SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes"

Átírás

1 inactivatum ad ruminantes Ph.Hg.VIII. Ph.Eur /2015:0063 SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) 1. DEFINÍCIÓ Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes A száj- és körömfájás (kérődző) vakcina (inaktivált) egy vagy több megfelelő száj- és körömfájást okozó inaktivált vírus törzset tartalmazó készítmény, mely az adekvát immunogén tulajdonságait megőrzi. Jelen cikkely a kérődzők szájés körömfájást okozó vírus megbetegedés elleni aktív immunizálásra szánt vakcinák alkalmazásáról szól. 2. ELŐÁLLÍTÁS 2-1. A VAKCINA ELŐÁLLÍTÁSA A vakcina vírust sejttenyészetben szaporítják, majd szűréssel vagy más megfelelő módszerrel a sejteket tartalmazó résztől elkülönítik. A learatott vírust megfelelő körülmények között inaktiválják és koncentrálják, tisztítják. A vírust a vakcina előállításhoz közvetlenül, vagy az antigén stabilitásnak megfelelő hőmérsékleten történő tárolás után használják fel. A vakcinát az inaktivált vírusból egy vagy több adjuvánssal összekeverve készítik. Egy adott törzsre vonatkozóan a vakcina egyes egyesített gyártási tételeibe kerülő 146S antigén mennyisége nem lehet kevesebb, mint abban a gyártási tételben, amely az Immunizáló képesség pontban leírt vizsgálatban megfelelőnek bizonyult A VÍRUS SZAPORÍTÁSÁRA HASZNÁLT SZUBSZTRÁTUM Sejttenyészetek. A sejttenyészeteknek meg kell felelniük az állatgyógyászati vakcinák előállításához használt sejttenyészetekre vonatkozó követelményeknek (5.2.4) AZ INAKTIVÁLÁSI ELJÁRÁS VALIDÁLÁSA Az inaktiválás közben a vírustitert érzékeny és reprodukálható módszerrel folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Az inaktiválási folyamat csak akkor megfelelő, ha a vírustiter csökkenése, logaritmikusan ábrázolva, lineáris, és az extrapoláció azt jelzi, hogy az inaktiválás végén 10 4 liter folyékony készítményben egynél kevesebb fertőző vírusrészecske fordul elő.

2 inactivatum ad ruminantes Ph.Hg.VIII. Ph.Eur A VAKCINA ÖSSZETÉTELÉNEK KIVÁLASZTÁSA A vakcina minden célállatfaj esetében feleljen meg az ártalmatlanságra (5.2.6) és a hatékonyságra (5.2.7) vonatkozó követelményeknek. Az ártalmatlanság és a hatékonyság bizonyításához az ártalmatlanság ( pont) és az immunizáló képesség ( pont) vizsgálatok alkalmazható Ártalmatlanság A vakcináláshoz javasolt alkalmazás minden eljárását és módját végezzük el, és minden vakcinához alkalmazott minden célállatfaj esetében a javasolt legkisebb életkorú állatot használjuk. Válasszunk egy reprezentatív vakcina tételt, mely legalább az egy vakcina tételben elvárható maximális antigén mennyiséget tartalmazza. Minden vizsgálathoz legalább nyolc olyan állat egyedet használunk, melyekben a száj- é körömfájás vírus ellen nincs antitest. Minden egyes állatba a vakcina egy dózisát oltjuk. Amennyiben a javasolt terv alapján egy második dózis is szükséges, azt legalább 14 napos időtartam elteltével alkalmazzuk. Legalább naponta figyeljük meg az állatokat a vakcina legutolsó alkalmazását követő 14 napon keresztül. A vakcina megfelel a vizsgálatban leírtaknak, amennyiben egyetlen állat esetén sem lép fel abnormális lokális vagy szisztémás reakció, vagy a vakcinának tulajdonítható haláleset Immunizáló képesség Az immunizáló képesség meghatározását minden egyes, a vakcinában jelenlévő száj-, és körömfájás vírus szerotípusra elvégezzük. Minden vizsgálatot minden egyes ajánlott oltási mód esetében el kell végezni, legalább hat hónapos szarvasmarhákat alkalmazva. A vizsgálatot a legkisebb hatóanyagtartalmú vakcina gyártási tételén végezzük el. Az alább leírt két vizsgálat valamelyike megfelelően demonstrálja a vakcina immunizálóképességét szarvasmarhák esetén PD 50 felülfertőzési-vizsgálat A vakcina hatóértékét a feliraton feltüntetett adagban lévő, a szarvasmarhák 50%-át megvédő adagok (PD 50) számával fejezzük ki. A PD 50-et előzetesen oltott, majd a vakcina készítésére használt virulens szarvasmarha vírus szerotípussal azonos ID50 adaggal felülfertőződött állatokon határozzák meg, az alábbiakban leírtak szerint. A vakcinavírus használható a felülfertőzésre.

3 inactivatum ad ruminantes Ph.Hg.VIII. Ph.Eur A vizsgálathoz legalább 17, száj-, és körömfájástól mentes területről származó szarvasmarhát használunk, amelyeket még soha sem oltottak száj-, és körömfájás ellen, és nem rendelkeznek a száj-, és körömfájás vírus különböző szerotípusait közömbösítő ellenanyagokkal. Legalább három, egyenként legalább öt szarvasmarhából álló csoportot különböző vakcina dózisokkal oltunk. Az eltérő adagolást a vakcina különböző térfogatainak beadásával, nem pedig a vakcina higításával oldjuk meg. Két szarvasmarhát kontrollként alkalmazunk. Például, ha a felirat szerint 1 adag vakcinának 2 ml beadása felel meg, a vakcina 1/4 adagját úgy kapnánk meg, hogy 0,5 ml-t adnánk be, az 1/10 adag esetén pedig 0,2 ml-t. Minden szarvasmarhát nap múlva felülfertőzünk intradermálisan a nyelv felső felszínének két pontján (pontonként 0,1 ml-t) egy szarvasmarhából nyert teljesen virulens, a vakcina készítéséhez használt szerotípussal azonos vírusszuszpenzióval úgy, hogy összesen ID 50-t érjünk el. Az állatokat 8 napon át megfigyelés alatt tartjuk, majd levágjuk. Az állatvédelem figyelembevételével az állategyedek a megfigyelési időtartam vége előtt elaltathatók és nem védettnek nyilvánulnak abban az esetben, ha a beoltott állat száj-, és körömfájás kór tüneteit mutatja: legalább egy lábán lézió figyelhető meg, kontroll állat esetén pedig legalább 3 lábán mutat léziót a kór. A védelemmel nem rendelkező állatokban nemcsak a nyelven, hanem más helyeken is elváltozások figyelhetők meg. A védett állatok esetében csak a nyelven fordulhatnak elő változások. A vizsgálat csak akkor elfogadható, ha minden egyes kontroll állat legalább 3 lábán elváltozás lép fel. A vakcina PD 50 tartalmát az egyes csoportokban lévő védett állatok számából számítjuk ki. A hatóérték nem lehet kisebb, mint a feliraton feltüntetett érték, a feliraton feltüntetett legkisebb hatóérték adagonként legalább 3 PD 50 legyen PPG vizsgálat.a következő vizsgálat is alkalmas a szarvasmarha számára alkalmazott vakcina immunizáló képességének kimutatására A láb általános fertőzése elleni védelem százalékos értéke (PPG vizsgálat). A vakcina hatóértékét a lábon léziót nem mutató szarvasmarhák százalékban kifejezett mértékévél határozzuk meg. A PPG-t olyan szarvasmarhában határozunk meg, mely egy első vakcinálást követő felülfertőzést kap ID 50 ugyanazon virulens vírus törzzsel, mint amelyet a vakcina készítésénél az alább leírtakban alkalmaztunk. A vakcinavírust alkalmazzuk felülfertőzésre. Legalább 18 különböző helyről származó, száj-, és körömfájás kórtól mentes, száj-, és körömfájás vírus ellen még soha be nem oltott szarvasmarhát alkalmazunk, melyek szervezetében nincsenek a száj-, és körömfájást okozó különböző vírustörzsek elleni antitestek. Legalább 16 szarvasmarhát teljes adaggal beoltunk. Két állatot kontrollként alkalmazunk.

4 inactivatum ad ruminantes Ph.Hg.VIII. Ph.Eur Minden szarvasmarhát nap múlva felülfertőzünk intradermálisan a nyelv felső felszínének két pontján (pontonként 0,1 ml-t) egy szarvasmarhából nyert teljesen virulens, a vakcina készítéséhez használt szerotípussal azonos vírusszuszpenzióval úgy, hogy összesen ID 50-t érünk el. Az állatokat 8 napon át megfigyelés alatt tartjuk. Az állatvédelem figyelembevételével az állategyedek a megfigyelési időtartam vége előtt elaltathatók és nem védettnek nyilvánulnak abban az esetben, ha a beoltott állat száj-, és körömfájás kór tüneteit mutatja: legalább egy lábán lézió figyelhető meg, kontroll állat esetén pedig legalább 3 lábán mutat léziót a kór. A védelemmel nem rendelkező állatokban nemcsak a nyelven, hanem más helyeken is elváltozások figyelhetők meg. A védett állatok esetében csak a nyelven fordulhatnak elő változások. A vizsgálat csak akkor elfogadható, ha minden egyes kontroll állat legalább 3 lábán elváltozás lép fel. A vakcinált állatcsoportban védett állatok számából számítjuk a védettség %-os értékét. A vakcina megfelel a vizsgálatnak, amennyiben a hatóérték legalább 75%-a a feliraton feltüntetett értéknek GYÁRTÓ ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLATOK Azonosítás. Az ömlesztett, inaktivált antigént megfelelő immunkémiai módszerrel (2.7.1) azonosítjuk Maradék élő vírus. Az alkalmazott sejttenyészetnek a vizsgálandó vírusra vonatkozó kimutatási határát egy élővírus minta CCID 50 értékének és 146S antigén tartalmának meghatározásával kell megállapítani. A sejtek nem megfelelőek a vizsgálathoz, ha 1 µg 146S antigénnek megfelelő vírusmennyiség kevesebb, mint 10 6 CCID 50-et tartalmaz. Az ömlesztett antigén minden egyes gyártási tételének egy meghatározott, legalább 200 adagnak megfelelő részét megfelelő sejttenyészetbe oltva vizsgálni kell a fertőző vírustól való mentesség igazolására. A tenyésztés folyamán a sejteken egyszeri továbboltást végzünk. Annak érdekében, hogy ilyen nagy mennyiségű minták sejttenyészetekben vizsgálhatók legyenek, az inaktivált antigén minta koncentrálható. Igazolni kell, hogy a kiválasztott koncentráció és vizsgálati rendszer nem befolyásolja károsan a fertőző vírusnak a vizsgálati mintában való kimutatását, és a koncentrált inaktivált antigén nem zavarja a vírus szaporodását, illetve nem idéz elő toxikus elváltozásokat. Minden egyes vizsgálat során pozitív kontrollt is alkalmazni kell Antigéntartalom. Az ömlesztett inaktivált antigén minden egyes gyártási tételének 146S antigén tartalmát valamely in vitro módszerrel (például cukorsűrűség-grádiens centrifugálással és 259 nm-en végzett ultraibolya spektrofotometriás vizsgálattal) meg kell határozni.

5 inactivatum ad ruminantes Ph.Hg.VIII. Ph.Eur A gyártási tétel hatóértékének meghatározása. A Hatóérték pontban leírt (3-4. rész) vizsgálatot nem kell elvégezni a vakcina minden egyes gyártási tételének minőségellenőrzése során, amennyiben azt a legkisebb hatóértékű vakcina gyártási tételén elvégezték. Ha a vizsgálatot nem végzik el, más megfelelő, validált vizsgálatot kell elvégezni, melynek elfogadási követelményeit a vakcina azon gyártási tétele alapján állapítják meg, amely a Hatóérték pontban leírt vizsgálatban megfelelő immunizáló képességűnek bizonyult. A következő vizsgálat abban az esetben alkalmazható, ha előzőleg az adott antigénre vonatkozó megfelelő megfelelőségi szint megállapítást nyert. Amennyiben egy adott antigénre a megfelelőségi szint már megállapítást nyert, ugyanez a szint alkalmazható ezen antigénnek bármilyen más antigénnel való kombinációjában, amennyiben a vakcina összetétele csak a benne foglalt antigénekben különbözik Szarvasmarhákon alkalmazható vakcinák. Az oltásra ajánlott legalacsonyabb életkorú, száj-, és körömfájástól mentes területekről származó, száj-, és körömfájás vírus ellen soha nem vakcinázott, a száj-, és körömfájás vírus különböző szerotípusait közömbösítő ellenanyagoktól mentes szarvasmarhákat használunk a vizsgálathoz. Legalább 5 állatot a feliraton feltüntetett módon oltunk be. Minden állatnak a vakcina megfelelő adagját adjuk be. Meghatározott idő után, amely nem lehet több, mint a vakcinázást követő 28 nap, vérmintát veszünk, és egyedileg, valamely validált módszerrel (pl. savó-közömbösítési módszer, ELISA) meghatározzuk minden egyes savóban a vakcinában szereplő valamennyi szerotípus elleni ellenanyag szintjét. A vakcina megfelel a vizsgálat követelményeinak, ha a szarvasmarhában az antitets-titer mértani átlaga nem szignifikánsan alacsonyabb a megfelelőségi szintnél Egyéb kérődzők számára készült vakcinák. Minden egyes gyártási tétel hatóértékét megfelelő validált vizsgálattal igazolni kell. VÉSZHELYZETBEN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS: Különösen sürgős esetekben, az illetékes hatósággal való megállapodás alapján, a vakcina gyártási tétele a vizsgálatok befejezését, és a hatóérték meghatározását megelőzően is forgalomba hozható, ha a sterilitási vizsgálatot az ömlesztett inaktivált antigénre és a vakcina többi összetevőjére már elvégezték, továbbá az ugyanebből az ömlesztett inaktivált antigénből készült vakcina egy reprezentatív gyártási tételén már elvégezték az ártalmatlansági vizsgálatot és meghatározták a hatóértéket. Ebben az értelemben a gyártási tétel csak akkor számít reprezentatívnak, ha a felszabadítandó gyártási tétellel azonos mennyiségű antigénből/antigénekből ugyanolyan módon készült. 3. A GYÁRTÁSI TÉTEL VIZSGÁLATA

6 inactivatum ad ruminantes Ph.Hg.VIII. Ph.Eur Azonosítás. Száj-, és körömfájás vírus ellenes antitesteket nem tartalmazó, a vakcinával előzetesen immunizált állat savója megfelelően érzékeny módszer alkalmazása esetén közömbösíti a vakcina előállításához felhasznált vírus szerotípusokat Baktériumok és gombák. A vakcina, illetve adott esetben a mellékelt folyadék feleljen meg az Állatgyógyászati vakcinák (0062) cikkelyben előírt sterilitási vizsgálat követelményeinek Hatóérték. A vakcina feleljen meg az Immunizáló képesség pontban (2-4-2) előírt vizsgálat követelményeinek, a vakcinát az egyik ajánlott módon alkalmazva.

2.2.34. TERMOANALÍZIS

2.2.34. TERMOANALÍZIS 2.2.34. Termoanalízis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.1-1 2.2.34. TERMOANALÍZIS 01/2005:20234 javított 6.1 A termoanalízis körébe azon módszerek tartoznak, amelyekkel egy anyag valamely fizikai tulajdonságának változását

Részletesebben

A vakcina nyomokban a gyártási folyamat során használt neomicint tartalmazhat (lásd 4.3 pont).

A vakcina nyomokban a gyártási folyamat során használt neomicint tartalmazhat (lásd 4.3 pont). 1. A GYÓGYSZER NEVE Twinrix Felnőtt szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben Hepatitis A (inaktivált) és hepatitis B (rdns) (HAB) vakcina (adszorbeált). 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 adag

Részletesebben

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 A BIZOTTSÁG 1234/2008/EK RENDELETE (2008. november 24.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Twinrix Felnőtt szuszpenziós injekció Hepatitis A (inaktivált) és hepatitis B (rdns) (HAB) vakcina (adszorbeált). 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Tervezet! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Silgard szuszpenziós injekció Humán papillómavírus vakcina [6-os, 11-es, 16-os, 18-as típus] (Rekombináns, adszorbeált) 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI

Részletesebben

VARILRIX por és oldószer oldatos injekcióhoz

VARILRIX por és oldószer oldatos injekcióhoz VARILRIX por és oldószer oldatos injekcióhoz varicella vaccine ATC-kód: J07BK01 GlaxoSmithKline 1 poramp.+1 old.fecsk.-ben+tű V Szabadáras OGYI-T-8771 / 02 TTT-kód: 220158338 GRAV 2. Minőségi és mennyiségi

Részletesebben

B/Massachusetts/2/2012 (vad típus) min.15µg HA **

B/Massachusetts/2/2012 (vad típus) min.15µg HA ** 1. A GYÓGYSZER NEVE Fluval AB szuszpenziós injekció influenza vakcina (teljes vírus, inaktivált, adjuvált) (a 2013/2014-es szezonra) 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 adag (0,5 ml) vakcina összetétele

Részletesebben

NeisVac-C szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben C szerocsoportú meningococcus poliszacharid konjugált, adszorbeált vakcina

NeisVac-C szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben C szerocsoportú meningococcus poliszacharid konjugált, adszorbeált vakcina 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE NeisVacC szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben C szerocsoportú meningococcus poliszacharid konjugált, adszorbeált vakcina 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Összetétel

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - eredetű NYMC X-179A reasszortáns törzs...15 mikrogramm HA**

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - eredetű NYMC X-179A reasszortáns törzs...15 mikrogramm HA** 1. A GYÓGYSZER NEVE IDflu 15 mikrogramm/törzs szuszpenziós injekció Influenza vakcina (split virion, inaktivált) 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Az alábbi influenza vírus (inaktivált, hasított) törzsek*:

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Silgard szuszpenziós injekció Humán papillómavírus vakcina [6-os, 11-es, 16-os, 18-as típus] (Rekombináns, adszorbeált) 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE ORENCIA 250 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 250 mg abatacept injekciós üvegenként. Feloldás

Részletesebben

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Részletesebben

87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet. az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól

87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet. az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól 87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -a 1. pontjának g) alpontjában és

Részletesebben

PRIORIX por és oldószer oldatos injekcióhoz

PRIORIX por és oldószer oldatos injekcióhoz PRIORIX por és oldószer oldatos injekcióhoz összetett ATC-kód: J07BD52 GlaxoSmithKline 1x (port tart. inj. üv.+oldósz. inj. üv.) V Szabadáras OGYI-T-80 / 01 TTT-kód: 210499-12 GRAV LACT 2. Minőségi és

Részletesebben

A vakcina nyomokban a gyártási folyamat során használt neomicint tartalmazhat (lásd 4.3 pont).

A vakcina nyomokban a gyártási folyamat során használt neomicint tartalmazhat (lásd 4.3 pont). 1. A GYÓGYSZER NEVE Twinrix Gyermek szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben Hepatitis A (inaktivált) és hepatitis B (rdns) (HAB) vakcina (adszorbeált). 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 adag

Részletesebben

2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE

2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE 2.5.33. Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6. 2.5.33. -1 2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE 01/2008:20533 javított 6.0 Az alábbi meghatározási módszerek között több olyan található, amely kereskedelemből beszerezhető

Részletesebben

EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE. (2004. március 31.)

EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE. (2004. március 31.) EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE (2004. március 31.) az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

Aktív immunizálásra a Streptococcus pneumoniae által okozott invazív pneumococcus betegség megelőzésére 50 éves és idősebb felnőtteknél.

Aktív immunizálásra a Streptococcus pneumoniae által okozott invazív pneumococcus betegség megelőzésére 50 éves és idősebb felnőtteknél. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Prevenar 13 szuszpenziós injekció Pneumococcus poliszacharid konjugált vakcina (13-valens, adszorbeált). 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy 0,5 ml-es adag tartalmaz: Pneumococcus

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/41/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/41/EK IRÁNYELVE 2009.5.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 125/75 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/41/EK IRÁNYELVE (2009. május 6.) a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

5.2.8. Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 5.0 1

5.2.8. Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 5.0 1 5.2.8. Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 5.0 1 01/2005:50208 5.2.8. Az állati eredetű fertőző szivacsos agyvelőbetegségkórokozók ember- és állatgyógyászati készítmények útján történő átviteli

Részletesebben

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL?

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? KÉZIKÖNYV ÚJSÁGÍRÓK RÉSZÉRE 2009. október A PANDÉMIA Pandémiának nevezzük a több országra, több földrészre, vagy a Föld egészére kiterjedő influenza járványokat. A XX. században

Részletesebben

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -ának (2) bekezdése 17. és 20. pontjában

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA AZ AFLATOXINOKRÓL SZÓLÓ UNIÓS JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA AZ AFLATOXINOKRÓL SZÓLÓ UNIÓS JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ 2010. november ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA AZ AFLATOXINOKRÓL SZÓLÓ UNIÓS JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ FONTOS, A FELELŐSSÉGET KORLÁTOZÓ NYILATKOZAT E dokumentumnak nincs hivatalos

Részletesebben

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl 1 Tervezet! A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. (...) FVM rendelete az állatgyógyászati termékekrıl Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p 18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A VESZETTSÉG-FERTŐZÉSRE

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE M-M-RVAXPRO por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz. Morbilli, mumpsz és rubeola vakcina (élő). 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Feloldás

Részletesebben