Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER)"

Átírás

1 Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Jogi környezet Adózás rendjéről szóló törvény: csak a keretszabály, ehhez kapcsolódó alapfogalmak, intézkedések, szankciók 51/2014. NGM rendelet: a kockázatos termékekről (nem változott) NGM rendelet: az EKAER részletes szabályairól (hatályon kívül helyezi a másik, 50/2014. NGM rendeletet) 1 1

2 Alapvetően milyen irányú fuvarokat kell bejelenteni Útdíj-köteles és nem útdíj-köteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a.) EU-ból belföldre történő termékbeszerzést, és egyéb behozatal b.) Belföldről EU-ba irányuló termékértékesítés és egyéb kivitel c.) Belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első áfa köteles termékértékesítés (a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység) esetén EKAER számot kell kérni. Figyelemmel a mentességi szabályokra is! Egyértelműen kijelenthető: Tranzit fuvarra nem kell EKÁER szám Súlyhatárok, értékhatárok amelyek meghaladása esetén VAN bejelentési kötelezettség: Súly (kg) Érték (Ft) Nem kockázatos termék (útdíjköteles gépjármű) Nem kockázatos termék (nem útdíjköteles gépjármű) Kockázatos élelmiszer, egyéb kockázatos termék (bármilyen gépjármű) És/vagy 5 millió Nincs alsó értékhatár, azaz nincs EKAER kötelezettség 500 És/vagy 1 millió 4 1 2

3 A bejelentési kötelezettség alóli mentességek 1. Gépjárműhöz kapcsolódó mentességek: honvédség, katasztrófavédelem, humanitárius segélyszolgálat, nemzetközi viszonosság stb. 2. Termékhez kapcsolódó mentességek: Jövedéki törvény szerinti meghatározott termékek Uniós vámjog alatt álló termékek Bejelentés-köteles hulladékszállítás keretében szállított termékek Fémkereskedelmi engedélyköteles termékek Humán gyógyszerek A postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termékek Összefoglaló táblázat. B: bejelentés KB: kockázati biztosíték közúti fuvarozás EU más tagállama Magyarország termékbeszerzés / egyéb célú behozatal kockázatos termék nem kockázatos termék Magyarország EU más tagállama termékértékesítés / egyéb célú kivitel kockázatos termék nem kockázatos termék belföldi forgalomban - nem végfelhasználó részére - első adóköteles értékesítés kockázatos termék nem kockázatos termék útdíjköteles gépjármű nem útdíj- Köteles gépjármű súly vagy értékhatár felett súly és értékhatár alatt súly vagy értékhatár felett súly és értékhatár alatt B+KB B B B B+KB B B+KB B B+KB 1 3

4 Egyes fogalmi elemek jelentése: Útdíj-köteles gépjármű: az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény szerinti útdíj köteles gépjármű. Gépjármű: az útdíj-köteles gépjármű és az annál kisebb össztömegű gépjármű, ideértve tehergépkocsit, vontatót - nyerges vontatót is -, valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvényt. A témánk szempontjából fontos, hogy nem gépjármű a mezőgazdasági vontató (traktor) és a lassú jármű. Közút: állami vagy önkormányzati tulajdonú út. Létezik még a közforgalom elől el nem zárt magánút is. Fuvarozással járó tevékenység: - mindegy, hogy a közúti fuvarozást az ügyletben szereplők közül ki végzi - nem számít a paritás, hogy mikor szállítja el a terméket, hogy mikor száll át a tulajdonjog vagy a rendelkezési jog a termék felett. 1 4

5 Végfelhasználó: a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárló természetes személy. Belföldi első adóköteles termékértékesítés: A termék előállítást vagy belföldre történő behozatalát követő első belföldi értékesítés, amely egyben áfa fizetési kötelezettséggel jár. Egyenes, fordított adós értékesítés igen, kompenzációs feláras, alanyi adómentes, ÁHK értékesítés nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Termékértékesítés: az áfa törvény szerinti termékértékesítés. Bizonyos esetekben az ingyenes termék átadás is termékértékesítés lehet, de pl. az adomány nem az! Szolgáltatás részeként átadott termék sem tartozik ide. Végfelhasználó kérdése: végfelhasználó részére történő fuvarozásos értékesítés soha nem EKAER köteles. Pl. 800 kg tűzifát szállít az eladó annak a természetes személynek, aki a lakását fűti vele. Ha ezt egy vállalkozó telephelyére szállítja, már nem végfelhasználó részére történik az értékesítés. Elsősorban az alapján lehet dönteni, hogy vállalkozóként kért-e számlát, vagy természetes személyként nem, de vizsgálni kell az eset összes körülményeit is. Végfelhasználó kérdése Eu-ból történő beszerzés esetén: a címzett fogalmába csak áfa adóalany tartozik bele, így fogalmilag kizárt, hogy végfelhasználó az EKAER szabályok szerinti címzettnek minősüljön. Egyéb célú termék behozatal esetén pedig a törvény kifejezetten kizárja a végfelhasználót a címzetti körből. Például Romániából tűzifát hoz be 1 5

6 Belföldi ügylet esetén az első adóköteles termékértékesítés: Mezőgazdasági termény: Termelő, kompfelár NEM Kereskedő IGEN Feldolgozó IGEN Kereskedő Termelő, kompfelár NEM Kereskedő IGEN Feldolgozó IGEN Kereskedő Termelő, adóköteles IGEN Legalább olyan részben, amilyen rész bejelentés köteles Feladó: a) a terméknek Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló értékesítését megvalósító általános forgalmi adó alanya b) a terméknek Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre értékesítéstől eltérő egyéb célú kivitel esetén az egyéb célú kivitelt megvalósító általános forgalmi adóalany, c) a belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termék értékesítését megvalósító általános forgalmi adóalany, d) a terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló értékesítését megvalósító általános forgalmi adó alanya, értékesítéstől eltérő egyéb célból történő behozatal esetén a termék továbbítását megvalósító személy, szervezet. 1 6

7 Felrakodási cím: a) a termékegység közúti fuvarozásához használt gépjárműre történő felrakodás helyének pontos címe (ország/irányítószám, település neve, közterület neve és jellege, házszám, illetve amennyiben ilyen nincs, akkor helyrajzi szám, vagy globális helymeghatározó rendszer (GPS) koordináta), b) az Európai Unió más tagállamában történő felrakodás esetén a feladó által rendelkezésre bocsátott címadat, c) az Európai Unió más tagállamában található feladási címről Magyarország területén található kirakodási (átvételi) címre irányuló kombinált (intermodális) fuvarozás esetén, a közúti fuvarozást végző gépjárműre történő felrakodás helyének címe Címzett: a) a terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya, b) a terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzésétől eltérő egyéb célból történő behozatala esetén a terméket a kirakodási (átvételi) helyen átvevő személy, szervezet, kivéve a végfelhasználót, c) belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termékértékesítés esetén a termék beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya, d) a terméknek Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló értékesítése esetén a terméket beszerző személy, szervezet, értékesítéstől eltérő egyéb célból történő kivitel esetén a terméket átvevő személy, szervezet 1 7

8 Kirakodás (átvétel) címe: a) a termékegység közúti fuvarozásához használt gépjárműről történő kirakodás helyének pontos címe (ország/irányítószám, település neve, közterület neve és jellege, házszám, illetve amennyiben ilyen nincs, akkor helyrajzi szám, vagy globális helymeghatározó rendszer (GPS) koordináta), b) az Európai Unió más tagállamában történő kirakodás esetén a címzett (átvevő) által rendelkezésre bocsátott címadat, c) Magyarország területén található feladási címről az Európai Unió más tagállamába található kirakodási (átvételi) címre irányuló kombinált (intermodális) fuvarozás esetén, a közúti fuvarozást végző gépjárműről történő kirakodás helyének címe Belföldről belföldre történő első adóköteles értékesítés Főszabály: Feladó a felrakodás megkezdéséig. Címzett: ha ő fuvaroztat. Láncértékesítés: aki fuvaroz vagy fuvaroztat Feladó neve, adószáma Felrakodás címe Címzett neve adószáma Kirakodás címe, kockázatos termék esetén az ingatlant jogszerűen használó Termék megnevezése, VTSZ, tömeg, cikkszám ha van (súly +/- 10%) Kockázatos termék esetén a termék értéke (érték +/- 10%) Rendszám (EKAER kérhető rendszám nélkül is, de a fuvarozás megkezdéséig legyen bejelentve!) Gépjármű kirakodási, átvételi helyre érkezésének az időpontja, ha több ilyen van, akkor a sorban az utolsó címre érkezés időpontja Kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése A fuvar befejezéséig módosítható, haladéktalanul be kell jelenteni Termék tömege A termék értéke Rendszám A fuvar befejezéséig, vagy az azt követő munkanapon (a bejelentésre kötelezett) Az érkezés időpontja 1 8

9 Belföldi ügylet esetén fuvarozással járó termékértékesítés: Melyik a fuvarozással járó értékesítés? Arra termékértékesítésre kell alkalmazni, amely során a terméket elfuvarozzák. Az teszi meg a bejelentést, aki fuvaroz vagy fuvaroztat. Ha a fuvarozó - a gyártó: feladó a gyártó, címzett az 1. kereskedő, kirakodás címe a 2. kereskedő, a gyártó jelent be - az 1. kereskedő: felrakodás címe a gyártó, feladó az 1. kereskedő, címzett a 2 kereskedő, az 1. kereskedő jelent be - a 2. kereskedő: felrakodás címe a gyártó, feladó az 1. kereskedő, címzett a 2. kereskedő, a 2. kereskedő jelent be Gyártó EKAER Fuvar 2. Kereskedő Értékesítés 1. Kereskedő Értékesítés Belföldi ügylet esetén fuvarozással járó első adóköteles termékértékesítés: Ha a fuvarozó - a termelő, vagy az 1. Kereskedő: feladó 1. Kereskedő, címzett az 2. kereskedő, felrakodási hely: Termelő, az 1. Kereskedő jelenti be - a 2. kereskedő: felrakodás címe termelő, feladó az 1. kereskedő, címzett a 2. kereskedő, a 2. kereskedő jelent be Termelő Fuvar 2. Kereskedő Értékesítés (kompfelár) 1. Kereskedő Értékesítés 1 9

10 Belföldi ügylet esetén fuvarozással járó termékértékesítés: Lényeges változás, hogy ki kötelezett EKÁER számot kérni: Főszabály: Feladó Ha a címzett fuvaroz vagy fuvaroztat: Címzett Láncértékesítés: aki fuvaroz vagy fuvaroztat Meddig: a felrakodás megkezdéséig Fuvarozással járó termékértékesítés nem jelenti azt, hogy a fuvarozásnak és az értékesítésnek egyidejűleg kellene megvalósulnia Az értékesítés a fuvarozást megelőzi Vevő az eladó telephelyén megveszi, és később jön érte (vevő jelent), vagy az eladó viszi ki (eladó jelent) Vevő az eladó telephelyén megveszi, tárolja, majd jön érte (vevő jelent), vagy az eladó viszi ki (eladó jelent) A fuvarozás az értékesítést követi Bizományba szállított áru (ha az eladó viszi ki, akkor az eladó jelent)

11 Belföldi ügylet esetén fuvarozással járó termékértékesítés: Nagybani piacra történő fuvarozás: ugyan van fuvarozás, de a fuvarozás megkezdésekor még nincs semmiféle termékértékesítés. Nem EKAER köteles. Nagybani piacon történő vásárlás: ha a vevő el is fuvarozza a megvásárolt terméket, az eladótól a vevő előre nem rendelte meg a terméket, így nincs EKAER kötelezettség. Ugyanez a helyzet, ha nagykereskedésben a vevő úgy vásárol, hogy nem rendeli meg előre a terméket, hanem helyben kiválasztja, és vásárlás után elfuvarozza. Kereskedésből történő vásárlás esetén gyakori, hogy azért nem EKAER köteles az ügylet, mert nem első belföldi termékértékesítés történik. Gyártótól, kereskedőtől történő megrendelés: EKAER köteles, mert a gyártó tudta, hogy mit fog megvásárolni a vevője, aki aztán a megvett terméket el is fuvarozza. Termelői csoportra vonatkozó speciális szabály: Amennyiben a terméket a termelő külön jogszabály szerinti elismert termelői csoport, termelői szervezet, vagy a Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet részére értékesíti, a belföldi közúti fuvarozással járó tevékenységnek a termelői csoport, termelői szervezet, vagy a Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet által történő termékértékesítés minősül. Azaz a termelő nem kér EKAER számot. 1 11

12 TÉSZ-re vonatkozó speciális szabály Termelő TÉSZ viszonylatában nincs EKÁER, akkor sem, ha az áru TÉSZ-hez beszállításra kerül Többszereplős ügylet esetén, a fuvarozó személye dönt - a termelő vagy a TÉSZ: feladó a TÉSZ, címzett a Vevő, felrakodási cím: Termelő, a TÉSZ jelenti be - a 2. kereskedő: felrakodás címe a Termelő, feladó a TÉSZ, címzett a Vevő, a Vevő jelenti be Termelő EKAER Fuvar Vevő Értékesítés TÉSZ Értékesítés A termékértékesítést megelőzi vagy követi a fuvarozás: EKAER köteles, nincs jelentősége, hogy mikor történik a termékértékesítés (mi az áfa törvény szerinti teljesítés időpontja), ha fuvarozással járt, vagy fog járni, akkor be kell jelenteni. Be kell jelenteni a bizományos részére történő termék fuvarozást is. Belföldi ügylet esetén fuvarozással járó termékértékesítés: Belföldi visszáru: ha a vevő nem veszi át a terméket, amit EKAER kötelesen oda fuvaroztak, és visszaküldi a fuvart, meghiúsult fuvar címén érvényteleníti az EKAER számot. A visszaúton saját termékét szállítja, nincs EKAER kötelezettség, mert nincs termékértékesítés. Ha a vevő csak egy részét nem veszi át a szállítmánynak, akkor a súly (érték) adatok módosítása után a visszáru ugyanúgy nem EKAER köteles. Belföldi bérmunka: az alapanyagok bérmunkára történő fuvarozása illetve az elkészült termék visszafuvarozása nem EKAER köteles, mert nem termékértékesítés, hanem szolgáltatásnyújtás történik. 1 12

13 A bejelentés, változás-bejelentés eljárási szabályai A főkötelezett: a bejelentésre kötelezett és a bejelentésre jogosult adózó, törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja az ügyfélkapun történő felhasználónév és jelszó igénylését követően az EKAER elektronikus felületen jelenti be a meghatározott adatokat. Az általános meghatalmazott: a bejelentést az adózó, törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja helyett teljesítheti az a személy is, akinek részére az adózó, törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja az Art. szabályai szerint az EKAER elektronikus felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt. Adott EAKER számhoz kapcsolódóan jogosított: az adózó megjelölhet olyan személyeket is, akik az adott EKAER számhoz kapcsolódóan kizárólag a termék súlyának, kockázatos termék esetén az értékének és a gépjármű rendszámának módosítására jogosultak, illetve kizárólag a gépjármű rendszámát jelenthetik be vagy módosíthatják. EKAER szám: azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során. Egy termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát, valamint több terméktételt tartalmazhat. A gépjármű és a pótkocsija rendszámát is be kell jelenteni. Egy EKAER számot kell megállapítani akkor is, ha egy gépjárművel a) egy feladó több felrakodási címéről, b) egy címzett több kirakodási (átvételi) címére, történik a közúti fuvarozás. a) ponthoz: belföldről belföldre, vagy Eu-ba szállításkor valamennyi felrakodási címet be kell jelenteni, Eu-ból belföldre csak az utolsót b) ponthoz: belföldről belföldre, vagy Eu-ból szállításkor valamennyi felrakodási címet be kell jelenteni, belföldről Eu-ba csak az elsőt Ez a szabály csak április 1. napjától lépnek hatályba! Az EKAER szám 15 napig érvényes, ezen időszak alatt érvényteleníthető, az indok megadásával (április 1-jén lép hatályba!) Ha a fuvar befejezése előtt lejár a 15 nap, új EKAER számot kell kérni. 1 13

14 EKAER szám kérdése: egy termékegységet azonosít. Másképpen: ugyanazon feladó, ugyanazon címzett részére adott útvonalon szállított áruk összessége. De ha ugyanaz a címzett, de több a kirakodási cím: egy EKAER szám. Ha tehát a feladó ugyanannak a címzettnek több telephelyére szállít egy útvonalon, egy egységet képez a fuvar. Ha ugyanaz a feladó, de több a felrakodási cím: egy EKAER szám. Ha tehát a feladó ugyanannak a címzettnek több telephelyéről szállít egy útvonalon, egy egységet képez a fuvar. Előnye: nem kell több EKAER szám, hátránya: a súly és értékhatár szempontjából is egynek minősül. Ez nem jelenti azt viszont, hogy ne kelljen valamennyi kirakodási illetve felrakodási címet bejelenteni! Fontos: ez a szabály április 1-jén ép hatályba, addig ahány kiilletve felrakodási hely van, annyi EKAER számot kell kérni! március 31-ig bármilyen irányú fuvar esetén Feladók oldala Címzettek oldala A1 tph. A eladó C vevő Ha minden felrakó hely minden lerakó helyre szállít egy fuvarban, akkor 15 B1 tph. EKAER szám C1 tph. C2 thp. D1 tph. B eladó D vevő D2 tph. B2 tph. D3 tph. 1 14

15 2015. április 1-től belföld-belföld relációban Feladók oldala Címzettek oldala A1 tph. A eladó Ha minden felrakó hely minden lerakó helyre szállít egy fuvarban, akkor az 4 EKÁER szám, mivel csak eladó-vevő viszonylatát nézem C vevő B1 tph. B2 tph. B eladó A felületen minden felrakodási, és minden lerakodási címet meg kell adni D vevő C1 tph. C2 thp. D1 tph. D2 tph. D3 tph. Konszignációs raktáron keresztül történő értékesítés (2015. március 31-ig) Eladó Raktár Coop 1. tph. Coop 2. tph. Coop 3. tph. Coop 4. tph Spar 1. tph. Spar 2. tph. Spar 3. tph. Spar 4. tph. Spar 5. tph. Eladótól az összes tph-ig egy fuvar, 9 EKÁER szám, feltéve, hogy egy tph. eléri a bejelentési küszöböt

16 Konszignációs raktáron keresztül történő értékesítés (2015. április 1-től) Eladó Raktár Coop 1. tph. Coop 2. tph. Coop 3. tph. Coop 4. tph Spar 1. tph. Spar 2. tph. Spar 3. tph. Spar 4. tph. Spar 5. tph. Eladótól az összes vevőig egy fuvar, 2 EKÁER szám, feltéve, hogy egy vevő eléri a bejelentési küszöböt 31 Egyszerűsített adattartalmú bejelentés: Az az adózó, akinek (amelynek) a) a bejelentés évét megelőző második adóévben az éves nettó árbevétele a 300 milliárd forintot elérte vagy meghaladta, b) a bejelentés évét megelőző második adóévben az értékesítése nettó árbevételének 80%-a saját termelésű készletek értékesítéséből származik, c) szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, és nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt az EKAER szám megállapítása érdekében nem kockázatos termékek esetében jogosult egyszerűsített adattartalommal bejelentést tenni: Feladó adatai, felrakodás címe, címzett adatai, kirakodás címe, jármű rendszáma. Azaz a fuvarozott termékről egyáltalán nem kell bejelentést tenni! 1 16

17 Egyedi engedély alapján kapott mentesség: Néhány adózó kérheti Legfeljebb 20 km belföldi útszakaszra lehet kérni, ha az adott közúti szakaszon a saját részére beszerzett vagy az általa feladott termékek fuvarozásának gyakorisága okán a napi bejelentési kötelezettség aránytalan terhet jelent az adózó számára. Az egyedi mentesítést a NAV engedélyezi, amennyiben az eset összes körülményének mérlegelése alapján megállapítást nyer, hogy a bejelentési kötelezettség oly mértékű aránytalan terhet ró az adózóra, melynek teljesítése nem elvárható. Az egyedi mentesítésre vonatkozó határozat a jogerőre emelkedésétől számított 1 évre szól, és tartalmazza a mentesített útszakasz kezdő és végpontjának kilométerszelvényeit, valamint a mentesítéssel érintett közút számát is. Belföldi ügylet esetén az első adóköteles termékértékesítés: Külföldről származó áru, csak kereskedelem: EU-s eladó Igen A Kft Igen B Kft Nem C Kft Belföldről származó áru, feldolgozás (más lesz a vtsz szám): Belföldi gyártó (alapanyag) IGEN Kereskedő NEM Feldolgozó IGEN Kereskedő 1 17

18 Eu-n belüli fuvarozások Nem csak a termékértékesítés vagy termékbeszerzés, hanem az egyéb célú áru (pl.: bérmunka, visszáru) mozgatás is EKAER köteles, így a bérmunka célú termékmozgatás vagy a saját termék mozgatása is. A súly és érték határok, valamint a gépjárművel, közúttal kapcsolatos megállapítások itt is érvényesek. A súly és értékhatár alatti termékmozgások, tekintettel a gépjárműre is, nem EKAER kötelesek. Így nem útdíjköteles gépjárművel szállított nem kockázatos termék Eu-n belüli mozgatása sem EKAER köteles. Ha Eu-n belüli fuvarozás során valósul meg, hogy a feladó több felrakodási címről, vagy a címzett több kirakodási címére történik a fuvarozás, valamennyi címet be kell jelenteni. Ez alól kivétel: ha az Euból történik a fuvarozás, csak az utolsó felrakodási címet, ha az Eu-ba történi a fuvarozás, csak az első kirakodási címet kell bejelenteni. EU-ból belföldre irányuló termékbeszerzés, vagy egyéb célú árumozgatás esetén Címzett legkésőbb a termék belföldi útszakaszon történő fuvarozás megkezdéséig Feladó neve, adószáma Felrakodás címe; a feladó által adott címadat Címzett neve adószáma Kirakodás címe, kockázatos termék esetén az ingatlant jogszerűen használó Termék megnevezése, VTSZ, tömeg, cikkszám ha van (súly +/- 10%) A fuvar befejezéséig módosítható, haladéktalanul be kell jelenteni Termék tömege A fuvar befejezéséig, vagy az azt követő munkanapon Kockázatos termék esetén a termék értéke (érték +/- 10%) Rendszám, EKAER kérhető rendszám nélkül (csak a belföldi útszakaszra kötelező) Gépjármű belföldi kirakodási, átvételi helyre érkezésének az időpontja, ha több ilyen van, akkor a sorban az utolsó címre érkezés időpontja A fuvarozás indoka: termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél Kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése A termék értéke Rendszám Az érkezés időpontja 1 18

19 2015. április 1-től EU-belföld relációban Feladók oldala Címzettek oldala Ha minden felrakó hely minden lerakó helyre szállít egy C1 tph. A1 tph. A eladó fuvarban, akkor az 4 C vevő EKÁER szám (vevőnként 2), mivel C2 thp. csak eladó-vevő viszonylatát nézem D1 tph. B1 tph. B2 tph. B eladó A felületen az utolsó felrakodás címet, és minden lerakodási címet meg kell adni D vevő D2 tph. D3 tph. Belföldről EU-ba irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú áru mozgatás Feladó legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig Feladó neve, adószáma Felrakodás címe Címzett neve adószáma Kirakodás címe; a címzett által adott címadat Termék megnevezése, VTSZ, tömeg, cikkszám ha van (súly +/- 10%) Kockázatos termék esetén a termék értéke (érték +/- 10%) Rendszám, EKAER kérhető rendszám nélkül A fuvarozás megkezdésének időpontja, több belföldi felrakodási cím esetén a sorban az első időpont A fuvarozás indoka: termékértékesítés, bérmunka, egyéb cél Kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése A fuvar befejezéséig módosítható, haladéktalanul be kell jelenteni Termék tömege A termék értéke Rendszám A fuvar befejezését bejelenteni nem kell 1 19

20 2015. április 1-től belföld-eu relációban Feladók oldala Ha minden felrakó Címzettek oldala hely minden lerakó helyre szállít egy fuvarban, akkor az 4 C1 tph. EKÁER szám A1 tph. A eladó (eladónként 2), mivel C vevő csak eladó-vevő C2 thp. viszonylatát nézem B1 tph. B eladó A felületen az minden felrakodási címet, és az első lerakodási címet meg kell adni D vevő D1 tph. D2 tph. B2 tph. Fuvar indulása: első címről való indulás D3 tph. Intermodális szállítás EU-ból belföldre EKÁER szám igénylésére kötelezett: belföldi beszerző adóalany Mikor: a belföldi közúti szakaszon fuvar kezdete Feladó: EU-s partner név, adószám Felrakodási hely: belföldi vasútállomás, kikötő, reptér Intermodális szállítás belföldről EU-ba EKÁER szám igénylésére kötelezett: belföldi értékesítő adóalany Mikor: felrakodási megkezdéséig Címzett: EU-s partner név, adószám Kirakodási hely: belföldi vasútállomás, kikötő, reptér 1 20

21 Adócsomag Értékesítés: Két belföldi eladó, egy EU-s vevő 1. Kereskedő Fuvar EU-s vevő Számla 2. Kereskedő Számla Bejelentésre kötelezett: 2. Kereskedő Felrakodási cím: 1. Kereskedő Feladó: 2. Kereskedő Címzett: EU-s vevő A két Kereskedő között Belföld-belföld vonatkozásban nem valósul meg fuvarozás, tehát belföldi EKÁER szám nem kell 41 Adócsomag Beszerzés: Egy EU-s eladó, két belföldi vevő EU-s eladó Fuvar 2. Kereskedő Számla 1. Kereskedő Számla Bejelentésre kötelezett: 1. Kereskedő Feladó: EU-s eladó Címzett: 1. Kereskedő Kirakodás helye: 2. Kereskedő telephelye A két Kereskedő között Belföld-belföld vonatkozásban nem valósul meg fuvarozás, tehát belföldi EKÁER szám nem kell

22 Adócsomag Harmadik országba történő kivitel, illetve behozatal Beszerzés harmadik országból - ha a szabadforgalomba helyezés HU, akkor nincs EKAER szám, de ha a vevő vevőjéhez megy fuvar közvetlenül, akkor az elvámolás helyét felrakodási helynek tekintve belföldi ügyletre tekintettel kell EKAER számot kérni - ha a szabadforgalomban helyezés EU, akkor van EKAER szám EU-HU vonatkozásban; ha a vevő vevőjéhez megy a fuvar közvetlenül, akkor belföldi ügyletre nem kell EKAER számot kérni Kiszállítás harmadik országba - a szabadforgalomba helyezés országától függetlenül nem kell EKAER számot kérni 43 Göngyöleg: - Termékeladás, vásárlás esetén a bruttó súlyhoz hozzá kell számítani (raklap, konténer, gitterbox) - Belföldi ügylet esetén csak az első értékesítés érdekes, azaz amikor csak a göngyöleg az értékesítés tárgya - EU-ból történő behozatal vagy kivitel esetén viszont minden mozgást jelenteni kell de a súly és értékhatárok miatt nem biztos, hogy kell EKAER szám Utólag kell az EKAER számot megkérni Karbantartás: előre meghirdetett időintervallum (-tól, -ig) Üzemszünet: utólag közölt időintervallum (-tól, -ig) Internet szolgáltatás elégtelensége (pontosan mit jelent?) 1 22

23 Kockázatos termékek Kockázatos termékek esetén ugyanezek a szabályok, azzal a különbséggel, hogy nem csak az útdíj-köteles, hanem bármilyen gépjárművel történő fuvarozás is EKAER köteles! A kockázatos élelmiszerek és egyéb termékek körét az 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet vtsz. számra hivatkozással határozza meg. Kiemelendő, hogy a kockázatos élelmiszerek körébe nem csak élelmiszerek kerültek bele, hanem élelmiszernek semmiképpen sem nevezhető növények is. (pl Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra), vetőmag, gyepszőnyeg, lenolaj stb.) Kockázatos termékek (nem teljes körű felsorolás!) Kockázatos élelmiszerek Már nem élő állat húsa, Hal Gyümölcs tartósítva Egyéb kockázatos termékek Állateledel Kenőanyagok Tej, tejszín Rizs, hajdina Homok Hígítók Méz Liszt Kavics, sóder, tört kő Tűzifa, rőzse Tojás Étolajok Kátrány Gömbfa Hagyma Állati, növényi zsír Viasz Ruházat Élő növény Margarin Bitumenes keverék Lábbeli Zöldségek Kolbász Trágyázó szerek Zöldségek tartósítva Gyümölcsök Déli gyümölcsök Konzervált hús Répacukor Másfajta cukor 1 23

24 Kockázatos termékek esetén további kötelezettség: Kockázatos élelmiszerek esetén EKAER számot az az adózó kaphat, amelyik: - A FELIR rendszerben bejelentett élelmiszer vállalkozó, ha olyan terméket forgalmaz, ami NÉBIH bejelentkezés köteles - Eu-ból történő behozatal esetén vállalkozóként az első magyarországi tárolási hely bejelentésének eleget tett - Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette Kockázatos egyéb termékek esetén EKAER számot az az adózó kaphat, amelyik: - Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette Kinek kell adnia: belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló közúti fuvarozás esetén a Közösségen belüli termékbeszerzést, illetve az első belföldi általános forgalmi adóköteles - nem közvetlenül végfelhasználó részére történő - termékértékesítést megvalósító adózó köteles nyújtani. (Egyéb EU-s behozatal már nem tárgya!) Mentesül а biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki - az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, VAGY - legalább két éve működik ÉS az EKAER szám igénylése időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ÉS nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt. A biztosíték összege teljesíthető: - elkülönített letéti számlára történő befizetéssel, - pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján. 1 24

25 Kockázati biztosíték összege: 1. A bejelentés napja és az azt megelőző 45 napra történt bejelentésekben szereplő 2. kockázatos termékek értékének 15%-a 3. mindig ott kell legyen a letéti számlán (folyamatos igazítás) 4.A kockázati biztosíték rendelkezésre állása: a letéti számlán történő jóváírás napja, gyakorlatban a megelőző banki munkanapon át kell utalni. Áru értéke nem forintban meghatározott: december 31-én hatályos MNB árfolyam alapján kell a forintadatot beírni az EKAER szám igénylése során Átmeneti szabály: Első alkalommal a március 11-én kért EKAER számhoz kell adni biztosítékot. Az időszakot pedig március 1-jétől kell nézni. Tehát először április 15-étől lesz teljes a 45 napos időszak! Adózó folyamatosan nyomon követheti a biztosíték keretét. Kockázati biztosítékra vonatkozó speciális szabály: A belföldi viszonylatban végzett fuvarok esetén a címzett kötelezett a bejelentésre, ha ő fuvarozza vagy fuvaroztatja el a terméket. A kockázati biztosítékot ebben az esetben is a termékértékesítés megvalósító adózó köteles nyújtani. Tehát elválhat egymástól a bejelentő és a kockázati biztosíték teljesítésére kötelezett személye. Ha a kockázatos terméket a feladótó a címzett fuvarozza el, a bejelentést a címzett teszi meg, de csak akkor kap EKAER számot, ha a feladó maradéktalanul teljesítette a kockázati biztosíték megfizetési kötelezettségét. Ez más irányból is problémás lehet, olyan bejelentések értéke után kell a feladónak kockázati biztosítékot fizetni, amelyeket nem ő jelentett be. Az EKAER rendszer persze a rendelet szerint a címzett bejelentéseit is figyelembe veszi majd a kockázati biztosíték összegének a meghatározása során. Kellő mértékű kockázati biztosíték hiányában nem kaphat EKAER számot a bejelenteni kívánt fuvar. 1 25

26 A kockázati biztosítékból minden hónap utolsó 5 napján az esetlegesen fennálló adótartozásokra átvezethet az adóhatóság, azaz így lecsökkenő biztosítékot fel kell tölteni. A kockázati biztosíték összegét a késedelmi pótlék számítása során nem veszik figyelembe. A biztosíték mikor kérhető vissza: - megszűnés - 45 napig nem folytat kockázati biztosítékkal érintett tevékenységet - mentességi feltételek valamelyike beáll - (csökkentési jogcím) 45 napon keresztül folyamatosan meghaladja a biztosíték az elvárt összeget 30 napos kiutalási határidő NAV EKAER szám kiadásához kapcsolódó biztosíték letéti számla száma: ; adónemkódja: 404 Szankciók, Intézkedések Szankció (2015. március 1-től): a be nem jelentett fuvarral érintett áru igazolatlan eredetűnek fog minősülni, és az érték 40%-áig lehet bírságolni, sőt a bírság értékének megfelelő árut az adóhatóság le is foglalhatja. Közúti ellenőrzés során: - Milyen papírokkal kell rendelkezni: fuvarlevél vagy számla vagy egyéb okirat - Kit lehet nyilatkoztatni: fuvarozót, címzettet, feladót - Miről lehet nyilatkoztatni: a fuvarozott termék megnevezéséről, mennyiségéről, a szállítóeszköz megnevezéséről, forgalmi rendszámáról, a termék átvételéről, kirakodásának címéről, az EKAER számról, amennyiben a kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany székhelye, telephelye, fióktelepe, úgy az ingatlan használatának jogcíméről. Intézkedés: hatósági zár (csomagzár, raktérzár) Indok megszűnése esetén feloldás. 1 26

27 Köszönöm a figyelmet!

EKÁER a gyakorlatban 2. rész. Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

EKÁER a gyakorlatban 2. rész. Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. EKÁER a gyakorlatban 2. rész Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. EU-ból belföldre irányuló termékbeszerzés, vagy egyéb célú árumozgatás esetén Címzett

Részletesebben

1. rész. Ekáer élesben

1. rész. Ekáer élesben 1. rész Ekáer élesben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A rendszer célja és lényege Elektronikus, mert az interneten lehet csak bejelenteni Közúti, mert csak a közúton

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) EKAER jogi környezet Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény: csak a keretszabály, ehhez kapcsolódó alapfogalmak, intézkedések, szankciók

Részletesebben

EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Vonatkozó jogszabályok Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 11. számú melléklet 50/2014.

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 2015. március 1-jétől hatályos 22/E., 88. (6), (6a), (6b) bekezdései,

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer a gyakorlati oldalról. Varga Zoltán Officer Documentation & Customs

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer a gyakorlati oldalról. Varga Zoltán Officer Documentation & Customs Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer a gyakorlati oldalról Varga Zoltán Officer Documentation & Customs 2. Jogszabályok: A törvény: 2003. évi XCII. törvény (ide vonatkozó rendelkezései):

Részletesebben

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.03.02. 2015. január 1-jén elindult az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) EKAER 1. Adózói szempontból bejelentési kötelezettség: Útdíj-köteles gépjárművel folytatott, közúti fuvarozással járó - EU-ból hazánkba történő

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Siklós Márta 2015. március 31. Budapest http://systemmedia.hu A rendezvény szakmai anyagát le tudja tölteni INGYENESEN honlapunkon!

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.22. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály 2015. március 1-től új szabályozási forma. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza:

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer dr. Lambertus József Miről lesz szó? Az EKAER bevezetésének célja Az EKAER főbb szabályai Gyakori kérdések, problémák Az ellenőrzés gyakorlata Kötelezettségek

Részletesebben

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft TELEFONSZÁMOK Nonstop informatikai ügyelet: 1/441-9644 NAV ügyfélszolgálat munkaidőben: 40/42-42-42 (irányítószám után a 4-es gomb) Telefon a NAV-hoz külföldről: +36/1/250-9500 EMAIL CÍMEK Garantált 30

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER MAI HELYZET? ÁFA? 34 ELLENŐRZÉSI PONT, ELLENŐRZÉS NÉLKÜL s s s s s G G G G G s G s G ÁRUHÁZ- LÁNC AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FÓKUSZPONTJAI

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA Jogszabályi háttér Art. 22/E., 11. sz. melléklet 5/2015 (II.27) NGM rendelet EKAER

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19.

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19. Főbb EKAER tudnivalók 2014. december 19. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Hírlevél. A rendelet az alábbiakat szabályozza: Tartalom. 1. EKAER számot kell kérni útdíj köteles gépjárművel végzett közúti fuvarozás esetén, ha:

Hírlevél. A rendelet az alábbiakat szabályozza: Tartalom. 1. EKAER számot kell kérni útdíj köteles gépjárművel végzett közúti fuvarozás esetén, ha: Hírlevél 2015. évi 3. hírlevél 2015. március 02. Tartalom 1. EKAER számot kell kérni útdíj : a) az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) bejelentésre kötelezett tevékenységek

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. július 10.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. július 10. Főbb EKAER tudnivalók 2015. július 10. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

EKAER. Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer I. RÉSZ

EKAER. Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer I. RÉSZ EKAER Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer I. RÉSZ Közúti fuvarozás (ugyanazon útdíjköteles vel ugyanazon feladó ill. címzett esetén egy fuvarozás keretében lásd. "gyűjtőfuvar" ) EU-ból M.országra beszerzés

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Miről lesz szó? Az EKAER kialakításának előzményei. A rendszer célja, fókuszpontjai. A jogi szabályozás felépítése. A rendszer lényeges pontjai

Miről lesz szó? Az EKAER kialakításának előzményei. A rendszer célja, fókuszpontjai. A jogi szabályozás felépítése. A rendszer lényeges pontjai Miről lesz szó? Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat

Részletesebben

Az EKAER rendszer áttekintő bemutatása figyelemmel a módosításokra. dr. Horváth Gábor 2015. március

Az EKAER rendszer áttekintő bemutatása figyelemmel a módosításokra. dr. Horváth Gábor 2015. március Az EKAER rendszer áttekintő bemutatása figyelemmel a módosításokra dr. Horváth Gábor 2015. március Cél: ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER = EKAER Áfá-t érintő visszaélések visszaszorítása;

Részletesebben

Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel

Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel összefüggő áruszállítások e-útdíj és egyéb kamerahálózat segítségével

Részletesebben

Január 1-jétől indul az EKAER rendszer!?

Január 1-jétől indul az EKAER rendszer!? H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Január 1-jétől indul az EKAER rendszer!? Tisztelt

Részletesebben

EKAER - aktuális kérdései -

EKAER - aktuális kérdései - EKAER - aktuális kérdései - Kenyeres Beáta KAIG Ügyfélkapcsolati Főosztály Témák: EKAER célja Jogszabályi háttér Változások Kockázati biztosíték, mentesség Fontosabb adatok EKAER bevezetésének célja: Áruk

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Jogi környezet Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény: csak a keretszabály, ehhez kapcsolódó alapfogalmak, intézkedések, szankciók 51/2014.

Részletesebben

Aktuális adózás kérdések (Évközi változások + EKAER. Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Aktuális adózás kérdések (Évközi változások + EKAER. Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Aktuális adózás kérdések (Évközi változások + EKAER Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Folyamatos teljesítésű ügyletek 1. Változás 2015. július 1-től

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER MAI HELYZET? ÁFA? 34 ELLENŐRZÉSI PONT, ELLENŐRZÉS NÉLKÜL MIT LÁTTUNK/HALLOTTUNK?: DRASZTIKUS FORGALOMCSÖKKENÉS,VISSZAFORDULÓ TEHERGÉPKOCSIK, KONTÉNERES

Részletesebben

Hírlevél. Tartalom. A rendelet várhatóan az alábbiakat szabályozza:

Hírlevél. Tartalom. A rendelet várhatóan az alábbiakat szabályozza: Hírlevél 2015. évi 2. hírlevél 2015. február 20. Tartalom 3. Az EKAER kell A parlament a mai napon elfogadta az a törvényjavaslatot, amely egyszerűsíti az ezzel kapcsolatos jogalkotást, amely szerint a

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások EKAER rendszer bevezetése Budapest, 2014. december 19. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások EKAER együttműködés

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.15. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

EKAER 2015. január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján)

EKAER 2015. január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján) EKAER 2015. január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján) Előadók: Hegedüs Sándor, Dr. Sztankó Dániel (RSM DTM Hungary Zrt.) 2015. február 25. Szervező: Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft. www.vezinfo.hu

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az EKAER bevezetésének oka, célja Elsősorban az általános forgalmi adóra elkövetett csalások visszaszorítása érdekében: Elektronikus

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 178

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 178 AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 178 22/E. 179 (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, e törvény

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 22/E. 2 (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről

TÁJÉKOZTATÓ. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről TÁJÉKOZTATÓ Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről A 2014. évi adótörvény módosításokat tartalmazó törvénycsomagnak a gazdaság kifehérítését

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) NINCS KÜLÖN EKAER TÖRVÉNY! ->>> a szabályok az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.), illetve NGM rendeletekben

Részletesebben

2015. évi I. törvény

2015. évi I. törvény 2015. évi I. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról 1 1. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) (2015. március 1. előtt és után) Mihics Henrik 2015. március 4. NAV Központi Hivatal Ellenőrzési Főosztály Miről lesz szó? Az EKAER előzményeiről

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1747. Törvények

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1747. Törvények M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1747 II. Törvények 2015. évi I. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER 2015. Dr. Orbán Ildikó

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER 2015. Dr. Orbán Ildikó Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER 2015 Dr. Orbán Ildikó Változások az áfa csalások visszaszorítására 2015-ben Trade Controll bevezetése - elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel 1. EKAER szabályok 2 EKAER szabályok Érintett tranzakciók (főszabály): EU

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók augusztus

Főbb EKAER tudnivalók augusztus Főbb EKAER tudnivalók 2016 augusztus Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjárművel) végzett közúti

Részletesebben

5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről /2015. (II. 27.

5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről /2015. (II. 27. 1 / 15 2016.03.29. 11:10 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről 2015.12.31 8 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

A nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1881 61. Adósságcsökkentési támogatásban részesített személy 62. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők nemenként/ Egészségkárosodott

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

termékértékesítést kockázatos termékkel végzi (ez vonatkozik a nem útdíjköteles jármővekkel végzett fuvarozásra is.

termékértékesítést kockázatos termékkel végzi (ez vonatkozik a nem útdíjköteles jármővekkel végzett fuvarozásra is. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszerrıl (EKAER) Útdíjköteles gépjármővel közúti árufuvarozással járó tevékenységet kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

Pestuka Gabriella osztályvezető

Pestuka Gabriella osztályvezető Pestuka Gabriella osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztály Áfá-t érintő visszaélések visszaszorítása A jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése A költségvetési

Részletesebben

EKAER január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján)

EKAER január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján) EKAER 2015. január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján) Előadók: Hegedüs Sándor, Dr. Sztankó Dániel (RSM DTM Hungary Zrt.) 2015. március 11. Szervező: Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft. www.vezinfo.hu

Részletesebben

T/3118. számú törvényjavaslat

T/3118. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3118. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2014. (..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2014. (..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről A nemzetgazdasági miniszter /2014. (..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Art Dr. Orbán Ildikó

Art Dr. Orbán Ildikó Art 2015 Dr. Orbán Ildikó Hibrid struktúrák minősítése Hibrid struktúra: államok közötti jogi minősítés alapján egyik állam sem adóztathat Az államok célja nem az adómentesítés volt Hazai adóztatási jog

Részletesebben

Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései

Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései 22/E. (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést

Részletesebben

EKAER kérdések és válaszok

EKAER kérdések és válaszok EKAER kérdések és válaszok Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 2015. március 11. Kérdés: Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden

Részletesebben

EKÁER kisokos. Minőségirányítási munkatárs Módosítás dátuma: december 1.

EKÁER kisokos. Minőségirányítási munkatárs Módosítás dátuma: december 1. EKÁER kisokos Készítette: Slabéczi Ivett Minőségirányítási munkatárs Módosítás dátuma: 2016. december 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei. A rendszer célja, fókuszpontjai. A jogi szabályozás felépítése. A rendszer lényeges pontjai

Az EKAER kialakításának előzményei. A rendszer célja, fókuszpontjai. A jogi szabályozás felépítése. A rendszer lényeges pontjai 2 0 1 5. Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről A 2014. évi adótörvény módosításokat tartalmazó törvénycsomagnak a gazdaság kifehérítését szolgáló

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 december

Grant Thornton Hungary News. 2014 december Grant Thornton Hungary News 2014 december Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük, hogy feltétlenül olvassák el az alábbi tájékoztató levelünket, amennyiben a cégük az Európai Közösség más tagállamából Magyarországra

Részletesebben

2015. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

2015. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Alapelvek Ellenőrzés során minősített jogviszony - nem minősíthető adózónként eltérően - hivatalból

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok

VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok 1. Biztosítékköteles tevékenységek köre Fontos szabály, hogy nem mindhárom közúti fuvarozással járó tevékenységi kör esetén

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER új szabályok + gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER új szabályok + gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER új szabályok + gyakorlati kérdések Siklós Márta 2015. március 4. Budapest 1 1 2015 márciustól várható Változások az EKÁER rendszerben, 2015. március

Részletesebben

2015/29. SZÁM TARTALOM

2015/29. SZÁM TARTALOM 2015/29. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 33/2015. (VII. 30. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás a Folyamatszabályozás az Elektronikus Áruforgalom Ellenőrző Rendszerbe történő bejelentésre című

Részletesebben

ADR 1.3 alapképzés ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN PAPP LÁSZLÓ BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ BAGI KFT.

ADR 1.3 alapképzés ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN PAPP LÁSZLÓ BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ BAGI KFT. ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN ADR 1.3 alapképzés ADR 2015 Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 16. módosítás Szállításáról szóló Európai Megállapodás

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER Jancsa-Pék Judit 2014. december 17. Budapest 1 T.M.JJJJ EKAER döntési fa Kockázatos-e a termék? Igen Nem Meghaladja-e a határértékeket? Útdíj köteles-e

Részletesebben

Hírlevél. Az EKAER rendszer bevezetésével megvalósítható új ellenőrzési lehetőségek. Tartalom

Hírlevél. Az EKAER rendszer bevezetésével megvalósítható új ellenőrzési lehetőségek. Tartalom Hírlevél 2015. évi 6. hírlevél 2015. július 1. Tartalom 2.1. Közúti 2.5. Az utólagos adó és megvalósítható új ellenőrzési. A kockázatos termékek belföldre irányuló fuvarozása esetén címzettnek fog minősülni

Részletesebben

Az ÁFA és az EKÁER. Siklós Márta. Visegrád. 2015. szeptember 4.

Az ÁFA és az EKÁER. Siklós Márta. Visegrád. 2015. szeptember 4. Az ÁFA és az EKÁER Siklós Márta 2015. szeptember 4. Visegrád Az ÁFA és az EKÁER kapcsolata EKÁER célja Áfacsalások elleni küzdelem Szállítások dokumentálása, nyomonkövetése, összevetése az áfa bevallásokkal

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer gyakorlati kérdések Jancsa-Pék Judit 2015. Január 22. Budapest 1 döntési fa / 1. *NGM/NAV álláspont szerint Nem kockázatos termék Útdíj -e a gépjármű?

Részletesebben

1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként?

1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként? 1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként? Nincs ilyen korlátozás. 2. A vonatkozó rendelkezések szerint az EKAER szám megállapítása érdekében szükséges bejelentést

Részletesebben

Az EKAER-ről bővebben

Az EKAER-ről bővebben Az EKAER-ről bővebben Elindult élesben is az EKAER rendszer. A www.ekaer.nav.gov.hu oldalon keresztül lehetőség van a regisztrációra, majd az azt követő bejelentésekre. Fontos tudni, hogy 2015. január

Részletesebben

Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai. Art. 2015.

Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai. Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Alapelvi változások: Eltérő minősítés tilalma visszakerül a törvénybe (már

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK 2015. ART. 2015. január 21. Előadó: 13 10-14 40 dr. Papp Adrienn főosztályvezető, NAV Jogi Főosztály. Mögöttes felelősség

ADÓTÖRVÉNYEK 2015. ART. 2015. január 21. Előadó: 13 10-14 40 dr. Papp Adrienn főosztályvezető, NAV Jogi Főosztály. Mögöttes felelősség ADÓTÖRVÉNYEK 2015. ART 2015. január 21. Előadó: 13 10-14 40 dr. Papp Adrienn főosztályvezető, NAV Jogi Főosztály Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 2015. január 1-jétől hatályos 22/E., 88. (6), (6a), (6b) bekezdései,

Részletesebben

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály A láncolatok létrehozásával elkövetett visszaélések főként a kereskedelmet érintették/érintik, azon belül

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSI FELADATOK

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSI FELADATOK ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSI FELADATOK NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága 2015. január Az áruk valós útjának nyomon követése,

Részletesebben

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben

Az adóeljárási törvény évi főbb módosításai. Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő

Az adóeljárási törvény évi főbb módosításai. Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Art. 2015. Alapelvi változások: Eltérő minősítés tilalma visszakerül a törvénybe

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes EKAER A kormány a piaci szereplők javaslataira figyelemmel 2015. március 1-ig meghosszabbította

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

2014.12.17. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK. Mögöttes felelősség. Adatszolgáltatás

2014.12.17. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK. Mögöttes felelősség. Adatszolgáltatás ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai Az Adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi változásai Módosító törvények 2016. évi C. törvény 2016. évi CIV. törvény 2016. évi CXXI. törvény 2016. évi CXXV. törvény 2016. évi CXXVII. törvény Képviseleti

Részletesebben

2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK SULCZ NÁNDORNÉ NAV NÓGRÁD MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA 2015. FEBRUÁR 12. AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL (ART) SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY 2015. ÉVI VÁLTOZÁSAI Alapelvek Az adóhatóság az

Részletesebben

LÁNCÜGYLETEK VIZSGÁLATA I. Készítette: Tóth Zsuzsanna

LÁNCÜGYLETEK VIZSGÁLATA I. Készítette: Tóth Zsuzsanna LÁNCÜGYLETEK VIZSGÁLATA I. Készítette: Tóth Zsuzsanna UTÓLAGOS VIZSGÁLAT (HU1) GABONA, CUKOR, RIZS 2007. ÉV 2. FÉLÉV MEGÁLLAPÍTÁS: 1. Közösségen belülre történő értékesítés 2. Közösségen belülre történő

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. február 8. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben