SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1."

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület szeptember havi ülésére Tárgy: Beszámoló Siófok Város Önkormányzata első félévi gazdálkodásáról Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Tárgyalta: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben előírt kötelezettségnek eleget téve Siófok Város Önkormányzatának első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő. A város és intézményei évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület a 3/2013./III.04./ számú rendeletével fogadta el. A jóváhagyott összesített költségvetés szerint e Ft-ból kell megvalósítani a célokat, a költségvetés összeállításánál a kiadásokat kifejezetten olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak. Ebből következően költségvetési hiánnyal és további fejlesztési hitelfelvétellel sem számoltunk. A likvid hitelkeretünket viszont fenntartottuk június 28.-ig az állami átvállalásig. A féléves beszámolóban a módosított költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már e Ft költségvetési bevétellel és e Ft költségvetési kiadással és e Ft többlettel számol I. félévben a tervezett bevételek összességében jó, időarányos teljesülést mutatnak, kivéve a vagyonértékesítésből elérhető bevételeket, amelyek a stagnáló ingatlanpiaci helyzet következtében várhatóan elmaradnak a tervezett mértéktől. Az önkormányzatra háruló feladatok és az elnyert fejlesztési támogatások kiutalásának elhúzódása következtében március 31.-ig 900 millió Ft likvid hitelkerettel majd június 28-ig az adósság rendezésig 600 millió Ft likvid hitellel rendelkeztünk, amelynek visszafizetése az állami átvállalás keretében megtörtént. SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI A beterjesztett költségvetési javaslat e Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. A évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten voltak tervezhetők, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak. Ebből következően költségvetési hiánnyal nem számoltunk. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselőtestületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt e Ft-tal növekedve e Ft-ra változott. I. Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítési adatait az önkormányzati I. félévi Beszámoló 1/A. és 1/B. számú mellékletei mutatják be összesítve,valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint. Bérleti díjból a tervezett bevételnek a 59,6%-a teljesült a zárási időpontig. A Balaton-parti Kft. az éves kötelezettségének már a 62 %-át kiegyenlítette. Jól alakult a közterület hasznosításából származó bevétel és a lakás, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevétel is. Az iskolák saját bevétele 59,6% teljesülést mutat, amely az étkezési térítési díjakból és terembérletekből keletkezett.

3 3 A DRV Zrt. részéről az üzemeltetésből származó bevételek még nem kerültek rendezésre, fizetési felszólításunkra s második félévre tettek fizetési ígéretet. Vagyonértékesítésből éves szinten 752 millió Ft bevétellel számoltunk, amelyből 16,4 millió Ft teljesült az I. félévben. Osztalék bevételeink is a következő félévben válnak esedékessé. Kamatbevételeink jól alakultak ehhez hozzájárult az is, hogy a REKOM Nonprofit Kft. helyett Szekszárd Város Önkormányzata rendezte a májusig hátralékban lévő ISPA önerő kamatát e Ft összegben. Az általános forgalmi adó kiszámlázásból származó bevétel magasabb a tervezettnél,mert a megszűnt SIOK intézményünk ÁFA ügyei már jogutódként az Önkormányzatnál rendeződtek. Az I. féléves zárás adatai alapján a évre tervezett adóbevétel 47,86 %-a - azaz 1.353,6 M Ft teljesült ig, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl a gépjárműadó átengedett 40 %-át és az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok összegeit is. Számla típusa i állapot Tervezett bevétel évre / M Ft / Tényleges bevétel ig / M Ft / Teljesülés Építményadó ,1 52,1 Idegenforgalmi adó ,9 18,1 Iparűzési adó ,5 49,3 Gépjárműadó (40%) 95 47,3 49,8 Bírság, pótlék 20 10,1 50,5 Talajterhelési díj 3 3,7 123,3 Összesen: ,6 47,9 % Adónemenkénti százalékos megoszlás a következő: Építményadó: 52,1%-ban teljesült. A folyamatos felderítési munka eredményeként is nőtt az időarányos bevétel. Az építésügyi hatáságtól megkapjuk a használatba vételi engedélyekről kiállított határozatokat. Azon tulajdonosokat, akik nem teljesítik bevallás adási kötelezettségüket felszólítjuk a bevallás megtételére. Ha a felszólításunk ellenére sem teljesítenek, akkor becsléssel. a tervtárból kikért tervek alapján előírjuk az adót. Folyamatosan figyeljük a fizetési határidőket, folyamatosan terhelünk jelzálogjogot az ingatlanra, munkabért, nyugdíjat, egyéb jövedelmet tiltunk, gépjárművet foglalunk vagy vonatunk ki a forgalomból. Egyedül árverezési tevékenységet végezni nem tudunk, mert nincs

4 4 rá jogosultságunk, ezért a NAV és bírósági végrehajtó segítségét kérjük, ezen tevékenységek lebonyolítása végett. Idegenforgalmi adó: Az első félévben 48,9 M Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 270 M forintból. A évi hasonló időszakhoz képest még az áprilisig elhúzódó téli időjárás ellenére is 10,5 M Ft-al többet. A júniusig összesített vendégéjszaka adatok szerint az adóköteles vendégéjszakák száma 5,8%-al nőtt a tavalyi hasonló időszakhoz képest. A turisták vendégéjszakát töltöttek el az önkormányzat illetékességi területén a év első felében, melyből éjszaka adóköteles, éjszaka mentes volt. A kései tavasz, a hűvös, szeles áprilisi és májusi időjárás ellenére a vendégforgalmunk nőtt. Sajnos fontos tényező, hogy a szállásadók részéről is egyre nagyobb a fogadott vendégek eltitkolásának aránya, és az adófizetés elkerülésének szándéka. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos munka változatlanul nehéz a nagy szállásadói ellenállás és média figyelem mellett. Felvettük a kapcsolatot a NAV Operatív Ellenőrzési Osztályával a közös együttműködés,ellenőrzés érdekében, hogy ezáltal is javuljon az idegenforgalmi adó fizetésének morálja. A nyár folyamán heti rendszerességgel ismételtük a közös ellenőrzéseket. Azon társasházak esetében, ahol a gyanú felmerült, hogy fekete szobakiadás folyik felvettük a kapcsolatot a közös képviselőkkel, hogy tegyék lehetővé azt, hogy az adóhivatal képviselői bármikor bejuthassanak a házakba. Segítségükkel feltérképezésre kerülhetnek azon lakások, amelyekben szívességi és egyéb vendéglátás folyik. Iparűzési adó:. A tervteljesítés 49,3%-os teljesülést mutat, bár a 620,5 M Ft I. félévi bevétel 7,4 M Ft-tal elmarad a tavalyi év, hasonló időszakához képest. A 2012-es bevallások feldolgozása után 59,9 M Ft a visszautalandó iparűzési adó. A május 31-ig beérkezett bevallások feldolgozása után megállapítható, hogy a vállalkozások teljesítményei csökkentek a befizetett előlegekhez képest. A II. félévi előlegek, az év végi feltöltési kötelezettségek és a folyamatos behajtási tevékenységek ellenére a terv teljesítése nehéz lesz az iparűzési adóban. Városunk közigazgatási területén 2580 db társas vállalkozás 1520 fő egyéni vállalkozó tevékenykedik. Felszámolási eljárást 162, csődeljárást 1, végelszámolás 69 vállalkozás esetében folyik. Felszámolás végett 40 esetben, összesen 2,6 M Ft összegben történt adótörlés. Méltányosság végetti törlést nem alkalmaztunk, de részletfizetéssel és fizetési halasztással több adózónk élt. Az önkéntes fizetéssel szemben egyre inkább az inkasszó a jellemző az adó beszedése tekintetében. Sok a végrehajtás, az eljárások eredményessége bizonytalan, sok esetben időben elhúzódik, gyakran független az adóhivatali dolgozók munkájától és hozzáállásától, a sok csőd és felszámolási eljárás és fizetésképtelenség következtében. A vállalkozások ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek, számlájukon fedezet nincs, így a végrehajtási eljárások sem járnak eredménnyel. Gépjárműadó: 49,833%-os a tervhez viszonyított teljesítés. Ennél az adónemnél től a bevétel 60% központosításra került, így azzal már nem az önkormányzat rendelkezik. Az előző évben az időarányos bevétel gépjármű adóból 118,2 M Ft volt, míg az idei évben, ezen bevétel 47,3 M Ft. Központi költségvetésbe utaltunk 71 M Ft-ot. A beszedett adó összege a évvel megegyező adatokat mutat. A 2012-es év júliusában mozgáskorlátozott adózóinkat tájékoztattuk a mozgáskorlátozott kedvezmény érvényesítése terén történt jogszabályváltozásról. Az év közben kezdeményezett mentességi eljárás keretében 186 gépjármű kapott ismételten adómentességet 1,9 M Ft összegben. A év II. féléves bevételét érinteni fogja a gépjárműadóról szóló légrúgós gépjárművek adómérték változása, amely július 1-től az addigi Ft/100 kg-ról 850 Ft/100 kg-ra csökkent. A mértékváltozásból eredően 1,4 M Ft mentesség került jóváírásra a gépjármű tulajdonosoknak. A kintlévőségek az egyre nehezebb megélhetési viszonyokból adódnak, amikor egyre többen

5 5 fizetési késedelembe kerülnek, romlik az adófizetési morál, a sok kis összegű adókivetés a teljesítés elmaradása esetén sok kis összegű hátralékost eredményez, amely nagyon sok többletmunkát jelent az adónemben dolgozó munkatársnak. Bírság, pótlék: 50,5%-os teljesítés történt az év első felében. A hátralékok, bírságok, pótlékok behajtását folyamatosan végzi adóhivatalunk. A bázis időszakhoz viszonyítva 0,9 M Ft-al nőtt, ezen bevételünk. II. A Közös Önkormányzati Hivatal Siófok Város Képviselő-testülete a 3/2013. (I.24.) számú Képviselő-testületi határozatával március 1.-vel a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról döntött. A Siófoki KÖH létrehozása folytán a jogelőd Siófok Város Polgármesteri Hivatalát, általános jogutódlással, beolvadással február 28. napjával megszüntette. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. előírása szerint az évközben megszűnő intézményről Évközi beszámoló készült. A Polgármesteri hivatal febr.28.-ig az átfutó tételeket is figyelembe véve e Ft bevételt ért el, amelyből e Ft kiadást teljesített. A költségvetés készítése során a Polgármesteri Hivatal illetve a jogutód KÖH tervezését egybe kezeltük a folyamatosság érdekében. Ezáltal a Polgármesteri Hivatal első kéthavi tény adatain felüli előirányzatai módosítással a KÖH előirányzatai lettek és a évi költségvetését adták. A Közös Hivatal vonatkozásában e Ft költségvetési bevétellel és kiadással számoltunk 2013.év visszalevő 10. hónapjára. A bevételi előirányzatából e Ft a Közös Hivatal tervezett működési saját bevétele, e Ft az önkormányzattól kapott intézményi támogatás és e Ft a pénzmaradvány. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi és kiadási csoportonként a Közös Önkormányzati Hivatal (3.-6. havi) költségvetési mérlege mutatja be. Bírság és igazgatási szolgáltatási díjból származó tervezett bevétel 34,1 %-át realizáltuk. Az építési bírság beszedett összege ugyan nem jelentős tétel, de jó időarányos teljesítést mutat annak ellenére, hogy kevesebb az építkezés és szabály követőbb lett a magatartás is ezen a téren. A szolgáltatások ellenértéke 20,2%-os teljesülést mutat. Parkolási díjbevételünk 7,3 milli Ft bevétel elmaradást jelent, az előző év azonos időszakához viszonyítva, amelynek egyik fő oka a folyamatosan dráguló üzemanyag árak következtében a lakosság gépkocsi használati szokásainak megváltozása, többségében lényegesen ritkábban használják a gépkocsikat,így kevesebbszer vesznek igénybe parkolási szolgáltatást is. A második félévben a főszezoni hónapok várható nagyobb forgalma következtében a tervezett bevétel még teljesülhet. A Járási Hivatal épületüzemeltetési hozzájárulását a második félévben rendezi.

6 6 A Közös Hivatal 277 e Ft támogatás értékű bevétele államháztartási előírás végrehajtásának a következménye, a megszűnő Polgármesteri Hivatal záró pénzforgalmi számlájának az átvezetéséből adódott. III. Az intézmények Önállóan működő intézmények bevételei: Intézmény megnevezése Önállóan működő intézmények bevételi adatai ( ) Bevételek évi terv évi mód. ei évi tény % (tény/mód. ei.) KIKK ,3% Működési bevételek ,2% Támogatásértékű bevételek ,00% Fenntartótól kapott támogatás ,3% BRTKK ,6% Működési bevételek ,1% Támogatásértékű bevételek ,00% Fenntartótól kapott támogatás ,5% Gondozási Központ ,4% Működési bevételek ,7% Támogatásértékű bevételek ,3% Fenntartótól kapott támogatás ,6% SVOB ,4% Működési bevételek ,% Támogatásértékű bevételek ,00% Fenntartótól kapott támogatás ,1% INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Működési bevételek ,4% Támogatásértékű bevételek ,9% Fenntartótól kapott támogatás ,4%

7 7 Az intézményi saját bevételek összességében 38,4 %-os teljesítést mutatva elmaradtak az időarányostól az első félévben. Az Óvodák esetében a saját bevételt a terembérleti díjak és az étkezési térítési díj bevételek jelentik. A terem bérbeadás az idei évben már gyakorlatilag nem működik, a tervezett e Ft bérleti díjbevételből 429 e Ft bevételt realizáltak június 30.-ig. Az óvodai teremek bérlése iránti kereslet lényegesen csökkent. Az étkeztetésből származó bevételt csökkenti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (térítésmentes étkezők) további számának növekedése is. Emiatt természetszerűen csökken az élelmezéshez kapcsolódó másik bevételi forrás a visszaigényelhető általános forgalmi adó nagysága is. A Könyvtár esetében 29,1 %-os a teljesülés, elmaradás mutatkozik mind az időarányostól, mind az előző évi azonos időszak bevételétől. Ez abból is adódott, hogy az olvasók 50 %-os kedvezménnyel iratkozhatnak be Siófok Kártyával, diákigazolvánnyal. Sok a 70 év feletti és 16 év alatti ingyenes beiratkozó. Ingyenesen iratkozhatnak be a pedagógusok, álláskeresők. Csökkent az internetezők száma, illetve rövidebb ideig használják a számítógépeket. Nőt az ingyenes WIFI használok száma mind okos telefonon, mind laptopon. A fénymásolás bevétele az iskolai időszakban több, de sajnos ez a bevétel is csökkenőben van az otthoni nyomtatás, internet, általánossá válása miatt. A beiratkozások száma év elején és az őszi időszakban magasabb, amely még kompenzálhatja a bevétel elmaradást. Az Emlékház bevétele az időarányost meghaladóan teljesült. A Gondozási Központnál 48,7%, időarányos körüli a féléves bevétel teljesülés. A Kulturális Központnál 24,2 % a féléves teljesülés, ez adódik, az intézmény sajátos feladatköréből is, a bevételek ugyanis nem időarányosan jelentkeznek a nyári szabadtéri rendezvények, és a fesztiválokhoz kapcsolódó bérleti bevételek és az őszi bérletes színházi évad bevételei a következő félévben jelentkeznek, melyek az intézmény bevételeinek jelentős részét képezik. KIADÁSOK A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az intézmények működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra. I. Az önkormányzat e Ft-os előirányzatából e Ft került felhasználásra, a tervezett előirányzat 41,6 %-a. Ezen belül a működési célú kiadások 36,5 %-os teljesülést mutatnak az első félévben, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2.sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be. Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a városüzemeltetés kiadásai eredményezik, az éves előirányzat 25 %-a e Ft került felhasználásra a zárási időszakig.

8 8 Városüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év első félévében: Zöldterületek, parkok fenntartása A tavalyi évben lefolytatott közbeszerzési eljárások során kiválasztott parkfenntartókkal a zöldterületeken végeztetett munkavégzés folyamatos. Az idei év időjárása kedvezőtlen volt a nagy hőség és szárazság miatt. Ennek következtében többletköltséget jelenthet a növények pótlása az ősz folyamán. Az idei évben is a közmunka program keretein belül történik a padok deszkáinak festése, ami csak a felhasznált anyag költségeinek kifizetését jelenti. Jelentős költségnövekedést okozott ismét a rongálásokból adódó javítási munkák elvégeztetése. Sikeresen lezajlott a virágos pályázat felhívás és félév végére már díszítenek a villanyoszlopok. A pénzügyi teljesítés az ütemezésnek megfelelően alakul a szigorú költségtakarékossági szempontok figyelembevételével. Látványos parkosítások, fásítások nem készültek, a második félévben a növények pótlására helyezzük a főbb hangsúlyt. Természetvédelmi és Sóstói magasparti területek fenntartása A pénzeszközök felhasználása a tervezettek szerint történik. Az év elején a természetvédelmi területeink karbantartására pályázatot írtunk ki, amelyek sikeresen lezárultak és a nyertes vállalkozók a szerződések szerint elkezdték a munkálatokat. Sóstói magasparton a terület ápolása folyamatos. A korábbi évekhez képest sikerült csökkenteni a vadkempingezők számát. A Töreki Természetvédelmi Területen a tavaszi időszakban a fiatal fák metszését elvégeztettük, a nyári időszakban többszöri kaszálás megtörtént, az őszi időszakban még erdőápolási munkálatok és kaszálás van beütemezve. Az erdei bútorok és tájékoztató táblák javítása költségnövekedést okozhat. Állategészségügyi és mezőgazdasági feladatok A feladatok ellátására tervezett éves keret mintegy 60%-a került felhasználásra, így elmondható, hogy a fenntartási feladatok elvégzése a tervezett ütemben történik. A költségek nagy százalékát ( ,-Ft.) a szúnyog-írtás teszi ki, amit előre kellett kifizetnünk a Balatoni Szövetségnek. Az idei évben a nyaralók örömére a kellő időszakban és mennyiségben (1 biológiai és 5 kémiai gyérítés) történtek meg a kezelések és a kedvező időjárás hatására nagymértékű szúnyogpopuláció nem jelentkezett. Lehetőséget adunk minden év tavaszán, hogy a lakosság kijelölt helyszíneken a kutyáit beoltassa. Az állatorvosokkal történt egyeztetések után ez is sikeresen lezajlott az idén is. Az eb összeírást az év második felében tervezzük. Köztisztasági feladatok A tavaszi takarítás idén is a közmunkaprogramban dolgozók segítségével történt, ami így az önkormányzatnak költségként a szemét elszállítását és a felhasznált anyagok kifizetését jelentette. A kiemelten kezelt nyári időszakban a közmunka keretein belül dolgozók pénteken és hétfőn a város területén darabos szemétszedéssel kezdik a napot. A 2009-ben kötött szerződés szerint zajlik a város tisztántartása. A nyári időszakban a turisták által fokozottan igénybe vett területeken és a városi rendezvények környékén külön megrendelés alapján végeztetjük a takarítást. Sajnos a rongálások és a vandalizmus miatt egyre több hulladékgyűjtőt is pótolnunk kell. Szintén a köztisztasági feladat ellátását terheli, hogy a bulizó fiatalok a közterületeket sok esetben nem rendeltetésszerűen használják ez a kiemelt üdülőkörzetben, a Jókai park és a Belváros (Millennium park) területén is megjelenik.

9 9 A város területén megszüntetett szelektív hulladékgyűjtő pontok megszűnésével párhuzamosan növekedett az illegálisan lerakott szemét mennyisége elsősorban az üdülőterületeken. Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai: A költségvetésben a közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók fenntartására a as évre vonatkozó költségvetésben e Ft került jóváhagyásra. Ebből az összegből e Ft áll rendelkezésre a téli hó síkosság mentesítésre, a maradék e Ft pedig a jelzőlámpák, KRESZ táblák, hidak, útburkolati jelek, utak és járdák, közutak űrszelvény kaszálása és egyéb javítási munkálatok elvégzésére. Az eltelt időszakban a tavaszi felkészülés során a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekhez igazodva, a város útjainak 80%-án elkészültek a téli fagykárokból eredő kátyúzási munkálatok. Az év második felében pedig az újonnan kialakult burkolati hibákat tervezzük megszűntetni. Év közben pedig szükség szerint folyamatosan végzünk burkolatjavítási munkákat. Az üdülőterületeken lévő úthálózatok kátyúzási munkálatainak elvégzése a szezon előtt 90%-os volt. Az idei évi költségvetése lehetővé teszi az őszi időszakban a járdák, kerékpárutak állapotának javítását is. A város területén lévő megkopott és nem szabványos KRESZ táblák cseréjét megkezdtük. Első körben a legfontosabb - elsőbbségadás kötelező, stop, vasúti előjelző, gyalogátkelőhely táblák cseréjével foglalkoztunk. Az év második felében a lehetőségekhez mérten folytatjuk az elavult táblák újra fóliázását. A megrongálódott Sió parti kerékpárút helyreállítása ez év tavaszán elkészült. A burkolat helyreállítások az eredeti állapotnak megfelelően megtörténtek. Ehhez kapcsolódóan a Báthory F. utca - kerékpárút és 65. sz. út közötti szakaszán teljes szélességben új felületi zárást kapott. Időarányosan vizsgálva az éves szinten biztosított előirányzatot megállapítható, hogy annak első féléves kerete, a balesetveszély elhárítása miatti munkálatokra valamint a szezoni felkészülésre tekintettel megfelelően történt meghatározásra. Közvilágítás: 2013 első félévében új közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, melynek eredményeként ismét az EDF DÉMÁSZ Zrt.-től, mint kereskedőtől vásároljuk a közvilágításhoz szükséges villamos energiát május 1.-től. A 2012 év végén elkészült korszerűsítési munkálatoknak köszönhetően a közvilágításra vonatkozó mértékadó éves fogyasztás értéke, valamint a közvilágítási hálózat karbantartására fordítható kiadás összege csökkent, de nagy terhet jelent a hálózaton keletkező vandál károk javíttatása és az ellopott lámpatestek pótlása, melyek az új drágább lámpatestek esetében jelentős költséget eredményeznek. Közmunka: Jelentős változás történt a közfoglalkoztatásban a korábbi évekhez képest. Az országos közfoglalkoztatási programok úgy, mint az Idegenforgalmi és Parlagfű-mentesítési programok nem indultak. Kiváltásukra az Átmeneti és a Hosszabbtávú programokban nagyobb létszám került foglalkoztatásra. Az átmeneti és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 64 fő dolgozott, amely létszám mintegy 15%-al haladta meg az előző évit. A közfoglalkoztatottak közül 4 fő dolgozott parkoló ellenőrként 2 fő pedig portaszolgálatot látott el a Gondozási Központban. A nyári szezonban jelentkező többletfeladatok ellátásához 10 fő tartós munkanélküli alkalmazására kaptunk lehetőséget A szabálysértés miatt közérdekű munkát kérő, vagy a bírósági eljárás keretében közmunkára ítélt személyek foglalkoztatása folyamatos a szabálysértők létszáma 2013 első félévében az

10 10 előző évhez hasonlóan alakul a bírósági eljárás keretében közmunkára ítéltek létszáma viszont növekedést mutat. A munka elvégzéséhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések az ütemezésnek és a pályázatban vállaltaknak megfelelően történtek, minden hónapban részletes elszámolást nyújtunk be a támogató felé. Egyéb városi feladatok: A költséghelyen a teljesítés az első félévi tervnek megfelelően alakult, a szezon előtt a szökő és ívó-kutak beüzemelése megtörtént. A nagyobb kifizetésekre a második félévben kerül sor. Így például a nagy összegű vízdíj és áramszámlák is a második félévben várhatóak. A hiányzó utcanév táblák kihelyezésére ez év őszén kerül sor. A szökőkutak (Millennium park, Fő tér és Március 15-e park) medencefelületeinek felújító festését a közmunkaprogramban foglalkoztatottak végezték el. A költséghelyen a teljesítés várhatóan az előirányzatnak megfelelően alakul. Építés és településfejlesztés: A feladatok ellátása az éves ütemezésnek megfelelően történt. A GISPÁN térinformatikai rendszer karbantartása (követési támogatás keretében), valamint a közmű-, és útnyilvántartás, valamint a csapadékcsatorna szakági nyilvántartás változásvezetése jelentett nagyobb kiadást. Az előirányzatban szereplő összeg várhatóan fedezetet nyújt a betervezett feladatok ellátására. Tószabályozás: A Balaton tápanyagterhelésének csökkentése érdekében a téli hónapokban, a korábbi éveket meghaladó mértékű mintegy m² nagyságú felületen került sor a nád levágására és hulladéklerakóra történő elszállítására. A balatoni partvédőműveinken a balesetveszélyes szakaszok kijavítását a főszezon kezdetére elvégeztük. A Balaton jelenleg is magas vízállással és jó vízminőséggel rendelkezik, amely nem tette indokolttá a tervben szereplő vízminőség javító beavatkozásokat. Vízrendezés, belvízelvezetés: A zárt csapadékcsatornák mosatási munkálatai elkészültek, a Mártírok útján és a Kálmán Imre sétányon az előirányzathoz képest a teljesítés alacsonynak mondható. A Balaton magas vízállása miatt, az átemelők jóval több üzemórában működtek, ami a korábbi éveket meghaladó energia felhasználást és kiadást eredményezett. A csapadékvíz elvezető földárkok meder és rézsűfelületeinek kézi kaszálását a korábbi évekhez hasonlóan a közmunka programban foglalkoztatottakkal végeztettük annak érdekében, hogy felmerülő kiadásainkat csökkentsük. Temetőfenntartás: A fenntartási feladatok elvégzése terv szerint történik. A temető üzemeltetője által a szeméttelepre beszállított hulladék ártalmatlanítási költsége és a Szépvölgyi utcai köztemetőben az új sírhelyek kitűzésére és a már betemetésre került sírok bemérése okozott költséget. A fentieken kívül a Szépvölgyi utcai köztemető fűtésének javítási munkálatait kellet kifizetni. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak a legszükségesebb feladatok ellátását teszi lehetővé ebben az évben.

11 11 Környezetvédelmi vizsgálatok: Az Önkormányzat teljes szervezetére kiépített EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési rendszer 3 éves megújítása, frissítése idén megtörtént. A hitelesítő által aláírt Környezetvédelmi Nyilatkozatot július végén küldtük meg az OKTVF-nek, hogy nyilvántartásba vételünket meghosszabbítsa. A felülvizsgálati audit költségének kifizetése megtörtént. A közoktatási, közművelődési és amatőr sporttámogatásra tervezett előirányzat 20,2 %-a mutatkozott kiadásként,a tervezett előirányzatok a második félévben kerülnek felhasználásra. Szociálpolitikai kiadásunk a méhnyak rák elleni védőoltást igénybevevők létszámának változása következtében éves szinten csökken az előirányzat 86,2 %-át használtuk fel. Szociális ellátásra a tervezett előirányzat 35 %-át e Ft-ot fordítottunk az I. félévben. Felnőtt segélyezés: - aktív korúak ellátásában 399 főt részesítettünk, az e célra felhasznált összeg e Ft; - temetési segélyre, köztemetésre 867 e Ft került felhasználásra 22 fő számára; - közgyógyellátásban méltányos alapon 8 fő részesült, a felhasznált összeg 155 e Ft; - átmeneti segély nem került kifizetésre - lakásfenntartási támogatást e Ft összegben 447 fő kapott; Gyermek segélyezés: - rendszeres gyermekvédelmi támogatás keretében természetbeni támogatás, pénzbeli ellátás kifizetésre nem került - térítési díjat 60 gyermek kapott, a kifizetett díj e Ft; - óvodáztatási támogatásban 45 gyermek részesült 550 e Ft összegben; Fejlesztési feladatok év Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait e Ft előirányzott összegből kívánja megvalósítani az év során, amelyből az első félévben e Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 36,5 %-a. A fejlesztési célú kifizetések részletezését az Önkormányzati beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza, amelyet az alábbi szöveges információkkal egészítünk ki: I. Áthúzódó beruházások 1., Panelfelújítás A évtől az önkormányzat igen nagy szerepet vállalt az iparosított technológiával épült társasházak (panel épületek) energetikai korszerűsítésének költségviselésében. A társasház akár állami támogatásból, akár önerőből fedezte a beruházás kiadásait, az önkormányzat 1/3 részben, illetve 30 %-al járult hozzá a költségekhez. Néhány társasház melyek szintén rendelkeznek önkormányzati támogatói nyilatkozattal - még vár a beruházás megkezdésével, továbbra is állami támogatásra számítanak, mivel a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel nem vállalták a növekvő törlesztő részletek mellett az önerő teljes fedezetét. Néhány társasház a beruházást megvalósította, a támogatást az előző évekhez hasonló módon és mértékben az önkormányzat biztosította. 2., Fonyódi erdőfelújítás

12 12 Új telepítésű, üzemtervezett erdőről van szó, melyhez a kapcsolódó elvégzendő feladatokat az erdészeti igazgatóság határozza meg. Eddig minden feladatunkat teljesítettük, bírság kiszabására nem került sor. 3., Ofotért üzlet bontása Az épület bontására a Balaton part Kft vel kötöttünk szerződést. A bontási munkák megkezdéséhez csak a szomszédos épület új gázellátásának kiváltásának elkészítése után lehetett hozzáfogni, mivel az Ofotért épületéről kapta az energiát. Az új gázbekötés elkészült, a bontást végre hajtották. 4., Ad Astra szobor helyreállítása Siófok Város Önkormányzata 150/2012 ( IX: 26) számú képviselő testületi határozatában döntött arról, hogy támogatja Kisfaludi Strobl Zsigmond által készített Ad Astra szobor felújítását és elhelyezését a Yacht Club területén, a Sió csatorna hajózó zsilipje és a csatorna két ága által bezárt háromszög alakú területen. A szobor helyreállítása megtörtént. 5., Karácsonyi díszkivilágítás beszerzése Az előző év folyamán számos karácsonyi díszt vásároltunk a város ünnepi hangulatának emelésére. Az utolsó részlet kifizetése a évre húzódott. 6., Optikai kábel kiépítése Az új rendészeti iroda Kálmán Imre sétány 4. szám alatt kialakítása lehetővé tette, hogy a város kameráinak képét egy diszpécserszoba kialakításával egy helyen, összegyűjtve figyelni lehessen. A Víztornyon korábban elhelyezett kamerák képeit is figyelik ehhez egy optikai kábel kiépítése vált szükségessé a két épület között. A pénzügyi teljesítés a évre áthúzódott. II. Áthúzodott pályázott beruházások 1., Siófok új teherenetsítő út létesítése KÖZOP A déli tehermentesítő út Kele utca és 65. ös út körforgalom közötti szakaszának előkészítési munkáira, illetve megépítésére adtunk be pályázatot. A támogató szervezettől az előkészítési munkákra vonatkozóan közbeszerzés lebonyolítása, projektmenedzser, RMT készítése pozitív döntés született. Azóta a részletes megvalósíthatósági tanulányterv megírására kiírt közbeszerzési eljárás is lezárult, a szerződés október 1-jén aláírásra került. Az RMT elkészült, a támogató szervezet számára jóváhagyás cáljából benyújtásre került. Amennyiben a támogató szervezet a dokumentációban szereplő adatokat, javaslatokat elfogadja és jóváhagyja, megkezdődhet a pályázat végleges pénzügyi elszámolása. Az I. félévben az eddig benyújtott számlákat a támogató szervezet szállítói finanszírozás keretében kiegyenlítette. 2., Déli tehermentesítő egyéb költségei A déli tehermenetsítő út és híd enegedélyezési eljárásához különböző szakhatóságok bevonása szükséges ( pl. : környezetvédelemi, útügyi, stb. ) melyek csak szakhatósági díj ellenében végzik hatósági feladataik ellátását. Ennek fedezetére és az esetlegesen előre nem látható költségek fedezetére szükséges az előirányzatban szerepeltetett összeg. 3., Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél

13 13 A déli tehermentesítő út és híd Kele utca és 65. ös út körforgalom közötti szakaszának megvalósítása során mind az út mind a híd idegen területeket is érint. Ezeket a területeket vagy megvásárolni, vagy bérleti szerződés keretében - pl Sió csatorna mederhasználata vízvezeték kiváltása miatt - igénybe kell venni, illeteve kártalanítást kell fizetni. 4., Déli tehermentesítő tervezési díj A déli tehermentesítő út Kele utca és 65. ös út körforgalom közötti szakaszának építési engedélyezési és kiviteli terveit megrendeltük. ( A jogerős enegdéyleket mind az út és híd, mind a vízvezeték kivűáltásának tekintetében megkaptuk. ) Az engedéylezési tervek díjának jelentős része már kifizetésre került 2011 ben, a kiviteli terveket az RMT támogató szervezet és az önkormányzat jóváhagyása után szállítja tervezésre szerződött konzorcium. Ennek várható időpontja év III. negyedév. 5., Közvilágítás korszerűsítése KEOP 5.3.0/A/ Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretein belül benyújtott, a város közvilágítás korszerűsítését célzó pályázatunk kivitelezése decemberében befjeződött. A kivitelezés, a műszaki ellenőr, a nyilvánosság biztosításával megbízott vállalkozó és a könyvvizsgálat díja az idei évben került kiegyenlítésre. A végleges pénzügyi elszámolás folyamatban van. 6., Közvilágítás egyéb költségek Korábban arra számítottunk, a fenti pályázat során a felmerülő költségek túllépik a pályázatban beállított költségeket, ezért ezek biztosítására tartalékot képeztünk. Erre azonban nem került sor, így a fennmaradó összeget más, az év elején még nem látható költésgek kiadása csoportosítottuk át. 7., Éjjeli menedék és nappali melegedő - Hajléktalan szálló bővítése A siófoki hajlaktalan szálló bővítésére és felújítására pályázatot nyújtottunk be, mely támogatásban részesült. A támogatói szerződés aláírásra került. A kiviteli tervek elkészültek jelenleg a kivitelezési munkákra kiírt közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. 8, Éjjeli menedék és nappali melegedő - Hajléktalan szálló egyéb költségek A fenti pályázat során a felmerülő költségek mindegyikét pénzügyileg a pályázat nem vagy csak részben támogatja ezek fedezetét az önkormányzatnak önerőből szükséges biztosítani. 9., Térfigyelő kamerák telepítése a Fő téren A Fő téren (Szabadság tér + Fő tér) valamint a hivatal épületének külső kamerázására pályázatot nyújtottunk be, mely támogatásba részesült - a támogatási szerződés aláírásra került. A kamerák beszerzésére közbeszerzést bonyolítottunk le, a kivitelezés megtörtént. A pénzügyi elszámolást júniusban benyújtottuk. A támogatási összeg ( Ft) még évben megérkezett, további folyósítás nem történik. III. Pályázott beruházások 1., Közösségi közlekedés színvonalának emelése A Dél Dunántúli Operatív Program keretein belül Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása elnevezéssel, DDOP-5.1.2/B-11 számmal pályázati lehetőség nyílt a közösségi közlekedés színvonalának javítására. Siófok Város Önkormányzata a Balatoni fejlesztési Tanács koordinálása mellett több Balaton parti településsel, a MÁV Zrt. és a BAHART Zrt -vel együtt nyújtott be pályázatot, melyben

14 14 akadálymentes buszöblök kiépítésére, felújítására, buszvárók telepítésére, cseréjére, valamint információs táblák kihelyezésére vállalkozott. A pályázat támogatásba részesül, a támogatói szerződés aláírása megtörtént. A kivitelezőt közbeszerzési páylázat keretein belül választottuk ki - a kivitelezési munkák október közepéig tartanak. IV. Egyéb beruházások 1., Fő tér 5. szám alatti lakások fűtésleválasztása A Fő tér 5. szám alatti társasházban 3 db önkormányzati tulajdoni lakás található. A lakások jelenlegi fűtése a másik két társasházi egységgel közös rendszerben került kialakításra, mely két egység jelenleg a fűtést nem használja, így a fűtési rendszer leválasztása vált szükségessé a megnövekedett fűtési költség következtében. A fűtési rendszer leválasztása megtörtént a pénzügyi teljesítés a évre áthúzódott. 2., Város térfigyelő kameráinak összehangolása A város területén (Rózsakert, Hajóállomás) lévő térfigyelő kamerák, valamit az újonnan, a PMH épületére telepített, illetve pályázat során beszerezett és telepített térfigyelő kamerák különböző helyre továbbították képeiket, felvételeiket. Az új közterület felügyeleti iroda kialakításával lehetőség nyílt egy diszpécserszoba kialakítására, ahol a kamerákat összehangoltan, egy rendszerben lehet nézni, figyelni, illetve a képeket, felvételeket rögzíteni. 3., Orvosi rendelő átalakítása Az AVE Zöldfok Kft. vel kötött szerződés értelmében az önkormányzat fűthető, tisztálkodásra alkalmas helyet biztosít a Kft. azon dolgozói számára, akik a város parkjaiban, közterületein zöldterület fenntartási munkát végeznek. Az Ofotért ház lebontásával az eddig e célra használt helyiség megszűnt az új helyiség az orvosi rendelők (SZTK) épületében került kialakításra kisebb átalakítással. 4., Beszédes József Általános Iskola villamos hálózat javítása Az iskolában dolgozók jelezték, hogy épület dél nyugati részében a villamos hálózat nem bírja a terhelést, elavult a biztosíték többször lekapcsol. A probléma megszüntetése érdekében a hálózatot az említett folyosórészen kicserélték. V. Tervezési feladatok 1., Töreki buszforduló Siófok Város Önkormányzata kisajátítási eljárást kezdeményzetett a siófoki 0164/1 hrsz ú ingatlan területrészére vonatkozóan, melyben a szabályozási tervben összhangban buszfordulót és szennyvízátemelőt kíván létesíteni. A kisajátítási eljárásban eljáró hivatal kérte annak igazolását, hogy a tárgyi ingatlanon valóban buszfordulót épít az önkormányzat. Igazolásként engedéylezési tervdokumentációt fogadnak el - a tervdokumentáció elkészült, a jogerős engedély rendelkezésre áll. 2., Marosi út Somlay út engedély hosszabbítása A Marosi út Somlay út építési engedéllyel rendelkezik érvényessége az idén lejár, ezért annak meghosszabbítása szükséges vált. 3., Jubileumi tér - Galamb köz kerékpárút tervezése

15 15 A Jubileumi tér Galamb köz közötti kerékpár út terveit a MÁV vasútpálya fejlesztése miatt módosítani kellett. A módosítás során a különálló kerékpárút helyett, a forgalmi sáv oldalaira a meglévő út szélesítésével nyílt kerékpárutat terveztünk. A tervező szerint az ilyen jellegű kerékpárút a közel jövőben megjelenő páylázati felhívásoknak is jobban megfelel támogathatóság szempontjából. Az engedélyezési eljárás folymatban van. 4., Aranypart futópálya tervezése A Balaton part Clubb 2012 társasház és a Galérius fürdő közötti szakaszán mindenki által használható, illetve versenyek rendezésére is alkalmas futópálya megvalósítását tervezzük. A tervek rendelkezésre állnak, megfelelő pályázati felhívás megjelenésére várunk. FELÚJÍTÁS VI. Áthúzódó felújítások 1., Thanhoffer villa felújítása műszaki ellenőri tevékenység A Thanhoffer villa felújítását a Balaton-parti Kft. végzi, a kiviteli munkák ellenőrzéséhez az Önkormányzat biztosítja a műszaki ellenőröket. A munkálatok a terveknek megfelelően haladnak az II. ütem, a kertépítés és a gyengeáramú eszközök beszerzése befejeződött. 2., Batthyány u. 1. fűtéskorszerűsítésének tervezési és kivitelezési munkái A Battyhány u. 1. szám alatt található, Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. által használt épületben a meglevő gázkazán minden évben meghibásodott, az egész fűtési rendszer elavult, a radiátorok nem rendelkeztek szabályozó szelepekkel, termo fejekkel, így fűtés a kelleténél nagyobb költséggel volt megoldható. A fűtési rendszer korszerűsítése után a költségek csökkenése várható. A pénzügyi teljesítés a évre áthúzódott. VII. Egyéb felújítási feladatok 1., Rendészeti iroda fejlesztése Új közterület felügyeleti irodát alakítottunk ki a Kálmán Imre 4. szám alatt, a volt gyermekkönyvtár helyén. Itt kapott helyet a diszpécseri szoba, melyben a város területén lévő kamerák képeit figyelik és rögzítik. Fontos, hogy ebbe az irodahelyiségbe, valamint páncélszekrényt magában foglaló irodahelyiségbe ne lehessen belátni, illetve biztonságtechnikai szempontból is megfelelő legyen. A felhasznált összeg az említett helyiségek biztonsági fóliázását illetve függönyözését foglalja magában. 2., Kerti pavilonok felújítása a Millenium parkban A Millenium parkban lévő fa szerkezetű kerti pavilonok már javításra, felújításra szorultak a javítási munkák megtörténtek. Adósságszolgálat A képviselőtestületi határozatban elfogadottak szerint megtörtént a Tartozásátvállalási Szerződések megkötése a Magyar Állam és az (ERSTE, CIB, Volksbank) valamint Siófok Város Önkormányzata között. A Szerződések alapján a MÁK 2013.jun.28.-ig Ft-ot fizetett meg esetünkben a hitelezőknek, amely a korábbi adósságállományunk 60 %. Az adósságrendezés keretében teljes egészében átvállalásra került az EUR-ban kibocsátott Siófok Jövőjéért I. kötvény. A konszolidáció után a II. kötvényből 644,3 millió Ft, a Fejlesztési hitelekből 1,045 milliárd Ft, összességében 1,689 milliárd Ft tőke és a visszafizetésig annak a kamata maradt adósságként. A kötvényekkel kapcsolatban a konszolidáció után az Erste bank eljárásrendje szerint további teendők lesznek a Keller Zrt. közreműködésével. Az adósságrendezés következtében a II.

16 16 Kötvényből db kerül törlésre. Kötvényünk tőkeértéke az adósságrendezés után (0,868) ezért a Ft tőkeérték db kötvényt jelent névértéken számítva. Tervezett adósságszolgálatunk évben e Ft, a tervezés már az adósságkonszolidáció akkor ismert számainak figyelembevételével történt, amely a második félévtől nem tartalmazza az átvállalt hitelek és a kötvény adósságterheit. Az adósságrendezés az állam részéről részben állami támogatásként, részben átvállalásként valósult meg. A konszolidáción belül a támogatással rendezett összeg volt a kisebb hányad, ez csak e Ft volt, amely bevételként és kiadásként is megjelenik könyveinkben, ezzel majd az adósságszolgálatra tervezett előirányzatunkat módosítani szükséges ezért már a felhasználás vizsgálata során gyakorlatilag e Ft előirányzattal számolhatunk, amely 80 %-os a teljesülést mutat,de a második félévtől a adósságrendezés következtében csökken az adósságteher azáltal,hogy a részbe átvállalt hitelek esetében a bankoktól a törlesztő részletek arányos csökkentését kértük,úgy hogy a hitel eredeti futamideje maradjon. Adósságszolgálati kiadásainkat saját bevételeinkből teljesíteni tudjuk, ezáltal megfelelünk Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény előírásainak is. A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények támogatására az első félévben intézmény finanszírozásként összességében a tervezett összeg 44 %-át használtuk fel. II. Közös önkormányzati Hivatal gazdálkodása március 1-vel a jogelőd Polgármesteri Hivatal megszüntetése után összességében e Ft kiadási előirányzattal indult. Kiadásai között elsősorban a Közös Hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségek, épület fenntartási és igazgatási kiadások jelennek meg. Tervezett működési kiadási előirányzata e Ft összegű, amelyből e Ft összegű 32,3 %-os időarányos felhasználás történt. A Közös Hivatalra tekintettel a kiadási előirányzatot tovább tagoljuk az abban résztvevő Önkormányzatok szerint is. Siófok Város kiadási előirányzata ebből Siójut Község kiadási előirányzata Balatonvilágos Község kiadási előirányzata e Ft e Ft e Ft A tervezésnél a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a költségvetésben engedélyezett létszámkeretnek megfelelően kerültek tervezésre. A Közös Hivatalnál Siófok Város vonatkozásában ig 32,6 %-os az előirányzat felhasználás. Ezen belül az igazgatási kiadások és a Közterület Felügyelet kiadásai jelentik a nagyobb tételeket, de a felmerült kiadásokkal tartani tudtuk az időarányos felhasználást. Siójut község előirányzat felhasználása 31,8 %, Balatonvilágos a tervezett előirányzatának 23,2 %-át használta fel.

17 17 Önállóan működő intézmények kiadásai: Intézmény megnevezése Önállóan működő intézmények kiadási adatai ( ) Kiadások évi terv évi mód. ei évi tény % (tény/mód.ei.) KIKK ,4% Személyi jellegű ,8% Munkáltatót terhelő járulékok ,9% Dologi kiadások ,3% Felhalmozási kiadások ,00% BRTKK ,3% Személyi jellegű ,5% Munkáltatót terhelő járulékok ,5% Dologi kiadások ,1% Felhalmozási kiadások ,00% Gondozási Központ ,6% Személyi jellegű ,5% Munkáltatót terhelő járulékok ,7% Dologi kiadások ,6% Felhalmozási kiadások ,3% SVOB ,9% Személyi jellegű ,8% Munkáltatót terhelő járulékok ,4% Dologi kiadások ,0% Ellátottak pénzbeli juttatása ,00% Átadott pénzeszköz ,00% Felhalmozási kiadások ,00% INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Személyi jellegű ,9% Munkáltatót terhelő járulékok ,7% Dologi kiadások ,7% Ellátottak pénzbeli juttatása ,00% Átadott pénzeszköz ,00%

18 18 Felhalmozási kiadások ,4% Az intézményi kiadások általában az időarányos felhasználási érték alatt maradtak a Könyvtárnál a pályázati források fedezetet biztosítanak a nem jelentős időarányostól való eltérésre. Az intézményi kiadások alakulásában közrejátszott az is, hogy a saját bevételeik kiegészítésére adott önkormányzati támogatások egy része átcsúszott a második félévre, így a felmerült dologi kiadásaik teljesítésére is csak ez után kerülhetett sor. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a évi költségvetés készítésekor megfogalmazott célok elérése megfelelő ütemben halad, a szükséges és elkerülhetetlen előirányzat módosításokra számolva is teljesíthetőnek tartom a évre kitűzött feladatok megvalósítását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és fogadja el. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete a Siófok Város Önkormányzata első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Siófok, szeptember 10. Dr. Balázs Árpád polgármester

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Polgármestere 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő Siófok, 2014. szeptember 8.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Füzesgyarmat Város Önkormányzat 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Készült Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2012. március - áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. augusztus

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Szám: 1-145/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat

Szám: 1-145/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-145/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben