GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL"

Átírás

1 GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. -a alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetését tartalmazó évi CLXIX. törvény figyelembevételével a következő rendeletet alkotja a évi költségvetés végrehajtásáról. 1.. (1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat évi költségvetésének a) bevételi főösszegét eft-ban b) kiadási főösszegét eft-ban c) költségvetési hiányát eft-ban állapította meg (2) Az előirányzat az év végéig az alábbi forráslehetőségekkel módosult: összeg ezer Ft-ban Feladat növekedett csökkent Aktív korúak rendsz. szoc. segélye 1885 Közcélúak támogatása 1762 Közmunkaprogram tám Lakásfenntartási támogatás 4175 Ápolási díj 3966 Rendelkezésre állási tám,bérpótló jutt Bérkompenzáció /központi/ 1696 Hiteltörlesztési tám Népszámlálásra átvett pénzeszköz 1468 Fogorvosi alapell. finansz Közlekedési támogatás 150 Óvoda támogatás 20 Iskola támogatás 115 Iskolatej MVH támogatás 2197 ÖNHIKI 8880 Közműfejl.átv.pe.lakosságtól 700 Könyvtári támogatás 14 Pénzbeni GYVT 1119 Iskola TIOP pályázat 5932 Fordított ÁFA 4896 Műv. Ház felújítási hitel 18620

2 2 Likvid hitel felvétel 700 Likvid hitel felv.(műv. Ház felúj.) 4500 Fejlesztési hitel felv. (Műv.H. felúj Házi segítségnyújtás 166 Szoc. étkeztetés 277 Családsegítés 517 Védőnői szolgálat 190 ÖSSZESEN: (3) Ennek megfelelően a évi költségvetés végrehajtását eft módosított bevételi előirányzattal és ugyanennyi módosított kiadási előirányzattal, eft teljesített bevétellel, eft teljesített kiadással a képviselőtestület jóváhagyja. 2.. (1) A évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az 1. -ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásként az alábbiak szerint határozza meg: terv telj. a) Központi költségvetési támogatás: eft e Ft b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele: eft e Ft c) Átvett pénzeszköz: 3800 eft e Ft d) Önkormányzati intézmények működési bevétele: eft e Ft e)tőkejellegű bevételek: eft e Ft f) Hitelfelvétel: eft eft g) Felhalmozási hitel: eft - e Ft h) Előző évi pénzmaradvány: - e Ft i) Finanszírozási bevétel e Ft (3) A Képviselő-testület az 1. -ban megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg: a) Önkormányzati intézmények működési kiadása: eft e Ft b) Önkormányzati intézmények felújításai: eft e Ft c) Önkormányzat felhalmozási kiadásai: e Ft d) Átadott pénzeszközök,szoc. támogatások eft e Ft e) Hiteltörlesztések, pénzügyi kiadások: eft e Ft f) Államháztartási céltartalék: - e Ft g) Felhalmozási tartalék, általános tartalék: eft - e Ft h) Finanszírozási kiadás - e Ft

3 3 (4) Az állami hozzájárulások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az intézményi működési bevételek és a működésre átvett pénzeszközök részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az intézményi működési kiadások költséghelyenkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. (7) A működésre átadott pénzeszközök (speciális támogatások) előirányzatait az 5. sz. melléklet tartalmazza. (8) A Községi Önkormányzat intézményeinek az engedélyezett létszámkeretet a 6. sz. melléklet tartalmazza. (9) A évi ún. közvetett támogatások részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. (10) A december 31. időszakú hitelállományt a 8. számú melléklet tartalmazza (11) Szociális kiadásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza. (12) A évi összevont mérleget a 10. sz. melléklet tartalmazza. (13) A felhalmozási kiadások feladatonkénti kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza. (14) A pénzmaradványt a 12. sz. melléklet tartalmazza. (15) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 13. melléklet tartalmazza. 3.. (1) A likviditás folyamatos biztosításához eft működési folyószámla hitelkeret (folyószámla, munkabér, működési hitel) felhasználását engedélyezte a Képviselőtestület, egyidejűleg kötelezettséget vállalt arra, hogy a felvett hitelt és kamatait rendszeresen fizeti, azt a költségvetésben tervezi. (2) Az munkabér hitelállományunk nincs, folyószámla hitelállományunk eft, Műv.Ház felújításhitel e Ft, hosszú lejáratú hitelállományunk eft, szennyvízberuházással kapcsolatos kezességvállalás eft. (3) Szállítói tartozásunk eft, Városgondozási Zrt hátrálék eft, ASA szemétszállítás ütemezés eft, Gyöngyös Körzete Kistérség elmaradt fizetés eft az időszak végén, AXON/Alföldbérlet e Ft, költségvetési visszafizetés (ápolási díj) e Ft. (4) Elmúlt évek helyi adóhátraléka eft, adóstúlfizetés e Ft, háztartások felé fennálló követelésünk e Ft (csatornamű kényszertagok).

4 4 4.. Bevételek részletezése 1./ Az önkormányzati költségvetési támogatás tekintetében a év végi elszámolás alapján többlettámogatás miatt eft visszafizetésünk keletkezett az óvodások, az iskola alsó-tagozatosainak, valamint a sajátos nevelésű gyerekek létszámának csökkenése miatt évi elszámolásunk kapcsán már visszafizettünk e Ft-ápolási díjat, további e Ft visszafizetésünk van az óvodai létszámcsökkenés és a kedvezményes óvodai, iskolai étkezés kihasználtságának csökkenése miatt. Normatív hozzájárulás összesen e Ft, további források az alábbiak szerint: Központosított és kötött felhasználású támogatások: - rendelkezésre állási támogatás eft - aktív korúak rendsz. szoc. segélye eft - közcélúak támogatása eft - lakásfenntartási támogatás eft - ápolási díj eft - központosított előirányzatok: - hiteltörl.tám eft - kereset kiegészítés eft - ÖNHIKI támogatás eft Összesen: eft 2./ Az önkormányzat sajátos bevételeit elemezve, a gépjárműadó bevétel csökkent, az iparűzési adó, a kommunális adó, pótlékok, bírságok tekintetében bevétel növekedés, a kint lévő hátrálékunk eft az időszak végén. A személyi jövedelemadó tekintetében évben a terv és a teljesítés megegyezik. Az SZJA helyben maradó része e Ft, a jövedelemkülönbség mérséklése eft. 3./ Működési célra átvett pénzeszközök: - TB-től átvett pe eft - mozgáskorlátozottak tám. 150 eft - közmunkaprogram eft - pénzbeli GYVT eft - népszavazásra étvett pe eft - lakossági támogatás 135 eft MVH iskolatej eft Összesen: eft Felhalmozásra átvett pénzeszközök lakosságtól, TIOP pályázatra eft 4./ Az intézmények működési bevétele több a tervezettnél / eft/, amely első sorban a kamatbevételek emelkedése, valamint az ÁFA visszatérülés miatt van.

5 5 5./ Hitel, finanszírozási bevételek eft 6./ Vagyonértékesítés 955 eft Kiadások részletezése / Intézmények működtetése a./ Gazdasági ágazaton átlagosan 10 fő volt foglalkoztatva karbantartási, parkfenntartási, temetőgondnoki és közcélú munkákra. b./ Eü. ágazaton a védőnőnél és az anya-gyermekvédelemnél eft plusz saját erőt kellett biztosítani a kiadások lefedésére. 1 védőnő és 1 takarító a létszám. c./ Szociális ágazaton nyújtott támogatás a lakosság részére a gyerm.véd.tám eft, munkanélküliek segélyezése és rendelkezésre állási támogatás eft, közgyógyellátás 144 eft lakásfenntartási-, fűtési-, eseti támogatás, természetben nyújtott támogatás, valamint ápolási díj eft. Szociális ágazat 1 gyermekjóléti szolgáltatást végző létszám volt. d./ Az óvoda 1 gyermekre jutó költséghányada ( eft/85 fő) Ft. Az intézménynél 10 fő az óvónők száma, ezen kívül 3 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 4 fő konyhai dolgozó látta el a feladatokat. /Állami támogatás eft, 39%/. e./ Az általános iskola 1 tanulóra jutó költséghányada ( eft/162 fő) Ft. Az intézmény feladatát 12 fő pedagógus, 1 fő iskolatitkár, 2 fő takarító, 2 fő konyhai kisegítő látta el. Az alapellátást az évközi pályázaton nyert pénzeszközök segítették. /Állami támogatás eft, 54%/. f./ A Művelődési Ház alapellátását a költségvetés biztosította, a feladatokat 1 fő kulturális szervező, 1 fő takarító látta el. g./ Polgármesteri Hivatal feladatát a polgármester, jegyző, 5 fő előadó, 1 hivatalsegéd és 2 fő karbantartó látta el. Az önkormányzati feladatokra a fedezetet biztosította a költségvetés. 2./ Fejlesztési feladatok a./ Polgármesteri Hivatal kamera-rendszer 255 eft b./ Iskola számítástechnikai eszközök vásárlása eft. c./ Művelődési Ház felújítás eft 3./ Világítás fejlesztés 224 eft. 4./ Szállítói tartozás: eft. 5./ Adós túlfizetés: eft. 6./ Hosszúlejáratú hitelek tárgyévi törlesztő részlete: szennyvízberuházás kezességvállalás eft, működési hitel eft. Munkabérhitel nincs, folyószámla hitel eft, Műv. Ház felújítás hitel eft

6 6 6.. Vegyes rendelkezések 1./ A mérlegvalódiság elvét a zárszámadás előkészítésének részeként leltározással biztosítottuk. 2./ A tartalékok és előző évi pénzmaradvány mínuszos volt. 3./ A feladatok végrehajtásához évközben lebontott pótelőirányzatokat a költségvetési rendelet részeként tekinti. 4./ Az államháztartási törvénynek megfelelően a 2011.évi pénzmaradvány és tartalék elszámolására vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendeletben kell rögzíteni. Záró rendelkezés 7.. Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyöngyöshalász, április 24. Szabó Ferenc polgármester Dr. Simon Petra jegyző A rendelet kihirdetve: április 24. Dr. Simon Petra jegyző

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán község önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1.

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i soron következő ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Meghívottak:

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület! ELŐTERJESZTÉS Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához Tisztelt Képviselő testület! Hejőbába a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, elsősorban a hátrányos és halmozottan

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben