Magánhangzóval kezdődő szavak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magánhangzóval kezdődő szavak"

Átírás

1 MAGYAR GYÖKÖK ÉS GYÖKSZAVAK Az egyetlen - X - magánhangzóból álló gyökszavak száma 6 A, Á E, É I O, Ö U, Ü összes a! a /névelő/ e! ó! ő ú! 6 Magánhangzóval kezdődő szavak Az összehasonlító gyökszótárban kvázi-azonos mássalhangzókként kezeltük a B/V, P/F, C/Cs, G/Gy, L/Ly, N/Ny, T/Ty, Z/Zs hangokat. Ennek oka: 1. A B/V és P/F a héberben ma is felcserélhetők, a magyarban pedig felcserélhetőek voltak. (Az egyszerűség kedvéért most eltekintünk attól, hogy a V hang kétszer alakult ki az emberi beszédben (lásd: 189. oldal) s hogy ennek a mai napig vannak a következményei.) 2. A dupla betűs hangzók a magyarban hasonló értelmeket hordoznak tehát nyilvánvaló, hogy rokonhangok. Kvázi-azonosnak vehettük volna még a T/D, S/Sz, N/M párost, vagy az J/L/R igeképző triászt is, de mivel a jelentések itt sokkal jobban szétválnak, ez már nem praktikus. X + egy mássalhangzó gyökcsoport év evé /et-te/ ív ív/ik/ ivá óv öv övé XV 8 Aba /név/ eb XB 2 acsa /Acsa/ ács ocsu /Ócsa/ öcs XCs 4 ad ád adó idő Ida /név/ odu oda óda üde XD 9 apa ép epe ipa XP 4 ág ég ég/bolt/ iga ige XG 5 agy ágy ágyu egy égy! így úgy ügy XGy 8 ah! ahá! eh! éh /kopp/ oh! uhu /bagoly/ XH 6 aj! ej! éj íj ój! új XJ 6 aki akó ék eke ok ők ük XK 7 al alá ál aló/mars/ el elő elé él/e/ élő ól öl/e/ öl/fa/ /meg/öl ül XL 14 ama ami ám eme Emő íme ima XM

2 én ín ón ön őn /hal/ ún ünő XN 7 anya anyu íny XNy 3 ár/ad/ ár/ter/ ér /folyik/ ír óra úr XR ár /szúr/ /oda/ér ér/ik/ ír /gyógy/ őr űr, ürü XR ara áru ár/a/ erő /meg/éri író /túró/ XR 19 ás, ásó és eső is ős XS 6 aszu /bor/ eszi ész isz/ik/ úszó ősz ősz /haj/ üsző XSz 8 át ét /étel/ öt óta üt út utó XT 7 atya etye /petye/ XTy 2 áz/ik/ az ez íz /izület/ íz/e/ őz űz úz /nép/ XZ 8 ázsió Ázsia Izsó /név/ Uzsa XZs 4 Mássalhangzóval kezdődő szavak B/V gyökcsoport A Á E É I O Ö U Ü gyökszó vő V 1 bá! be bő bú B 4 vevő vív vivő VV 3 bab báb baba bábu bába bébi bibe búb bű /báj/ BB 9 Vác vice VC 2 bece bice-bóca boci buci bucó/hal/ BC 5 Bács bács bácsi bocs búcsú BCs 5 vad vád véd VD 3 bide bódé budi Buda BD 4 vág vég víg VG 3 vagy /te/vagy vágy végy! vígy! VGy 5 bagó bog bőg bög búg buga BG 6 begy bogyó bugyi BGy 3 bohó BH

3 váj vaj vej /vő/ VJ 3 baj báj Baja buja BJ 3 vak véka VK 2 bak bak/vágó/ baka bakó béka béke bika bók boka bök bukó BK 11 való vala/volt/ vele velő vél viola VL 6 vályu VLy 1 bal bál bála bel bél Béla bili BL 7 boly BLy 1 vám bim-bam VM 2 van vén véna von /húz/ VN 4 bán/ik/ bán/ja/ béna bűn BN 4 banya bánya bunyó BNy 3 var /seb/ vár/ja/ vár ver vér VR 5 bár báró bér /ki/bír bír bíró bor, bőr búra bürü BR 10 vas vás/ik/ vés véső vese busó VS 6 bús busa /hal/ BS 2 vesz vész visz viasz VSz 4 bősz BSz 1 Vata vet /el/vét vita vót /volt/ VT 5 Batu /kán/ betű bot buta BT 4 batyu báty BTy 2 váz váza víz viza /hal/ VZ 4 búza bűz BZ 2 C/Cs gyökcsoport cső CsX 1 csáva cséve csóva CsV 3 Csaba csibe CsB 2 cécó cica coca cuca /bot/ CC 4 csacsi csecse csicsa csöcs csúcs CsCs

4 céda CD 1 csoda csőd csűd CsD 3 cap /juh/ cápa cipó cipő CP 4 csap /rá/csap csáp csép csepü csip-csup csíp csipa csípő csupa CsP 10 csúf CsF 1 cég cúg CG 2 csiga CsG 1 céh ciha CH 2 csihi/-puhi/ csuha CsH 2 cakó /gólya/ coki! cók-mók CK 3 csak csákó csík csikó csík/hal/ csók csóka /bika/csök csuk csuka CsK 10 cél CL 1 csal csali csálé csel CsL 5 cím cumi CM 1 csomó CsM 2 cin-cin cín cin /tányér/ CN 3 csen csín CsN 2 csíny csúnya CsNy 2 cser/fa/ csere csér /hal/ csíra csór csőr csűr csűr/-csavar/ CsR 8 csésze /el/csesz csősz csúszó csusza CsSz 5 cet CT 0 csat csata csete /paté/ CsT 3 csíz csízió csúz CsZ 3 D gyökcsoport dá-dá de... de! dió dú /vad/ DX 5 dib-dáb dob DB 2 dac deci dúc DC 1 Decs dicső DCs 2 dad déd, dedó didi duda DD

5 döf DF 1 dagi Dég dög dug dugó duga/ába/ DC 6 doh düh DH 2 díj DJ 1 dákó deka diák DK 2 dal dalia dália dél dél /égtáj/ deli dől dúl dűl dűlő DL 10 dám /vad/ dáma Döme duma DM 4 dán Duna, düne DN 3 dara daru dér dir-dur dőre DR 5 Dés dús DS 2 dísz DSz 1 dézsa DZs 1 T gyökcsoport te ti tó tő tű TX 5 tyű! TyX 1 táv tavi tév teve téve tevő tova töve TV 8 tabu téb-lábol tuba /rózsa/ TB 3 Tác TC 1 Técső tócsa /gólya/ töcs TCs 3 tud tüdő TD 2 tufa TF 1 táp tép top/rongy/ TP 3 tag tág TG 2 tőgy TGy 1 tahó TH 1 táj tej tojó tuja /fa/ TJ 4 teke téka tik-tak tok tök tőke toka tóka TK 8 tyúk TyK 1 tál tél teli tól tőle túl túl /sok/ TL

6 tám /fal/ téma töm TM 3 tan tán tanu tinó ton /hal/ tűnő TN 6 tanya tény tunya TNy 3 tára tár tér tor /bogár/ tör túr tűr TR tar /ki/tár tor /gyász/ tőr túra túró TR 13 tás-tás tus tusa TS 3 tesz tesze/-fosza/ Tisza tosz túsz tüsző TSz 6 tát tat tata tét tető tetü tót /nép/ tőt /tölt/ TT 8 tutyi/-mutyi/ TTy 1 tíz tűzi tűz /varr/ TZ 3 P/F gyökcsoport pá-pá PX 1 fa fia fő, fő/l/ fú, fű FX 5 páva PV 1 pác paca peca pici piac pióca póc /hal/ pöce puca /has/ PC 9 pacsi Pécs picsa pöcs PCs 4 fics/úr/ föcs/tej/ FCs 2 pad PD 1 fád fed fedő főd /föld/ FD 3 pap papa pápa pép pipa pipi pipi /pisi/ popó pópa púp PP 10 pofa pofi pufi PF 3 fog füge FG 2 fagy fegy /ház/ fogy FGy 3 pah! pihe pöh puha phü! PH 5 pej puja PJ 2 faj fáj fej /meg/fej fúj fuj /undor/ FJ 6 páka pék piké pikó/hal/ pók puki PK 6 pech PCh 1 fakó fék fek /hely/ fiók fióka fok fóka FK

7 Pál pala pele /mókus/ póló puli PL 5 pálya pólya PLy 2 fal fal /ház/ falu fel fél fele felé fölé föle fől fólia fúl fül fűl FL 14 folyó Fly 1 fáma fém FM 2 pina PN 1 púny PNy 1 fen fene fon fonó FN 4 fény fenyő FNy 2 pár pár/két/ pára per pér/hal/ pír por pór póré /hagyma/ pőre püré PR 11 far fér fúr fúró fura FR 5 pisi PS 1 fésű fos FS 2 pssz! pisze pösze posz /méh/ puszi PSz 5 fasz fesz /táv/ FSz 2 pata pete Peti piti pite pót PT 6 potya PTy 1 fót /folt/ Fót fut fűt FT 4 póz PZ 1 főz fűz fűző FZ 3 G/Gy gyökcsoport gá-gá gyí! /gyija!/ gyú /gyufa/ GyX 3 gebe géb /hal/ göb gubó guba GB 5 gyáva GyV 1 góc GC 1 gida Göd GD 2 gép GP 1 gyep gyepü GyP 3 gyufa GyF

8 gége giga gőg GG 3 gügye GGy 1 gyug /dug/ GyG 1 gyógy GyGy 1 gyík gyök GyK 2 gála gól gúla gülü GL 4 gyalu GyL 1 gálya golyó gólya gulya GLy 4 gém gém /kapocs/ gím /szarvas/ gumó gümő gumi GM 6 gyám gyom GyM 2 gané /ganaj/ GN 1 gúny gúnya GNy 2 gyanu gyón gyön /jön/ GyN 3 góré GR 1 gyár gyér gyere! gyúr gyűr gyűrű GyR 6 gyász gyűszű GySz 2 gát gőte guta GT 3 gatya GTy 1 gyut /jut/ GyT 1 gaz /növ/ gaz gáz géz Géza gőz güzü GZ 6 gázsi gúzs GZs 2 győz GyZ 1 H gyökcsoport ha he? hé! hiú hó hö! hő hú! hű! hű HX 10 hab hébe-hóba hiba hiába Huba HB 5 havi hév hív hívő hova HV 5 hoci/-nesze/ HC 1 had híd hód HD 3 hipp-hopp hupi /kék/ HP

9 hág heg híg húg Hugó HG 5 hagy hegy hogy húgy HGy 4 hahó! hehe hihi hohó! húha! HH 5 haj! haj háj hajó hej! héj héja híj! híja /van/ HJ 9 haka /-peci/ hukk! HK 2 hal /meg/hal hál hála háló hol? hűl HL 7 hely hülye HLy 2 hamm! hám hamu hím himi-humi HM 5 hon hőn hón /alj/ hun HN 4 hány? hány /el/hány henye hiány húny HNy 6 here hír hóra húr HR 4 has hős hús hűs HS 4 hisz húsz HSz 2 hat hát 6 hát... 7 /egy/ hét hit huta hűt HT 9 ház haza híz/ik/ hízó hoz húz HZ 6 II. kötet J gyökcsoport ja! jé! jó jő JX 4 java jövő JV 2 jég jog JG 2 jegy JGy 1 juh JH 1 jaj! júj! JJ 2 jel jól JL 2 jön Jenő JN 2 jár jer! /gyere/ JR 2 jós JS 1 jász /nép/ JSz 1 jut jut /neki/ JT

10 K gyökcsoport ki /felé/ ki? kő KX 3 kaba /sólyom/ kába köb KB 3 káva kéve kova KV 3 kac-kac /kis/ kece kóc koca kuc-kuc KC 5 kacs kacsa kacsó kecs kicsi kocsi KCs 6 kád köd KD 2 kap kapa kép képe /arc/ kipp-kopp kopa /szállás/ kopó kúp kupa KP 9 kapu kápa kepe kópé köp köpü kupé KP 7 kefe kofa KF 2 kegy kígyó KGy 2 kohó KH 1 kéj KJ 1 kaka káka kék kuka KK 4 Kál/-kápolna/ kála /virág/ kél kele /gólya/ kiló kuli kül KL 7 kém koma KM 2 kan ken kén kéne kín kun /nép/ KN 6 kánya kény/e/ KNy 2 kar karó kár kér kor kór kóró kör kúr kúra kúria KR 11 kas kása kés késő kis kos kuss! KS 7 kasza kész kisze /járás/ kosz kósza kúszó kusza KSz 7 két köt kút KT 3 kátyú kutya KTy 2 kéz köz közé KZ 3 L gyökcsoport le lé Leó ló lő LX 5 láb liba lob LB 3 láva leve /lé/ levő Lívia lövő LV 5 laca-faca léc lóca luc LC

11 lecsó lőcs LCs 2 láda Lídia lúd LD 3 lap lapu láp lep lép lép /szerv/ lép /csapda/ lop LP 8 lég lóg lúg LG 3 lágy légy! légy LGy 3 léha LH 1 lak lakó lék lik lök luk lüke LK 7 lyuk LyK 1 lel lelő /hely/ lila Lili LL 3 lám lim-lom LM 2 len Lina lőn LN 3 lány lény LNy 2 lári-fári lőre LR 2 les LS 1 lesz lösz LSz 2 lat/ba vet/ lát lét lót-fut LT 3 láz laza LZ 2 M gyökcsoport ma mi mi? mú /bőg/ mű MX 5 mécs MCs 1 mód MD 1 mag maga mágia meg még míg mögé müge MG 8 megy megye MGy 2 méh /anya/méh moha mohó Muhi /puszta/ MH 5 máj MJ 1 mák Makó móka MK 3 málé méla móló múló ML 4 mely mély mily moly mulya MLy 5 mama máma múmia MM

12 mán /már/ manó mánia men/hely/ /el/mén mén menü minő MN 8 menye meny /hal/ MNy 2 mar mar /szűgy/ már Mária mer /ki/mer mér Mór Móra Mura /köz/ MR 10 más mese mise mis-más mos MS 5 mász/ik/ /el/mész mész/kő/ MSz 3 Máté méta /játék/ mit? műt műtő MT 5 matyi matyó motyó mutyi MTy 4 máz mez méz mező mozi MZ 5 mázsa múzsa MZs 2 N/Ny gyökcsoport na! ne! ni! no! nő nő/l/ NX 6 nyí /nyivákol/ nyű /el/nyű NyX 3 naív név nívó NV 3 nád nedü ND 2 nap Nap nép NP 3 nagy négy NGy 2 nyög nyűg NyG 2 néha néhai noha NH 3 nej NJ 1 nyáj NyJ 1 neki NK 1 nyak nyák NyK 2 nála nől NL 2 nyal nyál nyel nyél nyíl nyíló nyúl nyúl /állat/ NyL 8 nem nem /fajta/ nemi némi néma NM 5 nyom nyoma NyM 2 néni NN 1 nyár nyár/fa/ nyer nyír nyír/fa/ NyR

13 nyes nos nős N/NyS 3 nász nesz nesze! nosza! NSz 4 nyuszi NySz 1 nóta NT 1 nyit NyT 1 néz nózi nyúz N/NyZ 3 R gyökcsoport rá reá rí ró /ír/ /meg/ró RX 5 rab Rába RB 2 rév reve RV 2 rác rece réce ruca RC 4 rács RCs 1 rád redő riad riadó rúd RD 5 répa röp RP 2 ráf rőf RF 2 rag rág ragu rég rege rigó rög rúg rugó RG 9 ragya rogy rügy RGy 3 rüh ruha RH 2 raj RJ 1 rak rák Réka róka RK 3 ráma rém rím rom roma rum RM 6 rén róna rúna /írás/ RN 3 ráró /halászsas/ RR 1 rés RS 1 rész RSz 1 rét Rita rőt rút ruta RT 5 retye-rutya RTy 1 ráz réz RZ 2 rézs /út/ Rezső rizs rozs rózsa rőzse rúzs RZs

14 S gyökcsoport se sí Sió só SX 4 seb suba SB 2 sav savó sáv sívó SV 4 sicc! SC 1 sáp síp SP 2 Ság /hegy, vulkán!/ súg SG 2 soha SH 1 saj /meggy/ sej súj /sűly, betegség/ SJ 3 sík sok SK 2 sál sül, sül /állat/ SL 3 súly sűly SLy 2 sám/fa/ sem séma síma som SM 5 sín sün SN 2 sunyi SNy 1 saru sár Sára sír sír/domb/ sor sör sűrű SR 8 sas sás sose süsü SS 4 satu séta sete-suta siet sőt sut suta süt ST 8 /oda/sóz SZ 2 Sz gyökcsoport szí/v/ szó sző szú szű /kebel/ SzX 5 szab szabó szív szív /test/ Szob szoba SzB 6 Száva szövő szüve /keble/ SzV 3 szed szid szóda SzD 3 szép szipó /szívó/ szop/ik/ SzP 3 szag /be/szeg szög SzG 3 szegy szűgy SzGy 2 száj szíj SzJ

15 szak szák szék szik szike szökő szőke szuka szűk SzK 9 szál szél széle szil /fa/ szól SzL 5 szála /terem/ szel /meg/szól szül szülő SzL 5 szám szem/e/ szem SzM 3 szán szana /szét/ szén széna szűnő SzN /meg/szán /neki/ szán szín színe/-java/ szín /szélvédő/ SzN 10 szunya SzNy 1 szar szár szer szérű szór szőr szúr szűr SzR szaru szer /falu/ szűr /ruha/ SzR 11 szász szesz /kígyó/szisz sziszi/-fuszi/ szósz szösz SzSz 6 szét szít szita szütyő SzT/Ty 4 száz szűz SzZ 2 Z/Zs gyökcsoport zab zabi zaba ZB 3 zsába zseb zsib /vásár/ ZsB 3 zsidó ZsD 1 záp Zsófia ZP-ZsF 2 zagy zug zúg ZG/Gy 3 zuhé ZH 1 zaj ZJ 1 zakó zsák zeke zok/szó/ Z/ZsK 4 Zala /folyó/ ZL 1 zöme züm-züm ZM 2 zene zóna /ter/ zóna /kisadag/ ZN 3 zár zéró zrí zűr ZR 4 zsír ZsR 1 zutty ZTy 1 zaza /hülye/ zizi /'süket'/ zúz zuza ZZ 4 zsázsa zsezse /madár/ ZsZs

16 A héber gyökrendszerből is visszaigazolható REJTETT MAGYAR GYÖKSZAVAK Akkor tekintjük a gyökszót "rejtettnek", ha létezik ma is használatban levő bővítménye. Hogyan lehet kikeresni a rejtett gyököket a szótárnanyagból? 1. Megvizsgáljuk, hogy a vizsgált gyöknek mely magánhangzókkal nincs gyökszava. Például az akar-iker-ökör (X 1 KX 2 R) szavakhoz nincs XK alakú (ak/ik/ök) magyar gyökszó (X 1 és X 2 bármilyen magánhangzó). 2. Megnézzük, hogy a vizsgált gyöknek van-e bővített szava a magyarban? S tulajdonképpen mit tekintünk "magyar szónak"? Mivel újkori mondjuk 1000 évesnél fiatalabb jövevényszavak azért biztosan vannak a magyarban, e munkánkban azt tekintjük magyar szónak, amelynek használata legalább 100 éve közismert s ezen kívül a magyar-héber gyökrendszerbe is "belesimul". (Mert akkor a gyöke sokezer éves.) Az akar-iker-ökör szavak legalább 100 éve használatosak. S vannak héber rokonszavaik? Sok van. 3. Ha az adott gyöknek mássalhangzó-váznak nincs magyar gyökszava, de van bővítménye, akkor héber és magyar rokonszavak segítségével rekonstruáljuk a hiányzó magyar gyökszó körülbelüli értelmét. A fenti példánknál maradva: a héberben számos X 1 KX 2 R alakú szó van és mind "elvonásról", "elvonatkoztatásról", illetve konkrétan a meddőségről szól. E három feltételnek megfelelő fiktív gyökszót rejtett gyökszónak nevezzük. Egy modern magyar kéziszótár tehát nem nagyszótár anyagából 1322-öt valódi gyökszót találtunk. Most kikeressük azokat a rejtett gyökszavakat, amelyek a héber gyökrendszerrel is megfeleltethetők. Megjegyzés: Az alábbi táblázatokban a pirossal írt "megfelelések" nem mindig héber szavak, hanem néha csak a héber és a magyar rokonszavak értelmének "esszenciája". Ellenőrzéshez az összehasonlító gyökszótár megfelelő két gyöktáblázatát kell használni. Az alábbi táblázatok bővített magyar szavai mintaként szolgálnak arra, hogyan következtettünk a meglevő gyök hiányzó gyökszavaira s héber analógiák figyelembe vétele mellett azok értelmére is. 1041

17 X + egy mássalhangzó avuj - ó, jaj! ib - behajló avuj - ó, jaj! ubár - /ovális/ abajgat AB ibrik IB óbégat OB uborka UB XB 3 avas-penészes ubav - felhős avas AV üveg /régi/ ÜV XV 2 A kiértékelés módja: a rejtett magyar XB/V gyökszavak együttes száma 5 eci - fás ec - fából erjesztett acat /bogáncs/ ecet EC AC XC 2 éden - élvezet edd! éden edény édes ED XD 1 uf - elrepült uff! UF XF 1 og - körbejár ug-halmozott XG/Gy ögyeleg ÖGY ugrál ugat UG 2 ih - na végre! ihol ihaj! IH XH 1 ik - többszörös, távozik ikra iker IK XK 1 il - ráillő illő illeg ilyen IL XL 1 us - lobog, siet US ÜS usgyi üst üstök XS 2 it - elfolyó ital Itil /Etil, Volga/ IT XT

18 B/V gyökcsoport A héberben a V (ritka kivétellel) nem lehet szókezdő helyette B van. bicá - mocsár, mirvác - vacok Vác vacok VAC VC 1 bocer - megerősít bicur - erősít bocek-duzzad vacsora VACS vicsorít VICS vöcsök VÖCS VCs 3 beci'á - szeletelés bi-tesz - kettőz béci - tojásalakú BC/Cs Bácska bicska BACS biceg bicikli BIC BUC bucka bucó 3 vadai - biztos, bidur - tréfa voda - víz /orosz/ VID vidék vidám vidra vodka VD 1 bff, pff böfög BÖF BF 1 begin - miatta, beg - kér /angol/ béget BEG BG 1 behemá - állat bóhak - villogás vehemens VEH vihog vihar VIH VH 2 váj - jaj! pija - száj /szőrös/ B/VJ vijjogás VIJ bojt BOJ 2 movil - húz nivlá - elnyelt VIL világ villám volt völgy VOL VL 2 bám - bennük bumm - ütőhang bimbó BIM bomba bömböl BOM BÖM BM 3 bone - épít, ért hozzá bonyolult BON BNy 1 borgi - csavarodó virág virgonc verkli virul VIR VR

19 bos - szégyen bis - rossz B/VS bestia BES viskó visel visít VIS 2 veszet - rendszer, váz bosz - megtapos B/VSz vászon VASZ bosszú BOSZ 2 boet - rúg /bot/ bátor batár /zötyög/ BAT BT 1 batúah - megbízható báty batyu BATY BTy 1 bazár - szór vazár - vezér bazár BAZ vezér vezet VEZ BZ 2 baz - megvet bazsalyog BAZS BZs 1 C/Cs gyökcsoport civ - gyülekezik, visítozik cvi - megáll CIV civil civakodik cövek CÖV CV 2 cib - huzogat cub - cibált cibál CIB cubák CUB CB 2 cav - tekerget, hamis csiv - csipog cob - felhalmoz CsB/V csavar csavargó CSAV csivitel CSIV csobog csöbör CSOB CSÖB 4 cud - vadászik cudar CUD CD 1 ceéf - fátyol cifá - gyüm.hús, cuf - uszadék cofef - zsúfol C/CsF cáfol cafrang cefre cefet CAF CEF csoport CSOP 3 cahuv - dühös cahíah-tikkadt csahol CSAH csehül áll CSEH CsH 2 cuk - szorult coek - felkiált cuk - csúcs C/CsK csekély CSEK cikkan CIK cukor CUK

20 colel-feltisztul colef - céloz culák-forradás C/CsL CSIL csillog csillan cölöp CÖL csülök CSÜL 3 cimcum - csökkent cimaon - szomjúság com - összevon C/CsM cammog CAM cement cemende CEM comb csomag COM CSOM 4 camig - ragacsos cimed - rákapaszkodó csámcsog csámborog CSÁM csimbók csimasz CSIM CsM 2 coen - vándor, leereszkedő condra /rongy/ CON CN 1 caán - elvándorolt soen - megtámaszt csángó csánk csanak CSAN csont Csongrád CSON CsN 2 con - hideg, rejtett csönd CSÖN CsN 1 cirá - szurkáló cir - körkörös cur - védett hely CER cérna ceruza círogat cirkusz cirmos CIR curukkol CUR CR 3 corech - szükség, fogyaszt sorek - énekel cror - sorozat csárda CSAR csorog CSOR csurog CSUR CsR 3 tasus - elgyengült tistus-elkenés titus-lesímítás CsSz császkál CSASZ CSOSZ CSÚSZ csoszog csúszás 3 citut - idézet citál CIT CT 1 D gyökcsoport davád - kovács dvikut - ragaszkodás Dávid DAV dívik divat DIV DV 2 dabeset - púp dabur - méh dobrá - tutaj Dabas DAB Debrecen DEB dübörög DÜB DB 3 dicá - öröm, vigalom duc - dacos DC/Cs DICS DECS Decs dicső dicsekszik döcög DÖC

21 dag - hal dagá - szapora digdug - csiklandozás dagad dágvány Dég degesz digidag DIG DAG DEG DG 3 daj - aki ad dajka DAJ DJ 1 doker - szúr dekel - pálma doktor DOK dukál DUK DK 2 dán - eldönt don - csend dandár Dániel DAN dong donga DON DN 2 dineg - viaszolt daón - vitorlázó repülő DN/Ny dinnye DINY döng dönt DÖN 2 darbán-tüske, dur-fonat darbán - tüske DUR DOR dorgál drót durva durran DR 2 diszká - lap deszka DESZ DSz 1 dosen - hízik desen-bőséges DZ/Zs dőzsöl DÖZS duzzad DUZ 2 T gyökcsoport tavla - tábla tav'éra - tábortűz téva - doboz tub - süllyeszt TB/V tábla TAB tivornya TIV toboz TOB tubus TUB 4 tovéa-bemerül tövis TÖV TV 1 t'idá - tudd! tudd! TD 1 tofesz - elkapja tífusz TIF TF 1 tofef - tipeg t'furá - diszlet tipeg TIP tupíroz TUP TP

22 taglif - metszet tegnap tégla TEG TG 1 tohen - óröl marad a fenekén tehén teher TEH tohonya TAH TH 2 tuj - tűi tujafa TUJ TJ 1 tokéa - beveri t'uká - nyomás takács tákol taktus TAK tukmál TUK TK 2 tolál - elnyom tole - ráakaszt tilol tilos TIL tülök TÜL TL 2 timszá-krokodil, tmiszá-oldat tamum - tömör TIM tímár timsó tompa TOM TM 2 ten - ingadozik tunán-átitatott teng tenger TEN tunkol TUN TN 2 ten - adj! tény tenyér TENY TNy 1 tas - gyenge tasus-gyengülő tasak táska tesped tessék TES TAS TS 2 tász - repítés tisza - járat /repülő/ taszít TASZ Tisza TISZ TSz 2 taut - tévedés ti'ete - söpör tat - alatta van TT/Ty TIT titok titulál totyog TOTY tutaj TUT 3 P/F gyökcsoport pucál - csupasz pacá - feltört picel-szétágaz facér FAC pecsét Pécs ficam ficánkol FIC FC

23 puc - pucol pocéa - kinyit poc-szétszórt pocec-robbant P/FCs facsar FACS fecseg fecske FECS POCS pocsék pocsolya puccs PUCS 4 pode - megkülönböztet peder - fodor pudra - púder pedig pedz PED pödör PED púder PUD PD 3 peder - fodor fodor FOD FD 1 piapá - pöfög pöfög pöfeteg PÖF PF 1 pog - rátalál figura /megfog/ FIG FG 1 pihá - kifújás puch - dunyha pehely PEH pohos POH PH 2 pehám = szén pohez-kapkod fehér /izzás/ FEH fohász FOH FH 2 pijá - /száj/ nyitás pujach - kifestett pajta pajszer PAJ pojáca POJ PJ 2 pikuj - fakadás fakad fáklya FAK FK 1 pum - száj /szőr/ pamalja - udvartartás pamacs PAM pemzli PEM pompa POM PM 3 paná - eltávolít pone - fordul pinuj - kiürítés páncél pandúr pendely peng pint PIN PAN PEN PN 3 paná-átfordult pone - kiürít fánk fantázia fing FIN FAN FN 2 pone - elfordul punák - kényes fanyar fanyalog finnyás FINY FANY FNy

24 pérat-részletez pargit - csirke firka firtat FIR FÜR fürge fürdik FR 2 pás - megpihen poset - kiterjed poser - olvadó pusát - kinyújtott pást PAS Pest PES posvány POS puska PUS PS 4 pusát-elterjedt füst FÜS FS 1 pasz-szétmegy pesz'á - lépés pszulá - elvetendő P/FSz paszuly pászta pesztra PESZ PASZ foszt foszlik FOSZ 3 patul - kötözött pothán - nyitó patyolat PATY pityke pitymallat PITY PTy 2 pitáh - eloldott paut - apró putám - tömött petyhüdt PETY pöttöm PÖTY puttony PUTY PTy 3 poter - megszabadít pitel - kanyarít fetreng FET fitogtat fitos FIT FT 2 putah - kioldott pet'á - hirtelen FITY fityeg fityula FÜTY fütty fütykös FTy 2 pazur - elpazarolt pozel - sánta pazar PAZ pózol pózna PÓZ PZ 2 pozer - feloszlat paz - arany pizuz - ugrálás /sürgés/ fazék fázik FAZ fizet FIZ pozsgás Pozsony POZS FZ 3 pazrán-bőkezű pizur - szétszórás pázsit PÁZS pezseg pézsma PEZS PZs 2 G gyökcsoport gov - dagaszt guv - dülledt gavallér GAV guvat GUV GV 2 giv'ol - szár gibenet - púp gabalyodik gabona GAB gibbon GIB GB

25 gács - kunkor, kacs guc - kis púp gácsér /farka/ GACS Göcsej göcsörtös GÖCS GCs 2 gider - elkerítette gádor GAD GD 1 gapá - sövény gipesz-gipszelt gyop - szívó G/GyP gyapjú GYAP gipsz GIP gyopár GYOP 3 gá-gá gag - tető gig - guggol gágog GAGÁ gigász GIG guggol GUG GG 3 b'dijuk - pont ugyanaz gyakorol GYAK GyK 1 golel-megteker goles - csúszik GEL geller giliszta GIL GL 2 gilúah - borotválás glilá - tekercs gál - hullám gyilkos GYIL gyolcs GYOL gyűlik GYŰL GyL 3 gamád - törpe gomba gombóc GOM GM 1 gamis - rugalmas gyömöszöl GYÖM GyM 1 gon - baj gond gonosz GON GN 1 guná - rossz gundár - cicomás GN/Ny genny GENY göndör göngyöl GÖN 2 dajénu-hacsak gonen - védő ganun - védett gyanu GYAN gyenge GYEN gyöngy GYÖN GyN 3 gorer - vontat gir - mészkő gargír - bogyó gereblye gerle GER GÖR görnyed göröngy gurul GUR GR

26 garón - garat garúa - silány gores - kerget G/GyR gördít garat GAR GIR girhes, girnyó gyors GYOR 3 giszá - oldal gasz - durva gesztenye /lapos/ GESZ gusztál GUSZ GSz 2 dijet-áteresztett get - szétválasztás geut - dagály geut - áradás G/GyT gyatra GYAT gitt GIT GYUT gyötör GYÖT gyutacs 4 giz'i - faji Gizella GIZ GZ 1 H gyökcsoport hibev - kedvelt hevel - hurok HB/V HOB hóbort hobbi hüvely HÜV 2 haci - a fele hacuka HAC HC 1 hadál - felhagyott vele hedel - enyészet hederít HED hűdés HÜD HD 2 hefec - akarat hefig - enyhülő hepciás HEP hüppög HÜP HP 2 hikech - krákog hukszám - megbűvölt hektika HEK hókusz-pókusz HOK HK 2 hachlil - vörösses hökken hőköl HÖK HK 1 holid - szül hölgy HÖL HL 1 halul - üreges hólyag HOLY HLy

27 hamit-zsongás hamuk -domborulat homen-pezseg HUM hemzseg HEM HOM homok homlok homorú humán humor HM 3 hemija - zúgás himhem - u.az HÜM HÖM hömpölyög hümmög HM 2 han - beborít honeg - táncol henif - lenget hang hant henger HEN hínár hinta HIN HAN HN 3 har - ráhárul /hegy/ horeg - megöl három harmat hártya HAR horpad horog horkan HOR HR 2 hirhur - hörgés hörcsög hörög HÖR HR 1 haszin - ellenálló huszát - elhúzott haszon HASZ hossz HOSZ HSz 2 hazaá-fröcskölt héz - belátni hozek - erő HZ/Zs házsártos hézag HÉZ HÁZS hőzöng HÖZ 3 J gyökcsoport jail - hatásos július JUL JL 1 jám - tó /jó, csendes/ jámbor JÁM JM 1 jone-sanyargat, jonek-csecsemő jonek - felszív január, János JAN június JUN JN 2 jésa - jut, kell juss JUS JS 1 jaszod - alapozás jószág JOSZ JSz

28 jeter - felesleg játék JAT JT 1 jó 'fajta' józan JÓZ JZ 1 K gyökcsoport köv - kőszerű kuv - betemet KUV KÖV kövér követ követel kuvik kuvasz KV 2 keb - elfogad, kabál - panaszol kibec - berak kub-benne van KOB kebel KEB ki-abál KIB* kobak koboz kubikus KUB KB 4 /*igekötős, mégis jó/ küb - tartalom kübli KÜB KB 1 koc - tövis kocani - tüskés köcsög KÖCS kucsma KUCS KCs 2 keded - 2. szakasz kud - lehajlás kedd KED kudarc KUD KD 2 kefel - behajtás, kettőzés kafrán - megbízhatatlan kifli KIF kufár KUF KF 2 kod - gömbölyű, kaduah - kifúrt kagyló KAGY KGy 1 kihe - gyengül kihá - köhögés kehely kehes KEH köhög KÖH KH 2 kájic - nyár kijef - élvezet kaján kajszi KAJ kujon KUJ KJ 2 kikár - kenyér, cipó kikár - körönd keksz KEK koksz KOK KK

29 kikion - ricinus /hánytat/ kökörcsin KÖK KK 1 kol - mindent kolbász koldul KOL KL 1 kolech - áramlik köldök kölni költ KÖL KL 1 kajhán - köpködő kijah-kiköpés, kijum-fennmaradás kályha KÁLY kölyök KÖLY KLy 2 kimúr - ívelés, boltozás kimen-rejtette kampó kamra kamat KAM kímél KIM KM 2 konchia-kagyló, kankán-korsó kondér kong KON KN 1 kunáv - vágott kníá - lehajlás kén - fészek KÖNY könyök könyv konyul KONY kunyhó KUNY KNy 3 kore - bányászik kripta kristály KIR KR 1 koszesz - csiszol keszef - ezüst KÜSZ KÖSZ köszörű küsz küszködik KSz 2 kat - kattogás kotlik kotkodál kotor KOT KT 1 kutá - szaggatott kotyvaszt kotyog KOTY KTy 1 kaz - befedett kazal kazán KAZ KZ

30 L gyökcsoport lába - láng /láva/ lebben lebeg LEB LB 1 locs, lucs - hangutánzó locs-pocs lucsok LOCS LCs 1 lidot - dobni lidot - hajítani ledér LED lidérc LID lódul lődörög LOD LŐD LD 2 liflef - csipa /lóg-leng/ leffeg leffentyű LEF LF 1 likuhin-nősülés leket-gyűjtemény fényfoltos, lyukas lagzi LAG liget LIG lugas lyuggat LUG LG 3 l'hitá - lihegés lehe - fáradt liheg LIH lohol lohad LOH LH 2 lej - lefelé lejt lejtő LEJ LJ 1 lampad-lámpa lem-egyesített lom - 'omló' lámpa lemez LEM lomb lomha LOM LM 3 lán - nyugvó, alvó landol langyos lanka LAN LN 1 lany, lány - gyenge lány lanyha LANY LNy 1 las - gyúrta lis - oroszlán laska lassú LAS lusta LUS LS 2 lausz - rágott liszt LISZ LSz

31 l'át - lassan, loet - nyeldes lotyog lötyög LÖTY LTy 1 laz - letér, eltér lazac lázad lazul LAZ LZ 1 lezut - görbeség, megszólás lazsál LAZS lezser LEZS LZs 2 M gyökcsoport mucak-szilárd mocec-szopik mackó MAC moccan mocorog MOC MC 2 mecik - szorongat m'cuká - nyomor macska MACS mocsok mocsár MOCS MCs 2 meder - száraz agyag meder meddő MED MD 1 mafle - fura mafla MAF MF 1 m'gure - ingerelt mogorva MOG MG 1 maagár-gyűjtö magá - kapcsolat MG/Gy magyar MAGY mőgé, mögül MÖG 2 moch - pehely muhar MUH MH 1 máj - lobog, vörös máj mályva MÁJ MJ 1 make - elveri makel - bot muaká - szorongás makog MAK mekeg MEK Miklós Mikes MIK mukkan MUK MK

32 malul-szétmorzsolt, m'lilá-telt millió milliárd ML ML 1 mímul - szemből mumusz - mumus mímel MIM mumus MUM MM 2 minát - rész, adag mone-megjelöl m'nake - megtisztít MIN mind minta mond MON munka MUN MN 3 merec - erély morog morcos moraj MOR MR 1 m'rugáv - göröngyös marzev - ereszcsatorna mirigy MIR murizik MUR MR 2 miste - ital MUS must muslica MS 1 muszát - elmozdított moszat MOSZ MSz 1 mutár-eloldott mot - bot MOT motor motoz mutat MUT MT 2 m'zore - szétszór mozsár MOZS MZs 1 N/Ny gyökcsoport niv'á - ered, termés növény NÖV NV 1 novéah - ugat nivhál-megijed niven - sorvad nyávog nyavalya NYAV nyivákol NYIV NYUV nyuvaszt NyV 3 nud - csomó nudli NUD ND

33 nugá - súlytott nigdás-tetézve nogesz-hajszol núah-nyugodt nyaggat negédes NEG NYAG NYUG nógat NOG nyugod nyugat NyG 4 n'hiká - szamárbőgés nyihog NYIH NyH 1 najadut - vándorlás nyújt NYÚJ NyJ 1 neenák - nyög n'kudá - pont N/NyK NYEK nyekken nyikorog nokedli NOK NYIK 3 nimnám - álomszuszék nyammog NYAM NyM 1 neenák - jajgat NÜN nünüke NN 1 nér - világít, naarác - kedvelt nárcisz narancs NÁR NR 1 nu szá! - na menj! noszogat NOSZ NSz 1 noszer-fűrészel noszár-megvert naszár-fülsértő NySz NYÖSZ nyiszál NYISZ nyöszörög nyüszít NYÜSZ 3 nitháv - bedugott nátha NÁT NT 1 nizrá-szóródik NyZs nyüzsgés NYÜZS 1 R gyökcsoport rav - 'sok van' rifref - rebben ribo - tízezer ribuj - sokaság RB/V ravasz ravatal rebben rebeg ribillió RIB robog robaj ROB RAV REB

34 ree - rivalgás rovad - réteg rivall RIV rovat rövid ROV RV 2 racuc - rozoga recah - ölés rucáf - kikövezett recseg RECS ricsaj RICS rücskös RÜCS RCs 3 redet-leszállás ródli ROD RD 1 ropes - zavar rupát - elnyűtt rofef-düledez raplis RAP ripacs RIP ropog ROP RP 3 rifruf - repdes röppen RÖP RP 1 rofef - puha /hang/ röfög RÖF RF 1 ragil-szokásos rigli rigolya RIG RG 1 rohek - eltávolodik roham rohan ROH RH 1 rúah - szél, ördög röhög röhej RÖH RH 1 r'ijá - meglátás rejt REJ RJ 1 rek-üres, réka-alap r'kiá-égzengés rekesz REK rikolt rikkant RIK RK 2 r'amá - sörény roem - dörög riná - dalolás romesz - eltapos ránc rándul reng REN ring RIN roncs rongy ront RON RÁN RN 4 riszek - reszel rasot - hálós rosán - ebihal ráspoly RÁS ROS rost rostély rusnya RUS RS

35 raszisz - darabka risz-szempilla ruszász-törött, reszek-reszelék rassz RASZ riszál RISZ rossz roszog ROSZ RSz 3 ritek-lenyűgöz ratóv - ázott RIT ritka ritmus rothad ROT RT 2 rithá - indulat rotéah - forr rittyent RITY rotyog ROTY RTy 2 ruszász-zúzott rozoga rozzant ROZ RZ 1 S gyökcsoport soef - vágyik saavá - viasz SUV SOV sóvár sovány suvaszt suviszk SV 2 sevet - vessző sövény SÖV SV 1 seder-elküldés sadár - nyírfa sedre /szeles/ SED sudár SUD SD 2 sipúa - lejtés s'ifá - beszívás sfoferet-tubus sapka spárga SAP SOP spongya spórol süpped SÜP SP 3 siper - szépítette söpör SÖP SF 1 supár - szépült, tökéletesített sipulim - alja sofár - kürt sáfárkodik Sopron SÁF sifonér SIF sofőr SOF SP 3 segem - csap sigrá - megszokott sagur - gyakori segg segély segít SEG sógor SOG sügér SÜG SG 3 sihuc - nyegle súah - megtört sohet - vessző SUH siheder SIH sóhaj SÓH suhog suhan SH

36 sukál-elpusztult seka-mélyedés seket - csend sakál sakter sekély SEK SAK süket SÜK SK 3 solef - kihúz slilá - hiányos slíjá - kihúzás SL/Ly SEL slepp selejt silány SIL sólyom SÓLY 3 samír - tövis samúr - őrzött SUM sömör SÖM summa sumér SM 2 sán - kettőzött soen - támaszt sandít sántít Sándor SAN sonka SON SN 2 sinuk-elfojtás sunák-elfojtott soen - támaszt SN/Ny sanyargat SANY SINY sínylődik söntés sönt SÖN 3 sorec - hemzseg surá - sorozat serceg serdül sereg SER SUR surján súrol surran SR 2 sovek - otthagy sosána - lilom SÓS sóska /savanyú/ susog SUS SS 2 sosze-lefosztja suszaf - hasított /bőr/ saszla /szőlő/ nem is magyar:-) suszter SUSZ SSz 1 sotet-barangol stuki - fattyú ST/Ty SUTY sötét SÖT suttyó suttyom 2 sazur - fonott /korbács/ /oda/sóz SÓZ S-Z 1 Sz gyökcsoport szofer - számol szapul szapora SZAP SzP 1 szafut - rátett szufá-szélvész szaft SZAF szufla SZUF SzF

37 szoger - bezár szigor sziget szigetel SZIG SzG 1 szahin - úszó szahán /tepsi: tájszó/ SZAH SzH 0 szijur - körüljárás széjjel SZÉJ SzJ 1 szochev - hurcol szochech - befed szekér szekrény SZEK szokta szoknya SZOK SzK 2 szlili-kanyargó szulák-eltávolít szől-lő SZÖL szulák SZUL SzL 2 szamiut - vakság szamich - sűrű SZIM szimat szimulál szomjas szomszéd SZOM SzM 2 szoen - lárma séná - alvás SZUN szónok SZÓN szunya szundít SzN 2 szanu - gyűlölt szinger - védte szenny SZENY szőnyeg SZŐNY SzNy 2 szraf - lé, gyanta szirup SZIR SzR 1 szusz - ló /horkan/ SZUSZ szuszog SzSz 1 Z gyökcsoport zov - folyik ziv - ragyogás szubav - körülvett ZB/V ZEB zebra /csíkos/ zivatar /szivárvány/ ZIV zubbony ZUB 3 szakit-zsacskó zacskó ZACS ZCs

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin Copyright: Krizsa Katalin TESZ de minek? 870 közismert gyökszavunk eredetéről a TESZ szótár a következők szerint vélekedik: (forrás: http://www.leventevezer.extra.hu/tudománytalan.pdf ) finnugor (128 szó)

Részletesebben

Egyedülálló magánhangzó gyökök jasán = régi, elavult ó! /indulatszó, lemondás/ ha-, he- = a, az ez

Egyedülálló magánhangzó gyökök jasán = régi, elavult ó! /indulatszó, lemondás/ ha-, he- = a, az ez Copyright: Krizsa Katalin A nyelvek közös gyökvázai: a magyar és a héber gyöknyelv. Gyöknek (gyökváznak) az egy vagy kétszótagú szavak mássalhangzóit nevezzük. A magánhangzóval kezdődő gyökszavak mindig

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3.

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3. 1394 2012 XIX. évf. 6. szám l 2012. június l ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek ebben a hónapban is ülésezett önkormányzatunk képviselőtestülete.

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

A Kormány 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelete. 11498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/147. szám

A Kormány 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelete. 11498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/147. szám 11498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/147. szám ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le jegy zé két e ren de let mel lék le te tar tal maz za. 2. Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja XX. év fo lyam 3. szám Já nos hal ma 2005. március Meg je le nik ha von ta Ára: 100 fo rint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Már ci us 15 üze ne te a ma em be ré nek Vá ro sunk ban a már

Részletesebben

184. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

184. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat 184. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 306/2008. (XII. 20.) Korm. r. Egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintõ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben