SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1."

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület szeptember havi ülésére Tárgy: Beszámoló Siófok Város Önkormányzata első félévi gazdálkodásáról Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Tárgyalta: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben előírt kötelezettségnek eleget téve Siófok Város Önkormányzatának első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő. A város és intézményei évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület a 3/2013./III.04./ számú rendeletével fogadta el. A jóváhagyott összesített költségvetés szerint e Ft-ból kell megvalósítani a célokat, a költségvetés összeállításánál a kiadásokat kifejezetten olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak. Ebből következően költségvetési hiánnyal és további fejlesztési hitelfelvétellel sem számoltunk. A likvid hitelkeretünket viszont fenntartottuk június 28.-ig az állami átvállalásig. A féléves beszámolóban a módosított költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már e Ft költségvetési bevétellel és e Ft költségvetési kiadással és e Ft többlettel számol I. félévben a tervezett bevételek összességében jó, időarányos teljesülést mutatnak, kivéve a vagyonértékesítésből elérhető bevételeket, amelyek a stagnáló ingatlanpiaci helyzet következtében várhatóan elmaradnak a tervezett mértéktől. Az önkormányzatra háruló feladatok és az elnyert fejlesztési támogatások kiutalásának elhúzódása következtében március 31.-ig 900 millió Ft likvid hitelkerettel majd június 28-ig az adósság rendezésig 600 millió Ft likvid hitellel rendelkeztünk, amelynek visszafizetése az állami átvállalás keretében megtörtént. SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI A beterjesztett költségvetési javaslat e Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. A évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten voltak tervezhetők, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak. Ebből következően költségvetési hiánnyal nem számoltunk. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselőtestületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt e Ft-tal növekedve e Ft-ra változott. I. Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítési adatait az önkormányzati I. félévi Beszámoló 1/A. és 1/B. számú mellékletei mutatják be összesítve,valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint. Bérleti díjból a tervezett bevételnek a 59,6%-a teljesült a zárási időpontig. A Balaton-parti Kft. az éves kötelezettségének már a 62 %-át kiegyenlítette. Jól alakult a közterület hasznosításából származó bevétel és a lakás, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevétel is. Az iskolák saját bevétele 59,6% teljesülést mutat, amely az étkezési térítési díjakból és terembérletekből keletkezett.

3 3 A DRV Zrt. részéről az üzemeltetésből származó bevételek még nem kerültek rendezésre, fizetési felszólításunkra s második félévre tettek fizetési ígéretet. Vagyonértékesítésből éves szinten 752 millió Ft bevétellel számoltunk, amelyből 16,4 millió Ft teljesült az I. félévben. Osztalék bevételeink is a következő félévben válnak esedékessé. Kamatbevételeink jól alakultak ehhez hozzájárult az is, hogy a REKOM Nonprofit Kft. helyett Szekszárd Város Önkormányzata rendezte a májusig hátralékban lévő ISPA önerő kamatát e Ft összegben. Az általános forgalmi adó kiszámlázásból származó bevétel magasabb a tervezettnél,mert a megszűnt SIOK intézményünk ÁFA ügyei már jogutódként az Önkormányzatnál rendeződtek. Az I. féléves zárás adatai alapján a évre tervezett adóbevétel 47,86 %-a - azaz 1.353,6 M Ft teljesült ig, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl a gépjárműadó átengedett 40 %-át és az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok összegeit is. Számla típusa i állapot Tervezett bevétel évre / M Ft / Tényleges bevétel ig / M Ft / Teljesülés Építményadó ,1 52,1 Idegenforgalmi adó ,9 18,1 Iparűzési adó ,5 49,3 Gépjárműadó (40%) 95 47,3 49,8 Bírság, pótlék 20 10,1 50,5 Talajterhelési díj 3 3,7 123,3 Összesen: ,6 47,9 % Adónemenkénti százalékos megoszlás a következő: Építményadó: 52,1%-ban teljesült. A folyamatos felderítési munka eredményeként is nőtt az időarányos bevétel. Az építésügyi hatáságtól megkapjuk a használatba vételi engedélyekről kiállított határozatokat. Azon tulajdonosokat, akik nem teljesítik bevallás adási kötelezettségüket felszólítjuk a bevallás megtételére. Ha a felszólításunk ellenére sem teljesítenek, akkor becsléssel. a tervtárból kikért tervek alapján előírjuk az adót. Folyamatosan figyeljük a fizetési határidőket, folyamatosan terhelünk jelzálogjogot az ingatlanra, munkabért, nyugdíjat, egyéb jövedelmet tiltunk, gépjárművet foglalunk vagy vonatunk ki a forgalomból. Egyedül árverezési tevékenységet végezni nem tudunk, mert nincs

4 4 rá jogosultságunk, ezért a NAV és bírósági végrehajtó segítségét kérjük, ezen tevékenységek lebonyolítása végett. Idegenforgalmi adó: Az első félévben 48,9 M Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 270 M forintból. A évi hasonló időszakhoz képest még az áprilisig elhúzódó téli időjárás ellenére is 10,5 M Ft-al többet. A júniusig összesített vendégéjszaka adatok szerint az adóköteles vendégéjszakák száma 5,8%-al nőtt a tavalyi hasonló időszakhoz képest. A turisták vendégéjszakát töltöttek el az önkormányzat illetékességi területén a év első felében, melyből éjszaka adóköteles, éjszaka mentes volt. A kései tavasz, a hűvös, szeles áprilisi és májusi időjárás ellenére a vendégforgalmunk nőtt. Sajnos fontos tényező, hogy a szállásadók részéről is egyre nagyobb a fogadott vendégek eltitkolásának aránya, és az adófizetés elkerülésének szándéka. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos munka változatlanul nehéz a nagy szállásadói ellenállás és média figyelem mellett. Felvettük a kapcsolatot a NAV Operatív Ellenőrzési Osztályával a közös együttműködés,ellenőrzés érdekében, hogy ezáltal is javuljon az idegenforgalmi adó fizetésének morálja. A nyár folyamán heti rendszerességgel ismételtük a közös ellenőrzéseket. Azon társasházak esetében, ahol a gyanú felmerült, hogy fekete szobakiadás folyik felvettük a kapcsolatot a közös képviselőkkel, hogy tegyék lehetővé azt, hogy az adóhivatal képviselői bármikor bejuthassanak a házakba. Segítségükkel feltérképezésre kerülhetnek azon lakások, amelyekben szívességi és egyéb vendéglátás folyik. Iparűzési adó:. A tervteljesítés 49,3%-os teljesülést mutat, bár a 620,5 M Ft I. félévi bevétel 7,4 M Ft-tal elmarad a tavalyi év, hasonló időszakához képest. A 2012-es bevallások feldolgozása után 59,9 M Ft a visszautalandó iparűzési adó. A május 31-ig beérkezett bevallások feldolgozása után megállapítható, hogy a vállalkozások teljesítményei csökkentek a befizetett előlegekhez képest. A II. félévi előlegek, az év végi feltöltési kötelezettségek és a folyamatos behajtási tevékenységek ellenére a terv teljesítése nehéz lesz az iparűzési adóban. Városunk közigazgatási területén 2580 db társas vállalkozás 1520 fő egyéni vállalkozó tevékenykedik. Felszámolási eljárást 162, csődeljárást 1, végelszámolás 69 vállalkozás esetében folyik. Felszámolás végett 40 esetben, összesen 2,6 M Ft összegben történt adótörlés. Méltányosság végetti törlést nem alkalmaztunk, de részletfizetéssel és fizetési halasztással több adózónk élt. Az önkéntes fizetéssel szemben egyre inkább az inkasszó a jellemző az adó beszedése tekintetében. Sok a végrehajtás, az eljárások eredményessége bizonytalan, sok esetben időben elhúzódik, gyakran független az adóhivatali dolgozók munkájától és hozzáállásától, a sok csőd és felszámolási eljárás és fizetésképtelenség következtében. A vállalkozások ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek, számlájukon fedezet nincs, így a végrehajtási eljárások sem járnak eredménnyel. Gépjárműadó: 49,833%-os a tervhez viszonyított teljesítés. Ennél az adónemnél től a bevétel 60% központosításra került, így azzal már nem az önkormányzat rendelkezik. Az előző évben az időarányos bevétel gépjármű adóból 118,2 M Ft volt, míg az idei évben, ezen bevétel 47,3 M Ft. Központi költségvetésbe utaltunk 71 M Ft-ot. A beszedett adó összege a évvel megegyező adatokat mutat. A 2012-es év júliusában mozgáskorlátozott adózóinkat tájékoztattuk a mozgáskorlátozott kedvezmény érvényesítése terén történt jogszabályváltozásról. Az év közben kezdeményezett mentességi eljárás keretében 186 gépjármű kapott ismételten adómentességet 1,9 M Ft összegben. A év II. féléves bevételét érinteni fogja a gépjárműadóról szóló légrúgós gépjárművek adómérték változása, amely július 1-től az addigi Ft/100 kg-ról 850 Ft/100 kg-ra csökkent. A mértékváltozásból eredően 1,4 M Ft mentesség került jóváírásra a gépjármű tulajdonosoknak. A kintlévőségek az egyre nehezebb megélhetési viszonyokból adódnak, amikor egyre többen

5 5 fizetési késedelembe kerülnek, romlik az adófizetési morál, a sok kis összegű adókivetés a teljesítés elmaradása esetén sok kis összegű hátralékost eredményez, amely nagyon sok többletmunkát jelent az adónemben dolgozó munkatársnak. Bírság, pótlék: 50,5%-os teljesítés történt az év első felében. A hátralékok, bírságok, pótlékok behajtását folyamatosan végzi adóhivatalunk. A bázis időszakhoz viszonyítva 0,9 M Ft-al nőtt, ezen bevételünk. II. A Közös Önkormányzati Hivatal Siófok Város Képviselő-testülete a 3/2013. (I.24.) számú Képviselő-testületi határozatával március 1.-vel a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról döntött. A Siófoki KÖH létrehozása folytán a jogelőd Siófok Város Polgármesteri Hivatalát, általános jogutódlással, beolvadással február 28. napjával megszüntette. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. előírása szerint az évközben megszűnő intézményről Évközi beszámoló készült. A Polgármesteri hivatal febr.28.-ig az átfutó tételeket is figyelembe véve e Ft bevételt ért el, amelyből e Ft kiadást teljesített. A költségvetés készítése során a Polgármesteri Hivatal illetve a jogutód KÖH tervezését egybe kezeltük a folyamatosság érdekében. Ezáltal a Polgármesteri Hivatal első kéthavi tény adatain felüli előirányzatai módosítással a KÖH előirányzatai lettek és a évi költségvetését adták. A Közös Hivatal vonatkozásában e Ft költségvetési bevétellel és kiadással számoltunk 2013.év visszalevő 10. hónapjára. A bevételi előirányzatából e Ft a Közös Hivatal tervezett működési saját bevétele, e Ft az önkormányzattól kapott intézményi támogatás és e Ft a pénzmaradvány. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi és kiadási csoportonként a Közös Önkormányzati Hivatal (3.-6. havi) költségvetési mérlege mutatja be. Bírság és igazgatási szolgáltatási díjból származó tervezett bevétel 34,1 %-át realizáltuk. Az építési bírság beszedett összege ugyan nem jelentős tétel, de jó időarányos teljesítést mutat annak ellenére, hogy kevesebb az építkezés és szabály követőbb lett a magatartás is ezen a téren. A szolgáltatások ellenértéke 20,2%-os teljesülést mutat. Parkolási díjbevételünk 7,3 milli Ft bevétel elmaradást jelent, az előző év azonos időszakához viszonyítva, amelynek egyik fő oka a folyamatosan dráguló üzemanyag árak következtében a lakosság gépkocsi használati szokásainak megváltozása, többségében lényegesen ritkábban használják a gépkocsikat,így kevesebbszer vesznek igénybe parkolási szolgáltatást is. A második félévben a főszezoni hónapok várható nagyobb forgalma következtében a tervezett bevétel még teljesülhet. A Járási Hivatal épületüzemeltetési hozzájárulását a második félévben rendezi.

6 6 A Közös Hivatal 277 e Ft támogatás értékű bevétele államháztartási előírás végrehajtásának a következménye, a megszűnő Polgármesteri Hivatal záró pénzforgalmi számlájának az átvezetéséből adódott. III. Az intézmények Önállóan működő intézmények bevételei: Intézmény megnevezése Önállóan működő intézmények bevételi adatai ( ) Bevételek évi terv évi mód. ei évi tény % (tény/mód. ei.) KIKK ,3% Működési bevételek ,2% Támogatásértékű bevételek ,00% Fenntartótól kapott támogatás ,3% BRTKK ,6% Működési bevételek ,1% Támogatásértékű bevételek ,00% Fenntartótól kapott támogatás ,5% Gondozási Központ ,4% Működési bevételek ,7% Támogatásértékű bevételek ,3% Fenntartótól kapott támogatás ,6% SVOB ,4% Működési bevételek ,% Támogatásértékű bevételek ,00% Fenntartótól kapott támogatás ,1% INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Működési bevételek ,4% Támogatásértékű bevételek ,9% Fenntartótól kapott támogatás ,4%

7 7 Az intézményi saját bevételek összességében 38,4 %-os teljesítést mutatva elmaradtak az időarányostól az első félévben. Az Óvodák esetében a saját bevételt a terembérleti díjak és az étkezési térítési díj bevételek jelentik. A terem bérbeadás az idei évben már gyakorlatilag nem működik, a tervezett e Ft bérleti díjbevételből 429 e Ft bevételt realizáltak június 30.-ig. Az óvodai teremek bérlése iránti kereslet lényegesen csökkent. Az étkeztetésből származó bevételt csökkenti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (térítésmentes étkezők) további számának növekedése is. Emiatt természetszerűen csökken az élelmezéshez kapcsolódó másik bevételi forrás a visszaigényelhető általános forgalmi adó nagysága is. A Könyvtár esetében 29,1 %-os a teljesülés, elmaradás mutatkozik mind az időarányostól, mind az előző évi azonos időszak bevételétől. Ez abból is adódott, hogy az olvasók 50 %-os kedvezménnyel iratkozhatnak be Siófok Kártyával, diákigazolvánnyal. Sok a 70 év feletti és 16 év alatti ingyenes beiratkozó. Ingyenesen iratkozhatnak be a pedagógusok, álláskeresők. Csökkent az internetezők száma, illetve rövidebb ideig használják a számítógépeket. Nőt az ingyenes WIFI használok száma mind okos telefonon, mind laptopon. A fénymásolás bevétele az iskolai időszakban több, de sajnos ez a bevétel is csökkenőben van az otthoni nyomtatás, internet, általánossá válása miatt. A beiratkozások száma év elején és az őszi időszakban magasabb, amely még kompenzálhatja a bevétel elmaradást. Az Emlékház bevétele az időarányost meghaladóan teljesült. A Gondozási Központnál 48,7%, időarányos körüli a féléves bevétel teljesülés. A Kulturális Központnál 24,2 % a féléves teljesülés, ez adódik, az intézmény sajátos feladatköréből is, a bevételek ugyanis nem időarányosan jelentkeznek a nyári szabadtéri rendezvények, és a fesztiválokhoz kapcsolódó bérleti bevételek és az őszi bérletes színházi évad bevételei a következő félévben jelentkeznek, melyek az intézmény bevételeinek jelentős részét képezik. KIADÁSOK A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az intézmények működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra. I. Az önkormányzat e Ft-os előirányzatából e Ft került felhasználásra, a tervezett előirányzat 41,6 %-a. Ezen belül a működési célú kiadások 36,5 %-os teljesülést mutatnak az első félévben, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2.sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be. Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a városüzemeltetés kiadásai eredményezik, az éves előirányzat 25 %-a e Ft került felhasználásra a zárási időszakig.

8 8 Városüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év első félévében: Zöldterületek, parkok fenntartása A tavalyi évben lefolytatott közbeszerzési eljárások során kiválasztott parkfenntartókkal a zöldterületeken végeztetett munkavégzés folyamatos. Az idei év időjárása kedvezőtlen volt a nagy hőség és szárazság miatt. Ennek következtében többletköltséget jelenthet a növények pótlása az ősz folyamán. Az idei évben is a közmunka program keretein belül történik a padok deszkáinak festése, ami csak a felhasznált anyag költségeinek kifizetését jelenti. Jelentős költségnövekedést okozott ismét a rongálásokból adódó javítási munkák elvégeztetése. Sikeresen lezajlott a virágos pályázat felhívás és félév végére már díszítenek a villanyoszlopok. A pénzügyi teljesítés az ütemezésnek megfelelően alakul a szigorú költségtakarékossági szempontok figyelembevételével. Látványos parkosítások, fásítások nem készültek, a második félévben a növények pótlására helyezzük a főbb hangsúlyt. Természetvédelmi és Sóstói magasparti területek fenntartása A pénzeszközök felhasználása a tervezettek szerint történik. Az év elején a természetvédelmi területeink karbantartására pályázatot írtunk ki, amelyek sikeresen lezárultak és a nyertes vállalkozók a szerződések szerint elkezdték a munkálatokat. Sóstói magasparton a terület ápolása folyamatos. A korábbi évekhez képest sikerült csökkenteni a vadkempingezők számát. A Töreki Természetvédelmi Területen a tavaszi időszakban a fiatal fák metszését elvégeztettük, a nyári időszakban többszöri kaszálás megtörtént, az őszi időszakban még erdőápolási munkálatok és kaszálás van beütemezve. Az erdei bútorok és tájékoztató táblák javítása költségnövekedést okozhat. Állategészségügyi és mezőgazdasági feladatok A feladatok ellátására tervezett éves keret mintegy 60%-a került felhasználásra, így elmondható, hogy a fenntartási feladatok elvégzése a tervezett ütemben történik. A költségek nagy százalékát ( ,-Ft.) a szúnyog-írtás teszi ki, amit előre kellett kifizetnünk a Balatoni Szövetségnek. Az idei évben a nyaralók örömére a kellő időszakban és mennyiségben (1 biológiai és 5 kémiai gyérítés) történtek meg a kezelések és a kedvező időjárás hatására nagymértékű szúnyogpopuláció nem jelentkezett. Lehetőséget adunk minden év tavaszán, hogy a lakosság kijelölt helyszíneken a kutyáit beoltassa. Az állatorvosokkal történt egyeztetések után ez is sikeresen lezajlott az idén is. Az eb összeírást az év második felében tervezzük. Köztisztasági feladatok A tavaszi takarítás idén is a közmunkaprogramban dolgozók segítségével történt, ami így az önkormányzatnak költségként a szemét elszállítását és a felhasznált anyagok kifizetését jelentette. A kiemelten kezelt nyári időszakban a közmunka keretein belül dolgozók pénteken és hétfőn a város területén darabos szemétszedéssel kezdik a napot. A 2009-ben kötött szerződés szerint zajlik a város tisztántartása. A nyári időszakban a turisták által fokozottan igénybe vett területeken és a városi rendezvények környékén külön megrendelés alapján végeztetjük a takarítást. Sajnos a rongálások és a vandalizmus miatt egyre több hulladékgyűjtőt is pótolnunk kell. Szintén a köztisztasági feladat ellátását terheli, hogy a bulizó fiatalok a közterületeket sok esetben nem rendeltetésszerűen használják ez a kiemelt üdülőkörzetben, a Jókai park és a Belváros (Millennium park) területén is megjelenik.

9 9 A város területén megszüntetett szelektív hulladékgyűjtő pontok megszűnésével párhuzamosan növekedett az illegálisan lerakott szemét mennyisége elsősorban az üdülőterületeken. Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai: A költségvetésben a közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók fenntartására a as évre vonatkozó költségvetésben e Ft került jóváhagyásra. Ebből az összegből e Ft áll rendelkezésre a téli hó síkosság mentesítésre, a maradék e Ft pedig a jelzőlámpák, KRESZ táblák, hidak, útburkolati jelek, utak és járdák, közutak űrszelvény kaszálása és egyéb javítási munkálatok elvégzésére. Az eltelt időszakban a tavaszi felkészülés során a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekhez igazodva, a város útjainak 80%-án elkészültek a téli fagykárokból eredő kátyúzási munkálatok. Az év második felében pedig az újonnan kialakult burkolati hibákat tervezzük megszűntetni. Év közben pedig szükség szerint folyamatosan végzünk burkolatjavítási munkákat. Az üdülőterületeken lévő úthálózatok kátyúzási munkálatainak elvégzése a szezon előtt 90%-os volt. Az idei évi költségvetése lehetővé teszi az őszi időszakban a járdák, kerékpárutak állapotának javítását is. A város területén lévő megkopott és nem szabványos KRESZ táblák cseréjét megkezdtük. Első körben a legfontosabb - elsőbbségadás kötelező, stop, vasúti előjelző, gyalogátkelőhely táblák cseréjével foglalkoztunk. Az év második felében a lehetőségekhez mérten folytatjuk az elavult táblák újra fóliázását. A megrongálódott Sió parti kerékpárút helyreállítása ez év tavaszán elkészült. A burkolat helyreállítások az eredeti állapotnak megfelelően megtörténtek. Ehhez kapcsolódóan a Báthory F. utca - kerékpárút és 65. sz. út közötti szakaszán teljes szélességben új felületi zárást kapott. Időarányosan vizsgálva az éves szinten biztosított előirányzatot megállapítható, hogy annak első féléves kerete, a balesetveszély elhárítása miatti munkálatokra valamint a szezoni felkészülésre tekintettel megfelelően történt meghatározásra. Közvilágítás: 2013 első félévében új közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, melynek eredményeként ismét az EDF DÉMÁSZ Zrt.-től, mint kereskedőtől vásároljuk a közvilágításhoz szükséges villamos energiát május 1.-től. A 2012 év végén elkészült korszerűsítési munkálatoknak köszönhetően a közvilágításra vonatkozó mértékadó éves fogyasztás értéke, valamint a közvilágítási hálózat karbantartására fordítható kiadás összege csökkent, de nagy terhet jelent a hálózaton keletkező vandál károk javíttatása és az ellopott lámpatestek pótlása, melyek az új drágább lámpatestek esetében jelentős költséget eredményeznek. Közmunka: Jelentős változás történt a közfoglalkoztatásban a korábbi évekhez képest. Az országos közfoglalkoztatási programok úgy, mint az Idegenforgalmi és Parlagfű-mentesítési programok nem indultak. Kiváltásukra az Átmeneti és a Hosszabbtávú programokban nagyobb létszám került foglalkoztatásra. Az átmeneti és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 64 fő dolgozott, amely létszám mintegy 15%-al haladta meg az előző évit. A közfoglalkoztatottak közül 4 fő dolgozott parkoló ellenőrként 2 fő pedig portaszolgálatot látott el a Gondozási Központban. A nyári szezonban jelentkező többletfeladatok ellátásához 10 fő tartós munkanélküli alkalmazására kaptunk lehetőséget A szabálysértés miatt közérdekű munkát kérő, vagy a bírósági eljárás keretében közmunkára ítélt személyek foglalkoztatása folyamatos a szabálysértők létszáma 2013 első félévében az

10 10 előző évhez hasonlóan alakul a bírósági eljárás keretében közmunkára ítéltek létszáma viszont növekedést mutat. A munka elvégzéséhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések az ütemezésnek és a pályázatban vállaltaknak megfelelően történtek, minden hónapban részletes elszámolást nyújtunk be a támogató felé. Egyéb városi feladatok: A költséghelyen a teljesítés az első félévi tervnek megfelelően alakult, a szezon előtt a szökő és ívó-kutak beüzemelése megtörtént. A nagyobb kifizetésekre a második félévben kerül sor. Így például a nagy összegű vízdíj és áramszámlák is a második félévben várhatóak. A hiányzó utcanév táblák kihelyezésére ez év őszén kerül sor. A szökőkutak (Millennium park, Fő tér és Március 15-e park) medencefelületeinek felújító festését a közmunkaprogramban foglalkoztatottak végezték el. A költséghelyen a teljesítés várhatóan az előirányzatnak megfelelően alakul. Építés és településfejlesztés: A feladatok ellátása az éves ütemezésnek megfelelően történt. A GISPÁN térinformatikai rendszer karbantartása (követési támogatás keretében), valamint a közmű-, és útnyilvántartás, valamint a csapadékcsatorna szakági nyilvántartás változásvezetése jelentett nagyobb kiadást. Az előirányzatban szereplő összeg várhatóan fedezetet nyújt a betervezett feladatok ellátására. Tószabályozás: A Balaton tápanyagterhelésének csökkentése érdekében a téli hónapokban, a korábbi éveket meghaladó mértékű mintegy m² nagyságú felületen került sor a nád levágására és hulladéklerakóra történő elszállítására. A balatoni partvédőműveinken a balesetveszélyes szakaszok kijavítását a főszezon kezdetére elvégeztük. A Balaton jelenleg is magas vízállással és jó vízminőséggel rendelkezik, amely nem tette indokolttá a tervben szereplő vízminőség javító beavatkozásokat. Vízrendezés, belvízelvezetés: A zárt csapadékcsatornák mosatási munkálatai elkészültek, a Mártírok útján és a Kálmán Imre sétányon az előirányzathoz képest a teljesítés alacsonynak mondható. A Balaton magas vízállása miatt, az átemelők jóval több üzemórában működtek, ami a korábbi éveket meghaladó energia felhasználást és kiadást eredményezett. A csapadékvíz elvezető földárkok meder és rézsűfelületeinek kézi kaszálását a korábbi évekhez hasonlóan a közmunka programban foglalkoztatottakkal végeztettük annak érdekében, hogy felmerülő kiadásainkat csökkentsük. Temetőfenntartás: A fenntartási feladatok elvégzése terv szerint történik. A temető üzemeltetője által a szeméttelepre beszállított hulladék ártalmatlanítási költsége és a Szépvölgyi utcai köztemetőben az új sírhelyek kitűzésére és a már betemetésre került sírok bemérése okozott költséget. A fentieken kívül a Szépvölgyi utcai köztemető fűtésének javítási munkálatait kellet kifizetni. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak a legszükségesebb feladatok ellátását teszi lehetővé ebben az évben.

11 11 Környezetvédelmi vizsgálatok: Az Önkormányzat teljes szervezetére kiépített EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési rendszer 3 éves megújítása, frissítése idén megtörtént. A hitelesítő által aláírt Környezetvédelmi Nyilatkozatot július végén küldtük meg az OKTVF-nek, hogy nyilvántartásba vételünket meghosszabbítsa. A felülvizsgálati audit költségének kifizetése megtörtént. A közoktatási, közművelődési és amatőr sporttámogatásra tervezett előirányzat 20,2 %-a mutatkozott kiadásként,a tervezett előirányzatok a második félévben kerülnek felhasználásra. Szociálpolitikai kiadásunk a méhnyak rák elleni védőoltást igénybevevők létszámának változása következtében éves szinten csökken az előirányzat 86,2 %-át használtuk fel. Szociális ellátásra a tervezett előirányzat 35 %-át e Ft-ot fordítottunk az I. félévben. Felnőtt segélyezés: - aktív korúak ellátásában 399 főt részesítettünk, az e célra felhasznált összeg e Ft; - temetési segélyre, köztemetésre 867 e Ft került felhasználásra 22 fő számára; - közgyógyellátásban méltányos alapon 8 fő részesült, a felhasznált összeg 155 e Ft; - átmeneti segély nem került kifizetésre - lakásfenntartási támogatást e Ft összegben 447 fő kapott; Gyermek segélyezés: - rendszeres gyermekvédelmi támogatás keretében természetbeni támogatás, pénzbeli ellátás kifizetésre nem került - térítési díjat 60 gyermek kapott, a kifizetett díj e Ft; - óvodáztatási támogatásban 45 gyermek részesült 550 e Ft összegben; Fejlesztési feladatok év Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait e Ft előirányzott összegből kívánja megvalósítani az év során, amelyből az első félévben e Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 36,5 %-a. A fejlesztési célú kifizetések részletezését az Önkormányzati beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza, amelyet az alábbi szöveges információkkal egészítünk ki: I. Áthúzódó beruházások 1., Panelfelújítás A évtől az önkormányzat igen nagy szerepet vállalt az iparosított technológiával épült társasházak (panel épületek) energetikai korszerűsítésének költségviselésében. A társasház akár állami támogatásból, akár önerőből fedezte a beruházás kiadásait, az önkormányzat 1/3 részben, illetve 30 %-al járult hozzá a költségekhez. Néhány társasház melyek szintén rendelkeznek önkormányzati támogatói nyilatkozattal - még vár a beruházás megkezdésével, továbbra is állami támogatásra számítanak, mivel a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel nem vállalták a növekvő törlesztő részletek mellett az önerő teljes fedezetét. Néhány társasház a beruházást megvalósította, a támogatást az előző évekhez hasonló módon és mértékben az önkormányzat biztosította. 2., Fonyódi erdőfelújítás

12 12 Új telepítésű, üzemtervezett erdőről van szó, melyhez a kapcsolódó elvégzendő feladatokat az erdészeti igazgatóság határozza meg. Eddig minden feladatunkat teljesítettük, bírság kiszabására nem került sor. 3., Ofotért üzlet bontása Az épület bontására a Balaton part Kft vel kötöttünk szerződést. A bontási munkák megkezdéséhez csak a szomszédos épület új gázellátásának kiváltásának elkészítése után lehetett hozzáfogni, mivel az Ofotért épületéről kapta az energiát. Az új gázbekötés elkészült, a bontást végre hajtották. 4., Ad Astra szobor helyreállítása Siófok Város Önkormányzata 150/2012 ( IX: 26) számú képviselő testületi határozatában döntött arról, hogy támogatja Kisfaludi Strobl Zsigmond által készített Ad Astra szobor felújítását és elhelyezését a Yacht Club területén, a Sió csatorna hajózó zsilipje és a csatorna két ága által bezárt háromszög alakú területen. A szobor helyreállítása megtörtént. 5., Karácsonyi díszkivilágítás beszerzése Az előző év folyamán számos karácsonyi díszt vásároltunk a város ünnepi hangulatának emelésére. Az utolsó részlet kifizetése a évre húzódott. 6., Optikai kábel kiépítése Az új rendészeti iroda Kálmán Imre sétány 4. szám alatt kialakítása lehetővé tette, hogy a város kameráinak képét egy diszpécserszoba kialakításával egy helyen, összegyűjtve figyelni lehessen. A Víztornyon korábban elhelyezett kamerák képeit is figyelik ehhez egy optikai kábel kiépítése vált szükségessé a két épület között. A pénzügyi teljesítés a évre áthúzódott. II. Áthúzodott pályázott beruházások 1., Siófok új teherenetsítő út létesítése KÖZOP A déli tehermentesítő út Kele utca és 65. ös út körforgalom közötti szakaszának előkészítési munkáira, illetve megépítésére adtunk be pályázatot. A támogató szervezettől az előkészítési munkákra vonatkozóan közbeszerzés lebonyolítása, projektmenedzser, RMT készítése pozitív döntés született. Azóta a részletes megvalósíthatósági tanulányterv megírására kiírt közbeszerzési eljárás is lezárult, a szerződés október 1-jén aláírásra került. Az RMT elkészült, a támogató szervezet számára jóváhagyás cáljából benyújtásre került. Amennyiben a támogató szervezet a dokumentációban szereplő adatokat, javaslatokat elfogadja és jóváhagyja, megkezdődhet a pályázat végleges pénzügyi elszámolása. Az I. félévben az eddig benyújtott számlákat a támogató szervezet szállítói finanszírozás keretében kiegyenlítette. 2., Déli tehermentesítő egyéb költségei A déli tehermenetsítő út és híd enegedélyezési eljárásához különböző szakhatóságok bevonása szükséges ( pl. : környezetvédelemi, útügyi, stb. ) melyek csak szakhatósági díj ellenében végzik hatósági feladataik ellátását. Ennek fedezetére és az esetlegesen előre nem látható költségek fedezetére szükséges az előirányzatban szerepeltetett összeg. 3., Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél

13 13 A déli tehermentesítő út és híd Kele utca és 65. ös út körforgalom közötti szakaszának megvalósítása során mind az út mind a híd idegen területeket is érint. Ezeket a területeket vagy megvásárolni, vagy bérleti szerződés keretében - pl Sió csatorna mederhasználata vízvezeték kiváltása miatt - igénybe kell venni, illeteve kártalanítást kell fizetni. 4., Déli tehermentesítő tervezési díj A déli tehermentesítő út Kele utca és 65. ös út körforgalom közötti szakaszának építési engedélyezési és kiviteli terveit megrendeltük. ( A jogerős enegdéyleket mind az út és híd, mind a vízvezeték kivűáltásának tekintetében megkaptuk. ) Az engedéylezési tervek díjának jelentős része már kifizetésre került 2011 ben, a kiviteli terveket az RMT támogató szervezet és az önkormányzat jóváhagyása után szállítja tervezésre szerződött konzorcium. Ennek várható időpontja év III. negyedév. 5., Közvilágítás korszerűsítése KEOP 5.3.0/A/ Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretein belül benyújtott, a város közvilágítás korszerűsítését célzó pályázatunk kivitelezése decemberében befjeződött. A kivitelezés, a műszaki ellenőr, a nyilvánosság biztosításával megbízott vállalkozó és a könyvvizsgálat díja az idei évben került kiegyenlítésre. A végleges pénzügyi elszámolás folyamatban van. 6., Közvilágítás egyéb költségek Korábban arra számítottunk, a fenti pályázat során a felmerülő költségek túllépik a pályázatban beállított költségeket, ezért ezek biztosítására tartalékot képeztünk. Erre azonban nem került sor, így a fennmaradó összeget más, az év elején még nem látható költésgek kiadása csoportosítottuk át. 7., Éjjeli menedék és nappali melegedő - Hajléktalan szálló bővítése A siófoki hajlaktalan szálló bővítésére és felújítására pályázatot nyújtottunk be, mely támogatásban részesült. A támogatói szerződés aláírásra került. A kiviteli tervek elkészültek jelenleg a kivitelezési munkákra kiírt közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. 8, Éjjeli menedék és nappali melegedő - Hajléktalan szálló egyéb költségek A fenti pályázat során a felmerülő költségek mindegyikét pénzügyileg a pályázat nem vagy csak részben támogatja ezek fedezetét az önkormányzatnak önerőből szükséges biztosítani. 9., Térfigyelő kamerák telepítése a Fő téren A Fő téren (Szabadság tér + Fő tér) valamint a hivatal épületének külső kamerázására pályázatot nyújtottunk be, mely támogatásba részesült - a támogatási szerződés aláírásra került. A kamerák beszerzésére közbeszerzést bonyolítottunk le, a kivitelezés megtörtént. A pénzügyi elszámolást júniusban benyújtottuk. A támogatási összeg ( Ft) még évben megérkezett, további folyósítás nem történik. III. Pályázott beruházások 1., Közösségi közlekedés színvonalának emelése A Dél Dunántúli Operatív Program keretein belül Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása elnevezéssel, DDOP-5.1.2/B-11 számmal pályázati lehetőség nyílt a közösségi közlekedés színvonalának javítására. Siófok Város Önkormányzata a Balatoni fejlesztési Tanács koordinálása mellett több Balaton parti településsel, a MÁV Zrt. és a BAHART Zrt -vel együtt nyújtott be pályázatot, melyben

14 14 akadálymentes buszöblök kiépítésére, felújítására, buszvárók telepítésére, cseréjére, valamint információs táblák kihelyezésére vállalkozott. A pályázat támogatásba részesül, a támogatói szerződés aláírása megtörtént. A kivitelezőt közbeszerzési páylázat keretein belül választottuk ki - a kivitelezési munkák október közepéig tartanak. IV. Egyéb beruházások 1., Fő tér 5. szám alatti lakások fűtésleválasztása A Fő tér 5. szám alatti társasházban 3 db önkormányzati tulajdoni lakás található. A lakások jelenlegi fűtése a másik két társasházi egységgel közös rendszerben került kialakításra, mely két egység jelenleg a fűtést nem használja, így a fűtési rendszer leválasztása vált szükségessé a megnövekedett fűtési költség következtében. A fűtési rendszer leválasztása megtörtént a pénzügyi teljesítés a évre áthúzódott. 2., Város térfigyelő kameráinak összehangolása A város területén (Rózsakert, Hajóállomás) lévő térfigyelő kamerák, valamit az újonnan, a PMH épületére telepített, illetve pályázat során beszerezett és telepített térfigyelő kamerák különböző helyre továbbították képeiket, felvételeiket. Az új közterület felügyeleti iroda kialakításával lehetőség nyílt egy diszpécserszoba kialakítására, ahol a kamerákat összehangoltan, egy rendszerben lehet nézni, figyelni, illetve a képeket, felvételeket rögzíteni. 3., Orvosi rendelő átalakítása Az AVE Zöldfok Kft. vel kötött szerződés értelmében az önkormányzat fűthető, tisztálkodásra alkalmas helyet biztosít a Kft. azon dolgozói számára, akik a város parkjaiban, közterületein zöldterület fenntartási munkát végeznek. Az Ofotért ház lebontásával az eddig e célra használt helyiség megszűnt az új helyiség az orvosi rendelők (SZTK) épületében került kialakításra kisebb átalakítással. 4., Beszédes József Általános Iskola villamos hálózat javítása Az iskolában dolgozók jelezték, hogy épület dél nyugati részében a villamos hálózat nem bírja a terhelést, elavult a biztosíték többször lekapcsol. A probléma megszüntetése érdekében a hálózatot az említett folyosórészen kicserélték. V. Tervezési feladatok 1., Töreki buszforduló Siófok Város Önkormányzata kisajátítási eljárást kezdeményzetett a siófoki 0164/1 hrsz ú ingatlan területrészére vonatkozóan, melyben a szabályozási tervben összhangban buszfordulót és szennyvízátemelőt kíván létesíteni. A kisajátítási eljárásban eljáró hivatal kérte annak igazolását, hogy a tárgyi ingatlanon valóban buszfordulót épít az önkormányzat. Igazolásként engedéylezési tervdokumentációt fogadnak el - a tervdokumentáció elkészült, a jogerős engedély rendelkezésre áll. 2., Marosi út Somlay út engedély hosszabbítása A Marosi út Somlay út építési engedéllyel rendelkezik érvényessége az idén lejár, ezért annak meghosszabbítása szükséges vált. 3., Jubileumi tér - Galamb köz kerékpárút tervezése

15 15 A Jubileumi tér Galamb köz közötti kerékpár út terveit a MÁV vasútpálya fejlesztése miatt módosítani kellett. A módosítás során a különálló kerékpárút helyett, a forgalmi sáv oldalaira a meglévő út szélesítésével nyílt kerékpárutat terveztünk. A tervező szerint az ilyen jellegű kerékpárút a közel jövőben megjelenő páylázati felhívásoknak is jobban megfelel támogathatóság szempontjából. Az engedélyezési eljárás folymatban van. 4., Aranypart futópálya tervezése A Balaton part Clubb 2012 társasház és a Galérius fürdő közötti szakaszán mindenki által használható, illetve versenyek rendezésére is alkalmas futópálya megvalósítását tervezzük. A tervek rendelkezésre állnak, megfelelő pályázati felhívás megjelenésére várunk. FELÚJÍTÁS VI. Áthúzódó felújítások 1., Thanhoffer villa felújítása műszaki ellenőri tevékenység A Thanhoffer villa felújítását a Balaton-parti Kft. végzi, a kiviteli munkák ellenőrzéséhez az Önkormányzat biztosítja a műszaki ellenőröket. A munkálatok a terveknek megfelelően haladnak az II. ütem, a kertépítés és a gyengeáramú eszközök beszerzése befejeződött. 2., Batthyány u. 1. fűtéskorszerűsítésének tervezési és kivitelezési munkái A Battyhány u. 1. szám alatt található, Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. által használt épületben a meglevő gázkazán minden évben meghibásodott, az egész fűtési rendszer elavult, a radiátorok nem rendelkeztek szabályozó szelepekkel, termo fejekkel, így fűtés a kelleténél nagyobb költséggel volt megoldható. A fűtési rendszer korszerűsítése után a költségek csökkenése várható. A pénzügyi teljesítés a évre áthúzódott. VII. Egyéb felújítási feladatok 1., Rendészeti iroda fejlesztése Új közterület felügyeleti irodát alakítottunk ki a Kálmán Imre 4. szám alatt, a volt gyermekkönyvtár helyén. Itt kapott helyet a diszpécseri szoba, melyben a város területén lévő kamerák képeit figyelik és rögzítik. Fontos, hogy ebbe az irodahelyiségbe, valamint páncélszekrényt magában foglaló irodahelyiségbe ne lehessen belátni, illetve biztonságtechnikai szempontból is megfelelő legyen. A felhasznált összeg az említett helyiségek biztonsági fóliázását illetve függönyözését foglalja magában. 2., Kerti pavilonok felújítása a Millenium parkban A Millenium parkban lévő fa szerkezetű kerti pavilonok már javításra, felújításra szorultak a javítási munkák megtörténtek. Adósságszolgálat A képviselőtestületi határozatban elfogadottak szerint megtörtént a Tartozásátvállalási Szerződések megkötése a Magyar Állam és az (ERSTE, CIB, Volksbank) valamint Siófok Város Önkormányzata között. A Szerződések alapján a MÁK 2013.jun.28.-ig Ft-ot fizetett meg esetünkben a hitelezőknek, amely a korábbi adósságállományunk 60 %. Az adósságrendezés keretében teljes egészében átvállalásra került az EUR-ban kibocsátott Siófok Jövőjéért I. kötvény. A konszolidáció után a II. kötvényből 644,3 millió Ft, a Fejlesztési hitelekből 1,045 milliárd Ft, összességében 1,689 milliárd Ft tőke és a visszafizetésig annak a kamata maradt adósságként. A kötvényekkel kapcsolatban a konszolidáció után az Erste bank eljárásrendje szerint további teendők lesznek a Keller Zrt. közreműködésével. Az adósságrendezés következtében a II.

16 16 Kötvényből db kerül törlésre. Kötvényünk tőkeértéke az adósságrendezés után (0,868) ezért a Ft tőkeérték db kötvényt jelent névértéken számítva. Tervezett adósságszolgálatunk évben e Ft, a tervezés már az adósságkonszolidáció akkor ismert számainak figyelembevételével történt, amely a második félévtől nem tartalmazza az átvállalt hitelek és a kötvény adósságterheit. Az adósságrendezés az állam részéről részben állami támogatásként, részben átvállalásként valósult meg. A konszolidáción belül a támogatással rendezett összeg volt a kisebb hányad, ez csak e Ft volt, amely bevételként és kiadásként is megjelenik könyveinkben, ezzel majd az adósságszolgálatra tervezett előirányzatunkat módosítani szükséges ezért már a felhasználás vizsgálata során gyakorlatilag e Ft előirányzattal számolhatunk, amely 80 %-os a teljesülést mutat,de a második félévtől a adósságrendezés következtében csökken az adósságteher azáltal,hogy a részbe átvállalt hitelek esetében a bankoktól a törlesztő részletek arányos csökkentését kértük,úgy hogy a hitel eredeti futamideje maradjon. Adósságszolgálati kiadásainkat saját bevételeinkből teljesíteni tudjuk, ezáltal megfelelünk Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény előírásainak is. A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények támogatására az első félévben intézmény finanszírozásként összességében a tervezett összeg 44 %-át használtuk fel. II. Közös önkormányzati Hivatal gazdálkodása március 1-vel a jogelőd Polgármesteri Hivatal megszüntetése után összességében e Ft kiadási előirányzattal indult. Kiadásai között elsősorban a Közös Hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségek, épület fenntartási és igazgatási kiadások jelennek meg. Tervezett működési kiadási előirányzata e Ft összegű, amelyből e Ft összegű 32,3 %-os időarányos felhasználás történt. A Közös Hivatalra tekintettel a kiadási előirányzatot tovább tagoljuk az abban résztvevő Önkormányzatok szerint is. Siófok Város kiadási előirányzata ebből Siójut Község kiadási előirányzata Balatonvilágos Község kiadási előirányzata e Ft e Ft e Ft A tervezésnél a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a költségvetésben engedélyezett létszámkeretnek megfelelően kerültek tervezésre. A Közös Hivatalnál Siófok Város vonatkozásában ig 32,6 %-os az előirányzat felhasználás. Ezen belül az igazgatási kiadások és a Közterület Felügyelet kiadásai jelentik a nagyobb tételeket, de a felmerült kiadásokkal tartani tudtuk az időarányos felhasználást. Siójut község előirányzat felhasználása 31,8 %, Balatonvilágos a tervezett előirányzatának 23,2 %-át használta fel.

17 17 Önállóan működő intézmények kiadásai: Intézmény megnevezése Önállóan működő intézmények kiadási adatai ( ) Kiadások évi terv évi mód. ei évi tény % (tény/mód.ei.) KIKK ,4% Személyi jellegű ,8% Munkáltatót terhelő járulékok ,9% Dologi kiadások ,3% Felhalmozási kiadások ,00% BRTKK ,3% Személyi jellegű ,5% Munkáltatót terhelő járulékok ,5% Dologi kiadások ,1% Felhalmozási kiadások ,00% Gondozási Központ ,6% Személyi jellegű ,5% Munkáltatót terhelő járulékok ,7% Dologi kiadások ,6% Felhalmozási kiadások ,3% SVOB ,9% Személyi jellegű ,8% Munkáltatót terhelő járulékok ,4% Dologi kiadások ,0% Ellátottak pénzbeli juttatása ,00% Átadott pénzeszköz ,00% Felhalmozási kiadások ,00% INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Személyi jellegű ,9% Munkáltatót terhelő járulékok ,7% Dologi kiadások ,7% Ellátottak pénzbeli juttatása ,00% Átadott pénzeszköz ,00%

18 18 Felhalmozási kiadások ,4% Az intézményi kiadások általában az időarányos felhasználási érték alatt maradtak a Könyvtárnál a pályázati források fedezetet biztosítanak a nem jelentős időarányostól való eltérésre. Az intézményi kiadások alakulásában közrejátszott az is, hogy a saját bevételeik kiegészítésére adott önkormányzati támogatások egy része átcsúszott a második félévre, így a felmerült dologi kiadásaik teljesítésére is csak ez után kerülhetett sor. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a évi költségvetés készítésekor megfogalmazott célok elérése megfelelő ütemben halad, a szükséges és elkerülhetetlen előirányzat módosításokra számolva is teljesíthetőnek tartom a évre kitűzött feladatok megvalósítását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és fogadja el. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete a Siófok Város Önkormányzata első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Siófok, szeptember 10. Dr. Balázs Árpád polgármester

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 06. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. november 12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 11.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 11. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő Siófok, 2012. december 11. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2012. decemberi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. december 06. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. május 12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. szeptember 3-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. szeptember 3-i ülésére 210/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.február 17-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2010. (.) rendelete a 2009.

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz

Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a 2013. évi költségvetési beszámolóhoz A közigazgatási átalakításának, átszervezések következtében Tiszalök Város Önkormányzatának több pontban is változott

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Az előterjesztést készítette: Tengölics

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 258-016. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez az önkormányzat 2016. évi első féléves gazdálkodásáról Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 79. -a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete

2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete Medina Község Önkormányzata 7057 Medina, Kossuth u. 59. 2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete 1.) Bevezetés Az államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) 87. (1) szerint a polgármester a helyi

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. szeptember 22. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Előterjesztés A 2013. szeptember 05-i képviselő-testületi ülésre TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Előterjesztés A 2013. szeptember 05-i képviselő-testületi ülésre TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL Előterjesztés A 2013. szeptember 05-i képviselő-testületi ülésre TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben