Aktuális adózás kérdések (Évközi változások + EKAER. Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aktuális adózás kérdések (Évközi változások + EKAER. Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig."

Átírás

1 Aktuális adózás kérdések (Évközi változások + EKAER Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

2 Folyamatos teljesítésű ügyletek 1. Változás július 1-től (fizetés esedékessége június 30-a utáni időpont): Könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatások esetén, ha időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, akkor a teljesítés: 1. Főszabály szerint az elszámolt időszak utolsó napja 2. Számla kibocsátásának a dátuma, ha a - a fizetés esedékessége az elszámolt időszak utolsó napját megelőzi, ÉS - a számla kibocsátása az elszámolt időszak utolsó napját megelőzi 3. Ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az elszámolt időszak utolsó napját követő 30. nap, ha -az ellenérték megtérítésének az esedékessége az elszámolt időszak utolsó napját követő időpontra esik 2

3 Folyamatos teljesítésű ügyletek 2. Példa: könyvelési szolgáltatást havonta számolják el a felek - a következő variációkban Időszak Számla kibocsátása Fizetési határidő Teljesítés időpontja augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus

4 Folyamatos teljesítésű ügyletek 3. Változás január 1-től (fizetés esedékessége és az elszámolandó időszak kezdete december 31. utáni időpont): Folyamatos teljesítésű (időszakonként elszámolásban, vagy fizetésben állapodnak meg, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg) termékértékesítések szolgáltatás-nyújtások esetén a teljesítés: 1. Főszabály szerint az elszámolt időszak utolsó napja 2. Számla kibocsátásának a dátuma, ha a - a fizetés esedékessége az elszámolt időszak utolsó napját megelőzi, ÉS - a számla kibocsátása az elszámolt időszak utolsó napját megelőzi 3. Ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az elszámolt időszak utolsó napját követő 30. nap, ha -az ellenérték megtérítésének az esedékessége az elszámolt időszak utolsó napját követő időpontra esik 4

5 Folyamatos teljesítésű ügyletek 4. Példa: Folyamatos szolgáltatásnyújtást végez egy cég egy másik cég részére. A számlákat a tárgyhónapot követően 5-ei nappal állítja ki, 45 napos fizetési határidővel Időszak Számla kiállítása Fizetési határidő ÁFA kötelezettség október november december december november december január január december január február február január február március március február március április március március április május április 30. 5

6 Pénztárgép használatára kötelezettek köre - a gyógyszertárak, -a október 15. napján hatályos TEÁOR és szerinti kiskereskedelmi, - az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást), - az szerinti szálláshely-szolgáltatási, - a és szerinti kölcsönzési - a szerinti javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve: - a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet, - a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme, - az ipari - kivéve élelmiszeripari - tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja, - a termelői borkimérés, - az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében, - a október 15. napján hatályos TEÁOR szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.

7 Őstermelő a piacon Üzletben értékesít? - szabad ég alatt bérelt stand = nem üzlet - fedett piacon bérelt stand = nem üzlet - fedett piacon belül elszeparált üzlet = üzlet - családi ház végéből, standon = nem üzlet - családi ház végében kialakított ideiglenes üzlet = üzlet Nem üzletből történő értékesítés esetén is használhat pénztárgépet, DE offline üzemmódban Üzletben történő értékesítés esetén számlaadással érintett készpénzes, bankkártyás tételeket beütheti a pgépbe

8 Pénztárgép használatában bekövetkező változások Pénztárgépet értékesítik: - AEE cseréje kötelező, a régi AEE az eladónál marad - Új AEE beélesítése: PTGREG-en új kódot kérni - használatból való kivonás jogcímét nem jelentjük Használatból történő kivonás selejtezés vagy értékesítés Használatból kivonás: pénztárgép marad, használata befejezve (TAXUZ) Selejtezés = lopás, javíthatatlanság, megsemmisülés (TAX) Elromlott pénztárgép: (TAX) - 15 napon túl is kézi nyugtaadás, feltéve, hogy cseregépet nem tud adni a szerviz - A megjavított pénztárgépbe egy tételbe kell beütni a nyugtás forgalmat

9 Pénztárgéphasználattal kapcsolatos néhány tipikus hiba A termékértékesítést követő haladéktalan nyugtaadás = előbb kell beütni a pénztárgépbe, utána váltani, visszaadni Pénztárgépnaplót szigorú számadás alá vonni: ozlemeny_ html Zárást követő, nyitást megelőző vásárlók: a kiszolgálással várni kell

10 Egyszerűsített foglalkoztatás január 1-től változik a 15T1042E nyomtatványon történő bejelentés módja: Ha egybefüggően több napra történik meg a bejelentés, és bizonyos napokra mégsem jön dolgozni a bejelentett, akkor csak ezeket a napokat is lehet törölni, nem kell az egész időszakot törölni

11 Évközi adócsomag évi LXI. tv. Mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak utáni kedvezmény: - 25 év feletti, és 55 év alatti dolgozó - FEOR-08 szerint 61 csoportba, 7333 mg. gép javítója, 8421 számú foglalkozásban - Munkaviszonyban Havi kedvezmény 14,5% a 100 ezer forintos szabály figyelembe vételével

12 Évközi adócsomag évi LXII. tv. Reklámadó a társasági adóban Társasági adóban csak akkor lesz növelő tétel, ha valakinél a reklám megrendelés szokásos piaci értéke a 30 millió forintot éves szinten eléri, és - nincs a közzétevőtől nyilatkozat, vagy - nincs a közzétevő az új adatbázisban, vagy - nem tudja bizonyítani a megrendelő, hogy minden megtett a nyilatkozat beszerzése ügyében évközi csomag: az előbbi szabály évre is alkalmazható, ha nincs a közzétevőtől nyilatkozat (önrevízióval igénybe vehető tétel)

13 Évközi adócsomag évi LXII. tv. Reklámadó mértéke (hatály: július 5.) Sávos adózás egészen más: - normál adóalap 100 millió forintig 0% - normál adóalap 100 millió forint felett 5,3% (ezt visszamenőlegesen is alkalmazhatja) Igénybevett szolgáltatás után havi 2,5 millió forint felett 5% (ezt visszamenőlegesen nem alkalmazhatja) Kapcsolt vállalkozások A kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó összeszámítási szabályt nem kell alkalmazni visszamenőleg, kivéve, ha ét követő szétválásról van szó

14 Évközi adócsomag évi LXII. tv. Átmeneti szabály Kinek kell vele foglalkozni: akinek a év normál bevétele várhatóan 100 millió forint felé megy Például: július 5. és december 31. között bevétel 60 millió forint Évesítve: 60/179 * 365 = 122 millió Ft Ennek az adója: 22 * 0,053 = ezer forint Visszarakva a törtévre: 1166/365 * 179 = 572 ezer forint Ezt feltöltéskor kell rendezni!

15 Évközi adócsomag évi LXIV. tv. Szakképzési hozzájárulás módosítása szeptember 1-től - Felsőfokú képzés fogalmi pontosítása - Kötelezetti körben pontosítás Lényeges változások január 1-től - Tanulószerződéses középiskolás és gyakorlatigényes szakról érkező főiskolás esetén, ha a két kedvezmény átlépi a bruttó kötelezettséget, akkor a negatívum visszaigényelhető kisvállalkozások esetén - Oktatói, beruházási további kedvezmény - Újabb kormányrendelet, vagy módosítás

16 Évközi adócsomag évi LXXIV. tv. Rehabilitációs hozzájárulás Munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönbe vevőnél kell a létszámba beszámítani, kivéve, ha a kölcsönbeadó nem vállalja nyilatkozattal magára Hatály: július 21.

17 EKAER

18 Egyes fogalmi elemek jelentése: Útdíj-köteles gépjármű: az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény szerinti útdíj köteles gépjármű. Gépjármű: az útdíj-köteles gépjármű és az annál kisebb össztömegű gépjármű, ideértve tehergépkocsit, vontatót - nyerges vontatót is -, valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvényt. A témánk szempontjából fontos, hogy nem gépjármű a mezőgazdasági vontató (traktor) és a lassú jármű.

19 Univerzális mentesítő szabályok (vagylagos) - Traktorral való szállítás - TÉSZ részére történő értékesítés - Nem közúton való szállítás - Alanyi mentes vagy kompfeláras értékesítés

20 Nagybani piac Felszállít az áfás termelő a piacra 2,5 tonna kockázatos terméket Ha egy vevő (göngyöleggel együtt számítva) 500kg alatt vásárol és szállít el saját részre nincs EKAER kötelezettség Ha egy vevő 500kg felett vásárol, de további vevői részére szállít EKAER kötelezettség a termelő vevőjét terheli azon vevői tekintetében, ahová 500kg felett szállít Ha egy vevő 500kg felett vásárol, de további sorsa az árunak nem ismert, mert a vevő nem nyilatkozik: - a termelő megkéri az EKAER számot a vevő által bediktált címre (veszélyek: társasházi cím, csak székhelycím)

21 TÉSZ-re, Termelői csoportra, Integrátor szervezetre (együtt: TÉSZ) vonatkozó speciális szabály: Amennyiben a terméket a termelő külön jogszabály szerinti elismert termelői csoport, termelői szervezet, vagy a Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet részére értékesíti, a belföldi közúti fuvarozással járó tevékenységnek a termelői csoport, termelői szervezet, vagy a Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet által történő termékértékesítés minősül. Azaz a termelő nem kér EKAER számot.

22 TÉSZ-re vonatkozó speciális szabály Termelő TÉSZ viszonylatában nincs EKÁER, akkor sem, ha az áru TÉSZ-hez beszállításra kerül Nem kockázatos termék - a fuvarozó a termelő vagy a TÉSZ: feladó a TÉSZ, címzett a Vevő, felrakodási cím: Termelő, a TÉSZ jelenti be - a fuvarozó a Vevő: felrakodás címe a Termelő, feladó a TÉSZ, címzett a Vevő, a Vevő jelenti be Termelő Fuvar Vevő Értékesítés TÉSZ Értékesítés

23 TÉSZ-re vonatkozó speciális szabály Termelő TÉSZ viszonylatában nincs EKÁER, akkor sem, ha az áru TÉSZ-hez beszállításra kerül Kockázatos termék - a fuvarozó a termelő vagy a TÉSZ: feladó a TÉSZ, címzett a Vevő, felrakodási cím: Termelő, a TÉSZ jelenti be - a fuvarozó a Vevő: felrakodás címe a Termelő, feladó a TÉSZ, címzett a Vevő, a TÉSZ jelenti be Termelő Fuvar Vevő Értékesítés TÉSZ Értékesítés

24 Termőföldről történő értékesítés (termény betakarítása) 1. Áfás termelő a terményét értékesíti a vevőjének úgy, hogy saját maga vagy a vevő rendeli meg a betakarítást és a szállítást 1. probléma: az EKAER számot a fuvar megkezdéséig kell megkérni => fuvar megkezdése alatt a gépjárműre történő felrakodást kell érteni! 2. probléma: az eredeti tervhez képest a több helyrajzi számhoz tartozó termény is felrakodásra kerül ugyanarra a teherautóra 3. probléma: az eredeti tervhez képest több feladó terménye is felkerül ugyanarra a teherautóra

25 Termőföldről történő értékesítés (termény betakarítása) 2. Ha az eredeti tervhez képest ugyanazon termelő további földjeiről is kerül fel termény: mivel már a felrakodás megkezdődött, ezért a régi EKAER szám törlése mellett új EKAER számot kell kérni Ha az eredeti terhez képest további feladó terménye is felkerül, akkor az újabb feladó terményének felrakodása előtt kell az új feladónak vagy meghatározott esetben címzettjének további EKAER számot kérnie! Ha TÉSZ tagról van szó, akkor ez utóbbi probléma nem létezik, mivel a TÉSZ az egyetlen feladó

26 Felrakodási cím: a) a termékegység közúti fuvarozásához használt gépjárműre történő felrakodás helyének pontos címe (ország/irányítószám, település neve, közterület neve és jellege, házszám, illetve amennyiben ilyen nincs, akkor helyrajzi szám, vagy globális helymeghatározó rendszer (GPS) koordináta), b) az Európai Unió más tagállamában történő felrakodás esetén a feladó által rendelkezésre bocsátott címadat, c) az Európai Unió más tagállamában található feladási címről Magyarország területén található kirakodási (átvételi) címre irányuló kombinált (intermodális) fuvarozás esetén, a közúti fuvarozást végző gépjárműre történő felrakodás helyének címe

27 EKAER szám: azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során. Egy termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát, valamint több terméktételt tartalmazhat. A gépjármű és a pótkocsija rendszámát is be kell jelenteni. Egy EKAER számot kell megállapítani akkor is, ha egy gépjárművel a) egy feladó több felrakodási címéről, b) egy címzett több kirakodási (átvételi) címére, történik a közúti fuvarozás. a) ponthoz: belföldről belföldre, vagy Eu-ba szállításkor valamennyi felrakodási címet be kell jelenteni, Eu-ból belföldre csak az utolsót b) ponthoz: belföldről belföldre, vagy Eu-ból szállításkor valamennyi felrakodási címet be kell jelenteni, belföldről Eu-ba csak az elsőt Ez a szabály csak június 1. napjától lép hatályba!

28 2015. május 31-ig bármilyen irányú fuvar esetén Feladók oldala Címzettek oldala A1 tph. A eladó C vevő B1 tph. Ha minden felrakó hely minden lerakó helyre szállít egy fuvarban, akkor 15 EKAER szám C1 tph. C2 thp. D1 tph. B eladó D vevő D2 tph. B2 tph. D3 tph.

29 2015. június 1-től belföld-belföld relációban Feladók oldala Címzettek oldala Ha minden felrakó hely minden lerakó helyre szállít egy fuvarban, akkor az 4 EKÁER szám, mivel csak eladó-vevő viszonylatát nézem A1 tph. A eladó C vevő B1 tph. B2 tph. B eladó A felületen minden felrakodási, és minden lerakodási címet meg kell adni D vevő C1 tph. C2 thp. D1 tph. D2 tph. D3 tph.

30 Átrakó raktáron keresztül történő értékesítés (2015. május 31-ig, egyik fél fuvaroztat) Eladó Raktár Coop 1. tph. Coop 2. tph. Coop 3. tph. Coop 4. tph Spar 1. tph. Spar 2. tph. Spar 3. tph. Spar 4. tph. Spar 5. tph. Eladótól az összes tph-ig egy fuvar, 9 EKÁER szám, feltéve, hogy egy tph. eléri a bejelentési küszöböt 30

31 Átrakó raktáron keresztül történő értékesítés (2015. június 1-től, egyik fél fuvaroztat) Eladó Raktár Coop 1. tph. Coop 2. tph. Coop 3. tph. Coop 4. tph Spar 1. tph. Spar 2. tph. Spar 3. tph. Spar 4. tph. Spar 5. tph. Eladótól az összes vevőig egy fuvar, 2 EKÁER szám, feltéve, hogy egy vevő eléri a bejelentési küszöböt 31

32 2015. június 1-től EU-belföld relációban Feladók oldala Ha minden felrakó hely minden lerakó helyre szállít egy fuvarban, akkor az 4 EKÁER szám (vevőnként 2), mivel csak eladó-vevő viszonylatát nézem A1 tph. A eladó C vevő B1 tph. B2 tph. B eladó A felületen az utolsó felrakodás címet, és minden lerakodási címet meg kell adni Címzettek oldala D vevő C1 tph. C2 thp. D1 tph. D2 tph. D3 tph.

33 2015. június 1-től belföld-eu relációban Feladók oldala Ha minden felrakó hely minden lerakó helyre szállít egy fuvarban, akkor az 4 EKÁER szám (eladónként 2), mivel csak eladó-vevő viszonylatát nézem A1 tph. A eladó C vevő Címzettek oldala C1 tph. C2 thp. B1 tph. B eladó A felületen az minden felrakodási címet, és az első lerakodási címet meg kell adni D vevő D1 tph. D2 tph. B2 tph. Fuvar indulása: első címről való indulás D3 tph.

34 Harmadik országba történő kivitel, illetve behozatal Beszerzés harmadik országból - ha a szabadforgalomba helyezés HU, akkor nincs EKAER szám, de ha a vevő vevőjéhez megy fuvar közvetlenül, akkor az elvámolás helyét felrakodási helynek tekintve belföldi ügyletre tekintettel kell EKAER számot kérni - ha a szabadforgalomban helyezés EU, akkor van EKAER szám EU-HU vonatkozásban; ha a vevő vevőjéhez megy a fuvar közvetlenül, akkor belföldi ügyletre nem kell EKAER számot kérni 34

35 A kockázati biztosíték mikor kérhető vissza - megszűnés - 45 napig nem folytat kockázati biztosítékkal érintett tevékenységet - mentességi feltételek valamelyike beáll - (csökkentési jogcím) 45 napon keresztül folyamatosan meghaladja a biztosíték az elvárt összeget 15 napos kiutalási határidő

36 Köszönöm a figyelmet!

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre,

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre, A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezen kiadványával a kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari szektorban tevékenykedőkre vonatkozó legfontosabb szabályokat gyűjtötte csokorba, segítve ezzel a vállalkozók mindennapi

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

T/,, számú. törvényjavaslat

T/,, számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OR S"L ^

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben