KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer"

Átírás

1 KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ O K T A T Á S I H I V A T A L Készült: április 25.

2 Tartalom KIR Intézménytörzs intézményi adatmódosító modul... 3 Jogszabályi háttér... 3 Új intézmény bejelentése (OM azonosító igénylése)... 3 Az intézményi alapadatok megadása... 4 Feladatellátási helyekre vonatkozó adatok megadása... 7 Ellátott feladatokra vonatkozó adatok megadása Kérelem beküldése Kérelem elbírálása Dokumentumok feltöltése Működő intézmény adatainak módosítása Bejelentkezés a programba Intézményi alapadatok Intézményi adatok módosítása Feladatellátási helyek Ellátott feladatok Kérelem mentése beküldés nélkül (piszkozat) Kérelem beküldése Kérelem elbírálása Dokumentumok Intézmény szünetelése/megszüntetése Kérelmek listája Oktatási igazolványokkal kapcsolatos adatok KIR intézménytörzs fenntartói modul Jogszabályi háttér Új fenntartó bejelentése Belépés Fenntartói adatok megadása Kérelem beküldése Dokumentumok feltöltése Kérelem elbírálása A fenntartó és az intézmény összerendelése Fenntartói adatok módosítása Belépés

3 A fenntartó aktuális adatai Fenntartói adatok módosítása Piszkozat előállítása Kérelem véglegesítése, beküldése Dokumentumok Kérelmek elbírálása Fenntartói azonosító és jelszó Fenntartó megszüntetése Mellékletek I. számú melléklet a Vhr. alapján nyilvántartandó adatok II. számú melléklet - Az ellátott feladatok lehetséges kombinációi III. számú melléklet Feladatkiegészítések IV. számú melléklet Intézmény típusok V. számú melléklet Mesterjelszó-kezelő rendszer beállításai VI. számú melléklet Fenntartó típusok

4 KIR Intézménytörzs intézményi adatmódosító modul Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 44. (1) és (2) bekezdése alapján a köznevelés információs rendszere (továbbiakban: KIR) tartalmazza a köznevelési intézmények, valamint a köznevelési intézményfenntartók közérdekű és közérdekből nyilvános adatait, melyeket a köznevelési feladatokat ellátó intézmények, illetve azok fenntartói kötelesek a KIR felé szolgáltatni. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 4. (1) bekezdése alapján a köznevelési intézménytörzsben nyilvántartandó adatok köre bővült (I. számú melléklet). Új adatkörökként jelentek meg többek között olyan oktatási jellemzők, mint a feladatellátási helyenként rögzítendő óvodai csoportszobák, kollégiumi háló és tantermek, a férőhelyek maximális száma, közismereti képzést nyújtó és a gyakorlati képzésben részt vevő iskola esetén a tantermek száma, a rendszerben és a gyakorlati képzésben felvehető legmagasabb tanulólétszám; a tornaterem, uszoda, konyha, iskolai könyvtár, természetlabor, tanműhely, sportpálya megléte, valamint az állami fenntartású intézmények esetében az intézmény működtetője. Emellett a köznevelési feladatellátás általános és speciális jellemzőit is az Nkt.-ban meghatározott formai és tartalmi elvek alapján szükséges a jövőben megadni, illetve nyilvántartani. Új intézmény bejelentése (OM azonosító igénylése) A rendszer a oldalon KIR Hivatali ügyek menüpontban található Új intézmény bejelentése (OM azonosító igénylése) feliratra kattintva érhető el, vagy közvetlenül a internetes címen. OM azonosító szám igényléséhez be kell jelenteni az intézményt, a belépőfelületen, az Új intézmény bejelentése hivatkozásra kattintva. Új intézmény bejelentése két módon történhet: - PIR számmal (a Magyar Államkincstár 6 jegyű törzskönyvi nyilvántartási azonosítószáma) amennyiben az intézmény rendelkezik PIR számmal, mindenképp ezt a bejelentési módot kell választania! - Fenntartói azonosítóval (a fenntartó 8 jegyű azonosítószáma) azoknak az intézményeknek a bejelentése végezhető el fenntartói azonosító használatával, amelyek nem tartoznak a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásához és nem rendelkeznek PIR számmal. Amennyiben a KIR rendszerében még nem szereplő fenntartóhoz szeretne intézményt bejelenteni, úgy először a fenntartót kell az Új fenntartó bejelentése hivatkozásra kattintva bejelenteni a rendszerbe. (részletesen lásd az Új fenntartó bejelentése c. fejezetben, 24. oldal) 3

5 A PIR szám vagy a Fenntartói azonosító megadását követően a Tovább gombra kattintva jelenik meg az a felület, ahol az adatokat megadhatja. A különböző adatköröket az egyes lapfülekre kattintva tudja megadni. Az utolsó lapfülön a fenntartói alapadatok szerepelnek. Ezek tájékoztató jellegű adatok, az intézménynek nincs módja változtatni ezeken. Az intézményi alapadatok megadása A bejelentő felület első lapfülén az alapadatok megadására van lehetőség. Az intézmény bejelentéséhez először az alapvető adatok megadására van szükség. Intézményi alapadatok o Adószám a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 11 jegyű azonosító, melynek számformátuma: XXXXXXXX-X-XX (kötelezően kitöltendő mező). A program ellenőrzi, hogy az adószám képzési szabályainak a beírt szám megfelel-e o Intézmény neve a köznevelési intézmény működése során kizárólag a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet ainak megfelelő nevet használhat (kötelezően kitöltendő mező) o Intézmény rövid neve a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 126. (1) alapján rögzítendő. Rövid névvel csak a többcélú intézmények rendelkezhetnek o Intézmény jellege köznevelési intézmény, köznevelési intézmény egyéb feladattal, gyermekjóléti/gyermekvédelmi intézmény, egészségügyi intézmény o Intézmény típusa az intézmény alapító okiratában meghatározott típusa amennyiben intézménye több feladatot is ellát, úgy kérjük, a többcélú intézménytípusok közül válasszon (egységes óvoda-bölcsőde, egységes iskola, összetett iskola, általános művelődési központ, közös igazgatású köznevelési intézmény, EGYMI). Ezek részletes leírását megtalálja a IV. számú mellékletben. (kötelezően kitöltendő mező) o Intézmény weblapja az intézmény internetes honlapjának címe o Intézményvezetőre vonatkozó adatok. Az cím megadása kötelező! o Amennyiben TISZK tagja, a TISZK nyilvántartási száma a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóságánál nyilvántartott szám. Csak abban az esetben töltendő, ha az intézmény térségi integrált szakképző központ tagja 4

6 o Alapító típusa az intézmény alapítójának típusa (kötelezően kitöltendő adat) o Alapító neve az intézmény alapítójának hivatalos megnevezése (kötelezően kitöltendő adat) o Alapító székhelye magyarországi cím esetén az ország kiválasztása után van lehetőség a cím pontos megadására (közterület neve, jellege, házszám, stb.); külföldi cím esetén az ország megadása után a Pontosítás mezőbe tudja beírni a pontos címet o Alapító okirat kelte a hatályos alapító okirat keltezésében feltüntetett helység neve, valamint az okirat keltének dátuma (kötelezően kitöltendő mező) 5

7 Jogelődökre vonatkozó adatok Amennyiben az intézmény valamely korábbi köznevelési feladatot ellátó intézmény jogutódjaként működik, itt lehet megadni a jogelődre vonatkozó információkat. A gomb megnyomásával lehetősége van a jogelőd intézmény 6 jegyű OM azonosítóját begépelni, majd a gombot használva rögzíteni azt. A felvett jogelődöt a gomb használatával szerkesztheti, vagy a gomb segítségével törölheti azt. Több jogelődöt is módjában áll rögzíteni a gomb ismételt használatával. Működési engedélyre vonatkozó adatok Azon intézmények esetében, melyeknek működése engedélyhez kötött, nyilván kell tartani az engedély egyes nyilvántartási adatait (Vhr. 4. (1) 14.). Ezek megadására szintén az intézményi alapadatoknál van lehetőség. A gomb megnyomásával lehetősége van az egyes adatok megadására, majd a gombot használva rögzíteni azt. A hatályos működési engedélyhez kapcsolódóan megadandó adatkörök: o Engedélyező neve az engedélyt kiállító hatóság megnevezése (kötelezően kitöltendő mező) o Engedély kelte az engedélyben keltezésében feltüntetett helység és dátum (kötelezően kitöltendő mező) 6

8 o Határozat száma az engedélyen feltüntetett határozatszám (kötelezően kitöltendő mező) o Működés kezdete az intézmény működésének kezdete (kötelezően kitöltendő mező) o Engedélyező címe magyarországi cím esetén az ország kiválasztása után van lehetőség a cím pontos megadására (közterület neve, jellege, házszám, stb.); külföldi cím esetén az ország megadása után a Pontosítás mezőbe tudja beírni a pontos címet. Feladatellátási helyekre vonatkozó adatok megadása Az intézményi alapadatok után a feladatellátási helyekre vonatkozó adatok megadása szükséges. Minden intézménynek legalább egy feladatellátási hellyel székhellyel rendelkeznie kell. Új feladatellátási hely felvételéhez a meg a feladatellátási hely alapadatait. gomb használata szükséges. Ekkor adhatja A feladatellátási hely alapadatai: o Feladatellátási hely név kitöltése feltétlen szükséges, mert az itt rögzített név jelenik meg azokban a programokban, amelyek az intézményi adatokat a KIR intézménytörzsből veszik (pl. KIR személyi nyilvántartó, kétszintű érettségi 7

9 adminisztációs rendszere, stb.). A székhely nevét az intézmény nevéből képzi a rendszer, az ebben a mezőben nem módosítható. o Feladatellátási hely cím az alapító okiratban rögzített cím (kötelezően kitöltendő mezők) magyarországi cím esetén az ország kiválasztása után van lehetőség a cím pontos megadására (közterület neve, jellege, házszám, stb.); külföldi cím esetén az ország megadása után a Pontosítás mezőbe tudja beírni a pontos címet. o Jogelődre vonatkozó adat amennyiben a feladatellátási hely korábban is látott el köznevelési feladatot, úgy ezt a jelölő négyzetben jelölni kell, majd meg kell adni a jogelőd OM azonosítóját, valamint, hogy melyik korábbi telephelyről van szó. Jelenleg egyetlen előzmény feladatellátási hely rögzítése lehetséges. o Kapcsolattartóra vonatkozó elérhetőségi adatok intézményvezető vagy tagintézményvezető, azonban ha az adott feladatellátási helyen van a KIR intézménytörzsi feladatoknak kijelölt felelőse, úgy más személy is megadható. Az alapadatok felvétele után ki kell választani a feladatellátási hely típusát, melyek a következőek lehetnek: - székhely az alapító okiratban meghatározott, a köznevelési intézmény alapfeladatának ellátására szolgáló feladatellátási hely, ahol képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezetőjének munkahelye található (Nkt ) - önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási hely olyan tagintézmény vagy telephely, mely önálló ügyviteli feladatokat lát el. Minden tagintézmény önálló ügyvitellel rendelkezik. 8

10 - önálló ügyvitellel nem rendelkező feladatellátási hely minden olyan telephely, mely nem lát el saját ügyvitelt. Ebben az esetben szükséges megadni, hogy az intézmény melyik feladatellátási helye látja el az ügyvitelt Ügyviteli adatok Abban az esetben, ha a feladatellátási hely típusa székhely vagy önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási hely, úgy az ügyviteli adatok megadására is szükség van. o Feladatellátási hely típusa székhely vagy önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási hely o Név a feladatellátási hely alapító okiratban rögzített neve székhely esetén az intézmény neve töltődik be automatikusan (nem módosítható), önálló ügyviteli hely esetében az alapadatoknál megadott feladatellátási hely név töltődik automatikusan (módosítható) o Ügyvitel típusa székhely esetén nem kell megadni. A választható típusok: tagintézmény vagy telephely (kötelezően kitöltendő mező) o Rövidített név - az Oktatási igazolványokkal kapcsolatos adatok menüpontban módosítható adat o Bankszámlaszám az Oktatási igazolványokkal kapcsolatos adatok menüpontban módosítható adat o Vezető az intézmény vagy tagintézmény vezetőjének elérhetőségi adatai. Amennyiben a feladatellátási hely alapadatainál a vezetőt jelölte ki kapcsolattartónak, úgy a Kapcsolattartó másolása gomb használatával a program automatikusan kitölti a mezőket o Számlázási cím az Oktatási igazolványokkal kapcsolatos adatok menüpontban módosítható adat 9

11 Az Oktatási igazolványokkal kapcsolatos adatok menüpont használatának részletes leírását megtalálja a 23. oldalon. Oktatási jellemzők A jogszabályban meghatározott adatkörök (I. számú melléklet) egy részét az oktatási jellemzőknél lehet megadni feladatellátási helyenkénti bontásban. A megadandó adatkörök (a mezők kitöltése kötelező): o Nappali képzésben felvehető maximális létszám - rendszerű oktatás és felnőttoktatás munkarend együttes maximális létszáma o Gyakorlati képzésben felvehető maximális létszám szakképzés gyakorlati képzésében részt vevők maximális száma o Férőhelyek száma az alapító okiratban meghatározott maximálisan felvehető gyermek/tanulólétszám az adott feladatellátási helyen o Óvodai csoportszobák száma o Hálótermek száma kollégiumi hálótermek száma o Tantermek száma A további adatok esetén jelölőnégyzet használatával adható meg, hogy az adott feladatellátási hely rendelkezik-e a felsorolt helyiséggel vagy jellemzőkkel: tornaterem, tornaszoba, uszoda, konyha, könyvtár, természetlabor, tanműhely, sportpálya, egységes iskola, külföldi iskola. (a mezők jelölése kötelező). Felhívjuk figyelmét, hogy a jelölőnégyzetek először előtöltöttek (halvány pipa, halványzöld színezés ez böngészőtípustól függően eltérő lehet), minden esetben szükség van az előtöltött jelölés módosítására. Amennyiben nincs az intézményben az adott helyiség vagy nem rendelkezik az adott tulajdonsággal, akkor üres négyzettel kell jelölni, ha pedig megtalálható valamely helyiség az intézményben, vagy rendelkezik az adott jellemzővel, akkor ki kell pipálni a jelölőnégyzetet. 10

12 Ellátott feladatokra vonatkozó adatok megadása A harmadik lapfülön található rögzítendő adatkör az intézményben ellátott feladatokra vonatkoznak. Minden feladatellátási hely esetében legalább egy ellátott feladat felvétele kötelező. Minden, az alapító okiratban rögzített alapfeladatot fel kell venni ahhoz a feladatellátási helyhez, ahol ezt az intézmény ellátja. Új feladat felvételére a gomb használatával van lehetőség. A feladat rögzítéséhez fel kell venni az alapfeladatot, a speciális jellemzőt, képzési rendszert valamint az évfolyamot. A felvehető feladatok érvényes kombinációit a II. számú melléklet tartalmazza. Például amennyiben intézménye általános iskola és az általános iskolai t és sajátos nevelési igényű tanulók át végzi képzésben, akkor a következő feladatokat kell a rendszerben rögzítenie: - Alapfeladat: általános iskolai (alsó tagozat) Speciális jellemző: általános feltételek szerinti Képzési rendszer: Évfolyam: 4; Kiegészítés: - - Alapfeladat: általános iskolai (felső tagozat) Speciális jellemző: általános feltételek szerinti Képzési rendszer: Évfolyam: 4; Kiegészítés: - - Alapfeladat: általános iskolai (alsó tagozat) Speciális jellemző: sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása Képzési rendszer: 11

13 Évfolyam: 4; Kiegészítés: SNI típusa az összes típus, melyet elláthatnak az intézményben - Alapfeladat: általános iskolai (felső tagozat) Speciális jellemző: sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása Képzési rendszer: Évfolyam: 4; Kiegészítés: SNI típusa az összes típus, melyet elláthatnak az intézményben A rögzíthető kiegészítések az adott feladattól és a speciális jellemzőitől függően változnak. Az egyéb feladatkiegészítések (pl. gyakorló intézmény, AJTP) minden feladatkombinációnál rögzíthetőek, ezen túlmenően egyedi kiegészítésként jelenik meg a, a kéttanítási nyelvű oktatás nyelve, a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók típusa, szakképzés közismereti képzése esetén a csoport, szakképzés esetén az OKJ, emelt szintű oktatás esetén a tantárgy, alapfokú művészetoktatás esetén a ok. Amennyiben bármely feladatellátási helyen rögzített érvényes feladatkombinációt, úgy a Választás a meglévő feladatok közül legördülő menüben megtalálhatja ezeket az érvényes kombinációkat, s rögzítheti azokat más feladatellátási helyeken is, ha szükséges. A kiegészítéseket ezeknél a feladatoknál ismét rögzíteni kell, ezeket nem menti át a rendszer. Amennyiben sikeresen rögzített egy érvényes feladatot, úgy hozzá kapcsolódó feladatkiegészítéseket is rögzíteni szükséges. A feladat felvétele után felugró ablakban rögtön megjelenik a kiegészítés rögzítésének lehetősége, azonban később is módjában áll ezeket szerkeszteni vagy új kiegészítéseket felvenni a feladat mellett megjelenő Kiegészítések gombra kattintva. Azt, hogy milyen kiegészítés rögzíthető a feladatokhoz, a II. számú melléklet tartalmazza. Az egyes kiegészítésekhez tartozó kategóriákat a III. számú melléklet részletezi. A kiegészítés rögzítéséhez használja a gombot. Ezután legördülő menüből van lehetősége a kiegészítés típusának, majd a hozzá tartozó érték kiválasztására. A kiegészítés felvételéhez nyomja meg a jobboldali gombot. A felvett kiegészítések szerkeszthetőek a gomb használatával, vagy törölhetőek a jelölőnégyzet segítségével. Amennyiben minden kiegészítést rögzített, úgy a bal alsó gombbal befejezheti a műveletet. A feladatok alatt táblázatos formában megjelennek a felvett kiegészítések. 12

14 Kérelem beküldése PIR számmal történő bejelentés esetén lehetőség van a kérelem mentésére beküldés nélkül (a piszkozat mentésének részletes leírását megtalálja a 19. oldalon), ebben az esetben a következő belépéskor az Új intézmény bejelentése hivatkozásra történő kattintással valamint a PIR szám megadásával folytathatja a korábban elkezdett kérelem kitöltését. Valamennyi intézményi adat kitöltését követően a lap tetején található Kérelem beküldése és nyomtatása gombra kattintással véglegesíthető és küldhető be az Oktatási Hivatal részére a kérelem. A kérelem beküldése előtt a program ellenőrzi az adatok kitöltöttségét és figyelmezteti a felhasználót, ha valamelyik adat hiányzik. Kérjük, ebben az esetben rögzítse a hiányzó adatokat, majd kattintson ismét a Kérelem beküldése és nyomtatása gombra. Sikeres kérelembeküldés esetén az oldal a következő tartalommal jelenik meg: A kérelem letöltése feliratra kattintva kinyomtatható a kérelem, amelyet hitelesítés után (intézményvezetői aláírás és pecsét) a 9001 Győr Pf címre kell megküldeni. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy csak a postai úton beküldött, hitelesített, okiratoknak megfelelő kérelmek kerülnek átvezetésre. Dokumentumok, okiratok postai úton történő megküldésére nincs szükség, a kérelmek elbírálásához szükséges okiratokat a Vhr. 7. és 9. -ai alapján a köznevelési intézmények alapító, valamint működéséhez szükséges okiratait a Magyar Államkincstár, az illetékes kormányhivatal és a miniszter küldi meg az Oktatási Hivatal részére. 13

15 Kérelem elbírálása Az intézmény bejelentésére vonatkozó hitelesített kérelem postai beérkezését követően amennyiben a bejelentés megfelel a Vhr.-ben foglaltaknak az Oktatási Hivatal átvezeti a kérelmet, és az intézmény részére megküldi az intézmény vezetőjének a kiadott OM azonosítót és az úgynevezett mesterjelszót, amellyel az intézményvezetői mesterjelszókezelő rendszerben rögzíthetőek az egyes programokhoz a felhasználók. Ha a kérelem átvezetésére valamilyen oknál fogva nincs lehetőség, akkor az Oktatási Hivatal felveszi a kapcsolatot a kérelemben megjelölt képviselővel és tájékoztatja a kérelemmel kapcsolatban felmerült problémáról. Dokumentumok feltöltése A kérelem sikeres elkészítését követően lehetőség van egy adott irat.pdf vagy.jpg formátumban való feltöltésére. A feltöltéshez az okirat választása felirat melletti Tallózás gombbal a felhasználó számítógén levő fájlok közül kell kiválasztani a megfelelőt, a Megnyitás gombra kattintással a fájl neve lesz olvasható a Tallózás gomb alatt. Amennyiben esetleg nem a megfelelő fájl került kiválasztásra, akkor a Törlés feliratra való kattintással eltávolíthatjuk. A fájl kiválasztását követően kell megadni az okirat típusát, e nélkül nem lehet iratot feltölteni. A dokumentumra vonatkozóan további adatokat is meg lehet adni: dokumentum neve, okirat kelte, hatályosság kezedet, hatályosság vége - ezek kitöltése azonban nem kötelező. Az elektronikusan feltöltött dokumentumok postai megküldésére nincs szükség. Tájékoztatjuk, hogy a hitelesített kérelmet kizárólag postai úton szükséges hivatalunk számára eljuttatni (lásd Kérelem beküldése c. fejezet, 13. oldal). Működő intézmény adatainak módosítása Az OM azonosító valamint a Mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott felhasználónév és jelszó birtokában a weboldalon az Intézményi belépést választva kezdeményezheti a KIR Intézménytörzsében korábban rögzített adatainak módosítását. Bejelentkezés a programba A rendszer a oldalon a KIR Hivatali ügyek menüpontban található Intézményi adatok módosítása feliratra kattintva érhető el, vagy közvetlenül a internetes címen. A bejelentkezéshez meg kell adni az intézmény OM azonosítóját, az intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben rögzített felhasználónevet és a hozzá tartozó jelszót. Azok a felhasználók érhetik el a programot, akiknek a Mesterjelszó-kezelő rendszerben az intézményi adatok aktualizálása soron a megfelelő jogosultság kiosztásra került. Kérjük, hogy a Mesterjelszókezelő rendszerben állítsanak be a felhasználónak jogosultságot ehhez a programhoz. Az V. számú melléklet rövid leírást tartalmaz a Mesterjelszó-kezelő rendszer használatáról. 14

16 A rendszerben a korábban kiosztott jogosultságok megmaradnak, azok a felhasználók, akik a korábbi rendszert elérték, a jelenlegi rendszerbe is be tudnak lépni. A programhoz az Internet Explorer 8 vagy annál frissebb verzió, a Mozilla Firefox, vagy a Google Chrome böngésző használata javasolt. A program használatához mindenképp szükséges, hogy a böngésző beállításai ne blokkolják a felugró ablakokat. Ennek beállítása böngészőtípusonként eltérő, általában az Eszközök menüpont beállítások/internetbállítások résznél van lehetőség. Intézményi belépés Az OM azonosító, a Felhasználónév és a Jelszó mezők kitöltése után válassza a Belépés gombot. Tankerületi belépés Az állami intézményfenntartó központ fenntartásában működő intézmények esetén lehetőség van arra, hogy az intézmény tankerülete is belépjen a rendszerbe, így kezdeményezve intézményi adatmódosítást. Az OM azonosító, a Felhasználónév és a Jelszó mezők kitöltése után válassza a Tankerületi belépés előtti jelölőnégyzetet, majd a Belépés gombot. Az egyes tankerületek csak a hozzájuk tartozó intézményekhez tudnak belépni és adatmódosítást kezdeményezni! Intézményi alapadatok A sikeres belépést követően a nyitóoldalon láthatóak az intézmény aktuális adatai. A piros hátterű címsorokra kattintva az egyes címsorokhoz tartozó adatok elrejthetőek, illetve megjeleníthetőek. 15

17 Intézményi adatok módosítása A képernyő baloldalán elhelyezkedő menüsorban az Intézményi adatok módosítása lehetőséget választva megnyílik az az ablak, amelyben szerkeszthetőek az intézmény adatai. A különböző módosítási lehetőségek az egyes lapfüleken jelennek meg. Az utolsó lapfülön található Fenntartói adatok csupán tájékoztató jellegűek, szerkesztésük nem lehetséges. Az intézményi alapadatok módosítása az új intézmény bejelentése részben az alapadatok megadásánál részletesen leírásra kerültek, kérjük, az ott leírtakat vegyék figyelembe az adatok módosítása során (lásd 4. oldal). A megkezdett intézményi adatmódosítás során az intézményi adatmódosításon belül az egyes lapfülek között navigálhat az intézmény. A baloldalon található menüpontokra kattintva a megkezdett, de nem mentett (piszkozatként) és nem beküldött módosítást elveszti. Ilyen esetben a rendszer rákérdez, hogy valóban el szeretné-e hagyni az oldalt, amennyiben a Mégse gombra kattint, folytathatja az adatmódosítást a korábban megkezdett adatokkal, azonban, ha elhagyja az oldalt, a beírt adatok elvesznek. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az új rendszerben elvégzett első adatmódosítási kérelem esetén nincs lehetőség arra, hogy csak egyes adatokra, pl. az intézményvezető nevére vonatkozó kérelmet állítsanak elő, mert a program ellenőrzi, hogy minden jogszabályban előírt adat megadásra került-e. Az első átvezetett kérelmet követően már szerepelni fognak a rendszerben a kötelezően előírt adatok, így már lehetőség lesz arra, hogy akár egyetlen adat módosításával küldjék meg a kérelmet. (Az intézményvezetői cím az egyetlen adat, amely kérelem beküldése nélkül módosítható, ehhez az intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben kell módosítani a vezetői címet.) 16

18 Feladatellátási helyek A második lapfülön találhatóak az intézmény feladatellátási helyei. Itt különböző színekkel különülnek el az egyes típusok attól függően, hogy székhelyről, önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási helyről vagy önálló ügyvitellel nem rendelkező feladatellátási helyről van-e szó. A feladatellátási helyeknél megadható adatkörök részletes leírását megtalálja az Új intézmény bejelentésénél a Feladatellátási helyekre vonatkozó adatok megadása c. fejezetben (lásd 7. oldal). Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a korábbi rendszerben valamilyen oknál fogva a rendszer számára felismerhetetlen módon voltak a címadatok tárolva (pl. közterület jellege nem volt megadva), úgy az új rendszerben a tárolt adatok a Pontosítás mezőben jelennek meg. Ebben az esetben kérjük, töltsék ki a Közterület neve, Közterület jellege, Házszám mezőket, majd töröljék a Pontosítás mező tartalmát. Az egyes feladatellátási helyeket lehetősége van átsorolni bármely más típusba az Ügyviteli adatok gombra kattintva. Amennyiben önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási helyet kíván átsorolni ügyvitellel nem rendelkező feladatellátási hellyé, úgy meg kell adnia a legördülő menüből kiválasztva, hogy melyik ügyviteli hely fogja a továbbiakban ellátni az ügyvitelét. Abban az esetben, ha önálló ügyvitellel nem rendelkező feladatellátási helyet sorol át önálló ügyviteli hellyé, úgy ki kell töltenie az ügyviteli adatokra vonatkozó űrlapot a fentebb leírt módon (lásd 9. oldal). Amennyiben egy ügyvitellel nem rendelkező feladatellátási hely ügyvitelét másik feladatellátási hely látja el, az ügyviteli helyet ellátó feladatellátási helyet kell módosítani a legördülő menüben kiválasztható ügyvitellel rendelkező feladatellátási helyek közül. Az aktív feladatellátási helyek mellett a programban megjelennek a korábbi, már törölt feladatellátási helyek is (szürke háttérrel), azonban ezek adatai már nem módosíthatóak. A program lehetőséget nyújt arra, hogy egyes feladatellátási helyeket szüneteltessen, illetve megszüntessen. Ehhez a feladatellátási hely mellett látható jelölőnégyzetet kell használni. A négyzet jelölésével egy felugró ablakban adhatja meg, hogy szüneteltetni vagy megszüntetni szeretné az adott feladatellátási helyet. Feladatellátási hely szüneteltetése Ahhoz, hogy egy feladatellátási helyet szüneteltessen, a feladatellátási hely sorában lévő jelölőnégyzetet kell megjelölni, majd a felugró ablakban kiválasztani a típusnál a Szünetelést. A szüneteléssel kapcsolatban meg kell adni a szünetelés hatálybalépésének dátumát valamint azt a tanévet, amikor szünetel az intézmény feladatellátási helye. A feladatellátási hely szüneteltetésére akkor van lehetőség, ha nem kapcsolódik hozzá egyetlen aktív gyermek/tanulói vagy alkalmazotti jogviszony sem. 17

19 Feladatellátási hely megszüntetése Az intézményeknek lehetőségük van azokat a feladatellátási helyeiket megszüntetni, melyek az alapító okiratukból is kikerült. Ehhez a feladatellátási hely sorában lévő jelölőnégyzetet kell használni, majd a felugró ablakban kiválasztani a típusnál a Megszüntetést. Legördülő menüből ki kell választani a megszűnés okát, valamint meg kell adni a megszűnés hatálybalépésének dátumát. A feladatellátási hely megszüntetésére akkor van lehetőség, ha nem kapcsolódik hozzá egyetlen aktív gyermek/tanulói vagy alkalmazotti jogviszony sem. Ellátott feladatok Az adatmódosító felület harmadik lapfülén találhatóak az ellátott feladatokra vonatkozó adatkörök. Itt van lehetőség az intézményben ellátott feladatokat feladatellátási helyenként rögzíteni, illetve módosítani. A feladatok felvételének és módosításának menetét az Új intézmény bejelentése részben, az Ellátott feladatok c. fejezetben találja meg részletesen leírva (lásd 11. oldal). A régi rendszerben felvett alapfeladatok megjelennek új rendszerben, azonban a Speciális jellemző és a Képzési rendszer egyes esetekben nem illeszkedik az új rendszer struktúrájába. Emiatt előfordulhat, hogy az adott feladat szerkesztésekor a speciális jellemző kitöltetlen állapotban jelenik meg, ilyenkor a felhasználónak kell a legördülő menüből kiválasztania a megfelelő jellemzőt. Fontos, hogy az átemelt alapfeladatok ezen jellemzői kiegészítésre kerüljenek, ellenkező esetben a kérelem nem adható fel, mivel a program hibás feladatkombinációként fogja ezeket a feladatokat érzékelni. Az érvényes feladatkombinációkat a II. számú melléklet tartalmazza. A rendszerbe felvett és már átvezetett feladatok esetében lehetősége van a feladatok törlésére és szüneteltetésére. Ehhez az ellátott feladat mellett található két jelölőnégyzetet kell használni és annak megfelelően, hogy a feladatot törli vagy szünetelteti a Törlésre jelölt vagy a Szünetelésre jelölt oszlopban kijelölni azt. 18

20 Kérelem mentése beküldés nélkül (piszkozat) Az adatmódosítás során lehetősége van a kérelem mentésére anélkül, hogy beküldené azt. Ebben az esetben csak a legalapvetőbb adatokat kell kitöltenie, a részletadatok megadása nélkül mentheti a munkafolyamatot, majd egy későbbi időpontban folytathatja azt. Ehhez a Kérelem mentése beküldés nélkül gombra kell kattintani. A piszkozat mentéséhez kötelezően kitöltendő mezők: o az intézmény adószáma o az intézményvezető címe o az alapítóra valamint alapító okiratra vonatkozó adatok o székhely és önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási hely esetén az alap- és ügyviteli adatok A következő belépéskor a piszkozatként mentett kérelem adatai automatikusan betöltődnek az adatmódosításnál, valamint a Kérelmek listája menüpontban lévő Kérelem módosítása feliratra történő kattintással is folytatható, a Kérelem sztornózása felirat használatával törölhető. Kérjük, hogy a piszkozathoz tartozó, nem véglegesített kérelem adatait tartalmazó nyomtatott kérelmet postai úton ne küldjék meg, annak hitelesítésére nincs lehetőség. Csak az elektronikus úton beküldött kérelmek nyomtatott lapjának a hitelesítésére van lehetőség. Kérelem beküldése A minden adattal kitöltött, végleges kérelmet a Kérelem beküldése gomb használatával tudja feladni. A kérelem beküldése előtt a program ellenőrzi az adatok kitöltöttségét, hibaüzenetben figyelmezteti a felhasználót, ha valamelyik adat hiányzik vagy nem megfelelően kitöltött. Kérjük, ebben az esetben rögzítse vagy javítsa az adatokat, majd használja ismét a Kérelem beküldése gombot. Sikeres kérelembeküldés esetén az oldal a következő tartalommal jelenik meg: A kérelem letöltése feliratra kattintva kinyomtatható a.pdf formátumú kérelem, amelyet hitelesítés után a 9001 Győr Pf címre kell megküldeni. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy csak a postai úton beküldött, hitelesített (aláírt, lepecsételt), okiratoknak megfelelő kérelmek kerülnek átvezetésre. 19

21 Dokumentumok, okiratok postai úton történő megküldésére nincs szükség, a kérelmek elbírálásához szükséges okiratokat a Vhr. 7. és 9. -ai alapján a köznevelési intézmények alapító, valamint működéséhez szükséges okiratait a Magyar Államkincstár, az illetékes kormányhivatal és a miniszter küldi meg az Oktatási Hivatal részére. Kérelem elbírálása Az intézmény adatmódosítására vonatkozó hitelesített kérelem postai beérkezését követően amennyiben a bejelentés megfelel a Vhr.-ben foglaltaknak az Oktatási Hivatal átvezeti a kérelmet, ezt követően a kért módosítások megjelennek a KIR rendszerben. Ha a kérelem átvezetésére valamilyen oknál fogva nincs lehetőség, akkor az Oktatási Hivatal visszanyitja vagy elutasítja az adott kérelmet. A kérelem visszanyitása esetén az intézmény a rendszerben rögzített intézményvezetői címre kap egy értesítő levelet a visszanyitás tényéről, valamint arról, hogy az adatmódosító modulba belépve megtekintheti a döntés indokát, és annak megfelelően módosíthatja a kérelmet, majd ismételten megküldheti azt a hivatal számára. A kérelem elutasítása esetén is kap az intézmény tájékoztató t, a kérelem módosítására nincs lehetőség, ilyen esetben új kérelmet kell készíteni. Amennyiben az Oktatási Hivatal valamely hatóságtól hivatalból megkapja az intézmény új, módosított okiratát, amely olyan változást tartalmaz, melyet a KIR intézménytörzsébe jelenteni kell, abban az esetben, ha még nem érkezett az intézménytől adatmódosító kérelem, hiánypótlása felszólító levelet küld a hivatal, hogy tegye meg a szükséges adatmódosítást. Dokumentumok A Dokumentumok menüpontban lehetőség van egy adott irat.pdf vagy.jpg formátumú feltöltésére. A feltöltéshez az okirat választása melletti Tallózás gombbal a felhasználó számítógépén lévő fájlok közül kell kiválasztani a megfelelőt, a megnyitás gombra kattintással a kiválasztott fájl neve lesz olvasható a Tallózás gomb alatt. Amennyiben nem megfelelő fájl került kiválasztásra, úgy a Törlés feliratra történő kattintással eltávolíthatjuk azt. A fájl kiválasztását követően kell megadni az okirat típusát, e nélkül nem lehet iratot feltölteni. A dokumentumra vonatkozóan további adatokat is meg lehet adni: dokumentum neve, okirat kelte, hatályosság kezedet, hatályosság vége - ezeknek kitöltése azonban nem kötelező. A kérelmek elbírálásához szükséges okiratokat a Vhr. 7. és 9. -ai alapján a Magyar Államkincstár, az illetékes kormányhivatal és a miniszter küldi meg az Oktatási Hivatal részére, ezért ezek feltöltésére csak abban az esetben van szükség, ha az Oktatási Hivatal megkeresi ez ügyben az intézményt. Az elektronikusan feltöltött dokumentumok postai megküldésére nincs szükség. Tájékoztatjuk, hogy a hitelesített kérelmet kizárólag postai úton szükséges hivatalunk számára eljuttatni (lásd Kérelem beküldése c. fejezet, 19. oldal). 20

22 A Dokumentumok menüpontban tekinthetőek meg a fenntartó dokumentumai, a Hiteles elnevezésű oszlopban látható, hogy az Oktatási Hivatal hitelesítette-e az adott dokumentumot. A hitelesítés egyben azt is jelenti, hogy az irat az intézmény iratai között a publikus felületen is megtalálható. A nem hitelesített dokumentum csak az intézmény és az Oktatási Hivatal számára látható. Ebben a menüpontban az adott intézményhez tartozó összes okirat látható, azok is, amelyeket nem az intézmény, hanem a hivatalos szervek küldtek meg az Oktatási Hivatal részére. A korábbi rendszerbe betöltött intézményi okiratok az intézmény dokumentumai között hitelesített állapotban megtalálhatóak. Intézmény szünetelése/megszüntetése A Szünetelés/megszűnés bejelentése menüpontban kell az intézményi megszűnést vagy szünetelést bejelenteni a KIR rendszerbe. Erre csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben az intézményhez egyetlen aktív gyermek/tanulói vagy alkalmazotti jogviszony sem tartozik. - Szünetelés esetén megadandó adatok: o a szünetelés hatálybalépésének dátuma o a szünetelés tanéve - Megszűnés esetén megadandó adatok: o a megszűnés oka o a megszűnés hatálybalépésének dátuma Az így előállított kérelmet hitelesítve, a Kérelem beküldése c fejezetben (lásd 19. oldal) leírtak szerint kell megküldeni a 9001 Győr, Pf.: 646. címre elküldeni. Kérelmek listája A Kérelmek listája menüpontban láthatóak az intézmény által beküldött kérelmek, valamint azok adatai. A döntés mezőben láthatja, hogy az Oktatási Hivatal már átvezette- e az adott kérelmet, vagy még feldolgozás alatt van. Amennyiben a kérelem visszanyitásra vagy elutasításra kerül, azt is itt láthatja, a Döntés indoka mezőben tekintheti meg a visszanyitás indokát, valamit, hogy mit szükséges javítani a kérelemben. A Kérelem módosítása feliratra kattintva tudja módosítani a kérelmét az ismételt beküldés előtt. Felhívom figyelmét, hogy a visszanyitott, majd ismét beküldött kérelem esetében is szükség van a hitelesített, postai úton ismételten beküldött kérelemre. A kérelmet addig lehet törölni, amíg a postai úton beérkezett nyomtatott változat alapján hitelesítésre nem kerül. Ezt követően már nincs lehetőség a sztornózásra. 21

23 Folyamatban levő intézményi adatmódosítási kérelem esetén új kérelem készítésére nincs lehetőség, a rendszer csak piszkozatként engedi menteni a módosításokat. 22

24 Oktatási igazolványokkal kapcsolatos adatok Az oktatási igazolványok (diákigazolvány és pedagógus igazolvány) rendeléshez szükséges adatokat lehet ebben a menüpontban rögzíteni. Ezeket feladatellátási helyenként szükséges megadni. Az önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási helyek esetében minden adatot meg kell adni, a nem önálló ügyviteli helyek esetében csak a rövid név és az ügyintéző megadása szükséges, a számlázási adatoknál az ügyvivő feladatellátási hely adatait tölti be a rendszer. o Rövid név a hivatalos névből képzett, legfeljebb 32 karakter hosszúságú megnevezés, melyet a diákigazolványon és a pedagógusigazolványon lehet használni (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 126. (4)) (kötelezően kitöltendő mező) o Számlázási név (kötelezően kitöltendő mező) o Bankszámlaszám formátuma: XXXXXXXX-XXXXXXXX vagy XXXXXXXX-XXXXXXXX- XXXXXXXX o Diákigazolvány ügyintéző adatai az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintéző elérhetőség, akivel az Oktatási Hivatal fel tudja venni a kapcsolatot az esetleges ügyintézések gyorsítása/egyszerűsítése érdekében o Számlázási cím az ország megadása után van lehetőség a cím pontos megadására, módosítására (kötelezően kitöltendő mező) Felhívjuk figyelmét, hogy az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos adatok módosításához nem kell kérelmet küldenie hivatalunknak, az adatok átvezetése automatikus, kb perc után megjelenik a rendszerben a módosítás. 23

25 KIR intézménytörzs fenntartói modul Jogszabályi háttér Köznevelési intézményt az állam, e törvény keretei között nemzetiségi önkormányzat, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerint nyilvántartásba vett egyház, vagy annak belső egyházi jogi személye, továbbá más szervezet vagy személy alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát jogszabályban foglaltak szerint megszerezte. Óvodát települési önkormányzat is alapíthat és fenntarthat. (Nkt. 2. (3)) Az Nkt pontja alapján a fenntartó az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot megszerezte vagy azzal rendelkezik, és e törvényben foglalt esetben a működtetővel közösen a köznevelési intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik. A Vhr. 6 (1) bekezdése alapján az új fenntartó a köznevelési intézmény működéséhez szükséges engedély jogerőre emelkedését követő öt napon belül a KIR honlapján keresztül megadja a fenntartó hivatalos nevét, beosztását, KSH statisztikai számjelét, székhelyét, képviseletére jogosult személy nevét és székhelyét, elérhetőségeit. A fenntartó ezzel az adatszolgáltatással tesz eleget az Nkt.-ban előírt, KIR-be történő bejelentkezési kötelezettségének. Új fenntartó bejelentése A jogszabályban előírt bejelentkezési kötelezettségének a fenntartó az alábbiakban leírt módon tehet eleget. Belépés A internetes oldalon az Új fenntartó bejelentése hivatkozásra kattintva érhető el az a felület, ahol a KIR-ben még nem szereplő fenntartók adatainak megadására van lehetőség. 24

26 Fenntartói adatok megadása A Vhr. 4. (1) 9. pontja alapján az intézménytörzsben rögzíteni kell a fenntartó nevét, székhelyét, típusát, adószámát, KSH statisztikai számjelét, a fenntartó telefonszámát, címét, fax számát, a fenntartó képviseletére jogosult személy nevét és beosztását. PIR szám megadására abban az esetben van szükség, ha a fenntartó költségvetési szerv és ezáltal rendelkezik a Magyar Államkincstárnál törzskönyvi nyilvántartási azonosítóval (ún. PIR számmal). A fenntartó adószámának kitöltése társulásos formában működő fenntartókat kivéve kötelező, formátuma XXXXXXXX-X-XX. A program ellenőrzi, hogy az adószám képzési szabályainak a beírt szám megfelel-e. A Vhr. 4. (1) 9. pontja alapján az intézménytörzs tartalmazza a fenntartó KSH statisztikai számjelét is. A statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8/A. (1) szerint a jogi személynek, valamint a gazdasági tevékenységet folytató természetes személynek és jogi személyiséggel 25

27 nem rendelkező szervezetnek statisztikai számjel kiadása céljából be kell jelentkeznie a KSHnál. A statisztikai számjel felépítése: az első nyolc számjegy megegyezik az adószám első nyolc számjegyével, a következő négy számjegy a szakágazati kódot (TEÁOR) jelöli, ezt követi gazdálkodási formára utaló 3 számjegy, végül a két karakteres megye kód következik. A KSH számjel formátuma: XXXXXXXX-XXXX-XXX-XX. A fenntartó neve mezőbe a fenntartó hivatalos, okiratokban szereplő megnevezését kell feltüntetni. A fenntartó típusának lehetséges értékei a VI. számú mellékletben találhatóak. (Utólagos módosításra csak akkor van lehetőség, ha a fenntartó, mint jogi személy továbbra is működik, és az iratok igazolják a fenntartó típusának megváltozását. Egyéb esetekben új fenntartóként kell a KIR-be bejelenteni.) Amennyiben fenntartó társulásos formában tartja fenn az intézményt, a lap alján lehetőség nyílik a fenntartói társulás tagjainak a rögzítésére, a művelet a társulási tagokat tartalmazó táblázat fejlécében levő Hozzáadás gomb segítségével végezhető el. A társulási tagokra vonatkozó felület csak abban az esetben jelenik meg, ha a társulás típusánál fenntartói társulás lett rögzítve. A társulás tagjainak rögzítéséhez az alábbi adatokat kéri a program: PIR szám: (önkormányzati tag esetében a Magyar Államkincstárnál szereplő törzskönyvi nyilvántartási azonosító) társulás tag név: kitöltését az okiratoknak megfelelően kell elvégezni, amennyiben a társulásnak van gesztora, akkor kérjük, a gesztornál ennek jelölését a társulás neve alatti jelölőnégyzetben társulási tag címe: rögzítése a fenntartó címének rögzítésével megegyezően történik társulási tag képviselőjének adatainál: kérjük megadni a képviselő nevét, beosztását, telefonszámát, címét, mobilszámát, fax számát A fenntartó weblapja mezőt abban az esetben kell kitölteni, ha a köznevelési intézmény fenntartója saját honlappal rendelkezik. A fenntartó státusza új fenntartó bejelentése esetében csak aktív lehet, megszűnt státuszú fenntartó bejelentésére nincs lehetőség, a mező kitöltése kötelező A fenntartó címének kitöltése kötelező. Az ország legördülő menüből választható, a lista első eleme Magyarország, más ország rögzítése esetében az ország nevének kezdeti karaktereit begépelve felkínálja a program a választható országok listáját. Magyarország választása esetén a program megjeleníti a cím további elemeit (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám, pontosítás (pl. lépcsőház), helyrajzi szám) rögzítését. Külföldi cím esetében kérjük, a pontosítás mezőben rögzítse a címhez tartozó adatokat. A képviselő adataihoz kérjük, adja meg a képviseletére jogosult képviselő nevét, képviselő beosztását, telefonszámát, címét, mobilszámát, fax számát. A fenntartói cím megadása kötelező, a fenntartóknak szóló üzeneteinket az itt megadott címre küldjük meg. Kérelem beküldése A fenntartói adatok kitöltését követően a lap tetején található Kérelem beküldése és nyomtatása gombra kattintással véglegesíthető és küldhető be az Oktatási Hivatal részére a kérelem. 26

28 A kérelem beküldése előtt a program ellenőrzi az adatok kitöltöttségét és figyelmezteti a felhasználót, ha valamelyik adat hiányzik. Kérjük, ebben az esetben rögzítse a hiányzó adatokat, majd kattintson ismét a Kérelem beküldése és nyomtatása gombra. Sikeres kérelembeküldés esetén az oldal a következő tartalommal jelenik meg: A kérelem letöltése feliratra kattintva kinyomtatható a kérelem, amelyet hitelesítés után a 9001 Győr Pf címre kell megküldeni. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy csak a postai úton beküldött, hitelesített (aláírt, lepecsételt), okiratoknak megfelelő kérelmek kerülnek átvezetésre. Dokumentumok, okiratok postai úton történő megküldésére nincs szükség, a kérelmek elbírálásához szükséges okiratokat a Vhr. 7. és 9. -ai alapján a fenntartónak a köznevelési intézmény alapítására, fenntartására jogosító okiratait, ha a fenntartó e tevékenységét nem jogszabályi felhatalmazás alapján látja el, az illetékes kormányhivatal és a miniszter küldi meg az Oktatási Hivatal részére. Dokumentumok feltöltése A kérelem sikeres elkészítését követően lehetőség van egy adott irat.pdf vagy.jpg formátumban való feltöltésére. A feltöltéshez az okirat választása felirat melletti Tallózás gombbal a felhasználó számítógén levő fájlok közül kell kiválasztani a megfelelőt, a Megnyitás gombra kattintással a fájl neve lesz olvasható a Tallózás gomb alatt. Ha esetleg nem a megfelelő fájl került kiválasztásra, akkor a Törlés feliratra való kattintással eltávolíthatjuk. 27

29 A fájl kiválasztását követően kell megadni az okirat típusát, e nélkül nem lehet iratot feltölteni. A dokumentumra vonatkozóan további adatokat is meg lehet adni: dokumentum neve, okirat kelte, hatályosság kezedet, hatályosság vége ezek kitöltése azonban nem kötelező. Az elektronikusan feltöltött dokumentumok postai megküldésére nincs szükség. Kérelem elbírálása A fenntartó bejelentésére vonatkozó hitelesített kérelem postai beérkezését követően amennyiben a bejelentés megfelel a Vhr.-ben foglaltaknak - az Oktatási Hivatal átvezeti a kérelmet, és a fenntartó részére megküldi a köznevelés információs rendszerének fenntartók által használt moduljaihoz a szükséges azonosítót és jelszót. Ha a kérelem átvezetésére valamilyen oknál fogva nincs lehetőség, akkor az Oktatási Hivatal felveszi a kapcsolatot a kérelemben megjelölt képviselővel és tájékoztatja a kérelemmel kapcsolatban felmerült problémáról. A fenntartó és az intézmény összerendelése Amennyiben a fenntartó által fenntartott intézmény már szerepel a köznevelés információs rendszerében, akkor az Oktatási Hivatal a fenntartó bejelentésére vonatkozó kérelem átvezetését követően az intézmény hatályos okiratai alapján - módosítja a köznevelési intézmény fenntartóját a köznevelés információs rendszerében. Ha az intézmény új intézmény és így még nem szerepel a köznevelés információs rendszerében, akkor a fenntartói azonosító kézhezvételét követően a internetes oldalon az Új intézmény bejelentése hivatkozásra kattintva a fenntartó azonosítójának megadásával kezdhető meg az intézmény adatainak rögzítése. Fenntartói adatok módosítása Belépés A fenntartói azonosító és jelszó birtokában a fenntartó a oldalon a Fenntartói belépést választva kérheti a köznevelés információs rendszerében rögzített adatainak módosítását. A rendszerbe való belépéshez meg kell adni a 8 számjegyből álló fenntartói azonosítót (a felhasználónév mező a mezőbe kattintással automatikusan kitöltésre kerül ugyanezzel az adattal), és fenntartó jelszavát. 28

30 A fenntartó aktuális adatai A sikeres belépést követően a nyitóoldalon láthatóak a fenntartó aktuális adatai. A piros hátterű címsorokra kattintva az egyes címsorokhoz tartozó adatok elrejthetőek, illetve megjeleníthetőek. Fenntartói adatok módosítása A képernyő baloldalán elhelyezkedő menüsorban a Fenntartó módosítása lehetőséget választva megnyílik az az ablak, amelyben szerkeszthetőek a fenntartó adatai. A fenntartói adatok az új fenntartó bejelentése részben részletesen leírásra kerültek, kérjük, az ott leírtakat vegyék figyelembe az adatok módosítása során is. Az adatmódosítás során a fenntartó adatai csak abban az esetben módosíthatóak, ha fenntartó okiratai a változásokat alátámasztják. Piszkozat előállítása Lehetőség van arra, hogy a kérelmet a felhasználó elmentse és kitöltését egy későbbi időpontban folytassa, ehhez a Kérelem mentése beküldés nélkül gombra kell kattintani, ezután a rendszerbe történő későbbi belépés esetén a kérelem kitöltése folytatható. Legközelebbi belépéskor a Fenntartó módosítása menüben automatikusan a korábban mentett kérelem adatai jelennek meg, de a kérelem a Kérelmek listája menüpontban levő Kérelem módosítása feliratra történő kattintással is folytatható, a Kérelem sztornózásával pedig törölhető. A Kérelem megtekintése feliratra kattintva nyitható meg a program által generált.pdf formátumú kérelem. 29

31 Kérjük, hogy a piszkozathoz tartozó, nem véglegesített kérelem adatait tartalmazó nyomtatott kérelmet postai úton ne küldjék meg, annak hitelesítésére nincs lehetőség. Csak az elektronikus úton beküldött kérelmek nyomtatott lapjának a hitelesítésére van lehetőség. Kérelem véglegesítése, beküldése A szükséges módosítások végrehajtását követően az oldal tetején található Kérelem beküldése és nyomtatása gomb segítségével véglegesíthető a kérelem. A kérelem beküldése előtt a program ellenőrzi az adatok kitöltöttségét és figyelmezteti a felhasználót, ha valamelyik adat hiányzik. Kérjük, ebben az esetben rögzítse a hiányzó adatokat, majd ismét kattintson a Kérelem beküldése és nyomtatása gombra. A kérelem letöltése feliratra kattintva kinyomtatható a kérelem, amelyet hitelesítés után a 9001 Győr Pf címre kell postai úton megküldeni. A nyomtatható kérelem csak a megváltozott fenntartói adatokat tartalmazza. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy csak a postai úton is beküldött, hitelesített, okiratoknak megfelelő kérelmek kerülnek átvezetésre. Dokumentumok, okiratok postai úton történő megküldésére nincs szükség, a kérelmek elbírálásához szükséges okiratokat a Vhr. 7. és 9. -ai alapján a fenntartónak a köznevelési intézmény alapítására, fenntartására jogosító okiratait, ha a fenntartó e tevékenységét nem jogszabályi felhatalmazás alapján látja el, az illetékes kormányhivatal és a miniszter küldi meg az Oktatási Hivatal részére. Dokumentumok Amennyiben egy okirat beküldése a fent leírtak ellenére valamilyen oknál fogva szükségessé válik, akkor a Dokumentumok menüpontban lehetőség van az adott irat.pdf vagy.jpg formátumban való feltöltésére. A feltöltéshez az okirat választása felirat melletti Tallózás gombbal a felhasználó számítógépén levő fájlok közül kell kiválasztani a megfelelőt, a megnyitás gombra kattintással a kiválasztott fájl neve lesz olvasható a Tallózás gomb alatt. Ha esetleg nem a megfelelő fájl került kiválasztásra, akkor a Törlés feliratra való kattintással eltávolíthatjuk. A fájl kiválasztását követően kell megadni az okirat típusát, e nélkül nem lehet iratot feltölteni. A dokumentumra vonatkozóan további adatokat is meg lehet adni: dokumentum neve, okirat kelte, hatályosság kezedet, hatályosság vége - ezeknek kitöltése azonban nem kötelező. Az elektronikusan feltöltött dokumentumok postai megküldésére nincs szükség. Tájékoztatjuk, hogy a hitelesített kérelmet kizárólag postai úton szükséges hivatalunk számára eljuttatni (lásd Kérelem beküldése c. fejezet, 26. oldal). A Dokumentumok menüpontban tekinthetőek meg a fenntartó dokumentumai, a Hiteles elnevezésű oszlopban látható, hogy az Oktatási Hivatal hitelesítette-e az adott dokumentumot. A hitelesítés egyben azt is jelenti, hogy az irat a fenntartó iratai között a publikus felületen is megtalálható. A nem hitelesített dokumentum csak a fenntartó és az Oktatási Hivatal számára látható. Ebben a menüpontban az adott fenntartóhoz tartozó összes okirat látható, azok is, amelyeket nem a fenntartó, hanem a hivatalos szervek küldtek meg az Oktatási Hivatal részére. 30

32 Kérelmek elbírálása A fenntartói adatok módosítására vonatkozó hitelesített kérelem postai beérkezését követően amennyiben a bejelentés megfelel a Vhr.-ben foglaltaknak - az Oktatási Hivatal átvezeti a kérelmet, a módosított adatok megjelennek mind a fenntartói felületen, mind a publikus intézménykereső oldalon. Amennyiben a kérelem kapcsán az Oktatási Hivatal hiányosságot, vagy nem megfelelően rögzített adatot észlel, a kérelmet visszanyitja, a fenntartót a rendszerben megadott képviselői címen értesíti a visszanyitásról. A fenntartó a Fenntartó módosítása menüpontban látja a visszanyitott kérelmét és visszanyitás okát. Kérjük, hogy döntés indokában leírt szükséges módosítások elvégzése után a kérelmet ismét véglegesítsék és postai úton is küldjék be. A kérelmek listája menüpontban is látható, hogy a kérelem az elbírálás során visszanyitásra került, a módosítás innen is kezdeményezhető. Ha kérelem átvezetését az Oktatási Hivatal elutasítja, a fenntartó képviselője ben erről értesítést kap. Abban az esetben is ben értesítjük a fenntartó képviselőjét, ha a beérkezett iratok alapján nem tett eleget a fenntartói adatok módosításával kapcsolatos kötelezettségének, ekkor felszólítjuk, hogy az okiratoknak megfelelően módosítsa a köznevelés információs rendszerében szereplő adatait. Fenntartói azonosító és jelszó A rendszerben nincs lehetőség a fenntartói jelszavak módosítására. Amennyiben valamilyen oknál fogva jelszavát elfelejtette vagy nem tud a meglévő jelszóval belépni a rendszerbe, úgy az új jelszó igénylését írásban kell kérni. A korábban kiosztott fenntartói jelszavak módosítását az Oktatási Hivatal végzi el, kérjük, ez irányú, aláírással és pecséttel hitelesített kérelmüket az címre küldött levél mellékleteként, vagy a fax számra küldjék meg. A módosított jelszót postai úton küldjük meg a fenntartó képviselője részére. Felhívjuk azoknak az önkormányzatoknak a figyelmét, akik több társulásban is részt vettek/vesznek, illetve önállóan is fenntartanak köznevelési intézményt, és a korábbi rendszerben a valamennyi kapcsolódó fenntartói adatot egyetlen kóddal - az úgynevezett technikai kóddal -, módosíthattak, hogy az új rendszerben megszűnik a technikai kód, minden fenntartó a saját fenntartói azonosítójával módosíthatja az adatait. Ha például egy városi önkormányzat három külön társulásban és önállóan is fenntart köznevelési intézményt, akkor a korábban használt technikai kóddal már nem módosíthatja az adatokat, minden társuláshoz a társulás egyedi fenntartói azonosítójával kell belépnie az adatok módosításához. A fenntartói azonosítóval a következő rendszerek érhetőek el az oktatas.hu oldal KIR Hivatali ügyek menüpontjából: Fenntartói adatmódosító Gyermek, tanulói, illetve alkalmazotti összesítő modul fenntartóknak Statisztikai adatok megtekintése fenntartók részére Pénzügyi adatok begyűjtésére szolgáló modul a fenntartók számára (időszaki modul) Pedagógus álláshelyek megszűnésének bejelentése (időszaki modul) 31

33 Központi üzenetkezelő és értesítési rendszer a köznevelési intézmények fenntartói számára Fenntartó megszüntetése A Fenntartó megszüntetése menüpontban előállított kérelemmel kezdeményezhető a fenntartó törlése a KIR-ből. Felhívjuk figyelmüket, hogy törlésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a fenntartó ténylegesen megszűnik, a megszűnés tényét okiratok támasztják alá, és a fenntartásában már nincs köznevelési intézmény. A megszüntető kérelem előállításához rögzíteni kell a megszűnés dátumát. A kérelmet a véglegesítés (elektronikus beküldés) után hitelesített formában postai úton be kell küldeni a 9001 Győr, Pf címre. 32

34 Mellékletek I. számú melléklet a Vhr. alapján nyilvántartandó adatok 4. (1) Az intézménytörzs tartalmazza 1. a köznevelési intézmény hivatalos nevét, a tagintézmény hivatalos nevét, 2. a köznevelési intézmény székhelyét és a köznevelési feladatot ellátó telephelyeit, 3. a köznevelési intézmény székhelyén az intézményvezető, telephelyen működő tagintézmény esetén a tagintézmény vezetőjének nevét, elérhetőségeit, 4. feladatellátási helyenként az oktatás munkarendje szerinti bontásban a köznevelési és egyéb alapfeladatokat, az alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágat, a ok nevét, szakképzési feladatok esetén az OKJ azonosítót és a szakképesítés megnevezését, az évfolyamok számát, 5. nevelési-oktatási intézmény esetén feladatellátási helyenként az óvodai csoportszobák, kollégiumi háló és tantermek, a férőhelyek maximális számát, közismereti képzést nyújtó és a gyakorlati képzésben részt vevő iskola esetén a tantermek számát, a rendszerben és a gyakorlati képzésben felvehető legmagasabb tanulólétszámot, 6. azt, hogy mely telephelyen működik tagintézmény, 7. feladatellátási helyenként a tornaterem, uszoda, konyha, iskolai könyvtár, természetlabor, tanműhely, sportpálya meglétét, 8. az alapító nevét, székhelyét, típusát, 9. a fenntartó telefonszámát, címét, faxszámát (a továbbiakban együtt: elérhetőség), nevét, székhelyét, típusát, adószámát, KSH statisztikai számjelét, valamint a fenntartó képviseletére jogosult nevét és beosztását, 10. feladatellátási helyenként a köznevelési feladatellátásba bevont épület működtetőjének nevét, székhelyét, típusát, adószámát, KSH statisztikai számjelét, elérhetőségeit, valamint a működtető képviseletére jogosult nevét és beosztását, 11. a köznevelési intézmény honlapjának címét, adószámát, 12. költségvetési szerv esetén a törzskönyvi azonosító számot (PIR szám), 13. az alapító okirat keltét, 14. a működést megalapozó jogerős működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat számát, keltét és az engedélyező hatóság nevét. 33

35 II. számú melléklet - Az ellátott feladatok lehetséges kombinációi Alapfeladat Speciális jellemző Képzési rendszer Egyéb jellemző általános feltételek szerinti egyéb feladatkieg. anyanyelvű nemzetiségi kétnyelvű nemzetiségi óvodai nevelés nyelvoktató nemzetiségi magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi gyógypedagógiai nevelésoktatás SNI típus sajátos nevelési igényű gyermekek a SNI típus általános feltételek szerinti egyéb feladatkieg. anyanyelvű nemzetiségi kétnyelvű nemzetiségi egységes óvoda-bölcsőde nyelvoktató nemzetiségi magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi gyógypedagógiai nevelésoktatás SNI típus sajátos nevelési igényű gyermekek a SNI típus felnőttoktatás - általános feltételek szerinti egyéb feladatkieg. általános iskolai (alsó tagozat) általános iskolai (felső tagozat) felnőttoktatás - anyanyelvű nemzetiségi 34

36 kétnyelvű nemzetiségi nyelvoktató nemzetiségi magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi gyógypedagógiai nevelésoktatás sajátos nevelési igényű gyermekek a két tanítási nyelvű nevelésoktatás emelt szintű oktatás felnőttoktatás - felnőttoktatás - felnőttoktatás - felnőttoktatás - felnőttoktatás - felnőttoktatás - felnőttoktatás - SNI típus SNI típus nyelv tantárgy 35

37 felnőttoktatás - általános feltételek szerinti egyéb feladatkieg. felnőttoktatás - anyanyelvű nemzetiségi felnőttoktatás - 4 évfolyamos gimnáziumi nevelésoktatás kétnyelvű nemzetiségi felnőttoktatás - nyelvoktató nemzetiségi felnőttoktatás - magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi 36

38 felnőttoktatás - gyógypedagógiai nevelésoktatás SNI típus felnőttoktatás - sajátos nevelési igényű gyermekek a SNI típus két tanítási nyelvű nevelésoktatás felnőttoktatás - nyelv felnőttoktatás - emelt szintű oktatás tantárgy nyelvi előkészítő évfolyamos nyelv általános feltételek szerinti egyéb feladatkieg. anyanyelvű nemzetiségi kétnyelvű nemzetiségi nyelvoktató nemzetiségi 5 évfolyamos gimnáziumi nevelésoktatás magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi gyógypedagógiai nevelésoktatás SNI típus sajátos nevelési igényű gyermekek a SNI típus két tanítási nyelvű nevelésoktatás nyelv emelt szintű oktatás tantárgy 37

39 általános feltételek szerinti egyéb feladatkieg. anyanyelvű nemzetiségi kétnyelvű nemzetiségi nyelvoktató nemzetiségi 6 évfolyamos gimnáziumi nevelésoktatás magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi gyógypedagógiai nevelésoktatás SNI típus sajátos nevelési igényű gyermekek a SNI típus két tanítási nyelvű nevelésoktatás nyelv emelt szintű oktatás tantárgy nyelvi előkészítő évfolyamos nyelv általános feltételek szerinti egyéb feladatkieg. anyanyelvű nemzetiségi kétnyelvű nemzetiségi nyelvoktató nemzetiségi 8 évfolyamos gimnáziumi nevelésoktatás magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi gyógypedagógiai nevelésoktatás SNI típus sajátos nevelési igényű gyermekek a SNI típus két tanítási nyelvű nevelésoktatás nyelv emelt szintű oktatás tantárgy nyelvi előkészítő évfolyamos nyelv felnőttoktatás - szakközépiskolai (közismereti képzés) szakközépiskolai (szakképzés) általános feltételek szerinti csoport/okj anyanyelvű nemzetiségi felnőttoktatás -, csoport/okj 38

40 kétnyelvű nemzetiségi nyelvoktató nemzetiségi magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi gyógypedagógiai nevelésoktatás sajátos nevelési igényű gyermekek a felnőttoktatás - felnőttoktatás - felnőttoktatás - felnőttoktatás - felnőttoktatás -, csoport/okj, csoport/okj SNI típus, csoport/okj SNI típus, csoport/okj 39

41 két tanítási nyelvű nevelésoktatás (csak közismereti képzésnél) felnőttoktatás - nyelv, csoport/okj emelt szintű oktatás (csak közismereti képzésnél) felnőttoktatás - tantárgy, csoport/okj nyelvi előkészítő évfolyamos (csak közismereti képzésnél) nyelv, csoport/okj felnőttoktatás - általános feltételek szerinti csoport/okj szakiskolai (közismereti képzés) szakiskolai (szakképzés) anyanyelvű nemzetiségi felnőttoktatás -, csoport/okj kétnyelvű nemzetiségi felnőttoktatás -, csoport/okj nyelvoktató nemzetiségi felnőttoktatás -, csoport/okj 40

42 magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi felnőttoktatás -, csoport/okj gyógypedagógiai nevelésoktatás felnőttoktatás - SNI típus, csoport/okj sajátos nevelési igényű gyermekek a felnőttoktatás - SNI típus, csoport/okj emelt szintű oktatás (csak közismereti képzésnél) felnőttoktatás - tantárgy, csoport/okj speciális szakiskola (közismereti képzés) speciális szakiskola (szakképzés) anyanyelvű nemzetiségi kétnyelvű nemzetiségi felnőttoktatás - felnőttoktatás -, csoport/okj, csoport/okj 41

43 nyelvoktató nemzetiségi felnőttoktatás -, csoport/okj magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi felnőttoktatás -, csoport/okj gyógypedagógiai nevelésoktatás felnőttoktatás - SNI típus, csoport/okj sajátos nevelési igényű gyermekek a felnőttoktatás - SNI típus, csoport/okj készségfejlesztő speciális szakiskola (közismereti képzés) készségfejlesztő speciális szakiskola (szakképzés) anyanyelvű nemzetiségi kétnyelvű nemzetiségi felnőttoktatás - felnőttoktatás -, csoport/okj, csoport/okj 42

44 felnőttoktatás - nyelvoktató nemzetiségi, csoport/okj felnőttoktatás - magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi, csoport/okj felnőttoktatás - gyógypedagógiai nevelésoktatás SNI típus, csoport/okj felnőttoktatás - sajátos nevelési igényű gyermekek a SNI típus, csoport/okj felnőttoktatás - előkészítő speciális szakiskola anyanyelvű nemzetiségi, OKJ kétnyelvű nemzetiségi 43

45 felnőttoktatás -, OKJ felnőttoktatás - nyelvoktató nemzetiségi, OKJ magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi felnőttoktatás -, csoport/okj felnőttoktatás - gyógypedagógiai nevelésoktatás SNI típus, OKJ felnőttoktatás - sajátos nevelési igényű gyermekek a SNI típus, OKJ alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon régi felosztás szerint új felosztás szerint régi felosztás szerint új felosztás szerint régi ok új ok régi ok új ok alapfokú művészetoktatás képzőés iparművészeti ágon régi felosztás szerint régi ok 44

46 alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon párhuzamos művészeti nevelésoktatás (szakiskola, szakközépiskola) kiegészítő nemzetiségi nevelésoktatás kollégiumi gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás új felosztás szerint régi felosztás szerint új felosztás szerint általános feltételek szerinti sajátos nevelési igényű gyermekek a anyanyelvű nemzetiségi kétnyelvű nemzetiségi nyelvoktató nemzetiségi magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nincsen általános feltételek szerinti sajátos nevelési igényű gyermekek a gyógypedagógiai nevelésoktatás anyanyelvű nemzetiségi kétnyelvű nemzetiségi nyelvoktató nemzetiségi magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nincsen nincsen nincsen nincsen nincsen nincsen nincsen új ok régi ok új ok egyéb feladatkieg. SNI típus egyéb feladatkieg. SNI típus SNI típus nincsen nincsen - fejlesztő nevelés nincsen nincsen - fejlesztő felkészítés nincsen nincsen - fejlesztő nincsen nincsen - fejlesztő iskolai oktatás nincsen nincsen - szakértői bizottsági tevékenység nincsen nincsen - nevelési tanácsadás nincsen nincsen - logopédiai ellátás nincsen nincsen - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás nincsen nincsen - konduktív pedagógiai ellátás nincsen nincsen - gyógytestnevelés nincsen nincsen - iskolapszichológiai ellátás nincsen nincsen - óvodapszichológiai ellátás nincsen nincsen - kiemelten tehetséges gyermekek gondozása nincsen nincsen - 45

47 kiemelten tehetséges tanulók gondozása gyógypedagógiai/konduktív módszertani feladat (EGYMI) nincsen nincsen - nincsen nincsen - pedagógiai értékelés nincsen nincsen - szaktanácsadás, tantárgygondozás nincsen nincsen - pedagógiai tájékoztatás nincsen nincsen - tanügy-igazgatási szolgáltatás nincsen nincsen - pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat nincsen nincsen - nincsen nincsen - bölcsődei ellátás nincsen nincsen - javítóintézeti feladatok nincsen nincsen - gyermekotthoni feladatok nincsen nincsen - gyermekek átmeneti gondozása nincsen nincsen - egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok fogyatékos gyermekek ellátása fogyatékos gyermekek ápolása, gondozása fogyatékos gyermekek rehabilitációs célú gondozása nincsen nincsen - nincsen nincsen - nincsen nincsen - nincsen nincsen - lakóotthon nincsen nincsen - egyéb szociális feladatok nincsen nincsen - tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek nevelése tartós gyógykezelés alatt álló tanulók oktatása nincsen nincsen - nincsen nincsen - települési könyvtári feladat nincsen nincsen - egyéb kulturális feladat nincsen nincsen - egyéb sport feladat nincsen nincsen - Köznevelési Hídprogram keretén belül zajló nevelés (HÍD I.) Köznevelési Hídprogram keretén belül zajló nevelés (HÍD II.) nincsen nincsen - nincsen nincsen - egyéb nincsen nincsen - 46

48 III. számú melléklet Feladatkiegészítések Egyéb feladatkiegészítés: - óvodai fejlesztı program - gyakorló intézményi feladat - nemzetközi iskolai feladat - sportiskolai feladat - felzárkóztató szakiskolai oktatás - Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi Programja - Halmozottan Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja - Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja SNI típus: - mozgásszervi fogyatékos - látási fogyatékos (gyengénlátó) - látási fogyatékos (vak) - hallási fogyatékos (nagyotthalló) - hallási fogyatékos (siket) - értelmi fogyatékos (enyhe) - értelmi fogyatékos (középsúlyos) - értelmi fogyatékos (súlyos) - beszédfogyatékos - autizmus spektrum zavarral küzd - egyéb pszichés fejlıdés zavarai Nyelv (kétnyelvű oktatás nyelvei): - angol - francia - német - olasz - spanyol - héber - horvát - kínai - lengyel - orosz - román - szlovák - szlovén Nemzetiségi nyelv: - német - román - horvát - szlovák - szlovén - görög - szerb - ukrán - bolgár - ruszin - örmény - lengyel - cigány-beás - cigány-romani Tantárgy (emelt szintű oktatás tantárgyai): - a magyar népzene alapjai - ábrázoló és mővészeti geometria - angol célnyelvi civilizáció - angol nyelv - arab nyelv - beás nyelv - belügyi rendészeti ismeretek - biológia - bolgár nyelv - cigány kisebbségi népismeret - dráma - egészségügyi alapismeretek - elektronikai alapismeretek - élelmiszer-ipari alapismeretek - ember- és társadalomismeret, etika - emberismeret és etika - ének-zene - építészeti és építési alapismeretek - eszperantó nyelv - faipari alapismeretek 47

49 - filozófia - finn nyelv - fizika - földrajz - francia célnyelvi civilizáció - francia nyelv - gazdasági ismeretek - gépészeti alapismeretek - hangkultúra - héber nyelv - holland nyelv - horvát - horvát népismeret - horvát nyelv - horvát nyelv és irodalom - informatika - informatikai alapismeretek - japán nyelv - kémia - kereskedelmi és marketing alapismeretek - könnyőipari alapismeretek - környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek - közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) - közlekedési alapismeretek - latin nyelv - lengyel nyelv - lovári nyelv - magyar nyelv és irodalom - matematika - mezıgazdasági alapismeretek - mozgóképkultúra és médiaismeret - mővelıdési és kommunikációs alapismeretek - mővészettörténet - német célnyelvi civilizáció - német nemzetiségi népismeret - német - német és irodalom - német nyelv - nyomdaipari alapismeretek - oktatási alapismeretek - olasz célnyelvi civilizáció - olasz nyelv - orosz célnyelvi civilizáció - orosz nyelv - portugál nyelv - rajz és vizuális kultúra - rendészeti alapismeretek - román népismeret - román nyelv - román nyelv és irodalom - spanyol célnyelvi civilizáció - spanyol nyelv - szerb népismeret - szerb nyelv - szerb nyelv és irodalom - szlovák célnyelvi civilizáció - szlovák népismeret - szlovák nyelv - szlovák nyelv és irodalom - szlovén - szlovén népismeret - szociális alapismeretek - társadalomismeret - történelem - újgörög nyelv - ukrán nyelv - ügyviteli alapismeretek - vegyipari alapismeretek - vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Régi (AMI): - bábjáték - bábkészítı - balett - bırmőves - brácsa - cimbalom - citera - csembaló - duda - fagott - fatárgykészítı - fémmőves - festészet - fotó-videó - furulya - fuvola - gitár - gordonka - grafika - hárfa - harmonika - harsona - hegedő - improvizáció - jazz-basszusgitár - jazz-bıgı - jazz-dob - jazz-ének 48

50 - jazz-fuvola - jazz-gitár - jazz-harsona - jazz-hegedő - jazz-szaxofon - jazz-trombita - jazz-zongora - kamarazene - kerámia - kézmőves - klarinét - koboz - kürt - magánének - makett- és papírtárgykészítı - modern-kortárs tánc - nagybıgı - népi bıgı, cselló - népi brácsa - népi cimbalom - népi ének - népi furulya - népi harmonika - népi hegedő - népi klarinét/tárogató - néprajz - néptánc - népzenei ismeretek - oboa - orgona - számítógépes zene - szaxofon - színjáték - szintetizátor - szintetizátorkeyboard - szobrászat - szolfézs (népzene) - szolfézs (klasszikus zene) - tambura - társastánc - tekerı - textilmőves - trombita - tuba - tőzzomáckészítı - ütı - ütıgardon, dob - zeneelmélet - zenetörténetzeneirodalom - zongora Új ok (AMI): - akkordikus - bábjáték - balett - billentyős - fafúvós - fém és zománcmőves - fotó és film - fúvós - grafika és festészet - kamarazene - képzımővészeti - kortárstánc - környezet és kézmőveskultúra - moderntánc - néptánc - pengetıs - rézfúvós - színjáték - szobrászat és kerámia - társastánc - textil- és bırmőves - ütıs - vokális - vonós- és tekerı - vonós - zeneismeret 49

51 OKJ csoport: 1. Egészségügy 2. Szociális szolgáltatások 3. Oktatás 4. Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció 5. Gépészet 6. Elektrotechnika-elektronika 7. Informatika 8. Vegyipar 9. Építészet 10. Könnyőipar 11. Faipar 12. Nyomdaipar 13. Közlekedés 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 15. Közgazdaság 16. Ügyvitel 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 18. Vendéglátás-turisztika 19. Egyéb szolgáltatások 20. Mezıgazdaság 21. Élelmiszeripar 22. Közszolgálat 50

52 IV. számú melléklet Intézmény típusok óvoda általános iskola gimnázium szakközépiskola szakiskola alapfokú művészeti iskola kollégium egységes óvoda-bölcsőde egységes iskola összetett iskola közös igazgatású köznevelési intézmény általános művelődési központ gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai intézmény egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (EGYMI) pedagógiai szakszolgálat pedagógiai-i szolgáltató intézmény A többcélú intézményekről az Nkt a rendelkezik. 20. (1) A többcélú intézmény lehet a) egységes óvoda-bölcsőde, b) egységes iskola vagy összetett iskola, c) közös igazgatású köznevelési intézmény, d) általános művelődési központ, e) egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (a továbbiakban: EGYMI), (3) Az egységes iskola és az összetett iskola pedagógiai feladatellátás tekintetében szervezetileg egységes intézmény. (4) A közös igazgatású köznevelési intézmény szervezeti és i tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú nevelési-oktatási intézmények feladatait látja el. (5) Az általános művelődési központ szervezeti és i tekintetben önálló intézményegységek keretében nevelési-oktatási intézményi feladatot, továbbá a kulturális, művészeti, közművelődési, sportfeladatok közül legalább egyet ellát. (6) A közös igazgatású köznevelési intézményben és az általános művelődési központban a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet ellátó intézményegység is működhet. (9) EGYMI a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése céljából hozható létre. Az EGYMI - céljaival összhangban - a szakértői bizottsági feladatokon kívül pedagógiai szakszolgálati feladatokat is elláthat. Elláthatja továbbá a családsegítő szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás feladatait, valamint az intézmény keretén belül óvodai, általános iskolai vagy középiskolai feladatot ellátó intézményegységnek kell működnie. Az EGYMI-ben ellátott feladatokra külön-külön szervezeti és i tekintetben önálló intézményegységeket kell létrehozni. 51

53 V. számú melléklet Mesterjelszó-kezelő rendszer beállításai Felhasználók felvétele Az Új felhasználó felvétele gomb megnyomását követően a megjelenő ablak mezőibe a felhasználó nevét és a hozzárendelt jelszót kell felvenni, majd a Mentés gombot kell megnyomni. A jelszót a következők figyelembe vételével kell meghatározni: legalább 6 karakter hosszúnak kell lennie, és tartalmaznia kell betűket és számokat is. (Pl. Hófehérke7törpe, Elvi7ED, stb.) A 'mester' jelszó csak jelszavak kiosztására alkalmas, a projekt modulokba történő belépésre nem. Amennyiben az intézmény vezetője valamennyi projektmodulba be kíván lépni, fel kell vennie egy új felhasználó azonosítót és jelszót, amihez az összes modult hozzárendeli, így az összes internetes modul ezekkel az adatokkal elérhetővé válik. Jogosultságok kiosztása Felhasználók feladatainak kiosztása, módosítása A Felhasználó nézet ikonra kattintást követően, a listából kattintással ki kell választani a felhasználót, akihez jogokat kell rendelni. A megjelenő lista a Közoktatási Információs Iroda által kezelt valamennyi jelszavas, Internetes modulját tartalmazza. Az intézménye számára nem elérhető modulok (az intézmény jellege, illetve ellátott feladatai nem indokolják az adott modulba történő belépést) mellett felirat található. A Jelszóváltoztatás joga, illetve a felsorolt modulok mellett található rádiógombokat Jogosult állásra kell állítani, ha a felhasználónak a felhasználói jelszó, illetve az adott programba történő belépés engedélyezett. A jogosultságok tárolásához a Mentés gombot meg kell nyomni. 52

54 Feladatokhoz felhasználók rendelése A Projekt nézet ikonra kattintva megjelennek az Információs Iroda jelszavas Internetes moduljai. A listában azon modulok, amelynek használatára az intézmény nem jogosult (jellege, illetve ellátott feladatai alapján) inaktívak. Ha a modul nem aktuális, megnevezése mellett Központ lezárta felirat található (időszakosan használt programok). A modul felhasználóinak megadásához kattintással ki kell egy projektet választani, majd a megjelenő felhasználói listában a felhasználók neve mellett található Jogosult rádiógombot Jogosult állásra kell állítani, ha a belépés számára engedélyezett. Változtatás után a Mentés gombot meg kell nyomni. 53

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május KIR Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató Oktatási Hivatal Készült: 2014. május Tartalom Bevezető... 3 Jogszabályi háttér... 3 Belépés a programba... 4 Tanulók

Részletesebben

MÉRÉSI AZONOSÍTÓ GENERÁTOR PROGRAM

MÉRÉSI AZONOSÍTÓ GENERÁTOR PROGRAM Oktatási Hivatal MÉRÉSI AZONOSÍTÓ GENERÁTOR PROGRAM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Szerkesztés lezárva: 2015. 01. 06. Tartalomjegyzék 1. Általános ismertető... 3 2. Program indítása... 3 3. Adatküldés módjának

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz Oktatási Hivatal 2015. Tartalom 1. Általános bevezető 3 1.1. Jogszabályi háttér 3 1.2. Kiemelt információk

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER WEB felhasználói kézikönyv Érvényes: 2015. március 1-től Tartalom I. A dokumentum célja... 3 II. Fogalomtár... 3 III. Regisztráció... 4 1. Bejelentésre

Részletesebben

Közbeszerzés Felhasználói kézikönyv az Új Magyarország Fejlesztési Terv Pályázói részére. 13.111 verzió. 2013 május

Közbeszerzés Felhasználói kézikönyv az Új Magyarország Fejlesztési Terv Pályázói részére. 13.111 verzió. 2013 május Közbeszerzés Felhasználói kézikönyv az Új Magyarország Fejlesztési Terv Pályázói részére 13.111 verzió 2013 május 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 KÖZBESZERZÉS MODUL... 6 1. ELÉRÉSI ÚTVONAL, BEJELENTKEZÉS,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv külső bejelentők részére Kémiai biztonsági szakrendszer 2.0.0 verzió (build 170)

Felhasználói kézikönyv külső bejelentők részére Kémiai biztonsági szakrendszer 2.0.0 verzió (build 170) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV OTH EKOP-1.A.2 PROJEKT Felhasználói kézikönyv külső bejelentők részére Kémiai biztonsági szakrendszer 2.0.0 verzió (build 170) AZ ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VERZIÓ 1.0 AZ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok 2014. április

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1.

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1. SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Technológiai berendezések beszerzése jogcím Verziószám: 1.0 2013. december 13. Tartalom Fontos tudnivalók... 4 Kitöltés előtt A Portál

Részletesebben

Felhaszna lo i ke ziko nyv

Felhaszna lo i ke ziko nyv Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Felhaszna lo i ke ziko nyv A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatához, A magyar kultúráért és oktatásért program pályázói és támogatottjai részére Verziószám: v2.1

Részletesebben

Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 5 A MENÜRENDSZER... 10

Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 5 A MENÜRENDSZER... 10 Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 2.1 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.2 TECHNIKAI FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 4.1 A RENDSZER ELÉRÉSE... 6 4.2 REGISZTRÁCIÓ...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Verzió: ETDR_FK_ÜF_V4-07.odt 2012-12-12 SZERKESZTÉS ALATT Projektgazda: Belügyminisztérium Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkár Építésügyi Főosztály

Részletesebben

Felhasználói segédlet az oktatas.hu oldalon elérhető Saját oldal és a szervező alkalmazás felületeinek és funkcióinak használatához

Felhasználói segédlet az oktatas.hu oldalon elérhető Saját oldal és a szervező alkalmazás felületeinek és funkcióinak használatához Felhasználói segédlet az oktatas.hu oldalon elérhető Saját oldal és a szervező alkalmazás felületeinek és funkcióinak használatához Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Pedagógus és szakértő felhasználók

Részletesebben

KIR-STAT 2012 - internetes adatgyűjtő rendszer

KIR-STAT 2012 - internetes adatgyűjtő rendszer - internetes adatgyűjtő rendszer Kitöltési útmutató Budapest, 2012. október 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Kitöltési útmutató a KIR-STAT internetes adatgyűjtési program használatához 1.1. Milyen lépések szükségesek

Részletesebben

KÉPZÉSSZERVEZŐ ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet

KÉPZÉSSZERVEZŐ ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet KÉPZÉSSZERVEZŐ ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet - A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztése, - Elérhetősége: https://probono.uni-nke.hu

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Probono közigazgatási alapvizsga felkészítő- és vizsgaszervezési rendszer funkcióinak alkalmazásához. 2015.

Felhasználói kézikönyv. Probono közigazgatási alapvizsga felkészítő- és vizsgaszervezési rendszer funkcióinak alkalmazásához. 2015. Felhasználói kézikönyv Probono közigazgatási alapvizsga felkészítő- és vizsgaszervezési rendszer funkcióinak alkalmazásához 2015. augusztus Tartalom 1 BEVEZETŐ... 3 1. A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Felhaszna ló i ke zikó nyv

Felhaszna ló i ke zikó nyv Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Felhaszna ló i ke zikó nyv A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatához, A magyar kultúráért és oktatásért program pályázói részére Verziószám: v1.0 Kiadás dátuma:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

SNW rendszer kézikönyv

SNW rendszer kézikönyv SNW rendszer kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Általános ismertető az SNW rendszerről...4 1.1 Az SNW rendszerről röviden...4 1.2 Az SNW moduljai...5 1.2.1 Webes keretrendszer modul...5 1.2.2 Oktatás-szervezés

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-15) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-13) Tartalomjegyzék 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉGTÁMOGATÁSI PROGRAM. (A pályázat kódja: ÚTR-ÚF-12) Pályázati Útmutató

ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉGTÁMOGATÁSI PROGRAM. (A pályázat kódja: ÚTR-ÚF-12) Pályázati Útmutató ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉGTÁMOGATÁSI PROGRAM (A pályázat kódja: ÚTR-ÚF-12) Pályázati Útmutató 2012. szeptember 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGAI RENDSZER 2014. ÉVI KIÍRÁS. (A pályázat kódja: IPR-14) Pályázati Útmutató

INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGAI RENDSZER 2014. ÉVI KIÍRÁS. (A pályázat kódja: IPR-14) Pályázati Útmutató INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGAI RENDSZER 2014. ÉVI KIÍRÁS (A pályázat kódja: ) 2014. április 7. -A/B TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. Pályázat benyújtására jogosultak... 3 3.

Részletesebben

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08)

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Alap- és középfokú nevelési oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Pályázati Útmutató 2008. április 1. Fogalmak

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához 2013. 09. 27. Tartalomjegyzék I. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS ÉLESÍTÉSE... 5 I.1 PROGRAMTELEPÍTÉS... 5 I.2 PROGRAMÉLESÍTÉS...

Részletesebben

Kezelői leírás. Alapszolgáltatási ellátások szoftvere T S Z G 2 0 1 5

Kezelői leírás. Alapszolgáltatási ellátások szoftvere T S Z G 2 0 1 5 Kezelői leírás 2015.. Alapszolgáltatási ellátások szoftvere T S Z G 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 4 2. A RENDSZER ÜZEMBEHELYEZÉSE 4 3. A RENDSZER INDÍTÁSA 5 4. A MENÜABLAK KEZELÉSE 6 5. ÁLTALÁNOS

Részletesebben