ALAPÍTÓ OKIRAT. Befiz. alapítv. tőke/ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. Befiz. alapítv. tőke/ft"

Átírás

1 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányászati Szakosztály Bányagépészeti és Bányavillamossági Szakcsoportjának alábbi tagjai: Név Cím Befiz. alapítv. tőke/ft 1. Rácz Gyula 8400 Ajka, Ifjúsági u. 1/b ,- 2. Dr. Fazekas János 8500 Tapolca, Radnóti u ,- 3. Forgács László 1052 Budapest,11.,Törökvész u.95-97/c 5.000,- 4. Hidvégi Gábor 3200 Gyöngyös, Gólya u ,- 5. Matolcsi Géza 2840 Oroszlány,Takács I.u.59. 1/ ,- 6. Bogár József 8300 Tapolca, Bercsényi P. u ,- 7. Dr. Bodnár János 3530 Miskolc, Hadirokkantak u.2.fsz ,- 8. Dr. Eisner Béla 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 7 6/2. 5,000,- 9. Veres Sándor 2800 Tatabánya, 11.,Sárberki ltp.41 6.II/ ,- 10. Rónaföldi Zoltán 3700 Kazincbarcika, Csákány u ,- 11. Livó László 3070 Bátonyterenye, Jószerencsét u ,- 12. Gácsi V. János 1027 Budapest, Rákóczi u ,- 13. Ferencsin Imre 3529 Miskolc, Perczel M. u.46. 1/ ,- 14. Aszódi Tamás 2092 Budakeszi, Villám u ,- 15. Kaló Tibor 3533 Miskolc, Szeder u. 34,fsz ,- 16. Sütő Imre 7Ő23 Pécs, Athínay u. 6/a ,- 17. Dubnicz László 2840 Oroszlány, Kertalja u. 7/ ,- 18. Gyimesi Györgyné szül: Kazány Emilia 2132 Göd-felső, Duna u ,- 19. Masír István 3700 Kazincbarcika,Mátyás k.u.8/!v/ ,- 20. Dr. Nánási Tibor 3534 Miskolc, Benedek E. u.29/11/ ,- 21. Ács József 8060 Mór, Vértes u. 25. IV/ ,- 22. Dr. Zsiros László 3527 Miskolc, Soltész Nagy K. u ,- 23. Suller András 3537 Miskolc, 111., Bársony J.u ,-

2 2 Név 24. Magyar Elektrotechnikai Egyesület és Oroszlányi Szervezete 25. Oroszlányi Bányák Kft Jogutód: Oroszlányi Gépjavító Kft. Cím Befiz. alapítv. tőke/ft 2841 Oroszlány, Pf , Oroszlány, Pf. 22. Oroszlány, Felsőtelep , TRELLEBORG TAURUS Gumi Kft. Jogutód: Trellex-Taurus Gumi Kft. 34. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 35. Központi Bányászati Fejlesztési Intézet KO-GÉP Komlói Gépgyártó és Szolgáltató 7301 Komló, Pf ,- Rt. 27. MÁTRA-HAIDER DÓZER Kft Gyöngyös, Róbert ,- K. krt. 19/ FUX IpariSzolgáltató és Kereskedelmi 3501 Miskolc, Besenyői ,- Kft. u GÉPKOCSIS Szállító és Szolgáltató 7300 Komló, Altáró u ,- Kft. 30. PADEX Kft Ajka, Padragi u , EDIAFILT Kft. Erdőbénye 3932 Erdőbénye 3.000, TPI HANDELS GmbH Szerv. és Inf Iroda Jogutód: Chesterton Hungary Kft Budapest, Mexikói u. 27/B Mogyoród, Gödöl ,- lői u Budapest, Pesti u Budapest, Pesti u , Budapest, Pf , Budapest, Mikovinyi u Jogutód:Gravitas Bányagépészeti Vizsgáló 1037 Budapest, állomás és Kalibráló Laboratórium Mikovinyi u JUMO Kft Budapest, Frankhegy u. 8./VI/ Hiber Kft Szigetszentmiklós, Bíró L. u HIDROCONTROLL Gépipari Fejlesztő 1037 Budapest, Szolgáltató Kft. Virágosnyereg u DUNLOP-CCT B- Tournai Boulevard 7500 des Combattants , , , , ,- Összesen: ,- A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/A. -a alapján határozatlan időre, mint alapító tagok, természetes (1-23) és jogi (24-39 személyek.

3 3 ALAPÍTVÁNY létrehozását határozták el, a következő feltételek szerint: 1. Az Alapítvány neve: BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT 1.1. Rövidített neve: BGA Közhasznú Szervezet Nyilvánosságra kerülése: Helyi és/vagy országos napi- és/vagy hetilapban történő meghirdetése, illetve a CIVIL SZERVEZETEK helyi (Oroszlány, Fő tér 1.) e célra elhelyezett hirdetőtábláján, valamint a Konferencia Előzetes Meghívó által. 2. Az Alapítvány székhelye: Vértesi Erőmű Rt. Bányászati Igazgatság Márkushegyi Aknaüzem 3. Az Alapítvány célja: Postacíme: 2841 Oroszlány, Pf A magyar bányagépészet és bányavillamosság tudományos, oktatási, műszakifejlesztési; biztonságtechnikai, gazdasági eredményeinek, a kiépített nemzetközi műszaki, kereskedelmi kapcsolatokból szerezhető kölcsönös előnyöknek a közkinccsé tétele, a "Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia" rendszeres, évenkénti megrendezése révén, és ezáltal hozzájárulni a magyar ipar és kereskedelem fellendítéséhez, fejlesztéséhez A "HELL-BLÁTHY emlékplakett alapításával és adományozásával az olyan kiemelkedő gépészeti, villamossági, műszaki megoldások megszületésének és elterjesztésének támogatása, melyek interdiszciplinárisak olyan értelemben, hogy bányászati eredetük, kifejlődésük ellenére az ipar több területén előnyösen alkalmazhatók. Az emlékplakett "Hell-Bláthy Díj" elnevezéssel kerüljön átadásra Az Alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, sem települési, sem országgyűlési képviselő-jelöltet nem állít, nem támogat, támogatást tőlük sem fogad el, politikai tevékenységet nem folytat Az Alapítvány a konferenciák jubileumi, 30., 40., 50., stb (tízévenkénti) évében külön EMLÉKÜLÉS"-t is tart. Az Emlékülés"-ek célja: Az elmúlt időszak áttekintése, Időszerű szakmai továbbképzés, A jövő feladatainak meghatározása Az Alapítvány az előbbiekben is jórészt benne foglalt az évi CLVI. törvény (továbbiakban: Törvény) 26. c.) pontja szerint közhasznú tevékenységekből fő céljaiban (előző pontok) is a szociális, nevelési, oktatási, ismeret- és képességfejlesztési, természet- és környezetvédelmi, tudományos, kutatási, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése, határon túli magyarsággal kapcsolatos célok, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű szakemberek képzésének, valamint

4 4 az európai integráció elősegítésének érdekében munkálkodik A Törvény 4. előírásait betartva az Alapítvány a) nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen; b) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; c) gazdálkodása sorén elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott céljai megvalósításának érdekében kifejtett tevékenységeire fordítja; d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a 3.3. pontban részletezettek szerint pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 4. Az Alapítvány vagyona: Az Alapítvány induló tőkéjét az alapítók bocsájtják rendelkezésre. Az alapítványi tőke az Alapítvány saját vagyona. Az Alapítvány vagyonának minősül az alapítványi tőke, az alapítványi tőke működéséből származó bevétel, illetőleg minden csatlakozási vagyonrendelés és pénzbeli vagy természetbeli adomány Induló tőke Az alapítók ezen alapító okiratban felsoroltak szerint és mértékben összesen ,- Ft-ot, azaz Nyolcszázharminc-négyezer Ft készpénzt bocsájtanak az Alapítvány rendelkezésére úgy, hogy az az Alapítvány számú, a Magyar Hitelbank tatabányai fiókjánál vezetett számlájára befizették Az MHB jogutódja az ABN AMRO Bank (2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. Pf.: 1200), a megváltozott folyószámla száma Törzstőke Az Alapítvány induló tőkéjéből ,- Ft, azaz Hatszázezer Ft lekötésre kerül 4.3. Szabadon felhasználható vagyon az Alapítvány induló tőkéjéből ,- Ft, azaz Kettőszázharminc-négyezer Ft, az Alapítvány számlájára befolyó csatlakozási összegek, növekmények és ezek kamata hozadéka, az Alapítvány törzstőkéjének kamata és hozadéka, az Alapítvány vállalkozásának eredménye. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélkül szervezet csatlakozhat, amennyiben egyetért az alapítványrendelés céljaival és azt támogatni kívánja. Az Alapítványhoz csatlakozhatnak konkrét befizetésekkel, az Alapítvány céljait elősegítő eszközök, szolgáltatások biztosításával. Az eszközök lehetnek ingó és ingatlan vagyontárgyak is. A befizetések növelhetik az Alapítvány vagyonát vagy pedig a befizető rendelkezése szerint fordíthatók közvetlenül alapítványi célokra. Külföldi támogató csatlakozása esetén az Alapítvány külön devizaszámlát nyithat, mely esetben a befolyt összegeket devizában kezeli. A devizában felajánlott összegek devizában kamatoznak és kamataikkal együtt devizában is felhasználhatók A csatlakozók nem válnak a csatlakozás tényével alapítókká. Csatlakozás esetén a felajánlásról és a felajánló által meghatározott feltételek elfogadásáról a Kuratórium dönt.

5 5 5. Az Alapítvány céljára rendelt vagyonnal történő gazdálkodás főbb szabályai 5.1. A törzstőke: összege az.alapítvány fennállásáig rendelkezésre kell álljon szabadon felhasználható vagyon gyarapításával és felhasználásával az alapítók a törvény. jelen okirat és kiemelten a 3.6. pont előírásainak betartásával az Alapítvány kezelő szervét (továbbiakban: Kuratóriumát) bízzák meg Az alapítók felhatalmazzák a Kuratóriumot hogy belső szabályzatait: Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban; SzMSz) és Befektetési Szabályzatát (továbbiakban: BSz) a Törvény 7. (2) bek., előírásai szerint késztse el. 6. A szabadon felhasználható vagyon: 6.1. a konferenciák szervezésének eredményével, a célok megvalósítását segítő befektetési és vállalkozási tevékenységgel tartós adományozással, valamint a csatlakozók pénzbeli és nem pénzbeli támogatásával gyarapítható; 6.2. felhasználható: a Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferenciák részvételi díjas megszervezésének és lebonyolításának finanszírozására; a Hell-Bláthy Emlékérem és a Hell-Bláthy Díj" létrehozásával és adományozásával járó költségek fedezésére; az okirat 3.5. pontjában tovább részletezett közhasznú tevékenységének megvalósítására; a működéssel, ügyvezetéssel vállalkozással kapcsolatban felmerülő különböző költségek, a megbízási díjak fedezésére; a Kuratórium és a felügyelő szerv (továbbiakban: Ellenőrző Bizottság) tagjainak az Alapítvány céljainak megvalósításának érdekében végzett munkájuk során indokoltan felmerült és igazolt költségeinek megtérítésére; a Kuratórium tagjainak évenkénti munka értékelése alapján meghatározott tiszteletdíjainak, valamint alapítványi támogatások és pályázati díjak kifizetésére. 7. Alapítvány tagsága, szervezete, működése 7.1. Az alapítványi tagság Az alapító tagok Az. ALAPÍTÓ OKIRAT szerint 23 fő természetes és 16 fő jogi személy, illetve ezek jogutódai Csatlakozó tagok Az Alapítvány nyitott, ahhoz belföldi, vagy külföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság csatlakozhat, amennyiben egyetért az Alapítványrendelés céljaival, és azt támogatni kívánja. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká. A csatlakozás és a támogatás elfogadásáról a Kuratórium dönt.

6 Az Alapítvány és támogatói a mindenkor hatályos jogszabályok szerint részesülnek kedvezményekben Az alapító és csatlakozó tagok, valamint az érdeklődők összessége a Közgyűlés, melyről az alapítók törvényi kötelezettség nélkül is rendelkeznek Közgyűlés A Közgyűlés nyilvános, ahol az alapító tagok tanácskozási és szavazati joggal, a csatlakozó tagok tanácskozási joggal, az érdeklődök részvételi joggal, vannak jelen A Közgyűlést évente egy alkalommal, lehetőleg a Bányagépészeti és Bányavillamosság Konferencia (Konferencia) helyére és időpontjára Alapítvány, egyben a Kuratórium elnöke hívja össze. Mindenkor jegyzőkönyv készül A Közgyűlésre - legalább nyolc nappal előtte a Napirend írásba történő közlésével az Alapítvány minden tagját meg kell hívni A Közgyűlést a Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése alapján az elnök határozatképesnek ítéli: a.) ha az alapító tagok több mint 50 %-a megjelent; b.) ha határozatképtelenség esetén azonos napirenddel (az Alapító Okirat módosítását kivéve) napon belül az alapító tagság 25%-át megahaladó létszám jelen van Az alapítók (illetve jogutódaik) az alapító okiratot indokolt esetben az Alapítvány nevének. céljának és vagyonának sérelme nélkül valamennyi alapító eredeti aláírásával módosíthatják Határozathozatalhoz az alapító okirat módosítását kivéve egyszerű többség szükséges A Közgyűlés nyilvánosságát az évenként azonos időpontban szeptember első felében megtartásra kerülő KONFERENCIÁ-ra előzetesen nyilvánosságra kerülő Tájékoztató. Előzetes Meghívó is biztosítja A Közgyűlés nyilvánossága is biztosítéka annak, hogy az Alapítvány betartja: a.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére, b.) a szervezet működését és gazdálkodását ellenőrző, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv (továbbiakban: Ellenőrző Bizottság) létrehozására, hatáskörére és működésére vonatkozó jogszabályi (Törvény 8. -a) előírásokat A Törvény 7. (2) pontjában leírtak alapján a Közgyűlés a szervezet belső működésének szabályozására az SzMSz és a BSz elkészítését és elfogadását a Kuratórium hatáskörébe utalja, de a.) az alapító okirat pontja szerinti módosítására, b.) a törzstőke összegének megváltoztatására, c.) a vezető és felügyelő tisztségviselők megválasztására és visszahívására, valamint d.) a közhasznú szervezet éves beszámolójának szöveges, pénzügyi) és köz-

7 7 hasznúsági jelentésének megismerésére vonatkozó jogát fenntartja A vezető tisztségviselőket (elnök, kuratórumi-, ellenőrző bizottsági tagok) a Közgyűlés választja, hívhatja vissza A tisztségviselők mandátumuk lejártát követően újból megválaszthatóak A Kuratórium az Alapítvány hét, legfeljebb tizenegy főből (vezető tisztségviselőből) álló vezető szerv. Tagjai a Közgyűlés által megválasztott elnökön kívül saját soraikból választanak tisztségviselőket. A Kuratórium tagjai : elnök: Ács József 8060 Mór, Érmellék u. 11. helyettes: Bodnár János 3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 2. fsz. 2. Csipe Imre 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 2. II. emelet 10. Dubnicz László 1340 Oroszlány, Kertalja u. 7. Dr. Kamarás Béla 7600 Pécs, Szabó József u. 9. Katona János 3524 Miskolc, Leszih u /2. Kovács László 7635 Pécs, Gólya u. 23. Mokánszki Béla 2800 Tatabánya, Előd vezér u. 5. 1/3. Dr. Vőneky György 3533 Miskolc, Mester u A Kuratórium működése a Törvény, ezen belül kiemelten a ban előírtak szerint történik A Kuratórium évente, a Konferencia előkészítésére két, a Konferencia időtartama alatt és az év vége előtt egy-egy, összesen négy alkalommal az OMBKE Bányagépészeti és Bányavillamossági Szakcsoportvezetők bevonásával öszszevont nyilvános ülést tart Az ülések összehívásáról (legalább 8 nappal előtte). a Napirend"-nek a tagok és a szakcsoportvezetők részére írásban történő megküldésével, valamint a CIVIL SZERVEZETEK helyi (Oroszlány, Fő tér 1.) e célra elhelyezett hirdetőtábláján történő kifüggesztésével az elnök és /vagy a titkár gondoskodik A kuratóriumi ülés nyilvános, ahol a tagok és szakcsoportvezetők tanácskozási- és szavazati joggal az ügyvezető részvételi és tanácskozási joggal, az érdeklődők részvételi joggal rendelkeznek Amennyiben a Kuratórium ügyvezetőt alkalmaz, ő nem lehet a Kuratórium tagja. Egyebekben a tagok és tevékenységük a Ptk. előírásain túl meg kell feleljenek összeférhetetlenséggel kapcsolatos (8. (1) bek.) előírásoknak A kuratóriumi ülést az elnök határozatképesnek ítéli: a.) ha a kurátorok több mint 50 %-a megjelent, b) ha egy fő kurátorral kevesebb, mint 50 %-a van jelen, de a szakcsoportvezetők több mint 50 %-a jelen van és ők a határozatképességgel egyetértenek Határozathozatalhoz kivéve, ha az SzMSz másként rendelkezik egyszerű többség szükséges. Szavazategvenílőség esetén az elnök szava dönt.

8 A Kuratórium az SzMSz-ben és a BSz-ben részletesen szabályozottak szerint a Törvény vonatkozó előírásainak betartásával végzik munkájukat A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyv, az éves munkáról szöveges és pénzügyi beszámoló, valamint közhasznúsági jelentés készül. A beszámolók és a jelentés elkészítéséről, beterjesztéséről, a kuratóriumi ülés előtt 15 napra a CIVIL SZERVEZETEK helyi (Oroszlány, Fő tér 1.) e célra elhelyezett hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről az elnök gondoskodik. A beterjesztéseket a nyilvánosságból származó észrevételeket is figyelembe véve a kurátorok megvitatják, majd a határozathozatal szabályai szerint elfogadják, és ezt az elnök az éves rendes Közgyűlésen ismerteti. A jegyzőkönyvet mellékleteivel (beszámolók, jelentések) az ülések résztvevői, a távolmaradt meghívottak, valamint a határozatokban érintettek az ülést követően (30 napon belül) kézhez kapják A Kuratórium a közhasznú szervezet szabadon felhasználható vagyona mindenkori befektetésében, gyarapításában a költségek kifizetésében az SzMSzben és a BSz-ben részletesen leírtak figyelembevételével az elnököt és/vagy titkár közvetlen intézkedései útján dönt Az Alapítvány képviselete Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítványt a Kuratórium mint testület, de elsősorban a mindenkori elnök (felelős személy) képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén vele egyetértésben a szervezetet a Kuratórium két tagjának felhatalmazása alapján bármelyik kurátor is képviselheti A gazdálkodás szervezése és irányítása az előbb leírtakkal, valamint a Törvény aiban foglaltakkal összhangban a Kuratórium ezen belül elsősorban az elnök és a titkár feladata A Kuratórium feladata gondoskodni arról, hogy működése, gazdálkodása, belsőnyilvántartása a Törvény aiban előírtak szerint történjék Az előbbiek részletes leírását a szervezet belső szabályzatai (pl. SzMSz, BSz, stb) biztosítják A belső nyilvántartás minden tekintetben megfelel a Törvény 7. (2.) bek. és 18. előírásainak is. A Kuratórium elnökének előzetes értesítése után az alapítvány irataiba bárki betekinthet, a saját költségén másolatot készíthet A nyilvánosságra hozatali kötelezettségek teljesítéséről a Kuratórium az 1.2. pont és az SzMSz előírásai szerint gondoskodik A kuratórium elnöke az SzMSz-ben részletesen szabályozottak szerint gondoskodik arról, hogy az. Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségeit a nyilvánosság az 1.2. pont lehetőségeit felhasználva megismerje Kapcsolattartás A Kuratórium legalább évente egyszer, a Közgyűlésen beszámol az alapítóknak a vagyon és hozadékának felhasználásáról. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal köteles tájékoztatni az Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról.

9 9 A bankszámlát kezelő bank igazolása alapján legkésőbb a tárgyévet kővetően január 31. napjáig névre szóló igazolást kell adni az Alapítvány alapító tagjainak, az Alapítványhoz csatlakozók, befizetők és a felajánlók részére, amennyiben az Alapítvány Kuratóriuma a támogatásukat elfogadta Ellenőrző Bizottság a közhasznú szervezet felügyelő szerve Létrehozása csak öt millió forint éves bevétel mellett kötelező a Törvény 8. - ll. további előírásainak betartásával Az Alapítvány éves bevétele az öt millió forintot nem éri el, de az önellenőrzési feladatok hatékonyságának növelésére a szervezet Közgyűlése 3 tagú Ellenőrző Bizottság létrehozásáról rendelkezik A bizottság és működése a Ptk. előírásain kívül minden tekintetben meg kell feleljen a tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó előírásoknak a Törvény 8. (2) bek. - is Az Ellenőrző Bizottság a.) tagjai közül elnököt választ, b.) működésének belső szabályzatát, c.) éves munkatervét, az ellenőrzések módját és ütemezését saját maga határozza meg, melyet kellő időben az érintettek tudomására hoz; d.) a Közgyűlésnek mindenkor a Törvény előírásai szerint beszámol, ill. tájékoztatót ad Az Alapítvány megszűnése Az Alapítvány megszűnik, ha a.) jogszabály vagy bíróság így rendelkezik, b.) az alapítványi célok megvalósítása többé már nem lehetséges. Az Alapítvány megszűnése esetén vagyonát a magyarországi műszaki felsőoktatás támogatásával foglalkozó más alapítványoknak kell adományozni. 8. Záró rendelkezések 8.1. Jelen alapítványrendelésben, mint Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 74/A 74/F paragrafusai az irányadóak Jelen alapítványrendelés az Alapító Okiratnak a Komárom Esztergom Megyei Bíróság által történő nyilvántartásba vételével válik érvényessé Az alapítók az alapító okiratot indokolt esetben az Alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül módosíthatják Az alapítók a Kuratórium első elnökét, Dr. Katics Ferencet megbízzák, hogy nevükben és képviseletükben kérje az Alapítvány nyilvántartásba vételét. Jelen Alapító Okiratot az alapítók, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják Az alapítók, ill. részben jogutódaik megbízzák Dubnicz Lászlót, a Kuratórium elnökét, hogy nevükben és képviseletükben az Alapítvány közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétele érdekében járjon el. A nyilvántartásba vételt követő bírósági végzésben foglaltakat is figyelembe véve az elnök legkésőbb a következő évi rendes Közgyűlésig gondoskodjék az

10 10 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben történő elkészítéséről és az alapítók részére - aláírásukat követő - átadásáról Az ALAPÍTÓ OKIRAT egyéb rendelkezési változatlanul maradnak. Előttünk, mint tanuk előtt, 1. Tanú 2. Tanú : Név Barabás Aláírás Név Dr. Kaestner Aláírás Mihály József szül.:tímár, szül.: Budapest, nov. 7. lak.: 2840 Oroszlány,Széchenyi u.30. lak.: 2840 Oroszlány, Táncsics M. u. 31. X/3. Módosítások: Eredeti Alapító Okirat Jóváhagyva a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság PK /1993/3. sz. végzésével Alapító Okirat 1. módosítása Jóváhagyva a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság PK /1993/7. sz. végzésével Alapító Okirat 2. módosítása Jóváhagyva a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság PK /1993/9. sz. végzésével Alapító Okirat 3. módosítása Jóváhagyva a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság PK /1993/15. sz. végzésével Alapító Okirat 4. módosítása Jóváhagyva a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság PK /1993/21. sz. végzésével

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. ALAPÍTÓ OKIRAT a 2012. évi 5. sz. módosítás után egységes szerkezetben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. ALAPÍTÓ OKIRAT a 2012. évi 5. sz. módosítás után egységes szerkezetben BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT a 2012. évi 5. sz. módosítás után egységes szerkezetben Balatongyörök, 2012. szeptember 27. 2 A L A P Í T Ó O K I R A T (2012.

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata (mely tartalmazza az 1993. év november hó 25. napján kelt alapító okiratot, valamint annak valamennyi változását

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

"Pest Megyei Orvosokért" ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK egységes szerkezetbe foglalt módosított szövege

Pest Megyei Orvosokért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK egységes szerkezetbe foglalt módosított szövege "Pest Megyei Orvosokért" ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK egységes szerkezetbe foglalt módosított szövege TERVEZET a jelenlegi jogi helyzetnek megfelelő, a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések szerint

Részletesebben

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A tiszteltfővárosi Bíróság 12.Pk.61200/1995/14-I. sz. végzésében foglaltaknak megfelelően /Egységes szerkezetben az

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. Komáromi Jókai Mór Gimnázium Kincs-tár a Tehetségért Alapítvány

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. Komáromi Jókai Mór Gimnázium Kincs-tár a Tehetségért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT A Kincs-tár a Tehetségért Alapítvány -t az alapítók 1995. október 31. napján hozták létre, amelyet a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 546. sorszám

Részletesebben

A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, kinyilvánítja azon elhatározását, hogy az alábbiakban részletezett közhasznú célra, jogi személyiséggel rendelkező a l a p

Részletesebben

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2.

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. 2 PREAMBULUM Alulírott, Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az informatikához

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 203/2011. ( IX.9.) számú Ökt. határozat melléklete A L A P Í T Ó O K I R A T Az Alapító 194/1996. (VII.05.) sz. Ökt., a 7/1998. (I.30.) sz. Ökt., a 147/1998. (VI.19.) sz., a 103/1999. (V.21.) sz., a 36/2001.

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. NOVEMBER 27.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. NOVEMBER 27. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2014. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Bihar Természetvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 126/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. február 15., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. február 15., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. február 15., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. február 15., kedd 2. szám

Részletesebben

SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA - EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 2012. JÚLIUS 9. NAPJÁN ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁSOKKAL - 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Az 1991. április 08-án kelt alapító okirat alapján

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/G (1) bekezdése alapján határozatlan

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

GECSE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. A L A P Í T Ó O K I R A T A (egységes szerkezetben)

GECSE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. A L A P Í T Ó O K I R A T A (egységes szerkezetben) GECSE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T A (egységes szerkezetben) GECSE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNYT a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/G -ában foglaltak alapján Gecse Község

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen Alapító Okirat I. pontjában megjelölt Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapító Okirata. közalapítványt

A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapító Okirata. közalapítványt A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a jelen Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben