Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016"

Átírás

1 Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása évi CLXXXVII. törvény Készítette: Gayerhoszné Hajós Zsófia NAV adószakreferens

2 Az előadás témái Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja, változások 2016-től A teljesítés időpontjának meghatározása. Általános szabály az adóztatandó ügylet tényállásszerű megvalósulásának időpontja. Időszakonkénti elszámolású, fizetésű ügyletek teljesítési időpontjának meghatározása a 2016-tól hatályba lépő szabályok alapján. Hogyan határozzuk meg a teljesítési időpontot, az áfa-fizetési kötelezettség keletkezésének időpontját (érintett időszak utolsó napja vagy számla kibocsátás napja vagy fizetés esedékesség napja szerint). Az egyes meghatározó szempontok elhatárolása, átmeneti rendelkezések áttekintése, előleg értelmezhetősége az elszámolási időszakos ügyletekre vonatkozó új szabályokkal összefüggésben, a járulékosan kapcsolódó, például közüzemi szolgáltatások mely időszakhoz kapcsolódva számolhatók el, hosszabb időszakot átfogó elszámoló számlák utáni adófizetési kötelezettség meghatározása. Adómérték változása egyes sertés-termékek esetében Az adómérték változással érintett termékek köre. A hatályba lépés szabályainak értelmezése, mikortól alkalmazható az 5 %-os adómérték belföldi értékesítés, közösségi beszerzés, előleg vonatkozásában. Egyéb fontos, aktuális tudnivalók A 2016-től várható egyéb változások áttekintése levonható adó elszámolása, csoportos adóalanyiság szabályának módosulása, számlázási kötelezettség alóli mentesülés új esetei. Figyelem felhívás a változások miatt esetleg szükségessé váló kötelezettségekkel (bejelentés, bevallás) összefüggő tudnivalókra. Figyelem felhívás a számlázó programokkal, élelmiszerértékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták bejelentésével kapcsolatos legfontosabb aktuális tudnivalókra A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet ezzel kapcsolatos, 2016-tól hatályba lépő legfontosabb előírásai az adatexport funkcióra történő felkészülés. A 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása élelmiszer automata üzemeltetőjének változása esetén mentesülési lehetőség az automata regisztrációs díjának megfizetése alól. 2

3 Adófizetési kötelezettség keletkezése Főszabály szerint Az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: teljesítés). A fizetendő adót - ha a törvény másként nem rendelkezik - a teljesítéskor kell megállapítani. teljesítés időpontja Részteljesítés esetén részteljesítés időpontja 57. Elszámolási időszakos ügyletek esetén ellenérték (elszámolt részfizetés) esedékességének időpontja 58. (Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik.) január 1-től megváltozik, új szabály! 3

4 Adófizetési kötelezettség keletkezése előleg esetén 59. (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést megelőzően ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak (a továbbiakban: előleg), a fizetendő adót a pénz formájában juttatott előleg jóváírásakor, kézhezvételekor, egyéb esetben annak megszerzésekor kell megállapítani. (2) A jóváírt, kézhez vett előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza. (3) E -t alkalmazni kell az olyan szolgáltatás importra fizetett előleg esetében is, amennyiben annak teljesítései helye a 37. (1) bekezdés alapján az igénybevevő letelepedéséhez kötődően állapítandó meg, és az belföld és amelynél az adófizetésre (a 140. a) pontja alapján) az igénybevevő kötelezett. Ebben az esetben az előleget nem lehet úgy tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza. (4) E - ez az előleg szabály nem alkalmazható az adómentes Közösségen belüli termékértékesítésre. A közösségi mentes termékértékesítésre kapott előleg nem keletkeztet adófizetési pontot, számlázni sem kell! 4

5 Adófizetési kötelezettség keletkezése fordított adózás esetén 60. (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha adófizetésre a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalany kötelezett, a fizetendő adót a) az ügylet teljesítését tanúsító számla vagy egyéb okirat kézhezvételekor, vagy b) az ellenérték megtérítésekor, vagy c) a teljesítést követő hónap tizenötödik napján kell megállapítani. (2) Az (1) bekezdésben felsoroltak közül az alkalmazandó, amely a leghamarabb következik be. 5

6 Adófizetési kötelezettség keletkezése adómentes közösségi termékértékesítés esetén A 60. egyéb rendelkezéseitől függetlenül a fizetendő adót az (1) bekezdés c) pontja szerint, a teljesítést követő hónap tizenötödik napján kell megállapítani a 89. -ban meghatározott feltételekkel adómentes közösségi termékértékesítésre, de ha az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátása a teljesítést követő hónap tizenötödik napjához képest hamarabb történik, a fizetendő adót az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor kell megállapítani. (Fizetendő adó nincs, csak bevallási, összesítő nyilatkozati kötelezettség.) 6

7 Elszámolási időszakos ügyletek új szabály, (1) Amennyiben a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja. (1a) Az (1) bekezdéstől eltérően teljesítés a) a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja, amennyiben az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla vagy a nyugta kibocsátása az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi, b) az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő hatvanadik nap, amennyiben az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik. (Megállapította: évi LXXIV. törvény Hatályos: I. 1-től.) Könyvelőkre, adótanácsadókra vonatkozó bevezető szabály, az 58/A tól már nincs hatályban. 7

8 Elszámolási időszakos ügyletek új szabály, 58. Az új szabályok alapján három meghatározó tényezőt kell figyelembe venni a teljesítési időpont meghatározásához: az elszámolási időszak utolsó napja a számla kibocsátás napja a fizetés esedékessége Emellett figyelemmel kell lenni az időszak utolsó napját követő 60. napra, amihez viszonyítani kell a fizetés esedékességét, ha az követi az időszak utolsó napját. Figyelemmel kell lenni a hatályba léptető és átmeneti rendelkezésekre is! Alkalmazni kell-e már az új szabályt vagy sem. 8

9 Elszámolási időszakos ügyletek, 58. A hosszabb időszakok esetében alkalmazandó időarányos részteljesítési időpont meghatározására vonatkozó szabályokban nincs változás 2016-tól. A 89. alapján adómentes Közösségen belüli termékértékesítés esetében, ha az elszámolási időszak hosszabb, mint egy naptári hónap, akkor időarányos részteljesítésként teljesítés történik a naptári hónap utolsó napján is. Főszabály szerinti igénybevevő letelepedéséhez kötődő teljesítési helyű szolgáltatás importnál időarányos részteljesítés történik a naptári év utolsó napján is, ha az időszak hosszabb 12 hónapnál. Például külföldi adóalanytól igénybe vett tanácsadás megállapodás szerinti elszámolási időszaka február 1-től július 31-ig tart, akkor teljesítési időpont van (részteljesítésként) december 31-én is. Egyéb, az adómentes közösségi értékesítésen és az említett szolgáltatásimport ügyleteken kívüli, 12 hónapnál hosszabb elszámolási időszakú ügyletnél időarányos részteljesítés van a 12. hónap utolsó napján is. Például ingatlan bérbeadás február 1-től július 31-ig terjedő elszámolási időszaka esetén január 31-én is. Az elszámolási időszakos 58. szerinti szabályozás nem alkalmazható a termék 10. a) pontja szerinti értékesítésére (pl. zárt végű lízingre). 9

10 Elszámolási időszakos ügyletek, 58. Időszakonkénti elszámolásban állapodtak meg: Időszakonkénti elszámolásról jellemzően abban az esetben beszélünk, ha a felek arról állapodtak meg, hogy bizonyos időszak elteltével veszik számba, hogy ténylegesen milyen mennyiségben, értékben teljesült közöttük termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás. (Például: dekádonkénti tej, péksütemény kiszállítás elszámolása, rendszeresen igénybevett szolgáltatás elszámolása, mint pl. havi fuvarteljesítmény elszámolása, stb.) 10

11 Elszámolási időszakos ügyletek, 58. Időszakonkénti fizetésben állapodtak meg: A fizetéssel érintett időszak a felek által megállapított fizetési esedékességi határidők közötti időszakot fedi le, egyik fizetési kötelezettségi időponttól a másikig terjed, jellemzően ilyen ügyletek lehetnek például a nyílt végű lízing ügyletek. Az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg: Egy bizonyos időszakra, pl. hónap, negyedév, év, előre meghatározott a fizetendő ellenérték. Jellemzően az átalány-jellegű díjfizetések, példádul bérleti díj, átalánydíjas rendelkezésre állás, amikor a felek egy előre meghatározott összeget fizettetnek/ fizetnek az adott időszakban teljesített ügylet ellenértékeként. 11

12 Elszámolási időszakos ügyletek, új szabály hatályba lépése, E törvénynek a Mód5 törvénnyel megállapított 58. (1) és (1a) bekezdését az olyan december 31-ét követően kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni, amely tekintetében a fizetés esedékessége, valamint a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja december 31-ét követő időpont. (Beiktatta: évi LXXIV. törvény Hatályos: I. 1-től.) 12

13 Elszámolási időszakos ügyletek, 58. Az új 58. szerinti teljesítési időpont szabály alkalmazási hatálya minden típusú időszakos elszámolású ügylet esetén. A módosított 58. új (1)-(1a) bekezdését azokban az esetekben kell először alkalmazni, amikor az elszámolással, vagy fizetéssel érintett időszak is december 31-ét követően kezdődik, és a fizetés esedékessége is december 31-ét követi, és a számla kibocsátása is december 31-ét követi. 13

14 Elszámolási időszakos ügyletek, 58. Üzletviteli tanácsadási szolgáltatás, a szerződés szerint az ellenértéket havi időszakokra állapítják meg, a számla kibocsátása tárgyhónapot megelőző hó 5. napja, a fizetés esedékessége a tárgyhónapot megelőző hó 10. napja december 31-ig január 1-jét megelőzően kezdődő elszámolási időszak és fizetési esedékesség és számlázás. Például: augusztusi díjról a számla július 5-én kibocsátásra került, fizetés esedékessége július 10. Teljesítés időpontja a fizetés esedékességének időpontja, azaz augusztus havi díj esetében július 10-ei fizetési esedékesség esetén, július január 1-től december 31-ét követően kezdődő elszámolási időszak és fizetési esedékesség esetén, ha a az ügyletről szóló számla kibocsátása és a fizetés esedékessége is megelőzi az időszak végét, akkor a teljesítés időpontja a számla kibocsátásának a napja lesz. Pl augusztusi díjról a számla július 5-én kibocsátásra kerül, a fizetés esedékessége: július 10. A teljesítés időpontja: július 5- e, a számla kibocsátásának időpontja lesz! (Nem július 10, a fizetés esedékessége.) 14

15 Felek közötti időszakos elszámolás fizetés esedékessége az időszak végét követő 58. (1a) bekezdés b) pont Tanácsadási szolgáltatás esetében a szerződés szerint havonta, a tárgyhónapot követően számolnak el és az elszámolást követően ekkor, az időszak utolsó napját követő hó 5-én állítják ki a számlát. Az elszámolt teljesítések után a fizetés esedékessége az elszámolást követő hó 15-én van (2015. novemberről december 15-én) 15

16 Felek közötti időszakos elszámolás fizetés esedékessége az időszak végét követő 58. (1a) bekezdés b) 2015-ben Tanácsadási szolgáltatás esetében a szerződés szerint havonta, a tárgyhónapot követően számolnak el és az elszámolást követően ekkor állítják ki a számlát. Az elszámolt teljesítések után a fizetés esedékessége az elszámolást követő hó 15-én van (pl novemberről december 15-én). Időszak: november Számla kibocsátás: dec. 5. Fizetés esedékesség: dec. 15. A teljesítés időpontja a fizetési esedékessége, december ban A december 31-ét követően kezdődő elszámolási időszak után a teljesítés időpontja ez esetben az új szabály szerint is a fizetés esedékessége lesz, feltéve, hogy ez nem későbbi, mint az elszámolt hónap utolsó napját követő 60. nap. Időszak: november Számla kibocsátás: dec. 5., Fizetés esedékesség: dec. 15. Teljesítés időpontja: december 15. (De, ha a 2016 novemberi időszak fizetési esedékessége február 15. lenne, a teljesítés időpontja akkor a november 30-át követő 60. napon, január 29-én lenne.) 16

17 Felek közötti időszakos elszámolás 58. (1)-(1a) bekezdés Példa : évre ingatlan bérbeadásra a szerződés szerint az ellenértéket havi időszakokra állapítják meg. Attól függően, hogy mikor állítják ki a számlát, és mikor van fizetési kötelezettség, úgy alakul a teljesítés időpontja a főszabály (1) bekezdés illetve az (1a) bekezdés esetei alapján. Számlázás Fizetés esed. Telj. Eddig Telj. ezután Febr. bérleti díj febr. 25. febr.29. febr. 29. febr.29. (1) Febr. bérleti díj jan. 30. febr. 5. febr. 5. jan. 30. (1a)a) Febr. bérleti díj febr. 1. febr. 5. febr. 5. febr.1. (1a)a) Febr. bérleti díj febr. 15. márc. 5. márc. 5. márc. 5. (1a)b) Febr. bérleti díj febr. 25. május 10. május 10. ápr. 29. (1a)b) Az új szabályok szerint, amennyiben az elszámolási időszak vége előtt számla kibocsátása mellett fizetési esedékesség keletkezik, akkor a számla kibocsátásának az időpontja lesz a teljesítés időpontja, azaz az így beszedett összeg nem minősül előlegnek. (Az első esetben, amennyiben febr. 25. előtt, megállapodás szerint, számla kibocsátása nélkül ellenértékbe beszámító pénzösszeget fizetnek, akkor az előlegnek minősül!) 17

18 Elszámolási időszakos ügyletek, 58. Példa: Felek az ingatlan bérbeadás esetében havi időszakonként fizetendő fix összegű bérleti díjban állapodtak meg január havi bérleti díj estén hogyan alakul a teljesítés időpontja: január havi bérleti díj esedékessége számla kelte teljesítés időpontja december 19. december 10. december 19. (régi szabály, átmeneti rendelkezés miatt) január 3. december 20. január 3. (régi szabály, átmeneti rendelkezés miatt) január 16. január 5. január 5. (új szabály 58. (1a) a) szerint) 18

19 Elszámolási időszakos ügyletek, 58. Példa: Bérleti díjhoz kapcsolódó közüzemi díjak elszámolása márciusban Március havi bérleti díj Fizetés esedékessége március 10., számla kelte március 2., teljesítés időpontja március 2. (58. (1a) a) pont, mert mindkettő megelőzi az időszak utolsó napját). Közüzemi díjak továbbhárítva a januári időszakról márciusban (annak a bérleti díjnak a járuléka, amikor fizetni kell), bérleti időszak irányítja az elszámolási időszakot a közüzemi díjra vonatkozóan is. Villamos áram januári fogyasztás Fizetés esedékessége március 5., számla kelte február 10., teljesítés időpontja február 10. (58. (1a) a) pont, mivel mindkettő március 31. előtt van). Gáz januári fogyasztás Fizetés esedékessége március 16., számla kelte március 5., teljesítés időpontja március 5. (58. (1a) a) pont). 19

20 Speciális esetek, 58. Néhány különös elszámolási konstrukció lehetséges megoldásának áttekintése Eltérő időszakú áramfogyasztás és rendszerhasználati díj egyben számlázása áramfogyasztás időszaka a meghatározó, mint elszámolási időszak 11 hónapon keresztül átalány fizetés, éves elszámolás a 12. hónapban a 11 átalányos hónapban a hónap (időszak) utolsó napjához képest vizsgálandó a fizetés esedékessége, és viszonyítandó az időszak utolsó napjához, ha előbb kell fizetni, és előbb van számla is, teljesítés időpontja a számla kelte, ha később kell fizetni, a fizetési határidő vagy a 60. nap. A 12. havi éves elszámolás során, ha még további fizetési kötelezettség adódott, a 12. hónap (időszak) utolsó napjához vizsgáljuk a fizetési határidőt, ha újabb számla van ehhez, és a fizetés esedékesség is az időszak utolsó napja előtt van, az újabb teljesítési időpont lesz, annak kelte szerint. Ha visszafizetés adódik az elszámolás nyomán, az eredeti számla, számlák módosításával rendezendő. 20

21 Speciális esetek 58. Egy elszámolási időszak teljesítésének ellenértékét részletekben fizetik meg számla kelte, ha a részlet esedékessége és az elszámolt időszakról kibocsátott számla kelte az időszak végét megelőzi, részlet esedékessége, ha az követi az elszámolt időszak végét, de a 60 napon belül van, 60. nap, ha a későbbi részlet esedékessége a 60. napon túlra esik. 21

22 Az előleg és az Áfa tv. 58. Az Áfa tv. 58. (1a) bekezdés b) pontja szerinti esetben (időszak végét követő fizetési esedékesség) nem értelmezhető az előleg. Az Áfa tv. 58. (1a) bekezdés a) pontja szerinti esetben értelmezhető, de csak akkor, ha - előbb kell fizetni és fizetnek, és - számla kiállítás nem történik (vagy csak később). Az Áfa tv. 58. (1) szerinti esetben, időszak utolsó napja a teljesítési időpont, előtte fizettetnek, utána számláznak. 22

23 Megfelelő árfolyam az 58. szerinti ügyletekhez a 80. alapján 80. (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében, ha az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett, a forintra történő átszámításhoz azt a (2) bekezdésben meghatározott árfolyamot kell alkalmazni, amely a) termék Közösségen belüli beszerzése, illetőleg előleg fizetése esetében, valamint a 60. -ban említett esetekben a fizetendő adó megállapításakor, b) az 58. -ban említett esetben a számla kibocsátásakor, c) egyéb esetekben pedig a teljesítéskor érvényes. (Módosító számla kibocsátása esetén az eredeti számla kibocsátásának kelte szerinti árfolyam alkalmazandó.) 23

24 Adómérték változás egyes sertés termékek esetében, 3. számú melléklet I. rész 49. pont, %-os adómérték alá került a házi sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva a vtsz 0203-ból, kivéve a , és besorolási szám alá tartozó egész és félsertéseket, melyek már 2016-ot megelőzően, január 1-től az 5% alá tartoznak, ugyanezen melléklet 23. és 24. pontja alapján. Az átmeneti rendelkezés alapján ezt az új 49. pontot, vagyis az 5%-os adómértéket azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a 84. szerint megállapított időpont teljesítési időpont vagy a fizetendő adó megállapításának időpontja január elsejére, vagy azt követő időpontra esik. Tájékoztatók közzétételre kerültek, 2015/83 és 2015/84. Adózási kérdésben. 24

25 Adómérték változás egyes sertés termékek esetében Teljesítés Áfa tv. 55. adómérték szerinti esetben decemberi 27% január 1-je vagy azt követő időpont 5% Teljesítés Áfa tv. 55. szerint Előleg fizetés január 1-je vagy azt követő időpont január 1-je előtt Előleg 27%-os adómérték Ellenérték előleggel csökkentett része 5%-os adómérték 25

26 Adómérték változás egyes sertés termékek esetében 58. szerinti ügylet esetében sertés szállítás a vágóhídról Időszak: december Fizetési határidő: január 26. Számla kelte: január 10. Teljesítés időpontja: január 26. Adómérték: 5% Időszak november Fizetési határidő: december 28. Teljesítés időpontja: december 28. Adómérték: 27% Fizetési határidő: január 10. Számla kelte: december 28. Teljesítés időpontja: január 10. Adómérték: 5% Időszak január Fizetési határidő: február 16. Számla kelte: február 4. Teljesítés időpontja: február 16. Adómérték: 5% 26

27 Adómérték változás egyes sertés termékek esetében Közösségen belüli beszerzés esetében: fizetendő adó megállapítás időpontja az Áfa tv szerint (teljesítést követő hó 15, vagy a számla kiállítása, ha az előbbi) Teljesítés: december 15. Számla kelte: december 28. Adómérték: 27% Teljesítés: december 15. Számla kelte: január 5. Adómérték: 5% Teljesítés: január 3. Számla kelte: december 28. Adómérték: 27% 27

28 Csoportos adóalanyisággal kapcsolatos változás Azok az adóalanyok, a) akiknek (amelyeknek) gazdasági célú letelepedési helyük belföldön van, gazdasági célú letelepedési hely hiányában pedig lakóhelyük vagy szokásos tartózkodási helyük van belföldön, és b) akik (amelyek) együttesen adóalanyiságot hozhatnak létre kapcsolt vállalkozások, csoportos az állami adóhatóság engedélyével jön létre, valamennyi leendő tag erre irányuló közös, kifejezett egybehangzó írásos kérelmére. (T113 sz. nyomtatvány) és A tagok önálló áfa-alanyisága megszűnik (csoportazonosító szám, közös közösségi adószám) Egyetemleges felelősség az adótartozásokért 28

29 Csoportos adóalanyisággal kapcsolatos változás 8/A. (1) A 8. alkalmazásában nem kell együttesen kapcsolt vállalkozásoknak tekinteni azokat az adóalanyokat, akik (amelyek) kizárólag azért minősülnek kapcsolt vállalkozásnak, mert a Magyar Állam vagy helyi önkormányzat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) megfelelő alkalmazásával harmadik személyként közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik bennük. (2) A 8. alkalmazásában nem lehet együttesen kapcsolt vállalkozásnak tekinteni a helyi önkormányzatot és azt a vállalkozást, amelyben a helyi önkormányzat a Ptk. megfelelő alkalmazásával közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik. (Önkormányzat nem lehet csoportos adóalany tagja, leányok alkothatnak csoportos adóalanyiságot, testvérek nem.) 29

30 Levonási jog gyakorlásával kapcsolatos változás, 153./A. 153/A. (1) A belföldön nyilvántartásba vett adóalany az adómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentheti a) a 120. b) pontja, c) pont cb) alpontja szerinti, az ugyanezen adómegállapítási időszakban keletkezett levonható előzetesen felszámított adó, b) az a) pont alá nem tartozó, az ugyanezen adómegállapítási időszakban vagy ezt megelőzően, de legfeljebb ezen adómegállapítási időszakot magában foglaló naptári évet megelőző egy naptári éven belül keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegével. 30

31 Levonási jog gyakorlásával kapcsolatos változás, 153./A. (2) Ha az (1) bekezdés szerint megállapított különbözet előjele negatív, a különbözetet a belföldön nyilvántartásba vett adóalany a) az Art. szerinti elévülési időre figyelemmel a soron következő adómegállapítási időszakban veheti figyelembe úgy, mint az akkori adómegállapítási időszakban az (1) bekezdés szerint megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentő tételt, vagy b) a ban meghatározott feltételek szerint és módon az állami adóhatóságtól visszaigényelheti. (3) Az Art. szerint el nem évült, az (1) bekezdés szerint nem érvényesített levonható előzetesen felszámított adó összegét a belföldön nyilvántartásba vett adóalany abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni az előzetesen felszámított adó összegét növel ő tételként, amelyben az adólevonási jog keletkezett." 31

32 Levonási jog gyakorlásával kapcsolatos változás, 153./A. Hatályba lépés: január 1. A 299. átmeneti rendelkezése alapján azon ügyletek esetében kell alkalmazni, amelyben a levonási jog január 1. napján vagy azt követően keletkezik. 32

33 Számla kibocsátás alóli mentesülés újabb lehetőségei, 165., 165/A. Az adóalany mentesül a számlakibocsátás alól, ha légi személyszállítási szolgáltatást nyújt és az a 105. szerint adómentes, feltéve, hogy gondoskodik olyan az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely Számviteli törvény szerinti bizonylatnak minősül. Azonban kötelező a számla kibocsátása, ha azt az igénybevevő kéri! 33

34 Számla kibocsátás alóli mentesülés újabb lehetőségei, 165., 165/A. Mentesül a 45/A. szerinti (nem adóalanynak, távolról nyújtható) szolgáltatásnyújtás tekintetében a számlakibocsátási kötelezettség alól az az adóalany, aki (amely) belföldön gazdasági céllal nem telepedett le, annak hiányában nem rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel és aki (amely) a 45/A. szerinti szolgáltatás nyújtása utáni adófizetési kötelezettséget azon tagállami szabályozás alapján teljesíti, amely tartalmában megfelel a Héairányelv k. cikkében foglaltaknak. (Egyablakos rendszerben adózó, belföldön nem letelepedett adóalany általi távolról nyújtott szolgáltatás.) E rendelkezés nem alkalmazható abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybevevője az adóalanytól számla kibocsátását kéri. Számla kibocsátás esetén az adóalany mentesül a ban foglal rendelkezés alól (az áthárított adó forintban történő feltüntetése alól, ha az egyébként külföldi pénznemben volt kifejezve). Nyugtaadási kötelezettség fennáll. 34

35 Számla kibocsátás alóli mentesülés újabb lehetőségei, 165., 165/A. Hatályba lépés: január 1. Átmeneti rendelkezés: Azon ügyletek esetében kell alkalmazni először, amelynek teljesítési időpontja január 1. vagy azt követő időpont 299. (1) bekezdés. 35

36 Számlázó programokkal szembeni új követelmény adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás adatexport funkció A számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető - a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve - a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra. 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A.. 36

37 Számlázó programokkal szembeni új követelmény adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás adatexport funkció Adatexport: az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság rendelkezésére bocsátása a 2. számú melléklet szerint és a 3. számú mellékletben meghatározott adatszerkezetben. 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet, pont 37

38 Számlázó programokkal szembeni új követelmény adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás adatexport funkció Néhány felmerült kérdés az adatexport funkcióval kapcsolatban: Kötelező-e online adatexportot teljesíteni folyamatosan a NAV felé? A külföldi regek is kötelesek az adatexport funkciót biztosítani, ha külföldön számláznak? Kinek a kötelezettsége biztosítani az adatexport funkciót, program értékesítőnek, használónak, könyvelőnek? Mikor keletkezett számlákról kell tudni biztosítani az adatexportot? Meghatalmazotti számlázás esetén a meghatalmazottnak is kell ezt a funkciót biztosítani? Több különböző sorszámtartományban történő számlázás esetén mindegyikről kell tudni biztosítani az adatexportot? A pdf-ben tárolt számlákról hogyan lehet biztosítani az adatexportot? A kezdő és záró dátummal meghatározott intervallum esetén az adatexport során kell-e tudni biztosítani az adott tartományba eső számlákhoz kapcsolódó módosító számlákat is? 38

39 Számlázó programokkal szembeni új követelmény adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás adatexport funkció Adómentességre utalást hogyan kell jelölni? Csoportos adószámot vagy a tag adószámot kell szerepeltetni adatként? Gyűjtőszámla esetén milyen teljesítési időpontot kell szerepeltetni az adatexportban? Ki fogja ellenőrizni, hogy megfelel-e a program a rendelet mellékletében foglaltaknak? 39

40 Élelmiszer-értékesítést végző automatákkal kapcsolatos új rendelkezések Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, ha az automataberendezés üzemeltetője olyan automataberendezés kapcsán tesz bejelentést, amelyre az automataberendezés korábbi üzemeltetője már bejelentést tett, és ezen bejelentéshez kapcsolódóan az igazgatási szolgáltatási díj teljes összege megfizetésre került, és az automataberendezés gyártási száma bejelentésre került. Hatályba lépés: október 13. AUTOMATA adatlap ennek megfelelően aktualizálásra került. Gyártási szám hiányában saját egyedi azonosítható is bejelenthető, azonban ez esetben üzemeltető váltás esetén a díjat ismét meg kell fizetni. A díj fizetésre két részletben jogosultaknak a második díjrész befizetési határideje december 31-e! 40

41 Elszámolási időszak számla fiz. esed. 60. nap fiz. esed. számla számla fiz. esed. számla szla számla bárhova is esik fiz. esed. számla számla bármikor számla fiz. esed.

42 fiz. esed. számla fiz. esed. és számla is fiz. esed. számla 42

43 Átmeneti szabály időszak kezdet is fiz. esedékesség is számla is időszak kezdet is fiz. esedékesség is számla is Ha csak egyik is 2015-ben van fiz. esed. régi szabály 43

44 Nem csoport Lehet csoport Lehet csoport Ingatlankezelési Kft. Étkeztető Kft. Parkolási Kft. Útfenntartó Kft. Városgazdálkodási Kft. Közlekedésszervező Kft. Nem lehet tagja Önkormányzat Nem lehet tagja 44

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2016. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2016. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2016. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA I. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FŐSZABÁLY:

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2014. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2014. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2014. január 1-től 2014. június 30-ig: Folyamatos teljesítés I. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. január 1-től Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény 2014. évközi változások

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2013. január 1-től Közösségen belüli termékmozgatás Nem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Részletfizetés,időszakos elszámolás/esedékesség/kivéve zárt végű pü-i lízing esedékesség a teljesítés időpontja. 12 hónapos

Részletesebben

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik.

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik. Módosuló adótörvények 2016 (összefoglalás) 2015. év során kilenc hírlevélben tájékoztattuk ügyfeleinket az adótörvények 2016.01.01-től hatályos változásairól. Jelen hírlevelünkben összefoglaljuk, és némileg

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke 1. Nem ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [Áfa-tv.

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 2016.01.01. és 2018.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 Számviteli bizonylat kötelező tartalmi előírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

Az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának megállapítása. 2016. 01. 01-től

Az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának megállapítása. 2016. 01. 01-től E-BOOK Az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának megállapítása 2016. 01. 01-től Gyakorlati segítség az ÁA tv. 2016. 01. 01-i változás megértéséhez példákkal Tartalom Bevezetés, áttekintés

Részletesebben

Adótörvények módosítása - általános forgalmi adókulcs 2009. július 1 után

Adótörvények módosítása - általános forgalmi adókulcs 2009. július 1 után Adótörvények módosítása - általános forgalmi adókulcs 2009. július 1 után A magyar Parlament által elfogadott Módosító törvény szerint az áfa-kulcs 2009. július 1-ei hatállyal a jelenlegi 20%-ról 25%-ra

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2016 BEVEZETŐ SZJA. Mint minden évben, most is jelentős változást hozott az új év a számviteli és adójogszabályok területén.

ADÓVÁLTOZÁSOK 2016 BEVEZETŐ SZJA. Mint minden évben, most is jelentős változást hozott az új év a számviteli és adójogszabályok területén. ADÓVÁLTOZÁSOK 2016 BEVEZETŐ Mint minden évben, most is jelentős változást hozott az új év a számviteli és adójogszabályok területén. J Ezúttal sem lett könnyebb nekünk, könyvelőknek, adótanácsadóknak,

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

Horváth Dávid. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Horváth Dávid. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Horváth Dávid Nemzeti Adó- és Vámhivatal * Időszakos elszámolású ügyletek teljesítésének időpontja * Levonási jog érvényesítésének módja * Sertéshús értékesítésének adómértéke * Új építésű lakások, lakóingatlanok

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

2011. évi CIII. törvény. a népegészségügyi termékadóról

2011. évi CIII. törvény. a népegészségügyi termékadóról 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról Az Országgyűlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása, valamint az

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfaalanyoknak a közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfakötelezettségének

Részletesebben

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Az adó alanya 1. a) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni

Részletesebben

Adózási alapismeretek 5.1. konzultáció. Általános forgalmi adó

Adózási alapismeretek 5.1. konzultáció. Általános forgalmi adó Adózási alapismeretek 5.1. konzultáció Általános forgalmi adó A törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Forrás: KSH Az Országgyűlés A törvény - figyelemmel az államháztartás feladatainak

Részletesebben

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló EDUTAX Kft. SZÁMos helyen ott vagyunk Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy A szerkesztőbizottság tagjai: Molnár Imre Szilai László Takács Tibor Torma Beáta Vidáné Papp Csilla adószakértő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

2012.03.12. Általános elvek. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. Alapfogalmak. Hatály. Alapfogalmak III. Alapfogalmak II.

2012.03.12. Általános elvek. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. Alapfogalmak. Hatály. Alapfogalmak III. Alapfogalmak II. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2011/2012/II. Általános elvek Hozzáadott értékadó Termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik Döntő részben közvetett adó: az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz Jogszabályi háttér - a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) - az adózás

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

8. Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény módosítása

8. Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény módosítása 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014.

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

2013. évi bevallások főbb változásai. Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető

2013. évi bevallások főbb változásai. Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2013. évi bevallások főbb változásai Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2013. január elsejétől hatályos jogszabályok megjelenése az adóhatóság bevallási rendszerében A fekete gazdaság kifehérítése

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy,

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA)

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA) Copyright 2014 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Ezt a dokumentumot a Könyvelői Praktikumból nyomtatták 2014-02-23 20:13:27-kor, a(z) 78.92.204.112 IP címről. Tartalomjegyzék: A kisadózó

Részletesebben

www.adonavigator.hu Felkészülés a 2016-os adóévre a kisvállalati adózás szakértője Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

www.adonavigator.hu Felkészülés a 2016-os adóévre a kisvállalati adózás szakértője Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna www.adonavigator.hu Felkészülés a 2016-os adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője Főbb jogszabályok Tervezet Törvény Közlöny Téma T/4741 2015. évi LXXXI. T/4852

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz

Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 1/5 Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adózás 2016 Budapest, 2016. január 5. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások GDP arányos adóterhelés 27-28-32

Részletesebben

Adótörvények 2014 évi változásaiból

Adótörvények 2014 évi változásaiból Adótörvények 2014 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Őstermelők, családi gazdálkodók személyi jövedelemadó, járulék és egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége, áfa szabályok

Őstermelők, családi gazdálkodók személyi jövedelemadó, járulék és egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége, áfa szabályok Őstermelők, családi gazdálkodók személyi jövedelemadó, járulék és egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége, áfa szabályok Személyi jövedelemadó Járulék Egészségügyi hozzájárulás Adózási módszerek és értékhatárok

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása A 2016. évre vonatkozó adóváltozásokat bemutató Adókódex kiadványaink megjelenését követően számos újabb törvénymódosítás elfogadására került sor. Ezek többsége csupán pontosító jellegű rendelkezés, amelyeket

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. szeptember 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 1 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Reklámadó Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Jogszabályi háttér 2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról, mely módosította a 2014. évi XXII. törvényt A társasági adóról

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz A naptári évvel azonos üzleti évet, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

8 Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 188.. Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny

8 Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 188.. Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 1. oldal 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról 1 Az Országgyűlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ülés Hivatala. ~. : ; g Számvev őszéki és Költségvetési Bizottság Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére rkezetc= 2012 SEFT 2. Bizottsági módosító javaslat Helyben T/7955 / Tisztelt Elnök

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

I. fejezet: Százalékszámítás felhasználása gazdasági számításokban

I. fejezet: Százalékszámítás felhasználása gazdasági számításokban I. fejezet: Százalékszámítás felhasználása gazdasági számításokban Matematikai alapfogalmak: 1. Kenyérboltban 1 kg rozskenyér ára 200 Ft. a. Mennyibe kerül 10 dkg, negyed kg, fél kg, háromnegyed kg, másfél

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. -ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A fordított adózás bemutatása egy konkrét cégen keresztül

A fordított adózás bemutatása egy konkrét cégen keresztül Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A fordított adózás bemutatása egy konkrét cégen keresztül Szilágyi Tímea 2014. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató 3708979384 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2013. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről

Részletesebben

Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MagNet Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1492. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1492. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1492. számú bevallásához Jogszabályi háttér A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) Az elektronikus

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztatási tevékenység. Dr. Rákosa Melinda NAV KAVIG Kiemelt Adózók Adóügyi és Végrehajtási Igazgatóhelyettes

Ügyfél-tájékoztatási tevékenység. Dr. Rákosa Melinda NAV KAVIG Kiemelt Adózók Adóügyi és Végrehajtási Igazgatóhelyettes Ügyfél-tájékoztatási tevékenység Dr. Rákosa Melinda NAV KAVIG Kiemelt Adózók Adóügyi és Végrehajtási Igazgatóhelyettes Témakörök Ügyfél-tájékoztatás, mint szolgáltató tevékenység Gyakori kérdések Időszakos

Részletesebben

:Ú:. kezott : T/8750/...

:Ú:. kezott : T/8750/... uit= ktivttala l X5-o j Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsá g :Ú:. kezott : Z '.2 NOV Q c. T/8750/... Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben módosító iavaslat Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 16T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével, külföldi vállalkozások,

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele. 2014. augusztus 27.

K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele. 2014. augusztus 27. K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele 2014. augusztus 27. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát,

Részletesebben

Penta Unió Oktatási Centrum

Penta Unió Oktatási Centrum Penta Unió Oktatási Centrum A belföldi fordított adózás alkalmazásának jogszabályi háttere, indokoltsága, különös tekintettel a mezőgazdasági termékekre FARKAS ANDREA Forgalmiadó-szakértő Beck Ágnes 2

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések 7. számú függelék A kereskedő által alkalmazott árak és áralkalmazási feltételek a villamos-energia egyetemes szolgáltatásból a VET alapján kiszoruló felhasználók tekintetében 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

A LAKÓINGATLAN-EGYÉB Ingatlan BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓZÁSA 2016 I. 1-től az SZJA 15 %

A LAKÓINGATLAN-EGYÉB Ingatlan BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓZÁSA 2016 I. 1-től az SZJA 15 % A LAKÓINGATLAN-EGYÉB Ingatlan BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓZÁSA 2016 I. 1-től az SZJA 15 % A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrei az utóbbi időben folyamatosan ellenőrzik a lakásbérbeadást. Az információkat

Részletesebben

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A 2010. évről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben