ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 6-i nyílt ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére"

Átírás

1 Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/ Fax: 06-29/ ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 6-i nyílt ülésére Tárgy: évi költségvetési koncepció Előterjesztő: Dr. Molnár Zsolt polgármester Készítette Melléklet: Dr. Guba Zsolt jegyző - Péteri Község Önkormányzat 2011.évi költségvetési koncepciója - határozat-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetést érintő jogszabályváltozásokról rövid tájékoztató: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 70. -a kimondja, hogy a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig kell benyújtani a képviselő-testületnek. A jövő évi költségvetés előkészítéséhez csak a jelenleg ismert adatok és jogszabályok alapján van lehetőség, így a tervezés alapja az önkormányzat idei évi költségvetése. A évre vonatkozó költségvetési törvény még csak előterjesztésben ismert, így erre támaszkodva lehet a koncepciót kidolgozni. A október 3-át követő időszakban a jogszabályokban változások történtek, amelyek érintik az önkormányzat költségvetését és gazdálkodását. Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adóés vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXIII. törvény megalkotásával az Országgyűlés több pénzügyi tárgyú területet érintő jogszabályt is módosított. A béren kívüli juttatásoknál a kifizetőt terhelő adó mértéke 25 %-ról 19,04 %-ra változott. Vagyis ebben az esetben a köztisztviselőket érintő cafetéria-juttatásokat kell ez alatt érteni. A évi költségvetési koncepció kialakításánál képviselő-testület által hozott, a évet érintő testületi határozatokat, rendeleteket vettem figyelembe.

2 - 2 - Bevételek várhatóan az állam által nyújtott támogatások, a személyi jövedelemadóval és iparűzési adóval kapcsolatosan összefüggő, átengedett központi adóbevételek, az esetleges felhalmozási bevételek, valamint az önkormányzat sajátos működési bevételei. A koncepció kiadási oldal tervezése az intézmények által leadott előzetes kiadás-tervezet alapján történt. Az előterjesztéshez csatolt mellékletben mindkét intézmény előzetes költségigénye feltüntetésre került amellett, hogy mind a bevételi, mind a kiadási adatok pontosításra szorulnak. BEVÉTELEK: Működési bevételek: A évben befolyó bevételek alapján módosult eft-ról eft-ra, mivel a bevételek alacsonyabb szinten teljesültek, mint a betervezett előirányzat. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 1.) Helyi adók: Idén az iparűzési adó bevétel tervezésekor az adókintlévőség is be lett tervezve 3,5 milló forinttal, ezzel szemben 2011-ra csak az adóból várható tényleges bevétel lett alapul véve és a tervezett iparűzési adó mértékének növelése. A talajterhelési díjnál pedig az idei befolyt bevételek alapján terveztük a évi bevételt. A behajtások hatására növekedett az összeg a évi tervezethez képest. 2.) Átengedett központi adók: az SZJA kiegészítés önkormányzati adóerőképesség alapján megállapított normatív támogatás. Ez az idén lecsökkent, mivel az adó alapunk megnövekedett. Gépjárműadó: A behajtások eredménye képen növekedett. Ennek alapul vételével terveztük a évi összeget. 3.) Bírságok, pótlékok: Az egyéb sajátos bevételek esetén az idei bázist vettük alapul, mivel 2010-ben ezen bevételek nagy része nem teljesült. Támogatások: 1.) Önkormányzati költségvetési támogatás: A normatív támogatások az idei Kormány által előre jelzett költségvetés alapján csökkenést mutat. Főleg az oktatási normatívák vonatkozásában. 2.) Támogatásértékű működési bevétel: Ide tartozik a két kisebbségi önkormányzat. Működési bevételeit külön rendeletben szabályozzák majd, várhatóan a betervezett összeg mértékében. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: A évre tervezett bevételek azért nőttek, mert a bérleti díjak emelkedtek, valamint a Gyáviv Kft. bérleti díja is betervezésre került. Működési célú támogatásértékű bevételek: Az OEP finanszírozásból adódó eltérés a gyermekváltozásának függvénye. Jövőre kevesebb ellátotti létszámot kell alapul vennünk.

3 - 3 - Továbbadási célú működési bevétel: Ez az iskola-egészségügyi OEP támogatást jelenti, mely nem változik. Támogatási kölcsönök visszatérülése: Szennyvíz-üzemeltetésből származó bevétel (Monor) tervezése nélkül került beszámításra. Így eft-ról eft-ra módosul a tervezett bevétel. Pénzforgalom nélküli bevételek: A évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány eft és a jelenleg kimutatható pénzmaradvány eft, mely tartalmazza a Gyáviv Kft. tartozásának összegét, eft-ot. ÁMK: Intézményi működési bevétel: eft-ról eft-ra lett tervezve a Művelődési Ház bevétel növekedése miatt. KIADÁS: Polgármesteri Hivatal: Működési kiadások: Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok mértéke csökkent, mivel a képviselők száma 9-ről 6 főre csökkent a jogszabályi módosítás következtében, valamint a cafetéria közteher csökkenése miatt. Felhalmozási kiadások: Beruházás és felújítás címen tervezünk kiadást, a Haleszi kert járdaépítési költségét, illetve az iskola előtti járda felújításának költségét. Összesen eft. A Képviselő-testület esetleges döntése után kerül meghatározásra az előirányzat. Támogatás értékű működési kiadás: A Péteri községben működő civil szervezetek pályázati alapját képezi ez a kiadásnem. Hosszú lejáratú kötelezettség: A Gyáviv Kft. felé fennálló eft 2011-évre eső törlesztő részlete a táblázatban feltüntetett eft. Államháztartáson belüli működési célú pénzeszközátadás: Itt a Szlovák és a Német Kisebbségi Önkormányzat Kincstár által biztosított támogatás továbbadását jelöli. Hitelek: Felhalmozási hitel: A jelenleg hitelkiváltás címén felvett beruházási hitelünk tőketörlesztését tartalmazza.

4 - 4 - Pénzforgalom nélküli kiadások: Itt az általános tartalék jelenlegi mértéke eft, valamint a céltartalék jelenlegi mértéke eft. ÁMK Rendszeres és nem rendszeres juttatás és a munkáltatót terhelő járulékok: Növekedés oka, hogy az intézményi létszám, az óraszámok és a túlórák is növekedtek évhez viszonyítva. Dologi és egyéb folyó kiadások: eft-ról eft-ra növekedett, mivel a közüzemi díjakat és az egyéb dologi kiadásokat a évhez viszonyítva 3,5 %-kal, az infláció mértékével megemeltük. Felújítás: Az ÁMK által leadott koncepció alapján a felújítási igényük összesen eft. A Képviselő-testület 2011.évre a koncepcióban szereplő felújítási tételeken túl megkívánja valósítani az Ady E. u. martaszfaltozását, az iskolai parkoló kialakítását valamint a Művelődési Ház vizesblokk felújítását(1,5 mft). Az Önkormányzat a nyári időszakban nyári napközit kíván működtetni,melyhez forrást biztosit a 2011.évi költségvetésben. Az Önkormányzat az akadálymentesítési pályázathoz pályázati önerőt különít el a 2011.évi költségvetésében a céltartalék terhére. A fentiek mindösszesen egybevéve a bevételünk eft, kiadásunk eft, így a forrástöbblet eft. Az általam benyújtott 2011.évi költségvetési koncepciót a Pénzügyi Bizottság december 2-i ülésén tárgyalja. Kérem a Tisztelet Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezet szerinti döntést fogadja el és ez alapján adjon iránymutatást a évi költségvetési rendelet előkészítéséhez. Péteri, december 1. Dr. Molnár Zsolt polgármester Határozat-tervezet Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (XII.06.) határozata

5 - 5 - Péteri Község Önkormányzat 2011.évre vonatkozó költségvetési koncepciójáról Péteri Község Önkormányzat Képvelő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját megvitatta, azt elfogadta. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat 2011.évi költségvetésének tervezésekor az alábbi tételeket az itt meghatározott összegben szerepeltesse: Az Önkormányzat bevételi főösszesen sora: eft Az Önkormányzat kiadási főösszesen sora: eft Ezen belül a Polgármesteri Hivatal kiadási összesen sora: eft Ezen belül az ÁMK kiadási összesen sora: eft Határidő: azonnal és 2011.évi költségvetés tervezése Felelıs: polgármester, jegyzı

I. A téma ismertetése:

I. A téma ismertetése: E l ő t e r j e s z t é s Az 1. napirendi ponthoz Az előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Véleményezi: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása a polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901 e-mail: marton.bela@balatonfuzfo.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. november 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak: Előterjesztést látta: Lesenceistvánd Község Önkormányzat

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J A V A S L A T POLGÁRMESTER. Budapest-Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetési K O N C E P C I Ó J Á R A

J A V A S L A T POLGÁRMESTER. Budapest-Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetési K O N C E P C I Ó J Á R A BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest-Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetési K O N C E P C I Ó J Á R A Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester Előterjesztő: Tóth Mihály

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 11/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/313-1/2011/I. Üi.: Hegedűsné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 5-i ülésére. Tárgy: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 5-i ülésére. Tárgy: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete Érintett osztályvezető Gazdálkodási osztályvezető Szervezés aláírás dátum Jegyző Polgármester Előterjesztés száma: /2015. Előterjesztő: Gromon István polgármester Előterjesztést készítette: Schauer Andrea

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2012.09.24 A napirendet

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása

Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés száma: 3/2014.(II.04.) Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő 2 MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA beszámolója a 2014. évi pénzügyi terve teljesítéséről I. B E V E Z E T Ő A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. (4) bekezdés

Részletesebben