SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény I. félévi gazdálkodásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról"

Átírás

1 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: fax: web: Oldal: 1/7

2 Intézményünk évi költségvetését Budapest Főváros Közgyűlése 9/2010. (III.31.) számú rendeletével e Ft kiadással és e Ft bevétellel hagyta jóvá. A költségvetési megszorító intézkedések következtében ez az összeg e Ft-tal kevesebb az előző évinél. A kiemelt kiadási ok évi és évi engedélyezett keretszámait, valamint az elmúlt évhez viszonyított változást az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés e Ft e Ft Index % Személyi juttatások % Munkaadókat ,9 % terhelő járulékok Dologi kiadások ,4 % Működési célú % pénzeszköz átad. Ellátottak pénzbeli ,3 % juttatásai Felhalmozási % kiadások Támogatási célú % kölcsönök Kiadások összesen ,6 % Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is elkészítettük a takarékossági intézkedési tervet, betartását folyamatosan ellenőrizzük, annak érdekében, hogy a kiemelt okon belüli gazdálkodást, likviditásunk megőrzését biztosítsuk. Intézményi működési bevételek Intézményi bevételek alakulása Intézményi működési bevételeink eredeti a E Ft, a teljesítés e Ft. A működési bevételek jelentős része, 86,5 %- a intézményi ellátási díj. Intézményünkben február 1-től minden telephelyen egységesen Ft-ról Ft-ra emelkedtek a térítési díjak. Az előző térítési díj március 1-től volt érvényben, a múlt évben térítési díj emelés nem történt. A teljes összeget 75 lakó tudja megfizetni, részösszegű térítési díjat 139 fő fizet. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeink közül jelentős összeget képvisel az áru-és készletértékesítés ellenértéke. Az értékesítésből az első félévben e Ft bevételünk keletkezett, mely a szociális foglalkoztatás keretében előállított termékek értékesítéséből és kertészeti tevékenység végzéséből adódik. Alkalmazottak térítése e Ft mely dolgozóink étkezésének térítését tartalmazza, melyből e Ft a természetben nyújtott étkezési hozzájárulás, ami pénzforgalom nélküli bevétel. Szöveges értékelés I. félév Oldal: 2/7

3 Kötbér, egyéb kártérítés jogcímen Ft bevételünk keletkezett, mely a biztosító kártérítése, az elmúlt évben történt rendkívüli esemény miatt, Ft szintén a biztosító kártérítése: egy magánszemély okozott kárt gépkocsinkban, valamint balesetmentes közlekedésért casco visszatérítésben részesültünk 45 e Ft összegben. Kamatbevételünk e Ft, mely az időarányos teljesítéstől elmarad. Ennek oka az, hogy a bankok csökkentették a kamatokat. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről az első félévben nem történt. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételünk az első félévben nem volt. Beruházási, felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről nem történt. Támogatások alakulása Felügyeleti szervi támogatás Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen támogatás kiadások tám. Eredeti Módosított Teljesítés Az intézmény támogatása az alábbiakból tevődik össze: normatív állami hozzájárulás, kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás, szociális foglalkoztatás támogatása, valamint fenntartói támogatás. A működési támogatás 59,3 %-a teljesült, a felhalmozási támogatás módosított a 317 e Ft, melyet a dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának támogatására nyújtott a fenntartó. A pénzügyi teljesítés az első félévben megtörtént. Támogatás értékű működési és beruházási, felújítási bevételek címén pénzeszköz átvétel az első félévben nem történt. Pénzmaradvány igénybevétele 2009 évi jóváhagyott pénzmaradványunk összege Ft. Ebből az összegből e Ft működési célú, e Ft felhalmozási célú pénzmaradvány. A jóváhagyott pénzmaradványt az előző évi működési költségvetési eredeti ának 5 %-a, e Ft befizetési kötelezettség terhelte, melyet június 15-ig kellett a fenntartó részére befizetni. Intézményünk fizetési Szöveges értékelés I. félév Oldal: 3/7

4 kötelezettségének határidőben eleget tett. A pénzmaradvány felhasználása e Ft, mely az alábbiak szerint alakult: Működési célú felhasználás: - személyi juttatások: e Ft, - munkaadókat terhelő járulékok: e Ft, - dologi kiadások: e Ft, - befizetési kötelezettség: e Ft Támogatási kölcsön visszatérülése és igénybevétele Dolgozóink részére nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási kölcsön visszatérülése 241 e Ft, mely az eredeti tervezett bevétel 53,6 %-a, Kiadások elemzése Személyi juttatások Intézményünk engedélyezett létszáma 145 fő, melyből szakdolgozó 105 fő, intézmény üzemeltető 40 fő. A betöltött szakdolgozói létszám 97 fő, az intézmény üzemeltetői létszám 36 fő. Az üres álláshelyek száma 12 fő. A személyi juttatások eredeti a e Ft, módosított a e Ft. A kiadás e Ft, mely e Ft-tal meghaladja az időarányosan teljesíthető összeget. A személyi juttatások án a 12 üres állás ellenére is hiány mutatkozik. Ennek pótlására kiemelt ok közötti átcsoportosítást kértünk a fenntartótól e Ft összegben, valamint többletbevételek elérése esetén tovább növeljük az ot, annak érdekében, hogy dolgozóink bérét ki tudjuk fizetni. Átlagkeresetek alakulása Megnevezés I. félév I. félév Változás % Vezetők ,8 % Szakmai dolgozók ,3 % Intézmény ,7 % üzemeltetők Intézményi átlag ,5 % A közalkalmazotti bértábla a januári szinten van befagyasztva. Emelkedést csak a minimálbérek mutatnak: 2010, január 1-től Ft-ról Ft-ra emelkedett, a középfokú végzettséggel rendelkezők minimálbére január 1-től Ft-ra változott. Kereset-kiegészítést két alkalommal kaptak dolgozóink: a január havi bérrel Ft, valamint a március havi bérrel is Ft juttatásban részesültek. Ennek ellenére az előző félévhez viszonyított keresetek az intézményben átlagosan 3,5 %-kal csökkentek. A I. félévi keresetek még Szöveges értékelés I. félév Oldal: 4/7

5 tartalmaztak tizenharmadik havi illetményt is, mely megszüntetésre került. Ebből adódott a csökkenés. Az intézményi átlag Ft, ugyanakkor a KSH első negyedévre közzétett adatai szerint a költségvetési szervezeteknél alkalmazásban állók bruttó keresete Ft, mely 24,3 %-kal magasabb mint az intézményünkben elért átlagkereset. Az első félévben belépő dolgozók száma 4 fő, a kilépő dolgozók száma 3 fő. A szakképzettek aránya: 90,7 %. Munkaadókat terhelő járulékok Eredeti unk e Ft, módosított unk e Ft, a teljesítés e Ft, mely 4 %-al több az időarányos kiadástól. Annak érdekében, hogy az on a megfelelő összeg álljon rendelkezésre, a munkaadókat terhelő járulékok ára is kértünk kiemelt ok közötti átcsoportosítást a fenntartótól e Ft összegben. Dologi kiadások Kiadásunk az első félévben e Ft, mely a módosított 33,4 %-a. Ez a kiadási összeg azért ilyen kedvező, mert előző évi pénzmaradványunkból saját hatáskörben e Ft-ot módosítottunk Az elmúlt évekhez hasonlóan dologi kiadásaink jelentős részét az élelmiszer beszerzés, a gázenergia-szolgáltatás, a villamos-energia szolgáltatás, valamint a víz-és csatornadíjak jelentik. Gázenergia-szolgáltatásra e Ft, villamos-energia szolgáltatásra e Ft-ot, víz-és csatornadíjakra e Ft-kiadásunk volt az első félévben. A takarékossági intézkedési tervben előírtaknak megfelelően törekszünk a takarékos energia felhasználásra. Továbbra is heti rendszerességgel kerülnek ellenőrzésre minden telephelyen a fogyasztások. Jelentős mértékű emelkedést mutat az előző évhez képest a rehabilitációs hozzájárulásra kifizetett összeg, mivel január 1-től e hozzájárulás mértéke Ft/év/fő. Ez a hozzájárulás az előző évben Ft/fő volt. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Eredeti és módosított unk 35 e Ft. Ebből az összegből engedéllyel támogattuk a Speciális Művészeti Műhelyt 15 e Ft összegben. A Speciális Olimpia támogatási összegének kifizetésére júliusban került sor, mely szintén engedélyezett támogatás. Támogatásértékű működési kiadások az első félévben intézményünkben nem történtek. Felújítási kiadások Az első félévben felújítást nem végeztünk. Szöveges értékelés I. félév Oldal: 5/7

6 Intézményi beruházási kiadások Az első félévben intézményi beruházási kiadásunk nem volt. Céljellegű támogatás igénybevételével megvalósuló beruházás és felújítás intézményünkben nem volt. Normatív állami hozzájárulás igénylésénél figyelembe vett létszám alakulása Az igénylésnél 214 fő ellátotti létszámot vettünk figyelembe. Az első félévi gondozási napok alakulása alapján a teljesítés 212 fő. Célunk a létszám teljes mértékű feltöltése. A normatív állami hozzájárulás évi tervének teljesítése várhatóan 5 %-nál nagyobb mértékben nem fog eltérni az igénylésnél figyelembe vett 214 főtől. Előirányzatok változása Megnevezés Eredeti Módosítás felügyeleti szervi hatáskörben Módosítás saját hatáskörben Módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Ellátottak pénzb.juttatása Dologi kiadások Műk célú pe Átadás Intézményi beruházások Támogatás értékű működési kiadás Felhalmozási c. támogatási kölcsön Összesen A módosítás felügyeleti szervi hatáskörben az alábbiakból tevődik össze: - szociális foglalkoztatás támogatása: e Ft évi kereset-kiegészítés támogatására e Ft, - dolgozók lakásépítés, lakásvásárlás támogatása 317 e Ft. Szöveges értékelés I. félév Oldal: 6/7

7 A szociális foglalkoztatási támogatás igénylése 2010-évtől megváltozott, pályázat útján lehetett a támogatást elnyerni. Intézményünk pályázata sikeres volt, a fenntartó január 1-től december 31-ig kötött szerződést a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal. A költségvetési megszorítások miatt csökkent a támogatás összege is: egy feladategységre 372 Ft támogatás jár. A évi támogatás összege: e Ft Ez a támogatás évben e Ft volt. A évre járó támogatási összeg így e Ft-tal kevesebb az előző évinél. A fenntartó májusban felmérte az év végéig várható feladatmutató teljesítéseket, ekkor nyílt lehetőség arra, hogy pótigényt nyújtsunk be. Ezzel a lehetőséggel intézményünk élt, így az eredeti szerződésben szereplő feladatmutatót a várható teljesítések figyelembe vételével feladatmutatóra kértük emelni, s ezáltal a támogatási összege e Ft-tal növekedne. A szöveges értékelés készítésének időpontjában az igények elbírálásról még nem rendelkezünk információval. Első félévi kiadásunk e Ft, a módosított 50,1 %-a. A kiadás időarányosnak mondható, figyelembe véve azt, hogy a saját hatáskörben módosított a évi e Ft összegű pénzmaradvány összege, mely jelentős mértékben növelte a módosított ot. Az eredeti hoz viszonyított teljesítés mértéke 65,2 %, mely azt mutatja, hogy költségvetésünk ez év októberig nyújtana fedezetet kiadásainkra. Az intézmény első félévi gazdálkodását nagymértékben segítette előző évi pénzmaradványunk, valamint az eddig leutalt szociális foglalkoztatási támogatás. Likviditásunk megőrzése érdekében fokozott figyelmet fordítunk kiadási aink alakulására, valamint a bevételek beszedésére, a térítési díj hátralékok behajtására. A fentieken kívül többletbevétel elérésre segítheti gazdálkodásunkat és likviditásunk megérzését a második félévben. Kéthely, július 20. Gilikter Gabriella Intézményvezető Töreki Ernőné mb. gazd. vezető Szöveges értékelés I. félév Oldal: 7/7

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

Szöveges, elemző értékelés a 2012. év I. félévi számszaki beszámolóhoz

Szöveges, elemző értékelés a 2012. év I. félévi számszaki beszámolóhoz Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona 6422 TOMPA, Szabadföld 47. Tel. / Fax.: 77/551-030 E-mail: pzoli@t-online.hu Szöveges, elemző értékelés a 2012. év I. félévi számszaki beszámolóhoz I.

Részletesebben

SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS a 2010. I. félévi költségvetési beszámolóhoz

SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS a 2010. I. félévi költségvetési beszámolóhoz 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11

Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATA 1081 BUDAPEST, ALFÖLDI U. 9-13 : 3232-900, 930 : 1430 BUDAPEST, Pf.: 20 /: 3232-953 A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

A Heves Megyei Földhivatal. 2005. évi költségvetési beszámolója

A Heves Megyei Földhivatal. 2005. évi költségvetési beszámolója Heves Megyei Földhivatal 3301 Eger, Barkóczy u.7. Pf. 14. Telefon : 36/511-670 Telefax : 36/516-374 E-mail: eger_m@takarnet.hu A Heves Megyei Földhivatal 2005. évi költségvetési beszámolója 1. Feladatkör,

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. NOVEMBER 26-ÁN

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

2012. évi költségvetési beszámoló

2012. évi költségvetési beszámoló Fővárosi Önkormányzat Idősek OrrholZu j j 82. Budapest, Alacskai út 22. fj' 2655 056; 2655 j 06 Telefax: 2655 112 e-mail: titkarsag@alacska.com Jktatószám: 210/3/2013. Főváros Főpolgármesteri Hivatal Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról I. Jánoshida Község Önkormányzata A vizsgált időszakban

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2006. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2006. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2006. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

2004. évi szöveges beszámoló

2004. évi szöveges beszámoló TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA 7042 Pálfa, Alkotmány u. 20. Telefon: 75/339-015, 75/539-000 Fax.:75/539-006, e-mail: palfint@freemail.hu, honlap: www.palfalap.ngo.hu 2004. évi szöveges

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

I. A téma ismertetése:

I. A téma ismertetése: E l ő t e r j e s z t é s Az 1. napirendi ponthoz Az előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Véleményezi: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása a polgármester

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2009. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ -

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Az NKA Igazgatósága 2013. évi szöveges beszámoló jelentése

Az NKA Igazgatósága 2013. évi szöveges beszámoló jelentése Az NKA Igazgatósága 2013. évi szöveges beszámoló jelentése I. Feladatkör, tevékenység Az Intézmény neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 329309 Az NKA portáljának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i ülésére 7. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. I-X. havi gazdálkodásáról Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Megyeháza, Csokonai u. 3. Telefon: 508-101, Fax: 82/312-634 Ügyiratszám: PÜ/209/2010 TÁJÉKOZTATÓ a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének első félévi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január -i ülésére Tárgy: Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a../2015. (..) önkormányzati rendelete a 2015.

Részletesebben