RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel"

Átírás

1 RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel

2 1. EKAER szabályok 2

3 EKAER szabályok Érintett tranzakciók (főszabály): EU beszerzés és egyéb célú behozatal (útdíjköteles jármű); EU értékesítés és egyéb célú kivitel (útdíjköteles jármű); Belföldi nem végfelhasználó számára történő első értékesítés (útdíjköteles jármű); Kockázatos élelmiszer 200 kg vagy 250 ezer Ft (jármű formájától függetlenül); Egyéb kockázatos termék 500 kg vagy 1 millió Ft (jármű formájától függetlenül). Szankció: Áru értékének 40 százaléka! Hatályba lépés: január 1., de bírság csak február 1.-től. 3

4 EKAER - szabályok 22/E. (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt; b) Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt; c) belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítést. (a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység) kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) számmal rendelkező adózó folytathat. (4) Az (1)-(3) bekezdés szabályait alkalmazni kell a kockázatos élelmiszerek esetében akkor is, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíj köteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a forintot meghaladja, illetve egyéb kockázatos termékek esetében, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja. 4

5 EKAER szabályok EKEAR-köteles tevékenység általános módozat: 1) EKAER-köteles tranzakció és; 2) tranzakció fuvarozással, ezen belül közúti fuvarozással jár, és; 3) útdíjköteles gépjárművel végzik (3.5 tonna) - mentességről később! EKEAR-köteles tevékénység különös módozat (bármely gépjárművel): 1) EKAER-köteles tranzakció és; 2) Tranzakció fuvarozással, ezen belül közúti fuvarozással jár és; 3) Kockázatos élelmiszer 200 kg vagy 250 ezer Ft vagy egyéb kockázatos termék 500 kg vagy 1 millió Ft - mentességről később! 5

6 EKAER szabályok Különös módozat EKAER-köteles tranzakció és a tranzakció fuvarozással jár, ezen belül közúti fuvarozással és Kockázatos élelmiszer 200 kg vagy 250 ezer Ft vagy; Kockázatos termék 500 kg vagy 1 millió Ft. Kockázatos termék: kockázatos élelmiszer és egyéb kockázatos termék Külön NGM rendelet (51/2014 számú) szabályozza a kockázatos termékek körét. Példák a kockázatos élelmiszerre (1. számú melléklet): Állatok húsa, tej, zöldségek, gyümölcsök, kolbász, margarin, cukor, liszt, olaj stb. Példák a kockázatos termékre (2. számú melléklet): Kavics, sóder, trágyázó szerek, tűzifa, női-, gyermek- és férfi alsó és felsőruházati termékek 6

7 EKAER szabályok Art : Útdíjköteles gépjármű: az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény szerinti útdíj köteles gépjármű; Gépjármű: az útdíjköteles gépjármű és az annál kisebb össztömegű gépjármű, ideértve tehergépkocsit, vontatót - nyerges vontatót is -, valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvényt; Külön jogszabály: Útdíjköteles gépjármű: a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, vontató - ideértve a nyerges vontatót is -, valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvény; KRESZ: Gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minősül gépjárműnek. 7

8 EKAER elemzés folyamata 1 Kockázatos termék? Ha igen, akkor nem csak útjdíjköteles gépjárműs szállítások EKAER-kötelesek. Eltérő a mentességi szabály és ügyelni kell a biztosítékra. Ha nem kockázatos a termék, akkor csak útdíjköteles gépjárműs szállítás EKAER köteles; Közúti fuvarozással jár-e az ügylet? Ha nem jár közúti fuvarozással az ügyel, akkor nem EKAER-köteles. Láncügylet, bizományi értékesítés, INCOTERMS; Milyen viszonylatban valósul meg? EU HU, HU EU, HU HU; Van-e tulajdonjogváltás? HU HU viszonylatnál csak az értékesítés EKAERköteles, saját termék elvitele nem. EU HU, HU EU viszonylatnál beszerzés/értékesítés valamint behozatal/kivitel is EKAER-köteles. Más-más a bejelentésre kötelezett; Első belföldi adóköteles értékesítés? (csak belföldi viszonylatnál) HU HU esetén csak az első adóköteles belföldi értékesítés EKAER-köteles; Végfelhasználó részére történik? (csak belföldi viszonylatnál) és csak akkor, ha nem végfelhasználó részére történik az értékesítés; 8

9 EKAER elemzés folyamata 2 Vonatkozik-e rám mentesség? Kockázatos/nem kockázatos terméket szállítok? Útdíjköteles/nem útjdíjköteles gépjárművel? Súly? Érték? Kit terhel az EKAER bejelentési kötelezettség? Címzett, átvevő, feladó, felrakodást végző; Mit kell bejelenteni? ART-ban szereplő adatok és szereplő adatok; EKAER-rendszerben Kit lehet meghatalmazni? Elsődleges meghatalmazott, másodlagos meghatalmazott. 9

10 EKAER szabályok EU -> HU irány 1. Pozíció nyitás Kinek van bejelentési kötelezettsége? Beszerzés: címzett Behozatal: átvevő Mit? szinte minden adatot 2. Módosítás Címzett, átvevő módosítható adatok 3. Pozíció lezárás Meddig? legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig termék kirakodási helyre érkezés bejelentéséig Címzett, átvevő érkezés időpontja megérkezéskor vagy ezt követő munkanap 10

11 EKAER szabályok HU -> EU irány 1. Pozíció nyitás Kinek van bejelentési kötelezettsége? Értékesítés: feladó Kivitel: felrakodó Mit? szinte minden adatot Meddig? legkésőbb a felrakodás megkezdéséig 2. Módosítás Feladó/felrakodó módosítható adatok EKAER szám érvényességi idején belül 3.Pozíció lezárása Értékesítés (kivéve, ha felrakodást nem a feladó végzi): feladó Kivitel: felrakodó felrakodás megkezdésének időpontját felrakodás megkezdéséig 11

12 EKAER szabályok HU -> HU 1. Pozíció nyitás Kinek van bejelentési kötelezettsége? Mit? Meddig? Feladó szinte minden adatot legkésőbb a felrakodás megkezdéséig 2. Módosítás Feladó módosítható adatok termék kirakodási helyre érkezés bejelentéséig 3. Pozíció lezárása Címzett (átvevő), vagy feladó érkezés időpontja megérkezéskor vagy azt követő munkanapon 12

13 EKAER szabályok Bejelentendő adatok: a) EKAER szám; b) feladó adatai (név, adóazonosító szám); c) felrakodás címe; d) címzett adatai (név, adóazonosító szám); e) kirakodás (átvétel) címe; Dőlt betűvel: megérkezés/felrakodás bejelentése előtt módosítható adatok f) kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatai (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a címzettel; g) 13

14 EKAER szabályok Bejelentendő adatok (folytatás): h) az EKAER számhoz tartozó termék(ek): ha) általános megnevezése; hb) a vám-és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. számú mellékletének (a Kombinált Nómenklatúrának) a bejelentéskor hatályos szövege szerinti vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig); hc) az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kgban; hd) veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyességi bárca száma; he) a termék könnyebb beazonosítása érdekében az adott termék adózónál használt cikkszáma, amennyiben ez az adat rendelkezésre áll; i) a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet: ia) termékértékesítés; ib) termékbeszerzés; ic) bérmunka; id) egyéb cél. 14

15 EKAER szabályok Bejelentendő adatok (folytatás): j) amennyiben a termék közúti fuvarozásának indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés, az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték; k) a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma; l) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló fuvarozás, valamint belföldi feladási címről belföldi rakodási címre történő fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) helyre érkezésének időpontja, m) a Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén, a termék fuvarozására használt gépjárműre történő felrakodás megkezdésének időpontja. 15 kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, illetve követő munkanapon kell bejelenteni felrakodás megkezdésekor kell bejelenteni

16 EKAER szabályok Mi a veszélyességi bárca? A veszélyt jelző (narancssárga, fekete szegéllyel) táblák szerepe egyrészt az, hogy figyelmeztessék a közlekedés többi résztvevőjét, hogy a jármű veszélyes rakománnyal közlekedik, másrészt a katasztrófa elhárító egységeknek baleset, illetve rendkívüli esemény során nélkülözhetetlenül fontos információkat nyújtson. 16

17 EKAER szabályok Mi a veszélyességi bárca? A veszélyt jelző tábláknak ADR szerint két fajtája van: szám nélküli veszélyt jelző tábla számmal ellátott veszélyt jelző tábla 17

18 EKAER szabályok Címzett: а terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzését vagy belföldi beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya. Átvevő: а terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzése vagy belföldi értékesítése esetén, ha nem а címzett veszi át а terméket, vagy а terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzéstől eltérő egyéb célból történő behozatala esetén а terméket а kirakodási (átvételi) helyen átvevő személy. Feladó: a terméknek Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló, vagy első belföldi adóköteles - nem közvetlenül végfelhasználó részére történő - értékesítését megvalósító általános forgalmi adó alanya, valamint az általános forgalmi adó mentesség érvényesítése érdekében a belföldön nyilvántartásba nem vett adózó helyett eljáró közvetett vámjogi képviselő, adóraktár üzemeltetője. Felrakodó: a közúti fuvarozásához használt gépjárműre a termék felrakodását végző személy. 18

19 EKAER szabályok EKAER szám: az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) által a termék közúti fuvarozásának bejelentését követően automatikusan képzett azonosító szám, amely egy adott termék egységet azonosít. Kockázatos termék: a külön jogszabály által kockázatosnak minősített élelmiszerek és egyéb termékek. Végfelhasználó: a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárló természetes személy. 19

20 EKAER - szabályok Mentes az EKAER-kötelezettség alól a) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárműve; b) a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárműve, valamint az egyéb szervezetek nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárműve; c) a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjármű; 20

21 EKAER szabályok Mentes az EKAER-kötelezettség alól (folytatás) d) a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengheni Megállapodás) és viszonosság körébe tartozó jármű; e) a nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű; f) a kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt, köztes alkoholterméket, dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellenőrzött ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E85-öt vagy ezek közül többet szállító gépjármű. 21

22 EKAER - szabályok Mentes az EKAER - kötelezettség alól (folytatás) a) az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege а 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke а 2 millió forintot nem haladja meg; b) az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó; ba) kockázatos élelmiszer tömege а 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke а forintot; bb) egyéb kockázatos termék tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg. 22

23 EKAER mentesség vagy esetén Könnyű Nehéz Olcsó Mentes Mentes Drága Mentes EKAER-köteles 23

24 EKAER mentesség és esetén Könnyű Nehéz Olcsó Mentes EKAER-köteles Drága EKAER-köteles EKAER-köteles 24

25 Quiz 1: EKAER-köteles-e az alábbi eset? 25

26 Quiz 2: EKAER-köteles-e az alábbi eset? 26

27 Quiz 3: EKAER-köteles-e az alábbi eset? 27

28 2. EKAER Gyakorlati kérdések 28

29 Gyakorlati kérdések Áfa-törvény szerinti fogalmak vagy a szavak általánosan elfogadott értelme? Láncügylet? Háromszögügylet? Bérmunka? Hulladék? Jövedéki adóra vonatkozik? Vámárura vonatkozik-e? Mozgó árusok?technikai kezelése? Alanyi adómentesek? Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok? Fordított áfa alá tartozó termékek? Tranzitfuvar? Mit jelent az első belföldi értékesítés? Mitől első? Átcsomagolás? Belföldi láncügylet A B C, amelyben A B első belföldi, B C fuvarozással jár? 29

30 Gyakorlati kérdések Kombinált fuvar (közúti és nem közúti) (részben útdíjköteles gépjárművel, részben nem útdjíköteles gépjárművel végzett fuvarozás)? Gyűjtő fuvar? Telítő fuvar? Álló értékesítés vagy mozgó értékesítés? ROLA fuvar? Egy EKAER szám = egy megrendelő egy gépjárművel szállítanak; Belföldre irányuló szállítás esetén egy adott átvételi helyre; egyszeri mozgása során; Egy termékegység több, vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát tartalmazhat. 30

31 Gyakorlati kérdések Szoftver Időpont csak napot enged beírni; Cikkszám nem beírható; Áru értéke idegen devizanem esetén; Amennyiben az EKAER elektronikus rendszerben üzemzavar történik, az állami adó- és vámhatóság az üzemzavarról és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé honlapján; Az állami adóhatóság az elektronikus rendszerének karbantartás miatti leállítását megelőzően, a karbantartási igény felmerülésével egyidejűleg tájékoztatást tesz közzé honlapján a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról, valamint a karbantartásban érintett, időszakosan elérhetetlenné váló szolgáltatások köréről; Amennyiben az EKAER elektronikus felület üzemzavar vagy karbantartás miatt, vagy az internet-szolgáltatás elégtelensége miatt nem érhető el, a bejelentés elmulasztása miatt az adózó nem szankcionálható és a bejelentéseket az akadály megszűnését követő munkanapon kell teljesíteni. 31

32 Gyakorlati kérdések láncügylet 1. B CZ C SK A DE D HU 32

33 Gyakorlati kérdések - láncügylet 2. B SK C CZ A HU D DE 33

34 Gyakorlati kérdések - háromszögügylet B CZ A DE C HU 34

35 Gyakorlati kérdések - láncügylet 3. B HU A DE C HU 35

36 Gyakorlati kérdések láncügylet 4. B HU A HU C HU 36

37 Gyakorlati kérdések bérmunka 1. A DE B HU 37

38 Gyakorlati kérdések bérmunka 2. C CZ A DE B HU D HU 38

39 Gyakorlati kérdések gyűjtőfuvar 1. D DE C HU B HU A 39 HU

40 Gyakorlati kérdések gyűjtőfuvar 2. A DE B DE C AT D HU 40

41 Gyakorlati kérdések - telítőfuvar D DE C HU B HU A 41 HU

42 Gyakorlati kérdések mozgó/álló értékesítés? A B HU EXW? DDP? HU 42

43 Gyakorlati kérdés - import B HU KOPER A KÍNA 43

44 Gyakorlati kérdés import 2. B C KOPER HU (BILK) HU A KÍNA 44

45 3. Eljárási kérdések: Kockázati biztosíték, szankciók, felelősség, INCOTERMS, ÁFAkapcsolódás 45

46 EKAER szám bejelentés (rendelet) 1. Az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felület eléréséhez az ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót igényel. 2. A bejelentést az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) vagy az a személy teljesítheti, akinek részére az adózó vagy törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az EKAER elektronikus felületén a bejelentés megtételéhez szükséges felhasználónevet és ahhoz kapcsolódó jelszót igényelt. 3. Az adózó megjelölhet olyan személyeket is, akik az adott EKAER számhoz kapcsolódóan kizárólag az adatok módosítására jogosultak, illetve kizárólag a rendszámot jelenthetik be vagy módosíthatják. 46

47 EKAER szám néhány képkivágás EKAER honlapról 47

48 EKAER szám néhány képkivágás EKAER honlapról 48

49 EKAER szám néhány képkivágás EKAER honlapról 49

50 EKAER szám néhány képkivágás EKAER honlapról 50

51 EKAER szám néhány képkivágás EKAER honlapról 51

52 EKAER szám néhány képkivágás EKAER honlapról 52

53 EKAER szám néhány képkivágás EKAER honlapról 53

54 EKAER szám néhány képkivágás EKAER honlapról 54

55 EKAER szám néhány képkivágás EKAER honlapról 55

56 EKAER szám néhány képkivágás EKAER honlapról 56

57 EKAER szám néhány képkivágás EKAER honlapról 57

58 Kockázati biztosíték Tranzakció: Kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozás Közösségen belüli termékbeszerzést végző, illetve az első belföldi adóköteles termékértékesítést megvalósító adózó. Mértéke: Folyamatosan el kell érnie a megelőző EKAER-es termékek értékének 15%-át; Ha több jogcímen köteles biztosítékot adni, magasabb az irányadó; Ha nincs megfelelő biztosíték, nincs EKAER szám. Hogyan kell biztosítékot adni: Letét (elkülönített letéti számla) vagy bankgarancia útján. Nem kötelező: Minősített adózó (legalább 3 éves működés); köztartozásmentes adózó, akinek az adószáma nincs felfüggesztve (legalább 2 éves működés); Beszámítás: adótartozás beszámítása a biztosítékba? 58

59 Ellenőrzés mit tehet az adóhatóság? NAV ellenőrizheti a termék eredetét, és az általános forgalmiadó-alany tulajdonjogát hitelt érdemlő módon igazoló dokumentumok (különösen fuvarlevél vagy számla) meglétét. A termék fuvarozását végző személy nyilatkozata alapján a termék fuvarozásában érintett címzettet (átvevőt), feladót és fuvarozót nyilatkozattételre kötelezheti: feladó, címzett, termék, EKAER szám. Ha a kockázati tényezők - különösen a rakomány jellege, a szállítmány és a rendeltetési hely, illetve a fuvarozott termék mennyisége és a gépjármű típusa közötti összhang hiánya, folyamatban levő végrehajtási eljárás, közösségi adószám hiányában végzett közösségi kereskedelmi tevékenység, kirakodási helyként be nem jelentett telephely feltüntetése - indokolják, valamint abban az esetben, ha a fuvarozó a nyilatkozattételt megtagadja - az élőállat, valamint a gyorsan romló termékek kivételével - az állami adó- és vámhatóság a szállítóeszközön a termék azonosságának biztosítása érdekében hatósági zárat alkalmazhat. A hatósági zár lehet hatósági pecséttel ellátott csomagzár 59 vagy raktérzár.

60 Szankciók Mulasztási bírság Ha az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzése során megállapítja, hogy az adózó a fuvarozott termék vagy annak egy része tekintetében nem tett eleget a 22/E. (1)-(4) bekezdése szerinti kötelezettségének, illetve a bejelentési kötelezettségét hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti, úgy a termék vagy annak be nem jelentett része igazolatlan eredetűnek minősül, és az állami adóés vámhatóság az adózó terhére az igazolatlan eredetű áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. Kérdés: Utólagos ellenőrzés során is megállapítható? Kié a felelősség abban az esetben, ha az átvétel időpontjának a bejelentése elmarad? Intézkedés: Mulasztási bírság biztosítékaként az árut lefoglalhatja (kivéve a romlandó árut és az élő állatokat). Zár alá vétel, illetve elszállítás és megőrzés is lehetséges. 60

61 EKAER elmulasztásának hatása áfára Gyakorlati kérdések: EKAER elmulasztása esetén sérül-e az adólevonási jog? EKAER elmulasztása esetén serül-e az adómentesség (HU EU). Számos ECJ ítélet kimondta, hogy a tagállamok nem korlátozathatják az adólevonási jogot, adminisztratív kötelezettséget elmulasztása esetén. Legfrissebb ítélet: december 11: Idexx Laboratoires Italia (Case C-590/13) 40. Következésképpen mivel az adóhatóság rendelkezik az annak megállapításához szükséges adatokkal, hogy az anyagi jogi követelmények teljesültek-e, az adóalanynak a szóban forgó adó levonásához való joga tekintetében nem írhat elő olyan további feltételeket, amelyek hatására e jog gyakorlásának lehetősége elenyészik. 61

62 INCOTERMS szerepe INCOTERMS-ből lehet kiindulni: ki rendeli meg a fuvart INCOTERMS-től függetlenül áll fenn EKAER kötelezettség Példák: EU HU DDP EKAER-bejelentés kötelezettje címzett, bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén közúti ellenőrzés során a feladó termékét hatósági zár alá veszik HU EU EXW EKAER-bejelentés kötelezettje feladó, bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén közúti ellenőrzés során a vevő termékét hatósági zár alá veszik 62

63 Köszönöm a figyelmüket! Adóváltozások és EKAER témában az RSM DTM blogján és hírlevelei között további információkat találhatnak. Kérdéseik esetén keressenek bizalommal: RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Hegedüs Sándor Partner, adóüzletág vezetője Sztankó Dániel Közvetett adók, csoportvezető Tel: Kalocsai Zsolt tulajdonos, alapító, elnök-vezérigazgató 1138 Budapest, Faludi u. 3. Telefon: , Fax: Az RSM DTM Hungary a független cégekből álló RSM International számviteli és tanácsadói hálózat tagja. Az RSM International olyan tanácsadó hálózat, amelyek tagjai saját jogukon ajánlják szolgáltatásaikat. Az RSM International nem jogi személy.

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 22/E. 2 (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály 2015. március 1-től új szabályozási forma. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza:

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA Jogszabályi háttér Art. 22/E., 11. sz. melléklet 5/2015 (II.27) NGM rendelet EKAER

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER MAI HELYZET? ÁFA? 34 ELLENŐRZÉSI PONT, ELLENŐRZÉS NÉLKÜL MIT LÁTTUNK/HALLOTTUNK?: DRASZTIKUS FORGALOMCSÖKKENÉS,VISSZAFORDULÓ TEHERGÉPKOCSIK, KONTÉNERES

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az adókötelezettségek keletkezésének, szabályszerű teljesí - tésének új és hatékonyabb módszerekkel történő ellenőrzése az egyre nagyobb volumenben és értékben

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.03.02. 2015. január 1-jén elindult az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19.

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19. Főbb EKAER tudnivalók 2014. december 19. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben

2014.12.17. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK. Mögöttes felelősség. Adatszolgáltatás

2014.12.17. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK. Mögöttes felelősség. Adatszolgáltatás ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben

T/,, számú. törvényjavaslat

T/,, számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OR S"L ^

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2014. évi XCIX. törvény alapján)

I. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2014. évi XCIX. törvény alapján) I. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. Fogalmak, értelmező rendelkezések Korábban munkanélküli személy [Szja-tv. 3. -ának 43. pontja] A módosítás az értelmező rendelkezésben

Részletesebben

2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai

2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai 2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő Időszakos elszámolású ügyletek Mégsem 2015. 01. 01-től Fokozatos bevezetés: 2015. 07. 01-től könyvviteli,

Részletesebben

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA Előadás: A hazai külszíni bányászat egyes aktuális kérdései a jogszabályi változások tükrében 2015. május 14. I. Külszíni bányászat területi igényének biztosítása

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

Aktuális adózás kérdések (Évközi változások + EKAER. Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Aktuális adózás kérdések (Évközi változások + EKAER. Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Aktuális adózás kérdések (Évközi változások + EKAER Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Folyamatos teljesítésű ügyletek 1. Változás 2015. július 1-től

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2014. november 27. A november 26-i Magyar Közlönyben közzétett adótörvény módosítások számos területen hoznak jelentős változást a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. Aktuális hírlevelünkben

Részletesebben

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot!

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2015. év különösen fontos, ünnepi év a számunkra: ebben az évben tölti be ugyanis a 25. üzleti évét az 1990-ben alapított Bergmann Könyvelő Iroda Kft., és ünnepli

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

2015 évi adótörvény változások

2015 évi adótörvény változások 2015 évi adótörvény változások Év végi adóváltozások 2015 Az Országgyűlés november 18-án szavazott a 2015. évre vonatkozó adómódosításokról. TAO SZJA ÁFA SZOCHO ART Társasági adó változások Adókulcs, nyereség

Részletesebben