Cselekvési terv a Jövőkép megvalósításához a EGYMI Intézményegység szervezeti egységnél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cselekvési terv a Jövőkép megvalósításához a EGYMI Intézményegység szervezeti egységnél 2014-2016"

Átírás

1 Cselekvési terv a Jövőkép megvalósításához a EGYMI Intézményegység szervezeti egységnél Társadalmilag elismert, közösségeket építő, támogató szervezetként működünk. Jövőkép sorszáma* 1.2. Tevékenység/projekt leírása PROJEKT: Együttműködés, kapcsolattartás az integráló intézményekkel Elvárt eredmény Szorosabb kapcsolattartás, együttműködés az gyógypedagógiai ellátásban érintett integráló intézményekkel, az ott dolgozó pedagógusokkal, szülőkkel. Felelős Intézményegységvezető Közreműködők/ együttműködők szülők, integráló intézmények vezetői, pedagógusai, Megvalósítás Megvalósítás ideje (év, hónap) Kezdete Vége Belső Külső szeptember 1. december 31. Rendelkezésre álló erőforrások 1.2. Tanév eleji tájékoztató az EGYMI-ben az gyógypedagógiai ellátásról tanulói névsor, adatok, óraszámok egyeztetése, tájékoztató az éves munkatervről integráló intézmények képviselői, szeptember 1. december 31. Intézményegységvezető Intézményegységvezető, integráló intézmények képviselői, Szülői értekezletek az integráló intézményekben a tanév elején Konzultáció az érintett többségi pedagógussal tanév elején szülők, pedagógusok tájékoztatása a tanév eleji mérések, megfigyelések eredményéről, a foglalkozások rendjéről, a szükséges eszközökről szülők, integráló intézmény pedagógusai szeptember 1. december 31. szülők, integráló intézmény pedagógusai

2 1.2. Egyéni fejlesztési tervek készítése team munka keretében az integráló intézményekben integráló intézmények ök, szak, október 1. december 31. integráló intézmények pedagógusai 1.2. Kistérségi műhelymunka megszervezése tanévente 3-4 alkalommal információ átadás tréning formában; a pedagógusokkal való együttműködés erőítése; team munka Intézményegységvezető, munkatervi feladatot vállaló integráló intézmények pedagógusai, november 5. december 31. Intézményegységvezető, integráló intézmények pedagógusai 1.2. Nyílt tanórák biztosítása az integráló intézményekben évente legalább egy alkalommal A szülők, integráló pedagógusok betekintést nyerhetnek a habilitációs órákba. többségi intézményben dolgozó szülők november 24. december 31. többségi intézményben dolgozó szülők Intézmények közötti munkaközösségi értekezlet tanévente legalább egy alkalommal Folyamatos kapcsolattartás, konzultációs lehetőség biztosítása a többségi intézmény pedagógusai, szülők számára információ átadás, kapcsolattartás információ átadás, kapcsolattartás, együttműködés integráló intézmények képviselői, január 5. június 15. szeptember 15. december 31. Intézményegységvezető Intézményegységvezető, integráló intézmények képviselői 1.2. i foglalkozásokon, esetmegbeszéléseken való részvétel az integráló intézményekben az intézmények igénye szerint. információ átadás, kapcsolattartás, együttműködés érintett integráló intézmények vezetői, pedagógusai szeptember 15. december 31. integráló intézmények vezetői, pedagógusai * a Jövőkép öt dimenziójánál felsorolt pontok szerint, amihez a leírt projekt kapcsolódik

3 Cselekvési terv a Jövőkép megvalósításához a speciális szakiskola szervezeti egységnél Jövőkép sorszáma Tevékenység/projekt leírása Az iskoláinkból piac- és versenyképes tudással rendelkező fiatalok lépnek ki. Elvárt eredmény Felelős Megvalósítás Közreműködők/ együttműködők Rendelkezésre álló erőforrások Megvalósítás ideje (év, hónap) Kezdete Vége Belső Külső PROJEKT: Tanulásban akadályozott egyéni átvezetési programja Tanulásban akadályozott munkavállaláshoz szükséges kompetenciái fejlődnek, sikeres pályaorientáció, szakmaválasztás és munkába állás. intézmény vezető,, szakoktatók, mentor szeptember 1. június 15., nevelők, mentor Munkaügyi Központ szakemberei Célcsoport kijelölése: Speciális szakiskola 9.E a évfolyamok valamint az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulói Megfelelő szakma kiválasztása, valamint beilleszkedés a munka világába. Igényfelmérés: Együttműködés, ismeretek Pályaválasztási szülői értekezlet, ankét, bővítése. nyílt nap Jelentkezettek képesség felmérése: Pedagógiai, orvosi alkalmasság elvégzése A kiválasztott képesek legyenek a szakma elsajátítására, munkavégzésre intézményegység vezető,, mentor intézményegység vezető, tagintézmény vezető, osztályban tanító, szakoktatók szülők, mentor, iskolaorvos, mentorok szeptember 1. október 15. október 1. szeptember 15. január 30. január 31., nevelők, pályaválasztási konzulensek szülők szülők iskolaorvos

4 Speciális szakiskola, szakképzett pedagógiai,, szakoktatók pályaorientációs tevékenységei Megfelelő önismeret és szakmaismeret birtokában a kiválasztják a számukra megfelelő szakmai képzést, amely sikeres elvégzése után beilleszkednek a munka világába. intézményegység vezető,, nevelők, szakoktatók, mentor szeptember 1. június 15. megfelelő szakember ellátottság Gyakorlati képzési hely: Szakmacsoportoknak megfelelő külső és belső gyakorlati helyek biztonságos gyakorlóhely, munkakörülmények megteremtése intézményegység vezető, kamarai kapcsolattartó, szülők szakoktatók, szeptember 1. június 15. szakoktatók külső gyakorlóhely, vállalkozók, cégek,pécs- Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Szakmák megismertetése az általános iskola 7. és 8. évfolyamok tanulóival Biztonságos átmenet megteremtése, egyénenkénti megfelelő szakma választása. intézményegység vezető, igazgató,, nevelők, iskolai dolgozók, szakoktatók november 11. április 30. szakoktatók,, pályaválasztási konzulens szülők Tanulásban akadályozott munkavégzéshez szükséges kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése Meglévő kompetenciák feltérképezése, a szükséges kompetenciák elsajátítása, erősítése. intézményegység vezető, igazgató szak, szakoktatók, szeptember 1. június 15. szakember ellátottság, módszertani anyagok: kérdőívek, tesztek "Új patrónus" program ismeretanyaga, "Út a szakmaválasztáshoz" program ismeretanyaga A végzős munkába állásának segítése A szakmai vizsgát tett utánkövetése Sikeres elhelyezkedés. A nyert információk értékelése, hasznosítása. tanuló, szülő mentortanár * a Jövőkép öt dimenziójánál felsorolt pontok szerint, amihez a leírt projekt kapcsolódik ök, szakoktatók, pályaválasztási konzulens tanuló, mentortanár június 24. szeptember 1. augusztus 28. szeptember 30. mentortanár Munkaügyi Központ munkáltató

5 Cselekvési terv a Jövőkép megvalósításához ameixner ILDIKÓ EGYMI KOLLÉGIUMI szervezeti egységnél közötti időszakban, a tanórán kívüli tanulói lehetőségek a tehetséggondozás és hagyományőrzés kapcsolódásával Délutáni foglalkozásokkal is segítjük a diákok művelődését, tehetségük kibontakozását, személyiségük fejlődését. Jövőkép sorszáma* Tevékenység/projekt leírása Elvárt eredmény Felelős Megvalósítás Közreműködők/ együttműködők Rendelkezésre álló erőforrások Megvalósítás ideje (év, hónap) Kezdete Vége Belső Külső Projekt: Tehetséggondozó és hagyományőrző foglalkozások összehangolt megtervezése Tanulók felkészítése és szerepeltetése programokon, rendezvényeken és versenyeken Kollégiumvezető és pedagógiai munkát Iskolavezetés, pedagógusok és pedagógiai munkát Alapítványok, szervezetek, civil támogatók Interperszonális területen tehetséggondozó foglalkozások elindítása, beválogatása(mesekuckó, színjátszókör) Tanulók részvétele kulturális rendezvényeken, megemlékezéseken. Versenyeztetés, szerepeltetés, nyilvános megjelenés Tehetséggondozó ök. Pedagógiai munkát Iskolavezetés, pedagógiai munkát, gyámok, nevelőszülők, lakásotthonvezetők, családgondozók Hagyományőrző programok hozzárendelése az interperszonális területhez az őszi, téli és tavaszi ünnepkörökben Programok megszervezése, a, a aktív cselekedtetése (szavalóverseny, karácsonyi műsor, farsang, kulturális délután, "ki mit tud?") Aktuális programszervezők ( diák, tanulói csoportok és segítőik) Iskolavezetés, pedagógiai munkát Iskolavezetés, pedagógiai munkát,, technikai segítő munkatársak. Alapítványi illetve civil támogatók. Városi szervezetek, kulturális intézmények, általános iskolák Testi-kinesztetikus területen tehetséggondozó foglalkozások elindítása, beválogatása(labdarúgás, asztalitenisz atlétika, lábtoll-labda, ügyességi játékok, sporthorgászat) Versenyeken való részvétel(házi, megyei, regionális, országos Tehetséggondozo ök. Pedagógiai munkát Iskolavezetés, pedagógiai munkát, gyámok, nevelőszülők, lakásotthonvezetők, családgondozók Hagyományőrző programok hozzárendelése a testi-kinesztetikus területhez az őszi, téli és tavaszi ünnepkörökben Sportrendezvények megrendezése, aktív szerepeltetése(házi bajnokságok, sorversenyek, horgászverseny) Aktuális programszervezők ( diák, tanulói csoportok és segítőik) Iskolavezetés, pedagógiai munkát Iskolavezetés, pedagógiai munkát,, technikai segítő munkatársak. Alapítványi és civil támogatók, megyei illetve országos sportszervezetek, egyesületek és szövetségek, városi sport egyesületek és intézmények. Pályázati lehetőségek Képzőművészeti területen tehetséggondozó foglalkozások elindítása, beválogatása(rajzés kézműveskör) Munkaformák és alkalmazási technikák elsajátítása. Produktumok készítése, kiállításokon és pályázatokon való részvétel. Tehetséggondozó ök. Pedagógiai munkát Iskolavezetés, pedagógiai munkát, gyámok, nevelőszülők, lakásotthonvezetők, családgondozók Hagyományőrző programok hozzárendelése az képzőművészeti területhez az őszi, téli és tavaszi ünnepkörökben Kreatívitást fejlesztő programok megszervezése(terménybáb készítés, tökfaragás, karácsonyi dísz- és ajándékkészítés, farsangi kellékek alkotása, húsvéti dekoráció készítése stb.) Aktuális programszervezők ( diák, tanulói csoportok és segítőik) Iskolavezetés, pedagógiai munkát Iskolavezetés, pedagógiai munkát,, technikai segítő munkatársak. Alapítványi illetve civil támogatók, városi művészeti iskolák és egyesületek, városi gimnázium katolikus egyház, pályázati lehetőségek Zenei területen tehetséggondozó foglalkozások elindítása, beválogatása(énekkar, népdalkör) Zenei irányzatok és stílusok megismertetése. Egyéni és közös éneklésre való felkészítés. Versenyeztetés, szerepeltetés. Tehetséggondozó ök. Pedagógiai munkát Iskolavezetés, pedagógiai munkát, gyámok, nevelőszülők, lakásotthonvezetők, családgondozók

6 Hagyományőrző programok hozzárendelése az zenei területhez az őszi, téli és tavaszi ünnepkörökben Iskolai rendezvényeken aktív szereplés. Versenyeken való szereplés és megmérettetés (tanévnyitó és záró rendezvények, nemzeti ünnepek, karácsonyi ünnepség, népdaléneklési verseny) Aktuális programszervezők ( diák, tanulói csoportok és segítőik) Iskolavezetés, pedagógiai munkát Iskolavezetés, pedagógiai munkát,, technikai segítő munkatársak. Alapítványi és civil támogatók, városi kulturális intézmények. * a Jövőkép öt dimenziójánál felsorolt pontok szerint, amihez a leírt projekt kapcsolódik

7 Cselekvési terv a Jövőkép megvalósításához a Meixner Ildikó EGYMI ; Mohács, Old Bóly- Feladatellátási Helyén A szülők és az iskoláink partneri együttműködésben, közösen munkálkodnak a gyermekek fejlődése, jövője érdekében. Jövőkép sorszáma* Tevékenység/projekt leírása Elvárt eredmény Felelős Megvalósítás Közreműködők/ együttműködők Rendelkezésre álló erőforrások Megvalósítás ideje (év, hónap) Kezdete Vége Belső Külső Projekt: Szorosabb interakció kiépítése a szülőkkel Jól működő, rendszeres kapcsolat a szülők Intézményvezető és a munkaközösségek között vezetők, munkaközösségek szeptember 1. június 15. Célcsoport kijelölése Fejlesztő Nevelés-Oktatásban résztvevő hozzátartozói /Mohács, Old, Bóly/, Óvodás gyermekek hozzátartozói /Mohács/, Értelmileg akadályozott gyermekek hozzátartozói /Mohács, Old/ Együttműködő közösség kialakítása vezetők, november 05. november 05. Szülői kérdőívek elkészítése Igényfelmérés szülői kérdőív formájában, igényfelmérés kiértékelése Lehetséges előadási támák gyűjtése Partneri együttműködés a programban vezetők ek munkaközösségek november 10. december 15. december 12. január 16., gyógypedagógiai

8 Advent - Mézeskalács sütés/nyílt nap/- Bóly Karácsonyi délután - Old Farsangi mulatság - Old Ünnepi játszóház:húsvét- Mohács Ünnepi játszóház:húsvét- Bóly Beszélgető kör féléves gyakorisággal- Old Oldott légkörben kötetlen beszélgetés, esetleges problémák megbeszélése Oldott légkörben kötetlen beszélgetés, felmerülő problémák megbeszélése Oldott légkörben kötetlen beszélgetés, felmerülő problémák megbeszélése Oldott légkörben kötetlen beszélgetés, esetleges problémák megbeszélése Oldott légkörben kötetlen beszélgetés, esetleges problémák megbeszélése Szülőkkel való kapcsolat szorosabbá tétele, problémák megosztásának, lelki terhek letételének lehetősége Jánosáné Makk Zsófia Bohner Csilla Farkas Judit, Jánosáné Makk Zsófia, szülők, pedagógiai munkát pedagógiai munkát, szülők,, szülők, december december. április 1. március március december december április 1. március december, gyógypedagógiai pedagógiai munkát pedagógiai munkát, gyógypedagógiai, gyógypedagógiai szülők

9 Anyák napja - Bóly, Old Meleg, szeretetteljes légkör kialakítása. Kapcsolatok erősítése. Örmszerzés, érzelmi nevelés megvalósítása, szülők, május május, gyógypedagógiai Eddig nyert tapasztalatok kiértékelése Családi nap- Old A nyert tapasztalatok beépítése a későbbi programokba "Mozogjunk együtt"- közös mozgásos játékok- Mohács Kapcsolattartás eredményessége Nagyobb számú szülői érdeklődés és részvétel Oldott légkörben kötetlen beszélgetés, esetleges problémák megbeszélése Császár Ferenc pedagógiai munkát, hozzátartozók, szülők, május 5. június 10. szeptember október június 15. június. 10. június október pedagógiai munkát Szülői munkaközösségvezető,, Lecsó party-old Oldott légkörben kötetlen beszélgetés, közösségbe tartozás megélése Császár Ferenc pedagógiai munkát, hozzátartozók október október pedagógiai munkát, Szülők által kért témában előadás, beszélgetés- Mohács Szélesebb körű tájékoztatás, szülők, március március,

10 Ünnepi játszóház:húsvét- Bóly Családi szabadidős program szervezése - Mohács Anyák napja - Bóly Oldott légkörben kötetlen beszélgetés, esetleges problémák megbeszélése Oldott légkörben kötetlen beszélgetés, esetleges problémák megbeszélése Meleg, szeretetteljes légkör kialakítása. Kapcsolatok erősítése. munkaközösség, szülők,, szülők,, szülők, március május május március május május,,, Eddig nyert tapasztalatok kiértékelése A nyert tapasztalatok beépítése a későbbi programokba kapcsolattartás eredményessége Nagyobb számú szülői érdeklődés és részvétel * a Jövőkép öt dimenziójánál felsorolt pontok szerint, amihez a leírt projekt kapcsolódik májusjúnius szeptember májusjúnius június Szülői munkaközösségvezető,

11 Cselekvési terv a Jövőkép megvalósításához a felső szervezeti egységnél Partneri együttműködésben dolgozunk az okkal, civil szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel és a médiával. Jövőkép sorszáma* Tevékenység/projekt leírása Elvárt eredmény Felelős Megvalósítás Közreműködők/ együttműködők Rendelkezésre álló erőforrások Megvalósítás ideje (év, hónap) Kezdete Vége Belső Külső Védőnői Szolgálat (Egészségügyi Alapellátó Szolgálat ) Orosz Józsefné, ök szept. szept., ök, szülők Tevékenység: Egészségnevelés részvétel teljes osztálylétszámban, megbeszélt témák elsajátítása, szükség szerint megfelelő alkalmazása Orosz Józsefné, ök, célcsoport ök szept. szept. célcsoport ök "Védőoltások" (kanyaró, mumpsz, rózsahimlő, diftéria, tetanusz, szamárköhögés) "Védőoltás" (hepatitis B) A HPV-ről részvétel teljes osztálylétszámban, megbeszélt téma elsajátítása részvétel teljes osztálylétszámban, megbeszélt témák elsajátítása részvétel teljes létszámban, megbeszélt témák elsajátítása ök, 6. osztály tanulói, 7. osztály tanulói, 7. osztályos lányok szept. szept. szept. szept. szept. szept. 6. osztály tanulói 7. osztály tanulói 7. osztályos lányok

12 Fogápolás gyermekek aktív részvétele, 2. osztály tanulói okt. okt. 2. osztály tanulói Serdülőkori higiénia létszámban, a megbeszéltek helyes alkalmazása, 5. osztályos lányok nov. nov. 5. osztályos lányok Serdülőkor változásai létszámban, 6. osztályos lányok nov. nov. 6. osztályos lányok Daganatok megelőzése, párválasztás, fogamzásgátlás, szexuális úton terjedő betegségek, önismeret létszámban, a megbeszéltek helyes alkalmazása ök, szakiskola tanulói nov. nov. szakiskola tanulói Egészségnevelési délelőtt szakiskola tanulóinak aktív részvétele, ismeretszerzés szakiskolában tanító kollégák, szakiskola dolgozói nov. nov. szakiskola dolgozói AIDS létszámban, ismeretszerzés, 8. osztályos dec. dec. 8. osztály tanulói Káros szenvedélyek - alkoholfogyasztás létszámban, ismeretszerzés, 7. osztályos dec. dec. 7. osztály tanulói Káros szenvedélyek - drogfogyasztás létszámban, ismeretszerzés, 7. osztályos jan. jan. 7. osztály tanulói Egészséges táplálkozás létszámban, ismeretszerzés, 5. a osztályos jan. jan. 5. osztály tanulói Egészséges táplálkozás létszámban, ismeretszerzés, 5. b osztályos febr. febr. 5. osztály tanulói Önismeret létszámban, 7. osztályos febr. febr. 7. osztály tanulói

13 Párválasztás létszámban, 8. osztályos febr. febr. 8. osztály tanulói Fogamzásgátlás létszámban, ismeretszerzés, 8. osztályos márc. márc. 8. osztály tanulói Káros szenvedélyek - dohányzás létszámban, 6. a osztályos márc. márc. 6. a osztály tanulói Káros szenvedélyek - dohányzás létszámban, 6. b osztályos ápr. ápr. 6. b osztály tanulói Szexuális úton terjedő betegségek létszámban, ismeretszerzés, 8. osztályos ápr. ápr. 8. osztály tanulói Nyári balesetek megelőzése létszámban, 5-8. osztályos máj. máj osztály tanulói Nyári balesetek megelőzése létszámban, 1-4. osztályos jún. jún osztály tanulói Mohács és Vidéke Mentéséért Egyesület Tevékenység: egészségnevelési délelőtt keretében ismerkedés egy mentő berendezésével, eszközeivel, a mentőtisztek feladatával mentőszolgálat munkájával való ismerkedés érdeklődésfelkeltés, mentőtisztek feladatkörének megismerése Orosz Józsefné, Simonné Faluhelyi Dalma Simonné Faluhelyi Dalma felső tagozat ök felső tagozat ök dec. dec. dec. 13. dec. 13. felső tagozat osztályőnökök felső tagozat ök Nikola József László mentőtiszt, mentők felszereltsége Nikola József László mentőtiszt, mentők felszereltsége Van 1 Hely Kulturális és Szabadidős Egyesület és az egyesület lehetőségek szerinti folyamatos és kölcsönös segítése Tukericsné Schvilinger Anikó, Litterné Németh Andrea gyógypedagógusai, pedagógusai szept. dec. gyógypedagógus ai, pedagógusai egyesületi tagok

14 Tevékenység: a szervezet és a Meixner EGYMI együtműködése egymás folyamatos és kölcsönös segítése Tukericsné Schvilinger Anikó, Litterné Németh Andrea gyógypedagógusai, pedagógusai, egyesületi tagok szept. dec. gyógypedagógus ai, pedagógusai egyesületi tagok A szervezet eszközeinek használata, kölcsönzése egymás folyamatos és kölcsönös segítése Litterné Németh Andrea dolgozói, egyesületi tagok szept. aktualitástól függő dec. gyógypedagógus ai, pedagógusai kreatív eszközök, fejlesztő játékok, kiállítások berendezése, paravánok Egymás rendezvényein való részvétel egymás folyamatos és kölcsönös segítése Litterné Németh Andrea dolgozói, egyesületi tagok szept. aktualitástól függő dec. gyógypedagógus ai, pedagógusai egyesületi tagok Folyamatos információáramlás egymás folyamatos és kölcsönös tájékoztatása Litterné Németh Andrea dolgozói, egyesületi tagok szept. aktualitástól függő dec. gyógypedagógus ai, pedagógusai egyesületi tagok "Adományozás" egyes rendezvényeire kapott ajándéktárgyakért, adományért, köszönetnyilvánítás Litterné Németh Andrea dolgozói, egyesületi tagok szept. aktualitástól függő (pl. minden tanév dec. ápr. - jótékonysági bál - tombola) gyógypedagógus ai, pedagógusai egyesületi tagok, adományok, ajándéktárgyak

15 "Tiszta Szívből" Alapítvány élményszerzés,hozzájárulás kirándulásokhoz, rendezvényekhez Tukericsné Schvilinger Anikó dolgozói szept. igény szerint, a lehetőségekt ől függően folyamatos dec. dolgozói Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége (FOBMSZ) tanulóink minél magasabb számú részvétele a szövetség által szervezett megyei sportversenyeken Orosz Józsefné, Kiss György, Belánné Kovács Beáta arra érdemes, jól sportoló okt. márc. jól sportoló testnevelő a versenyek Megyei Atlétikai Verseny az adott képességekhez mérten minél jobb eredmény elérése testnevelő jól sportoló okt. márc. jól sportoló testnevelő a verseny Megyei Kispályás Labdarúgó Torna az adott képességekhez mérten minél jobb eredmény elérése testnevelő jól sportoló okt. márc. jól sportoló testnevelő a verseny Megyei Asztalitenisz Bajnokság az adott képességekhez mérten minél jobb eredmény elérése testnevelő jól sportoló okt. márc. jól sportoló testnevelő a verseny Mezei Futóverseny az adott képességekhez mérten minél jobb eredmény elérése testnevelő jól sportoló okt. márc. jól sportoló testnevelő a verseny

16 Sor- és Váltóversenyek az adott képességekhez mérten minél jobb eredmény elérése testnevelő jól sportoló okt. márc. jól sportoló testnevelő a versenyek Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) Országos Asztalitenisz Bajnokság Sor- és Váltóversenyek tanulóink minél magasabb számú részvétele az oszágos sportversenyeken az adott képességekhez mérten minél jobb eredmény elérése az adott képességekhez mérten minél jobb eredmény elérése testnevelő testnevelő testnevelő a megyi versenyekről továbbjutott a megyi versenyről továbbjutott a megyi versenyről továbbjutott márc. márc. máj. márc. ápr. ápr. a megyi versenyekről továbbjutott, testnevelő a megyi versenyről továbbjutott, testnevelő a megyi versenyekről továbbjutott, testnevelő a versenyek (Zánka) a verseny a versenyek Kispályás Labdarúgó Torna az adott képességekhez mérten minél jobb eredmény elérése testnevelő a megyi versenyről továbbjutott máj. máj. jól sportoló testnevelő a verseny Országosz Horgászverseny az adott képességekhez mérten minél jobb eredmény elérése Kiss Zoltán felkészített máj. máj. a felkészített, horgász szakkör vezetője a verseny (Mohács), eszközök

17 Országosz Atlétikai Verseny az adott képességekhez mérten minél jobb eredmény elérése testnevelő a megyi versenyről továbbjutott jún. jún. jól sportoló testnevelő a verseny Magyar Lábtoll-labda Szövetség (MLTSZ) Lábtoll-labda Utánpótlás Verseny minél magasabb számú részvétel, az adott képességekhez mérten minél jobb eredmény elérése a minél magasabb számú részvétele, hagyományteremtés Orbán Tibor Orbán Tibor Lábtoll-labda Diákolimpia jó eredmények elérése Orbán Tibor felkészített felkészített felkészített márc. márc. máj. máj. máj. máj. a felkészített, Orbán Tibor testnevelő a felkészített, Orbán Tibor testnevelő a felkészített, Orbán Tibor testnevelő a verseny a verseny a verseny Bólyi Motoros Club ismerkedés a motoros közlekedés szabályaival, a motor felszereltségével, élménynyújtás - motorozás hagyományteremtés Orbán Tibor érdeklődő jún. jún. érdeklődő, Orbán Tibor a Motoros Club Nimród Mohácsi Íjász Egyesület élményszerzés, érdeklődéskeltés az íjászat, mint sportág iránt, hagyományteremtés Orosz Józsefné, Zsolnai Katalin értelmileg akadályozott és 5. osztályos, illetve az érdeklődő gyermekek máj. máj. értelmileg akadályozott és 5. osztályos, illetve az érdeklődő gyermekek, ök, pedagógusok Schnell Tamás, szükséges eszközök

18 Honfoglalás projekt Lánycsóki Ijúsági Egyesület (LIFE) a projekt zárásának fő momentuma, ízelítő őseink életéből, hagyományteremtés szabadidő hasznos eltöltése Zsolnai Katalin Svéger Bálintné, Bodáné Tófei Judit értelmileg akadályozott és 5. osztályos, illetve az érdeklődő gyermekek értelmileg akadályozott és az óvodás gyermekek máj. máj. máj. máj. értelmileg akadályozott és 5. osztályos, illetve az érdeklődő gyermekek, ök, pedagógusok értelmileg akadályozott és az óvodás gyermekek Schnell Tamás, bemutatásra szánt eszközök az egyesület képviselői Napsugár Nő Klub Egyesület gyermekeink műsorokon, ünnepségeken való szereplése Tukericsné Schvilinger Anikó kollégista gyermekek, felkészítő dec. dec. kollégista gyermekek, felkészítő Nyúlné Zátonyi Zita, az egyesület képviselői, meghívott vendégek "Adományosztás" adományok (könyv) felhasználása háziversenyek, helyezetteinek díjazására Tukericsné Schvilinger Anikó versenyző szept. dec. folyamato s nevelő, gondozónők Nyúlné Zátonyi Zita, az egyesület képviselői Karácsonyi műsor műsor összeállítása, szereplés Tukericsné Schvilinger Anikó kollégista gyermekek, felkészítő dec. dec. kollégista gyermekek, felkészítő Nyúlné Zátonyi Zita, az egyesület képviselői, meghívott vendégek "Ezüst karkötő - díj" átadása műsor összeállítása, szereplés Tukericsné Schvilinger Anikó kollégista gyermekek, felkészítő márc. 8. márc. 8. kollégista gyermekek, felkészítő Nyúlné Zátonyi Zita, az egyesület képviselői, meghívott vendégek

19 Búsuló Csoport élményszerzés, ismerkesdés a hagyományainkkal Svéger Bálintné értelmileg akadályozott és az alsó tagozat tanulói febr. (farsang) febr. (farsang) értelmileg akadályozott és az alsó tagozat ök a "csoport" Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mohácsi Csoportja erős fizikumú részéről szükség szerint segítségnyújtása (pakolás, rámolás) Tukericsné Schvilinger Anikó felső tagozatos és szakiskolás fiúk szept. folyamatos dec. felső tagozatos és szakiskolás fiúk, nevelő, gondozónők Faludi Sándorné, a "csoport" "Adományozás" adományok (ruha, játékok, műszaki cikkek) elfogadása, átvétele a tanév elején, versenyek, rendezvények előtt Tukericsné Schvilinger Anikó rászoruló, a kollégium lakói szept. folyamatos dec. rászoruló, a kollégium lakói Faludi Sándorné Dunántúli Napló Mohácsi Hírek rendezvényeinken való részvétel, "tudósítás" Porthné Tölgyesi Dóra dolgozói szept. folyamatos dec., nevelők Berta Mária Dunántúli Napló Pécs rendezvényeinken való részvétel, "tudósítás" Porthné Tölgyesi Dóra dolgozói szept. folyamatos dec., nevelők Máté Balázs Mohács TV rendezvényeinken való részvétel, "tudósítás" Porthné Tölgyesi Dóra dolgozói szept. folyamatos dec., nevelők Csoboth Zoltán * a Jövőkép öt dimenziójánál felsorolt pontok szerint, amihez a leírt projekt kapcsolódik

20 Cselekvési terv a Jövőkép megvalósításához az alsó szervezeti egységnél Jövőkép sorszám Tevékenység/projekt leírása 5.1. Partneri együttműködésben dolgozunk az okkal, civil szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel és a médiával. Elvárt eredmény Felelős Megvalósítás Közreműködők/ együttműködők Rendelkezésre álló erőforrások Megvalósítás ideje (év, hónap) Kezdete Vége Belső Külső Projekt: Nemzetiségi témahetek Fejlődik a gyerekek szociális kompetenciája, együttműködésük, toleranciájuk, kompromisszumkészségük en belül Kialakul a hagyományok, szokások iránti tiszteletük. Hasznosan töltik a szabadidejüket. munkaközösségvezetők, szülők, meghívott vendégek, ok okt óber, nevelők ok, szülők, egyéb partnerek Együttműködési megállapodás kötése a Kisebbségi okkal: Német Kisebbségi Önkormányzat, Mohácsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Horvát Kisebbségi Önkormányzat Cigány nemzetiségi témahét Magyar nemzetiségi témahét Sváb nemzetiségi témahét Jól működő, rendszeres kapcsolat a nemzetiségi ok és az intézmény között Megvalósítása a sokac nemzetiségi témahét mintájára történik Megvalósítása a sokac nemzetiségi témahét mintájára történik Megvalósítása a sokac nemzetiségi témahét mintájára történik igazgató ok vezetői és intézményvezet ő október október január október október decembe r gyógypedagógu sai, pedagógusai i tagok

21 Sokac nemzetiségi témahét Horvát hagyományok, kultúra megismerése, ok, szülők, egyéb partnerek A témahét hosszútávú célja: A projekt folyamán a gyerekek ismerkedjenek meg a helyi nemzetiségek kultúrájával, hagyományaival, szokásaival és életmódjával. Alkalmuk nyíljon arra, hogy találkozzanak idősebb emberekkel, akik még tudnak a szokásokról, népviseletről, életvitelről, mesterségekről, parasztgazdaságról, ünnepekről mesélni., ok, szülők, egyéb partnerek

22 Közvetlen célunk: - gyermekeink igényeinek figyelembevételével, befogadó nevelés kialakítása - iskolai környezet kultúra érzékenységének kialakítása - a gyermekekben meglévő természetes kíváncsiság, tanulási vágy felkeltése, megtartása - iskolai programok szervezése kulturális programokkal - együttműködés minél sokoldalúbb formáinak a kihasználása (szülők bevonása az iskolai életbe) - szülői nevelés, családi háttér partnerként való kezelése - a hagyományismeret szerepet kap a értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai fejlődésében - szolidaritás: egymás iránti tisztelet, tolerancia - igény különböző hagyományok megismerésére, tiszteletben tartására, ok, szülők, egyéb partnerek Az ismeretek bővítése, a hagyományok A helyi nevelési programban foglaltak alapján fontos a kultúra ápolása, a hagyományok megőrzése, a nemzetiségi életbe való bekapcsolódás. A nemzetiségi nevelés tartalmában, Kapcsolódás i célokhozkülsőségeiben, eszközeiben igazodik a gyerekek életkori sajátosságaihoz, tevékenységek által hozza közel a lét és gondolkodás elemeit. vezetők, ok, szülők, egyéb partnerek Az intézményünkben komplex nevelés

23 A projekteket megelőző szervezési feladatok: Előkészítés: 1. Tervezés, ötletelés: feladat-, tevékenységgyűjtemény összeállítása 2. Kapcsolat felvétele a Horvát Kisebbségi Önkormányzattal 3. Élményszerzés: meghívók, meghívó plakát készítése 4. Heti terv összeállítása: kiemelt műveltségterületek köré csoportosuló feladatok, tevékenységek foglalkozások 5. Gyűjtőmunkák: családok bevonásával is)lehetséges előadási témák gyűjtése, ötletbörze programokhoz, szülői kérdőívek kiosztása,.,, dec ember dec ember ok, szülők, egyéb partnerek A megvalósítás /inek kiválasztása, feltérképezése: Tanítási órák, az iskola tantermei, aulája, tornaterme, délutáni foglalkozások, könyvtár, múzeum, tájház. vezetők, ok, szülők, egyéb partnerek Keretek, erőforrások: Szükséges erőforrások: Humán: A gyerekek érdeklődése, előzetes ismeretei. A pedagógus szaktudása, beállítódása. Családi háttér, a szülők, nagyszülők támogatása. Könyvtár. Szervezeti keret: Tanórai: népi játékok, népmesék, népdalok, könyvek, újságcikkek, filmek, képek. Tanórán kívüli: iskolai könyvtár, tájházak, hagyományőrző tevékenységek Tárgyi: IKT eszközök, könyvek, újságcikkek, internetes adatbázis, rajzolási- festészeti vezetők, ok, szülők, egyéb partnerek

24 Megvalósítás, kivitelezés A projektben alkalmazott technikák: Tanulói kezdeményezésre épülők: beszélgetés élménybeszámoló programválasztás (csoport milyen feladatot csinál) Együttműködésre késztető technikák: játékok vetélkedő, táncház, közös hagyományőrző tevékenységek, alkotás Kreatív, felfedeztető, kutató technikák: tájház meglátogatása, szakirodalom vezetők, ok, szülők, egyéb partnerek A témahét fő tevékenységei: Partneri együttműködés a programban Önálló és csoportmunka, megbeszélések, kutatómunka, kiállítás, ismeretszerzés, dekorálás, manuális tevékenységek, zene, tánc, játék, meghívott vendégek febr uár.. ok, szülők, egyéb partnerek Produktumok: kiállítások, bemutatók, előadások, kézműves termékek, tárgyak, feladatlapok, tablók, plakátok, forgatókönyv. meghívott vendégek febr uár.. ok, szülők, egyéb partnerek

25 Ellenőrzés-értékelés: Eddig nyert tapasztalatok kiértékelése A projekt több nap folyamán teljesedik ki és közben is változik, bővül a gyermek újabb elképzelésével.a programok sokféleségükből adódóan, több irányból is fejlesztik a gyerekeket: elfogadás, megbecsülés-önbecsülés, kreativitás, fantázia, együttműködés. Elősegítik a hagyományok felelevenítését, megőrzését, ápolását. A programok során fejlődik a gyerekek személyisége is. együttműködő partnerek elégedettségi kérdőívéenk megalkotása, kiosztása, kiértékelése. Kapcsolattartás, együttműködés eredményessége, projekt céljainak megvalósulása vezetők ek, horvát január., március ok, szülők, egyéb partnerek Szülői munkaközössé g-vezető A nyert tapasztalatok beépítése a későbbi programokba Kapcsolattartás, együttműködés eredményessége, projekt céljainak megvalósulása szeptemb er június, * a Jövőkép öt dimenziójánál felsorolt pontok szerint, amihez a leírt projekt kapcsolódik

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: ig. Kiss Péterné Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

BIZTOS KEZDET MOCORGÓ GYEREKHÁZ 2013. évi SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA

BIZTOS KEZDET MOCORGÓ GYEREKHÁZ 2013. évi SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA BIZTOS KEZDET MOCORGÓ GYEREKHÁZ 2013. évi SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA NYÍRMADA Készítette : Buza Andrea gyerekház vezető A Mocorgó Gyerekház célcsoportját a hátrányos helyzetű 0 5 éves korú gyermekeket

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős 2015. AUGUSZTUS Feladat, rendezvény, esemény Résztvevők Tanítási nap Aug. 24. H. Tájékoztató értekezlet, Munka- és balesetvédelmi oktatás, Tantestület, vizsgáztató javítóvizsgák előkészítése, Javítóvizsgák.

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV. a 2015/2016. tanévre. Összeállította: Nyitrai Menyhért Kollégiumvezető

KOLLÉGIUMI MUNKATERV. a 2015/2016. tanévre. Összeállította: Nyitrai Menyhért Kollégiumvezető Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. levélcím: 7151 Bonyhád, Pf. 20. OM: 036378 Internet: www.pseg.hu, e-mail: iskola@pseg.hu Tel: 74-451-719, 550-014,

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2011/2012-es tanév

Különös közzétételi lista 2011/2012-es tanév Különös közzétételi lista 2011/2012-es tanév 1. A nevelési/tanítási év rendje Megnevezés Esemény Felelős A tanév rendje Tanítás nélküli ok Szünetek 2011. 2012. A SZ O N D J F M Á M J J Első tanítási nap

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM 2015 2016. tanévi munkaterve Elfogadta: a nevelőtestület Pécsett, 2015. szeptember 30. (Dr. Barna Viktor, igazgató) 1 1. A tanévi munkaprogram előkészítésének rendje (időpontok,

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. E-napló. Tanmenetek. Munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tűzvédelmi riadó 2015.09.29. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája. MUNKATERV a 2015/2016. tanév

Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája. MUNKATERV a 2015/2016. tanév Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája MUNKATERV a 2015/2016. tanév Szentes, 2015. szeptember 15. Készítette: Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A tanév helyi rendje... 3 III. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium. ÖKO-iskolai munkaterv 2015/2016

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium. ÖKO-iskolai munkaterv 2015/2016 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium (1239, Budapest, Podhorszky utca 51-55.) ÖKO-iskolai munkaterv 2015/2016 Az ökoiskolai munkacsoport tagjai: Gazdig Róbert - földrajz-rajz szakos tanár, az ökoiskolai

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

Szám: 2267/2005. Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. november 9-i ülésére

Szám: 2267/2005. Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. november 9-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 2267/2005. Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. november 9-i

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek az eddiginél különbbé nevelhetők, hogy az eddiginél többre taníthatók.

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési programban és az

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKATERV ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-OS TANÉV. Készítette: Klauzné Keresztes Ágota napközis munkaközösség vezető

NAPKÖZIS MUNKATERV ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-OS TANÉV. Készítette: Klauzné Keresztes Ágota napközis munkaközösség vezető NAPKÖZIS MUNKATERV ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-OS TANÉV Készítette: Klauzné Keresztes Ágota napközis munkaközösség vezető AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Kollégiumi munkaterv 2014/2015.

Kollégiumi munkaterv 2014/2015. 1 Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3. Tel/fax: 96/427-522 E-mail: titkarsag@veresp-gyor.sulinet.hu Kollégiumi munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

Az intézmény dolgozói

Az intézmény dolgozói Az intézmény dolgozói Intézményvezető: Intézményvezető helyettes: Intézményvezető helyettes: Tonka Lászlóné Illés Erika Noé Krisztina Munkaközösség vezetők Alsós munkaközösség Felsős munkaközösség Foglalkoztató

Részletesebben

A Török Flóris Általános Iskola 2013-2014-es tanév ÖKO-munkaterve

A Török Flóris Általános Iskola 2013-2014-es tanév ÖKO-munkaterve A Török Flóris Általános Iskola 2013-2014-es tanév ÖKO-munkaterve Hónap Tevékenység Résztvevők neve Felelős Határidő Várt eredmény Szeptember Papírgyűjtés kihirdetése Használt elemek gyűjtése Tisztasági

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeiknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013.

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013. GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM Szarvas, 2013. T A R T A L O M Tartalomjegyzék T A R T A L O M... 2 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 Az intézmény

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának A 2015/2016. tanév feladatai 2015/2016. tanévi munkaterve 1. Kiemelt oktatási feladatok 1.1 Az egész életen át tartó tanulás megalapozása

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

EREDMÉNYEK A 2014/2015 TANÉVBEN

EREDMÉNYEK A 2014/2015 TANÉVBEN EREDMÉNYEK A 2014/2015 TANÉVBEN Tanulmányi munka Verseny neve: XL. Országos Komplex Tanulmányi Verseny Megyei Fordulója Időpontja: 2015. 03. 31. Helyszíne: Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Cserháti tagintézménye MUNKATERVE. 2012/2013. tanév

NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Cserháti tagintézménye MUNKATERVE. 2012/2013. tanév NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Cserháti tagintézménye MUNKATERVE 2012/2013. tanév TANÁRI NÉVSOR 2012/2013. 1. Marton László tagintézmény-vezetı 2. Fullér-Kovács Krisztina tagintézményvezetı-helyettes

Részletesebben

Munkaterv 2010-2011 21

Munkaterv 2010-2011 21 Munkaterv 2010-2011 21 SZEPTEMBER Szervezési tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket Az éves munkaterv elkészítése Továbbképzési terv pontosítása Napközis csoport

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Ifjúságpolitikai Koncepciója Cselekvési terv 2012-2014. Eszközök Módszerek Forrás Határidő

Oroszlány Város Önkormányzata Ifjúságpolitikai Koncepciója Cselekvési terv 2012-2014. Eszközök Módszerek Forrás Határidő Célcsoportok szerinti feladatok A gyermek- és és ifjúságvédelmi jelzőrendszer erősítése Az ifjúsági korosztály életkörülményeinek javítására hozott korábbi önkormányzati döntések, intézkedések további

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület 2014. szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta.

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2013-14. tanév Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel

Részletesebben

RÉSZVÉTEL A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAMBAN TEHETSÉGÚTLEVÉL, DIÁKMENTOROK TESO TEHETSÉGES SOMOGY NÉHÁNY INDULÓ GONDOLAT

RÉSZVÉTEL A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAMBAN TEHETSÉGÚTLEVÉL, DIÁKMENTOROK TESO TEHETSÉGES SOMOGY NÉHÁNY INDULÓ GONDOLAT TESO TEHETSÉGES SOMOGY RÉSZVÉTEL A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAMBAN TEHETSÉGÚTLEVÉL, DIÁKMENTOROK A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács jó gyakorlatai 2015. május 12. KORMOS DÉNES Kárpát-medencei Tehetségsegítő

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Az Egri SZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011-10-25 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklet alapján TARTALOM 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához....

Részletesebben

Bonyhádi Általános Iskola Vörösmarty Mihály Tagintézménye

Bonyhádi Általános Iskola Vörösmarty Mihály Tagintézménye Bonyhádi Általános Iskola Vörösmarty Mihály Tagintézménye Környezeti Nevelési Munkacsoport/ Ökoiskola Munkaterve a 2015/2016 tanévben Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Készítette: Bonyhád, 2015.

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Munkaközösség tagjai:

Munkaközösség tagjai: Munkaközösség tagjai: Osztályok Osztályfőnökök Osztálytanító 1.a Sági Gyöngyi Porgányiné Henrich Piroska 1.b Perákné Megyes Edit Dávidovics Mária 2. Kiskóné Bődör Krisztina 3.a Martonné Kotnyek Judit Wilheim

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Különös közzétételi lista. 2015/2016. tanév

Különös közzétételi lista. 2015/2016. tanév Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév Tartalom A felvétel lehetőségei... 1 Térítési díj, tandíj mértéke... 2 Fenntartói értékelés, megállapítás:... 2 Nyitva tartás:... 2 Tanévi eseménynaptár:... 3

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető Tisztelt Képviselő-testület! A Vásártéri Óvoda vezetőjeként beszámolómban tájékoztatni kívánom

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre 1 Csak pontosan, szépen A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai: Iskolai hajókirándulás megszervezése és lebonyolítása Iskolai

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái: Az intézményben a tanulók részére az alábbi tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek:

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola

Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve 2014/2015-ös tanévre Készítette: Hodur Henrietta 1. Érvényessége: 2014.09.01. - 2015.08.31. 4. Véleményezte: Diákönkormányzat

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE FELSŐ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: Tereminé Horváth Ildikó munkaközösségvezető Nyírtelek, 2015. szeptember 06. A humán munkaközösség 2015/16-os tanévre szóló munkatervének

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve.

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve. Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve 2013/2014 tanév Készítette: Bacsó Ágnes igazgató Tartalomjegyzék: I. Éltes Mátyás

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1 A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium gimnáziumi részének MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 2

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 2 / 2 0 1 3 - A S T A N É V M U N K A T E R V E Nézd, ahogy a gondolatok szavakká válnak,

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban Augusztus 22. Alakuló értekezlet (F: Igazgató, érintettek: a tantestület minden tagja) 23. Osztályozó- és javítóvizsgák F: igazgatóhelyettesek,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag)

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag) EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA (vitaanyag) 2007-10-03 Bevezető A bevezetőben azokat a közösségi anyagokat mutatom be, melyek szabályozzák és rendezik azokat a kérdéseket, mely a sporttal

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben