Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell"

Átírás

1 Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?... 9 Bizonylatfajták Az adóalap forintban történő meghatározása A számla megjelenési formája

3 Több jogszabály is tartalmaz rendelkezéseket a gazdasági tevékenységet kísérő bizonylatok kibocsátására, a számlázásra és nyugtakibocsátásra. Figyelemmel kell lennünk a évi CXXVII számú áfa törvényre, a 24/1995. (XI. 22.) PM-rendeletre és a számvitelről szóló évi C. törvényre. A következőkben a számlázáshoz kapcsolódóan találhatnak gyakorlati jótanácsokat a szabályok ismertetésével. 3

4 1. Fejezet MIKOR KELL SZÁMLÁT KIÁLLÍTANI? 4

5 Mikor kell számlát kiállítani? 1. Az áfa adóalany köteles számlát kibocsátani az általa teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője részére. Nem szükséges számlát kiállítani abban az esetben, ha a termékbeszerzője vagy a szolgáltatás igénybe vevője a termék értékesítőjével, illetve a szolgáltatásnyújtóval azonos adóalany. Gyakorlatban tehát egy saját rezsis beruházás esetén, nem kell számlát kiállítani a gazdasági ügyletről, elég egy számviteli bizonylat. 2. Számla kibocsátásra kötelezett az adóalany, ha neki: - Egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy előleget fizet. - Fentieken kívüli személy előleget fizet, és az előleg összege eléri vagy meghaladja a forintot vagy a vevő kéri a számla kibocsátását. 3. Valamint szükséges számlát kiállítani, amennyiben a Közösség területén belföldön kívül - teljesít termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, ha az adott ügylet teljesítésével legközvetlenebbül érintett gazdasági célú letelepedési helye belföldön van, és az adófizetésre kötelezett személy a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője. 5

6 2. Fejezet MIKOR MENTESÜLHETÜNK A SZÁMLAKIBOCSÁTÁS ALÓL? 6

7 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól? 1. Áfával számítottan 900 ezer forintos értékhatár alatt, a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenértéket legkésőbb a teljesítésig, illetve a teljesítés napján egyidejűleg készpénzzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel teljesen megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri. 2. Ha olyan termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást végez, amely a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes, és az ügylet teljesítéséről számviteli bizonylatnak megfelelő okiratot bocsát ki. A magánpraxisban nyújtott fogorvosi szolgáltatás esetében elegendő számviteli elszámolásra alkalmas bizonylat kiállítás. Nincs azonban lehetőség a számla kibocsátás alóli mentesülésre az alábbi esetekben: - Ha adóalany, nem adóalany jogi személy részére történik a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás (kivéve, ha a gazdasági tevékenység közérdekű vagy sajátos jellegére tekintettel mentes az általános forgalmi adó alól) - Távolsági értékesítés, - Termék közösségen belüli értékesítése, - Új közlekedési eszköz másik tagállamba történő értékesítésekor, - Sorozat jelleggel történő építési telek, beépítés alatt álló, illetve beépített ingatlanértékesítés esetén. 7

8 3. Fejezet important than the actual price of the service. When you are selecting your outsourcing partner, first of all, you should determine the functionality of his solutions. MEDDIG KELL KIBOCSÁTANI A SZÁMLÁT? 8

9 Meddig kell kibocsátani a számlát? Alapszabály: teljesítésig illetve előleg fizetése esetében a kézhezvételig, jóváírásig, de legfeljebb, az attól számított ésszerű időn belül. Ésszerű idő a következő esetekben azonnal: - Előleg készpénzes, készpénz-helyettesítő eszközzel történő megtérítése esetén - Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének az ügylet teljesítési időpontjáig, készpénzzel, készpénz helyettesítő fizetési eszközzel történő megtérítése estén Egyéb esetekben, ha a számla áthárított áfát tartalmaz 15 napon belül. Ez tehát azt jelenti, hogy adójogi szankciók nélkül legkésőbb a 15. napon belül kell kiállítani a számlát, a kiállítás késése/elmulasztása bírsággal szankcionálható. Abban az esetben, ha a számla áthárított adót nem tartalmaz, mert pl. közösségi értékesítés, akkor az ésszerű időt a szó köznapi értelmében kell érteni, amely határidő lejár abban a legkorábbi időpontban, amikor a számla kibocsátásához szükséges valamennyi információ maradéktalanul a számlakibocsátó rendelkezésére áll. Amennyiben a számlát nem az ésszerű határidőn belül állították ki, de megfelel a törvényben meghatározott tartalmai feltételeknek, akkor az adólevonási jog minden további nélkül gyakorolható a számla befogadónál. 9

10 4. Fejezet BIZONYLATFAJTÁK 10

11 Bizonylatfajták SZÁMLA: minden olyan okirat, amely megfelel az Áfa törvény X. fejezetében meghatározott feltételeknek. A számlával esik egy tekintet alá minden olyan okirat is, amely kétséget kizáróan az adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítja és megfelel a törvényi előírásoknak. A más tagállami adóalany által kibocsátott számla alaki és tartalmi követelményeknek való megfelelése során nem a magyar Áfatörvény és általában nem a magyar jogszabályoknak a számlára vonatkozó rendelkezései szerint kell vizsgálni. Az ilyen számla, ha a kibocsátó adóalany tagállamának jogszabályai, illetve a közösségi irányelv követelményeinek megfelel, akkor azt a többi tagállamban is el kell fogadni hiteles dokumentumként. Amit a SZÁMLÁNAK kötelezően tartalmaznia kell: - Számla kibocsátásának kelte - Számla sorszáma, amely a számlát azonosítja - Termék értékesítőjének, szolgáltatásnyújtójának adószáma - Ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett, akkor a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének az adószáma - A termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe - Értékesített termék megnevezése, mennyisége, illetve a nyújtott szolgáltatás megnevezése, mennyisége - A teljesítés előleg átvételének, jóváírásának időpontja, ha az eltér a számla keltétől - Az adó alapja, adó nélküli egységára, a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, valamint az alkalmazott árengedmény, ha azt az egységár nem tartalmazza - Alkalmazott adó mértéke - Áthárított adó mértéke - Áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését az áfa törvény kizárja - Adómentesség esetében, illetve ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatásnyújtása mentes az adó alól, vagy az után a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett 11

12 - Új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése esetén az új közlekedési eszközre vonatkozó adatok - Utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében, egyértelmű utalás arra, hogy az Áfa törvény XV. fejezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták - Használt ingóság, műalkotás, régiség értékesítése esetén utalás arra, hogy a különös szabályokat alkalmazták - Pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe, adószáma A számla kiállítható magyar nyelven vagy idegen nyelven egyaránt. A számlán az aláírás már nem kötelező elem. A számlán az áthárított adót forintban is kötelezően fel kell tüntetni, amennyiben az egyéb adatok külföldi pénznemben vannak megadva. Ezen kívül feltüntethető, de ez már nem kötelező elem pl. az árfolyam és más értékadat is forintban. Mit is jelent pontosan, hogy külföldi pénznemben kifejezett ellenérték? Ez a megállapodástól függ, ha úgy állapodunk meg, hogy az ellenérték 100 EUR, akkor külföldi pénznemben kifejezett ellenértékről beszélünk, de ha a megállapodásban, szerződésben az szerepel, hogy a 100 EUR-nak a április 23.-án érvényes MNB árfolyammal számított értéke, akkor forintban kifejezett lesz az ellenérték csak a kiszámítás módját kötötték árfolyamhoz. A legújabb törvénytervezet szerint 2013-tól a számlán kötelezően fel kell majd tüntetni a termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybevevőjének az adószámát, ha az áthárított adó a forintot eléri. 12

13 EGYSZERŰSÍTETT ADATTARTALMÚ SZÁMLA Milyen esetekben állítható ki? - Előleg esetén, ha a számlán szereplő adatok forintban kifejezettek. - Ha az ügylet teljesítéséig az ellenértéket készpénzzel, készpénz helyettesítő fizetési eszközzel a termék vevője, szolgáltatás igénybevevője megfizette (amennyiben az adatok forintban kifejezettek). - Közösség területén (belföldön kívüli) termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén ha az ügyletet teljesítő adóalanynak az adott ügylet teljesítésével legközvetlenebbül érintett gazdasági célú letelepedési helye belföldön van (ennek hiányában lakóhelye, szokásos tartózkodási helye van belföldön) és az adófizetésre kötelezett személy a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője. - Harmadik államban teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén ha az ügyletet teljesítő adóalanynak az adott ügylet teljesítésével legközvetlenebbül érintett gazdasági célú letelepedési helye belföldön van (ennek hiányában lakóhelye, szokásos tartózkodási helye van belföldön). Az egyszerűsített adattartalmú számla kötelező adatai, eltérően a számlától: 1. Az ellenérték adót is tartalmazó összege (adó alapja és adó nélküli egységára helyett) 2. A benne foglalt adót kell feltüntetni a következők szerint: 27 %-os adómérték esetén 21,26%, 18%-os adómérték esetén 15,25% 5%-nál 4,76% 3. Áthárított adó összeg nem szerepelhet Belföldön bejegyzett adóalany által nem belföldön teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kibocsátott számla adatai: - Számla kibocsátásának kelte - A számla sorszáma, amely a számlát azonosítja - Termék értékesítőjének, szolgáltatásnyújtójának adószáma - A termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe - Az értékesített termék megnevezése, mennyisége, illetve a nyújtott szolgáltatás megnevezése, mennyisége, ha az természetes mértékegységben kifejezhető. - Az Áfa-törvény területi hatályán kívül kifejezés 13

14 GYŰJTŐSZÁMLA Ha a vállalkozás egyazon adó-megállapítási időszakban ugyannak a partnernek több, az áfatörvény szerint számla kibocsátására okot adó ügyletet teljesít, az egyes teljesítéseket kiszámlázhatja könnyítésként egyetlen számlában, ez a gyűjtőszámla. Kibocsátása akkor lehetséges, ha az eladó a vevővel erről írásban előzetesen megállapodott. Ebben az esetben a számla kiállításának legkésőbb a kiállító adóalany adó-megállapítási időszakának utolsó napjáig meg kell történnie, de legfeljebb az attól számított 15 napon belül. A gyűjtőszámla gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az összes ügylet adóalapját tételesen fel kell tüntetni adómérték, adómentesség, illetve teljesítés nap szerinti csoportosításban. A gyűjtőszámlán az adott ügylethez tartozó valamennyi teljesítési időpontnak szerepelnie kell, a gyűjtőszámlának ugyanis nincs saját teljesítési időpontja, a teljesítési időpont az egyes ügyletekhez van rendelve. SZÁMLÁVAL EGY TEKINTET ALÁ ESŐ OKIRAT A számla módosítását számlával egy tekintet alá eső okiratban kell elvégezni. Ez nem egy bizonylattípus, hanem azon bizonylatok összefoglaló neve, amelyek egy adott számlára hivatkozva, annak bármely adatát módosítják. Minimális adattartalma a következő: - Az okirat kibocsátásának kelte - Az okirat sorszáma, amely azt azonosítja - Hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja - A számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetve annak számszerű hatása Egyéb esetekben a számlára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ésszerű időt a módosításra jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény bekövetkeztétől kell számítani. Ennek megfelelően módosítására, korrekcióra jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell kibocsátani január 1-től megszűnt a helyesbítő és stornó számla elnevezés és a számla módosításra vonatkozó formakényszer. A gyakorlatban azonban továbbra is használható a korrekciós bizonylatok ezen elnevezése. 14

15 NYUGTA Az adóalany köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugtát kibocsátani, ha egyébként mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, mert áfával számítottan 900 ezer forintos értékhatár alatt a terméket megvásárló, a szolgáltatást igénybevevő olyan nem adóalany személy, aki/amely az ügylet ellenértékét teljesítés napjáig - megtérítette és számla kibocsátását nem kérte. A nyugta kötelező adattartalma: - Nyugta kibocsátásának kelte - Nyugta sorszáma, amely azt azonosítja - Nyugta kibocsátójának adószáma, valamint a neve és címe - A termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke Nyugta kizárólag papíron bocsátható ki, magyar nyelven. A nyomdai úton előállított nyugtára ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a nyomdai úton előállított számlára, azzal a különbséggel, hogy ha a nyugtanyomtatvány az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítja, (jegyként is funkcionál) a nyugtára nem kell állami adóhatóság által kijelölt sorszámtartományt alkalmazni. Milyen kézi kitöltésű irat alkalmas arra, hogy nyugtaként funkcionáljon? Csak azokból a nyomtatványtömbökből származó nyugta, amely nyomtatvány a NAV által leosztott sorszám alkalmazásával készült. Törvényi előírás alapján mentesül a nyugtakibocsátási kötelezettség alól az adóalany ha: - Sajtóterméket értékesít (újság, folyóirat) - A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szolgáltatást nyújt - Kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesíti a termék értékesítését, a szolgáltatás nyújtását (például üdítőital) Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel tehetnek eleget: - A taxi szolgáltatást nyújtó adóalanyok - Gyógyszertárak - Nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzleteik készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történő kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében - Kiskereskedelmi, vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást), szálláshelyszolgáltatási, kölcsönzési, javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve: betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet-, csomagküldő szolgálat kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete- termelői borkimérés, ipari tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja. 15

16 5. Fejezet AZ ADÓALAP FORINTBAN TÖRTÉNŐ MEGHATÁROZÁSA 16

17 Az adóalap forintban történő meghatározása Melyik napi árfolyamot válasszuk? - Közösségen belüli beszerzés és fordított adózás esetében a fizetendő adó megállapításakor - Határozott idejű elszámolás esetén a számla kibocsátásakor, - Egyéb esetben az ügylet teljesítéskor érvényes árfolyamot kell használni a fizetendő adó forintban történő átszámításához. Az időpont meghatározása után, figyelni kell, hogy az adott időpontban érvényes utolsó árfolyam használható. A törvény szerint alkalmazható: - belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet deviza eladási árfolyama vagy - az MNB árfolyam. Az MNB árfolyam használatának azonban vannak feltételei. Az előzetesen választás és az adóhatósághoz történő bejelentése. Ettől eltérni csak a bejelentést következő év végén lehet. X Kft 1000 euró értékben nyújt szolgáltatás Y Kft-nek. A felek határozott időre történő elszámolásban állapodtak meg. A számla kiállításának időpontja: A kibocsátott számla esedékességének időpontja: Az adóalany a forintra történő átszámításhoz a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett árfolyamot alkalmazza. Árfolyam: ,63Ft/euró Áfa kulcs: 27% Mennyi lesz a kiállított számla áfa összege forintban kifejezve? Határozott időre történő elszámolás esetében az adó alapjának forintra történő átszámításához a számla kibocsátásakor érvényes árfolyamot kell alkalmazni. 17

18 6. Fejezet Adóalap: HUF Áfa: HUF A SZÁMLA MEGJELENÉSI FORMÁI 18

19 A számla megjelenési formái A számla papíralapon és elektronikus úton is kibocsátható. Papíron kibocsátott számlának két fajtája van: - Nyomtatványként nyomdai úton előállított számla - Csak az adóhatóság által megállapított sorszámtartománynak megfelelő számla kerülhet alkalmazásra - Számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla Elektronikus úton kibocsátott számla Elektronikus úton akkor lehet számlát kiállítani, ha a számlán és az abban foglalt adattartalom sértetlensége és eredetiségének hitelessége biztosított. Elektronikus számla kétféleképpen állítható ki: - Elektronikus aláírás rendszerében - Elektronikus adatcsere rendszerében, (EDI) elektronikus adatként létrehozott és továbbított számla Az elektronikus számlakibocsátás törvényi feltétele, hogy annak alkalmazásáról a feleknek előzetesen meg kell állapodniuk. Az EDI rendszer alkalmazása esetén az előzetes megállapodást írásba kell foglalni, ellentétben az elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus számla kiállításával, ez esetben elegendő a számlabefogadó előzetes szóbeli beleegyezése. Az elektronikus úton előállított és elküldött számlák kontrolljaként havi rendszerességgel papíralapon összesítő jelentést kell készíteni. 19

20 Reméljük összefoglalásunk hasznosnak bizonyult az Ön számára. Amennyiben szívesen tudna meg többet cégünkről vagy érdeklődik a könyvelés, bérszámfejtés és HR Adminisztráció kiszervezésének (Business Process Outsourcing) témakörében, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikén! További információért: blog.ucmsgroup.hu Kövessen minket! 20

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre,

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre, A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezen kiadványával a kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari szektorban tevékenykedőkre vonatkozó legfontosabb szabályokat gyűjtötte csokorba, segítve ezzel a vállalkozók mindennapi

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL Általános ismertető 2015 1. Bevezető... 4 1.1. A dokumentum célja... 4 1.2. A dokumentum felhasználása... 4 1.3. Az eleketronikus számla fogalma... 4 2. Az elektronikus számlázás

Részletesebben

Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek

Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek A szolgáltatásnyújtások illetve termékértékesítések után fizetendő adó mértéke az általános forgalmi

Részletesebben

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások:

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások: I. A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE 1. Kinek kell közösségi adószámot igényelnie? Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi adó alanynak, illetve a következőkben említett egyes speciális

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B.

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. számú melléklete) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban I. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket

Részletesebben

Áfa kulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek köre 2015. január 1-jétől

Áfa kulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek köre 2015. január 1-jétől Áfa kulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek köre 2015. január 1-jétől Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ A pénzforgalom Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával. (Gárdonyi Géza) A pénzforgalom

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 3708979175 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3002/2013. útmutató a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók közötti 1,5 millió forintot meghaladó készpénzfizetés korlátozásáról Az adózás

Részletesebben

Könyvelheted magad is... a pénztárkönyvi könyvelés szabályai. Írta: Sinka Jánosné közgazdász, adószakértő

Könyvelheted magad is... a pénztárkönyvi könyvelés szabályai. Írta: Sinka Jánosné közgazdász, adószakértő Könyvelheted magad is... a pénztárkönyvi könyvelés szabályai Írta: Sinka Jánosné közgazdász, adószakértő Ez a könyv a szerzői jog védelme alatt áll, kizárólag a szerző előzetes, írásos engedélyével másolható

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben