VACCINUM FEBRIS FLAVAE VIVUM. Sárgaláz vakcina (élő)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VACCINUM FEBRIS FLAVAE VIVUM. Sárgaláz vakcina (élő)"

Átírás

1 Vaccinum febris flavae vivum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur /2012:0537 VACCINUM FEBRIS FLAVAE VIVUM Sárgaláz vakcina (élő) DEFINÍCIÓ A sárgaláz vakcina (élő) a sárgaláz vírus 17D törzséből készített, előkeltetett tyúktojásban szaporított, fagyasztva szárított készítmény. A vakcinát a feliratnak megfelelő módon, közvetlenül felhasználás előtt kell feloldani, hogy tiszta folyadék keletkezzen. ELŐÁLLÍTÁS A vakcina előállítása vírus oltócsíra-tétel rendszeren alapul. Igazolni kell, hogy az előállítás módszere emberre nézve mindig megfelelő immunizáló képességű és ártalmatlan élő sárgaláz vakcinát eredményez. Az előállítási módszert validálni kell annak igazolására, hogy a termék, amennyiben vizsgálnák, megfelelne az embergyógyászati immunszérumokra és vakcinákra előírt abnormális toxicitási vizsgálat (2.6.9) követelményeinek. A tengerimalacokra vonatkozó vizsgálatot a következőképpen módosítjuk: minden egyes tengerimalacot a vakcina tíz emberi adagjával, két-két különböző helyre beadva oltunk, majd 21 napig megfigyelés alatt tartunk. Referenciakészítmény. A neurotropizmus vizsgálatban a vakcina olyan gyártási tételét használjuk referenciakészítményként, amelynek esetében ismert, hogy emberben megfelelő eredményeket adott. A virémia (viszcerotropizmus) és az immunizáló képesség vizsgálatokban a vírus inoculum titerének vizsgálatához, valamint a hatóérték-meghatározás során a vakcina gyártási tétel titrálásához Nemzetközi Egység/ampulla egységekben kalibrált referenciakészítményt kell használni. A Nemzetközi Egység a Nemzetközi Standard meghatározott mennyiségében levő aktivitás. A Nemzetközi Standard Nemzetközi Egységekben kifejezett egyenértékét az Egészségügyi Világszervezet (WHO) határozza meg. A VÍRUS SZAPORÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖZEG Az oltócsíra-törzstétel és az oltócsíra-szaporítótétel, valamint minden egyes vakcina gyártási tétel előállítására a vírust meghatározott kórokozóktól mentes (SPF) csirkeállományból (5.2.2) származó csirkeembrió szöveteken szaporítják. OLTÓCSÍRATÉTELEK A 17D törzset az adott törzs eredetére és az izolálást követő műveletekre vonatkozó feljegyzések alapján kell azonosítani. A vírus oltócsíratételeket nagy mennyiségben állítják elő, és 60 C alatti hőmérsékleten tárolják. Az oltócsíra-törzstétel és az oltócsíra-szaporítótétel nem tartalmazhat humán eredetű fehérjét, illetve hozzáadott szérumot vagy antibiotikumot. Indokolt és engedélyezett esetek kivételével, a vírusnak a kész gyártási tételben a 17D törzs eredeti izolátumának 204. és 239. átoltása közötti átoltásokból kell származnia. Az oltócsíra-szaporítótétel csak az oltócsíra-törzstételből végzett első átoltás lehet. A vakcina gyártási tétel előállítása során a szövetek fertőzésére felhasznált oltócsíratételt köztes átoltás nélkül használjuk, így a vakcinavírus nem

2 Vaccinum febris flavae vivum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur származhat az ártalmatlansági vizsgálatokban megfelelőnek bizonyult oltócsíratételből végzett egynél több átoltásból. Csak az az oltócsíratétel használható fel vírusszaporításra, amely megfelel az alábbi követelményeknek. Azonosítás. A sárgaláz vírust minden egyes oltócsíra-törzstétel és oltócsíra-szaporítótétel esetében sejttenyészetben specifikus antitestekkel végzett szérumneutralizációval vagy molekuláris módszerekkel (pl. nukleinsav amplifikációs módszerekkel (NAT) vagy szekvenálással) kell azonosítani. Idegen kórokozók (2.6.16). Minden egyes oltócsíra-törzstétel feleljen meg az alábbi vizsgálatok követelményeinek: baktériumokra és gombákra vonatkozó sterilitási vizsgálat (a fejezetben, a Vírusoltócsíra és vírusaratások pontban leírtak szerint), mikoplazmákra vonatkozó vizsgálat (a fejezetben a Vírus-oltócsíra és vírusaratások pontban leírtak szerint), mikobaktériumok ra vonatkozó vizsgálat (a fejezetben a Vírus-oltócsíra és vírusaratások pontban leírtak szerint). Madárleukózis vírusok (2.6.24). Minden egyes oltócsíra-törzstétel feleljen meg a madárleukózis vírusokra vonatkozó vizsgálat követelményeinek. Idegen kórokozók (2.6.16). Minden egyes oltócsíra-szaporítótétel feleljen meg az alábbi vizsgálatok követelményeinek: vizsgálat felnőtt egereken (csak intraperitoneális beadás esetén) (a fejezetben, a Vírusoltócsíra pontban leírtak szerint), vizsgálat tengerimalacokon (a fejezetben, a Vírus-oltócsíra pontban leírtak szerint), baktériumokra és gombákra vonatkozó sterilitási vizsgálat (a fejezetben, a Vírusoltócsíra és vírusaratások pontban leírtak szerint), mikoplazmákra vonatkozó vizsgálat (a fejezetben, a Vírus-oltócsíra és vírusaratások pontban leírtak szerint), mikobaktériumokra vonatkozó vizsgálat (a fejezetben, a Vírus-oltócsíra és vírusaratások pontban leírtak szerint), egyéb idegen kórokozók jelenlétére vonatkozó vizsgálat sejttenyészetekben: 5 ml semlegesített oltócsíra-szaporítótételt, mely legalább (5,7 log 10 ) Nemzetközi Egységnek felel meg, folyamatosan fenntartott majomvese- és humán sejttenyészetekre, valamint elsődleges csirkeembrió fibroblaszt sejtekre oltva vizsgálunk idegen kórokozók jelenlétére; a sejteket 36 ± 1 C-on inkubáljuk és 14 napig megfigyelés alatt tartjuk; az oltócsíra-szaporítótétel megfelel a vizsgálat követelményének, ha nincs idegen kórokozó jelenlétére utaló bizonyíték; a vizsgálat csak akkor értékelhető, ha a sejttenyészeteknek legalább 80%-a életképes marad, madárvírusok: 1 ml semlegesített oltócsíra-szaporítótételt, mely legalább (5,0 log 10 ) Nemzetközi Egységnek felel meg, legalább 20 előkeltetett, 9-11 napos SPF tojás (5.2.2) allantoisz-üregébe, valamint legalább 20 előkeltetett, 5-7 napos SPF tojás (5.2.2) szikzsákjába oltva vizsgálunk madárvírusok jelenlétére; az oltócsíra-szaporítótétel megfelel a vizsgálat követelményének, ha sem az allantoisz-, sem a szikzsák-folyadékban nem mutatható ki

3 Vaccinum febris flavae vivum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur hemagglutináló ágens, továbbá ha az embriók és a korioallantoisz-membránok a makroszkópos patológiai vizsgálatban típusosak; a vizsgálat csak akkor értékelhető, ha a beoltott tojásoknak legalább 80%-a 7 nap után is életképes marad. Madárleukózis vírusok (2.6.24). Minden egyes oltócsíra-szaporítótétel feleljen meg a madárleukózis vírusokra vonatkozó vizsgálat követelményeinek. Vizsgálatok majmokban. Minden oltócsíra-törzstétel és oltócsíra-szaporítótétel feleljen meg a következő, majmokban végzett virémia (viszcerotropizmus), immunizáló képesség és neurotropizmus vizsgálatok követelményeinek. A majmok a Macacus alfajból származó egyedek, melyek a sárgaláz vírusára fogékonyak, és az oltócsíra-vírus beadásakor nem rendelkeznek sárgaláz elleni védettséggel. Az állatoknak egészségeseknek kell lenniük, és korábban nem részesülhettek intracerebrális vagy intraspinális beavatkozásban. Továbbá az állatok egyéb módon nem kaphattak neurotróp vírus tartalmú készítményt vagy a sárgaláz vírussal kapcsolatban álló antigént. Minden egyes vizsgálathoz legalább tíz majmot használunk. Vizsgálati adagként 0,25 ml-t használunk, mely legalább 5000 (3,7 log 10 ), de legfeljebb (4,7 log 10 ) Nemzetközi Egységgel egyenértékű; a fertőző vírus meghatározása in vitro titrálással, sejttenyészetben történik. A vizsgálati adagot, érzéstelenítést alkalmazva; az egyes majmok egyik frontális lebenyébe fecskendezzük, és a majmokat legalább 30 napon át megfigyelés alatt tartjuk. Virémia (Viszcerotropizmus). A viszcerotropizmust a szérumban jelen lévő vírusmennyiséggel jellemezzük. A beoltás utáni második, negyedik és hatodik napon minden vizsgált majomtól vért veszünk, és a mintákból a szérumot elkülönítjük. Minden szérumból 1:10, 1:100 és 1:1000 hígítást készítünk, és az egyes hígításokat legalább 4-4, a vírusmennyiség meghatározására használt sejttenyésztő edénybe oltjuk. Az oltócsíra-tétel megfelel a vizsgálat követelményének, ha egyik szérum sem tartalmaz 500 (2,7 log 10 ) NE/0,03 ml-nek megfelelő vírusmennyiségnél többet, és legfeljebb egy szérum tartalmaz 0,03 ml-ben 100 (2,0 log 10 ) NE-nek megfelelő vírusmennyiséget meghaladó értéket. Immunizáló képesség. A vizsgálati adag beadása utáni 30. napon minden egyes majomtól vért veszünk, majd a vérmintákból a szérumot minden egyes mintában elkülönítjük. Az oltócsíra-tétel megfelel a vizsgálat követelményeinek, ha a védettség a vizsgált majmok legalább 90%-ában kimutatható. A védettséget a szérum sárgaláz vírus-neutralizációjával igazoljuk, az alábbiakban leírtak szerint. Mivel bizonyított, hogy a szérum kis hígításai (pl. 1:10) a vizsgálatot befolyásoló, nem specifikus gátló anyagokat tartalmazhatnak, az ilyen szérumot a gátló anyagok eltávolítása érdekében kezelni kell. Minden egyes majom szérumának 1:10, 1:40 és 1:160 arányú hígítását 17D vakcinavírus azonos térfogatainak olyan hígításával keverjük össze, amely az alkalmazott titrálási módszerben optimális plakkszámot fog eredményezni. A szérum vírus keverékeket vízfürdőben 1 órán át 37 C-on inkubáljuk, majd jeges vízben lehűtjük; minden szérum vírus keverék 0,2 ml-ét 4-4 sejttenyésztő lemezre visszük, és a továbbiakban a vírusmennyiség meghatározásnál megadottak szerint járunk el. Hasonló módon tíz lemezre a vírus ugyanilyen mennyiségét oltjuk, majd a lemezekre olyan majomszérum 1:10 arányú hígításának azonos térfogatát visszük, amelyről ismert, hogy sárgaláz vírusneutralizáló ellenanyagot nem tartalmaz. A megfigyelési szakasz végén összehasonlítjuk a vírussal és az ellenanyagot nem tartalmazó szérum keverékével oltott lemezeken észlelt plakkok számának középértékét a vírussal és az egyes majmokból származó immunszérum keverékével oltott lemezeken észlelt plakkok számának középértékével. A vizsgált majmok legfeljebb 10%-ának széruma esetében engedhető meg, hogy 1:10 arányú hígításban ne csökkentse 50%-kal a plakkok számát.

4 Vaccinum febris flavae vivum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur Neurotropizmus. A neurotropizmust az enkefalitisz megjelenésének klinikai bizonyítékai, a klinikai tünetek előfordulása és a hisztológiai léziók értékelése alapján értékeljük, tíz, a referenciakészítménnyel oltott majommal összehasonlítva. Az oltócsíra-tétel nem megfelelő, ha vagy a lázas reakciók megjelenése és időtartama, vagy az enkefalitisz klinikai tünetei és a patológiás elváltozások a vírus tulajdonságainak megváltozására utalnak. Klinikai értékelés A majmokat 30 napon át naponta, a főemlősök enkefalitiszének klinikai jeleit jól ismerő személynek kell vizsgálnia (ha szükséges, a majmokat a motoros gyengeség vagy a spasztikus állapot vizsgálatára a ketrecükből ki kell venni). Az oltócsíratétel nem megfelelő, ha az adott oltócsíratétellel oltott majmokban az enkefalitisz súlyos tünetei (például a bénulások előfordulása vagy az, hogy az állat stimuláció hatására sem képes állva maradni) gyakoribbak, vagy az elhalálozási arány nagyobb, mint a referenciavakcinával oltott állatok esetében. Ezek, illetve az enkefalitisz egyéb jelei, például részleges bénulás, összehangolatlan mozgás, levertség, remegés vagy spasztikus állapot a tünetek súlyossága szerint egy skála segítségével számszerű értékekkel jelölhetők. Minden nap minden egyes, a vizsgálatban résztvevő majom kap egy pontértéket a következő skálán: 1. fokozat: borzas szőr, az állat nem eszik, 2. fokozat: hangja visító, nem aktív, mozgása lassú, 3. fokozat: reszkető mozdulatok, remegés, összehangolatlan mozgás, végtaggyengeség, 4. fokozat: képtelen állni, végtagbénulást mutat vagy halál (az elhullott majomnak minden nap 4 pontot adunk, az elhullás napjától a 30-ik napig). Egy adott majom esetében a klinikai pontérték az állat napi pontértékeinek átlaga; a csoport klinikai pontértéke az egyes majmok pontértékeinek számtani középértéke. Az oltócsíratétel nem megfelelő, ha a vele beoltott majmok csoportjára jellemző klinikai súlyossági értékek átlaga szignifikánsan nagyobb (P = 0,95), mint a referenciakészítménnyel oltott majomcsoportra kapott átlagérték. Az adott oltócsíratétel elfogadhatóságáról hozandó döntéskor ezen felül kiemelt figyelmet kell fordítani azokra az állatokra, amelyeknél szokatlanul súlyos tünetek jelentkeznek. Szövettani értékelés Az agyat öt szinten vizsgáljuk, ezek: I. tömb: corpus striatum, a chiasma opticum szintjén, II. tömb: a talamusz, a mamilláris testek szintjén, III. tömb: a mesencephalon (középagy) a felső colliculusok (ikertestek) szintjén, IV. tömb: a híd (pons) és a kisagy (cerebellum), a felső olivák szintjén, V. tömb: a nyúltvelő (medulla oblongata) és a kisagy (cerebellum), az oliva magok középalsó szintjén. A gerincvelő nyaki és ágyéki duzzanatait egyenként hat egyenlő blokkra osztjuk. A paraffinba ágyazott szövetblokkokból 15 µm-es metszeteket készítünk, melyeket gallocianinnal festünk. A gerincvelő minden hemiszekciójához, valamint az agy minden hemiszekciójához számszerű pontértéket rendelünk, az alábbiakban felsoroltak szerint. A károsodásokat a következőképpen értékeljük: 1. fokozat minimális: 1-3 kis, helyi gyulladásos beszűrődés; csak néhány neuron degenerációja vagy kiesése,

5 Vaccinum febris flavae vivum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur fokozat mérsékelt: 4 vagy több fokális gyulladásos beszűrődés; a neuronoknak a sejtek legfeljebb egyharmadát érintő degenerációja vagy kiesése, 3. fokozat súlyos: mérsékelt fokális vagy diffúz gyulladásos beszűrődés; a neuronok 33 90%-ának degenerációja vagy kiesése, 4. fokozat igen súlyos: változó mértékű, de gyakran súlyos gyulladásos reakció; a neuronok több, mint 90%-ának degenerációja vagy kiesése. Megfigyelték, hogy a sárgaláz vakcina a majom agyába beadva a központi idegrendszer különböző anatómiai képződményeiben okoz szövettani elváltozásokat, változó gyakorisággal és súlyossággal (I. S. Levenbook et al., Journal of Biological Standardization, 1987, 15, ). Ezen két indikátorra alapozva, az anatómiai struktúra célterületekre, megkímélt és megkülönböztetett területekre osztható. A célterületek azok, amelyek a majmok többségében súlyosabb specifikus elváltozásokat mutatnak, tekintet nélkül az oltócsíratétel neurovirulenciájának fokára. Megkímélt területek azok, amelyek csupán minimális specifikus elváltozást mutatnak és csak a majmok kis részében. Megkülönböztetett területek azok, ahol a súlyosabb specifikus elváltozások gyakoriságában szignifikáns emelkedés figyelhető meg olyan oltócsíratételek esetében, ahol a neurovirulencia magasabb fokú. A Macacus cynomolgus és Macacus rhesus majmok esetében a megkülönböztetett és célterületek az alábbi táblázatban találhatók. Majom típusa Megkülönböztetett terület Célterület Macacus cynomolgus globus pallidus substantia nigra putamen elülső/mediális talamuszmag laterális talamuszmag Macacus rhesus nucleus caudatus substantia nigra globus pallidus nyaki duzzanat putamen ágyéki duzzanat elülső/mediális talamuszmag laterális talamuszmag nyaki duzzanat ágyéki duzzanat Az oltócsíratétel végső értékelésénél a megkülönböztetett és a célterületekre vonatkozó pontértékeket vesszük figyelembe. Az egyes majmok pontértékét úgy számítjuk ki, hogy minden egyes hemiszekció egyedi célterületére kapott pontértékeket összeadjuk, és elosztjuk a vizsgált területek számával. A pontértéket a megkülönböztetett területekre ugyanilyen módon számítjuk ki. A pontok átlagértéke a vizsgált csoportra kétféle módon számolható: (1) az egyes majmokra számolt megkülönböztetett területek pontértékeinek összegét osztjuk a majmok számával, és (2) az egyes majmok cél és megkülönböztetett pontértékeinek összegekét osztjuk a majmok számával. Ezt a két pontérték átlagot vesszük figyelembe az oltócsíratétel elfogadhatóságának megállapításakor. Az oltócsíratétel nem megfelelő, ha bármelyik lézió pontértékének átlaga szignifikánsan nagyobb (P = 0,95), mint a referenciakészítménnyel oltott állatokban kapott átlagérték. VÍRUSSZAPORÍTÁS ÉS ARATÁS Az előkeltetett tyúktojásokkal végrehajtott minden műveletet aszeptikus körülmények között végzünk el, olyan területen, ahol az előállítás ideje alatt egyéb kórokozókkal vagy sejtekkel nem dolgoznak. A tojások legalább 2%-át, de nem kevesebb, mint húsz és nem több mint nyolcvan tojást nem fertőzött kontroll tojásként félreteszünk. Az ellenőrzött hőmérsékleten végzett beoltás és inkubálás után csak az élő és típusos embriók arathatók. Az aratás idején a kontroll tojásokat a fertőzött tojásokkal megegyező módon kezeljük, így állítjuk elő a kontroll embriómasszát. Az embriók korát az aratás idején a tojások inkubátorba helyezésének időpontjától számítjuk; az embriók kora nem lehet több,

6 Vaccinum febris flavae vivum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur mint 12 nap. Homogenizálás, majd centrifugálással végzett tisztítás után az embriómassza kivonatot az alábbiakban leírtak szerint vizsgáljuk, és további feldolgozásig 70 C-on, vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten tartjuk. A vírusaratások egyesíthetők. Emberi fehérjék a vírusszuszpenzióhoz a termelés egyik szakaszában sem adhatók. A készítményhez csak olyan stabilizátor adható, amely emberben bizonyítottan nem rendelkezik antigén és érzékenyítő tulajdonságokkal. Csak olyan egyszeri aratás, illetve adott esetben egyesített egyszeri aratások használhatók fel letöltés előtti késztermék vakcina előállítására, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek. Azonosítás. A sárgaláz vírust minden egyszeri aratás esetében sejttenyészetben, specifikus ellenanyagokkal végzett szérum-neutralizációval, vagy molekuláris módszerekkel (pl. NAT, szekvenálás) azonosítjuk. Bakteriális- és gombaszennyezettség (2.6.1). Az egyszeri aratás feleljen meg a sterilitási vizsgálat követelményének; minden táptalaj esetében 10 ml készítményt vizsgálunk. Mikoplazmák (2.6.7). Az egyszeri aratás vagy egyesített egyszeri aratások feleljenek meg a mikoplazma vizsgálat követelményének; 10 ml készítményt vizsgálunk. Mikobaktériumok (2.6.2). Az egyszeri aratás vagy az egyesített egyszeri aratások 5 ml-ét Mycobacterium spp. jelenlétére olyan tenyésztéses módszerekkel vizsgáljuk, amelyekről ismert, hogy érzékenyek az adott mikroorganizmus kimutatására. A kontroll tojások embriómasszájának vizsgálata. Az alábbi vizsgálatok alapján a kontroll tojások kivonata semmilyen idegen kórokozó jelenlétére utaló jelet nem mutathat. Vizsgálat egyéb kórokozók kimutatására sejttenyészetben. A kontroll tojások embriómasszájának 5 mles mintáját folyamatosan fenntartott majomvese és humán sejttenyészetekre, valamint elsődleges csirkeembrió fibroblasztokra oltjuk. A sejteket 36 ± 1 C-on inkubáljuk, és 14 napon át megfigyelés alatt tartjuk. A kontroll tojások embriómasszája megfelel a vizsgálat követelményeinek, ha igazolható, hogy semmilyen idegen kórokozó nincs jelen. A vizsgálat csak akkor értékelhető, ha a sejttenyészetek legalább 80%-a életképes marad. Madárvírusok. A kontroll tojásokból származó embriómasszából tojásonként 0,1 ml-t 10 db előkeltetett (9-11 napos) SPF tojás (5.2.2) allantoisz-üregébe, valamint 10 db 5-7 napos előkeltetett SPF tojás (5.2.2) szikzsákjába oltunk, majd a tojásokat 7 napon át inkubáljuk. A kontroll tojások embriómasszája megfelelő, ha sem az allantoisz- sem a szikzsák-folyadékban nem mutatható ki hemagglutináló ágens, továbbá ha a makroszkópos patológiai vizsgálat során a vizsgált embriók és korioallantoisz-membránok normális állapotúnak bizonyulnak. A vizsgálat csak akkor értékelhető, ha a 7 napos megfigyelési idő alatt a vizsgált tojások legalább 80%-a életképes marad. Víruskoncentráció. A letöltés előtti késztermék vakcina készítéséhez szükséges hígítás kiszámítására minden egyes egyszeri aratást a Hatóérték-meghatározás pontban leírtak szerint titrálunk.

7 Vaccinum febris flavae vivum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur LETÖLTÉS ELŐTTI KÉSZTERMÉK VAKCINA A fentiekben leírt vizsgálatokban megfelelőnek bizonyult egyszeri aratásokat, illetőleg egyesített egyszeri aratásokat egyesítjük és újra tisztítjuk, majd meghatározzuk a fehérje-nitrogén tartalmat. Megfelelő stabilizátor alkalmazható és az egyesített aratás megfelelő mértékben hígítható. Csak az a letöltés előtti késztermék vakcina használható fel kész gyártási tétel előállítására, amely megfelel az alábbi követelményeknek. Bakteriális- és gombaszennyezettség (2.6.1). A letöltés előtti késztermék vakcina feleljen meg a sterilitási vizsgálat követelményének; minden táptalaj esetében 10 ml készítményt vizsgálunk. Fehérjenitrogén-tartalom: emberi adagonként legfeljebb 0,25 mg, a stabilizátor hozzáadása előtt. KÉSZ GYÁRTÁSI TÉTEL A letöltés előtti késztermék vakcinát aszeptikus körülmények között, steril, garanciazáras tartályokba töltjük, majd fagyasztva szárítjuk, olyan nedvességtartalom eléréséig, amely a vakcina stabilitása szempontjából már elfogadható. A tartályokat ezután úgy kell lezárni, hogy az anyag szennyeződéstől és nedvességtől védve legyen. Csak az a kész gyártási tétel szabadítható fel, amely megfelel a hőstabilitás vizsgálat, valamint az Azonosítás, Vizsgálatok és Hatóérték-meghatározás pontok alábbiakban előírt követelményeinek. Amennyiben a letöltés előtti késztermék vakcinában az ovalbuminra vonatkozó vizsgálat megfelelő eredménnyel zárult, ez a vizsgálat a kész gyártási tétel esetében elhagyható. Hőstabilitás. A fagyasztva szárított vakcina kész gyártási tételének legalább 3 tartályát száraz állapotban 14 napon át 37 ± 1 C-on tartjuk. A felmelegített és a tároláshoz előírt hőmérsékleten tartott mintákban párhuzamosan meg kell határozni a vírustartalmat, a Hatóérték-meghatározás pontban leírtak szerint. A felmelegített vakcina víruskoncentrációja legfeljebb 1,0 log 10 egységgel lehet alacsonyabb, mint a nem felmelegített vakcináé. AZONOSÍTÁS A feliraton feltüntetett módon feloldott vakcinát specifikus sárgaláz vírus antitesttel elegyítve, ezek fogékony sejtkultúrák fertőzésének képessége jelentős mértékben csökken. Más lehetőségként: a feliraton feltüntetett módon feloldott vakcinában jelen levő vírus molekuláris módszerekkel (pl. NAT, szekvenálás) sárgaláz vírusként azonosítható. VIZSGÁLATOK Ovalbumin: emberi adagonként legfeljebb 5 µg ovalbumin, megfelelő immunkémiai módszerrel (2.7.1) meghatározva. Víztartalom (2.5.12): legfeljebb 3,0%. Bakteriális- és gombaszennyezettség. A feloldott vakcina feleljen meg a sterilitási vizsgálat (2.6.1) követelményeinek. Bakteriális endotoxinok (2.6.14): emberi adagonként legfeljebb 5 NE.

8 Vaccinum febris flavae vivum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur HATÓÉRTÉK-MEGHATÁROZÁS A fertőzővírus-tartalom meghatározásához a vakcina legalább 3 tartályának tartalmát sejttenyészeteken titráljuk. Minden egyes meghatározás validálására a megfelelő vírus referenciakészítmény egy tartályának tartalmával 3 párhuzamos titrálást végzünk. A referenciakészítmény vírustartalmát kontrollgrafikon segítségével kell nyomon követni, és a készítmény titerét minden laboratórium a történeti feljegyzések alapján állapítja meg. A vakcina minden egyes tartályának víruskoncentrációját, a referenciakészítmény párhuzamos titrálásai során kapott víruskoncentráció értéket, valamint az ennek megfelelő kombinált víruskoncentrációt a szokásos statisztikai módszerek (például 5.3) segítségével számítjuk ki. A vakcina 3 tartályára kapott kombinált víruskoncentrációt a referenciakészítmény párhuzamos titrálásai alapján kapott értékhez viszonyítjuk, az eredményt Nemzetközi Egységekben fejezzük ki. A vakcina kombinált víruskoncentrációja nem lehet kevesebb, mint 3,0 log 10 NE emberi adagonként, és nem lehet nagyobb, mint az adott termékre az illetékes hatóság által jóváhagyott felső határérték. A meghatározás nem értékelhető, amennyiben: a referenciakészítmény 3 párhuzamos meghatározásból számított becsült víruskoncentrációjának konfidencia intervalluma (P = 0,95) nagyobb, mint ± 0,3 log 10 NE; a referenciakészítmény víruskoncentrációja 0,5 log 10 NE-nél nagyobb mértékben eltér a megállapított értéktől. A meghatározást meg kell ismételni, amennyiben a vakcina kombinált víruskoncentrációjának konfidencia intervalluma (P = 0,95) nagyobb, mint ± 0,3 log 10 NE. A minta víruskoncentrációjának a szokásos statisztikai módszerekkel (5.3) történő kiszámításához csakis az érvényes meghatározások eredményei használhatók fel. A vakcina kombinált víruskoncentrációjának konfidencia intervalluma (P = 0,95) nem lehet nagyobb, mint ± 0,3 log 10 NE. Indokolt és engedélyezett esetekben más hatóérték-meghatározási módszer is alkalmazható; ilyenkor előfordulhat, hogy eltérő validitási és elfogadhatósági kritériumokat kell alkalmazni. A vakcinának azonban, amennyiben vizsgálnák, ebben az esetben is meg kell felelnie a fenti vizsgálat követelményeinek. FELIRAT A feliraton fel kell tüntetni: az előállításhoz használt vírustörzs nevét, hogy a vakcinát csirkeembrióban állították elő, a minimális vírustartalmat, hogy kerülendő a vakcina érintkezése fertőtlenítőszerekkel.

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 2.6.16. Vizsgálatok idegen kórokozókra Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.0 1 2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 01/2011:20616 Azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyekhez a vírust előzőleg

Részletesebben

SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes

SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes inactivatum ad ruminantes Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:0063 SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) 1. DEFINÍCIÓ Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes A száj-

Részletesebben

VACCINUM VARIOLAE VIVUM. Himlő vakcina (élő)

VACCINUM VARIOLAE VIVUM. Himlő vakcina (élő) Vaccinum rotaviri variolae vivum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.3-1 01/2012:0164 VACCINUM VARIOLAE VIVUM Himlő vakcina (élő) DEFINÍCIÓ Az élő himlő vakcina tojásban (csirkeembrió membránjában), sejtkultúrában vagy

Részletesebben

Urofollitropinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0. - 2

Urofollitropinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0. - 2 Urofollitropinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0. - 1 01/2008:0958 [97048-13-0] UROFOLLITROPINUM Urofollitropin DEFINÍCIÓ Az urofollitropin menopauzán átesett nők vizeletéből nyert, menopauzális gonadotropint tartalmazó

Részletesebben

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan 4. Spinalis shock. Agytörzs, kisagy, törzsdúcok, agykéreg szerepe a mozgásszabályozásban.

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan 4. Spinalis shock. Agytörzs, kisagy, törzsdúcok, agykéreg szerepe a mozgásszabályozásban. Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan 4. Spinalis shock. Agytörzs, kisagy, törzsdúcok, agykéreg szerepe a mozgásszabályozásban. Gerincvelői shock A gerincvelő teljes harántsérülését követően alakul

Részletesebben

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása Az ember csontváza és izomrendszere belső váz- izületek - varratok Energia szolgáltató folyamatok az izomban AEROB ANAEROB (O 2 elég) (O 2 kevés) szénhidrát

Részletesebben

ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Nasalia

ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Nasalia Orrüregben alkalmazott (nazális) Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.4-1 ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Nasalia 04/2006:0676 Az orrüregben alkalmazott (nazális) szisztémás vagy helyi hatás elérésére

Részletesebben

4. előadás Idegrendszer motoros működése

4. előadás Idegrendszer motoros működése 4. előadás Idegrendszer motoros működése Szomatomotoros funkciók: Elemi reflex Testtartás Helyváltoztatás Létfenntartó működések (légzési, táplálkozási mozgások) Szexuális aktus egyes részei Emóciók Intellektuális

Részletesebben

5.2.2. VAKCINÁK ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSÉRE SZÁNT, MEGHATÁROZOTT KÓROKOZÓKTÓL MENTES CSIRKEÁLLOMÁNYOK

5.2.2. VAKCINÁK ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSÉRE SZÁNT, MEGHATÁROZOTT KÓROKOZÓKTÓL MENTES CSIRKEÁLLOMÁNYOK (SPF) csirkeállományok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 01/2010:50202 5.2.2. VAKCINÁK ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSÉRE SZÁNT, MEGHATÁROZOTT KÓROKOZÓKTÓL MENTES CSIRKEÁLLOMÁNYOK A vakcinák termelésére, illetve

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Nobivac L4 szuszpenziós injekció kutyák számára 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Adagonként (1 ml)

Részletesebben

LACTULOSUM. Laktulóz

LACTULOSUM. Laktulóz Lactulosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1230 LACTULOSUM Laktulóz és C* epimere C 12 H 22 O 11 M r 342,3 [4618-18-2] DEFINÍCIÓ 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz- Tartalom: 95,0 102,0

Részletesebben

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium Cloxacillinum natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:0661 CLOXACILLINUM NATRICUM Kloxacillin-nátrium C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S.H 2 O M r 475,9 DEFINÍCIÓ Nátrium-[(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-klórfenil)-5-metilizoxazol-4-il]karbonil]amino]-

Részletesebben

Végbélben alkalmazott/rektális gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur.5.5. - 1 VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK.

Végbélben alkalmazott/rektális gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur.5.5. - 1 VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur.5.5. - 1 VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Rectalia 07/2006:1145 A rektális gyógyszerkészítményeket szisztémás vagy helyi hatás elérésére,

Részletesebben

2.6.24. MADÁR VÍRUSVAKCINÁK: VIZSGÁLAT IDEGEN KÓROKOZÓK JELENLÉTÉRE AZ OLTÓCSÍRA-TÉTELEKBEN

2.6.24. MADÁR VÍRUSVAKCINÁK: VIZSGÁLAT IDEGEN KÓROKOZÓK JELENLÉTÉRE AZ OLTÓCSÍRA-TÉTELEKBEN 2.6.24. Madár vírusvakcinák: Vizsgálat idegen kórokozók jelenlétére oltócsíra-tételekben Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.1. - 1 04/2014:20624 2.6.24. MADÁR VÍRUSVAKCINÁK: VIZSGÁLAT IDEGEN KÓROKOZÓK JELENLÉTÉRE AZ

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára 3Fluart szuszpenziós injekció a 2013/2014-es szezonra Influenza vakcina (teljes vírus, inaktivált, adjuvált) Mielőtt elkezdenék Önnél alkalmazni ezt

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vaxxitex HVT+IBD

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vaxxitex HVT+IBD HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vaxxitex HVT+IBD 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME Forgalombahozatali

Részletesebben

2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE. Tömörítetlen sűrűség

2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE. Tömörítetlen sűrűség 2.9.34. Porok tömörítetlen és tömörített sűrűsége Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.6-1 2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE Tömörítetlen sűrűség 01/2013:20934 Tömörítetlen sűrűségnek nevezzük a tömörítetlen

Részletesebben

Antibiotikumok a kutyapraxisban

Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikum választás Bakteriális fertőzés Célzott Empirikus Megelőző Indokolt esetben Ismert betegség kiújulásának megelőzésére Rizikócsoportoknál Mikor ne adjunk? Nem

Részletesebben

ALBUMINI HUMANI SOLUTIO. Humán albumin oldat

ALBUMINI HUMANI SOLUTIO. Humán albumin oldat Albumini humani solutio Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 ALBUMINI HUMANI SOLUTIO Humán albumin oldat 01/2010:0255 DEFINICIÓ A humán albumin oldat olyan vizes fehérje oldat, melyet a Humán plazma frakcionálás céljára

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Fluval AB szuszpenziós injekció a 2013/2014-es szezonra Influenza vakcina (teljes vírus, inaktivált, adjuvált) Mielőtt elkezdenék Önnél alkalmazni ezt

Részletesebben

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Az agy betegségeinek molekuláris biológiája 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Alzheimer kór 28 Prion betegség A prion betegség fertőző formáját nem egy genetikai

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 Omega-3 acidorum esterici ethylici 90 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 07/2012:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav;

Részletesebben

01/2011:50203 5.2.3. EMBERGYÓGYÁSZATI VAKCINÁK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT SEJTSZUBSZTRÁTUMOK

01/2011:50203 5.2.3. EMBERGYÓGYÁSZATI VAKCINÁK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT SEJTSZUBSZTRÁTUMOK 01/2011:50203 5.2.3. EMBERGYÓGYÁSZATI VAKCINÁK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT SEJTSZUBSZTRÁTUMOK Ez az általános fejezet az embergyógyászati vakcinák előállítása során sejtszubsztrátumként alkalmazott diploid sejtvonalakkal

Részletesebben

Keltetői prevenció a kokcidiózis ellen tapasztalatok, ajánlások, trükkök

Keltetői prevenció a kokcidiózis ellen tapasztalatok, ajánlások, trükkök Keltetői prevenció a kokcidiózis ellen tapasztalatok, ajánlások, trükkök VI. MSDay Budapest, 2013. február 21. Dr. Jacsó Attila Dr. Földi József A kezdet Permetező kabin alkalmazása az istállóban A folytatás:

Részletesebben

Adagolás: Az egyes csomagokban lévő készítmények mindegyikénél, felnőttek esetében naponta 2x10 csepp, amennyiben másképpen nem ajánlott.

Adagolás: Az egyes csomagokban lévő készítmények mindegyikénél, felnőttek esetében naponta 2x10 csepp, amennyiben másképpen nem ajánlott. Általános információk: Gyártó: Joalis spol. s.r.o. Na Florenci 19/a. 110 000 Praha 1., Cseh Köztársaság. Kizárólagos magyarországi forgalmazó: BODY CENTER HUNGARY Kft., 1119 Budapest, Pajkos u. 10. Adagolás:

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

B/Brisbane/60/2008 15,0 mikrogramm HA**

B/Brisbane/60/2008 15,0 mikrogramm HA** 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Influvac szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben (2010/2011) 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy 0,5 ml-es adag vakcina az alábbi törzsekhez tartozó influenzavírusok

Részletesebben

2.6.7. Mikoplazmák Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 6.1.-1 2.6.7. MIKOPLAZMÁK

2.6.7. Mikoplazmák Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 6.1.-1 2.6.7. MIKOPLAZMÁK 2.6.7. Mikoplazmák Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 6.1.-1 2.6.7. MIKOPLAZMÁK 01/2008:20607 javított 6.1 Ahol a mikoplazmák vizsgálatát törzs-sejtbank, szaporító sejtbank, vírus oltócsíratétel vagy kontrollsejtek

Részletesebben

Beszámoló a XXIV. WPSA kongresszus állategészségügyi témájú előadásairól. Dr. Kőrösi László

Beszámoló a XXIV. WPSA kongresszus állategészségügyi témájú előadásairól. Dr. Kőrösi László Beszámoló a XXIV. WPSA kongresszus állategészségügyi témájú előadásairól Dr. Kőrösi László Baromfi állategészségügyi előadások Baromfi egészségügy és járványvédelem blokk minden nap Általános járványvédelmi

Részletesebben

Az idegrendszer (systema nervosum)

Az idegrendszer (systema nervosum) Az idegrendszer (systema nervosum) A központi idegrendszer (systema nervosum centrale) A központi idegrendszer részei a gerincvelõ és az agyvelõ, melyeket a test különbözõ részeivel (izmokkal, zsigerekkel,

Részletesebben

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Áttekintés Miért éppen a nyuszik? Védekezés módja Vakcina jellemzői Vakcina működése Ráfertőzési

Részletesebben

A hemokultúra vételének metodikája

A hemokultúra vételének metodikája A hemokultúra vételének metodikája Hajdú Edit Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 14. Országos Antibiotikum Továbbképző Tanfolyam

Részletesebben

ENCEPUR JUNIOR szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben

ENCEPUR JUNIOR szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben ENCEPUR JUNIOR szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben tick-borne encephalitis vaccine, inactivated ATC-kód: J07BA01 Novartis Vaccines and Diagnostics 1x0,25 ml (tűvel) V 2395 Ft1796 Ft OGYI-T-8192

Részletesebben

ENCEPUR ADULTS szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben

ENCEPUR ADULTS szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben ENCEPUR ADULTS szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben tick-borne encephalitis vaccine, inactivated ATC-kód: J07BA01 Novartis Vaccines and Diagnostics 1x0,5 ml V 2823 Ft2117 Ft OGYI-T-8227 / 01

Részletesebben

ALLERGÉN TERMÉKEK. Producta allergenica

ALLERGÉN TERMÉKEK. Producta allergenica 01/2012:1063 ALLERGÉN TERMÉKEK Producta allergenica Ez a cikkely nem alkalmazható: olyan vegyületekre, melyeket kizárólag kontakt dermatitisz diagnózisában alkalmaznak, szintetikus készítményekre, rdns

Részletesebben

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra Clazurilum ad usum veterinarium Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1714 CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM Klazuril, állatgyógyászati célra C 17 H 10 Cl 2 N 4 O 2 M r 373,2 [101831-36-1] DEFINÍCIÓ (2RS)-[2-Klór-4-(3,5-dioxo-4,5-dihidro-1,2,4-triazin-2(3H)-il)fenil](4-

Részletesebben

2.7.6. ADSZORBEÁLT DIFTÉRIA VAKCINA HATÓÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA

2.7.6. ADSZORBEÁLT DIFTÉRIA VAKCINA HATÓÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA 2.7.6. Adszorbeált diftéria vakcina hatóértékének... Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:20706 2.7.6. ADSZORBEÁLT DIFTÉRIA VAKCINA HATÓÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA A diftéria vakcina hatóértékét úgy határozzuk

Részletesebben

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - eredetű NYMC X-179A reasszortáns törzs...15 mikrogramm HA**

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - eredetű NYMC X-179A reasszortáns törzs...15 mikrogramm HA** 1. A GYÓGYSZER NEVE IDflu 15 mikrogramm/törzs szuszpenziós injekció Influenza vakcina (split virion, inaktivált) 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Az alábbi influenza vírus (inaktivált, hasított) törzsek*:

Részletesebben

AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM. Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz

AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM. Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz concentratarum ad haemodialysim Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2008:1167 javított 6.3 AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz Az alábbi

Részletesebben

FOLYÉKONY ÉS POR ALAKÚ MOSÓSZEREK IRRITÁCIÓS HATÁSÁNAK ÉS MOSÁSI TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

FOLYÉKONY ÉS POR ALAKÚ MOSÓSZEREK IRRITÁCIÓS HATÁSÁNAK ÉS MOSÁSI TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum FOLYÉKONY ÉS POR ALAKÚ MOSÓSZEREK IRRITÁCIÓS HATÁSÁNAK ÉS MOSÁSI TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Varga Dóra Környezettudomány

Részletesebben

Pulyka légzőszervi betegségek

Pulyka légzőszervi betegségek Pulyka A kórokozók Légzőszervi Gyakorlati helyzet Betegségek Alacsony patogenitású madárinfluenza XXIII. DERZSY NAPOK 2015. június 4-5. Zalakaros A jelenlegi megoldások Merial Avian Technical Services

Részletesebben

Idegrendszer egyedfejlődése. Az idegszövet jellemzése

Idegrendszer egyedfejlődése. Az idegszövet jellemzése Idegrendszer egyedfejlődése. Az idegszövet jellemzése Központi idegrendszer egyedfejlődése: Ektoderma dorsális részéből velőcső Velőcső középső és hátsó részéből: gerincvelő Velőcső elülső részéből 3 agyhólyag:

Részletesebben

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid Tizanidini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.4-1 04/2015:2578 TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM Tizanidin-hidroklorid C 9H 9Cl 2N 5S M r 290,2 [64461-82-1] DEFINÍCIÓ [5-Klór-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)2,1,3-benzotiadiazol-4-amin]

Részletesebben

Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára

Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára Ardó László 1, Rónyai András 1, Feledi Tibor 1, Yin Guojun 2, Neill J. Goosen 3, Lourens de Wet 3, Jeney Galina

Részletesebben

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek Triglycerida saturata media Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek 01/ 2010:0868 DEFINÍCIÓ Az anyag telített zsírsavak, főként kaprilsav (oktánsav)

Részletesebben

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés Capsici fructus Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 07/2008:1859 CAPSICI FRUCTUS Paprikatermés DEFINÍCIÓ A drog a termesztett paprika Capsicum annuum L. var. minimum (Miller) Heiser és a cserjés (chili) paprika Capsicum

Részletesebben

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj Foenuculi amari herbae aetheroleum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.0-1 FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj 07/2009:2380 javított 7.0 DEFINÍCIÓ A Foeniculum vulgare Mill. ssp.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata

KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata KUTATÁSI JELENTÉS A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai Kutatóintézet e részére DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata. E z ü s t k o l l o

Részletesebben

2.6.12. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: ÖSSZES ÉLETKÉPES AEROB MIKROORGANIZMUSSZÁM

2.6.12. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: ÖSSZES ÉLETKÉPES AEROB MIKROORGANIZMUSSZÁM 2.6.12. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.5.6. 1 01/2007:20612 2.6.12. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: ÖSSZES ÉLETKÉPES AEROB MIKROORGANIZMUSSZÁM Ez az általános

Részletesebben

Parkinson szindrómával. (rigor, tremor, bradykinesisi) (is) járó betegségek

Parkinson szindrómával. (rigor, tremor, bradykinesisi) (is) járó betegségek A parkinson szindróma differenciáldiagnosztikája és a terápia alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel PTE Klinikai Idegtudományi Központ Neurológiai Klinika http--neurology.pote.hu James Parkinson An Essay on

Részletesebben

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Ph.D. Thesis Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Dr. Bálint Anita I.sz.Belgyógyászati Klinika Szegedi Tudományegyetem 2014 Gyógyszermellékhatások és fertőzések

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

A vakcina összetétele megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO), valamint az EU 2015/2016- os szezonra (északi féltekére) vonatkozó ajánlásának.

A vakcina összetétele megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO), valamint az EU 2015/2016- os szezonra (északi féltekére) vonatkozó ajánlásának. 1. A GYÓGYSZER NEVE 3Fluart szuszpenziós injekció influenza vakcina (teljes vírus, inaktivált, adjuvált) (a 2015/2016-os szezonra) 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 adag (0,5 ml) vakcina összetétele

Részletesebben

A mozgások supraspinalis szervezıdése

A mozgások supraspinalis szervezıdése A mozgások supraspinalis szervezıdése A motoros rendszer szervezıdése A motoros tevékenység elhatározása Asszociációs kéreg Basalis ganglionok Cerebellum Thalamus Sensoros információ TERV PROGRAM Primaer

Részletesebben

B/Massachusetts/2/2012 (vad típus) min.15µg HA **

B/Massachusetts/2/2012 (vad típus) min.15µg HA ** 1. A GYÓGYSZER NEVE Fluval AB szuszpenziós injekció influenza vakcina (teljes vírus, inaktivált, adjuvált) (a 2013/2014-es szezonra) 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 adag (0,5 ml) vakcina összetétele

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

Az ÁLLATI EREDETŰ EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK általános cikkely változásai

Az ÁLLATI EREDETŰ EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK általános cikkely változásai Az ÁLLATI EREDETŰ EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK általános cikkely változásai 1045. oldal Új cikkelyszám: 04/2007:0084 1048. oldal A Fehérjetartalom pont első mondata a következőképpen egészül ki: Fehérjetartalom:

Részletesebben

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor László Tamás MD A hang, intenzitásától függően előidézhet Adaptációt, élettani jelenség a 70dB és annál

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Melovem 5 mg/ml oldatos injekció szarvasmarháknak és sertéseknek 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében

Doktori értekezés tézisei. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Doktori értekezés tézisei A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Készítette: Terényi Nóra Témavezető: Prof. Erdei Anna Biológia

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS origamigroup www.origami.co.hu I. Rheumatoid arthritis Sokat hallunk napjainkban az immunrendszernek az egészség

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Kybernin 50 NE/ml por és oldószer oldatos injekcióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Kybernin 50 NE/ml por és oldószer oldatos injekcióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Kybernin 50 NE/ml por és oldószer oldatos injekcióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Összetétel port tartalmazó injekciós üvegenként: 450-550 NE Humán antitrombin III koncentrátum

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

Agrippal Kockázatkezelési terv

Agrippal Kockázatkezelési terv Agrippal Kockázatkezeli terv A kockázatkezeli tervben szereplő tevékenységek összefoglalása Hatóanyag Influenza vírus felszíni antigének: A/H3N2, A/H1N1 B törzsekből származó hemagglutinin neuraminidáz,

Részletesebben

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Egészségügyi szakdolgozók transzfúziológiai továbbképzése 2012. március 5-9. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Országos Vérellátó Szolgálat Terhesség

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Versican Plus DHPPi liofilizátum és oldószer szuszpenziós injekcióhoz kutyák számára 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI

Részletesebben

Megállapítottuk, hogy a normális időre született gyermekekben illetve a születés utáni 2-8. években (hasonlóképpen mint felnőttkorban), csak

Megállapítottuk, hogy a normális időre született gyermekekben illetve a születés utáni 2-8. években (hasonlóképpen mint felnőttkorban), csak Megállapítottuk, hogy a normális időre született gyermekekben illetve a születés utáni 2-8. években (hasonlóképpen mint felnőttkorban), csak minimális mértékben folyik neuronok képződése az emberi hippokampuszban.

Részletesebben

2, A hátsó koponyagödörből kivezető nyílás/csatorna: a, canalis pterygoideus b, canalis nervi hypoglossi c, foramen rotundum d, canalis condylaris

2, A hátsó koponyagödörből kivezető nyílás/csatorna: a, canalis pterygoideus b, canalis nervi hypoglossi c, foramen rotundum d, canalis condylaris Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Semmelweis Egyetem Budapest Egészségügyi Mérnök Mesterképzés Felvételi kérdések funkcionális anatómiából Összeállította:

Részletesebben

LUPUSZ KVÍZ. Kérdések, megoldások, ajándéksorsolás. 2012. december 1.

LUPUSZ KVÍZ. Kérdések, megoldások, ajándéksorsolás. 2012. december 1. LUPUSZ KVÍZ Kérdések, megoldások, ajándéksorsolás 2012. december 1. 1. kérdés: Mi történik egy lupuszos beteg immunrendszerében? A Az immunrendszer túl kevés antitestet termel. B Az immunrendszer antitesteket

Részletesebben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Papp Zoltán Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék Megmenthető a károsodott szív őssejtekkel? Funkcionális változások az öregedő

Részletesebben

Az állapot súlyosságától függően prekóma vagy kóma esetében 24 óra alatt az adag 8 ampulláig emelhető.

Az állapot súlyosságától függően prekóma vagy kóma esetében 24 óra alatt az adag 8 ampulláig emelhető. 1. A GYÓGYSZER NEVE Hepa-Merz 0,5 g/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 db 10 ml-es ampulla 5 g L-ornitin-L-aszpartátot tartalmaz. A segédanyagok teljes listáját

Részletesebben

3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN

3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN 3.1.5 Parenterális és szemészeti készítmények Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 3.1.5. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT, ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZÓ POLIETILÉN DEFINÍCIÓ

Részletesebben

A köpenysejtes limfómákról

A köpenysejtes limfómákról A köpenysejtes limfómákról Dr. Schneider Tamás Országos Onkológiai Intézet Lymphoma Centrum Limfóma Világnap 2014. szeptember 15. Limfómám van! Limfómám van! Igen? De milyen típusú? Gyógyítható? Nem gyógyítható?

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára FSME-Immun felnőtteknek szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben Kullancsenkefalitisz vakcina (inaktivált, teljes vírus) Mielőtt beadják Önnek

Részletesebben

SZEMÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Ophthalmica

SZEMÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Ophthalmica Szemészeti gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII-Ph.Eur.6.0. - 1 01/2008:1163 SZEMÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Ophthalmica A szemészeti gyógyszerkészítmények a szemgolyón és/vagy a kötőhártyán, valamint a kötőhártyazsákban

Részletesebben

PATOLÓGIAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE KÉ-22821/2011 nyilvántartási számú Egyszerű közbeszerzési eljárás

PATOLÓGIAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE KÉ-22821/2011 nyilvántartási számú Egyszerű közbeszerzési eljárás PATOLÓGIAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE KÉ-22821/2011 nyilvántartási számú Egyszerű közbeszerzési eljárás MŰSZAKI LEÍRÁS 3. Műszaki követelmények, az Intézet egyéb előírásai 3.1. A műszaki leírásban feltüntetett

Részletesebben

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A BEGRIVAC ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A BEGRIVAC ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ? BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Begrivac szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben Influenza vakcina (hasított virion, inaktivált) Mielőtt beoltják Önt vagy gyermekét, olvassa

Részletesebben

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN

3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN 3.1.6 Parenterális és szemészeti készítmények Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 01/2008:30106 javított 7.5 3.1.6. PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN

Részletesebben

A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában. Derzsy Napok, Sárvár, 2011 Június 2-3.

A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában. Derzsy Napok, Sárvár, 2011 Június 2-3. A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában Pénzes Zoltán PhD, Soós Pál PhD, Nógrády Noémi PhD, Varga Mária, Jorge Chacón PhD, Zolnai Anna PhD, Nagy Zoltán

Részletesebben

Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz

Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz Készítette: Korányi Erika Környezettan Alapszakos Hallgató Témavezető: Majorosné Dr. Tóth Erika Mikrobiológia

Részletesebben

WIFI elérés beállítása Windows 7 Felhasználó azonosítással

WIFI elérés beállítása Windows 7 Felhasználó azonosítással WIFI elérés beállítása Windows 7 Felhasználó azonosítással Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és Általános Művelődési Központ Készítette: Jászberényi József, 2011 1/14 A PÁGISZ WIFI hálózathoz

Részletesebben

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen (MHSC) 2012 Diagnózis HIV antitest teszt: A HIV ellen termel

Részletesebben

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája Laborvizsgálatok célja diabetes mellitusban 1. Diagnózis 2. Monitorozás 3. Metabolikus komplikációk kimutatása és követése Laboratóriumi tesztek a diabetes

Részletesebben

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan TOLLAL DOLGOZZ, SZÁMOLÓGÉPET NEM HASZNÁLHATSZ, A LAPRA SZÁMOLJ! 1. A következő ábrán egy

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19 1

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19 1 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Eurican Herpes 205 por és oldószer emulziós injekcióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyag

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Ruconest 2100 egység por oldatos injekcióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 2100 egység alfa-konesztátot tartalmaz,

Részletesebben

Az idegrendszeri szabályozás az idegrendszer segítségével történik

Az idegrendszeri szabályozás az idegrendszer segítségével történik AZ IDEGRENDSZER Az élőlényekre és csakis az élőszervezetre jellemző, hogy a külsőilletve a belsőkörnyezet változásaihoz alkalmazkodik. Az alkalmazkodás a környezet változásaihoz, a szervek működésének

Részletesebben

SZABADALMI ÉS SZERZŐI JOGI DOKUMENTÁCIÓ KIVONAT

SZABADALMI ÉS SZERZŐI JOGI DOKUMENTÁCIÓ KIVONAT SZABADALMI ÉS SZERZŐI JOGI DOKUMENTÁCIÓ KIVONAT Castanea sativa Mill. (szelídgesztenye) kivonatok és az ezekből vagy ezekben található hatóanyagokból készült oldatok, infúziós oldatok, injekciók, tabletták,

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Recocam 20 mg/ml oldatos injekció szarvasmarháknak, sertéseknek és lovaknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI

Részletesebben

E-mail: mikromikomed@t-email.hu

E-mail: mikromikomed@t-email.hu A mérés célja: Végtermékként gyártott lábbeli-fertıtlenítı eszközök verifikáló dózisának igazolása (validálása), hatékonysági vizsgálat alapján. A minták elıélete Tudományosan igazolt tény, hogy az UV

Részletesebben

OLSALAZINUM NATRICUM. Olszalazin-nátrium

OLSALAZINUM NATRICUM. Olszalazin-nátrium Olsalazin natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 OLSALAZINUM NATRICUM Olszalazin-nátrium 01/2005:1457 javított 5.7 C 14 H 8 N 2 Na 2 O 6 M r 346,2 DEFINÍCIÓ Dinátrium- (6,6 -dihidroxi-3,3 -diazéndiildibenzoát)

Részletesebben

Radioizotópos fájdalomcsillapítás MULTIBONE. in vivo készlet. 153 Sm-EDTMP és 90 Y-EDTMP. injekciók

Radioizotópos fájdalomcsillapítás MULTIBONE. in vivo készlet. 153 Sm-EDTMP és 90 Y-EDTMP. injekciók Radioizotópos fájdalomcsillapítás MULTIBONE in vivo készlet 153 Sm-EDTMP és 90 Y-EDTMP injekciók 153 Sm-MULTIBONE készlet (Sm-IK-26) összetétele 90 Y-MULTIBONE készlet (Y-IK-26) összetétele Multibone por

Részletesebben

A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása

A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása Molekuláris Medicina Mindenkinek Fókuszban a Neurofibromatózis Varga Edina Tímea SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Neurofibromatózis I.

Részletesebben

2.2.17. CSEPPENÉSPONT

2.2.17. CSEPPENÉSPONT 2.2.17. Cseppenéspont Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0 1 2.2.17. CSEPPENÉSPONT A cseppenéspont az a hőmérséklet, amelyen a megolvadó vizsgálandó anyag első cseppje az alábbi körülmények között lecseppen a vizsgáló

Részletesebben

Parkinson kór és Parkinson. differenciál l diagnosztikája. lete. Pécs, 2005.november 18. Dr. Aschermann Zsuzsanna. PTE Neurológiai Klinika

Parkinson kór és Parkinson. differenciál l diagnosztikája. lete. Pécs, 2005.november 18. Dr. Aschermann Zsuzsanna. PTE Neurológiai Klinika Parkinson kór és Parkinson szindrómák klinikuma, differenciál l diagnosztikája Mozgászavarok korszerő szemlélete lete Pontszerzı továbbk bbképzı kurzus Pécs, 2005.november 18. Dr. Aschermann Zsuzsanna

Részletesebben

2.7.2. ANTIBIOTIKUMOK MIKROBIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉSE

2.7.2. ANTIBIOTIKUMOK MIKROBIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉSE 01/2009:20702 2.7.2. ANTIBIOTIKUMOK MIKROBIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉSE Az antibiotikumok hatóértékét úgy állapítjuk meg, hogy összehasonlítjuk a vizsgálandó antibiotikum és a referenciaanyag ismert koncentrációinak

Részletesebben