Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetés zárszámadása a évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása"

Átírás

1 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) * ; * /113 FAX: (06-32) Szám: 1-47 /2009. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetés zárszámadása a évi egyszerűsített beszámoló elfogadása Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete április -i ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai, Intézményvezetők 1. oldal

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv.80. -a, valamint a 249/2000.(XII. 24.) Korm rendelet 7. -a értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehatásáról szóló, a költségvetési előterjesztéshez igazodó zárszámadást kell készíteni és annak jóváhagyásáról rendeletet kell alkotni. Ezzel egyidejűleg a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatoknak a zárszámadással együtt jóvá kell hagyni a könyvvizsgálói záradékkal ellátott, egyszerűsített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredmény kimutatást. E beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük az intézmények és a hivatal szakosztályai a Városgazdálkodási Kft adatszolgáltatására, elemzéseire alapozva a város évi költségvetési beszámolóját. 1. A feladatellátás általános értékelése: Pásztó Város Önkormányzata évi költségvetését 3/2008. (II.22.) sz. rendeletével alkotta meg. Az év során a központi és helyi kezdeményezésű előirányzat módosítások 8 alkalommal tették indokolttá a rendelet módosítását. Az önkormányzat elsődleges célja az volt, hogy jelentős és állandósuló hiánya mellett működőképességét megőrizze, adósságszolgálati kiadásainak eleget tegyen, folyamatban lévő beruházásait befejezze. Hiánya lehetőleg ne haladja meg a 350 millióft-ot. Új induló beruházások előkészítése keretében kiemelt projekt volt az egészségügy struktúraváltásával összhangban az aktív fekvő betegellátást kiváltó járó beteg szolgáltatás fejlesztése, ezen belül szakrendelő fejlesztésére irányuló EU pályázat előkészítése. Ezen túlmenően szintén Eu támogatással megvalósuló kistérségek központi településeinek város rehabilitációs pályázatának előkészítése. A módosított költségvetés ezen pályázatok tervezési, előkészítési költségeire tartalmazott fedezetet. Kisebb volumenű, de a város életében fontos projektek továbbá Hunyadi út felújítása és az erdei iskola felújítás előkészítése. A város évi költségvetése az alábbiak szerint alakult: ezer Ft Megnevezés Eredeti Előirányzat Utolsó mód. Előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a a Mód.előir-hoz. Bevételek* Kiadások* * 97, , * 88,1 Hiány Hitelfelvétel * A bevételek és kiadások a függő, átfutó tételeket is tartalmazzák. Likvid hitel nettó összesített felhasználása: Hosszúlejáratú hitel felhasználása: oldal

3 A költségvetésben a lejáró hitel visszafizetését és új hitel felvételét terveztük. A pénzügyi helyzet azonban nem engedte meg a hitel visszafizetését, így a hitel folytatólagosan fennállt. A könyvelési rendszerben a felvett és visszafizetett folyószámla hitel különbségeként e Ft hitelfelvétel mutatkozik. Év végén a folyószámlahitel állomány e Ft volt. Az önkormányzat pénzügyi helyzete miatt nem volt mód arra, hogy a hitelt visszafizessük, így a tervezett visszafizetés nem realizálódott. A tárgyévi hiányt így összesen év végén e Ft folyószámlahitel és fejlesztési hitel, összesen e Ft hitel finanszírozta. A hitel lejárata előtt közbeszerzési eljárással a hitelkeretet 400 millió Ft-ra emeltük egy éves időintervallumra. Ez a hitel tényleges finanszírozást szolgál. Természetesen az év során több esetben előfordult, hogy valamely kiadást nem kellett, vagy nem lehetett teljesíteni, ugyanakkor keletkezett az intézményeknek is és az önkormányzatnak összevontan is pénzmaradványa, ami részben az áthúzódó kötelezettségek, illetve a visszafizetett normatív állami támogatás fedezetét biztosította. /a pénzmaradvány mértékére és felosztására később visszatérünk./ Mindezekből látható, hogy év végén is sikerült a város hiányát 350 millió Ft alatt tartani úgy, hogy mindenintézmény és feladat működött, és közben a város számos pályázati támogatással nyert pénz okán 2 milliárd Ft vagyonnal gyarapodhat, amennyiben a további megnyert pályázatot is sikerül terv szerint kivitelezni, és olyan feladatok valósulnak meg, amelyek nagyon fontosak a város számára. A bevételek előirányzata a módosítások során e Ft-tal, 22,2 %-kal növekedett, az előirányzati hiány e Ft-tal 3,0 %-kal növekedett. Az önkormányzat minden lehetséges racionalizálási intézkedést megtett már a korábbi években, illetve 2008-ban is. A vagyonunkat folyamatosan feléljük, a lehetséges kiegészítő állami támogatást (ÖNHIKI, ÖM. keret) igényeltünk, de a hiány csökkentésére mindössze e Ft ÖM támogatást kaptunk kétszeri igénylésre. Minden, az önkormányzat számára hozzáférhető hitelt igénybe vettünk/ működési, folyószámla hitel, munkabérhitel, fejlesztési hitel/ gyakorlatilag a hitel egy részét hitelből fizetjük vissza. Az intézmények kihasználtsága maximum körüli, esetenként az engedélyezettet meghaladó. Emiatt több esetben kellett az OKÉV-tól felmentést kérni. A város intézményeiben/ óvodában, általánosiskolában több száz, a kistérség településeiről- esetenként azon túlról is bejáró gyermekeket lát el. Az érintett önkormányzatok azonban néhány kivételtől eltekintve nem fizetnek a normatíván és a saját bevételeken túli kiadások után. A számokból, a költségvetési helyzet tényleges ismeretéből egyértelműen megállapítható a városi önkormányzat eladósodása, mert a folyamatosan növekvő feladatokhoz és költségekhez nem kapcsolódik arányos állami támogatás növekedés. A helyben képződő források pedig nem képesek pótolni a hiányt. - forgalomképes vagyon csökken (a meglévőkre nincs kereslet, vagy korlátozott és kiszámíthatatlan) - az intézményhálózat felújítására, a kötelező eszközbeszerzésekre nem jut elegendő fedezet - a városfenntartásra (út- híd karbantartás, belvízelvezetés, park és temetőfenntartás) a korábbi évek költségvetési szintjén, vagy az alatt terveztünk és használtunk fel pénzt. - a hitel (adósságállomány) jelentős, állandósul. A visszafizetésére nem képződik megfelelő fedezet. 3. oldal

4 Mindezen nehézségek ellenére a költségvetés és annak végrehajtása teljes mértékben intézményi, működési centrikus. Az intézmények és a polgármesteri hivatal létszám előirányzata, személyi kiadási előirányzata, dologi kiadási előirányzata a törvényi minimum szinten van. Ezt az ÁSZ is megállapította, sőt néhány helyen létszámhiányt tapasztalt. A törvényi kötelező személyi juttatáson kívüli személyi juttatás az intézményhálózatban gyakorlatilag nem volt. Az esedékesség időpontjában a szükséges fedezet biztosított volt, különböző hitelek és egyéb tranzakciók igénybevételével. (Az önkormányzat hitel állományát a mellékelt táblázat mutatja be.) Az adóbeszedésre fokozott hangsúlyt helyeztünk. 2.Bevételi források teljesülése Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek e Ft-os módosított előirányzata e Ft-ra teljesült, ami 104,2% -os teljesítésnek felel meg. Az intézményi működési bevételek e Ft-os módosított előirányzata e Ft-ra teljesült, ami 96,59 %. Helyi adóbevételek alakulása A 2008.évi adóbevétel e Ft, az előző évi e Ft- tal szemben, a tervteljesítés a 16 millió Ft-tal emelt előirányzathoz 105, 56 %- os az előző évi 96,3 %- kal szemben. Az adóbevételen túl befolyt e Ft talajterhelési díj, az előző évi e Ft-tal szemben ami az önkormányzat környezetvédelmi alapját illeti meg. A környezetvédelmi alap felhasználásának lehetőségeit törvény határozza meg. A talajterhelési díjat a korábban megvalósított szennyvízhálózat építésre felvett hiteltörlesztésre, és kamattörlesztésre használtuk fel közvetlenül, ezzel is csökkentve a város hiánya miatt a hitelkamatokat. Adónem évi adóbevétel alakulása e Ft Eredeti Módosított Bevétel Teljesítés % Előirányzat dec.31. eredeti módosított Építményadó ,6 Iparűzési adó ,9 105,7 Gépjárműadó ,8 107,1 Idegenforgalmi adó ,3 54,3 Pótlék Bírság Egyéb ,9 85,9 Összesen ,5 105,66 4. oldal

5 Iparűzési adó évre iparűzési adó bevételünket e Ft-ban határoztuk meg, mely adóbevételi tervet a képviselő testület e Ft-ra módosított évközben. Az adóév végére e Ft iparűzési adó folyt be, ami a tervezett adó 108,9%-a, illetve a módosított előirányzat 6%-os túlteljesítését mutatja, valamint a év végén befolyt e Ft-ot is meghaladta 1,9%- kal. Az adóalanyok száma 965 fő, minimális csökkenés következik be az előző évi vállalkozó számhoz képest évben a tervezett adóerő képesség e Ft. A évi iparűzési adó bevallások feldolgozása után készült lajstrom készítéskor az iparűzési adóerő képesség alapja lecsökkent e Ft-ra, így az adóerő képesség e Ft-ra. Ezen csökkenés miatt lemondtunk e Ft adóerőről, melynek következtében az SZJA normatíva ennek megfelelően megemelkedett év végére az iparűzési adóerő képesség alapja e Ft-ra emelkedett, így az adóerő képesség e Ft lett, melyet korrigáltunk e Ft-ra azon adóalanyok adóerejével akik 2007 évben vagy azt megelőzően megszüntették vállalkozási tevékenységüket, de erről nem adtak záró bevallást. Így az év végi korrigált adóerő e Ft-ra változott, ebből következően az önkormányzatnak e Ft befizetési kötelezettsége keletkezett az állam felé. A visszafizetési kötelezettség az évközi korrekció miatt e Ft, valamint az év végi adóerő túlteljesítése összesen e Ft. Iparűzési adó túlfizetésből 62 adóalanynak e Ft került visszautalásra. Decemberben az adóalanyok feltöltési kötelezettsége következtében e Ft folyt be. Építményadó 2008.évre e Ft bevételt terveztünk. Az adótárgyak száma 1427, ebből 1265 adózó e Ft adót fizetett be,amely a tervezett adóbevételnek 104%-a novemberben 11 db inkasszó kibocsátására került sor összesen e Ft-al, melyre e Ft folyt be. Fizetési felszólítást 36 db-ot bocsátottunk ki,melyre 578 e Ft befizetés folyt be. A törvényi szabályozás alapján 55 esetben e Ft adóelőnyhöz jutottak adóalanyaink ( üdülő kiegészítő helyiségei 175 e Ft, növénytermesztés állattartás épületei e Ft, kommunális beruházás 8 eft). Gépjárműadó 2008.évben az eredeti e Ft előirányzatot a III. negyedévben e Ft módosítottuk. A költségvetésnek utalt összeg e Ft, a módosított előirányzat 107%-a. A gépjárműadó befizetéseknél megfigyelhető, hogy az adózók tudomásul vették a gépjárművek teljesítménye után történő adóztatás bevezetését. Az előirányzat tervezésénél nem tudtuk figyelembe venni, hogy a KEK KH adatbázisában a teljesítmény adat hiánya miatt több gépjármű éves adója nem került, nem kerülhetett kivetésre, de év közben ezeket feltöltöttük, az előírt adókat a fizetésre kötelezettek teljesítették. Így sikerült a tervezetthez képest 7%-os adóbevétel növekedést realizálni. Természetesen a túlteljesítést segítette a 840 db felszólítás és az 54 db végrehajtási intézkedés, ami szintén az adóbefizetések számának növekedését eredményezte. Az év folyamán közel 3200 adóalanynak mintegy 4300 db gépjárművet tartunk nyilván. Talajterhelési díj évben összesen 875 db felhívást kaptak az adózók. 417 db bevallás érkezett, melyre e Ft folyt be novemberben elkezdődött 2006., 2007., évek felülvizsgálata. 5. oldal

6 96 db felszólítót bocsátottunk ki, melyre 39 db bevallás érkezett. Az ellenőrzés igen bonyolult, mert volt aki bevallotta az aktuális évet, de nem fizetett, volt aki fizetett, de nem adott bevallást és volt aki nem fizetett és bevallást sem adott. A felülvizsgálat 2009-ben is folytatódik. Idegenforgalmi adó évre 500 e Ft bevételt terveztünk,ennek 54%-a 13 adózótól 271 e Ft folyt be, amely elmaradt a tervtől. Az adó alapja vendégéjszaka. Ez az adónem függ legjobban az időjárás és a gazdasági helyzet negatív változásaitól. Egyéb bevétel évi egyéb bevétel előirányzat e Ft volt. A befolyt és költségvetésnek utalt összeg e Ft-ot tett ki, ami az előirányzat 86%-a. A megkeresések (aminek nagy része a rendőrségi helyszíni bírság és az önkormányzat által megelőlegezett gyermektartásdíj) száma megközelíti a 400 esetet. A behajtás érdekében tett felszólítások száma 760 db. Hátralékok alakulása 2008.év Adónem év végi hátralékok "FA" miatti hátralék Hátralék Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Pótlék, bírság Egyéb Összesen Idegen Összesen Iparűzési adó hátralékunk az év végére 5,2%-kal csökkent, mert az év folyamán 112 db fizetési felszólítás és 116 db azonnali beszedési megbírást bocsátottunk ki. Építményadó hátralék e Ft, ebből felszámolás alatt álló 4 cég tartozása e Ft ez 63%-a az összes kintlévőségnek. 6. oldal

7 A gépjárműadó dec.31-én fennálló adóhátralékának összege e Ft, ez e Ft évről, 2008-ról pedig e Ft-ból adódik össze, mely a felszámolás alatt álló cégek adótartozásaival fog csökkenni, ami e Ft-ot tesz ki. Egyéb bevételek esetében a behajtási tevékenységünk ellenére a teljes hátralék összege e Ft, ami 2007-ről e Ft, 2008-ban e Ft. Idegen bevételek 2008-ban 560 db megkeresés érkezett társhatóságoktól e Ft összegű tartozásról. A közel 900 db felszólítás ellenére csak e Ft befizetése történt meg. Az összes hátralék így e Ft, ami 2007-ről e Ft és 2008-ról e Ft. Nagy összegű hátralék a Városgazdálkodástól átadott adók módjára behajtandó szemétdíj hátralék (215 esetben közel e Ft, ebből befolyt 611 e Ft) a vizi közműtől kapott (405 e Ft), a ZAVIT-nak meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás (500 e Ft) és egy adózónál felmerülő OMMF által behajtásra átadott munkavédelmi bírság (ami e Ft) január 15-én kötött önkormányzatunk önálló bírósági végrehajtóval szerződést. Az év folyamán 56 ügy került átadásra e Ft behajtandó összegben. Az önkormányzat által meghatározott és a Polgármesteri Hivatal adóhatósága által beszedett adót az alábbi célokra használtuk fel: -az önkormányzat által működtetett intézmények normatív állami támogatáson és saját bevételen, valamint átvett pénzeszközön kívüli finanszírozására, - Városgazdálkodási, út-híd fenntartási, parkfenntartási, közvilágítási feladatokra - a korábban felvett hitelek törlesztő részleteinek és kamatának fedezésére, Az önkormányzati saját erős fejlesztési és felújítási feladatok fedezetére, illetve a pályázatos feladatok saját erejéhez Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, valamint az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei e Ft-os módosított előirányzata e Ft-ra, 38.6 % - ra teljesült A családi házas építési telkek iránt a kereslet visszaesett (bizonyára a kedvezőtlen lakásépítési támogatások miatt). Sajnos nem sikeresek a nem lakás célú, illetve használaton kívüli, jelenleg üresen álló ingatlanok értékesítésére tett kísérletek sem. A Szent Imre téren lévő óvoda használaton kívüli épületrészét (mely a földhivatali nyilvántartásban megosztásra került) nem tudtuk eladni, ami jelentős mértékben rontotta a bevételek összegét, az előirányzat teljesítés arányát. A normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó kiegészítés meghatározó nagyságrendben és biztonságosan teljesülő bevétel. Az év során élve a jogszabályi lehetőséggel felülvizsgáltuk a normatív állami támogatások alapjául szolgáló mutatók alakulását. Ennek eredményeként az alábbi táblázat szerinti módosítások történtek az intézményi normatíváknál.: 7. oldal

8 Megnevezés Normatív hozzájárulás évi normatíva intézmény összesen Április Július Október lemondás pótigény lemondás pótigény lemondás pótigény Összesen Tényleges Eltérés Óvoda Dózsa György Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola Területi Gondozási Központ Teleki Művelődési Központ Tűzoltóság Összesen Megnevezés Normatív, Április Július Október kötött hozzájárulás lemondás pótigény lemondás pótigény lemondás pótigény Összesen Tényleges Eltérés Óvoda Dózsa György Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola Területi Gondozási Központ Teleki Művelődési Központ 0 0 Tűzoltóság 0 0 Összesen Ennek ellenére a normatív állami hozzájárulás és a kötött felhasználású állami támogatások elszámolása miatt az alábbi visszafizetési kötelezettségeink keletkeznek: Űrlap: Normatív állami hozzájárulás: Ft Normatív állami hozzájárulás kamatai Ft Űrlap: Normatív kötött felh. Tám Ft - 50 Űrlap: Jöv. Kül mérséklés Ft - 33 Űrlap: Egyes jöv. Pótló tám. Kieg Ft évi központi bérpol. Int. tám Ft - Eseti költséget kieg Ft Összesen Ft Fenti összeget a megadott határidőig a megjelölt számlára visszautaltuk. A Magyar Államkincstár a normatíva igénylése és elszámolása témakörében 2007-re vonatkozóan ellenőrzést tartott. Legnagyobb sajnálatunkra annak ellenére, hogy az intézményeink a feladatot ténylegesen ellátták adminisztrációs hiányosságok miatt Ft visszatérítést + kamatainak visszafizetését állapította meg a MÁK. Ezt kifogásoltuk Ft értékben, így Ft-ot kell visszafizetnünk. Többszöri kitartó, szakminisztériumi támogatással alátámasztott érvelésünk után az ellenőrző szervezet a kifogásunknak helyt adott és ezzel csökkentette a visszafizetendő összeget. Ez a fenti e Ft-on felül értendő. Az egészségbiztosítási alapból származó finanszírozás a megváltozott szabályozó rendszer szerint a kórház és a szakrendelők által teljesített szolgáltatás után is csak részben állt rendelkezésre. 8. oldal

9 Az alacsony ( korlátozott finanszírozás ) a lehetséges és megtett intézkedések ellenére automatikusan generálta a kórház kiegyenlítetlen számláinak növekedését, görgetését. Emiatt az önkormányzat fokozott figyelemmel kísérte a kórház gazdálkodását. Az év elejei közel 60 millió Ft összegű adósságállományt sikerült év végére megszűntetmi. Az átengedett bevételek közül a személyi jövedelemadó ütemezetten, időarányosan rendelkezésre állt. Az önkormányzat a pénzügyi megszorítások hatása alatt ez évben létszámcsökkentésre kényszerült. Sajnos több esetben nem tudtunk a merev szabályozás miatt támogatást igénybe venni. Ennek részletezését az alábbi táblázat mutatja be: Sorszám Intézmény megnevezése 1. Forduló Létszámcsökkentési pályázat E Ft 2. Forduló 3. Forduló Összesen fő összeg fő összeg fő összeg fő összeg 1. Margit Kórház Pásztó Város Önk. Óvodája 3. Dózsa György Ált. Iskola 4. Gárdonyi Géza Ált. Iskola Összesen * áthúzódó bevétel *9.913 *9.913 Az önkormányzat intézményeit Kis Kincstári rendszerben finanszírozza, mely hatékonyabb gazdálkodást, egységesebb, ellenőrizhetőbb rendszert, pénzügyi megtakarítást eredményez. Az év során a gazdálkodást a költségvetési rendeletben szereplő hitelek segítették. Az önkormányzatnak 300 millió Ft értékű folyószámla hitel kerete volt, ami változó mértékben volt kimerítve. Néhány esetben szükség volt munkabérhitel igénybevételére is. Több alkalommal vettünk fel millió Ft munkabérhitelt. Ezen túlmenően a tervezett fejlesztési feladatok megvalósításához a 2007-ben megkötött 50 millió Ft keretösszegű MFB-s finanszírozású hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás alapján. E hitelből E Ft-ot tudtunk igénybe venni 2007-ben, a többi feladat áthúzódott 2008-ra.Ténylegesen ennek terhére és a évi fejlesztési hitelkeret terhére e Ft-ot vettünk fel. Kiadások alakulása Működési kiadások Városi összesen vizsgálva mind a személyi juttatások, mind a munkaadókat terhelő járulékok, mind pedig a dologi kiadások a tervezett és jóváhagyott előirányzat alatt realizálódtak. 9. oldal

10 A kiadások alakulása Eredeti Módosított Teljesítés % Személyi kiadások: ,7 Munkaadókat terhelő jár ,7 Dologi kiadások: ,6 Felhalm. kiad. és pü. befekt ,5 Ebből is érzékelhető, hogy az alacsony költségvetési ellátottsági szint mellett az éves gazdálkodásra vonatkozó egyéb korlátozó és szigorító intézkedések az engedélyezett kiadási előirányzaton belüli, ésszerű és takarékos gazdálkodásra ösztönözték mind az intézményvezetőket, mind a hivatal vezetését. Gazdálkodásunkat úgy szerveztük, hogy az esedékes kifizetések időpontjában a rendelkezésre álló forrásokból vagy egyéb kiegészítő forrásból (folyószámla-hitel, munkabérhitel) fedezet rendelkezésre álljon. A feladatok és a hitelfelvétel lehetséges ütemezésével, valamint a kiegyenlítési határidők figyelésével igyekeztünk a szállítói kamatköveteléseket elkerülni és a hitelkamatokat a minimumra szorítani. Az intézményi és a polgármesteri hivatali létszámadatokat a vonatkozó szaktörvényi előírások szerint terveztük. A létszámhoz rendelt bér szintén a vonatkozó közalkalmazotti és köztisztviselői törvény szerinti. A tervezés és a gazdálkodás során a túlóra és helyettesítés vonatkozásában következetes szigort alkalmazunk (minimális mértékű tervezés, alacsony bérű helyettesítés stb.), aminek eredménye a felhasználási adatokon érzékelhető. Intézményi feladaellátás Az év során az intézményi feladatellátáshoz és a városüzemeltetési feladatokhoz a kiadások időpontjában hozzárendeltük a forrásokat. Ennek ellenére szinte minden intézménynél mutatkoznak feladattal terhelt áthúzódó kiadások, amelyek legalább a pénzmaradvány összegének megfelelőek, vagy azt meghaladó nagyságrendűek. Nem mondható el ugyanez a városüzemeltetési feladatokról, hiszen ezek előirányzata a hiány csökkentése érdekében évek óta nominál értékben is folyamatosan sorvad, a reálértékről nem is beszélve. Az önkormányzati feladatkörbe tartozó út- híd karbantartásra, felújítása, belvízelvezetésre, temetőfenntartásra csak a legminimálisabb előirányzatot tervezünk, ezáltal e területen folyamatos állagromlás tapasztalható. Legnagyobb intézményünk, a Margit Kórház működési paraméterei röviden összefoglalva: 1. Feladatellátás általános értékelése: Kórházunk a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 100/ /IV. 18./ számú határozata alapján végezte munkáját az elfogadott Orvos-szakmai és pénzügyi terv -ben megfogalmazottak szerint. Az Intézmény életében az elmúlt két év az átalakulások nehéz időszaka volt. Kialakult az új szolgáltatási profil, az új struktúra. A kapacitások bővítése és maximálist közelítő kihasználása mind hozzájárult a gazdálkodási egyensúly kialakulásához. Eldőlt a TIOP pályázat sorsa, jelentős fejlesztések előtt áll újból a kórház. Az intézmény a szerződött egészségügyi szolgáltatási feladatainak a meglévő gondok / pl: be nem töltött orvosi állások / ellenére is eleget tudott tenni. Egész évben folyamatos feladat volt a megfelelő szakember gárda kialakítása és fenntartása. Pénzügyi helyzetünk február hónapig kritikus, majd lassan javuló tendenciát mutatott. 10. oldal

11 A bevételek növekedése, a létszámleépítésekkel kapcsolatos többletköltségek megszűnése és a dologi kiadások csökkenése az év végére megteremtette a gazdálkodási egyensúlyt, a bevételek fedezték a havi kiadásokat december hó végére ki tudtuk egyenlíteni az 51 napon túli összes tartozásunkat. Kényelmesebb és felszereltebb helyet kaptak a központi ügyeleti háziorvosok. 2. Bevételi források: Döntően az OEP szerződések alapján generált teljesítmények után kapott díjak jelentették kórházunk működésének alapját. Éves szinten az eredeti előirányzatnál / 795,173 M Ft /, a vártnál kedvezőbben alakultak bevételeink: 825,750 M Ft OEP finanszírozást könyvelhettünk el. Jelentősen nőttek mintegy 42,2 %-kal - intézményünk működési bevételei, 109,275 M Ft- ot tettek ki. Ezen belül az egyéb /szolgáltatások díjai, gyógyszer értékesítés stb. / saját bevételek értéke 85,824 M Ft volt. 3. Kiadások alakulása: A személyi jellegű kiadások 456,842 millió Ft-ot tettek ki, amely összeg 58,659 M Ft-tal volt kevesebb az egy évvel korábbinál. A munkaadókat terhelő járulékok 152,187 M Ft-ot tettek ki, amely 18,461 M Ft-tal kevesebb 2008 évinél. A személyi jellegű megtakarítások 77,120 M Ft-os összege a kiadások csökkenésével járult hozzá az egyensúly megteremtéséhez. A dologi kiadások összességében a 2008 évi eredeti előirányzat időarányos részét 26,7 % -kal haladták meg. A költség szerkezet jelentősen javult, a bér- összes költség arány 67,0 %-ról 60,7 %-ra csökkent. Kiadásaink összességében a tervezett kiadásokat / eredeti előirányzatot / 10,1 % - kal haladták meg. Ellátotti kapacitások és azok kihasználtsága, járó- fekvőbeteg ellátás: Ágykihasználtsági mutatók 2008: Fekvőbeteg ellátó Teljesített Teljesíthető Ágykihasználási Ágyszámok részleg ápolási napok ápolási napok % db Belgyógyászat ,68 20 Krónikus o ,10 70 Rehabilitációs o ,29 75 Ápolási o ,95 10 Krónikus összesen , Aktív osztályok esetében az optimális ágy kihasználtság 85 %, a jelenlegi struktúra ágyszerkezete mellett. Belgyógyászat és egynapos sebészet tekintetében a rendelkezésre álló TVK kihasználásra került. Krónikus kapacitás kihasználtságunk a tervezettnél jobban alakult. Járó beteg statisztika január december 31. Térítési kategória Összes esetszám Összes pontszám Pontszám/eset Szakrendelés 1 - es tér. kat ,7 Labor 1 es tér. kat ,7 Szakrendelés 6 os tér. kat ,0 Labor 6 os tér. kat ,4 Járó mindösszesen ,7 11. oldal

12 Mind a járóbeteg, mind a külön laboratóriumi TVK-t az intézet teljes mértékben kihasználta, sőt rendszeresen TVK-nál magasabb teljesítményt érünk el. EGYNAPOS ELLÁTÁSOK 2008.év ESETSZÁM Sebészet 185 Szülészet 436 Traumatológia 144 Gastroenterológia 18 Szemészet 54 Összesen 837 A lehetséges 1100 egynapos műtétszámot 76,1 %-ban sikerült kihasználni, a műtétszámok folyamatosan emelkedő tendenciát mutatnak. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája A feladatellátás általános értékelése: Az intézmény eredeti kiadási előirányzata eft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként e Ft-ra változott. Az előirányzat módosítás mértéke 109,6 %. A módosított előirányzat e Ft-ra teljesült, ami 100 %-nak felel meg. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 47 fő, melyből az év során 47 fő volt betöltve. Az átlagos statisztikai létszám: 47 fő. Tartósan üres állás volt nem volt. Az intézmény személyi kiadási előirányzata e Ft, mely e Ft-ra, 99,6 %-ra teljesült.. Az eltérés oka: az év során az alkalmazotti létszám 3 fővel csökkent a Képviselő-testület által határozatban foglalt létszámleépítés miatt. A jelenlegi alkalmazotti létszám 44 fő. A létszámleépítésre benyújtott pályázat pótigénye e Ft és a 13. havi illetmény részarányos kifizetése e Ft. A dologi kiadások teljesítése: eredeti: , módosított , teljesített: e Ft, 95,04 %. Az eltérés oka: évre áthúzódó kötelezettség terheléssel vállalt feladatok : - kerítés áthelyezés - érintésvédelmi felülvizsgálat - járda aszfaltozása Az intézmény tervezett bevételi előirányzatai Ft-ra teljesítette, ami 100 %- nak felel meg. Az intézmény engedélyezett kapacitása 300 fő, 100 %, a statisztikai létszám 302 fő. A tényleges kihasználtság 100,6 %. Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján az alábbi normatív támogatások illetik meg: Normatív támogatások összege E Ft Megnevezés Eredeti igénylés Pótigény/ lemondás Pótigény/ lemondás Pótigény/ lemondás Módosított normatíva Elszámolás (év végi) Normatív támogatás oldal

13 Az eltérések okai röviden, de egyértelműen indokolva: - a prognosztizált gyermeklétszámhoz képest 2 fő csökkenést realizáltunk. Egyéb központi támogatások alakulása: - létszámleépítés: e Ft - nyári gyermekétkeztetés: e Ft évi bérpolitikai intézkedés: e Ft évi 13.havi illetmény: e Ft - eseti kereset kiegészítés: e Ft A saját bevételek alakulása : módosított előirányzat: eft, Teljesítés eft, 100 % Átvett pénzeszközök alakulása: módosított előirányzat e Ft, teljesítés e Ft, 100 % Az önkormányzati támogatások alakulása: eredetileg tervezett e Ft, módosított előirányzat eft, t ténylegesen kiutalt e Ft. Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása:. Pénzmaradvány: e Ft Kötelezettséggel terhelt, 2009.évre áthúzódó feladatok e Ft, kötelezettséggel nem terhelt: 352 e Ft. Vagyonállapot változás alakulása: - 1 db fűnyíró gép vásárlás 100 e Ft értékben. Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények: Nevelési feltételek javulása mind a három óvodában: - megtörtént két csoportszoba melegpadló burkolása és a fal festése a Százszorszép Óvodában, alapítványi támogatás, költségvetési forrás, önerős munkálatok összehangolásával. - folyamatban lévő, áthúzódó kötelezettséggel terhelt az érintésvédelmi felülvizsgálat mind három óvodában, a szükséges javítások elvégzése és a Hétpettyes Óvodában négy csoportszobában a világításkorszerűsítés költségvetésből teljesült. - fejlesztő játék és tevékenykedtető eszközök, a minimális eszköz és felszerelési jegyzékben szereplő fektetők vásárlása központi normatíva terhére, alapítványi és pályázati támogatással mind a három óvodában. - Óvodánk a Teljesítmény motivációs pályázaton kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítésre a többletmunkavégzés megbecsülése céljából pályázati OKM támogatást nyert el. Szakmai eredmények - Keressük a megújulást címmel kistérségi szintű szakmai napok sikeres megrendezésére került sor pályázati támogatással, két szakmai napon négy neves előadó részvételével. - Bábtalálkozó a Varázsvölgyben címmel bábcsoportok találkozója és báb kiállítás szervezése történt a Teleki László Művelődési Központban. Az aranyszőrű bárány című bábelőadást rendeztünk. - Zsigmond Napok városi rendezvényen a reneszánsz felvonulásban és ünnepségen az óvodánk aktívan közreműködött. 13. oldal

14 - pályázati támogatást nyertünk el 44 óvodás kisgyermek úszásoktatására, így 50 %-os kedvezménybe tudtuk a jelentkezőket részesíteni. - Pásztó Város Közszolgálatáért díjat nyert el az óvodánk konyhai alkalmazottainak közössége, melyet a képviselő-testület adományozott augusztus 20 án, amely 11 főt érintett. Ezen belül a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatok: pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a logopédiai szakellátást 1 fő szakember végezte a Hétpettyes óvoda és Vanyarc decentrum székhellyel. Pásztó Város Óvodája / 0,5 fő / és a pásztói kistérségben is 0,5 fő / Tar, Szurdokpüspöki, Ecseg, Csécse, Vanyarc, Szirák, Erdőkürt, Kálló, Bér,/ a terápiás ellátottak száma fő. Közoktatási Megállapodás alapján, intézményfenntartó társulási formában óvodánk ellátja az Alsótoldi Körjegyzőség gyermekeinek óvodai nevelését. Jelenleg bejáró gyermekek létszáma 4 fő. Dózsa György Általános Iskola Az intézmény eredeti kiadási előirányzata e Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként e Ft-ra változott. Az előirányzat módosítás mértéke 7,5%. A módosított előirányzat e Ft-ra teljesült. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 48,5 fő, melyből az év során 48,5 fő volt betöltve. Az átlagos statisztikai létszám: 47,2 fő. Tartósan üres állás volt- nem volt Az intézmény személyi kiadási előirányzata e Ft, mely e Ft-ra, 100%-ra teljesült. A dologi kiadások teljesítése: 96,6%. Eredeti előirányzat: e Ft, módosított előirányzat: e Ft Teljesítés: e Ft. Indoklás: Az aláírt költségvetésben a rezsiköltségek alultervezettek voltak. Az év során 1 fő létszámcsökkenés történt, melyből 1 fő csökkentéséhez e Ft támogatást igényeltünk és kaptunk. 2 főnek 2008-ra áthúzódott a támogatás igénylése, melynek az összege: e Ft. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 100%-ban teljesítette. Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján az alábbi normatív támogatások illetik meg: Normatív támogatások összege eft Normatív támogatás Eredeti igénylés Pótigény/ lemondás I. Pótigény/ lemondás II. Pótigény/ lemondás III. Megnevezés Módosított normatí va Elszámolás (év végi) Egyéb központi támogatások alakulása: e Ft-ban Közoktatás fejlesztési célok támogatása: 98 A évi bérpolitikai intézkedések támogatása év után járó 13. havi illetmény évi elszámolása Eseti kereset-kiegészítés oldal

15 Az intézményt érintő ellenőrzési megállapításon alapuló visszafizetési kötelezettség összege szöveges magyarázattal októberében a MÁK ellenőrzést tartott intézményünkben. Az ellenőrzés a 2007-es gazdasági évet érintette, amely több mint 250 millió Ft értékű normatíva felülvizsgálatát jelentette. A normatívák ellenőrzése során Ft összegben visszafizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek. Ennek oka: Annak ellenére, hogy a 2007-re igényelt integrációs normatíva kötelező adminisztrációja az intézményben hibátlanul megtalálható volt, sajnos hiányzott a szerződéskötés a fenntartó és az Educatio Kht. között. (1.599 e Ft) A 244 e Ft visszafizetési kötelezettség pedig étkezési kedvezmény igénybevételéhez jogosító dokumentumok hiányából adódott. A saját bevételek alakulása: módosított előirányzat: e Ft, Teljesítés: e Ft, 100%): Átvett pénzeszközök alakulása: módosított előirányzat: e Ft, teljesítés: e Ft, (100%) Az önkormányzati támogatások alakulása (eredetileg tervezett e Ft, módosított előirányzat e Ft ténylegesen kiutalt e Ft Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása (tételesen, számla másolatokkal alátámasztva). Az intézmény takarékos gazdálkodásának következtében a pénzmaradvány: e Ft. Kötelezettséggel terhelt: e Ft. Ezt az összeget a villany korszerűsítésére használta fel az iskola. Szabadon felhasználható összeg: 800 e Ft. Vagyonállapot változás alakulása: A székhely épületben a pénzmaradvány felhasználásával valamennyi helyiségben korszerű lett a villany. Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények: Ezen belül a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatok: Az intézmény a 2008-as gazdasági évet szigorú megszorítások mellett kezdte el. Ennek az elvárásnak kellett megfelelnie a gazdálkodási tevékenységnek és a pedagógiai munkának. Az intézmény alkalmazotti létszáma 48,5 fő. Ebből 35,5 fő pedagógus, 3 fő szakszolgálatot lát el, 10 fő technikai dolgozó. Szakos ellátottság 100%-os. Az intézmény pedagógiai munkáját pedagógiai programjának, éves munkatervének megfelelően végezte. A törvény által megadható iskolai össz. óraszámot nem tudtuk maximálisan kihasználni, hiszen egész évben takarékoskodni kellett: Pedig indokolttá tennék a következők: Tanulói létszám 500 fő fölött van (túlzsúfoltság, ügyeletigény). Magas osztálylétszámok, több esetben 30 főt meghaladó létszám (osztálybontás, csoportban való oktatás). Hátrányos helyzetű és ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magas létszáma (felzárkóztató foglalkozások nem megfelelő száma). Bejáró tanulók magas száma, az iskolabuszok koordinálása. A tantestület ennek ellenére igyekszik magas színvonalon végezni a munkáját. Ezt igazolják a tanév végi, a továbbtanulási eredmények, a tantárgyi versenyeken elért sikerek. Ez a színvonaltartás egyenlőre az alábbiaknak tudható be: A tantestület még mindig hajlandó önzetlen munkára. A munkatársak megragadnak minden pályázati lehetőséget. Az intézményben hatékonyan, eredményesen dolgoznak a civilszervezetek. 15. oldal

16 A közvetett és közvetlen partnerekkel történő hatékony együttműködés. A többcélú kistérségi társulás keretében végzett logopédiai, gyógy testnevelési feladatokat jó színvonalon, jó kihasználtsággal végzik kollégáim. Nagy örömmel fogadtuk az év folyamán a logopédia szaktanterem teljes felújítását. Mind a három decentrumban dicséretes a szakszolgálati feladatok ellátása. A megszorítás, elvonás tovább nem növelhető anélkül, hogy a pedagógiai munka ne csökkenjen. Ezt hangsúlyozottan szeretném kiemelni, már csak azért is, mert a feladataink csak növekednek az elkövetkezendő időben. Tarthatatlanok az épületeink állapota. Esztétikai, higiénés kifogások mellett fokozódik a balesetveszély. Kisiskola kerítése, külső vakolata, tornatermi öltözők csempéi lehullanak stb. A Nagymező úti épület vízvezeték és fűtéscső rendszere időzített bomba (az elmúl egy év során öt alkalommal volt csőtörés). A nehézségek és növekvő feladatok ellenére tantestületünk igyekszik ellátni feladatát a megszokott színvonalon. Ehhez kérem az Önkormányzat további megértő, támogató segítségét. Gárdonyi Géza általános iskola Az engedélyezett alkalmazotti létszám 39 fő, melyből az év során 39 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt. Az intézmény személyi kiadási előirányzata 88,781 eft, mely 97,456 eft-ra, 109,77 %-ra teljesült. Az eltérés oka: a 2007 évi létszámleépítésre teljes egészében az Mt /1/ bekezdés d) és e) pontja értelmében nem volt lehetőség, így a tényleges megvalósítására később, 1 fő pedagógus esetében 2008 évben kerülhetett sor, valamint a központi illetményemelés és eseti keresetkiegészítés okozta az eltérést. A távollévő dolgozók helyettesítése szintén további keretet igényelt. Járulékok: eredeti 29,118 eft, módosított 31,664 eft, teljesítés: 31,664 eft volt. A dologi kiadások előirányzata 36,324eFt, mely 39,422 eft-ra módosult. A teljesítés 37,191 eft, 94 %. Indoklás: a vásárolt élelmezésnél a decemberi számla kifizetése áthúzódik, kötelezettséggel terhelt. A dologi előirányzat emelését a gázenergia és távhőszolgáltatás indokolta. A Képviselő-testület 99/2008.(IV.18.) számú határozatában megerősítette az általa fenntartott intézményeket érintő 2007 évi létszámcsökkentési döntéseit, illetve az ebből eredő költségek állami támogatásból történő igénylését. Így intézményünkben 1 fő pedagógus létszámleépítésére került sor, melyhez eft támogatást igényeltünk és kaptunk. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 99,99 %-ban teljesítette. Az intézmény engedélyezett kapacitása 478 fő. A tényleges kihasználtság 100 %. Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján az alábbi normatív támogatások illetik meg: Normatív támogatások összege Eredeti igénylés április Pótigény/ lemondás június Pótigény/ lemondás október Pótigény/ lemondás E Ft Megnevezés Módosított normatí v Elszámolás (év végi) Normatív támogatás 119, , , oldal

17 Az eltérések okai a vártnál kevesebb első osztályos tanuló lépett be, a távozó nagy létszámú nyolcadik osztályok helyébe. A saját bevétel: 10,560 e Ft eredeti, 12,424 e Ft módosított, 12,420 e Ft teljesítés, 99,97 %: Átvett pénzeszközök alakulása: módosított 1,275 e Ft, teljesítés 1,275 e Ft. Az eredeti önkormányzati támogatás 145,675 e Ft, a módosított 156,663 e Ft, a ténylegesen kiutalt 156,663 e Ft. Az intézmény várható pénzmaradványa 2,228 e Ft, kötelezettséggel terhelt e Ft étkezési számla. Vagyonállapot nem változott. Az intézmény a nevelő oktató munkáját a törvényi kereteknek megfelelően végezte, csak a kötelező órákat látta el, szakkörökre, egyéb szabadidős tevékenységre túlóra keretében nem volt mód, így ezeket a pedagógusok saját szabadidejük terhére térítés nélkül végezték. Megnehezíti a nevelő oktató munkát a magas osztálylétszám, amit fokoz a pedagógusok létszámcsökkenése, pedig ilyen magas osztálylétszám mellett szükség lenne bizonyos tantárgyakat csoportbontásban oktatni, ahhoz pedig magasabb tanári létszámra lenne szükség. Nehézségeink ellenére az egész év során tanulóink kimagasló tanulmányi eredményeket értek el a különböző tanulmányi versenyeken. A 8. osztályosok beiskolázása is a középfokú intézményekbe eredményes volt. Nagyon nagy szükség lenne az intézmény tárgyi feltételeinek javítására, szaktantermek kialakítására, hiszen a mai világban lépéshátrányban vagyunk a többi jól felszerelt iskolákkal szemben. Nem beszélve a tornaterem befogadóképességéről, hiszen a megemelkedett osztálylétszámok miatt a tornatermi óra olykor balesetveszélyessé válik a túlzsúfoltság miatt. Az elmúlt időszakban a tornaterem állaga oly mértékben romlott, hogy a rendeltetésszerű használat is kérdésessé válik. (balesetveszély) A rendszeres beázások miatt a főépület tetőzetének átvizsgálása, átcserepezése is időszerűvé vált. Teleki László könyvtár és Művelődési Központ Az intézmény eredeti kiadási előirányzata e Ft volt, mely többszöri módosítás eredményeként e Ft -ra változott. Az előirányzat módosítás mértéke 18,65 %. A módosított előirányzat e Ft-ra teljesült, ami 99,55 %- nak felel meg. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 13,5 fő, melyből az év során 14,5 fő volt betöltve. Az év során az 1 fő létszámcsökkentést végrehajtani nem tudtuk a dolgozó folyamatos betegállománya miatt. Tartósan üres állás nem volt. Az integrált intézmény személyi kiadási előirányzata e Ft, mely e Ft-ra, azaz 99,09 %-ra teljesült. A dologi kiadások teljesítése. Eredeti előirányzat: e Ft, Módosított e Ft, Teljesítés: e Ft, ami 89,08 %-nak felel meg. Ennek oka: takarékos gazdálkodás és pályázati eredményesség. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 99,6 %-ban teljesítette. előirányzat: Megnevezés Normatív támogatás Normatív támogatások összege : e FT Eredeti igénylés Pót igény/ lemondás I. Pót igény/ lemondás II. Pót igény/ lemondás III. Módosított normatíva Ft Elszámolás (év végi) oldal

18 A Magyar Államkincstár által az önkormányzatnál és intézményeinél végzett vizsgálat alapján megállapításra került, hogy a évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerejét ne teljesítette teljes körűen, így e Ft visszafizetésére kötelezte. A saját bevételek alakulása: Módosított előirányzat: e Ft, teljesítés e Ft, 100 % Átvett pénzeszközök alakulása: Módosított előirányzat e Ft, teljesítés e Ft, 96,47 % Országos forrásokból elnyert pályázati támogatás: e Ft (mindkét szakterületen: benyújtott pályázat 9 db, nyertes 6 db) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat technikai eszközfejlesztésre 228 e Ft, könyvbeszerzésre 140 e Ft, összesen: 368 e Ft Nógrád megye Közgyűlésének támogatása: 95 e Ft Mecénás Alapítvány támogatása: 220 e Ft Önkormányzati civil keret az intézményben működő civilek számára: 410 e FT Munkaügyi Központ támogatása: e Ft Az önkormányzati támogatások alakulása Eredetileg tervezett e Ft, módosított előirányzat e Ft, ténylegesen kiutalt e Ft, kiutalatlan - e Ft. Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása: e Ft Kötelezettséggel terhelt: Pályázati kötelezettség ( NKA, ESZA, MNEKK) 480 e Ft Jubileumi jutalom + járuléka 362 e Ft Villanyszerelési munkadíj a hasznosi intézménynél 100 e Ft Nem tervezett színpadbiztonsági kiadás( színpadi áramdoboz kialakítása, technikai eszközök biztonságos tárolására fémszekrény) 90 e FT Szabad felhasználású pénzmaradvány: e Ft Vagyonállapot változás alakulása: Kölcsönzőpult ( könyvtár, felnőtt részleg): ,-Ft Számítógép ( művelődési központ): ,-Ft Az intézmény alaptevékenységének értékelése, szakmai eredmények Az integrált intézmény takarékos gazdálkodás mellett végezte munkáját a 2008-as évben, mellyel biztosítani tudta feladatainak zavartalan ellátását. Közművelődés területén a művelődési központ legfőbb feladatának a - számában, nagyságrendjében és hatásában - megnövekedett városi és intézményi rendezvények, programsorozatok színvonalas megrendezését tartotta. Az elmúlt év programjából kiemelésre méltó: Kultúra Napja, Múltidéző Zsigmond Nap, Szécsi-est, a Rozmaring Népdalkör jubileumi műsora, Városrészi Falunap Hasznoson és Mátrakeresztesen, Nyári Zenei Fesztivál, Augusztus 20-i ünnepség, Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat, Szőlő és Borünnep, Művelődés hete- tanulás ünnepe rendezvénysorozat, a művelődési központ 40 éves jubileumi ünnepsége, Koncz Zsuzsa koncert, Muzsla Néptáncegyüttes kétnapos jubileumi gálaműsora, karácsonyváró programok Pásztón és a városrészekben. A szerény (1 millió forintos) városi rendezvénykeret csupán a megvalósításra fordított összeg töredékét fedezte, ezért igen jelentős pályázati támogatás, szponzori adományozás, lakossági és civil segítségnyújtás tette lehetővé a szép számú és tartalmas programsor megvalósítását. 18. oldal

19 A felújított, megszépült művelődési központ egyre több saját és fogadott rendezvénynek ad otthont, hozzájárulva ezzel a lakosság többrétű kulturális, közösségi igényének kielégítéséhez és az intézmény gazdaságos működéséhez egyaránt. Heti-kétheti rendszerességgel térítésmentesen helyet biztosít amatőr művészeti csoportok, együttesek, különböző klubok, körök, egyesületek foglalkozásai, próbái számára, ezen túl szakmai segítséget nyújt pályázati, adományszerző munkájukhoz. A partnereink ezt városi rendezvényeken, országos kulturális akciókban való közreműködéssel viszonozzák a kölcsönösség jegyében. A közösségi programok, rendezvények egy része civil szervezetekkel, egyesületekkel, szponzorokkal történt együttműködés révén valósulhattak meg, jelezve a városi szintű összefogás fontosságát és eredményeit. A 2008-as évben is fontosnak tartottuk, hogy a mátrakeresztesi Közösségi Ház és Teleház az év nagyobbik részében üzemeljen. Szakmai munkánk eredményeként jelentős közösségi élet bontakozott ki a hasznosi intézményben: népdalkör és nyugdíjas klub alakulása, rendszeres kézműves fogalakozások és nyári tábor szervezése, új berendezési tárgyak vásárlása. Közgyűjteményi területen a városi könyvtár elsődleges és alapvető célja, hogy Pásztó és a kistérség lakóinak olyan szolgáltatásokat biztosítson, melyek lehetővé teszik a könyvtárhasználók minél szélesebb körű, szakszerűbb kiszolgálását, megfelelve ezáltal az információs társadalom elvárásainak is. A könyvtár 2006-tól rendelkezik a Corvina integrált számítógépes rendszerrel, azóta nagy hangsúlyt helyeznek a rendszer katalógus moduljának fokozatos feltöltésére. A könyvtár pályázatok révén fejleszti szolgáltatásait utolsó negyedévében a könyvtár szakmai programja révén az önkormányzat pályázatot nyújtott be - TIOP ( 10 millió Ft) - a könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése érdekében. A pályázat alapvetően eszközbeszerzésre épül, a számítógépes hálózat korszerű fejlesztését, digitalizálást, gyors internetelérést biztosítva. Elnyert támogatás esetén a létrejövő infrastruktúra fizikai értelemben azonnal egy már működő informatikai rendszer részévé válik, emelt színvonalon folytatódhat a felhasználói igények kiszolgálása. Könyvtárunkban 2008-ban lehetővé vált ügyfélkapun keresztül lakossági ügyek lebonyolítása. Tanfolyam révén lehetőséget biztosítottunk az elektronikus közigazgatási szolgáltatások ügysegédleti ismereteinek elsajátítására is. A könyvtár ebben az évben is kiemelten kezelte a hagyományos könyvtári ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeit: Költészet Napja, 79. Ünnepi Könyvhét, Tini Könyvtári Napok. A gyermek és ifjúsági korosztály művelődése érdekében fontosnak tartjuk az együttműködést a helyi és kistérségi civil szervezetekkel, a város, városrészek és a kistérség oktatási-nevelési intézményeivel. Ezért 2008-ban a helyi oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel együttműködési megállapodást kötöttünk. Területi Gondozási Központ Az intézmény eredeti kiadási előirányzata E Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként e Ft-ra változott. Az előirányzat módosítás mértéke 5,4 %. A módosított előirányzat E Ft-ra teljesült, ami 100 %- nak felel meg. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 23 fő, melyből az év során 21 fő volt betöltve. Az átlagos statisztikai létszám: 21 fő. Tartósan üres állás volt- nem volt Az intézmény személyi kiadási előirányzata eredeti e Ft,módosított eFt, mely e Ft-ra, 99,8%-ra teljesült. (Járulék: eredeti eFt, módosított eFt, teljesített eFt) A dologi kiadások teljesítése: 100 %. 19. oldal

20 Az év során 1 fő létszámcsökkenés történt. A gyermekjóléti és családgondozó szolgálattól 1 fő családgondozó asszisztenst áthelyeztünk a családi napközi feladatra annak érdekében, hogy a biztosítsuk az állami normatív támogatás igényléséhez szükséges személyei feltételeket. Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján az alábbi normatív támogatások illetik meg: Normatív támogatások összege Eredeti igénylés Pótigény/lemon dás I. Pótigény/lemon dás II. Pótigény/ lemondás III. eft Megnevezés Módosított normatí va Elszámolás (év végi) Normatív támogatás Az eltérések okai: A normatíva visszafizetésének az egyik oka lehet, hogy a évi normatíva igénylésekor olyan információt kaptunk, hogy az étkeztetés és házi segítségnyújtás területén pótigény benyújtására nem lesz lehetőségünk, ezért inkább az átlag fölé terveztünk. A másik oka az, hogy 2008-ban jelentősen csökkentek az alapellátás iránti igények. Az igények csökkenésére már a féléves és a III. negyedéves költségvetési beszámolóban is felhívtam a figyelmet. A csökkenés oka egyrészt a jogszabályban előírt jegyzői jövedelemvizsgálat és a gondozási szükségletmérés év eleji bevezetése lehet, mely vizsgálatok lelassítják és megnehezítik az ellátások igénybevételét, elriasztják az új igénylőket. A szociális étkeztetés területén az új igénylők száma 2008-ban 13 fő volt, szemben az előző három év 33 fős átlagával. A házi segítségnyújtás területén még rosszabb a helyzet. Mindössze 6 fő új igénylő jelentkezett, szemben az előző három év 40 fős átlagával. A szociális étkeztetés iránti keresletet, a viszonylag olcsó kifőző helyek és a meleg ételt házhoz szállító futárszolgálatok megjelenése is csökkentheti. A házi segítségnyújtás területén a jogszabályok változása miatt is csökkent az ellátottak száma. Az ebéd házhoz szállítását igénylők hosszú éveken át házi gondozottnak minősültek. Ez az ellátotti kör 2007-től a jogszabály változása miatt kikerült a házi gondozottak köréből. Mindezek miatt az étkeztetés területén 4 főre, a házi segítségnyújtás területén 23 főre járó normatívát vissza kell fizetni. A nappali ellátás (idősek klubja) területén szintén a jogszabályok változása okoz normatíva visszafizetést. Az évtizedek óta érvényes szabály, mely szerint ellátottnak minősül az a klubtag aki 30 napot meg nem haladóan hiányzik, 2008-tól megváltozott, és csak azokat a személyeket lehet klubtagként nyilvántartani és a gondozási napba beszámítani, akik ténylegesen megjelennek a klubban. Mindezek miatt 5 főre járó normatívát vissza kell fizetni. Az intézményt érintő ellenőrzési megállapításon alapuló visszafizetési kötelezettség összege szöveges magyarázattal. A házi segítségnyújtás területén jogszabályi változás miatt az igényelt 65 fővel szemben maximum 30 főre jár normatív támogatás 2007-ben. Jogértelmezési és adminisztrációs 20. oldal

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 2373, Áchim u. 6. Telefon: 06-29/367-236, fax: 06-29/567-090 e-mail: segitoszolgalat@gmail.com 737-23/2012 Tisztelt Társulási Tanács! TÁJÉKOZTATÓ a 2012.

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tóth Csaba polgármester. Gutmajer Tiborné. Dr. Dékány Györgyné. Dr. Takács Nóra körjegyző

ELŐTERJESZTÉS. Tóth Csaba polgármester. Gutmajer Tiborné. Dr. Dékány Györgyné. Dr. Takács Nóra körjegyző NAPIREND Ügyiratszám /2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. április -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak: Előterjesztést látta: Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i ülésére

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám:552-19/2011. Előterjesztés Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. augusztus 25-én tartandó

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Beszámoló. Körmend város Önkormányzata évi gazdálkodásáról

Beszámoló. Körmend város Önkormányzata évi gazdálkodásáról Beszámoló Körmend város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Körmend város Önkormányzata képviselő-testülete a 2008. évi költségvetését az 5/2008. számú rendelettel hagyta jóvá. Az elfogadott költségvetés

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Intézményi működési bevételek I. félév Adatok Ezer Ft-ban

Intézményi működési bevételek I. félév Adatok Ezer Ft-ban Emőd Város Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 4369/2012 Tárgy: Tájékoztató Emőd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben