A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE"

Átírás

1 A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

2 KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás alkalmazása a közismereti és a műszaki tantárgyak oktatásában 2. A digitális tananyagok és az interaktív táblák minél nagyobb arányú alkalmazása az oktatásban 3. Hatékony beiskolázás elérése, az iskola felvételi eljárásának újragondolása 4. Az iskolai tanulmányi átlag javítása, a bukások számának csökkentése 5. A kétszintű érettségi vizsgára való eredményes felkészítés, az emelt szinten vizsgázók arányának növelése 6. Országos tanulmányi versenyekre való eredményes felkészítés 7. Megemlékezések, ünnepségek színvonalas lebonyolítása 8. Az igazolatlan tanulói mulasztások csökkentése, a késések számának csökkentése 9. Prevenciós feladatok hatékony ellátása a gyermek és ifjúságvédelem területén 10. Eredményes felkészítés és részvétel a tanulmányi és sport versenyeken 11. A minőségbiztosítási, teljesítményértékelési szabályoknak való megfelelés 12. Hatékony együttműködés az iskola közvetlen és közvetett partnereivel A 2012/2013 TANÉV MUNKATERVE 2

3 LEGFONTOSABB OPERATÍV FELADATOK 1. Szakképző évfolyamok tanulóinak beiratkozása - Időpont: augusztus Felelősök: Zelei János oktatási igazgatóhelyettes, érintett osztályfőnökök 2. Javító és osztályozó vizsgák lebonyolítása - Időpont: augusztus 27. vizsgáztató tanárok, vizsgabizottság, érintett osztályfőnökök 3. Intézményvezető-helyettesi pályázattal összefüggő véleményező tantestületi értekezlet - Időpont: augusztus 29. 9:00 - Felelős: Buczóné Venczel Mónika közalkalmazotti tanács elnöke, 4. Tanévnyitó értekezlet - Időpont: augusztus 30. 9:00 óra - Felelős: Köröskényiné Juhász Anikó helyettes intézményvezető 5. Tanévnyitó ünnepség - Időpont: szeptember 02. 8:00 óra - Felelős: Köröskényiné Juhász Anikó helyettes intézményvezető Csorbáné Kurucz Mária Humán munkaközösség-vezető 6. Tanórán kívüli foglalkozások, felzárkóztatások, tehetséggondozások, szakkörök beindítása - Időpont: szeptember 2. - Felelős: Zelei János oktatási igazgatóhelyettes 7. Intézményvezető-helyettesi pályázattal összefüggő nevelőtestületi és alkalmazotti értekezlet - Időpont: szeptember 2. 13:00 és 14:00 - Felelős: Buczóné Venczel Mónika közalkalmazotti tanács elnöke, 8. Tankönyvek kiosztása - Időpont: szeptember Felelős: Szalanicsné Tanyik Mariann könyvtáros 9. Őszi érettségi vizsgára való jelentkeztetés - Időpont: szeptember 05. A 2013/2014 TANÉV MUNKATERVE 3

4 - Felelős: Zelei János oktatási igazgatóhelyettes 10. Hulladékért virágot akcióban való aktív részvétel - Időpont: szeptember 17-től. - Felelős: Gégény Gyuláné műszaki igazgatóhelyettes 11. Tanmenetek elkészítése - Időpont: szeptember 12. Gégény Gyuláné műszaki igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 12. Verébavató - Időpont: szeptember 20. (péntek) 13:30 óra - Felelős: Sebestyén Tímea DÖK-patronáló tanár, 9. évfolyamos osztályfőnökök 13. A 9. évfolyamosok és az érettségiző osztályok szülői értekezlete Tájékoztatás a pedagógiai programunkról és a helyi tantervünk tartalmáról, a szakmai képzésünk tartalmáról, a szakképzésben bekövetkezett és várható változásokról, az ehhez kapcsolódó iskolai változtatásokról, ECDL vizsgalehetőségről. - Időpont: szeptember 20. (péntek) 15:00 óra 9. évfolyamos osztályfőnökök, 12.B, 12.C, 13.A osztályfőnökök 14. OKTV versenyekre való jelentkezés - Időpont: szeptember 27.(rögzítési határidő) munkaközösség-vezetők 15. Arany Dániel matematika versenyre történő jelentkezés - Időpont: október Köröskényiné Juhász Anikó Természettudományi munkaközösségi vezető 16. Felvételi tájékoztató kiadvány elkészítése - Időpont: október 9. (szerda) - Felelősök: műszaki igazgatóhelyettes, Szakszon Zsolt Építész munkaközösség-vezető, Vida Zoltán Tibor Környezetvédelmi vízügyi munkaközösség vezetője A 2013/2014 TANÉV MUNKATERVE 4

5 17. Iskola honlap frissítése, aktualizálása - Időpont: szeptember-október - Felelős: Greksza István rendszergazda 18. Sajátos nevelési igényű, és hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartása, gondozása, fejlesztése - Időpont: október 01-től - Felelős: oktatási igazgatóhelyettes 19. Pályaválasztási kiállításon való részvétel - Tervezett időpont: október hónapban - Helyszín: Arany János Tehetséggondozó Centrum Nyíregyháza, Tiszavasvári út - Felelős: műszaki igazgatóhelyettes, szakmai munkaközösség-vezetők 20. Iskolai ünnepség megszervezése és lebonyolítása október 23. alkalmából és Rácz István emléktábla koszorúzás - Időpont: október 22. (kedd) - Felelős: Busák Éva tanár B, 12.C. és a 13.A osztályok szalagavatója - Időpont: október 26. (szombat), 15:00 óra - Helyszín:DOTE Egészségügyi Főiskola, - Felelősök: Az érintett osztályfőnökök 22. A beiskolázási nyílt nap megszervezése - Időpont: november 8. (péntek) 9:00 óra - Felelős: Intézményvezető, műszaki igazgatóhelyettes 23. Szülői értekezlet minden évfolyamnak - Téma: aktuális problémák, információk, tájékoztatás, tanulmányi munka - Időpont: november 21. (csütörtök), január 30. (csütörtök), április 03. (csütörtök), mindhárom alkalommal: - Felelős: oktatási igazgatóhelyettes, 15:30 órától SZMK, Iskolaszék ülés 16:00 órától szülői értekezlet, 17:00-19:00 fogadó óra A 2013/2014 TANÉV MUNKATERVE 5

6 24. Karácsonyi ünnepség - Időpont: december 20. (péntek) - Felelős: Sebestyén Tímea tanár Csorbáné Kurucz Mária Humán munkaközösség-vezető 25. SZÉTV, OSZTV versenyek szervezése - Időpont: december vége, január eleje - Felelős: műszaki igazgatóhelyettes 26. Testnevelés és szabadidő sport tevékenységek szervezése, és eredményes versenyeztetés a különböző sportágakban - Időpont: a tanévben folyamatosan - Felelős: Lakatos István tanár 27. Iskolai ünnepségek megemlékezések szervezése, lebonyolítása - Időpont: október 04. Megemlékezés az Aradi vértanúkról - Felelős: Busák Éva tanár - Időpont: október 21. Megemlékezés Krúdy Gyula születésnapjáról - Felelős: Franczelné Bús Annamária tanár - Időpont: február 25. A kommunizmus áldozatainak emléknapja - Felelős: Leskovicsné Farkas Mónika - Időpont: április 11. Megemlékezés a költészet napjáról - Felelős: magyar nyelv és irodalom szakos tanárok - Időpont: április 15. A Holocaust áldozatainak emléknapja - Felelős: Buczóné Venczel Mónika - Időpont: június 04. A Trianoni békeszerződés emléknapja, a Nemzeti összetartozás napja - Felelős: Buczóné Venczel Mónika tanár 28. Az I. félév értékelése - Időpont: január 24. (péntek), 8:00 óra - Felelős: intézményvezető, oktatási igazgatóhelyettes műszaki igazgatóhelyettes 29. Felvételi eljárás lebonyolítása - Időpont: a tanév rendje szerint január Központi írásbeli felvételi vizsgák január Központi írásbeli felvételi vizsgák - pótnap február 06. Értékelő lapok megküldése A 2013/2014 TANÉV MUNKATERVE 6

7 2014. április 25. Felvételről, vagy elutasításról szóló értesítőlevelek megküldése a tanulóknak és az általános iskoláknak - Felelős: oktatási és műszaki igazgatóhelyettes, 30. Osztályozó vizsgák szervezése és lebonyolítása az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezőknek - Időpont: Jelentkezés: november 25. (hétfő) Vizsgák: február 06. (csütörtök) április 15. (kedd) - Felelős: oktatási igazgatóhelyettes 31. Március 15. iskolai ünnepség megszervezése és lebonyolítása - Időpont: március 14. (péntek) - Felelős: Leskovicsné Farkas Mónika tanár 32. Víz Világnapja és Vásárhelyi Pál emléknap - Időpont: március 21. (péntek) - Felelős: Peles Andrea 33. Diáknap - Időpont: április 16. (szerda) 8:00 óra - Helyszín: ÉVISZ iskolai épület és udvar - Felelősök: Sebestyén Tímea DÖK-patronáló tanár Lakatos István tanár 34. Megemlékezés a Föld Napjáról - Időpont: április 23. (szerda) - Felelős: Peles Andrea, Konrád Elvira 35. Ballagás - Időpont: május 02. (péntek) 10:00 óra - Felelős: Franczelné Bús Annamária tanár 36. Érettségi vizsgák szervezése és lebonyolítása - Felelős: intézményvezető, oktatási igazgatóhelyettes, - Határidő: a tanév rendje szerint előírt időpontokban 37. Szakmai tanulmányi kirándulások szervezése, lebonyolítása - Tervezett időpont: május Felelősök: osztályfőnökök 38. Szakmai vizsgák szervezése és lebonyolítása - Felelős: műszaki igazgatóhelyettes - Határidő: a tanév rendje szerint előírt időpontokban A 2013/2014 TANÉV MUNKATERVE 7

8 39. Országos kompetenciamérések lebonyolítása a 10. évfolyamon - Időpont: május 28. (szerda), 8:00 12:00 óra - Felelős: Erdősi Gábor 40. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérése az országos mérés- értékelés keretében - Időpont: április 02 - május 27.-ig folyamatosan - Felelős: Lakatos István tanár 41. Ünnepélyes tanévzáró - Időpont: június 18. (szerda), 9:00 óra - Felelős: intézményvezető, Kulin Ágnes tanár 42. A 9. évfolyamosok beiratkozása - Időpont: június 25. (szerda), 8:00 12:00 óra - Felelős: műszaki igazgatóhelyettes, 43. Tanévzáró értekezlet - Tervezett időpont: június 27. (péntek) 9:00 óra - Felelős: intézményvezető 44. Tantestületi tanulmányi kirándulás - Időpont: június 30. (hétfő) - Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek A 2013/2014 TANÉV MUNKATERVE 8

9 ZÁRADÉK Az iskola 2013/2014. tanévi teljes programját a jelen munkaprogram és a munkaközösségek vezetőinek munkaterve együttesen képezik, melyet a Nevelőtestület augusztus 30-án ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. Nyíregyháza, augusztus 30. Köröskényiné Juhász Anikó helyettes intézményvezető A 2013/2014 TANÉV MUNKATERVE 9

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014 2015-ös TANÉV MUNKATERVE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. (52) 413-758 Fax: 413-758(17) E-mail: fazekas.gimn@iskola.debrecen.hu

Részletesebben

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS 20. vasárnap 21. kedd sági értekezlet 22. szerda Javító

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-15

M U N K A T E R V 2014-15 I. A tanév rendje Vetési Albert Gimnázium, 8200 Veszprém, Kemecse u. 1. - 2014-15 M U N K A T E R V 2014-15 Alakuló, tanévet előkészítő értekezlet 2014. augusztus 25.9.00 óra Javító és osztályozó vizsgák

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

VEZETŐI MUNKATERV 2012/2013

VEZETŐI MUNKATERV 2012/2013 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. VEZETŐI MUNKATERV 2012/2013 Utolsó frissítés: 2012. szeptember 26. VEZETÉSI ALAPELVEK 1. Modern cél és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

A Páterdombi Szakképzı Iskola munkaterve a 2009/2010. tanévre

A Páterdombi Szakképzı Iskola munkaterve a 2009/2010. tanévre Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó, Idegenforgalmi Székhelyiskola István Báthory School of Commerce, Catering and Tourism Kinizsi Pál Mezıgazdasági és Élelmiszer-ipari Tagiskola Pál Kinizsi Secondary

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28.

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PROGRAMTERVE A 2014/2015. TANÉVRE OM: 037 535 A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A 2014/2015-ös tanévben a szorgalmi idő Első

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5.

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: 200957 Tel./Fax: 62/222-316, e-mail: iskola@klauzalgabor.hu honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 2014. szeptember 1. H 8.00 tanévnyitó ünnepség, első tanítási nap 5. P Őszi érettségi és OKJ vizsgára

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Munkaterv a 2014/15-es tanévre

Munkaterv a 2014/15-es tanévre Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Munkaterv a 2014/15-es tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Augusztus 21-27. K-H Gólyatábor Gregus László/Grigoreff György 21-22. Nyári szünet utáni kezdés 25. hétfő 9. 00 Alakuló értekezlet igazgató/ igh./ mk.köz. vez. 10.00 Kibővített vezetői értekezlet igazgató

Részletesebben