Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére"

Átírás

1 Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER), amelyet a évi I. törvény, valamint az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályoz. A törvény értelmében az adózó közúti fuvarozással járó tevékenységet kizárólag érvényes EKAER szám birtokában folytathat [2015. évi I. törvény (1)], amelynek megállapítása érdekében az adózó köteles bejelentést tenni az állami adó- és vámhatósághoz a rendeletben elıírt adattartalommal. Nem tartozik az EKÁER hatálya alá, tehát mentesül a bejelentési kötelezettség alól az adózó, ha az általa feladott, vagy részére ugyanazon útdíj köteles gépjármővel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot és az adó nélküli értéke az 5 millió forintot kockázatos termékek tömege az 500 kg-ot és az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg. [5/2015 (II. 27) NGM rendelet 4. (2)] A rendelet részletezi az egyes szállítási irányok esetében a bejelentésre kötelezettek körét is. Ehhez kapcsolódóan fogalmi magyarázatok találhatóak a rendelet 2. -ában. Az alábbi táblázatban a törvényben foglalt fogalmakat használva összefoglaltuk a bejelentésre kötelezetteket a fuvarozás irányától és céljától függıen. Szállítás iránya Szállítás célja Bejelentésre kötelezett EU-ból Magyarországra termékbeszerzés címzett EU-ból Magyarországra egyéb cél címzett Magyarországról az EU-ba értékesítés feladó Magyarországról az EU-ba egyéb cél feladó belföld belföld elsı belföldi adóköteles termékértékesítés nem kockázatos termék szállítása esetén, ha a fuvart a címzett szervezi feladó címzett A fentiekbıl látható, hogy az EKAER-ben bejelentésre kötelezettként a termék(ek) fuvarozásának azon szereplıi jöhetnek szóba, akiknek érdekében a termék szállítása megvalósul. A termékek tényleges szállítását (fuvarozását) végzık részére a szabályozás tehát direkt módon kötelezettséget nem ír elı, azonban a bejelentésre kötelezettek esetében a rendelet rendelkezik arról, hogy az EKAER számot a fuvarozást végzı, vagy azt szervezı részére rendelkezésre kell bocsátani még a fuvarozás megkezdése elıtt [rendelet 11. (5), 12. (5), 13. (5)]. 1

2 Kérjük ezért magyarországi partnereinket, hogy a LIEGL & DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft. által bonyolított EKAER-köteles szállítások esetén adják meg részünkre a szállításhoz kapcsolódó EKAER-számot, illetve nyilatkozzanak arról, hogy a szállítás nem esik az EKAER hatálya alá. EKAER-szám, illetve az EKAER-mentességrıl szóló nyilatkozat hiányában az adott szállítást úgy tekintjük, hogy nem volt EKAER-köteles és ennek megfelelıen kezeljük. Egy esetleges ellenırzés során megállapított mulasztás esetén a felelısség Ügyfeleinket terheli. Győjtıszállítmányozás keretében végzett szállítás esetén, ahol ezen szállításszervezési típus sajátosságaiból adódóan (áru akár többszöri átrakása a feladási és címzett hely között) sor kerülhet a szállító gépjármő, ezáltal pedig az EKAER rendszerben regisztrált rendszámadatok változására. Mivel ez az adat legelıször a szállítást végzınél áll rendelkezésre, a LIEGL & DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft., mint szállítmányozó vállalja ezen adat folyamatos aktualizálásával kapcsolatos teendıket annak érdekében, hogy a bejelentésre kötelezett ügyfeleink minél könnyebben eleget tehessenek a törvényi kötelezettségüknek. Ennek kapcsán kérjük Ügyfeleinket, hogy Társaságunkat regisztrálják engedélyezett szállítmányozóként az EKÁER felületen, majd a szállítás bejelentésekor adjanak jogosultságot szállítmányozói adatmódosításra, biztosítva ezáltal, hogy a bejelentésükhöz hozzáférhessünk, és a szállító gépjármő forgalmi rendszám adatait módosítani tudjuk. A LIEGL & DACHSER Kft. azonosító számai a következıek: nem élelmiszer szállítás esetén (European Logistics üzletág): élelmiszer szállítás esetén (Food Logistics üzletág): légi-tengeri szállítás esetén (Air & Sea Logistics üzletág): Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy az EKAER felületen történı bejelentéshez szükséges felhasználónévvel és jelszóval rendelkezı személyek által teljesített valamennyi bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minısül. Amennyiben nem hatalmazzák fel Társaságunkat szállítmányozóként a bejelentéseikhez való hozzáférésre, akkor az Európai Unióból érkezı küldeményeik esetében a rendszámadatok változásáról ben tájékozatjuk Ügyfeleinket. Kérjük ezért, hogy részünkre egy mőködı címet is megadni szíveskedjenek, amelyen cégünk értesítéseit érdemben fogadni tudják, akár a rendes munkaidın kívüli idıpontban is. Társaságunk az elküldésével tehát biztosítja azt a lehetıséget Ügyfelei részére, hogy az EKAER rendszerben valós adatokat tudjanak szerepeltetni akkor is, ha nem adtak adatmódosítási jogosultságot a LIEGL & DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft. részére, ebben az esetben azonban a szállított árut nem továbbítjuk automatikusan. Társaságunk ezen adminisztrációs többletterhek ellentételezésére belföldi megbízói részére az alábbi felárat számítja fel a fuvardíjon felül: szállítmányozói jogosultság megléte esetén 3 EUR + áfa / EKÁER-szám / küldemény, szállítmányozói jogosultság hiánya esetén 5 EUR + áfa / EKÁER-szám / küldemény. Társaságunk az ezen szolgáltatásunk elvégzéséért felszámított díj mértékének ötszöröséig vállal felelısséget az esetleges hibák (különösen hibásan rögzített rendszám, nem módosított rendszám) kapcsán felmerült bírságokért. 2

3 Az Európai Unió más tagállamába, illetve belföldi feladási helyrıl belföldi átvételi címre történı győjtıforgalmi szállítást szállítmányozói adatmódosításra való jogosultság nélkül Társaságunk nem vállal. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a termék megérkezését a kirakodási (átvételi) címre történı megérkezéskor, de legkésıbb a megérkezést követı harmadik munkanapon be kell jelenteni, ami szintén Ügyfeleink kötelezettsége. Az Európai Unión kívülrıl érkezı, vagy az EU-n kívülre induló szállítások mindaddig nem bejelentés kötelesek, míg a fuvarozott termék a hatályos vámjogszabály szerinti vámfelügyelet alatt áll. Amint a vámkezelés lefolytatásra kerül, úgy az általános szabályok szerint kell eljárni a szállítás irányának és az ügylet típusának figyelembe vételével. Amennyiben a szállítás bejelentés köteles, akkor a bejelentési kötelezettség a következıképpen alakul: export esetén a rakodási hely és a vámkezelı hely közötti közúti fuvarszakasz, import esetén az áru szabad forgalomba helyezése utáni közúti fuvarszakasz keletkeztethet EKAER-bejelentési kötelezettséget. Az EKAER-rel kapcsolatos jogszabályi hátteret, információkat az alábbi honlapon találhatnak: Javasoljuk a honlap folyamatos figyelemmel kísérését. Pilisvörösvár, március 9. LIEGL & DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft. H-2085 Pilisvörösvár Ipartelep u. 1. 3

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 3708979175 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3002/2013. útmutató a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók közötti 1,5 millió forintot meghaladó készpénzfizetés korlátozásáról Az adózás

Részletesebben

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.) Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) 1. Mi az EMCS rendszer? Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek:

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Vásárlási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások:

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások: I. A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE 1. Kinek kell közösségi adószámot igényelnie? Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi adó alanynak, illetve a következőkben említett egyes speciális

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Mindennapjaink során számtalan kisebb-nagyobb döntést kell hoznunk, jelentıs részük pedig valamilyen termék vásárlásával vagy szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos. Minden

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

A még hatályos és az új Mt. összevetése

A még hatályos és az új Mt. összevetése A még hatályos és az új Mt. összevetése CMS Cameron McKenna Jelmagyarázat régi Mt.-ben szerepelt, az újban azonban már nem új rendelkezés az új Mt.-ben. a régi Mt.-ben egyáltalán nem szerepelt a jogintézmény

Részletesebben

1. oldal, összesen: 12

1. oldal, összesen: 12 Kérdés Válasz 1) Mi az az szám és miért van erre szükség? 2) Milyen okmányok/ adatok szükségesek az igényléshez? 3) A Vám- és Pénzügyőrség mely szerve adja ki az számot? 4) Vámügynök vagyok, és ügyfelem

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre,

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre, A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezen kiadványával a kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari szektorban tevékenykedőkre vonatkozó legfontosabb szabályokat gyűjtötte csokorba, segítve ezzel a vállalkozók mindennapi

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben