BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT (2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. SEGÉDLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT (2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. www.barama.uw.hu) SEGÉDLET"

Átírás

1 BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT (2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. SEGÉDLET SZOLGÁLTATÁSOK ÁFA MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ TİL Ssz. Szolgáltatás leírása ÁFA mértéke 2010-ben 1. fodrászati szolgáltatás szolgáltatás nyújtójának gazdasági - nem adóalanynak (magánszemély részére) Ausztria területén letelepedésének helye a teljesítés helye 25 % ÁFA 2. fodrászati szolgáltatás - adóalanynak Ausztria területén 3. fodrászati szolgáltatás - ha van Ausztriában üzlete - nem adóalanynak és adóalanynak egyaránt 4. szerb adóalany felkérésére magyar adóalany saját név alatt, de más javára üzleti partnereket keres (ügynöki közvetítés) 5. olasz adóalany megbízza a magyar közvetítıt, hogy a Magyarországon található gépsorának értékesítésében közvetítsen (ügynöki közvetítés) 6. magyar építési vállalkozó Romániában épülı ingatlan felépítéséhez nyújt kımőves szolgáltatást (feltételezzük, hogy a munka idıtartama miatt nem kell a magyar adóalanynak letelepednie Romániában) /Romániában 6 hónapot meghaladó munkavégzés esetén a magyar adóalany köteles letelepedni/ szolgáltatás megrendelıjének letelepedési helye a teljesítési hely ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatás Ausztriában letelepedett adóalanynak minısül ÁFA fizetési kötelezettség Ausztriában keletkezik (helyi ÁFA tvnek megfelelıen) Magyarországon végzi az adóalany a piackutatást, de 2010-tıl a megrendelı adóalany letelepedési helye a teljesítési hely szerb adóalany a megbízó ÁFA törvény területi hatályán kívüli szolgáltatás az olasz adóalany köteles magyar adószámot kérni nyilvántartásba vételi céllal (nem lesz letelepedett Magyarországon) ı ÁFÁ-san számlázza ki a gépsor értékesítést; de a megbízott magyar közvetítınél a teljesítési hely ÁFA területi hatályán kívüli lesz, mert a megrendelı olasz adóalany, aki nem telepedett Teljesítési hely Románia a szolgáltatás utáni ÁFÁ-t a román adóalany megrendelı fogja Romániában a szolgáltatásimport szabályai szerint megfizetni. / ha letelepedett a magyar adóalany, akkor a román ÁFÁ-t kell felszámítani és bevallania Romániában/ ben is ez a szabály! 1

2 7. magyar építési vállalkozó Romániában épülı ingatlan felépítéséhez nyújtott kımőves munkához román alvállalkozót vesz igénybe (feltételezzük, hogy a munka 6 hónapnál rövidebb ideig tart nincs letelepedési kötelezettsége a magyar adóalanynak) a román alvállalkozó román ÁFÁ-val növelten számláz a magyar adóalanynak mert a teljesítési hely az ingatlan miatt Románia. A magyar adóalany a román megrendelınek forgalmi adó nélkül számláz, a szolgáltatás utáni adót a román megrendelı fizeti meg a szolgáltatásimport szabályai szerint. A magyar adóalany a román alvállalkozó által felszámított román ÁFÁ-t a román adóhatóságtól kérheti vissza az adó-visszatérítési eljárásban ben is ez a szabály! 8. magyar építési vállalkozó Romániában épülı ingatlan felépítéséhez nyújtott kımőves munkához román alvállalkozót vesz igénybe és a munka idıtartama miatt letelepedési kötelezettsége van a magyar adóalanynak a román alvállalkozó román ÁFÁ-val növelten számláz a magyar adóalanynak. A magyar építési vállalkozó is román ÁFÁ-t számít fel a román megrendelı felé. (Romániában a magyar adóalany ÁFA bevallásra kötelezett) ben is ez a szabály! 9. Magyar villanyszerelı Romániában magyar adóalanynak (aki az építkezés fıvállalkozója) megrendelésére végez villanyszerelési munkákat. 10. Magyar építıipari vállalkozó Ausztriában nem adóalanyok, magánszemélyek részére végez lakásfelújításokat A szolgáltatás az ingatlan fekvése szerint Romániában teljesül - ha 6 hónapnál rövidebb a munka elvégzési ideje - a szolgáltatás utáni adót a román megrendelı fizeti meg a szolgáltatásimport szabályai szerint. E tevékenység után Ausztriában kell a vállalkozónak ÁFÁ-t fizetnie - mivel a teljesítési hely Ausztria. 11. Szlovák kımőves Salgótarjánban kımővesmunkákat végez magyar magánszemélyek részére. A szolgáltatás után Magyarországon kell ÁFÁ-t fizetni - a szlovák vállalkozónak Magyarországon kell adószámot kérnie. 2

3 12. Budapest-Róma személyszállítás Budapest Magyar Köztársaság Államhatár (pld. Rábafüzes) közötti útszakasz magyar ÁFA tv. hatálya alá tartozó ügylet Rábafüzes Róma útszakasz a magyar ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatás DE: ÁFA tv a alapján amennyiben a személyszállítás külföldre irányul, vagy onnan érkezik akkor a belföldi útszakaszra esı ellenérték mentes az adó alól. A kiállított számlában az adóalanynak a teljes utat meg kell bontania a belföldi állomás és a határ közötti útszakaszra mely adómentes szolgáltatás; továbbá a határ és a külföldi állomás közötti útszakaszra, mely ÁFA törvény területi hatályán kívüli teljesítéső. (ÁFA bevallásnál van jelentısége a besorolásnak!) 13. magyar adóalany megrendeli a magyar fuvarozótól, hogy a terméket szállítsa el Nagykanizsáról Grazba Közösségi fuvarozásról van szó. Indulás helye belföld a megrendelı nyilvántartásba vételének tagállama Magyarország. 14. magyar adóalany megrendeli a magyar fuvarozótól, hogy Grazból Nagykanizsára fuvarozzon. 15. horvát adóalany rendeli meg a magyar fuvarozótól a Nagykanizsa Graz fuvart. 25 % ÁFÁ-val növelten kell a számlát kiállítani a megrendelı adóalany gazdasági letelepedésének helye Magyarország, ami a teljesítés helye is. 25 % ÁFÁ-val növelten kell a számlát kiállítani a megrendelı adóalany gazdasági letelepedésének helye Magyarország ami a teljesítés helye is. ÁFA területi hatályán kívüli a szolgáltatás, mivel a megrendelı gazdasági letelepedésének helye határozza meg a fuvarozás teljesítési helyét. 16. horvát adóalany rendeli meg a magyar fuvarozótól a Graz Nagykanizsa fuvart ÁFA területi hatályán kívüli a szolgáltatás, mivel a megrendelı gazdasági letelepedésének helye határozza meg a fuvarozás teljesítési helyét. 3

4 17. magyar adóalany magyar fuvarozótól megrendeli, hogy az általa egy svájci partnerének értékesített terméket a fuvarozó szállítsa Svájcba (a értékesített terméket a vámhatóság a teljesítés napját követı 90 napon belül kilépteti) 18 Budapestrıl Kijevbe történı szállítással bíz meg egy magyar cég egy magyar fuvarost. 19. magyar adóalany Csehországba fuvarozandó termékhez egy másik magyar adóalanytól a fuvareszköz ırzését rendeli meg (fuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatásnak minısül) A fuvarozás, így az ırzés három tagállamban teljesül: Magyarország, Szlovákia, Csehország. 20. cseh adóalany Budapest Prágába tartó fuvarhoz rendeli meg magyar adóalanytól a fuvareszköz ırzését. 21. magyar adóalany fuvarozási szolgáltatást rendel meg ausztriai adóalanytól a megrendelés egyszeri fuvarra vonatkozik 22. Magánszemély Budapestrıl Bécsbe költözik. megrendelı adóalany gazdasági letelepedésének helye a teljesítési hely magyar a megrendelı, ezért ÁFÁ-s lenne a fuvar DE: az ÁFA tv (1) bekezdés b, pontja alapján az olyan termék fuvarozása, amelyet a vámhatóság kiviteli eljárás keretében kiléptet a Közösség területérıl, adómentes. A megrendelı magyar a teljesítés teljes egészében a magyar ÁFA tv. alá tartozik. A fuvar ellenértéke után azonban nem kell adót fizetni, akkor sem, ha saját vagyonát fuvaroztatja a megbízó és akkor sem, ha értékesítette, de a kiléptetés nem történik meg 90 napon belül. A feltétel az, hogy a fuvarozott terméket harmadik országba kiviteli eljárás keretében kiléptessék. megrendelı adóalany illetıségének országa lesz a teljesítési hely - 25 % ÁFÁ-t kell felszámítani cseh adóalany a megrendelı a teljesítési hely Csehország ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatás megrendelı Magyarországon letelepedett az adót a magyar adóalany fogja megfizetni az osztrák partner helyett. (import szolgáltatásnak minısül) a teljesítési idıpontja a lerakás napja lesz (ÁFA tv. 55. (1) A megbízás alapján bonyolított teherszállítás teljesítési helye Budapest, tehát a teljes fuvardíjnak magyar ÁFÁt kell tartalmaznia függetlenül a fuvarozó illetıségétıl. Ha a fuvaros Magyarországon nem regisztrált adóalany, akkor az adófizetés érdekében be kell jelentkeznie Magyarországon. 4

5 23. Magyar magánszemély Bécsben vásárolt bútorai Gyırbe szállításával bíz meg egy magyar fuvarozót. 24. Nem adóalany magánszemély megbízásából egy terméket Debrecenbıl Nyíregyházára fuvaroznak. 25. A magánszemély Budapestrıl Bécsbe költözése során a berakodással és Bécsben a kirakodással megbíz egy, a fuvarostól eltérı vállalkozót. 26. német adóalany egy magyar adóalanytól bérmunkát rendel meg. A terméket visszaszállítják majd Németországba 27. német adóalany egy magyar adóalanytól bérmunkát rendel meg. A termék Magyarországon marad. 28. német adóalany Magyarországon raktárat tart fent és innen értékesíti a magyar adóalany által megmunkált termékeket 29. német adóalany egy magyar adóalanytól bérmunkát rendel meg. A terméket Németországtól eltérı tagállamba szállítják ki A teljesítési helye a bécsi indulási helyre való tekintettel Ausztria, tehát Magyarországon ezen szolgáltatás után nem kell ÁFÁ-t fizetnie. Az ausztriai teljesítési helyre tekintettel a magyar fuvarosnak célszerő az osztrák adóhatóság tájékoztatását kérni a tennivalók érdekében. A szolgáltatás teljesítési helye Magyarország ha a fuvaros vállalkozó Magyarországon nem nyilvántartásba vett adóalany akkor regisztráltatnia kell magát) A berakodás teljesítési helye Magyarország, a kirakodás teljesítési helye Ausztria. ( Ha a fuvaros vállalja a be- és kirakodás végzését is, akkor annak ellenértéke a fuvarozási szolgáltatás adóalapjába tartozik, annak járuléka, így a teljes ellenértéke a fuvarozási helye szerint minısül, vagyis az indulási helyre való tekintettel Magyarország) teljesítés helye Németország mivel a megrendelı adóalany gazdasági célú letelepedésének helye ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatás a német adóalanynak adószámot kell kérnie regisztráltatnia kell magát; de a megrendelı Németországban letelepedett adóalany ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatás a raktár helyhez kötött ezért a német adóalanynak Magyarországon le kell telepednie; a bérmunka belföldön teljesítettnek minısül 25 % ÁFÁ-val kell számlázni a német adóalany felé. a, meg kell vizsgálni, hogy a megmunkált terméket a német adóalany belföldi telephelyének közbeiktatásával szállítják-e ki. Ha a német adóalanynak nincs belföldön telephelye, vagy van ugyan, de nem e telephely közbeiktatásával történik meg a termék kiszállítása akkor a teljesítési hely a német megrendelı más tagállambeli telephelyéhez tevıdik Áfa területi hatályán kívüli szolgáltatás 5

6 30. német adóalany magyar adóalanytól bérmunkát rendel meg. A terméket harmadik országba szállítják ki 31. magyar adóalanytól olasz adóalany reklámszolgáltatást rendel meg 32. szerb illetıségő adóalany magyar adóalanytól reklámszolgáltatást rendel meg 33. magyar adóalany reklámszolgáltatást rendel meg angol adóalanytól 34. Közlekedési eszköz bérbeadásnál a, rövid távú bérbeadás - a bérlet idıtartama a 30 napot hajók esetében a 90 napot nem haladja meg 35. b, hosszú távú bérbeadás 30 napot hajók esetében a 90 napot meghaladó bérleti idı 36. magyar adóalany kitelepül ideiglenesen Ausztriába egy fesztiválra, hogy éttermi vendéglátási szolgáltatást nyújtson 37. magyar adóalany budapesti ingatlan kártevı mentesítését rendeli meg egy Szlovákiában letelepedett adóalanytól 38. Magyar szálloda szolgáltatását német cég veszi igénybe. 39. Osztrák adóalany Sopron egyik éttermében tartja meg az üzleti vacsorát, amelyen üzletfeleit megvendégeli. ÁFA tv adómentesítı szabálya alkalmazható a harmadik országba kiszállított termék megmunkálása akkor mentes az adó alól, ha a megrendelınek van belföldön telephelye, amelyhez kapcsolódóan rendelte meg a bérmunkaszolgáltatást, és a megmunkált termék fuvarozását nem a megrendelı szervezi vagy bonyolítja. teljesítés helye a megrendelı tagállama ÁFA törvény területi hatályán kívüli szolgáltatás teljesítési hely Szerbia ÁFA törvény területi hatályán kívüli szolgáltatás teljesítési hely a megrendelı tagállama az igénybe vett szolgáltatás utáni ÁFÁ-t a magyar megrendelı adóalany fogja megfizetni a szolgáltatásimport szabályai szerint teljesítési hely ahol a közlekedési eszközt a megrendelı rendelkezésére bocsátják.(ahol a bérlı a közlekedési eszközt birtokba veszi; figyelni kell a tényleges használat, illetve a vagyoni elıny szerzésére) teljesítési hely a megrendelı gazdasági letelepedésének a hely; nem adóalany esetében a szolgáltatás nyújtójának székhelye, állandó telephelye teljesítési hely Ausztria az osztrák ÁFA mértékkel kell kiállítania a számlát (adószámot kell kérnie) a teljesítési hely belföld, a szolgáltatás nyújtója belföldön nem letelepedett a magyar igénybe vevı adóalany fogja megfizetni a szlovák nyújtó helyett az ÁFÁ-t. A szolgáltatás után a szálloda 18 %-os mértékő magyar ÁFÁ-t számít fel. A szolgáltatás teljesítési helye Magyarország magyar ÁFÁ-val növelt ellenértéket számláz éttermi szolgáltatásról a magyar adóalany. 6

7 40. Ukrán adóalany Sopron egyik éttermében tartja meg az üzleti vacsorát, amelyen üzletfeleit megvendégeli. 41. Budapest-Hamburg közötti vasúti közlekedés során az étkezıkocsiban éttermi vendéglátást veszünk igénybe 42. Egy német adóalany, akinek németországi székhelye mellett van állandó telephelye Lengyelországban, Ukrajnában és Magyarországon is, reklámszolgáltatást rendel meg egy magyar adóalanytól 43. Egy magyar alapítvány (amely nem végez gazdasági tevékenységet, tehát nem ÁFA-alany) részére osztrák adóalany akinek nincs Magyarországon állandó telephelye reklámszolgáltatást nyújt 44. Egy magyar adóalany nyújt ügyvédi szolgáltatást egy német áfaazonosítóval rendelkezı nem adóalany jogi személynek 45. Egy magyar egyéni vállalkozó a szlovéniai nyaralása során keletkezett kártérítési igénye érvényesítése érdekében igénybevett szlovén ügyvédi szolgáltatást 46. Egy magyar egyéni vállalkozó egy szlovén ügyvédet egy szlovén céggel kötendı üzleti kapcsolat szerzıdéseinek intézésével bízza meg A szolgáltatás teljesítési helye Magyarország magyar ÁFÁ-val növelt ellenértéket számláz éttermi szolgáltatásról a magyar adóalany A budapesti indulásra való tekintettel a teljes útszakaszon magyar ÁFÁ-val növelt árat kell fizetni az étkezıkocsiban elfogyasztott étel, ital után. A visszaútnál pedig német ÁFÁ-t tartalmazó árat kell az utazás során igénybe vett vendéglátóipari szolgáltatásért fizetni. A büfékocsit üzemeltetınek mindkét államban (Németországban és Magyarországon is) regisztráltatnia kell magát ÁFA-alanyként feltéve, ha nincs letelepedve ezen államokban. a teljesítési helyet azon országbeli letelepedési helye határozza meg, amelyhez a reklámszolgáltatást igénybe veszi teljesítési hely Magyarországon van és az adót fordított adózással az alapítvány fizeti. (nem adóalany jogi személy a teljesítési hely szempontjából csak igénybevevıként jöhet szóba) az ügyvédi szolgáltatás teljesítési helye Németországban van, ott kell az igénybevevınek ÁFÁ-t fizetnie az ügylet a magyar ÁFA területi hatályán kívül esik a teljesítési hely Szlovénia, ottani ÁFÁval növelt ellenértéket kell az ügyvéd részére fizetni az ügyvédi szolgáltatás teljesítési helye Magyarország az ügyvédi díjat szlovén ÁFA nem terheli Magyarországon a fordított adózással az egyéni vállalkozónak kell megfizetnie az ÁFÁ-t 7

8 47. Nem adóalany magánszemély ügyvédi szolgáltatás szeretne igénybe venni Szlovákiában, amihez közvetítı útján keres szlovák ügyvédet. 48. Magyar cég utazási irodán keresztül szálláshelyet foglal Párizsban az üzleti tárgyalásra kiküldött munkatársának. 49. Holland magánszemély bérbe adja budapesti lakását. 50. Budapest Bécs között vasúti személyszállítás 51. Budapest Moszkva közötti személyszállítási közlekedés esetén Az ügynök más nevében és javára eljárva közvetíti az ügyvédi szolgáltatást, tevékenységének teljesítési helye Szlovákia, mivel a közvetített ügyvédi szolgáltatásnak is tekintve a szolgáltatásnyújtó szlovákiai letelepedési helyét Szlovákiában van a teljesítési helye. Az utazási iroda saját nevében, az ÁFA tv a alapján közvetített szolgáltatásként számlázza a párizsi szállodai szolgáltatást, amelynek teljesítési helye Franciaország, a számlában magyar ÁFA nem szerepeltetendı a szolgáltatás árában francia ÁFA szerepelhet. A bérbeadás teljesítési helye Magyarország, akár magánszemélynek, akár adóalanynak adja bérbe és az ingatlan bérbeadás állandó telephelyet is keletkeztet. A holland magánszemélynek a magyar adóhatóságnál adószámot kell kérnie akkor is, ha az ingatlan bérbeadásra nem választ adókötelezettséget. A bejelentkezési kötelezettség a bérlı személyétıl függetlenül fennáll. Magyar Köztársaság államhatáráig a magyar ÁFA tv. területi hatálya alá tartozik az ÁFA tv a alapján azonban adómentes. A határon túli útszakasz pedig a törvény területi hatályán kívül esik. Magyar Köztársaság államhatárig ÁFA tv. területi hatálya alá tartozik de adómentes ; a határon túli szakasz pedig a törvény területi hatályán kívül esik. NEM MINDEN TAGÁLLAMBAN ÉS ÁLLAMBAN ADÓMENTES A NEMZETKÖZI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 8

9 52. Egy francia adóalany tudományos konferenciát szervez Budapesten, amelyen nem adóalany magánszemélyek vesznek részt, valamint cégek képviseletében alkalmazottaik. 53. Magyar adóalany kiállítást szervez Németországban magyar adóalany megbízásából. 54. Egy osztrák magánszemély Sopronban javíttatja meg az autóját. 55. Egy magyar magánszemély Kassára viszi át valamelyik háztartási gépét javíttatni. 56. Ukrajnai magánszemély részére magyar ügyvédi iroda szolgáltatást nyújt. 57 Szlovákiai magánszemély részére nyújt ügyvédi szolgáltatást a magyar ügyvédi iroda. A teljesítési hely Magyarország, a francia szervezınek a nem adóalany résztvevıknek nyújtott szolgáltatás miatt Magyarországon regisztráltatnia kell magát adóalanyként. Az adóalany megrendelık mint Magyarországon regisztrált adóalanyok fordított adózással fizetik meg az igénybe vett szolgáltatás után az ÁFÁ-t. A teljesítési hely Németország. Amennyiben a kiállítást szervezı csak megszervezi a kiállítást, de arra a belépıket a megbízó magyar adóalany saját nevében értékesíti a kiállítást látogató magánszemélyeknek,akkor a magyar megbízónak Németországban vélhetıen regisztráltatnia kell magát, mert a kiállítás belépıjegyei ellenértéke után neki kell Németországban adót fizetnie, és mint ott regisztrált adóalany a szervezési szolgáltatás után fordított adózással adófizetésre lesz kötelezett, s így a szervezı magyar adóalanynak nem kell Németországban regisztráltatnia magát. Célszerő a német adóhatóságot megkeresni az adófizetésre kötelezett személy tisztázása érdekében A javítási szolgáltatás után Magyarországon kell ÁFÁ-t fizetni teljesítési hely Magyarország. A szolgáltatás teljesítési helye Szlovákia a szolgáltatás árában szlovák ÁFÁ-t számítanak fel. Ez a szolgáltatás a megrendelı személyére tekintettel a magyar ÁFA tv. területi hatályán kívüli szolgáltatás. A szolgáltatást nyújtó ügyvédi iroda letelepedési helye szerint Magyarország itt kell adót fizetni. 9

10 58 Lengyel székhelyő adóalany megrendelésére magyar fuvarozó terméket szállít Varsóból Berlinbe, ahol én adja át a fuvarozott terméket a címzettnek. 59. magyar adóalany megrendelésre teljesíti a Varsóból Berlinbe történı szállítást a magyar fuvarozó. 60. Ukrán adóalany rendeli meg magyar fuvarozótól a Varsóból Berlinbe történı szállítást. 61. Magyar adóalany lengyel fuvarostól rendeli meg a Varsóból Berlinbe történı szállítást. 62. Magyar adóalany török adóalanytól rendeli meg a Varsóból Berlinbe történı szállítást. 63. Lengyel adóalany megrendelésére magyar fuvarozó Varsóból Moszkvába szállítja a terméket. 64. Magyar adóalany megrendelésére magyar fuvarozó teljesíti a Varsó Moszkva közötti fuvart. A teljesítési hely Lengyelország, tekintve, hogy a Lengyelországban letelepedett adóalany a megrendelı. A fuvarozó ÁFA területi hatályon kívüli szolgáltatásról állít ki számlát, a számlán fel kell tüntetnie a megrendelı ÁFA-számát. Az ügyletrıl a fuvarozónak összesítı nyilatkozatot kell beadnia. A teljesítési hely Magyarország általános szabályok szerint 25 % ÁFÁval kell számlázni. A teljesítési hely Ukrajna a számlán az ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatás szerepel a megrendelı adószámát fel kell tüntetni a számlán. Összesítı nyilatkozatban nem kell szerepeltetni az ügyletet. A teljesítési hely Magyarország. A magyar adóalanynak fordított adózással kell az ÁFÁ-t megfizetnie. Az összesítı nyilatkozatban szerepeltetnie kell az importszolgáltatást. A teljesítési hely Magyarország. A fordított adózás szabályai szerint a magyar megrendelı fizeti az ÁFÁ-t. Összesítı nyilatkozatot nem kell beadni. A teljesítési hely Lengyelország. A magyar fuvarozó áfa nélküli számlát állít ki ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatásról. AZ ügyletnek az irányelv 146. cikk (1Í) bekezdés e, pontja alapján Lengyelországban is adómentesség alá kell tartoznia az exporthoz kapcsolódó szolgáltatás miatt azonban ez a megrendelı nyilatkozatával megerısíthetı így a magyar fuvarosnak ezt a szolgáltatást az összesítı nyilatkozatban nem kell feltüntetnie A teljesítési hely Magyarország, a szolgáltatás az ÁFA tv (1) bekezdése alapján adómentes. Összesítı nyilatkozatot nem kell benyújtani. 10

11 65. Ukrán adóalany megrendelésére teljesíti a Varsó-Moszkva közötti fuvart a magyar fuvarozó. 66. Magyar megrendelı lengyel fuvarost bíz meg a Varsó Moszkva közötti fuvar lebonyolításával. 67. Magyar adóalany török adóalanytól rendeli meg a Varsó Moszkva közötti fuvart. 68. Olasz adóalany magyar adóalanyt azzal bíz meg, hogy az általa forgalmazott termékeknek Magyarországon és esetleg a szomszédos országokban vevıt keressen. A magyar adóalany ezen szolgáltatásért ellenértéket az olasz adóalany által teljesített értékesítés ellenértékének meghatározott %-a alapján kapja, amirıl havonta számolnak el és az ellenértéket az ezt követı hónap 25-ig utalják át az ügynöknek. 69. Kanadai adóalany magyar adóalanyt bíz meg, hogy az általa forgalmazott termékeknek Magyarországon és esetleg a szomszédos országokban vevıt keressen. 70. Magyar adóalany ügynöki szolgáltatás rendel meg ukrán adóalanytól. 71. Magyar adóalany német adóalanytól bérel személygépkocsit 3 évre szóló bérleti szerzıdés alapján. A bérleti díjat minden hónap 10-éig kell megfizetnie. A teljesítési hely Ukrajna a számlán az ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatás szerepel a megrendelı adószámát fel kell tüntetni a számlán. Összesítı nyilatkozatban nem kell szerepeltetni az ügyletet A teljesítés helye Magyarország, az ügylet az ÁFA tv (1) bekezdése alapján adómentes. AZ ügyletet az összesítı nyilatkozatban nem kell szerepeltetni. A teljesítési hely Magyarország. Az ügylet az ÁFA tv (1) bekezdése alapján adómentes. Az összesítı nyilatkozatban az ügyletet nem kell szerepeltetni. A teljesítési hely Olaszország. A magyar adóalany ÁFA felszámítása nélkül számláz, feltüntetve az olasz adóalany adószámát és a területi hatályon kívüli elnevezést. A magyar adóalanynak az ügyletrıl összesítı nyilatkozatot kell beadnia. A szolgáltatás ellenértékét az ÁFA tv szabályaira tekintettel abban a hónapban kell szerepeltetnie, amelyre az ellenérték fizetési határideje esik. Az ügylet a magyar ÁFA tv. területi hatályán kívüli. Összesítı nyilatkozatot nem kell beadni. A teljesítési hely Magyarország. A fizetésre kötelezett a magyar megrendelı. A fizetendı adót az 58. szerinti idıpontban kell megállapítani. Összesítı nyilatkozatot be kell adni. A teljesítési hely Magyarország. A fizetésre kötelezett a magyar bérlı. A fizetendı adót az 58. szerinti idıpontban kell szerepeltetni a bevallásban és az ügyletet az összesítı nyilatkozatban is fel kell tüntetni. A fordított adózással megfizetett ÁFA mivel személygépkocsi bérletérıl van szó nem levonható. 11

12 72. Magyar adóalany szlovák adóalanytól bérel személygépkocsit 30 napra. A jármővet Kassán veszi át. 73. Magyar adóalany ingatlanon végez építési-szerelési szolgáltatást Romániában a román adóalany megrendelésére. 74. Magyar, kizárólag tárgyi mentes tevékenységet végzı adóalany megrendelésre szlovák adóalany végez építési-szerelési szolgáltatást Magyarországon lévı ingatlanon. A szlovák vállalkozónak Magyarországon nincs állandó telephelye. 75. EVA alany német adóalany részére tanácsadási szolgáltatást nyújt, a teljesítési idıpontja a. 76. EVA alany számítástechnikai szolgáltatást rendel meg osztrák adóalanytól. A teljesítési idıpontja A teljesítési hely Szlovákia. Az adót Szlovákiában a szlovák adóalany fizeti és áthárítja a magyar bérbevevıre. A magyar vállalkozó a bérleti díj ÁFÁ-ját a külföldön letelepedett vállalkozók ÁFA visszatérítési szabályai szerint kérheti vissza a magyar adóhatóságnál beadott elektronikus kérelemben - a szlovák adóhatóságtól. Feltéve, ha a szlovák szabályok ennek a levonását nem tiltják. (összesítı nyilatkozatot az ügyletrıl nem kell beadni) A teljesítési hely Románia. Magyarországon nem kell ÁFÁ-t fizetni. Összesítı nyilatkozatot sem kell beadni. A teljesítési hely Magyarország. A fizetésre kötelezett a magyar megrendelı fordított adózással. A fizetendı adót a 60. alkalmazásával kell meghatározni. Ha a teljesítés án van, a számlát án veszi kézhez a megrendelı, az ellenértéke én utalja át, akkor a fizetendı ÁFÁ-t március 26-án kell az adóelszámolásban szerepeltetni, mely bevallási kötelezettséget a 86-os nyomtatvány április 20-áig történı benyújtásával kell teljesíteni. A megrendelınek ÁFA levonási joga nincs, csak fizetési kötelezettsége. Az ügyletrıl összesítı nyilatkozatot nem kell beadni. A teljesítési hely Németország. A magyar szolgáltatásnyújtó ÁFA nélkül számláz, figyelemmel az EVA tv. és az ÁFA tv. számlázási szabályaira. A 60-as összesítı nyilatkozatot május hónapról június 20-ig kell benyújtania. A teljesítés helye Magyarország. Az áfát fordított adózással az EVA alany állapítja meg a 86-os bevalláson szerepelteti, melyet május 20-ig kell benyújtania, valamint összesítı nyilatkozatot is május 20-ig kell adnia. 12

13 77. EVA alany KFT svájci adóalany által Magyarországon rendezett tudományos konferencián vesz részt án, valamint részt vesz június 22-én egy francia adóalany által Magyarországon szervezett kiállításon. (egyik külföldi adóalanynak sincs Magyarországon állandó telephelye) Mindkét szolgáltatásról a teljesítés napján megkapja a számlát. A teljesítési helye mindkét szolgáltatásnál Magyarország. A szolgáltatások után az EVA alanynak kell adót fizetnie a fordított adózás szabályai szerint. AZ EVA alany a francia adóalany által szervezett szolgáltatás után a fizetendı adót a 86-os bevalláson július 20-áig vallja be. A svájci adóalanytól igénybe vett szolgáltatást pedig a 43-as bevalláson ig benyújtott bevallásban szerepelteti. Összesítı nyilatkozatot nem kell benyújtania. FUVAROZÁS A teherfuvarozási szolgáltatás teljesítési helyét 2010-tıl a szolgáltatást igénybe vevı gazdálkodó gazdasági letelepülésének helye határozza meg. Ha a megrendelı vállalkozásnak több országban van telephelye, akkor azon telephely a teljesítési hely, amely telephely gazdálkodásához leginkább köthetı a fuvarfeladat teljesítése. E szabályból adódóan, ha a megrendelınek több államban van telephelye, akkor a szállítmányozóval közölni kell, hogy melyik országbeli letelepüléshez kötıdik a fuvarfeladat. A teljesítési hely meghatározása szempontjából érdektelen, hogy fuvarfeladatot milyen útvonalon teljesítették. Ha magyar megrendelınek fuvaroznak, akkor mindegy, hogy kizárólag EU-területet, vagy kizárólag magyar területet érint, a teljesítési hely mindenképpen Magyarország. Egy magyar fuvarozó csak akkor teljesít belföldi teljesítési hellyel szolgáltatást, ha olyan adóalanynak fuvarozik, aki közli vele, hogy a leginkább érintett gazdasági letelepülése Magyarországon van. Minden más esetben a magyar fuvarozó által teljesített fuvarfeladat teljesítési helye külföld. Ha a magyar fuvarozó megállapítja, hogy a megrendelı gazdasági letelepedése miatt a teljesítési hely a közösség másik tagállama, akkor a kiállított számláján ÁFÁ-t nem tüntet fel, viszont megjegyzi, hogy a vevı az adófizetésre kötelezett. 13

14 A számlán szükséges feltüntetni a megrendelı közösségi adószámát is. A Közösségen belüli fuvart a 1065 sz. bevallás 88. sorában tájékoztató adatként fel kell tüntetni. A 88. sorban feltüntetett adatnak egyeznie kell a 10A60 összesítı nyilatkozat 03 lapján közölt összeggel. Amennyiben a magyar fuvarozó harmadik országban letelepedett vállalkozásnak fuvaroz, akkor szintén nem tüntet fel ÁFÁ-t a számlán, és megjegyzi, hogy külföldön teljesített szolgáltatásról van szó. Harmadik országbeli adóalannyal történı szerzıdés esetén igazolni kell a partner adóalanyiságát. (azt, hogy vállalkozó a megbízó) A harmadik országban teljesített szolgáltatások összesített ellenértékét a 1065 sz. bevallás 90. sorában kell szerepeltetni viszont összesítı nyilatkozatban nem kell feltüntetni. Ha a magyar fuvarozó olyan terméket szállít ki harmadik országba, amit kiviteli eljárás alá vontak akkor szolgáltatás mentes az adó alól. Adómentes továbbá a termékimportot megvalósító fuvarozás, ha a fuvar ellenértéke beépül a termékimport adóalapjába. Adómentes a fuvar, ha a terméket betárolják vámraktárba, vagy adóraktárba. Ha a magyar fuvarozó egy kizárólag belföldön letelepedett magyar adóalanynak állítja ki az adómentes számlát, mivel az ügyletet a törvény mentesíti az adó alól, akkor a számlán megjegyzi, hogy az ügylet adómentes és a törvényi hivatkozást is feltünteti a számlán. Azt a sz. bevallás 01. sorában kell szerepeltetni. Ha magyar fuvarozó Közösségen belüli tagállamban letelepedett adóalanynak végez szolgáltatást, akkor a magyar fuvarozó számláján feltüntetni, hogy az ügylet külföldön teljesített és mentes a HÉA alól. Ezt az ügyletet nem kell szerepeltetni az összesítı nyilatkozatban. források: Dr Farkas Alexandra A szolgáltatásnyújtás teljesítési helye (ADÓ szaklap 2010/1-2.szám) Tomcsányi Erzsébet-Sike Olga-dr. Gubacsi Bernadett-dr. Lóránt Szabolcs-dr. Vincze Eniı ADÓZÁS ÉS SZÁMVITEL c. könyve (ECOVIT kiadó-2010.) Vira Sándor Fuvarozási szolgáltatások adózása 2010 ( Önadózó 2010/2. szám) 14