..IAviTA51 UTA51TA5 A.~ SZEMEI.YGEPKOCSIBOZ..d. AVTOE P - ZOv.JETU 10-0 Z VA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "..IAviTA51 UTA51TA5 A.~ SZEMEI.YGEPKOCSIBOZ..d. AVTOE P - ZOv.JETU 10-0 Z VA"

Átírás

1 ..IAviTA51 UTA51TA5 A.~ SZEMEI.YGEPKOCSIBOZ.d. AVTOE P - ZOv.JETU 10-0 Z VA

2 VAZ-2121 T1Pusu SZEMELYGEPKOCSI ~ ~ JAVITASI ~ ~ UTASITASA ~ ~ SZSZKSZ AVTOEXPORT MOSZKVA

3 BEVEZETO Ez az utasitds a BA tipusu szemelygepkocsi javitdsi es muszaki karbantartdsi segedeszkoze. A karbantart6 dllomdsok, a gepkocsit uzemeltet6 vdllalatok is a javit6muhelyek mernokei, muszaki szakemberei szdmdra dllitottdk ossze. Az utasitds javaslatokat tartalmaz a hibdk kijav tdsdra, utasitdsokat a gepkocsi jodarabjainak szet- es osszeszereiesere, bedllitdsdra es a kesz tartaiekegysegekre alapozott javitdsra. A kulonbozo alkatdszek kopasanak hatdrertekeire vonatkoz6 adatok t6jekoztat6 jellegiiek. A javitashoz ajanlott specidus szerszdmok is kiszuiekek jegyzeke a meliekletben taldlhalo. OsszeszereIeskor a mellekletben ajanlott nyomatekkal huzzuk meg a csavarkoteseket. A jodarabok es reszegysegek alland6 tokeietesitese kovetkezteben el6jordulhat, hogy az utasitas szovege es abrai egyes helyeken nem egyeznek meg teljesen a gepkocsi szerkezetevel. Az utasitasban a gepkocsi decemberi konstrukci6ja tiikrozodik. A kovetkezo kiadasokban a gepkocsi konstrukci6jdnak valamennyi valtozasdt figyelembe jogjak venni. 3

4 I. RESZ A.LTALA.NOS ADATOK A GEPKOCSI MUSZAKI ADATAI A fer6helyek szama, beleertve a gepkocsivezetot is. 4 Hasznos terheles, kp. 400 Teljes suly, kp A gepkocsi befoglal6 meretei, mm llisd az 1-1. abrat Legnagyobb sebesseg a legmagasabb sebessegfokozatban, km/6: a vezetovel es egy utassal. 132 maximalis terhelessel. 130 Gyorsulasi ida helyb6j, sebessegvaltassal, 100 km/6 sebessegre, sec: a vezet6vel es egy utassal,. 23 teljes tel'helessel, " ". 25 A Jegkisebb fordul~si sugar a kiils6 mells6 kereknyom tengelyvonalao merve, m, ",.. 5,5 A gepkocsival lekgzdhet6 legnagyobb emelkeda, maximalis terhelessej, gyorsftas oelkiil, ax elsa sebessegfokozatban, %,,,. 58 MOTOR Tfpusvaltozat Rendszere. A hengerek szama es elrendez6se. Hengerfurat es dugahyul6ket, rom. A motor 16ketterfogata, liter. Silritesi viszony. Nevleges teljesftmeny 5400 ford/perc fordulatszamon, LE: a GOSZT szerint. a DIN szerint. a SAE szednt. Legnagyobb forgat6nyomatek 3000 ford/perc fordulatszamon, mkp. 212 neg kar ben 4, s 79x 1,57 8, ,4 II - '( ((/ IJ - f~1i ~ = -, = co <0 - II -,\... ~.J ~II ~~ II " 1-1. dbra. A BA lipusvaltozatu gepkocsi f6 meretei (a magassag terheles oelkul merve) 5

5 Legkisebb iiresjarati fordulatszam, ford/perc Gyujtasi sorrend A kezdeti elogyujtas beallitasi szoge, fok 5 Olajnyomas 80 C olajh6mersekleten es a forgattyustengely 5600 ford/perc fordulatszaman, kp/em2 3,5-4,5 EROATVITEL A tengelykapcsolo egytarcsas, szaraz, membranos nyom6rugoval A sebessegvaltomu. mechanikus, haromutas, negyfokozatu atteteli viswnyai: elsa fokozat. 3,242 masodik fokozat. 1,989 harmadik fokozat. 1,289 negyedik fokozat. 1,000 hatramenet. 3,340 Az osztomg. ketfokozatu, tengelykozi differencialzarral atteteli viszonyai: magasabb fokozat 1,2 alacsonyabb fokozat 2,135 a dilferencialmu. kupkerekes, kcl bolyg6kerekkel Kardanhajtasok: a sebesseg a valtomut61 az osztomcihoz. rugalmas tcngelykapesol6val es tiigorg6s esapagyazasu kardancsukl6val az oszlomul61 a mellso es hats6 hidhoz. ket tcigorg6s csapagyazas\l, esusz6villas kardanesukl6 a mellso hidtol a kerekekhez nyitott, azonos szogsebessegu esukl6kkal A mellsa es a hats6 hid fo attetelei. hipoid fogazasu, kupkerekes atteteli viszony. 4,3 dilferencialmg. kupkerekes, ket bolyg6kerekhi FUTOM'O A mellso kerekek felfliggesztese.. filggetlen, keresztiranyil leng6karokon elhelyezett, teleszk6pos, hidraulikus leogesesillapit6kkal es harant stabilizatorokkal A bats6 kerekek felfuggesztese... merev, a koesiszekrenyhez negy hossziranyu 6s egy keresztiranyu bekot6rud koti,' tekercsrug6s, lengescsillapit6i teleszk6posak, hidraulikusak A kerekek. taresas, sajto A kerekpant merete (51 A gumiabrooes. t6mi6s, diago m6rete (6,95- A kormanymg A kormanyszerkezet KORMANYBERENDEZES FEKEK globoid-csiga vel, atteteli v haromelemes ruddal e.s k6t ruddaj, korm leng6- es forg Uzemi fekek: mellsa. taresafek, mo Mtsa. dobfek, onbea Az uzemi fekek mcikodtetese pedalos, hid. Feker6novelO vakuumos, m hat Kezif6k huzalos muko VILLAMOS BERENDEZESE A villamos vezet6kek rendszere... egyvezet6kes, sok negatfv p uzemmodoal egyeniranyit6 aram 5000 f latszamnal 42 es szabadon f M14 x 1,25-6 csatiakozik N6vleges fesziiltseg, V. 12 Akkumulator. kapacitasa 2 Generator. valtakoz6 ar Onindit6. elektromagnes felszerelt, te kw Gyujt6gyertya. A7,5XC tipus KOCSISZEKRENY hordo, harom A kocsiszekreoy t1pusvaltozata A koesiszekreo)' kialakitasa. teljesen fern b 6

6 lgek gy radial gu gorg6 16,4 sszeki:it6 nyomtav }:qrral. okkal II. RESZ MOTOR A motor hossz- es keresztmetszetet a 2-1. es 2-2. abnikon lathatjuk. nyereggel 'kpofakkal val s, ket vel kerekre jramfomi a testhez l!\s kisiilesi per6ra beepitett a leadott ere fordu- Ilpesolasu ~pcso16val enye 1,3 o IlCtte libra. A motor hosszmelszete 2-2. dbro. A motor keresztmetszete esziilt, on A LEHETSEGES HIBAK, OKAIK ES KIKOSZQBQLESDK MQDJAI A hiba aka A hiba javhasanak modja A MOTOR NEM INDUL I. Az onindit6 nem miiki:idik 2. A gyujt6berendezes hibas 3. Nines iizemanyag a karbllf<l.torban: a) eltom6dlek az iizemanyag-vezetekek b) rossz a tiizel6anyag-tapszivattyu 1. Lasd az "OnindH6" e. fejezelet 2. Lasd a "Gyujt6berendezes" e. fejezelet 3. Vegezziik el az alabbiakat: oj mossllk at es fuvassllk ki az (izemanyagtartalyt iizemanyag-vezetekeket b) ellenorizziik a szivattytl mllkodeset es esereljii hibas alkatreszeket 7 ---

7 A hiba oka A hiba javitasanak m6dja A MOTOR MOKODESE NEM EGYENLETES VAGY LEFULLAD URESJA.RATBAN I. A gyujl6berendezes hiba.s 2. Megvilllm:lak a hezagok a vezertengelyen leva butykok es a szelepemel6 himbak koz6lt 3. Rosssz a karbunilor: a) eltomodlek a karburalor fuv6kai vagy j;hatai b) viz kerlill a karburalorba c) a karbun'itor usz6bazilban az tizemanyag (ulfolyik d) az tiresjarali rendszer elallit6dolt e) az indit6berendezes membr~nja nem zar legmentesen 4. Eleglelen (10 kp/cm 2 -nel kevesebb) vagy elter6 (az elteres I kp/cm 2 -nel nagyobb) a suriles a hengerekben 5. A szelepek deformal6dlak vagy beeglek 6. A SZIVOCSO es a karburator vagy a szivocs6 es a hengerfej kozo\\i tomitesen kereszllil szokik a leveg6 7. A leveg6 beszokik az uzemanyag-vezetek megserult csovcn kereszlill A vakuumos feker6novej6hoz vezet6 loml6 megseri.ilt, szivja a ki.ils6 levegot J. Lasd a "Gyujtoberendezes" c. fejezetel 2. Allitsuk be a hezagok helyes ertekel a) surlteh leveg6vel fuvassuk ki a fuvokakat es a b) tavolitsuk el a vizet a karburatorb61, engedji.ik i.izemanyagtartilly i.iledeket c)!asd Jejjebb d) vegezzuk e] az i.iresjarali rendszer beaijitasiit e) cserelji.ik ki az inditoberendezes membranjat 4 Keressuk meg az okot, es szi.intessi.ik meg a hibat nem adja Ie a teljesitmenyi" megnevezesu pontban szerint 5. Javitsuk ki a hengerfejet, es csereljiik ki a szejepe 6. Huzzuk meg a rogzitoanyakat, es csereljuk ki az 7. CsereljLik ki az tizemanyag-vezetek csovet 8. Csereljuk ki a serult toml61 A MOTOR MUKODEsE NAGY FORDULATSzAMON EGYENETLEN I. Az i.izemanyag-vczetekek vagy a karburator (elsosorban a fofuvokak es az emu1zios cs6vek) ell6m6dlek, vagy viz kerlill bejej uk 2. ROSSl a gyujt6berendezes 1. Gondosan lisztitsuk meg a karburillorl; ha a hiba lodik, mossuk at es fuvassuk at az i.izemanyagtar uzemanyag-vezelekeket 2. Lasd a "Gyujtoberendezes" c. fejezetel A MOTOR NEM ADJA LE A TELJES TELJESITMENYT, VAGY NEM KELLOEN REAGAL A GAZADASRA 1. A karhurator fojtoszelepei nem nyilnak ki leljesen 1. Allitsuk be a l'ojloszelepek mukodleto rendszeret 2. Elegtelen a suriles (/0 kpjcm 2 alan van): a) a szelepek beeglek vagy deformaj6dtak b) ategtek a dugattyuk, megserultek vagy eh~gtek a dugattyugyuruk c) lulzollan elkoplak a hengerek es a dugaltyugygruk d) megserult a hengerfej tomitese 3. A vezertengely es a szelepemej6 himbak kozotti hezag megvid lowlt 4. Hibas a karbui<'ttor a) az uzemanyagszint az usz6hazban elter az el6irtt61 b) hibas a gyorsitoszivattyu c) eltomodtek a f6fuvokak d) nem nyilik ki teljesen a legszelep 5. Hibas a tiizel6anyag-tiipszivattyu 6. Tulmelegszik a motor a) esereljlik ki a serult szelepeket b) tisztilsuk meg a dugatlyuk hornyait es a dugalty a kokszt61, a serult gyuruket es dugaltyut esere c) csereljuk ki a dugattyukat, es h6noliissal furjuk hengerekel d) csereljuk ki a tomitest 3. Allitsuk be a megfelelo hezagot 4. Vegezzuk el az alilbbiaka l: a) iillitsuk be az uszot b) ellenorizzlik a szivattyu teljesitmenyet, csereljuk alkatreszeket c) fuvassuk ki a fuvokiikat suritett levegovel d) <i.llitsuk be a legszelep mukodteto rendszerel 5. EIlen6rizziik a szivallyu mukodesel es cserelji.ik ki alkatreszeket 6. Lasd: "A molar lu[melegedese" c. fejezetet 8

8 A hiba oka 7. Rossz a gyujt6berendezes 8. A vezertengely biitykei elkoptak 9. Eltom6dol( a h~gszuro A hiba javitasanak m6dja 7. Lasd a "Gyujt6berendezes" c. fejezetet 8. CsereljUk ki a vezertengelyl es a szejephimbakat 9. CsereJjiik ki a szur6betelet kat A FORGATIYUSTENGELY KOPOG A kopogas altalaban tompa hangu. Otesszama a forgattyustengely fordulatszamanak novekedesevel no. A for tyustengely nagymertekli tengelyiranyu hezaga elesebb tonusu utest ad egyenetlen idoki:izokkel. Ez kiili:inosen az eg letes gyorsitasoknal es lassitasokmll erzekelheto. motor [a1tak teker I. Tulzoll mertekli az el6gyujtas 2. Az olajnyomas alacsony 3. Nagy a hezag a focsapok es a csapagybetetek kozott 4. A filcsapok egytengelyusege megbomlott es ovajitas jelentkezett 5. Nagy a hezag a tamaszto felgyuruk es a forgattyustengely kozotl 6. Meglazultak a lendkerekrogzlto csavarok 1. Anitsuk be a helyes e16gyujtast 2. Lasd: "Elegtelen az olajnyomas ford/perc ford szamon" 3. Csiszoljuk Ie a focsapokat, es csereljuk ki a csapagybet 4. KoszorUljuk Ie a csapokat, es csereljuk ki a csapagybe ket 5. CsereJjUk ki a tamaszto felgyuruket vastagabbakra 6. Huzzuk meg a csavarokat az ajanjott nyomatekkal A HAJTORUDCSAP.AGYAK KOPOGNAK A hajtorudcsapagyak kopogasa altalaban elesebb, mint a focsapagyake. Oresjaratban es a sebessegvalt6 kar helyzet6ben hallhato, a fordulatszam novekedesevel erosodik. A kopogas helyet k6nnyen meghatarozhatjuk, ha so egymas utan kikapcsoljuk a gyujtogyertyakat. ismet [ es ilz J. E1egtelen az olajnyomas 2. Nagy a hezag a forgaltyuscsapok es a csapagybetetek kozott 3. A forgatlyuscsapok ovalitasa vagy kupossaga megn6t1.4. Nem parhuzamos a hajt6rud-csapszegfej es a hajt6rudcsapiigy tengelyvonala 1. Lasd: "Elegtelen az olajnyomas ford/perc ford szamon" 2. CsereljUk ki a betelekel, es koslorliljuk Ie a csapokat 3. KoszorUljuk Ie a csapokat, es csereljiik kj a csapagybet 4. CsereljUk ki a hajt6rudat A DUGATTYUK KOPOGNAK Ez a kopogas altalaban nem hangos, tompitott, a harangszohoz hasonlit; oka, hogy a dugattyu a hengerhez ver Legjobban hallhato alacsony fordulatszamon es terheles alatt. vuniket. ki l a I. Megn6lt a hezag a dugattyuk es a hengerek kozott 2. Nagy a hezag a dugaltyugyuruk es a duga llyu gyuruhornyai kozolt 1. Csereljiik ki a dugattyukat, h6noliissal furjuk fel a heng 2. Csereljiik ki a gyuruke( vagy a dugauyut a gyuri'ikkel egylitt A DUGATTYUCSAPSZEGEK KOPOGNAK A dugattyucsapszegek kopogasa altalaban femes hangu es eles; jobban hallatszik a motor uresjarataban. I. Megnolt a hezag a csapszeg es a dugatlyu csapszegfurata 1. Eggyel nagyobb meretu csapszegeket szereljunk be kololl a hibas hibas 2. Hezag van a csapszeg es a hajlorud kozoh 2. Csereljuk ki a bajt6rudat A szivo- its KIPUFOGOSZELEPEK KOPOGNAK Ha a szelephezag megno, jellegzetes kopogas hallhato, altalaban egyenletes id5k6zokkel; frekvenciaja kisebb, az osszes t6bbi motorkopogas frekvenciaja, mivel a szelepeket a vezertengely muk6dteti. Ennek fordulaszama a forgattyustengely fordulatszamanak. 1. Nagy a kozo(( hezag a szelephimbak es a vezertengely bu(ykei I. Allitsuk be a helyes hezagot 9

9 A hiba oka A kikuszoboh~s modja 2. Elkopott a szabalyozocsavar menete 3. Ellorotl a szeleprugo 4. Nagy a hezag a szelepszar es a szelepvezetek kozolt 5. Elkoptak a vezertengely biilykei 6. Meglazult az ellenanya a szabalyoz6csavaron 7. Megkopott a vezertengely csapagyhazainak tamfeliilete 2. Csereljiik ki a csavart' es szukseg eseten a 3. CsereJjUk ki a rugot 4. CsereljUk ki a kopott alkatreszeket 5. Csereljiik ki a vezertengelyt es a szelephim 6. Allitsuk be a helyes hezagot a szelephimba biityke kozott, huzzuk meg az eljenanyal 7. CsereljUk ki a esapagyhazakat ZAJOS A VEZERTENGELY LANCHAJTAsA Az ajtalanos motorzajb61 kivalik a vezertengely hajt61fmca.nak zaja, ha hezagok vannak a kapcso16d6 Alacsony motorfordulatszam mellett ezt tisztan lehet hallani. 1. Kopas kovelkezteben megnyult a lane 1. Csereljiik ki a Iancot 2. Eltorott a lancfeszit6mg esusz6saruja 2. CsereljUk ki a lancfeszito csusz6sarujat 3. Beszorult a lancfeszit6mg dugaltyuszara 3. SzUnlessiik meg a szorulast ELEGTELEN AZ OLAJNYOl.VlAS FORD/PERC FORDULATSZAMON 1. Idegen szemese szorult a nyomascs6kkent6 szelep ala I. Tisztitsuk meg a szejepet a.z idegen szemese 2. Elkoptak a fogaskerek-szivattyu fogaskerekei 2..Tavltsuk ki a szivattyut 3. Nagy a Mzag a foesapok es a forgattyusesapok, valamint a 3. Koszoriiljiik Ie a csapokal, es csereljuk ki a megfelel6 esapagybetetek k6zott TULSAGOSAN NAGY AZ OLAJNYOMAS 1. Beszorult az olajnyomas-csokkent6 szelep I 1. Csereljiik ki a szelepet MEGNOTT AZ OLAJFOGYASZTAS I. Folyik az olaj a motor tomiteseinel Huzzuk meg a k6toelemeket, vagy esereljiik I 1. ket 2. Elkoptak a dugattyugylirgk es a dugallyuk, vagy tulzottan megkoptak a motor hengerei 3. Lerak6dasok keletkezlek a dugattyugyurukon es a dugattyu gygriihornyaiban 4. Elt6rtek a dugattyugyurilk 5. Elkokszosodtak a bemelszesek az olajlehuzogyilri'ikan vagy a hornyok bemanlsai a dugattylin 6. Megkoptak vagy tonkrementek a szejepek olajfog6 sa'pkai 7. A szelepszarak vagy a vezet6hiivelyek fokozott kopasa 2. Furjuk fel a hengereket, es csereljiik ki a d dugattyugyiirgket 3. Szabaditsuk ki a gyurgket, es tisztilsuk meg horn)::okat a kokszlerak6dast61 4. Csereljiik ki a gygnlket 5. Tisztitsuk meg it bemelszeseket es a bemara kokszt61 6. Csereljiik ki az olajfog6 sapkakat 7. Csereljiik ki a szelepeket, javitsuk ki a heng MEGNOVEKEDEJ'T UZEMANYAG-FOGYASZTAS I. A leveg6szelep reszlegesen zarva marad 2. Magas az iizemanyagszint a karburiltorban a) nem zar hermetikusan a tgszelep vagy a tomit6 alatetje b) az uszo szorul, vagy normalis mozgasat akadil1yoz6 mertekben surl6dik, esetleg megseriilt 1. Ellen6rizziik a mlikodtet6 huzal feszesseget 2. Vegezziik el az alabbiakal: a) ellenorizziik, nem szorult-e szilard reszees szelepiiles kaze; sziikseg eseten csereljiik vagy az alatetet b) ellen6rizziik, es sziikseg eselen csereljiik k 10

10 A hiba oka A hiba javitllsanak modja lively! TULZOTTAN MELEGEDIK A MOTOR zertengely 1. A szivallyut hajto ekszij nem ke1l6en feszes 2. Nines folyadek a kiegyert)ito tartalyban 3. Nines helyesen beallitva az e16gyujtas szoge 4. Er6sen elszennyezodott a hutoradialor kuls5 feli.ilete 5. Ribas a termosztat I. Allilsuk be az ekszij feszesseget 2. Tb]tslik fel hlit5folyadekkal a kiegyenlito tartalyt 3. Allltsuk be az el6gyujuis szoget 4. Vizsugarral tisztitsuk meg a hutoradiator klijso feli.ile 5. Cserelji.ik ki a termosztatot GYORSAN CSOKKEN A FOLYADEKSZINT A KIEGYENLIT(),TARTA.LYBAN k k6z6tt. 1. Ribas a radiator zarosapkajanak szelepe (a nyitasi nyomas O,5±O,05 kp/em 2 -nel kevesebb) 2. Megseri.ilt a hgtoradialor zar6sapkaja vagy a zar6sapka tomitese 3. Serjj]t a hlit6radiator 4. Megseri.iltek a tomitesek az osszek6to csovezeteknel 5. Szivarog a hgt6folyadek a futoberendezes csapjanal 6. Nem kelloen huzlak meg a lomlok szorit6bilineseil I. CsereJji.ik ki a zarosapkat 2. Csereljiik kj a zar6sapkat 3. Javitsuk meg vagy eserelji.ik ki a hut6radiatofl 4. CsereljUk ki a serlilt tomiteseket 5. Csereljlik ki a csapot 6. Huzzuk meg a bilincseket. soljatol eket A MOTOR LESZERELESE A GEPKOCSIROL ES FELSZERELESE A GEP KOCSIRA fi'kal es a "riia tu es a 8zelepel USZOI AIlltsuk a g6pkocsit a szereloakna fo16 vagy emeloszerkezetre. Vegyiik Ie a motorhazfedelet. Tavolitsuk el a potkereket, 6s vegylik Ie a potkereket tarto cs6vet. Vegylik Ie a vezet6keket az akkumulatorrol es a motoron elhelyezett villamos berendez6sekrol. Eresszuk Ie a hiitofolyad6kot a radiatorb61, a hengertombbol es a futoberendezesbol. A futoberendezes fels6 karjitt iihtsuk jobb oldali helyzetbe (ezzel kinyitjuk a futoberendezes csapjit), vegyiik Ie a zir6sapkat a kiegyenliti5 tartilyrol 6s a hutoradiaiorr61, csavarjuk ki a zar6csavarokat a hengertomb bal oldalan 6s a llfitoradiator also vizszekrenyen. FigyelmezteUs! A huto s6rii16s6t elkerliljiik, ha a hfito also vizszekr6 nyenek vizleereszto zarocsavarjat kicsavarva egy m<'isik kulccsal megtartjuk a zarocsavart tart6 kozdarabot. Vegyiik Ie a ventiiiator-burkolatot, miutan elozoleg szhvilasztottuk a ket f6ldarabjat. Kapcsoljuk Ie a hiitoradimorrol a folyactektomloket, es vegyiik Ie a radiatort. A sz. csllkl6s csokuiccsal csavarjhk ki a rogzitoanyakat, amelyek a hangtompito belep6csovet a kipufog6 gyujtocs6hoz rogzitik. Csavarjuk ki a kipufogo bevezetocsov6t a sebess6gviilt6n leva konzolhoz rogzit6 bilincs csavarjalt, es engedjuk Ie a klpufogo bevezetocsovet. Kapcsoljuk Ie a motorr61 a fojt6szelepet mukodteto rudazatot 6s fl legszelepet vezerlo huzalt. Kapcso a motorr61 a tuzeloanyag-csovezeteket, a fut6beren hez, a vakuumos fekeron6velohoz 6s (ba van ilyen kocsin) a kiemszit6 legszurohoz vezeto toml6ket. A sz. csuklos csokuics segits6g6v varjuk Ie azokat a csavarokat, amelyek az indito a tengelykapcsoj6hazhoz rogzitik. Csavarjuk ki a csavart, amelyek a tengelykapcsolohaz fedelet a te kapcsolohaz als6 r6sz6hez rogzitik. Az A s kulccsal csavarjuk ki a tengelykapcsol6 hazat a h tombhoz rogzito csavarokat. Fuggesszuk a cslgara a TCO-3j379 sz. emelob. es kossuk ra a motort jobb oldalan a kipufogo csoc rogzito meiisa tocsavarra eri5sitett kapocsnal, bal o pedig a tengelykapcsolo burkolatanak rogzitofur Finoman feszitsiik meg a csigasor laneat, csava a motor mells6 felfiiggesztes6nek 3 gumiagyalt (2-3 az oldalso tartokhoz rogzito anyakat, es csavarjuk anyakat 6s a csavart, amelyek; a meiiso hid hajtomg a motor tartoihoz erositik. Emeljuk ki a motort, eloszor felfele emelve, bogy fiiggesztes gumiagyainak csavarjait kivezessuk a furataibol, majd toljuk el6re, hogy a sebessegva1tom meno tengelyenek veget kivezessiik a forgattyust karimajaban elhelyezked6 csapagyb61. A motort fordjtott sorrendben szereljiik vissza kocsira. Fokozottan figyeljunk a motor es a sebesse osszeszerelesere; a hajt6tengely pontosan iiieszked tengelykapcsol6 hajtott kapcsolotarcsajanak horn Ezenkivul a motor es az oszt6mu kozpontositisho fontos, hogy a motor meiisa telfuggesztese gumiag kozpontosito alatetjel bekeri.iijenek az oldals6 tarto felelo furataiba. 11

11 @~ ~ ~ libra. A motor felwggesztese I - a molor[elniggeu(es jobb ojdali tart6konzojja a gumiaggyal; 2 - a motor[ejhigg.eszfes bal oldali tar~6konzo)ja; 3 - a gumiagy; 4 ~ a hiits6 mo[orfclrug toja; 5 - a lart6konzol a hats6 fejruggesztes lamaszaval A MOTOR SZETSZERELESE Mossuk lea 1110tort mos6berendezesen. Csavarjuk ki az anyakat, es emeljiik Ie a bengert6mbrol a motor meijso felfiiggesztesenek ket oidais6 konzoljat. Helyezziik a motort szereloallvanyra, es a forgattyuhazb61 eresszlik Ie az olajat. Szereljiik Ie a Iegszur6t, miutan levettiik a t6ml6ket, a fedeiet es a szur6elemet. Szereljiik Ie a karburatort (2-4. abra), vegyiik Ie r6la a t6rnj6ket es a fojt6szelep toi6rlidjat. Vegyiik Ie a tilzeloanyag-tapszivattyut es a gyujtaseloszt6t, az A sz. kuics segitsegevel csavarjuk ki a gyertyakat es a hut6folyadek-homersekletjelza muszer jelad6jat. Szereljiik Ie a generatort, vegyiik Ie a generator es a vizszivattyu hajtoekszljat, es tavolitsuk el a generator tart6konzoljat. Miutau levettiik a 2 tomlat (2-5. abra), a 4 csatlakoz6 karmantyut, a termosztatot, 6s Iekapcsoltuk a hut6folyadekot a fut6berendezest6i elvezet6 cs6vet a szivattyur6i es a kollektorr61, szereijiik Ie a vizszivattyut. Vegyiik Ie a hengerfejr61 az 1 hiit6foiyadek-ieereszt6 csonkot es a hutofolyadekot a fut6berendezesbe vezet6 cs6vet. Az A sz. kulccsal csavarjuk ki az anyakat, tavo libra. A karbunilor leszerelese a sziv6cs6vezetekr 1 - a karbun1lort a szlv6csovezelekhez rogzho csavaranyuk; to16rudja; 3 - a fo}l6si;cjep visszahuzorugoja; 4 - a karburutoclo viztooljo; 5 - a mercg vizel a karburatorhoz vezeto tornlo 12

12 SzereIjuk Ie a forgattyustengely ekszijtiresaj8.i, rogzi siik a Iendkere,ket az A.60330jR jehi r6gzitokesziilekk (lasd a abrit), es az A.50I21 kuies segftsegevei es varjuk Ie az indit6korm6t. Vegytik Ie a hengerfedelet es a vezermuhazfedele Csavarjuk ki a vezertengely Ianekerekenek rogzitocsava j3.i es az oiajszivattyut hajt6 llinckerek rogzitocsavarja Csavarjuk ki a Ianefeszito 1 zar6anyajat (2-7. abr es a lancfeszitot a hengerfejhez rogzito ket 3 anya vegyiik Ie a Iancfeszito szerkezetet. Miutan kicsavartu az 5 csavart, vegyiik Ie a lancfeszito 4 csusz6saruja Tivolitsuk el a lane hataroloesapjat, vegyiik Ie az ola szivattytit hajt6 Ianckerekeket a vezertengely Ianckereke es emeljiik Ie a Iancot. Lazitsuk meg a 4 t6csavaranyakat (2-8. ibra Vegyiik Ie a vezertengely esapagyhazat. Csavarjuk Ie 4 t6esavarokroi az anyakat, vegyiik Ie az 1 vezeto pcremet, es 6vatosan - nehogy megsertsiik a csapagyha felfekvesi feliiletejt - emeljiik ki a vezertengelyt dbra. A vizszivall)'u leszerejese 1 - a motor vizkopenyebol kivezeto c:soc:sonk; 2 - a henger[ejtbj a termosztatboz vezcto tomln; 3 - a vi2:szivallyu; 4 - a termoszlalot a vizszivahyuval osszekoto kjrm,mlyu; J - a termoszlat C$Zltnr- litsuk el a szlv6csovezeteket es a kipufog6 gyujtocsovet az alcitetekkel es a meleg Ievegot sziv6 csonkkal egyiitt. Az A.603I2 sz. kesziilek segitseg6vel esavarjuk ki es vegylik Ie az olajszurot az almet+el egylitt (2-6. abra). Csavarjuk ki a hengerfejbol az oiajnyomismer6 es az olajnyomasjelzo lampa jelad6it, vegyiik ki a jeiad6kat tart6 csoesonkokat. Tavolitsuk el a forgattyuhiz szelloztet6 horgoszeiepen.ek fedelet, es emeljiik ki az olajtekno szelloztet6jenek olajlevalaszt6j<it. Vegylik Ie az oiajteknot, az olajszivatytyut es az 0lajIevaIaszt6 leeresztocsovenek rogzitojet obm. A lancfeszit6 es a hlnc-lengescsillapjt6 leszerelese 1 - Ji\ncfeszito zar6anya; 2 - lancfeszito hb.z; 3 - lancfeszito rogzll6anya; 4 - Jan feszilo c5usz6sarn; 5 - a csusz6stlrot rogzilo csavar; 6 - a vererteo.se~y hajt Janca; 7 - rogzltocsavar az olajszjvallyu hajt6tengely~nek lanckereken; 8 - a Jan leogescsillapit6 rtig:dlocsavariai Csavarjuk ki a hengerfejesavarokat, es vegylik Ie hengerfejet. Vegyiik Ie az oiajszivattyu-hajt6tengely vezet6jene 1 peremet (2-9. abra), es emeljiik ki a tengeiyt a henger tombbol. Univerzalis lehuz6keszli16k segitsegevel hlizzuk Ie Iinckereket a forgattyustengeiyr6i. Csavarjuk ki a hajtorud-esavaranyakat, vegyiik Ie hajtorlid-esapagyfedeleket, es 6vatosan emeijuk ki a hen gereken keresztiii a dugattyukat a hajtorudakkal egyiitt Figyelmeztetes! 2-6. dbra. Az olajszi'lro leszerel~se az A.603J2 jelu keszulekkel A dugattyuk kiemelesekor jegyezz\i,kfel a henger sor szamat a dugattylitetore, a hajt6rudra es a hajtorud fede Iere, hogy az osszcszereleskor az eredeti hengerekbe kerul jenek vissza. 13 mlep Ineleg -~-

13 mrrl~frrmmmn; dbra. A vezermillengely vezeloperemenek Jeszerelese 1 - vezeloperem; 2 - vezerlengely; 3 - csapagyhaz; 4 - a vezetoperemel rogzlt<5 t6csavar dbra. A lendkerek Jeszerelese J - kulcs; 2 - Jendkerek; J - a lendkerekel rogzho csavar; 4 - a elfordulasat megakadalyo7.6 A.60330/R jelu {ogzitokeszulek csoi6-h;\z mejlso fedele Megjeg:r zes : A forgattyiistengely f6csapagyfedeleit tombot ossze ken jeiolni, hogy a fedelek os eredeti helylikre keriiljenek vissza. Tilos a csereini dbra. Az olajszivatlyu hajlotengelyenek leszerelese 1 ~ vezeloperero; 1 - peremrogzito C5avar; 3. az o]ajszjvaltyu hajt6tengelye; 4 - kulcs Helyezzuk d az 5 rogzit6kesziileket (2-10. abra), csavarjuk ki a tengelykapcsol6t a lendkerekhez rogzito csavarokat, es vegyiik Ie a tengelykapcsol6t. Csavarjuk ki a 3 csavarokat, tavohtsuk ei a 4 alat6tet, es a forgattyustengely lendkereket. Vegyuk Ie a tengelykapcsol6 hftz elso fedelet. Az A.40006/3 jelu szorit6val felszerelt A.40006/I jew lehiiz6szerszammal emeljiik lei a sebessegvait6mu nyeies tengeiyenek csapagyat a forgattyustengelyben levo feszekhoi (2-11. abra). Vegyuk Ie a forgattyustengely tomszeiencetart6jat. Csavarjuk k1 a forgattyustengely osszes f6csapagyfedei-rogzita csavarjilt, tivolitsuk ei a fedeleket az als6 perseiyekkei egyutt, vegyiik Ie a forgattyiistengelyt, a felso perselyeket 6s a Mts6 csapagyon leva vezeto feigytiruket dbra. A sebessegvallo bemen6lengelye go kiemelese a forgauytlsiengelyb61 az A.40006/3 jelg A.40006/1 jelu kinyomoszersziunmal 14

14 A MOTOR OSSZESZERELESE A lemosott es megtisztltott hengert6rnbot helyezziik szerei6ill.lv{myra, es csavarjuk be a hianyzo tocsavarokat. Helyezziik be a kozeps6 csapagy f6szkebe es fedelebe a bels6 fehiletiikon be nem metszett csapagyperselyeket. A tobbi csapagyfeszekbe es fedelbe a bels6 feluletiikon bemetszett csapagyperselyeket helyezziik be. Helyezzuk a f6csapagyakba a forgattyustengelyt, he1yezzuk a Mts6 tamasz feszkebe a ket tamasztof gyurut (2-12. abra). Ezek vastagsaga fe1e1jen meg a "F gattyustengely es a 1endkerek" c. fejezetben feltiintet ertekeknek. He1yezziik be a focsapagyfede1eket a jel seiknek rnegfeleloen (2-13. abra). Megjegyzes: Behelyezes e16tt kenjuk be rnotorolajjai a forgattyustengely csapagyperselyeit es tamasztofelgyuruit, valamint a dugattyukat es a tbmszelenceket. Figyelmeztetes! A tarnasztofeigyuruket ugy he1yezzuk el, hogy h nyaik a forgattyustengely tarnfeluletei fe1e nezzenek. He1yezziik be a tomszelence tart6jat (2-14. abra) tbmszelencevel, a tomft6alatette1 es a tenge1ykapcsoloh mellso fede1et rogzito csavarokkal. A ket kozpontos perselyre he1yezziik ra a tengelykapcso1ohaz 6 mel fedelet (I. a abrm). Imdkerek "li'l1kop ellger 1&;ene1 el fel cibra. A tamaszl6 felgyuruk bebelyezese a bats6 csapagyra dbra. A forgattyustengely hats6 tomszelencejenek tarl6ja. Nyilakkal jelolik a blits6 illeszt6 bordail 5 2-l3. libm. A f6csapagyfedelekjelolesei (a jelolesek JeoJvasasat a motor elsa resze fel61 kezdjilk el) libra. A dugattyugyurcikkel szerelt dugatlyll bebelyezese a hengerbe a jew keszlelbal yell szerelohilvellyel 15

15 A lendkereket a forgattyustengelyre ugy helyezziik d., hogy a lendkereken lathato jeloles (kupos bem6lyedes) egy vonalba essek a negyedik henger forgattjucsapjanak tengelyeve1. Rogzitsiik a lendkereket az A.60330jR jew rogzitevel, es erositsiik a forgauyustengely peremehez. A jew keszletbol vett hiively segitsegevel helyezziik a hengerekbe a dugattylikat a hajt6rudakkal (2-15. abra). }~igyelmeztetes! A dugattyucsapszeg furata a dugattyun 2 mm-re el van tolva. Ezert amikor a dugattyukat a hengerbe helyezziik, a dugattylikon leva "D" jelolest forditsuk a motor else resze fele libra. A vezertengely csapagyhazat rogzlta tac rneghuzasi sorrendje \!!JF Helyezziik be a perselyeket a hajt6rudakba es a hajtorudak csapagyfedeleibe. KapcsoIjuk ossze a hajt6rudakat a forgattyustengely hajtorudcsapjaival, helyezziik fel a csapagyfedeleket, es hlizzuk meg a hajt6rudcsavarokat. Hlizzuk rei a forgattyustengelyre a lanckerekeket. Helyezziik be az olajszivatty6 hajt6tengelyet, es rogzitsiik a tamkarimaval. A hengertombon leva ket vezetaperse1y segitsegevel helyezziik a hengert6mbre a hengerfejet a tomitoalatettel Meghatarozott sorrendben (2-16. abra), k6t fogassal huzzuk meg a rogzitecsavarokat : - el6zetesen huzzuk meg az 1-10 csavarokat (2-16. abra) 4 mkp nyomatekkal; - veglegesen huzzuk meg az 1-10 csavarokat ugyanilyen sorrendben 11,5 mkp nyomatekkal, illetve a 11 csavart 3,8 mkp nyomatekka1. He1yezziik a csapagyhazzal osszeszerelt vezertengelyre a lanckereket, es forditsuk el a vezertengelyt ugy, hogy dbra. A forgattyustengely lanckereken es a leva beallitasi jelojesek egybeesesenek ehen6rzese dbra. A hengerfejcsavarok rneghuzasi sorrendje a hinckereken lev6 jeloh~s a csapagyhazon leva je16lessel szemben helyezkedjen el (1. a abnit). Vegyiik Ie a lanckereket, es a tenge]y helyet nem valtoztatva, helyezziik a csapagybazat a hengerfejre, majd rogzitsiik meghatarozott sorrendben meghuzva (2-17. abra) az anyakat. Helyezziik el a hengerfejen a lanc-iengescsillapit6t. Helyezziik fel a vezertengely hajt6lancat: - forditsuk el a lendkereket ugy, hogy a forgattyustengelyen leva lanckerek je16lese szembe keriiljon a hengertombon leva jel61essel (2-18. abra); - helyezziik fel a Iancot a vezertengely Ianckerek6re, es vezessiik be a hajtas terebe. Ugy allitsuk be a lanckereket, hogy a rajta leva je16les egybeessen a csapagyhazon leva jelolessel (2-19. abra). A lanckerek rogzit6 csavarjat ne huzzuk meg iitkozesig; libra. A vezertengely lanckereken es a csapagy beallitasi jelolesek egybeesesenek ellen6rzese f - jeloles a Idnckereken; 2 - jeloles a csapdgyh:hon 16

16 nyilk - az olajszivattyu hajt6tengelyere helyezziik ra a lane kereket anelkiil, hogy a rogzftoesavart veglegesen meg huzmlnk; - szereljiik be a lanefeszito esusz6sarut es a lanefeszi lot. A zar6anyitt ne huzzuk meg iitkozesig, igy a lane feszit6 dugattyujanak rug6ja ossze tudja nyomni a esusz6 sarut. A hengertombbe esavarjuk be a vezertengejy lane hataro16 esapjitt; - a forgattyustengelyt forgassuk el Ht fordulattal a motor forgasi ininyaban. Ez biztosftja a I<'me eppen sziik seges megfeszheset. Ellenorizziik, hogy egybeesnek-e a je16lesek a forgattyllstengely 1<'mekereken es a hengertom bon (2-18. abra), valamint a esapagyhitzon es a vezer tengely lanekereken (2-19. abra); - ha a jelblesek egybeesnek, rogzitsiik a lendkereket az A.60330jR jew r6gzitovel (2-10. a bra), veglegesen huz zuk meg a l<inekerekrogzit6 esavarokat, a lanekerekfeszfto zar6anyat, es hajtsuk Ie a lanekerekr6gzito esavarok biz tosit6 alittetjeinek szeleit. Ha a jel6lesek nem esnek egybe, a lancbehelyezesi muveletet ismeteljiik meg. A.llitsllk be a vezertengely vezerl6biitykei es a szelepemelo karok kozbtti bezagot. Helyezziik ei a hengertbmbon a vezermuhit.z fedelet (2-20. abra) az almettel es a tomszelencevei anelkih, hogy meghuznank a csavarokat es az anyikat. Helyezziik fel az ekszljlarcsal a forgattyustengely vegere, csavarjuk 1'a az inditok6rmot, es huzzuk meg a vezermiihaz fedelet rogzit6 csavarokat es anyakat. Tegyiik a helyere az olajszur6t, es Hzzel esavarjuk be a hengertombon levq esonkba. Helyezziik fei a forgattyuhiz-sze1l6z6 olajlevalaszt6jat, h6rgszelepenek fedelet, es erositsiik fel az olajlevalaszt6 visszavezet6 esovenek rogzit6elemet. Szerelji.ik fel az olajszivattyut es az olajtekn6t a tomit6 alalellel. Szereljiik fel a kipufog6-gyujt6esbvet, a sziv6es6vet es a meleg leveg6t sziv6 esonkot. Szereljiik fel a vizszivattyut. Helyezziik fel a hengerfejre a fut6radiatorhoz vezeto csovel es a vizkopenybol kivezet6 1 esoesonkot (2-5. abra). Rogzitsiik a vizszivattyuhoz es a kipufog6-gyujtacs6h6z a fgt6berendezes radiatoranak elvezet6 es6v6t. Szereljiik fel a termosztatot. Szereljiik fel a generittor tart6konzoljitt es a genenhort. HelyezZ'iik ra az ekszijat az ekszijtaresakra, es illitsuk be a feszesseget dbra. VezermGfedeJ. NyilakjelOlik. a fedeles a forgattyust ekszijl<i.rcsajanak egymashoz viszonyitott befllhtasat szolgal6 helyez6bordakat Csavarjuk be a meromuszerek jelad6it. Szereljiik be az olajszivattyut es a gyujtaseloszt6t fogaskereket. Szereljiik fel a gyujtaseloszt6t, es szaba zuk be a gyujtast. Csavarjuk be a gyujt6gyertyaka Iyezziik ra a gyertyakra az A jew kulcsot, es matekmer6 ku1cs segitsegevel huzzuk meg. Szereljiik fel a tiizel6anyag-tapszivattyut "A tii anyag-tapszivattyu" cimu fejezet utasitasai szerint. A tomitoaiatetekkei egyiitt helyezziik fel a hoszig 1emezt es a karbunitort, majd esatlakoztassuk a tii anyag-vezeteket a karburatorhoz. Szereljiik fel a hengerfejfedelet a tomitoahi egyiitt. A legszuro hazara helyezziik ra a t6mloit, szerelj a karburatorra a 1egsziiro hazat a tomitoalatettel eg helyezziik be a tamaszt6lemezt, es rogzitsiik a hit.zat varanyakkal. Helyezziik be a szuraelemet, es rogz a szura fedelet. Toltsiink motorolajat a hengerfejfedeien leva bet nyilasba. A MOTOR FEKPADI VIZSGALATA leva Miutan felszereltiik a motort a fekpadra es beinditottuk, ellenorizziik: - nincs-e viz- vagy tiizel6anyag-szivargas a csatlakoz6 a1katreszek kozott, a esovezetekek k6teseinel es a tomitese - az olajnyomast; - a gyujtas beallitasat; - az iiresjarati fordulatszamot; - a motor zavartalan iizemet. Ha olajszivargast eszielunk hengerfej es a hengerfejfedel k6zotti tomftoalatetn61 vagy a motor olajteknoje, a h gerl6mb es a fedelek kozotti tomiioalateteknel, huzzuk meg a rogzit6csavarokat az ajinlott nyomatekkal. Ha az szivirgas nem szunik meg, ellenorizziik, megfc1eloen hejyeztiik-e el a tomitoajat6tet. es sziikseg eseten esereljiik almetet. Ha hibakat esz1elunk, a vizsgalatok folytatasa elott allitsuk Ie a motort, es javitsuk ki a hibakat. Nem szabad figyejmen kivul hagyni azt sem, hogy a vizsgalatok elsa szakaszaban a motor meg nem jar6do Az uj alkatreszek munkafeliiletei kozott a surl6das nagy, es jelentos f6kezonyomatek keletkezik. Az uj alkatresze ke1l6 bejaratasj idore van sziiksegiik. A fentiek kiil6n6sen vonatkoznak azokra a motorokra. amelyeknel dugattyu hajt6rud- es forgattyustengely-esapagyakat esereltek, atk6szoriiltek a forgattyustengely-esapokat, valamint a he furatok tiikbrfeliiletet. 17

17 A fekpadi vizsgilatokmll nem szabad a kijavitott motort maximalis parameterekkel uzemeltetni. fekpadon vizsgaljuk, az alabbi tablazatban k6zbit uzemm6dokat alkalmazzuk: Bejaratasi Idafordulatszam, tartam, I Fekterheles ford/perc perc J. teibjeizat ITerheles nelktil F61terhelessel Teljes terhelessel A motor bejaramsat mindig a gepkocsin, az iizemeltetes kezdeti id6szakaban kell befejezni, betartva az a dasi sebesseget. A MOTOR ELLENORZESE A GEPKOCSIN A motor visszaszerelese utan gondosan ellen6rizzlik az elvegzett javitas min6seget es az osszeszereles helyesseget. Az ellen6rzest diagnosztikai probapadon vegezzuk. A motor beinditasahoz ket vagy harom prcsbalkozas is szukseges lehet, hogy a tuzel6anyag-tapszivattyu fe1toitse a karbmator uszokamnijat. Az usz6kamrat a kezi szivatytyukarral is feitbithetjuk. Jarassuk a motort egy ideig, majd ellen6rizzuk az alabbiakat: - nem szivarog-e a hutofo]yadek vagy a tiizeloanyag a cs6vezetekek csatlakozasainal. Ha szliks meg a csat]akozasokat; - nincs-e olajszivargas; - ellenorizzlik, hogy a karburator-ruuk6 zetek biztositjak-e a fojt6szelep es a legszelep es nyitasat. Ha sziikseges, szabalyozzuk be - ellen6rizziik, hogy elegge feszes-e a v szija. Ha sziikseges, allitsuk be az ekszij fesz - ellenorizzlik, hogy megbizhatoan erin villamos berendezesek vezetekei; - ellenorizzlik, hogy a muszerfalon meg kbdnek-e a jelzolampak. A HENGERTOMB A hengert6mb f6bb meretei a abran lathatok. ALTALANOS TISZTiTAs ES A.TNEZES Mossuk at a hengertombot ]emoscsoldatot tartalmaz6 teknoben. Dtana nyomas alatt mossuk at a hengertcimbot az oldat suganival, hogy a belsa olajcsatornakba keriilt szennyez6dest eitavolitsuk. Suritett leveg6vel gondosan fuvassuk at es szaritsuk lei az egesz hengertcim bat, kulanosen az olajcsatornak rendszeret. Vizsgiljuk at a hengertomb6t. Ha a csapagyperselyfeszekben vagy a hengert6mb mas helyein az olajcsatornakon athaladcs repedesek vannak, a hengertbmb6t ki kell se]ejtezni. HENGEREK Ellenorizziik a hengerek bels6 tiikorfeliiletet. Ha jelentektelen karcokat fedeziink fel rajtuk, elegend6 a honolofejre feltekercselt finomszemcses csiszolovaszonnal Iecsiszolni oketo EIlen6rizziik, hogy a henger es a dugattyu k6z6tti hezag nem haladja-e meg a 0,15 mm-t. Az ellenorzes modjat a "Dugattyuk es hajtorudak" c. feje tetjuk. Ezutan merjuk meg a hengerfurat atm abra) harom sikban, a motor hossz- es kere (2-23. abra). Megjegyzes: A hengerfurat atmeraje 0,0] mm-es fok oszmlyba van sorolva: A, B, C, D, E. A hen nak je16lese a t6mb also sikjan talilhato Ha a kopas merteke jelentektelen (0,15 m e]egendo, ha a hengereket Mkaszariiljiik; ha haladja a 0,15 mm-t, hengerfu:cast kell vegezn maximalis erteke a nevleges atmer6hoz kep~s hatja meg az 1,0 mm-t. A felfudst es honolast a dugattyuk jav (0,4--0,7-1,0 mm) meretnbveles alatt kell elveg figyelembe a dugattyu es a henger k6zbtti 0,06 szerelesi hezagot. A hengerk6szbrulest elaszor kozepes, szemcsezettsegi! koszoruvel vegezzuk el. A v letkikepzeshez hcsnolofejre tekercselt finoms szolovaszonnal csiszoljuk at a henger munka 18

18 ttirete I~k lll-es..finom felii ~ csi ~t. A MI 6-76,01-16,01 C'16,0~-76,03 D 76,03-16.o~ f'76,oiy-1~05 hala- 2-2/. libra_ A hengertomb f6 meretei A HENGERTOMB HENGERFEJJEL ALKOTOT1' OSZTOSIKJA dbra. A hengerek merese furatmer6vel 1 - a furatmero; 2 - a furatmero be:illllasa nul!>lr. el.lonnal sagt61 vale elteres meghaladja a 0,1 nun-t, az osztos le kell k6sz6riilni. Ugyeljiink ra, hogy a leheto legke sebb femet tavolitsuk el. A hengert6mb a hengerfejjel alkotott oszt6siknal deformal6dhat. Ezert festekkel bekent ellenorzolapon ellenorizni kell, hogy mely reszeken ke1l a femet eltavolitani. Az oszt6s1kot vonalz6 es Mzagmero segitsegevel is ellen6rizhetjiik. A vonalzot a hengert6mb bazisfeliiletenek mindket atloja iranyaban helyezziik el, majd pedig k6zepen hossz- es keresztiranyban allitsuk be. Ha az egysiku rsmer (2-22. yrban ~, ~~ f ~ t% ~ ~ 2 al at tllilya Anrli). van), meg Ji'uras illad '" 3 >n dbra. A hengerek meresenek vazlata A ~, B - a m~n!.ek inlny.; 1, 2 es J - a meres; ovek szama libra. A hengerek meretcsoportjanak jelolese a hengertomb 19

19 DUGATTYUK ES HAJTORUDAK A dugattyu-hajtorud csoport fobb meretei a abran talalhat6k. --I'.~ - l; 21. 9/32 JI 121,970 21,974 /21; ,974 22l, U J 2', 91B 321,990 21,982 21, dbra. A dugallyu, a hajlorud, a dugattyllcsapszeg es a dugattyugyuruk fa meretei A DUGATTYUCSAPSZEG KISAJTOLASA A TISZTITAS Tavolitsuk el a dugattyli feneker61 es a dugattyugyuriik hornyaib61 a kokszlerak6dasokat, a dugattyu beisejeben es a hajt6nldban lev6 ken6csatornakbol az osszes lerak6dast. Gondosan ellen6rizziik, hogy az alkatreszek nem sertiltek-e meg. Semmif6le repedes nem turhet6 meg a dugattyun, a dugattyugyuriik6n, a csapszegeken, a hajt6 rudon es a csapagyfedeien. Az iiyen repedesek az alkatresz cserejet teszik sziiksegesse. Ha a csapagyperselyeken mely karcok vannak, illetve ha a perselyek tll1sagosan megkoptak, ujakkal csereljiik ki 6ket. ' Megjegyzes: A dugattyucsapszeget kisajtolassal tavolhjuk el, az A jew tuske es hengeres bemelyedessel ellatott bak felhasznalasavai. Ez utobbira helyezzuk ra a dugattyut. A csapszeg kisajlolasa el6tt Ie kell venni a dugattyu gyiiriiket. A leszerelt alkatreszeket ismet fel lehet hasznalni, ha hibatlanok. Ezert a szetszereles so ran az alkatreszeket csoportosftani kell, hogy az osszetartoz6 szerelesi egysegeket ne keverjiik ossze. A kiilso atmero alapjan a dugattyukat 6t soroljak (A, B, C, D, E), osztalyonb~nt 0,01 m seggel, a dugattyucsapszeg furatmerete szerint rom kateg6riaba, kategoriankent 0,004 mm gel. A dugattyu osztalyat (betii) es a dugatty furatanak kategoriajat (szam) a dugattylifenekb Dugattyllkat tartalek alkatreszkent A, C, E ban szallitanak. Ezek a kateg6riak eh~gsegesek hengerrel valo parosftashoz, mivel a dugattylik rek osztalyba sorolasanal bizonyos meretatfe maztak. A dugattyu megvalasztasanal az a fontos, h sftsuk a megfelel6 szere16si hezagot a dugattyli e koz6tt. Ezt hezagmer6vel merik a hengerfal es helyezett dugattyu koz6tt (2-26. abra). A DUGATTYU ES A HENGER KOZOTTI REZAG ELLEN6RZESE A dugattyu es a neki megfelel6 henger altalaban azonos osztaiyba tartozik, ugyanfgy a dugattyu es'a dugattyucsapszeg azonos kateg6riaba. 20

20 A dugattyu es a henger kozotti szerelesi hezag a dugaltyucsapszegre meraleges sikban, a dugattylifenekt61 52,40 mm tivolsigon merve 0,06-0,08 mm legyen. A legnagyobb megengedheto hezag (kopis eseten) 0,15 mm. 18,930 78,940 78,950 18,960 78, sztalyba kiiliinbedig hi 'Iiinbsegt'Sapszeg n jeliijik. ilteg6riaarmelyik 's henge 'sl alkal gy biztoa henger hengerbe A DUGATTYU Its A DUGATTYUCSAPSZEG KOZOTTI HEZAG ELLENORZESE A dug,attyuc~apszeget besajtoltak a hajt6nld fels6 fejebe, es szabadon elforoghat a dugattyucsapszeg-szemekben. A dugattyucsapszeg es a dugattyucsapszeg,-szem furata kozotti legnagyobb megengedett hezag (kopas rniatt) 0,05 mm. Megjegyzes: A dugattyucsapszegeket kiilsa itmer6jiik szerint 0,004 mm-enkent harom kateg6riaba osztjuk. A kateg6 riikat a csapszeg homlokoldalan szinjelzes mutatja: kek jelzes - elsa kategoria, zold - masodik, voros - harmadik. A dugattyl1csapszeg es a dugattyll illeszkedeset a kovelkez6keppen ellenarizziik: a motorolajjal elozetesen bekent dugattyucsapszeget behelyezziik a dugattyucsapszegszcm fmataba. A megfelel6 illeszkedes feltetele, hogy a dugattyucsapszeget hiivelykujjal egyszeruen be tudjuk nyomni a furatba (2-27. abra), es ne essek ki a dugattyt'icsapszeg-szembol akkor sem (2-28. abra), ha a dugattyul olyan helyzetben tartjuk, hogy a dugattyucsapszeg tengelye fiigg6leges.!fa a dugattyucsapszeg a csapszemb61 kiesik, a kovetkczo kategoriiju csapszeggel kell kicserelni. Ha a dugatytyuban harmadjk kateg6riaju csapszeg volt, akkor ki kell cserelni a dugattyul es a csapszeget libra. A dugatlyucsapszeg il1eszlesenek eijenorzese A DUGATTYU ES A DUGATTYUGYURUK KOZOT HEZAG ELLENORZESE A magassagi hezagot a hornyok es a dugattylig kozott a abran lithato m6don ellenarizziik, m a dugattyugyurut behelyeztlik a megfelel6 horonyb A felsa kompresszi6gyuru szerelesi hezaga 0,077 mm legyen, a masodik gyurue 0,025-0,057 m olajlehuz66 0,020-0,052 mm. A legnagyobb meg heta hezag mindharom esetben, kopis eset6n 0,1 A dugattyugyiiru hasitasi hezagat Mzagmer6-k6s ellenorzik, a gyiirfit olyan kalibral6 hengerbe ny melynek furatatmer6je egyenl6 a gyiirii nevieges a jevei, ± 0,003 mm turessel. A h6zag 0,25-0,40 mm hatirok kozott legyen. Mzag nem eleg nagy, reszeljiik Ie az iueszked6 feliil ha nagyobb a megengedettnel, csereljiik ki a dug gyfir ut libra. A dugattyucsapszegel - helyes iijeszll~snel - huvejykujjunkkal belolhaljuk libra. A dugallyugygrgk es hornyok kozolli hezag elle 1 - dugatlyugyuru; 2 - dugallyu; 3 - hezagmerilkeszlet 21

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz - 1 - I. Bevezetés A Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D és B1-17D olyan négy kerék meghajtású, többcélú kerti traktor, ami a kertészetek,

Részletesebben

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Ez a dokumentum a Kelet-Agro kft szellemi tulajdona. A leírás bármelyik része, vagy egésze csak a Kelet-Agro kft írásos engedélyével másolható vagy

Részletesebben

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása Verzió: 02/2002 Dátum: 2002. október Fordította: Dvorák László -2 1. ábra. Kézi mûködtetésû flap Rögzítse az (A) helyezõ fülekkel szerelt (igény esetén

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 02 Autószerelő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a vizsgafeladat

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA GÉPELEMEK A gépeket alkatrészekb l, gépegységekb l állítják össze. A gépelemek olyan szerkezeti egységek, amelyek a különféle gépeken a gép rendeltetését l függetlenül azonos feladatot látnak el. GÉP Gépegység

Részletesebben

MANFORD MF-B170 MANFORD MF-B180 MANFORD MF-B185 Alaplemezes marógép Gépkönyv

MANFORD MF-B170 MANFORD MF-B180 MANFORD MF-B185 Alaplemezes marógép Gépkönyv MANFORD MF-B170 MANFORD MF-B180 MANFORD MF-B185 Alaplemezes marógép Gépkönyv NCT Ipari Elektronikai Kft. 1 / 32 Dátum:2013.06.14. 1. FEJEZET: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 1. A szerszámgép kizárólag fém munkadarabok

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához Vetor László Richard AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához A tansegédlet felépítése A bemutatón belül az RD-33 hajtómű

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz

Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz 2 Műszaki adatok: DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagoló beállítható töménység: 0,2 2 % átfolyó vízmennyiség: 10 l/óra 2,5 m 3 /óra víznyomás: 0,3 6

Részletesebben

Az 2,0 literes PD-TDI motor

Az 2,0 literes PD-TDI motor Az 2,0 literes PD-TDI motor Dr. Nagyszokolyai Iván, X-Meditor Autóinformatika, 2008 - furatnöveléssel lett 2 literes, 103 kw-os az 1,9- es, 96 kw-os alapmotorból, - 16 szelepes, 2 vezértengelyű, keresztáramú

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Tilos az értékesítése! www.jawamoped.hu. BABETTA se. egédmotorkerékpár 210, 225 típus

Tilos az értékesítése! www.jawamoped.hu. BABETTA se. egédmotorkerékpár 210, 225 típus BABETTA se egédmotorkerékpár 210, 225 típus HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GYÁRTÓ: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a BABETTA 210, 225 típusú mopedhez ZMV KOVA MOTOR, a. s. 946 03 KOLÁROVO SZLOVÁKIA TARTALOM: Bevezető Műszaki

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek ellenőrzése, beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30

Részletesebben

Karbantartási jegyzőkönyv

Karbantartási jegyzőkönyv Karbantartási jegyzőkönyv Lajstromjel: HA- Tulajdonos: Jelölje meg a megfelelő típust! Üzembentartó: Repülőgép típ.: SF-25 B/C/D/E Gyári szám: Gyártási év: Motor: Gyári szám: Gyártási év: Légcsavar: Gyári

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez

Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez 99.48.06-B Magyarországi képviselet: Becker Kft 1113 Budapest, Diószegi u. 37 Tel: 372-7332 Fax: 372-7330 e-mail: info@beckerkft.hu

Részletesebben

Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz

Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz - 1 - Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Biztonsági, környezetvédelmi és tűzbiztonsági rendszabályok 3. A traktor felépítése 3.1 Műszerfal és kezelő szervek 3.2

Részletesebben

Kétszárnyú hidraulikus kapunyitó motor - Beszerelési útmutató

Kétszárnyú hidraulikus kapunyitó motor - Beszerelési útmutató Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA MULTI PRO NS Kétszárnyú hidraulikus kapunyitó motor - Beszerelési útmutató Axovia Multi Pro NS Összeszerelés Tartalom Alap típus 1. Biztonságtechnikai ajánlások

Részletesebben

Az 1,9 literes PD-TDI szerelése. Hengerfej, hengerfejtömítés Forgattyús hajtómű Siklócsapágyak

Az 1,9 literes PD-TDI szerelése. Hengerfej, hengerfejtömítés Forgattyús hajtómű Siklócsapágyak Az 1,9 literes PD-TDI szerelése Hengerfej, hengerfejtömítés Forgattyús hajtómű Siklócsapágyak Dr. Nagyszokolyai Iván, X-Meditor Autóinformatika, 2008 Figyelem! 2 szelepes motorokhoz: A színkóddal fém

Részletesebben

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7.

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. GÉPKÖNYV a RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. Tel:(361) 46 76 300 Telefax:(361) 46 76 309 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ADATLAP...3 1. EMELÉSI ÁBRA...4

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Szakmai ismeretek II.

Szakmai ismeretek II. Szakmai ismeretek II. Gépjármő motorok III. rész 2007. november 8. Dr. Németh Huba Szabó Bálint BME Gépjármővek tanszék 1 Belsıégéső motorok felépítése 2007. november 8. Dr. Németh Huba Szabó Bálint BME

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HE 58-2001 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus adatbázisában

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

Háromszemélyes hinta csúszdával Termék szám:1167

Háromszemélyes hinta csúszdával Termék szám:1167 SZERELÉSI- ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS: Háromszemélyes hinta csúszdával Termék szám:1167 HINTAVÁZ HINTA MEREV-HINTA CSÚSZDA 01/14 1 READ THIS FIRST!!! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ha törött vagy

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL E/ECE/324 }Rev.1/Add.20/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1992. szeptember 11. ENSZ-EGB 21. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: BEVEZETŐ, BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK... 1.1. FIGYELMEZTETŐ ÁBRÁK, FELIRATOK... 1.2. A FIGYELMEZTETŐ FELIRATOK ELHELYEZKEDÉSE... 1.3. BIZTONSÁGI

Részletesebben

A motor és segédberendezései

A motor és segédberendezései A motor és segédberendezései MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE A MOTOR FELSÃ ÉS ELSÃ RÉSZE KEVERÉKKÉPZÉS ÜZEMANYAGELLÁTÁS - SZIVATTYÚK KÖRNYEZETVÉDELEM INDÍTÓMOTOR - TÖLTÃKÖR BEFECSKENDEZÉS - GYÚJTÁS HÙTÃRENDSZER

Részletesebben

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 SZERELÉSI- ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS : KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 HINTAVÁZ HINTA 01/07-1 - READ THIS FIRST!!! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ha törött vagy hiányos a csomag tartalma,

Részletesebben

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A HU MAGYAR törzsfájl g60 TEN, TEL K085109A 0814 Ezennel kijelentjük, hogy az alább megnevezett termék klalakitésa és épitési módja alapján, valamint az általunk forgalmezott kivitelben megfelel az idevágó,

Részletesebben

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató 16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató Fontos javaslat: kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat mielőtt hozzákezdene az összeszereléshez, és fogadja meg a karbantartási

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

Telepítési segédlet 6 lépcsős víztisztítóhoz

Telepítési segédlet 6 lépcsős víztisztítóhoz Mire lesz szükség? Szerszámok, TDS mérő, nyomásmérő, szűrőkulcs, gép, tartály, csaptelep. Telepítési segédlet 6 lépcsős víztisztítóhoz Telepítés folyamata A hálózati nyomás mérése (3 és 7 bár közötti érték

Részletesebben

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás M típusú fokozatkapcsoló Üzemeltetési utasítás 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Általános elöírások 1.1 Biztonsági elöírások 5 1.2 Elöírásszerü használat 5 2 Felépítés/Kivitelek 6 3 Szállítás 7 4 A fokozatkapcsoló

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Dönthető fali tartó sík képernyős televíziókhoz Maximális terhelhetőség: 50kg(110lbs) MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést!

Részletesebben

Puritan Bennett. 800-as sorozatú ventilátor kompresszor kocsihoz 800-as sorozatú ventilátorállvány kocsihoz. Ellenőrizze a csomag tartalmát

Puritan Bennett. 800-as sorozatú ventilátor kompresszor kocsihoz 800-as sorozatú ventilátorállvány kocsihoz. Ellenőrizze a csomag tartalmát Szerelési útmutató Puritan Bennett TM 800-as sorozatú ventilátor kompresszor kocsihoz 800-as sorozatú ventilátorállvány kocsihoz Ellenőrizze a csomag tartalmát Ellenőrizze, hogy a csomagban benne van-e

Részletesebben

A mértékegységek USA-beli egységekben vannak, hacsak másképpen nem jeleztük.

A mértékegységek USA-beli egységekben vannak, hacsak másképpen nem jeleztük. Köszönjük, hogy a RollcarT-V készüléket megvásárolta. Kérjük, gondosan olvassa el ezt a kezelési útmutatót, hogy a gépet megfelelően tudja használni. Ennek elmulasztása személyi sérülést és/vagy anyagi

Részletesebben

A medenceborító bármely irányba történı mőködtetése elıtt távolítsuk el a medencébıl az autómata medencetisztító berendezést!

A medenceborító bármely irányba történı mőködtetése elıtt távolítsuk el a medencébıl az autómata medencetisztító berendezést! automata medencetisztító berendezésekkel kapcsolatos tanácsok minden medencében lévı berendezésünk esetében IL tipus a medencében RNU típus a medence hátsó falának aljába süllyesztett fülkében RNO típus

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki szakterület

Részletesebben

Technikai Mérések és Ellenőrzések Módszertana

Technikai Mérések és Ellenőrzések Módszertana Technikai Mérések és Ellenőrzések a Segédlet a mérések lefolytatásához Készítette: Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Technikai Bizottsága Jóváhagyta: Az MNASZ Intéző Bizottsága Közzétéve: 2013.október

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz SÜDDEUTSCHLAND COMPTEUR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Telefon: (36 1) 250 5060 Telephely: Óbudai Telefax: (36 1) 368 8412 Hajógyári Sziget E-mail: compteur@axelero.hu Postacím: 1306 http://www.compteur.hu

Részletesebben

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 6. TENGELYKAPCSOLÓK A tengelykapcsoló két tengelyvég összekötésére, forgatónyomaték továbbítására szolgáló, összetett gépelem. A tengelykapcsolók

Részletesebben

IK - 435. Vezetıtér és környezete

IK - 435. Vezetıtér és környezete IK - 435 Vezetıtér és környezete 1 mőszerfal 2 vezetı melletti szerelvényfal 3 kombinált karos-irányjelzı kapcsoló 4 kulcsos világításkapcsoló 5 vezetıülés 6 kormányoszlop 7 fıkapcsoló tábla (kívülrıl

Részletesebben

HYUNDAI BARKÁCS FÚRÓ- MARÓGÉP

HYUNDAI BARKÁCS FÚRÓ- MARÓGÉP HYUNDAI BARKÁCS FÚRÓ- MARÓGÉP HYD- DM130 Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség Hálózati frekvencia Motor teljesítmény A főorsó 12 mm A főorsó sebességeinek száma A főorsó üresjárati sebessége

Részletesebben

Ládaderbi-járgány kis autóversenyzőknek Fúrás, csavarozás és padlógáz!

Ládaderbi-járgány kis autóversenyzőknek Fúrás, csavarozás és padlógáz! Ládaderbi-járgány kis autóversenyzőknek Fúrás, csavarozás és padlógáz! Lóerő ugyan nincs benne, de szenvedély annál több: a ládaderbi-járgány megdobogtatja a kis autóversenyzők szívét. 1. Bevezetés Ugyan

Részletesebben

HÁZTARTÁSI VARRÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÁZTARTÁSI VARRÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SP100 sorozat HÁZTARTÁSI VARRÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mielőtt használatba venné a varrógépet, figyelmesen olvassa át ezt az útmutatót, és mindig tartsa be az utasításokat. Tartsa kéznél ezt az útmutatót,

Részletesebben

Vizsgatételek CE kategória

Vizsgatételek CE kategória I.1. Az üzemi légfékberendezés működésének ellenőrzése Vizsgatételek CE kategória - Mutassa meg a kétvezetékes pótkocsi légfék (gépes és pót) szerelvényeit, ismertesse feladatukat! Gépes kocsi: légsűrítő

Részletesebben

5, 7 és 11 vágólapátos Reelmaster

5, 7 és 11 vágólapátos Reelmaster Dokumentum szám: 3350-289 B felülvizsgálat 5, 7 és 11 vágólapátos Reelmaster Modell szám 01005 - Sorozatszám 240000001 és későbbi Modell szám 01007 - Sorozatszám 240000001 és későbbi Modell szám 01011

Részletesebben

SM2000 SM2000M SM2000T

SM2000 SM2000M SM2000T SM 2000 Modellek és leírások SM 2000 Elektromechanikus fogaskerekes motor olajkádban 2000 Kg-os kapukig száraz mechanikus tengelykapcsolóval, elektromos fékkel és manuális vészkioldóval. Tartozékok: kondenzátor,

Részletesebben

Modello ML25. Matricola XXXX Anno di costruzione XXX. GIRI MAX 700 made in Italy

Modello ML25. Matricola XXXX Anno di costruzione XXX. GIRI MAX 700 made in Italy OFFICINE CARPI SRL Poviglio-RE-italy- ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV AZ ML 20 ML 25 ML 300 TÍPUSÚ SZIVATTYÚKHOZ TARTALOMJEGYZÉK 0. BEVEZETÉS 3. TELEPÍTÉS 6. MEGHIBÁSODÁS, SZÉTSZERELÉS 1. AZONOSÍTÓ,

Részletesebben

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG Kezelési utasítás Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A Biztosítjuk biztonságát LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postafiók 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0,

Részletesebben

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás MAKITA FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230 Használati utasítás KETTŐS SZIGETELÉS SPECIFIKÁCIÓK Típus LC1230 A fűrészlap átmérője 305 mm Furat (főtengely) átmérője 25,4 mm Üresjárati sebesség (percenkénti fordulatszám)

Részletesebben

JAVO-STANDARD TÖLTŐGÉP (KONTÉNEREZŐGÉP)

JAVO-STANDARD TÖLTŐGÉP (KONTÉNEREZŐGÉP) SOPRONI EGYETEM Erdőmérnöki Kar ERDÉSZETI GÉPTANI TANSZÉK JAVO-STANDARD TÖLTŐGÉP (KONTÉNEREZŐGÉP) 1999. 2 SOPRONI EGYETEM Erdészeti Géptani Tanszék Tanszékvezető: Dr. Horváth Béla H-9400. Sopron, Ady E.

Részletesebben

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv Fontos biztonsági tanácsok, óvintézkedések Az edzőkerékpárt a maximális biztonság jegyében terveztük és készítettük el. Ettől függetlenül bizonyos biztonsági óvintézkedéseket

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

TR-800/2700 D CNC. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

TR-800/2700 D CNC. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. TR-800/2700 D CNC GÖRGGÉP VASÚTI TENGELYEK FELKEMÉNYÍTÉSÉHEZ ÉS FELÜLETI MINSÉG JAVÍTÁSÁHOZ A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult

Részletesebben

Kezelési utasítás. Rövidtárcsa. Heliodor S & K. LEMKEN GmbH & Co. KG

Kezelési utasítás. Rövidtárcsa. Heliodor S & K. LEMKEN GmbH & Co. KG Kezelési utasítás Rövidtárcsa Heliodor S & K - HU - Biztosítjuk biztonságát! LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02)

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIPUSSZÁM: 401S-BM /Yorker Basic KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott gázkonvektorok el írásában leírtak kizárólag megfelel képesítéssel rendelkez gázszerel k részére készültek B ESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI A

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

Lumination LED világítótestek

Lumination LED világítótestek GE Lighting Solutions Felszerelési útmutató Lumination LED világítótestek Függesztett LED-es armatúra (EP14 sorozat) Jellemzők Hosszú élettartam (50 000 óra névleges élettartam) 5 év jótállás IP30 Száraz

Részletesebben

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AJTÓKHOZ SZERELÉSI ÉS BEÉPÍTÉSI. FIGYELEM: Ügyeljen testi épségére a beépítés során!

ÚTMUTATÓ AJTÓKHOZ SZERELÉSI ÉS BEÉPÍTÉSI. FIGYELEM: Ügyeljen testi épségére a beépítés során! FIGYELEM: Ügyeljen testi épségére a beépítés során! ELLENŐRIZZE: Az ajtó tokja és a falnyílás közötti hézag 10-15 mm között kell 1. ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 1.... vízmérték 2.... állítható kitámasztó

Részletesebben

Szerelési útmutatók. Szerelési útmutatók

Szerelési útmutatók. Szerelési útmutatók Szerelési útmutatók Szerelési útmutatók Szerelési útmutatók, modell 577, 772, 770 és 472 Mindig olvassa el és értse meg az útmutatásokat! Soha ne szerelje le a csövezés egyetlen elemét sem, amíg meg nem

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

INTEX R VÁSÁRLÓI KÉZIKÖNYV

INTEX R VÁSÁRLÓI KÉZIKÖNYV INTEX R VÁSÁRLÓI KÉZIKÖNYV KRYSTAL CLEAR TM MODEL 636 KERINGET SZIVATTYÚ 220-240 V~, 50 Hz, 165 W H max 1.0 m H min 0.19 m IPX5 Max. vízhmérséklet 35 C Ne felejtse el kipróbálni a többi Intex termékeket:

Részletesebben

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-2.6PA; JS-2.6PB 2.65 m 2 -ES SÍKKOLLEKTOROK FERDE TETİRE TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSÉHEZ 02/2009 A szerelés megkezdése elıtt kérjük elolvasni! 1 1. Bevezetı információk: Villámvédelem Amennyiben

Részletesebben

MODELLEZÉS I. 1. Házi feladat. 1. Házi feladat témája: Kötıelemek, kötések rajzolása, elıírása

MODELLEZÉS I. 1. Házi feladat. 1. Házi feladat témája: Kötıelemek, kötések rajzolása, elıírása MODELLEZÉS I. 1. Házi feladat 1. Házi feladat témája: Kötıelemek, kötések rajzolása, elıírása - Szerkessze meg a sorszámának megfelelı feladatot 1:1 méretarányban A4 vagy A3 as mérető, kerettel és szövegmezıvel

Részletesebben

SPARE PARTS LIST MODEL NO. DPC9501 PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE

SPARE PARTS LIST MODEL NO. DPC9501 PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE SPARE PARTS LIST PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE 001 031130150 Henger/dugattyú, komplett, átm 1 INC. 2 002 031132003 Dugattyú A/B, komplett (1,2 mm 1 INC. 3-5 003 031132050 Dugattyúgyuru, átméro=55x1,2

Részletesebben

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com DE Montage- und Gebrauchsanweisung UK Instruction on mounting and use IT Istruzioni di montaggio e d'uso FR Prescriptions de montage et mode d emploi ES Montaje y modo de empleo PT Instruções para montagem

Részletesebben

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 1. ábra Típus 3274 Beépítési- és kezelési utasítás EB 8340 HU Kiadás 2001. június Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Biztonsági el írások 3 M szaki adatok 4 1. Felépítés

Részletesebben

279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén!

279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! 279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1 Fogalom meghatározások Az autóknak mereven zárt, nem

Részletesebben

Pneumatikus Tárcsafékek

Pneumatikus Tárcsafékek Javítási útmutató C16352 - HU - 005 Pneumatikus Tárcsafékek SB6.../SB7... Axiális- & radiális kamraelrendezésû tárcsafékek RA-SB0002- Tartalomjegyzék.......................................................................

Részletesebben

Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1

Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1 Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AMExC 01.1 Először olvassa

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

PANTANET és FORTINET kerítés

PANTANET és FORTINET kerítés PANTANET és FORTINET kerítés Szerelési útmutató BETAFENCE Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4, Poland tel. +48 77 40 62 200 faks. +48 77 48 25 000 or + 48 77 48 25 007 www.betafence.com Kerítésrendszerek

Részletesebben

OLAJTÖLTÉS. elzárócsappal. Olajbetöltés a tartály tétjén kialakított betölt nyíláson.

OLAJTÖLTÉS. elzárócsappal. Olajbetöltés a tartály tétjén kialakított betölt nyíláson. -kézi eszközök- SAMOA 320 400 Hordozható olajkanna kézi pumpával - 17L 144,32 17L-es ovál keresztmetszet tartály. Nagy átmér betölt nyílás. Nagyviszkozitású olajokhoz is alkalmas. Pumpa: 0.1 L/löket. 1.5m-es

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3 katalógus UNIFIX MAXI palástjavító Felhasználási terület: Csővezetékeken keletkezett lyukak, repedések és porózusos csőszakaszok tömítésére alkalmazható, a Maxi típusok ezen kívül csövek összekötésére

Részletesebben

Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása

Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása Merev kuplungos berendezések Kiegyensúlyozatlanság Motor kiegyensúlyozatlanság Ventilátor kiegyensúlyozatlanság Gépalap flexibilitás

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Ez a Beépítési útmutató a hűtő-fagyasztószekrények bútorzatba való beépítésére vonatkozik és a szakemberek számára készült. A készülék beépítését az

Részletesebben

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK)

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM Kerámia f z felület elektromos t zhely FIGYELEM!. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót..

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dzúró Zoltán. Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú. esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság

MUNKAANYAG. Dzúró Zoltán. Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú. esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság Dzúró Zoltán Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság és felületminőség ellenőrzése, dokumentálása A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti

Részletesebben

Műszaki könyv Kézi tolózárhoz Típus: 200

Műszaki könyv Kézi tolózárhoz Típus: 200 Műszaki könyv Kézi tolózárhoz Típus: 200 1 Műszaki könyv Kézi tolózárhoz 1. Műszaki leírás A berendezés feladata: a tolózáron keresztül darabos szilárd anyagok kiömlesztése. 2 3 A berendezés főbb műszaki

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok Szabó László Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben