ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02."

Átírás

1 Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására. Feltételek: Szerzéskor belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen A szerzett vagyonhoz fűződő jogok és kötelezettségek a szerzéstől a jogutódot illetik, illetve terhelik. Sem szerzéskor, sem azt követően nincsen olyan jogállása, amely ezen kötelezettségek csorbítását eredményezné. A vagyonnal folytatott gazdasági tevékenysége kizárólag adólevonásra jogosító lehet. Ha a szerzett vagyonban ingatlan van, annak értékesítése főszabály szerint adóköteles legyen, vagy az értékesítésre vonatkozóan a jogutód éljen az adókötelezettség választásának jogával Az elévülési időn belül a szerzővel együtt egyetemleges felelősség terheli az áfa törvényben szabályozott kötelezettségek teljesítéséért az apportálót a meg nem szűnt jogelődöt az egyéni cég alapítására tekintettel megszűnt egyéni vállalkozót az állami támogatásban részesült mg. vállalkozót, aki vagyonát átadja Üzletágat átruházó személyt. Közlekedési eszköz bérbeadása: Nem adóalany részére történő hosszabb távú (vízi: 90 nap, egyéb 30nap) bármilyen közlekedési eszköz bérletnél, a teljesítés helyét január 1-jétől az igénybevevő letelepedettsége, vagy lakóhelye határozza meg (korábban: bérbeadó székhelye, telephelye határozta meg). Nem adóalany részére történő hosszabb távú kedvtelési célú hajóbérleténél a teljesítés helye az, ahol azt ténylegesen birtokba adják, feltéve, hogy a bérbeadó ezen szolgáltatását arról a helyről, mint székhelyről, vagy telephelyről nyújtja. Az eszközök bérbeadásánál az áfában először a január 1- jét követően kezdődő bérleti időszakokra alkalmazható. Közösségen belüli előleg: A számlázási irányelvvel összhangban, a tagállami gyakorlat egységesítése érdekében a Közösségen belüli termékértékesítéshezadott előleg nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget sem az értékesítés, sem az ennek megfelelő Közösségen belüli beszerzés kapcsán 1

2 Közösségen belüli előleg: A szolgáltatásnyújtást nem érinti a változás. A szolgáltatásnyújtásra kapott előleg adóztatandó tényállás. Bevallásban és összesítő nyilatkozatban is szerepeltetni kell. Közösségen belüli termékértékesítés utáni előleg esetén az adófizetési kötelezettség keletkezése: termékértékesítéskor vagy a számla kibocsátásakor, de legkésőbb a teljesítést követő hó 15. napján. Nem keletkezikközösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás: ha a terméket az adóalany belföldről másik tagállamba továbbítja, annak érdekében, hogy azon szakértői értékelést végezzenek el, majd ezt követően a termék visszakerül a belföldi adóalanyhoz 12. (2) bek. f) pont január 1-jétől a külföldön végzett szakértői értékelésre történő ideiglenes kiszállítás az ugyanilyen célú bérmunkával deklaráltan azonos megítélés alá kerül, ha a termék visszakerül belföldre Időszaki elszámolási ügylet (58..): Amennyiben az elszámolási időszak meghaladja az 1 naptári hónapot, a felek közötti megállapodástól függetlenül: Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén minden naptári hónap utolsó napján időarányos részteljesítés történik. Az ezen Közösségen belüli adómentes termékértékesítésnek megfelelő Közösségen belüli termék beszerzése esetén is minden naptári hónap utolsó napján időarányos részteljesítés történik 2

3 Időszaki elszámolási ügylet (58..): Éven túli elszámolási időszak esetében: amennyiben az adót (37. ) a szolgáltatást igénybevevőadóalany (36. szerint) fizeti, akkor időarányos részteljesítés történik minden naptári év utolsó napján (dec. 31.), Egyéb esetekben az ügylettől számított 12. hónap utolsó napján. Adóalap megállapítása forintban: Lehetővé válik, hogy az adóalany választása szerint az Európai Központi Bank által közzétett árfolyamot alkalmazza az adó forintra történő átszámítására, amennyiben az külföldi pénznemben kifejezett. A választást az MNB árfolyam választásával azonos módon, előzetesen be kell jelenteni az adóhatóságnak, de csak január 1-jétől alkalmazható ez az árfolyam. Adómentes kör módosítása: Gyermek és ifjúságvédelem körében a közszolgáltató által nyújtott étkeztetés, az általános iskolai, óvodai, bölcsődei étkeztetéshez hasonlóan, amennyiben ellenértéke külön térítendő meg, adóköteles szolgáltatásnyújtásnak minősül Természetesen, így a hozzá kapcsolódó beszerzések áfája is levonhatóvá válik. Adómentes kör módosítása: Adómentesség alóli kivételként csak az olyan ingatlan bérbeadása adóköteles főszabályként, mely tartalmában kereskedelmi szálláshely szolgáltatásnak minősül (függetlenül az egyéb jogszabályi minősítésnek). Az egyéb adóköteles tételek nem változnak (széf, garázs, parkoló, ingatlan részét képező berendezés). 3

4 A magán szállásadást az ingatlan bérbeadástól az különbözteti meg, hogy a magán szállásadáshoz általában kiegészítő szolgáltatások is kapcsolód(hat)nak illetve rendszerint nem huzamos (30 napnál rövidebb időtartamú) jellegű, éjszakai otttartózkodásra használják, míg ezzel szemben az ingatlan bérbeadás hosszabb távú jogviszony és nem kapcsolódik hozzá más turisztikai jellegű szolgáltatás. ÁFA levonási jog: (pontosítás) Az olyan beszerzések utáni adólevonási jog keletkezésének, amelyet külföldön teljesülő ügyletek érdekében szerez be az adóalany, január 1-jétől az a feltétele, hogy, ha az ügyletet belföldön teljesítenék, akkor az, adólevonásra jogosító termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak minősülne. Személygépkocsihoz kapcsolódó szolgáltatások: A személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében igénybevett szolgáltatások árában felszámított adó 50%-a nem vonható le. (eddig 100 % nem volt levonható). Ugyanakkor a személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében igénybevett szolgáltatások árában felszámított adó mégis teljes egészében levonható, ha a szolgáltatásnyújtás fejében járó ellenérték legalább 50%-ban közvetített szolgáltatás adóalapjába épül be. A személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében beszerzett termékek, igénybevett szolgáltatások árában előzetesen felszámított adó levonható, ha az ilyen ügyletek ellenértékét az adóalany bérbeadási szolgáltatás adóalapjában továbbterheli másik adóalanyra. 4

5 Fordított adózás esetén: Közösségen belüli beszerzés. Szolgáltatás igénybevétel külföldi adóalanytól. Belföldi fordított adózás. Import. Saját rezsis beruházás. Adólevonási jogot érvényesített a fizetendő adóból. Utólag változás következik be, akkor a levonásban helyezett adó korrekcióját ugyanabban az időszakban köteles elvégezni, mint amikor a fizetendő adót korrigálni kell. Fordított adózásra kötelezett: Nemcsak maga az adós és a hitelező közötti, hanem az adós és a hitelező által kijelölt harmadik személyek közötti olyan értékesítések, amelyek dologi biztosítékként, lejárt követelések kielégítésének érvényesítésére irányulnak. Számlázás: A számlázási irányelvvel összhangban a törvény meghatározza, hogy melyik tagállam szabályait kell alkalmazni határon átnyúló ügyletek számlázása esetén Főszabály szerint a teljesítés helye szerinti tagállam szabályait kell alkalmazni. 158/A. (1) Nyújtó fél székhelyének, legközvetlenebbül érintett telephelyének tagállami szabályait, ha a teljesítési hely tagállamában a nyújtó nincs letelepedve, és az adó megfizetésére a megrendelő kötelezett,vagy a teljesítési helye 3. országba esik. 158/A. (2) A teljesítési hely tagállamának számlázási szabályai alkalmazandóak mégis, ha a nyújtó nincs letelepedve, és az adó megfizetésére a megrendelő kötelezett és ő számláz 158/A. (3) Ezen szabályok nem vonatkoznak a számlák megőrzésére (e körben a tagállami szabályok alkalmazandóak) A Közösségen belüli adómentes termékértékesítéshez kapott előleg esetén nem áll fenn áfa törvény szerinti követelményeknek megfelelő számla kibocsátási kötelezettség január 1- jétől [159. (4) bek.] Közösségen belüli termékértékesítésről, és olyan határon átnyúló szolgáltatásról,mely esetében az adó megfizetésére a megrendelő kötelezett, a számlát legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani [163. (2) bek. a) pont] 5

6 Készpénzfizetés esetén haladéktalanul. Egyéb esetekben legkésőbb a teljesítés időpontját követő 15 napon belül január 1-től kezdődő időszakok tekintetében gyűjtőszámlát csak akkor lehet egy hónapnál hosszabb időszakról kibocsátani, ha adott időszakban, adott partner felé az ügyletek között nincs adómentes közösségi termékértékesítés, illetve nincs olyan ügylet, amelynél az adó megfizetésére a megrendelő a kötelezett (egyébként csak azonos napon, vagy egy naptári hónapban teljesített ügyletek foglalhatók gyűjtőszámlába) 164. A papír és elektronikus számlák egységes kezelésére, azonos megítélésre kerülnek azáltal, hogy mindkét típusú számlára kibocsátásuktól kezdve a megőrzésükre vonatkozó időszak végéig biztosítani kell [168/A. ] az eredet hitelességét, /A. pont, az adattartalom sértetlenségét, /A. pont az olvashatóságot A törvény nem írja elő kötelezően a fenti követelményeknek való megfelelés módját bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárással eleget lehet tenni a feltételnek, amely a számla és az ügylet között megbízható ellenőrzési kapcsolatot biztosít. Elektronikus számla: A számlázási irányelv nem ír elő kötelezően követendő eljárást az elektronikus számlák tekintetében Csak lehetőségként kínálja fel az EDI (Elektronikus Adatcsere Rendszer) rendszert, vagy az elektronikus aláírás alkalmazását Elektronikus számla alkalmazásához a számlabefogadó belegyezése szükséges, kivéve, jogszabály kötelezővé teszi. Ugyanazon adóalany által ugyanannak a számlabefogadónak küldött számlaköteg esetében elegendő a különböző számlák azonos adatait csak egyszer feltüntetni, feltéve, hogy minden számla esetében a teljes információ hozzáférhető. Számlázás: Számla kötelező adattartalma módosul, bővül (169. ) A számlán történő jelölések EU szinten történő egységesítése Cél az adóalanyok adminisztratív terheinek csökkentése Az olyan, belföldön letelepedett adóalany által kibocsátott számlák esetében, amelyekben az áthárított adó összege a 2 millió forintot eléri, kötelező a belföldi adóalany vevő adószámának feltüntetése. 6

7 Konkrét jelölések a számlán: Adómentesség: jogszabályi vagy Héa irányelv hivatkozás, bármely egyértelmű utalás. Fordított adózás kifejezés. Különbözet szerinti szabályozás utazási irodák kifejezés. Különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek vagy -műalkotások, - gyűjteménydarabok és régiségek. Számlázás: Közösségen belülre történő adómentes termékértékesítésről szóló számlákon is kötelező a vevő adószámának feltüntetése Kötelező lesz továbbá feltüntetni pénzforgalmi elszámolás alá tartozó ügyletek számláin ezen tényt önszámlázás tényét (ha a megrendelő állítja ki a számlát) különbözet szerinti adózás típusainak eltérő jelölését A számlázási irányelvvel összhangban bővül az egyszerűsített számla kibocsátási lehetőségeinek a köre az olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyeknél a számla végösszege nem haladja meg a 100 eurónak(25000 Ft) megfelelő pénzösszeget, és a termékértékesítés az Áfa törvény 29. szerinti távolsági értékesítésnek, vagy 89. szerinti adómentes közösségi termékértékesítésnek minősül. A változás nem érinti az eddigi egyszerűsített adattartalmú számlák alkalmazásával kapcsolatban kialakult gyakorlatot, és nem limitálja a kereskedelmi forgalomban gyakran alkalmazott készpénzfizetési számlák végösszegét sem. 7

8 Egyszerűsített adattartalmú számlát az alábbi ügyletek esetében adhatunk: Az adóalany által történő előlegfizetés esetében (függetlenül attól, hogy az előleg fizetése készpénzzel vagy átutalással kerül kiegyenlítésre), feltéve ha a számlán az előleg értékét forintban tüntették fel. Az adóalanynak nem minősülő vevő forintban előleget fizet, és kéri a számla kiállítását vagy az előleg bruttó összege meghaladja a forintot. Olyan ügyleteknél, ahol az ellenérték kiegyenlítése a teljesítés időpontjában készpénzben megtörténik, és az eladó az ügylet teljesítési időpontjában a számla kibocsátásáról is gondoskodik. Egyszerűsített adattartalmú számlát az alábbi ügyletek esetében adhatunk: Közösségen belüli ügyletek esetében, ha az adófizetésére a beszerző szolgáltatás igénybevevője kötelezett, és az értékesítő, illetve a szolgáltatást nyújtó belföldön gazdasági céllal letelepedett tól, ha a számla bruttó összege nem haladja meg a 100 eurót azaz az Áfa tv. átváltási szabályát alkalmazva a 25 ezer forintot. Gépi nyugtaadási kötelezettség esetén az adóalany Rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett az állami adóhatóság felé külön rendeletben is meghatározhatóak a pénztárgépi adatok adatszolgáltatásának szabályai [260. (1) bek. c) pont] Gépi nyugtaadás esetén külön jogszabály előírhatja, hogy a pénztárgép működését az állami adóhatóság hírközlő rendszer, eszköz útján felügyelje (1a) bek. ilyen esetben az adóhatóság általi közvetlen adatlekérdezés is megvalósítható. Különbözet szerinti áfa: A viszonteladók közül az általános adózási módot választó adóalanyok számára ezentúl biztosított, hogy a választott adózási mód, a választásuk határnapjának elteltével eltérő bejelentés hiányában automatikusan az ott említett megfelelő időtartammal meghosszabbodik 8

9 Adókulcs változások: Szabadtéri rendezvények kizárólag belépést biztosító szolgáltatás nyújtás esetén: 18 % ( tól) Gyógyászati segédeszközök: 98, illetve 90 %-os támogatású: 5 %. Egyéb változások: Horvátország től EU tag lett. Az élő sertésre nem kell a FAD szabályait alkalmazni. 9

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ NYUGTAADÁS KÉZI GÉPI-ONLINE BORRAVALÓ FELSZOLGÁLÁSI DÍJ (SZERVIZDÍJ) NYUGTAADÁS GÉPI-ONLINE SZÁMLÁZÁS KÖTELEZETTI KÖR KISKER.

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA ÁFA ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA 2012. december 13. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ÁFA. XIII/A. FEJEZET alapján EGYÉB VÁLTOZÁSOK 2012 Bilance Kft. 2012 Moore Stephens Wagner Kft. www.bilance.hu www.moorestephens.co.hu

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen Adóváltozások 2013 A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen 1 Tartalomjegyzék Személyi jövedelemadó... 4 SZUPERBRUTTÓSÍTÁS KIVEZETÉSE... 4 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK... 4 EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK...

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt

A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt ÁFA változások 2012-20132013 + tételes áfa ügyek A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt 1 ÁFA szint: 27% : őrültség? A kulcs az adóversennyel szembe megy A lemorzsolódás továbbra is 100 MdFt

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

HírAdó Extra. Adótörvény-változások 2013. 2012. október 19.

HírAdó Extra. Adótörvény-változások 2013. 2012. október 19. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől)

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az általános forgalmi adóról szóló új törvény elfogadásának napja: 2007. november 12. Az újrakodifikáció indokai: - a korábbi szabályozás hatékonysága

Részletesebben