2015/29. SZÁM TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015/29. SZÁM TARTALOM"

Átírás

1 2015/29. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 33/2015. (VII. 30. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás a Folyamatszabályozás az Elektronikus Áruforgalom Ellenőrző Rendszerbe történő bejelentésre című 28/2015. (VI. 26. MÁV Ért. 11.) EVIG sz. utasítás hatályba léptetéséről... 2

2 Utasítások 33/2015. (VII. 30. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás a Folyamatszabályozás az Elektronikus Áruforgalom Ellenőrző Rendszerbe történő bejelentésre című 28/2015. (VI. 26. MÁV Ért. 11.) EVIG sz. utasítás hatályba léptetéséről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A Folyamatszabályozás az Elektronikus Áruforgalom Ellenőrző Rendszerbe történő bejelentésre című 28/2015. (VI. 26. MÁV Ért. 11.) EVIG sz. utasítás beemelése a MÁV-START Zrt. utasításai közé az egységes szabályozási rendszer biztosítása érdekében. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed MÁV-START Zrt. mindazon szervezeti egységeire és munkavállalóira, amelyek/akik leányvállalati szerződés alapján a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. logisztikai szolgáltatását igénybe veszik. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A hatályba léptető utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV-START Zrt. kabinetvezetője felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Az 1. sz. függelék 3.0 pontja szerint. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA Az utasítás leírását az 1. sz. függelék tartalmazza. 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK, RENDELKEZÉSEK 5.1. Hivatkozások: A hatályos SzMSz I. kötet 4. pontja. ÉRTESÍTŐ 5.2 Hatályon kívül helyezés 5.3 A normatív utasítást tartalmazó MÁV- START Értesítő a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. részére megküldendő? Igen. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás tekintettel a hatályos SzMSz I. kötet 4. pont normatív utasításokra vonatkozó előírásaira, valamint a 28/2015. (VI. 26. MÁV Ért. 11.) EVIG sz. utasítás 6.0 pontjában írtakra július 11-én lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1.sz. függelék: A Folyamatszabályozás az Elektronikus Áruforgalom Ellenőrző Rendszerbe történő bejelentésre című 28/2015. (VI. 26. MÁV Ért. 11.) EVIG sz. utasítás. 2 Zaránd György s.k. vezérigazgató

3 3 1.sz. függelék 28/2015. (VI. 26. MÁV Ért. 11.) EVIG sz. utasítás Folyamatszabályozás az Elektronikus Áruforgalom Ellenőrző Rendszerbe történő bejelentésre 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az Utasítás fő célja az EKAER szám megállapítása érdekében szükséges bejelentések folyamatát meghatározni a MÁV Zrt., MÁV-START Zrt., MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (továbbiakban MÁV SZK Zrt.), MÁV FKG Kft., MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. (továbbiakban MÁV LV Kft.) vonatkozásában, és ezzel a NAV kockázatelemzési rendszer szerint szervezett ellenőrzést magában foglaló komplex árumozgás ás árueredet ellenőrző rendszer működését támogatni. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás (eljárásrend) hatálya kiterjed a MÁV Zrt., MÁV-START Zrt., MÁV SZK Zrt., MÁV FKG Kft., és a MÁV LV Kft valamennyi EKAER bejelentésben részt vevő szervezeti egységére és munkavállalójára, amennyiben az adott leányvállalat szerződés alapján megrendelőként a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. logisztikai szolgáltatását igénybe veszi. A szállítást kezdeményező személy lehet: - a megrendelést készítő Készletgazdálkodási és Operatív Logisztikai Szolgáltató Központ munkavállalója - a beszerzési eljárást lebonyolító Beszerzési Szervezet munkavállalója - keretszerződés lehívása esetén a lehívást készítő MÁV SZK Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág Szervezet munkavállalója - a szállítás szervezéséért felelős Szállítási és Flottakezelési Szolgáltató Központ munkavállalója - a rakományt fogadó és feladó személy a Raktározási Szolgáltató Központ munkavállalója. A MÁV Csoport vonatkozásában megbízás alapján a MÁV SZK elvégzi a fuvarozások bejelentését, ebben az esetben a bejelentés kezdeményezője a tagvállalat munkavállalója. 2.2 Felelősség Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős a MÁV Szolgáltatató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág Logisztika szervezet vezetője. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Az alábbi fogalmak az eljárásrendhez közvetlenül kötődnek: Az EKAER rendszer: a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel összefüggő áruszállítások e-útdíj és egyéb kamerahálózat segítségével történő nyomon követését, valamint az elektronikusan elemezhető formában rögzített egyes fuvarozási adatok alapján működő NAV kockázatelemzési rendszer szerint szervezett ellenőrzést magában foglaló komplex árumozgás és árueredet ellenőrző rendszer. EKAER elektronikus felület: megjelölt személyek által interneten keresztül közvetlenül elérhető adatelérési felület, amelynek használatával, meghatározott adatok bejelentésére vonatkozó kötelezettségnek tesznek eleget, valamint a közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja saját tevékenysége kapcsán adatbejelentésre jogosíthat fel általa kijelölt személyeket.

4 4 EKAER szám: A Nemzeti Adó- és Vámhatóság (továbbiakban NAV vagy állami adó- és vámhatóság) a bejelentések alapján azonosító számot (EKAER számot) állapít meg. Az EKAER szám azt a termékegységet (rakományt) jelöli, melyet - ugyanazon gépjárművel (és az általa vontatott pótkocsival) szállítanak, - egy feladótól, - egy címzett számára, - a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során. Egy termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát, valamint több terméktételt tartalmazhat. Bejelentési kötelezettség: valamennyi közúti árufuvarozással járó tevékenység esetén fennáll amikor: - az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal, - Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel, valamint - Belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés valósul meg. Címzett: Jelen utasítás szempontjából a MÁV Zrt., MÁV Start Zrt., MÁV SZK Zrt., MÁV FKG Kft., MÁV LV Kft. azokban az esetekben, amikor a termék beszerzésre irányuló adásvételiszerződésben vevőként van nevesítve. Átvétel (kirakodás) címe: a termékek közúti fuvarozásához használt gépjárműről történő kirakodás helyének pontos címe [ország, irányítószám, település neve, közterület neve és jellege, házszám, ennek hiányában helyrajzi szám, vagy globális helymeghatározó rendszer (GPS) koordináta] Feladó: - a termék értékesítése során az értékesítést megvalósító szervezet (eladó), - illetve a terméknek belföldről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre történő értékesítéstől eltérő egyéb célú kivitel esetén az a szervezet, akinek az érdekében a termék egyéb célú kivitele megvalósul (eszközök részegységek EU-s tagállamban történő javíttatása). EKAER koordinációval megbízott munkavállaló: a MÁV SZK Zrt. BLÜ Logisztika munkavállalója, aki a tag vállalatok nevében a szükséges adatokat a NAV honlapján bejelenti, az EKAER számot a fuvarozó/fuvarszervező részére bocsájtja, az áru kirakodási helyre történő érkezését lejelenti, kapcsolatot tart a bejelentés köteles szállítások kezdeményezőivel. EKAER igénylő: az érintett tagvállalatok kijelölt munkavállalói, akik az EKAER igénylést kezdeményezik az EKAER koordinációval megbízott munkavállalónál. Kockázatos termék: A kockázatos termékek körét a nemzetgazdasági miniszter 51/2014. (XII. 31.) NGM rendeletének 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA Az Áfa csalások kiszűrésére és visszaszorítására január 1-jétől bevezetésre került az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer (EKAER), ami a közúti fuvarozással járó áruk valós útjának nyomon követését, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének ellenőrzését szolgálja.

5 5 4.1 Az EKAER működésére vonatkozó jogszabályok Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22/E. -a: a bejelentési kötelezettséget, biztosítékadási kötelezettséget kockázatos termékek esetén, valamint a nem teljesítéssel kapcsolatos szankciókat állapítja meg. Az EKAER működésével kapcsolatos részletszabályokat az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (továbbiakban Rendelet) tartalmazza. A kockázatos termékek körét az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet határozza meg. 4.2 A bejelentési kötelezettséggel érintett tevékenységi körök Az útdíjköteles, 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó: a) Az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt, b) Belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, c) Belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítést (a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység) kizárólag érvényes EKAER számmal rendelkező adózó folytathat. A tevékenységi körök meghatározása során alkalmazott fogalmak értelmezése: - Közösségen belüli termékbeszerzés és termékértékesítést az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény szerint kell értelmezni, - egyéb cél nak minősül a bérmunka céljából történő fuvarozás is, - belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítés alatt az olyan termékek értékesítése értendő, amelyeket az adózó a Közösség más tagállamából, harmadik országból történő beszerzést, vagy belföldi saját előállítást, létrehozást követően először értékesített fuvarozással egybekötötten belföldi rendeltetési helyre úgy, hogy az értékesítés általános forgalmi adóköteles. - a közúti fuvarozással járó tevékenységnek minősülést nem befolyásolja, hogy a közúti fuvarozást a terméket értékesítő, a terméket beszerző, az egyéb célú behozatalt, egyéb célú kivitelt megvalósító személy, szervezet vagy bármelyikük megbízásából más végzi. - a belföld belföld, c) pont szerinti viszonylatban megvalósuló termékértékesítés során, amennyiben a nem kockázatos terméket a címzett fuvarozza vagy fuvaroztatja el, közúti fuvarozással járó tevékenységet végző adózónak a címzettet kell tekinteni. - végfelhasználó az a természetes személy (magánszemély), aki a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárolja. - a bejelentési kötelezettség kizárólag a közúti fuvarozás keretében történő szállításra terjed ki A kockázatos termékekkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenységre vonatkozó szabályok Bejelentési kötelezettség terheli az un. kockázatos termékek fuvarozását is akkor is, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles (3,5 tonnánál alacsonyabb össztömegű), és egy fuvarozás keretében ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek együttes bruttó tömege az 500 kg-ot vagy azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja.

6 6 4.3 Mentességek Főszabály szerint nem tartoznak az EKAER hatálya alá az alábbi termékek: - a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, szárított dohány, ellenőrzött ásványolajtermék, bioetanol, biodízel, E85; - a hatályos vámjogszabály szerinti vámfelügyelet alatt álló termék; - a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bejelentés köteles hulladékszállítás keretében szállított termék; - a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti fémkereskedelmi engedélyköteles termék; - az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló évi XCV. törvény pontja szerinti anyagok; - a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termék; - ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó: nem kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege az 500 kg-ot és azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg. (tehát a mentességhez mind a két feltételnek együttesen kell teljesülnie) - Az egyes nemzetbiztonsági, katasztrófavédelmi, katonai feladatokat ellátó gépjárművekkel történő közúti fuvarozási tevékenység Speciális mentesség ún. útszakasz-mentesítés formájában. A gyártásszervezés sajátosságára tekintettel kérhető meghatározott, teljes egészében belföldi közúti szakaszon történő közúti fuvarozással járó tevékenység mentesítése, amennyiben a belföldi felrakodási cím és a belföldi kirakodási (átvételi) cím közötti távolság legfeljebb 20 kilométer és az adott közúti szakaszon a saját részére beszerzett vagy az általa feladott termékek fuvarozásának gyakorisága okán a napi bejelentési kötelezettség aránytalan terhet jelent az adózó számára. Feltétele, hogy az adózó: - a bejelentés évét megelőző második adóévben az általa összeállított egyedi beszámolóban vagy azon számviteli törvény szerinti azon konszolidált beszámolóban, amibe bevonták, a kimutatott éves nettó árbevétel az 50 milliárd forintot, saját termelésű készlet értékesítéséből származó nettó árbevétel a 40 milliárd forintot elérte vagy meghaladta és - szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, és - a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt. A kérelem benyújtására és az engedélyezésre vonatkozó részletszabályokat a Rendelet tartalmazza. 4.4 Bejelentés szabályai Önkéntes bejelentés Az állami adó- és vámhatóság az adózót nyilvántartásba veszi és EKAER számot állapít meg a számára abban az esetben is, ha az adózót nem terheli bejelentési kötelezettség, de a meghatározott adatokat bejelenti. A Rendelet azért biztosítja az önkéntes bejelentés lehetőségét, mert amennyiben egy gépjármű EKAER számmal közlekedik, azaz az állami adó- és vámhatóság már a HU-GO rendszer kameráin keresztül értesül a gépjármű mozgásáról, egy esetleges közúti ellenőrzésen is gördülékenyebben áthalad, mintha EKAER szám nélkül közlekedne.

7 Az egyszerűsített bejelentés Egyszerűsített adattartalmú bejelentést tehet, kizárólag nem kockázatos termékek tekintetében az az adózó, aki megfelel az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet pontban ismertetett feltételeknek; valamint az egyetemes postai szolgáltató. Az egyszerűsített adattartalmú bejelentés esetén az alábbi adatokat kell bejelenteni: - feladó adatai (név, adóazonosító szám), - címzett adatai (név, adóazonosító szám), - a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma, az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló fuvarozás esetén legalább azon gépjármű(vek) forgalmi rendszáma(i), amellyel a belföldi útszakaszon történik a fuvarozás. Egyebekben a bejelentésre (EKAER szám megállapítása, határidők) az általános szabályok vonatkoznak Általános bejelentési szabályok a) A bejelentendő adatok köre - feladó adatai (név, adóazonosító szám), - felrakodás címe, - a Rendelet pont a)-d) alpontja szerinti címzett adatai (név, adóazonosító szám), - kirakodás (átvétel) címe, - a Rendelet pont e) alpontja szerinti címzett adatai (név, adóazonosító szám), - az EKAER számhoz tartozó termék(ek) megnevezése, vámtarifaszáma, - az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban, - veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyes áru azonosító szám (UN szám), - az adózó döntésétől függően a termék könnyebb beazonosítása érdekében az adott termék adózónál használt cikkszáma, - a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet: termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél, - kockázatos termék esetében, amennyiben a termék közúti fuvarozásának indoka: termékbeszerzés vagy termékértékesítés, az egyes termékmegnevezésekhez, tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték Az értéket forintban kell megadni, devizában meghatározott érték esetén a forintra történő átszámítás a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon történik. Adó nélküli ellenérték/beszerzési ár alatt az általános forgalmi adó nélküli nettó ellenérték/beszerzési ár értendő. Nem kockázatos termék esetében értékadatot nem kell megadni. - a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma, - kirakodási (átvételi) címre érkezés időpontja, több belföldi kirakodási (átvételi) cím esetén a sorban utolsó kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontja, - belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén, a fuvarozás megkezdésének időpontja, több belföldi felrakodási cím esetén a sorban első belföldi felrakodási címről történő fuvarozás megkezdésének időpontja, - kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése.

8 8 b) A bejelentésre köteles személyek - Címzett a Rendelet pontjában meghatározott, az általános forgalmi adó alanya, a terméket átvevő személy, szervezet, kivéve a végfelhasználót. Kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó adózó. - Feladó: az általános forgalmi adó alanya, a vámjogi képviselő, az adóraktár üzemeltetője, az a személy, szervezet, akinek (amelynek) az érdekében a termék továbbítása megvalósul. c) A bejelentési kötelezettség a fuvarozási irányok szerint - Európai Unióból belföldre történő termékbeszerzési vagy egyéb célú behozatalt a Címzett jelenti be, legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig, A kirakodási/átvételi címre érkezdés időpontját a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő harmadik munkanapon, de az EKAER szám érvényességi idején (15 napon) belül. - Belföldről az Európai Unióba irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt a Feladó jelenti be, legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig. Az összes szükséges adatot az EKAER szám érvényességi idején (15 napon) belül kell bejelenteni. - Belföldről belföldre történő közúti fuvarozást főszabály szerint az a Feladó jelenti be, aki a terméket elfuvarozza vagy elfuvaroztatja. Kizárólag nem kockázatos termékek fuvarozása esetén a Címzett jelenti be, amennyiben ő fuvarozza vagy fuvaroztatja a terméket. A bejelentést legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig, a kirakodási/átvételi címre érkezdés időpontját a kirakodási (átvételi) címre érkezést követő harmadik munkanapon, de az EKAER szám érvényességi idején (15 napon) belül kell megtenni. Adatmódosítási lehetőség: A módosításra többször is lehetőség van, a módosítást az arra okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni. Az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt az aktuális, valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel. Érvénytelenítés: Az EKAER szám 15 napos érvényességi ideje alatt lehetőség van az EKAER szám érvénytelenítésére is. Az EKAER szám az érvényességi ideje nem hosszabbítható meg, annak lejártát követően új számot kell igényelni, és annak indokát is meg kell adni. d) A bejelentés módja A bejelentést az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) helyett teljesítheti bármely természetes a személy is (munkavállaló vagy külső megbízott), akinek részére az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt. Az adózó a szállítmányozó részére is adhat jogosultságot az EKAER szám kérésével egyidejűleg, illetve a későbbiekben, ez azonban kizárólag a rendszám, az áru értékének, valamint az áru tömegének módosítására terjed ki. Az adózó által az elektronikus felületen kijelölt személyek által tett bejelentések az adózó nevében tett bejelentésnek minősülnek. A bejelentés teljesítése az EKAER internetes felületen történik, az elérési útvonal:

9 9 4.5 A MÁV Csoporton belüli ügyviteli szabályozás EKAER rendszerbe történő bejelentkezés, regisztráció, jogosultság A MÁV Zrt., MÁV START Zrt., MÁV SZK Zrt., MÁV FKG Kft. és a MÁV LV Kft. adózási szempontból (törvényes) képviseletét ellátó MÁV SZK Zrt. munkavállalója a társaságok nevében végzi az EKAER regisztrációt. Mint elsődleges felhasználó további másodlagos jogosultságok munkavállalókhoz történő hozzárendelését, visszavonását biztosítja. Bejelentkezés: - elsődleges felhasználó: ügyfélkapuval azonosított regisztráció és belépés, másodlagos felhasználó: azonosítás csak felhasználónév + jelszó és belépés

10 10 A regisztráció folyamata EKAER szám igénylése az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállalótól Az EKAER bejelentés köteles fuvarozások esetén a szállítmányról információval rendelkező munkavállaló, aki lehet: - MÁV SZK Zrt. beszerzést lebonyolító, készletgazdálkodó, fuvarszervező és az áruk kiadását-átvételét végző munkavállalója, - Csoport tagvállalatának szállítást keletkeztető jogügyletet létrehozó munkavállalója, illetve a szállítást végző/végeztető munkavállalója (EKAER igénylő), az 1. sz. melléklet szerinti EKAER igénylőlap kitöltésével és a MÁV-SZK EKAER Ügyintézés címre való megküldésével kezdeményezi a szállítás bejelentését A szállítás SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállaló általi bejelentése Az igénybejelentő alapján az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállaló az érintett tagvállalat vonatkozásában elvégzi a fuvarozás bejelentését. A bejelentett adatok pontosságára kiemelt figyelmet kell fordítani! A forgalmi rendszám megadása az EKAER szám igényléséhez nem szükséges, de amennyiben nem került kitöltésre az igényléskor, úgy azt legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig be kell jelenteni! Az EKAER rendszer által generált EKAER számot (karaktersorozatot) valamint a bejelentésre vonatkozó információkat (bejelentő neve, bejelentés ideje) a bejelentő rögzíti az igénylő lapon, majd elektronikus úton visszajuttatja a bejelentést kezdeményezőjének.

11 11 A bejelentés folyamata Az EKAER-hez kapcsolódó további feladatok EKAER szám fuvarozó részére történő biztosítása Az EKAER bejelentést igénylő (MÁV SZK Zrt. vagy MÁV Csoport tagvállalatának munkavállalója) a részére megküldött EKAER számot bejelentésre köteles a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátani ( ban vagy/ és írásban) annak érdekében, hogy hatósági ellenőrzés során rendelkezzen az azonosító számmal. A rendelkezésre bocsátásnak nincs kötött formája, az a fuvarozóval való bármely módon történő közléssel megvalósulhat.

12 Bejelentett adatok módosítása A bejelentés adatainak változását az EKAER szám érvényességi idején belül - az arra okot adó körülmény bekövetkeztét követően haladéktalanul be kell jelenteni az EKAER felületen! Módosítható adatok köre: - rendszám - tömeg - érték A bejelentést az EKAER igénylőlap módosított adatok való kitöltésével, és annak az címre való megküldésével lehet megtenni Átvétel / fuvarozás megkezdés bejelentése Az alábbi bejelentéseket csak érvényes EKAER számhoz lehet teljesíteni: - Átvételi címre érkezést - EU_HU irányú fuvarozás esetén a címzett köteles bejelenteni - HU_HU irányú fuvarozás esetén a feladó köteles bejelenteni A bejelentést a gépjármű átvételi címre érkezésekor vagy az azt követő három munkanapon belül kell legkésőbb teljesíteni! Nem teljesítése mulasztás! A gépjármű átvételi címre érkezése előtti bejelentés nem megengedett! - Fuvarozás megkezdését - HU_EU irányú fuvarozás esetén a feladó köteles bejelenteni A bejelentést a fuvarozás megkezdésekor kell teljesíteni! A 2. sz. melléklet az egyes szállítási viszonylatokban az EKAER folyamatot foglalja össze. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Az utasítás végrehajtása az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével történik: - Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény - A Nemzetgazdasági Miniszter 5/2015. (II.27.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer Működéséről - A Nemzetgazdasági Miniszter 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer Működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról 6.0 HATÁLYBALÉPTETÉS Az utasítás a MÁV Zrt., MÁV-START Zrt., MÁV SZK Zrt. és a MÁV FKG Kft esetében a MÁV Értesítőben történő közzétételt követő napon, a MÁV LV Kft. esetében taggyűlési határozat meghozatalát követő napon lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: EKAER igénylőlap 2. sz. melléklet: EKAER folyamat táblázat Dávid Ilona sk. elnök-vezérigazgató

13 28/2015. (VI. 26. MÁV Ért. 11.) EVIG 33/2015. (VII. 30. MÁV-START Ért. 29.) sz. VIG ÉRTESÍTŐ 13 1.sz. melléklet FELADÓ NEVE (ABSENDER NAME) EKAER IGÉNYLŐ LAP FELADÓ ADATAI (ABSENDER ANGABEN) CÍMZETT ADATAI TERMÉK ADATAI FUVAROZÁS ADATAI TERMÉK FELADÓ ADÓSZÁMA (ABSENDER STEUERNUMMER) FELRAKODÁS HELYE (ORT DER WARENAUFNAHME ) FELADÓ ELÉRHETŐSÉGE (ABSENDER TELEFONNUMMER, ) CÍMZETT NEVE CÍMZETT ADÓSZÁMA LERAKODÁS HELYE CÍMZETT ELÉRHETŐSÉGE (TELEFON, ) TERMÉK NEVE (PRODUKTNAME) CIKKSZÁM (ARTIKELNUMMER) VÁMTARIFASZÁM (ZOLLTARIFNUMMER) EGYÉB AZONOSÍTÓ (SONSTIGE NUMMER) TÖMEG (BRUTTÓ) (BRUTTÓ MASSE) ÉRTÉK (EUR) (WERT) FUVAROZÁS INDOKA (GRUND DER LIEFERUNG) SZÁLLÍTÓ JÁRMŰ RENDSZÁMA (KENNZEICHEN DER LKW) FELADÁSÁNAK VÁRHATÓ IDŐPONTJA (DATUM DER LIEFERUNG Kiállítás dátuma: EKAER bejelentő (FELADÓ) neve: telefonszáma: EKAER szám igénylés dátuma: EKAER szám igénylő (NAV-tól) neve: telefonszáma: Árfolyam ,89 0 Fuvareszköz kiadó neve: telefonszám: Kiadás ideje:

14 14 2.sz. melléklet B e l f ö l d * A szállítás viszonylata Beszállítótól- MÁV telephelyre MÁV-ból - külső telephelyre Beszállító, vagy alvállalkozója végzi a szállítást MÁV szállít MÁV szállít Külső szállító szállít A szállítást lebonyolító EKAER bejelentési feladat nincs a MÁV-on belül SZFSZK szállít nem SZFSZK szállít SZFSZK szállít nem SZFSZK szállít a szállítást végző külső szállító Termék Kockázatos (élelmiszer, egyéb) Nem kockázatos Kockázatos (élelmiszer, egyéb) Nem kockázatos Kockázatos (élelmiszer, egyéb) Nem kockázatos Kockázatos (élelmiszer, egyéb) Nem kockázatos Kockázatos (élelmiszer, egyéb) Nem kockázatos A Feladótól az SZK fuvarszervező megkéri az EKAER számot az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállalójától. A beszerzést vagy megrendelést vagy szállítást lebonyolító munkavállaló megkéri az EKAER számot az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállalójától. A Feladótól a szállítást végző/végeztető MÁV munkavállaló megkéri az EKAER számot. A szállítást végző/végeztető MÁV munkavállaló megkéri az EKAER számot az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállalójától. A szállítást végző/végeztető MÁV munkavállaló megkéri az EKAER számot az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállalójától. A szállítást végző/végeztető MÁV munkavállaló megkéri az EKAER számot az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállalójától. A szállítást végző/végeztető megkéri az EKAER számot az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállalójától. Az EKAER folyamatának leírása Az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállaló tájékoztatja az érintett munkavállalókat (beszerző, készletgazdálkodó, fuvarszervező) az EKAER számról. Az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállaló tájékoztatja az érintett munkavállalókat (szállítást végző/végeztető) az EKAER számról. Az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállaló tájékoztatja az érintett munkavállalókat (fuvarszervező) az EKAER számról. Az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállaló tájékoztatja az érintett munkavállalókat (szállítást végző/végeztető) az EKAER számról. Az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállaló tájékoztatja az érintett munkavállalókat (szállítást végző/végeztető) az EKAER számról. A fuvarszervező a gépjármű vezető részére megadja az EKAER számot. A fuvarszervező a gépjármű vezető részére megadja az EKAER számot. A szállítást végző/végeztető MÁV munkavállaló a gépjármű vezető részére megadja az EKAER számot. A szállítást végző/végeztető MÁV munkavállaló a gépjármű vezető részére megadja az EKAER számot. A fuvarszervező a gépjármű vezető részére megadja az EKAER számot. A szállítást végző/végeztető MÁV munkavállaló a gépjármű vezető részére megadja az EKAER számot. A szállítást végző/végeztető a külső szállító részére megadja az EKAER számot. MÁV-ból, MÁV -ba történő átszállítás EKAER bejelentési feladat nincs a MÁV-on belül, KIVÉVE HA ELSŐ ADÓKÖTELES TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSRŐL VAN SZÓ, MERT EBBEN AZ ESETBEN A FELADÓ MÁV SZERVEZET KÖTELES EKAER BEJELENTÉST VÉGEZNI EU-ból RSZK által üzemeltetett címzési helyre (raktár/telephely); vagy KOLSZK által létrehozott jogügylet (pl.: keretlehívás, nem SZK raktárba) A szállítmányozást végző külföldi/belföldi társaság Valamennyi termék A szállítást keletkeztető jogügyletet létrehozó munkavállaló (beszerző, készletgazdálkodó) vagy az áru feladásáról/érkezéséről információval rendelkező RSZK munkavállaló megkéri az EKAER számot az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállalójától. Az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállaló tájékoztatja az érintett munkavállalókat (beszerző, készletgazdálkodó) az EKAER számról. Beszerző, készletgazdálkodó az EKAER számot a beszállító, vagy megbízottja (pl: Speditőr) részére megadja. K Ü L F Ö L D * * EU-ból nem RSZK által üzemeltetett címzési helyre (raktár/telephely); vagy nem KOLSZK által létrehozott jogügylet (pl.: keretlehívás, nem SZK raktárba) EU-ba RSZK által üzemeltetett címzési helyről (raktár/telephely); vagy UHMLSZK által létrehozott jogügylet (pl.: értékesítés, javításba küldés EUba) A szállítmányozást végző külföldi/belföldi társaság Valamennyi termék A szállítást keletkeztető jogügyletet (pl.: eszközbeszerzés) létrehozó munkavállaló megkéri az EKAER számot az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállalójától. Az áru feladásáról információval rendelkező RSZK munkavállaló vagy a szállítást keletkeztető jogügyletet létrehozó munkavállaló (beszerző, készletgazdálkodó) megkéri az EKAER számot az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállalójától. Az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállaló tájékoztatja a jogügyletet létrehozó munkavállalót az EKAER számról. A jogügyletet létrehozó munkavállaló tájékoztatja a EKAER számról a szállítást végző társaságot. Az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállaló tájékoztatja az áru feladásáról információval rendelkező RSZK munkavállalót vagy az A jogügyletet létrehozó munkavállaló tájékoztatja a érintett munkavállalókat (beszerző, készletgazdálkodó) az EKAER EKAER számról a szállítást végző társaságot. számról. EU-ba nem RSZK által üzemeltetett címzési helyről (raktár/telephely); vagy nem UHMLSZK által létrehozott jogügylet (pl.: eszközértékesítés) EU-n kívüli, harmadik országba MÁVból köteles) nem EKAER bejelentés kötelezett (VÁM EU-n kívüli, harmadik országból MÁVba nem EKAER bejelentés kötelezett (VÁM köteles) A szállítást keletkeztető jogügyletet (pl.: eszközértékesítés) létrehozó munkavállaló megkéri az EKAER számot az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállalójától. Az SZK EKAER koordinációval megbízott munkavállaló tájékoztatja a jogügyletet létrehozó munkavállalót az EKAER számról. A jogügyletet létrehozó munkavállaló tájékoztatja a EKAER számról a szállítást végző társaságot. Jelmagyarázat: * FELTÉTELEZZÜK, HOGY MINDEN ELSŐ BESZÁLLÍTÁS JELENTÉSKÖTELES ** FELTÉTELEZZÜK, HOGY ALAPVETŐEN KÜLSŐ BESZÁLLÍTÓ/VÁLLALKOZÓ SZÁLLÍT MÁV SZK: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. KOLSZK: Készletgazdálkodási és Operatív Logisztikai Szolgáltató Közpon RSZK: Raktározási Szolgáltató Központ SZFSZK: Szállítási és Flottakezelési Szolgáltató Központ UHLMSZK: Újrahasznosítási és Logisztika Műszaki Szolgáltató Központ

15 15 Szerkeszti: MÁV-START Zrt. Kabinet Felelős Kiadó: Zaránd György vezérigazgató

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 2015. január 1-jétől hatályos 22/E., 88. (6), (6a), (6b) bekezdései,

Részletesebben

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály A láncolatok létrehozásával elkövetett visszaélések főként a kereskedelmet érintették/érintik, azon belül

Részletesebben

Pestuka Gabriella osztályvezető

Pestuka Gabriella osztályvezető Pestuka Gabriella osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztály Áfá-t érintő visszaélések visszaszorítása A jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése A költségvetési

Részletesebben

1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként?

1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként? 1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként? Nincs ilyen korlátozás. 2. A vonatkozó rendelkezések szerint az EKAER szám megállapítása érdekében szükséges bejelentést

Részletesebben

Hírlevél. Az EKAER rendszer bevezetésével megvalósítható új ellenőrzési lehetőségek. Tartalom

Hírlevél. Az EKAER rendszer bevezetésével megvalósítható új ellenőrzési lehetőségek. Tartalom Hírlevél 2015. évi 6. hírlevél 2015. július 1. Tartalom 2.1. Közúti 2.5. Az utólagos adó és megvalósítható új ellenőrzési. A kockázatos termékek belföldre irányuló fuvarozása esetén címzettnek fog minősülni

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Jogi környezet Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény: csak a keretszabály, ehhez kapcsolódó alapfogalmak, intézkedések, szankciók 51/2014.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 188. szám Az adózás rendjéről szóló 2003.

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfaalanyoknak a közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfakötelezettségének

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai

Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Alapelvi változások: Eltérő minősítés tilalma visszakerül a törvénybe (már

Részletesebben

Budapest, 2016. április 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 738 870 II. GAZDASÁG 871 890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 891 956

Budapest, 2016. április 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 738 870 II. GAZDASÁG 871 890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 891 956 Budapest, 2016. április 29. 4. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 738 870 II. GAZDASÁG 871 890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 891 956 738 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2016.

Részletesebben

15T103 ADATBEJELENTŐ LAP

15T103 ADATBEJELENTŐ LAP 15T103 ADATBEJELENTŐ LAP AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉSHEZ, VALAMINT AZ EVA TV. 10. (3) vagy 10. (4) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KIJELENTKEZÉSHEZ EGYÉNI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz Jogszabályi háttér - a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) - az adózás

Részletesebben

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 -

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 - 81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02-81/2015. (XII. 16.) FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer a gyakorlati oldalról. Varga Zoltán Officer Documentation & Customs

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer a gyakorlati oldalról. Varga Zoltán Officer Documentation & Customs Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer a gyakorlati oldalról Varga Zoltán Officer Documentation & Customs 2. Jogszabályok: A törvény: 2003. évi XCII. törvény (ide vonatkozó rendelkezései):

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szh. tv.) -

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló EDUTAX Kft. SZÁMos helyen ott vagyunk Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy A szerkesztőbizottság tagjai: Molnár Imre Szilai László Takács Tibor Torma Beáta Vidáné Papp Csilla adószakértő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A.

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft TELEFONSZÁMOK Nonstop informatikai ügyelet: 1/441-9644 NAV ügyfélszolgálat munkaidőben: 40/42-42-42 (irányítószám után a 4-es gomb) Telefon a NAV-hoz külföldről: +36/1/250-9500 EMAIL CÍMEK Garantált 30

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben a 12/2002.(XII.17.) Ö.R., 23/2003(XII.16.)Ö.R. és a 12/2008(XI.25.)Ö.R.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 6. szám 2015. június Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 2015. március 1-jétől hatályos 22/E., 88. (6), (6a), (6b) bekezdései,

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

2015/31. SZÁM TARTALOM

2015/31. SZÁM TARTALOM 2015/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2015. (VIII. 14. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások igénylése és juttatása

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

Á ú Ö Ú Á Á ú ú ú ú ü ü ú É ő ú ű ú ü Á É Á Í Á ú ú ú ű ú Ö ú ü ú ú ü ú ú ü ú ü ü ú ü ü ú ú ú ü ű ü ü ü ü ú ü ú ő ő ú ü ű ü ő ú ő ú ü ú ü ő ű ő ő ő ő ő ü ú ú ü ő ü ü ú ő ü ü ü ü ő ü Á ú ő ú ú ú ő Á ú ü

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére 2014.03.24.-től

Részletesebben

ű Ö ű ú ű ü ú Á ű Á ű Á ú ű ü ú ú Í ü Á ú Ö ú ú ú ű ú ü ú Ö ú ű ű É ü ű ü ű ű É ü ű Ö ú É ú ú ú Á Á Á Á Á Á ú Ö Á Á Á Á ú ú Á Í Ü Á Á ú ú ú ú Á Á Á ű ü ü ü Ö ű ú Á Á Á É ú Á Á ű ú Ö ű ú ű Ö ű ű Ö ű ű Ö

Részletesebben

Tájékoztató a közösségi adószámról 2016.

Tájékoztató a közösségi adószámról 2016. Tájékoztató a közösségi adószámról 2016. I. A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE 1. Kinek kell közösségi adószámot igényelnie? Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi adó alanynak, illetve

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1492. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1492. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1492. számú bevallásához Jogszabályi háttér A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) Az elektronikus

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

A bejelentés-köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés-köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés-köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján szerencsejáték szervező tevékenység kizárólag

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 WWW.EUB.HU

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 WWW.EUB.HU BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 WWW.EUB.HU Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu

Részletesebben

ü ű ö Á ö Ü Ú Ö Á Á ö ő ö ö ö ű ű ö ő ő ö ő ü Ú ú ü ö ö ő Ö ö ő ö ő ő ö ú ö ő ő ö ö ú ö ő ö ö ő ö ö ő ö ő ö Ö ö ö ö ő ö ő ö ö ö ü ű ö ö ő ö ö ű ö ő ö ö ű ö ü ö ö ö ő ö ö ő ű ö ö ü ű ö ö ő ö ö ü ő ő ő ő

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

Á É ü Ö Á ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö ű ö Í Ü ü ö ö ö Ü ö ö ö ö ü ö ö ú ö ö Í ű ö ű ü ö ú ü ü ű ö ö ö Ü ú ú ö ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű Á ü ü ü ö ü ö ö ü ü Í ö ü ü É ű ű ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

É ü É É ü Á Á Á ö É ú ő í á é ő á á á é é ü é é é é é ú é é ő ü ü é é í á é é é ő ő á é ü é é ü á é ú úá íő ű á ő é ü á á é é é é í üé á ő é é é ü Í é ő á í á é ú á á á é á ö ü Á á ő é é ü á é á á ö í

Részletesebben

Í É ő ű Á ő ő ú ű ő ő ű ú ü ő ú ű ő ú ú ü ő ú ü ú ü ü ü ő ő őü Í ú ű ő É ű Í ű ű ű ü ő ő ű ő ű ű Á Á ú ú ú ú ú Í ő Í ő ü ú ü Ü ő Á ő ő ő Á ő ő ő ű Ü ú ü Á ő ű É ü ú ő ú ü Ö Í É Ü É Ü ú Ü ő ő Ő Á ű ü ő

Részletesebben

Ü Á Á ü É ü ü Í ú Í ú É ű ü ű ü ö ö Í ü ö ü ü ö Í ü ö ö ö ú Í ü ö ö ü ű ö ú ö ö ö ú ú ö ű ö ű ü ü Í ü ú ü ú ö ú ú ú ú Ő É É Ü É Á ü ü Í ü ü ö ö ú ö Á Á Ő ü ü ú ú Ö ü ö ö ö ö ú Í ö ú ö Í ö ö Í ú Í Í ü ú

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1012-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1012-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1012-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szh. tv.) -

Részletesebben

í ö ö ü ü í ü ö ü ö í ú ú Ö ö ö ü ü ö ö ű í ö ö ü ű ö í ű ö ö ü Á ö í ö í í í í ö ö ű ű í í í í í í ö í Ú í ü ü ö ű ö ö í ú ö ö ö ö ö ö Á í ö ú í ü í ú í ú Á í ú í ú ú Á ü ü í í í ö í í Á ú í ö ö í í ú

Részletesebben

Ö ö ö í ö í ű ö ő ú ü í ú ő ő ő ú ő ú ő í ő í Á Ö ő ő í ö ö Ö í É Á Á ú Ú í í í í í ű ö í í í ő ö ü ü ö í í ú í í ö ő ü ú ő ö ö ő ú ú ö ű ú í ő Á ú ú ő ú ű ü í ú ü ü ü ö ő í ő Ö ú ö ö ö ő ü ü ö őí ö ö

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Í Ú ü Í ö ö ü É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ú ü ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö Í Í ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ú ö ö ü ü ú Í ö ü ű ö Í ü Í ü ö ö Í ö ö ö ö ü ü ű ö Í ö ö Ö ú Í ú Í ö ö ö ö ö ö ú ú Á ö ö

Részletesebben

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ú Ú Í Ú Ú ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ü É Í ü Á É Ö Ő ú Ö ű Ő Ő Ő Í Ö ü Í Á Ö Ö Í ű Ő Í É É ü ü Í ü Í Í ű Í Ö É Ö ü É ű ű Ö ü Í Í ü Ö Í ű Ö É Ö ű Ö ü Ő Ő Á Í Í Í Ö Í É É Í ű ü ü ű É ü ű Ö Ö Ö ü Ö Í ü ű

Részletesebben

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése Ezen a lapon nyilatkozhat az általános forgalmi adóval kapcsolatos

Részletesebben

Á Á Á ö Á ű Á Á ű ő ö ö í É ő í ő ő í ő ö ö ö ü ö ő É Ö ő í ü ü ö ö ő ö ő ő í ő ö ú ü ö ő Á ő ö ö í ö ö ö ö ú ő ú ú ő Í ü ő ő ű ő í ö ú ú ő ő ö ü ő É ö ő ö ö ő ü ö ú ő í ű ö ű ü ö ő í ö ő ő ő ö ő í í ö

Részletesebben

É Á í Ú É í ö í ő ú ö Í ö ü Ö ö ü ö Ö ö Á É őí ö ú ő í ő í ú ö í ő ő ö ú Ú ű ő ő Ú ü ö ú ü ö ö ü í Í ú ő í ü ü ő ö ö Ú ú Í Ú ü Ú ö ő ú ö ű ü í Ö Ö ö í ö ő ö ú ő Ú ú Ö í Ú ü í Á í É ő ö ő ö Á ű Ü í ü í

Részletesebben