Az adó és járuléktörvények évi változásai 1. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adó és járuléktörvények 2013. évi változásai 1. rész"

Átírás

1 Adó és járuléktörvények évi változásai 1. rész november Az adó és járuléktörvények évi változásai 1. rész Auditing and Consulting Phone: T h e m a t e r i a l contained in this alert is provided for purposes only and does not contain a c o m p r e h e n s i v e analysis of each item described. Before taking (or not taking) any action, readers s h o u l d s e e k situation. No liability is If you no longer wish to receive Tax & Legal Az Országgyűlés október-november folyamán több adózást érintő törvényt fogadott el, melyeket a teljesség igénye nélkül - ismertetünk Önökkel. A) Pénzforgalmi áfa elszámolás Törvény: évi CXLVI. A módosító törvény egy teljesen új XIII/A. fejezetet iktatott be az áfa törvénybe a pénzforgalmi áfa elszámolásra vonatkozóan. Kik választhatják: a Kkv. törvény rendelkezései szerint a tárgy naptári év első napján kisvállalkozásnak minősülő (vagyis a kapcsolt vállalkozás adatait is figyelembe kell venni), és belföldön letelepedett, továbbá csőd- és felszámolási eljárás hatálya alatt nem álló adóalany. A tárgyév naptári évet megelőző (bejelentés éve) és a tárgyévi (pénzforgalmi elszámolással érintett év) éves/éves szintre számított ellenérték adó nélkül számított összege a 125 millió forintot nem haladja meg. Ez gyakorlatilag a nettó árbevételt jelenti (A 196/C. (2) pont felsorolja azokat az ellenértékeket, melyeket nem kell figyelembe venni az értékhatár számításánál: pl. használt tárgyi eszköz értékesítése, az Áfa tv beli adómentes termékértékesítés.) Hogyan működik: a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás utáni fizetendő adót az adóalany az ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg, a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adó levonási joga akkor nyílik meg, amikor az ellenértéket a partner részére megfizette, ha az ellenérték jóváírása, megfizetése részletekben történik, akkor a fizetendő adó vagy a levonható adó a megfizetett részlet erejéig számolandó, az ellenérték jóváírásának, kézhezvételének, megfizetésének számít az is, ha a követelés engedményezés, elengedés, tartozásátvállalás vagy más módon szűnik meg. Bejelentkezés: ig, a 12T201T bejelentő lapon az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgy naptári év végéig terjedő időszakra választja.

2 Az adó és járuléktörvények évi változásai 1. rész Auditing and Consulting Pphone: A ) Pénzforgalmi áfa elszámolás A pénzforgalmi elszámolás megszűnik: a tárgy naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a követő naptári évre már nem kívánja alkalmazni a tárgyév folyamán, amennyiben az értékhatárt meghaladja (azt a számlát, mellyel az értékhatárt átlépi, már a normál áfa szabályok szerint kell beállítania az áfa bevallásba); ez esetben az adóalany a kilépést követő második naptári év végéig nem választhatja ismételten ezt az adózási módot a tárgy naptári év utolsó napjával, ha a követő naptári év első napján nem minősül kisvállalkozásnak ha az adózó csőd, felszámolási, végelszámolási, vagy kényszertörlés hatálya alá kerül, az adóalany tevékenységét szüneteltető nappal. A megszűnésről az adóalanynak az Art. szabályai szerint 15 napon belül magának kell nyilatkoznia. A számlázásra vonatkozó szabályok A pénzforgalmi elszámolás választása esetén a számlán FEL KELL TÜNTETNI a jogszabályi hivatkozást vagy bármely más egyértelmű utalást arra, hogy a számla kibocsátója ezt a szabályt alkalmazza. Ha a számla kibocsátója ezt nem tünteti fel, akkor ezzel a számlával kapcsolatos adófizetési kötelezettsége az általános szabályok szerint, vagyis a számla teljesítési időpontjában keletkezik és nem annak pénzügyi teljesítésekor. Az adóhatóság honlapján közzéteszi, hogy mely adózók választották a pénzforgalmi elszámolást, valamint az időszak kezdő és befejező időpontját. The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek receive Tax & Legal Figyelem: ez az elszámolási mód érinti az azt nem választó adóalanyokat is. Egy pénzforgalmi elszámolású adóalany által kibocsátott számla áfáját az azt befogadó normál adóalany is csak a kifizetés időpontjában vonhatja le!!! Ugyanakkor egy nem pénzforgalmis adóalany az általa kibocsátott számla áfáját a számla szerinti teljesítés időpontjában vallja be, míg az azt befogadó pénzforgalmis vevő az áfát csak a kifizetés időpontjában vonhatja le!!! Ebben az esetben az áfa fizetési kötelezettség és az adólevonási jog időpontja eltérnek egymástól!!! A fentiek miatt a könyvelő rendszereket alkalmassá kell tenni arra, hogy az áfában az így belépő pénzforgalmi dátumot is kezelni tudják, minimalizálva a kézi beavatkozást és az abban rejlő hibalehetőségeket. B) Belföldi áfa összesítő jelentés Törvény: évi LXIX. Megjelenés: Magyar Közlöny 74. szám ( ), és az azt követő teljesítési időpontú számlák esetében Ezt a témát nyári hírlevelünkben már érintettük, most röviden ismét felhívjuk rá a figyelmet, mivel az év végéhez közeledve fontos meggyőződni arról, hogy az alkalmazott szoftverünk támogatni fogja-e ezt a bevallási igényt vagy támogatás hiányában sajnos kézi nyilvántartás vezetésére lesz szükség. Oldal 2

3 Auditing and Consulting Auditing and Consulting Central phone: B) Belföldi áfa összesítő jelentés Art. 31/B.. Ha az egyedi számla adótartalma eléri, vagy meghaladja a forintot, akkor a számla kiállítójának és a számla befogadójának az áfa bevallás részeként - számlaszintű bontásban meg kell adnia: az érintett üzleti partner adószámának első 8 számjegyét, az adott számla sorszámát, a számlázott ügylet adóalapját és a számlában áthárított adó összegét, a teljesítés időpontját, illetve ezen adat hiányában a számla keltét. Ha az egyedi számla adótartalma nem, de az adott időszaki egyazon üzleti partnertől származó számlák összesített adótartalma eléri, vagy meghaladja a forintot és az adózó ezen számlák tekintetében gyakorolta az adólevonási jogát, akkor a számla befogadójának adatot kell szolgáltatnia a partner adózó adószámáról és az ahhoz tartozó időszaki áfa összesen összegről (nem számla szintű mélységben). A pénzforgalmi elszámolást választó adóalany a kimenő és bejövő számláiról az öszszesítő jelentést szintén pénzforgalmi szemléletben teszi meg. Részletfizetés esetén az első pénzmozgás időszakában kell beállítani a számlát a jelentésbe. Áfa tv dc) A belföldi áfa összesítő jelentés bevezetésével egyidejűleg módosulnak a számla adattartalmára vonatkozó szabályok is. A január 1-jén vagy azt követően teljesített ügyletek esetén, ha az adó összege eléri, vagy meghaladja a forintot, a számlán fel kell tüntetni az adóalany vevő adószámát is. A NAV honlapján már megjelent az összesítő jelentés nyomtatvány- és kitöltési útmutató tervezete: afa080101_hatalyos/1365_nyomtatvanytervezet.html C) Szociális hozzájárulási adó-kedvezmények The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: pa Törvény: évi CXLVI A től már életbe lépett kedvezményeken felül további önálló kedvezényeket vezetnek be: szakképzettséget nem igénylő munkakörben (FEOR főcsoport) munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni kedvezmény; mértéke: havi bruttó munkabér de legfeljebb forint - 14,5%-a 25 év alatti pályakezdő (belépést megelőzően legfeljebb 180 nap biztosítási idővel rendelkezhet, melyet adóhatósági igazolással igazol) munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló utáni kedvezmény; mértéke: havi bruttó munkabér de legfeljebb forint - 27%-a, a foglalkoztatás első 2 évében. Ez a kedvezmény már én fennálló munkaviszony esetén is alkalmazható, azzal, hogy a 2 éves időtartamot től kell számítani.

4 Az adó és járuléktörvények évi változásai 1. rész Auditing and Consulting Pphone: C) Szociális hozzájárulási adó-kedvezmények 25 év alatti nem pályakezdő (több mint 180 nap biztosítási idővel rendelkező) és 55 év feletti munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló utáni kedvezmény; mértéke: havi bruttó munkabér de legfeljebb forint 14,5%-a tartósan álláskereső személyek (a foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, ÁFSZ igazolás birtokában) munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló utáni kedvezmény; mértéke: havi bruttó munkabér de legfeljebb forint 27%-a a foglalkoztatás első két évében, 14,5 %-ával a foglalkoztatás 3. évében anyasági ellátások (gyed, gyes, gyet) folyósítása alatt vagy azt követően munkaviszonyban foglalkoztatott személy utáni kedvezmény (ellátást folyósító szerv igazolása birtokában); mértéke: havi bruttó munkabér de legfeljebb forint 27%-a a foglalkoztatás első két évében, 14,5 %-ával a foglalkoztatás 3. évében. A kedvezményt a kifizető az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig érvényesítheti. Részmunkaidős foglalkoztatott esetén legfeljebb forint arányosan csökkentett része vehető figyelembe. D) Szakképzési hozzájárulás alapkedvezmények Törvény: évi CXLVI. 1. The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek Amennyiben a munkáltató az előzőek szerint szociális hozzájárulási adó kedvezményt érvényesít, akkor a szakképzési hozzájárulás alapjánál is figyelembe veheti az adóalap csökkentést (munkavállalónként havonta legfeljebb Ft értékben) az alábbia esetekben: pályakezdő munkavállaló, tartósan álláskereső személy anyasági ellátások folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott személyek esetében, a foglalkoztatás első két évében. A napokban elfogadott adócsomagról a közeljövőben küldünk tájékoztatót., november receive Tax & Legal Oldal 4

5 Auditing and Consulting Auditing and Consulting Central phone: A FERBAL Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (honlap: ) az INPACT International (www.inpactint.com) magyarországi tagja, amely független könyvelőkből és könyvvizsgálókból álló nemzetközi szervezet. E nemzetközi kapcsolat, illetve egyéb hazai szervezetekben (Joint Venture Szövetség, Magyar Könyvvizsgálói Kamara) való aktív részvétel révén a legfrissebb nemzetközi, illetve magyar számviteli- és adójogszabályokkal és más hasznos információkkal mindig ügyfeleink rendelkezésére állunk. Ügyfeleink nagy részben külföldi tulajdonban lévő magyarországi középvállalkozások, akiknek a könyvvizsgálat sokkal többet jelent a kötelező formaságnál. Cégünk a folyamatos kapcsolattartás és kommunikáció mellett ügyfeleink üzleti problémáinak megoldására, illetve azok kockázatainak csökkentésére fókuszál, melyek minden aspektusában (többek között számvitel, adó, pénzügy, gazdálkodás stb.) megpróbálunk segítségükre lenni. The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: pa

Az év végi deviza átértékelés szabályai

Az év végi deviza átértékelés szabályai 2011. október Az év végi deviza átértékelés szabályai Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921 Az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvény-módosítási csomagban szerepelt a számviteli

Részletesebben

Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai

Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai 2011. december Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921 Az Országgyűlés 2011. november, december folyamán

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Az adó- és járuléktörvények 2011 évi változásai. 1. Személyi jövedelemadó

Tax & Legal Alert. Az adó- és járuléktörvények 2011 évi változásai. 1. Személyi jövedelemadó Hungary, Issue 2010. November Tax & Legal Alert Az adó- és járuléktörvények 2011 évi változásai Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921 Az Országgyűlés 2010. november 16-án fogadta el a 2011. évre

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 136. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 15., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 136. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 15., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 15., hétfõ Tartalomjegyzék 2012. évi CXLV. törvény Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról 23364 2012. évi CXLVI. törvény

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA ÁFA ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA 2012. december 13. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ÁFA. XIII/A. FEJEZET alapján EGYÉB VÁLTOZÁSOK 2012 Bilance Kft. 2012 Moore Stephens Wagner Kft. www.bilance.hu www.moorestephens.co.hu

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Felkészülés a 2013-as adóévre

Felkészülés a 2013-as adóévre 1. dia Felkészülés a 2013-as adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője 2. dia Törvényjavaslat Törvény A változások Magyar Közlöny Adónemek T/6842 T/7028 T/7032 T/7037

Részletesebben

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen Adóváltozások 2013 A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen 1 Tartalomjegyzék Személyi jövedelemadó... 4 SZUPERBRUTTÓSÍTÁS KIVEZETÉSE... 4 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK... 4 EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK...

Részletesebben

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban III. évfolyam 10. szám, 2012. október T A R T A L O M dr. Csátaljay Zsuzsanna rovata A tételes áfa-bevallás 1 Mi a rendelkezés célja? A nyilatkozat

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) Az általános forgalmi adó alanyai az áfa megállapítására 2013. január 1-jétıl ún. pénzforgalmi elszámolást alkalmazhatnak.

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK

2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK VEZINFÓ-TUDÁSTÁR online szakkönyv-sorozat Gottgeisl Rita 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja 1 VEZINFÓ-TUDÁSTÁR online szakkönyv-sorozat

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Általános forgalmi adó Számla kötelező adattartalma kibocsátás kelte teljesítés kelte a számlázott gazdasági teljesítés tényleges

Részletesebben

Adóváltozások 2011. ben felére csökken (13,5%), majd 2013-tól teljesen megszűnik. Adójóváírás és adókedvezmények

Adóváltozások 2011. ben felére csökken (13,5%), majd 2013-tól teljesen megszűnik. Adójóváírás és adókedvezmények Hungary Issue 438 29 November 2010 A PwC összefoglalója a 2011. évre vonatkozó adóváltozásokról. Adóváltozások 2011 Contacts: Russell W. Lambert, Service Line Leader E-mail: russell.w.lambert@hu.pwc.com

Részletesebben

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság ÁFA - 2013 2 Pénzforgalmi elszámolás ÁFÁ-ban 1. Működési mechanizmusa: A kimenő számlák után csak akkor kell

Részletesebben

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKFIZETÉS ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN. 2013. január 1-jétől

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKFIZETÉS ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN. 2013. január 1-jétől PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKFIZETÉS ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN 2013. január 1-jétől Készítette: Nagy Imréné könyvelő Változások a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Hírlevél. Munkaszüneti napok. Tartalom. Tételes kisadó. 2012. év 11. szám 2012. október 4. További információért keressen minket:

Hírlevél. Munkaszüneti napok. Tartalom. Tételes kisadó. 2012. év 11. szám 2012. október 4. További információért keressen minket: Hírlevél 2012. év 11. szám 2012. október 4. Tartalom 2012. október 27. szombat munkanap, 2012. október 22. hétfő pihenőnap 2012. november 10. szombat munkanap, 2012. november 2. péntek pihenőnap 2012.

Részletesebben

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Munkavállalót terhelő adók és járulékok: SZJA (16 %) Nyugdíjjárulék (10%) MNYP tag esetén is! Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) Pénzbeli

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben