ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA"

Átírás

1 ÁFA ADÓVÁLTOZÁSOK ÁFA, ART, IPA december 13. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ÁFA. XIII/A. FEJEZET alapján EGYÉB VÁLTOZÁSOK 2012 Bilance Kft Moore Stephens Wagner Kft. PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. FIZETENDŐ ÁFA LEVONHATÓ ÁFA A pénzforgalmi elszámolás időszakában, belföldön teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után az ELLENÉRTÉK KÉZHEZVÉTELEKOR MEGFIZETÉSEKOR Kivétel: Zárt végű pénzügyi lízing (10. a) pontja) Közösségen belüli adómentes termékértékesítés (89. ) Pénzforgalmi elszámolást választhat: Tárgy naptári év első napján a Kkv. tv. alapján kisvállalkozás (vagy annak minősülne) jan. 1-jei összes foglalkoztatotti létszám kevesebb, mint 50 fő Éves nettó árbevétel/mérleg főösszeg legfeljebb 10 millió euró Gazdasági céllal belföldön letelepedett Nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt Választásának további feltétele: Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás éves összes nettó (áfa nélküli) ellenértéke sem a tárgyévet megelőző naptári évben, sem a tárgyévben (várhatóan és ténylegesen) nem haladja meg a 125 millió Ft-ot. Ebbe az értékhatárba nem kell beleszámítani: Tárgyi eszköz értékesítés, vagyoni értékű jog végleges átengedése EU-n belüli adómentes termékértékesítés Belföldi adómentes termékértékesítés Részletfizetés esetén: A fizetendő adót legalább a megfizetett részlet erejéig kell megállapítani. Az adólevonási jog a megfizetett részlet erejéig gyakorolható. Megfizetettnek kell tekinteni az engedményezés, elengedés, tartozásátvállalás, vagy más módon megszűnt követelést/kötelezettséget. A számlán a pénzforgalmi elszámolás alá tartozás tényét mindig fel kell tüntetni. (196/B.. (4)) 1

2 Bejelentkezés: az Art. változás bejelentésére vonatkozó rendelkezése alapján (12T101 és 12T201 F lap 11. sor) már jelenleg is, dec. 31-ig. Belföldi nyilvántartásba vétellel egyidejűleg is választhatja, már jelenleg is, de a kezdő nap csak Kijelentkezés: tárgyév dec.31-ig. Naptári év január 1-től teljes naptári évre választható. Pénzforgalmi elszámolás megszűnik - bejelentés a változást követő 15 napon belül Naptári év utolsó napjával, ha a következő évre nem kívánja választani Értékhatár meghaladását követő nappal, a meghaladást okozó ellenértékre sem alkalmazhatja már az elszámolást, és a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem élhet ismét ezzel a lehetőséggel Pénzforgalmi elszámolás megszűnik - bejelentés a változást követő 15 napon belül Naptári év utolsó napjával, ha a naptári évet követő év első napján nem minősül kisvállalkozásnak Ha csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül, a jogerős elrendelést megelőző nappal Tevékenység szüneteltetését megelőző nappal A nem pénzforgalmi elszámolású adózók a befogadott pénzforgalmi áfás számlák adóját (legkorábban) a számla kifizetésének időpontjában vonhatják le (amikor a számlakibocsátónak adófizetési kötelezettsége keletkezik)! TÉTELES ÁFA BEVALLÁS ELADÓ ésvevő adatszolgáltatási kötelezettsége: Belföldi áfa alanyok egymás közötti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetén azon számlákról, amelyekben az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot abban a bevallásban, amelyben a teljesített ügylet (vagy előleg fizetés) után adókötelezettség keletkezett / adólevonási jog gyakorlása történt. TÉTELES ÁFA BEVALLÁS SZÁMLÁNKÉNT: a partner (vevő / szállító) adószámáról, (csoportazonosító számáról) a számla sorszámáról a teljesítés időpontjáról (ennek hiányában a kibocsátás keltéről) az adó alapjáról és az áthárított áfa összegéről. Eladói minőségében az Eva alanya is köteles nyilatkozni az említett adatokról az adóévről benyújtott eva bevallásában 2

3 TÉTELES ÁFA BEVALLÁS - ÖSSZEVONT ADATOKRÓL VEVŐ adatszolgáltatási kötelezettsége: Ha ugyanabban az adómegállapítási időszakban ugyanazon partner által kibocsátott számlák áfa tartalma alapján összesítve 2 millió Ft áfát elérő vagy meghaladó összegben gyakorol adólevonási jogot, akkor ebben az adóbevallásban nyilatkozik: a számlakibocsátó adószámáról a számlákban feltüntetett, áthárított áfa összegéről. A SZÁMLA KÖTELEZŐ ADATTARTALMA Vevő adószáma a 2 millió Ft áfát tartalmazó számlákon Pontosan meghatározott kifejezések feltüntetése: önszámlázás fordított adózás különbözet szerinti szabályozás utazási irodák különbözet szerinti szabályozás használt cikkek pénzforgalmi elszámolás [ 169. ] ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAKOS, EU-S TERMÉKÜGYLETEK Közösségen belüli termékértékesítés, termékbeszerzés A felek határozott idejű elszámolásban állapodtak meg Az elszámolási időszak meghaladja az 1 hónapot Minden hónap utolsó napját (rész)teljesítési időpontnak kell tekinteni Bevallási és összesítő jelentési kötelezettség [ 58. (2), 62. ] EKB ÁRFOLYAM Külföldi pénznemben kiállított számla forintosítása Az adóalany döntése szerint Belföldi hitelintézet eladási árfolyamán, vagy MNB által közzétett árfolyamon, vagy Európai Központi Bank által közzétett árfolyamon A választást előzetesen köteles bejelenteni és attól 2 évig nem térhet el. [ 80. (5), 80/A. ] FORDÍTOTT ADÓZÁS: SERTÉS ÉS TAKARMÁNYOK április 1-től kezdődően fordított adózás az élősertés, hasított félsertés (6/B. melléklet) állatok etetésére szolgáló egyes takarmányok (6/C. melléklet) kereskedelmére. Fordított adózás feltételei: Eladó: általános szabályok szerint adózó áfa alany vagy eva alany Vevő: általános szabályok szerint adózó áfa alany vagy eva alany vagy tárgyi adómentes adóalany FORDÍTOTT ADÓZÁS: SERTÉS ÉS TAKARMÁNYOK A fordított adózás nem alkalmazható az őstermelői ügyletekre: őket továbbra is kompenzációs felár illeti meg az értékesítéseik után. Kivétel, amikor az őstermelő nem a saját gazdaságában előállított terméket értékesít: ilyenkor általános szabályok szerint adózó áfa alanynak minősül. (NAV tájékoztató ) Célszerű nyilatkoztatni [ 142. (1) j), k), 6/B., 6/C. mell. ] 3

4 FORDÍTOTT ADÓZÁS: SERTÉS ÉS TAKARMÁNYOK Eladó adatszolgáltatási kötelezettsége: Vevő adószáma Teljesítés időpontja Értékesített termék mennyisége Ellenérték SZÁMLA KIBOCSÁTÁS HATÁRIDEJE Adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás Egyéb értékesítés, melynél az ellenértéket készpénzzel megtérítik Egyéb esetben, amikor a számla áthárított adót tartalmaz Teljesítést követő hónap 15. napja Haladéktalanul Teljesítést követő 15 napon belül [ 142. (1) j), k), 6/B., 6/C. mell. ] [ 163. (2) ] GYŰJTŐSZÁMLA Nem tartalmazhat adómentes Közösségen belüli termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást. A feleknek előzetesen meg kell állapodniuk. [ 164., 281. (4). ] ELEKTRONIKUS SZÁMLA Követelmények: eredetének hitelessége és adattartalmának sértetlensége A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlát és az EDI (elektronikus adatcsere) rendszerben kibocsátott számlát a törvény példaként említi eddig kizárólag ezek a módszerek voltak elfogadhatóak. Nem kötelező az időbélyegző, de továbbra is kell a számlabefogadó beleegyezése. Az EDI rendszerben kibocsátott számlákról ezentúl nem kötelező papír alapon havi összesítőt készíteni. [ 175. ] SZÁMLA MEGŐRZÉSE Az elévülési időn belül továbbra is kötelező megőrizni a kibocsátott és befogadott számlákat és egyéb okiratokat. A papír alapú számlákat ezentúl nem szükséges papír alapon megőrizni, hanem az elektronikus formában is biztosítható. Az elektronikus számlákat továbbra is elektronikus formában kell megőrizni, azonban a dokumentum formátuma megváltoztatható (pl. xml-ről pdf-re) [ 179. ] ADATSZOLGÁLTATÁS GÉPI NYUGTÁKRÓL, SZÁMLÁKRÓL április 1-től az adóalanyoknak a géppel kiállított nyugták, számlák, valamint a pénztárgép adatairól adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteniük az adóhatóság részére. Külön jogszabály előírhatja, hogy kötelező gépi nyugtakibocsátás esetén a pénztárgépet az adóhatóság hírközlő rendszer által, közvetlen adatlekérdezéssel felügyelje. [ a) ] 4

5 ALANYI ADÓMENTESSÉG ÉRTÉKHATÁRA 5 millió Ft-ról 6 millió Ft-ra emelkedik az éves árbevételi értékhatár. Átmeneti szabályok: 2013-ra azok is jogosultak alanyi adómentességet választani, akik 2012-ben átlépték ugyan az 5 millió Ft árbevételt, de nem lépték át a 6 millió Ft-ot. Az alanyi adómentesség választható akkor is, ha az korábban értékhatár túllépés miatt szűnt meg, és az attól számított 2 év még nem telt el. [ 188. (2), 279. (1)-(2) ] EGYÉB ÁFA VÁLTOZÁSOK Köztestületek átalakulása Üzletágátadás áfa alóli mentesítése Közlekedési eszközök hosszú távú bérbeadásának teljesítési helye Gyermek- és ifjúságvédelemhez kapcsolódó étkeztetés Adómentes termékimport feltételeinek igazolása Adóügyi kérelmek nyelve Határon átnyúló ügyletek számlázási szabályai Árrés-adózástól eltérés bejelentési szabályai Külföldiek adó-visszatéríttetési kérelme Gyógyászati segédeszközök meghatározott köre kedvezményes kulcs alá kerül ART, IPA, CTV KÉSZPÉNZFIZETÉS KORLÁTOZÁSA Bankszámla nyitásra kötelezett adózók között Ugyanazon ügyletre, ugyanazon naptári hónapon belül max. 1,5 millió Ft fizethető ki készpénzben Csak termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén Az 1,5 millió Ft feletti kp-kifizetés 20%-a a bírság Mindkét felet egyaránt érinti [ ART. 38. (3a), 172. (20f) ] IPARŰZÉSI ADÓ CSÖKKENTŐ ÖSSZEGEK: ELÁBÉ, KÖZVETÍTETT SZOLG NETTÓ ÁRBEVÉTEL MAX. A SÁVBA JUTÓ NETTÓ ÁRBEVÉTEL: millió Ft 100 %-a 500 millió 20 milliárd Ft 85 %-a 20 milliárd 80 milliárd Ft 75 %-a 80 milliárd Ft felett 70 %-a [ Ha.tv. 39. (4) ] CÉGTÖRVÉNY március 1. előtt létrejött azon cégek, melyek a cégbírósághoz nem jelentették be a székhely, telephely, fióktelep (ha ezek nem a cég tulajdonában vannak) használatának jogszerűségi nyilatkozatát tagok természetes adatait cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelét, legkésőbb február 1-ig kötelesek ezt pótolni. [ CTV ] 5

6 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 6

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan

Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan 2012.12.12. Fehér Zsóka 1 1. Személyi jövedelemadó 1995. évi CXVII törvény a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen Adóváltozások 2013 A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen 1 Tartalomjegyzék Személyi jövedelemadó... 4 SZUPERBRUTTÓSÍTÁS KIVEZETÉSE... 4 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK... 4 EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK...

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor osztályvezető 1 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ NYUGTAADÁS KÉZI GÉPI-ONLINE BORRAVALÓ FELSZOLGÁLÁSI DÍJ (SZERVIZDÍJ) NYUGTAADÁS GÉPI-ONLINE SZÁMLÁZÁS KÖTELEZETTI KÖR KISKER.

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől)

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az általános forgalmi adóról szóló új törvény elfogadásának napja: 2007. november 12. Az újrakodifikáció indokai: - a korábbi szabályozás hatékonysága

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

Adótörvény változások 2012

Adótörvény változások 2012 Adótörvény változások 2012 A Parlament elfogadta a 2013 évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési megszorító csomag rendelkezéseit

Részletesebben

2012. évi évközi változások

2012. évi évközi változások Magyarországon nincsenek megszorítások! Nem voltak, nem is lesznek! (Orbán Viktor miniszterelnök 2012.11.14.) 2012. évi évközi változások Távközlési adó Távmunka Bedolgozói jogviszony Egy munkavállalás

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK...

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 1 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 3 ELHATÁROLT VESZTESÉGEK FELHASZNÁLÁSA... 5 JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Felkészülés a 2013-as adóévre

Felkészülés a 2013-as adóévre 1. dia Felkészülés a 2013-as adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője 2. dia Törvényjavaslat Törvény A változások Magyar Közlöny Adónemek T/6842 T/7028 T/7032 T/7037

Részletesebben

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban III. évfolyam 10. szám, 2012. október T A R T A L O M dr. Csátaljay Zsuzsanna rovata A tételes áfa-bevallás 1 Mi a rendelkezés célja? A nyilatkozat

Részletesebben