Adóváltozások január 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adóváltozások 2015. 2015. január 29."

Átírás

1 Adóváltozások január 29.

2 Áttekintés I. A CMS German Desk Közép- és Kelet-Európában II. Személyi jövedelemadó III. Társasági adó IV. Általános forgalmi adó V. Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer (EKÁER) VI. Adózás rendje VII. Reklámadó VIII.Egyéb adók/illeték 2

3 I. A CMS German Desk Közép- és Kelet-Európában 13 iroda több mint 80 partner több mint 500 ügyvéd minden irodában nemzetközi német nyelvű kapcsolattartó legnagyobb hálózattal rendelkező iroda a régióban több mint 25 éve piacvezető a régióban 3

4 II. Személyi jövedelemadó Családi kedvezmény A kétgyermekes családok adókedvezménye 2016 és 2019 között megemelkedik. Az adóalap-kedvezményt fokozatosan terjesztik ki, minden évben egyenlő részletben növekszik. Gyermekenként a jelenlegi Ft ,- Ft adóalap-kedvezmény. Adóelőleg esetében nyilatkozat alapján igénybe vehető olyan személy által is, aki rendszeres jövedelmet kap (pl. rendszeres megbízási díjban részesülő adózó is). Az eltartottak adóazonosító jelének feltüntetése kötelezővé válik. 4

5 II. Személyi jövedelemadó 2. Az első házasok adóalap kedvezménye január 1-jét követően házasságot kötőkre vonatkozik. Feltétel: legalább az egyik félnek ez az első házassága. Az adóalap csökkentés ,- Ft havonta, ami 5.000,- Ft adócsökkentés jelent a jelenlegi adókulccsal számítva. A kedvezmény a házasságkötést követő hónaptól 24 hónapig jár, közösen is igénybe vehető. 5

6 II. Személyi jövedelemadó 3. A Cafeteria-rendszer változásai ,- Ft éves keretösszeg, 35,7%-os közteher További ,- Ft-ig csak a SZÉP kártya 35,7%-os terheléssel Az éves keretösszeg évi ,- Ft-ra csökkent (2014. december 31-ig ,- Ft volt) Ha tehát aki kizárólag SZÉP kártya juttatásban részesül, ő teljes egészében kihasználhatja a kedvezményes adózási lehetőségeket (35,7%-os terhelés), szálláshelyre ,- Ft/év, szabadidőre ,- Ft/év, vendéglátásra ,- Ft/év, összesen ,- Ft/év. 6

7 II. Személyi jövedelemadó 4. Egyes meghatározott juttatásnak minősül (51,17%-os adóteher), ha: egyedi értékhatárt meghaladja, és/vagy a klasszikus juttatások értéke meghaladja a ,- Ft-ot, és/vagy ha a klasszikus juttatás értéke és a SZÉP kártyára utalt munkáltatói támogatás összege együtt meghaladja az évi ,- Ft-ot, akkor Ft feletti rész. Ha a foglalkoztatás nem áll fenn egész évben, az éves keretösszeget és az éves rekreációs keretösszeget (SZÉP kártya) arányosítani (csökkenteni) kell. A béren kívüli juttatás közterhét a juttatás hónapjának kötelezettségeként kell megállapítani, bevallani, megfizetni. Értékhatár egyedi, az éves keretösszeget, az éves rekreációs keretösszeget meghaladó juttatás annak a hónapnak a kötelezettsége, amelyen az értékhatár átlépése megtörtént, amennyiben a munkavállaló jogviszonya megszűnik, akkor megszűnéskor a megszűnés hónapjának a kötelezettsége lesz. 7

8 III. Társasági adó Veszteségelhatárolás A 2015-ben és azt követően keletkezett, elhatárolt veszteséggel, a keletkezését követő öt adóévben csökkenthető az e nélkül számított pozitív adóalap. Változatlan az 50%-os korlát. Átmeneti szabály: a 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett és az adóalapnál még nem érvényesített veszteségre, az ezen időpontig felhalmozott veszteségállományt legkésőbb a december 31. napját magában foglaló adóévben lehet felhasználni a december 31-én hatályos szabályok szerint. Az átalakulás, egyesülés, szétválás, illetve a cégfelvásárlás kapcsán átvett elhatárolt veszteségnek legfeljebb csak azon hányada kerülhet adóévenként felhasználásra, amelyet a tovább folytatott tevékenységből származó adóévi árbevétel, bevétel összege az átalakulást, felvásárlást megelőző három adóév árbevételében, bevételének átlaga összegében képvisel. 8

9 III. Társasági adó 2. Rendelkezés az adóról Az adózó az őt terhelő adóévi adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó meghatározott részéről valamely kedvezményezett célra felajánlást tehet. Az adózó filmalkotás támogatására, az előadóművészeti szervezet támogatására, valamint a látványcsapatsport támogatására, mint kedvezményezett célra tehet felajánlást. Az adózót az így átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg, amely jóváírás az adózó társasági adó folyószámlájára kerül átvezetésre. Az adózó rendelkezhet az egyes havi, illetve negyedéves társasági adóelőleg-kötelezettsége legfeljebb 50 százalékának megfelelő részéről. Maximum a fizetendő adó 80%-áig lehet rendelkezni. 9

10 III. Társasági adó 3. Rendelkezés az adóról Az adóhatóság által a kedvezményezettnek átutalt összegre tekintettel az adózót jóváírás illeti meg. A jóváírás összege az adóelőleg-felajánlás és adóelőleg-kiegészítésből átutalt felajánlás összegének 7,5 százaléka, de legfeljebb az éves fizetendő adó 80 százalékának 7,5 százaléka, valamint az éves adó terhére tett felajánlás átutalt összegének 2,5 százaléka, de legfeljebb az éves fizetendő adó 80 százalékának 2,5 százaléka. A jóváírás napja az éves adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napja. Ugyanazon adóév tekintetében a Tao. tv. 22/C. (2) bekezdésben meghatározott adókedvezmény együttesen nem alkalmazható a felajánlásra és a jóváírásra vonatkozó szabályokkal. 10

11 III. Társasági adó 4. Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások körének bővítése Bővül a kapcsolt vállalkozások köre, ezentúl a tulajdonosi kapcsolaton felül a kapcsolt vállalkozási jogviszony kiterjed azon társaságokra is, amelyek között az ügyvezetés egyezőségéből fakadóan üzleti és pénzügyi befolyás gyakorlás áll fenn. 11

12 III. Társasági adó 5. Felsőoktatási támogatási megállapodás Elismert költségnek minősül, továbbá csökkenti az adózás előtti eredményt a felsőoktatási támogatási megállapodás alapján az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 50 százaléka. A csökkentő-tétel alkalmazásához szükséges a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás. Az új kedvezményt már a évi adókötelezettségre is alkalmazni lehet a adóévben kötött felsőoktatási támogatási megállapodások alapján. 12

13 III. Társasági adó 6. Hiányzó eszköz növelő tétel alkalmazása csak abban az esetben szükséges, ha a nem megfelelő gondosság és a mérséklésre való törekvés elégtelensége együttesen és egyértelműen megállapítható 13

14 III. Társasági adó 7. Jövedelem-(nyereség-)minimum A jövedelem- (nyereség-)minimum a korrigált összes bevétel 2 százaléka az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatások értéke nem csökkenti a jövedelem-(nyereség-) minimum alapját 14

15 III. Társasági adó 8. Fejlesztési adókedvezmény évközi változása Új közösségi támogatási szabályokra tekintettel módosult jogcímek és intenzitások Fogalmi pontosítások (induló és új gazdasági tevékenység végzésére irányuló beruházás, önálló környezetvédelmi beruházás, szabad vállalkozási zóna területén megvalósított beruházás) Kkv-k számára előírt foglalkoztatási kötelezettségek jelentős csökkenése Bizottsági engedélyhez kötött fejlesztési programok meghatározása Eljárási szabályok pontosítása 15

16 IV. Általános forgalmi adó Időszakos elszámolású ügyletek Az adófizetési kötelezettség főszabály szerint az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napján keletkezik. Két kivétel: ha a számla, vagy nyugta kibocsátásának időpontja és az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással, vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi, teljesítés a számla, vagy nyugta kibocsátásának időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő harmincadik napra esik július 1-től az adótanácsadói, könyvelői és könyvvizsgálói szolgáltatásokra, január 1-től valamennyi időszakos elszámolású ügyletre alkalmazandó, ha az időszak kezdete, valamint a fizetés esedékessége a határnapot követő időpontra esik. 16

17 IV. Általános forgalmi adó 2. Előleg Előlegre vonatkozó szabályok változása: Előlegnek minősül minden nem kizárólag pénz vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában a teljesítést megelőzően adott, ellenértékbe beszámítható vagyoni előny január 1-től hatályos módosítás A fizetendő adót az előleg megszerzésekor kell megállapítani. 17

18 IV. Általános forgalmi adó 3. Áfa kulcs Csökken a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatok (háziasított szarvasmarha, juh és kecske) és vágott húsok értékesítésére alkalmazandó áfa kulcs: Az 5% alá tartozó termékeket az Áfa törvény melléklete határozza meg vtsz. szám és megnevezés alapján. A kedvezményes adókulcsot azon értékesítésekre kell először alkalmazni, amelyekben a fizetendő adó megállapítására előírt időpont január 1-jére vagy azt követő napra esik 18

19 IV. Általános forgalmi adó 4. Fordított adózás Belföldi fordított áfa kiterjesztése: 1. egyes vas- és acélipari termékek (Áfa tv. új, 6/B. számú melléklete) értékesítése esetében A vevő lesz az adó fizetésre kötelezett 2. termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz munkaerőkölcsönzése, kirendelése és személyzet rendelkezésre bocsátása, valamint az iskolaszövetkezet szolgáltatása esetén A fordított adózást azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, amelyek teljesítési időpontja január 1. napjára esik vagy azt követi. 19

20 IV. Általános forgalmi adó január 1-jétől a nem-áfaalanyoknak nyújtott távközlési-, műsor- és elektronikus úton nyújtott szolgáltatások (például magánszemélyeknek eladott vírusirtó szoftver vagy telefonos alkalmazás) teljesítési helye megváltozik, és a korábbi szabályokkal szemben nem a szolgáltatásnyújtó illetősége, hanem a megrendelő lakóhelye szerint fognak ezek a szolgáltatások adózni. Bővül a MOSS (Mini One Stop Shop) alkalmazási köre: A MOSS-t használhatják az EU-ban letelepedett adóalanyok is, és a rendszer az elektronikus szolgáltatásokon túl a távközlési és a rádió és televízió műsorszolgáltatások utáni áfa bevallására és befizetésére is szolgál. Választás esetén regisztráció október 1-től, az első bevallást első negyedévéről kell beadni. Közvetlenül alkalmazandó: 967/2012/EU tanácsi vhr 20

21 V. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) Mi az az EKÁER? NAV által működtetett rendszer, mely a termékek közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzését szolgálja Mi az az EKÁER szám? Bejelentés alapján képzett azonosító szám, mely egy adott termék egységet azonosít. Mi az a kockázatos termék? 51/2014 (XII.31) NGM rendelet határozza meg. Mi minősül gépjárműnek? Az útdíjköteles (teher)gépjárművön kívül minden más (kisebb össztömegű) gépjármű. is Jogalap évi XCII. sz. törvény az adózás rendjéről 22/E. és 11. számú melléklet 2014/50 NGM rendelet az Elektronikus Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről 21

22 V. EKÁER 2. Mikor kötelező a bejelentés? január 1-től kezdődően útdíjköteles gépjárművel végzett közúti árufuvarozással járó tevékenységet egy vállalkozás csak akkor folytathat, ha rendelkezik EKÁER-számmal. Ez vonatkozik: Magyarországról az Európai Unióba irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitelre, valamint az Európai Unióból Magyarországra irányuló termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatalra belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első termékértékesítésre. Mentes a bejelentési kötelezettség alól az adózó, 22/E. (1) ha az általa egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 2 millió forintot nem haladja meg. 22

23 V. EKÁER 3. Ki teszi a bejelentést? Hogyan történik a bejelentés? Belföldi feladási címről az EU más tagállamába irányuló fuvarozás esetén az adatokat a feladó/felrakodó köteles a hatósághoz bejelenteni. Az EU más tagállamából belföldi átvételi címre érkező fuvarozás esetén bejelentésre kötelezett a címzett/átvevő. Belföldi feladási címről belföldi átvételi helyre érkező fuvarozás esetén bejelentésre kötelezett a feladó + címzett/átvevő. Külön erre a célra kialakított elektronikus felületén: kell bejelenteni. A hivatal EKÁER-számot ad ki, ami 15 napig lesz érvényes. Az EKÁER-számot a fuvarozás/felrakodás megkezdése előtt át kell adni a fuvarozó vagy szervező részére. 23

24 V. EKÁER 4. Mikor kell tenni a bejelentést? Módosításra A bejelentést a) az Európai Unió területéről Magyarországra irányuló fuvarozás esetén legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig, b) Magyarországról az EU más tagállamába induló és belföldi fuvar esetén legkésőbb a gépjárműre felrakodás megkezdéséig kell megtenni. A fuvarozáshoz használt gépjármű forgalmi rendszámát és a termék tömegét és értékét legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig kell bejelenteni. A termék érkezésének időpontját az átvevő jelenti be legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanapon. indokolt esetben a) az EU más tagállamából induló fuvarozás esetén a felrakodást követően, de az érkezés bejelentése előtt, b) Magyarországról az EU más tagállamába vagy belföldre irányuló fuvar esetén a felrakodás megkezdése előtt van lehetőség. 24

25 V. EKÁER 5. Bírság Ha nem vagy hiányosan teljesíti az EKÁER-számmal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét a NAV a termék értékének 40%-áig bírságolhat, a bírság erejéig lefoglalhatja a fuvarozott terméket. Kockázatos termékekre vonatkozó rendelkezések 51/2014 (XII.31.) NGM rendelet alapján Kockázatos termék Fuvarozása esetén akkor is kell EKÁER-számot kérni, ha a termékeket nem útdíjköteles gépjárművel szállítják, azonban útdíjköteles járművek esetében mentesül a szállítás, ha kockázatos élelmiszerek esetén termékek értéke nem éri el a forintot vagy tömege nem haladja meg 200 kg súlyt, egyéb kockázatos termékek esetén a termékek értéke nem éri el az 1 millió forintot vagy tömege nem haladja meg az 500 kg súlyt. Kockázati biztosíték 25

26 V. EKÁER 6.??? mentesség vevői készlet láncügylet végfelhasználó 26

27 VI. Adózás rendje Eltérő minősítés tilalma: A szabályozás alapján az adóhatóság a jogviszony alanyainak ellenőrzése során ugyanazt a vizsgálattal érintett és már minősített jogviszonyt nem minősítheti eltérően. Adóztatás kettős elmaradásának tilalma Amennyiben a nemzetközi szerződéssel érintett ügyletből, jogviszonyból származó jövedelem az államok közötti eltérő jogi minősítése alapján egyik államban sem adóztatható, úgy ezt a jövedelmet Magyarország nem mentesíti az adóztatás alól. 27

28 VI. Adózás rendje 2. Feltételes adómegállapítás, Tartós feltételes adómegállapítás A feltételes adómegállapításra irányuló kérelem benyújtását megelőzően kezdeményezett konzultáció díja Ft-ra emelkedik (korábban Ft volt). A határozathozatalra nyitva álló határidő meghosszabbodik (75-ről 90 napra, illetve 45-ről 60 napra). A tartós feltételes adómegállapítás alkalmazhatósága kezdő időpontjának meghatározása. A feltételes adómegállapítás esetében nemzetközi jogi kötelezettség változás esetén sem alkalmazható a feltételes adómegállapítás. A feltételes adómegállapításban kérhető az előzetesen felszámított áfa megosztására alkalmazandó számítási módszer megfelelőségének megállapítását is. 28

29 VII. Reklámadó December 1-től Adóhatósági nyilvántartás: Adókötelezettséget teljesítő, adófizetésre nem köteles reklámközzétevők Január 1-től Adókulcs / Társasági adó 20 Mrd Ft felett az adókulcs 40%-ról 50%-ra módosul. 30 milliós értékhatár 29

30 VII. Reklámadó 2. A megrendelőnek nem merül fel adókötelezettsége, amennyiben közzétevői nyilatkozattal rendelkezik; hitelt érdemlő módon bizonyítani tudja, hogy a nyilatkozatot bekérte a közzétevőtől, de az a számla kézhezvételétől 10 napon belül a nyilatkozatot nem bocsátotta rendelkezésükre; olyan közzétevőtől rendeli meg a szolgáltatást, amely szerepel a NAV nyilvántartásban mint jogszerű fizető/adófizetésre nem kötelezett adóalany. Sport felhasználása reklámhordozóként Közösségi célokat szolgáló sport (válogatott, utánpótlás, amatőr sport ) - nem adóköteles; Hivatásos sport szponzoráció - adóköteles marad. 30

31 VIII. Egyéb adók Helyi adók Az önkormányzatok nem csak a helyi adókról szóló törvényben nevesített helyi adókat vezethetik be az illetékességi területükön, hanem jogosultakká válnak arra, hogy egyéb települési adókat is bevezethessenek. A települési adó lehet bármilyen adó, ha annak működtetését törvény nem tiltja és nem terhelhet olyan adótárgyat, amelyre már törvényben meghatározott közteher vonatkozik. Ezen túlmenően a települési adónak nem lehet alanya az állam, önkormányzat, szervezet vagy vállalkozói minőségére tekintettel a vállalkozó. 31

32 VIII. Egyéb adók 2. Illeték Megszűnik ezentúl a közigazgatási hatósági eljárás esetén az illeték bélyeglerovással történő megfizetésének főszabálya. Kapcsolt vállalkozás definíció Lakáscsere 32

33 Köszönjük a figyelmüket! Kálmán Eszter Ügyvéd, Adótanácsadó T F E Dobi Gabriella Ügyvédjelölt T F E Martin Wodraschke Partner A CEE German Desk vezetője T F E 33

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel Személyi jövedelemadó - 35,7 százalék marad a béren kívüli juttatásokat terhelő

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2014. november 27. A november 26-i Magyar Közlönyben közzétett adótörvény módosítások számos területen hoznak jelentős változást a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. Aktuális hírlevelünkben

Részletesebben

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ 2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ Személyi jövedelemadó törvény változásairól Első házasok kedvezménye: Minden olyan pár, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti, együttesen jogosultsági hónaponként 31

Részletesebben

wts hírlevél # 12.2014 fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója.

wts hírlevél # 12.2014 fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója. 2014. november wts hírlevél # 12.2014 WTS Klient. A híd. fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója. tartalom 2015. évi

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK...

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 1 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 3 ELHATÁROLT VESZTESÉGEK FELHASZNÁLÁSA... 5 JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai

2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai 2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő Időszakos elszámolású ügyletek Mégsem 2015. 01. 01-től Fokozatos bevezetés: 2015. 07. 01-től könyvviteli,

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ News Flash January, 2015 Adóváltozások 2015 egységes SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Jelen összefoglalónk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 2015. évi fontosabb adóváltozásokra a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

Hogyan adózunk 2015-ben?

Hogyan adózunk 2015-ben? Hogyan adózunk 2015-ben? Hasonlóan a tavalyi évhez, idén is megkímélte a jogalkotó az adózókat a nagyobb horderejű változásoktól, és nem kell elejétől a végéig újratanulni az adótörvényeket. Ez ugyanakkor

Részletesebben

Az adótörvényekben a T/1705 számú, jelenleg elfogadás alatt álló törvényjavaslat alapján 2015-től várható módosítások

Az adótörvényekben a T/1705 számú, jelenleg elfogadás alatt álló törvényjavaslat alapján 2015-től várható módosítások Adóriadó 2014. október Az adótörvényekben a T/1705 számú, jelenleg elfogadás alatt álló törvényjavaslat alapján 2015-től várható módosítások Közvetlen adók Személyi jövedelemadó 51,17 százalékos közteher

Részletesebben

2015 évi adótörvény változások

2015 évi adótörvény változások 2015 évi adótörvény változások Év végi adóváltozások 2015 Az Országgyűlés november 18-án szavazott a 2015. évre vonatkozó adómódosításokról. TAO SZJA ÁFA SZOCHO ART Társasági adó változások Adókulcs, nyereség

Részletesebben

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Tartalomjegyzék 2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Cafetéria:... 4 Adómentes lakáscélú juttatások... 5 Családi adókedvezmény... 5 Változik a családi kedvezmény

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta Előadó: Spilákné Kertész Márta Bevételek összesen: 16 312,873 Milliárd Ft Kiadások összesen: 17.190,277 Milliárd Ft Hiány: 877,404 Milliárd Ft Államadósság: 25.100,4 Milliárd Ft. (230,2 Ft/USD, 310,2 Ft/EUR,

Részletesebben

ADÓ SZEKCIÓ ÜLÉSE 2014 NOVEMBER 12.

ADÓ SZEKCIÓ ÜLÉSE 2014 NOVEMBER 12. ADÓ SZEKCIÓ ÜLÉSE 2014 NOVEMBER 12. Könyvelő könyvvizsgáló, adószakértő 2014.02.26. 1 Globalizáció A világ olyan lett, mint egy dob, akárhol ütöm meg, mindenütt megremeg. McDonald s 30 ezer üzlet, 33

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi adóváltozásokról

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi adóváltozásokról TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi adóváltozásokról I. Adózás rendje Áfa bevallási gyakoriság Az újonnan alakuló vállalkozásokat az eddigi negyedéves bevallási gyakoriság helyett havi áfa bevallási kötelezettség

Részletesebben

Változások az adójogszabályokban 2015.

Változások az adójogszabályokban 2015. Változások az adójogszabályokban 2015. Az adózás rendjét érintő változások Képviselet, fokozott adóhatósági felügyelet Az Art. 7. (1)-(7) bekezdéseinek módosulásával a képviseletre jogosultak körébe a

Részletesebben

Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l

Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l 2014.12.11. Rossz hír a pálinkafőzés szabadsága megszűnik Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l 2014.12.11. 2/47 1 Az adóváltozások okai Bevétel biztosítása a költségvetés részére Feketegazdaság,

Részletesebben

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény)

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Nagy Richárd NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Személyi jövedelemadó Ha a magánszemélyt

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 BEVEZETŐ

ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 BEVEZETŐ ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 BEVEZETŐ Elfogadta az Országgyűlés a 2015. évi adótörvényeket, melyek a köztársasági elnök aláírására várnak, így még nem kerültek kihirdetésre. Az egységes törvényszövegek megjelenéséig

Részletesebben