Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok"

Átírás

1 Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe vételével) 282/2011/EU Végrehajtási rendelet ( től kell alkalmazni) Ezt módosította 1042/2013/EU végrehajtási rendelet ( től kell alkalmazni) Nemzeti joganyagba beépítés nélkül Rendelet Áfa Tv. RENDELET

2 Termék értekésítése: EU-s ügyletek Birtokba vehető dolog átengedése, amely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja, vagy bármely más, a birtokba vehető dolog szerzése szempontjából ilyen joghatást eredményező ügylet. Mitől lesz EU-s? Szolgáltatás nyújtása: Bármely olyan ügylet, amely az Áfa tv. szempontjából nem termék értékesítése. Mitől lesz EU-s? Vizsgálati folyamat 1. Adóalanyiság vizsgálata 2. Teljesítési hely vizsgálata (székhely, telephely, lakóhely, szokásos tartózkodási hely) 3. Áfa-val, vagy áfa nélkül számlázzunk-e

3 Adóalanyiság vizsgálata A termék értékesítő, szolgáltatást nyújtó Rendelkezik-e EU-s adószámmal? Esetleg nem is kell, hogy rendelkezzen EU-s adószámmal? Alanyi mentes, kizárólag MAA (TAM) tevékenységet végző, különleges jogállású (mg-i különös szabály szerinti), EVA alany EU-s ügylet esetén EU-s adóalanynak minősül EU-s adószám kell!? os értékhatár! (csak a termékbeszerzésnél!) Megrendelő vizsgálata B2B esetén Ha van EU-s adószám érvényes-e??? Mikor legyen érvényes? Teljesítés időpontjában!!! Milyen rendszerességgel ellenőrizzük? Nincs szabály Célszerű lenne számlánként És/Vagy szerződésben kikötni az adószámról nyilatkozattételi kötelezettséget, az adószám változás bejelentési kötelezettséget, a kártérítési felelősséget. Viszont az egyébként nem adóalanyi minőségében eljáró adóalanyt a részére nyújtott valamennyi szolgáltatás viszonylatában is adóalanynak kell tekinteni: Kivéve, ha a nyújtott szolgáltatást közvetlenül saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére veszi igénybe B2C Hol ellenőrizzük? VIES rendszeren keresztül

4 Teljesítési hely szabályai EU-s termékforgalom esetén

5 Mitől lesz egy termékforgalom EU-s? Áru mozgás szükséges! Honnan-hová? Kitől-kinek? B2B, vagy B2C Ki szállítja a terméket? Vevő; Eladó; Bármelyikük megbízásából egy harmadik személy. Adófizetési kötelezettség hol keletkezhet? Célország elve Származási ország elve Közösségen belüli termékbeszerzés Adókötelezettség a célország elve alapján Fordított adózás Kivéve: Nk-i közlekedéshez kapcsolódó adómentesség EU-n kívüli ügylethez kapcsolódó beszerzés Árverésen történő beszerzés Nem adóalanyként történő beszerzés (AM, MAA, Mg-i tevékenységet végző, EVA alany)

6 Közösségen belüli termékbeszerzés teljesítés helye Ahol a termék a beszerző nevére szóló rendeltetéssel a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van! Célország elve! Tehát a beszerző által fizetendő áfa: 5%, 18%, 27%, vagy MAA Mitől függ, hogy melyiket? VTSZ, szerződés, egyéb dokumentum alapján Eladó áfa nélkül számláz Mi van ha mégsem? Teljesítés időpontja EU-s beszerzés esetén Áfa fizetési kötelezettség Az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásának napja, de legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napja. Mi itt a teljesítés napja??? Mikor áll rendelkezésre a bizonylat? Milyen bizonylat? Adó alapja, mint a belföldi ügylet esetén Ft-ban történő megállapítás az áfa kötelezettség napja szerinti: belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet deviza eladási árfolyam, vagy Magyar Nemzeti Bank árfolyama, vagy Európai Központi Bank árfolyama. (MNB és EKB alkalmazását előzetesen be kell jelenteni!)

7 Teljesítés időpontja EU-s beszerzés esetén Adó levonási jog keletkezése: amikor az adó fizetési kötelezettség keletkezik korlátozás csak akkor áll fenn, ha olyan beszerzésről van szó, ahol a belföldi beszerzés esetén is korlátoznák. Adó levonási jog tárgyi feltételei: termék EU-s beszerzése esetében a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla. Mikor áll rendelkezésre a számla! EU-s szabályok szerinti számla kell! HÉA irányelv 226. cikk szerinti Közösségi termékértékesítés B2B esetén adómentesség Az értékesítőnek és a beszerzőnek is közösségi adószámmal kell rendelkeznie Adólevonási joggal járó adómentes értékesítés! A termék igazoltan elhagyja Mo. területét és végleges rendeltetéssel megérkezik egy másik EU-s tagállamba. Ennek bizonyítása az eladó felelőssége! Ha nem tudja bizonyítani, akkor az értékesítés nem adómentes!

8 EU-s termékértékesítés kiszállításának igazolása Elmélet Gyakorlat Kitől származzon az igazolás? Eladó; Vevő; Harmadik fél A legjobb ha a felektől független igazolja! Amennyiben a felektől származik, akkor az eset összes körülményeit vizsgálja a NAV! Igazolás lehet (1/3) CMR fuvarokmány, vagy fuvarlevél A CMR csak azt igazolja, hogy a fuvarozó az árut a feladótól átvette A fuvarlevél csak azt igazolja, hogy a feladó és a fuvarozó a fuvarozási szerződést megkötötték és a fuvarozó az árut átvette, de azt hogy meg is érkezett a rendeltetési helyre, nem Legyen a címzettől egy átvételt igazoló nyilatkozat! Hol készüljön? A rendeltetési hely országában! Szerepelhet a CMR-en is, de oda mikor írja a címzett? A termék a rendeltetési helyre megérkezett

9 Igazolás lehet (2/3) Az eladó vagy a vevő a terméket saját fuvareszközével viszi ki más tagállamba. Ilyenkor többnyire nincs fuvarokmány, de akkor mivel lehet a kivitelt igazolni? (NAV szerint) A kivitelt vagy a más tagállamba történő megérkezést hatóság vagy közjegyző igazolja. A felektől eltérő személy által kibocsátott kereskedelmi okmány: a célország raktára által kibocsátott raktári átvételi elismervény, raktározási szerződés, beraktározási okmány (tartalmazza a beraktározott termékeket fajta, mennyiség, érték és darabszám szerinti bontásban); a célország szaktestülete (pl. kereskedelmi vagy iparkamara) által kibocsátott igazolás; bank által is elfogadott bankgarancia vagy akkreditív okmányai; a célországban ügyvédi letétbehelyezésről szóló jegyzőkönyv vagy más igazolás; más megbízható harmadik személyektől származó igazolás (pl. könyvvizsgáló). Igazolás lehet (3/3) Nincs független fél, mint fuvarozó, nincs felektől eltérő személy sem. Akkor mi lehet? Olyan igazolás kell, amelyből az eset összeg körülményeit figyelembe véve meg lehet állapítani hogy a termék kikerült más tagállamba. Ez lehet: Vevő nyilatkozata a termék megérkezéséről (a legjobb ha van a vevőnek belső ellenőrzési rendszere) Levelezések, szerződésben kikötés, célországból visszaküldött nyilatkozat, számla másolat, teljesítés igazolás, bankgarancia, vagy letét az áfa-ra. Nagyobb a bizonyít erő, ha az eladó fuvarozta el a terméket és ezt dokumentálja (pl. fénykép a lerakodás helyén) Ha a vevő fuvaroz, akkor is jöhet a fénykép a berakodásról, másolat a szállítóeszköz forgalmi engedélyéről, a sofőr jogosítványáról, stb. Legyen külön rakományjegyzék is. A kiszállítási szándékról való nyilatkozat nem elég Lehetnek még pluszban kiegészítő igazolások is: GPS alapján igazolt útvonal, Komp jegy (ha volt) Külföldi tankolások, autópályamatricák, útdíj vásárlásának bizonylatai MÁV igazolás (ha vonaton szállították) Útközben történt hatósági ellenőrzések, súlymérések bizonylatai. A lehető legtöbb féleképpen kell igazolni, hogy adómentes legyen!

10 Közlekedési eszköz EU-s értékesítése Új gépjármű (max 6 hónap, vagy max km) Új gépjármű EU-s értékesítése célország elve: Adót a vevő fizeti Akkor is, ha a vevő nem adóalany! Használt gépjármű EU-s értékesítése származási ország elve: Az adó megfizetése az eladó országában Háromszögügylet Három szereplő Mindhárman különböző EU-s tagállamban adóalanyok, nincsenek a másik államába bejelentkezve A eladó B közbenső vevő számla A B közbenső vevő teljes áfa mentességet élvez. Az A EU-s értékesítést számláz áfa mentesen. A C EU-s beszerzést valósít meg, így áfa fizetésre köteles (és ha nem tiltott levonásra jogosult). C beszerző

11 Láncügylet A termék ez eredeti eladótól a végső vevőig többszöri értékesítés alapján, de csupán egy fuvarral jut el. Az értékesítés: A B C D De a fuvarozás közvetlenül: A D Ha A fuvaroz, akkor a B C és C D értékesítésének a teljesítési helye D! Ha D fuvaroz, akkor a B C és C D értékesítésének a teljesítési helye A! Ha C fuvaroz (vevőként), akkor a A B és B C értékesítésének a teljesítési helye A, a C D értékesítés teljesítésének a helye pedig D! Távértékesítés Termék értékesítés más tagállamba nem adóalany vevő részére Többnyire e-kereskedelem A terméket az eladó, vagy annak megbízásából más fuvarozza el a vevő részére Magyarországon az értékesítési értékhatár évi ,- Értékhatár alatt származási ország elve Értékhatár felett célország elve Bejelentkezési kötelezettség az adott tagországba!

12 A ,- -os szabály Különleges adózói körbe tartozók esetén Alanyi mentes, kizárólag MAA (TAM) tevékenységet végző, különleges jogállású (mg-i különös szabály szerinti), EVA alany Kizárólag EU-s termékbeszerzés esetén alkalmazható, ha az előző évben és a tárgyévben a termékbeszerzés nem haladja meg a ,- -t Értékhatár alatt származási ország elve szabály! Akkor is, ha a vevőnek más miatt van EU-s adószáma, de ekkor a vevő nem köteles megadni az eladónak Értékhatár felett célország elve szabály! Na de akkor a célországban ki fizeti az áfa-t? Termékexport Termékexport adómentességének feltétele többek között termék Közösség területéről való elhagyásának tényét, amelynek az értékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie, a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja. Amennyiben ez nem igazolható, akkor az értékesítés során nincs áfa mentesség (tehát áfa-t kell áthárítani, akár visszamenőleg is, melyet 2013-ig még utólag sem lehetett elhagyni). Azonban 2014-től, ha a termék az értékesítés teljesítését követő 360 napon belül elhagyja a Közösség területét, és ezt a tényt a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja, az adóalany jogosult az ezen termékértékesítését terhelő fizetendő adóval megegyező összegben csökkenteni a fizetendő adóját. A fizetendő adó csökkentésének feltétele az ügylet teljesítését tanúsító számla megfelelő módosítása. A fizetendő adó utólagos csökkenésének elszámolása leghamarabb abban az adó-megállapítási időszakban lehetséges, amelyben a kiléptető hatóság igazolása és a módosító számla a jogosult rendelkezésére áll.

13 Előleg szabály EU-s termékügyletek vonatkozásában január 1-jétől nincs előleg-szabály a közösségi adómentes értékesítéseknél EU-s előleg Magyar előleg Az ilyen előlegeket január 1-jétől nem kell külön bevallani, nem kell külön az összesítő nyilatkozatban szerepeltetni, Csak a teljes ügyletről a teljesítéshez kapcsolódóan kell bevallást és összesítő jelentést beadni EU-s termékértékesítés bevallása 1465-ös bevallás 02-es sorba az EU-s adólevonási joggal járó adómentes értékesítés 03-as sorba az EU-s új közlekedési eszköz értékesítés 47-es sorba a nem adóalany részére történő EU-s új közlekedési eszköz értékesítése 89-es sorba a háromszögügylet közbenső vevőként továbbértékesített termékek értéke

14 EU-s termékbeszerzés bevallása 1465-ös bevallás es + 69-es sorokba az EU-s termékbeszerzések (MAA, 5 %, 18 %, 27 %) 15-ös + 69-es sorokba az új közlekedési eszköz EU-s beszerzése 16-os + 69-es sorokba jövedéki termék EU-s beszerzése 88-as + 69-es sorokba a háromszögügylet közbenső vevőként továbbértékesítési célból beszerzett termékek értéke Összefüggés a 1465 és 14A60 között

15 Teljesítési hely szabályai EU-s szolgáltatások esetén Általános szabály (37. ) Teljesítési hely Adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében (B2B) a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van (fordított adózás). Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében (B2C) a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

16 Speciális teljesítési helyek B2B és B2C esetén (fizikailag ahol teljesül) Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások az ingatlanközvetítői és -szakértői szolgáltatások, a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatások, az ingatlanhasználatra vonatkozó jogok átengedése, valamint az építési munkák végzésének előkészítésére és összehangolására irányuló szolgáltatások. Speciális teljesítési helyek B2B és B2C esetén (fizikailag ahol teljesül) Éttermi vendéglátás Hol van az étterem? Mozgó étterem Honnan-hová??? Oda-vissza??? Mi a konkrét szolgáltatás? (Héa rendelet kihatása a Mo-i szabályozásra is) Az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek készvagy félkész ételek és/vagy italok emberi fogyasztásra szánt értékesítéséből állnak, és amelyeket az azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő szolgáltatások kísérnek. Az ételek és/vagy italok értékesítése csak az egyik összetevője a teljesítésnek, amelyben a szolgáltatások vannak túlsúlyban. Az éttermi szolgáltatás az említett szolgáltatásoknak a szolgáltatásnyújtó létesítményeiben történő nyújtása, a vendéglátó-ipari szolgáltatás pedig az említett szolgáltatásoknak a szolgáltatásnyújtó létesítményein kívül történő nyújtása. Nem tekintendő éttermi vagy vendéglátó-ipari szolgáltatásnak a kész- vagy félkész ételek és/vagy italok, olyan értékesítése függetlenül attól, hogy az magában foglalja-e a fuvarozást vagy sem amelyet nem kísér semmilyen más kiegészítő szolgáltatás.

17 Speciális teljesítési helyek B2B és B2C esetén (fizikailag ahol teljesül) Személyszállítás Ténylegesen megtett útvonal Kulturális rendezvényre belépés biztosítása (2011-től) kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sportesemények, vagy kiállítások, vásárok és bemutatók + az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatások. Hol van az esemény? Speciális teljesítési helyek B2B és B2C esetén Közlekedési eszköz rövid távú bérbeadása Hol a tényleges birtokbavétel!?!? Vízi közlekedési eszköz 90 nap 30 napos szabály KIVÉTEL, amikor a tényleges igénybe vétel, használat, élvezet helye szerint kell meghatározni: Ha a tv. szerint a teljesítés helye a Közösség területén kívüli területre esne, de a tényleges igénybevétel vagy egyébként a vagyoni előny szerzése belföldön van Belföldi teljesítés Ha a tv. szerint a teljesítés helye a Közösség területén kívüli területre esne, de a tényleges igénybevétel vagy egyébként a vagyoni előny szerzése a Közösség területén kívüli területen van EU-n kívüli teljesítés Vis maior?

18 Speciális teljesítési helyek B2B és B2C esetén (2013-tól) Közlekedési eszközök hosszú távú bérbeadása Adóalany, vagy nem adóalany részére is (jellemzően magánszemély) Vízi közlekedési eszköznél 90 napot-, egyébnél 30 napot meghaladó bérbeadás A teljesítési helye a szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany lakóhelye, szokásos tartózkodási helye! Kedvtelési célú hajók nem adóalany részére történő hosszú távú vagyis 90 napot meghaladó bérbeadása esetén a teljesítési hely a bérbeadás helye. Speciális teljesítési helyek B2C esetén Az ügynöki szolgáltatás (vagyis a más nevében és javára eljáró közvetítő) ahol a közvetített ügylet teljesítési helye van. Nem EU-s termékfuvarozás megtett útvonal EU-s termékfuvarozás indulás helye

19 Speciális teljesítési helyek B2C esetén Ahol a szolgáltatás fizikailag teljesül: Személy szállításához járulékosan kapcsolódó szolgáltatások (ideértve a be-, ki-, átrakodást). Termék fuvarozásához járulékosan kapcsolódó szolgáltatások (ideértve a be-, ki-, átrakodást). Szakértői értékelés, amely közvetlenül termékre kivéve az ingatlant irányul. Terméken kivéve az ingatlanon végzett munka. Kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, ill. más, ezekhez hasonló szolgáltatások (pl.: kiállítások, vásárok és bemutatók rendezése), ideértve ezek szervezését is, valamint az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is. Speciális teljesítési helyek B2C esetén (Áfa tv. 46. ) Ahol a szolgáltatást igénybe vevő lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási helye van: szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, továbbá más, ezekhez hasonló jogok időleges vagy végleges átengedése; reklámszolgáltatások; tanácsadási, ügyvédi, számviteli, adóügyi, számítástechnikai, fordítói és tolmácsolási szolgáltatások, továbbá más, ezekhez hasonló szolgáltatások, adatok feldolgozása és információk közlése; banki, biztosítási, viszontbiztosítási és egyéb pénzügyi szolgáltatások, kivéve a széfügyletet; munkaerő kölcsönzése, kirendelése, illetőleg személyzet rendelkezésre bocsátása; termék - kivéve az ingatlant és a közlekedési eszközök - bérbeadása; a földgázrendszerhez vagy bármely más, ilyen rendszerhez kapcsolt hálózathoz, hővagy hűtési hálózathoz, villamosenergia-rendszerhez való csatlakozás, egyéb hozzáférés biztosítása, ill. ilyen rendszeren, hálózaton keresztül földgáz, hő- vagy hűtési energia, valamint villamos energia szállítása (átvitele), elosztása, + az ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások; telekommunikációs szolgáltatások; rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások.

20 Speciális teljesítési helyek Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások (Áfa tv. 46. ) Elektronikus úton nyújtott szolgáltatás: elektronikus tárhely rendelkezésre bocsátása, honlap tárolása és üzemeltetése, valamint számítástechnikai eszköz és program távkarbantartása, szoftver rendelkezésre bocsátása és frissítése, kép, szöveg és egyéb információ rendelkezésre bocsátása, valamint adatbázis elérhetővé tétele, zene, film és játék - ideértve a szerencsejátékot is - rendelkezésre bocsátása, valamint politikai, kulturális, művészeti, tudományos, sport és szórakoztatási célú médiaszolgáltatás, illetőleg ilyen célú események közvetítése, sugárzása, távoktatás, feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtása és igénybevétele globális információs hálózaton keresztül történik. A szolgáltatás nyújtója és igénybevevője közötti, ilyen hálózaton keresztüli kapcsolat felvétele és tartása - ideértve az ajánlat tételét és elfogadását is - azonban önmagában még nem elektronikus úton nyújtott szolgáltatás. Teljesítési hely 2014-ben: B2B esetén főszabály (37. ) fordított adózás B2C esetén, ha az igénybe vevő lakóhelye, szokásos tartózkodási helye EU-ban van, akkor ez a lakóhely, vagy szokásos tartózkodási hely B2C esetén, ha az igénybe vevő lakóhelye, szokásos tartózkodási helye EU-n kívül van, akkor a szolgáltatás nyújtó székhelye ös változás a távolról is nyújtható szolgáltatások esetén A 1042/2013/EU végrehajtási rendelet alapján A távolról is nyújtható szolgáltatásokra: távközlési szolgáltatás, műsorszolgáltatás, elektronikus szolgáltatás. A változás a B2C esetet érinti (egyszerűsítés) Teljesítési hely megmarad az igénybe vevő lakóhelye, szokásos tartózkodási helye

21 2015-ös változás a távolról is nyújtható szolgáltatások esetén (1/2) Választható adóbevallási formák: Általános szabály: ahogy eddig is, regisztrálás és helyi adószám alatt bevallás az érintett államban. Különös szabály: (MOSS Mini Egyablakos Rendszer) Nincs letelepedés abban az államban, ahol a szolgáltatást a nem adóalany igénybe veszi. A székhely szerinti államban történik a másik államba a nyilvántartásba vétel. Bejelentkezés, regisztráció és bevallás a MOSS portálon: https://moss.nav.gov.hu/ ügyfélkapus bejelentkezéssel 2015-től bevallás a különös szabály választása esetén (2/2) Nem kell országonként bevallást benyújtani, hanem minden teljesítési helyre vonatkozóan egy összevont bevallás kerül benyújtásra. A bevallás benyújtása negyedévente (követő hónap 20. napjáig) Ezeket a bevallási adatokat a NAV továbbítani fogja mindazon tagállamok részére, amelyek a bevallásában feltűntetésre kerültek. Minden állam saját adómértékét Adó befizetése: Nem kell országonként befizetni A székhely szerinti országban kell a befizetést teljesíteni EUR-ban Az EUR-ra történő átszámítás (ahol nem EUR van) az Európai Központi Bank árfolyama alapján történik Önellenőrzés : a bevallás adatait a benyújtás határidejétől számított 3 éven belül lehet helyesbíteni! Levonási jog a bevallásban NEM érvényesíthető!!! Azt külön visszatéríttetési eljárásban (ELEKÁFA)

22 Tehát a különös szabályok esetén a feladatok: Tisztázni, hogy a végzett tevékenység beletartozik-e a távolról is nyújtható szolgáltatások közé? Ezeket a szolgáltatásokat nyújtjuk-e más tagállamban lévő nem adóalanyok részére? Megismerni ezen országok áfa fizetésével kapcsolatos szabályokat. Bejelentkezni az érintett államba, vagy a regisztrálni a MOSS rendszeren keresztül. Bevallásokat elkészíteni és az áfa befizetéseket teljesíteni. ELEKÁFA (1/2) Azon adóalanyok használhatják, akik az EU valamely más tagállamában felszámított hozzáadottérték-adó visszatéríttetését kezdeményezik. 14ELEKÁFA kötegelt nyomtatvány Pl.: üzemanyag, szállás, taxi, stb. Olyan ügyletek, ahol a származási ország elve szerint történt a számlázás. Tagállamonként külön nyomtatvány Számlánként, bizonylatonként

23 ELEKÁFA (2/2) Visszatérítési időszak és érték: 3 havonta, de így a visszatérítéssel érintett héa nem lehet kevesebb 400 -nál. Évente, a de így a visszatérítéssel érintett héa nem lehet kevesebb 50 -nál. Benyújtási határidő: max a visszatérítéssel érintett időszakot követő év szeptember 30-ig! Benyújtás a NAV felé Esetenként szkenelve csatolni a bizonylatot is! Nincs jogosulatlan visszaigénylés Az ügylet teljesítési helye (B2B) székhely Áfa tv pont alapján székhely: a gazdasági tevékenység folytatásának az a helye, ahol a központi ügyvezetés helye van, kivéve, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően rendelkezik. HÉA rendelet alapján székhely a vállalkozás központi ügyvezetésének helye. Ennek meghatározásához figyelembe kell venni a vállalkozás általános irányítására vonatkozó alapvető döntések meghozatalának helyét, a vállalkozás létesítő okirat szerinti székhelyét, és a vállalkozás ügyvezetése üléseinek helyét. Egy egyszerű postai cím nem fogadható el az adóalany gazdasági tevékenységének székhelyeként! (székhelyszolgálat) Amennyiben ezek a kritériumok nem teszik lehetővé a gazdasági tevékenység székhelyének bizonyossággal történő meghatározását, akkor a vállalkozás általános irányítására vonatkozó alapvető döntések meghozatalának helyét kell elsődleges kritériumként figyelembe venni!

24 Az ügylet teljesítési helye (B2B) telephely Áfa tv pont szerint az állandó telephely: a székhelyen kívül a gazdasági tevékenység helyhez kötött folytatására huzamosabb időtartamra létesített vagy arra szánt földrajzilag körülhatárolt hely, amelyen a gazdasági tevékenység - székhelyhez képesti - önálló folytatásához szükséges egyéb feltételek is ténylegesen rendelkezésre állnak (a kereskedelmi képviselet is), kivéve, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően rendelkezik. Ha több is van, akkor melyiket kell az adóztatandó ügyletnél figyelembe venni? Amelyik a teljesítés során a legközvetlenebbül érintett! Az ügylet teljesítési helye (B2B) telephely HÉA rendelet szerint a telephely: bármely olyan telephely, amely a személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezik a szükségleteinek kielégítésére igénybe vett szolgáltatások fogadásához, használatához és a szolgáltatások nyújtásához. Az a tény, hogy valamely telephely héa-azonosító számmal rendelkezik, önmagában nem elegendő annak megállapításához, hogy az adóalany állandó telephellyel rendelkezik!

25 Az ügylet teljesítési helye (B2C) lakóhely Lakcím, amelyet bejegyeztek a népességnyilvántartásba vagy hasonló nyilvántartásba, vagy az említett személy által a hatáskörrel rendelkező adóhatóságnak megadott lakcím, kivéve, ha bizonyított, hogy ez a lakcím nem felel meg a valóságnak. Az ügylet teljesítési helye (B2C) szokásos tartózkodási hely Ahol a természetes személy személyes vagy szakmai kötődései miatt rendszerint tartózkodik. Amennyiben a szakmai kötődések más országhoz kapcsolódnak, mint a személyes kötődések, vagy amennyiben nincsenek szakmai kötődések, a szokásos tartózkodási helyet azok a személyes kötődések határozzák meg, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon hely között, ahol él.

26 Az igénybe vevő adóalany? igen Az ügylet során adóalanyi minőségben jár el? Szolgáltatást nyújtás vizsgálata B2C Áfa (Héa) felszámítása B2B Szolgáltatást igénybe vevő székhelye belföldön van? A szolgáltatást igénybe vevő székhelye, telephelye érintett-e a szolgáltatás igénybevételével? igen igen A szolgáltatást igénybe vevőnek van belföldi telephelye? nem Áfa tv. hatálya, belföldi szolgáltatás, belföldi ügylet, belföldi áfa Áfa tv. hatályán kívüli ügylet áfa nélküli számlázás Szolgáltatást nyújtó székhelye belföldön van? nem Szolgáltatást nyújtó rendelkezik állandó telephellyel? Szolgáltatást igénybe vevő vizsgálata Áfa tv. hatálya, belföldi szolgáltatás nyújtás, belföldi ügylet, belföldi áfa nem A telephely érintett a szolgáltatás nyújtásban? nem Áfa nélküli számlázás, Szolgáltatás import

27 Előleg szabály EU-s szolgáltatás igénybevétele esetén, amennyiben előleg fizetésére kerül sor, az előleg megfizetéséhez kapcsolódóan adófizetési kötelezettség keletkezik. összesítő nyilatkozatot is kell készíteni! Fizetendő adó megállapítása Amikor az adó megfizetésére a szolgáltatást igénybe vevő kötelezett az ügylet teljesítését tanúsító számla vagy egyéb okirat kézhezvételekor, vagy az ellenérték megtérítésekor, vagy a teljesítést követő hónap 15. napján Amelyik hamarabb!

28 Milyen árfolyamon? Az áfa forintra történő átszámítása A teljesítés időpontjában érvényes árfolyamon: hitelintézet devizaeladási árfolyam, vagy választás alapján az MNB, vagy EKB árfolyam a választás évét követő naptári év végéig nem lehet eltérni! EU-s szolgáltatások bevallása EU-s szolgáltatás nyújtás 1465-ös bevallás 92-es sora EU-s szolgáltatás igénybevétel 1465-ös bevallás 18-as és 64-es sora Összefüggés a 1465 és 14A60 között:

29 Egyes számlázási szabályok 2014-ben Számla kötelező tartalmi elemei (1/3) Kötelező adatok számla kibocsátás kelte; számla sorszáma, amely a számlát egyértelműen azonosítja; számlakiállító neve, címe, adószáma; vevő neve, címe; értékesített termék/szolgáltatás megnevezése, mennyisége, nettó egységára (adó nélküli értéke); számla nettó értéke (adó nélküli értéke); az ÁFA %-ban és Ft-ban.

30 Számla kötelező tartalmi elemei (2/3) Egyes esetekhez kapcsolódó tartalmi követelmények: Kisadózó, Pénzforgalmi elszámolás, Önszámlázás, Fordított adózás, Különbözet szerinti adózás ; számlakibocsátó EU-s adószáma; vevő adószáma (milyen esetekben?); teljesítés napja; áfa értéke forintban, átszámítási árfolyam; pénzügyi képviselő adatai Számla kötelező tartalmi elemei (3/3) Opcionálisan megadható adatok: értékesített termék/szolgáltatás besorolási jelölése pl. VTSZ / SZJ / TESZOR szám, stb. fizetési mód fizetési határidő

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások:

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások: I. A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE 1. Kinek kell közösségi adószámot igényelnie? Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi adó alanynak, illetve a következőkben említett egyes speciális

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek

Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek A szolgáltatásnyújtások illetve termékértékesítések után fizetendő adó mértéke az általános forgalmi

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának VIII. évfolyam n 2012/4. TARTALOM BONÁCZ ZSOLT ROVATA 1 A nyomdai úton elôállított számla, nyugta megôrzésének fontossága 3 Külföldi pénzeszközben kifejezett ügyleteket terhelô adó megállapítása BONÁCZ

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Áfa kulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek köre 2015. január 1-jétől

Áfa kulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek köre 2015. január 1-jétől Áfa kulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek köre 2015. január 1-jétől Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Szlovákia adózási rendszere 1

Szlovákia adózási rendszere 1 Az Adó-szaklap 2013 szeptemberétől új rovattal gazdagodik a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozatának támogatásával. A rovatban megjelenő írások között

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben