Áfa törvény változásai 2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áfa törvény változásai 2015"

Átírás

1 Áfa törvény változásai 2015 Nyári Zsolt szenior adómenedzser Adó- és jogi szolgáltatások Mazars Kft. 1 Titre de la présentation

2 Időszaki elszámolású ügyletek július 1-től lett volna: - teljesítési időpont az időszak utolsó napja - kivéve: közszolgáltatási és telekommunikációs szerződés alapján teljesített és telekom. keresztül elszámolt ügyleteket (autópályamatrica, parkolás, stb.) - hatályon kívül helyezésre került pár nappal a hatályba lépést követően 2 Titre de la présentation

3 Időszaki elszámolású ügyletek Teljesítési időpont: az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja, kivétel szabály: Számla (nyugta) kibocsátásának napja, ha: - a számla (nyugta) kibocsátása, és - a fizetési határidő is az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi. Az elszámolási időszakra vonatkozó ellenérték esedékességének határideje, de legkésőbb az időszak napját követő 30. nap, ha az esedékesség ezt követi 3 Titre de la présentation

4 Időszaki elszámolású ügyletek Elszámolással érintett időszak: DECEMBER -Számla kibocsátásának napja: december 1. -Fizetési határidő: december 22. -Számla kibocsátásának napja: november 30. -Fizetési határidő: január 4. 4 Titre de la présentation

5 Időszaki elszámolású ügyletek Elszámolással érintett időszak: DECEMBER -Számla kibocsátásának napja: december 25. -Fizetési határidő: február 4. -Számla kibocsátásának napja: január 5. -Fizetési határidő: január Titre de la présentation

6 Időszaki elszámolású ügyletek Elszámolással érintett időszak: DECEMBER -Számla kibocsátásának napja: január 4. -Fizetési határidő: február 8. -Számla kibocsátásának napja: március 21. -Fizetési határidő: március Titre de la présentation

7 Időszaki elszámolású ügyletek Hatálybalépés: december 31-et követően kezdődő időszakra, amennyiben a fizetés esedékessége is december 31-ét követi -Kivétel: könyvelési, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatások (időszaki elszámolás esetén): június 30-át követően kezdődő időszak, ha a fizetés esedékességi is azt követi 7 Titre de la présentation

8 Időszaki elszámolású ügyletek PÉLDA: Időszakonként elszámolt könyvviteli szolgáltatás: -Június 20-án kibocsátott számla július 1-31-ig terjedő időszakról, fizetési határidő július 17. -Július 24-én kibocsátott számla májusi időszakról, fizetési határidő augusztus 4. -Június 29-én kibocsátott számla a július 1-31-ig tartó időszakról, fizetési határidő szeptember 7. 8 Titre de la présentation

9 Előleg Ha a teljesítést megelőzően az ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak, a fizetendő adót a pénz (készpénz-helyettesítő fizetési eszköz) esetén a jóváíráskor, kézhezvételkor, egyéb esetben annak megszerzésekor kell megállapítani..a megszerzett előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza Termékben adott előleg - számlázás 9 Titre de la présentation

10 Adómentes ügyletek Megszűnik a portfólió kezelés általános adómentessége Adómentes lesz azonban biztosítástechnikai tartalékok fedezetét képező eszközök portfóliókezelése; -Magánynyugdíjpénztár, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény részére végzett portfólió kezelése Rendvédelmi, rendészeti katonai célokra szánt termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás központi költségvetési szerv részére nemzetközi megállapodás alapján és a magyar állam vagy képviseletében eljáró központi költségvetési szerv részére térítésmentes átadás 10 Titre de la présentation

11 Adóraktárból értékesített termék Adóraktározási eljárás alatt lévő termék értékesítése adómentes: -Ha a termék nem kerül ki ezen eljárások alól; vagy -Ha közösségen kívülre került értékesítésre; -Ha a közösségen belülre értékesítik december 31-ig azonban a közösségi értékesítéshez a külföldi cégnek szükséges volt áfa számot kérnie január 1.: meghatalmazás alapján az adóraktár üzemeltetője teljesíthet helyette (egyetemleges felelősség) 11 Titre de la présentation

12 Ennek feltételei: Adóraktárból értékesített termék -Az adófizetésre kötelezett belföldön nem rendelkezik adóregisztrációval és arra nem is kötelezett; -A raktár üzemeltetője közösségi adószámmal rendelkezik. Továbbá: -Meghatalmazottként számlát állít ki; -Adóalanyonként (ezen belül meghatalmazásonként) egymástól elkülönített nyilvántartást vezet; -Bevallásában (összesítő nyilatkozatban) ezen adatokat a saját adataihoz képest elkülönülten közli. 12 Titre de la présentation

13 Fordított adózás hatályának kiterjesztése Fordított adózás alá tartozik: a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz adott munkaerőkölcsönzés, kirendelés, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele; Amikor a teljesítési időpont és az ügylet után az igénybe vevőt terhelő adófizetési kötelezettség is (60. ) január 1., vagy azt követi; Ha a szolgáltatásra tekintettel előleget fizettek január 1-et megelőzően, fordított adózás csak a fennmaradó összegre lesz alkalmazandó. Egyes acélipari termékek értékesítésére is fordított adózás alkalmazandó 13 Titre de la présentation

14 Egyéb változások Üzemanyag áfája levonható, ha igazoltan egészben vagy túlnyomó részben használja, hogy közvetlen anyagjellegű ráfordításként más termékértékesítés adóalapjába beépül; Ha az adóalany ingatlan értékesítésére az adókötelezettséget választotta, akkor február 28-ig kérheti, hogy lakóingatlanát adómentessé tegye (2015. január 1-től); Az adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltató jelzi az adóhatóságnak a pénztárgép üzemeltetője részére nyújtott szolgáltatás szüneteltetését vagy megszüntetését; Építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan nyilvántartásba bejegyezendő ingatlan értékesítése (10. d) után az adót a terméket beszerző adóalany fizeti, ha az eladó belföldön nem letelepedett; 14 Titre de la présentation

15 Egyéb változások A viszonteladó (214. ) csak a használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab, régiség beszerzéseihez (közösségi beszerzés is), importjához kapcsolódó áfát nem vonhatja le; Kezelőszemélyzet nélküli, automata berendezés útján teljesített termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról a számlát a teljesítést követő 15 napon belül kell kiállítani (nyugtát azonban nem kell kibocsátani); 5%-os adómérték alá kerül egyes nagytestű háziállatok (szarvasmarha, juh, kecske, bárány), valamint azok húsának értékesítése egészben, félben vagy fagyasztva. 15 Titre de la présentation

16 ART - ÁFA 16 Titre de la présentation

17 ÁFA - ART Az adólevonási jog abban az esetben is elenyészik, ha az adóalany adószámát, annak felfüggesztése nélkül törli az adóhatóság; A belföldi összesítő jelentéstételi kötelezettség már az 1 millió Ft áfa összeget tartalmazó számlákról is kell (eddig ez 2 millió Ft volt) nettó 3,704 millió Ft De az adóalany dönthet úgy is, hogy alacsonyabb áfa összeg után is alkalmazza január 1-től az adóalany adószámát már az 1 millió Ft áfa összeget tartalmazó számlákon is szerepeltetni kell (2015-ben kiállított számlákra); 17 Titre de la présentation

18 ÁFA - ART Áfa bevallás gyakorisága: induló vállalkozás havi bevallásra kötelezett az első évben; Évesről negyedéves bevallási kötelezettség, ha az adóévet megelőző második évben az árbevétel meghaladta az 50 millió Ft-ot; Cégátalakulás: a kiváló cégnek ugyanazon gyakoriság szerint kell beadni bevallását, mint a jogelődnek, több jogelőd esetén a gyakoribb bevallási rendszeresség szerint; Külföldi adóalanyok áfa visszatérítése: Norvégia esetében mégsem jár vissza az áfa; Feltételes adó-megállapítási kérelem terjeszthető elő az alkalmazni kívánt számítási módszer megfelelőségére. 18 Titre de la présentation

19 ÚJ TELJESÍTÉSI HELY SZABÁLY 19 Titre de la présentation

20 Nem adóalany részére: Teljesítési hely Távközlési szolgáltatás (1042/2013/EU vrhr); Rádió- és televízió műsor szolgáltatás (1042/2013/EU vrhr); Elektronikus úton nyújtott szolgáltatás (282/2011/EU vrhr); teljesítési helye, ahol a szolgáltatás igénybevevő letelepedett, állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van MOSS (mini egyablakos rendszer) vs áfa regisztráció 20 Titre de la présentation

21 Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások 282/2011/EU végrehajtási rendelet az interneten vagy más elektronikus hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatásokat, amelyek jellegüknél fogva jelentős mértékben automatizáltak, minimális emberi közreműködést igényelnek, és amelyek nyújtására információs technológia hiányában nincs lehetőség webhely és weboldaltárhely szolgáltatása; online adattárolás, könyvek digitalizált tartalma és más elektronikus kiadványok; filmek elérése, letöltése, játékok letöltése számítógépre, illetve mobiltelefonra; automatizált távoktatás Nem minősül annak: termékértékesítések, amennyiben csak a megrendelés és a megrendelés feldolgozása történik elektronikus úton 21 Titre de la présentation

22 Teljesítési hely vélelmek Igénybevevő a helyszínen telepedett le: telefonfülke, wifi, internetkávézó, étterem, szálloda, ahol az igénybevevő fizikai jelenléte szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez Személyszállítási indulási helye: ha a fenti szolgáltatás közösségen belül személyszállítást végző hajón, repülőn vonaton történik Vezetékes vonal telepítési helye: vezetékes telefonvonal Országkóddal azonosított SIM kártya helye: mobiltelefon Szolgáltatás, amelyhez dekóder kell: ahol a dekóder található A fenti vélelmek megdöntése: három, egymásnak ellent nem mondó bizonyíték (számlázási cím, bankadatok a fizetéshez, egyéb, IP cím) 22 Titre de la présentation

23 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! KAPCSOLAT Mazars Kft. Adó és jogi szolgáltatások Budapest, 1123, Nagyenyed utca 8-14., Tel Nyári Zsolt szenior adómenedzser 23

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor osztályvezető 1 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások

Részletesebben

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Az ÁFA törvény változásai 2015. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai 2015.

Az ÁFA törvény változásai 2015. Az ÁFA törvény változásai 2015. Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye - Nem adóalany igénybevevő esetében a nyújtó

Részletesebben

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény)

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Nagy Richárd NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Személyi jövedelemadó Ha a magánszemélyt

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai

2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai 2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő Időszakos elszámolású ügyletek Mégsem 2015. 01. 01-től Fokozatos bevezetés: 2015. 07. 01-től könyvviteli,

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

Társasági adó 2015. évi változásai

Társasági adó 2015. évi változásai Társasági adó 2015. évi változásai S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő Adóalanyokban bekövetkezett változás Új adóalany 2014. 03. 15-től: a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján

Részletesebben

2015. évi adóváltozások

2015. évi adóváltozások 2015. évi adóváltozások S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő Társasági adó 2015. évi változásai 1 Adóalanyokban bekövetkezett változás Új adóalany 2014. 03. 15-től: a bizalmi vagyonkezelési

Részletesebben

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK...

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 1 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 3 ELHATÁROLT VESZTESÉGEK FELHASZNÁLÁSA... 5 JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ 2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ Személyi jövedelemadó törvény változásairól Első házasok kedvezménye: Minden olyan pár, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti, együttesen jogosultsági hónaponként 31

Részletesebben

Adóváltozások 2015. 2015. január 29.

Adóváltozások 2015. 2015. január 29. Adóváltozások 2015 2015. január 29. Áttekintés I. A CMS German Desk Közép- és Kelet-Európában II. Személyi jövedelemadó III. Társasági adó IV. Általános forgalmi adó V. Elektronikus Közúti Áruforgalmi

Részletesebben

1 A Kormány 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

1 A Kormány 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Az ismertetett jogszabályok téma szerinti

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2014. november 27. A november 26-i Magyar Közlönyben közzétett adótörvény módosítások számos területen hoznak jelentős változást a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. Aktuális hírlevelünkben

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december E-Adótanácsadó Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Áfa tv. 2015. évi változásai Írta: Bonácz

Részletesebben

2015 évi adótörvény változások

2015 évi adótörvény változások 2015 évi adótörvény változások Év végi adóváltozások 2015 Az Országgyűlés november 18-án szavazott a 2015. évre vonatkozó adómódosításokról. TAO SZJA ÁFA SZOCHO ART Társasági adó változások Adókulcs, nyereség

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ NYUGTAADÁS KÉZI GÉPI-ONLINE BORRAVALÓ FELSZOLGÁLÁSI DÍJ (SZERVIZDÍJ) NYUGTAADÁS GÉPI-ONLINE SZÁMLÁZÁS KÖTELEZETTI KÖR KISKER.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel Személyi jövedelemadó - 35,7 százalék marad a béren kívüli juttatásokat terhelő

Részletesebben

Minimálbér 101.500,- / 118.000,-

Minimálbér 101.500,- / 118.000,- Minimálbér 101.500,- / 118.000,- 1 Adóalap kedvezmény mellett járulékkedvezmény is lehet. Maradt az eredeti összeg: 1 és 2 gyermek esetén 62.500,- Ft/eltartott 3 gyermektől 206.250,- Ft/eltartott Elérhető

Részletesebben