2013. évi bevallások főbb változásai. Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi bevallások főbb változásai. Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető"

Átírás

1 2013. évi bevallások főbb változásai Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető

2 2013. január elsejétől hatályos jogszabályok megjelenése az adóhatóság bevallási rendszerében A fekete gazdaság kifehérítése és a tételes áfabevallás Munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak hatása a szakképzési hozzájárulás és a szociális hozzájárulási adó bevallására KATA, KIVA adózási módot választó adózók új bevallásai Hatásköri változások a vámhatósági bevallásokban Új adók, új adóbevallások

3 Belföldi számlaösszesítő jelentés Art. 31/B január elsején kezdődő, vagy azt követő bevallási időszakra Az adó-megállapítás során figyelembe vett számlákról, ha annak adótartalma eléri vagy meghaladja a 2 M Ft-ot Áfa-alanyoknak belföldi kereskedelmi partnerenként Új rendszerű bevallás, amely egyben adatszolgáltatás is

4 Az A lapok 100 Az adó-megállapítási időszakban (bevallási időszakban) elszámolt áfa kapcsán, TEHÁT a fizetendő vagy levonható adó körében számításba vett ügyletek számláiról

5 Az M lapok, PARTNERENKÉNT A számlát nyújtóvagy befogadó adóalany adószáma, csoportos adóalanynál csoportazonosító A partnerekről külön nyilatkozik az eladói oldal és a vevői oldal

6 Adatszolgáltatás eladói minőségben A számla kibocsátás kelte, ha a teljesítés dátuma nincs feltüntetve Ha az áfa-alanya termék értékesítés, szolgáltatás nyújtás esetén azon számlákról szolgáltat adatot, amelyekben egy másik, BELFÖLDI ADÓALANYRA ÁTHÁRÍTOTT ÁFA ÖSSZEGE, (teljesült ügylet vagy előleg megfizetésénél) adót állapít meg, és az eléri vagy meghaladja a 2 M Ft-ot (+)

7 Adatszolgáltatás vevői minőségben Termék beszerzés vagy szolgáltatás igénybevétel esetén azon számlákról amelyek alapján (teljesült ügylet, vagy előleg fizetés) adólevonási jogot gyakorol, és annak összege a 2 M Ft-ot eléri vagy meghaladja (-)

8 Vevői minőségben összevont jelentés Vevői minőségben ugyanazon bevallási (adó-megállapítási) időszakban ugyanazon kereskedelmi partnertől befogadott több számla együttes adóösszege, melyre levonási jogot gyakorolhatok (-) eléri vagy meghaladja a 2M Ft-ot, összevont adatszolgáltatást kell teljesíteni

9 Értékhatár alatti beszerzési számlák Ha ugyanazon partnertől származó, levonásba helyezett számlák között van olyan számla amelynek adótartalma önállóan meghaladja a jelentéstételi határt (2M Ft), akkor a többi, kisebb adótartalmú számlák adóösszegét is szerepeltetni kell a 6-os sorban, függetlenül attól, hogy a kisebb számlák összevont áfa-tartalma nem éri el a jelentés tételi határt. (a nagy számlával együtt kell vizsgálni a 2 M Ft-os határt )

10 Adatszolgáltatás további módozatai EVA-alanyok az általuk kibocsátott számla tekintetében (eladói minőségben) azon évi EVAbevallásban (először 1343) nyilatkoznak, amely évben a számlát kiállították Az új pénzforgalmi elszámolást választó áfa-alanyok a számla kibocsátás, illetve a számlabefogadás esetén abban az adó-megállapítási időszakban (bevallásban) teljesítenek adatszolgáltatást amelyben az ügylet után első alkalommal adólevonási jogot, vagy adófizetési kötelezettséget állapít meg

11 Milyen ügylet nem szerepeltethető az adatszolgáltatásban? Eladói minőségben nem áfa-adóalanynak értékesítek Eladói minőségben külföldi, magyar adószámmal nem rendelkező adóalanynak értékesítek Sem eladói, sem vevői minőségben a belföldre (külföldre) irányuló fordított adózás alá tartozó ügyletről A különös adó-megállapítási esetekben (kompenzációs feláras partner) A 2 M Ft-ot el nem érő adótartalommal bíró számlákról, kivéve a vevői minőségben egyazon partnertől kapott számlák összevont jelentését

12 Számla módosítása, irányonként külön lapon A számlát módosító kiállító és a befogadó is köteles szerepeltetni abban a bevallásában, amelyben a számla módosítás hatásait figyelembe veszi!

13 Korrekció (érvénytelenítés) a bevallásban A számla módosítás bevallása: 1.Ha a módosítás előtt a számla adótartalma elérte a 2M Ft-ot 2.Ha a módosítás után a számla adattartalma elérte a 2 M Ft-ot 3.Vagy a módosítás előtt és módosítás után is elérte a 2 M Ft-ot Hogyan: 1.Az eredeti számla E sorszámát, adattartalmát 2.A tárgyhavi korrekciós számla KT sorszámát, adóalap és adóösszeg változását (+, -)

14 Nem kell korrekciós adatszolgáltatást készíteni, ha: Azon számlákról, amelyek számszaki hatást nem eredményező módosításon esnek át (elírás) A január elseje előtt kibocsátott számlák módosítására, érvénytelenítésére január elseje után kerül sor, kivéve, ha az eredeti számlában szereplő adó megállapítása (ez jellemzően levonható adót jelent) már január elseje utáni bevallási időszakban került sor

15 Hozzáférés az adatokhoz július elsejétől a Központi Elektronikus Szolgáltató rendszeren az áfa-alanya az általa befogadott számlák tekintetében hozzáférhet a partner adatszolgáltatásához (teljesítette-e) A partnerek adatszolgáltatásában lehet időbeli eltérés, mivel az eladói oldal a fizetendő adót meg kell, hogy állapítsa a számlával érintett bevallási időszakban, de a vevői oldal az adólevonási jogával elévülési időn belül élhet.

16 Egyéni vállalkozók járulékbevallása 1358 Abban az esetben, ha az adózónak fizetési kötelezettsége nem keletkezik, de az Art. 31. (2) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettsége fennáll, jelen bevallást kell benyújtania. Többes jogviszonyos (pl. heti 36 órás munkaviszony melletti) egyéni vállalkozó e bevallás helyettesítésére nem alkalmazhatja a Nyilatkozatot

17 Nyilatkozat A Nyilatkozat adataiból nem teljesít a NAV adatszolgáltatást, a bevallási kötelezettség ugyan teljesítettnek minősül, de az ellátást megállapító szerv felé teljesítendő NYENY-lap kötelezettség nem!

18 Jogviszony adatok A rovat 1-2. pozíciója a magánszemély nyugdíjas státuszának jelölésére szolgál. 0 - Nem részesül nyugellátásban, 1 - Korhatár előtti ellátásban részesül 2 - Szolgálati járandóságban részesül

19 Megváltozott munkaképességű egyéni vállalkozók szociális hozzájárulási adókedvezménye december 31. napján I., II., III. csoportos rokkantnak minősült Rokkantsági ellátásban részesül Rehabilitációs ellátásban részesül és egészségi állapota 50%-os vagy kisebb mértékű A szociális hozzájárulási adó alapja, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27%-a lehet a kedvezmény

20 Munkaviszony melletti egyéni vállalkozó is választhatja az átalányadózási módot, de a járulékfizetését illetően eltérő szabályozás hiányában főfoglalkozásúként fizeti meg az egyéni járulékokat. (4+3+10) A szociális hozzájárulási adót az átalányból származó tényleges jövedelem után kell megfizetni. 1,5 %-os munkaerő-piaci járulékot nem fizet.

21 Egyéni vállalkozó, aki egyben társas vállalkozás tagja KATA-hatálya alá tartozó társas vállalkozás adószáma nem szerepeltethető, ha a társas vállalkozás tagja - aki egyidejűleg egyéni vállalkozó - kisadózóként van bejelentve a társaságban Főfoglalkozásúegyéni vállalkozóként teljes mértékű járulékot fizet Főfoglalkozású kisadózóként a társaságban pedig 50 E Ft tételes adót

22 FOGLALKOZTATÓI, KIFIZETŐI JÁRULÉKBEVALLÁS 1308 KIVA-ADÓALANY, HA FOGLALKOZTATÓNAK MINŐSÜL, a szakképzési hozzájárulás és a szociális hozzájárulási adóbevallására szolgálósorokat nem tölti ki, de a járulékkötelezettséget változatlan formában vallja be. KATA-adóalany a bejelentett kisadózója (tag) tekintetében e bevallást nem nyújtja be, de más foglalkoztatott személy (munkavállaló) esetében igen.

23 A bevallás típusa kiegészült a D jelöléssel, amely a kényszertörlési eljárás alatt benyújtott bevallásokon alkalmazandó

24 2013. január elseje előtti szochókedvezmények START PLUSZ, EXTRA, BÓNUSZ (pályakezdő START nem!) összevonható a munkabérek nettó értékének megőrzését szolgáló kedvezménnyel (lehet - szocho) A Karrier híd kedvezménye is összevonható a munkabérek értékmegőrző kedvezményével, de csak 0 összegig (nem lehet negatív)

25 Munkabérek utáni kedvezmény A munkahelyvédelmi akcióterv kedvezményeivel nem vonható össze! A kedvezmény akkor is igénybe vehető, ha a jogszabály általi elvárt béremelést nem hajtja végre. Mértéke a kedvezményalap 16%-a, max Ft, melyet csökkent a Ft feletti bérrész 20%-a. A kedvezmény Ftos bruttó fizetésnél nullázódik le.

26 A munkahelyvédelmi akcióterv kedvezményei 13 féle szochó kedvezmény: 05 kód: szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott 06 kód: legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti 07 kód: több, mint 180 nap munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti 08 kód: 55 év feletti munkavállaló 09 kód: tartósan álláskereső (9 hónapból 6 hónap regisztrált) 10 kód: anyasági ellátás folyósítása mellett, vagy utáni foglalkoztatás 11 kód: szabad vállalkozási zónában új munkavállaló 12 kód: kutatók foglalkoztatása

27 Az akció terv kedvezményeinek közös jellemzői Csak önállóan érvényesíthetőek, nem vonhatóak össze más kedvezménnyel Ha a munkavállaló vonatkozásában több kedvezményre való jogosultság feltétele is fenn áll, a kedvezmények között lehet választani Nincs tört időszaki kedvezmény, amely hónapban a feltétel bekövetkezik (25., 55. életév betöltése, lejár a két éves időtartam) arra a hónapra már teljes kedvezmény jár, kivéve a szakképzettséget nem igénylő munkakört, csak akkor jár ha a teljes hónapban ilyen munkakörben foglalkoztatják (a kedvezmény a munkakörre jár) A kedvezmény igénybevételének nem feltétele, hogy az adott jogviszony január elsején, vagy utána kezdődjön, kivéve a tartósan álláskereső személy foglalkoztatását (a feltétel teljesülése miatt 9 hónapból 6 hónap) Az 55. életévét betöltő után akkor is jár a kedvezmény, ha nyugdíjas Nem lehet a munkabér kedvezményt mellette igénybe venni A kedvezmény igénybevételéhez igazolás szükséges a tartósan álláskeresőnél, a kisgyermekes munkavállalónál, a 25 év alatti személy 180 nap munkaviszonyának igazolására

28

29 Szakképzési hozzájárulás a 1308-as bevallásban Az adóalanyi kör kibővült a felsőoktatási intézmény által alapított társaság fogalmával (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek stb.) A szakképzési hozzájárulás alapja a szociális hozzájárulási adó alapja, mértéke 1,5% Egyéni vállalkozók esetében a szakképzési hozzájárulás alapjába továbbra sem tartozik bele a saját maguk után fizetendő szociális hozzájárulási adó alapja, de alanya az adónak---nyilatkozzon! szakképzési hozzájárulás alapja csökkenthető a kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapját csökkentő kedvezményekkel

30 A szakképzési hozzájárulás alapját csökkentő kedvezmények Munkavállalónként havi 100 E Ft-al, a foglalkoztatás első két évében, ha: 1. Pályakezdő 25 év alatti (ide nem értve a start-kártyás pályakezdőt) 2. A munkahelyvédelmi akciótervben meghatározott tartósan álláskeresőnek minősülő személy 3. Anyasági ellátásban (GYED, GYES, GYET stb.) részesülő, vagy annak folyósítását követően munkába álló 4. Szabad vállalkozási zónában foglalkoztatott új munkavállalók után, ha az adott hónapra a SZOCHO-kedvezményt is igénybe vette 5. Kutatók esetében 500 E Ft-al

31 A szakképzési hozzájárulás összegét csökkentő tételek Együttműködési megállapodás alapján a gyakorlati képzési normatíva (3385 Ft) x a gyakorlati napok számával Tanulószerződéses foglalkoztatás alapján 3385 Ft x a szakképesítéshez tartozó súlyszorzóval (minden szerződött napra, belépésnél is, ha az adott hónapban legalább egy napot gyakorlati oktatásban töltött) Hallgatói munkaszerződés alapján szervezett szakmai gyakorlatnál a hallgatókra meghatározott normatíva (4400 Ft) x a teljesített napok számával Saját munkavállaló képzésére fordított összeg költségeivel, ha a tanulószerződéssel 45 főt is képez egyidejűleg

32 Ebben a sorban kell jelölni, hogy a bevallás az előlegbevallás (1-es kód), vagy az elszámolás (2-es kód) miatt kerül benyújtásra. Amennyiben az előlegbevallás tekintetében tölti ki a lapot, akkor a 1308A-as főlapon a bevallási időszak általános esetben az adott hónap elejétől az adott hónap végéig tarthat (pl.: ) ELŐLEG BEVALLÁS 1-11 hónap, ELSZÁMOLÁS 12. hónapra, de éves adatokkal.

33 A hozzájárulás visszatérítésének változása január 1-től Ha az együttműködési megállapodás csökkentő tétele nagyobb, mint a bruttó kötelezettség, de kisebb, mint a tanulószerződés csökkentő tétele, akkor csak az utóbbi vonható le

34 Ha az együttműködési megállapodás csökkentő tétele kisebb mint a bruttó kötelezettség, de nagyobb, mint a tanulószerződés csökkentő tétele, akkor a bruttó erejéig csökkenthető

35 Ha az együttműködési megállapodás csökkentő tétele kisebb mint a bruttó kötelezettség, illetve a tanulószerződés csökkentő tétele, akkor a kettő együtt vonható le

36 Ha a bruttó kötelezettség nulla, akkor csak a tanulószerződés csökkentő tétele vonható le, igényelhető vissza

37 SZJA bevallási kötelezettség teljesítésének módozatai a 2012-es adóévről 12M29 munkáltatói elszámolással, melyhez a munkáltató felé a nyilatkozat megtételének határideje január NY nyilatkozatot kitöltve február 15-éig egyszerűsített adóbevallással (1053E) A 1253-as teljes adattartalmú, kitöltésével és benyújtásával, határidő: február 25., illetve május M csökkentett adattartalmú kitöltésével és benyújtásával, határidő: május ADÓNYILATKOZAT kitöltésével, melynek benyújtási határideje május 21.

38 Magánszemélyek nyilatkozata az egyszerűsített bevallás választására Külföldi cím és cím nem szerepeltethető a nyilatkozaton, őstermelésből származó bevételre nemleges nyilatkozatot lehet tenni, lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos adatokat teljes körűen meg kell adni annak érvényesítéséhez, rákerült a nyilatkozatra az adóról szóló rendelkező nyilatkozat (önkéntes kölcsönös pénztár, NYESZ-R), 1+1%-os rendelkező nyilatkozat tehető a nyilatkozat mellett, A nyilatkozat valamennyi, adatot tartalmazó oldalát aláírva kell visszaküldeni

39 Családi kedvezmény a nyilatkozaton Nyilatkozatot kell tenni a családi kedvezmény megosztásáról!

40 Az adóhatóság által elkészített ajánlat Kedvezőbb szabályok: 1.az adózó tértivevényes levélben (vagy ügyfélkapun keresztül) kapja meg a bevallási ajánlatát, 2.amennyiben az adózó nem küldi vissza az ajánlatot, azt elfogadottnak tekinti a hivatal és ezáltal az ajánlat benyújtott bevallásnak minősül Vissza kell küldeni, ha: 1.Visszafizetendő adója keletkezett 2.A családi kedvezményt megosztotta 3.Ingó, ingatlan értékesítés esetén

41 Magánszemélyek szja-bevallása Magánszemély adózó hat havi részletfizetést kérhet a bevallásban, a legfeljebb Ft összegű adótartozására. Csak a május 21. napjáig beérkező bevallásban lehet érvényes részletfizetést vállalni. Az első részlet megfizetése is e napig esedékes. Az egyszerűsített foglalkoztatásból származóbevételt csak akkor kell a évi szja-bevallásban szerepeltetni, ha annak összege meghaladja a foglalkoztatás napjainak és a napi minimumbér (4280 Ft) szorzatát. Ez esetben csak a feletti részt kell bevallani.

42 Egyéni vállalkozók 1253-as bevallása A magánszemély maga is érvényesítheti az őt megillető családi kedvezményt, ha maga állapítja meg az adóelőleget, január elsejétől hatályos Szja tv. 49. pontosítása alapján. Az egyéni vállalkozó a kivét utáni adóelőlegét csökkentheti a személyi kedvezménnyel is. (súlyos fogyatékosság 4650Ft/hó)

43 KATA-adózási módot választó egyéni vállalkozó szja-bevallása napján megszerzett bevételnek kell tekinteni minden olyan ellenértéket, amelynek teljesítési időpontja megelőzi a KATA-alanyiság kezdetét A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság bejelentése adóévében az Szja tv-nek az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozóelőírásai szerint meg kell állapítania a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét.

44 Veszteségelhatárolás Az elhatárolt veszteséget az egyéni vállalkozó bármely két adóév vállalkozói jövedelmével szemben elszámolhatja azzal, hogy az elszámolt veszteség legfeljebb az adóalap 50%-áig érvényesíthető. A mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó sem számolhatja el évtől maradéktalanul a tárgyévi veszteségét az előző két év jövedelmével szemben, csak a veszteség 30%-ával önellenőrizhet.

45 KATA-bevallás Ha évközben szűnik meg a KATAalanyisága, akkor a megszűnéstől számított 30 napon belül. (Egész évről febr. 25-ig) Ha társasági adó alanya tért át január elsejétől KATA-ra, akkor a tao-s időszakot 1271/EVA bevalláson zárja, az áttéréstől számított 5. hónap utolsó napjáig. Ha 2013-ban évközben tér át KATA-ra 1371-en zár.

46 Ha a bevétel meghaladja a 6 M Ft-ot (naptári hónapokra 500E), nem vonja maga után az adózási mód megszüntetését, mivel a 6 M Ft feletti rész után 40%-os adó megfizetése a büntetés.

47 Adatszolgáltatás a bevallásban: KATA-adóalany számla adása kisadózó felirattal Ha a KATA-alany egy naptári éven belül egyazon partnertől 1 M Ft-nál nagyobb bevételt szerez, a bevallásában tételesen adatot szolgáltat (partner adatairól és a bevételről) A nem KATA-adóalany partner ugyanerről a január havi 08-as bevallásban teljesít kontroll adatot a KATA-adóalany adatairól, és az ügyletről

48 KIVA-bevallás A KIVA-adóalany havi vagy negyedéves gyakorisággal előleg bevallásra és befizetésre kötelezett (2013-ban a évi bevétel alapján, ha az nagyobb mint 100 M Ft, akkor havi bevallóvá válik) Hónapot, vagy negyedévet követő hónap 20. napjáig Elszámolás a követő év május 31. napjáig, évközi megszűnés esetén attól számított 5. hónap utolsó napjáig

49 Kiva-előleg (289) Előleg = pénzforgalmi szemléletű eredmény + Tbj. szerinti személyi jellegű kifizetések alapja - Szochókedvezmény alap korrigálva a Katv. Korrekciós tételekkel x 16%

50 KIVA-alanyiság megszűnése Ha megszűnik a KIVA-alanyiság, Tao előleg fizetési kötelezettség keletkezik

51 Hatásköri változások február 15-től a környezetvédelmi termékdíj, az energiaadó, a népegészségügyi termékadó bevallások a vámszakmai rendszer helyett az adószakmai rendszerbe érkeznek be Bevallási és befizetési kötelezettséget az adóhatósághoz kell teljesíteni 13NETA-népegészségügyi termékadó 13J03-Havi bevallás az energiaadóról 13KTBEV-Negyedéves bevallás a környezetvédelmi termékdíjról

52 NETA Az adó alapja az adóalany által értékesített adóköteles termék mennyisége kilogrammban, vagy literben kifejezve, az adó mértéke a termék fajtájától függ. Adókötelezettség terheli az adóköteles termék első belföldi teljesítési helyű értékesítésekor az eladót, illetve a beszerzőt, ha saját termék előállításához használja a terméket. Bevallási kötelezettséget az adózóra irányadó áfa-bevallás gyakorisága szerint kell tejesíteni. bevallási kötelezettségét a ráirányadóáfa bevallási időszak szerint kell teljesítenie az áfa bevallásra előírt határidőig

53 Energiaadó bevallás Alanya az energiakereskedő, felhasználó, előállító Havonta tárgyhót követő hónap 20. napjáig Gyakorított visszaigénylés: a tárgyhó utolsó napjától visszaigényelhető, amennyiben az adó összege elérte a 10 millió forintot

54 KT-bevallás Tesztelés alatt! Összesítő lap, Nem hulladékkezelő bev. lapja, Kt. visszaigénylő lap, Átvezetési lap, Átvállalás nyilatkozati lapja

55 Közművezetékek adója Közművezeték nyomvonalának, hírközlési vezeték hossza után a tulajdonost, (ha az önkormányzat, akkor az üzemeltetőjét) terhelő adó, minden megkezdett méter után 125 Ft, az adót két részletben kell megfizetni és bevallani.

56

Adótörvények változásai 2013. január 1-től

Adótörvények változásai 2013. január 1-től Adótörvények változásai 2013. január 1-től SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Megszűnik az adóalap-kiegészítés 2 millió 424 ezer forintot meghaladó összevont adóalapba tartozó jövedelemrész felett sem kell

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Az adó alanya 1. a) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság ÁFA - 2013 2 Pénzforgalmi elszámolás ÁFÁ-ban 1. /2012. évi CXLVI. tv./ Működési mechanizmusa: A kimenő számlák

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA)

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA) Copyright 2014 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Ezt a dokumentumot a Könyvelői Praktikumból nyomtatták 2014-02-23 20:13:27-kor, a(z) 78.92.204.112 IP címről. Tartalomjegyzék: A kisadózó

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértékének változása 2016.

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 dr. Rajnai Zoltán NAV KMRAF Tájékoztatási Főosztály 2015. 01. 29. A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz A naptári évvel azonos üzleti évet, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1. A BEVALLÁS JELLEGE Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény többféle esetben

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1608 jelű havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1608 jelű havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1608 jelű havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492-522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 01-től

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Reklámadó Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Jogszabályi háttér 2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról, mely módosította a 2014. évi XXII. törvényt A társasági adóról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

Ismerje meg a kisvállalati adóban rejlő lehetőségeket!

Ismerje meg a kisvállalati adóban rejlő lehetőségeket! Ismerje meg a kisvállalati adóban rejlő lehetőségeket! A kisvállalati adó (kiva) módot ad arra, hogy a vállalkozások meghatározott köre a hagyományos adózási formákhoz képest kedvezőbb szabályok szerint

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás 2016-ban. Készítette: Tóth-Szabó Anna

Szakképzési hozzájárulás 2016-ban. Készítette: Tóth-Szabó Anna Szakképzési hozzájárulás 2016-ban Készítette: Tóth-Szabó Anna Változást előidéző jogszabályok: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II.

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II. Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése Ezen a lapon nyilatkozhat az általános forgalmi adóval kapcsolatos

Részletesebben

www.adonavigator.hu Felkészülés a 2016-os adóévre a kisvállalati adózás szakértője Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

www.adonavigator.hu Felkészülés a 2016-os adóévre a kisvállalati adózás szakértője Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna www.adonavigator.hu Felkészülés a 2016-os adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője Főbb jogszabályok Tervezet Törvény Közlöny Téma T/4741 2015. évi LXXXI. T/4852

Részletesebben

Adótörvények 2014 évi változásaiból

Adótörvények 2014 évi változásaiból Adótörvények 2014 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu)

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) Alapelvek I. A magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való hozzájárulás

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A 2010. évről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás változások 2015- ben és 2016. január 1-től. Készítette: Tóth-Szabó Anna

Szakképzési hozzájárulás változások 2015- ben és 2016. január 1-től. Készítette: Tóth-Szabó Anna Szakképzési hozzájárulás változások 2015- ben és 2016. január 1-től Készítette: Tóth-Szabó Anna Változást előidéző jogszabályok: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló

Részletesebben

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (a

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Egyes ellátások folyósítása melletti keresőtevékenység

Egyes ellátások folyósítása melletti keresőtevékenység Egyes ellátások folyósítása melletti keresőtevékenység Ezúttal egyes társadalombiztosítási ellátások (nyug- díj, gyermekgondozási díj), illetve a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2010. január 2010. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. /fax: (06-1)

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

15T103 ADATBEJELENTŐ LAP

15T103 ADATBEJELENTŐ LAP 15T103 ADATBEJELENTŐ LAP AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉSHEZ, VALAMINT AZ EVA TV. 10. (3) vagy 10. (4) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KIJELENTKEZÉSHEZ EGYÉNI

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz

Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 1/5 Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888

Részletesebben

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke 1. Nem ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [Áfa-tv.

Részletesebben

Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Tartalom: 2013. évi Szja bevalláshoz kapcsolódó információk, kiemelten: Támogatások

Részletesebben

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek 2016. évi 1.szám, 2016.január 04. Kedves Vállalkozó!

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek 2016. évi 1.szám, 2016.január 04. Kedves Vállalkozó! A tartalomból: Személyi jövedelemadó bevallás 2016. évi 1. szám, 2016.január 04. Iparűzési adó választási lehetőségek 2016. évi minimálbér Lakásvásárlás áfája Általános információ Egyéni vállalkozóknak

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 1 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. december 30. Hatályos: 2016. január 1. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tisztelt Mérnöki Kamarai Tag! Kedves Kolléga! Felhívjuk figyelmét, hogy az Országgyûlés 2012. október 1-jén elfogadta a kisadózó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz Jogszabályi háttér - a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) - az adózás

Részletesebben

1. 2016.július elsején A kft eladott egy berendezést az állóeszközei közül, nettó értéken 22 millió forintért..ezt a berendezést 2015.

1. 2016.július elsején A kft eladott egy berendezést az állóeszközei közül, nettó értéken 22 millió forintért..ezt a berendezést 2015. 1. 2016.július elsején A kft eladott egy berendezést az állóeszközei közül, nettó értéken 22 millió forintért..ezt a berendezést 2015. március 1-én vásárolta nettó 18 millió forintért és még abban a hónapban

Részletesebben

Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez

Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez Amennyiben a munkáltató vállalja, és a magánszemély megfelel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre! I. LAKÁSTAKARÉK MEGTAKARÍTÁSI

Részletesebben

Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016

Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016 Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. évi CLXXXVII. törvény Készítette: Gayerhoszné Hajós Zsófia NAV

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) (készült a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény rendelkezései

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ülés Hivatala. ~. : ; g Számvev őszéki és Költségvetési Bizottság Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére rkezetc= 2012 SEFT 2. Bizottsági módosító javaslat Helyben T/7955 / Tisztelt Elnök

Részletesebben

A TÁMOP 1.2.1 PROGRAM EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

A TÁMOP 1.2.1 PROGRAM EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 214. szeptember 23. Nemzetgazdasági Minisztérium A TÁMOP 1.2.1 PROGRAM EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A munkaerő-piaci tapasztalatok alapján és a foglalkoztatási kereslet ösztönzése érdekében 26-ban a fiatalok

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (Az Útmutatóban leírtakhoz kapcsolódó módosítások, kiegészítések a 38. oldaltól kezdődően találhatók.) I. A létszám

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2016.

Nyirád Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2016. Nyirád Község Önkormányzata Cafeteria Szabályzata 2016. 2 A szabályzattal Nyirád Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) figyelembe véve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) rendelkezései szerint létesíthető

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA az egészségügyi dolgozók illetményének és pénzellátásának együttfolyósítási tilalmára tekintettel adható jövedelemkiegészítés összegének munkáltató

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Jogszabályi háttér a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben a 12/2002.(XII.17.) Ö.R., 23/2003(XII.16.)Ö.R. és a 12/2008(XI.25.)Ö.R.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adózás 2016 Budapest, 2016. január 5. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások GDP arányos adóterhelés 27-28-32

Részletesebben

AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2016.05.17-TŐL)

AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2016.05.17-TŐL) AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2016.05.17-TŐL) A nem akciós (standard feltételekkel igénybe vehető) hitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény további mellékletei tartalmazzák.

Részletesebben

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága Bizottsági módosító iavaslat T/1376/ Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága Bizottsági módosító iavaslat T/1376/ Tisztelt Elnök Úr! Érkezett: 201 :táv 0 X3 6 -G Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága Bizottsági módosító iavaslat Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben T/1376/ Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

2016-ban változatlan cafetéria szabályok, csökkenő kifizetői közterhek

2016-ban változatlan cafetéria szabályok, csökkenő kifizetői közterhek H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2016. január 12. 2016-ban változatlan cafetéria szabályok, csökkenő kifizetői közterhek Tisztelt

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CLVI. törvény 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 A 2012.1.2. és 2012.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Horváth Dávid. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Horváth Dávid. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Horváth Dávid Nemzeti Adó- és Vámhivatal * Időszakos elszámolású ügyletek teljesítésének időpontja * Levonási jog érvényesítésének módja * Sertéshús értékesítésének adómértéke * Új építésű lakások, lakóingatlanok

Részletesebben

- Elemi csapás esetén a nemzetgazdasági miniszter felmentést adhat az illetékfizetés alól.

- Elemi csapás esetén a nemzetgazdasági miniszter felmentést adhat az illetékfizetés alól. Illeték 2011 - Illetékek és illetékváltozások 2011-től. A 2010-ben életbe lépett családon belüli ajándékozási- és öröklési illeték változások után, 2011-ben egy-egy ponton történt további módosítás a fenti

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. HírAdó Extra. 2012. február 1.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. HírAdó Extra. 2012. február 1. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra 2012. február 1. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt hónap és a következő hetek jelentősebb

Részletesebben

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(III.18.) rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(III.18.) rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(III.18.) rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól Marcalgergelyi község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Jelen nyilatkozat aláírásával megerősítem, hogy az alább megjelölt dokumentumokat átvettem, azok tartalmát megismertem és elfogadtam.

Jelen nyilatkozat aláírásával megerősítem, hogy az alább megjelölt dokumentumokat átvettem, azok tartalmát megismertem és elfogadtam. Nyilatkozat az Aranyszárny CLaVis (G75) rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítéséhez 1/9 Jelen nyugdíjbiztosítási kiegészítő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szh. tv.) -

Részletesebben

Nyilatkozat az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítéséhez

Nyilatkozat az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítéséhez 1/10 Nyilatkozat az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítéséhez Jelen nyugdíjbiztosítási kiegészítő dokumentáció hatályos:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség "2008. éves Bevallási és önellenőrzési nyomtatvány" - ához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség 2008. éves Bevallási és önellenőrzési nyomtatvány - ához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A szakképzési hozzájárulási kötelezettség "2008. éves Bevallási és önellenőrzési nyomtatvány" - ához A bevallási nyomtatványt a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének

Részletesebben