BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT (2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. SEGÉDLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT (2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. www.barama.uw.hu) SEGÉDLET"

Átírás

1 BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT (2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. SEGÉDLET SZOLGÁLTATÁSOK ÁFA MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ TİL Ssz. Szolgáltatás leírása ÁFA mértéke 2010-ben 1. fodrászati szolgáltatás szolgáltatás nyújtójának gazdasági - nem adóalanynak (magánszemély részére) Ausztria területén letelepedésének helye a teljesítés helye 25 % ÁFA 2. fodrászati szolgáltatás - adóalanynak Ausztria területén 3. fodrászati szolgáltatás - ha van Ausztriában üzlete - nem adóalanynak és adóalanynak egyaránt 4. szerb adóalany felkérésére magyar adóalany saját név alatt, de más javára üzleti partnereket keres (ügynöki közvetítés) 5. olasz adóalany megbízza a magyar közvetítıt, hogy a Magyarországon található gépsorának értékesítésében közvetítsen (ügynöki közvetítés) 6. magyar építési vállalkozó Romániában épülı ingatlan felépítéséhez nyújt kımőves szolgáltatást (feltételezzük, hogy a munka idıtartama miatt nem kell a magyar adóalanynak letelepednie Romániában) /Romániában 6 hónapot meghaladó munkavégzés esetén a magyar adóalany köteles letelepedni/ szolgáltatás megrendelıjének letelepedési helye a teljesítési hely ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatás Ausztriában letelepedett adóalanynak minısül ÁFA fizetési kötelezettség Ausztriában keletkezik (helyi ÁFA tvnek megfelelıen) Magyarországon végzi az adóalany a piackutatást, de 2010-tıl a megrendelı adóalany letelepedési helye a teljesítési hely szerb adóalany a megbízó ÁFA törvény területi hatályán kívüli szolgáltatás az olasz adóalany köteles magyar adószámot kérni nyilvántartásba vételi céllal (nem lesz letelepedett Magyarországon) ı ÁFÁ-san számlázza ki a gépsor értékesítést; de a megbízott magyar közvetítınél a teljesítési hely ÁFA területi hatályán kívüli lesz, mert a megrendelı olasz adóalany, aki nem telepedett Teljesítési hely Románia a szolgáltatás utáni ÁFÁ-t a román adóalany megrendelı fogja Romániában a szolgáltatásimport szabályai szerint megfizetni. / ha letelepedett a magyar adóalany, akkor a román ÁFÁ-t kell felszámítani és bevallania Romániában/ ben is ez a szabály! 1

2 7. magyar építési vállalkozó Romániában épülı ingatlan felépítéséhez nyújtott kımőves munkához román alvállalkozót vesz igénybe (feltételezzük, hogy a munka 6 hónapnál rövidebb ideig tart nincs letelepedési kötelezettsége a magyar adóalanynak) a román alvállalkozó román ÁFÁ-val növelten számláz a magyar adóalanynak mert a teljesítési hely az ingatlan miatt Románia. A magyar adóalany a román megrendelınek forgalmi adó nélkül számláz, a szolgáltatás utáni adót a román megrendelı fizeti meg a szolgáltatásimport szabályai szerint. A magyar adóalany a román alvállalkozó által felszámított román ÁFÁ-t a román adóhatóságtól kérheti vissza az adó-visszatérítési eljárásban ben is ez a szabály! 8. magyar építési vállalkozó Romániában épülı ingatlan felépítéséhez nyújtott kımőves munkához román alvállalkozót vesz igénybe és a munka idıtartama miatt letelepedési kötelezettsége van a magyar adóalanynak a román alvállalkozó román ÁFÁ-val növelten számláz a magyar adóalanynak. A magyar építési vállalkozó is román ÁFÁ-t számít fel a román megrendelı felé. (Romániában a magyar adóalany ÁFA bevallásra kötelezett) ben is ez a szabály! 9. Magyar villanyszerelı Romániában magyar adóalanynak (aki az építkezés fıvállalkozója) megrendelésére végez villanyszerelési munkákat. 10. Magyar építıipari vállalkozó Ausztriában nem adóalanyok, magánszemélyek részére végez lakásfelújításokat A szolgáltatás az ingatlan fekvése szerint Romániában teljesül - ha 6 hónapnál rövidebb a munka elvégzési ideje - a szolgáltatás utáni adót a román megrendelı fizeti meg a szolgáltatásimport szabályai szerint. E tevékenység után Ausztriában kell a vállalkozónak ÁFÁ-t fizetnie - mivel a teljesítési hely Ausztria. 11. Szlovák kımőves Salgótarjánban kımővesmunkákat végez magyar magánszemélyek részére. A szolgáltatás után Magyarországon kell ÁFÁ-t fizetni - a szlovák vállalkozónak Magyarországon kell adószámot kérnie. 2

3 12. Budapest-Róma személyszállítás Budapest Magyar Köztársaság Államhatár (pld. Rábafüzes) közötti útszakasz magyar ÁFA tv. hatálya alá tartozó ügylet Rábafüzes Róma útszakasz a magyar ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatás DE: ÁFA tv a alapján amennyiben a személyszállítás külföldre irányul, vagy onnan érkezik akkor a belföldi útszakaszra esı ellenérték mentes az adó alól. A kiállított számlában az adóalanynak a teljes utat meg kell bontania a belföldi állomás és a határ közötti útszakaszra mely adómentes szolgáltatás; továbbá a határ és a külföldi állomás közötti útszakaszra, mely ÁFA törvény területi hatályán kívüli teljesítéső. (ÁFA bevallásnál van jelentısége a besorolásnak!) 13. magyar adóalany megrendeli a magyar fuvarozótól, hogy a terméket szállítsa el Nagykanizsáról Grazba Közösségi fuvarozásról van szó. Indulás helye belföld a megrendelı nyilvántartásba vételének tagállama Magyarország. 14. magyar adóalany megrendeli a magyar fuvarozótól, hogy Grazból Nagykanizsára fuvarozzon. 15. horvát adóalany rendeli meg a magyar fuvarozótól a Nagykanizsa Graz fuvart. 25 % ÁFÁ-val növelten kell a számlát kiállítani a megrendelı adóalany gazdasági letelepedésének helye Magyarország, ami a teljesítés helye is. 25 % ÁFÁ-val növelten kell a számlát kiállítani a megrendelı adóalany gazdasági letelepedésének helye Magyarország ami a teljesítés helye is. ÁFA területi hatályán kívüli a szolgáltatás, mivel a megrendelı gazdasági letelepedésének helye határozza meg a fuvarozás teljesítési helyét. 16. horvát adóalany rendeli meg a magyar fuvarozótól a Graz Nagykanizsa fuvart ÁFA területi hatályán kívüli a szolgáltatás, mivel a megrendelı gazdasági letelepedésének helye határozza meg a fuvarozás teljesítési helyét. 3

4 17. magyar adóalany magyar fuvarozótól megrendeli, hogy az általa egy svájci partnerének értékesített terméket a fuvarozó szállítsa Svájcba (a értékesített terméket a vámhatóság a teljesítés napját követı 90 napon belül kilépteti) 18 Budapestrıl Kijevbe történı szállítással bíz meg egy magyar cég egy magyar fuvarost. 19. magyar adóalany Csehországba fuvarozandó termékhez egy másik magyar adóalanytól a fuvareszköz ırzését rendeli meg (fuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatásnak minısül) A fuvarozás, így az ırzés három tagállamban teljesül: Magyarország, Szlovákia, Csehország. 20. cseh adóalany Budapest Prágába tartó fuvarhoz rendeli meg magyar adóalanytól a fuvareszköz ırzését. 21. magyar adóalany fuvarozási szolgáltatást rendel meg ausztriai adóalanytól a megrendelés egyszeri fuvarra vonatkozik 22. Magánszemély Budapestrıl Bécsbe költözik. megrendelı adóalany gazdasági letelepedésének helye a teljesítési hely magyar a megrendelı, ezért ÁFÁ-s lenne a fuvar DE: az ÁFA tv (1) bekezdés b, pontja alapján az olyan termék fuvarozása, amelyet a vámhatóság kiviteli eljárás keretében kiléptet a Közösség területérıl, adómentes. A megrendelı magyar a teljesítés teljes egészében a magyar ÁFA tv. alá tartozik. A fuvar ellenértéke után azonban nem kell adót fizetni, akkor sem, ha saját vagyonát fuvaroztatja a megbízó és akkor sem, ha értékesítette, de a kiléptetés nem történik meg 90 napon belül. A feltétel az, hogy a fuvarozott terméket harmadik országba kiviteli eljárás keretében kiléptessék. megrendelı adóalany illetıségének országa lesz a teljesítési hely - 25 % ÁFÁ-t kell felszámítani cseh adóalany a megrendelı a teljesítési hely Csehország ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatás megrendelı Magyarországon letelepedett az adót a magyar adóalany fogja megfizetni az osztrák partner helyett. (import szolgáltatásnak minısül) a teljesítési idıpontja a lerakás napja lesz (ÁFA tv. 55. (1) A megbízás alapján bonyolított teherszállítás teljesítési helye Budapest, tehát a teljes fuvardíjnak magyar ÁFÁt kell tartalmaznia függetlenül a fuvarozó illetıségétıl. Ha a fuvaros Magyarországon nem regisztrált adóalany, akkor az adófizetés érdekében be kell jelentkeznie Magyarországon. 4

5 23. Magyar magánszemély Bécsben vásárolt bútorai Gyırbe szállításával bíz meg egy magyar fuvarozót. 24. Nem adóalany magánszemély megbízásából egy terméket Debrecenbıl Nyíregyházára fuvaroznak. 25. A magánszemély Budapestrıl Bécsbe költözése során a berakodással és Bécsben a kirakodással megbíz egy, a fuvarostól eltérı vállalkozót. 26. német adóalany egy magyar adóalanytól bérmunkát rendel meg. A terméket visszaszállítják majd Németországba 27. német adóalany egy magyar adóalanytól bérmunkát rendel meg. A termék Magyarországon marad. 28. német adóalany Magyarországon raktárat tart fent és innen értékesíti a magyar adóalany által megmunkált termékeket 29. német adóalany egy magyar adóalanytól bérmunkát rendel meg. A terméket Németországtól eltérı tagállamba szállítják ki A teljesítési helye a bécsi indulási helyre való tekintettel Ausztria, tehát Magyarországon ezen szolgáltatás után nem kell ÁFÁ-t fizetnie. Az ausztriai teljesítési helyre tekintettel a magyar fuvarosnak célszerő az osztrák adóhatóság tájékoztatását kérni a tennivalók érdekében. A szolgáltatás teljesítési helye Magyarország ha a fuvaros vállalkozó Magyarországon nem nyilvántartásba vett adóalany akkor regisztráltatnia kell magát) A berakodás teljesítési helye Magyarország, a kirakodás teljesítési helye Ausztria. ( Ha a fuvaros vállalja a be- és kirakodás végzését is, akkor annak ellenértéke a fuvarozási szolgáltatás adóalapjába tartozik, annak járuléka, így a teljes ellenértéke a fuvarozási helye szerint minısül, vagyis az indulási helyre való tekintettel Magyarország) teljesítés helye Németország mivel a megrendelı adóalany gazdasági célú letelepedésének helye ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatás a német adóalanynak adószámot kell kérnie regisztráltatnia kell magát; de a megrendelı Németországban letelepedett adóalany ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatás a raktár helyhez kötött ezért a német adóalanynak Magyarországon le kell telepednie; a bérmunka belföldön teljesítettnek minısül 25 % ÁFÁ-val kell számlázni a német adóalany felé. a, meg kell vizsgálni, hogy a megmunkált terméket a német adóalany belföldi telephelyének közbeiktatásával szállítják-e ki. Ha a német adóalanynak nincs belföldön telephelye, vagy van ugyan, de nem e telephely közbeiktatásával történik meg a termék kiszállítása akkor a teljesítési hely a német megrendelı más tagállambeli telephelyéhez tevıdik Áfa területi hatályán kívüli szolgáltatás 5

6 30. német adóalany magyar adóalanytól bérmunkát rendel meg. A terméket harmadik országba szállítják ki 31. magyar adóalanytól olasz adóalany reklámszolgáltatást rendel meg 32. szerb illetıségő adóalany magyar adóalanytól reklámszolgáltatást rendel meg 33. magyar adóalany reklámszolgáltatást rendel meg angol adóalanytól 34. Közlekedési eszköz bérbeadásnál a, rövid távú bérbeadás - a bérlet idıtartama a 30 napot hajók esetében a 90 napot nem haladja meg 35. b, hosszú távú bérbeadás 30 napot hajók esetében a 90 napot meghaladó bérleti idı 36. magyar adóalany kitelepül ideiglenesen Ausztriába egy fesztiválra, hogy éttermi vendéglátási szolgáltatást nyújtson 37. magyar adóalany budapesti ingatlan kártevı mentesítését rendeli meg egy Szlovákiában letelepedett adóalanytól 38. Magyar szálloda szolgáltatását német cég veszi igénybe. 39. Osztrák adóalany Sopron egyik éttermében tartja meg az üzleti vacsorát, amelyen üzletfeleit megvendégeli. ÁFA tv adómentesítı szabálya alkalmazható a harmadik országba kiszállított termék megmunkálása akkor mentes az adó alól, ha a megrendelınek van belföldön telephelye, amelyhez kapcsolódóan rendelte meg a bérmunkaszolgáltatást, és a megmunkált termék fuvarozását nem a megrendelı szervezi vagy bonyolítja. teljesítés helye a megrendelı tagállama ÁFA törvény területi hatályán kívüli szolgáltatás teljesítési hely Szerbia ÁFA törvény területi hatályán kívüli szolgáltatás teljesítési hely a megrendelı tagállama az igénybe vett szolgáltatás utáni ÁFÁ-t a magyar megrendelı adóalany fogja megfizetni a szolgáltatásimport szabályai szerint teljesítési hely ahol a közlekedési eszközt a megrendelı rendelkezésére bocsátják.(ahol a bérlı a közlekedési eszközt birtokba veszi; figyelni kell a tényleges használat, illetve a vagyoni elıny szerzésére) teljesítési hely a megrendelı gazdasági letelepedésének a hely; nem adóalany esetében a szolgáltatás nyújtójának székhelye, állandó telephelye teljesítési hely Ausztria az osztrák ÁFA mértékkel kell kiállítania a számlát (adószámot kell kérnie) a teljesítési hely belföld, a szolgáltatás nyújtója belföldön nem letelepedett a magyar igénybe vevı adóalany fogja megfizetni a szlovák nyújtó helyett az ÁFÁ-t. A szolgáltatás után a szálloda 18 %-os mértékő magyar ÁFÁ-t számít fel. A szolgáltatás teljesítési helye Magyarország magyar ÁFÁ-val növelt ellenértéket számláz éttermi szolgáltatásról a magyar adóalany. 6

7 40. Ukrán adóalany Sopron egyik éttermében tartja meg az üzleti vacsorát, amelyen üzletfeleit megvendégeli. 41. Budapest-Hamburg közötti vasúti közlekedés során az étkezıkocsiban éttermi vendéglátást veszünk igénybe 42. Egy német adóalany, akinek németországi székhelye mellett van állandó telephelye Lengyelországban, Ukrajnában és Magyarországon is, reklámszolgáltatást rendel meg egy magyar adóalanytól 43. Egy magyar alapítvány (amely nem végez gazdasági tevékenységet, tehát nem ÁFA-alany) részére osztrák adóalany akinek nincs Magyarországon állandó telephelye reklámszolgáltatást nyújt 44. Egy magyar adóalany nyújt ügyvédi szolgáltatást egy német áfaazonosítóval rendelkezı nem adóalany jogi személynek 45. Egy magyar egyéni vállalkozó a szlovéniai nyaralása során keletkezett kártérítési igénye érvényesítése érdekében igénybevett szlovén ügyvédi szolgáltatást 46. Egy magyar egyéni vállalkozó egy szlovén ügyvédet egy szlovén céggel kötendı üzleti kapcsolat szerzıdéseinek intézésével bízza meg A szolgáltatás teljesítési helye Magyarország magyar ÁFÁ-val növelt ellenértéket számláz éttermi szolgáltatásról a magyar adóalany A budapesti indulásra való tekintettel a teljes útszakaszon magyar ÁFÁ-val növelt árat kell fizetni az étkezıkocsiban elfogyasztott étel, ital után. A visszaútnál pedig német ÁFÁ-t tartalmazó árat kell az utazás során igénybe vett vendéglátóipari szolgáltatásért fizetni. A büfékocsit üzemeltetınek mindkét államban (Németországban és Magyarországon is) regisztráltatnia kell magát ÁFA-alanyként feltéve, ha nincs letelepedve ezen államokban. a teljesítési helyet azon országbeli letelepedési helye határozza meg, amelyhez a reklámszolgáltatást igénybe veszi teljesítési hely Magyarországon van és az adót fordított adózással az alapítvány fizeti. (nem adóalany jogi személy a teljesítési hely szempontjából csak igénybevevıként jöhet szóba) az ügyvédi szolgáltatás teljesítési helye Németországban van, ott kell az igénybevevınek ÁFÁ-t fizetnie az ügylet a magyar ÁFA területi hatályán kívül esik a teljesítési hely Szlovénia, ottani ÁFÁval növelt ellenértéket kell az ügyvéd részére fizetni az ügyvédi szolgáltatás teljesítési helye Magyarország az ügyvédi díjat szlovén ÁFA nem terheli Magyarországon a fordított adózással az egyéni vállalkozónak kell megfizetnie az ÁFÁ-t 7

8 47. Nem adóalany magánszemély ügyvédi szolgáltatás szeretne igénybe venni Szlovákiában, amihez közvetítı útján keres szlovák ügyvédet. 48. Magyar cég utazási irodán keresztül szálláshelyet foglal Párizsban az üzleti tárgyalásra kiküldött munkatársának. 49. Holland magánszemély bérbe adja budapesti lakását. 50. Budapest Bécs között vasúti személyszállítás 51. Budapest Moszkva közötti személyszállítási közlekedés esetén Az ügynök más nevében és javára eljárva közvetíti az ügyvédi szolgáltatást, tevékenységének teljesítési helye Szlovákia, mivel a közvetített ügyvédi szolgáltatásnak is tekintve a szolgáltatásnyújtó szlovákiai letelepedési helyét Szlovákiában van a teljesítési helye. Az utazási iroda saját nevében, az ÁFA tv a alapján közvetített szolgáltatásként számlázza a párizsi szállodai szolgáltatást, amelynek teljesítési helye Franciaország, a számlában magyar ÁFA nem szerepeltetendı a szolgáltatás árában francia ÁFA szerepelhet. A bérbeadás teljesítési helye Magyarország, akár magánszemélynek, akár adóalanynak adja bérbe és az ingatlan bérbeadás állandó telephelyet is keletkeztet. A holland magánszemélynek a magyar adóhatóságnál adószámot kell kérnie akkor is, ha az ingatlan bérbeadásra nem választ adókötelezettséget. A bejelentkezési kötelezettség a bérlı személyétıl függetlenül fennáll. Magyar Köztársaság államhatáráig a magyar ÁFA tv. területi hatálya alá tartozik az ÁFA tv a alapján azonban adómentes. A határon túli útszakasz pedig a törvény területi hatályán kívül esik. Magyar Köztársaság államhatárig ÁFA tv. területi hatálya alá tartozik de adómentes ; a határon túli szakasz pedig a törvény területi hatályán kívül esik. NEM MINDEN TAGÁLLAMBAN ÉS ÁLLAMBAN ADÓMENTES A NEMZETKÖZI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 8

9 52. Egy francia adóalany tudományos konferenciát szervez Budapesten, amelyen nem adóalany magánszemélyek vesznek részt, valamint cégek képviseletében alkalmazottaik. 53. Magyar adóalany kiállítást szervez Németországban magyar adóalany megbízásából. 54. Egy osztrák magánszemély Sopronban javíttatja meg az autóját. 55. Egy magyar magánszemély Kassára viszi át valamelyik háztartási gépét javíttatni. 56. Ukrajnai magánszemély részére magyar ügyvédi iroda szolgáltatást nyújt. 57 Szlovákiai magánszemély részére nyújt ügyvédi szolgáltatást a magyar ügyvédi iroda. A teljesítési hely Magyarország, a francia szervezınek a nem adóalany résztvevıknek nyújtott szolgáltatás miatt Magyarországon regisztráltatnia kell magát adóalanyként. Az adóalany megrendelık mint Magyarországon regisztrált adóalanyok fordított adózással fizetik meg az igénybe vett szolgáltatás után az ÁFÁ-t. A teljesítési hely Németország. Amennyiben a kiállítást szervezı csak megszervezi a kiállítást, de arra a belépıket a megbízó magyar adóalany saját nevében értékesíti a kiállítást látogató magánszemélyeknek,akkor a magyar megbízónak Németországban vélhetıen regisztráltatnia kell magát, mert a kiállítás belépıjegyei ellenértéke után neki kell Németországban adót fizetnie, és mint ott regisztrált adóalany a szervezési szolgáltatás után fordított adózással adófizetésre lesz kötelezett, s így a szervezı magyar adóalanynak nem kell Németországban regisztráltatnia magát. Célszerő a német adóhatóságot megkeresni az adófizetésre kötelezett személy tisztázása érdekében A javítási szolgáltatás után Magyarországon kell ÁFÁ-t fizetni teljesítési hely Magyarország. A szolgáltatás teljesítési helye Szlovákia a szolgáltatás árában szlovák ÁFÁ-t számítanak fel. Ez a szolgáltatás a megrendelı személyére tekintettel a magyar ÁFA tv. területi hatályán kívüli szolgáltatás. A szolgáltatást nyújtó ügyvédi iroda letelepedési helye szerint Magyarország itt kell adót fizetni. 9

10 58 Lengyel székhelyő adóalany megrendelésére magyar fuvarozó terméket szállít Varsóból Berlinbe, ahol én adja át a fuvarozott terméket a címzettnek. 59. magyar adóalany megrendelésre teljesíti a Varsóból Berlinbe történı szállítást a magyar fuvarozó. 60. Ukrán adóalany rendeli meg magyar fuvarozótól a Varsóból Berlinbe történı szállítást. 61. Magyar adóalany lengyel fuvarostól rendeli meg a Varsóból Berlinbe történı szállítást. 62. Magyar adóalany török adóalanytól rendeli meg a Varsóból Berlinbe történı szállítást. 63. Lengyel adóalany megrendelésére magyar fuvarozó Varsóból Moszkvába szállítja a terméket. 64. Magyar adóalany megrendelésére magyar fuvarozó teljesíti a Varsó Moszkva közötti fuvart. A teljesítési hely Lengyelország, tekintve, hogy a Lengyelországban letelepedett adóalany a megrendelı. A fuvarozó ÁFA területi hatályon kívüli szolgáltatásról állít ki számlát, a számlán fel kell tüntetnie a megrendelı ÁFA-számát. Az ügyletrıl a fuvarozónak összesítı nyilatkozatot kell beadnia. A teljesítési hely Magyarország általános szabályok szerint 25 % ÁFÁval kell számlázni. A teljesítési hely Ukrajna a számlán az ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatás szerepel a megrendelı adószámát fel kell tüntetni a számlán. Összesítı nyilatkozatban nem kell szerepeltetni az ügyletet. A teljesítési hely Magyarország. A magyar adóalanynak fordított adózással kell az ÁFÁ-t megfizetnie. Az összesítı nyilatkozatban szerepeltetnie kell az importszolgáltatást. A teljesítési hely Magyarország. A fordított adózás szabályai szerint a magyar megrendelı fizeti az ÁFÁ-t. Összesítı nyilatkozatot nem kell beadni. A teljesítési hely Lengyelország. A magyar fuvarozó áfa nélküli számlát állít ki ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatásról. AZ ügyletnek az irányelv 146. cikk (1Í) bekezdés e, pontja alapján Lengyelországban is adómentesség alá kell tartoznia az exporthoz kapcsolódó szolgáltatás miatt azonban ez a megrendelı nyilatkozatával megerısíthetı így a magyar fuvarosnak ezt a szolgáltatást az összesítı nyilatkozatban nem kell feltüntetnie A teljesítési hely Magyarország, a szolgáltatás az ÁFA tv (1) bekezdése alapján adómentes. Összesítı nyilatkozatot nem kell benyújtani. 10

11 65. Ukrán adóalany megrendelésére teljesíti a Varsó-Moszkva közötti fuvart a magyar fuvarozó. 66. Magyar megrendelı lengyel fuvarost bíz meg a Varsó Moszkva közötti fuvar lebonyolításával. 67. Magyar adóalany török adóalanytól rendeli meg a Varsó Moszkva közötti fuvart. 68. Olasz adóalany magyar adóalanyt azzal bíz meg, hogy az általa forgalmazott termékeknek Magyarországon és esetleg a szomszédos országokban vevıt keressen. A magyar adóalany ezen szolgáltatásért ellenértéket az olasz adóalany által teljesített értékesítés ellenértékének meghatározott %-a alapján kapja, amirıl havonta számolnak el és az ellenértéket az ezt követı hónap 25-ig utalják át az ügynöknek. 69. Kanadai adóalany magyar adóalanyt bíz meg, hogy az általa forgalmazott termékeknek Magyarországon és esetleg a szomszédos országokban vevıt keressen. 70. Magyar adóalany ügynöki szolgáltatás rendel meg ukrán adóalanytól. 71. Magyar adóalany német adóalanytól bérel személygépkocsit 3 évre szóló bérleti szerzıdés alapján. A bérleti díjat minden hónap 10-éig kell megfizetnie. A teljesítési hely Ukrajna a számlán az ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatás szerepel a megrendelı adószámát fel kell tüntetni a számlán. Összesítı nyilatkozatban nem kell szerepeltetni az ügyletet A teljesítés helye Magyarország, az ügylet az ÁFA tv (1) bekezdése alapján adómentes. AZ ügyletet az összesítı nyilatkozatban nem kell szerepeltetni. A teljesítési hely Magyarország. Az ügylet az ÁFA tv (1) bekezdése alapján adómentes. Az összesítı nyilatkozatban az ügyletet nem kell szerepeltetni. A teljesítési hely Olaszország. A magyar adóalany ÁFA felszámítása nélkül számláz, feltüntetve az olasz adóalany adószámát és a területi hatályon kívüli elnevezést. A magyar adóalanynak az ügyletrıl összesítı nyilatkozatot kell beadnia. A szolgáltatás ellenértékét az ÁFA tv szabályaira tekintettel abban a hónapban kell szerepeltetnie, amelyre az ellenérték fizetési határideje esik. Az ügylet a magyar ÁFA tv. területi hatályán kívüli. Összesítı nyilatkozatot nem kell beadni. A teljesítési hely Magyarország. A fizetésre kötelezett a magyar megrendelı. A fizetendı adót az 58. szerinti idıpontban kell megállapítani. Összesítı nyilatkozatot be kell adni. A teljesítési hely Magyarország. A fizetésre kötelezett a magyar bérlı. A fizetendı adót az 58. szerinti idıpontban kell szerepeltetni a bevallásban és az ügyletet az összesítı nyilatkozatban is fel kell tüntetni. A fordított adózással megfizetett ÁFA mivel személygépkocsi bérletérıl van szó nem levonható. 11

12 72. Magyar adóalany szlovák adóalanytól bérel személygépkocsit 30 napra. A jármővet Kassán veszi át. 73. Magyar adóalany ingatlanon végez építési-szerelési szolgáltatást Romániában a román adóalany megrendelésére. 74. Magyar, kizárólag tárgyi mentes tevékenységet végzı adóalany megrendelésre szlovák adóalany végez építési-szerelési szolgáltatást Magyarországon lévı ingatlanon. A szlovák vállalkozónak Magyarországon nincs állandó telephelye. 75. EVA alany német adóalany részére tanácsadási szolgáltatást nyújt, a teljesítési idıpontja a. 76. EVA alany számítástechnikai szolgáltatást rendel meg osztrák adóalanytól. A teljesítési idıpontja A teljesítési hely Szlovákia. Az adót Szlovákiában a szlovák adóalany fizeti és áthárítja a magyar bérbevevıre. A magyar vállalkozó a bérleti díj ÁFÁ-ját a külföldön letelepedett vállalkozók ÁFA visszatérítési szabályai szerint kérheti vissza a magyar adóhatóságnál beadott elektronikus kérelemben - a szlovák adóhatóságtól. Feltéve, ha a szlovák szabályok ennek a levonását nem tiltják. (összesítı nyilatkozatot az ügyletrıl nem kell beadni) A teljesítési hely Románia. Magyarországon nem kell ÁFÁ-t fizetni. Összesítı nyilatkozatot sem kell beadni. A teljesítési hely Magyarország. A fizetésre kötelezett a magyar megrendelı fordított adózással. A fizetendı adót a 60. alkalmazásával kell meghatározni. Ha a teljesítés án van, a számlát án veszi kézhez a megrendelı, az ellenértéke én utalja át, akkor a fizetendı ÁFÁ-t március 26-án kell az adóelszámolásban szerepeltetni, mely bevallási kötelezettséget a 86-os nyomtatvány április 20-áig történı benyújtásával kell teljesíteni. A megrendelınek ÁFA levonási joga nincs, csak fizetési kötelezettsége. Az ügyletrıl összesítı nyilatkozatot nem kell beadni. A teljesítési hely Németország. A magyar szolgáltatásnyújtó ÁFA nélkül számláz, figyelemmel az EVA tv. és az ÁFA tv. számlázási szabályaira. A 60-as összesítı nyilatkozatot május hónapról június 20-ig kell benyújtania. A teljesítés helye Magyarország. Az áfát fordított adózással az EVA alany állapítja meg a 86-os bevalláson szerepelteti, melyet május 20-ig kell benyújtania, valamint összesítı nyilatkozatot is május 20-ig kell adnia. 12

13 77. EVA alany KFT svájci adóalany által Magyarországon rendezett tudományos konferencián vesz részt án, valamint részt vesz június 22-én egy francia adóalany által Magyarországon szervezett kiállításon. (egyik külföldi adóalanynak sincs Magyarországon állandó telephelye) Mindkét szolgáltatásról a teljesítés napján megkapja a számlát. A teljesítési helye mindkét szolgáltatásnál Magyarország. A szolgáltatások után az EVA alanynak kell adót fizetnie a fordított adózás szabályai szerint. AZ EVA alany a francia adóalany által szervezett szolgáltatás után a fizetendı adót a 86-os bevalláson július 20-áig vallja be. A svájci adóalanytól igénybe vett szolgáltatást pedig a 43-as bevalláson ig benyújtott bevallásban szerepelteti. Összesítı nyilatkozatot nem kell benyújtania. FUVAROZÁS A teherfuvarozási szolgáltatás teljesítési helyét 2010-tıl a szolgáltatást igénybe vevı gazdálkodó gazdasági letelepülésének helye határozza meg. Ha a megrendelı vállalkozásnak több országban van telephelye, akkor azon telephely a teljesítési hely, amely telephely gazdálkodásához leginkább köthetı a fuvarfeladat teljesítése. E szabályból adódóan, ha a megrendelınek több államban van telephelye, akkor a szállítmányozóval közölni kell, hogy melyik országbeli letelepüléshez kötıdik a fuvarfeladat. A teljesítési hely meghatározása szempontjából érdektelen, hogy fuvarfeladatot milyen útvonalon teljesítették. Ha magyar megrendelınek fuvaroznak, akkor mindegy, hogy kizárólag EU-területet, vagy kizárólag magyar területet érint, a teljesítési hely mindenképpen Magyarország. Egy magyar fuvarozó csak akkor teljesít belföldi teljesítési hellyel szolgáltatást, ha olyan adóalanynak fuvarozik, aki közli vele, hogy a leginkább érintett gazdasági letelepülése Magyarországon van. Minden más esetben a magyar fuvarozó által teljesített fuvarfeladat teljesítési helye külföld. Ha a magyar fuvarozó megállapítja, hogy a megrendelı gazdasági letelepedése miatt a teljesítési hely a közösség másik tagállama, akkor a kiállított számláján ÁFÁ-t nem tüntet fel, viszont megjegyzi, hogy a vevı az adófizetésre kötelezett. 13

14 A számlán szükséges feltüntetni a megrendelı közösségi adószámát is. A Közösségen belüli fuvart a 1065 sz. bevallás 88. sorában tájékoztató adatként fel kell tüntetni. A 88. sorban feltüntetett adatnak egyeznie kell a 10A60 összesítı nyilatkozat 03 lapján közölt összeggel. Amennyiben a magyar fuvarozó harmadik országban letelepedett vállalkozásnak fuvaroz, akkor szintén nem tüntet fel ÁFÁ-t a számlán, és megjegyzi, hogy külföldön teljesített szolgáltatásról van szó. Harmadik országbeli adóalannyal történı szerzıdés esetén igazolni kell a partner adóalanyiságát. (azt, hogy vállalkozó a megbízó) A harmadik országban teljesített szolgáltatások összesített ellenértékét a 1065 sz. bevallás 90. sorában kell szerepeltetni viszont összesítı nyilatkozatban nem kell feltüntetni. Ha a magyar fuvarozó olyan terméket szállít ki harmadik országba, amit kiviteli eljárás alá vontak akkor szolgáltatás mentes az adó alól. Adómentes továbbá a termékimportot megvalósító fuvarozás, ha a fuvar ellenértéke beépül a termékimport adóalapjába. Adómentes a fuvar, ha a terméket betárolják vámraktárba, vagy adóraktárba. Ha a magyar fuvarozó egy kizárólag belföldön letelepedett magyar adóalanynak állítja ki az adómentes számlát, mivel az ügyletet a törvény mentesíti az adó alól, akkor a számlán megjegyzi, hogy az ügylet adómentes és a törvényi hivatkozást is feltünteti a számlán. Azt a sz. bevallás 01. sorában kell szerepeltetni. Ha magyar fuvarozó Közösségen belüli tagállamban letelepedett adóalanynak végez szolgáltatást, akkor a magyar fuvarozó számláján feltüntetni, hogy az ügylet külföldön teljesített és mentes a HÉA alól. Ezt az ügyletet nem kell szerepeltetni az összesítı nyilatkozatban. források: Dr Farkas Alexandra A szolgáltatásnyújtás teljesítési helye (ADÓ szaklap 2010/1-2.szám) Tomcsányi Erzsébet-Sike Olga-dr. Gubacsi Bernadett-dr. Lóránt Szabolcs-dr. Vincze Eniı ADÓZÁS ÉS SZÁMVITEL c. könyve (ECOVIT kiadó-2010.) Vira Sándor Fuvarozási szolgáltatások adózása 2010 ( Önadózó 2010/2. szám) 14

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. március 22. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. február 8. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása

Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása VEZINFÓ Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása Budapest, 2012. október 9. Előadó: Dr Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Adótanácsadók Egyesülete Szakmai Bizottság tagja Az előadás képei letölthetőek:

Részletesebben

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó 2010. szeptember 29. Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóév Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvetı szabályai 2013. Kik tartoznak

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

SEGÉDLET (PÉLDÁK) ÁFA- TÖRVÉNY VÁLTOZÁSA 2011.07.01-TİL

SEGÉDLET (PÉLDÁK) ÁFA- TÖRVÉNY VÁLTOZÁSA 2011.07.01-TİL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/568-159 E-mail: barama.kft@t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu SEGÉDLET (PÉLDÁK) ÁFA- TÖRVÉNY VÁLTOZÁSA 2011.07.01-TİL

Részletesebben

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai Előadó: RABB Andrea, okl.nki.áfa, adóellenőrzési adószakértő, Moklasz nemzetközi alelnök 1 Folyamatos változások a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Nemzetközi számlázás. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó

Nemzetközi számlázás. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Nemzetközi számlázás Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Közösségen belüli (adómentes) termékértékesítés HU GB HUadóalany1 DEadóalany2 Közösségen belüli termékértékesítés Közösségen belüli termékbeszerzés

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Nemzetközi szolgáltatások számlázása. Budapest, 2015. április 15.

Nemzetközi szolgáltatások számlázása. Budapest, 2015. április 15. Nemzetközi szolgáltatások számlázása Budapest, 2015. április 15. Előadó: Dr Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Adótanácsadók Egyesülete Szakmai Bizottság tagja külföldi adóalany vevő belföldi adóalany

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

2011-es ÁFA változások

2011-es ÁFA változások 2011-es ÁFA változások Kulturális, sportszolgáltatások teljesítési helye Idén nincs különbség az adóalanyoknak és a nem adóalanyoknak nyújtott kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

ÁFA. A fizetett előleg az "ellenérték megtérítésének" minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak?

ÁFA. A fizetett előleg az ellenérték megtérítésének minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak? ÁFA 1. Egy külföldi (Szerbia) vállalkozásnak van magyar fióktelepe, áfás adószámmal. Ugyanennek a társaságnak a tulajdonában van egy építési telek Magyarországon, amit értékesíteni kíván. A telek az osztrák

Részletesebben

VEZINFÓ. Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása. Budapest, 2012. június 5.

VEZINFÓ. Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása. Budapest, 2012. június 5. VEZINFÓ Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása Budapest, 2012. június 5. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Teljesítés helye 2010.

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó 1. Kérdés: Miben különbözik a Romániába irányuló termékértékesítés, illetve a Romániából induló termékbeszerzés a termékexporttól és a termékimporttól? 1. Válasz: A vámteher alóli

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A 142. (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek Sorszám Megnevezés Vtsz.

TÁJÉKOZTATÓ. A 142. (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek Sorszám Megnevezés Vtsz. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI TERMÉKEK

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Áfa 2011. Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás? 29. Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendı áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Könyvelői Praktikum (http://online.kpr.hu) :08:43 IP: Copyright 2016 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva.

Könyvelői Praktikum (http://online.kpr.hu) :08:43 IP: Copyright 2016 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Közösségi adószám Időállapot: 2011-01-01-2014-12-31 Szerző: Dr.Zatik Levente, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2014-06-29 10:47:24 Tartalomjegyzék: 1. A közösségi adószámra vonatkozó általános szabályok

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

ÁFA ellenőrzési tapasztalatok határon átnyúló ügyletek esetén MIRE FIGYELJÜNK? VGD Hungary -- Kuntner Andrea adó partner

ÁFA ellenőrzési tapasztalatok határon átnyúló ügyletek esetén MIRE FIGYELJÜNK? VGD Hungary -- Kuntner Andrea adó partner ÁFA ellenőrzési tapasztalatok határon átnyúló ügyletek esetén MIRE FIGYELJÜNK? VGD Hungary -- Kuntner Andrea adó partner AMIRŐL SZÓ LESZ ADÓMENTES ÉRTÉKESÍTÉS KÜLÖNLEGES TRANZAKCIÓK FIKTÍV SZÁMLA ADÓMENTES

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai Az Áfa-törvény 2010. január 1-től hatályos módosítása a közösségi adószám alkalmazását, az adófizetési kötelezettség

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1025 Budapest, Palánta u. 3/c. Telefon+Fax: 209-9373, 466-8409 e-mail:

Részletesebben

Nemzetközi ügyletek számlázása. Budapest, 2013. január 16.

Nemzetközi ügyletek számlázása. Budapest, 2013. január 16. Nemzetközi ügyletek számlázása Budapest, 2013. január 16. Előadó: Dr Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Adótanácsadók Egyesülete Szakmai Bizottság tagja Főszabály: minden értékesítés ÁFA köteles

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete VEZINFO 2011. február 8. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások HU GB HUadóalany1

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. május 4. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2 B2C

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) Az általános forgalmi adó alanyai az áfa megállapítására 2013. január 1-jétıl ún. pénzforgalmi elszámolást alkalmazhatnak.

Részletesebben

Áfa törvény változásai 2015

Áfa törvény változásai 2015 Áfa törvény változásai 2015 Nyári Zsolt szenior adómenedzser Adó- és jogi szolgáltatások Mazars Kft. 1 Titre de la présentation Időszaki elszámolású ügyletek 2014. július 1-től lett volna: - teljesítési

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Belföldi összesítő jelentés

Belföldi összesítő jelentés Áfa Számlázás 2013. Belföldi összesítő jelentés 1. Tételes összesítő jelentés a) Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

ÁFA (Horányi Márton)

ÁFA (Horányi Márton) ÁFA - 2012 (Horányi Márton) 2011 évközi változások Törvényi szöveg változása (186 ). EU Bírósági döntés miatt a pénzügyileg nem rendezett tételek visszaigényelhet ségének TÖRLÉSE Értelmezés egyértelm sítése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

A számla tartalmi elemei

A számla tartalmi elemei A számla tartalmi elemei Kedves Partnereink! Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. tartalmazza a számla kötelező adattartalmát. Az alábbiakban 2 csoportba

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása 45836 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 188. szám A pénzügyminiszter 32/2009. (XII. 21.) PM rendelete a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megilletõ általánosforgalmiadó-visszatéríttetési

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

EKAER kérdések és válaszok

EKAER kérdések és válaszok EKAER kérdések és válaszok Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 2015. március 11. Kérdés: Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete. a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete. a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Ozora Község Önkormányzatának

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete hvgorac Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása Budapest, 2011. október 4. Az előadás képei letölthetőek:

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL A 2/2004./I.28/, 25/2004./XII.15./, 16/2006./XI.22./, 37/2007.(XII.19.), 30/2008.(XII.17.) sz. rendelettel

Részletesebben

Terméken végzett munka, bérmunka változásai

Terméken végzett munka, bérmunka változásai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban I. évfolyam 1. szám, 2010. április T A R T A L O M Általános forgalmi adó Rovatvezetô: Vira Sándor Terméken végzett munka, 1 bérmunka változásai

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben