INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JA 9027 Győr, Mártírok útja Módosítva: március március augusztus 29.

2 1. A FENNTARTÓ MINŐSÉGPOLITIKÁJA, A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁRA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁRA ÉS KOLLÉGIUMRA (a továbbiakban: Intézményre) vonatkozó feladatok meghatározása) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának minőségpolitikája Győr Megyei Jogú Város mintegy 130 ezres lakosú nagyváros, melynek ipara tudatos fejlesztéssel dinamikusan fejlődik, biztosítva ezzel sok ezer győri és környékbeli polgár számára a munkalehetőségeket. A lakosság életszínvonala, kulturális szokásrendszere és iskolázottsága meghaladja az országos átlagot, melyet nagy mértékben meghatároz a nyugati országhatár közelsége és lakóinak igényessége. Az európai uniós követelményeknek való minél jobb megfelelés igénye folyamatosan arra motiválja a gazdálkodó szervezeteket, államigazgatási szerveket és az intézményeket, hogy minél több helyen dolgozzák ki saját minőségpolitikájukat és minőségirányítási rendszerüket a hatékonyabb működés érdekében. A város kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, gyakori és sokoldalú mindhárom szomszédos megyével és a határon túli területekkel is kapcsolata. A városban működő felsőoktatási intézmények, a Széchenyi István Egyetem és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kara révén a képzések területén kapcsolatai még messzebbre nyúlnak. A város a megyében a legnagyobb közoktatási intézményhálózatot fenntartó önkormányzat és ezáltal szerepe meghatározó az egész régió oktatási szerkezetében. Az önkormányzat továbbra is fokozatosnak tartja Győr iskolaváros jellegének megtartását és a közoktatásnak, mint a közszolgáltatás egyik formájának folyamatos minőségi javítását, fejlesztését. Az önkormányzat kinyilvánított küldetése, hogy rendelkezésére álló valamennyi eszközzel, újabb erőforrások folyamatos feltárásával és bevonásával minőségi szolgáltatást biztosítson a közoktatás területén a város és környéke lakossága számára. Mindezt annak érdekében teszi, hogy a kisgyermekek, fiatalok és szülők az iskolarendszer keretei között minél értékesebb, hasznosabb, folyamatos megújulásra alapokat adó és versenyképes tudást szerezzenek a folyamatosan változó környezeti igényeknek megfelelően. Ezen cél érdekében Önkormányzati Minőségirányítási Programot (Ö) készített és működtet, melyben január 31-i hatálybalépéssel megállapította és az 50/2007 (III.1.) Kgy. sz. határozatával felülvizsgálta és jóváhagyta a közoktatási rendszer egészére, illetve az egyes intézménytípusokra és intézményekre vonatkozó minőségi célokat, valamint szabályozta azon irányítási folyamatokat, amelyeket a közoktatási intézményrendszer minőségi működtetése szempontjából meghatározónak tekint. A 2

3 Minőségirányítási Program célja a közoktatás-irányítással kapcsolatos sokszínű és egymástól eltérő elvárások legmagasabb színvonalú kielégítése, a közoktatás-irányítási feladatok folyamatok külső és belső vevői elégedettséget kiváltó, költségtakarékos megszervezése. Az Önkormányzati Minőségirányítási Program végrehajtása során az Önkormányzat közoktatás-irányításáért felelős szervezeti egysége a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az MSZ EN ISO 9001:2001. szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerben foglaltakat alkalmazza, valamint a közoktatási rendszert szabályozó belső és külső dokumentumokra is épít A vonatkozó feladatok meghatározása Az Önkormányzat vonatkozó programja (Ö) tételesen rögzítette intézménytípusonként az elvárásait, amelyek az Intézményre nézve az alábbiak: Szakközépiskolai vonatkozásban A változásokra gyorsan reagáló, könnyen konvertálható, tudásigényes általános képzés biztosítása, amely alapul szolgálhat az életen át tartó tanulás folyamatának. Az érettségiző tanulók esetében emelkedjen a középszintű nyelvvizsgát eredménnyel teljesítők száma. Javuljon a tanulók eredményessége az Országos kompetenciamérésben. Emelni szükséges azon tanulók számát, akik a középiskolai tanulmányaik alatt informatikai lehetőség szerint elsősorban ECDL végzettséget szereznek. A tanulók középiskolai tanulmányaik alatt B kategóriás autóvezetői jogosítványt szerezzenek. Emelkedjen az OKTV és az OSZTV versenyeken résztvevők száma. Szakképző iskolai vonatkozásban Az Intézmény adjon széleskörű kimeneti kínálatot az érettségizett tanulók számára a piacképes szaktudás megszerzésére. Biztosítsa a modulrendszerben történő szakmai oktatást, amely lehetővé teszi a másodszakma rövidebb idő alatti eredményes elsajátítását. A évfolyamra épülő szakmai képzésben nem emelkedhet a lemorzsolódás aránya. Javítani kell a tanulók olvasási-szövegértési és a matematikai-logikai képességeit. Lehetőség szerint biztosítani kell a speciális felzárkóztató foglalkozások szervezését. A szakmai képzés rugalmasan kövesse a munkaerő-piaci változásokat, és alkalmazkodjon a felhasználói igényekhez a képzés profiljának alakításában. Az Intézmény az Önkormányzat támogatása alapján alakítson ki ösztöndíjrendszert a hiányszakmákra képzés népszerűsítése valamint a második szakma megszerzése érdekében. 3

4 Kollégiumi vonatkozásban Az Intézmény kollégiumának leterheltsége összhangban kell, hogy álljon a jogszabályokban megfogalmazott lakhatási, tanulási és szabadidős feltételekkel. A kollégium fordítson figyelmet a kollégista diákok komfortérzetének javítására, korszerű a modern kor igényeinek megfelelő eszközök, berendezések beszerzésére. A kollégista diákok kapjanak segítséget iskolai munkájukhoz a felzárkóztató és tehetséggondozó kollégiumi foglalkozásokon. Szolgálják a szabadidő hasznos eltöltését a speciális ismereteket adó, készség és képességfejlesztő szakkörök, érdeklődési körök. A felnőttoktatás és felnőttképzés vonatkozásában Az Intézmény továbbra is segítse a speciális élethelyzetben lévő iskolahasználókat a magasabb általános és szakmai műveltség megszerzésében. A felnőttképzés vállaljon szerepet a munkaerő-piaci igények rugalmas kielégítésében a munkanélküliség csökkentésében. Az indítandó képzési, átképzési formák tekintetében hatékonyan együtt kell működni Győr- Moson- Sopron Megyei Munkaügyi Központtal, a kamarákkal és az érintett vállalatokkal. Az igényeknek megfelelően szükséges kidolgozni a felnőttképzés új formáit és szervezeti kereteit. Fogadóképesnek kell lenni az Önkormányzat támogatására a második, illetve újabb szakmai képzettség (kiemelten a hiányszakmák) megszerzése érdekében az iskolarendszeren kívüli képzési formákban Az Intézmény specialitásai Oktatás típusa Szakterület Szakmacsoport Szakma megnevezése Szakközép Műszaki Közlekedési Autószerelő Autóelektronikai műszerész Gépészeti Közlekedésgépész technikus Gépésztechnikus Gépgyártás-technológus Automatizálási technikus (gépészeti és gyártósori Épületgépészeti technikus Elektronikaelektrotechnikai Mechatronikai műszerész Szakiskola Műszaki Közlekedési Karosszérialakatos Gépészeti Járműfényező Gépi forgácsoló Kovács Hegesztő 4

5 Felnőttoktatás és felnőttképzés Műszaki Könnyűipari Géplakatos Szerkezetlakatos Öntő Gázvezeték- és Vízvezeték- és központifűtés-szerelő Szellőző- és klímaberendezés-szerelő Autógyártó Szerszámkészítő Kötő NC-CNC forgácsoló Kovács Hőkezelő Fenntartói elvárások az Intézménnyel szemben A január 31-én hatályba lépett és az 50/2007 (III.1.) Kgy. sz. határozattal megújított és jóváhagyott közoktatási intézményekre vonatkozó Önkormányzati Minőségirányítási Program 1. számú melléklete tételesen az alábbi tőlfolyamatosan érvényes elvárásokat rögzíti: Erősödjön az iskola közlekedés-gépész, s az igények függvényében a textilipari szakirányú szakmai képzése, A képzés szerkezetében alkalmazkodjon a munkaerő-piaci igényekhez. Törekedni kell a férőhely kapacitás maximális kihasználására, csökkenjen a lemorzsolódás mértéke, a javítóvizsgára, az évismétlésre utasított tanulók száma. Csökkenjen az igazolatlan hiányzások száma Az Önkormányzat által mért teljesítménymutatók Tanulmányi lemaradások csökkentése Egyéni felzárkóztatások növelése Továbbtanulási adatok, mutatók Szakképzett fiatalok elhelyezkedése szakmájukban Érettségi- és szakvizsga eredmények Második szakmát szerzett tanulók száma A hazai és nemzetközi versenyeken elért eredmények Az Országos Kompetenciamérésben elért eredmények Elégedettségi mutatók 5

6 2. MINŐSÉGPOLITIKA Intézményünk április 30-tól tanúsított (1. számú melléklet) MSZ EN ISO 9001:2001. szerinti rendszert működtet, amelyben megfogalmazott minőségpolitikánk (jelen program 2. számú melléklete) és természetesen működésünk - teljesíti az önkormányzati elvárásokat. Ezen program továbbfejlesztése érdekében 2006-ban csatlakoztunk az országos Szakiskolai Fejlesztési Program II.-höz. (SZFP II.) Az Intézmény nevelési-oktatási iránya, programja, arculata, jellege Az intézményt 1950-ben a Nehézipari Minisztérium alapította. Felügyeleti szerve a Munkaerő Tartalékok Hivatala volt ben a MüM 400. sz. Szakmunkásképző Intézet néven vált ismertté. Később megindult a szakközépiskolai képzés is. Az iskola 1992-ben felvette az ismert győri 1848-as forradalmár Lukács Sándor nevét től iskolánk Lukács Sándor Szakképző Iskola néven szerepelt a régió oktatási intézményeinek palettáján. Az elismert fejlesztések eredményeként áprilisától az Intézmény a tényleges képzési struktúrájának megfelelően a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakközépiskola, Szakképző Iskola és Kollégium nevet viseli és mint az AUDI Hungária Motor Kft. Partneriskolájaként működik. Az iskola Északnyugat-Dunántúl egyik legjelentősebb szakképző intézménye. Képzési struktúrájában szakképzés, szakközépiskolai képzés, technikusképzés és felnőttoktatás, felnőttképzés egyaránt szerepel. A képzés műszaki szakterületen, több szakirányon: folyik: közlekedési, gépészeti, elektronika-elektrotechnikai és könnyűipari szakmákat oktatunk, speciális gázipari, pneumatikai-hidraulikai képzéseket is biztosítunk. A 2000/2001-es tanévtől levelező oktatás is szerepel képzési kínálatunkban először épületgépészeti technikus szakon, majd 2003/2004 tanévtől gépgyártás technológus, mechatronikai technikus szakirányokon is. Iskolánk akkreditált felnőttképzési intézmény is, a 2003/2004 tanévtől felnőttképzési tagozatunk is működik. Az Intézmény oktatási és a kollégium tevékenységét közös igazgatású intézményként, szakmailag egységes szervezet keretében végzi. Az Intézmény Győr város keleti részén egy m 2 -es területen fekszik. Az intézet iskola-kollégium-ebédlő-tanműhely épületegyüttesből és két különálló tanműhelyi részből áll. A beépített terület 9094 m között 29 fejlesztési témát indítottunk, amelyből 26-ot már sikeresen befejeztünk. A fejlesztések révén a tanműhely partnereink segítségével - jelentősen átalakult. Regionális szakmai oktató központok kialakítása történt az autógyártás (AUDI Járműgyártó Tanműhely) a forgácsolás (AUDI CNC Tanműhely) 6

7 az autószerelés autóvillamosság, karosszéria javítás (Peugeot Oktató Központ) a fényezés-festés (Standox Oktató Központ) az épületgépészet (Junkers Oktató Központ) terén, amely fejlesztési munkát tovább folytatjuk. Az intézetet ben építették. Nem műemlék, de karbantartott, jellegzetes "szocreál" stílusú védett épület, elöregedett fűtési rendszerrel és nyílászárókkal Az Intézmény nevelési elvei, küldetése Nevelő-oktató munkánk célja az, hogy a tanulókkal megismertessük és elfogadtassuk az általános emberi értékeket, biztosítsuk számukra a színvonalas oktatást, az általános műveltség megszerzésének lehetőségét, a korszerű és alkalmazható szakelméleti és gyakorlati ismereteket. A szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek átadásával, helyes viselkedésminták bemutatásával, személyes példamutatással, társadalmi ismeretek oktatásával fel kell készítenünk tanulóinkat a társadalomba való beilleszkedésre, a továbbtanulásra, az eredményes munkavégzésre. Nevelési tevékenységünk akkor eredményes, ha a társadalom és az egyén számára is hasznos értékeket teremt. Az intézményi célokat a Pedagógiai Program tartalmazza. A célok eléréshez, a szakmatanuláshoz szükséges a bemeneti kompetenciák fokozatos kialakítása, a személyre szóló fejlesztés kidolgozása. A problémamegoldó gondolkodás, vitakészség fejlesztése. A tantervi minimumkövetelmények teljesítése, ezáltal a lemorzsolódás csökkentése. Alakuljon ki a tanulókban a tudás megszerzésének igénye. Legyenek képesek másokkal együttműködve egy közös cél érdekében dolgozni, ismerjék az eredményes csoportmunka feltételeit. Alakuljon ki a saját személyiség kibontakoztatásának igénye. Ismerjék meg a kulturált viselkedéshez, a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat. Alakuljon ki bennük a kötelességtudat, a mások iránti felelősségvállalás igénye. Tartsák fontosnak a családi, közösségi, társadalmi kapcsolatokat. Az általános emberi és nemzeti értékek elfogadtatása és átadása. Az állampolgári felelősségtudat, segítőkészség, állandó intellektuális fejlődés igényének kialakítása. Óvják a közösség szellemi, kulturális és természeti értékeit. A tanulók megismertetése az egészséges életmód legfontosabb szabályaival, legyenek tisztában az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásával, a testi higiéné fontosságával. Ismerjék meg a káros szenvedélyek hatását, amelyek veszélyeztetik a szomatikus és pszichés egészségüket. 7

8 Legyenek képesek tanulóink a konfliktusok, problémák kezelésére. Legyenek képesek arra, hogy a kudarcokat feldogozzák, illetve a hibákból tanuljanak. Legyenek toleránsak másokkal szemben. A szóbeli és írásbeli kommunikációs képességek fejlesztése. Az idegen nyelvi kommunikáción segítségével más kultúrák megismerése és megértése iránti igény kialakítása A problémamegoldó, a logikus, a matematikai gondolkodás és annak alkalmazásának, a matematikai modellek használatának fejlesztése. Legyenek képesek az önállóan és csoportosban egyaránt önálló ismeretszerzésre. Ahhoz, hogy fenti céljainkat meg tudjuk valósítani, iskolánk minden tanuló számára biztosítja: a nyugodt iskolai légkört, a pedagógusok és a tanulók, valamint tanulók és tanulók közötti harmonikus emberi kapcsolatot, a pedagógusok egységes szellemű törekvését az iskolai nevelésioktatási célok megvalósítása érdekében, a tehetséggondozást, felzárkóztatást Az intézmény jellemző nevelési-oktatási módszerei Az iskolai nevelő-oktató munka feladata, hogy a felsorolt célok elérését segítse, illetve lehetőség szerint kiküszöbölje az azokkal ellentétes hatásokat. Ezt a feladatot a pedagógusok a tanítási órákon, illetve a tanórán kívüli tevékenységek keretén belül oldják meg. A nevelési célok megvalósítását különböző módszerek segítik. Egyrészt a pedagógus közvetlenül, azaz a tanulóval való személyes kapcsolat során fejtheti ki nevelő tevékenységét. Ennek során személyes példamutatással, következetes és korrekt követelményrendszerrel, rendszeres ellenőrzéssel, segítségnyújtással, ösztönzéssel érheti el célját. Ezen túlmenően, közvetett módon, a tanulói közösségek munkájának irányítása révén is fejthet ki nevelő hatást. Ide tartozik például az Intézményben az iskolai hagyományok ápolása, vagy a tanulói rendezvényeken való részvétel (bálokon, klubdélutánokon, sportversenyeken, stb.). Nevelő-oktató munkánk eredményesnek tekinthető, ha végzős tanulóink a felsorolt elvárásoknak eleget tesznek. A felhasználók részéről megfogalmazódik az elvárás, hogy a végzett szakemberek a gyakorlatban hasznosítható tudás mellett többek között nyitott személyiséggel, alkalmazkodó- képességgel, megfelelő önismerettel, rendelkezzenek. Az Intézménynek a pozitív személyiségjegyek kialakítását előtérbe kell helyezne. Ezen elvek megvalósításához szükséges feladatok: 8

9 A tanulók értelmi nevelése: az értelmi képességek, valamint az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A tanulók erkölcsi nevelése: az alapvető erkölcsi értékek bemutatása és elfogadtatása. A tanulók közösségi nevelése: az emberi együttélés szabályainak megismertetése, a család fontosságának és szerepének hangsúlyozása, az együttműködési készség kialakítása, alkalmazkodó-képesség fejlesztése. A munkára nevelés: a munka önmegvalósító szerepének bemutatása, a végzett munka fontosságának és társadalmi hasznosságának tudatosítása. Akarati nevelés: a kitartás, a céltudatosság, a szorgalom, az elkötelezettség kialakítása. Testi nevelés: az iskolánkban oktatott szakmák gyakorlása megkövetel bizonyos fizikai erőt, állóképességet. Fontos a testmozgás iránt igény kifejlesztése. Az iskola a testnevelési órákon kívül a diáksportkörök segítségével kínál külön testedzési lehetőséget, illetve támogatja a más sportegyesületben sportoló diákokat. Érzelmi nevelés: a tanulók önmagukra és a környezetre irányuló érzelmeinek helyes irányba terelése, önmaguk megismerése. Nemzeti nevelés: a szülőföld iránti érzelmi kapcsolat kialakítása, nemzeti jelképeink megismerése, a hagyományok és a kulturális örökség ápolása, a hazaszeretet érzésének felerősítése. Állampolgári nevelés: az állampolgári kötelességek és jogok megismertetése, az állami szervek működésének bemutatása, a közéletben való részvétel fontosságának hangsúlyozása. Tanulóink sikeres elhelyezkedésének esélyét javítja, illetve munkahelyi kedvezőbb megítélésüket segíti, ha képesek arra, hogy a közösségben helyüket megtalálva aktív tagjai legyenek annak. Az úgynevezett team-munkára való képességet és hajlandóságot ma már minden komolyabb munkaadó alapkövetelménynek tartja. Tanulóink e területre való felkészítését többféle módon oldjuk meg. Egyrészt elősegítjük, illetve kezdeményezzük a különféle tanulói közösségek kialakulását. Másrészt a tanórai feladatok és a gyakorlati munkák egy részét úgy kell megszervezni, hogy ezek alkalmasak legyenek a kooperatív együttműködéssel való feldolgozásra, megoldásra, és lehetőséget adjanak a teammunka megismerésére és gyakorlására. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók problémáinak megoldásában az osztályfőnökön kívül az iskolai szociálpedagógus is tevékenyen részt vesz. Az Intézményben folyó tehetséggondozó, képesség-kibontakoztató munka eredményeit az országos közismereti tanulmányi, szakmai, kulturális és sport- 9

10 versenyeken évről-évre elért sikerek jelzik. A tanulók felkészítésének részét képezi a helyes tanulási módszerek elsajátíttatása. Felkészítés közismereti tanulmányi versenyekre. Felkészítés szakmai versenyekre. Felkészítés egyéb, tanulóknak hirdetett (kulturális, sport) versenyekre. Felkészítés felvételi vizsgára. Szakkörök (CNC, számítástechnika, német, helyismereti, helytörténeti, barkács, képzőművész, bélyeggyűjtő). Egyéni öntevékeny könyvtárhasználat lehetősége. Egyéni öntevékeny tornaterem, kondicionálóterem használat. Egyéni öntevékeny sportpálya használat lehetősége. Korrepetálások (állandó, illetve igény szerinti rendszerben). Színház-, mozi-, múzeum- és kiállítás látogatás. Tanulmányi kirándulás. Iskolai sportkörök (atlétika, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, tájfutás, természetjárás, asztalitenisz sportágakban). Tömegsportra épülő iskolai diákolimpia versenysorozat (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz, atlétika sportágakban). Az önképzések, szakkörök az érdeklődési köröknek megfelelő elfoglaltságok széles skáláját tudjuk nyújtani tanulóink számára: A gyermek- és ifjúságvédelmi munkával megbízott pedagógus az iskolai védőnővel együtt az osztályfőnökök, szakoktatók és nevelők segítségével kap képet arról, hogy kik a hátrányos és veszélyeztetett helyzetűnek tekinthető tanulók. A velük történő foglalkozás lényege: A hátrányos helyzet, potenciális veszélyeztetettség feltárása. Az ebből adódó problémák megelőzése. Szükség esetén külső szakemberek (nevelési tanácsadó, gyámhatóság) bevonása. Az Intézmény tanulói közül vannak tanulási nehézségekkel küzdő, tanulási kudarcnak kitett, hátrányos helyzetű gyerekek. A pedagógusok feladata a hátrányok okainak felderítése és a tanuló felzárkóztatása. Ezt a munkát részben a tanulási időben, részben a kötelező tanulási időn túl végezzük (osztályfőnöki óra, tanóra, korrepetálás). 10

11 A kilencedik évfolyamon tanévkezdéskor felmérjük, hogy az egyes osztályokból mely tanulók küzdenek tanulási kudarccal. Ezeknek a tanulóknak módszereket és eszközöket ajánlunk, amelyek segítik őket a problémák megoldásában. Az egyes tantárgyak első néhány óráján, valamint az osztályfőnöki órákon a legcélravezetőbb tanulási módszerekkel foglakoznak a tanulók. Az ennek ellenére lemaradók, vagy nagy hátránnyal indulók felzárkóztató oktatáson vesznek részt. Azt, hogy melyik tanuló milyen felkészültséggel érkezik az iskolába, szeptember elején szintén felmérjük. Ekkor döntünk a felzárkóztatás szükségességéről, illetve számítástechnikából, valamint idegen nyelvekből ez alapján soroljuk úgynevezett nívócsoportokba a tanulókat. A képzés célja, hogy a tanulók hiányos közismereti tudását megfelelő szintre hozzuk, és szakmai alapozó tárgyakkal előkészítsük őket a szakképzésre. A felzárkóztató képzés átfogó technikai, technológiai, környezetvédelmi és szakmai gyakorlati alapismereteket is nyújt számukra a közismereti képzés mellett. A hátrányos helyzetű tanulók ezzel komoly esélyt kapnak szakképzettség megszerzésére. A 9. évfolyamon a tanévkezdés első hetében minden osztályban bemeneti kompetenciamérés történik, amelyet az év végi eredménymérés (fejlődés) bázisadatának tekintünk (osztályonként). A 10. évfolyamon történik az országos szintű felmérés. A szociális hátrányok csökkentésére csak korlátozott lehetőségeink vannak. A rászoruló tanulók számára kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. Minden tanulónk számára adott az iskolai menzán a kedvezményes étkezés lehetősége RENDSZER Az Intézmény nevelőtestülete augusztus 29-én hozott döntését az MSZ EN ISO 9001:2001szerinti minőségirányítási rendszer (MIR) bevezetéséről, amelyet a TÜV-Bayern április 30-án, majd április 30-án újólag sikeresen tanúsított. Ekkor elfogadásra került és 2005-ben csekély mértékben, (az önkormányzati elvárásokra is tekintettel) változott - az Intézet minőségpolitikája (2. sz. melléklet), amely dokumentált nyilatkozat megtalálható az Intézmény minden fontosabb helyén, így minden munkavállaló és partner megismerheti. Kiadásra került a Minőségirányítási Kézikönyv (MKK) és 40 az ISO szabvány által előírt formátumú - utasításban rögzítettük, dokumentáltuk eljárásainkat, amit az Eljárások Kézikönyve (EKK) tartalmaz Az Intézmény számítógépes hálózatán ez minden munkatársunk számára elérhető, olvasható. Ezek értelemszerűen részei a jelen szabályozásnak is A minőségpolitika A megvalósulás szintjén tartalmazza a fenntartói elvásásokat is az Intézet minőségpolitikája (MKK 3. oldal jelen szabályozás 2. sz. melléklete), amely a hagyományosan bevált pedagógiai elvek széleskörű szem előtt tartásával 11

12 a gyakorláson keresztüli értékközvetítést, a jó minőségű munkavégzés megbecsülését, a környezeti elvárásoknak való megfelelést, a korszerű technikai ismeretek átadását, a szakmai nyitottságot, az újdonságok iránti fogékonyságot, általánosságban műveltséget és tájékozottságot az önpróbálás lehetőségét, a korrekt megítélés igényét a kompetenciák állandó fejlesztésének igényét fogalmazza meg elvárásként a tanárok, szakoktatók, diákok felé. Az iskola nyitott a környezeti elvárások, az oktatáspolitikai és fenntartói változások előtt, ezért már a minőségirányítási rendszer működtetésének első évében, a 2003/2004. tanévben: erősítette a közlekedésgépész szakirányú képzést az autógyártó szakma indításával, OKJ-s oktatástematika összeállításával, a felnőttképzési igény növekedése hatására önálló tagozatot hozott létre, amelyet már án akkreditáltatott és azóta sikeresen fenntartott, megteremtette a mechatronikai képzés indításának feltételeit, amelyet komoly ráfordításokkal fejleszt, a számjegyvezérlésű forgácsoló gépkezelők korszerűbb oktatása érdekében jelentős NC-CNC gyakorlóhely fejlesztést végez, 2005-től, elsődlegesen az AUDI igényeire alapozva megkezdte a szerszámkészítő szakma oktatását, 2006-ban a klímagépészet iránt megnőtt érdeklődés és szakemberigény kielégítésére komplex épületgépészeti laboratóriumot alakított ki. A tanulókkal szembeni követelmények terén: egységes felmérő rendszert vezetett be és tervszerű kompetenciafejlesztést folytat, növeli a tanmenetek összehangoltságát a párhuzamosságok kiiktatásával, a tananyag ésszerűsítésével, a tanári példamutatás fokozásával a tanulók személyisége, tanulmányi eredményei fejlesztésére, javítására új pedagógiai program kidolgozása folyik, az osztályfőnöki munka és a szociálpedagógiai tevékenység jobb összehangolásával több esélyt kapnak a mentálisan hátrányos helyzetű tanulók. 12

13 Az iskola minden munkavállalója részt vett a MIR rendszer oktatásain, számot adott ismereteiről és megerősítette elkötelezettségét az oktatás, a tanulói képességfejlesztés eredményesebbé tétele vonatkozásában, a pontosabb, dokumentált munkavégzés terén, a folyamatos fejlesztés és önképzés vállalásában, a kitartó és fegyelmezett, összehangolt oktatásban, a humánus, tanulóközpontú oktatás következetességében A vezetés elkötelezettsége Az Intézmény vezetése azért deklarálta és tette mindenütt olvashatóvá a közösen elfogadott minőségpolitikát, mert az ISO rendszerben - folyamatosan gondoskodik a MIR rendszer átvizsgálásáról, amelyet az EU102 sz. Eljárás utasításban rögzített, - megköveteli az EU106 sz. utasítás szerinti minőségügyi tervezést és továbbképzést (EU222), - további eljárások kialakításával biztosítja az elérhető legmegfelelőbb körülményeket (EU323, EU331, EU342, EU374), - a nem megfelelő események, eredmények, termékek helyesbítésére megelőző és helyesbítő rendszereket működtet (EU361, EU373, EU421, EU425, EU426), - folytonos minimum 10-fős - auditori rendszert működtet (EU423), amely során a működést ellenőrzők jelentéseit rendszeresen kiértékeli (EU102) A jogszerű működés Az Intézmény tevékenységében előtérbe került az előírásoknak való jobb megfelelőség is, ezért az ISO rendszerben: elérhetővé tettük a magyar jogtár használatát az iskola belső számítógépes hálózatán, a használatos szabványok és elérhetőségük a számítógépes rendszer része szabályzataink frissítése, aktualizálása folyamatos, a mindenkor hatályos utasítások számítógépen a MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS Szabályzatok könyvtárában elérhetők, a MIR rendszer bevezetése során tucatnyi új szabályzat is készült, amelyeket az eljárás utasításokkal együtt oktattunk és vezettünk be, az oktatásokat évente ismételjük és teszt formájában merjük az eredményességet. A működést folyamatosan ellenőrző auditorok az átvizsgálás során nemcsak a MIR szabályzatok teljesítését, hanem valamennyi előírás akár egy fenntartói levélkötelezettségének teljesítettségét vizsgálják. 13

14 A külső ellenőrzések megállapításaira teendő intézkedéseket a vezetés Intézkedési Tervekben (T1021) rögzíti és a teljesítést folyamatosan nyomon követi A tervezés Az Intézmény a fenntartói tervezési előírások szem előtt tartásával rögzítette sokoldalú tervezési feladatait. Az éves rendszer elégedettség vizsgálatok (EU321) megtartásával és a MIR statisztikai rendszerével (EU426) maga is gondoskodik a legmegbízhatóbb tervezési adatok összeállításról. Az egyes tevékenységek távlati és operatív tervezési feladatait önálló utasítások rögzítik: - - az EU101 a Távlati Tervezés munkáját foglalja össze, - - az EU102 az Eljárás Utasítások fejlesztési feladatait és módját rögzíti, - - az EU 106 a Tevékenységek minőségtervezése során a kompetenciafejlesztéshez önálló tervet készít - - az EU211 a Gazdasági erőforrások tervezését írja le - - az EU221 a munkaerő tervezését, kiválasztását határozza meg, - - az EU224 az éves oktatási munka tervét tartalmazza tanmenet szintig, - - az EU231 a kiszolgáló folyamatok a fenntartás és a karbantartás tervezési feladatait is tartalmazza, - - az EU331 a helyi képzési kínálat tervezését szabja meg, - az EU343 és EU344 a szakmai gyakorlat kialakításával összefüggő tervezési és végrehajtási tennivalók előírásait tartalmazza, - - az EU372 a fémipari termékek az EU373 a gépjármű javítás vállalási és termelés ütemezési előírásairól intézkedik, - - az EU423 a folyamatos ellenőrzés programozását és eljárásait írja le, Ezek középtávú, rövidtávú és promt-tervek, adott esetben napi programok készítésének módszereit és a tervek megvalósulásának figyelemmel kísérését tartalmazzák. A komplex tervezési program az alábbi feladatok megoldását jelenti: Éves szinten ismétlődő feladatként: az éves munkarend meghatározását az osztályok, tanfolyamok és létszámok kialakítását, a tantárgyfelosztást, az órarendek kialakítását, a modulrendszerű oktatás programjainak kidolgozása, az SZFP II. program feladatainak ütemezése, az oktatói, szakoktatói, személyre szabott feladatok kiadását, a teremrendek, műhelybeosztás meghatározását, a szakmai gyakorlati helyek tanulóellátását, 14

15 a tankönyvellátást, a taneszközök biztosítását, anyagok, szerszámok beszerzését, a tanulók és oktatók munkaruha ellátását, az egészségfejlesztési program kialakítását, a mentálhigiénés teendők tervezését, a drog és bűnmegelőzési feladatok meghatározását, a tanári ügyeleti rendszer megszervezését, az értekezletek ütemtervének összeállítását, a szakmai munkaközösségek munkatervének és továbbképzési programjának kialakítását és jóváhagyását, a minőségterv(-ek) elkészítését a kompetenciák fejlesztésének szolgálatában, a pótvizsga, szakmai vizsgák és az érettségi vizsgák szervezését, a pályázatfigyelési és elkészítési munkacsoportok és részhatáridők kijelölését, a számítástechnikai eszköz- és rendszerfejlesztést, a könyvtári állományok (könyv, videó, CD) fejlesztését, a napi takarítási és karbantartási munkák biztosítását, programozását, a felújítási (építési és beszerzési) program kidolgozását, az iskolai tanulmányi versenyek megszervezését, az auditálási program összeállítását, Nyílt nap szervezését, Lukács napok programjának előkészítését, az iskolai sportversenyek rendszerének kialakítását, az arculatfejlesztési (számítógépes honlap aktualizálás, bizonylatok, feliratok tervezése stb.) feladatok ütemezését, partner látogatási program összeállítását, az iskolai testületek (DÖK, SZMK, KÖTA, szakszervezet, Lukács Alapítvány, KLASZTEREK, Szakmai Tanácsadó Testület, stb.) üléseinek tervezését, a beszállítók minősítésének határidőzését, az oktatói minősítések elkészítésének ütemezését, járműjavítási bevételi terv és fémipari megrendelések teljesítésének költség és bevételi tervét, dokumentációs és statisztikai mérések rendszerének újradefiniálását, Középtávon (2-4 év) tervezett feladatok az iskola épületegyüttesének folyamatos felújítása, a tanműhely fejlesztése a szakmai előkészítő gyakorlatok széles skálájának biztosítására és a speciális szakmai képzés igényeinek megfelelően, 15

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben...

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...3 A./NEVELÉSI PROGRAM...7 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...7 II. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...9 III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2014. augusztus 22. Szerkesztette:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 2.1 Értékrend, alapelvek... 10 2.2 Célrendszer... 11 2.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A SÁGHY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM,

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató . BEVEZETŐ.. Történeti előzmények Biztató Őrizd álmaidat, mert azokkal jutsz előre, írd őket az ég levelére, vésd az iszonyú kőbe, de meg ne add magad! jöjjenek esések, ellenérvek, csak tovább, tovább,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4.

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: 100 536 OKÉV: 01-0698-04 AL-2007 alapítva: 1998....semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben