A szolgáltatások teljesítési helye től. A szolgáltatások teljesítési helye től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től"

Átírás

1 A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett Gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetén a teljesítés helye, ahol: A szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett Gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van Példa 1: Nem alanyi mentes kozmetikus Ausztriába átjár és szolgáltatást nyújt osztrák magánszemélyeknek. A kozmetikai szolgáltatás teljesítési helye a szolgáltatás nyújtójának gazdasági célú letelepedési helye => Magyarország Példa 2: Nem alanyi mentes kozmetikus Ausztriába átjár és szolgáltatást nyújt osztrák adóalanyoknak. A szolgáltatásnyújtás teljesítés helye a megrendelő osztrák adóalany gazdasági letelepedésének helye => Ausztria 1

2 Példa 3: Ha a magyarországi székhelyű kozmetikusnak Ausztriában van üzlethelyisége és a szolgáltatásait ott nyújtja akkor akár adóalany részére, akár nem adóalany magánszemély veszi azt igénybe, a szolgáltatás teljesítési helye Ausztria. Különös értelmezési alapelvek (36. ) Ha az adóalany az adóalanyiságán kívüli tevékenységhez vesz igénybe szolgáltatást, a teljesítési helyet akkor is úgy kell meghatározni, mintha azt adóalanyi minőségében vette volna igénybe. Kivételek: Saját vagy alkalmazottak magánszükségletére igénybevett szolgáltatások Akik azért adóalanyok, mert új közlekedési eszközt értékesítenek másik tagállamba, vagy új ingatlant értékesítenek től minden áfa alanynak, ha más tagállamban letelepedett adóalanytól vesz igénybe szolgáltatást, vagy más tagállamban letelepedett adóalany, illetve adószámmal rendelkező nem adóalany jogi személy számára nyújt szolgáltatást, közösségi adószámmal kell rendelkeznie. A speciális adóalanyok közül az alanyi adómentesek, kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatók, kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytatók amennyiben közlik a közösségi szolgáltatás miatt keletkezett közösségi adószámukat a részére terméket értékesítő adóalannyal = AFK választása a közösségen belüli termékbeszerzésekre (20. (7)) Ez a választás a fenti speciális adóalanyt a választását követő két naptári évig köti. 2

3 Az alanyi adómentes tevékenységet folytatókra vonatkozó kiegészítő szabály: (193. (1)d) és 195. (2) d)) A külföldön teljesített szolgáltatása nem tartozik az alanyi mentes körbe => levonható áfa Ha külfölditől vesz igénybe szolgáltatást az adót Ő fizeti => adólevonási jog nincs Az Eva-alany nem minősül áfa-alanynak, de a teljesítési hely szabályok szempontjából úgy kell tekinteni, mint adóalanyt, tehát az eva-alany által nyújtott, illetve általa igénybe vett szolgáltatás teljesítési helye ott van, ahol az áfa-alanyok által nyújtott és igénybe vett szolgáltatások teljesítési helye. Ügynöki szolgáltatások teljesítési helye (38. ) Nem adóalanyok részére nyújtott közvetítői szolgáltatások esetében ahol a közvetített ügylet teljesítési helye van Adóalanyok részére nyújtott közvetítői szolgáltatások esetében az új főszabály érvényesül: A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett Gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van Az ügynöki közvetítés teljesítési helye megegyezik az alapügylet teljesítési helyével, kivéve, ha a megrendelő az alapügylet teljesítési helyétől eltérő tagállamban nyilvántartásba vett adóalany ilyenkor a teljesítési hely a közösségi megrendelő tagállama. Ügynöki közvetítés: minden esetben van egy alapügylet, amelyben a közvetítő nem vesz részt => az ügynök csupán összehozza a feleket, de azok már önállóan az ügynöktől függetlenül egymással kötnek szerződést. 3

4 Példa: egy ukrán adóalany felkér egy magyar adóalanyt, hogy az segítsen neki olyan magyar céget találni, amelyiktől kukoricát tudna vásárolni. mivel az ukrán adóalany belföldön nem letelepedett, ezért az adóalanyok közötti ügynöki szolgáltatás ott teljesül, ahol a megrendelő letelepedett => Ukrajnában a magyar ügynök a szolgáltatást Áfatörvény területi hatályán kívüli szolgáltatásként számlázza. Példa: egy román adóalany felkér egy magyar adóalanyt, hogy az segítsen neki olyan magyar céget találni, amelyiktől kukoricát tudna vásárolni. mivel a román adóalany belföldön nem letelepedett, ezért az adóalanyok közötti ügynöki szolgáltatás ott teljesül, ahol a megrendelő letelepedett => Romániában a magyar ügynök a szolgáltatást Áfatörvény területi hatályán kívüli szolgáltatásként számlázza. Ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások (39. ) A teljesítés helyét az ingatlan fekvése határozza meg Meglévő, vagy létrehozni kívánt ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás teljesítés helyét az ingatlan fekvése határozza meg. Példa 1. egy magyar tervező iroda egy magyar megrendelő részére romániai ingatlan terveit készíti el. => a tervezőiroda tervezési szolgáltatásának teljesítési helye Románia => az ügylet a magyar áfatörvény területi hatályán kívüli. Ha a példában csak egy ingatlan tervet készítenek, amely Romániában is felépíthető, akkor a teljesítés helye Magyarország. 4

5 A teljesítés helyét az ingatlan fekvése határozza meg Példa. 2: magyar építési vállalkozás egy Romániában épülő ingatlan építéséhez nyújt kőműves szolgáltatást, A teljesítés helye Románia => a szolgáltatást magyar áfa nem terheli. Ha a magyar adóalany a román jogszabályok értelmében nem köteles adóalanyként bejelentkezni Romániában a szolgáltatása utáni adót a román megrendelő fogja Romániában a szolgáltatásimport szabályai szerint megfizetni, A teljesítés helyét az ingatlan fekvése határozza meg Példa 3. A magyar vállalkozó a Romániában épülő ingatlanhoz nyújtott kőműves munkához román alvállalkozót vesz igénybe. a) ha a magyar adóalany jelenléte nem keletkeztet telephelyet a román szabályok szerint: A román alvállalkozó román forgalmi adóval terhelten számláz a magyar adóalany felé A magyar adóalany a román megrendelőjének forgalmi adó nélkül számláz a szolgáltatás utáni adót a román megrendelő fizeti meg a szolgáltatásimport szabályai szerint. A magyar adóalany a román alvállalkozó által ráterhelt román forgalmi adót a román adóhatóságtól kérheti vissza külföldi adóalany számára adható adóvisszatérítési eljárásban. A teljesítés helyét az ingatlan fekvése határozza meg Példa 3. A magyar vállalkozó a Romániában épülő ingatlanhoz nyújtott kőműves munkához román alvállalkozót vesz igénybe. b) ha a magyar építési vállalkozás jelenléte Romániában telephelyet keletkeztet => be kell jelentkeznie a román adóhatósághoz román alvállalkozó román forgalmi adóval terhelten számláz a magyar építési vállalkozás román áfával számláz a román megrendelő felé. 5

6 Személyszállítás teljesítési helye (40. ) Személyszállítás esetén a teljesítés helye a megtett útvonal Példa: a személyszállítás Debrecen - Bécs útvonalon teljesül, - a magyar áfatörvény területi hatálya alá csak a Debrecen és a határ közötti útszakasz tartozik, - a határ és Bécs közötti útszakasz pedig területi hatályon kívül van. - a Debrecen-határ útszakasz a törvény a alapján adómentes szolgáltatásnyújtásnak minősül. Teherfuvarozás teljesítési helye (41. ) adóalany a megrendelő esetén a fuvarozás teljesítési helyét a fuvarozást saját nevében megrendelő adóalany gazdasági letelepedésének helye határozza meg. (főszabály) Nem adóalany megrendelő esetén a belföldi és a harmadik országba irányuló, vagy onnan érkező fuvarozási szolgáltatások teljesítési helye a megtett útvonal, közösségi teherfuvarozás esetén pedig az indulás helye. Teherfuvarozás teljesítési helye (41. ) Belföldi útvonalon a fuvarozás Példa: Belföldi fuvarozótól, osztrák adóalany rendeli meg a Debrecen Budapest fuvart. Teljesítés helye Ausztria. Áfa területi hatályon kívüli. Példa Belföldi fuvarozótól, osztrák nem adóalany rendeli meg a Debrecen Budapest fuvart. Teljesítés helye: ez nem közösségi fuvar, mivel nem felel meg a tv. 41. (3)-nak. Ez a tv. 41. (1)-nek felel meg: ez egy közösségen belüli fuvarozástól eltérő fuvarozás, melynek teljesítési helyét a megtett útvonal határozza meg. Tehát a teljesítés helye: Magyarország. 6

7 Teherfuvarozás teljesítési helye (41. ) Harmadik országba irányuló vagy onnan érkező fuvarozás Harmadik országba irányuló vagy onnan érkező fuvarozás teljesítési helye: adóalany megrendelő esetén, azaz a megrendelő letelepedésének országa (főszabály szerint) A szolgáltatások teljesítési helye Kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások esetén Kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások teljesítési helye: Ha adóalany részére nyújtják azokat a teljesítés helyét az igénybevevő gazdasági célú letelepedettsége határozza meg Ha nem adóalanyok részére nyújtják a teljesítés helye a szolgáltatás tényleges nyújtásának a helye. 43. a személyszállításhoz és fuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások, az ingó termékhez kapcsolódó szakértői tevékenységek, továbbá az ún. bérmunka-szolgáltatások teljesítési helye attól függően alakul, hogy a megrendelő adóalany-e, vagy sem. Ha a megrendelő adóalany, akkor a teljesítés helye a főszabály szerint alakul: a teljesítés helye, ahol a megrendelő gazdasági letelepedésének a helye van. Ha a megrendelő nem adóalany a teljesítés helye a tényleges teljesítési hely. 7

8 Közlekedési eszköz rövid távú bérbeadása (ha a bérlet időtartama 31 napot hajók esetén a 90 napot nem haladja meg) Teljesítési hely ahol a közlekedési eszközt a megrendelő rendelkezésére bocsátják.. - Nem lényeges, hogy ki a bérlő: az számít, hogy hol történik meg a közlekedési eszköz rendelkezésre bocsátása. Közlekedési eszköz hosszú távú bérbeadása A teljesítés helyét főszabály szerint kell megállapítani: a teljesítés helye adóalany megrendelő esetén a megrendelő gazdasági letelepedésének a helye lesz, nem adóalany megrendelő esetén pedig a szolgáltatás nyújtójának székhelye, állandó telephelye. - Lényeges, hogy ki a bérlő Az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások teljesítési helye a tényleges teljesítés helye Hajók, vonatok, repülőgépek fedélzetén teljesített vendéglátó-ipari szolgáltatások teljesítési helye ahol a közösségi személyszállítás indulási helye van. Egyezően a termékértékesítésekkel. A teljesítés helye az a hely, ahol ezzel összefüggésben a szolgáltatást igénybevevő nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, feltéve, hogy ez a Közösség területén kívül van (46. ): a) szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, továbbá más, ezekhez hasonló jogok időleges vagy végleges átengedése; b) reklámszolgáltatások; c) tanácsadási, ügyvédi, számviteli, adóügyi, számítástechnikai, fordítói és tolmácsolási szolgáltatások, továbbá más, ezekhez hasonló szolgáltatások, ideértve - a (4) bekezdésben meghatározott feltétellel - a mérnöki szolgáltatást is; d) adatok feldolgozása és információk közlése; e) banki, biztosítási, viszontbiztosítási és egyéb pénzügyi szolgáltatások, kivéve a széfügyletet; f) munkaerő kölcsönzése, kirendelése, illetőleg személyzet rendelkezésre bocsátása; g) termék - ide nem értve az ingatlant és a közlekedési eszközök bármely fajtáját - bérbeadása; 8

9 46. h) földgázcsővezeték- és villamosenergiaelosztóhálózatokhoz való csatlakozás biztosítása, valamint a hálózatokon keresztüli földgáz- és villamosenergia-továbbítás biztosítása, továbbá más, ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások; i) telekommunikációs szolgáltatások; j) rádiós és televíziós műsorszolgáltatások; k) elektronikus úton nyújtott szolgáltatások. 9

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások:

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások: I. A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE 1. Kinek kell közösségi adószámot igényelnie? Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi adó alanynak, illetve a következőkben említett egyes speciális

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának VIII. évfolyam n 2012/4. TARTALOM BONÁCZ ZSOLT ROVATA 1 A nyomdai úton elôállított számla, nyugta megôrzésének fontossága 3 Külföldi pénzeszközben kifejezett ügyleteket terhelô adó megállapítása BONÁCZ

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező

Részletesebben

Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek

Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek A szolgáltatásnyújtások illetve termékértékesítések után fizetendő adó mértéke az általános forgalmi

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

Áfa kulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek köre 2015. január 1-jétől

Áfa kulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek köre 2015. január 1-jétől Áfa kulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek köre 2015. január 1-jétől Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben