01/2011: EMBERGYÓGYÁSZATI VAKCINÁK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT SEJTSZUBSZTRÁTUMOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "01/2011:50203 5.2.3. EMBERGYÓGYÁSZATI VAKCINÁK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT SEJTSZUBSZTRÁTUMOK"

Átírás

1 01/2011: EMBERGYÓGYÁSZATI VAKCINÁK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT SEJTSZUBSZTRÁTUMOK Ez az általános fejezet az embergyógyászati vakcinák előállítása során sejtszubsztrátumként alkalmazott diploid sejtvonalakkal és folyamatos sejtvonalakkal foglalkozik; a rekombináns DNS technológiával előállított vakcinákra vonatkozó speciális szempontokat a Rekombináns DNS technológiával előállított termékek (0784) című általános cikkely tárgyalja. A különböző szinteken (sejtbank törzs-sejtbank, szaporító sejtbank, és a termelésre használt, a maximális populációkétszerező szinten, vagy azon túli stádiumban lévő sejtek) elvégzendő vizsgálatokat az táblázat tartalmazza. A sejtvonalak felhasználására és a vizsgálati módszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket lásd az alábbiakban. Ha primer sejteket vagy csak néhány átoltásnak alávetett sejteket használunk a vakcina előállítására (sejtbank létrehozása nélkül), a követelményeket az adott vakcinára vonatkozó egyedi cikkely tartalmazza. Diploid sejtvonalak. A diploid sejtvonalak nagy, de véges in vitro szaporodó képességgel rendelkeznek. Folyamatos sejtvonalak. A folyamatos sejtvonalak korlátlan ideig képesek in vitro szaporodni; a sejtek kariotípusa gyakran eltér az eredeti sejtekétől; ezek a sejtek emlősök vagy rovarok egészséges vagy tumoros szöveteiből egyaránt származhatnak. A folyamatos sejtvonalban előállított, oltásra szánt vakcinák tisztítási eljárásának validálásával bizonyítani kell a szubsztrátum-sejt DNS-ének olyan mértékű eltávolítását, amelynek következtében, hacsak nincs más előírás, egyszeri humán adagra vonatkoztatva, legfeljebb 10 ng maradt a termékben. Sejtbank-rendszer. A diploid és folyamatos sejtvonalakban történő vakcinatermelés sejtbankrendszeren alapul. A sejtek in vitro korát a törzs-sejtbanktól számítjuk. Minden szaporító sejtbank egy vagy több törzs-sejtbank tárolóegységének felhasználásával készül. A tárolóegység tartalmának felhasználását, azonosságát és tételes ellenőrzését gondosan dokumentálni kell. Táptalajok és állati, ill. humán eredetű anyagok. Az elkülönítéshez használt táptalajok összetételét és az egymást követő tenyészetek mindegyikét részletesen jegyzőkönyvezni kell, és ha emberi vagy állati eredetű anyagokat használunk fel, ezeknek idegen kórokozóktól (2.6.16) menteseknek kell lenniük, továbbá meg kell felelniük az Vírusmentesség általános fejezet követelményeinek. Amennyiben humán albumint használunk, ennek meg kell felelnie a Humán albumin-oldat (0255) cikkely követelményeinek. Amennyiben szarvasmarha szérumot használunk, ennek meg kell felelnie a Szarvasmarha szérum (2262) cikkely követelményeinek. A sejttenyészetek készítésére használt tripszint megfelelő módszerekkel meg kell vizsgálni; a tripszinnek sterilnek, valamint mikoplazmáktól és vírusoktól, nevezetesen pestivírusoktól, cirkovírusoktól és parvovírusoktól mentesnek kell lennie. Sejtbank. A sejtbank alkalmasságának értékelésére használt adatoknak amennyiben rendelkezésre állnak össze kell foglalniuk a sejtbank eredetére, történetére és jellemzésére vonatkozó információkat. A sejtbank eredete. A humán sejtvonalakról a donort illetően a következő adatokat kell jegyzőkönyvezni: etnikai és földrajzi eredet, életkor, nem, általános fiziológiai állapot, a felhasznált szövet vagy szerv megnevezése és a kórokozók jelenlétére végzett vizsgálatok eredményei. Az állati eredetű sejtvonalakról a sejtek eredetét illetően a következő adatokat kell feljegyezni: faj, törzs, tenyésztési körülmények, földrajzi eredet, életkor, nem, általános fiziológiai állapot, a felhasznált szövet vagy szerv megnevezése és a kórokozók jelenlétére vonatkozó vizsgálatok eredményei.

2 Az idegrendszeri eredetű sejtek pl. a neuroblasztóma és a P12 sejtvonalak tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyekben felhalmozódtak a szivacsos agyvelőbetegség kórokozói, így az ilyen sejtek vakcina előállítására nem alkalmazhatók. A sejtbank története. A következő adatokat kell feljegyezni: a sejtbank elkülönítésének módszere, a tenyésztési módszerek és minden egyéb, a törzs-sejtbank létrehozására végzett művelet, különös tekintettel azokra, amelyek a sejteket idegen kórokozókkal való fertőzés veszélyének tehették ki. Előfordulhat, hogy a sejttenyésztés folyamán korábban felhasznált táptalajok összetevőiről pl. állati eredetű anyagok forrásáról nem áll rendelkezésre minden adat; igazolt és engedélyezett esetekben azonban az ilyen táptalajok felhasználásával korábban létrehozott sejtbankok is felhasználhatók a vakcinák előállításához. A sejtbank jellemzése. A következő tulajdonságokat kell vizsgálni: (1) a sejtek azonossága (pl. izoenzimek, szerológia, nukleinsav-ujjlenyomat); (2) a sejtek növekedési jellemzői és morfológiai tulajdonságai (fény- és elektronmikroszkópia); (3) diploid sejtvonalak esetében kariotípus; (4) diploid sejtvonalak esetében az in vitro élettartam, a populáció-kétszerező szintekben kifejezve. A sejtszubsztrátum stabilitása. Bizonyítani kell, hogy a tervezett tárolási körülmények között a sejtvonal életképessége megfelelő. Valamely adott, sejtvonalban előállított termék esetében azt is bizonyítani kell, hogy következetes termelés nyerhető-e a tervezett felhasználási élettartam kezdeti vagy végső passzálási szintjein lévő sejtekkel egyaránt. Fertőző idegen kórokozók. A vakcinák előállítására használt sejtvonalak nem tartalmazhatnak fertőző idegen kórokozókat. Az idegen kórokozók vizsgálatát az táblázat alapján az alábbi módszerekkel végezzük. Rovar eredetű sejtvonalak használata esetén az adott rovarsejtek származási fajához tartozó specifikus vírusokra, valamint arbovírusokra (ízeltlábú-eredetű vírusok) végzünk vizsgálatokat. Azt, hogy a vizsgálatot hányféle vírusra végezzük el, az aktuális tudományos ismeretek határozzák meg. Azok a sejtvonalak, amelyekben replikációra képes retrovírusok mutathatók ki, vakcinatermelésre nem használhatók táblázat. Sejtvonalak vizsgálata Vizsgálat Sejtbank Törzssejtbank Szaporító sejtbank A termelésre használt, legnagyobb populációkétszerező szinten vagy azon túli stádiumban lévő sejtek 1. AZONOSÍTÁS ÉS TISZTASÁGI VIZSGÁLAT Morfológia Azonosítás: nukleinsav-ujjlenyomat vizsgálat, valamint az alábbi vizsgálatok közül az adott feladathoz megfelelő: biokémiai (pl. izoenzimek), immunulógiai (pl. hisztokompatibilitás) vagy citogenetikus marker vizsgálat Kariotípus (diploid sejtvonalak) (1) + (1) Élettartam (diploid sejtvonalak) VIZSGÁLAT IDEGEN KÓROKOZÓKRA Bakteriális és gomba-szennyezettség + + Mikoplazmák + + Spiroplazmák (rovar eredetű + +

3 sejtvonalak) Elektronmikroszkópos vizsgálat (rovar eredetű sejtvonalak) Sejttenyészetek vizsgálata idegen kórokozókra + (3) + (3) + Együtt-tenyésztés + (2) + (2) Állatokban és tojásban végzett vizsgálat A sejtek eredetétől függő lehetséges szennyezésre vonatkozó, specifikus vizsgálatok + (2) + (2) + (2) + (2) Retrovírusok + (3) + (3) 3. A DAGANATKELTŐ KÉPESSÉG VIZSGÁLATA Daganatkeltő képesség + (5) + (4) (1) Valamennyi szaporító sejtbank diploid jellegét igazolni kell, de ehhez a termelésre használt maximális populációkétszerező, vagy ezt meghaladó szinten levő sejteket kell felhasználni. (2) A vizsgálatot minden szaporító sejtbank esetében elvégezzük, de ehhez a termelésre használt maximális populációkétszerező, vagy ezt meghaladó szinten levő sejteket kell felhasználni. (3) A vizsgálatot minden törzs-sejtbank esetében elvégezzük, de ehhez a termelésre használt maximális populáció-kétszerező, vagy ezt meghaladó szinten levő sejteket kell felhasználni. (4) Az MRC-5 sejtvonal, WI-38 sejtvonal és az FRhL-2 sejtvonalak közismerten nem tumorképzők, ezért nem szükséges vizsgálni őket. Azokat a sejtvonalakat sem vizsgáljuk, amelyek köztudottan vagy feltehetően tumorképzők (pl. CHO vagy BHK-21). (5) A vizsgálatot a sejtbankkal végezzük el, de ehhez a termelésre használt maximális populáció-kétszerező, vagy ezt meghaladó szinten levő sejteket kell felhasználni. Daganatkeltő képesség. Élő vakcinák előállítására használt sejtvonalak nem lehetnek daganatképzők a vakcina termelés során használt populáció-kétszereződés egyetlen szintjén sem. Ha más típusú vakcinák előállításához daganatképző sejtvonalat használunk, a tisztítási eljárás validálása során bizonyítani kell, hogy a vakcina egyszeri humán adagjában hacsak nincs más előírás már csak legfeljebb 10 ng van jelen a szubsztrátum-sejt DNS-éből, és hogy a szubsztrátum-sejt eredetű fehérje mennyisége is elfogadható szintre csökkent. Amennyiben egy adott sejtvonalról tudjuk, hogy daganatképző, nem kell tovább vizsgálni. Ha a sejtvonal daganatképző képességét nem ismerjük, akkor vagy daganatképzőnek tekintjük, vagy daganatképző tulajdonságára vonatkozóan az alábbiakban ismertetett módon in vivo vizsgálatot végzünk. Ha ezek után további adatokra is szükség van, tetszőlegesen egy in vitro vizsgálatot is elvégezhetünk. A vizsgálatokat olyan, a vakcinatermelésre felhasználandó sejtekkel kell végezni, amelyek a legnagyobb populáció-kétszerező mennyiséget, vagy ennél is többet osztódtak. Az MRC-5, a WI-38 és az FRhL-2 sejtvonalak közismerten nem daganatképzők, és ezért további vizsgálatukra nincs szükség. Kromoszomális jellemzés. A diploid sejtvonalak diploid jellegét igazolni kell. Amennyiben az intakt sejteknek az aratást követő műveletek során történő eltávolítása még nem validált, a diploid sejtvonalat részletesebben kariotípus analízissel kell jellemezni,. A vizsgálathoz négy a sejtvonal élettartamát tekintve, egymástól egyenlő szintkülönbségre lévő átoltási szintből veszünk mintát. Legalább 200, metafázisban lévő sejtet vizsgálunk a pontos kromoszómaszám, a hiperploidia, a hipoploidia, a poliploidia, a kromoszómatörés és a szerkezeti rendellenességek gyakoriságának megállapítására. Az MRC-5, a WI-38 és az FRhL-2 sejtvonalakat diploid és jól jellemzett sejtvonalakként ismerjük; amennyiben nincsenek genetikusan módosítva, további jellemzésükre nincs szükség.

4 A SEJTTENYÉSZETEK VIZSGÁLÓ MÓDSZEREI Morfológia: a sejtek morfológiáját megfelelő módon kell leírni és dokumentálni. Azonosítás. A sejtek azonosságát nukleinsav-ujjlenyomat analízissel, és az alábbiak közül a legmegfelelőbb vizsgálattal állapítjuk meg: (1) biokémiai jellemzők vizsgálata (izoenzim-analízis), (2) immunológiai jellemzők vizsgálata (hisztokompatibilitási antigének), (3) citogenetikus markerek vizsgálata. Szennyező sejtek. Az azonosítás érdekében elvégzett nukleinsav-ujjlenyomat analízis a szennyező sejtektől való mentesség bizonyítására is szolgál. Bakteriális és gomba-szennyezések. A törzs-sejtbanknak, és minden egyes szaporító sejtbanknak meg kell felelnie a sterilitási vizsgálat (2.6.1) követelményeinek; a vizsgálat során minden egyes táptalajhoz a sejttenyészetekből 10 ml felülúszót használunk. A tartályok 1%-át, de legalább 2 tartályt vizsgálunk. Mikoplazmák (2.6.7). A törzs-sejtbanknak és minden egyes szaporító sejtbanknak meg kell felelnie a mikoplazma vizsgálat követelményeinek. A vizsgálathoz egy vagy több tartályt használunk. Spiroplazmák (rovar eredetű sejtvonalak). A rovarsejtekből származó törzs-sejtbank és miden egyes szaporító sejtbank spiroplazma-mentességét az illetékes hatóság által jóváhagyott validált módszerrel kell bizonyítani. A vizsgálathoz egy vagy több tartályt is használunk. Elektronmikroszkópos vizsgálat (rovar eredetű sejtvonalak). A szerzett kórokozókra a törzssejtbank vizsgálatát elektronmikroszkóppal végezzük el. A sejtvonalakat a rutinszerű előállítás során alkalmazott hőmérsékleten tartjuk, és a vizsgálatot a legnagyobb populáció-kétszerező vagy ezt meghaladó szinten levő sejtekkel végezzük. Ezen felül olyan sejteket is vizsgálunk, amelyeket a rutinszerű előállítás során alkalmazott hőmérsékletnél magasabb, illetve alacsonyabb hőmérsékleten tartottunk, és esetleg egyéb módon is, például kémiai stresszorokkal is kezeltünk. A tárolási hőmérsékletekre és az alkalmazott kezelésekre, valamint az elektronmikroszkópos vizsgálat céljára előkészített sejtek számára vonatkozóan az illetékes hatóság jóváhagyására van szükség. Vizsgálat idegen kórokozókra sejttenyészetekben. A sejtek feleljenek meg a fejezet Termelő sejttenyészet: kontroll sejtek című részében a hemadszorbeáló vírusokra és az sejttenyészetekben jelen lévő egyéb idegen kórokozókra előírt vizsgálatok követelményeinek. A majom eredetű sejteket nyúlvese-sejttenyészetekre is rá kell oltani, B-herpeszvírusra (cercopithecid herpesvirus 1) történő vizsgálat céljából. Együtt-tenyésztés. Emlős és madár eredetű sejtvonalak esetén az ép és roncsolt sejteket egymástól elkülönítve kell más sejtrendszerekkel, pl. humán és majom eredetű sejtekkel együtt tenyészteni. Rovar eredetű sejtvonalak esetében a roncsolt sejtek kivonatait tenyésztjük együtt más sejtekkel, nevezetesen humán és majom eredetű sejtekkel, továbbá legalább egy olyan sejtvonallal, amely különbözik az előállítás során használt sejtvonaltól, rovar vírusokra permisszív, és lehetővé teszi a humán arbovírusok (pl. BHK-21) kimutatását. Vizsgálatokat kell végezni az esetleges morfológiai változások kimutatására. A sejttenyészet-felülúszóját vizsgálni kell hemagglutináló vírusok jelenlétére, vagy a sejteket hemadszorbeáló vírusok jelenlétére. A hemagglutináló vírusok kimutatására való vizsgálat nem alkalmazható a rovarsejtekben kimutatandó arbovírusokra. A sejtek abban az esetben felelnek meg a vizsgálat követelményeinek, ha semmiféle idegen kórokozó nem mutatható ki. Retrovírusok. Retrovírusok jelenlétét a következő módszerekkel vizsgáljuk: (1) termék-felerősített fordított transzkriptáz (product-enhanced reverse transcriptase =PERT) meghatározás (2.6.21), amelyet a sejtbank felülúszókkal végzett a termelésre felhasználandó, a legmagasabb populáció-kétszerező vagy ezt meghaladó szinten levő sejtek sejtbankjának felülúszóin végeznek, (2) transzmissziós elektronmikroszkópia.

5 Amennyiben az 1) és/vagy a 2) vizsgálat pozitív eredményt ad, a 3 sz. vizsgálatot végezzük el: (3) fertőzőképesség-meghatározás: humán sejteken végezzük el; végpontként a felülúszók PERT meghatározását alkalmazva Állatokon végzett vizsgálatok. A következő állatcsoportok mindegyikébe 10 7 életképes sejtet adunk intramuszkulárisan (ill. szopós egerekbe szubkután módon); ezt a mennyiséget egyenletesen osztjuk el minden egyes csoport egyedei között, amelyek: (1) két alomnyi, összesen legalább tíz, 24 órásnál fiatalabb szopós egér, (2) tíz felnőtt egér. A tíz felnőtt egér mindegyikébe 10 6 életképes sejtet injektálunk intracerebrálisan, az esetleg jelenlévő limfocitás koriomeningitisz vírus kimutatására. Az állatokat legalább 4 héten keresztül megfigyelés alatt tartjuk. A megbetegedett vagy rendellenességet mutató egyedeket a betegség okának megállapítása céljából megvizsgáljuk. A sejtek abban az esetben felelnek meg a vizsgálat követelményeinek, ha semmiféle idegen kórokozóra utaló bizonyíték nem mutatható ki. A vizsgálat nem értékelhető, ha az egyes csoportokban az egészségesen maradó, és a megfigyelési szakasz végéig élő állatok %-os mennyisége, 80-nál kisebb. Tojásokkal végzett vizsgálatok. Tojásonként 10 6 életképes sejtet tartalmazó inokulumot oltunk tíz 9 11 napos, specifikus patogén mentes (SPF) előkeltetett tyúktojás (5.2.2) allantoin-üregébe és tíz 5 6 napos megtermékenyített SPF tyúktojás szikzsákjába. A tojásokat legalább 5 napon át inkubáljuk. Az allantoin-folyadékot hemagglutininek jelenlétére emlős és szárnyas eredetű vörösvértestek alkalmazásával vizsgáljuk; a vizsgálatokat 5±3 C-on valamint C-on végezzük el, és az eredményeket perc elteltével olvassuk le. A sejtek megfelelnek a vizsgálat követelményeinek, ha idegen kórokozó nem mutatható ki. A vizsgálat nem értékelhető, ha az egészségesen maradt és a megfigyelési szakasz végéig élő embriók aránya kisebb, mint 80%. A sejtek eredetétől függő lehetséges szennyezések specifikus vizsgálata. A specifikus patogének jelenlétének vizsgálatára nukleinsav-amplifikációs módszereket (NAT) (2.6.21) használunk, a sejtekben történő előzetes amplifikációval, vagy anélkül. Más lehetőségként megfelelő szerológiai módszerek, például enzimhez kötött immunszorbens meghatározás, szérum neutralizációs vizsgálat vagy megfelelő, ellenanyagképzést megengedő állatokban az ellenanyag-képződés vizsgálata is elvégezhető. Rágcsáló eredetű sejtvonalakra vonatkozóan egerekben, patkányokban illetve hörcsögökben vagy ellenanyag-képződésen alapuló vizsgálatokat, vagy nukleinsav-amplifikációs módszereket (2.6.21) használunka fajspecifikus vírusok kimutatására. A vizsgálatok során figyelembe kell venni a sejtvonal eredetét és tenyésztési történetét. A vizsgálatoknak alkalmasnak kell lenniük a lehetséges szennyezők kimutatására, különös tekintettel azokra, amelyekről ismert, hogy a forrásként használt fajban például az SV-40 vírus esetén rhesus majmokban, vagy Flock house vírus esetén rovar sejtekben lappangó fertőzést okoznak. A daganatkeltő képesség in vivo vizsgálata. A vizsgálatnak az a lényege, hogy a sejtvonalat egy megfelelő pozitív kontrollal (például HeLa vagy Hep2 sejtekkel) hasonlítjuk össze. Állatokat felhasználó, ilyen típusú vizsgálatra alkalmasnak bizonyult rendszerek például: (1) tímusz nélküli egerek (Nu/Nu genotípus); (2) újszülött, antitimocita szérummal vagy globulinnal kezelt egerek, patkányok vagy hörcsögök; (3) tímuszirtott és besugárzott, majd egészséges egerekből származó csontvelővel transzplantált, egerek (T -, B + ) Bármelyik, állatokat felhasználó rendszert választjuk, a sejtvonal sejtjeivel, illetve a referencia sejtekkel két különálló, egyenként 10 állatból álló csoport minden egyes állatát be kell oltani. Mindkét csoportban, valamennyi egyedbe 0,2 ml térfogatban, 10 7 szuszpendált sejtet adunk be intramuszkuláris vagy szubkután módon. Az újszülött egyedeket a születésük utáni 0., 2., 7. és 14. nappal 0,1 ml antitimocita szérummal vagy globulinnal oltjuk be. Hatékony szérum vagy globulin az a készítmény, amely a fejlődő állatok immunmechanizmusát olyan mértékben gátolja, hogy az ez után beadott, 10 7

6 pozitív referenciasejtet tartalmazó inokulum rendszeresen kiváltja a tumorok és a metasztázisok keletkezését. A nyilvánvaló tumornövekedést mutató, súlyosan beteg állatokat a felesleges szenvedések elkerülése végett a vizsgálat befejezése előtt kíméletesen le kell ölni. A megfigyelési szakasz végén minden állatot, beleértve a referenciacsoport(ok)ba tartozókat is, kíméletesen le kell ölni, makroszkópos és mikroszkópos vizsgálattal igazolni kell a beoltott sejtek burjánzását a beadás helyén és az egyéb szervekben (például a nyirokcsomókban, a tüdőben, a vesében és a májban). Mindegyik vizsgálati rendszerben az állatokat megfigyelés alatt kell tartani, és a beadási helyeket szabályos időközökben tapintással meg kell vizsgálni, hogy nem keletkeztek-e csomók. A képződött csomókat két, egymásra merőleges irányban le kell mérni, és a méréseket rendszeresen jegyzőkönyvezni kell annak meghatározására, hogy a csomó növekszik-e. Azokat az állatokat, amelyekben a megfigyelés során a csomók kezdenek visszafejlődni, leöljük, mielőtt a csomók tapinthatatlanná válnak, és szövettani vizsgálatot végzünk. Azokat az állatokat, amelyekben a csomók növekedését tapasztaljuk, 1-2 hétig megfigyelés alatt tartjuk. Azoknak az egyedeknek a felét, amelyekben nem keletkeztek csomók, leölés és ezt követő szövettani vizsgálat előtt 3 hétig, a másik felét 12 hétig tartjuk megfigyelés alatt. Minden egyes állat boncolását el kell végezni, ez a beadás helyén, és egyéb szervekben például nyirokcsomókban, tüdőben, agyban, lépben, vesében és májban előforduló makroszkópos daganat képződésének igazolására szolgál. A daganatszerű elváltozásokat és a beadás helyét szövettanilag kell vizsgálni. Ezen felül, minthogy némelyik sejtvonal anélkül is kiválthatja metasztázisok keletkezését, hogy helyi daganatnövekedés tapasztalható lenne, minden állat észlelhető regionális nyirokcsomóját, valamint tüdejét szövettani szempontból kell vizsgálni. A vizsgálat nem értékelhető, ha a pozitív referenciasejtekkel beoltott tíz állat közül kevesebb, mint kilenc esetében mutatható ki progresszív daganatnövekedés. A daganatkeltő képesség in vitro vizsgálata. A következő vizsgálati rendszerek alkalmazhatók: (1) lágy agar gélben történő telepképzés; (2) invazív sejt-növekedés előfordulása szervtenyészetekbe történő beoltás után; (3) transzformációs aktivitás vizsgálata, pl. a 3T3 aktív onkogénre való meghatározási rendszer alkalmazásával.

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 2.6.16. Vizsgálatok idegen kórokozókra Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.0 1 2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 01/2011:20616 Azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyekhez a vírust előzőleg

Részletesebben

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 1 5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 07/2009:50205 javított 6.5 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET Az állatgyógyászati célra szánt immunológiai gyógyszerek

Részletesebben

VACCINUM FEBRIS FLAVAE VIVUM. Sárgaláz vakcina (élő)

VACCINUM FEBRIS FLAVAE VIVUM. Sárgaláz vakcina (élő) Vaccinum febris flavae vivum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 07/2012:0537 VACCINUM FEBRIS FLAVAE VIVUM Sárgaláz vakcina (élő) DEFINÍCIÓ A sárgaláz vakcina (élő) a sárgaláz vírus 17D törzséből készített, előkeltetett

Részletesebben

VACCINUM PSEUDOPESTIS AVIARIAE INACTIVATUM. Baromfipestis (Newcastle betegség) vakcina (inaktivált)

VACCINUM PSEUDOPESTIS AVIARIAE INACTIVATUM. Baromfipestis (Newcastle betegség) vakcina (inaktivált) Vaccinum pseudopestis aviariae inactivatum Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 7.7-1 04/2013:0870 VACCINUM PSEUDOPESTIS AVIARIAE INACTIVATUM Baromfipestis (Newcastle betegség) vakcina (inaktivált) 1. DEFINÍCIÓ Az inaktivált

Részletesebben

SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes

SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes inactivatum ad ruminantes Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:0063 SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) 1. DEFINÍCIÓ Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes A száj-

Részletesebben

VACCINUM PAPILLOMAVIRI HUMANI (ADNr) Humán papillómavírus vakcina (rdns)

VACCINUM PAPILLOMAVIRI HUMANI (ADNr) Humán papillómavírus vakcina (rdns) Vaccinum papillomaviri humani (ADNr) Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.2-1 VACCINUM PAPILLOMAVIRI HUMANI (ADNr) Humán papillómavírus vakcina (rdns) 07/2011:2441 DEFINICIÓ A humán papillómavírus vakcina (rdns) egy vagy

Részletesebben

2.6.24. MADÁR VÍRUSVAKCINÁK: VIZSGÁLAT IDEGEN KÓROKOZÓK JELENLÉTÉRE AZ OLTÓCSÍRA-TÉTELEKBEN

2.6.24. MADÁR VÍRUSVAKCINÁK: VIZSGÁLAT IDEGEN KÓROKOZÓK JELENLÉTÉRE AZ OLTÓCSÍRA-TÉTELEKBEN kórokozók jelenlétére oltócsíra-tételekben Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.1. - 1 04/2014:20624 2.6.24. MADÁR VÍRUSVAKCINÁK: VIZSGÁLAT IDEGEN KÓROKOZÓK JELENLÉTÉRE AZ OLTÓCSÍRA-TÉTELEKBEN ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

VACCINUM VARIOLAE VIVUM. Himlő vakcina (élő)

VACCINUM VARIOLAE VIVUM. Himlő vakcina (élő) Vaccinum rotaviri variolae vivum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.3-1 01/2012:0164 VACCINUM VARIOLAE VIVUM Himlő vakcina (élő) DEFINÍCIÓ Az élő himlő vakcina tojásban (csirkeembrió membránjában), sejtkultúrában vagy

Részletesebben

ANTICORPORA MONOCLONALIA AD USUM HUMANUM. Monoklonális antitestek, embergyógyászati célra

ANTICORPORA MONOCLONALIA AD USUM HUMANUM. Monoklonális antitestek, embergyógyászati célra Anticorpora monoclonalia ad usum humanum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 ANTICORPORA MONOCLONALIA AD USUM HUMANUM Monoklonális antitestek, embergyógyászati célra 01/2008:2031 DEFINÍCIÓ Az embergyógyászati célra

Részletesebben

ANTICORPORA MONOCLONALIA AD USUM HUMANUM. Monoklonális antitestek, embergyógyászati célra

ANTICORPORA MONOCLONALIA AD USUM HUMANUM. Monoklonális antitestek, embergyógyászati célra Anticorpora monoclonalia ad usum humanum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.3-1 ANTICORPORA MONOCLONALIA AD USUM HUMANUM 01/2012:2031 Monoklonális antitestek, embergyógyászati célra DEFINÍCIÓ Az embergyógyászati célra

Részletesebben

GYÓGYSZERANYAGOK. Corpora ad usum pharmaceuticum

GYÓGYSZERANYAGOK. Corpora ad usum pharmaceuticum Corpora ad usum pharmaceuticum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 DEFINÍCIÓ GYÓGYSZERANYAGOK Corpora ad usum pharmaceuticum 01/2009:2034 Gyógyszeranyagnak nevezünk minden olyan szerves és szervetlen anyagot, amelyet

Részletesebben

Urofollitropinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0. - 2

Urofollitropinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0. - 2 Urofollitropinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0. - 1 01/2008:0958 [97048-13-0] UROFOLLITROPINUM Urofollitropin DEFINÍCIÓ Az urofollitropin menopauzán átesett nők vizeletéből nyert, menopauzális gonadotropint tartalmazó

Részletesebben

5.2.6 ÁLLATGYÓGYÁSZATI VAKCINÁK ÉS IMMUNSZÉRUMOK ÁRTALMATLANSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

5.2.6 ÁLLATGYÓGYÁSZATI VAKCINÁK ÉS IMMUNSZÉRUMOK ÁRTALMATLANSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE 5.2.6 ÁLLATGYÓGYÁSZATI VAKCINÁK ÉS IMMUNSZÉRUMOK ÁRTALMATLANSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE A készítmény kifejezés alatt a teljes szövegben vakcina, illetve immunszérum értendő. 04/2013:50206 A készítményfejlesztés

Részletesebben

Virológia gyakorlatok

Virológia gyakorlatok Virológia gyakorlatok A virológia gyakorlatok célja, hogy a hallgatók betekintést nyerhessenek az állatorvosi virológiai diagnosztika különböző módszereibe. A hallgatók a gyakorlatokon esetfeldolgozás

Részletesebben

VACCINUM RABIEI EX CELLULIS AD USUM HUMANUM. Veszettség elleni vakcina, embergyógyászati célra (sejttenyészetekben előállított)

VACCINUM RABIEI EX CELLULIS AD USUM HUMANUM. Veszettség elleni vakcina, embergyógyászati célra (sejttenyészetekben előállított) Vaccinum rabiei ex cellulis ad usum humanum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur. 8.2-1 07/2014:0216 VACCINUM RABIEI EX CELLULIS AD USUM HUMANUM Veszettség elleni vakcina, embergyógyászati célra (sejttenyészetekben előállított)

Részletesebben

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Aujeszky-betegség 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Fogalmak Fertőzött sertés: vírus, antigénjei, DNS kimutatható; gyanút keltő klinikai tünetek és olyan állományban van ahol a fertőzöttséget hatóságilag

Részletesebben

CORPORA AD USUM PHARMACEUTICUM. Gyógyszeranyagok

CORPORA AD USUM PHARMACEUTICUM. Gyógyszeranyagok Corpora ad usum pharmaceuticum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 CORPORA AD USUM PHARMACEUTICUM Gyógyszeranyagok 07/2009:2034 javított 7.5 DEFINÍCIÓ Gyógyszeranyagnak nevezünk minden olyan szerves és szervetlen

Részletesebben

2.6.7. Mikoplazmák Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 6.1.-1 2.6.7. MIKOPLAZMÁK

2.6.7. Mikoplazmák Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 6.1.-1 2.6.7. MIKOPLAZMÁK 2.6.7. Mikoplazmák Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 6.1.-1 2.6.7. MIKOPLAZMÁK 01/2008:20607 javított 6.1 Ahol a mikoplazmák vizsgálatát törzs-sejtbank, szaporító sejtbank, vírus oltócsíratétel vagy kontrollsejtek

Részletesebben

Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere

Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere Dr. Kulcsár Gábor Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága 2016. június 2. Tartalom Mik azok a

Részletesebben

A preventív vakcináció lényege :

A preventív vakcináció lényege : Vakcináció Célja: antigénspecifkus immunválasz kiváltása a szervezetben A vakcina egy olyan készítmény, amely fokozza az immunitást egy adott betegséggel szemben (aktiválja az immunrendszert). A preventív

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Nasalia

ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Nasalia Orrüregben alkalmazott (nazális) Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.4-1 ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Nasalia 04/2006:0676 Az orrüregben alkalmazott (nazális) szisztémás vagy helyi hatás elérésére

Részletesebben

Sejtbiológia gyakorlati szempontból. Alapfogalmak, tematika

Sejtbiológia gyakorlati szempontból. Alapfogalmak, tematika Sejtbiológia gyakorlati szempontból Alapfogalmak, tematika A sejttenyésztés jelentősége Kutatás: az állati és humán sejtekre jellemző biokémiai utak, különböző sejtszintű szabályozások vizsgálata Rekombináns

Részletesebben

VACCINUM COCCIDIOSIDIS VIVUM AD PULLUM. Csirke kokcidiózis vakcina (élő)

VACCINUM COCCIDIOSIDIS VIVUM AD PULLUM. Csirke kokcidiózis vakcina (élő) Vaccinum coccidiosidis vivum ad pullum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.7-1 04/2013:2326 VACCINUM COCCIDIOSIDIS VIVUM AD PULLUM Csirke kokcidiózis vakcina (élő) 1. DEFINÍCIÓ A csirkék kezelésére szánt, kokcidiózis

Részletesebben

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

Részletesebben

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre Immunológia I. 4. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán 3.2. ábra A hemopoetikus őssejt aszimmetrikus osztódása 3.3. ábra

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vaxxitex HVT+IBD

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vaxxitex HVT+IBD HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vaxxitex HVT+IBD 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME Forgalombahozatali

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21.

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. IBR és BVD mentesítés IBR mentesítés 1. ge negatív állomány kialakítása 2. IBR negatív állomány kialakítása

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM. Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt

PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM. Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt conditumque ad exstinguendum virum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1646 PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt DEFINÍCIÓ

Részletesebben

A gümőkór járványtani helyzete Magyarországon. Dr. Jánosi Szilárd, NÉBIH ÁDI

A gümőkór járványtani helyzete Magyarországon. Dr. Jánosi Szilárd, NÉBIH ÁDI A gümőkór járványtani helyzete Magyarországon Dr. Jánosi Szilárd, NÉBIH ÁDI Gümőkór (tuberculosis, TBC) kórokozói különböző emlős állatfajok és az ember gümőkórja M. tuberculosis complexbe tartozó fajok

Részletesebben

5.2.2. VAKCINÁK ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSÉRE SZÁNT, MEGHATÁROZOTT KÓROKOZÓKTÓL MENTES CSIRKEÁLLOMÁNYOK

5.2.2. VAKCINÁK ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSÉRE SZÁNT, MEGHATÁROZOTT KÓROKOZÓKTÓL MENTES CSIRKEÁLLOMÁNYOK (SPF) csirkeállományok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 01/2010:50202 5.2.2. VAKCINÁK ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSÉRE SZÁNT, MEGHATÁROZOTT KÓROKOZÓKTÓL MENTES CSIRKEÁLLOMÁNYOK A vakcinák termelésére, illetve

Részletesebben

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonellák bemutatása Enterobacteriaceae családba tartozó Gramnegatív pálcák, körülcsillósak, aktívan mozognak (kivéve

Részletesebben

PARENTERÁLIS GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Parenteralia

PARENTERÁLIS GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Parenteralia Parenterális gyógyszerkészítmények Ph. Hg. VIII. Ph.Eur. 8.0. - 1 01/2014:0520 PARENTERÁLIS GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Parenteralia E cikkely követelményeit nem feltétlenül kell alkalmazni a humán vérkészítményekre,

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2458-06 Mikrobiológiai eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2458-06 Mikrobiológiai eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok 1. feladat Magyarázza el, a laboratóriumban szakmai gyakorlaton lévő kollégának hogy miként készíti el egy műtéti mintából izolált Gram-negatív pálca VITEK Compact automatával való azonosítását! A magyarázat

Részletesebben

SALMONELLA SSP. GYORS, MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ DETEKTÁLÁSA

SALMONELLA SSP. GYORS, MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ DETEKTÁLÁSA SALMONELLA SSP. GYORS, MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ DETEKTÁLÁSA Nyirő-Fekete B., Tabajdi-Bajza N., Kovácsné Kis É., Pocklán E., Zoller L., Micsinai A., Gasparikné Reichardt J. Hungalimentaria

Részletesebben

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Áttekintés Miért éppen a nyuszik? Védekezés módja Vakcina jellemzői Vakcina működése Ráfertőzési

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest Sejtek - őssejtek dióhéjban 2014. február Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest A legtöbb sejtünk osztódik, differenciálódik, elpusztul... vérsejtek Vannak

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA. Coxevac d232 PI HU 2010-09-06 clean.doc

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA. Coxevac d232 PI HU 2010-09-06 clean.doc 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE COXEVAC szuszpenziós injekció szarvasmarhának és kecskének 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml tartalmaz:

Részletesebben

2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA

2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA 2.6.13. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0. 1 01/2008:20613 javított 6.0 2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA

Részletesebben

A T sejtes immunválasz egy evolúciós szempontból váratlan helyzetben: Szervtranszplantáció

A T sejtes immunválasz egy evolúciós szempontból váratlan helyzetben: Szervtranszplantáció A T sejtes immunválasz egy evolúciós szempontból váratlan helyzetben: Szervtranszplantáció Autotranszplantáció: saját szövet átültetése, pl. autológ bőrtranszplantáció, autológ őssejt-transzplantáció.

Részletesebben

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök?

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Az orvostechnikai eszközök fogalmi és besorolási szabályai 2014. március 28., Budapest Balázs György Ferenc, GYEMSZI- EMKI Főosztályvezető Az egészségügyről szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2009/120/EK IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2009/120/EK IRÁNYELVE 2009.9.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 242/3 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2009/120/EK IRÁNYELVE (2009. szeptember 14.) a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények tekintetében az emberi felhasználásra szánt

Részletesebben

ALLERGÉN TERMÉKEK. Producta allergenica

ALLERGÉN TERMÉKEK. Producta allergenica 01/2012:1063 ALLERGÉN TERMÉKEK Producta allergenica Ez a cikkely nem alkalmazható: olyan vegyületekre, melyeket kizárólag kontakt dermatitisz diagnózisában alkalmaznak, szintetikus készítményekre, rdns

Részletesebben

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje 1 Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje Írta és rajzolta: Hargitai Zsófia Ágota Munkában részt vett: Dr. Sarkadi Balázs, Dr. Apáti Ágota A szerkesztésben való segítségért

Részletesebben

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 11. 2016. nov 30. 17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 17.3. ábra A sejtközötti térben és a sejten belül élő és szaporodó kórokozók ellen kialakuló védekezési mechanizmusok

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. 4. tételek 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. A kórbonctan tárgya, feladata és vizsgáló módszerei 2. A kórbonctani és egyes kiegészítı diagnosztikai vizsgálatra szánt anyagok győjtésének

Részletesebben

Végbélben alkalmazott/rektális gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur.5.5. - 1 VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK.

Végbélben alkalmazott/rektális gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur.5.5. - 1 VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur.5.5. - 1 VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Rectalia 07/2006:1145 A rektális gyógyszerkészítményeket szisztémás vagy helyi hatás elérésére,

Részletesebben

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Tanárszakosok, 2017. Bev. 2. ábra Az immunválasz kialakulása 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán

Részletesebben

Az adenovírusok morfológiája I.

Az adenovírusok morfológiája I. Adenovírusok A vírusok Elnevezésük a latin virus szóból ered, amelynek jelentése méreg. A vírusok a legkisebb ismert entitások. Csak elektronmikroszkóppal tanulmányozhatóak, mert méretük 20-400 nanométerig

Részletesebben

Zárójelentés. ICP-OES paraméterek

Zárójelentés. ICP-OES paraméterek Zárójelentés Mivel az előző, 9. részfeladat teljesítésekor optimáltuk a mérőrendszer paramétereit, ezért most a korábbi optimált paraméterek mellett, a feladat teljesítéséhez el kellett végezni a módszer

Részletesebben

ÁLLATI EREDETŰ, EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK. Immunosera ex animale ad usum humanum

ÁLLATI EREDETŰ, EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK. Immunosera ex animale ad usum humanum Immunosera ex animale ad usum humanum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 ÁLLATI EREDETŰ, EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK Immunosera ex animale ad usum humanum 07/2007:0084 DEFINÍCIÓ Az állati eredetű, embergyógyászati

Részletesebben

5.14. EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT, GÉNBEVITELT CÉLZÓ GYÓGYSZEREK

5.14. EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT, GÉNBEVITELT CÉLZÓ GYÓGYSZEREK 5.14. EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT, GÉNBEVITELT CÉLZÓ GYÓGYSZEREK Ez az általános fejezet tájékoztató jellegű. 01/2010:51400 Ez az általános fejezet emberi felhasználásra szánt, génbevitelt célzó gyógyszerekről

Részletesebben

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra.

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. Egészséges magzat, biztonságos jövő Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. A veleszületett fejlődési

Részletesebben

Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások

Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások ( 11 ) 227.096 ( 54 ) Eljárás és elrendezés töltési szint mérésére ( 11 ) 227.097 ( 54 ) Mágneses kezelőegység folyékony és légnemű anyagokhoz ( 11 ) 227.098 ( 54 ) Biológiai sejtek azonosítására és számlálására

Részletesebben

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai Kar: TTK Tantárgy: CITOGENETIKA Kód: AOMBCGE3 ECTS Kredit: 3 A tantárgyat oktató intézet: TTK Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék A tantárgy felvételére ajánlott félév: 3. Melyik félévben

Részletesebben

Post-experimental management: humane endpoints, euthanasia. Dániel Érces

Post-experimental management: humane endpoints, euthanasia. Dániel Érces Reference number: 035/14 UNIVERSITY OF SZEGED, Institute of Surgical Research Animal experiments theory and practice C level SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, Sebészeti Műtéttani Intézet Az állatkísérletek elmélete

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak 21-es triszómia: Mi az a Down kór Down-kór gyakorisága: 0,13% Anya életkora (év) 20 25 30 35 40 45 49 Down-kór

Részletesebben

Kontrollok a szerológiában. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ

Kontrollok a szerológiában. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Kontrollok a szerológiában Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ A kontrollok szerepe A kontrollok szerepe, hogy a szerológiai vizsgálatok eredményeit helyesen értékeljük és meggyőződjünk,

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Parvoduk szuszpenzió és hígító szuszpenziós injekcióhoz pézsmakacsa részére 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Részletesebben

A Flowcytometriás. en. Sinkovichné Bak Erzsébet,

A Flowcytometriás. en. Sinkovichné Bak Erzsébet, A Flowcytometriás keresztpróba jelentısége élıdonoros veseátültet ltetést megelızıen. en. Sinkovichné Bak Erzsébet, Schmidt Lászlóné Mikor végezhetv gezhetı el a veseátültet ltetés? Veseátültetés s akkor

Részletesebben

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szegedi Regionális Vérellátó Központban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szegedi Regionális Vérellátó Központban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szegedi Regionális Vérellátó Központban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám 1. Vérkészítmények igénylése: 1.1 A vérkészítmények igénylése írásban történik,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Mikrobiológiai szakasszisztens szakképesítés Mikrobiológiai eljárások modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Mikrobiológiai szakasszisztens szakképesítés Mikrobiológiai eljárások modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

2.6.24. MADÁR VÍRUSVAKCINÁK: VIZSGÁLAT IDEGEN KÓROKOZÓK JELENLÉTÉRE AZ OLTÓCSÍRA-TÉTELEKBEN

2.6.24. MADÁR VÍRUSVAKCINÁK: VIZSGÁLAT IDEGEN KÓROKOZÓK JELENLÉTÉRE AZ OLTÓCSÍRA-TÉTELEKBEN 2.6.24. Madár vírusvakcinák: Vizsgálat idegen kórokozók jelenlétére oltócsíra-tételekben Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.1. - 1 04/2014:20624 2.6.24. MADÁR VÍRUSVAKCINÁK: VIZSGÁLAT IDEGEN KÓROKOZÓK JELENLÉTÉRE AZ

Részletesebben

M. A. H. FOOD CONTROLL Kft. Mikrobiológiai vizsgáló Laboratóriuma Állategészségügyi Diagnosztikai Részleg BROILER PROGRAM

M. A. H. FOOD CONTROLL Kft. Mikrobiológiai vizsgáló Laboratóriuma Állategészségügyi Diagnosztikai Részleg BROILER PROGRAM BROILER PROGRAM Telepítés utáni mintavétel: élőállat-szállító autóról vett, lezárt csomagolású alompapír és 10 db útihulla (vagy 25 g meconium), mely a MSZ EN ISO 6579:2002/A1:2007 és a 180/2009 (XII:

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály Hazánk GMO mentes stratégiája - 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat

Részletesebben

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10.

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10. BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD élőállat bemutató Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Cimalgex 8 mg rágótabletta kutyáknak Cimalgex 30 mg rágótabletta kutyáknak Cimalgex 80 mg rágótabletta

Részletesebben

SALMONELLA KIMUTATÁSA ELISA TESZTTEL 24 ÓRA ALATT

SALMONELLA KIMUTATÁSA ELISA TESZTTEL 24 ÓRA ALATT SALMONELLA KIMUTATÁSA ELISA TESZTTEL 24 ÓRA ALATT FODOR ANDREA, TABAJDINÉ DR. PINTÉR VERONIKA FOODMICRO KFT A SALMONELLA VIZSGÁLATOK IDŐIGÉNYE Élelmiszer 24-48 óra 48-52 óra IMS, ICS, PCR Fizikai mérés

Részletesebben

Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával.

Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával. Tisztelt Felhasználó! Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával. A program céljai: A programot azért fejlesztettük ki, hogy segítséget adjunk a nagytömegű

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Nobivac L4 szuszpenziós injekció kutyák számára 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Adagonként (1 ml)

Részletesebben

Vakcinák 2011. / 9. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Vakcinák 2011. / 9. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Vakcinák 2011. / 9 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Bevezetés Fertőzéses megbetegedések elleni küzdelem Himlő, diphteria, tetanus, poliomyelitis, kanyaró, szamárköhögés, mumpsz, rubeola A

Részletesebben

5.10. GYÓGYSZERANYAGOK SZENNYEZÉSVIZSGÁLATA

5.10. GYÓGYSZERANYAGOK SZENNYEZÉSVIZSGÁLATA 5.10. Gyógyszeranyagok szennyezésvizsgálata Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.5-1 Bevezetés 5.10. GYÓGYSZERANYAGOK SZENNYEZÉSVIZSGÁLATA 01/2008:51000 javított 6.5 Az Európai Gyógyszerkönyv gyógyszeranyag-cikkelyeit

Részletesebben

A 2012/12. SZÁM TARTALMA. Sárdi S., Szentpáli-Gavallér K., Bakonyi T., Szenci O., Kutasi O.: Lovak

A 2012/12. SZÁM TARTALMA. Sárdi S., Szentpáli-Gavallér K., Bakonyi T., Szenci O., Kutasi O.: Lovak A 2012/12. SZÁM TARTALMA LÓ Sárdi S., Szentpáli-Gavallér K., Bakonyi T., Szenci O., Kutasi O.: Lovak nyugat-nílusi vírus okozta agy- és gerincvelő-gyulladása. Irodalmi áttekintés / 708 SZARVASMARHA Mee,

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 1 adag (1 ml) tartalma: Hepatitisz B felszíni antigén 1,2. 20 mikrogramm

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 1 adag (1 ml) tartalma: Hepatitisz B felszíni antigén 1,2. 20 mikrogramm 1. A GYÓGYSZER NEVE Engerix-B szuszpenziós injekció felnőtteknek Engerix-B szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben felnőtteknek Hepatitisz B (rekombináns DNS) vakcina (adszorbeált) (HBV) 2. MINŐSÉGI

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VPRIV 200 egység por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 egység* velagluceráz-alfát tartalmaz.

Részletesebben

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA (TOJÁSTÓL VÁGÓHÍDIG) Törzsállomány Keltető Előnevelő Hízlaló 57 hét 1.,29-33 hét előnevelés, felkészítés a tojástermelésre 2.,24 hét tojástermelés 5 + 28 nap 1. Tojás

Részletesebben

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Kovács Zoltán ügyvezető DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Problémadefiníció Első generációs

Részletesebben

Immunológia Világnapja

Immunológia Világnapja a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Tumorbiológia Dr. Tóvári József, Országos Onkológiai Intézet Mágikus

Részletesebben

A Best Doctors Csoportos Egészségbiztosítás Különös Feltételei

A Best Doctors Csoportos Egészségbiztosítás Különös Feltételei P0611NY1538/06 A Best Doctors Csoportos Egészségbiztosítás Különös Feltételei 1) Bevezető rendelkezések A Best Doctors Csoportos Egészségbiztosítás (továbbiakban: biztosítás) jelen Különös Feltételek,

Részletesebben

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 955/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) a 798/2008/EK rendeletnek a Newcastle-betegség elleni vakcinák felhasználása tekintetében

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a számú akkreditálási ügyirathoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézet Kirendeltsége, Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai

Részletesebben

SEJT- ÉS SZÖVETTENYÉSZTÉS Állati sejtek tenyésztése. Bevezetés. Történeti áttekintés. A tenyésztés alapjai. Tenyészetek növekedése

SEJT- ÉS SZÖVETTENYÉSZTÉS Állati sejtek tenyésztése. Bevezetés. Történeti áttekintés. A tenyésztés alapjai. Tenyészetek növekedése SEJT- ÉS SZÖVETTENYÉSZTÉS 5.1. Állati sejtek tenyésztése Bevezetés Az élőlények hierarchikus szerveződése: Sejt Szövet Szerv Szervrendszer Egyedfejlődés: embrionális őssejt differenciálódott sejtek 1 2

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner:

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner: Az AB0 vércsoport rendszer Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011 Az AB0 rendszer felfedezése 1901. Karl Landsteiner Landsteiner szabály 1901 Karl Landsteiner: Munkatársai vérmintáit vizsgálva fedezte fel

Részletesebben

Riemerella anatipestifer okozta

Riemerella anatipestifer okozta Riemerella anatipestifer okozta megbetegedés pulykában Nemes Csaba PhD, Tóth Zoltán, Simonyai Erika, Makrai László PhD, Surányi Andrea, Cséplő Attila, Glávits Róbert az állatorvos-tudományok tudományok

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

SZEMÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Ophthalmica

SZEMÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Ophthalmica Szemészeti gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII-Ph.Eur.6.0. - 1 01/2008:1163 SZEMÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Ophthalmica A szemészeti gyógyszerkészítmények a szemgolyón és/vagy a kötőhártyán, valamint a kötőhártyazsákban

Részletesebben

INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK

INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK Mohácsiné dr. Farkas Csilla Indikátor vagy jelző mikroflóra Jelentősége: jelenlétükből következtetni lehet az élelmiszert ért szennyezés tényére ill. mértékére, fejlődésükhöz

Részletesebben

ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN

ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN Benkő Mária 1, Ivanics Éva 2, Palya Vilmos 3, Nemes Csaba 4, Kecskeméti Sándor 5, Dán Ádám 2, Kaján Győző 1, Glávits Róbert 2 1 MTA Állatorvos-tudományi

Részletesebben

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/17

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/17 2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/17 A BIZOTTSÁG 1108/2008/EK RENDELETE (2008. november 7.) az 1266/2007/EK rendeletnek a kéknyelvbetegség-ellenőrzési és -megfigyelési programok minimumkövetelményei,

Részletesebben

INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK

INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK Mohácsiné dr. Farkas Csilla Indikátor vagy jelző mikroflóra Jelentősége: jelenlétükből következtetni lehet az élelmiszert ért szennyezés tényére ill. mértékére, fejlődésükhöz

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

AMS Hereimplantátum Használati útmutató

AMS Hereimplantátum Használati útmutató AMS Hereimplantátum Használati útmutató Magyar Leírás Az AMS hereimplantátum szilikon elasztomerből készült, a férfi herezacskóban levő here alakját utánzó formában. Az implantátum steril állapotban kerül

Részletesebben