Függvények, 7 8. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Függvények, 7 8. évfolyam"

Átírás

1 Függvének, 7 8. évfolm Orosz Gul 01. június 8.

2 TARTALOMJEGYZÉK Trtlomjegzék Feldtok 7 1. Grfikonok Geometrii trnszformáiók Geometrii trnszformáiók (teszt) Lineáris függvén Lineáris függvén (teszt) Aszolútérték függvén Aszolútérték függvén (teszt) Másodfokú függvén Másodfokú függvén (teszt) Rionális törtfüggvén Rionális függvén (teszt) Négzetgök függvén Négzetgök függvén (teszt) Előjel, törtrész, egészrész Előjel, törtrész, egészrész (teszt) Függvéntrnszformáiók Függvéntrnszformáiók (teszt) Összetett függvének Összetett függvének (teszt) Tuljdonságok, műveletek Tuljdonságok, műveletek (teszt) Grfikus megoldás Grfikus megoldás (teszt) Függvénkpsoltok Függvénkpsoltok (teszt) Veges feldtok Lineáris progrmozás Megoldások Grfikonok Geometrii trnszformáiók Geometrii trnszformáiók (teszt) Lineáris függvén Lineáris függvén (teszt) Aszolútérték függvén Aszolútérték függvén (teszt) Másodfokú függvén Másodfokú függvén (teszt) Rionális törtfüggvén Rionális függvén (teszt) Négzetgök függvén Négzetgök függvén (teszt) Előjel, törtrész, egészrész Előjel, törtrész, egészrész (teszt) Függvéntrnszformáiók Függvéntrnszformáiók (teszt) Összetett függvének Összetett függvének (teszt) Tuljdonságok, műveletek Tuljdonságok, műveletek (teszt) Grfikus megoldás Grfikus megoldás (teszt) Függvénkpsoltok Függvénkpsoltok (teszt) Veges feldtok Lineáris progrmozás Segítő lökések Grfikonok Geometrii trnszformáiók Geometrii trnszformáiók (teszt) Lineáris függvén Lineáris függvén (teszt) Aszolútérték függvén Aszolútérték függvén (teszt) Másodfokú függvén Másodfokú függvén (teszt) Rionális törtfüggvén Rionális függvén (teszt) Négzetgök függvén

3 TARTALOMJEGYZÉK 5 6 TARTALOMJEGYZÉK 13. Négzetgök függvén (teszt) Előjel, törtrész, egészrész Előjel, törtrész, egészrész (teszt) Függvéntrnszformáiók Függvéntrnszformáiók (teszt) Összetett függvének Összetett függvének (teszt) Tuljdonságok, műveletek Tuljdonságok, műveletek (teszt) Grfikus megoldás Grfikus megoldás (teszt) Függvénkpsoltok Függvénkpsoltok (teszt) Veges feldtok Lineáris progrmozás

4 8 1. FEJEZET. GRAFIKONOK 1. FEJEZET Grfikonok A fejezeten sttisztiki dtokt KSH kidvániól válogttuk Árázoljuk derékszögű koordinát rendszeren z lái függvéneket! Rendeljük minden egjegű pozitív egész számhoz ) mgát számot; ) szám felét; ) szám háromszorosát; d) szám ellentettjét; e) szám szolút-értékét; f) szám reiprokát; g) szám négzetgökét; h) szám osztóink számát; i) szám pozitív osztóink számát; j) 0-t, h szám prím, egéként 1-et; k) zt számot, hán etűől áll szám neve. 1.. Eg kórházi eteg testhőmérsékletét kétóránként megmérték, kpott értékeket z lái táláztn láthtjuk. idő (ór) testhőmérséklet ( C) 38,5 38, ,1 38,5 38, 38,1 38 grfikon; kördigrm; pont-; terület-; pere-; sugár-; felület-; uorék-; árfolm-; henger-; kúp-; pirmis-digrmok. ) Eg-eg emenő dtsorrl próáljuk ki z összes árázolási lehetőséget! ) Elemezünk néhán semegét : 3D-oszlop; vonl térhtássl; 100%-ig hlmozott terület; tort; rontott pere st. ) Adjunk meg oln dtokt, melek szemléltetésekor vlmelik módszer lénegesen előnöse másiknál! d) Eges szemléltetési módokkl können mnipulálhtjuk kpott dtokt. Melik digrmml vn erre lehetőség, és hogn? 1.. Az lái táláztn Budpest jellemző hőmérsékleti dtit tüntettük fel. Hőmérséklet, C közepes 13,9 11,9 11,3 11 mimum 36,9 37,3 33,6 35,1 minimum -10,0-1,5-9,8-10,9 ingdozás ) Töltsük ki tálázt utolsó sorát! ) Elemezzük számdtokt! Milen tendeniák figelhetők meg tálázt lpján? ) Árázoljuk vonldigrmon eg-eg év dtit! d) Árázoljuk vonldigrmon nég év eg-eg hőmérsékleti jellemzőjét! 1.5. Az lái táláztn mgrországi népesség korsoportok szerinti eloszlását tüntettük fel (ktuális év jnuár 1-i dtok). Elemezzük számdtokt! Milen tendeniák figelhetők meg tálázt lpján? Szemléltessük z dtokt például vonldigrmml! (Alklmzhtunk különöző árázolási módokt.) 1.3. Összefüggő dtok szemléltetésére z OpenOffie.org Cl vg Mirosoft Eel progrm segítségével töféle digrm-típust, ezeken elül pedig különféle ltípusokt is lklmzhtunk. E progrmok pl. következő digrm-lehetőségeket kínálják fel: oszlopdigrm (ezen elül lehetséges ltípusok: soportosított, hlmozott és 100 sávdigrm; 7

5 FEJEZET. GRAFIKONOK Korsoport, eől férfi, eől nő, év ezer fő ezer fő ezer fő ezer fő ezer fő ) Hsonlítsuk össze néhán zonos korsoportn 000., 005. és 006. évi dtokt! ) Árázoljuk mindhárom éven népesség ngságát korsoportok függvénéen! (Alklmzhtunk különöző szemléltetési módokt.) ) Árázoljuk ugnzon grfikonon férfik és nők számát 006-n, korsoportonként! d) Hogn esülhetjük meg három dtsor lpján vlmel korsoport lélekszámánk természetes fogását? Érdekességképpen mellékeljük Mgrországr evándorló, illetve Mgrországról kivándorló külföldiek számát korsoportok szerint. A Mgrországr evándorló külföldiek szám korsoportok szerint: Korsoport, év A Mgrországról kivándorló külföldiek szám korsoportok szerint: Korsoport, év Az lái tálázt z ktuális év jnuár 1-i dtit trtlmzz. Milen tendeniák figelhetők meg tálázt lpján? Területi egség Népesség, 003., Népesség, 006., Terület, ezer fő ezer fő km Bás-Kiskun mege Békés mege Fejér mege Hjdú-Bihr mege Heves mege Komárom-Esztergom mege Pest mege Somog mege Vs mege ) Válsszunk ki felsoroltk közül néhán megét, s árázoljuk ezek népességét és területét! (Alklmzzunk soportosított oszlopdigrmot megék területének ngság szerint sökkenő sorrendjéen.) ) Árázoljuk z eges megéket népesség-terület grfikonon! ) Mekkor z eges megék népsűrűsége? (Az előző grfikonon közvetlenül összehsonlíthtjuk két mege népsűrűségét. Hogn?) 1.7. Az lái táláztn különöző típusú okttási intézméneket elvégzett diákok számát tüntettük fel. Milen tendeniák figelhetők meg tálázt dti lpján? Végzettség (ezer fő) évfolm 119,3 116, ,3 gimnáziumi érettségi 38,7 8,3 5, szkközépiskoli érettségi 50,9 6,5,7 3, felsőfokú oklevél 7, 5,8 53,5 57, ) Hán tnuló szerzett középiskoli érettségi izonítvánt z eges éveken? ) Az összes megszerzett középiskoli érettségi izonítván hán százlék volt gimnáziumi érettségi? ) Árázoljuk z érettségi izonítvánt szerzett diákok számát z eges éveken! (Alklmzhtunk különöző szemléltetési módokt.)

6 d) Htározzuk meg z lp-, közép- és felsőfokú végzettséget szerzett diákok százlékos ránát z összes végzettséget szerző diák számához képest! (Az dtok szemléltetésére lklmzhtunk például kördigrmot.) 1.8. Az lái táláztn középiskoli okttássl, neveléssel kpsoltos dtokt tüntettük fel. Elemezzük z dtokt! Milen tendeniák figelhetők meg tálázt lpján? fer /00 máj.0 jún.05 iskolák szám összes tnuló (nppli + esti tgozt, 1000 fő) 516,1 531, ,1 tnulók szám (nppli, 1000 fő) 0,9 38,1 38,7 1,1 osztálok szám (nppli) ) Hán esti tgoztos tnuló járt középiskoli képzésre z eges éveken? ) Átlgosn hán tnulór jut eg pedgógus? ) Átlgosn hán tnulór jut eg osztálterem? d) Menni volt z átlgos osztállétszám z eges éveken? e) Árázoljuk z ) - d) szármzttott dtokt z eges éveken! (Alklmzhtunk különöző szemléltetési módokt.) 1.9. Az lái táláztn z eges intézmének hllgtóink számát tüntettük fel (ezer fő). Intézmén fer.01 ápr.03 máj.0 jún.05 Óvod 3,3 37, ,6 Áltlános iskol ,6 861,9 Szkiskol ,8 135,3 135 Középiskol 516,1 531, ,1 Felsőfokú iskol 39,3 09,1 1,5, Összesen ) Töltsük ki tálázt utolsó sorát, pl. z OpenOffie.org Cl vg Mirosoft Eel progrmot hsználv! ) Szemléltessük z eges intézmének hllgtói számánk időeli változását! (Alklmzzunk különöző árázolási módokt!) ) Elemezzük z dtokt! Milen tendeniák figelhetők meg tálázt lpján? András eg táláztot tlált régi ppírji között. A táláztn Mgrországon kidott szépirodlmi könvek számát tüntették fel, művek műfj szerint soportosítv. Sjnos, tálázt eges ellái írt számok már elmosódtk, olvshttlnná váltk, ennek ellenére András sikerrel válszolt z lái kérdésekre. Mik voltk válszi? FEJEZET. GRAFIKONOK Műfj Példánszám (00, ezer dr) Verses mű, ntológi Regén, eleszélés Színmű Egé széppróz Összesen: 19 ) Hán művet dtk ki összesen 001-en? ) Hán regén, illetve eleszélés jelent meg 00-en? ) Hán százlékkl változott 001 és 00 között kidott verses művek, illetve ntológiák szám? d) 00-en z összes kidott műnek hán százlék volt regén? e) A nég műfji ktegóri közül meliknek volt legmgs művenkénti átlgos példánszám 00-en? Az lái táláztn mel, z előző feldtn szereplővel ellentéten, már nem hiános Mgrországon kidott szépirodlmi könvek számát tüntettük fel, műfjuk szerint soportosítv. Milen tendeniák figelhetők meg tálázt lpján? Művek szám példánszám (005-en, ezer d) Verses mű, ntológi Regén, eleszélés Színmű Egé széppróz ) Hán szépirodlmi művet dtk ki összesen z eges éveken? ) A kidott művek hán százlék volt színmű z eges éveken? ) Menni volt z eges művek átlgos példánszám 005-en? d) A tálázt lpján szemléltessük kidott szépirodlmi könvek számánk időeli változását! (Alklmzhtunk különöző árázolási módokt.) 1.1. Az lái tálázt 00-en és 005-en legngo példánszámn megjelent tíz országos npilpot trtlmzz. Elemezzük z dtokt! Milen tendeniák figelhetők meg tálázt lpján? Országos npilp (átlgos megjelenési példánszám, ezer d)

7 Sjtótermék Metro Blikk Népszdság Nemzeti Sport Mgr Nemzet 9 93 Mi Np 87 9 Népszv Mgr Hírlp 31 Epressz 30 8 Világgzdság ) Készítsünk tálázt lpján normál oszlopdigrmot 00-es év öt legngo npilpj példánszámánk feltüntetésével! ) Készítsük el két évre vontkozón hlmozott, mjd 100%-ig hlmozott oszlopdigrmokt is! ) Készítsük el megfelelő kördigrmokt z öt legngo npilp példánszámánk feltüntetésével! Az lái táláztn 1990-en, 001-en és 00-en Mgrországon kidott szépirodlmi könvek számát tüntettük fel, szerzők állmpolgárság szerint soportosítv. Elemezzük z dtokt! Milen tendeniák figelhetők meg tálázt lpján? Állmpolgárság példánszám (005, ezer d) meriki (USA) ngol seh frni lengel mgr német olsz orosz összesen ) A felsorolt 9 országon kívüli szerzőktől hán mű jelent meg z eges éveken? ) Hán százlékkl részesedtek z eges nemzetiséges szerzői 005-en teljes példánszámól? ) Menni volt z meriki, ngol st. szerzők műveinek átlgos példánszám 005-en? FEJEZET. GRAFIKONOK d) Árázoljuk mgr szerzők szépirodlmi műveinek lkulását három éven! (Szemléltethetünk különöző árázolási módokkl.) 1.1. Közös koordinátrendszeren megrjzoltuk eg glogos, eg koogó és eg kerékpáros út-idő grfikonját (lásd z 1. árát, hol z eges pontok koordinátái: A(0; 0), B(6; ), C(; 0), D(; 0), E(; 36)). Elemezzük grfikont! (Mi jellemzi z indulási időket és megtett útszkszokt, mekkorák seességek?) Az A és B városokt összekötő úton hld eg glogos, eg koogó és eg kerékpáros. Az út-idő grfikonon árázoltuk mozgásukt (lásd z 1. árát), ezek: z AFGH és BDE töröttvonlk, vlmint z IC szksz. Jellemezzük mozgásokt, s próáljuk meghtározni z eges tlálkozási időpontokt! Pisti fürödni ment. Az 1. grfikonon fürdőkádn lévő vízszint mgsságát tüntettük fel, z eltelt idő függvénéen. Mi történhetett z eges időszkokn? Az 1. út-idő grfikonon három test mozgását árázoltuk. Elemezzük grfikont! (Mi jellemzi z indulási időket és megtett útszkszokt, mekkorák seességek?) Az 1 árán három függvén grfikonj láthtó. Mi függvének értelmezési trtomán és értékkészlete? Az f függvén képe derékszögű koordinát rendszeren z AB és CD szkszokól áll, A( 5; 8), B(; 7), C(3; 3), D(6; 11). Htározzuk meg függvén értelmezési trtománát és értékkészletét, h ) A( 5; 3), B(; 1), C(1; 0), D(6; 11); s (km) A C E B D ár. t (ór)

8 FEJEZET. GRAFIKONOK ) A( 5; 3), B(; 7), C(3; 3), D(6; 6); ) A( 5; 3), B(; 5), C(0; ), D(6; 7) Mel pontn metszik derékszögű koordinát rendszer tengelét z lái függvének göréi? ) () = 5; + 3, [; ]; ) () = 3 6; d) d() = ; e) e() = ( + ) 3, {, 1, 0, 1, }; f) f() = 3 ; g) g() = 3. ) () = Mel pontn metszik derékszögű koordinát rendszer tengelét z lái függvének göréi? ) () = 5; ) () = 3 +, [ 1; 1]; ) () = , [ 1; 1]; d) () = 9; e) d() = 3 ; f) e() = ; g) f() = +. h (m) C D E F G H 10 s (km) 50 0 B D 5 A B I 0 t (per) F G C H E ár. A I ár. t (ór)

9 FEJEZET. GRAFIKONOK s (km) 00 B D F 100 A C E ár. t (ór) ár.

10 0. FEJEZET. GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓK Htározzuk meg P (10; ) pont képét ezeknél trnszformáióknál! Oldjuk meg feldtot P helett Q(; 6) ponttl is!. FEJEZET Geometrii trnszformáiók.1. Adott P (; 1) pont. Hjtsuk végre P ponttl z lái trnszformáiókt, s djuk meg P képének koordinátáit! ) Tengeles tükrözés z tengelre; ) tengeles tükrözés z tengelre; ) középpontos tükrözés z origór; d) középpontos tükrözés Q(; 6) pontr. Oldjuk meg feldtot P helett z R(; 6) ponttl is!.. Adott P ( 5; ) pont. Hjtsuk végre P ponttl z lái trnszformáiókt, s djuk meg P képének koordinátáit! ) λ = ránú ngítás z origóól; ) λ = 1 ránú kisinítés z origóól; ) λ = 3 ránú ngítás z origóól; d) λ = ránú ngítás C( 1; ) pontól; e) λ = 1 ránú kisinítés C( 1; ) pontól. Oldjuk meg feldtot P helett Q(; 6) ponttl is!.3. Adott P (8; 5) pont. Toljuk el P -t ) (3; 0); ) (0; ); ) (1; ); d) ( 100; 11) vektorrl, s djuk meg P képének koordinátáit! Oldjuk meg feldtot P helett Q(; 6) ponttl is!.. Adott P (10; ) pont. Hjtsuk végre P ponton zt merőleges ffinitást, melnek tengele z tengel, rán pedig ) λ = ) λ = 1 ) λ =. Adjuk meg P pont képének koordinátáit! Oldjuk meg feldtot P helett Q(; 6) ponttl is!.5. Alklmzzunk oln merőleges ffinitást, melnek tengele z tengel, rán pedig ) λ = ; ) λ = 1 ; ) λ =..6. Adott P ( 5; ) pont. Vetítsük merőlegesen P -t z ) ; ) tengelre, s djuk meg P képének koordinátáit! Oldjuk meg feldtot P helett Q(; 6) ponttl is!.7. Adott P (5; ) pont. Forgssuk el P -t z origó körül ) 90 -kl; ) 90 -kl; ) 180 -kl s djuk meg P képének koordinátáit! Oldjuk meg feldtot P helett Q(; 6) ponttl is!.8. Adott P (5; ) pont. Forgssuk el P -t O(10; 6) pont körül ) 90 -kl; ) 90 -kl; ) 180 -kl s djuk meg P képének koordinátáit! Oldjuk meg feldtot P helett Q(; 6) ponttl is!.9. Adott P (8; 0) pont. Forgssuk el P -t z origó körül ) 60 -kl; ) 10 -kl; ) 0 -kl; d) 5 -kl; e) 135 -kl s djuk meg P képének koordinátáit! Oldjuk meg feldtot P helett Q(0; 1) ponttl is!.10. A derékszögű koordinát-rendszeren vegük fel z A(; ) pontot. Az A pont tengelre vontkozó tükörképe legen B, B pont tengelre vontkozó tükörképe pedig C. Ezután változtssuk z A pont helzetét (ezt mi Geoger progrm segítségével végezzük el)! ) Hogn változik B pont két koordinátáj? ) Hogn változik C pont két koordinátáj? ) Milen sejtést foglmzhtunk meg C koordinátáink változás lpján? d) Próáljuk igzolni sejtést!.11. A derékszögű koordinát-rendszeren vegük fel z A(; ) és C(3; 0) pontokt. Az A pontot tükrözzük z origór, íg kpjuk B pontot; mjd B-t tükrözzük C-re, ekkor keletkezik D pont. Ezután változtssuk z A pont helzetét (ezt mi Geoger progrm segítségével végezzük el)! ) Hogn változik D pont két koordinátáj? ) Milen sejtést foglmzhtunk meg D koordinátáink változás lpján? ) Ezután változtssuk C pont helzetét z tengelen. Hogn változik D pont két koordinátáj? Ez lpján milen új sejtést foglmzhtunk meg? 19

11 .1. A derékszögű koordinát-rendszeren vegük fel P ( 3; 5) pontot, és z ár szerinti és egeneseket. (Az egenes merőleges z tengelre, és átmeg z A(0; ) ponton; egenes merőleges z tengelre, és B(1; 0) ponton hld át.) Az és egenesek metszéspontj C pont. A P pontot z egenesre tükrözve kpjuk Q pontot; mjd Q-t tükrözve -re, keletkezik z R pont. Ezután változtssuk P pont helzetét (ezt mi Geoger progrm segítségével végezzük el)! ) Htározzuk meg Q és R kezdeti koordinátáit! (Tehát mikor P koordinátái ( 3; 5).) ) Hogn változik P mozgtáskor z R pont két koordinátáj? ) Milen sejtést foglmzhtunk meg R koordinátáink változás lpján? d) Ezután változtssuk z egenes helzetét, például z A pont mozgtásávl 1. FEJEZET. GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓK z tengelen. Hogn változnk Q, R pontok koordinátái? e) Végül változtssuk egenes helzetét, például B pont mozgtásávl z tengelen. Hogn változnk ekkor Q, R pontok koordinátái? f) Foglmzzunk meg sejtéseket fenti mozgtások lpján, s próálkozzunk meg ezek igzolásávl!.13. A derékszögű koordinát-rendszeren vegük fel z A(; ) és B(3; 0) pontokt. Alklmzzunk λ = 0,5 ránú origó entrumú középpontos hsonlóságot (ekkor z A pont képe C), mjd λ = ránú B entrumú középpontos hsonlóságot (ekkor C képe D). Ezután változtssuk z A pont helzetét (ezt mi Geoger progrm segítségével végezzük el)! ) Htározzuk meg C és D pontok kezdeti koordinátáit! (Tehát mikor A B A P C 6 Q A B C 6 R ár ár. A D C 6 B A D B 6 C ár ár.

12 koordinátái (; ).) ) Hogn változnk A mozgtáskor C és D koordinátái? ) Ezután változtssuk B pont helzetét z tengelen. Hogn változnk C, D pontok koordinátái? d) Foglmzzunk meg sejtéseket fenti mozgtások s D koordinátáink változás lpján, és próálkozzunk meg ezek igzolásávl!.1. Adott két pont, A(8; 3) és B(; 7). Htározzuk meg z AB szksz ) hosszát; ) F felezőpontjánk koordinátáit; ) z A végpontjához közelei H hrmdoló pontjánk koordinátáit! d) Oldjuk meg z -) feldtokt A és B helett z A (; ) és B (8; 1) pontokkl is!.15. Hjtsuk végre z 1. árán láthtó ABCD négzettel z lái geometrii trnszformáiókt, s djuk meg keletkezett súsok koordinátáit. A trnszformáiók: ) Tengeles tükrözés z tengelre; ) középpontos tükrözés z origór; ) középpontos tükrözés (; 3) pontr; d) eltolás ( 1; 3) vektorrl; e) λ = 1 ránú merőleges ffinitás, melnek tengele z tengel; f) λ = ránú merőleges ffinitás, melnek tengele z tengel; g) forgtás 90 -kl z origó körül; 3. FEJEZET. GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓK h) forgtás 90 -kl (; 3) pont körül. i) Oldjuk meg z -h) feldtokt ABCD helett z EF GH négzettel, melnek súsi: E( 3; ), F(3; ), G(5; ), H( 1; )..16. Adott z O(3; ) középpontú kör, melnek sugr 5 egség hosszú. Hjtsuk végre körrel z lái geometrii trnszformáiókt, s htározzuk meg keletkezett körök középpontjánk koordinátáit, vlmint körök sugrink hosszát! A trnszformáiók: ) Tengeles tükrözés z tengelre; ) középpontos tükrözés z origór; ) középpontos tükrözés (; 3) pontr; d) eltolás z (1; ) vektorrl; e) λ = 1 ránú merőleges ffinitás, melnek tengele z tengel; f) λ = 3 ránú merőleges ffinitás, melnek tengele z tengel; g) forgtás 90 -kl z origó körül; h) forgtás 90 -kl (; 3) pont körül..17. Htározzuk meg derékszögű koordinát-rendszeren zon P (; ) pontok hlmzát, melek koordinátáir teljesülnek z láik: ) = 1; ) ; ) 0; d) + = 0; e) + = 0; f) = 0; g) > 0 és + = 1; h) + ; i) + = ; j) = 1 vg = 1. Tükrözzük ponthlmzokt először z, mjd z tengelre, végül z origór (ez három különöző feldt). Az íg kpott ponthlmzokt (lkztokt, göréket) djuk meg egenlettel vg egenlőtlenség segítségével! B 6 C A 6 D ár.

13 6 3. FEJEZET. GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓK (TESZT) () λ = 0,5 ránú kisinítés z origóól trnszformáió eredméne B pont; 3. FEJEZET Geometrii trnszformáiók (teszt) 3.1. (M) A derékszögű koordinát-rendszeren dott P (0; 7) pont. A P ponttl következő trnszformáiókt hjtjuk végre: (1) Tengeles tükrözés z tengelre trnszformáió eredméne z X pont; () tengeles tükrözés z tengelre trnszformáió eredméne z Y pont; (3) középpontos tükrözés z origór trnszformáió eredméne Q pont; () középpontos tükrözés C(; 11) pontr trnszformáió eredméne z R pont. Az lái állítások P pont képének koordinátáir vontkoznk. Melik heles z állítások közül? A) X(0; 7), Y (0; 7), Q(0; 7), R(0; 1) B) C) D) E) Egik sem. X(0; 7), Y (0; 7), Q(0; 7), R(8; 15) X(0; 7), Y (0; 7), Q(0; 7), R(8; 1) X(0; 7), Y (0; 7), Q(0; 7), R(8; 15) 3.. (M) A derékszögű koordinát-rendszeren dott P (0; 8) pont. A P ponttl következő trnszformáiókt hjtjuk végre: (1) λ = ránú ngítás z origóól trnszformáió eredméne z A pont; (3) λ = ránú ngítás Q(7; ) pontól trnszformáió eredméne C pont; () λ = 1 3 ránú kisinítés z R(; ) pontól trnszformáió eredméne D pont. Az lái állítások P pont képének koordinátáir vontkoznk. Melik hmis z állítások közül? A) A(0; 16) B) B(10; ) C) C(61; 7) D) D( 8; 0) E) Egik sem (M) A derékszögű koordinát-rendszeren dott P (0; 8) pont. A P pontot eltoljuk (6; 0) vektorrl; z íg kpott A pontot eltoljuk (0; 3) vektorrl; végül z íg kpott B pontot eltoljuk z (5; 9) vektorrl, s kpjuk C pontot. Az lái állítások pontok koordinátáir vontkoznk. Melik igz z állítások közül? A) Az A tükörképe z tengelre (1; 8) pont. B) B( 1; 10) C) C( 9; ) D) B tükörképe z tengelre (1; 10) pont. E) Egik sem. 3.. (M) A derékszögű koordinát-rendszeren dott P (0; 8) pont. A P ponttl következő trnszformáiókt hjtjuk végre: (1) λ = ránú merőleges nújtás (ffinitás) z tengelre trnszformáió eredméne z A pont; () λ = 0,5 ránú merőleges zsugorítás (ffinitás) z tengelre trnszformáió eredméne B pont; (3) λ = 0, ránú merőleges zsugorítás (ffinitás) z tengelre trnszformáió eredméne C pont; () λ = 1 ránú merőleges ffinitás elő z tengelre, mjd P pont képére λ = 1 ránú merőleges ffinitás lklmzás z tengelre is trnszformáió eredméne D pont. Az lái állítások P pont képének koordinátáir vontkoznk. Melik hmis z állítások közül? A) A(0; 16) B) Az AB távolság 1 egség. C) C(; 8) D) P középpontos tükörképe z origór D. E) Egik sem. 5

14 3.5. (M) A derékszögű koordinát-rendszeren dott P ( 13; 7) pont. A P ponttl következő trnszformáiókt hjtjuk végre: (1) Merőleges vetítés z tengelre, mjd eltolás v(1; 3) vektorrl trnszformáiók szorztánk z eredméne z A pont. () Eltolás v(1; 3) vektorrl, mjd merőleges vetítés z tengelre trnszformáiók szorztánk z eredméne B pont. (3) Merőleges vetítés z tengelre, mjd eltolás v(1; 3) vektorrl trnszformáiók szorztánk z eredméne C pont. () Merőleges vetítés z tengelre, mjd tükrözés z tengelre trnszformáió eredméne D pont. Az lái állítások P pont képének koordinátáir vontkoznk. Melik hmis z állítások közül? A) A( 1; 3) B) C(1; 10) C) D(0; 0), függetlenül P kezdeti helzetétől. D) A és B megegezik. E) A merőleges vetítés nem kölsönösen egértelmű trnszformáió (M) A derékszögű koordinát-rendszeren dott P (1; 7) pont. A P ponttl következő trnszformáiókt hjtjuk végre: (1) Forgtás z O origó körül 90 -kl trnszformáió eredméne z A pont. () Forgtás z O origó körül 180 -kl trnszformáió eredméne B pont. (3) Forgtás z O origó körül 70 -kl trnszformáió eredméne C pont. Az lái állítások P pont képének koordinátáir vontkoznk. Melik hmis z állítások közül? A) A(7; 1) B) B( 1; 7) C) C z A pontnk O-r vontkozó középpontos tükörképe, függetlenül P kezdeti helzetétől. D) A P pont origó körüli, 90 -os elforgtottj megegezik C-vel. E) Egik sem (M) A derékszögű koordinát-rendszeren dottk P (8; 3) és Q(; 5) pontok. A P ponttl következő trnszformáiókt hjtjuk végre: (1) Forgtás Q pont körül 90 -kl trnszformáió eredméne z A pont. () Forgtás Q pont körül 180 -kl trnszformáió eredméne B pont. (3) Forgtás Q pont körül 70 -kl - trnszformáió eredméne C pont FEJEZET. GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓK (TESZT) Az lái állítások P pont képének koordinátáir vontkoznk. Melik hmis z állítások közül? A) A(; 11) B) B(; 7) C) C(0; 1) D) C z A pontnk Q-r vontkozó középpontos tükörképe, függetlenül P kezdeti helzetétől. E) Egik sem (M) A derékszögű koordinát-rendszeren dott P (10; 0) pont. Forgssuk el P -t z origó körül 60 -kl. Mik z íg kpott P pont koordinátái? A) P (10; 5) B) P (5; 10) C) P (5; 10 3) D) P (5; 5 3) E) P (5; 5 3) 3.9. (M) A derékszögű koordinát-rendszeren dott P (0; 10) pont. Forgssuk el P -t z origó körül 135 -kl. Mik z íg kpott P pont koordinátái? A) ( 10 ; 10 ) B) (10 ; 10 ) C) ( 5 ; 5 ) D) ( 5 ; 10 ) E) Egik sem (M) A derékszögű koordinát-rendszeren dott P (1; 6) pont. Forgssuk el P -t z origó körül 0 -kl. Mik z íg kpott P pont koordinátái? A) (; 1) B) (6 3; ) C) (6 + 3; 3 + ) D) ( 3 3; 6 3) E) Egik sem (M) A derékszögű koordinát-rendszeren dott P ( 10; 6) pont. Tükrözzük P -t z A(0; 3) pontr, képe P ; mjd P pontot tükrözzük B(0; 3) pontr, íg kpjuk P pontot. Az lái állítások közül hán hmis? (1) A P pont koordinátái (10; 0). () A P pont koordinátái ( 10; ). (3) A P P P háromszög egenlő szárú. () A P pont P pont tengelre vontkozó tengeles tükörképe, függetlenül P kezdeti helzetétől. (5) A P pont P pont vektorrl eltolt képe, függetlenül P kezdeti helzetétől. A) 0 B) 1 C) D) 3 E) 3.1. (M) A derékszögű koordinát-rendszeren dott P ( 1; 6) pont. Alklmzzunk λ = 1 3 ránú középpontos hsonlóságot z A(0; 3) entrumml (ekkor P pont képe P ); mjd lklmzzunk µ = 3 ránú középpontos hsonlóságot B(0; 3) középponttl, ekkor P képe P. Az lái állítások közül hán igz?

15 FEJEZET. GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓK (TESZT) (1) A P pont koordinátái (; ). () A P pont koordinátái ( 1; 18). (3) A P P P és AP B háromszögek hsonlók, megfelelő oldlk rán 1 : 3. () A P pont P pont AB vektorrl eltolt képe, függetlenül P kezdeti helzetétől. (5) H λµ = 1, kkor két trnszformáió eredméne egevágósági (távolságtrtó) leképezés, függetlenül z A és B pontok kezdeti helzetétől. A) 0 B) 1 C) D) 3 E) (M) A derékszögű koordinát-rendszeren dott két pont, A(1; 8) és B(; 16). Az lái állítások közül melek igzk? (1) Az AB szksz hossz 0 egség. () Az AB szksz F felezőpontjánk koordinátái (3; ). (3) Az AF szksz hossz 10 egség. () Az AB szksz A végpontjához közelei H hrmdolópontjánk koordinátái (6; 0). (5) A HB szksz hossz 0 egség (M) A derékszögű koordinát-rendszer P (; ) pontjin három hlmzt definiálunk: A = P (; ); < 0; B = P (; ); > 0; C = P (; ); =. Az lái állítások között hán hmis állítás vn? (1) Egik ponthlmz sem korlátos. () A B. (3) C B. () A C hlmz képe két egenes. (5) Vn oln egenes koordinát-rendszeren, melnek nins közös pontj A-vl. (6) Bármel z, tengelekkel nem párhuzmos egenesnek vn közös pontj B-vel. (7) Bármel z, tengelekkel nem párhuzmos egenesnek vn közös pontj C-vel. (8) A B (B komplementer hlmz) z tengel. A) 0 B) 1 C) D) 3 E) A) () és () B) (), () és (5) C) Csk (5) hmis. D) (1), () és (3) E) Csk () hmis (M) Az O(; 9) középpontú, 5 egség sugrú k kört tükrözzük C(1; 6) pontr, íg kpjuk k kört. Az lái állítások között hán igz állítás vn? (1) Az A(; 6) pont rjt vn k körön. () A k kör középpontj (; 3). (3) A B(7; 7) pont rjt vn k körön. () A k és k körök területe megegezik. (5) A k kör átmeg z origón. A) 1 B) C) 3 D) E) 5

16 3. FEJEZET. LINEÁRIS FÜGGVÉNY. FEJEZET Lineáris függvén Ahol külön nem jelezzük, ott függvének értelmezési trtomán vlós számok lehető legőve részhlmz... A derékszögű koordinát-rendszeren vegük fel z A(0; ) pontot, mjd ezen keresztül z 1 meredekségű e egenest (ez z egenes z tengelt B pontn metszi). Ezután változtssuk z A pont helzetét z tengelen (ezt mi Geoger progrm segítségével végezzük el) úg, hog rjt átmenő e egenes meredeksége ne változzzék! Mi jellemzi z íg kpott egeneseket? Hogn mozog B pont?.5. A derékszögű koordinát-rendszeren vegük fel z = + egenletű egenest, hol =. Ezután értékét változtssuk rendre = 1; = ; = = 5-re. (Ezt mi Geoger progrmn, eg súszk segítségével végezzük el.) Mi jellemzi z íg kpott egeneseket?.6. A derékszögű koordinát-rendszeren vegük fel = m + 1 egenletű egenest, hol m = 0,5. Ezután változtssuk m értékét! Legen rendre.1. Vázoljuk z lái függvének grfikonját! ) () = 0; ) () = 3; ) () = +,5; d) d() = 1 3 3; e) e() = + 5; f) f() = g) Hogn helezkednek el z )-f) feldtrészeken kpott függvéngörékhez képest z A 1 (; 1), A (6; 3), A 3 (; 1), A (10000; 0000), A 5 ( 10000; 0000) pontok? (Melik pont vn z dott göre felett, göre ltt, vg esetleg rjt görén?) h) A P (3; ) pont második koordinátáját nem ismerjük. Mit állíthtunk -ról, h P pont rjt vn z )-f) feldtrészeken dott függvén grfikonján? Adjunk válszt külön-külön mind ht esetre! Mel értékekre lesz P göre felett, illetve göre ltt z ) - f) eseteken? i) Oldjuk meg h) feldtrészt P helett Q(; ) pontr is! j) Oldjuk meg h)-i) feldtokt, h most P, Q pontok első koordinátáit nem ismerjük. Legen például P (; 5) és Q(; )! B A ár... Árázoljuk z f() = m függvén grfikonját, h ) m =, ) m = 1, ) m = 0,5, d) m =. Mi kpott függvéngörék közös jellemzője?.3. Árázoljuk z f() = + függvén grfikonját, h ) m =, ) m = 0, ) m = 0,7, d) m = 3. Mi kpott függvéngörék közös jellemzője? ár. 31

Sokszínû matematika 12. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 12. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû mtemtik. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Logik, bizonítási módszerek. Logiki feldtok, kijelentések. Feltéve, hog középsõ kérdésre válszolt: középsõ

Részletesebben

Mértani helyek 289. III. Mértani helyek

Mértani helyek 289. III. Mértani helyek értni helek 89 III. értni helek 3.. Lineáris feltételekkel dott mértni helek Gkrn tlálkoztok oln feldttl, melekben eg közös tuljdonsággl rendelkező pontok hlmzát kell meghtározni. ár z áltlános iskolából

Részletesebben

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2015. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár)

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2015. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár) Mtemtik emelt szintû érettségi témkörök 05 Összeállított: Kovácsné Németh Srolt (gimnáziumi tnár) Tájékozttó vizsgázóknk Tisztelt Vizsgázó! szóeli vizsgán tétel címéen megjelölt tém kifejtését és kitûzött

Részletesebben

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2011. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár)

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2011. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár) Mtemtik emelt szintû érettségi témkörök 0 Összeállított: Kovácsné Németh Srolt (gimnáziumi tnár) Tájékozttó vizsgázóknk szóeli vizsg leírás: z emelt szintû szóeli vizsg z Okttási Hivtl áltl kidott tételsor

Részletesebben

KOMPLEX SZÁMOK A GEOMETRIÁBAN

KOMPLEX SZÁMOK A GEOMETRIÁBAN KMPLEX SZÁMK GEMETRIÁBN Mirce Bechenu Ismert, hogy kölcsönösen egyértelmű (ijektív) megfeleltetés létezik sík pontji és komplex számok hlmz közt. Ez megfeleltetés lehetővé teszi zt, hogy komplex számokt

Részletesebben

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai Dr Gerőcs László Számdó László MTEMTIK 0 tnkönyv feldti és feldtok megoldási megoldások olvsásához crobt Reder progrm szükséges, mely ingyenesen letölthető z internetről (például: dobelhu weboldlról) feldtokt

Részletesebben

14. modul Számtani és mértani közép, nevezetes egyenlőtlenségek

14. modul Számtani és mértani közép, nevezetes egyenlőtlenségek MATEMATIKA A 10. évfolym 14. modul Számtni és mértni közép, nevezetes egyenlőtlenségek Készítette: Vidr Gábor Mtemtik A 10. évfolym 14. modul: Számtni és mértni közép, nevezetes egyenlőtlenségek A modul

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Mtemtik emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Formi előírások: Fontos tudnivlók 1.

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Görgné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 8. évfolam II. kötetéhez TEX 04. június. 0:58 (. lap/. old.) Matematika 8. (K8-00)

Részletesebben

A leírásban a szorzásjel megkülönböztetésre kerül az X betűtől a következőképpen: Szorzásjel megadása: k X betű megadása: ; X

A leírásban a szorzásjel megkülönböztetésre kerül az X betűtől a következőképpen: Szorzásjel megadása: k X betű megadása: ; X PRINTED IN CHINA / KÍNÁBAN NYOMTATVA 7HGK (TINSZ6EHZZ) BEVEZETÉS Köszönjük, hog megvásárolt SHARP tudomános számológépet. Típus: EL-W6/W6/W6. Példszámításokt (képleteket és táláztokt) példszámítások lpján

Részletesebben

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû mtemtik 0. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Összeállított: FRÖHLICH LAJOS gimnáziumi tnár A Gondolkodási módszerek és Vlószínûségszámítás c. fejezeteket szkmilg ellenõrizte: DR. HAJNAL PÉTER egyetemi

Részletesebben

Matematikai analízis. Editura Didactică şi Pedagogică

Matematikai analízis. Editura Didactică şi Pedagogică András Szilárd Mureşn Mrin Mtemtiki nlízis és lklmzási Editur Didctică şi Pedgogică Bucureşti, 2005 Descriere CIP Bibliotecii Nţionle României ANDRÁS SZILÁRD, MARIAN MUREŞAN Mtemtiki nlízis és lklmzási/

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ANALÍZISBE

BEVEZETÉS AZ ANALÍZISBE BEVEZETÉS AZ ANALÍZISBE Mezei István, Frgó István, Simon Péter Eötvös Loránd Tudományegyetem Alklmzott Anlízis és Számításmtemtiki Tnszék ii Trtlomjegyzék 1. Előszó 1 2. Hlmzok, relációk, függvények 3

Részletesebben

Kóta Béla: A PIRAMISOK TANULSÁGA. Matematikai visszafoglaló.

Kóta Béla: A PIRAMISOK TANULSÁGA. Matematikai visszafoglaló. P6.sz. #1. Kót Bél. 006.10.16./19:56 Kezdés: 004. július. :6 H pedig egyszerre tö mesterség feltlálásáról vn szó, melyek közül némelyek z életszükségletekre, mások pedig szemlélődő élet örömeire vontkoznk,

Részletesebben

0854. MODUL GEOMETRIAI ISMÉTLÉS. Kerület-, terület-, felszín-, térfogatszámítás ismétlése KÉSZÍTETTE: PUSZTAI JULIANNA

0854. MODUL GEOMETRIAI ISMÉTLÉS. Kerület-, terület-, felszín-, térfogatszámítás ismétlése KÉSZÍTETTE: PUSZTAI JULIANNA 0854. MODUL GEOMERIAI ISMÉLÉS Kerület-, terület-, felszín-, térfogtszámítás ismétlése KÉSZÍEE: PUSZAI JULIANNA 0854. Geometrii ismétlés Kerület-, terület-, felszín-, térfogtszámítás ismétlése nári útmuttó

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Geometria. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Hraskó András, Surányi László. 2015. augusztus 4.

Geometria. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Hraskó András, Surányi László. 2015. augusztus 4. Geometria 9 10. évfolyam Szerkesztette: Hraskó András, Surányi László 2015. augusztus 4. Technikai munkák (MatKönyv project, TEX programozás, PHP programozás, tördelés...) Dénes Balázs, Grósz Dániel, Hraskó

Részletesebben

3. 7. a gimnázium. és a nyolcosztályos gimnázium osztálya számára

3. 7. a gimnázium. és a nyolcosztályos gimnázium osztálya számára a gimnázium 3. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 7. osztálya számára. rész MTEMTIK 3. 7. a gimnázium osztálya és a nyolcosztályos gimnázium osztálya számára. rész Publikácia bola hradená z finančných

Részletesebben

Informatika alapjai Tantárgyhoz Kidolgozott Excel feladatok

Informatika alapjai Tantárgyhoz Kidolgozott Excel feladatok SZENT ISTVÁN EGYETEM Gépészmérnöki Kr Orov Lászlóné dr. Informtik lpji Tntárgyhoz Kidolgozott Ecel feldtok Gödöllı, 8. Bevezetı Ez feldtgyőjtemény összefogllj z Informtik lpji tntárgy keretében okttott,

Részletesebben

Irodalom. Formális nyelvek I. Véges automaták és reguláris nyelvek. A formális nyelvek egy alkalmazása. Polygon, 2004.

Irodalom. Formális nyelvek I. Véges automaták és reguláris nyelvek. A formális nyelvek egy alkalmazása. Polygon, 2004. Irodlom Formális nyelvek I. Véges utomták és reguláris nyelvek Fülöp Zoltán SZTE TTK Informtiki Tnszékcsoport Számítástudomány Alpji Tnszék 6720 Szeged, Árpád tér 2. Fülöp Zoltán, Formális nyelvek és szintktikus

Részletesebben

4. Egyéni és piaci kereslet. 4.1 Ár-ajánlati görbe (PCC)

4. Egyéni és piaci kereslet. 4.1 Ár-ajánlati görbe (PCC) 4. Egéni és iaci kereslet z előző részben megvizsgáltuk azt, hog miként határozható meg eg fogasztó otimális fogasztási szerkezete, illetve azt is elemeztük, hog eg költségvetési egenes helzetére miként

Részletesebben

Kalandtúra 5. Általános iskola. Makara Ágnes. 5. osztályos matematika tankönyv feladatainak megoldása

Kalandtúra 5. Általános iskola. Makara Ágnes. 5. osztályos matematika tankönyv feladatainak megoldása Kalandtúra. Általános iskola. osztálos matematika tankönv feladatainak megoldása akara Ágnes TERÉSZETES SZÁOK EGOLÁSOK 8. a) < c d > a a < d) a < c e) c > d f) a < < c g) > d > a h) c > > d. TERÉSZETES

Részletesebben

Sokszínû matematika 11. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 11. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû matematika. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Összeállította: FRÖHLICH LAJOS gimnáziumi tanár A Kombinatorika, gráfok és a Valószínûségszámítás, statisztika c. fejezeteket szakmailag ellenõrizte:

Részletesebben

1. Halmazok, halmazműveletek, ezek bemutatása természetes számokkal kapcsolatos problémákon

1. Halmazok, halmazműveletek, ezek bemutatása természetes számokkal kapcsolatos problémákon 1. Halmazok, halmazműveletek, ezek bemutatása természetes számokkal kapcsolatos problémákon Halmazok megadása A halmazt alapfogalomnak tekintjük, így nincs definíciója. A halmazokat általában nagybetűkkel

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgzdságtn Tnszék Doktori Iskol vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tnár Témvezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tnár Társ-témvezető:

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA Alkotószerkesztő: Csatár Katalin KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA a középiskolák 9. évfolama számára II. kötetéhez Celldömölk, Szerzők KORNAI JÚLIA, KOVÁCS ELŐD, LÖVEY ÉVA, PÁLOVICSNÉ TUSNÁDY KATALIN, SCHUBERT MIHÁLY

Részletesebben

4. modul Hasonlóság és alkalmazásai

4. modul Hasonlóság és alkalmazásai Matematika A 10. szakiskolai évfolyam 4. modul Hasonlóság és alkalmazásai Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. szakiskolai évfolyam 4. modul: Hasonlóság és alkalmazásai Tanári útmutató 2 A modul célja

Részletesebben