a kezelést (melyről a termelő köteles gondoskodni) nyújtja ellenszolgáltatásként a hulladéktermelő részére; b. a hulladék termelője (átadója) a kezelésért beleértve a hulladék elszállítását is fizet, tehát egy hulladékgazdálkodási szolgáltatást vesz igénybe, a hulladék negatív értéket képvisel; c. ellenértéket fizet az átvevő a hulladéktermelőnek a hulladékért; d. az a-c. esetben gyűjtőjáratban (több címről) fuvarozza el a hulladékot a termelőtől. A fenti kérdésekkel összefüggésben vélelmeztük, hogy a hulladék átadása és átvétele a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Hulladék tv.) 31. (1), (2), valamint (2a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően valósul meg, vagyis a hulladék birtokosa a részére előírt hulladékkezelési kötelezettség teljesítése érdekében a hulladékot a Hulladék tv.- ben meghatározott személynek/szervezetnek átadja és a hulladék ez utóbbi személy/szervezet tulajdonába kerül. Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó, első belföldi általános forgalmi adóköteles - nem közvetlen végfelhasználó részére történő - termékértékesítés esetén a feladó az EKAER szám megállapítása érdekében az állami adó- és vámhatósághoz az EKAER elektronikus felületén, legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig köteles bejelenteni a Rendelet 7. (1) bekezdés b)-g), i) és m) pontja szerinti adatokat. Emellett a feladónak az EKAER elektronikus felületén, az EKAER szám igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig megkezdéséig a Rendelet 7. (1) bekezdés j) pontja szerinti adatot (rendszámot) is be kell jelentenie. A Rendelet 7. (1) bekezdés k) pontja szerinti adatot (megérkezés időpontját) a szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, de legkésőbb a terméket szállító gépjármű

13 kirakodási (átvételi) címre érkezését követő harmadik munkanapon, de az EKAER szám érvényességi idején belül kell bejelenteni. a) Abban az esetben, ha a hulladék átvevője (továbbiakban: átvevő) a hulladék átadásáért nem fizet ellenértéket a hulladék termelőjének, illetve átadójának (továbbiakban: átadó), hanem a hulladék átadása ellenében vállalja a hulladék elszállítását és kezelését, akkor az átadó a hulladékot értékesíti az átvevőnek, az átvevő pedig a hulladék elszállítására és feldolgozására irányuló szolgáltatást nyújt az átadónak. Az átadó által a fenti módon teljesített hulladékértékesítés kapcsán az átadónak feladói minőségben keletkezik bejelentési kötelezettsége. b) Amennyiben az átvevő az átadó által megfizetett ellenérték fejében átveszi a hulladékot, valamint vállalja annak elszállítását és kezelését, úgy az átadó és az átvevő közötti ügylet a jellegéből adódóan szolgáltatásnyújtásnak minősíthető, vagyis annak kapcsán függetlenül attól, hogy a hulladék az átvevő tulajdonába kerül belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó, első belföldi általános forgalmi adóköteles nem közvetlen végfelhasználó részére történő termékértékesítés címén bejelentési kötelezettség nem merül fel. c) Abban az esetben, ha az átvevő a hulladék átadásáért ellenértéket fizet az átadónak, akkor az átadó hulladék értékesítésére irányuló ügyletet teljesít az átvevő részére, melynek kapcsán az átadónak feladói minőségben keletkezik bejelentési kötelezettsége. d) Az átadó több címéről, azaz több felrakodási helyről, gyűjtőjáratban megvalósuló elfuvarozás kapcsán az átadót feladói minőségében az a) és c) pontban kifejtetteknek megfelelően terheli bejelentési kötelezettség. Megjegyzendő azonban, hogy a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bejelentés köteles hulladékszállítás keretében szállított termék mentes a bejelentési kötelezettség alól. 30. Mi számít első hulladékértékesítésnek abban az esetben, ha a hulladék első értékesítőjétől adott VTSZ-en átvett hulladék bontásra, válogatásra kerül, mely előkezelési folyamat eredményeként más VTSZ számú hulladékok is képződnek, melyek egy része természetesen ugyancsak értékesítésre kerül, más részüket ártalmatlanítás céljából átadják megfelelő kezelőnek utóbbi esetben az ártalmatlanításért, mint szolgáltatásért fizet a hulladék birtokosa. Köthető-e a VTSZ szám változásához az EKÁER bejelentési kötelezettség? Ha VTSZ szám változás nem történik a hulladék további kezelése, szállítása, értékesítése során, akkor az első belföldi értékesítő után a hulladék exportjáig nem kell más fuvarozást bejelenteni? A belföldön nem végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítés alatt az olyan termékek értékesítése értendő, amelyeket az adózó a Közösség más tagállamából, harmadik országból történő beszerzést, vagy belföldi előállítást, létrehozást követően először értékesített fuvarozással egybekötötten belföldi rendeltetési helyre úgy, hogy az értékesítés adóköteles. A Rendelet végfelhasználónak tekinti azt a természetes személyt, aki a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárolja meg. Tehát van jelentősége az első általános forgalmi adóköteles termékértékesítést követő VTSZ változásnak, hiszen ha a VTSZ szám változik, akkor új termék jön létre, melyet, ha értékesítenek, akkor belföld-belföld viszonylatban EKAER bejelentési kötelezettség terheli az első általános forgalmi adóköteles termékértékesítés miatt. Ha azonban az első általános forgalmi adóköteles értékesítést követő további kezeléssel nem jön létre új termék, akkor a termék szállítása nem lesz bejelentés köteles. Megjegyzendő azonban, hogy a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és

14 tanácsi rendelet szerinti bejelentésköteles hulladékszállítás keretében szállított termék mentes a bejelentési kötelezettség alól. 31. A hulladékstátuszból (pl. a 333/2011/EU rendelet, a 715/2013/EU rendelet és a 1179/2012/EU rendelet alapján) kikerülő anyag, melynek a VTSZ-e nem változik, új termékértékesítésnek számít-e? (A szabályozás alapját a 2008/98/EK Hulladék Keretirányelv 6. cikke és a hulladékról szól évi CLXXXV. tv a teremtette meg) Ha az első általános forgalmi adóköteles értékesítést követően a VTSZ szám nem változik, akkor nem jön létre új termék, tehát nem történik belföldi előállítás, így a termék további belföldi szállítása nem lesz bejelentés-köteles. 32. Szállítható-e egyszerre olyan hulladék, melyet az első értékesítő már egyszer bejelentett, ezért újabb EKÁER bejelentési kötelezettség nincsen és olyan hulladék, melyet első adóköteles értékesítésként bejelentési kötelezettség terhel? Költséghatékonyság és logisztikai szempontból a külön szállítás gyakorlatilag kivitelezhetetlen, mert ebben az esetben addig kéne tárolni és gyűjteni a hulladékot, míg egy szállítmányra való összegyűlik. Ez alatt az idő alatt az iparban másodlagos nyersanyag szerepét betöltő hulladék minősége sokat romolhat, a vállalkozást veszteség éri. A már korábban bejelentett és a jelenlegi bejelentéssel érintett termékek együtt történő szállítását nem zárja ki a jogszabály, tehát szállítás megvalósulhat a fent írt módon. Tehát a korábban már bejelentett termékek szállítását nem szükséges bejelenteni újra az első általános forgalmi adóköteles értékesítést követően, akkor sem, ha bejelentés köteles termékekkel együtt szállítják őket. EKAER számmal kapcsolatos tudnivalók 1. Helyes az az értelmezés, hogy létezik a cégnek egy EKAER száma, illetve egy adott szállítmánynak egy EKAER sorszáma? A közúti fuvarozási tevékenységet folytató adózó az adott fuvarhoz kapcsolódóan a bejelentése alapján kap EKAER számot. Az EKAER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során. 2. Hogyan kaphatunk EKAER számot? A közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) ügyfélkapun történő felhasználónév és jelszó igénylését követően az EKAER elektronikus felületen jelenti be a vonatkozó rendeletben meghatározott adatokat. A bejelentést az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) helyett teljesítheti az a személy is, akinek részére az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt. 3. Mennyi idő alatt kapjuk meg az EKAER számot? Az állami adó- és vámhatóság az EKAER számot az EKAER felületen való rögzítést követően azonnal megállapítja, és azt az adózó megkapja, feltéve, ha a szám igényléséhez szükséges valamennyi feltételnek megfelel. Az adózó, törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, vagy az általa kijelölt személyek által teljesített bejelentés alapján az EKAER szám az EKAER elektronikus felületen megállapításra és tárolásra kerül. 4. Meddig kell EKAER számot igényelni? EKAER számot a termék (belföldi útszakaszon történő) fuvarozásának megkezdéséig kell igényelni. 5. Ingyenes az EKAER szám? Igen. 6. A megigényelt EKAER szám a megállapítástól számított 15 napig érvényes. Mi történik abban az esetben, ha a 15 napos határidőt követően érkezik meg a szállítmány a közösségből?

15 A 16. napon, vagy később is be kell, illetve be lehet jelenteni a szállítmány megérkezését? Ha egy szállítmány a 15 napból kifutva érkezik meg, abban az esetben kell valamilyen módosítást elvégezni az eredeti EKAER számmal kapcsolatosan, vagy egy új EKÁER számot kell igényelni a 15. napon az akár már úton lévő szállítmány esetében is? Ebben az esetben a 15 nap eltelte után új EKAER számot kell igényelni. 7. A hétvégi feladások esetén milyen módon lehet EKAER azonosítót igényelni? Az EKAER rendszer interneten keresztül közvetlenül elérhető adatelérési felület, így a feladások folyamatosan kivitelezhetőek, EKAER azonosítót bármikor lehet igényelni. Továbbá tekintettel arra, hogy az EKÁER szám 15 napig érvényes, a bejelentés a szállítást megelőző napokban is megtehető, de ügyelni kell arra, hogy a szállítás alatt az EKÁER szám ne veszítse érvényét. Az EKAER rendszer a hét minden napján 24 órában üzemel, így hétvégén és munkaidőn kívül is megtörténik az EKÁER azonosítószám kiadása, amennyiben a bejelentés megfelel az előírt feltételeknek. 8. Annyi EKAER szám kell egy kocsira, ahány kockázatos élelmiszeres fuvar van rajta? (Szolgáltatókkal dolgozunk, akik nem csak az Y cég áruját viszik, hanem sok másét is, lehet akár megbízó áruja is a kocsin.) Az EKAER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során. A fentiekkel összefüggésben fontos, hogy EKAER számot nem kizárólag a kockázatos termékek fuvarozása esetén kell igényelni, hanem valamennyi, a Rendelet 3. (1) és (5) bekezdésében meghatározott esetben is. 9. A számlázásnak illeszkednie kell-e az EKAER bejelentéshez? Pl. elfogadja-e a Hatóság a napi gyűjtőszámlát, ha azon több kamionnyi, azaz több EKAER számmal rendelkező szállítmány is számlázásra kerül; kell-e/javasolt-e szerepeltetni az EKAER számot a számlán? Tekintettel arra, hogy a bejelentés időpontjában nem minden esetben áll rendelkezésre az ügyletről kibocsátott számla, illetve egyes esetekben pl. gyűjtőszámla esetén a fuvarozott termék és számla szerinti értékesítés nem feleltethető meg, a számlán kívül más okirat is (szerződés, fuvarlevél stb.) alapján is megállapítható az ellenérték. A számlán az EKAER szám szerepeltetése nem kötelező (és nem is javasolt). 10. Rendelkeznie kell-e a kamion vezetőjének valamilyen írásos igazolással az EKAER számról, vagy elég, ha szóban közlik vele? Az állami adó- és vámhatóság a termék fuvarozását végző személyt nyilatkozattételre kötelezheti többek között az EKAER számról. Fentiek alapján elegendő, ha a fuvarozást végző személy az EKAER számról nyilatkozatot tesz, így azt vele bármilyen formában (akár szóban is) közölni lehet. Az természetesen az esetleges ellenőrzések időtartamát rövidítheti, ha az EKAER szám valamely okmányon (pl: fuvarokmányon) feltüntetésre került, így a körülmények tisztázása jelentősen gyorsítható. 11. Nem egyértelmű, hogy az EKAER szám a járatot vagy a szállítólevelet kíséri (átrakó raktár esetén a feltöltő kamionhoz igényelt EKAER számokat kell módosítani, vagy a terítő transzportokhoz újat kell igényelni ugyanahhoz a szállítólevélhez). Az EKAER szám az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer által a termék közúti fuvarozásának bejelentését követően automatikusan képzett azonosító szám, amely egy adott termék egységet azonosít. A közúti fuvarozással tevékenységet folytatni kívánó adózó a bejelentése alapján EKAER számot kap. A szállítmány és a szállítólevél nem kap EKAER számot. Az EKAER rendszerbe egyszerre legfeljebb 2 db forgalmi rendszám adata rögzíthető, illetve a rendszám-adat a kirakodási (átvételi) helyre érkezésig illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható. Ebben az esetben tehát nem szükséges új EKAER szám, a rendszám-adatok a termék kirakodási

16 (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosíthatóak, a módosításra okot adó körülmény megjelölésével. 12. Mi történik abban az esetben, ha a NAV nem adja ki időben az EKAER számot? Az EKAER szám kiadása a kiadhatóságra vonatkozó jogszabályban foglalt feltételek egyidejű teljesítése mellett az EKAER felületén történik néhány másodperces határidővel. A feltételek teljesítése esetén a rendszer kiadja az EKAER számot, egyéb esetben a kiadhatóság akadályát jelentő tényről tájékoztatja a bejelentőt. Az üzemzavar ideje alatt nem kiadható EKAER számok esetében szankció sem áll fenn, megjegyzendő hogy, a bejelentéseket az akadály megszűnését követő munkanapon kell teljesíteni. 13. Raklapon szállított áruk esetében hogyan kell az áru bruttó tömegét meghatározni? A raklap tömegét ebben az esetben az egyes tételekhez tartozó bruttó tömeghez hozzá kell számítani. Olyan raklapok esetében, amelyen többféle áru szállítása történik, ott a raklap tömege a bejelentésre kötelezett döntésétől függően arányosan elosztható az egyes termékegységek között, vagy hozzászámítható a raklapon található valamely kiválasztott termékegységhez. 14. Az adatbejelentés során a termék beszerzési, vagy eladási árát kell feltüntetni? Hogyan kell ezt meghatározni? Mi az alapbizonylat? A közúti termékek fuvarozásának indoka alapján (termékértékesítés, illetve termékbeszerzés) értékesítési, illetve beszerzési árat kell bejelenteni. Azokban az esetekben, amikor a feladónak kell EKAER számot igényelni, akkor az értékesítési árat, amikor a címzettnek, akkor a beszerzési árat kell szerepeltetni. Alapbizonylat pedig a számla. 15. Hogyan fog a gyakorlatban működni a bejelentés, pl. egy gyűjtős tételnél, ahol egy üzletláncnak hozzuk be az összekészített árukat, nagyon sokféle árucikkel, akkor fel kell minden VTSZ számot és cikkszámot sorolni, vagy mellékelni kell egy olyan szállítólevelet, amin ezek szerepelnek? A lejelentést küldeményenként, szállítólevelenként vagy vámtarifa számonként kell megtenni? Az EKAER szám megállapítása érdekében tett bejelentéshez dokumentumot (szállítólevelet) nem kell mellékelni. Az EKAER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során. Egy termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát, valamint több terméktételt tartalmazhat. A bejelentést tehát nem küldeményenként, szállítólevelenként, vagy vámtarifa számonként, hanem a fentiekben ismertetett termékegységenként kell megtenni. A bejelentett adatok módosítása, változáskezelés 1. Ha a címzett sérült áru miatt nem veszi át a terméket, vagy nem olyan mennyiségben, mint ahogy azt a feladó lejelentette, szükséges-e a bejelentett adatok módosítása? A fenti esetben arra a termékmennyiségre, amit a címzett átvesz, nem kell új EKAER szám, ilyen esetben a súly adatot szükséges módosítani. Az át nem vett termék tekintetében az Európai Unió más tagállamában található feladási címről Magyarország területén található átvételi címre, illetve Magyarország területén található feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre történő közúti fuvarozás relációban a visszaútra új EKAER szám igénylése szükséges, tekintettel arra, hogy ez az eset egyéb célú fuvarozásnak minősül. Belföld-belföld relációban azonban ez esetben hiányzik a nem végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítés, így ilyenkor nem áll fenn bejelentési kötelezettség. 2. Fuvarozás közben fellépő műszaki probléma (baleset, szervizelés, áru megcsúszása) miatt az árut egy másik járműre kell rakni, vagy a pótkocsit átakasztani, szükséges-e új EKAER szám igénylés?

17 Nem szükséges új EKAER szám, a rendszám adatok fuvarozási iránytól függően - a kirakodási (átvételi) címre érkezésig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosíthatóak, a módosításra okot adó körülmény megjelölésével. 3. Kiszállítás közben elromlik az autó, másik autóval folytatható-e ugyanazon EKAER számmal a fuvarozás és hogyan? Igen, tekintettel arra, hogy a rendszám a fuvarozás irányától függően a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható. Fontos azonban, hogy a módosítást haladéktalanul be kell jelenteni, figyelemmel arra, hogy az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt az aktuális, valós adatoknak kell szerepelniük. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 15. (1) bekezdése alapján az EKAER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során. A 15. (2) bekezdés b) pontja szerint egy gépjárműnek kell tekinteni azt is, ha az (1) bekezdés szerinti termékegység fuvarozása a feladási címről a kirakodási (átvételi) címre egymást követően több gépjárművel történik (átrakodás); ebben az esetben ugyanazon EKAER számhoz tartozóan valamennyi, a belföldi útszakaszon használt rendszámot be kell jelenteni, úgy hogy a bejelentett adatoknál mindig a fuvarozáshoz éppen használt gépjármű forgalmi rendszámának kell szerepelnie. 4. Feladótól a címzettig több gépjárművel történik adott áru szállítása és a felrakodás megkezdésekor ismertek a rendszámok. EKAER szám igénylésekor le lehet-e jelenteni több rendszámot? (Pótkocsi, vontató kocsik használata.) Az EKAER rendszerben egyszerre maximum 2 rendszám rögzíthető, a rendszám adat a kirakodási (átvételi) címre történő megérkezésig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható. A módosításra okot adó körülménnyel egy időben jelen esetben a fuvareszköz váltásakor kell megadni a módosított rendszámadatot. 5. Ki és hogyan tudja majd korrigálni az előzetesen bejelentett szállítmánya adatait akkor, ha jóval a bejelentés után kiderül, hogy az áru mégsem fér fel egy szállító járműre? A közúti árufuvarozás mindhárom relációjában lehetősége van a bejelentésre kötelezettnek az EKÁER számhoz tartozó termékmegnevezéshez tartozó bruttó súly módosítására: - EU más tagállamából Magyarország területén található átviteli címre történő fuvarozás esetén a termék kirakodási (átvételi) helyre történő megérkezésének bejelentéséig, a módosítás indokának megadásával. - Magyarország területén található feladási címről az EU más tagállamába történő átvételi címre történő fuvarozás esetén, a módosítás indokának megadásával az EKAER szám érvényességi idején belül. - Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti árufuvarozás esetén a módosítás indokának megadásával legkésőbb a termék kirakodási (átvételi) helyre történő megérkezésének bejelentéséig. A módosítást az arra okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni. Az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt az aktuális valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel. A bejelentéseket az adózó vagy az a személy teljesítheti, akinek részére az adózó vagy törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az EKAER felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt. A felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által tett bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül. 6. Mi történik, ha bármely okból vontatót cserél a fuvarozó? (Pl. műszaki hiba esetén, és az áru a pótkocsin van.)

18 Az EKAER rendszerbe egyszerre maximum 2 rendszám adat rögzíthető, illetve a rendszám adat a kirakodási (átvételi) helyre érkezésig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható. 7. Elképzelhető, hogy nem rakodhatják meg teljesen áruval az autót, csak mert kevesebb (esetleg több) árut jelentettek le? A bejelentésre kötelezett a módosítás indokának megadásával az EKAER elektronikus felületén az áru bruttó tömegét, adó nélküli ellenértékét (adó nélküli beszerzési árát, adó nélküli előállítási értékét), és a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámára vonatkozó adatot a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig módosíthatja. A módosítást az arra okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni. Az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt az aktuális valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel. Az áru bruttó tömege és az adó nélküli ellenértéke tekintetében valós adatnak minősül az is, ha az a tényleges adattól legfeljebb 10 százalékban tér el. 8. Magyarországról induló az Európai Unióba tartó szállítás esetében a feladó EKAER számot igényel legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig. Egyes termékek esetében (pl. ömlesztett áru) a felrakodást követően lesz csak ismert a termék pontos bruttó súlya, előtte semmiképpen sem. Ilyen esetben hogyan kell teljesíteni a bejelentési kötelezettséget? Ömlesztett áruk esetében lehet valamilyen mértékű eltérés a bruttó súlyban a bejelentett értékhez képest? Az áru értékét csak kockázatos termékek esetében kell bejelenteni. A fenti esetben annak eldöntéséhez, hogy a termék értéke a mentességi értékhatárt meghaladjae vagy sem - azaz a bejelentési kötelezettség fennáll-e vagy sem - közelítő értéket kell alapul venni. A bruttó tömeg az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható. Megjegyzendő, hogy az áru bruttó tömege és az adó nélküli ellenértéke tekintetében valós adatnak minősül az is, ha az a tényleges adattól legfeljebb 10 százalékban tér el. 9. A lejelentett, de bármilyen ok miatt meghiúsult szállítások esetén szükséges-e az EKAER bejelentést módosítani? Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről szóló rendelet alapján a megrendelés meghiúsulása esetén az EKAER számot a 15 napos érvényességi ideje alatt érvénytelenítheti az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, valamint az általa erre - a rendelet szerint - kijelölt személy április 1-től bármely indok alapján tehát nem csak a megrendelés meghiúsulása esetén érvényteleníteni lehet az EKAER számot az alábbiak szerint. Az EKAER számot a 15 napos érvényességi ideje alatt az érvénytelenítés indokának megadásával érvénytelenítheti az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, valamint az általa erre a 14. (2) bekezdése szerint kijelölt személy. 10. Ha például két 3,5 tonnás furgonnal vesszük fel az árut Kecskeméten, de egy magyarországi gyűjtőközpontban azt egy 7,5 tonnás teherautóval visszük tovább Németországba, akkor ezt be kell jelenteni? A 3,5 tonnás vagy azt meghaladó tengelyterhelésű járművekkel bonyolított fuvarozás főszabály szerint bejelentés köteles. Abban az esetben is bejelentési kötelezettség terheli az adózót, ha nem útdíjköteles gépjárművel (a kérdésben szereplő 3,5 tonnás járművel) kockázatos élelmiszert, vagy egyéb kockázatos terméket szállítanak, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek bruttó tömege az 500 kg-ot vagy azok adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja. Megjegyzendő, hogy a rendszám a fuvarozás irányától függően a termék kirakodási

19 (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható. Fontos azonban, hogy a módosítást haladéktalanul be kell jelenteni, figyelemmel arra, hogy az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt az aktuális, valós adatoknak kell szerepelniük. 11. Hogyan lehet rendszámot módosítani? Ha pl. műszaki hibás lesz az autó és módosítani kell, akkor addig nem is mehet tovább az autó, ameddig nincs visszaigazolás a módosításról? Mennyi időt fog ez igénybe venni? Milyen adatokat fog tartalmazni a visszaigazolás? Az EKÁER elektronikus felületen egyszerre maximum 2 forgalmi rendszám adat is rögzíthető, illetve a rendszám adat a kirakodási (átvételi) helyre érkezésig, illetve (EU-ba irányuló fuvarozás esetén) az EKÁER szám érvényességi idején belül módosítható. A rendszám módosításáról visszaigazolást nem küld a rendszer, a gazdálkodó tehát e nélkül is szabályszerűen elvégezheti a fuvarozást. Fontos, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzésekor az EKÁER szám alatt az aktuális valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel. Gyűjtőfuvar 1. Az EU-n belüli import fuvarok esetén, ha a feladótól közvetlenül a címzetthez érkezik az áru, akkor a címzett igényli az EKAER-t. Ha gyűjtő fuvarozással érkezik az áru, kinek kell igényelnie az EKAER-t? Az Európai Unió más tagállamából Magyarországra történő fuvarozás esetén a címzettnek kell a bejelentést megtennie. Az EKAER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során. Egy termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát, valamint több terméktételt tartalmazhat. Amennyiben egy címzett részére, de annak több telephelyére történik a szállítás akkor, az EKAER számot telephelyenként kell igényelni. Kiemelendő ugyanakkor, hogy az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 15. (4) bekezdése szerint, egy EKAER számot kell megállapítani akkor is, ha egy gépjárművel a) egy feladó több felrakodási címéről, b) egy címzett több kirakodási (átvételi) címére, történik a közúti fuvarozás. Ez a rendelkezés azonban csak június 1-től lép hatályba. 2. Gyűjtőszállítás esetén, mikor egy belföldi járat veszi fel az árut, de másik tehergépkocsi szállítja külföldre (vagy épp fordítva), valamint begyűjtést követően az áru 1-2 napig raktárban marad, és ezután indul külföldre, ilyen esetben hogyan történik a bejelentés? Az átrakodást követően a fuvarozáshoz használt gépjármű rendszámát módosítani kell. A rendszám a fuvarozás irányától függően a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható. Az EKAER szám 15 napig érvényes. 3. A szállítmányozási területen gyakran előforduló jelenség, hogy a szállítmányozó eszközt (itt az útdíj köteles járművet, továbbiakban: jármű) megpróbálják a lehető legjobban kihasználni, így a szállítmányok úgy indulnak útnak, hogy egy jármű több címre, több címzettnek fog terméket szállítani (gyűjtőfuvar). Ilyen szállítások a közösség területéről is érkeznek Magyarországi címre és magyarországi címről is indulnak a közösség területére. A törvény szerint EKAER számot kell igényelni minden fuvarozás esetén, minden címzett, illetve feladás vonatkozásában. E szerint több EKAER számot is kell igényelni, a szállítmányozó szemszögéből vagy a beszerző oldaláról a beszerzőnek - ugyanazon szállítmányra, attól függően hány címzettnek szállít szerez be - termékeket?

20 Az EKAER szám termékegységenként kerül megállapításra. Az EKAER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során. Egy termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát tartalmazhat. Tehát gyűjtőfuvar esetén címzettenként kell a bejelentési kötelezettségnek eleget tenni június 1-től a szabályozás az alábbiakkal egészül ki: Egy EKAER számot kell megállapítani akkor, ha egy gépjárművel a) egy feladó több felrakodási címéről, b) egy címzett több kirakodási (átvételi) címére, történik a közúti fuvarozás. Az a) pont szerinti esetben a) az Európai Unió más tagállamából belföldi kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén kizárólag a sorban utolsó felrakodási címet kell bejelenteni, b) belföldi feladási címről belföldi vagy az Európai Unió más tagállamában található kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén valamennyi felrakodási címet be kell jelenteni. A b) pont szerinti esetben a) belföldről az Európai Unió más tagállamában található kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén kizárólag a sorban első kirakodási (átvételi) címet kell bejelenteni, b) az Európai Unió más tagállamából vagy belföldi feladási címről belföldi kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén valamennyi kirakodási (átvételi) címet be kell jelenteni. Őstermelők 1. Kell-e az őstermelőnek EKAER számot igényelnie, ha kompenzációs felár illeti meg? A kompenzációs felárra jogosult mezőgazdasági termelőnek nem kell EKAER számot kérni. A mezőgazdasági termelők tevékenysége ugyanis az arra vonatkozó különös áfa-beli szabályok miatt nem felel meg az EKAER hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésének. Kockázatos termékek, kockázatos élelmiszerek 1. Mit jelent pontosan a kockázatos termékek fogalma? Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 1. számú melléklete taxatíve felsorolja a kockázatos élelmiszereket, míg a 2. számú melléklet az egyéb kockázatos termékeket tartalmazza vámtarifaszám (első 4 számjegye) szerint. 2. Fennáll-e a bejelentési kötelezettség PB gáztermékek közúti fuvarozása esetén? Nem tartozik az EKAER hatálya alá a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, szárított dohány, ellenőrzött ásványolajtermék, bioetanol, biodízel, E85 termékekkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység. Ennek alapján a PB gáztermék nem tartozik az EKAER hatálya alá. Kockázati biztosíték 1. Mikor kötelező a kockázati biztosíték nyújtása? Kockázati biztosítékot belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló közúti fuvarozás esetén a Közösségen belüli termékbeszerzést, illetve az első belföldi általános forgalmi adóköteles - nem közvetlenül végfelhasználó részére történő - termékértékesítést megvalósító adózó köteles nyújtani. Kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység esetén EKAER számot az állami adó- és vámhatóság csak azon adózó számára állapít meg, aki vagy amely - a kockázatos élelmiszerek tekintetében az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszerben nyilvántartott, FELIR azonosító számmal rendelkezik, Közösségen belüli termékbeszerzés vagy belföldre irányuló egyéb célú behozatal esetén az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Jogi környezet Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény: csak a keretszabály, ehhez kapcsolódó alapfogalmak, intézkedések, szankciók 51/2014.

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfaalanyoknak a közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfakötelezettségének

Részletesebben

Hírlevél. Az EKAER rendszer bevezetésével megvalósítható új ellenőrzési lehetőségek. Tartalom

Hírlevél. Az EKAER rendszer bevezetésével megvalósítható új ellenőrzési lehetőségek. Tartalom Hírlevél 2015. évi 6. hírlevél 2015. július 1. Tartalom 2.1. Közúti 2.5. Az utólagos adó és megvalósítható új ellenőrzési. A kockázatos termékek belföldre irányuló fuvarozása esetén címzettnek fog minősülni

Részletesebben

Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai

Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Alapelvi változások: Eltérő minősítés tilalma visszakerül a törvénybe (már

Részletesebben

2015/29. SZÁM TARTALOM

2015/29. SZÁM TARTALOM 2015/29. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 33/2015. (VII. 30. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás a Folyamatszabályozás az Elektronikus Áruforgalom Ellenőrző Rendszerbe történő bejelentésre című

Részletesebben

Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó lakóingatlan-értékesítésekről (Áfa tv. 82. (2) bekezdés, 3. számú melléklet I. rész 50-51.

Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó lakóingatlan-értékesítésekről (Áfa tv. 82. (2) bekezdés, 3. számú melléklet I. rész 50-51. Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó lakóingatlan-értékesítésekről (Áfa tv. 82. (2) bekezdés, 3. számú melléklet I. rész 50-51. pontjai) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Részletesebben

PENTA UNIO OKTATÁSI CENTRUM

PENTA UNIO OKTATÁSI CENTRUM PENTA UNIO OKTATÁSI CENTRUM A fuvarozási szolgáltatás teljesítési helye 2010. előtt és napjainkban Név: Durmics Erika Szak: Okleveles forgalmi-adó szakértő Konzulens: Szilágyi Miklósné TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

Pestuka Gabriella osztályvezető

Pestuka Gabriella osztályvezető Pestuka Gabriella osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztály Áfá-t érintő visszaélések visszaszorítása A jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése A költségvetési

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 2015. január 1-jétől hatályos 22/E., 88. (6), (6a), (6b) bekezdései,

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

2. A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó elektronikus naplóval rendelkezı, hagyományos pénztárgépet 2013. december 31-ig üzemeltethet.

2. A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó elektronikus naplóval rendelkezı, hagyományos pénztárgépet 2013. december 31-ig üzemeltethet. A Magyar Közlöny 2013/24. számában 2013. február 15-én megjelent a pénztárgépek és taxaméterek mőszaki követelményeirıl, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról

Részletesebben

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.) végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati kérdések 1. Mi a teendő az AM könyvekkel?

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló BEV_KT12BEV termékdíj bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló BEV_KT12BEV termékdíj bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló BEV_KT12BEV termékdíj bevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: A zirci 0154/7 helyrajzi számú külterületi ingatlan értékesítésre történő kijelölése Előadó:

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 188. szám Az adózás rendjéről szóló 2003.

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató 3708979384 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2013. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán

az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán 2007. április hó 11. napjától történő hatályba lépéssel az alábbi jelentős módosulásokra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

A Kormány egy hónappal meghosszabbította az EKÁER bevezetésének próbaüzemét

A Kormány egy hónappal meghosszabbította az EKÁER bevezetésének próbaüzemét XVII. évfolyam 2015. 02. szám A Kormány egy hónappal meghosszabbította az EKÁER bevezetésének próbaüzemét Az MKIK elkészítette javaslatait a rendszer további finomításához A területi kamarák folyamatosan

Részletesebben

3001/2013. NAV útmutató a belföldön nem letelepedett adóalanyokat Magyarországon megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak,

3001/2013. NAV útmutató a belföldön nem letelepedett adóalanyokat Magyarországon megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, 3001/2013. NAV útmutató a belföldön nem letelepedett adóalanyokat Magyarországon megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (A ikonra kattintva visszatérhet a tartalomjegyzékhez!) Bevezetés... 4 Fogalmak... 5 BÜHG nyilvántartás... 9

TARTALOMJEGYZÉK (A ikonra kattintva visszatérhet a tartalomjegyzékhez!) Bevezetés... 4 Fogalmak... 5 BÜHG nyilvántartás... 9 BÜHG TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK (A ikonra kattintva visszatérhet a tartalomjegyzékhez!) Bevezetés... 4 Fogalmak... 5 BÜHG nyilvántartás... 9 BÜHG nyilvántartásba vételre és a BÜHG nyilvántartásba vétel

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete. a települési adóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete. a települési adóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a települési adóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A.

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Elıterjesztés a járásokról, a járási hivatalok kialakításáról, valamint a polgármesteri hivatalok,

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzat /2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9601. számú törvényjavaslat az uniós vámjog végrehajtásáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. március 1 2016. évi. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA. Lezárva: 2008. március 30.

Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA. Lezárva: 2008. március 30. Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA Lezárva: 2008. március 30. 1 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szeleste-Pósfa Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szeleste-Pósfa SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1883 A kérelmező

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Támogatási Szerződések Teljesítési Szabályzata

Támogatási Szerződések Teljesítési Szabályzata Támogatási Szerződések Teljesítési Szabályzata A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból kutatás-fejlesztési támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján I. Az illetéktől szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Mentes az öröklési, ajándékozási illeték alól [Itv. 16. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 28714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 210. szám 3. melléklet a 48/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez 18. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 18. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

Részletesebben