Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások"

Átírás

1 Áfa 2011.

2 Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

3 Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő gazdasági célú letelepedésének a helye 2. Kivételek: a) Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás b) Személyszállítás c) Éttermi szolgáltatás d) Közlekedési eszköz rövidtávú bérlete e) Kulturális, oktatási, tudományos, művészeti, sport-, szórakoztatási rendezvényre történő belépés biztosítása

4 Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Nem adóalany felé nyújtott szolgáltatás: 1. Főszabály: nyújtó gazdasági célú letelepedésének a helye 2. Kivételek (például): a) Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás b) Személyszállítás c) Éttermi szolgáltatás d) Közlekedési eszköz rövidtávú bérlete e) Kulturális, oktatási, tudományos, művészeti, sport, szórakoztatási szolgáltatás f) Fuvarozás g) Ügynöki szolgáltatás

5 Héa-rendelet - bevezetés Gazdasági célú letelepedés (Áfatörvény): Székhely: központi ügyvezetés helye Állandó telephely: tartós és helyhez Állandó telephely: tartós és helyhez kötött jelenlét

6 Héa-rendelet gazdasági célú letelepedés Székhely fogalma: létesítő okirat szerinti székhely, általános irányításra vonatkozó alapvető döntések helye, ügyvezetés üléseinek helye Ha a fentiek szerint nem állapítható meg: a vállalkozás általános irányítására vonatkozó döntések meghozatalának helye Egyszerű postai cím: nem lehet székhely

7 Héa-rendelet gazdasági célú letelepedés Állandó telephely: Amikor az igénybevevő illetősége határozza meg a teljesítés helyét: olyan telephely, amely személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezik a szükségleteinek kielégítésére igénybe vett szolgáltatások fogadásához és használatához Amikor a nyújtó illetősége határozza meg a teljesítés helyét: olyan telephely, amely a személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezik, és ezáltal lehetővé teszi szolgáltatások nyújtását Önmagában a héa-azonosító szám nem jelenti azt, hogy az adóalany állandó telephellyel rendelkezik

8 Héa-rendelet gazdasági célú letelepedés Lakóhely: a lakcím, amelyet bejegyeztek a népesség-nyilvántartásba, vagy hasonló nyilvántartásba, vagy amit az érintett személy az adóhatóságnak megadott, kivéve, ha az nem felel meg a valóságnak Szokásos tartózkodási hely: ahol a természetes személy személyes vagy szakmai működése miatt rendszerint tartózkodik

9 Héa-rendelet gazdasági célú letelepedés Mikor tekinthető adóalanynak a Közösségen belüli igénybe vevő: Ha megadta közösségi adószámát és a nyújtó annak érvényességét leellenőrizte Ha még nem kapott közösségi adószámot (de az igénylés folyamatban van), akkor egyéb más igazolás, amely bizonyítja, hogy az igénybe vevő adóalany

10 Héa-rendelet gazdasági célú letelepedés Mikor tekinthető adóalanynak a Közösségen kívüli igénybe vevő: Ha illetőség-igazolással igazolja Ilyen igazolás hiányában, ha az igénybe Ilyen igazolás hiányában, ha az igénybe vevő egyedi azonosító számmal igazolja jogállását és azt nyújtó rendes kereskedelmi biztonsági eljárásokkal ellenőrizte (pl. személyazonosság ellenőrzése, fizetések ellenőrzése)

11 Héa-rendelet gazdasági célú letelepedés Amennyiben az igénybe vevő adóalany, de nem adóalanyisága körében (hanem pl. magáncélra) veszi igénybe a szolgáltatást, akkor őt a teljesítési hely megállapítása szempontjából úgy kell tekinteni, mintha nem lenne áfa-alany Ha az igénybe vevő a nyújtónak megadja az egyedi héa- azonosító számát: akkor őt a nyújtó adóalanynak tekintheti, kivéve, ha a szolgáltatás jellegéből következik, hogy azt nem adóalanyiság körében veszik igénybe Ha ugyanazt a szolgáltatást egyaránt veszik igénybe adóköteles és adókörön kívüli tevékenységhez, akkor a teljesítési hely megállapítása szempontjából úgy kell tekinteni az igénybe vevőt, mint aki adóalanyként veszi azt igénybe, kivéve, ha ez joggal való visszaélésre vezetne

12 Héa-rendelet gazdasági célú letelepedés Ha az igénybe vevő egyetlen országban bír illetőséggel: a teljesítési hely meghatározásakor ezt a helyet kell figyelembe venni Ha az igénybe vevő illetősége határozza meg a teljesítési helyet, és az igénybe vevőnek több ilyen helye van: első körben a székhelyet kell alapul venni Ha azonban a szolgáltatást a székhelytől eltérő telephelynek nyújtják: ezt a telephelyet kell alapul venni

13 Héa-rendelet gazdasági célú letelepedés A releváns telephely meghatározása: 1. Szolgáltatás jellege 2. Ha ez nem teszi lehetővé: a szerződésben és a megrendelésben szereplő információk, valamint a megadott héa-azonosító szám segítségével, illetve ki fizet a szolgáltatásért 3. Amennyiben az 1-2. pontok alapján nem határozható meg: székhely

14 Héa-rendelet gazdasági célú letelepedés Adófizetésre kötelezett Amennyiben a szolgáltatásnyújtó a teljesítési hely tagállamában a székhelyétől eltérő állandó telephellyel rendelkezik, a szolgáltatásnyújtót főszabályként úgy kell tekinteni, mintha nem lenne mégsem a telephely szerinti tagállamban letelepedve DE! amennyiben a teljesítési hely tagállamában lévő telephely közreműködik a szolgáltatás nyújtásában, akkor a nyújtót úgy kell tekinteni, mint aki letelepedett a teljesítési hely tagállamában (kivéve, ha a telephely erőforrásait kizárólag adminisztratív feladatokhoz használják) Ha a nyújtó a telephely adószámát tünteti föl a számlán, akkor úgy kell tekinteni, hogy ez a telephely közreműködött a szolgáltatás nyújtásában

15 Héa-rendelet - szolgáltatások Labdarúgómérkőzés közvetítésének joga: megrendelő adóalany illetősége Külföldi héa-visszatérítési eljárásban való közreműködés: megrendelő adóalany illetősége Temetés megszervezésének keretében nyújtott szolgáltatások, amennyiben azok egy szolgáltatást képeznek: megrendelő adóalany illetősége, illetve a nyújtó illetősége, ha a megrendelő nem héa-alany Szövegfordítási szolgáltatások: megrendelő adóalany illetősége, illetve a nyújtó illetősége, ha a megrendelő nem héa-alany (kivéve: harmadik országbeli illetőségű nem áfa-alany megrendelő) Ügynöki közvetítés: mind a teljesítésre kötelezett, mind pedig a megrendelő nevében és javára történő közvetítés ide tartozik

16 Héa-rendelet - szolgáltatások Belépési jog biztosítása, különösen: 1. Előadásokra, színházi előadásokra, vásárokra, vidámparkokba, koncertekre, kiállításokra, egyéb hasonló kulturális eseményekre történő belépés 2. Sporteseményekre történő belépés 3. Oktatási, tudományos eseményekre (pl. konferenciákra, szemináriumokra) történő belépés

17 Héa-rendelet - szolgáltatások A kulturális, oktatási, tudományos, szórakoztatási, sport-, művészeti szolgáltatásokhoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások: amit a részt vevő személyeknek elkülönülten, ellenértékért nyújtanak, pl. ruhatár, mosdó használata, de nem tartozik ide a jegyértékesítés közvetítése

18 Héa-rendelet - szolgáltatások Közlekedési eszköz bérbeadása Közlekedési eszköz különösen: - Közúti járművek (pl. gépkocsik, motorkerékpárok, bicikli, tricikli, lakókocsi) - Pótkocsik, félpótkocsik - Vasúti kocsik, hajók, repülőgépek - Beteg- és sérültszállításra alkalmas járművek - Mg-i vontatók - Mechanikusan vagy elektronikusan hajtott kerekesszékek

19 Héa-rendelet - szolgáltatások A közlekedési eszköz bérbeadásának időtartama Szerződés alapján Vis maior miatti túllépés az időtartamot nem érinti Ugyanazon közl.eszköz folyamatos használatának több időtartamát össze kell számítani A hosszútávúnak minősülő bérletet megelőző rövidtávú bérlet időtartama nem kérdőjelezhető meg, feltéve, hogy nincsen joggal való visszaélés

20 Héa-rendelet - szolgáltatások Éttermi és vendéglátóipari szolgáltatás Az olyan szolgáltatások minősülnek, amelyek kész- vagy félkész ételek és/vagy italok emberi fogyasztásra szánt értékesítéséből állnak, és amelyeket az azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő szolgáltatások kísérnek. Nem tekintendő éttermi vagy vendéglátóipari szolgáltatásnak a kész- vagy félkész ételek és/vagy italok, olyan értékesítése függetlenül attól, hogy az magában foglalja-e a fuvarozást vagy sem amelyet nem kísér semmilyen más kiegészítő szolgáltatás.

21 Héa-rendelet Közösségi beszerzés Közösségi beszerzés esetén a rendeltetés tagállamában a beszerzőnek akkor is adót kell fizetni, ha az eredet tagállamában az értékesítő a Héa-irányelv rendelkezéseivel ellentétben nem adómentesen, hanem héával terhelten értékesítette a terméket

22 Adófizetési kötelezettség keletkezése Főszabály: tényállásszerű megvalósulás fizikai teljesítés Áfatörvény 58. -a (fizetési esedékesség): Részletfizetés Elszámolási időszak Részteljesítés

23 Adófizetési kötelezettség keletkezése Előleg: teljesítést megelőző fizetés átvétel, jóváírás napja Közösségi termékértékesítés: számla kibocsátásának napja, de legkésőbb a teljesítést követő hó 15. napja Közösségi termékbeszerzés: számla kibocsátásának napja, de legkésőbb a teljesítést követő hó 15. napja

24 Adófizetési kötelezettség keletkezése Külföldről igénybe vett szolgáltatás Az áfatörvény 37. -a alá tartozó ügyletek: teljesítés napja Egyéb: vagy a számla kézhezvétele, vagy az ellenérték megtérítése, vagy a teljesítést követő hó 15-e (amelyik elsőként következik be) Belföldi fordított adózás: vagy a számla kézhezvétele, vagy az ellenérték megtérítése, vagy a teljesítést követő hó 15-e (amelyik elsőként következik be)

25 Számlázás Főbb tartalmi elemek 1. Kibocsátó adatai 2. Befogadó adatai 3. Ügylet megnevezése 4. Adóalap 5. Adóösszeg 6. Adókulcs 7. Teljesítési időpont

26 Számlázás Főbb formai elemek 1. Sorszám 2.Megjelenési forma (papír alapú, vagy elektronikus) 3.Példánysorszámozás (2010. szeptember 27-től megszűnt)

27 Számlázás Javítás módja: Számlával egy tekintet alá eső okirat Helyesbítő számla: lehet Stornószámla: bizonyos esetekben lehet Tartalma: a) az okirat kibocsátásának kelte; b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; c) hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; d) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.

28 Számlázás Az adó összegét érintő korrekciók I. Fizetendő adó 1. A fizetendő adó csökkenése esetén ban felsorolt -esetkörök: a) meghiúsult ügyletek b) minőségi kifogás miatti adóalap-csökkenés c) teljesítés hiánya miatt történő előlegvisszafizetés d) betétdíj, göngyöleg díjának visszatérítése e) utólagos számlázott - engedmény f) futamidő alatt bármely okból meghiúsult részletvétel, zárt végű lízing, bérbeadás, vagyoni értékű jog időleges átengedése Abban az adómegállapítási időszakban számolja el, amelyikben a bizonylat a jogosult személyes rendelkezésére áll

29 Számlázás Az adó összegét érintő korrekciók I. Fizetendő adó 2. A fizetendő adó csökkenése esetén minden más eset, pl.: a) téves adómérték b) téves adóalap Önellenőrzés

30 Számlázás Az adó összegét érintő korrekciók I. Fizetendő adó Fizetendő adó növekedése esetén: Mindig önellenőrzés

31 Számlázás Az adó összegét érintő korrekciók II. Levonható adó 1. A levonható adó csökkenése esetén Abban az adómegállapítási időszakban, amelyikben a korrekciós bizonylat a befogadó személyes rendelkezésére áll, de nem később, mint a korrekciós bizonylat kiállítását követő hó 15. napja

32 Számlázás Az adó összegét érintő korrekciók II. Levonható adó 2. A levonható adó növekedése esetén 2. A levonható adó növekedése esetén Legkorábban abban az adómegállapítási időszakban, amelyikben a korrekciós bizonylat a befogadó személyes rendelkezésére áll

33 Számlázás Az adó összegét érintő korrekciók: Normál belföldi ügyletek Fordított adózásos belföldi ügyletek Külföldről igénybe vett szolgáltatás Közösségen belüli termékbeszerzés Közösségi értékesítés - Áfatörvény 78. (3) bekezdése és a alkalmazandó

34 Számlázás Ha az adózási mechanizmus nem megfelelő (azaz egyenes helyett fordított, vagy fordított helyett egyenes adózás): Az áfatörvény 78. (3) bekezdése és a nem alkalmazandó

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai Az Áfa-törvény 2010. január 1-től hatályos módosítása a közösségi adószám alkalmazását, az adófizetési kötelezettség

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1025 Budapest, Palánta u. 3/c. Telefon+Fax: 209-9373, 466-8409 e-mail:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ NYUGTAADÁS KÉZI GÉPI-ONLINE BORRAVALÓ FELSZOLGÁLÁSI DÍJ (SZERVIZDÍJ) NYUGTAADÁS GÉPI-ONLINE SZÁMLÁZÁS KÖTELEZETTI KÖR KISKER.

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. május 4. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2 B2C

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

Számlázás és adótervezés 2013

Számlázás és adótervezés 2013 Pallas 70 Számlázás és adótervezés 2013 Budapest, 2013. április 29. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adófizetési kötelezettség keletkezése teljesítés Számla

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó dr. Menczel-Kiss Gellért 2015. február 24. MKVK Budapest Általános tudnivalók az áfáról Az általános forgalmi adó besorolása, ismérvei Közvetett adók közé tartozik: fizetője előre

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó Jellemzői: átfogja a nemzetgazdaság egészét világosabbá váltak az elvonási formák csak a fogyasztást terheli árarányok változnak exportot ösztönzi nehezen beilleszthető ide a támogatás,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Gyebnár Gyuláné Az általános forgalmi adó szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben