2015. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes"

Átírás

1 Az adózás rendjéről szóló törvény január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

2 Alapelvek Ellenőrzés során minősített jogviszony - nem minősíthető adózónként eltérően - hivatalból figyelembe kell venni 1. (3a) bekezdés

3 Rendeltetésszerű joggyakorlás - NK szerződéssel érintett jogviszony minősítése egyik államban adózni kell! - ha egyik államban sem, akkor Magyarországon 2. (2)-(3) bekezdés

4 Kivett eljárások - ügyintézési rendelkezés - elektronikus irat benyújtásakor az ügyintézési határidő kezdete - ideiglenes biztosítási intézkedés 5. (2)-(2b) bekezdés

5 Járulékfizetési kötelezettség törlése - msz. Kérelmére, visszamenőlegesen - életvitelszerűen Mo. területén kívül tartózkodik - tartózkodási helyén az eü. biztosítási rendszer hatálya alatt áll 20. (7c)-(7e) bekezdés

6 Bejelentési köt. alóli mentesülés - belföldön nem letelepedett (csak a közösség más tagállamában) mentesül, ha a belföldi adóraktár üzemeltetőjét hatalmazza fel az értékesítésre - adóraktár üzemeltető bejelentési kötelezettsége 20/B. (4) bekezdés 22. (1)-(2) bekezdés

7 Kijavítási kérelem - Áfa. Tv. szerinti bejelentés korrigálása [csak 22. (1) bek. b)-d) és h)-i) pont] - nem érintheti a bevallott adót, adóalapot 22. (17) bekezdés

8 Az élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automataberendezések bejelentése - értékesítés megkezdését, megszűnését - adóhatóság által meghatározott adattartalom - igazgatási szolgáltatási díj kötelezettség - részletszabályok miniszteri rendeletben - Adóhatóság nyilvántartásba veszi és regisztrációs számot állít ki - átmeneti rendelkezés bejelentés március 31-ig 22/D. 24. (17) bekezdés 204.

9 A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség Útdíjköteles gépjárművel végzett közúti fuvarozás Unio Magyarország Termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal és Belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első termékértékesítés Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer EKAER 22/E.

10 Fuvarozás nem útdíjköteles járművel - kockázatos élelmiszerek kg/ forint áru - egyéb kockázatos termék 500 kg/1 millió forint 22/E.

11 EKAER szám - Art. 11. sz. melléklet szerinti bejelentés - nyilvántartásba vétel, szám megállapítása 22/E.

12 EKAER szám szükséges Útdíjköteles gépjárművel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység 22/E. (1) Nem útdíjköteles gépjárművel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység 22/E. (4) Kockázatos élelmiszer 1 fuvar 1 címzett Egyéb kockázatos termék TERMÉK > TERMÉK > TÖMEG TÖMEG 200 Kg 500 Kg ADÓ NÉLKÜLI ELLENÉRTÉK > > ADÓ NÉLKÜLI Ft ELLENÉRTÉK 1 millió Ft

13 Mentesség EKAER alól - nem kereskedelmi jellegű humanitárius segélyszállítmányt fuvarozó gépjármű - magyar katonai gépjármű - külföldi fegyveres erő - nemzetközi szerződés (NATO, Schengheni Megállapodás) 22/E.

14 Kockázati biztosítékot fizet KOCKÁZATOS TERMÉK Útdíjköteles gépjárművel végzett közúti fuvarozásból Nem útdíjköteles gépjárművel végzett közúti fuvarozás I. EU MO III. MO MO KOCKÁZATOS ÉLELMISZER EGYÉB KOCKÁZATOS TERMÉK KIVÉTEL: Bérmunka céljára történő közúti fuvarozással járó tevékenység 22/E. (4) - (5)

15 Kockázati biztosíték - kockázatos termék (kivéve bérmunka) - beszerzés EU-ból - belföldi forgalom (3,5 t felett és alatt) - kockázati biztosíték mértéke: megelőző 60 nap termékek összes értékének 15%-a - teljesítése: letéti szla. vagy pénzintézeti garancia - mentesség: minősített adózói adatbázis köztartozásmentes adatbázisban 2 éve - biztosíték visszautalása 22/E.

16 NAV vizsgálja a mentesség feltételeit folyamatos Art. 11. melléklet IV./9. pont Megfelel? NEM Biztosíték teljesítése 3-4. pont 15 % Van-e adótartozás? NAV vizsgálja minden hónap végén 10. pont IGEN NAV elszámolhatja tartozásra Jóváírás napján megfizetettnek minősül NAV értesítési tárhely Felhasznált biztosíték összegéről Biztosítékot ismét ki kell egészíteni Jövőbeni ügyletekhez kapcsolódó EKAER számok megállapítása érdekében

17 11. melléklet IV./11. pont Biztosíték összegének visszautalása 30 nap KÉRELEM a) b) c) d) Cnyt-ból törölt cég Megszűnt EV Tevékenység megszüntetése 22/E. (1)-(4) Mentességnek megfelel 11. melléklet IV./8. pont Volt tulajdonosok MSZ NYILATKOZAT Megelőző 60 napban nem folytatta a tevékenységet

18 Nyilvántartás a) EKAER szám, b) feladó adatai (név, adóazonosító szám) c) felrakodás címe d) címzett adatai (név, adóazonosító szám) e) kirakodás (átvétel) címe f) célingatlan adatai g) felrakódó elérhetősége h) az EKAER számhoz tartozó termék(ek) 22/E. (8) bekezdés a)-h) pont

19 Nyilvántartás i) a termék közúti fuvarozásának indoka ia) termékértékesítés ib) termékbeszerzés ic) bérmunka id) egyéb cél j) termék - adó nélküli ellenérték k) gépjármű forgalmi rendszáma l) kirakodási (átvételi) helyre érkezésének időpontja m) felrakodás megkezdésének időpontja 22/E. (8) bekezdés i)-m) pont

20 EKAER - felhasználónév és jelző igénylése az ügyfélkapun - bárki bejelenthető - visszavonásig 22/E. (9) bekezdés

21 I. Közösség területéről Magyarországra irányuló fuvarozás FELADÁSI CÍM ÁTVÉTELI CÍM EU MO TERMÉKBESZERZÉS BEJELENTÉS NAV EGYÉB CÉLBÓL TÖRTÉNŐ KÖZÚTI FUVAROZÁS Art. 22/E. (8) bek. b)-k) CÍMZETT LEGKÉSŐBB A FUVAROZÁS MEGKEZDÉSÉIG ÁTVEVŐ Art. 22/E. (8) bek. l) CÍMZETT v. ÁTVEVŐ KIRAKODÁSI (ÁTVÉTELI) CÍMRE ÉRKEZÉSKOR ÁTVEVŐ FUVAROZÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT EKAER SZÁM ÁTADÁSA FUVAROZÓ VAGY SZERVEZŐ RÉSZÉRE FELRAKODÁST KÖVETŐEN, MÓDOSÍTÁS ÉRKEZÉS BEJELENTÉSÉIG INDOK! Art. 22/E. (8) bek. g), h), hc), j), k) ÉRVÉNYESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSTÓL 15 NAP

22 II. Magyarországról az EU más tagállamába irányuló fuvarozás FELADÁSI CÍM ÁTVÉTELI CÍM MO KÖZÖSSÉGI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS EU EGYÉB CÉLBÓL TÖRTÉNŐ KÖZÚTI FUVAROZÁS BEJELENTÉS NAV Art. 22/E. (8) bek. b)-e), g)-k) FELADÓ LEGKÉSŐBB A GÉPJÁRMŰRE FELRAKODÁS MEGKEZDÉSÉIG FELRAKODÓ Art. 22/E. (8) bek. m) FELADÓ v. FELRAKODÓ A FELRAKODÁS MEGKEZDÉSEKOR FELRAKODÓ FELRAKODÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT EKAER SZÁM ÁTADÁSA FUVAROZÓ VAGY SZERVEZŐ RÉSZÉRE MÓDOSÍTÁS Art. 22/E. (8) bek. g), h), hc), j), k) LEGKÉSŐBB A FELRAKODÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT INDOK! ÉRVÉNYESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSTÓL 15 NAP

23 III. Belföldről belföldre irányuló fuvarozás FELADÁSI CÍM ÁTVÉTELI CÍM MO ELSŐ BELFÖLDI ADÓKÖTELES TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS BEJELENTÉS NAV MO NEM VÉGFELHASZNÁLÓ Art. 22/E. (8) bek. b)-k) FELADÓ LEGKÉSŐBB A GÉPJÁRMŰRE FELRAKODÁS MEGKEZDÉSÉIG Art. 22/E. (8) bek. l) CÍMZETT KIRAKODÁSI (ÁTVÉTELI) CÍMRE ÉRKEZÉSKOR FELRAKODÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT EKAER SZÁM ÁTADÁSA FUVAROZÓ VAGY SZERVEZŐ RÉSZÉRE MÓDOSÍTÁS Art. 22/E. (8) bek. g), h), hc), j), k) LEGKÉSŐBB A FELRAKODÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT INDOK! ÉRVÉNYESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSTÓL 15 NAP

24 Külföldi illetőségű személynek fizetett jövedelmek bevallása - vezető tisztségviselő tiszteletdíj - életbiztosítási szerződés kifizetése - ingatlannal kapcsolatos kifizetések teljesítése /16 EU irányelv 8. cikkének átvétele 31. (2) 25a-25c. bekezdés

25 Tételes áfa nyilatkozat - 2 millióról 1 millióra - értékhatár figyelembe vétele nélkül is alkalmazható 31/B. 31/B. (10) bekezdés pont

26 Bűncselekmény elkövetőjének befizetése Adózó megszűnése elkövető kötelezettségeként kell előírni Átvezetés a tartozásra ha, - nincs büntetőjogi felelősség megállapítás - alacsonyabb elkövetési érték Visszatérítés ha nincs tartozás 43. (2a) (2b)-(2c)bekezdés

27 Nyugdíjat folyósító szerv adatszolgáltatása - állami adóhatóságnak, elektronikus úton - EU más tagállamában illetőséggel bíró részére kifizetett nyugellátásról - automatikus információ csere teljesítéséhez 52. (12a) bekezdés

28 Megkeresés teljesítési határideje - végrehajtásnál 8 nap - ellenőrzésnél 15 nap 52. (19a) bekezdés

29 Megkeresés az ellenőrzésben - telekommunikációs szolgáltatót - 15 napon belül válasz - elektronikus szolgáltatást nyújtóról adatkérés - internetes vásárlások forgalmi adatáról (igénybevevő személyéhez nem köthető módon) 52. (22) bekezdés

30 Adóhatósági igazolás - külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatvány is - magyar nyelvű szakfordítás csatolása kivéve ha angol - automatikus információcseréhez az adóhatóság nyomtatvány rendszeresíthet 85/A. (11) bekezdés 175. (1a) bekezdés

31 Áruszállításban érintett adózók nyilatkoztatása - szállítás fuvarlevél birtokában (hitelt érdemlő dokumentum) - nyilatkozat a fuvarozás körülményeiről - megtagadás hatósági zár (csomagzár raktérzár) 88. (6)-(6a)-(6b) bekezdés

32 Határidők - 8 napig helyett 15 napig ügyintézési határidő kezdete - külföldi megkeresés beérkezése ha nem válaszol 1 éven belül helyett 180 napon belül 92. (12) bekezdés pont

33 Adóhatósági tájékoztatás - ellenőrzés során észlelt több adózót érintő körülményről, tényről - ha az adótörvények kijátszása vélelmezhető - a tájékoztatott jogszerű eljárásához 97. (3a) bekezdés

34 Feltételes adómegállapítás - mennyi időre kéri (adóév, 2 év, 3 év) a tartós feltételest - nemzetközi jogi kötelezettség változástól a feltételes adómegállapítás nem alkalmazható - kiadmányozást követő 5. adóév utolsó napjáig érvényes egyszer 2 évvel meghosszabbítható 132. (2b) bekezdés 132. (3)-(3a) bekezdés

35 Feltételes adómegállapítás - előzetesen felszámított áfa megosztására alkalmazott számítási módszer megfelelősége - külön kérelem 132. (13) bekezdés

36 A feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának és a kötőerő meghosszabbításának megállapítása - nemzetközi jogi kötelezettségváltozás hatása - alkalmazható-e a feltételes adómegállapítás - meghosszabbítható-e további 2 évvel 132/A. (1) bekezdés

37 Adómegfizetésre kötelezett kötelezése - utólagos adómegállapítás vitatása is a fellebbezésben - 1 határozatban az utólagos adómegállapítás jogszerűsége és a végrehajtási jog korlátozása ill. a kötelezés - 60 napon belül 136/B. (3) bekezdés

38 Mulasztási bírság - bejelentés, bevallás, bizonylat kiállítás stb. [172. (1) bek.] 200/500 ezer forint - ismételt elkövetés 500/1 millió forint 172. (1a) bekezdés

39 Mulasztási bírság - fuvarozott termékre vonatkozó szabályok megszegése (22/E) - igazolatlan eredetű lesz az áru, és 40%-os bírság 172. (19a) bekezdés

40 Intézkedések - EKAER rendszerbe történő bejelentkezés hiányos - 22/E (1)-(4) elmulasztás miatti bírság áru lefoglalása a kiszabott bírság mértékéig 173. (1) bekezdés

41 Adóvisszatérítés az ukrajnai helyzet miatt - max 5 milliárd - max re fizetett adók 50 % Események: - tárgyi eszköz sérülése, megsemmisülése miatti értékcsökkenés - értékpapír értékesítés (ukrajnai kibocsátó) - ukrajnai adóssal szembeni követelése 176/A.

42 Adóvisszatérítés az ukrajnai helyzet miatt Kérelem: december 31-ig jogvesztő - NAV-hoz - bizonylatokat mellékelni Teljesítés: - EU Bizottság jóváhagyó határozata - eljárás kezdete a Miniszter közzététele 176/A.

43 Értelmező rendelkezések - adókülönbözet ügyészség is - következő időszakra átvihető követelés különbözete - EKAER szám - kockázatos termék - végfelhasználó - címzett pontja

44 Értelmező rendelkezések - feladó - felrakodó - útdíjköteles gépjármű - gépjármű - Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) pont

45 Bevallás Havi bevallás - bejelentkezésének, valamint az azt követő évnek az áfa-járól, ha jogelőd nélkül alakult Negyedéves bevallás - 50 millió forint adó nélküli árbevétel felett 1. számú melléklet 1B/3. pont

46 Online pénztárgép bevezetésével kapcsolatos ellenőrzés

47 Kinyílt a világ Az adatok: Az adatok: azonnaliak, valós idejűek teljes körűek (forgalmi és technikai adatok) megváltoztathatatlanok, nincs kozmetikázás az is adat, ha nincs adat

48 Aktuális nap (PFR Lekérdező modul) - tablet - térkép - SMS

49 Pénztárgépek a környéken, avagy a technika az ellenőrzés szolgálatában A számok azt jelzik, A számok azt jelzik, hogy az adott helyen több gép működik.

50 Összevetés más adatokkal Bevételi adatok összevetése az adóbevallással Alkalmazotti létszám arányban áll-e az értékesítés volumenével? Telephely bejelentésre került-e?

51 Kockázatkezelés Szűrés különböző tevékenységi körök Összehasonlítás (napszak, db, összeg) Forgalomszámlálás Készpénzállomány vizsgálata (NY-Z-T) Megszakítások, gyakorló üzemmód

52 Az ellenőrzés hatása Ellenőrzés előtt Ellenőrzés után

53 AZ ÜZLETPOLITIKA

54 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben

2014.12.17. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK. Mögöttes felelősség. Adatszolgáltatás

2014.12.17. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK. Mögöttes felelősség. Adatszolgáltatás ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 22/E. 2 (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA Jogszabályi háttér Art. 22/E., 11. sz. melléklet 5/2015 (II.27) NGM rendelet EKAER

Részletesebben

Adótörvény változások 2015. Adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosítások

Adótörvény változások 2015. Adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosítások Adótörvény változások 2015. Adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosítások Alapelvek Ellenőrzés során minősített jogviszony Nem minősíthető adózóként eltérően Hivatalból kell figyelembe venni Ellenőrzés

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály 2015. március 1-től új szabályozási forma. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza:

Részletesebben

T/,, számú. törvényjavaslat

T/,, számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OR S"L ^

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel 1. EKAER szabályok 2 EKAER szabályok Érintett tranzakciók (főszabály): EU

Részletesebben

VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok

VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok 1. Biztosítékköteles tevékenységek köre Fontos szabály, hogy nem mindhárom közúti fuvarozással járó tevékenységi kör esetén

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER MAI HELYZET? ÁFA? 34 ELLENŐRZÉSI PONT, ELLENŐRZÉS NÉLKÜL MIT LÁTTUNK/HALLOTTUNK?: DRASZTIKUS FORGALOMCSÖKKENÉS,VISSZAFORDULÓ TEHERGÉPKOCSIK, KONTÉNERES

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2014. évi XCIX. törvény alapján)

I. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2014. évi XCIX. törvény alapján) I. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. Fogalmak, értelmező rendelkezések Korábban munkanélküli személy [Szja-tv. 3. -ának 43. pontja] A módosítás az értelmező rendelkezésben

Részletesebben

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.03.02. 2015. január 1-jén elindult az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai

2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai 2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő Időszakos elszámolású ügyletek Mégsem 2015. 01. 01-től Fokozatos bevezetés: 2015. 07. 01-től könyvviteli,

Részletesebben

hungary Legutóbbi adóváltozások

hungary Legutóbbi adóváltozások OLDAL 1/5 DECEMBER 2014 OLDAL 1 Tisztelt Ügyfeleink! Hírlevelünkben a 2014. november 26-án közzétett 2015. évi adócsomag kisebb adónemeket, eket és díjakat, valamint az adózás rendjét érintő változásairól

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2014. november 27. A november 26-i Magyar Közlönyben közzétett adótörvény módosítások számos területen hoznak jelentős változást a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. Aktuális hírlevelünkben

Részletesebben

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ News Flash January, 2015 Adóváltozások 2015 egységes SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Jelen összefoglalónk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 2015. évi fontosabb adóváltozásokra a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 BEVEZETŐ

ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 BEVEZETŐ ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 BEVEZETŐ Elfogadta az Országgyűlés a 2015. évi adótörvényeket, melyek a köztársasági elnök aláírására várnak, így még nem kerültek kihirdetésre. Az egységes törvényszövegek megjelenéséig

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19.

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19. Főbb EKAER tudnivalók 2014. december 19. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes 2012. év során történt változtatások Adókötelezettség Adóköteles tevékenységgel összefüggő kifizetések

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben