Igazságügyi genetika alapjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igazságügyi genetika alapjai"

Átírás

1 Nyomok - Death Valley, CA 2007 / 10 / 11 Igazságügyi genetika alapjai Molekuláris orvostudomány - molekuláris bűnjelek genetikai analízise Pádár Zsolt

2 Igazságügyi genetika vannak az ÉLET dolgai és vannak ROSSZ dolgok az életben ezek egy részét mi tesszük másokat velünk tesznek meg és vannak, amiről azt állítják, mi tettük meg vannak, az életben NAGYON ROSSZ dolgok is amiről azt gondoljuk, csak mással történhet meg BŰNCSELEKMÉNYEK

3 Genetika Transzmissziós genetika Molekuláris genetika Populáció genetika Ökológiai genetika Kvantitatív genetika Viselkedés genetika Klinikai genetika Citogenetika Mitokondriális genetika Genomika forward genetika reverse genetika evolúciógenetika - molekuláris taxonómia epigenetika farmakogenetika igazságügyi genetika patogenetika genetikai informatika génsebészet - genetic engineering genetikai etika Jogtudományok Kriminalisztika Orvostudományok Állatorvostudományok

4 /

5 Az igazságügyi genetika Genetika és jogtudomány a gyermek tulajdonságai nem csupán a szülői tulajdonságok összegződése a tudomány csak eljárás, nem maga az igazság Alkalmazott tudomány fizikai nyomok és anyagmaradványok vizsgálata molekuláris genetikai technikák objektív alkalmazásával, ezáltal igazolva az adott bűncselekményt illetve az azzal fennálló kapcsolatot eszköz, melynek segítségével a kriminalisztikai hipotézisek megerősíthetők avagy elvethetők Kölcsönös befolyás az alaptudományokra molekuláris genetikai módszerek alkalmazása, módosítása alaptudományokkal kapcsolatos követelmények módosítása új tudományos adatok szolgáltatása gazdasági, társadalmi fejlődésére, közösségekre és a mindennapok emberére gyakorolt hatások

6 Szakkérdések Humán vonatkozások bűncselekmények emberölés, rablás, erőszakos közösülés vitatott szülőség leszármazás rendkívüli halál rendkívüli szívhalál (SCD) arrhythmiás szívhalál szindróma hirtelen csecsemőhalál (SIDS) tömegszerencsétlenségek áldozatok azonosítása

7 Szakkérdések Nem humán vonatkozások állatok kutyák, macskák, vadvilág állatkínzás, állat támadások, vadorzás entomologia halál időpontja, helye növények és gombák levelek, magvak pollenek Mikrobák talajbaktériumok

8 Genetikai polimorfizmusok analízise Recesszív gén hőmérséklet szenzitív expressziója TYR gén tirozináz enzim melanin szintézis Defektív tirozináz funkcióvesztés normál testhőmérsékleten

9 Első lépés - a helyszín CSIUniversity

10 Vizsgálati komplexitás - DNA investigation Azonosítás identifikáció Eredet meghatározása - honnan származik az eredmény? Azonosságok megállapítása közös eredet individualizáció sejtmagi és mitokondriális DNS Bármilyen biológiai anyagból és anyagmaradványból történhet Mennyiségi korlátok vizsgálhatóság, reprodukálhatóság, igazolhatóság Minőségi korlátok minőségromlás, degradálódás, bomlás, szennyezettség, felülszennyezettség Reakció komplexitás sztochasztika Genetikai komplexitás - pigmentáció

11 Követelmények Az igazságügyi genetikai vizsgálatok nem tudományos kísérletek, hanem tudományos módszerekkel végzett analízisek Érzékenység, megbízhatóság, ismételhetőség, ellenőrizhetőség és vannak, amiről azt állítják, mi tettük meg Technológia, módszertan Tudományos kritériumok, statisztika Etikai kritériumok Felelősség Minőségirányítás

12 A kiindulás Humán és nonhumán DNS Sejtmagi DNS Autoszómák Repetitive markerek (VNTR, STR) Single nucleotide polymorphisms (SNP) Ivari kromoszómák Repetitive markerek (VNTR, STR) Single nucleotide polymorphisms (SNP) Mitokondriális DNS Cytochrome (b) Kontroll régió (HVI, HVII, CR) SNP

13 Mérföldkövek Landsteiner Jeffreys Mullis

14 PCR

15 Short Tandem Repeats (STRs) Fluoreszcens festék AATG AATG AATG 7 repetíció 8 repetíció A flanking régiók (ahol a PCR primerek kötnek) konstans, a repetitív régió variabilis a mintákban Homozigota = mindkét allél egyforma hosszú Heterozigota = különböző allélhosszak A primerek pozíciója meghatározza a PCR termék méretét

16 Elválasztás és detektálás

17 Jelölt DNA fragmens (PCR termék) Kapilláris vagy gél Fluoreszcens detektálás Minta detektálás Ar+ LASER (488 nm) CCD Panel Méretszeparálás Detektálási régió Fluoreszcencia ABI Prism spectrograph Szín szerinti szeparálás

18 A laboratóriumban

19 Short Tandem Repeats (STRs)

20 13 STR lokusz kromoszómális pozíciója TPOX D3S1358 D5S818 FGA CSF1PO D8S1179 D7S820 TH01 VWA AMEL D13S317 D16S539 D18S51 D21S11 AMEL

21 Személyazonosító vizsgálat-multiplex STR AmpFlSTR SGM Plus kit Két eltérő személy D3 amelogenin D8 TH01 D19 VWA amelogenin D3 D19 D8 TH01 VWA D21 véletlenszerű egyezés esélye: ~1 a 3 milliárdhoz FGA D21 FGA D16 Allélméret (bp) D16 D18 D18 D2 Gombostűfejnyi vérfoltból kb. 5 óra elteltével nyert eredmény D2 10 STR és a biológiai nem egyidejű vizsgálata

22 9 autoszómás lokusz

23 15 autoszómás lókusz

24 mondjuk, egy szúnyogból? Ez itt én vagyok!!!

25 Növekvő jelentőség - Y-kromoszóma Human Genome Y STR lokuszok DYS19 DYS389I/II DYS390 DYS391 DYS392 DYS393 DYS385 YCAII DYS X Y DYS438 DYS439

26 17 Y-kromoszómás lokusz - haplotípus

27 Beszédes boríték brutálisan meggyilkolt áldozat ellentmondó vallomás egyszerű személyiség nem én voltam kevés információ, sok kétség boríték a helyszínen sejtmagi DNS vizsgálat

28 Az ujjnyomat

29 Az ujjnyomat - eredmények autoszómális Y-STR lókuszok lókuszok származás

30 Egy-nukleotid polimorfizmusok (SNP s) Több millió SNP a genomban kb bázispáronként pontmutációk génekben és/vagy regulátor régiókban Fenotípus kapcsolatok pigmentáció, testalkat, Leszármazási vonalak (Y-SNP s) Diagnosztika multifaktoriális poligénes betegségek

31 SNaPshot TM Multiplex Kit: Különböző hosszúságú farokkal tervezett primerek egy bázis extenzió Primer T T C A A G C Primer extenzió és termináció G Templát A T A T G C G C T A T A C G C G Szín = genotípus Elektroforézis Hossz = lókusz

32 Automatikus analízis

33 A mitokondriális genom cirkuláris DNS Cambridge Referencia Szekvencia ~ ezer kópia sejtenként nincs hiszton asszociáció magas mutációs ráta D-loop esetében ~ 9000 év alatt 1% oxidáló szabadgyök érzékenység betegségek, öregedés nincs excíziós repair-rendszer nem javítódik, csak szelektálódik palacknyak hatás heteroplazmia rekombináció egy mitokondriumon belül, nukleáris DNS-re jellemző rekombinációs variancia nincs kizárólag anyai öröklődésű öröklődése földrajzilag determinált a nem kódoló szakaszok mutációinak rögzülése és maternális öröklődése lehetőséget ad a populációk geológiai eredet szerinti elkülönítésére

34 A kontroll régió ND5 ND4 ND4L HV1 cyt b ND6 Kontroll Régió (D-loop) O H 1/16569 HV S rrns bp O L 16S rrns ND1 ND2 Kontroll Régió (CR) D(isplacement)-loop ~1120 bp replikációs origó hipervariábilis szakaszok HV1, HV2 és HV3 alacsony szelekciós nyomás a variációk forrása csak mutáció Szekvencia-adatbázisok EMPOP ND3 COIII ATP6 ATP8 COII COI

35 Igazságügyi szempontok A mtdns egyedi azonosításra kevésbé alkalmas, mint a nudns Nem az egyént, hanem az anyai leszármazási haplotípust identifikálja Ugyanakkor A diverzitás mértéke miatt nagy a valószínűsége annak, hogy két véletlenül kiválasztott személy különböző mtdns haplotípussal rendelkezik Populációtól függetlenül ez az érték általában 95 % valószínűség fölött van Új minták esetén kb. 2/3 része a mintáknak új haplotípust mutat Csak kevés ún. közönséges gyakori haplotípus van, melyek gyakorisága több mint 1% Több ezer haplotípus figyelhető meg, emiatt a haplotípusok relatív gyakorisága alacsony

36 Terminális (Sanger-féle) szekvenálás dntp és ddntp eltérő fragmenshossz jelölt primerek vagy jelölt nukleotidok dideoxi inhibits!

37 D-loop szekvencia anyai leszármazási vonal azonosításának igazságügyi eszköze A vizsgált minták mtdns szekvenciáját a referenciaként használt CRS-hoz illesztjük (pl ) A referencia szekvenciától való eltérések pozíciója és nukleotidja megadja az adott minta mtdns haplotípusát Bizonyíték (Q) 16093C 16129A Összehasonlító (R) 16093C 16129A

38 A haplotípusok

39 Leszármazás 3 AFRIKAI - 9 EURÓPAI - 7 ÁZSIAI FŐ HAPLOCSOPORT

40 Eseti alkalmazás 2004 házaspár eltűnése használati tárgyak, fésű, fogkefe, sapka, pohár 2006 NN férfi holttest emberölés gépkocsiból hajszál-töredék morfológiai hasonlatosság a fésű hajszálaival 2007 koponya, állkapocs 2008 összehasonlító minták gyermek és testvér Kié a koponya és a hajszál töredék?

41 Koponya maradvány

42 fésű csont hajszál gyermek testvér Eredmények

43 Eredmények kizárás

44 A cytochrome b gén pozíció (1140 bázispár) cytochrome b-c1 komplex kódoló szekvencia: - kisebb mutációs ráta - szinonim mutációk Genetikai drift - fajok közötti szekvenciális különbségek Filogenetikai analízisek

45 A cytochrome b gén mint a fajazonosítás igazságügyi eszköze pozíció (1140 bázispár) PCR: 358 bp szakasz Átlagos eltérés kb %

46 SNP a cytochrome b génben (Canis f.)

47 A vélemény Szakértői válasz kiértékelés Populáció genetika Reprezentatív populáció Statisztikai genetika Származás Leszármazás, rokonság Téves vélemények Technikai okok Kontamináció, inkompatibilitás Személyi okok Jártasság

48 Bayes-féle hipotézis tesztelés Vád hipotézise (Hp): Pl.: A helyszínen talált vérnyom XY-tól származott Védelem ellenhipotézise (Hd): Pl.: A vérnyom az adott népességből véletlenszerűen kiválasztott másik, NN személytől származott Bayes-formula (valószínűségi tesztelés) Pr(H Pr(H p d I) I) a priori valószínűségi hányados (PrPR) Pr(E Pr(E H H p d,i),i) = Pr(H Pr(H p d E, E, I) I) valószínűségi a posteriori hányados valószínűségi (genetikai bizonyíték) hányados (PoPR) Pr: valószínűség E: bizonyíték I: információ H: hipotézis p: ügyész d: ügyvéd

49 A valószínűségi hányados Ha a biológiai nyom egy személytől származott, és a laboratóriumi hiba kizárt, Pr(E Hp,I)=1. LR Pr(EH p,i) = Pr(EH d,i) = Pr(G c 1 G s,h,i),i) A valószínűségi hányados legegyszerűbb formájában a genetikai-profil előfordulási gyakoriságának reciprokával egyezik meg. d Egyezési valószínűség 1 Pr(G H c d Profilgyakoriság Pr: valószínűség E: bizonyíték G: genetikai profil I: információ H: hipotézis p: ügyész d: ügyvéd c: helyszín s: gyanúsított

50 Köszönöm a figyelmet! Genetikailag módosított karácsonyfa, Amboy, CA

Mitokondriális DNS és mikroszatellita polimorfizmusok igazságügyi genetikai aspektusú vizsgálata a magyar népességben

Mitokondriális DNS és mikroszatellita polimorfizmusok igazságügyi genetikai aspektusú vizsgálata a magyar népességben * BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND * TUDOMÁNYEGYETEM Mitokondriális DNS és mikroszatellita polimorfizmusok igazságügyi genetikai aspektusú vizsgálata a magyar népességben DOKTORI ÉRTEKEZÉS Készítette: Egyed Balázs

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Mikroszatellita-polimorfizmusok vizsgálata kutya eredet anyagmaradványokból.

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Mikroszatellita-polimorfizmusok vizsgálata kutya eredet anyagmaradványokból. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Mikroszatellita-polimorfizmusok vizsgálata kutya eredet anyagmaradványokból PhD értekezés Zenke Petra 2010 Témavezet :. Prof. Dr. Zöldág László

Részletesebben

A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások. Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék

A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások. Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék Endoszimbiotikus gén-transzfer (Timmis et al., 2004, Nat Rev Gen) Endoszimbiotikus

Részletesebben

Mészáros Anita Dr. Béres Judit Hazai etnikumok/populációk genetikai struktúrája

Mészáros Anita Dr. Béres Judit Hazai etnikumok/populációk genetikai struktúrája Mészáros Anita Dr. Béres Judit Hazai etnikumok/populációk genetikai struktúrája Az emberi genetikai variációk olyan objektív adatok, melyek a történelem során lezajlott vándorlások és rokonsági viszonyok

Részletesebben

Szent István Egyetem ŐSHONOS MAGYAR TYÚKÁLLOMÁNYOK GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKEREK SEGÍTSÉGÉVEL

Szent István Egyetem ŐSHONOS MAGYAR TYÚKÁLLOMÁNYOK GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKEREK SEGÍTSÉGÉVEL Szent István Egyetem ŐSHONOS MAGYAR TYÚKÁLLOMÁNYOK GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKEREK SEGÍTSÉGÉVEL Doktori (Ph.D) értekezés Bodzsár Nóra Gödöllő 2012 A doktori

Részletesebben

Orvosi Genomika. 1. Trendek a modern orvostudományban. 2. Genomika és modern orvostudomány

Orvosi Genomika. 1. Trendek a modern orvostudományban. 2. Genomika és modern orvostudomány 1 1. ORVOSI GENOMIKA Orvosi Genomika 1. Trendek a modern orvostudományban DIA 1 Az emberi genom megfejtése óta eltelt 10 évben rendkívül gyors fejlődés ment végbe a genomikai technikákban, ill. a genomikai

Részletesebben

A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós

A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós Összefoglalás A humángenetika korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága. Ennek a fejlődésnek legfőbb mozgatórugója az, hogy a humángenetika,

Részletesebben

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr.

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr. Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában Doktori értekezés dr. Gergics Péter Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági

Részletesebben

A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról

A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról Dr. Szentirmay Zoltán, Dr. Orosz Zsolt Országos Onkológiai Intézet, Budapest CGH: komparatív genomiális hybridizáció DI: DNS index DNS: dezoxyribonukleinsav

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt ÁLLATGENETIKA Debreceni Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Pannon Egyetem A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

1. A genomika alapjai - A humán genom. 1.1. Genomika

1. A genomika alapjai - A humán genom. 1.1. Genomika 1. A genomika alapjai - A humán genom.... 1 1.1. Genomika... 1 1.2. Humán Genom Projekt... 1 1.3. DNS szekvenálás... 3 1.4. Résztvevők a humán genom projektben... 4 1.5. A HGP néhány eredménye... 4 1.6.

Részletesebben

Genetikai vizsgálatok módszerei. Dr. Gál Anikó galaniko77@gmail.com

Genetikai vizsgálatok módszerei. Dr. Gál Anikó galaniko77@gmail.com Genetikai vizsgálatok módszerei Dr. Gál Anikó galaniko77@gmail.com Genetikai vizsgálat fogalma A vizsgált egyén DNS állományában (genomjában) történő elkésések kimutatása A genetikai vizsgálatot A humángenetikai

Részletesebben

Molekuláris Medicina Alapjai

Molekuláris Medicina Alapjai Molekuláris Medicina Alapjai Bálint Bálint, László Meskó, Bertalan Nagy, László Lányi, Árpád Scholtz, Beáta Széles, Lajos Varga, Tamás Szerkesztette Nagy, László és Bálint, László, Debreceni Egyetem Molekuláris

Részletesebben

GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda

GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda 1 1. BEVEZETÉS A GENETIKÁBA A XXI. SZÁZADI ISMERETEK TÜKRÉBEN 6,7 dia 1.1.

Részletesebben

Az asthma genomikai háttere

Az asthma genomikai háttere Az asthma genomikai háttere SZALAI Csaba LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY GENOMIC BACKGROUND OF ASTHMA Az asthma genomikai szempontból a multifaktoriális betegségek közé tartozik. Ez azt

Részletesebben

Katonai genetikai alkalmazások, különös tekintettel a személyazonosításra

Katonai genetikai alkalmazások, különös tekintettel a személyazonosításra NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA dr. Kozma Zsolt Katonai genetikai alkalmazások, különös tekintettel a személyazonosításra Doktori (PhD) Értekezés Témavezető: Dr. habil. Huszár

Részletesebben

Ritka betegségek speciális. genotípus-fenotípus asszociációi

Ritka betegségek speciális. genotípus-fenotípus asszociációi EGYETEMI DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS Ritka betegségek speciális genotípus-fenotípus asszociációi Dr. Hadzsiev Kinga Témavezető: Prof. Dr. Melegh Béla Készült: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

A polimeráz láncreakció (PCR) és gyógyszerkutatási alkalmazásai

A polimeráz láncreakció (PCR) és gyógyszerkutatási alkalmazásai 1. A PCR sikertörténete Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 153 A polimeráz láncreakció (PCR) és gyógyszerkutatási alkalmazásai DEZSŐ Péter * és NAGY József Richter Gedeon Rt., Gyömrői út

Részletesebben

Az aranysakál (Canis aureus) magyarországi elõfordulása, genetikai térképezésének fontossága és génbankjának felhasználási lehetõségei

Az aranysakál (Canis aureus) magyarországi elõfordulása, genetikai térképezésének fontossága és génbankjának felhasználási lehetõségei VADON ÉLÕ ÁLLAT Az aranysakál (Canis aureus) magyarországi elõfordulása, genetikai térképezésének fontossága és génbankjának felhasználási lehetõségei 135. 149 158. 2013/3 Zs. B. Nagy A. Rzepiel Á. Szabára

Részletesebben

Az öregedés biológiája

Az öregedés biológiája Az öregedés biológiája DIPLOMAMUNKA készítette: HAJNAL KATALIN biológia kémia szakos hallgató témavezető: DR. HOFFMANN GYULA PTE TTK GENETIKAI ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI TANSZÉK PÉCS, 2005 1 I. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Fajspecifikus húsazonosítás polimeráz láncreakción alapuló technikákkal. Jánosi Anna

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Fajspecifikus húsazonosítás polimeráz láncreakción alapuló technikákkal. Jánosi Anna DOKTORI ÉRTEKEZÉS Fajspecifikus húsazonosítás polimeráz láncreakción alapuló technikákkal Jánosi Anna Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Budapest 2006 A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi

Részletesebben

A nagy géndeletiók kimutatásának módszerei és alkalmazásuk egyes örökletes betegségekben

A nagy géndeletiók kimutatásának módszerei és alkalmazásuk egyes örökletes betegségekben A nagy géndeletiók kimutatásának módszerei és alkalmazásuk egyes örökletes betegségekben GERGICS PÉTER DR. 1 TŐKE JUDIT DR. 1 SZILÁGYI ÁGNES 2 SZAPPANOS ÁGNES DR. 1 KENDER ZOLTÁN DR. 1 BARTA GYÖRGY DR.

Részletesebben

A DNS szerepe a bizonyításban OTDK DOLGOZAT

A DNS szerepe a bizonyításban OTDK DOLGOZAT A DNS szerepe a bizonyításban OTDK DOLGOZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem Konzulens: dr. Finszter Géza Készítette: Duzs Edit Neptun-kód: OVDFS3 V. évfolyam 2014. január 21. 1 A kutatás az Európai Unió

Részletesebben

A NÁD (PHRAGMITES AUSTRALIS) GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PCR-RAPD TECHNIKÁVAL. Lukács Viktória

A NÁD (PHRAGMITES AUSTRALIS) GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PCR-RAPD TECHNIKÁVAL. Lukács Viktória Doktori (PhD) értekezés A NÁD (PHRAGMITES AUSTRALIS) GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PCR-RAPD TECHNIKÁVAL Lukács Viktória Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar Kertészettudományi Doktori

Részletesebben

Ritka betegségek speciális genotípus-fenotípus asszociációi. PhD értekezés tézisei. Dr. Hadzsiev Kinga. Témavezető: Dr. Melegh Béla egyetemi tanár

Ritka betegségek speciális genotípus-fenotípus asszociációi. PhD értekezés tézisei. Dr. Hadzsiev Kinga. Témavezető: Dr. Melegh Béla egyetemi tanár Ritka betegségek speciális genotípus-fenotípus asszociációi PhD értekezés tézisei Dr. Hadzsiev Kinga Témavezető: Dr. Melegh Béla egyetemi tanár PTE Orvosi Genetikai Intézet 2011 1 1. Bevezetés A genetikai

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA A DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA A MOLEKULÁRIS GENETIKA SZEREPE A SCLEROSIS MULTIPLEX PATOGENEZISÉNEK FELTÁRÁSÁBAN

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA A DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA A MOLEKULÁRIS GENETIKA SZEREPE A SCLEROSIS MULTIPLEX PATOGENEZISÉNEK FELTÁRÁSÁBAN MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA A DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA A MOLEKULÁRIS GENETIKA SZEREPE A SCLEROSIS MULTIPLEX PATOGENEZISÉNEK FELTÁRÁSÁBAN DR. KÁLMÁN BERNADETT 2010. 1 I. A TANULMÁNY CÉLKITŰZÉSEI

Részletesebben

Magyar Tudomány genomika a XXi. század orvoslásában 2006 3

Magyar Tudomány genomika a XXi. század orvoslásában 2006 3 Magyar Tudomány genomika a XXI. század orvoslásában Vendégszerkesztõ: Gimes Júlia Prosztatabetegségek Hol teremnek az akadémikusok? 180 éves az MTA könyvtára 2006 3 255 Magyar Tudomány 2006/3 A Magyar

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szubtelomerikus kromoszóma átrendeződések kimutatása és a Smith-Lemli-Opitz szindróma genetikai és biokémiai eltéréseinek vizsgálata mentálisan retardált betegekben Dr.

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

A gsh1-transzgénikus szürkenyár stresszindukciója cink és paraquat tesztben és nyár szomaklónok mikroszatellita diverzitása

A gsh1-transzgénikus szürkenyár stresszindukciója cink és paraquat tesztben és nyár szomaklónok mikroszatellita diverzitása Szent István Egyetem Gödöll A gsh1-transzgénikus szürkenyár stresszindukciója cink és paraquat tesztben és nyár szomaklónok mikroszatellita diverzitása Doktori értekezés Bittsánszky András Gödöll 2005

Részletesebben