Genetikai vizsgálatok módszerei. Dr. Gál Anikó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Genetikai vizsgálatok módszerei. Dr. Gál Anikó galaniko77@gmail.com"

Átírás

1 Genetikai vizsgálatok módszerei Dr. Gál Anikó

2 Genetikai vizsgálat fogalma A vizsgált egyén DNS állományában (genomjában) történő elkésések kimutatása A genetikai vizsgálatot A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló évi XXI. törvény alapján minden esetben genetikai tanácsadásnak kell megelőznie

3 Genetikai vizsgálat céljai 1. Betegség hátterében álló patogén mutációk kimutatása 2. Genetikai rizikófaktorok vizsgálata hajlamosító és védő polimorfizmusok elemzése 3. Farmakogenomikai vizsgálatok 4. Személyazonosítás igazságügyi DNS vizsgálatok 5. Apasági vizsgálatok 6. Prenatális vizsgálat szűrés, ismert mutációk kimutatása 7. Szervezetben lévő vírusok, baktériumok kimutatása 8. Transzplantációs genetika HLA tipizálás

4 A talált eltérés patogenitásának eldöntése Irodalmi adatok Fenotípus genotípus korreláció vizsgálata Kontroll személyekben történő vizsgálat Funkcionális vizsgálatok RNS, fehérje szinten

5 Genetikai vizsgálatok főbb csoportosítása Citogenetika Molekuláris genetika Biokémiai genetika

6 Metabolitok: Biokémiai genetika hosszú szénláncú zsírsavak gázkromatográfiája Fehérje szerkezet: dystrophin Western blot dystrophinopathiak esetében Enzimaktivitás: (protein- és metabolitrendellenességek) foszforiláz aktivitás McArdle betegség alfa glükozidáz - Pompe kór

7 Citogenetika

8 A citogenetika feladata Különböző genom- és kromoszómamutációk azonosítása a preimplantációs, preés posztnatális genetikában.

9 Citogenetikai módszerek Kariotipizálás FISH CGH

10 Vizsgálati minták Lymphocyta vér Csontvelő Fibroblast Amnionfolyadék

11 Kromoszómák morfológiája (NOR) heterokromatin eukromatin Kromoszóma azonosítás szempontjai - méret - centromer helyzete - másodlagos befűződés helye - festési mintázat - heterokromatin eloszlása

12 A számbeli elváltozások leggyakrabban a nemi kromoszómákat érintik (Turner-, Klinefelter-szindróma). A testi sejteket érintő számbeli (Patau-, Edwards-, Downszindróma) kromoszóma elváltozások több szerv rendellenességeihez vezetnek. Szerkezeti kromoszóma rendellenességek: kromoszómaszakasz elvesztése (deléció). kromoszómadarab áthelyeződése egy másik kromoszómára (transzlokáció) Kiegyensúlyozott a letörött nem vész el (más helyen megvan másik kromoszómára rátapad) az adott egyedre nincsen súlyos következményük ivarsejteknél keletkezhetnek olyan ivarsejtek amelyek hiányos genetikai információval járó sejtek Kiegyensúlyozatlan: a letört darab kikerül a rdsz-ből azon lévő gének hiányoznak (több 100 gén hatása is kieshet Kromoszóma szakasz 180 fokos megfordulása (inverzió).

13

14 Kariotípus: Az egyed kromoszómáinak összessége, iil. az egyed kromoszómáinak száma, alak és nagyság szerinti meghatározottsága. A kariotípust az idiogramm segítségével rögzítik. Az eljárás segítségével felismerhetők egyes kromoszóma rendellenességek illetve öröklődő betegségek.

15 Kromoszóma sávok: G-sávozás: savas-sós Giemsa festés R-sávozás: (reverse) emelt hőmérsékleten történő Giemsa festés C-sávozás: centroméra specifikus festés T-sávozás: teloméra specifikus festés Q-sávozás: quinacrin festés (fluoreszcens mikroszkópban vizsgálható)

16 Kariotipizálás Phitohaemoglutinin növényi lektin) Go-G1 fázis átvitelét segíti 1-3 napig tenyésztik Colhicin kezelés gátolja az osztódási orsó működését, de a mitózisba lépést nem Hipotonizálás KCL hatására a sejtek megdúzzadnak, kromoszómák elkülönülnek egymástól Fixálás metanol-ecetsav keverék Gimsa festés

17 Standard karyotípus Bármilyen metafázisos sejteket tartalmazó, osztódni képes sejtpopuláció Általában: lymphocyta (ezek proliferációját könnyű indukálni) egyéb szövetek bőr (fibroblastok) Csontvelő amnion folyadék Chorionboholy szájnyálkahártya

18

19 Fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH) A DNS fragmentumokat fluoreszkáló festékkel jelölünk meg és ezáltal fénymikroszkóppal nem látható kromoszóma részleteket is azonosíthatunk. FISH-el kromoszómák, kromoszómaszegmentek, mint különálló egységek, vagy akár gének tehetők láthatóvá. Lehet Direkt FISH - A fluoreszcensen jelölt Indirekt FISH - reporter molekula kell A módszer használható Interfázisos sejtmagokban (pl. vérkenet, vagy akár mikrométer vastagságú szöveti metszet) Kromoszómapreparátumokon (metafázis)

20 Jellemzői: Nagy érzékenység 100 bázisnyi méret alatti szekvencia is kimutatható Lehetséges több DNS-szekvencia egyidejű kimutatása A kicsiny kromoszóma részletek kiesésével járó ún. mikrodeléciós kórképek (Prader-Willi-, Angelman-, Williams-, DiGeorge-,Miller-Dieker-, Smith-Magenisszindróma) célzott FISH vizsgálattal diagnosztizálhatók. Az ismeretlen eredetű értelmi fogyatékossággal társuló mikrodeléciókat a kromoszóma végdarabjait elemző szubtelomérikus próbákkal lehet kimutatni Tumor specifikus transzlokációk kimutatása

21

22 Multikolor FISH (Spektrális kariotipizálás)

23 Komparatív genomikus hibridizáció (CGH) Egészséges egyénből származó, tárgylemezen fixált, metafázisban lévő kromoszómákat denaturáljuk és etanolban dehidratáljuk A beteg és a referencia DNS 1:1 arányú keverékét szintén denaturáljuk (a DNS ket előzőleg eltérő fluoreszcens festékkel jelölik) Ezt hibridizáltatjuk a normális kromoszómákat tartalmazó preparátumra A nem hibridizált DNS-t eltávolítjuk A kromoszómákat antifase -ban oldott DAPI-val (kék festék, amely a DNS-t specifikusan jelzi és a G-sávozáshoz hasonló mintázatban kötödö molekula: 1,6 diamino-fenil-indol) jelöljük E három eredőjeként kapjuk meg a CGH képet

24

25 CGH értéklése Ha citogenetikai eltérés nem található: a két szín egyenlő arányú kombinációját narancssárga fluoreszcenciaként látjuk A fluoreszcencia intenzitás arányából valamennyi kromoszóma anomális feltérképezhető deléció, duplikáció Digitális image analízis: a három fluoreszcencia intenzitást zöld, piros, kék optikai szűrőkkel CCD kamerával rögzítjük. A kromoszómák azonosítása a DAPI sávozott image segítségével automatizált színes kariotípus analizáló programmal történik. Módszer előnye A teljes genom vizsgálható egyetlen hibridizáció során Sejtkultúra, vagy a vizsgálni kívánt sejtekből származó metafázis indukció nem szükséges A korábban nem ismert duplikált vagy deletált DNS szakasz kimutatására is alkalmas

26 Deléció Duplikáció

27 Molekuláris biológiai módszerek

28 PCR alapú technikák VNTR meghatározás PCR-RFLP Multiplex PCR Trinukleotid repeat meghatározások Real-time PCR MLPA Fragment elemzés Szekvenálási metodikák Sanger Piroszekvenálás Újgenerációs szekvenálás GWAS vizsgálatok

29 PCR (polimeráz láncreakció) DNS megsokszorozása

30

31 Elektroforézis _ A töltéssel rendelkező makromolekuláknak (pl. DNS) az a tulajdonsága, hogy elektromos erőtér hatására elmozdulnak. A negatív töltésű DNS a pozitív töltés felé vándorol +

32 Nested PCR PCR specificitását növeli

33 Multiplex PCR Egyszerre több primerrel történő PCR vizsgálat Pl. homozigóta exoni deléciók kimutatása (dystrophin)

34 VNTR vizsgálatok

35 Trinukleotid repeat kimutatás Huntington kór Spinocerebelláris ataxiák (SCA) Friedreich ataxia Dystonia myotonica Huntington kór CAG repeats 4-es kromoszóma IT 15 gén - huntingtin protein

36 RFLP (restrikciós fragmenthossz polimorfizmus) Enzimatikus hasítás

37

38 Bioanalyser

39 Real-time PCR PCR reakció eredménye valós időben követhető PCR-t követően olvadáspont analízis is elvégezhető (olvadáspont arányos a DNS összetétellel GC arány/ és hossz) a fragmensek azonosíthatók SyberGreen interkaláris festék, ha van termék zöld fluoreszcenciát mutat TaqMan próba két hagyományos próba és egy hibridizáló próba a kettő között A PCR reakcióban a hibridizáló primer hozzátapad az egyszálúított DNS-hez Taq poliemeráz 3 >5 exonukleáz aktivitással a hibridizáló primert nukleotidokra bontja A kioltótó enzim (qencer) nem gátolja a fluorokróm működését Nagyon specifikus, könnyen multiplexezhető

40

41

42 TaqMan SNP assay CC C allél C allél CT T allél T allél TT

43 Génexpresziós változások mérése Bcl-2 Bcl-2 kezelt Bax hypoxia kontroll normoxia Bcl-XL Bcl-XL kezelt Syn1 Bcl-XL kezelt Bcl-2 kezelt kontroll kontroll

44 Fluoreszcens fragment analízis

45 MLPA Multiplex ligation-dependent probe amplification Génen belüli nagyobb kópiaszám változások kimutatására használható Egyszerre több gén is vizsgálható

46 Kontroll PMP22 duplikáció PMP22 deléció

47 DNS szekvenáló módszerek Sanger szekvenálás Piroszekvenálás Újgenerációs szekvenálás

48 Sanger szekvenálás

49

50 Felhasználás Ismert gének szekvencia analízise Patogén mutációk keresése

51 Piroszekvenálás DNS másolásakor beépülő nukleotidról leszakad egy pirofoszfát Ezt a luciferáz felvillanása jelzi

52 Felhasználás Mutációk pontos mozaicizmus rátájának a megadása (pl. tumorokban szomatikus mutációk vizsgálata KRAS 2.exon 12. és 13. kodon) Pontos heteroplazmia arány

53 Újgenerációs szekvenálás A genomot bp közti darabokban lehet szekvenálni Ezt de novo módszerekkel lehet összerakni - min 30 millio fragment Covarage (lefedettség) 1 bp hányszor van előhívva humánnál min 10x-es lefedettség kell

54 Sanger szekvenálás Újgenerációs Max 1000bp Nagy pontosság Kicsi akapcitás Drága Munka és időigényes Nem multiplexezhető Elektroforetikus elvű Több millió bp egyidejű szekvenálása gyors olcsóbb Jól automatizálható Nincs elektroforetikus elválasztás multiplexezhető

55

56 NGS vizsgálatok felhasználhatósága Teljes genom Teljes exom Teljes transzkriptom NGS panelek (enrichment) Célzottan, betegségre specifikus gének egyidejű szekvenálása

57 NGS szakaszai Könyvtárkészítés A genomot szekvenálható darabokra bontjuk Ismert szekvenciájú oligonukleotidokat mindkét végére hozzáadjuk - egységessen szekvenálható a minta Barcode adható hozzá (megjelöli melyik minta) Klonális amplifikáció 1 fragmentből kb 1 millió Szekvenálás Bioinformatikai kiértékelés

58 Könyvtárkészítés

59 Klonális amplifikáció Emúlziós PCR Olajban vízcseppek vannak (mikroreaktorok) amiben minden benne van Fragmentet juttatjuk bele SOLID és Roche Bridge amplifikáció A komplamenter oligok üveglemezen vannak és a ph változás miatt lesz grid képzés Illumina

60

61

62 Szekvenálás Sanger alapú - Illumina Piroszekvenálás alapú SOLID és Roche Proton detektálás - Iontorrent

63

64

65

66 Blot technikák Western blot fehérje Southern blot - DNS Northern blot - RNS

67 Fehérje meghatározás Western blot biomolekulák komplexében lévő fehérje kimutatására Ez egy analitikus technológia, a fehérje expressziójának, mérésére Detektálás: autoradiográfiával, rtg filmre Kiértékelés: denzitometrálás Pl. Qantity One Software

68 Denzitás meghatározás meghatározás Kvantifikálás

69

70 Northern blot

71 Southern blot

72 GWAS

73

74 A fenotípusos jellel (pl. beteg) rendelkező, illetve kontroll populációt genotipizálnak Megkeresik, hogy melyik marker (SNP) gyakorisága különbözött a két populáció között Multifaktoriális jellegek genomikai hátterének tisztázására

75 Microarray ( génchip ) technológia Nagyságrendekkel emelik az egyidejűleg vizsgálható gének számát Szerkezeti (nukleotidsorrend) és funkcionális (génkifejeződésmrns) információk tömegét képes nyújtani A génchipek (génlapok) rendezetten (microarray), sorokban és oszlopokban több tízezer ismert nukleotidszálat tartalmaznak, ezekhez kapcsolódik a jelzett minta nukleinsav A fluoreszcens festékekkel láthatóvá tett kötődési mintázatot a komputer értékeli, és ismerve a génlapon levő elrendezést, a pozitív/negatív reakció alapján jellemzi a minta genetikai tartalmát Egyszerre több tízezer (akár a teljes genom) gén kifejeződése értékelhető ezzel az eljárással

76

77

78

79

80

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr.

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr. Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában Doktori értekezés dr. Gergics Péter Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági

Részletesebben

5. Molekuláris biológiai technikák

5. Molekuláris biológiai technikák 5. Molekuláris biológiai technikák DNS szaporítás kémcsőben és élőben. Klónozás, PCR, cdna, RT-PCR, realtime-rt-pcr, Northern-, Southernblotting, génexpresszió, FISH 5. Molekuláris szintű biológiai technikák

Részletesebben

A nagy géndeletiók kimutatásának módszerei és alkalmazásuk egyes örökletes betegségekben

A nagy géndeletiók kimutatásának módszerei és alkalmazásuk egyes örökletes betegségekben A nagy géndeletiók kimutatásának módszerei és alkalmazásuk egyes örökletes betegségekben GERGICS PÉTER DR. 1 TŐKE JUDIT DR. 1 SZILÁGYI ÁGNES 2 SZAPPANOS ÁGNES DR. 1 KENDER ZOLTÁN DR. 1 BARTA GYÖRGY DR.

Részletesebben

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Dr. Faluhelyi Zsolt Programvezető: Dr. Ember István Témavezető: Dr. Kiss István Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában

Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában Erdélyi László Sándor ÁOK V. Élettani Intézet Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában Az 1-es típusú angiotenzin receptor (AT 1 R) egy hét transzmembrán doménnel

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Különbözı Mycoplasma gallisepticum törzsek összehasonlító vizsgálata több, döntıen PCR alapú molekuláris biológiai módszer segítségével Doktori

Részletesebben

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK Szerkesztette Fülöp András Kristóf Írták Pállinger Éva Buzás Edit Falus András Nagy György Holub Marianna Csilla Tóth Sára Kőhidai László Pál Zsuzsanna

Részletesebben

Gén kópiaszám és mikrorns kötőhely polimorfizmusok vizsgálata

Gén kópiaszám és mikrorns kötőhely polimorfizmusok vizsgálata Gén kópiaszám és mikrorns kötőhely polimorfizmusok vizsgálata Doktori tézisek Dr. Kovács-Nagy Réka Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rónai Zsolt egyetemi adjunktus,

Részletesebben

Mi történik a genetikai laboratóriumban?

Mi történik a genetikai laboratóriumban? 12 Mi történik a genetikai laboratóriumban? A brossúra elkészítéséhez segítséget nyújtottak: Dr Ian M Frayling, Orvosi Genetikai Intézet (Institute of Medical Genetics), Walesi Egyetemi Klinika (University

Részletesebben

Egészségügyi genetikai tesztek

Egészségügyi genetikai tesztek Egészségügyi genetikai tesztek MILYEN ESETBEN INDOKOLT GENETIKAI TESZTET VÉGEZNI? SZAKSZERŰ GENETIKAI TANÁCSADÁS MIRE KERES VÁLASZT A GENETIKAI TESZT? AZ ÖN DÖNTÉSE Egészségügyi genetikai tesztek Mindannyian

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt ÁLLATGENETIKA Debreceni Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Pannon Egyetem A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Genetikai szótár. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

Genetikai szótár. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 Genetikai szótár Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A London IDEAS Genetikai Tudáspark, Egyesült Királyság szótárából módosítva. A munkát

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

AFLP módszer alkalmazása növényi minták azonosításához

AFLP módszer alkalmazása növényi minták azonosításához AFLP módszer alkalmazása növényi minták azonosításához Zubor Ákos 1 Surányi Gyula 2 Prokisch József 1 Győri Zoltán 1 Borbély György 2 1 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

7. Rendszerszemléletű biológia a kémikus szemével. Genomika, proteomika, metabolomika

7. Rendszerszemléletű biológia a kémikus szemével. Genomika, proteomika, metabolomika 7. Rendszerszemléletű biológia a kémikus szemével Genomika, proteomika, metabolomika 7. Rendszerszemléletű biológia Redukcionista vs. Holisztikus szemlélet A rendszerszemléletű biológia (systems biology)

Részletesebben

A NAÜ citogenetikai biodozimetria tanfolyama: Alkalmazás a nukleáris veszélyhelyzetre való felkészültségben és reagálásban

A NAÜ citogenetikai biodozimetria tanfolyama: Alkalmazás a nukleáris veszélyhelyzetre való felkészültségben és reagálásban A NAÜ citogenetikai biodozimetria tanfolyama: Alkalmazás a nukleáris veszélyhelyzetre való felkészültségben és reagálásban Kis Enikő* 1, 2 1 Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás 1 EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE Falus András Összefoglalás Az epigenetika, az örökítőanyag softvere Kovalens módosulások Anyai hatás és az egyedfejlődés Mitokondriális öröklés Táplálkozás

Részletesebben

Onkologia. O11O0001 Adott gén promotere hipermetilált mi lesz a következmény?

Onkologia. O11O0001 Adott gén promotere hipermetilált mi lesz a következmény? Onkologia O11O0001 Adott gén promotere hipermetilált mi lesz a következmény? semmi, mert a promoterrész nem íródik át a gén átírása gátolt a gén átírása fokozott mennyiségő fehérjéhez vezet a kérdés csak

Részletesebben

KIS RNS-MOLEKULÁK NEMCSAK TRANSZKRIPCIÓS ZAJ A GÉNSZABÁLYOZÁS ÚJ SZINTJE Molnár Viktor, Falus András

KIS RNS-MOLEKULÁK NEMCSAK TRANSZKRIPCIÓS ZAJ A GÉNSZABÁLYOZÁS ÚJ SZINTJE Molnár Viktor, Falus András KIS RNS-MOLEKULÁK NEMCSAK TRANSZKRIPCIÓS ZAJ A GÉNSZABÁLYOZÁS ÚJ SZINTJE Molnár Viktor, Falus András A többsejtű szervezetekben az egyes szövetek közötti munkamegosztás meghatározott feladatokra specializálódott

Részletesebben

Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban

Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban MTA Doktori Pályázat Doktori értekezés Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban Vellai Tibor Eötvös Loránd Tudományegyetem Genetikai Tanszék Budapest 2010 TARTALOMJEGYZÉK 2 1. RÖVIDÍTÉSEK

Részletesebben

Műszaki leírás. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz. 1.

Műszaki leírás. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz. 1. Műszaki leírás Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. Bevezető Az ivóvízbiztonság hatósági felügyelete a népegészségügyi

Részletesebben

A 16-3 bakteriofág h génje

A 16-3 bakteriofág h génje A 16-3 bakteriofág h génje Diplomamunka Békási Krisztina biológus hallgató témavezető: Dr. Putnoky Péter PTE TTK Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék Pécs, 2004. A 16-3 fág h génje - 2 TARTALOM OLDAL

Részletesebben

A myeloma multiplex. Nemzetközi Myeloma Alapítvány. A csontvelő rákos megbetegedése. A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve

A myeloma multiplex. Nemzetközi Myeloma Alapítvány. A csontvelő rákos megbetegedése. A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve Nemzetközi Myeloma Alapítvány A myeloma multiplex A csontvelő rákos megbetegedése A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve Kiadta a Nemzetközi Myeloma Alapítvány (IMF) Nemzetközi Myeloma

Részletesebben

Májdaganatos betegek intraoperatív és perkután RFA kezelése

Májdaganatos betegek intraoperatív és perkután RFA kezelése Alkér Júlia ÁOK IV, Kováč Zoltán ÁOK IV Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest Májdaganatos betegek intraoperatív és perkután RFA kezelése Bevezetés: A világszerte növekvő primer

Részletesebben

A 11 13 +6 hetes ultrahang

A 11 13 +6 hetes ultrahang A 11 13 +6 hetes ultrahang Kypros H. Nicolaides Fordította Csapó Bence Fordítást lektorálta Török Olga A 11 13 +6 hetes ultrahang Fetal Medicine Foundation, London 2004 Herodotosnak és Despinának Tartalom

Részletesebben

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2 4. DNS amplifikációs protokollok a PowerPlex ESX 17 rendszer használatával A felhasználó által biztosítandó eszközök és anyagok GeneAmp PCR System 9700 vagy 2720 PCR készülék (Applied Biosystems) mikrocentrifuga

Részletesebben

EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA

EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA A humán tripszinogén 4 transzkripciójának vizsgálata valamint az enzim aktivációja és működése során bekövetkező szerkezeti átrendeződések

Részletesebben

Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban

Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban Sangtec 100 Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban Sangtec 100 Sangtec 100 Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban. Szerzô: Magyar változat: Axel Hauschild, M.D. Dermatológia

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

Részletesebben

I. ATK Tudományos Nap

I. ATK Tudományos Nap Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont I. ATK Tudományos Nap Felfedezõ Kutatások az Agrártudományi Kutatóközpontban A rendezvény célja: az MTA ATK-ban folyó alapkutatási eredmények bemutatása

Részletesebben