ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 1 1

2 FIZETENDŐ ADÓ ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES SZABÁLYOK 2 2

3 Időszakos elszámolású ügyletek változása I. -Időszaki elszámolás fogalma: a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodtak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg Szabályok hatályba lépése: Elszámolással vagy részletfizetéssel érintett időszak első napja, az esedékesség időpontja és a számla (nyugta) kelte december 31. napját követi. -Főszabály: teljesítés napja az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja 3 3

4 Időszakos elszámolású ügyletek változása II. -Főszabály: teljesítés napja az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja Eltérő esetek: a) eset: - az ellenérték megtérítésének esedékessége és -a számla (nyugta) kibocsátásának időpontja megelőzi az időszak utolsó napját, akkor a számla (nyugta) kibocsátás időpontja b) eset: Ha az ellenérték megtérítésének esedékessége az érintett időszak utolsó napját követő időszakra esik, akkor az esedékesség időpontja, de legkésőbb az időszak utolsó napját követő (30) 60. nap 4 4

5 Példák december havi könyvelési díj esedékessége, számla kelte teljesítés időpontja január 15. január 5. január február 15. december 15. január január havi könyvelési díj esedékessége, számla kelte teljesítés időpontja március 15. december 28. március március 15. február 5. március április 15. március 5. március 31. A megrendelő részéről előleg fizetésére nem kerülhet sor. 5 5

6 Példák I december havi bérleti díj esedékessége, számla kelte teljesítés időpontja december 15. december 05. december december 15. január 05. december január 15. január 05. január január 15. december 15. január 15. A bérlő részéről előleg fizetésére nem kerülhet sor. 6 6

7 Példák II január havi bérleti díj esedékessége, számla kelte teljesítés időpontja december 15. december 01. december január 15. december 28. január január 15. január 5. január január 15. január 20. január 20.* január 15. február 5. január 31.* február 15. február 5. február március 15. február 28. március április 15. március 5. március 31. *A bérlő részéről előleg fizetésére kerülhet sor. 7 7

8 Járulékos költségek kezelése január 1-jétől Járulékos költség = bérleti díjon felül átalányban, vagy tényleges fogyasztás alapján átterhelt költségek (tipikus esetei:közüzemi költségek, internet, telefon, stb.) Tényleges fogyasztás alapján átterhelt járulékos költség azon elszámolási időszak adóalapjába tartozik bele, amelyre megállapított bérleti díjjal együtt számlázzák le, függetlenül attól, hogy mely időszakra vonatkozik. Ennek következtében, ha a bérleti díj számlázása során az új szabályokat kell alkalmazni, akkor a vele együtt számlázott járulékos költség is azonos megítélés alá esik január 1-je előtti számlázás esetén a jelenleg hatályos szabályok az irányadóak (külön számlázható, mivel a bérleti díjtól eltérő esedékességgel kell a bérlőnek megfizetni). 8 8

9 Adóalap utólagos csökkenése Termék értékesítés, szolgáltatás nyújtása és közösségen belüli beszerzés esetén az adó alapja utólag csökken: - szerződés módosulása, vagy -szerződés megszűnése (ideértve az érvénytelenség, illetve létre nem jöttét is) miatt visszatérítendő, vagy visszatérítendő előleg, illetve ellenérték összegével. Új rendelkezés: 58. szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében visszatérítik azt az összeget, amellyel az elszámolási időszak egésze tekintetében megfizetett vagy megfizetendő összeg meghaladja az erre az elszámolási időszakra vonatkozó ellenértéket Adóalap csökkenés egyéb esetei: -részletvétel, bérbeadás, vagyoni értékű jog időleges használatának átengedése meghiúsul; - betétdíj visszatérítése; - teljesítést követően adott utólagos engedmény. 9 9

10 Önellenőrzéssel nem járó korrekciók 2014-től - minden olyan esetben, amikor bármely ok folytán csökken az adóalap és ennek következtében az áthárított adó is; -a fizetendő adó összege az adóalap csökkenés hiányában is bármilyen ok folytán utólagosan csökken (ez a szabály vonatkoztatható arra az esetre is, amikor a fordított adózás szabályai az irányadóak, de a teljesítő fél az egyenes adózás szabályai szerint jár el); -utólagos korrekcióra csak akkor van szükség, ha a korábban bevallott fizetendő adó utólagos csökkenését kell elvégezni Kivétel: ha az adófizetési kötelezettség az Áfa tv. 55. (2) bekezdése alapján keletkezik, akkor bevallott adó csökkentése kizárólag önellenőrzés útján (ehhez szükséges feltételek teljesítése esetén) 10 10

11 Önellenőrzéssel járó korrekciók szabályai 2014-től - a fizetendő adó összege bármilyen ok folytán utólagosan nő; -az elszámolási időszakra megállapított tényleges ellenérték nagyobb, mint az eredetileg számlázott összeg [Áfa tv. 58. ] (jogértelmezés anomália); -önellenőrzésre csak akkor van szükség, ha a korábban bevallott fizetendő adó utólagos növelését kell elvégezni

12 Előleg fogalmi változása 2015-től Teljesítést megelőzően ellenértékbe beszámító vagyoni előny juttatása, függetlenül annak formájától. Teljesítés időpontja: - jóváírás napja (pénz vagy készpénz- helyettesítő fizetési eszköz formájában juttatott előlegnél); - vagyoni előny megszerzésekor (nem pénzben juttatott előleg); Az előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza

13 Előleg számlázása Előlegszámla (áfás) teljesítés hiányában nem bocsátható ki a vevő által fizetendő, vagy szolgáltatandó előleg bekéréséről. Előlegszámla kibocsátása esetén a teljesítést követően végszámla kiállítása szükséges. 100 %-os előleg fizetése esetén az adóhatóság jogértelmezése szerint végszámla kibocsátása mellőzhető, ha az előlegszámlán a teljesítés időpontja feltüntetésre kerül és teljesítés időpontja ismertnek tekinthető

14 Bizományi értékesítés Eladási bizomány: megbízó bizományos vevő Bizományi jutalék önállóan nem számlázható, felveszi az ügyletre irányadó adómértéket. Teljesítés helyét önállóan kell meghatározni. Vételi bizomány: eladó bizományos megbízó Bizományi jutalék önállóan nem számlázható, felveszi az ügyletre irányadó adómértéket. Teljesítés helyét önállóan kell meghatározni. Nem termékre irányuló bizományi ügylet közvetített szolgáltatásként adózik. Teljesítés helyét önállóan kell meghatározni. Számlázás menete azonos

15 Más tagállamba irányuló értékesítések -fuvarokmány önmagában a más tagállamba történő elfuvarozás tényét nem bizonyítja; -fuvarozás körülményeinek tisztázatlansága esetén az adóhatóság nem fogadja el a más tagállamba történő elfuvarozásának tényét; -ha a vevő saját maga szállítja el a terméket az eladó székhelyéről, telephelyéről, akkor kétséget kizáró dokumentumok hiányában az adóhatóság nem fogadja el az elfuvarozás tényét, kivéve ( a vevő nyilatkozata a már tagállamba történő elfuvarozás szándékáról az adóhatóság nem tekinti bizonyítéknak ); -mindenképpen javasolt a fuvarokmány mellett más dokumentumokkal alátámasztani az értékesített termék más tagállamba történő átkerülésének tényét ( pl. raktári bevételezés igazolása ); -az adóhatóság várhatóan megkeresi a rendeltetés helye szerinti tagállam adóhatóságát a tényállás tisztázása érdekében

16 KÖZÚTI FUVAROZÁS BEJELENTÉSE [ART. 22/E. ] Cél: adóelkerülések megakadályozása Bejelentés tárgya: -más tagállamból belföldre irányuló termékmozgás; - belföldről más tagállamba irányuló termékmozgás; -első belföldi, nem végfelhasználó részére történő értékesítéshez kapcsolódó termékmozgás; feltéve, hogy az útdíjköteles gépjárművel végzett közúti fuvarozással járt

17 KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKESÍTÉS ÉS AZ EKÁER KAPCSOLATA I. Az értékesített termék másik tagállamba történt mozgatáshoz kapcsolódóan keletkeznie kell EKÁER számnak. Bejelentésre kötelezett személy: értékesítő (feladó) Bejelentendő adatok köre legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig: a) feladó adatai (név, adóazonosító szám), b) felrakodás címe, c) címzett adatai (név, adóazonosító szám), d) kirakodás (átvétel) címe, e) az EKÁER számhoz tartozó termék(ek): ea) általános (kereskedelmi) megnevezése, eb) a vám-és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. számú mellékletének (a Kombinált Nómenklatúrának) a bejelentéskor hatályos szövege szerinti vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig), 17 17

18 KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKESÍTÉS ÉS AZ EKÁER KAPCSOLATA II. Bejelentendő adatok köre legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig: ec) az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban, ed) veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyes áru azonosító szám (UN szám), ee) az adózó döntésétől függően a termék könnyebb beazonosítása érdekében az adott termék adózónál használt cikkszáma, f) a termék közúti fuvarozásának indoka (termékértékesítés), g) kockázatos termék esetében az egyes termék-megnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték, h) intermodális (kombinált) szállítás ténye. A közúti fuvarozásnál használt gépjármű rendszámát az EKÁER szám igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig, a fuvarozás megkezdésének időpontját a termék fuvarozásának megkezdésekor, de az EKÁER szám érvényességi idején 18 belül kell bejelenteni. 18

19 KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKESÍTÉS ÉS AZ EKÁER KAPCSOLATA III. Módosítható adatok köre (indok megadásával, a módosítás okának bekövetkezését követően haladéktalanul): -általános (kereskedelmi) megnevezés, vámtarifaszám, valamint további vámtarifaszámmal azonosított tételsor jelenthető be; -az EKÁER szám érvényességi idején belül az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban, kockázatos termék esetében az egyes termék-megnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenértéket, közúti fuvarozásnál használt gépjármű rendszámát. A termék fuvarozásának megkezdése előtt a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére kell bocsátani az EKÁER számot, amely a megállapítástól számított 15 napig érvényes. EKÁER szám megléte önmagában nem bizonyítja más tagállamba történt elfuvarozás megvalósulását!!! 19 19

20 ÁFA LEVONÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES SZABÁLYOK 20 20

21 Adólevonási jog feltételei Adólevonásra kizárólag adóalany jogosult. Adólevonás terjedelme (tárgyi feltétele): - belföldi adóalany által áthárított adó (adózó nevére szóló számla); -termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele után megállapított adó [ide értve az előleg után megállapított adó is, ha az Áfa tv a) pontja irányadó] (termék közösségi beszerzésénél a beszerző nevére szóló számla, minden más esetben, ha számla nem áll rendelkezésre, akkor a fizetendő adó megállapításához szükséges dokumentumok); -előleg részeként megfizetett adó (előleg megfizetését tanúsító számla); - termékimportot terhelő adó (vámhatóság határozata); -saját vállalkozásban végzett beruházás után fizetendő adó (fizetendő adó megállapításához szükséges dokumentumok); -11. (2) bekezdés b) pontja alapján megállapított fizetendő adó (fizetendő adó megállapításához szükséges dokumentumok)

22 Adólevonásra jogosító ügyletek köre - belföldön teljesített adóköteles ügyletek; -belföldön teljesített adómentes ügyletek (kivéve: Áfa tv ok szerinti mentes ügyletek); -nem belföldön teljesített ügyletek, amely belföldi teljesítésnél adólevonásra jogosítanának

23 Adólevonási jog szabályai 2015-ig Adólevonási jog akkor keletkezik, amikor az előzetesen felszámított adóra vonatkozó adófizetési kötelezettség beáll. Ez a szabály irányadó akkor is, ha az előzetesen felszámított adó áthárítója pénzforgalmi adózás alkalmaz. Amennyiben az előzetesen felszámított adó áthárítója az Áfa tv a jogosult adófizetési kötelezettségét halasztani, akkor az adólevonási jog a teljesítés időpontjában keletkezik. Az adólevonási jog az adómegállapításhoz való jog elévüléséig érvényesíthető. Nem minősül választásnak, ha az adózó adólevonási jogát nem halasztottan (adólevonási jog keletkezését követően), hanem önellenőrzés útján gyakorolja január 1-jét megelőzően megnyíló adólevonási jog esetében

24 Adólevonási jog szabályai 2016-tól Fordított (uniós és belföldi) adózás alapján megállapított fizetendő adó, önadózással megállapított import áfát csak abban a bevallási időszakban lehet levonni, amelyben a fizetendő adó keletkezett. Más jogcímen megnyíló adólevonási jog esetén: - jog keletkezésének évében és azt követő évben bármikor gyakorolható; - ezen időszakot követően, de még az adómegállapításhoz való jog elévülésén belül önellenőrzés útján, amely időszakban a jog megnyílt január 1-jén, vagy azt követően megnyíló adólevonási jog esetében

25 Levonható adó arányosítása Alapelvek: - tételes elkülönítés megvalósítása; -a tételesen el nem különíthető beszerzések esetén arányosítás végezhető el. Arányosítás szabályai: -olyan módszerrel, amely a tételes elkülönítéssel azonos eredményre vezet; -ilyen módszer hiányában az Áfa tv. 5. sz. melléklete szerinti arányosítás alkalmazása kötelező

26 Levonható adó utólagos korrekció [153/C. ] I. Feltétel: az előzetesen felszámított adót meghatározó tényezőkben utólag változás következik be Csökkenés elszámolása: -ha az eredetileg elszámolt levonható adót számla dokumentálta, akkor a különbözetet a számla kézhez vételének napján, de nem később, mint a kibocsátás hónapját követő hónap 15. napján kell elszámolni; -a csökkenés visszatérítés időpontjában [Áfa tv. 77. (4) bekezdés] számolandó el; - egyéb esetben a változás időpontjában; 26 26

27 Levonható adó utólagos korrekció [153/C. ] II. Feltétel: az előzetesen felszámított adót meghatározó tényezőkben utólag változás következik be Növekedés elszámolása: ha az eredetileg elszámolt levonható adót számla dokumentálta, akkor a különbözetet legkorábban a számla kézhez vételének napján lehet elszámolni; Fordított adózás útján megállapított fizetendő adó mint levonható adó korrekciójára vonatkozó szabály: amikor a fizetendőt adót korrigálni kell

28 Tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog beszerzése után levonható adó korrekciója (135. ) A levonható adó utólagos korrekcióját a naptári év utolsó adómegállapítási időszakában kell elvégezni. A figyelési időszakon belül minden olyan évben, amelynek egészében a tárgyi eszköz, 1 éven túl használt vagyoni értékű jog használatban van. Saját döntés alapján a január 1. napján megelőzően rendeltetésszerű használatba vett tárgyi eszközöknél, január 1-jén beszerzett vagyoni értékű jog esetén is alkalmaznia lehet az új szabályokat. E döntést írásban kell rögzíteni. Az önellenőrzés(ek) pótlékmentesen végezhető(k) el

29 Példa Egy adóalany én e Ft e Ft áfa értékben ingónak minősülő tárgyi eszközt szerez be tevékenységéhez, s az eszközt ugyanekkor rendeltetésszerű használatba is veszi. A beszerzéskor alkalmazott levonási hányad 50 %, a levont adó így 432 e Ftx 0,50 = 216 e Ft. A egészére számított levonási hányad a későbbiek szempontjából viszonyítási alap megegyezik a beszerzéskor alkalmazott levonási hányaddal. A figyelési idő: 60 hónap (5 év) az első olyan naptári év, melynek teljes időtartamában az adóalany rendeltetésszerű használatában van a tárgyi eszköz. Az új szabályok értelmében ezen naptári évre számított levonási hányadot kell összevetni az aktiválás évének (2012.) levonási hányadával

30 Példa (folytatás) A évre számított levonási hányad 51 %-ra változik A 2012-ben levont adó évi levonási hányaddal számítva 432 eft x 0,50 = 216 e Ft A 2012-ben levont adó évi levonási hányaddal számítva 432 eft x 0,51 = 220 e Ft Különbség 4 e Ft, nem éri el a 10 e határértéket, így utolsó adó-megállapítási időszakában nem kell korrekciót számolni. A évre számított levonási hányad 55 %-ra nő A 2012-ben levont adó évi levonási hányaddal számítva 432 eft x 0,50 = 216 e Ft A 2012-ben levont adó évi levonási hányaddal számítva 432 eft x 0,55 = 238 e Ft Különbség 22 e Ft, amely meghaladja 10 e Ft-os határértéket, így utolsó adó-megállapítási időszakában korrekciót kell számolni a következő módon: 30 30

31 Példa (folytatás) Levonási hányad évről évre 50 %-ról 55%-ra nőtt A korrekció összege: 432 eft/5 X (0,55-0,5) = 5 e Ft (pótlólag levonható) A évre vonatkozó levonási hányad 53%ra változik A 2012-ben levont adó évi levonási hányaddal számítva 432 eft x 0,50 = 216 e Ft A 2012-ben levont adó évi levonási hányaddal számítva 432 e Ft x 0,53 = 229 e Ft Különbség 13 e Ft, amely meghaladja 10 e Ft-os határértéket, így utolsó adó-megállapítási időszakában korrekciót kell számolni a következő módon: Levonási hányad évről évre 50 %-ról 53%-ra nőtt A korrekció összege: 432 eft/5 X (0,53-0,5) = 3 e Ft (pótlólag levonható) A levonási hányad évben 51 majd 50 %-ra csökken. A évi levonási hányadhoz képesti változás hatása egyik esetében sem éri el a 10 e Ft-os határértéket, így ezen évek végén korrekciót nem kell számolni

32 SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 32 32

33 Számlázásra vonatkozó alapvető szabályok Számla kibocsátására általános esetben az Áfa tv. szerinti teljesítés bekövetkezését követően kerülhet sor. Kivétel az általános szabályok alól: -azok az esetek, amikor a teljesítés időpontja ismertnek tekinthető [ pl. előzetesen megrendelés alapján történt kiszállításos termékértékesítés átvételkori fizetéssel; előzetes megrendeléskor azonnali fizetéssel történő kiszállításos termékértékesítés; bizonyos esetekben különböző események részvételi díjának számlázása ] január 1-jétől adómentes közösségen belüli termékértékesítéshez kapcsolódóan kapott előlegről nem kötelező számlát kiállítani

34 Kötelező számlázás Más személy részére teljesített termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás esetében, ha a számlázási kötelezettség alóli mentesítés nem áll fenn. E szabályból következően akkor lehet szó áfát tartalmazó számla kibocsátásáról, ha a számlán feltüntetett gazdasági esemény az Áfa tv. rendszerében termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősül

35 Számlázási kötelezettség alóli mentesülés esetei a) termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. (1) bekezdése és 86. (1) bekezdése szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy számviteli bizonylat kibocsátására sor került; b)a vevő az ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb a teljesítés időpontjáig készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri (ez a szabály nem alkalmazható távértékesítés, adómentes közösségi értékesítés; továbbá ingatlan sorozatjellegű értékesítése esetében), kivéve 1.a vevő adóalany vagy nem adóalany jogi személy; vagy 2.a vevő nem az 1. pontban említett személy és az ellenérték adót is tartalmazó összege eléri vagy meghaladja a forintnak megfelelő pénzösszeget

36 Számlázási kötelezettség alóli mentesülés további esetei 2016-tól a) adómentes légi személyközlekedés esetén számla helyett számviteli bizonylat bocsátható ki, kivéve, ha a megrendelő számla kiállítását kéri; b) ún. távolról nyújtható szolgáltatás nem adóalany részére történő értékesítése esetén nyugtát kell kibocsátani, kivéve, ha a megrendelő számla kiállítását kéri (külföldi fizetőeszközben kifejezett ellenérték esetén a számlában nem kell feltüntetni az áthárított áfa összegét forintban)

37 Számlázási határidők Általános szabály szerint a számlát a teljesítéstől számított 15 napon belül kell kibocsátani. Általános szabálytól eltérő határidők: -adómentes közösségen belüli termékértékesítésnél a teljesítés napját követő hónap 15. napjáig ( január 1-től hatályos szabály ), -belföldön nem adóztatható szolgáltatás esetén, ahol az igénybe vevő az adófizetésre kötelezett teljesítés napját követő hónap 15. napjáig (2013. január 1-től hatályos szabály), -azonnal, ha az ellenérték készpénzzel, vagy azt helyettesítő eszközzel került megfizetésre, -ha a számla nem tartalmaz, illetve nem tartalmazhat áfát [ ide nem értve az előzőekben említett eseteket, akkor nincs napban megállapított kötelező határidő ( pl. fordított adózás ) ]

38 Számla kötelező adattartalma [Áfa tv ] Számla adattartalmával kapcsolatos lényeges szabályok: -a vevő adószámát csak bizonyos esetekben kell a számlán feltüntetni (pl. uniós értékesítés, fordított adózás, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó számlázás), január 1-jétől bizonyos esetekben kötelező szövegezés előírása ( pl. pénzforgalmi elszámolás, fordított adózás, önszámlázás ), -az Áfa tv. mellett más jogszabály ( pl. számviteli törvény ) is előírhat az adattartalommal kapcsolatos szabályokat, de ezek hiánya esetén is adólevonásra jogosít a számla, ha tartalmilag hiteles

39 Egyszerűsített adattartalmú számla -a normál adattartalmú számla helyett bocsátható ki; -adóval növelt végösszege nem haladja meg a 100 eurót ( Ft-ot) nem távolsági értékesítés, nem adómentes közösségi termékértékesítés, illetve nem az Áfa tv (2) bekezdés c) és d) pontjában említett szolgáltatás (nem belföldön teljesített ügylet); -nem adóalany, és nem is jogi személy forintot elérő, vagy azt meghaladó összegű előleget fizet; -nem adóalany és nem is jogi személy, szervezet által átadott előlegösszegenemériela900000forintot,deazelőlegátadója kéri a számla kibocsátását; -az Áfa tv (2) bekezdés c) és d) pontjában említett szolgáltatás esetében (2014. január 1-jétől kötelező szövegezés: fordított adózás )

40 Adatszolgáltatási értékhatár 2015-től Az áfa bevallás keretében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség szempontjából irányadó értékhatár Ftról Ft-racsökken. Saját döntés alapján is lehetőség van adatszolgáltatásra, de ekkor azt teljes körűen kell teljesíteni. Saját döntésen alapuló adatszolgáltatás benyújtására kizárólag akkor van mód, ha a partner adószáma ismert. Változás következménye Ft elérő, vagy meghaladó áfa-tartalom esetén a számlában fel kell tüntetni a vevő adószámát! 40 40

41 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet -24/1995. (XI.22.) PM rendelet hatályon kívül helyezése; -46/2007. (XII.29.) PM rendeletnek az elektronikus számlával kapcsolatos rendelkezései június 30-ig hatályban maradnak; -számlázó program kizárólag adóalanynak értékesíthető, a számlán a vevő adószámát fel kell tüntetni; -számlázó program bejelentésének kötelezettsége november 15-ig; -forgalmazó nyilvántartási kötelezettsége; -számlázó program dokumentációjával kapcsolatos kibővített kötelezettségek; július 1-jével elektronikus adatállományként megőrzött számla ellenőrzése során új kötelezettségek

42 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet évi változásai - számlázó programnak rendelkeznie kell január 1-jétől ún. adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióval; - a funkció útján adatexport teljesítésének kötelezettsége, amely megadott sorszám-, vagy időintervallumra való kigyűjtést tesz lehetővé a kiállított számlákról a rendelet 2. és 3. melléklete szerinti adatszerkezetben; - forgalmazó (fejlesztő) köteles a dokumentációt az új funkció leírásával kiegészíteni január 1-jéig; - nincs kötelező adatszolgáltatás, az adóhatóság kizárólag az ellenőrzés során kérhet adatexportot (2016. január 1-jét megelőzően megkezdett ellenőrzések során is); 42 42

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től ÁFA kulcs változás 2012. január 1-től 2011. évi CLVI. törvény 112-133. Tartalom: 1. Főszabály 2. Külön szabály az 58. esetében 3. Előleg részteljesítés végszámla készítette: Vadász Iván Budapest, 2012.

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2013/2014 2013. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK A használatbavétel hatásági tudomásulvételének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

VI. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján)

VI. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján) VI. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) Az Áfa-tv. módosítása részben a jogalkalmazást segítő, adminisztrációt egyszerűsítő módosításokat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Siklós Márta 2015. március 31. Budapest http://systemmedia.hu A rendezvény szakmai anyagát le tudja tölteni INGYENESEN honlapunkon!

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

1. rész. Ekáer élesben

1. rész. Ekáer élesben 1. rész Ekáer élesben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A rendszer célja és lényege Elektronikus, mert az interneten lehet csak bejelenteni Közúti, mert csak a közúton

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény változásai

Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény változásai Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény változásai 2015. évi változások Időszakos elszámolású ügyletek Kedvezményes - 5 % adókulcs - alá tartozó termékkör bővítése Elektronikus úton

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Áfa 2011. Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] ADÓTÖRVÉNYEK 2015. ÁFA 2015. január 21. Előadó: 10 40-12 10 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Belföldi összesítő jelentés

Belföldi összesítő jelentés Áfa Számlázás 2013. Belföldi összesítő jelentés 1. Tételes összesítő jelentés a) Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014.

I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014. I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014. 1. Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja A 2014. július 1-jétől továbbra is a korábbi szabály van érvényben, mely szerint a számla

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3.

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. mellékletei] A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus

Részletesebben

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ NYUGTAADÁS KÉZI GÉPI-ONLINE BORRAVALÓ FELSZOLGÁLÁSI DÍJ (SZERVIZDÍJ) NYUGTAADÁS GÉPI-ONLINE SZÁMLÁZÁS KÖTELEZETTI KÖR KISKER.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA ÁFA ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA 2012. december 13. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ÁFA. XIII/A. FEJEZET alapján EGYÉB VÁLTOZÁSOK 2012 Bilance Kft. 2012 Moore Stephens Wagner Kft. www.bilance.hu www.moorestephens.co.hu

Részletesebben

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek évi 3.szám, 2016.január 14. Kedves Vállalkozó!

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek évi 3.szám, 2016.január 14. Kedves Vállalkozó! A tartalomból: Személyi jövedelemadó bevallás 2016. évi 3. szám, 2016.január 14. Iparűzési adó választási lehetőségek 2016. évi minimálbér Lakásvásárlás áfája Általános információ Egyéni vállalkozóknak

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15 A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA 2016-04-13 OLDALAK SZÁMA 15 STÁTUSZ BIZALMAS Tartalomjegyzék 1. Az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióhoz kapcsolódó

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

Belföldi áfa összesítő jelentés

Belföldi áfa összesítő jelentés Belföldi áfa összesítő jelentés Készítette: Balogh Szabolcs NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatása Kiutalás Előtti Ellenőrzési osztály 2. A belföldi áfa összesítő jelentésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai 2015.

Az ÁFA törvény változásai 2015. Az ÁFA törvény változásai 2015. Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye - Nem adóalany igénybevevő esetében a nyújtó

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Hírlevél. A rendelet az alábbiakat szabályozza: Tartalom. 1. EKAER számot kell kérni útdíj köteles gépjárművel végzett közúti fuvarozás esetén, ha:

Hírlevél. A rendelet az alábbiakat szabályozza: Tartalom. 1. EKAER számot kell kérni útdíj köteles gépjárművel végzett közúti fuvarozás esetén, ha: Hírlevél 2015. évi 3. hírlevél 2015. március 02. Tartalom 1. EKAER számot kell kérni útdíj : a) az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) bejelentésre kötelezett tevékenységek

Részletesebben

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre Fordított ÁFA, fordított adózás 2012. július 1től gabona és olajos magvak értékesítése esetén ADÓBEVA 2012 június 25. (hétfő) 11:08 Utoljára frissítve 2012 június 25. (hétfő) 11:14 Fordított ÁFA, fordított

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. július 10.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. július 10. Főbb EKAER tudnivalók 2015. július 10. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Ideiglenesen más tagállamba történő kivitel 12. Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás, ha a

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B.

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. számú melléklete) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.22. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Az ÁFA törvény változásai 2015. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye

Részletesebben

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA 2013. július 1. 1 Általános Forgalmi Adó Forgalom Eladás ( fizetendő ) Beszerzés (levonható ) 2 Ingatlan fogalmak Új Építési telek Régi Beépítetlen telek 3 Bary-

Részletesebben

Hírlevél. Tartalom. A rendelet várhatóan az alábbiakat szabályozza:

Hírlevél. Tartalom. A rendelet várhatóan az alábbiakat szabályozza: Hírlevél 2015. évi 2. hírlevél 2015. február 20. Tartalom 3. Az EKAER kell A parlament a mai napon elfogadta az a törvényjavaslatot, amely egyszerűsíti az ezzel kapcsolatos jogalkotást, amely szerint a

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

ÁFA (Horányi Márton)

ÁFA (Horányi Márton) ÁFA - 2012 (Horányi Márton) 2011 évközi változások Törvényi szöveg változása (186 ). EU Bírósági döntés miatt a pénzügyileg nem rendezett tételek visszaigényelhet ségének TÖRLÉSE Értelmezés egyértelm sítése

Részletesebben

EKAER kérdések és válaszok

EKAER kérdések és válaszok EKAER kérdések és válaszok Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 2015. március 11. Kérdés: Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer a gyakorlati oldalról. Varga Zoltán Officer Documentation & Customs

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer a gyakorlati oldalról. Varga Zoltán Officer Documentation & Customs Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer a gyakorlati oldalról Varga Zoltán Officer Documentation & Customs 2. Jogszabályok: A törvény: 2003. évi XCII. törvény (ide vonatkozó rendelkezései):

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19.

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19. Főbb EKAER tudnivalók 2014. december 19. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ 2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ Személyi jövedelemadó törvény változásairól Első házasok kedvezménye: Minden olyan pár, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti, együttesen jogosultsági hónaponként 31

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete ÁFA vissza 2010 Budapest, 2010. október 18. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 3. modul: számlázás és egyéb gyakori kérdések Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Az alanyi adómentesség értékhatára

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER MAI HELYZET? ÁFA? 34 ELLENŐRZÉSI PONT, ELLENŐRZÉS NÉLKÜL s s s s s G G G G G s G s G ÁRUHÁZ- LÁNC AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FÓKUSZPONTJAI

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Általános forgalmi adó 2016.02.24. Fogalma Az általános forgalmi adó olyan többfázisú nettó

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.03.02. 2015. január 1-jén elindult az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

Áfa törvény változásai 2015

Áfa törvény változásai 2015 Áfa törvény változásai 2015 Nyári Zsolt szenior adómenedzser Adó- és jogi szolgáltatások Mazars Kft. 1 Titre de la présentation Időszaki elszámolású ügyletek 2014. július 1-től lett volna: - teljesítési

Részletesebben

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 3.2. A társasági adó változásai 3.2.1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedésa belföldi jogszabályok

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben