Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől"

Átírás

1 Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV tv. 34. (5) bekezdése kimondja: A képviselőtestület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Balatonkenese Város Önkormányzata évi többször módosított költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:. Költségvetési előirányzatok változása - Önkormányzat Előirányzat módosítások Önkormányzat 1.) Működési célú pénzeszk. átvétele államháztartáson kívülről ) Helyi adók ) Pótlékok, bírságok ) Önk. Költségvetési támogatása ) Támogatás értékű működési bevételek ) Felh. célú pénzeszk. átvétele államháztartáson kívülről ) Finanszírozási bevételek Előirányzatok változása összesen: Az Önkormányzat án elfogadott módosított bevételi főösszege E Ft-ról i hatállyal E Ft-ra módosul.

2 Az 1. pontban az előirányzat módosítás a locsolóvíz elszámolása miatt kerül módosításra. A 3. pontban a helyi adók behajtott, de késedelmes megfizetése miatti, a pótlékok miatt nőtt. A 4. pont a normatíva növekedések miatti változás, mely tartalmazza például a nem tervezhető, utólagosan finanszírozott közmunkaprogram támogatását, egyéb szociális ellátásokat, melyet az állam fizet. Az 5. pont Küngös és Csajágh községtől kapott támogatás, mely tartalmazza az ott dolgozók bérét, a kistérségtől kapott normatívát a bejáró gyermekekre, mely nem volt tervezve, házasság kötési díj áram visszatérítés, előleg visszafizetés a közfoglalkoztatásból adódóan, stb. A 6. pont meg nem valósult pályázati beruházásokat tartalmazza. A 7. pont a betervezett, de fel nem vett hitel összegét tartalmazza. Kiadási előirányzat 1.) Személyi juttatások ) Dologi kiadások egyéb folyó kiadások )Költségvetési szerveknek működési tám )Átadott normatíva ) Támogatás értékű működési kiadás )Működési célú pénzeszk. átad. ÁH. kívülre )Szociálpol. és egyébb juttatás, támogatás )Általános tartalék )Intézményi beruházások )Felújítások )intézményeknek átadott felhalmozási kiadások Előirányzat változás összesen: Az Önkormányzat án elfogadott módosított kiadási főösszege E Ft-ról i hatállyal E Ft-ra módosul.

3 Az 1. pontban az előirányzat növekedést a közfoglalkoztatás tette szükségessé. A 2. pont a be nem tervezett kiszámlázott tételeket tartalmazza. A 3. pont az intézményfinanszírozás többletkiadása, mely tartalmazza az átadott normatívákat is, ami a tervezéskor az intézmény saját bevételeként volt tervezve. A 4. pontban szereplő előirányzat jelenik meg a 3. pontban. Az 5. pont a kistérségnek betervezett, de ki nem fizetett összeget tartalmazza. A 6. pont előirányzat növekedése tartalmazza a be nem tervezett, de testületi határozatok alapján átadott pénzeszközöket. A 7. pont a pontosan nem tervezhető, államilag finanszírozott vagy saját költségvetésből finanszírozott segélyek összegét tartalmazza. A 8. pont a bevételi és kiadási előirányzatok közötti különbséget tartalmazza. A 9. és 10. pont az elmaradt beruházásokat és felújításokat tartalmazza. Költségvetési előirányzatok változása Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Előirányzat módosítások Kippkopp Óvoda 1.) Működési bevételek ) Irányító szervtől kapott működési célú támogatás ) Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előirányzatok változása összesen: Az intézmény án elfogadott módosított bevételi főösszege E Ft-ról i hatállyal E Ft-ra módosul. Az 1. pontban az intézmény saját bevételeinek előirányzatát módosítjuk, mely jellemzően a térítési díjakból származik. A 2. pontban az önkormányzattól származó finanszírozás összegét csökkentjük, mely jellemzően a balatonvilágosi tagóvoda évközbeni levállásából adódik. A Balatonvilágostól kapott finanszírozást folyósította volna tovább az Önkormányzatunk az óvodának, beleértve a balatonvilágosi tagóvoda fenntartására fordított pénzt is.a 3. pontban a megtervezett de meg nem valósult beruházás összegével csökken az előirányzat (pl.:balatonakarattyán a galéria elkészítése) A 4. pontban pályázatokból megvalósult beruházás összegével kell megemelni az előirányzatot

4 Kiadási előirányzat Előirányzat módosítások Kippkopp Óvoda 1.) Személyi juttatások ) Járulékok ) Dologi kiadások ) Intézményi berzházások )Felújítások 1 Előirányzat módosítás összesen: Az intézmény án elfogadott módosított kiadási főösszege E Ft-ról i hatállyal E Ft-ra módosul. Az 1., a 2. és a 3.pontban szükséges módosítás a Balatonvilágosi tagóvoda leválásából adódik. Az intézményi beruházások sor a megvalósult és a meg nem valósult beruházások egyenlegét mutatja a tervezetthez képest.

5 Költségvetési előirányzatok változása Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Előirányzat módosítások Iskola 1.) Intézményi működési bevételek )támogatásértékű működési bevételek 84 3.) Irányító szervtől kapott működési támogatás ) Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás )támogatásértékű felhalmozási bevételek 1184 Előirányzat módosítás összesen Az intézmény án elfogadott módosított bevételi főösszege E Ft-ról i hatállyal E Ft-ra módosul. Az 1. pont: A tavalyi évben a művészetoktatás tandíjából származó bevétel és az étkezési díjak iskolába történő elszámolásából származik az előirányzat módosítás szükségessége. A 2. pontban szerepeltetett előirányzat változás az Útravaló ösztöndíj pályázatból származó bevétel növekedés. A 3. pontban történő módosítás a balatonvilágosi tagiskola évközbeni levállásából adódik. A 4. pontban a megvalósult beruházások előirányzata változása van átvezetve. Az 5. pont a pályázatok megvalósulása miatt szükséges változást tartalmazza.

6 Kiadási előirányzat Előirányzat módosítások Iskola 1.) Személyi juttatások ) Járulékok ) Dologi kiadások ) Intézményi Beruházások ) Felújítások -153 Előirányzat módosítások összesen Az intézmény án elfogadott módosított kiadási főösszege E Ft-ról i hatállyal E Ft-ra módosul. Az 1-3 pontban foglaltakra az óvodánál leírtak érvényesek, a tagiskola leválása miatt. A 4. pont a megvalósult és meg nem valósult beruházások egyenlegét mutatja. Az 5. pont a megvalósult, de kevesebb pénzből kivitelezett felújítási munkákat tartalmazza (ajtócsere sportcsarnok)

7 Költségvetési előirányzatok változása - Városgondnokság Előirányzat módosítások Városgondnokság 1.) Intézményi működési bevételek )Irányító szervtől kapott működési célú támogatás ) Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Előirányzat módosítás összesen 8714 Az intézmény án elfogadott módosított bevételi főösszege E Ft-ról i hatállyal E Ft-ra módosul. Az 1. pontban a saját bevételek növekedése miatt vált szükségessé az előirányzat módosítás (ÁFA visszatérítés E Ft, temetőgondozás, szállítási díj, szemétszállítás stb.) A 2. pontban szereplő módosítás a saját bevételek növekedése mögötti csökkentett önkormányzati finanszírozásból adódik. A 3. pontban a megvalósult beruházások egyenlege szerepel, valamint a saját bevételek nagysága miatt egyes beruházások az intézmény saját bevételeinek terhére valósult meg, nem önkormányzati finanszírozásból. Előirányzat módosítás Városgondnokság Kiadási előirányzat 1.) Általános tartalék ) Intézményi beruházások )Felújítások Előirányzat módosítás összesen Az intézmény án elfogadott módosított kiadási főösszege E Ft-ról i hatállyal E Ft-ra módosul. Az 1. pont a bevételi és kiadási előirányzatok egyenlegét tükrözi. Az 2. pont jellemzően a megvásárolt, de be nem tervezett gépjármű vásárlása miatti többletkiadás miatt szükséges előirányzat módosítás.

8 A 3. pont egy elmaradt felújításból adódik( járdafelújítás Vak B. u.) Költségvetési előirányzatok változása Közművelődési Intézmény és Könyvtár Előirányzat módosítások Közművelődési Intézmény 1.)Intézményi Működési bevételek ) Irányító szervtől kapott működési célú támogatás ) Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előirányzat módosítások összesen: Az intézmény án elfogadott módosított bevételi főösszege E Ft-ról i hatállyal E Ft-ra módosul. Az 1. pontban a közterület használati díjakból származó bevétel növekedése miatt nőtt a bevétel. A 2. pont a be nem tervezett ÁFA kiadás miatt nőtt meg A 3. pont meg nem valósult beruházás miatt csökken az előirányzat A 4. pont pályázatokból adódó többlet bevétel. Előirányzat módosítás Közművelődési Intézmény Kiadási előirányzat 1.)Személyi juttatások ) Járulékok )Dologi kiadások )Beruházás Előirányzat módosítások összesen Az intézmény án elfogadott módosított kiadási főösszege E Ft-ról i hatállyal E Ft-ra módosul. 1-3 pályázatok miatt és ÁFA nem volt tervezve

9 4. pontban a pályázatok megvalósulása miatti többletkiadások miatti előirányzat változást tartalmazza Költségvetési előirányzatok változása Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Előirányzat módosítások Szociális Intézmény 1.)Intézményi Működési bevételek )Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről 50 3.)Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 236 Előirányzat módosítás összesen -576 Az intézmény án elfogadott módosított bevételi főösszege E Ft-ról i hatállyal E Ft-ra módosul. Az 1. pont az elmaradt térítési díjból adódik az előirányzat csökkenés A 2. pont alapítványi támogatás élelmiszervásárlásra A 3. pontban az előirányzat növekedés a csökkent saját bevételek miatt szerepel Kiadási előirányzat Előirányzat módosítás Szociális Intézmény 1.)Személyi juttatások ) Járulékok ) Dologi kiadások Előirányzat módosítás összesen -576 Az intézmény án elfogadott módosított kiadási főösszege E Ft-ról i hatállyal E Ft-ra módosul. Az 1-2 pont a kötelező de be nem tervezett bérkompenzáció miatt A 3.) pont az elmaradt irodaszer beszerzés, könyvvásárlás, egyéb beszerzések elmaradása miatt.

10 Költségvetési előirányzatok változása Polgármesteri Hivatal Előirányzat módosítás Polgármesteri Hivatal 1.) Közhatalmi bevételek )Irányító szervtől kapott működési célú támogatás )Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Előirányzat módosítás összesen Az intézmény án elfogadott módosított -i bevételi főösszege E Ft-ról i hatállyal E Ft-ra módosul. Az 1. pontban szereplő előirányzat módosítás a kifüggesztési díjakból elmaradt bevétel. A 2. pont :a tervezetthez képest több önkormányzati támogatás lett folyósítva. Az oka az, hogy évközben került át az elszámolásba a Küngös és Csajágh községben dolgozó köztisztviselők bére. Korábban közvetlenül a két önkormányzat fizette ki az ott dolgozó köztisztviselőket, amely szabálytalan volt. A két település természetesen megtérítette a dolgozókra eső kiadást, de a hivatal kiadása nőtt meg az évközbeni változással. Az önkormányzat átadta a hivatalnak a pénzt, és meg is kapta a két településtől. Az év végi pénzkészlete a hivatalnak 42 millió Ft. A 3. pont elmaradt felújítás beruházás miatt adódik (elmaradt számítógép vásárlás, hivatal épületének elmaradt felújítása) Kiadási előirányzat Előirányzat módosítás Polgármesteri Hivatal 1.) Általános tartalék )Intézményi beruházások )Felújítások Előirányzat módosítás összesen Az intézmény án elfogadott módosított kiadási főösszege E Ft-ról i hatállyal E Ft-ra módosul. Az 1. pont a bevételek és kiadások közötti különbségből adódik. A 2. pont nem valósult meg számítógép beszerzés A 3. pont elmaradt épület felújítás. A módosításokat követően az Önkormányzat mindösszesen kiadása: E Ft, bevétele: E Ft. Tömör István sk. polgármester

11

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2012. november 29. napján tartandó nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2012. november 29. napján tartandó nyílt ülésére Tárgy: BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Melléklet: Meghívott(ak): Tárgyalja:

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. május 29. napján tartandó soron következő ülésére.

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. május 29. napján tartandó soron következő ülésére. BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő 2 MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA beszámolója a 2014. évi pénzügyi terve teljesítéséről I. B E V E Z E T Ő A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. (4) bekezdés

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/494-022.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1221 Budapest Városház tér 11.

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1221 Budapest Városház tér 11. Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1221 Budapest Városház tér 11. Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Budafok - Tétény Budapest

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben