Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)"

Átírás

1 Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

2 EKAER jogi környezet Adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény: csak a keretszabály, ehhez kapcsolódó alapfogalmak, intézkedések, szankciók 51/2014. (XII.31.) NGM rendelet: a kockázatos termékekről (nem változott) 5/2015. (II.27.) NGM rendelet: az EKAER részletes szabályairól (egyben hatályon kívül helyezi a korábbi 50/2014. (XII.31.) NGM rendeletet) Mivel az összes lényeges szabályt miniszteri szintű rendelet tartalmazza, ezért bármikor egyszerűen módosítható.

3 Bejelentési kötelezettség: (Nem kockázatos élelmiszer vagy termék esetén) Útdíj-köteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a.) EU-ból belföldre történő termékbeszerzést, és egyéb behozatal b.) Belföldről EU-ba irányuló termékértékesítés és egyéb kivitel c.) Belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első áfa köteles termékértékesítés (a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység) esetén EKAER számot kell kérni.

4 Egyes fogalmi elemek jelentése: Útdíj-köteles gépjármű: az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény szerinti útdíj köteles gépjármű: a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, vontató - ideértve a nyerges vontatót is -, valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvény; Gépjármű: az útdíj-köteles gépjármű és az annál kisebb össztömegű gépjármű, ideértve tehergépkocsit, vontatót - nyerges vontatót is -, valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvényt. Azaz 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű, amely nem útdíj köteles (pl. egy nagyobb autóbusz), a fogalom szerint nem gépjármű. Amelyik jármű egyáltalán nem is gépjármű, értelemszerűen az EKAER szerint sem gépjármű. A témánk szempontjából fontos, hogy nem gépjármű a mezőgazdasági vontató (traktor) (fekete vagy zöld betűs rendszám) és a lassú jármű (piros betűs rendszám).

5 Közút: állami vagy önkormányzati tulajdonú út. Létezik még a közforgalom elől el nem zárt magánút is. Fuvarozással járó tevékenység: mindegy, hogy a közúti fuvarozást a terméket értékesítő, a terméket beszerző, az egyéb célú behozatalt, egyéb célú kivitelt megvalósító személy, szervezet vagy bármelyikük megbízásából más végzi. Nem számít a paritás, hogy mikor szállítja el a terméket, hogy mikor száll át a tulajdonjog vagy a rendelkezési jog a termék felett. Ha az a.), b.) c.) pont szerinti tevékenység történik, és az fuvarozással jár, EKAER köteles.

6 Végfelhasználó: a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárló természetes személy. Végfelhasználó részére történő fuvarozásos értékesítés soha nem EKAER köteles. Pl. 800 kg tűzifát szállít az eladó annak a természetes személynek, aki a lakását fűti vele. Ha ezt egy vállalkozó telephelyére szállítja, már nem végfelhasználó részére történik az értékesítés. Elsősorban az alapján lehet dönteni, hogy vállalkozóként kért-e számlát, vagy természetes személyként nem, de vizsgálni kell az eset összes körülményeit is.

7 Végfelhasználó kérdése Eu-ból történő beszerzés esetén: a törvény első ránézésre csak a belföldi termékértékesítés esetére mondja ki, hogy nem végfelhasználó részére történő termékértékesítés esetére nem kell EKAER szám. Azonban a címzett fogalmába csak áfa adóalany tartozik bele, így fogalmilag kizárt, hogy végfelhasználó az EKAER szabályok szerinti címzettnek minősüljön. Egyéb célú termék behozatal esetén pedig a törvény kifejezetten kizárja a végfelhasználót a címzetti körből. Végfelhasználó részére értékesítés az Eu-ba: EKAER köteles!

8 Belföldi első áfa köteles termékértékesítés: A termék előállítást vagy belföldre történő behozatalát követő első belföldi értékesítés, amely egyben áfa fizetési kötelezettséggel jár. Egyenes, fordított adós értékesítés igen, kompenzációs feláras, alanyi adómentes értékesítés nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Termékértékesítés: az áfa törvény szerinti termékértékesítés. Bizonyos esetekben az ingyenes termék átadás is termékértékesítés lehet, de pl. az adomány nem az! Belföldi fuvarozás esetén a saját termék mozgatása nem EKAER köteles, mivel nincs termékértékesítés!

9 Feladó: a) a terméknek belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló értékesítését megvalósító általános forgalmi adó alanya vagy az általános forgalmi adó mentesség érvényesítése érdekében a belföldön nyilvántartásba nem vett adózó helyett eljáró közvetett vámjogi képviselő, adóraktár üzemeltetője, b) a terméknek belföldről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre történő értékesítéstől eltérő egyéb célú kivitel esetén az az általános forgalmi adóalany, akinek (amelynek) az érdekében a termék egyéb célú kivitele megvalósul, c) a belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termék értékesítését megvalósító általános forgalmi adóalany, d) a terméknek az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló értékesítését megvalósító általános forgalmi adó alanya, értékesítéstől eltérő egyéb célból történő behozatal esetén az a személy, szervezet, akinek (amelynek) az érdekében a termék belföldre történő továbbítása megvalósul

10 Felrakodási cím: a) a termékegység közúti fuvarozásához használt gépjárműre történő felrakodás helyének pontos címe [ország, irányítószám, település neve, közterület neve és jellege, házszám, ennek hiányában helyrajzi szám, vagy globális helymeghatározó rendszer (GPS) koordináta], b) az Európai Unió más tagállamában történő felrakodás esetén a feladó által rendelkezésre bocsátott címadat,

11 Címzett: a) a terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország (a továbbiakban: belföld) területére irányuló beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya, b) a terméknek az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló beszerzésétől eltérő egyéb célból történő behozatala esetén a terméket a kirakodási (átvételi) helyen átvevő személy, szervezet, kivéve a végfelhasználót, c) belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termékértékesítés esetén a termék beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya, d) a terméknek belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló értékesítése esetén a terméket beszerző személy, szervezet, értékesítéstől eltérő egyéb célból történő kivitel esetén a terméket átvevő személy, szervezet, e) kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó adózó, amennyiben ezen adózó nem azonos az a) d) pontokban meghatározott személlyel, szervezettel,

12 Kirakodás (átvétel) címe: a) a termékegység közúti fuvarozásához használt gépjárműről történő kirakodás helyének pontos címe [ország, irányítószám, település neve, közterület neve és jellege, házszám, ennek hiányában helyrajzi szám, vagy globális helymeghatározó rendszer (GPS) koordináta], b) az Európai Unió más tagállamában történő kirakodás esetén a címzett (átvevő) által rendelkezésre bocsátott címadat, c) belföldi feladási címről az Európai Unió más tagállamába található kirakodási (átvételi) címre irányuló kombinált (intermodális) fuvarozás esetén, a közúti fuvarozást végző gépjárműről történő kirakodás helyének címe,

13 Kockázatos termékek Kockázatos termékek esetén ugyanezek a szabályok, azzal a különbséggel, hogy nem csak az útdíjköteles, hanem bármilyen gépjárművel történő fuvarozás is EKAER köteles! A kockázatos élelmiszerek és egyéb termékek körét az 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet vtsz. számra hivatkozással határozza meg. Kiemelendő, hogy a kockázatos élelmiszerek körébe nem csak élelmiszerek kerültek bele, hanem élelmiszernek semmiképpen sem nevezhető növények is. (pl Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra)

14 Kockázatos termékek (nem teljes körű felsorolás!) Kockázatos élelmiszerek Egyéb kockázatos termékek Már nem élő állat húsa, Hal Gyümölcs tartósítva Állateledel Kenőanyagok Tej, tejszín Rizs, hajdina Homok Hígítók Méz Liszt Kavics, sóder, tört kő Tűzifa, rőzse Tojás Étolajok Kátrány Gömbfa Hagyma Állati, növényi zsír Viasz Ruházat Élő növény Margarin Bitumenes keverék Lábbeli Zöldségek Kolbász Trágyázó szerek Zöldségek tartósítva Konzervált hús Gyümölcsök Déli gyümölcsök Répacukor Másfajta cukor

15 Kockázatos termékek körének tervezett változása: Bár még rendelet tervezet sincs róla, de szinte bizonyosra vehető, hogy: a kockázatos élelmiszerek közül az élelmiszernek nem minősülő termékek a kockázatos egyéb termékek körébe fognak kerülni új termékek kerülnek a kockázatos élelmiszerek közé a kockázatos egyéb termékek köre kiegészül számos új termékkel, többek között az elektronikai és számítástechnikai termékekkel FIGYELEM! Ez az információ nem jogszabályon, és nem is jogszabály tervezeten alapul, csak előzetes figyelemfelhívás, tájékoztatás a célja!

16 Kockázatos termékek esetén további kötelezettség: Kockázatos élelmiszerek esetén EKAER számot az az adózó kaphat, amelyik: - A FELIR rendszerben bejelentett élelmiszer vállalkozó, ha olyan terméket forgalmaz, ami NÉBIH bejelentkezés köteles (a várható módosítás után már csak ilyenek lesznek) - Eu-ból történő behozatal esetén vállalkozóként az első magyarországi tárolási hely bejelentésének eleget tett - Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette Kockázatos egyéb termékek esetén EKAER számot az az adózó kaphat, amelyik: - Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette

17 Kinek kell adnia: belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló közúti fuvarozás esetén a Közösségen belüli termékbeszerzést, illetve az első belföldi általános forgalmi áfa köteles - nem közvetlenül végfelhasználó részére történő - termékértékesítést megvalósító adózó köteles nyújtani. Mentesül а biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki - az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, VAGY - legalább két éve működik ÉS az EKAER szám igénylése időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ÉS nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt. A két évbe a jogelőd is beleszámít! A biztosíték összege teljesíthető: - elkülönített letéti számlára történő befizetéssel, - pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján.

18 Kockázati biztosíték összege: 1. A bejelentés napja és az azt megelőző 45 napra történt bejelentésekben szereplő 2. kockázatos termékek értékének 15%-a 3. mindig ott kell legyen a letéti számlán (folyamatos igazítás) 4.A kockázati biztosíték rendelkezésre állása: a letéti számlán történő jóváírás napja. Mivel naponta órakor kapunk a kincstárból adatot, akár az aznap reggeli utalás is megjelenhet délután aletéti számlán, és így az EKAER rendszerben is!

19 A kockázati biztosítékból minden hónap utolsó 5 napján az esetlegesen fennálló adótartozásokra átvezethet az adóhatóság, azaz így lecsökkenő biztosítékot fel kell tölteni. A kockázati biztosíték összegét a késedelmi pótlék számítása során nem veszik figyelembe. A biztosíték mikor kérhető vissza: - megszűnés - 45 napig nem folytat kockázati biztosítékkal érintett tevékenységet - mentességi feltételek valamelyike beáll - (csökkentési jogcím) 45 napon keresztül folyamatosan meghaladja a biztosíték az elvárt összeget 15 napos kiutalási határidő NAV EKAER szám kiadásához kapcsolódó biztosíték letéti számla száma: ; adónemkódja:404

20 Súlyhatárok, értékhatárok amelyek meghaladása esetén VAN bejelentési kötelezettség: Súly (kg) Érték (Ft) Nem kockázatos termék (útdíjköteles gépjármű) Nem kockázatos termék (nem útdíjköteles gépjármű) Kockázatos élelmiszer, egyéb kockázatos termék (bármilyen gépjármű) És/vagy 5 millió Nincs alsó értékhatár, azaz nincs EKAER kötelezettség 500 És/vagy 1 millió 20

21 EKAER szám: azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során. Egy termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát, valamint több terméktételt tartalmazhat. A gépjármű és a pótkocsija rendszámát is be kell jelenteni. Átrakodás esetén mindig az éppen használt gépjármű forgalmi rendszámának kell szerepelnie a rendszerben. Egy EKAER számot kell megállapítani akkor is, ha egy gépjárművel a) egy feladó több felrakodási címéről, b) egy címzett több kirakodási (átvételi) címére, történik a közúti fuvarozás. a) ponthoz: belföldről belföldre, vagy Eu-ba szállításkor valamennyi felrakodási címet be kell jelenteni, Eu-ból belföldre csak az utolsót b) ponthoz: belföldről belföldre, vagy Eu-ból szállításkor valamennyi kirakodási címet be kell jelenteni, belföldről Eu-ba csak az elsőt Az egymást követő felrakodási és kirakodási címre vonatkozó szabályok június 1. napjától léptek hatályba!.

22 Az EKAER szám tehát egy termékegységet azonosít. Másképpen: ugyanazon feladó, ugyanazon címzett részére adott útvonalon szállított áruk összessége. De ha ugyanaz a címzett, de több a kirakodási cím: egy EKAER szám. Ha tehát a feladó ugyanannak a címzettnek több telephelyére szállít egy útvonalon, egy egységet képez a fuvar. Ha ugyanaz a feladó, de több a felrakodási cím: egy EKAER szám. Ha tehát a feladó ugyanannak a címzettnek több telephelyéről szállít egy útvonalon, egy egységet képez a fuvar. Előnye: nem kell több EKAER szám, hátránya: a súly és értékhatár szempontjából is egynek minősül. Ez nem jelenti azt viszont, hogy ne kelljen valamennyi kirakodási illetve felrakodási címet bejelenteni! Fontos: ez a szabály június 1-jén lépett hatályba, addig ahány kiilletve felrakodási hely van, annyi EKAER számot kell kérni!

23 Az EKAER szám 15 napig érvényes, ezen időszak alatt érvényteleníthető, bármilyen indokkal, az indok megadása mellett. Ha a fuvar befejezése előtt lejár a 15 nap, új EKAER számot kell kérni. Kockázatos és nem kockázatos termék együtt: Külön kell értékelni a súly és értékhatárokat. Pl kg nem kockázatos és 600 kg kockázatos termék esetén csak a kockázatost kell bejelenteni kg nem kockázatos és 600 kg kockázatos esetén 3200 kg-ot kell bejelenteni. Április 1-től, ha a címzett fuvaroz, a nem kockázatos termékre a címzett, kockázatos termékre a feladó kéri az EKAER számot, azaz két EKAER szám lesz. Ha a feladó fuvaroztat, minden marad úgy, ahogy volt.

24 A bejelentés, változás-bejelentés eljárási szabályai A főkötelezett: a bejelentésre kötelezett és a bejelentésre jogosult adózó, törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja az ügyfélkapun történő felhasználónév és jelszó igénylését követően az EKAER elektronikus felületen jelenti be a meghatározott adatokat. Az általános meghatalmazott: a bejelentést az adózó, törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja helyett teljesítheti az a személy is, akinek részére az adózó, törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja az Art. szabályai szerint az EKAER elektronikus felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt. Adott EAKER számhoz kapcsolódóan jogosított: az adózó megjelölhet olyan személyeket is, akik az adott EKAER számhoz kapcsolódóan kizárólag a termék súlyának, kockázatos termék esetén az értékének és a gépjármű rendszámának módosítására jogosultak, illetve kizárólag a gépjármű rendszámát jelenthetik be vagy módosíthatják.

25 A bejelentésre kötelezett belföldi termékértékesítés esetén Belföldről belföldre történő termékértékesítés esetén fő szabályként a feladó a bejelentésre kötelezett. Nem kockázatos termék esetén, ha a címzett fuvaroz, vagy fuvaroztat, akkor a címzett. Láncértékesítés esetén azt a címzettet terheli a bejelentési kötelezettség, aki a terméket elfuvarozza vagy elfuvaroztatja. Ez a szabály április 1. napjával lépett hatályba! Addig a feladó jelentett, akkor is, ha a címzett a fuvaros! Kockázatos termék esetén minden esetben a feladó köteles a bejelentésre. Láncértékesítés esetén azt a feladót terheli a bejelentési kötelezettség, aki a terméket elfuvarozza vagy elfuvaroztatja. Konkrét rendelkezés hiányában kérdéses, hogy kockázatos termék láncértékesítése esetén ha az utolsó címzett a fuvaros, ki köteles bejelentésre. Mivel ebben az esetben a címzett nem lehet a bejelentő, de erre az utolsó értékesítésre kell a bejelentést megtenni, így ennek az utolsó értékesítésnek a feladója lesz a bejelentésre kötelezett. Kockázatos és nem kockázatos termék esetén külön kell jelenteni! Kockázatos termék esetén címzettnek minősül az is, aki a kirakodás ingatlanának jogszerű használója, ha egyébként nem azonos a fő szabály szerinti címzettel. Ő nem köteles bejelentésre, ez csak egy bejelentendő adat!

26 Belföldi fuvar esetén Az előző dia szerinti kötelezett Feladó neve, adószáma Felrakodás címe Címzett neve adószáma Kirakodás címe, kockázatos termék esetén az ingatlant jogszerűen használó címzett Termék megnevezése, VTSZ, tömeg, cikkszám ha van (súly +/- 10%) Kockázatos termék esetén a termék értéke (érték +/- 10%) Rendszám (EKAER kérhető rendszám nélkül is, de a fuvarozás megkezdéséig legyen bejelentve!) Gépjármű kirakodási, átvételi helyre érkezésének az időpontja, ha több ilyen van, akkor a sorban az utolsó címre érkezés időpontja A fuvar befejezéséig módosítható, haladéktalanul be kell jelenteni Termék tömege A termék értéke Rendszám A fuvar befejezéséig, de legkésőbb az azt követő harmadik munkanapon, de az EKAER szám érvényességi idején belül Az érkezés időpontja Kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése

27 EU-ból belföldre irányuló termékbeszerzés, vagy egyéb célú árumozgatás esetén Címzett legkésőbb a termék belföldi útszakaszon történő fuvarozás megkezdéséig Feladó neve, adószáma A fuvar befejezéséig módosítható, haladéktalanul be kell jelenteni A fuvar befejezéséig, de legkésőbb az azt követő harmadik munkanapon, de az EKAER szám érvényességi idején belül Felrakodás címe; a feladó által adott címadat Címzett neve adószáma Kirakodás címe, kockázatos termék esetén az ingatlant jogszerűen használó címzett Termék megnevezése, VTSZ, tömeg, cikkszám ha van (súly +/- 10%) Kockázatos termék esetén a termék értéke (érték +/- 10%) Rendszám, EKAER kérhető rendszám nélkül (csak a belföldi útszakaszra kötelező) Gépjármű belföldi kirakodási, átvételi helyre érkezésének az időpontja, ha több ilyen van, akkor a sorban az utolsó címre érkezés időpontja A fuvarozás indoka: termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél Kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése Termék tömege A termék értéke Rendszám Az érkezés időpontja

28 Belföldről EU-ba irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú áru mozgatás Feladó legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig Feladó neve, adószáma Felrakodás címe Címzett neve adószáma Kirakodás címe; a címzett által adott címadat Termék megnevezése, VTSZ, tömeg, cikkszám ha van (súly +/- 10%) Kockázatos termék esetén a termék értéke (érték +/- 10%) Rendszám, EKAER kérhető rendszám nélkül A fuvarozás megkezdésének időpontja, több belföldi felrakodási cím esetén a sorban az első időpont A fuvarozás indoka: termékértékesítés, bérmunka, egyéb cél Kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése A fuvar befejezéséig módosítható, haladéktalanul be kell jelenteni Termék tömege A termék értéke Rendszám A fuvar befejezését bejelenteni nem kell

29 A vámtarifaszám bejelentésére vonatkozó közös szabály: Belföldbelföld, valamint belföld-eu viszonylatban az EKAER szám bejelentését követően, de legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig új vámtarifaszámról is tehető bejelentés, hasonló ez a szabály a rendszám bejelentéshez. A fuvarozás megkezdése után ez az adat azonban nem módosítható! Az Eu-ból induló fuvarok esetén, mivel az EKAER bejelentést is csak legkésőbb a belföldi útszakaszon történő fuvarozás megkezdéséig kell megtenni, nem elképzelhetetlen, hogy valamennyi adatot, így a vámtarifaszámot is csak ekkor jelentik be. Az önkéntes EKAER bejelentés: Lehetőség van arra is, hogy egyértelmű kötelezettség hiányában is EKAEAR bejelentés tegyen az adózó. Ha kockázatos termékre tesz ilyen bejelentést, az a kockázati biztosíték mértékének a meghatározásába nem számít bele. 10% kérdése: a +/- 10%-on belül pontos bejelentésnek számít. Nagyobb eltérés esetén egyedi mérlegelés továbbra is.

30 Egyszerűsített adattartalmú bejelentés: Az az adózó, akinek (amelynek) a) a bejelentés évét megelőző második adóévben az éves nettó árbevétele az 50 milliárd forintot, saját termelésű készlet értékesítéséből származó nettó árbevétele a 40 milliárd forintot elérte vagy meghaladta, b) szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, és nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt az EKAER szám megállapítása érdekében nem kockázatos termékek esetében jogosult (nem kell kérelem!) egyszerűsített adattartalommal bejelentést tenni: Feladó és címzett adatai, jármű rendszáma. Azaz a fuvarozott termékről illetve a fel- és kirakodás címéről egyáltalán nem kell bejelentést tenni! Egyszerűsített adattartalmú bejelentést tehet még az egyetemes postai szolgáltató is. Az egyszerűsített bejelentésre vonatkozó szabályok április 1. napján lépnek hatályba!

31 A bejelentési kötelezettség alóli mentességek 1. Gépjárműhöz kapcsolódó mentességek: honvédség, katasztrófavédelem, humanitárius segélyszolgálat, nemzetközi viszonosság stb. 2. Termékhez kapcsolódó mentességek: Jövedéki törvény szerinti meghatározott termékek Uniós vámjog alatt álló termékek Bejelentés-köteles hulladékszállítás keretében szállított termékek Fémkereskedelmi engedélyköteles termékek (csak a fémkereskedő!) Humán gyógyszerek A postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termékek (40 kg-ig!)

32 3. Egyedi engedély alapján kapott útszakasz mentesség: Legfeljebb 20 km belföldi útszakaszra lehet kérhetik azok, akik egyébként jogosultak lennének egyszerűsített bejelentésre, ha az adott közúti szakaszon a saját részére beszerzett vagy az általa feladott termékek fuvarozásának gyakorisága okán a napi bejelentési kötelezettség aránytalan terhet jelent az adózó számára. Az egyedi mentesítést a NAV engedélyezi, amennyiben az eset összes körülményének mérlegelése alapján megállapítást nyer, hogy a bejelentési kötelezettség oly mértékű aránytalan terhet ró az adózóra, melynek teljesítése nem elvárható. Az egyedi mentesítésre vonatkozó határozat a jogerőre emelkedésétől számított 1 évre szól, és tartalmazza a mentesített útszakasz kezdő és végpontjának kilométerszelvényeit, valamint a mentesítéssel érintett közút számát is. A kérelemre vonatkozó részletes szabályokat a rendelet tartalmazza.

33 Belföldi ügylet esetén az első áfa köteles termékértékesítés: Külföldről származó áru, csak kereskedelem: EU-s eladó Igen A Kft Igen B Kft Nem C Kft Belföldről származó áru, feldolgozás (más lesz a vtsz szám): Belföldi gyártó (alapanyag) IGEN Kereskedő NEM Feldolgozó IGEN Kereskedő

34 Belföldi ügylet esetén az első áfa köteles termékértékesítés: Mezőgazdasági termény: Termelő, kompfelár NEM Kereskedő IGEN Feldolgozó IGEN Kereskedő Termelő, kompfelár NEM Kereskedő IGEN Feldolgozó IGEN Kereskedő Termelő, áfa köteles IGEN Legalább olyan részben, amilyen rész bejelentés köteles

35 Belföldi ügylet esetén fuvarozással járó termékértékesítés nem kockázatos termék esetén: Melyik a fuvarozással járó értékesítés? Arra termékértékesítésre kell alkalmazni, amely során a terméket elfuvarozzák. Az teszi meg a bejelentést, aki fuvaroz vagy fuvaroztat. Ha a fuvarozó - a gyártó: feladó a gyártó, címzett az 1. kereskedő, kirakodás címe a 2. kereskedő, a gyártó jelent be - az 1. kereskedő: felrakodás címe a gyártó, feladó az 1. kereskedő, címzett a 2 kereskedő, az 1. kereskedő jelent be - a 2. kereskedő: felrakodás címe a gyártó, feladó az 1. kereskedő, címzett a 2. kereskedő, a 2. kereskedő jelent be Gyártó EKAER Fuvar 2. Kereskedő Értékesítés 1. Kereskedő (a láncban közbensőt úgy kell tekinteni, mint aki a fuvarozást feladóként végzi ) Értékesítés

36 Belföldi ügylet esetén fuvarozással járó termékértékesítés kockázatos termék esetén: Az teszi meg a bejelentést, aki fuvaroz vagy fuvaroztat, de a címzett nem lehet bejelentő! Ha a fuvarozó - a gyártó: feladó a gyártó, címzett az 1. kereskedő, kirakodás címe a 2. kereskedő, a gyártó jelent be - az 1. kereskedő: felrakodás címe a gyártó, feladó az 1. kereskedő, címzett a 2 kereskedő, az 1. kereskedő jelent be - a 2. kereskedő: felrakodás címe a gyártó, feladó az 1. kereskedő, címzett a 2. kereskedő, a 1. kereskedő jelent be. Az utolsó esetben van eltérés a nem kockázatos termékhez képest! Gyártó EKAER Fuvar 2. Kereskedő Értékesítés 1. Kereskedő (a láncban közbensőt úgy kell tekinteni, mint aki a fuvarozást feladóként végzi ) Értékesítés

37 Belföldi ügylet esetén fuvarozással járó termékértékesítés: Nagybani piacra történő fuvarozás: ugyan van fuvarozás, de a fuvarozás megkezdésekor még nincs semmiféle termékértékesítés. Nem EKAER köteles. Nagybani piacon történő vásárlás: EKAER köteles. Nem számít, hogy volt-e megrendelés, vagy sem. Bejelentésre áprilistól a címzett, kockázatos termék esetében a feladó köteles. Nagykereskedésben történő vásárlás: EKAER köteles. Nincs jelentősége, hogy volt-e előzetes megrendelés. Az eladónak külön kell választania a bejelentésre nem kötelezett termékeket, valami a bejelentésre kötelezett termékeket még aszerint is, hogy az eladó vagy a vevő kötelezett bejelentésre. Slepptúra: ha nem ismert előre, hogy melyik vevő mit fog venni, nincs EKAER. (A nagybani piacra történő fuvarozással némileg analóg.)

38 Termelői csoportra vonatkozó speciális szabály: Amennyiben a terméket a termelő külön jogszabály szerinti elismert termelői csoport, termelői szervezet, vagy a Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet részére értékesíti, a belföldi közúti fuvarozással járó tevékenységnek a termelői csoport, termelői szervezet, vagy a Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet által történő termékértékesítés minősül. Azaz a termelő nem kér EKAER számot. De ha pl. az integrátor szállít a termelőnek, az már lehet EKAER köteles!

39 A termékértékesítést megelőzi vagy követi a fuvarozás: EKAER köteles, nincs jelentősége, hogy mikor történik a termékértékesítés (mi az áfa törvény szerinti teljesítés időpontja), ha fuvarozással járt, vagy fog járni, akkor be kell jelenteni. Be kell jelenteni a bizományos részére történő termék fuvarozást is. Belföldi ügylet esetén fuvarozással járó termékértékesítés: Belföldi visszáru: ha a vevő nem veszi át a terméket, amit EKAER kötelesen oda fuvaroztak, és visszaküldi a fuvart, meghiúsult fuvar címén érvényteleníti az EKAER számot. A visszaúton saját termékét szállítja, nincs EKAER kötelezettség, mert nincs termékértékesítés. Ha a vevő csak egy részét nem veszi át a szállítmánynak, akkor a súly (érték) adatok módosítása után a visszáru ugyanúgy nem EKAER köteles. Belföldi bérmunka: az alapanyagok bérmunkára történő fuvarozása illetve az elkészült termék visszafuvarozása nem EKAER köteles, mert nem termékértékesítés, hanem szolgáltatásnyújtás történik. Ugyanígy nem EKAER köteles a szolgáltatásnyújtáshoz felhasznált termék szállítása sem.

40 Raktározás kérdése: Konszignációs raktár: a raktáros bizományosként vesz részt az ügyletben, az első adóköteles értékesítés a feladó és a bizományos, mint címzett között történik. A raktárból történő kiszállítás már második adóköteles értékesítés, nem EKAER köteles. Raktár, ha az EKAER számmal azonosított termékegységet időben vagy térben szétválasztják, azaz egy termékegységként beszállítják a raktárba, aztán a vevő különféle időpontokban illetve különféle kirakodási helyekre szállítja: több EKAER szám alá azért nem tartozhat, mert egy termékegységet először egyben, majd külön-külön bejelenteni nem lehet, például kockázatos terméknél így ugyanarra a termékre kétszer kellene kockázati biztosítékot adni. Megoldás: vagy csak a raktárba, vagy csak a raktárból történő szállítás lesz EKAER köteles. Hogyan döntsük el, hogy melyik esetről van szó?

41 Raktározás kérdése: Az lehet a megoldás, hogy az ügylet egyik része saját áru szállítás. Ha a raktár a vevő felügyelete alatt áll (pl. ő bérli), a raktárba történő beszállítás lesz EKAER köteles, a raktárból történő kiszállítás már saját termék szállítás a vevő részéről. Bejelentés: Feladó az eladó,címzett a vevő, kirakodási cím a raktár. Ha a raktár az eladó felügyelete alatt áll (pl. ő bérli), a raktárba történő beszállítás saját termék szállítás, nem EKAER köteles, a raktárból kiszállítást viszont be kell jelenteni, április 1-ig a feladónak, április 1 után nem kockázatos termék esetén a címzettnek. Bejelentés: Feladó az eladó, felrakodási hely a raktár, címzett a vevő.

42 Eu-n belüli fuvarozások Nem csak a termékértékesítés vagy termékbeszerzés, hanem az egyéb célú áru mozgatás is EKAER köteles, így a bérmunka célú termékmozgatás vagy a saját termék mozgatása is. A súly és érték határok, valamint a gépjárművel, közúttal kapcsolatos megállapítások itt is érvényesek. A súly és értékhatár alatti termékmozgások, tekintettel a gépjárműre is, nem EKAER kötelesek. Így nem útdíjköteles gépjárművel szállított nem kockázatos termék Eu-n belüli mozgatása sem EKAER köteles. Ha Eu-n belüli fuvarozás során valósul meg, hogy a feladó több felrakodási címről, vagy a címzett több kirakodási címére történik a fuvarozás, valamennyi címet be kell jelenteni. Ez alól kivétel: ha az Eu-ból történik a fuvarozás, csak az utolsó felrakodási címet, ha az Eu-ba történi a fuvarozás, csak az első kirakodási címet kell bejelenteni. Június 1-jén lépett hatályba!

43 A háromszögügylet (három különböző Eu-s adóalany) A a belföldi feladó. A jelenti be, címzett B lesz B C a belföldi címzett. C jelenti be, feladó B lesz A B a belföldi, nincs EKAER C Fuvarozás

44 Két belföldi és egy Eu-s adóalany A és B a belföldi. B jelenti be. Feladó: B Címzett C Felrakodás helye: A B Külföld A A és B között nincs fuvarozással járó belföldi termékértékesítés C Fuvarozás

45 Rendkívül fontos megjegyzés az előző diához: Az ábrán szereplő megoldás csak akkor igaz, ha a fuvart az áfa törvény szerinti vélelmet megdöntve B eladói minőségében, vagy C szervezte. Ha a fuvart A, vagy az áfa törvény szerinti vélelemnek megfelelően vevői minőségében B szervezte, akkor B-nek C országában adóalanyként be kell jelentkeznie, és ebben az esetben értelemszerűen már két Eu-s és egy belföldi lesz az ügyletben! A bejelentést ebben az esetben az egyetlen belföldi feladó, azaz A teszi meg, a címzettje B lesz. (Megjegyzés: B a vélelmet a gyakorlatban éppen azzal dönti meg, hogy nem jelentkezik be C országában.)

46 Két belföldi és egy Eu-s adóalany Külföld B B és C a belföldi. B jelenti be. Feladó: A, Címzett: B, Kirakodás helye: C A B és C között nincs fuvarozással járó belföldi termékértékesítés C Fuvarozás

47 Rendkívül fontos megjegyzés az előző diához: Az ábrán szereplő megoldás csak akkor igaz, ha a fuvart A, vagy az áfa törvény szerinti vélelemnek megfelelően vevői minőségében B szervezte. Ha a fuvart B a vélelmet megdöntve eladói minőségében, vagy C szervezte, akkor B-nek A országában adóalanyként be kell jelentkeznie, és ebben az esetben értelemszerűen már két Eu-s és egy belföldi lesz az ügyletben! A bejelentést ebben az esetben az egyetlen belföldi címzett, azaz C teszi meg, a feladója B lesz. (Megjegyzés: B a vélelmet a gyakorlatban éppen azzal dönti meg, hogy bejelentkezik A országában.)

48 Három belföldi és egy Eu-s adóalany Külföld B B és C között nincs fuvarozással járó belföldi termékértékesítés B és C a belföldi. B jelenti be. Feladó: A, Címzett: B, Kirakodás helye: C C és D között már a második belföldi értékesítés történik, nincs EKAER kötelezettség A C D Fuvarozás Fuvarozás

49 Eu-s országot érintő kombinált (intermodális) szállítások Eu-s országból belföldre nem közúton érkezik az áru, majd közúton fejeződik be a fuvarozás. A bejelentést a belföldi címzett teszi meg. Feladó: az Eu-s eladó Felrakodás címe: a gépjárműre történő felrakodás belföldi címe Címzett: a vevő Eu-s országba közúton indul az áru, majd nem közúton fejeződik be a szállítás. A bejelentést a belföldi feladó teszi meg. Feladó: a belföldi eladó Kirakodás címe: a gépjárműről történő lerakodás belföldi címe Címzett: az Eu-s vevő Ha az átrakás nem belföldön történik, nem kell bejelentést tenni.

50 Tranzit fuvar: nem EKAER köteles. A logisztikai céllal belföldre került, itt lerakott, átrakott, raktározott, majd tovább vitt árú sem EKAER köteles. Termék export, import: nem EKAER köteles. De Ha az importált terméket az Eu másik országában helyezik szabadforgalomba, akkor az onnan belföldre szállítás saját áru mozgatás címén EKAER köteles. Ha harmadik országból belföldre hozzák az árut, és itt szabadforgalomba helyezik, majd másik Eu-s országba viszik, EKAER köteles. Ha belföldi eladó harmadik országba értékesít, de ténylegesen egy másik Eu-s országban történik a vámkezelés, EKAER köteles egyéb jogcímen. Egyik Eu-s országból másik Eu-s országba harmadik országon keresztül meg a fuvar, ha vámfelügyelet alatt áll, nem kell EKAER, ha úgynevezett T2L okmánnyal szállít, kell EKAER, közösségi beszerzés jogcímen.

51 Munkavégzés céljára Eu-ból mozgatott saját termék (pl. szerszám), nem EKAER köteles, mint ahogy a fel vagy összeszerelés céljára mozgatott saját termék sem, mivel nincs belföldi címzett. Ha ugyanez belföldről az Eu-ba irányul, saját termék mozgatás címén EKAER köteles. Göngyöleg: Ha csak a göngyöleget értékesítik, akkor az külön termék. Ha az eladott termékkel együtt szállítják: - És a göngyöleget is értékesítik, az a termékhez kapcsolódik, nincs külön vámtarifaszám a göngyölegre, Súlyba és értékbe is beleszámít. - És a göngyöleget nem értékesítik (a vevő küldte, vagy az eladónak vissza kell küldeni), a súlyba beleszámít, ez értékbe viszont nem Utólag kell az EKAER számot megkérni Karbantartás: előre meghirdetett időintervallum (-tól, -ig) Üzemszünet: utólag közölt időintervallum (-tól, -ig) Internet szolgáltatás elégtelensége

52 Köszönöm a figyelmet!

EKÁER a gyakorlatban 2. rész. Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

EKÁER a gyakorlatban 2. rész. Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. EKÁER a gyakorlatban 2. rész Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. EU-ból belföldre irányuló termékbeszerzés, vagy egyéb célú árumozgatás esetén Címzett

Részletesebben

1. rész. Ekáer élesben

1. rész. Ekáer élesben 1. rész Ekáer élesben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A rendszer célja és lényege Elektronikus, mert az interneten lehet csak bejelenteni Közúti, mert csak a közúton

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.03.02. 2015. január 1-jén elindult az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Siklós Márta 2015. március 31. Budapest http://systemmedia.hu A rendezvény szakmai anyagát le tudja tölteni INGYENESEN honlapunkon!

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 2015. március 1-jétől hatályos 22/E., 88. (6), (6a), (6b) bekezdései,

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Jogi környezet Adózás rendjéről szóló törvény: csak a keretszabály,

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Vonatkozó jogszabályok Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 11. számú melléklet 50/2014.

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer a gyakorlati oldalról. Varga Zoltán Officer Documentation & Customs

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer a gyakorlati oldalról. Varga Zoltán Officer Documentation & Customs Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer a gyakorlati oldalról Varga Zoltán Officer Documentation & Customs 2. Jogszabályok: A törvény: 2003. évi XCII. törvény (ide vonatkozó rendelkezései):

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.22. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer dr. Lambertus József Miről lesz szó? Az EKAER bevezetésének célja Az EKAER főbb szabályai Gyakori kérdések, problémák Az ellenőrzés gyakorlata Kötelezettségek

Részletesebben

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft TELEFONSZÁMOK Nonstop informatikai ügyelet: 1/441-9644 NAV ügyfélszolgálat munkaidőben: 40/42-42-42 (irányítószám után a 4-es gomb) Telefon a NAV-hoz külföldről: +36/1/250-9500 EMAIL CÍMEK Garantált 30

Részletesebben

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály 2015. március 1-től új szabályozási forma. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza:

Részletesebben

Hírlevél. A rendelet az alábbiakat szabályozza: Tartalom. 1. EKAER számot kell kérni útdíj köteles gépjárművel végzett közúti fuvarozás esetén, ha:

Hírlevél. A rendelet az alábbiakat szabályozza: Tartalom. 1. EKAER számot kell kérni útdíj köteles gépjárművel végzett közúti fuvarozás esetén, ha: Hírlevél 2015. évi 3. hírlevél 2015. március 02. Tartalom 1. EKAER számot kell kérni útdíj : a) az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) bejelentésre kötelezett tevékenységek

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Jogi környezet Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény: csak a keretszabály, ehhez kapcsolódó alapfogalmak, intézkedések, szankciók 51/2014.

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) EKAER 1. Adózói szempontból bejelentési kötelezettség: Útdíj-köteles gépjárművel folytatott, közúti fuvarozással járó - EU-ból hazánkba történő

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA Jogszabályi háttér Art. 22/E., 11. sz. melléklet 5/2015 (II.27) NGM rendelet EKAER

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER MAI HELYZET? ÁFA? 34 ELLENŐRZÉSI PONT, ELLENŐRZÉS NÉLKÜL s s s s s G G G G G s G s G ÁRUHÁZ- LÁNC AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FÓKUSZPONTJAI

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19.

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19. Főbb EKAER tudnivalók 2014. december 19. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel

Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel összefüggő áruszállítások e-útdíj és egyéb kamerahálózat segítségével

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. július 10.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. július 10. Főbb EKAER tudnivalók 2015. július 10. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Az EKAER rendszer áttekintő bemutatása figyelemmel a módosításokra. dr. Horváth Gábor 2015. március

Az EKAER rendszer áttekintő bemutatása figyelemmel a módosításokra. dr. Horváth Gábor 2015. március Az EKAER rendszer áttekintő bemutatása figyelemmel a módosításokra dr. Horváth Gábor 2015. március Cél: ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER = EKAER Áfá-t érintő visszaélések visszaszorítása;

Részletesebben

EKAER - aktuális kérdései -

EKAER - aktuális kérdései - EKAER - aktuális kérdései - Kenyeres Beáta KAIG Ügyfélkapcsolati Főosztály Témák: EKAER célja Jogszabályi háttér Változások Kockázati biztosíték, mentesség Fontosabb adatok EKAER bevezetésének célja: Áruk

Részletesebben

EKAER. Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer I. RÉSZ

EKAER. Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer I. RÉSZ EKAER Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer I. RÉSZ Közúti fuvarozás (ugyanazon útdíjköteles vel ugyanazon feladó ill. címzett esetén egy fuvarozás keretében lásd. "gyűjtőfuvar" ) EU-ból M.országra beszerzés

Részletesebben

Hírlevél. Tartalom. A rendelet várhatóan az alábbiakat szabályozza:

Hírlevél. Tartalom. A rendelet várhatóan az alábbiakat szabályozza: Hírlevél 2015. évi 2. hírlevél 2015. február 20. Tartalom 3. Az EKAER kell A parlament a mai napon elfogadta az a törvényjavaslatot, amely egyszerűsíti az ezzel kapcsolatos jogalkotást, amely szerint a

Részletesebben

Miről lesz szó? Az EKAER kialakításának előzményei. A rendszer célja, fókuszpontjai. A jogi szabályozás felépítése. A rendszer lényeges pontjai

Miről lesz szó? Az EKAER kialakításának előzményei. A rendszer célja, fókuszpontjai. A jogi szabályozás felépítése. A rendszer lényeges pontjai Miről lesz szó? Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.15. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások EKAER rendszer bevezetése Budapest, 2014. december 19. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások EKAER együttműködés

Részletesebben

Az EKÁER előzményei. Az Áfa csalásokkal (láncolatos csalásokkal) szembeni küzdelem az utóbbi években fokozódott

Az EKÁER előzményei. Az Áfa csalásokkal (láncolatos csalásokkal) szembeni küzdelem az utóbbi években fokozódott Az EKÁER előzményei Az Áfa csalásokkal (láncolatos csalásokkal) szembeni küzdelem az utóbbi években fokozódott 27% Fuvarokmányokkal történő visszaélések egyre inkább jellemzőek (CMR) Utólagos ellenőrzések

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER MAI HELYZET? ÁFA? 34 ELLENŐRZÉSI PONT, ELLENŐRZÉS NÉLKÜL MIT LÁTTUNK/HALLOTTUNK?: DRASZTIKUS FORGALOMCSÖKKENÉS,VISSZAFORDULÓ TEHERGÉPKOCSIK, KONTÉNERES

Részletesebben

Január 1-jétől indul az EKAER rendszer!?

Január 1-jétől indul az EKAER rendszer!? H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Január 1-jétől indul az EKAER rendszer!? Tisztelt

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az EKAER bevezetésének oka, célja Elsősorban az általános forgalmi adóra elkövetett csalások visszaszorítása érdekében: Elektronikus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről

TÁJÉKOZTATÓ. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről TÁJÉKOZTATÓ Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről A 2014. évi adótörvény módosításokat tartalmazó törvénycsomagnak a gazdaság kifehérítését

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1747. Törvények

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1747. Törvények M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1747 II. Törvények 2015. évi I. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő

Részletesebben

EKAER 2015. január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján)

EKAER 2015. január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján) EKAER 2015. január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján) Előadók: Hegedüs Sándor, Dr. Sztankó Dániel (RSM DTM Hungary Zrt.) 2015. február 25. Szervező: Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft. www.vezinfo.hu

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) NINCS KÜLÖN EKAER TÖRVÉNY! ->>> a szabályok az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.), illetve NGM rendeletekben

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 178

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 178 AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 178 22/E. 179 (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, e törvény

Részletesebben

2015. évi I. törvény

2015. évi I. törvény 2015. évi I. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról 1 1. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 22/E. 2 (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai

Részletesebben

5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről /2015. (II. 27.

5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről /2015. (II. 27. 1 / 15 2016.03.29. 11:10 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről 2015.12.31 8 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

A nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1881 61. Adósságcsökkentési támogatásban részesített személy 62. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők nemenként/ Egészségkárosodott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) (2015. március 1. előtt és után) Mihics Henrik 2015. március 4. NAV Központi Hivatal Ellenőrzési Főosztály Miről lesz szó? Az EKAER előzményeiről

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel 1. EKAER szabályok 2 EKAER szabályok Érintett tranzakciók (főszabály): EU

Részletesebben

Veszélyes anyagok szállítása és az EKAER

Veszélyes anyagok szállítása és az EKAER Veszélyes anyagok szállítása és az EKAER Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) bármilyen áru tekintetében szóba kerülhet, nincs ez másként a veszélyes anyagok (ADR) vonatkozásában

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

EKAER kérdések és válaszok

EKAER kérdések és válaszok EKAER kérdések és válaszok Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 2015. március 11. Kérdés: Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER 2015. Dr. Orbán Ildikó

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER 2015. Dr. Orbán Ildikó Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER 2015 Dr. Orbán Ildikó Változások az áfa csalások visszaszorítására 2015-ben Trade Controll bevezetése - elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző

Részletesebben

EKAER január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján)

EKAER január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján) EKAER 2015. január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján) Előadók: Hegedüs Sándor, Dr. Sztankó Dániel (RSM DTM Hungary Zrt.) 2015. március 11. Szervező: Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft. www.vezinfo.hu

Részletesebben

Aktuális adózás kérdések (Évközi változások + EKAER. Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Aktuális adózás kérdések (Évközi változások + EKAER. Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Aktuális adózás kérdések (Évközi változások + EKAER Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Folyamatos teljesítésű ügyletek 1. Változás 2015. július 1-től

Részletesebben

T/3118. számú törvényjavaslat

T/3118. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3118. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

(Electronic Transport Control System)

(Electronic Transport Control System) (Electronic Transport Control System) ETCS rendszer bevezetésének okai már EU csatlakozás előtt is nagy mennyiségű fiktív számlákkal találkozott a hatóság, amely jelentős bevétel kiesést jelentett az állami

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók augusztus

Főbb EKAER tudnivalók augusztus Főbb EKAER tudnivalók 2016 augusztus Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjárművel) végzett közúti

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2014. (..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2014. (..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről A nemzetgazdasági miniszter /2014. (..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

termékértékesítést kockázatos termékkel végzi (ez vonatkozik a nem útdíjköteles jármővekkel végzett fuvarozásra is.

termékértékesítést kockázatos termékkel végzi (ez vonatkozik a nem útdíjköteles jármővekkel végzett fuvarozásra is. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszerrıl (EKAER) Útdíjköteles gépjármővel közúti árufuvarozással járó tevékenységet kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer

Részletesebben

Pestuka Gabriella osztályvezető

Pestuka Gabriella osztályvezető Pestuka Gabriella osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztály Áfá-t érintő visszaélések visszaszorítása A jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése A költségvetési

Részletesebben

Art Dr. Orbán Ildikó

Art Dr. Orbán Ildikó Art 2015 Dr. Orbán Ildikó Hibrid struktúrák minősítése Hibrid struktúra: államok közötti jogi minősítés alapján egyik állam sem adóztathat Az államok célja nem az adómentesítés volt Hazai adóztatási jog

Részletesebben

Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései

Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései 22/E. (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről A 2014. évi adótörvény módosításokat tartalmazó törvénycsomagnak a gazdaság kifehérítését szolgáló

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER új szabályok + gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER új szabályok + gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER új szabályok + gyakorlati kérdések Siklós Márta 2015. március 4. Budapest 1 1 2015 márciustól várható Változások az EKÁER rendszerben, 2015. március

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei. A rendszer célja, fókuszpontjai. A jogi szabályozás felépítése. A rendszer lényeges pontjai

Az EKAER kialakításának előzményei. A rendszer célja, fókuszpontjai. A jogi szabályozás felépítése. A rendszer lényeges pontjai 2 0 1 5. Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 december

Grant Thornton Hungary News. 2014 december Grant Thornton Hungary News 2014 december Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük, hogy feltétlenül olvassák el az alábbi tájékoztató levelünket, amennyiben a cégük az Európai Közösség más tagállamából Magyarországra

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

Az ÁFA és az EKÁER. Siklós Márta. Visegrád. 2015. szeptember 4.

Az ÁFA és az EKÁER. Siklós Márta. Visegrád. 2015. szeptember 4. Az ÁFA és az EKÁER Siklós Márta 2015. szeptember 4. Visegrád Az ÁFA és az EKÁER kapcsolata EKÁER célja Áfacsalások elleni küzdelem Szállítások dokumentálása, nyomonkövetése, összevetése az áfa bevallásokkal

Részletesebben

VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok

VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok 1. Biztosítékköteles tevékenységek köre Fontos szabály, hogy nem mindhárom közúti fuvarozással járó tevékenységi kör esetén

Részletesebben

2015/29. SZÁM TARTALOM

2015/29. SZÁM TARTALOM 2015/29. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 33/2015. (VII. 30. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás a Folyamatszabályozás az Elektronikus Áruforgalom Ellenőrző Rendszerbe történő bejelentésre című

Részletesebben

ADR 1.3 alapképzés ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN PAPP LÁSZLÓ BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ BAGI KFT.

ADR 1.3 alapképzés ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN PAPP LÁSZLÓ BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ BAGI KFT. ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN ADR 1.3 alapképzés ADR 2015 Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 16. módosítás Szállításáról szóló Európai Megállapodás

Részletesebben

2015. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

2015. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Alapelvek Ellenőrzés során minősített jogviszony - nem minősíthető adózónként eltérően - hivatalból

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer gyakorlati kérdések Jancsa-Pék Judit 2015. Január 22. Budapest 1 döntési fa / 1. *NGM/NAV álláspont szerint Nem kockázatos termék Útdíj -e a gépjármű?

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 2015. január 1-jétől hatályos 22/E., 88. (6), (6a), (6b) bekezdései,

Részletesebben

1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként?

1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként? 1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként? Nincs ilyen korlátozás. 2. A vonatkozó rendelkezések szerint az EKAER szám megállapítása érdekében szükséges bejelentést

Részletesebben

EKÁER kisokos. Minőségirányítási munkatárs Módosítás dátuma: december 1.

EKÁER kisokos. Minőségirányítási munkatárs Módosítás dátuma: december 1. EKÁER kisokos Készítette: Slabéczi Ivett Minőségirányítási munkatárs Módosítás dátuma: 2016. december 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles

Részletesebben

Hírlevél. Az EKAER rendszer bevezetésével megvalósítható új ellenőrzési lehetőségek. Tartalom

Hírlevél. Az EKAER rendszer bevezetésével megvalósítható új ellenőrzési lehetőségek. Tartalom Hírlevél 2015. évi 6. hírlevél 2015. július 1. Tartalom 2.1. Közúti 2.5. Az utólagos adó és megvalósítható új ellenőrzési. A kockázatos termékek belföldre irányuló fuvarozása esetén címzettnek fog minősülni

Részletesebben

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai Az Adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi változásai Módosító törvények 2016. évi C. törvény 2016. évi CIV. törvény 2016. évi CXXI. törvény 2016. évi CXXV. törvény 2016. évi CXXVII. törvény Képviseleti

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER Jancsa-Pék Judit 2014. december 17. Budapest 1 T.M.JJJJ EKAER döntési fa Kockázatos-e a termék? Igen Nem Meghaladja-e a határértékeket? Útdíj köteles-e

Részletesebben

Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai. Art. 2015.

Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai. Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Alapelvi változások: Eltérő minősítés tilalma visszakerül a törvénybe (már

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Az adóeljárási törvény évi főbb módosításai. Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő

Az adóeljárási törvény évi főbb módosításai. Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Art. 2015. Alapelvi változások: Eltérő minősítés tilalma visszakerül a törvénybe

Részletesebben

Az EKAER-ről bővebben

Az EKAER-ről bővebben Az EKAER-ről bővebben Elindult élesben is az EKAER rendszer. A www.ekaer.nav.gov.hu oldalon keresztül lehetőség van a regisztrációra, majd az azt követő bejelentésekre. Fontos tudni, hogy 2015. január

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK 2015. ART. 2015. január 21. Előadó: 13 10-14 40 dr. Papp Adrienn főosztályvezető, NAV Jogi Főosztály. Mögöttes felelősség

ADÓTÖRVÉNYEK 2015. ART. 2015. január 21. Előadó: 13 10-14 40 dr. Papp Adrienn főosztályvezető, NAV Jogi Főosztály. Mögöttes felelősség ADÓTÖRVÉNYEK 2015. ART 2015. január 21. Előadó: 13 10-14 40 dr. Papp Adrienn főosztályvezető, NAV Jogi Főosztály Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSI FELADATOK

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSI FELADATOK ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSI FELADATOK NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága 2015. január Az áruk valós útjának nyomon követése,

Részletesebben

LÁNCÜGYLETEK VIZSGÁLATA I. Készítette: Tóth Zsuzsanna

LÁNCÜGYLETEK VIZSGÁLATA I. Készítette: Tóth Zsuzsanna LÁNCÜGYLETEK VIZSGÁLATA I. Készítette: Tóth Zsuzsanna UTÓLAGOS VIZSGÁLAT (HU1) GABONA, CUKOR, RIZS 2007. ÉV 2. FÉLÉV MEGÁLLAPÍTÁS: 1. Közösségen belülre történő értékesítés 2. Közösségen belülre történő

Részletesebben

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás A 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) A Jöt.-ben meghatározott tevékenység ( jövedéki termék előállítása, felhasználása, kereskedelme, tárolása, raktározása,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti

Részletesebben

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben