..IAviTA51 UTA51TA5 A.~ SZEMEI.YGEPKOCSIBOZ..d. AVTOE P - ZOv.JETU 10-0 Z VA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "..IAviTA51 UTA51TA5 A.~ SZEMEI.YGEPKOCSIBOZ..d. AVTOE P - ZOv.JETU 10-0 Z VA"

Átírás

1 ..IAviTA51 UTA51TA5 A.~ SZEMEI.YGEPKOCSIBOZ.d. AVTOE P - ZOv.JETU 10-0 Z VA

2 VAZ-2121 T1Pusu SZEMELYGEPKOCSI ~ ~ JAVITASI ~ ~ UTASITASA ~ ~ SZSZKSZ AVTOEXPORT MOSZKVA

3 BEVEZETO Ez az utasitds a BA tipusu szemelygepkocsi javitdsi es muszaki karbantartdsi segedeszkoze. A karbantart6 dllomdsok, a gepkocsit uzemeltet6 vdllalatok is a javit6muhelyek mernokei, muszaki szakemberei szdmdra dllitottdk ossze. Az utasitds javaslatokat tartalmaz a hibdk kijav tdsdra, utasitdsokat a gepkocsi jodarabjainak szet- es osszeszereiesere, bedllitdsdra es a kesz tartaiekegysegekre alapozott javitdsra. A kulonbozo alkatdszek kopasanak hatdrertekeire vonatkoz6 adatok t6jekoztat6 jellegiiek. A javitashoz ajanlott specidus szerszdmok is kiszuiekek jegyzeke a meliekletben taldlhalo. OsszeszereIeskor a mellekletben ajanlott nyomatekkal huzzuk meg a csavarkoteseket. A jodarabok es reszegysegek alland6 tokeietesitese kovetkezteben el6jordulhat, hogy az utasitas szovege es abrai egyes helyeken nem egyeznek meg teljesen a gepkocsi szerkezetevel. Az utasitasban a gepkocsi decemberi konstrukci6ja tiikrozodik. A kovetkezo kiadasokban a gepkocsi konstrukci6jdnak valamennyi valtozasdt figyelembe jogjak venni. 3

4 I. RESZ A.LTALA.NOS ADATOK A GEPKOCSI MUSZAKI ADATAI A fer6helyek szama, beleertve a gepkocsivezetot is. 4 Hasznos terheles, kp. 400 Teljes suly, kp A gepkocsi befoglal6 meretei, mm llisd az 1-1. abrat Legnagyobb sebesseg a legmagasabb sebessegfokozatban, km/6: a vezetovel es egy utassal. 132 maximalis terhelessel. 130 Gyorsulasi ida helyb6j, sebessegvaltassal, 100 km/6 sebessegre, sec: a vezet6vel es egy utassal,. 23 teljes tel'helessel, " ". 25 A Jegkisebb fordul~si sugar a kiils6 mells6 kereknyom tengelyvonalao merve, m, ",.. 5,5 A gepkocsival lekgzdhet6 legnagyobb emelkeda, maximalis terhelessej, gyorsftas oelkiil, ax elsa sebessegfokozatban, %,,,. 58 MOTOR Tfpusvaltozat Rendszere. A hengerek szama es elrendez6se. Hengerfurat es dugahyul6ket, rom. A motor 16ketterfogata, liter. Silritesi viszony. Nevleges teljesftmeny 5400 ford/perc fordulatszamon, LE: a GOSZT szerint. a DIN szerint. a SAE szednt. Legnagyobb forgat6nyomatek 3000 ford/perc fordulatszamon, mkp. 212 neg kar ben 4, s 79x 1,57 8, ,4 II - '( ((/ IJ - f~1i ~ = -, = co <0 - II -,\... ~.J ~II ~~ II " 1-1. dbra. A BA lipusvaltozatu gepkocsi f6 meretei (a magassag terheles oelkul merve) 5

5 Legkisebb iiresjarati fordulatszam, ford/perc Gyujtasi sorrend A kezdeti elogyujtas beallitasi szoge, fok 5 Olajnyomas 80 C olajh6mersekleten es a forgattyustengely 5600 ford/perc fordulatszaman, kp/em2 3,5-4,5 EROATVITEL A tengelykapcsolo egytarcsas, szaraz, membranos nyom6rugoval A sebessegvaltomu. mechanikus, haromutas, negyfokozatu atteteli viswnyai: elsa fokozat. 3,242 masodik fokozat. 1,989 harmadik fokozat. 1,289 negyedik fokozat. 1,000 hatramenet. 3,340 Az osztomg. ketfokozatu, tengelykozi differencialzarral atteteli viszonyai: magasabb fokozat 1,2 alacsonyabb fokozat 2,135 a dilferencialmu. kupkerekes, kcl bolyg6kerekkel Kardanhajtasok: a sebesseg a valtomut61 az osztomcihoz. rugalmas tcngelykapesol6val es tiigorg6s esapagyazasu kardancsukl6val az oszlomul61 a mellso es hats6 hidhoz. ket tcigorg6s csapagyazas\l, esusz6villas kardanesukl6 a mellso hidtol a kerekekhez nyitott, azonos szogsebessegu esukl6kkal A mellsa es a hats6 hid fo attetelei. hipoid fogazasu, kupkerekes atteteli viszony. 4,3 dilferencialmg. kupkerekes, ket bolyg6kerekhi FUTOM'O A mellso kerekek felfliggesztese.. filggetlen, keresztiranyil leng6karokon elhelyezett, teleszk6pos, hidraulikus leogesesillapit6kkal es harant stabilizatorokkal A bats6 kerekek felfuggesztese... merev, a koesiszekrenyhez negy hossziranyu 6s egy keresztiranyu bekot6rud koti,' tekercsrug6s, lengescsillapit6i teleszk6posak, hidraulikusak A kerekek. taresas, sajto A kerekpant merete (51 A gumiabrooes. t6mi6s, diago m6rete (6,95- A kormanymg A kormanyszerkezet KORMANYBERENDEZES FEKEK globoid-csiga vel, atteteli v haromelemes ruddal e.s k6t ruddaj, korm leng6- es forg Uzemi fekek: mellsa. taresafek, mo Mtsa. dobfek, onbea Az uzemi fekek mcikodtetese pedalos, hid. Feker6novelO vakuumos, m hat Kezif6k huzalos muko VILLAMOS BERENDEZESE A villamos vezet6kek rendszere... egyvezet6kes, sok negatfv p uzemmodoal egyeniranyit6 aram 5000 f latszamnal 42 es szabadon f M14 x 1,25-6 csatiakozik N6vleges fesziiltseg, V. 12 Akkumulator. kapacitasa 2 Generator. valtakoz6 ar Onindit6. elektromagnes felszerelt, te kw Gyujt6gyertya. A7,5XC tipus KOCSISZEKRENY hordo, harom A kocsiszekreoy t1pusvaltozata A koesiszekreo)' kialakitasa. teljesen fern b 6

6 lgek gy radial gu gorg6 16,4 sszeki:it6 nyomtav }:qrral. okkal II. RESZ MOTOR A motor hossz- es keresztmetszetet a 2-1. es 2-2. abnikon lathatjuk. nyereggel 'kpofakkal val s, ket vel kerekre jramfomi a testhez l!\s kisiilesi per6ra beepitett a leadott ere fordu- Ilpesolasu ~pcso16val enye 1,3 o IlCtte libra. A motor hosszmelszete 2-2. dbro. A motor keresztmetszete esziilt, on A LEHETSEGES HIBAK, OKAIK ES KIKOSZQBQLESDK MQDJAI A hiba aka A hiba javhasanak modja A MOTOR NEM INDUL I. Az onindit6 nem miiki:idik 2. A gyujt6berendezes hibas 3. Nines iizemanyag a karbllf<l.torban: a) eltom6dlek az iizemanyag-vezetekek b) rossz a tiizel6anyag-tapszivattyu 1. Lasd az "OnindH6" e. fejezelet 2. Lasd a "Gyujt6berendezes" e. fejezelet 3. Vegezziik el az alabbiakat: oj mossllk at es fuvassllk ki az (izemanyagtartalyt iizemanyag-vezetekeket b) ellenorizziik a szivattytl mllkodeset es esereljii hibas alkatreszeket 7 ---

7 A hiba oka A hiba javitasanak m6dja A MOTOR MOKODESE NEM EGYENLETES VAGY LEFULLAD URESJA.RATBAN I. A gyujl6berendezes hiba.s 2. Megvilllm:lak a hezagok a vezertengelyen leva butykok es a szelepemel6 himbak koz6lt 3. Rosssz a karbunilor: a) eltomodlek a karburalor fuv6kai vagy j;hatai b) viz kerlill a karburalorba c) a karbun'itor usz6bazilban az tizemanyag (ulfolyik d) az tiresjarali rendszer elallit6dolt e) az indit6berendezes membr~nja nem zar legmentesen 4. Eleglelen (10 kp/cm 2 -nel kevesebb) vagy elter6 (az elteres I kp/cm 2 -nel nagyobb) a suriles a hengerekben 5. A szelepek deformal6dlak vagy beeglek 6. A SZIVOCSO es a karburator vagy a szivocs6 es a hengerfej kozo\\i tomitesen kereszllil szokik a leveg6 7. A leveg6 beszokik az uzemanyag-vezetek megserult csovcn kereszlill A vakuumos feker6novej6hoz vezet6 loml6 megseri.ilt, szivja a ki.ils6 levegot J. Lasd a "Gyujtoberendezes" c. fejezetel 2. Allitsuk be a hezagok helyes ertekel a) surlteh leveg6vel fuvassuk ki a fuvokakat es a b) tavolitsuk el a vizet a karburatorb61, engedji.ik i.izemanyagtartilly i.iledeket c)!asd Jejjebb d) vegezzuk e] az i.iresjarali rendszer beaijitasiit e) cserelji.ik ki az inditoberendezes membranjat 4 Keressuk meg az okot, es szi.intessi.ik meg a hibat nem adja Ie a teljesitmenyi" megnevezesu pontban szerint 5. Javitsuk ki a hengerfejet, es csereljiik ki a szejepe 6. Huzzuk meg a rogzitoanyakat, es csereljuk ki az 7. CsereljLik ki az tizemanyag-vezetek csovet 8. Csereljuk ki a serult toml61 A MOTOR MUKODEsE NAGY FORDULATSzAMON EGYENETLEN I. Az i.izemanyag-vczetekek vagy a karburator (elsosorban a fofuvokak es az emu1zios cs6vek) ell6m6dlek, vagy viz kerlill bejej uk 2. ROSSl a gyujt6berendezes 1. Gondosan lisztitsuk meg a karburillorl; ha a hiba lodik, mossuk at es fuvassuk at az i.izemanyagtar uzemanyag-vezelekeket 2. Lasd a "Gyujtoberendezes" c. fejezetel A MOTOR NEM ADJA LE A TELJES TELJESITMENYT, VAGY NEM KELLOEN REAGAL A GAZADASRA 1. A karhurator fojtoszelepei nem nyilnak ki leljesen 1. Allitsuk be a l'ojloszelepek mukodleto rendszeret 2. Elegtelen a suriles (/0 kpjcm 2 alan van): a) a szelepek beeglek vagy deformaj6dtak b) ategtek a dugattyuk, megserultek vagy eh~gtek a dugattyugyuruk c) lulzollan elkoplak a hengerek es a dugaltyugygruk d) megserult a hengerfej tomitese 3. A vezertengely es a szelepemej6 himbak kozotti hezag megvid lowlt 4. Hibas a karbui<'ttor a) az uzemanyagszint az usz6hazban elter az el6irtt61 b) hibas a gyorsitoszivattyu c) eltomodtek a f6fuvokak d) nem nyilik ki teljesen a legszelep 5. Hibas a tiizel6anyag-tiipszivattyu 6. Tulmelegszik a motor a) esereljlik ki a serult szelepeket b) tisztilsuk meg a dugatlyuk hornyait es a dugalty a kokszt61, a serult gyuruket es dugaltyut esere c) csereljuk ki a dugattyukat, es h6noliissal furjuk hengerekel d) csereljuk ki a tomitest 3. Allitsuk be a megfelelo hezagot 4. Vegezzuk el az alilbbiaka l: a) iillitsuk be az uszot b) ellenorizzlik a szivattyu teljesitmenyet, csereljuk alkatreszeket c) fuvassuk ki a fuvokiikat suritett levegovel d) <i.llitsuk be a legszelep mukodteto rendszerel 5. EIlen6rizziik a szivallyu mukodesel es cserelji.ik ki alkatreszeket 6. Lasd: "A molar lu[melegedese" c. fejezetet 8

8 A hiba oka 7. Rossz a gyujt6berendezes 8. A vezertengely biitykei elkoptak 9. Eltom6dol( a h~gszuro A hiba javitasanak m6dja 7. Lasd a "Gyujt6berendezes" c. fejezetet 8. CsereljUk ki a vezertengelyl es a szejephimbakat 9. CsereJjiik ki a szur6betelet kat A FORGATIYUSTENGELY KOPOG A kopogas altalaban tompa hangu. Otesszama a forgattyustengely fordulatszamanak novekedesevel no. A for tyustengely nagymertekli tengelyiranyu hezaga elesebb tonusu utest ad egyenetlen idoki:izokkel. Ez kiili:inosen az eg letes gyorsitasoknal es lassitasokmll erzekelheto. motor [a1tak teker I. Tulzoll mertekli az el6gyujtas 2. Az olajnyomas alacsony 3. Nagy a hezag a focsapok es a csapagybetetek kozott 4. A filcsapok egytengelyusege megbomlott es ovajitas jelentkezett 5. Nagy a hezag a tamaszto felgyuruk es a forgattyustengely kozotl 6. Meglazultak a lendkerekrogzlto csavarok 1. Anitsuk be a helyes e16gyujtast 2. Lasd: "Elegtelen az olajnyomas ford/perc ford szamon" 3. Csiszoljuk Ie a focsapokat, es csereljuk ki a csapagybet 4. KoszorUljuk Ie a csapokat, es csereljuk ki a csapagybe ket 5. CsereJjUk ki a tamaszto felgyuruket vastagabbakra 6. Huzzuk meg a csavarokat az ajanjott nyomatekkal A HAJTORUDCSAP.AGYAK KOPOGNAK A hajtorudcsapagyak kopogasa altalaban elesebb, mint a focsapagyake. Oresjaratban es a sebessegvalt6 kar helyzet6ben hallhato, a fordulatszam novekedesevel erosodik. A kopogas helyet k6nnyen meghatarozhatjuk, ha so egymas utan kikapcsoljuk a gyujtogyertyakat. ismet [ es ilz J. E1egtelen az olajnyomas 2. Nagy a hezag a forgaltyuscsapok es a csapagybetetek kozott 3. A forgatlyuscsapok ovalitasa vagy kupossaga megn6t1.4. Nem parhuzamos a hajt6rud-csapszegfej es a hajt6rudcsapiigy tengelyvonala 1. Lasd: "Elegtelen az olajnyomas ford/perc ford szamon" 2. CsereljUk ki a betelekel, es koslorliljuk Ie a csapokat 3. KoszorUljuk Ie a csapokat, es csereljiik kj a csapagybet 4. CsereljUk ki a hajt6rudat A DUGATTYUK KOPOGNAK Ez a kopogas altalaban nem hangos, tompitott, a harangszohoz hasonlit; oka, hogy a dugattyu a hengerhez ver Legjobban hallhato alacsony fordulatszamon es terheles alatt. vuniket. ki l a I. Megn6lt a hezag a dugattyuk es a hengerek kozott 2. Nagy a hezag a dugaltyugyuruk es a duga llyu gyuruhornyai kozolt 1. Csereljiik ki a dugattyukat, h6noliissal furjuk fel a heng 2. Csereljiik ki a gyuruke( vagy a dugauyut a gyuri'ikkel egylitt A DUGATTYUCSAPSZEGEK KOPOGNAK A dugattyucsapszegek kopogasa altalaban femes hangu es eles; jobban hallatszik a motor uresjarataban. I. Megnolt a hezag a csapszeg es a dugatlyu csapszegfurata 1. Eggyel nagyobb meretu csapszegeket szereljunk be kololl a hibas hibas 2. Hezag van a csapszeg es a hajlorud kozoh 2. Csereljuk ki a bajt6rudat A szivo- its KIPUFOGOSZELEPEK KOPOGNAK Ha a szelephezag megno, jellegzetes kopogas hallhato, altalaban egyenletes id5k6zokkel; frekvenciaja kisebb, az osszes t6bbi motorkopogas frekvenciaja, mivel a szelepeket a vezertengely muk6dteti. Ennek fordulaszama a forgattyustengely fordulatszamanak. 1. Nagy a kozo(( hezag a szelephimbak es a vezertengely bu(ykei I. Allitsuk be a helyes hezagot 9

9 A hiba oka A kikuszoboh~s modja 2. Elkopott a szabalyozocsavar menete 3. Ellorotl a szeleprugo 4. Nagy a hezag a szelepszar es a szelepvezetek kozolt 5. Elkoptak a vezertengely biilykei 6. Meglazult az ellenanya a szabalyoz6csavaron 7. Megkopott a vezertengely csapagyhazainak tamfeliilete 2. Csereljiik ki a csavart' es szukseg eseten a 3. CsereJjUk ki a rugot 4. CsereljUk ki a kopott alkatreszeket 5. Csereljiik ki a vezertengelyt es a szelephim 6. Allitsuk be a helyes hezagot a szelephimba biityke kozott, huzzuk meg az eljenanyal 7. CsereljUk ki a esapagyhazakat ZAJOS A VEZERTENGELY LANCHAJTAsA Az ajtalanos motorzajb61 kivalik a vezertengely hajt61fmca.nak zaja, ha hezagok vannak a kapcso16d6 Alacsony motorfordulatszam mellett ezt tisztan lehet hallani. 1. Kopas kovelkezteben megnyult a lane 1. Csereljiik ki a Iancot 2. Eltorott a lancfeszit6mg esusz6saruja 2. CsereljUk ki a lancfeszito csusz6sarujat 3. Beszorult a lancfeszit6mg dugaltyuszara 3. SzUnlessiik meg a szorulast ELEGTELEN AZ OLAJNYOl.VlAS FORD/PERC FORDULATSZAMON 1. Idegen szemese szorult a nyomascs6kkent6 szelep ala I. Tisztitsuk meg a szejepet a.z idegen szemese 2. Elkoptak a fogaskerek-szivattyu fogaskerekei 2..Tavltsuk ki a szivattyut 3. Nagy a Mzag a foesapok es a forgattyusesapok, valamint a 3. Koszoriiljiik Ie a csapokal, es csereljuk ki a megfelel6 esapagybetetek k6zott TULSAGOSAN NAGY AZ OLAJNYOMAS 1. Beszorult az olajnyomas-csokkent6 szelep I 1. Csereljiik ki a szelepet MEGNOTT AZ OLAJFOGYASZTAS I. Folyik az olaj a motor tomiteseinel Huzzuk meg a k6toelemeket, vagy esereljiik I 1. ket 2. Elkoptak a dugattyugylirgk es a dugallyuk, vagy tulzottan megkoptak a motor hengerei 3. Lerak6dasok keletkezlek a dugattyugyurukon es a dugattyu gygriihornyaiban 4. Elt6rtek a dugattyugyurilk 5. Elkokszosodtak a bemelszesek az olajlehuzogyilri'ikan vagy a hornyok bemanlsai a dugattylin 6. Megkoptak vagy tonkrementek a szejepek olajfog6 sa'pkai 7. A szelepszarak vagy a vezet6hiivelyek fokozott kopasa 2. Furjuk fel a hengereket, es csereljiik ki a d dugattyugyiirgket 3. Szabaditsuk ki a gyurgket, es tisztilsuk meg horn)::okat a kokszlerak6dast61 4. Csereljiik ki a gygnlket 5. Tisztitsuk meg it bemelszeseket es a bemara kokszt61 6. Csereljiik ki az olajfog6 sapkakat 7. Csereljiik ki a szelepeket, javitsuk ki a heng MEGNOVEKEDEJ'T UZEMANYAG-FOGYASZTAS I. A leveg6szelep reszlegesen zarva marad 2. Magas az iizemanyagszint a karburiltorban a) nem zar hermetikusan a tgszelep vagy a tomit6 alatetje b) az uszo szorul, vagy normalis mozgasat akadil1yoz6 mertekben surl6dik, esetleg megseriilt 1. Ellen6rizziik a mlikodtet6 huzal feszesseget 2. Vegezziik el az alabbiakal: a) ellenorizziik, nem szorult-e szilard reszees szelepiiles kaze; sziikseg eseten csereljiik vagy az alatetet b) ellen6rizziik, es sziikseg eselen csereljiik k 10

10 A hiba oka A hiba javitllsanak modja lively! TULZOTTAN MELEGEDIK A MOTOR zertengely 1. A szivallyut hajto ekszij nem ke1l6en feszes 2. Nines folyadek a kiegyert)ito tartalyban 3. Nines helyesen beallitva az e16gyujtas szoge 4. Er6sen elszennyezodott a hutoradialor kuls5 feli.ilete 5. Ribas a termosztat I. Allilsuk be az ekszij feszesseget 2. Tb]tslik fel hlit5folyadekkal a kiegyenlito tartalyt 3. Allltsuk be az el6gyujuis szoget 4. Vizsugarral tisztitsuk meg a hutoradiator klijso feli.ile 5. Cserelji.ik ki a termosztatot GYORSAN CSOKKEN A FOLYADEKSZINT A KIEGYENLIT(),TARTA.LYBAN k k6z6tt. 1. Ribas a radiator zarosapkajanak szelepe (a nyitasi nyomas O,5±O,05 kp/em 2 -nel kevesebb) 2. Megseri.ilt a hgtoradialor zar6sapkaja vagy a zar6sapka tomitese 3. Serjj]t a hlit6radiator 4. Megseri.iltek a tomitesek az osszek6to csovezeteknel 5. Szivarog a hgt6folyadek a futoberendezes csapjanal 6. Nem kelloen huzlak meg a lomlok szorit6bilineseil I. CsereJji.ik ki a zarosapkat 2. Csereljiik kj a zar6sapkat 3. Javitsuk meg vagy eserelji.ik ki a hut6radiatofl 4. CsereljUk ki a serlilt tomiteseket 5. Csereljlik ki a csapot 6. Huzzuk meg a bilincseket. soljatol eket A MOTOR LESZERELESE A GEPKOCSIROL ES FELSZERELESE A GEP KOCSIRA fi'kal es a "riia tu es a 8zelepel USZOI AIlltsuk a g6pkocsit a szereloakna fo16 vagy emeloszerkezetre. Vegyiik Ie a motorhazfedelet. Tavolitsuk el a potkereket, 6s vegylik Ie a potkereket tarto cs6vet. Vegylik Ie a vezet6keket az akkumulatorrol es a motoron elhelyezett villamos berendez6sekrol. Eresszuk Ie a hiitofolyad6kot a radiatorb61, a hengertombbol es a futoberendezesbol. A futoberendezes fels6 karjitt iihtsuk jobb oldali helyzetbe (ezzel kinyitjuk a futoberendezes csapjit), vegyiik Ie a zir6sapkat a kiegyenliti5 tartilyrol 6s a hutoradiaiorr61, csavarjuk ki a zar6csavarokat a hengertomb bal oldalan 6s a llfitoradiator also vizszekrenyen. FigyelmezteUs! A huto s6rii16s6t elkerliljiik, ha a hfito also vizszekr6 nyenek vizleereszto zarocsavarjat kicsavarva egy m<'isik kulccsal megtartjuk a zarocsavart tart6 kozdarabot. Vegyiik Ie a ventiiiator-burkolatot, miutan elozoleg szhvilasztottuk a ket f6ldarabjat. Kapcsoljuk Ie a hiitoradimorrol a folyactektomloket, es vegyiik Ie a radiatort. A sz. csllkl6s csokuiccsal csavarjhk ki a rogzitoanyakat, amelyek a hangtompito belep6csovet a kipufog6 gyujtocs6hoz rogzitik. Csavarjuk ki a kipufogo bevezetocsov6t a sebess6gviilt6n leva konzolhoz rogzit6 bilincs csavarjalt, es engedjuk Ie a klpufogo bevezetocsovet. Kapcsoljuk Ie a motorr61 a fojt6szelepet mukodteto rudazatot 6s fl legszelepet vezerlo huzalt. Kapcso a motorr61 a tuzeloanyag-csovezeteket, a fut6beren hez, a vakuumos fekeron6velohoz 6s (ba van ilyen kocsin) a kiemszit6 legszurohoz vezeto toml6ket. A sz. csuklos csokuics segits6g6v varjuk Ie azokat a csavarokat, amelyek az indito a tengelykapcsoj6hazhoz rogzitik. Csavarjuk ki a csavart, amelyek a tengelykapcsolohaz fedelet a te kapcsolohaz als6 r6sz6hez rogzitik. Az A s kulccsal csavarjuk ki a tengelykapcsol6 hazat a h tombhoz rogzito csavarokat. Fuggesszuk a cslgara a TCO-3j379 sz. emelob. es kossuk ra a motort jobb oldalan a kipufogo csoc rogzito meiisa tocsavarra eri5sitett kapocsnal, bal o pedig a tengelykapcsolo burkolatanak rogzitofur Finoman feszitsiik meg a csigasor laneat, csava a motor mells6 felfiiggesztes6nek 3 gumiagyalt (2-3 az oldalso tartokhoz rogzito anyakat, es csavarjuk anyakat 6s a csavart, amelyek; a meiiso hid hajtomg a motor tartoihoz erositik. Emeljuk ki a motort, eloszor felfele emelve, bogy fiiggesztes gumiagyainak csavarjait kivezessuk a furataibol, majd toljuk el6re, hogy a sebessegva1tom meno tengelyenek veget kivezessiik a forgattyust karimajaban elhelyezked6 csapagyb61. A motort fordjtott sorrendben szereljiik vissza kocsira. Fokozottan figyeljunk a motor es a sebesse osszeszerelesere; a hajt6tengely pontosan iiieszked tengelykapcsol6 hajtott kapcsolotarcsajanak horn Ezenkivul a motor es az oszt6mu kozpontositisho fontos, hogy a motor meiisa telfuggesztese gumiag kozpontosito alatetjel bekeri.iijenek az oldals6 tarto felelo furataiba. 11

11 @~ ~ ~ libra. A motor felwggesztese I - a molor[elniggeu(es jobb ojdali tart6konzojja a gumiaggyal; 2 - a motor[ejhigg.eszfes bal oldali tar~6konzo)ja; 3 - a gumiagy; 4 ~ a hiits6 mo[orfclrug toja; 5 - a lart6konzol a hats6 fejruggesztes lamaszaval A MOTOR SZETSZERELESE Mossuk lea 1110tort mos6berendezesen. Csavarjuk ki az anyakat, es emeljiik Ie a bengert6mbrol a motor meijso felfiiggesztesenek ket oidais6 konzoljat. Helyezziik a motort szereloallvanyra, es a forgattyuhazb61 eresszlik Ie az olajat. Szereljiik Ie a Iegszur6t, miutan levettiik a t6ml6ket, a fedeiet es a szur6elemet. Szereljiik Ie a karburatort (2-4. abra), vegyiik Ie r6la a t6rnj6ket es a fojt6szelep toi6rlidjat. Vegyiik Ie a tilzeloanyag-tapszivattyut es a gyujtaseloszt6t, az A sz. kuics segitsegevel csavarjuk ki a gyertyakat es a hut6folyadek-homersekletjelza muszer jelad6jat. Szereljiik Ie a generatort, vegyiik Ie a generator es a vizszivattyu hajtoekszljat, es tavolitsuk el a generator tart6konzoljat. Miutau levettiik a 2 tomlat (2-5. abra), a 4 csatlakoz6 karmantyut, a termosztatot, 6s Iekapcsoltuk a hut6folyadekot a fut6berendezest6i elvezet6 cs6vet a szivattyur6i es a kollektorr61, szereijiik Ie a vizszivattyut. Vegyiik Ie a hengerfejr61 az 1 hiit6foiyadek-ieereszt6 csonkot es a hutofolyadekot a fut6berendezesbe vezet6 cs6vet. Az A sz. kulccsal csavarjuk ki az anyakat, tavo libra. A karbunilor leszerelese a sziv6cs6vezetekr 1 - a karbun1lort a szlv6csovezelekhez rogzho csavaranyuk; to16rudja; 3 - a fo}l6si;cjep visszahuzorugoja; 4 - a karburutoclo viztooljo; 5 - a mercg vizel a karburatorhoz vezeto tornlo 12

12 SzereIjuk Ie a forgattyustengely ekszijtiresaj8.i, rogzi siik a Iendkere,ket az A.60330jR jehi r6gzitokesziilekk (lasd a abrit), es az A.50I21 kuies segftsegevei es varjuk Ie az indit6korm6t. Vegytik Ie a hengerfedelet es a vezermuhazfedele Csavarjuk ki a vezertengely Ianekerekenek rogzitocsava j3.i es az oiajszivattyut hajt6 llinckerek rogzitocsavarja Csavarjuk ki a Ianefeszito 1 zar6anyajat (2-7. abr es a lancfeszitot a hengerfejhez rogzito ket 3 anya vegyiik Ie a Iancfeszito szerkezetet. Miutan kicsavartu az 5 csavart, vegyiik Ie a lancfeszito 4 csusz6saruja Tivolitsuk el a lane hataroloesapjat, vegyiik Ie az ola szivattytit hajt6 Ianckerekeket a vezertengely Ianckereke es emeljiik Ie a Iancot. Lazitsuk meg a 4 t6csavaranyakat (2-8. ibra Vegyiik Ie a vezertengely esapagyhazat. Csavarjuk Ie 4 t6esavarokroi az anyakat, vegyiik Ie az 1 vezeto pcremet, es 6vatosan - nehogy megsertsiik a csapagyha felfekvesi feliiletejt - emeljiik ki a vezertengelyt dbra. A vizszivall)'u leszerejese 1 - a motor vizkopenyebol kivezeto c:soc:sonk; 2 - a henger[ejtbj a termosztatboz vezcto tomln; 3 - a vi2:szivallyu; 4 - a termoszlalot a vizszivahyuval osszekoto kjrm,mlyu; J - a termoszlat C$Zltnr- litsuk el a szlv6csovezeteket es a kipufog6 gyujtocsovet az alcitetekkel es a meleg Ievegot sziv6 csonkkal egyiitt. Az A.603I2 sz. kesziilek segitseg6vel esavarjuk ki es vegylik Ie az olajszurot az almet+el egylitt (2-6. abra). Csavarjuk ki a hengerfejbol az oiajnyomismer6 es az olajnyomasjelzo lampa jelad6it, vegyiik ki a jeiad6kat tart6 csoesonkokat. Tavolitsuk el a forgattyuhiz szelloztet6 horgoszeiepen.ek fedelet, es emeljiik ki az olajtekno szelloztet6jenek olajlevalaszt6j<it. Vegylik Ie az oiajteknot, az olajszivatytyut es az 0lajIevaIaszt6 leeresztocsovenek rogzitojet obm. A lancfeszit6 es a hlnc-lengescsillapjt6 leszerelese 1 - Ji\ncfeszito zar6anya; 2 - lancfeszito hb.z; 3 - lancfeszito rogzll6anya; 4 - Jan feszilo c5usz6sarn; 5 - a csusz6stlrot rogzilo csavar; 6 - a vererteo.se~y hajt Janca; 7 - rogzltocsavar az olajszjvallyu hajt6tengely~nek lanckereken; 8 - a Jan leogescsillapit6 rtig:dlocsavariai Csavarjuk ki a hengerfejesavarokat, es vegylik Ie hengerfejet. Vegyiik Ie az oiajszivattyu-hajt6tengely vezet6jene 1 peremet (2-9. abra), es emeljiik ki a tengeiyt a henger tombbol. Univerzalis lehuz6keszli16k segitsegevel hlizzuk Ie Iinckereket a forgattyustengeiyr6i. Csavarjuk ki a hajtorud-esavaranyakat, vegyiik Ie hajtorlid-esapagyfedeleket, es 6vatosan emeijuk ki a hen gereken keresztiii a dugattyukat a hajtorudakkal egyiitt Figyelmeztetes! 2-6. dbra. Az olajszi'lro leszerel~se az A.603J2 jelu keszulekkel A dugattyuk kiemelesekor jegyezz\i,kfel a henger sor szamat a dugattylitetore, a hajt6rudra es a hajtorud fede Iere, hogy az osszcszereleskor az eredeti hengerekbe kerul jenek vissza. 13 mlep Ineleg -~-

13 mrrl~frrmmmn; dbra. A vezermillengely vezeloperemenek Jeszerelese 1 - vezeloperem; 2 - vezerlengely; 3 - csapagyhaz; 4 - a vezetoperemel rogzlt<5 t6csavar dbra. A lendkerek Jeszerelese J - kulcs; 2 - Jendkerek; J - a lendkerekel rogzho csavar; 4 - a elfordulasat megakadalyo7.6 A.60330/R jelu {ogzitokeszulek csoi6-h;\z mejlso fedele Megjeg:r zes : A forgattyiistengely f6csapagyfedeleit tombot ossze ken jeiolni, hogy a fedelek os eredeti helylikre keriiljenek vissza. Tilos a csereini dbra. Az olajszivatlyu hajlotengelyenek leszerelese 1 ~ vezeloperero; 1 - peremrogzito C5avar; 3. az o]ajszjvaltyu hajt6tengelye; 4 - kulcs Helyezzuk d az 5 rogzit6kesziileket (2-10. abra), csavarjuk ki a tengelykapcsol6t a lendkerekhez rogzito csavarokat, es vegyiik Ie a tengelykapcsol6t. Csavarjuk ki a 3 csavarokat, tavohtsuk ei a 4 alat6tet, es a forgattyustengely lendkereket. Vegyuk Ie a tengelykapcsol6 hftz elso fedelet. Az A.40006/3 jelu szorit6val felszerelt A.40006/I jew lehiiz6szerszammal emeljiik lei a sebessegvait6mu nyeies tengeiyenek csapagyat a forgattyustengelyben levo feszekhoi (2-11. abra). Vegyuk Ie a forgattyustengely tomszeiencetart6jat. Csavarjuk k1 a forgattyustengely osszes f6csapagyfedei-rogzita csavarjilt, tivolitsuk ei a fedeleket az als6 perseiyekkei egyutt, vegyiik Ie a forgattyiistengelyt, a felso perselyeket 6s a Mts6 csapagyon leva vezeto feigytiruket dbra. A sebessegvallo bemen6lengelye go kiemelese a forgauytlsiengelyb61 az A.40006/3 jelg A.40006/1 jelu kinyomoszersziunmal 14

14 A MOTOR OSSZESZERELESE A lemosott es megtisztltott hengert6rnbot helyezziik szerei6ill.lv{myra, es csavarjuk be a hianyzo tocsavarokat. Helyezziik be a kozeps6 csapagy f6szkebe es fedelebe a bels6 fehiletiikon be nem metszett csapagyperselyeket. A tobbi csapagyfeszekbe es fedelbe a bels6 feluletiikon bemetszett csapagyperselyeket helyezziik be. Helyezzuk a f6csapagyakba a forgattyustengelyt, he1yezzuk a Mts6 tamasz feszkebe a ket tamasztof gyurut (2-12. abra). Ezek vastagsaga fe1e1jen meg a "F gattyustengely es a 1endkerek" c. fejezetben feltiintet ertekeknek. He1yezziik be a focsapagyfede1eket a jel seiknek rnegfeleloen (2-13. abra). Megjegyzes: Behelyezes e16tt kenjuk be rnotorolajjai a forgattyustengely csapagyperselyeit es tamasztofelgyuruit, valamint a dugattyukat es a tbmszelenceket. Figyelmeztetes! A tarnasztofeigyuruket ugy he1yezzuk el, hogy h nyaik a forgattyustengely tarnfeluletei fe1e nezzenek. He1yezziik be a tomszelence tart6jat (2-14. abra) tbmszelencevel, a tomft6alatette1 es a tenge1ykapcsoloh mellso fede1et rogzito csavarokkal. A ket kozpontos perselyre he1yezziik ra a tengelykapcso1ohaz 6 mel fedelet (I. a abrm). Imdkerek "li'l1kop ellger 1&;ene1 el fel cibra. A tamaszl6 felgyuruk bebelyezese a bats6 csapagyra dbra. A forgattyustengely hats6 tomszelencejenek tarl6ja. Nyilakkal jelolik a blits6 illeszt6 bordail 5 2-l3. libm. A f6csapagyfedelekjelolesei (a jelolesek JeoJvasasat a motor elsa resze fel61 kezdjilk el) libra. A dugattyugyurcikkel szerelt dugatlyll bebelyezese a hengerbe a jew keszlelbal yell szerelohilvellyel 15

15 A lendkereket a forgattyustengelyre ugy helyezziik d., hogy a lendkereken lathato jeloles (kupos bem6lyedes) egy vonalba essek a negyedik henger forgattjucsapjanak tengelyeve1. Rogzitsiik a lendkereket az A.60330jR jew rogzitevel, es erositsiik a forgauyustengely peremehez. A jew keszletbol vett hiively segitsegevel helyezziik a hengerekbe a dugattylikat a hajt6rudakkal (2-15. abra). }~igyelmeztetes! A dugattyucsapszeg furata a dugattyun 2 mm-re el van tolva. Ezert amikor a dugattyukat a hengerbe helyezziik, a dugattylikon leva "D" jelolest forditsuk a motor else resze fele libra. A vezertengely csapagyhazat rogzlta tac rneghuzasi sorrendje \!!JF Helyezziik be a perselyeket a hajt6rudakba es a hajtorudak csapagyfedeleibe. KapcsoIjuk ossze a hajt6rudakat a forgattyustengely hajtorudcsapjaival, helyezziik fel a csapagyfedeleket, es hlizzuk meg a hajt6rudcsavarokat. Hlizzuk rei a forgattyustengelyre a lanckerekeket. Helyezziik be az olajszivatty6 hajt6tengelyet, es rogzitsiik a tamkarimaval. A hengertombon leva ket vezetaperse1y segitsegevel helyezziik a hengert6mbre a hengerfejet a tomitoalatettel Meghatarozott sorrendben (2-16. abra), k6t fogassal huzzuk meg a rogzitecsavarokat : - el6zetesen huzzuk meg az 1-10 csavarokat (2-16. abra) 4 mkp nyomatekkal; - veglegesen huzzuk meg az 1-10 csavarokat ugyanilyen sorrendben 11,5 mkp nyomatekkal, illetve a 11 csavart 3,8 mkp nyomatekka1. He1yezziik a csapagyhazzal osszeszerelt vezertengelyre a lanckereket, es forditsuk el a vezertengelyt ugy, hogy dbra. A forgattyustengely lanckereken es a leva beallitasi jelojesek egybeesesenek ehen6rzese dbra. A hengerfejcsavarok rneghuzasi sorrendje a hinckereken lev6 jeloh~s a csapagyhazon leva je16lessel szemben helyezkedjen el (1. a abnit). Vegyiik Ie a lanckereket, es a tenge]y helyet nem valtoztatva, helyezziik a csapagybazat a hengerfejre, majd rogzitsiik meghatarozott sorrendben meghuzva (2-17. abra) az anyakat. Helyezziik el a hengerfejen a lanc-iengescsillapit6t. Helyezziik fel a vezertengely hajt6lancat: - forditsuk el a lendkereket ugy, hogy a forgattyustengelyen leva lanckerek je16lese szembe keriiljon a hengertombon leva jel61essel (2-18. abra); - helyezziik fel a Iancot a vezertengely Ianckerek6re, es vezessiik be a hajtas terebe. Ugy allitsuk be a lanckereket, hogy a rajta leva je16les egybeessen a csapagyhazon leva jelolessel (2-19. abra). A lanckerek rogzit6 csavarjat ne huzzuk meg iitkozesig; libra. A vezertengely lanckereken es a csapagy beallitasi jelolesek egybeesesenek ellen6rzese f - jeloles a Idnckereken; 2 - jeloles a csapdgyh:hon 16

16 nyilk - az olajszivattyu hajt6tengelyere helyezziik ra a lane kereket anelkiil, hogy a rogzftoesavart veglegesen meg huzmlnk; - szereljiik be a lanefeszito esusz6sarut es a lanefeszi lot. A zar6anyitt ne huzzuk meg iitkozesig, igy a lane feszit6 dugattyujanak rug6ja ossze tudja nyomni a esusz6 sarut. A hengertombbe esavarjuk be a vezertengejy lane hataro16 esapjitt; - a forgattyustengelyt forgassuk el Ht fordulattal a motor forgasi ininyaban. Ez biztosftja a I<'me eppen sziik seges megfeszheset. Ellenorizziik, hogy egybeesnek-e a je16lesek a forgattyllstengely 1<'mekereken es a hengertom bon (2-18. abra), valamint a esapagyhitzon es a vezer tengely lanekereken (2-19. abra); - ha a jelblesek egybeesnek, rogzitsiik a lendkereket az A.60330jR jew r6gzitovel (2-10. a bra), veglegesen huz zuk meg a l<inekerekrogzit6 esavarokat, a lanekerekfeszfto zar6anyat, es hajtsuk Ie a lanekerekr6gzito esavarok biz tosit6 alittetjeinek szeleit. Ha a jel6lesek nem esnek egybe, a lancbehelyezesi muveletet ismeteljiik meg. A.llitsllk be a vezertengely vezerl6biitykei es a szelepemelo karok kozbtti bezagot. Helyezziik ei a hengertbmbon a vezermuhit.z fedelet (2-20. abra) az almettel es a tomszelencevei anelkih, hogy meghuznank a csavarokat es az anyikat. Helyezziik fel az ekszljlarcsal a forgattyustengely vegere, csavarjuk 1'a az inditok6rmot, es huzzuk meg a vezermiihaz fedelet rogzit6 csavarokat es anyakat. Tegyiik a helyere az olajszur6t, es Hzzel esavarjuk be a hengertombon levq esonkba. Helyezziik fei a forgattyuhiz-sze1l6z6 olajlevalaszt6jat, h6rgszelepenek fedelet, es erositsiik fel az olajlevalaszt6 visszavezet6 esovenek rogzit6elemet. Szerelji.ik fel az olajszivattyut es az olajtekn6t a tomit6 alalellel. Szereljiik fel a kipufog6-gyujt6esbvet, a sziv6es6vet es a meleg leveg6t sziv6 esonkot. Szereljiik fel a vizszivattyut. Helyezziik fel a hengerfejre a fut6radiatorhoz vezeto csovel es a vizkopenybol kivezet6 1 esoesonkot (2-5. abra). Rogzitsiik a vizszivattyuhoz es a kipufog6-gyujtacs6h6z a fgt6berendezes radiatoranak elvezet6 es6v6t. Szereljiik fel a termosztatot. Szereljiik fel a generittor tart6konzoljitt es a genenhort. HelyezZ'iik ra az ekszijat az ekszijtaresakra, es illitsuk be a feszesseget dbra. VezermGfedeJ. NyilakjelOlik. a fedeles a forgattyust ekszijl<i.rcsajanak egymashoz viszonyitott befllhtasat szolgal6 helyez6bordakat Csavarjuk be a meromuszerek jelad6it. Szereljiik be az olajszivattyut es a gyujtaseloszt6t fogaskereket. Szereljiik fel a gyujtaseloszt6t, es szaba zuk be a gyujtast. Csavarjuk be a gyujt6gyertyaka Iyezziik ra a gyertyakra az A jew kulcsot, es matekmer6 ku1cs segitsegevel huzzuk meg. Szereljiik fel a tiizel6anyag-tapszivattyut "A tii anyag-tapszivattyu" cimu fejezet utasitasai szerint. A tomitoaiatetekkei egyiitt helyezziik fel a hoszig 1emezt es a karbunitort, majd esatlakoztassuk a tii anyag-vezeteket a karburatorhoz. Szereljiik fel a hengerfejfedelet a tomitoahi egyiitt. A legszuro hazara helyezziik ra a t6mloit, szerelj a karburatorra a 1egsziiro hazat a tomitoalatettel eg helyezziik be a tamaszt6lemezt, es rogzitsiik a hit.zat varanyakkal. Helyezziik be a szuraelemet, es rogz a szura fedelet. Toltsiink motorolajat a hengerfejfedeien leva bet nyilasba. A MOTOR FEKPADI VIZSGALATA leva Miutan felszereltiik a motort a fekpadra es beinditottuk, ellenorizziik: - nincs-e viz- vagy tiizel6anyag-szivargas a csatlakoz6 a1katreszek kozott, a esovezetekek k6teseinel es a tomitese - az olajnyomast; - a gyujtas beallitasat; - az iiresjarati fordulatszamot; - a motor zavartalan iizemet. Ha olajszivargast eszielunk hengerfej es a hengerfejfedel k6zotti tomftoalatetn61 vagy a motor olajteknoje, a h gerl6mb es a fedelek kozotti tomiioalateteknel, huzzuk meg a rogzit6csavarokat az ajinlott nyomatekkal. Ha az szivirgas nem szunik meg, ellenorizziik, megfc1eloen hejyeztiik-e el a tomitoajat6tet. es sziikseg eseten esereljiik almetet. Ha hibakat esz1elunk, a vizsgalatok folytatasa elott allitsuk Ie a motort, es javitsuk ki a hibakat. Nem szabad figyejmen kivul hagyni azt sem, hogy a vizsgalatok elsa szakaszaban a motor meg nem jar6do Az uj alkatreszek munkafeliiletei kozott a surl6das nagy, es jelentos f6kezonyomatek keletkezik. Az uj alkatresze ke1l6 bejaratasj idore van sziiksegiik. A fentiek kiil6n6sen vonatkoznak azokra a motorokra. amelyeknel dugattyu hajt6rud- es forgattyustengely-esapagyakat esereltek, atk6szoriiltek a forgattyustengely-esapokat, valamint a he furatok tiikbrfeliiletet. 17

17 A fekpadi vizsgilatokmll nem szabad a kijavitott motort maximalis parameterekkel uzemeltetni. fekpadon vizsgaljuk, az alabbi tablazatban k6zbit uzemm6dokat alkalmazzuk: Bejaratasi Idafordulatszam, tartam, I Fekterheles ford/perc perc J. teibjeizat ITerheles nelktil F61terhelessel Teljes terhelessel A motor bejaramsat mindig a gepkocsin, az iizemeltetes kezdeti id6szakaban kell befejezni, betartva az a dasi sebesseget. A MOTOR ELLENORZESE A GEPKOCSIN A motor visszaszerelese utan gondosan ellen6rizzlik az elvegzett javitas min6seget es az osszeszereles helyesseget. Az ellen6rzest diagnosztikai probapadon vegezzuk. A motor beinditasahoz ket vagy harom prcsbalkozas is szukseges lehet, hogy a tuzel6anyag-tapszivattyu fe1toitse a karbmator uszokamnijat. Az usz6kamrat a kezi szivatytyukarral is feitbithetjuk. Jarassuk a motort egy ideig, majd ellen6rizzuk az alabbiakat: - nem szivarog-e a hutofo]yadek vagy a tiizeloanyag a cs6vezetekek csatlakozasainal. Ha szliks meg a csat]akozasokat; - nincs-e olajszivargas; - ellenorizzlik, hogy a karburator-ruuk6 zetek biztositjak-e a fojt6szelep es a legszelep es nyitasat. Ha sziikseges, szabalyozzuk be - ellen6rizziik, hogy elegge feszes-e a v szija. Ha sziikseges, allitsuk be az ekszij fesz - ellenorizzlik, hogy megbizhatoan erin villamos berendezesek vezetekei; - ellenorizzlik, hogy a muszerfalon meg kbdnek-e a jelzolampak. A HENGERTOMB A hengert6mb f6bb meretei a abran lathatok. ALTALANOS TISZTiTAs ES A.TNEZES Mossuk at a hengertombot ]emoscsoldatot tartalmaz6 teknoben. Dtana nyomas alatt mossuk at a hengertcimbot az oldat suganival, hogy a belsa olajcsatornakba keriilt szennyez6dest eitavolitsuk. Suritett leveg6vel gondosan fuvassuk at es szaritsuk lei az egesz hengertcim bat, kulanosen az olajcsatornak rendszeret. Vizsgiljuk at a hengertomb6t. Ha a csapagyperselyfeszekben vagy a hengert6mb mas helyein az olajcsatornakon athaladcs repedesek vannak, a hengertbmb6t ki kell se]ejtezni. HENGEREK Ellenorizziik a hengerek bels6 tiikorfeliiletet. Ha jelentektelen karcokat fedeziink fel rajtuk, elegend6 a honolofejre feltekercselt finomszemcses csiszolovaszonnal Iecsiszolni oketo EIlen6rizziik, hogy a henger es a dugattyu k6z6tti hezag nem haladja-e meg a 0,15 mm-t. Az ellenorzes modjat a "Dugattyuk es hajtorudak" c. feje tetjuk. Ezutan merjuk meg a hengerfurat atm abra) harom sikban, a motor hossz- es kere (2-23. abra). Megjegyzes: A hengerfurat atmeraje 0,0] mm-es fok oszmlyba van sorolva: A, B, C, D, E. A hen nak je16lese a t6mb also sikjan talilhato Ha a kopas merteke jelentektelen (0,15 m e]egendo, ha a hengereket Mkaszariiljiik; ha haladja a 0,15 mm-t, hengerfu:cast kell vegezn maximalis erteke a nevleges atmer6hoz kep~s hatja meg az 1,0 mm-t. A felfudst es honolast a dugattyuk jav (0,4--0,7-1,0 mm) meretnbveles alatt kell elveg figyelembe a dugattyu es a henger k6zbtti 0,06 szerelesi hezagot. A hengerk6szbrulest elaszor kozepes, szemcsezettsegi! koszoruvel vegezzuk el. A v letkikepzeshez hcsnolofejre tekercselt finoms szolovaszonnal csiszoljuk at a henger munka 18

18 ttirete I~k lll-es..finom felii ~ csi ~t. A MI 6-76,01-16,01 C'16,0~-76,03 D 76,03-16.o~ f'76,oiy-1~05 hala- 2-2/. libra_ A hengertomb f6 meretei A HENGERTOMB HENGERFEJJEL ALKOTOT1' OSZTOSIKJA dbra. A hengerek merese furatmer6vel 1 - a furatmero; 2 - a furatmero be:illllasa nul!>lr. el.lonnal sagt61 vale elteres meghaladja a 0,1 nun-t, az osztos le kell k6sz6riilni. Ugyeljiink ra, hogy a leheto legke sebb femet tavolitsuk el. A hengert6mb a hengerfejjel alkotott oszt6siknal deformal6dhat. Ezert festekkel bekent ellenorzolapon ellenorizni kell, hogy mely reszeken ke1l a femet eltavolitani. Az oszt6s1kot vonalz6 es Mzagmero segitsegevel is ellen6rizhetjiik. A vonalzot a hengert6mb bazisfeliiletenek mindket atloja iranyaban helyezziik el, majd pedig k6zepen hossz- es keresztiranyban allitsuk be. Ha az egysiku rsmer (2-22. yrban ~, ~~ f ~ t% ~ ~ 2 al at tllilya Anrli). van), meg Ji'uras illad '" 3 >n dbra. A hengerek meresenek vazlata A ~, B - a m~n!.ek inlny.; 1, 2 es J - a meres; ovek szama libra. A hengerek meretcsoportjanak jelolese a hengertomb 19

19 DUGATTYUK ES HAJTORUDAK A dugattyu-hajtorud csoport fobb meretei a abran talalhat6k. --I'.~ - l; 21. 9/32 JI 121,970 21,974 /21; ,974 22l, U J 2', 91B 321,990 21,982 21, dbra. A dugallyu, a hajlorud, a dugattyllcsapszeg es a dugattyugyuruk fa meretei A DUGATTYUCSAPSZEG KISAJTOLASA A TISZTITAS Tavolitsuk el a dugattyli feneker61 es a dugattyugyuriik hornyaib61 a kokszlerak6dasokat, a dugattyu beisejeben es a hajt6nldban lev6 ken6csatornakbol az osszes lerak6dast. Gondosan ellen6rizziik, hogy az alkatreszek nem sertiltek-e meg. Semmif6le repedes nem turhet6 meg a dugattyun, a dugattyugyuriik6n, a csapszegeken, a hajt6 rudon es a csapagyfedeien. Az iiyen repedesek az alkatresz cserejet teszik sziiksegesse. Ha a csapagyperselyeken mely karcok vannak, illetve ha a perselyek tll1sagosan megkoptak, ujakkal csereljiik ki 6ket. ' Megjegyzes: A dugattyucsapszeget kisajtolassal tavolhjuk el, az A jew tuske es hengeres bemelyedessel ellatott bak felhasznalasavai. Ez utobbira helyezzuk ra a dugattyut. A csapszeg kisajlolasa el6tt Ie kell venni a dugattyu gyiiriiket. A leszerelt alkatreszeket ismet fel lehet hasznalni, ha hibatlanok. Ezert a szetszereles so ran az alkatreszeket csoportosftani kell, hogy az osszetartoz6 szerelesi egysegeket ne keverjiik ossze. A kiilso atmero alapjan a dugattyukat 6t soroljak (A, B, C, D, E), osztalyonb~nt 0,01 m seggel, a dugattyucsapszeg furatmerete szerint rom kateg6riaba, kategoriankent 0,004 mm gel. A dugattyu osztalyat (betii) es a dugatty furatanak kategoriajat (szam) a dugattylifenekb Dugattyllkat tartalek alkatreszkent A, C, E ban szallitanak. Ezek a kateg6riak eh~gsegesek hengerrel valo parosftashoz, mivel a dugattylik rek osztalyba sorolasanal bizonyos meretatfe maztak. A dugattyu megvalasztasanal az a fontos, h sftsuk a megfelel6 szere16si hezagot a dugattyli e koz6tt. Ezt hezagmer6vel merik a hengerfal es helyezett dugattyu koz6tt (2-26. abra). A DUGATTYU ES A HENGER KOZOTTI REZAG ELLEN6RZESE A dugattyu es a neki megfelel6 henger altalaban azonos osztaiyba tartozik, ugyanfgy a dugattyu es'a dugattyucsapszeg azonos kateg6riaba. 20

20 A dugattyu es a henger kozotti szerelesi hezag a dugaltyucsapszegre meraleges sikban, a dugattylifenekt61 52,40 mm tivolsigon merve 0,06-0,08 mm legyen. A legnagyobb megengedheto hezag (kopis eseten) 0,15 mm. 18,930 78,940 78,950 18,960 78, sztalyba kiiliinbedig hi 'Iiinbsegt'Sapszeg n jeliijik. ilteg6riaarmelyik 's henge 'sl alkal gy biztoa henger hengerbe A DUGATTYU Its A DUGATTYUCSAPSZEG KOZOTTI HEZAG ELLENORZESE A dug,attyuc~apszeget besajtoltak a hajt6nld fels6 fejebe, es szabadon elforoghat a dugattyucsapszeg-szemekben. A dugattyucsapszeg es a dugattyucsapszeg,-szem furata kozotti legnagyobb megengedett hezag (kopas rniatt) 0,05 mm. Megjegyzes: A dugattyucsapszegeket kiilsa itmer6jiik szerint 0,004 mm-enkent harom kateg6riaba osztjuk. A kateg6 riikat a csapszeg homlokoldalan szinjelzes mutatja: kek jelzes - elsa kategoria, zold - masodik, voros - harmadik. A dugattyl1csapszeg es a dugattyll illeszkedeset a kovelkez6keppen ellenarizziik: a motorolajjal elozetesen bekent dugattyucsapszeget behelyezziik a dugattyucsapszegszcm fmataba. A megfelel6 illeszkedes feltetele, hogy a dugattyucsapszeget hiivelykujjal egyszeruen be tudjuk nyomni a furatba (2-27. abra), es ne essek ki a dugattyt'icsapszeg-szembol akkor sem (2-28. abra), ha a dugattyul olyan helyzetben tartjuk, hogy a dugattyucsapszeg tengelye fiigg6leges.!fa a dugattyucsapszeg a csapszemb61 kiesik, a kovetkczo kategoriiju csapszeggel kell kicserelni. Ha a dugatytyuban harmadjk kateg6riaju csapszeg volt, akkor ki kell cserelni a dugattyul es a csapszeget libra. A dugatlyucsapszeg il1eszlesenek eijenorzese A DUGATTYU ES A DUGATTYUGYURUK KOZOT HEZAG ELLENORZESE A magassagi hezagot a hornyok es a dugattylig kozott a abran lithato m6don ellenarizziik, m a dugattyugyurut behelyeztlik a megfelel6 horonyb A felsa kompresszi6gyuru szerelesi hezaga 0,077 mm legyen, a masodik gyurue 0,025-0,057 m olajlehuz66 0,020-0,052 mm. A legnagyobb meg heta hezag mindharom esetben, kopis eset6n 0,1 A dugattyugyiiru hasitasi hezagat Mzagmer6-k6s ellenorzik, a gyiirfit olyan kalibral6 hengerbe ny melynek furatatmer6je egyenl6 a gyiirii nevieges a jevei, ± 0,003 mm turessel. A h6zag 0,25-0,40 mm hatirok kozott legyen. Mzag nem eleg nagy, reszeljiik Ie az iueszked6 feliil ha nagyobb a megengedettnel, csereljiik ki a dug gyfir ut libra. A dugattyucsapszegel - helyes iijeszll~snel - huvejykujjunkkal belolhaljuk libra. A dugallyugygrgk es hornyok kozolli hezag elle 1 - dugatlyugyuru; 2 - dugallyu; 3 - hezagmerilkeszlet 21

Dacia 1397 cm3-es motor átépítése 1557 cm3 es motorrá Összeállította: Gara József

Dacia 1397 cm3-es motor átépítése 1557 cm3 es motorrá Összeállította: Gara József Dacia 1397 cm3-es motor átépítése 1557 cm3 es motorrá Összeállította: Gara József A román Dacia gyár palettáján 106-os típusjelzéssel létezik egy 1557 cm3-es motor, aminek motorblokkja megegyezik a 102-es

Részletesebben

3-fázisú zárt kivitelű aszinkron motorok (csúszógyűrűs vagy kalickás típus) Telepítés és karbantartás. Ezt a kézikönyvet a végfelhasználó kapja

3-fázisú zárt kivitelű aszinkron motorok (csúszógyűrűs vagy kalickás típus) Telepítés és karbantartás. Ezt a kézikönyvet a végfelhasználó kapja Ezt a kézikönyvet a végfelhasználó kapja (Kiegészítés a motorral együtt szállított 1889 jelű kézikönyvhöz) Telepítés és karbantartás Fontos! Ebben a dokumentumban a szimbólumok arra hívják fel a figyelmet,

Részletesebben

III. Szerkezeti ismeretek

III. Szerkezeti ismeretek III. Szerkezeti ismeretek 1. A gépkocsi felépítése A személygépkocsi f bb szerkezeti egységei (1. ábra) a kocsiszekrény (karosszéria), a motor és segédberendezései, az er átviteli szerkezetek, a kormány,

Részletesebben

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató B I Z T O N S Á G I F I G Y E L M E Z T E T É S E K A következô elôvigyázatossági figyelmeztetéseket az egész kézikönyv során alkalmazzuk a következô üzenetek

Részletesebben

Használati utasítás BOZÓTVÁGÓ / FUKASZA

Használati utasítás BOZÓTVÁGÓ / FUKASZA Használati utasítás BOZÓTVÁGÓ / FUKASZA BBC4500, BBC4510, BBK4500 BBC5700, BBC5710, BBK5700 Fontos tudnivaló: Mielott használatba venné a gépet, figyelmesen olvassa végig ezt a Használati utasítást, és

Részletesebben

Használati utasítás RIDE LIFE. RIDE GIANT.

Használati utasítás RIDE LIFE. RIDE GIANT. Használati utasítás RIDE LIFE. RIDE GIANT. tárcsafék fogaskoszorú (racsni) váltótartó papucs nyeregállító csavar nyeregszár nyeregvázcső bilincs nyeregvázcső hátsó váltó hátsó rugóstag lánc nyereg kormányszár

Részletesebben

ERŐGÉPEK. Vonóerőosztály szerint: I. - 9 kn II. 14 20 kn III. 30 40 kn IV. 50 60 kn

ERŐGÉPEK. Vonóerőosztály szerint: I. - 9 kn II. 14 20 kn III. 30 40 kn IV. 50 60 kn ERŐGÉPEK Erőgép: beépített motor segítségével erőkifejtésre képes Erőgépek: - Traktorok - Teherautók - Önjáró munkagépek Traktorok csoportosítása: Rendeltetés szerint: - eszközhordozó ~ - univerzális ~

Részletesebben

ER-6n ABS. Használati Útmutató

ER-6n ABS. Használati Útmutató ER-6n ABS Használati Útmutató MAGYAR Motorkerékpár Használati útmutató Amennyiben az alább felsorolt jelekkel találkozik, kövesse az instrukciókat a praktikus és biztonságos működtetés, illetve karbantartás

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások DR / DV / DT / DTE / DVE / háromfázisú motorok, CT / CV aszinkron szervomotorok A6.C01 Kiadás: 07/200 11291761

Részletesebben

533223-98 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE7491

533223-98 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE7491 533223-98 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE7491 1. ábra k q a p s ww l d e j c h f g 2. ábra u o b m r s ww t n i 2 3. ábra x v w b t 4. ábra k l m b 5. ábra y v v p z 6. ábra

Részletesebben

567000-62 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW743N

567000-62 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW743N 567000-62 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW743N 10 11 14 13 39 12 3 8 7 6 5 4 2 1 9 A1 14 15 16 22 20 A2 2 17 18 19 21 25 26 24 27 23 22 A3 30 31 33 32 35 28 29 34 A4 A5 3 36 37

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás

Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtóművek: R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W típussorozatok Kiadás: 2013. 10. 20200692

Részletesebben

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok Moduláris szakmai vizsgára felkészítés környezetvédelmi területre Általános környezetvédelmi technikusi feladatok II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-..3-07/1-F-008-0011

Részletesebben

Figyelmeztetés! Biztonsági tudnivaló: Ha figyelmen kívül hagyjuk, személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.

Figyelmeztetés! Biztonsági tudnivaló: Ha figyelmen kívül hagyjuk, személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek. Sebesség szabályozó MAGIC SPEED MS-50 Megrend. szám: 85 13 29 Kezelési utasítás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...... 1 2. Tanácsok a beépítési útmutató használatához... 1 3. Általános biztonsági és beépítési

Részletesebben

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. használati utasítás a

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Állapot: 06.15 a következő szabványok szerint: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Ez a műszaki leírás szerzői

Részletesebben

Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250

Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 PREDATOR Pro RtR 4kerékmeghajtású monster autó Megrend. szám: 23 31 87 Kezelési utasítás TARTALOMJEGYZÉK 1 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 1 2 A

Részletesebben

533222-50 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWS780

533222-50 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWS780 533222-50 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWS780 1A ábra i h g f e d c b a j k w l v m n o p q r s t u 1B ábra x hh y aa z gg bb ff cc dd ee 2 2. ábra 3. ábra jj ii 4. ábra 5. ábra

Részletesebben

LADA 5 sebességes váltó javítása, felújítása Írta: Gara József

LADA 5 sebességes váltó javítása, felújítása Írta: Gara József LADA 5 sebességes váltó javítása, felújítása Írta: Gara József 2101 típusú LADA gépkocsim 4 sebességes váltóját lecseréltem egy felújítottként árult 5 sebességes váltóra. A felújított váltó már a beépítéskor

Részletesebben

ERE 120. Használati utasítás 05.08 - 02.11

ERE 120. Használati utasítás 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Használati utasítás U 51093162 02.11 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14 ETM/V 214-325 09.11 - Használati utasítás U 51198792 11.14 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kamarán Krisztián. Az útépítési munkákban alkalmazott gépek alapvető mechanikai jellemzői, gépelemei. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Kamarán Krisztián. Az útépítési munkákban alkalmazott gépek alapvető mechanikai jellemzői, gépelemei. A követelménymodul megnevezése: Kamarán Krisztián Az útépítési munkákban alkalmazott gépek alapvető mechanikai jellemzői, gépelemei A követelménymodul megnevezése: Burkolat, útkörnyezet kezelése I. A követelménymodul száma: 0598-06 A

Részletesebben

Négykerékmeghajtású elektromos Buggy, Speed Machine 540 típusú villanymotorral Rend. sz..:23 16 71

Négykerékmeghajtású elektromos Buggy, Speed Machine 540 típusú villanymotorral Rend. sz..:23 16 71 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Négykerékmeghajtású elektromos Buggy, Speed Machine 540 típusú

Részletesebben

S pumps, ranges 72-74-78

S pumps, ranges 72-74-78 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK S pumps, ranges 72-74-78 S2, S3, S4, ST 55-520 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat

Részletesebben

GX120 GX160 GX200 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MANUEL DE L UTILISATEUR MANUAL DEL PROPIETARIO BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ÜZENETEK TARTALOM MAGYAR

GX120 GX160 GX200 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MANUEL DE L UTILISATEUR MANUAL DEL PROPIETARIO BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ÜZENETEK TARTALOM MAGYAR 05/04/16 11:21:21:46 3VZ4F600_001 VEZETÉS Köszönjük, hogy egy Honda motort vásárolt. Segíteni szeretnénk, hogy a legjobb eredményt érje el új motorjával, és az biztonságosan működjön. Ez a kézikönyv tartalmazza

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Benzines szegélyvágó. MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Benzines szegélyvágó. MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520 KEZELÉSI UTASÍTÁS Benzines szegélyvágó MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520 A szegélynyíró azonosító lapján levő összes információt írja be az alábbi táblázatba.

Részletesebben

GÉPKÖNYV FORDÍTOTT OZMÓZIS VÍZTISZTÍTÓK

GÉPKÖNYV FORDÍTOTT OZMÓZIS VÍZTISZTÍTÓK KISVÁROS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Ivó- és fürdôvíz tisztítási technológiák A Coolpex kizárólagos magyarországi forgalmazója Székhely: 1202 Budapest, Marót u. 34. Bemutató terem: 1202 Bp., Nagyvárad

Részletesebben

Tartalom. FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK: hasznos információkat tartalmaznak a kosarak, a szórókarok, a tartályok és sz r k használatáról.

Tartalom. FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK: hasznos információkat tartalmaznak a kosarak, a szórókarok, a tartályok és sz r k használatáról. Tartalom 1. Biztonsági és mködtetési utasítások 76 2. Üzembe helyezés és csatlakoztatás 79 3. Mködtetési utasítások 82 4. Tisztítás és karbantartás 93 Köszönjük, hogy termékünket választotta. Javasoljuk,

Részletesebben

ET2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ET2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ET2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1 VESPA...3 1.1 MŰSZERFAL...3 1.2 KEZELŐSZERVEK ÉS DIGITÁLIS ÓRA...3 1.3 A NYEREG FELNYITÁSA...4 1.4 AZONOSÍTÁS...4 2 HASZNÁLAT...4 2.1 ELLENŐRZÉSEK ÉS FELTÖLTÉSEK...4

Részletesebben

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01 DS TS20-E 1.6 Használati utasítás hu KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektromos falvágó DS TS20-E 1.6 3 400 V Tartalomjegyzék 1. Általános információk 4 2. Leírás 5 3. Tartozékok 6 A gép első bekapcsolása előtt feltétlenül

Részletesebben