Belföldi áfa összesítő jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Belföldi áfa összesítő jelentés"

Átírás

1 Belföldi áfa összesítő jelentés Készítette: Balogh Szabolcs NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatása Kiutalás Előtti Ellenőrzési osztály 2.

2 A belföldi áfa összesítő jelentésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény(Art.) 31/B. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény 296. (6) bekezdés Munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló évi CXLVI.tv.8.

3 Milyen ügyleteket kell általánosságban az összesítő jelentésben szerepeltetni? Belföldi adóalany partnerrel folytatott, egyenes adózás alá tartozó ügyletekről kell teljesíteni, ahol van áthárított általános forgalmi adó aminek összege legalább 2 millió Ft. Olyan ügyletekről, amelyekben nincs áthárított adó feltüntetve (pl:fordított adózás alá eső vagy az áfa területi hatályán kívül eső ügyletek) nem kell adatot közölni Az összesítő jelentést, adott bevallási időszakban az általános forgalmi adóval összefüggően kell elkészíteni a törvényekben előírt feltételeknek megfelelően.

4 Jogalkotó céljai A feketegazdaság kifehérítése államháztartás bevételeinek növelése A 2 millió Ft áfa összeg feletti számlák nyomon követése partner bevallásának és összesítő jelentésének megtekintése számlák adatainak összevetése Célzott kiválasztás adózók vizsgálatra történő kiválasztásának segítése

5 Adatszolgáltatás ideje január 01-től hatályos jogszabály változás alapján január 01-től kezdődően kötelezően benyújtandó. A 1365-ös áfa bevallással egy időben és azonos gyakorisággal kell benyújtani. Számlakibocsátóként, a számlá(k) adatait abban bevallásban kell közölni, amelyekben azok áfa tartalmát fizetendő adóként be kell vallani, függetlenül a számlakibocsátás keltétől. Számla befogadóként az adatokat abban az összesítő jelentésben kell feltüntetni, amely időszakban az adott számlát levonásba helyezi.

6 Példák az adatszolgáltatás bevallási idejére Számlakibocsátóként: pl: december 31-én kibocsátott számlában az áthárított adó 2 millió forint, a teljesítési időpontja január 24. A fizetendő adó és a számla tételes adatai a 2013-as bevallásba jelentendők. Továbbá: Egy havi áfa bevalló adóalany január 23-ai teljesítésű ügyletről, február 10-én bocsát ki számlát. a számla adatait a január havi bevallásban és összesítő jelentésben kell szerepeltetni január 1. előtti teljesítési időpontú ügyletről akkor sem kell az összesítő jelentésben adatot szerepeltetni, ha az ügyletről szóló számlát január 1. után állították ki. pl: egy január 4-én kibocsátott, de december 12-i teljesítésű számláról nem kell az összesítő jelentésben adatot közölni. (2012. évben nem kellett összesítő jelentést benyújtani, 2013-ra vonatkozóan pedig a teljesítés időpontja miatt nem szabad a számla adatait bevallani.)

7 Az adatszolgáltatás módja A 1365-ös áfa bevallás részeként kell nyilatkozni róla: 1365A: Adózóra és a bevallásra vonatkozó alapadatok feltüntetése 1365A-01-05: A csatolt összes 1365M összesítő jelentés nyomtatványon feltüntetett belföldi, egyenes adózás alá tartozó, a 1365M részletező lapokon számlánként kimutatott és/vagy a 1365M főlapon összevontan nyilatkozott - forgalom összesen. 1365M Összesítő jelentés kereskedelmi partnerenként a belföldi, egyenes adózás alá tartozó forgalom számlánként részletezett és/vagy összevont tételeiről 1365M-01 Partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás tételes részletezése 1365M-01-K Módosító lap Partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékértékesítés/szolgáltatás nyújtás korrekcióinak tételes részletezése 1365M-02 Partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel tételes részletezése 1365M-02-K Módosító lap Partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékértékesítés/szolgáltatás nyújtás igénybevétel korrekcióinak tételes részletezése

8 Számlakibocsátói és számlabefogadói minőségben teljesítendő, tételes (számlánkénti) jelentés adatai Azon számlákról, amelyekben az áfa összege a 2 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja számlánként kötelező megadni: A partner adószáma vagy a csoportazonosító száma (első nyolc számjegy) Számla sorszáma Teljesítés dátuma, kibocsátás kelte ennek hiányában a számla Adó alapja (ezer forint) Adó összege (ezer forint) (Ezen adatok lejelentésére a 1365M-01 és 1365M-02 bevallási lapok szolgálnak)

9

10 Számlabefogadói minőségben az összesítő jelentésben összevont adóösszeggel szereplő tételek adatai A partner adószáma vagy a csoportazonosító száma (első nyolc számjegy) Az adott partnertől befogadott számlák áfa tételeit összevonva (azon számlák áfa összegét is kötelező bevonni, amelyek mértéke nem éri el a 2 millió Ft áfa összeget) (Nem kell adatokat megadni, ha az adott partnertől kapott számlák áfa összege nem éri el a bevallási időszakban a 2 millió Ft összeget.) (Ezen adatok lejelentésére a 1365M bevallási lap B jelű rubrikája és 6. sora szolgál)

11

12 Számla módosítása számlakibocsátói és számlabefogadói minőségben Abban az esetben, ha a számla a módosítás előtt, akár azt követően vagy előtte is és utána is elérte vagy meghaladta a 2 millió Ft-ot. A módosító okiratot kiállító és az azt befogadó áfa adóalany abban a bevallási időszakban (és összesítő jelentésben) köteles szerepeltetni, amelyikben a módosítás hatását figyelembe veszi. Számlabefogadóként: o legkorábban a számla kézhezvételekor Számlakibocsátóként: o kötelezettség növekedés esetén önellenőrzés keretében az eredeti teljesítési időpontban o kötelezettség csökkenés esetén a módosított számla vevői kézhezvételének időpontjában A módosító számlával, - a már korábban részletezett adatokon felül - jelenteni kell: Előzményszámla sorszáma Számla kibocsátásának kelte Számla típusa: (E) Eredeti, (K) korábban elszámolt korrekció, (KT) tárgyidőszakban elszámolt korrekció (Ezen adatok lejelentésére a 1365M-01-K és a 1365M-02-K bevallási lap szolgál)

13 Számla érvénytelenítése számlakibocsátói és számlabefogadói minőségben Az érvénytelenítő okiratot kiállító és az azt befogadó is abban a bevallási időszakban (és összesítő jelentésben) köteles adatokat szerepeltetni, amelyikben az érvénytelenítés hatását figyelembe veszi. Abban az esetben, ha az eredeti(érvénytelenített) számla és az újonnan kiállított számlá(k) áfa összege is eléri vagy meghaladja a 2 millió Ft-ot. Az érvénytelenítő számlával, - a már korábban részletezett adatokon felül - jelenteni kell: Előzményszámla sorszáma Számla kibocsátásának kelte Számla típusa: (E) Eredeti, (K) korábban elszámolt korrekció, (KT) tárgyidőszakban elszámolt korrekció (Lejelentésére a 1365M-01-K és a 1365M-02-K bevallási lap szolgál)

14

15 Mire fontos odafigyelni a belföldi összesítő jelentés készítésekor? Olyan számláról, amiben nincs áthárított adó feltüntetve (pl. fordított adózás alá eső, vagy az Áfa tv. területi hatályán kívül eső ügyletek) nem kell adatot közölni. Az összevont nyilatkozattételi kötelezettség határértékének számításakor a levont áfa összege mérvadó, míg a tételes jelentésben a számlákban feltüntetett, áthárított adót kell szerepeltetni, akkor is, ha nem a teljes összeg került levonásba helyezésre. Az összevont nyilatkozattételi kötelezettséget adóbevallási időszakonként kell vizsgálni. A számla adatait abban az áfa-bevallásban kell szerepeltetni, amelyikben annak áfa-tartalmát be kell vallani.

16 Az előlegszámlák esetében, ha az előleg áfa-tartalma eléri a 2 millió Ft-ot, azt szerepeltetni kell a tételes összesítő jelentésben. A később kibocsátott végszámlának szintén szerepelnie kell a jelentésben, mégpedig a teljes (nem csak az előleggel csökkentett) áfa-összeget tartalmazó értékben. Számlamódosítások esetében azokról a számlákról kell tételesen adatot közölni, amelyekben akár a módosítást megelőzően, azt követően, vagy előtte és utána is az áthárított adó összege eléri a 2 millió forintot. A számlamódosítás(ok) előzményét fel kell tüntetni a jelentésben. Gyűjtőszámla esetén a tételes összesítő jelentési értékhatárhoz a számla végösszege adótartalmát kell figyelembe venni, és a teljesítési időpontok közül a legkésőbbit célszerű feltüntetni.

17 Belföldi partnerek között, a devizás számlák esetében is forintban kell az összesítő jelentésben feltüntetni az adóalap és az áfa összeget. Abban az esetben ha a számlakibocsátó kiállít egy számlát, amit még ugyanabban a bevallási időszakban módosít, majd el is küld partnerének, akkor mindkét számlát fel kell tüntetnie az összesítő jelentésében, ha a két számla közül az egyik vagy mindkettő összege legalább 2 millió Ft. (A rontott, de a számlabefogadó felé el nem indított számlát nem kell szerepeltetni az összesítő jelentésben)

18 Adózók által leggyakrabban elkövetett hibák A számlaszám pontatlan rögzítése. A számlabefogadó nem vagy nem megfelelő jelöléssel szerepelteti a korrekciós számlákat összesítő jelentésében. Teljesítési időpont helytelen rögzítése. Devizás számlák nem megfelelő árfolyammal történő rögzítése.

19 Hol lehet lekérdezni a partner által, az adott ügyletről jelentett adatokat? Az Art (15) bekezdésének d) pontja alapján az általános forgalmi adó alanya az általa befogadott számlák tekintetében hozzáférhet a partnere által lejelentett adatokhoz. Lekérdezésére július 1-től van lehetősége az adózónak a Kormányzati Portálon elérhető Ügyfélkapun keresztül. A 1365M-01 és 1365M- 01-K lapjai, valamint a 1343 eva-bevallás és /K lapjai érhetőek el.

20 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának VIII. évfolyam n 2012/4. TARTALOM BONÁCZ ZSOLT ROVATA 1 A nyomdai úton elôállított számla, nyugta megôrzésének fontossága 3 Külföldi pénzeszközben kifejezett ügyleteket terhelô adó megállapítása BONÁCZ

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

Előadás előtti tudnivalók

Előadás előtti tudnivalók Előadás előtti tudnivalók Ruszin Zsolt Az előadó Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, szakoktató A FairConto Zrt. vezérigazgatója, az Országos Számviteli

Részletesebben

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Szerződéskötést megelőző tájékoztató 1. sz melléklete: Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Felhívjuk figyelmét, hogy az adózás pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, továbbá

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai A társadalmi szervezetek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok,

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői A tanulmányból kiderül, hogy a cégalapítás után milyen bejelentési kötelezettségei vannak, ezek elmulasztása súlyos következményekkel jár! Válassza könyvelési

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben