termékértékesítést kockázatos termékkel végzi (ez vonatkozik a nem útdíjköteles jármővekkel végzett fuvarozásra is.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "termékértékesítést kockázatos termékkel végzi (ez vonatkozik a nem útdíjköteles jármővekkel végzett fuvarozásra is."

Átírás

1 Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszerrıl (EKAER) Útdíjköteles gépjármővel közúti árufuvarozással járó tevékenységet kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (a továbbiakban: EKAER) számmal rendelkezı adózó folytathat az adózó. Az érintett tevékenységek: az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal Magyarország területérıl az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történı elsı adóköteles termékértékesítés A közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó az EKAER szám megállapítása érdekében köteles az állami adó- és vámhatósághoz bejelentést tenni. A bejelentése alapján az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba veszi és a EKAER számot állapít meg a számára. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a kockázatos élelmiszerek esetében akkor is, ha a terméket olyan gépjármővel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, de az egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a forintot meghaladja Egyéb kockázatos termékek esetében akkor, ha a terméket olyan gépjármővel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, de az egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja Az adózó kockázati biztosítékot köteles nyújtani, ha az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatalt belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történı elsı adóköteles termékértékesítést kockázatos termékkel végzi (ez vonatkozik a nem útdíjköteles jármővekkel végzett fuvarozásra is. Az állami adó- és vámhatóság az adózó bejelentése alapján az alábbi adatokat veszi nyilvántartásba és szerepelteti az EKAER-ben: EKAER szám feladó adatai (név, adóazonosító szám) felrakodás címe címzett adatai (név, adóazonosító szám) kirakodás (átvétel) címe kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerően használó vállalkozás adatai (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a címzettel termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén arra vonatkozó adat, hogy az átvételi címre érkezés, valamint az Európai Unió valamely más tagállamába

2 irányuló közúti fuvarozás esetén a gépjármőre történı felrakodás megkezdésének bejelentése mely elérhetıségrıl lehetséges (telefonszám, cím), az EKAER számhoz tartozó termék: 1. általános megnevezése 2. a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló rendelet a bejelentéskor hatályos szövege szerinti vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig) 3. az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban, 4. veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyességi bárca száma, 5. a termék könnyebb beazonosítása érdekében az adott termék adózónál használt cikkszáma, amennyiben ez az adat rendelkezésre áll, a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet: 1. termékértékesítés 2. termékbeszerzés 3. bérmunka 4. egyéb cél amennyiben a termék közúti fuvarozásának indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés, az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli elıállítási érték a termék közúti fuvarozásához használt gépjármő forgalmi rendszáma az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló fuvarozás, valamint belföldi feladási címrıl belföldi rakodási címre történı fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármő kirakodási (átvételi) helyre érkezésének idıpontja a Magyarország területérıl az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén, a termék fuvarozására használt gépjármőre történı felrakodás megkezdésének idıpontja Az EKAER egy elektronikus felület, ennek eléréséhez ügyfélkapus regisztráció kell. Az EKAER szám a megállapításától számított 15 napig érvényes. A 15 napos határidı lejártát követıen az EKAER szám érvényét veszti.

3 EKAER.HU EKAER rendszer a szállítmányozók részére Mi az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer? Új fegyvere van a kormánynak az áfacsalás visszaszorítására, ez pedig nem más, mint az EAKER, ami már szerepel a 2015-ös adóváltozások között. Aki ennek nem tesz eleget, az hatósági zárral, igen komoly mulasztási bírsággal, lefoglalással számolhat. Mit takar pontosan az EKAER szám és az EKAER rendszer fogalma? Megváltozik az adózás rendjéről szóló törvény a jövő évtől. A legnagyobb változás minden kétséget kizáróan az lesz, hogy létrejön az áfacsalások visszaszorítására kialakított közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer (EKAER). Az EKAER-nek köszönhetően ellenőrizhetővé válik az EU bármely tagállamából Magyarországra, vagy fordítva, Magyarországról egy EU-s országba irányuló, az adott termék közúton való fuvarozásával, valamint az országon belül történő közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesítése. Kötelező bejelentés Közúti fuvarozással járó tevékenységet a jövő év január elsejétől csak olyan adózó folytathat, aki rendelkezik Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) számmal. A szabályozás akkor érvényes, ha: Útdíjköteles gépjárművel végzik a közúti fuvarozást a) az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra hoznak be terméket, b) Magyarország az Európai Unió valamelyik országába visznek ki terméket, c) belföldi forgalomban, első adóköteles termékértékesítés esetén nem végfelhasználó számára.

4 Ha az előbb felsorolt esetek bármelyike fennáll, az adózók kötelesek az állami adóés vámhatósághoz bejelentést tenni, az adózás rendjéről szóló törvény 11. számú mellékletében meghatározott adattartalommal. A bejelentést az EKAER elektronikus felületén kell majd megtenni. Itt az állami adóés vámhatóság minden bejelentéshez ad majd egy EKAER számot, mely 15 napig lesz érvényes. Aki megtette a bejelentést, annak az EKAER számot ki kell adnia a fuvarozást végző, vagy a fuvarozást szervező személynek, mert ennek a személynek is szüksége lesz az azonosító számra egy hatósági ellenőrzés során. Aki bejelenti a közúti fuvarozással járó tevékenység folytatását, azt a személyt az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba veszi, és a bejelentése alapján ad neki egy EKAER számot. Kockázatos élelmiszerek és kockázatos termékek EKAER számot kell kérni a kockázatos élelmiszerek esetén akkor is, ha: a terméket nem útdíjköteles gépjárművel szállítják, illetve egy fuvar keretében egyazon címzettnek szállított termékek össztömege több mint 200 kilogramm, illetve adó nélküli ára több, mint 250 ezer forint egyéb kockázatos termékek esetében, akkor, ha nem útdíjköteles a gépjármű, és az egy fuvar keretében ugyanannak a címzettnek szállított termékek össztömege több mint 500 kilogramm, illetve adó nélküli ellenértéke több, mint 1 millió forint Jelenleg még nincs tisztázva, hogy mit jelent pontosan a kockázatos élelmiszerek fogalma, ezt majd a későbbiekben fogják rögzíteni. Mikor kötelező a kockázati biztosíték nyújtása? Ez akkor kötelező, ha az adózó a - első adóköteles termékértékesítést belföldön nem végfelhasználó számára - az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra történő termékbehozatalt kockázatos termékekkel végzi, illetve közúti fuvarozó tevékenységet folytat kockázatos élelmiszerek tekintetében kockázati biztosítékot kell, hogy nyújtson. Kivétel ez alól az a közúti fuvarozó tevékenység, amely bérmunka céljára történik.

5 A nemzetközi segélyszállítmányokat szállító gépjárműveknek, illetve a katonai gépjárműveknek nem kell EKAER számot igényelni Élelmiszerek tekintetében szigorúbb a rendszer, és figyelembe veszik a jelenleg érvényben lévő élelmiszerbiztonsági szabályokat is. Az egyik leglényegesebb szabály, hogy ha nem nyújtanak megfelelő mértékű biztosítékot, akkor nem lehetséges az új EKAER szám kiadása. A szabályozás kitér a kockázati biztosíték kiszámítási módjára, illetve leírja azt is, hogy milyen pénzösszeg áll folyamatosan rendelkezésre. Mivel sok gazdálkodó indít el több szállítmányt egy időben, illetve egyszerre több van úton, nem kell mindet egyesével fedezni a kockázati biztosítékkal, hanem elég csupán a legnagyobb értékűt. A kockázati biztosítéknyújtási kötelezettséget lehet úgy teljesíteni, hogy az állami adóhatóság erre a célra elkülönített letéti számlájára fizetjük a pénzt közvetlenül, esetleg garanciát nyújtunk. Hogy az adózót semmi ne akadályozza abban, hogy a biztosítási kötelezettségének eleget tehessen, az állami adóhatóság biztosítja, hogy elektronikus felületen lehessen nyomon követni, illetve lekérdezni. Nem kell eleget tennie a biztosítékadási kötelezettségnek annak, aki a) szerepel a minősített adózói adatbázisban, melyet az állami adóhatóság vezet, vagy b) az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban legalább két éve megtalálható, és nincs felfüggesztve az adószáma a bejelentéskor Milyen adatokat vesz nyilvántartásba az adóhatóság az EKAER rendszerben? a) az EKAER számot, b) a feladó félre vonatkozó adatokat (név, adóazonosító szám), c) a felrakodás pontos címét, d) a címzettre vonatkozó adatokat (név, adóazonosító szám), e) az átvétel pontos címét,

6 j) ha kockázatos terméket forgalmazunk belföldre, akkor annak a vállalkozásnak az adatait, ami a kirakodás (átvétel) címén található ingatlant jogszerűen használja. Itt is névre és adóazonosító számra kell gondolni. Ez csak akkor kell, ha a vállalkozás és a címzett nem ugyanaz. g) ha belföldre fuvarozunk terméket, akkor a kirakodási helyre érkezés, illetve ha az EU más tagállamába szállítunk, akkor a felrakodás megkezdésének bejelentése milyen elérhetőségekről lehetséges. Itt telefonszámot és címet kell megadni h) azon a termékeknek, melyek EKAER számhoz tartoznak: ha) általános megnevezése, hb) a vám-és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87 EGK tanácsi rendelet I. számú mellékletének (a Kombinált Nómenklatúrának) szerinti vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig), a bejelentés pillanatában érvényes szöveg szerint hc) az egyes tételek bruttó tömege kilogrammban, hd) a veszélyességi bárca száma, ha veszélyes terméket fuvarozunk he) a termék adózónál használt cikkszáma, hogy a terméket könnyebb legyen beazonosítani (amennyiben ez az adat elérhető) i) hogy miért fuvarozzuk a terméket közúton. Ennek oka lehet: ia) termék értékesítése, ib) termék beszerzése, ic) bérmunka, id) más cél, j) ha az előbb említett okok közül a termékbeszerzés vagy termékértékesítés áll fenn, az egyes termékmegnevezésekhez tartozó adó nélküli ár, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez tartozó adó nélküli beszerzési ár, vagy egy hasonló termék adó nélküli beszerzési ellenértéke. Ha nem tudjuk az árat, akkor az adó nélküli előállítási értéket kell megadni.

7 k) a gépjármű rendszáma, ami a terméket szállítja l) az EU egy tagállamából Magyarországra történő fuvarozás, illetve Magyarországon belüli fuvarozás esetén az az időpont, mikor a gépjármű, amivel a terméket fuvarozták, megérkezik a kirakodási (átvételi) helyre, m) a Magyarországról az EU-ba történő fuvarozás esetén a gépjárműre való felrakodás kezdő időpontja kell. A termék címzettje, feladója és a fuvarozó nyilatkozattételre kötelezhető a fuvarozást végző személy nyilatkozata alapján a) a szállított terméknevéről és mennyiségéről, b) a szállítóeszköznevéről és rendszámáról, c) a termék hol veszik át, d) az EKAER számról, e) az ingatlan használatának jogcíméről, ha a kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany székhelye, telephelye, vagy fióktelepe. Következmények EKAER számmal kapcsolatos jogsértések esetén Hatósági zár Ha indokolja a rakomány jellege, vagy a szállítmány és a rendeltetési hely között nincs összhang, vagy egyéb kockázati tényezők állnak fenn, az állami adó- és vámhatósága alkalmazza a hatósági zárat a szállítóeszközön, hogy biztosítsa a termék azonosságát. Ugyanez történik akkor is, ha a termék fuvarozásában érintett általános forgalmi adó alany nem tesz nyilatkozatot. Kivételt képeznek azok az esetek, ha a szállítmány élő állat,vagy a gyorsan romló termék. A hatósági zár kétféle lehet: hatósági pecséttel ellátott csomagzár, vagy raktérzár. Az állami adó- és vámhatóság ellenőrizheti belföldön, hogy a zár sértetlen-e, valamint ha a zár alkalmazásának oka megszűnik, intézkedik a zár eltávolításának érdekében. Mulasztási bírság az áru értékének 40 százalékáig

8 Ha az állami adó- és vámhatóság ellenőrzése során azt találja, hogy az adózó nem tett teljes egészében eleget az EKAER számmal kapcsolatos kötelezettségének a termék vagy annak egy része kapcsán, az érintett termék vagy az adott igazolatlan eredetűnek minősül. Ilyen esetben az állami adó- és vámhatóság az adózót a termék értékének legfeljebb 40 százalékáig bírságolhatja. Lefoglalás Ha az állami adó- és vámhatóság kiszabja az előbb említett bírságot, lefoglalhatja a fuvarozott terméket a romlandó áruk és az élő állatok kivételével. A lefoglalás a bírság összegének mértékéig lehetséges, és az adóhatóság erről rendelkezik abban a határozatban, melyben a bírságot kiszabta. A lefoglalásról az állami adó- és vámhatóság felveszi a jegyzőkönyvet, a lefoglalt ingóságot pedig vagy zárolja, vagy elszállíttatja és megőrzi, aminek költségeit az adózó köteles megtéríteni. Mikortól érvényesek az EKAER szabályai? A szabályok a január 1-jén és azt követően megkezdett fuvarozásokra vonatkoznak. Ami a biztosíték nyújtását illeti azt első alkalommal a 11. melléklet hatálybalépését követő 30. napon kell megtenni, azon adatok alapján, melyeket eddig az időpontig az EKAER-be rögzítettünk.

9 Ezúton tájékoztatjuk minden partnerünket a hatályba lépő közúti fuvarozást érintő új jogszabályról, amely a vonatkozik. Készítettünk az Önök részére egy rövid tájékoztatót, amely segítséget nyújt a folyamat megértésében. Kérjük a lent leírtak áttanulmányozását. Az új rendszer lényege, hogy a szállításhoz Ezen bejelentést a kell megtenni abban az esetben, ha az Európai Unió valamely tagállamából hoznak be árut Magyarországra. Ha a Magyarországról az Európai Unió egy másik tagállamába visznek ki árut, vagy belföldi fuvarozás történik, akkor az kötelezett a bejelentés megtételére. a. az EKAER szám, (a lenti adatok alapján generálja) b. a feladó adatai (név, adóazonosító szám), c. a felrakodás címe, d. a címzett adatai (név, adóazonosító szám) e. a kirakodás (átvétel) címe f. az EKAER számhoz tartozó termék(ek) Termék megnevezése Vámtarifaszám Bruttó súly Anyagszám, azonosító Közúti áruforgalomba kerülés oka (eladás, vásárlás, bérmunka, egyéb) Ha a közúti áruforgalomba kerülés oka termékbeszerzés vagy értékesítés, akkor nettó érték vagy előállítási érték g. Gépjármű rendszáma h. Rendelkezési helyre érkezés időpontja

10 i. Export esetén Magyarországi felrakodási időpontja Kérjük a fent leírtakat megfelelően legyenek szívesek a szükséges adatokat január 01 től minden szállítmány esetén eljuttatni a HBZ Kft beszerzői osztály kapcsolattartó személy számára. A fenti adatok alapján generált A fentiek miatt kérem a pontos és precíz adatszolgáltatást minden érintett szállítást megelőzően. az adózó, ha az általa feladott vagy a részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó Közös érsekünk, az értékesítés folyamatos működésének biztosítása, késések elkerülése, esetlegesen felmerülő plusz költségek elkerülése, ezért célunk, hogy a rendszer gördülékenyen és hibamentesen működjön, ennek érdekében kérjük, hogy a fuvarhoz kapcsolódó szükséges adatok bejelentését szíveskedjenek megtenni. További információk az alábbi linken találhatóak:

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 22/E. 2 (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel 1. EKAER szabályok 2 EKAER szabályok Érintett tranzakciók (főszabály): EU

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások EKAER rendszer bevezetése Budapest, 2014. december 19. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások EKAER együttműködés

Részletesebben

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály 2015. március 1-től új szabályozási forma. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza:

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

2015 évi adótörvény változások

2015 évi adótörvény változások 2015 évi adótörvény változások Év végi adóváltozások 2015 Az Országgyűlés november 18-án szavazott a 2015. évre vonatkozó adómódosításokról. TAO SZJA ÁFA SZOCHO ART Társasági adó változások Adókulcs, nyereség

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

T/,, számú. törvényjavaslat

T/,, számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OR S"L ^

Részletesebben

2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK SULCZ NÁNDORNÉ NAV NÓGRÁD MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA 2015. FEBRUÁR 12. AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL (ART) SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY 2015. ÉVI VÁLTOZÁSAI Alapelvek Az adóhatóság az

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az adókötelezettségek keletkezésének, szabályszerű teljesí - tésének új és hatékonyabb módszerekkel történő ellenőrzése az egyre nagyobb volumenben és értékben

Részletesebben

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.03.02. 2015. január 1-jén elindult az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19.

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19. Főbb EKAER tudnivalók 2014. december 19. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER MAI HELYZET? ÁFA? 34 ELLENŐRZÉSI PONT, ELLENŐRZÉS NÉLKÜL MIT LÁTTUNK/HALLOTTUNK?: DRASZTIKUS FORGALOMCSÖKKENÉS,VISSZAFORDULÓ TEHERGÉPKOCSIK, KONTÉNERES

Részletesebben

Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai. Art. 2015.

Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai. Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Alapelvi változások: Eltérő minősítés tilalma visszakerül a törvénybe (már

Részletesebben

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

2014.12.17. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK. Mögöttes felelősség. Adatszolgáltatás

2014.12.17. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK. Mögöttes felelősség. Adatszolgáltatás ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA Jogszabályi háttér Art. 22/E., 11. sz. melléklet 5/2015 (II.27) NGM rendelet EKAER

Részletesebben

VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok

VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok 1. Biztosítékköteles tevékenységek köre Fontos szabály, hogy nem mindhárom közúti fuvarozással járó tevékenységi kör esetén

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

Adóváltozások 2015. 2015. január 29.

Adóváltozások 2015. 2015. január 29. Adóváltozások 2015 2015. január 29. Áttekintés I. A CMS German Desk Közép- és Kelet-Európában II. Személyi jövedelemadó III. Társasági adó IV. Általános forgalmi adó V. Elektronikus Közúti Áruforgalmi

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Siklós Márta 2015. március 31. Budapest http://systemmedia.hu A rendezvény szakmai anyagát le tudja tölteni INGYENESEN honlapunkon!

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2014. (..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2014. (..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről A nemzetgazdasági miniszter /2014. (..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

T/3118. számú törvényjavaslat

T/3118. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3118. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben